Egkatastash Newn Grammatoseirwnsto L A TEX2ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Egkatastash Newn Grammatoseirwnsto L A TEX2ε"

Transcript

1 EÖtupon TeÔqoc No. 3 >Oktÿbrioc Egkatastash Newn Grammatoseirwnsto L A TEX2ε ApìstolocSurìpouloc kaiantÿnhctsolomôthc 28ηςΟκτωβρίου Ξάνθη ΠανεπιστήμιοΑιγαίου Τμήμα Μαθηματικών Καρλόβασι, Σάμος Abstract In this article we show how one can enhance his/her TEX installation with either Greek TrueType or Greek Type 1 fonts. The reader is provided with all information needed to use these new fonts with the greek option of the babel package. This includes the generation of Font Definition files, virtual fonts, etc. 1. Grammatoseirèc Type 1 Η εγκατάσταση των γραμματοσειρών αυτών γίνεται χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό των εν δυνάμει γραμματοσειρών(virtual fonts). Ας υποθέσουμε ότι έχουμε τη γραμματοσειρά στο αρχείο font.pfb και το αρχείο font.afm που περιέχει τις μετρικές(τις διαστάσεις) των χαρακτήρων. Θα περιγράψουμε αναλυτικά και με κάποιες διορθώσεις τη διαδικασία που περιγράφεταιστο[1].αναπλάμαςενδιαφέρειμόνοηαγγλικήγλώσσαταπράγματαείναι απλά. Εκτελούμε τις ακόλουθες εντολές: afm2tfm font.afm -v font7t font7a >> psfonts.map vptovf font7t font7t.vf font7t.tfm

2 58 Απ. Συρόπουλος και Αντ. Τσολομύτης Το font7a που βάλαμε στην πρώτη εντολή είναι απλά ένα ψευδώνυμο(alias) του αρχείου font.pfb. Αν δούμε το αρχείο psfonts.map θα περιέχει μία γραμμή της μορφής: font7a FontName όπου το FontName είναι το εσωτερικό όνομα της γραμματοσειράς, π.χ., AvantGarde-Book. Μεταβάλουμε το αρχείο psfonts.map κατάλληλα: font7a FontName <font.pfb Δηλαδή καθοδηγούμε τον οδηγό dvips ότι όταν το TEX ζητάει την γραμματοσειρά font7a, να συμπεριλαμβάνει στο τελικό αρχείο PostScript το αρχείο font.pfb. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κατευθείαν το όνομα font αντί του font7a που χρησιμοποιήσαμε στο τελευταίο όρισμα της πρώτης εντολής αλλά όπως θα δούμε παρακάτω αυτό δημιουργεί προβλήματα αφού είναι δυνατόν από ένα pfb αρχείο να παράγουμε γραμματοσειρές με διαφορετικά χαρακτηριστικά(όπως κεκλιμένη γραφή, πεζοκεφαλαία, κ.λπ.) οπότε και αλλάζουμε το όνομα font7a σε, π.χ., fonto7a για την κεκλιμένη γραφή, ενώ τροφοδοτούμε αυτό το ψευδώνυμο με το ίδιο αρχείο γραμματοσειράς, το font.pfb. Επιπλέον δημιουργούμε ένα αρχείο με όνομα Fontmap στο οποίο προσθέτουμε την παρακάτω αράδα: /FontName (font.pfb) ;% Τώρα έχουμε όλα τα απαραίτητα αρχεία για να χρησιμοποιήσουμε τη γραμματοσειράμετο plain TEX.Γιαναχρησιμοποιηθείμετο L A TEXθαπρέπειναδημιουργήσουμε τους κατάλληλους πίνακες που θα επιτρέπουν στο NFSS(βλέπε [1,2,3,4])ώστεναδιαλέγεισωστάμέγεθοςκαιμορφή.Γιανατοπετύχουμε αυτό δημιουργούμε ένα αρχείο ορισμού γραμματοσειράς με όνομα OT1xxx.fd, όπουτο xxxείναιθέμαδικήςμαςεπιλογής.τοαρχείοαυτόθαπρέπειναπεριέχει τουλάχιστον τα εξής: \DeclareFontFamily{OT1}{xxx}{} \DeclareFontShape{OT1}{xxx}{m}{n}{<-> font7t}{} \endinput (Είναι σχεδόν πάντα απαραίτητο να υπάρχουν και ορισμοί αντικατάστασης γραμματοσειράς, αλλά για λόγους απλότητας παραλείπουμε το σκέλος αυτό.) Ετσι αν θέλουμενακαλέσουμετοπικάσ ένααρχείο L A TEX2επουετοιμάζουμεαυτήτην γραμματοσειρά, πρέπει να ορίσουμε μία εντολή που θα καλεί την γραμματοσειρά. Για παράδειγμα βάζοντας στον πρόλογο του αρχείου την εντολή:

3 Νέεςγραμματοσειρέςκαι L A TEX2ε 59 \newcommand{\myfont}[1]{\usefont{ot1}{xxx}{m}{n} #1\relax} ενώ στο αρχείο μας όταν θέλουμε να καλέσουμε αυτή τη γραμματοσειρά, απλά δηλώνουμε: \myfont{this is test} Εναλλακτικά αν θέλουμε όλο το κείμενό μας να στοιχειοθετηθεί με αυτή τη γραμματοσειρά αντί για τα παραπάνω γράφουμε στον πρόλογο του αρχείου μας την εντολή \renewcommand{\rmdefault}{xxx} Ομως με αυτό τον τρόπο έχουμε στη διάθεσή μας χαρακτήρες που αρκούν μόνο για αγγλικό κείμενο. Χαρακτήρες όπως οι Œ, æ, κ.λπ., που απαιτούνται για άλλες λατινογενείς γλώσσες δεν είναι διαθέσιμοι. Αν κανείς θέλει να έχει πρόσβαση και σε αυτούς τους χαρακτήρες(εάν αυτοί είναι διαθέσιμοι στο font.pfb) θα πρέπει εκτόςτουναβάλειστονπρόλογοαρχείου L A TEX2επουδημιουργείτηνεντολή \usepackage[t1]{fontenc} να παράγει εν δυνάμει γραμματοσειρές που περιέχουν πληροφορίες για τη θέση των χαρακτήρων στη γραμματοσειρά font.pfb. Αυτό αλλιώς λέγεται ανακωδικοποίηση. Κάθε σύγχρονη εγκατάσταση του TEX περιέχει το αρχείο EC.enc. Αντιγράφουμε αυτό το αρχείο στον κατάλογο που εργαζόμαστε και εκτελούμε τις εντολές: afm2tfm font.afm -T EC.enc -v font8t font8a >> psfonts.map vptovf font8t font8t.vf font8t.tfm Ανοίγουμε το αρχείο psfonts.map. Θα παριέχει μία ακόμα αράδα: font8a FontName " EC ReEncodeFont " <EC.enc Την οποία τροποποιούμε σε font8a FontName " EC.enc ReEncodeFont " <EC.enc <font.pfb

4 60 Απ. Συρόπουλος και Αντ. Τσολομύτης Το αρχείο Fontmap δεν χρειάζεται παραπέρα τροποποίηση. Εδώ είναι σαφής η ανάγκη να έχουμε τα διαφορετικά ονόματα font7a και font8a, αφού αλλιώς δεν θα μπορούσε ο οδηγός dvips που διαβάζει το αρχείο psfonts.map να αποφασίσει αν θα ανακωδικοποιήσει τη γραμματοσειρά ή όχι. Από πλευράς γραμματοσειράς είμαστε έτοιμοι και για την κωδικοποίηση T1 αλλά χρειάζεται βέβαια και ένα αρχείο ορισμού γραμματοσειράς που τώρα θα πρέπει να λέγεται T1xxx.fd. Αυτό το αρχείο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: \DeclareFontFamily{T1}{xxx}{} \DeclareFontShape{T1}{xxx}{m}{n}{<-> font8t}{} \endinput Αυτή η διαδικασία καλύπτει πλήρως τις περισσότερες γραμματοσειρές που διανέμουν διάφορες εταιρείες. Θα δούμε αμέσως τώρα πως να φτιάξουμε παραλλαγές μιάς γραμματοσειράς από το font.pfb όπως κελκιμένη γραφή, καπιταλάκια, κ.ά. Αν αναζητήσει κανείς σε μία σύγχρονη εγκατάσταση του TEX τη γραμματοσειρά Bookman θα δεί ότι υπάρχουν μόνο 4 αρχεία(τα ubkd8a.pfb, ubkdi8a.pfb, ubkl8a.pfb, ubkli8a.pfb). Παρ όλα αυτά δουλεύουν σωστά οι εντολές \normalfont, \itshape, \slshape, \bfseries, \bfseries\itshape, \bfseries\scshape, \scshape δηλαδή 7 διαφορετικές σειρές/μορφές. Αυτό επιτυγχάνεται παράγωντας τις κεκλιμένες(slanted) και τα καπιταλάκια(smallcaps) τεχνητά. Θα παρουσιάσουμε τη διαδικασία για το font.pfb και τη κωδικοποίηση OT1(για τη κωδικοποίηση T1 τα πράγματα είναι ανάλογα). Για να πάρουμε κεκλιμένη γραμματοσειρά εκτελούμε τις εντολές: afm2tfm font.afm -s v fonto7t fonto7a >> psfonts.map vptovf fonto7t fonto7t.vf fonto7t.tfm ενώ προσθέτουμε στο τέλος της νέας αράδας του psfonts.map το γνωστό <font.pfb(το Fontmap πάλι δεν θέλει καμία τροποποίηση). Η παράμετρος είναιηκλίσηπουζητάμεγιατηνκεκλιμένημορφή.ενώείναιησυνήθηςτιμή τίποτα δεν μας εμποδίζει να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε άλλο αριθμό στο διάστημα ( 1, 1). Αν διαλέξουμε αρνητική τιμή η γραμματοσειρά θα έχει κλίση στα αριστερά! Βέβαια στο αρχείο OT1xxx.fd θα πρέπει να προσθέσουμε τη γραμμή \DeclareFontShape{OT1}{xxx}{m}{sl}{<-> fonto7t}{}

5 Νέεςγραμματοσειρέςκαι L A TEX2ε 61 Τέλοςανστο L A TEX2εαρχείομαςέχουμεδηλώσει \renewcommand{\rmdefault}{xxx} τότε η συνήθης εντολή για αλλαγή σε κεκλιμένη γραφή θα δουλέψει σωστά. Ανάλογη είναι η διαδικασία για καπιταλάκια με λίγες τροποποιήσεις. Οι εντολές είναι: afm2tfm font.afm -V fontc7t fontc7a >> psfonts.map vptovf fontc7t fontc7t.vf fontc7t.tfm Προσέξτε ότι στην πρώτη εντολή άλλαξε το-v σε-v. Προσθέτουμε το <font.pfb στη νέα αράδα του psfonts.map αφήνουμε το Fontmap ως έχει και προσθέτουμε στο OT1xxx.fd τη γραμμή: \DeclareFontShape{OT1}{xxx}{m}{sc}{<-> fontc7t}{} Υπάρχει ακόμα μία ενδιαφέρουσα παραλλαγή. Αυτή είναι η παράμετρος -e στο πρόγραμμα afm2tfm για την παραγωγή των λεγομένων«πεπλατυσμένων» (extended) και«εκλεπτυσμένων»(condensed) γραμματοσειρών. Σαν παράδειγμα δίνουμε τις δύο εντολές: afm2tfm font.afm -e 1.2 -v fonte7t fonte7a >> psfonts.map vptovf fonte7t fonte7t.vf fonte7t.tfm Αυτό παράγει αρχεία για την χρήση της γραμματοσειράς πεπλατυσμένης κατά τον παράγοντα 1,2. Παράμετρος μικρότερη του 1 παράγει μικρότερου πλάτους (εκλεπτυσμένη) γραμματοσειρά. Κλείνουμεαυτότοκεφάλαιομετοναπούμεότιανθέλουμεναεγκαταστήσουμετηνγραμματοσειράστο L A TEX2εσεμόνιμηβάσηαπλάμεταφέρουμεόλα τα αρχεία που έχουν παραχθεί κατά την διαδικασία αυτή(εκτός των.vpl) στο δέντρο του TEX. Βάζουμε τα.pfb σε υποκατάλογο του texmf/fonts/type1/ τα.vf σε υποκατάλογο του texmf/fonts/vf/, τα.tfm σε υποκατάλογο του texmf/fonts/tfm/ και τα.fd στο texmf/tex/generic/babel/. Τέλος, αντιγράφουμε το περιεχόμενο του Fontmap στο αρχείο Fontmap του συστήματος(συνήθως στο ghostscript/version/fontmap) και το περιεχόμενο του psfonts.map στο αρχείο psfonts.map του συστήματος (συνήθως στο texmf/dvips/base/psfonts.map) και η εγκατάσταση είναι πλήρης(τα αρχεία.vpl δεν χρειάζονται πια και μπορούν να διαγραφούν). Τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά όταν κανείς θέλει να δουλέψει με ελληνικά. Περιγράφουμε τη μέθοδο στην επόμενη ενότητα.

6 62 Απ. Συρόπουλος και Αντ. Τσολομύτης 1.1. Ellhnikèc Type 1Grammatoseirèc Για να δουλέψουμε με μία ελληνική γραμματοσειρά πρέπει πρώτα απ όλα το αρχείο της γραμματοσειράς να περιέχει τους ελληνικούς χαρακτήρες στις σωστές θέσεις. Αν έχουμε κάνει τις ενέργειες που περιγράφονται στην προηγούμενη ενότητα για το αγγλικό μέρος της γραμματοσειράς και τη κωδικοποίηση Τ1(με τη βοήθεια του αρχείου EC.enc) τότε είναι εύκολο να ελέγξουμε κάτι τέτοιο. Απλά τρέχουμε την εντολή tex testfont καιστηνπροτροπήτου TEXδίνουμετοόνοματουαρχείουδηλαδήτο font8a. Ετσι θα παραχθεί το αρχείο testfont.dvi. Αν ανοίξουμε αυτό το αρχείο με ένα πρόγραμμα όπως το xdvi θα δούμε έναν πίνακα της γραμματοσειράς. Αν περιέχονται σε αυτόν οι περισσότεροι ελληνικοί χαρακτήρες τότε μπορούμε να προχωρήσουμε με τη μέθοδο Α(δες παρακάτω). Αυτό που μόλις περιγράψαμε έχεινόημα(σεσχέσημετο EC.enc)γιατίοι«σωστές»θέσειςγιαταελληνικά γράμματα καταλαμβάνουν τις θέσεις των επιπλέον χαρακτήρων για τις εν γένει λατινογενείς γλώσσες. Άρα αν η γραμματοσειρά μας έχει ελληνικά σε σωστές θέσεις θα πρέπει να εμφανιστούν στον πίνακα του font8a. Αν αυτό δεν συμβεί, είτε η γραμματοσειρά μας δεν περιέχει ελληνικά είτε τα περιέχει σε άλλες θέσεις(μπορεί να είναι Unicode γραμματοσειρά) οπότε θα ακολουθήσουμε τη μέθοδο Β. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο μεθόδους είναι το αρχείο.enc που χρησιμοποιούμε κάθε φορά και πρακτικά δεν διαφέρει από την δουλειά που κάναμε με το EC.enc. Τα αρχεία TeXLGREncoding.enc για τη μέθοδο Α και TeXLGRUEncoding.enc για τη μέθοδο Β αναλαμβάνουν να λύσουν το πρόβλημα του τονισμού καταγράφοντας στο αρχείο των εν δυνάμει γραμματοσειρών τα απαιτούμενα πολλαπλά στοιχεία(ligatures). Παραπάνω δουλειά χρειάζεται μόνο για τηντεχνητήδημιουργίαπεζοκεφαλαίωνμιάκαιτοκεφαλαίοαντίστοιχοτωνσ καιςθαπρέπειναείναικαιστιςδύοπεριπτώσειςτοσενώανάλογοπρόβλημα υπάρχει και με το χ. Πριν προχωρήσουμε στην αναλυτική παρουσίαση των δύο μεθόδων, αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο αρχεία πρέπει να τοποθετηθούν στον κατάλογο texmf/dvips/base/ του δένδρου της υλοποίησης του TEX. Μέθοδος Α(Τα ελληνικά εμφανίστηκαν στον πίνακα του font8a) Με τη βοήθεια του αρχείου TeXLGREncoding.enc που διανείμεται μαζί με το πακέτο TeXgreek εκτελούμε τις εντολές: afm2tfm font.afm -T TeXLGREncoding.enc -v gfont7t \

7 Νέεςγραμματοσειρέςκαι L A TEX2ε 63 gfont7a >> psfonts.map vptovf gfont7t gfont7t.vf gfont7t.tfm (Τοσύμβολο \σημαίνειαπλάότιηεντολήδεχωράεισεμίαγραμμήκαιέτσιτην γράφουμεσεδύο.)βάλαμετογράμμα gπριναπότοόνοματωναρχείωνγιανα δηλώσουμε απλά ότι πρόκειτε για ελληνική γραμματοσειρά(το αρχείο που περιέχει τη γραμματοσειρά παραμένει το font.pfb). Τροποποιούμε κατάλληλα το αρχείο psfonts.map προσθέτοντας κατά τα γνωστά στη νέα του αράδα το <font.pfb, ενώ και πάλι το αρχείο Fontmap δεν θέλει καμία τροποποίηση. Τέλος φτιάχνουμε το αρχείο ορισμού γραμματοσειράς με όνομα lgrxxx.fd και περιεχόμενο το: \DeclareFontShape{LGR}{xxx}{m}{n}{<-> gfont7t}{} (προσέξτε το LGR στο αρχείο να είναι γραμμένο με κεφαλαία.) Πάλι υπάρχουν δύο τρόποι για χρήση της γραμματοσειράς. Αν θέλουμε τοπική χρήση στο αρχείο μας γράφουμε στον πρόλογο του κώδικά μας τα εξής: \documentclass{article} \usepackage[greek]{babel} \usepackage[iso ]{inputenc} \newcommand{\myfont}[1]{\usefont{lgr}{xxx}{m}{n} #1\relax} και στο σώμα του αρχείου μας γράφουμε ελληνικά με αυτή την γραμματοσειρά με την εντολή \myfont. Γιαολικήαλλαγήώστεταελληνικάκαιτααγγλικάναπαράγονταιμετο font.pfb γράφουμε: \documentclass{article} \usepackage[greek]{babel} \usepackage[iso ]{inputenc} \renewcommand{\rmdefault}{xxx} Μέθοδος Β(Τα ελληνικά δεν εμφανίστηκαν στον πίνακα του font8a αλλά είμαστε σίγουροι ότι η γραμματοσειρά μας περιέχει ελληνικούς χαρακτήρες) Κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία με πιο πριν αλλά τώρα χρησιμοποιούμε το αρχείο TeXLGRUEncoding.enc αντί του TeXLGREncoding.enc. Ηπαραγωγήγυρτήςγραφήςγίνεταιμετονίδιοτρόποπουέγινεκαιμετα αγγλικά, δηλαδή προσθέτοντας την επιλογή -s στην εκτέλεση του προγράμματος afm2tfm. Ομοίως για τις πεπλατυσμένες και τις εκλεπτυσμένες παραλλαγές.

8 64 Απ. Συρόπουλος και Αντ. Τσολομύτης Εδώ πρέπει να κάνουμε δύο παρατηρήσεις. Παρατήρηση 1. Αν η γραμματοσειρά μας προέρχεται ή προορίζεται από/για τον κόσμο των Windows της εταιρείας Microsoft είναι πολύ πιθανό να πρέπει να κάνουμε μία αλλαγή στο αρχείο TeXLGREncoding.enc. Θα πρέπει να αλλάξει η δήλωση /cent σε /paragraph. Παρατήρηση 2. Για να είναι εφικτός ο τονισμός υπάρχει ένας μηχανισμός πολλαπλών στοιχείων(ligatures) που ορίζονται στο αρχείο TeXLGREncoding.enc και στο TeXLGRUEncoding.enc. Αυτές τις δηλώσεις τις περνάει το πρόγραμμα afm2tfmστοαρχείο font7t.vplκαιμετησειράτουτο vptovfστοσχετικό αρχείο.tfm. Εχει παρατηρηθεί ότι σε μερικές περιπτώσεις το afm2tfm δεν τα καταφέρνει να γράψει τα πολλαπλά στοιχεία στο αρχείο.vpl. Ετσι λοιπόν αν δεν δουλεύει σωστά ο τονισμός ανοίγουμε σε έναν επεξεργαστή κειμένου το αρχείο.vpl και αντικαθιστούμε το«ligtable» με το περιεχόμενο του αρχείου ligtable.vpl που διανέμεται με το πακέτο TeXgreek. Τέλος ξανατρέχουμε το πρόγραμμα vptovf PezokefalaÐa Grafă Εδώ η διαδικασία είναι ανάλογη με τη διαδικασία για τα αγγλικά. Δηλαδή δίνουμε τις εντολές: afm2tfm font.afm -T TeXLGREncoding.enc -V gfontc7t \ gfontc7a >> psfonts.map vptovf gfontc7t gfontc7t.vf gfontc7t.tfm Σημειώστε ότι σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε το διακόπτη -e 1.25 σε συνδυασμό με τον -V, προσεγγίζουμε καλύτερα τα πραγματικά πεζοκεφαλαία. Υπάρχουν μόνο δύο διορθώσεις που πρέπει να γίνουν στο αρχείο.vpl πριν εκτελεστεί η δεύτερη εντολή vptovf. Ανοίγουμε το αρχείο gfontc7t.vpl με έναν επεξεργαστή κειμένου καθώς και το αρχείο gfont7t.vpl. Στο gfontc7t.vpl πηγαίνουμε στη θέση που γράφει: (CHARACTER q (CHARWD R 496) (CHARHT R 447) (CHARDP R 208) )

9 Νέεςγραμματοσειρέςκαι L A TEX2ε 65 όπου βέβαια οι αριθμοί 496, 447 και 208 είναι(εδώ) ενδεικτικοί. Αυτές τις γραμμές με τους αριθμούς τις σβήνουμε και τις αντικαθιστούμε με τις γραμμές που βρίσκουμε στο αρχείο gfont7t.vpl στη θέση CHARACTER C Q πολλαπλασιασμένους με 0,8. Πριν κλείσει και η τελευταία παρένθεση του CHARACTER C q παρεμβάλλουμε τα εξής: (MAP (SELECTFONT D 1) (SETCHAR O 121) ) όπουοχαρακτήραςμετάτο SETCHARείναιτοκεφαλαίοαγγλικό oκαιόχιτο μηδέν.οπαράγοντας0,8προέρχεταιαπότοότιησμίκρυνσηπουγίνεταιγιατην παραγωγή των πεζοκεφαλαίων είναι στο 80%. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε αν θέλουμε με την παράμετρο -c: afm2tfm font.afm -T TeXLGREncoding.enc -c 0.75 \ -V gfontc7t gfontc7t Μετά πηγαίνουμε στο gfontc7t.vpl στη θέση (CHARACTER C c (CHARWD R 496) (CHARHT R 447) (CHARDP R 208) ) και αλλάζουμε τις γραμμές με τους αριθμούς στις γραμμές με τους αριθμούς από το αρχείο gfont7t.vpl στη θέση CHARACTER C S, ενώ πριν κλείσει η τελευταία παρένθεση για τον χαρακτήρα c παρεμβάλλουμε τα εξής: (MAP (SELECTFONT D 1) (SETCHAR O 123) ) Τώρα τρέχουμε το πρόγραμμα vptovf και μετά την κατάλληλη τροποποίηση των psfonts.map και LGRxxx.fd μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την \sc. Είναι πιθανό ο χαρακτήρας Χ να μην εμφανίζεται στα καπιταλάκια με σωστή απόσταση δεξιά του(δοκιμάστε τη λέξη \sc Αχορταγος). Αν συμβαίνει αυτό μειώστε την μεταβλητή CHARWD στο αρχείο gfontc7t.vpl στον χαρακτήρα CHARACTER C q και ξαναδοκιμάστε.

10 66 Απ. Συρόπουλος και Αντ. Τσολομύτης 1.3. RujmÐseic apìstashc eidikÿn zeugÿn(kerning) Πολλές φορές κάποιοι χαρακτήρες λόγω της γεωμετρίας τους για να φαίνεται οτιείναισεσωστήαπόστασημεταξύτουςπρέπειναέρθουνπιοκοντά.αυτοβέβαια δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μειώσουμε την τιμή της μεταβλητής CHARWD γιατί αυτή θα επνρεάσει την απόσταση του χαρακτήρα από όλους τους άλλους ενώ εμείς θέλουμε να το κάνουμε για συγκεκριμένους χαρακτήρες. Για να γίνει αντιλιπτό τι εννοούμε κοιτάξτε τη λέξη AVIATION και την AVIATION. Λόγωτηςγεωμετρίαςτων Aκαι Vτοανθρώπινομάτιθατουςήθελεπιο κοντά(όπωςείναιστηνπρώτηφορά)καιόχιμετηνσυνήθηαπόστασήτους (όπως εμφανίζονται την δεύτερη φορά). Παράδειγμα στα ελληνικα είναι η λέξη PULH και PULH. Το TEX ως πρόγραμμα στοιχειοθεσίας μπορεί αυτόματα να κάνει τέτοιες ρυθμίσεις αρκεί να έχουμε ενημερώσει τα αρχεία των γραμματοσειρών ποιά είναι εκείνα τα ζεύγη των οποίων η απόσταση αλλάζει οταν εμφανίζονται διαδοχικά και κατά πόσο θέλουμε να έρθουν πιο κοντά. Αυτό το τελευταίο, δηλαδή το ποσοτικό πρόβλημα, είναι κάτι με το οποίο κανείς πρέπει να πειραμματιστεί γιατι έχει να κάνει και με τον σχεδιασμό(την γεωμετρία) της εκαστοτε γραμματοσειράς. Αναφέρουμε εδώ ότι για τα ελληνικά κάνουμε τέτοιες ρυθμίσεις για τα ζευγάρια ΑΥ,ΔΥ,ΛΥ,ΥΑ,ΥΔ,ΥΛ,ΆΥ, ΥΑ, ΥΔ, ΥΛ,ΑΫ,ΫΑκαιΫΔ. Εδώ θα περιγράψουμε το πώς γίνεται αυτό. Ανοίγουμε το.vpl αρχείο που προέκυψε από την εντολή afm2tfm και πηγαίνουμε στο τέλος του LIGTABLE και πρίν κλείσει η τελευταία παρένθεση αυτού του πίνακα προσθέτουμε τις γραμμές: (LABEL C U) (KRN C A R -64) (KRN C D R -64) (KRN C L R -64) (STOP) ΕδώλέμεότιότανοχαρακτήραςΥακολουθείτεαπόΑήΔήΛτότεο δεύτερος χαρακτήρας θα πρέπει να πλησιάσει τον Υ κατα 64 μονάδες. Παρατηρήστε οτι η αντιστοιχία των γραμμάτων στο LIGTABLE είναι αυτή του babel(δες [3]). Ομοίως κάνουμε επεμβάσεις για τα υπόλοιπα ζεύγη και μετά τρέχουμε το πρόγραμμα vptovf.

11 Νέεςγραμματοσειρέςκαι L A TEX2ε 67 Στα αγγλικά τώρα τέτοιες επεμβάσεις γίνονται συνήθως για τα ζεύγη AV, AW, AY, VA, WA, YAήκαιαλλούανκρίνεταιαπαραίτητο. Παρατήρηση. Σημειώστε εδώ ότι οι χαρακτήρες Ά, Υ και Ϋ δεν υπαρχουν στην αντιστοιχία του babel γιατι παράγονται με τον μηχανισμό των συνδέσμων. Ετσι για την παραπάνω εργασία για αυτούς τους χαρακτήρες χρησιμοποιούμε την οκταδική τους αναπαράσταση. Το Ά είναι ο χαρακτήρας στη θέση 200(θέση του babelκαίόχιτου font.pfb).το Υστηθέση314καιτοΫστηθέση337(τρέξτε latex nfssfont.tex στο gfont7t και τυπώστε το αποτέλεσμα για να δείτε όλες τις θέσεις των χαρακτήρων(δες[4])). Μέ βάση αυτό ο παραπάνω μηχανισμός για το Άγίνεται: (LABEL O 200) (KRN C L R -64) (KRN C Y R -64) (STOP) 2. Grammatoseirèc TrueType Για τις γραμματοσειρές αυτές είτε τις μετατρέπουμε σε METAFONT(δες[2]) είτετιςμετατρέπουμεσε Type 1μετοπρόγραμμα ttf2pt1ήσε Type 3μετο πρόγραμμα ttf2pfa. Το δεύτερο έχει το πλεονέκτημα ότι παράγει και το.afm αρχείο. Και τα δύο προγράμματα είναι διαθέσιμα στο Κλείνουμε με την παρατήρηση ότι όταν δεν έχουμε το αρχείο.afm ενώ έχουμε το.pfbμπορούμεναπαράγουμετο.afmμετοπρόγραμμαgetafmκαιτηνεντολή getafm font.pfb gsnd - > font.afm Εχει αναφερθεί όμως ότι αυτό δεν δουλεύει με κάποιες πρόσφατες εκδόσεις του ghostscript. Σημειώστε ότι αυτός είναι ουσαιστικά ο λόγος του«πειράζουμε» το αρχείο Fontmap.

12 68 Απ. Συρόπουλος και Αντ. Τσολομύτης BibliografÐa [1] Α. Συρόπουλος, Ν. Σωφρονίου, Δ. Φιλίππου, TEX και ψηφιακή τυπογραφία, Εκδόσεις Ζήτη,(1998). [2] Α. Συρόπουλος, Α. Τσολομύτης, Γραμματοσειρές True Type και L A TEX2ε,ΤοΕύτυπον,2,(1999), [3]Α.Συρόπουλος, L A TEX,ΕκδόσειςΠαρατηρητής,(1998). [4] M Goossens, F. Mittelbach, A. Samarin, The L A TEX companion, Addison-Wesley Co., (1994).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε μόλις ξεκινάμε το παιχνίδι είναι μια λίστα με όλα τα διαθέσιμα βίντεο με τα οποία μπορούμε να εξασκηθούμε. Σε αυτή περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2013/14. Μιχαηλίδου Αγγελική Λάλας Γεώργιος

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2013/14. Μιχαηλίδου Αγγελική Λάλας Γεώργιος ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2013/14 Μιχαηλίδου Αγγελική Λάλας Γεώργιος Περιγραφή Πλαισίου Σχολείο: 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών Τμήμα: Β 3 Υπεύθυνος καθηγητής: Δημήτριος Διαμαντίδης Συνοδός: Δημήτριος Πρωτοπαπάς

Διαβάστε περισσότερα

21. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ BYOB BYOB. Αλγόριθμος Διαδικασία Παράμετροι

21. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ BYOB BYOB. Αλγόριθμος Διαδικασία Παράμετροι 21. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ BYOB BYOB Αλγόριθμος Διαδικασία Παράμετροι Τι είναι Αλγόριθμος; Οι οδηγίες που δίνουμε με λογική σειρά, ώστε να εκτελέσουμε μια διαδικασία ή να επιλύσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

1.Puzzle. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΛΩΣΤΡΑΚΗ Σελίδα 1

1.Puzzle. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΛΩΣΤΡΑΚΗ Σελίδα 1 1.Puzzle Μόλις ανοίξω το πρόγραμμα επιλέγω την εντολή Browse. Στη συνέχεια αναζητώ την εικόνα που έχω αποθηκεύσει σε ένα φάκελο (στην επιφάνεια εργασίας ή στα έγγραφά μου ή στο σκληρό μου δίσκο). Αφού

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το Excel 2007

Γνωρίστε το Excel 2007 Εισαγωγή τύπων Γνωρίστε το Excel 2007 Πληκτρολογήστε το σύμβολο της ισότητας (=), χρησιμοποιήστε ένα μαθηματικό τελεστή (+,-,*,/) και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Πρόσθεση, διαίρεση, πολλαπλασιασμός και αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Pr th 'Ekdosh: Mpaldimts Fwtein Anajewrhmènh 'Ekdosh: Basileiˆdou Zw

Pr th 'Ekdosh: Mpaldimts Fwtein Anajewrhmènh 'Ekdosh: Basileiˆdou Zw LATEX Pr th 'Ekdosh: Mpaldimts Fwtein Anajewrhmènh 'Ekdosh: Basileiˆdou Zw Tm ma Efarmosmènhc Plhroforik c Panepist mio MakedonÐac Oikonomik n kai Koinwnik n Episthm n 1 1 OdhgÐec gia thn egkatˆstash tou

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Eisagwgă sto PICTEX: Mèroc prÿto

Eisagwgă sto PICTEX: Mèroc prÿto EÖtupon TeÔqoc No. 1 Septèmbrioc 1998 9 Eisagwgă sto PICTEX: Mèroc prÿto Apìstoloc Surìpouloc 28ης Οκτωβρίου 366 67100Ξάνθη 1. Eisagwgă Το PICTEX είναι μια συλλογή από μακροεντολές του TEX με τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα Windows Πολύ Απλά και Πολύ Σύντομα

Τα Windows Πολύ Απλά και Πολύ Σύντομα Σαχπατζίδης Αβραάμ Καθηγητής Πληροφορικής Π.Ε 20 Master of Arts (M.A) in "Gender, New Forms of Education, New Forms of Employment and New Technologies in the Information Age". Τα Windows Πολύ Απλά και

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΓΕΛ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΠΠ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΙΟΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

2ο ΓΕΛ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΠΠ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΙΟΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΑΘΕΡΕΣ είναι τα μεγέθη που δεν μεταβάλλονται κατά την εκτέλεση ενός αλγόριθμου. Εκτός από τις αριθμητικές σταθερές (7, 4, 3.5, 100 κλπ), τις λογικές σταθερές (αληθής και ψευδής)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Word 2003...9 Η οθόνη του Word... 9 Δημιουργία νέου εγγράφου... 14 Προσθήκη και διαγραφή κειμένου... 17 Πρώτα επιλογή, μετά εργασία... 18 Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου...

Διαβάστε περισσότερα

WORDPRESS. Εικόνα 1. Πατώντας στη «Σύνδεση» γράψτε το Username (όνομα χρήστη) και το Password (συνθηματικό) (εικόνα 2) που σας έδωσε ο διαχειριστής

WORDPRESS. Εικόνα 1. Πατώντας στη «Σύνδεση» γράψτε το Username (όνομα χρήστη) και το Password (συνθηματικό) (εικόνα 2) που σας έδωσε ο διαχειριστής WORDPRESS Το παρόν εγχειρίδιο είναι μία προσπάθεια για τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς αλλά και μαθητές για την δημοσίευση άρθρων. Για παραλήψεις, λάθη ή κάτι το δυσνόητο παρακαλώ ενημερώστε με ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. EurobankTrader

Οδηγός χρήσης. EurobankTrader Οδηγός χρήσης EurobankTrader Περιεχόμενα Δημιουργία Σελίδων (Προβολών)... 2 Αναζήτηση Συμβόλου & Λίστες Προβολής... 2 Συναλλαγές: καταχώρηση & τύποι εντολών... 2 Καταχώρηση σχετικών εντολών... 2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Κλιμάκιο Πληροφορικής Σεμινάρια για τα λογισμικά κλειστού τύπου Κύκλος Α

Κλιμάκιο Πληροφορικής Σεμινάρια για τα λογισμικά κλειστού τύπου Κύκλος Α η- Τάξη Οδηγός χρήσης του προγράμματος αξιολόγησης για τα προγράμματα «Ο Ξεφτέρης και η γραμματική και «Ο Καπετάν Μπουμπουλήθρας» Ο οδηγός αυτός στοχεύει στην χρήση του βοηθητικού προγράμματος η-τάξη.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Libre Office. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ

Εισαγωγή στο Libre Office. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Office Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Ofiice To LibreOffice είναι η ελεύθερη, πολυδύναμη (power-packed), σουΐτα προσωπικής παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ψευδοκώδικας. November 7, 2011

Ψευδοκώδικας. November 7, 2011 Ψευδοκώδικας November 7, 2011 Οι γλώσσες τύπου ψευδοκώδικα είναι ένας τρόπος περιγραφής αλγορίθμων. Δεν υπάρχει κανένας τυπικός ορισμός της έννοιας του ψευδοκώδικα όμως είναι κοινός τόπος ότι οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα της γλώσσας C, το Dev-C++, το οποίο είναι εφαρμογή που τρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο XeLaTeX

Εισαγωγή στο XeLaTeX Εισαγωγή στο XeLaTeX Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού ΕΜΠ 19 Μαΐου 2014 Μάκης Χουρδάκης This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Greece License. 9 Μαΐου 2014 foss.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαγράμματα. Νίκος Σκουλίδης, Σημειώσεις Φυσικής Α` Γυμνασίου, , Διαγράμματα_1_0.docx

Διαγράμματα. Νίκος Σκουλίδης, Σημειώσεις Φυσικής Α` Γυμνασίου, , Διαγράμματα_1_0.docx Διαγράμματα Στα περισσότερα από τα Φύλλα Εργασίας που εργαστήκατε και συμπληρώσατε, είχατε να σχεδιάσετε και ένα διάγραμμα. Ίσως ήταν η πρώτη φορά που ασχοληθήκατε με αυτό το αντικείμενο και να σας φάνηκε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Η πρώτη οθόνη μετά την εκτέλεση του προγράμματος διαφέρει κάπως από τα προηγούμενα λογισμικά, αν και έχει αρκετά κοινά στοιχεία. Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Kaloudia Το No1 ηλεκτρονικό εργαλείο αναζήτησης και προώθησης παραδοσιακών προϊόντων από όλη την Ελλάδα!

Kaloudia Το No1 ηλεκτρονικό εργαλείο αναζήτησης και προώθησης παραδοσιακών προϊόντων από όλη την Ελλάδα! Kaloudia Το No1 ηλεκτρονικό εργαλείο αναζήτησης και προώθησης παραδοσιακών προϊόντων από όλη την Ελλάδα! Περιεχόμενα Ενότητα Σελίδες Εισαγωγή 3 Εγγραφή στο Σύστημα 4 10 Είσοδος στο Σύστημα 11 12 Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση

Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση Εισαγωγή στη MATLAB ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΒΟΗΘΟΙ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΣΚΟΡΔΑ ΕΛΕΝΗ E-MAIL: SDIMITRIADIS@CS.UOI.GR, ESKORDA@CS.UOI.GR Τι είναι Matlab Είναι ένα περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασιακός Προγραμματισμός

Διαδικασιακός Προγραμματισμός Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διαδικασιακός Προγραμματισμός Διάλεξη 2 η Τύποι Δεδομένων Δήλωση Μεταβλητών Έξοδος Δεδομένων Οι διαλέξεις βασίζονται στο βιβλίο των Τσελίκη και Τσελίκα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 1-1 η Άσκηση - Ανάλυση

Εργαστήριο 1-1 η Άσκηση - Ανάλυση Εργαστήριο 1-1 η Άσκηση - Ανάλυση Εκφώνηση: Δημιουργείστε εφαρμογή σε Java Swing με χρήση του IDE NetBeans όπου θα παρουσιάζεται ποιο κουμπί πατήθηκε. Η εφαρμογή θα μοιάζει ως εξής: Πρώτο Βήμα: Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Τμήμα Φυσικής - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-2: Σύνθεση αναφοράς Σύνθεση Αναφοράς http://eep.physics.auth.gr Τι περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

server : Ο υπολογιστής του καθηγητή που θέλουμε να ελέγχει τους υπόλοιπους του εργαστηρίου client : Οι υπολογιστές των μαθητών

server : Ο υπολογιστής του καθηγητή που θέλουμε να ελέγχει τους υπόλοιπους του εργαστηρίου client : Οι υπολογιστές των μαθητών Εγκατάσταση italc Οδηγίες εγκατάστασης italcc σε τοπικό δίκτυο με Windows 7. Πιστεύω ότι η διαδικασία θα ισχύει και για windows 8 ή 10 ακόμα και για XP. Υπάρχουν οδηγίες και εδώ αλλά για περιβάλλον windows

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν! XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Word είναι ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που σας βοηθά να γράφετε όμορφα κείμενα στα οποία μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, γραφικά ακόμα και ήχους. Aφού γράψετε ένα κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Μανώλης Κιαγιάς, MSc. Aiolos Project. Αρχικές Ρυθμίσεις SSH και εγκατάσταση OpenMPI

Μανώλης Κιαγιάς, MSc. Aiolos Project. Αρχικές Ρυθμίσεις SSH και εγκατάσταση OpenMPI Μανώλης Κιαγιάς, MSc Aiolos Project Αρχικές Ρυθμίσεις SSH και εγκατάσταση OpenMPI Χανιά, 2015 2 (C) 2014 Μανώλης Κιαγιάς, manolis@freebsd.org Το παρόν έργο διατίθεται υπό τους όρους της Άδειας: Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ. Εισαγωγή στη Python

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ. Εισαγωγή στη Python ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Εισαγωγή στη Python Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα.

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. «Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. Πώς θα δουλέψεις με το Χελωνόκοσμο την πρώτη φορά 1. Θα χρησιμοποιήσεις το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Εκτελώντας το πρόγραμμα παίρνουμε ένα παράθυρο εργασίας Γεωμετρικών εφαρμογών. Τα βασικά κουμπιά και τα μενού έχουν την παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Ας δούμε λίγο την θεωρία με την οποία ασχοληθήκαμε μέχρι τώρα.

Ας δούμε λίγο την θεωρία με την οποία ασχοληθήκαμε μέχρι τώρα. Ας δούμε λίγο την θεωρία με την οποία ασχοληθήκαμε μέχρι τώρα. Είδαμε τι είναι πρόβλημα, τι είναι αλγόριθμος και τέλος τι είναι πρόγραμμα. Πρέπει να μπορείτε να ξεχωρίζετε αυτές τις έννοιες και να αντιλαμβάνεστε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΓΕΩΠΥΛΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE. ΧΑΡΤΗΣ... 2 Είσοδος στην εφαρμογή «Χάρτης»... 2 Λειτουργίες εφαρμογής «Χάρτης»...

Περιεχόμενα ΓΕΩΠΥΛΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE. ΧΑΡΤΗΣ... 2 Είσοδος στην εφαρμογή «Χάρτης»... 2 Λειτουργίες εφαρμογής «Χάρτης»... Περιεχόμενα ΧΑΡΤΗΣ... 2 Είσοδος στην εφαρμογή «Χάρτης»... 2 Λειτουργίες εφαρμογής «Χάρτης»....2 Πλοήγηση στο χάρτη... 3 Σχεδίαση στο χάρτη... 4 Εκτύπωση του χάρτη... 6 Μετρήσεις επάνω στο χάρτη... 9 Εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση. «Ψηφιακή τάξη και Linux Ubuntu: ξεκίνημα, χρήση, τεκμηρίωση, πλεονεκτήματα»

Εργαστηριακή εισήγηση. «Ψηφιακή τάξη και Linux Ubuntu: ξεκίνημα, χρήση, τεκμηρίωση, πλεονεκτήματα» Εργαστηριακή εισήγηση «Ψηφιακή τάξη και Linux Ubuntu: ξεκίνημα, χρήση, τεκμηρίωση, πλεονεκτήματα» Μπένος Μιχαήλ 3 ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς benosm@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εισήγηση αυτή υπάρχουν πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να καταλάβουν την διαφορά ανάμεσα σε τοπικές και καθολικές μεταβλητές. Nα κάνουν αποσφαλμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία. Ιστολογίου (blog) 7/5/2015. Χρυσάνθη Γιομέλου ΚΔΒΜ ΝΙΚΑΙΑΣ

Δημιουργία. Ιστολογίου (blog)  7/5/2015. Χρυσάνθη Γιομέλου ΚΔΒΜ ΝΙΚΑΙΑΣ Δημιουργία 7/5/2015 Ιστολογίου (blog) www.blogger.com Χρυσάνθη Γιομέλου ΚΔΒΜ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TI EINAI TO ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ... 2 ΓΙΑΤΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ;... 2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ... 2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης Print2PDF σελ. 1 από 32

Εγχειρίδιο χρήσης Print2PDF σελ. 1 από 32 Πρόγραμμα Print2PDF (Εκτύπωση κειμένου και εικόνων σε αρχεία PDF) Πρόλογος Η εφαρμογή Print2PDF (Print to PDF Εκτύπωση σε αρχεία PDF) σας επιτρέπει να εκτυπώσετε το δικό σας κείμενο πάνω σε ένα έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Unity Editor #02 Κεντρικό Μενού: File, Build Settings και Build & Run

Unity Editor #02 Κεντρικό Μενού: File, Build Settings και Build & Run Unity Editor #02 Κεντρικό Μενού: File, Build Settings και Build & Run Καλώς ήλθες. Στο προηγούμενο μάθημα είδαμε τις λειτουργίες του μενού File του Editor της Unity. Όπως είπαμε οι δύο επιλογές που διαφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΙΙ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΕ SCRATCH ΕΠΙΛΕΓΩΝΤΑΣ & ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΙΙ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΕ SCRATCH ΕΠΙΛΕΓΩΝΤΑΣ & ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΙΙ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΕ SCRATCH ΕΠΙΛΕΓΩΝΤΑΣ & ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ Γ ι ά ν ν η ς Ε. Τ ζ ή μ α ς Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Το πρώτο πράγμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις για τις ασκήσεις του lab5

Λύσεις για τις ασκήσεις του lab5 Εισαγωγή Λύσεις για τις ασκήσεις του lab5 Επειδή φάνηκε να υπάρχουν αρκετά προβλήματα σχετικά με τον τρόπο σκέψης για την επίλυση των προβλημάτων του lab5, θα συνοδεύσουμε τις λύσεις με αρκετές επεξηγήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση των εντολών που θα ΕΝΤΟΛΕΣ χρησιμοποιηθούν παρακάτω στα παραδείγματα < ενδυμασία1>

Επεξήγηση των εντολών που θα ΕΝΤΟΛΕΣ χρησιμοποιηθούν παρακάτω στα παραδείγματα < ενδυμασία1> ΕΝΤΟΛΕΣ Επεξήγηση των εντολών που θα χρησιμοποιηθούν παρακάτω στα παραδείγματα Βάζοντας την εντολή αυτή σε οποιοδήποτε χαρακτήρα μπορούμε να αλλάζουμε όψεις (δλδ ενδυμασία). Η εντολή αυτή κάνει ό,τι και

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστική Βελτιστοποίηση Εισαγωγή στον γραμμικό προγραμματισμό (ΓΠ)

Συνδυαστική Βελτιστοποίηση Εισαγωγή στον γραμμικό προγραμματισμό (ΓΠ) Σχέσεις μεταξύ του πρωτεύοντος και του δυϊκού του. Για να χρησιμοποιήσουμε τη θεωρία δυϊκότητας αλλάζουμε την μορφή του πίνακα της μεθόδου simplex, προσθέτοντας μια σειρά και μια στήλη. Η σειρά προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα εκπαιδευτικού σεναρίου. Γνώσεις και πρότερες ιδέες των μαθητών. Σκοπός και στόχοι

Ταυτότητα εκπαιδευτικού σεναρίου. Γνώσεις και πρότερες ιδέες των μαθητών. Σκοπός και στόχοι Τίτλος: Υποδοχή εξωγήινων Ταυτότητα εκπαιδευτικού σεναρίου Σύντομη περιγραφή: Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να κάνουν μια απλή κατασκευή με την χρήση του εκπαιδευτικού πακέτου Lego NXT Mindstorms.

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση της πρωτοβάθμιας εξίσωσης με χρήση πλαισίων κειμένου και κουμπιών. Με το σετ αυτών των 4 εντολών τι κάνω ; Διαβάζω τις 2 μεταβλητές α και β.

Επίλυση της πρωτοβάθμιας εξίσωσης με χρήση πλαισίων κειμένου και κουμπιών. Με το σετ αυτών των 4 εντολών τι κάνω ; Διαβάζω τις 2 μεταβλητές α και β. Επίλυση της πρωτοβάθμιας εξίσωσης με χρήση πλαισίων κειμένου και κουμπιών. Οι βασικές εντολές επίλυσης της πρωτοβάθμιας εξίσωσης είναι: 1. Ερώτηση [δώσε το α] 2. Κάνε α απάντηση 3. Ερώτηση [δώσε το β]

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Δημιουργία ενός απλού παιχνιδιού με το Gamemaker (μετάφραση από το http://www.stuffucanuse.com/downloads/gamemaker-introductionlessons/free_game_downloads_gamemaker.htm)

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Τομπουλίδου, Υποψήφια δά ιδάκτωρ. Χαρά Χαραλάμπους, Αν. Καθηγήτρια

Αναστασία Τομπουλίδου, Υποψήφια δά ιδάκτωρ. Χαρά Χαραλάμπους, Αν. Καθηγήτρια Η τέχνη του LaΤeΧ Αναστασία Τομπουλίδου, Υποψήφια δά ιδάκτωρ Χαρά Χαραλάμπους, Αν. Καθηγήτρια Το ΤeΧ είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικής στοιχειοθεσίας για κείμενα και μαθηματικές εκφράσεις που δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδος Εργαλείων, σχεδόν τα ίδια εργαλεία και εικονίδια υπάρχουν όπως στα άλλα προγράμματα που έχετε μάθει μέχρι σήμερα.

Ράβδος Εργαλείων, σχεδόν τα ίδια εργαλεία και εικονίδια υπάρχουν όπως στα άλλα προγράμματα που έχετε μάθει μέχρι σήμερα. Σαχπατζίδης Αβραάμ Καθηγητής Πληροφορικής Π.Ε 20 Master of Arts (M.A) in "Gender, New Forms of Education, New Forms of Employment and New Technologies in the Information Age". Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Inspiration 7 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Inspiration 7 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Inspiration 7 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Εισαγωγή Κύριας Ιδέας ή Γενικού Θέματος: Όταν ανοίγει το Inspiration, εμφανίζεται ένα σύμβολο στο κέντρο της οθόνης με τις λέξεις: Main Idea (Κύρια Ιδέα).

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 5 Firefox Αποθήκευση αρχείων

Άσκηση 5 Firefox Αποθήκευση αρχείων Άσκηση 5 Firefox Αποθήκευση αρχείων Παρουσίαση Γραμμών Εργαλείων Ανοίγουμε τον περιηγητή ιστού Firefox. Αποθήκευση εικόνων Ανοίγουμε την σελίδα www.google.gr Στην πάνω αριστερά γωνία κάνουμε αριστερό κλικ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟ Κεφαλαία και μικρά γράμματα ελληνικού αλφαβήτου: Α Ω και α ω Κεφαλαία και μικρά γράμματα λατινικού αλφαβήτου: A Z και a z Αριθμητικά ψηφία: 0 9 Ειδικοί χαρακτήρες: + - * / =. ( ),! & κενός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Όπως για όλες τις επιστήμες, έτσι και για την επιστήμη της Πληροφορικής, ο τελικός στόχος της είναι η επίλυση προβλημάτων. Λύνονται όμως όλα τα προβλήματα;

Διαβάστε περισσότερα

Hase οδηγίες χρήσης.

Hase οδηγίες χρήσης. Hase οδηγίες χρήσης. Το Hase είναι ένα πρόγραμμα προσομοίωσης που έχει αναπτυχθεί στο πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου (http://www.icsa.inf.ed.ac.uk/research/groups/hase/) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΗΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΑ ΑΡΧΙΚΗ

ΣΚΗΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΑ ΑΡΧΙΚΗ Scratch 1. Σκηνικό (Αρχική Έχασες Κέρδισες). Η πρώτη μου δουλειά όταν φτιάχνω ένα παιχνίδι είναι πάω στο ΣΚΗΝΙΚΟ - ΥΠΟΒΑΘΡΑ και να σχεδιάσω (ή να αντιγράψω μια εικόνα από το διαδίκτυο ή από οπουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ. 7.1 Εισαγωγικό μέρος με επεξήγηση των Εντολών : Επεξήγηση των εντολών που θα

ΕΝΤΟΛΕΣ. 7.1 Εισαγωγικό μέρος με επεξήγηση των Εντολών : Επεξήγηση των εντολών που θα 7.1 Εισαγωγικό μέρος με επεξήγηση των Εντολών : Επεξήγηση των εντολών που θα ΕΝΤΟΛΕΣ χρησιμοποιηθούν παρακάτω στα παραδείγματα Βάζοντας την εντολή αυτή σε οποιοδήποτε χαρακτήρα μπορούμε να αλλάζουμε όψεις

Διαβάστε περισσότερα

Ένας προκαταρκτικός οδηγός για τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας wiki. Hfr Φεβρουάριος 08

Ένας προκαταρκτικός οδηγός για τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας wiki. Hfr Φεβρουάριος 08 Ένας προκαταρκτικός οδηγός για τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας wiki Hfr Φεβρουάριος 08 Δημιουργία λογαριασμού (1) Πηγαίνετε στη διεύθυνση: http://www.wikidot.com/ και πατάτε το κουμπί: create acoount. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ερωτήσεις επανάληψης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ερωτήσεις επανάληψης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1. Τι είναι το λειτουργικό σύστημα; Λειτουργικό Σύστημα είναι ένα σύνολο προγραμμάτων που ελέγχει τη λειτουργία του υπολογιστή και προσφέρει υπηρεσίες στους χρήστες.

Διαβάστε περισσότερα

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι Από το και τημ Χελώμα στημ Ευριπίδης Βραχνός http://evripides.mysch.gr/ 2014 2015 1 Προγραμματισμός Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα αποθηκεύσει τη λίστα με τα ψώνια του και θα την ανακτήσει στο Σ/Μ; και πως θα προσθέσει στη λίστα του επιπλέον προϊόντα;

Πως θα αποθηκεύσει τη λίστα με τα ψώνια του και θα την ανακτήσει στο Σ/Μ; και πως θα προσθέσει στη λίστα του επιπλέον προϊόντα; Λίστα για ψώνια Έννοιες: αρχεία- άνοιγμα- εγγραφή διάβασμα Προαπαιτούμενα : δομή επιλογής, επανάληψης, συναρτήσεις, λίστες Ο Άκης, τώρα που έμαθε και τις λίστες στην Python αποφάσισε να φτιάξει μια λίστα

Διαβάστε περισσότερα

7.Α.1 Παρουσιάσεις. 7.Α.2 Περιγραφή περιεχομένων της εφαρμογής

7.Α.1 Παρουσιάσεις. 7.Α.2 Περιγραφή περιεχομένων της εφαρμογής Μάθημα 7ο Πολυμέσα 7.Α.1 Παρουσιάσεις Οι παρουσιάσεις είναι μια εφαρμογή που χρησιμεύει στην παρουσίαση των εργασιών μας. Αποτελούν μια συνοπτική μορφή των εργασιών μας. Μέσω δημιουργίας διαφανειών, μορφοποιήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμος. Αλγόριθμο ονομάζουμε τη σαφή και ακριβή περιγραφή μιας σειράς ξεχωριστών οδηγιών βημάτων με σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος.

Αλγόριθμος. Αλγόριθμο ονομάζουμε τη σαφή και ακριβή περιγραφή μιας σειράς ξεχωριστών οδηγιών βημάτων με σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος. Αλγόριθμος Αλγόριθμο ονομάζουμε τη σαφή και ακριβή περιγραφή μιας σειράς ξεχωριστών οδηγιών βημάτων με σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος. Εντολές ή οδηγίες ονομάζονται τα βήματα που αποτελούν έναν αλγόριθμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 25/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 25/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 25/10/07 Αριθμητική στο δυαδικό σύστημα (γενικά) Συμπληρωματικά για δυαδικό σύστημα Η πρόσθεση στηρίζεται στους κανόνες: 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγγράφου και της διάταξης εμφάνισης περιθώρια, μέγεθος γραμματοσειράς, μορφοποίησης και ορθογραφία

Έλεγχος του εγγράφου και της διάταξης εμφάνισης περιθώρια, μέγεθος γραμματοσειράς, μορφοποίησης και ορθογραφία 3.6.1.1 Έλεγχος του εγγράφου και της διάταξης εμφάνισης περιθώρια, μέγεθος γραμματοσειράς, μορφοποίησης και ορθογραφία Με το μεγάλο αριθμό χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που είναι διαθέσιμα στο Writer, δεν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Εισαγωγή στην C Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Τµήµα Α Με την εντολή include συµπεριλαµβάνω στο πρόγραµµα τα πρότυπα των συναρτήσεων εισόδου/εξόδου της C.Το αρχείο κεφαλίδας stdio.h είναι ένας κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Σημειώσεις από το εργαστήριο για τον χειρισμό του προγράμματος Eclipse. 5ο εξάμηνο. v1.0

Δομές Δεδομένων. Σημειώσεις από το εργαστήριο για τον χειρισμό του προγράμματος Eclipse. 5ο εξάμηνο. v1.0 Δομές Δεδομένων 5ο εξάμηνο Σημειώσεις από το εργαστήριο για τον χειρισμό του προγράμματος Eclipse v1.0 Τις σημειώσεις κράτησαν και διαμόρφωσαν σε word οι: Κονδύλη Γαλήνη, ΑΜ 5576 Μάλλιου Χριστίνα, ΑΜ 5413

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Ιωάννης Γεωργουδάκης - Πάρις Μαστοροκώστας Σεπτέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εντολές της LOGO (MicroWorlds Pro)

Εντολές της LOGO (MicroWorlds Pro) Εντολές της LOGO (MicroWorlds Pro) Εντολές εμφάνισης (εξόδου) και αριθμητικές πράξεις δείξε Εμφανίζει στην οθόνη έναν αριθμό, το αποτέλεσμα πράξεων, μια λέξη ή μια λίστα (ομάδα) λέξεων. δείξε 200 200 δείξε

Διαβάστε περισσότερα

FSM Toolkit Exercises

FSM Toolkit Exercises ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τηλεπικοινωνιών Αναπληρωτής Καθηγητής: Αλέξανδρος Ποταμιάνος Ονοματεπώνυμο: Α Μ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΗΛ 413 : Συστήματα Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 2.0. Οδηγίες Αναβάθµισης (Upgrade) - 1 - Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007. 1. Εισαγωγή

Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 2.0. Οδηγίες Αναβάθµισης (Upgrade) - 1 - Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007. 1. Εισαγωγή Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 2.0 Οδηγίες Αναβάθµισης (Upgrade) Οµάδα Εργασίας: Τσιµπάνης Κωνσταντίνος, Εξηνταρίδης Γιάννης Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007 1. Εισαγωγή Η πλατφόρµα eclass είναι ένα ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp XAMPP Το xampp είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να κάνουμε εγκατάσταση τον Apache, τη MySQL και την PHP. Apache. Ο Apache είναι ένας Web Server. Είναι δηλαδή πρόγραμμα το οποίο τρέχει μόνιμα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του πίνακα χαρακτήρων

Εγχειρίδιο του πίνακα χαρακτήρων i Εγχειρίδιο του πίνακα ii Copyright 2004 Sun Microsystems Copyright 2003, 2004 Chee Bin HOH Δίνεται άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση του εγγράφου υπό τους όρους της Ελεύθερης Άδειας Τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

SMPcache. Ένα εργαλείο για προσομοίωση-οπτικοποίηση κρυφής μνήμης (Cache)

SMPcache. Ένα εργαλείο για προσομοίωση-οπτικοποίηση κρυφής μνήμης (Cache) SMPcache Ένα εργαλείο για προσομοίωση-οπτικοποίηση κρυφής μνήμης (Cache) 1. Βασικές ρυθμίσεις του συστήματος: δημιουργία μια δικής μας σύνθεσης συστήματος. Το SMPcache είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Εμφάνιση μηνυμάτων ή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ηχούς εντολών.

Εμφάνιση μηνυμάτων ή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ηχούς εντολών. ECHO [ON OFF] ECHO [μήνυμα] Εμφάνιση μηνυμάτων ή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ηχούς εντολών. Πληκτρολογήστε ECHO χωρίς παράμετρο για εμφάνιση της τρέχουσας ρύθμισης. Παραδείγματα: echo this is a

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συναλλαγών. Σε CFDs

Οδηγός συναλλαγών. Σε CFDs Οδηγός συναλλαγών Σε CFDs Περιεχόμενα Οδηγός Συναλλαγών σε CFDs... 2 Κατάσταση Λογαριασμού... 2 Διαγράμματα... 2 Είδη Εντολών για τα CFDs... 2 ΣΤΟ DEMO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1 Οδηγός Συναλλαγών σε CFDs Καλώς ήλθατε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συγγραφή εργασιών

Οδηγίες για τη συγγραφή εργασιών Οδηγίες για τη συγγραφή εργασιών Ατομική εργασία του Όνομα Επώνυμο Ή Ομαδική εργασία των Όνομα1 Επώνυμο1 Όνομα2 Επώνυμο2 Όνομα3 Επώνυμο3 Σχολικό έτος: 2016-2017 Περίληψη Αυτό το έγγραφο περιέχει γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Στην επόμενη σελίδα μπορούμε πια να ξεκινήσουμε να δημιουργούμε.

Στην επόμενη σελίδα μπορούμε πια να ξεκινήσουμε να δημιουργούμε. Μπορείτε να περιηγηθείτε στο βασικό μενού επιλογών (Toons, Books, Dooers, Tools κλπ). Δείτε επίσης το μενού γρήγορων επιλογών ακριβώς από κάτω που σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε κατευθείαν ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Όπως είδαμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο μια από τις βασικότερες τεχνικές στον Δομημένο Προγραμματισμό είναι ο Τμηματικός Προγραμματισμός. Τμηματικός προγραμματισμός ονομάζεται η τεχνική σχεδίασης

Διαβάστε περισσότερα

αξιοποίηση των ΤΠΕ: Η logo στη διδακτική διδακτική πράξη

αξιοποίηση των ΤΠΕ: Η logo στη διδακτική διδακτική πράξη Παιδαγωγική αξιοποίηση Δρ. Ι. Μπέλλου, Σχ αξιοποίηση των ΤΠΕ: Η logo στη διδακτική διδακτική πράξη Μια προσέγγιση για τη Γ Γυμνασίου Σχ. Σύμβουλος ΠΕ19 Δρ. Ιωάννα Μπέλλου Σχ. Σύμβουλος ΠΕ19 Μια διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Δυναμική Διαχείριση Μνήμης. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2011-2012. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Δυναμική Διαχείριση Μνήμης. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2011-2012. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Δυναμική Διαχείριση Μνήμης Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2011-2012 Ανάγκη για Δυναμική Μνήμη Στατική Μνήμη Μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι για αυτόματα

Αλγόριθμοι για αυτόματα Κεφάλαιο 8 Αλγόριθμοι για αυτόματα Κύρια βιβλιογραφική αναφορά για αυτό το Κεφάλαιο είναι η Hopcroft, Motwani, and Ullman 2007. 8.1 Πότε ένα DFA αναγνωρίζει κενή ή άπειρη γλώσσα Δοθέντος ενός DFA M καλούμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Κουμπί Κενή βάση δεδομένων Κουμπί του Office Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στο κουμπί «Κενή βάση δεδομένων»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ Παράθυρο στο Προσκήνιο Παράθυρο στο Παρασκήνιο Λωρίδα Εργασιών Μπορούν να υπάρχουν πολλά παράθυρα στην οθόνη. Το κάθε παράθυρο αντιστοιχεί σε ένα Πρόγραμμα που «τρέχει» (λειτουργεί)

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Αριθμητικοί και Λογικοί Τελεστές, Μετατροπές Τύπου (Casting)

3.1 Αριθμητικοί και Λογικοί Τελεστές, Μετατροπές Τύπου (Casting) Εργαστήριο 3: 3.1 Αριθμητικοί και Λογικοί Τελεστές, Μετατροπές Τύπου (Casting) Η C++, όπως όλες οι γλώσσες προγραμματισμού, χρησιμοποιεί τελεστές για να εκτελέσει τις αριθμητικές και λογικές λειτουργίες.

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μπορούμε αν θέλουμε να επιλέξουμε να ανοίξει ή όχι η εφαρμογή που έχει εγκατασταθεί.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μπορούμε αν θέλουμε να επιλέξουμε να ανοίξει ή όχι η εφαρμογή που έχει εγκατασταθεί. Πώς φτιάχνω Εφαρμογές για Android με το App Inventor Τι χρειάζεται για να ξεκινήσουμε; Η λειτουργία του App Inventor είναι κυρίως διαδικτυακή. Για να ξεκινήσει κανείς δηλαδή δεν απαιτείται ούτε κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Οδηγίες Αναβάθμισης (Upgrade) Ομάδα Εργασίας: Τσιμπάνης Κωνσταντίνος, Εξηνταρίδης Γιάννης Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2009 Εισαγωγή Η πλατφόρμα Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Παρακολούθησης καταγραφών συστήματος i. Οδηγός Παρακολούθησης καταγραφών συστήματος

Οδηγός Παρακολούθησης καταγραφών συστήματος i. Οδηγός Παρακολούθησης καταγραφών συστήματος i Οδηγός ς ii Copyright 2003 Sun Microsystems Copyright 2000 Judith Samson Δίνεται άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση του εγγράφου υπό τους όρους της Ελεύθερης Άδειας Τεκμηρίωσης GNU (GFDL),

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

28ης Οκτωβρίου 366 67100 Ξάνθη Η/Τ: asyropoulos@yahoo.com

28ης Οκτωβρίου 366 67100 Ξάνθη Η/Τ: asyropoulos@yahoo.com ØÙÔÓÒ Ø ÕÓë½ ½ Đ Ç Øô Ö Ó»October¾¼¼ 69 ÀÑ Õ Ò ØÓ Õ Ó X eutypon1619 2007/10/3 12:47 page 69 #73 Ô ØÓÐÓËÙÖ ÔÓÙÐÓ TX Σύλλογος Ελλήνων Φίλων του Ô ØÓ ¹TX ØÓÏÑ Òô Ø ÙÒ Ø Ø Ø Ñ ÕÖ ¹ 28ης Οκτωβρίου 366 Ö ÑÑ

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γ3.3.Μ7 ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ ΜΈΡΟΣ Α: ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η VISUAL BASIC ΤΙ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΚΆΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ VISUAL BASIC ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ: ΦΌΡΜΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΑ ΕΤΙΚΈΤΑ LABEL

Γ3.3.Μ7 ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ ΜΈΡΟΣ Α: ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η VISUAL BASIC ΤΙ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΚΆΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ VISUAL BASIC ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ: ΦΌΡΜΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΑ ΕΤΙΚΈΤΑ LABEL Γ3.3.Μ7 ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ ΜΈΡΟΣ Α: ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η VISUAL BASIC Η Visual Basic είναι μια γλώσσα προγραμματισμού οδηγούμενη από συμβάντα που έχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης Έχει δημιουργηθεί από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL 8.1. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΓΛΩΣΣΑ PACAL Πως προέκυψε η γλώσσα προγραμματισμού Pascal και ποια είναι τα γενικά της χαρακτηριστικά; Σχεδιάστηκε από τον Ελβετό επιστήμονα της Πληροφορικής Nicklaus Wirth to

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες και σύντομες οδηγίες για τη χρήση του Word σε επιστημονικά κείμενα

Χρήσιμες και σύντομες οδηγίες για τη χρήση του Word σε επιστημονικά κείμενα Χρήσιμες και σύντομες οδηγίες για τη χρήση του Word σε επιστημονικά κείμενα Αν και χρησιμοποιούμε πάνω από είκοσι χρόνια επεξεργαστές κειμένου (ας θυμηθούμε τα πρωτοπόρα Wordstar και WordPerfect) πολλοί

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι - Εργαστήριο

Λειτουργικά Συστήματα Ι - Εργαστήριο 1. Εισαγωγικά Τι είναι το DOS (Disk Operating System); «Το DOS είναι ένα αρκτικόλεξο (Disk Operating System, λειτουργικό σύστημα δίσκου) που αναφέρεται σε μία ομάδα λειτουργικών συστημάτων (δες στο http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_dos_operating_systems),

Διαβάστε περισσότερα