Egkatastash Newn Grammatoseirwnsto L A TEX2ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Egkatastash Newn Grammatoseirwnsto L A TEX2ε"

Transcript

1 EÖtupon TeÔqoc No. 3 >Oktÿbrioc Egkatastash Newn Grammatoseirwnsto L A TEX2ε ApìstolocSurìpouloc kaiantÿnhctsolomôthc 28ηςΟκτωβρίου Ξάνθη ΠανεπιστήμιοΑιγαίου Τμήμα Μαθηματικών Καρλόβασι, Σάμος Abstract In this article we show how one can enhance his/her TEX installation with either Greek TrueType or Greek Type 1 fonts. The reader is provided with all information needed to use these new fonts with the greek option of the babel package. This includes the generation of Font Definition files, virtual fonts, etc. 1. Grammatoseirèc Type 1 Η εγκατάσταση των γραμματοσειρών αυτών γίνεται χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό των εν δυνάμει γραμματοσειρών(virtual fonts). Ας υποθέσουμε ότι έχουμε τη γραμματοσειρά στο αρχείο font.pfb και το αρχείο font.afm που περιέχει τις μετρικές(τις διαστάσεις) των χαρακτήρων. Θα περιγράψουμε αναλυτικά και με κάποιες διορθώσεις τη διαδικασία που περιγράφεταιστο[1].αναπλάμαςενδιαφέρειμόνοηαγγλικήγλώσσαταπράγματαείναι απλά. Εκτελούμε τις ακόλουθες εντολές: afm2tfm font.afm -v font7t font7a >> psfonts.map vptovf font7t font7t.vf font7t.tfm

2 58 Απ. Συρόπουλος και Αντ. Τσολομύτης Το font7a που βάλαμε στην πρώτη εντολή είναι απλά ένα ψευδώνυμο(alias) του αρχείου font.pfb. Αν δούμε το αρχείο psfonts.map θα περιέχει μία γραμμή της μορφής: font7a FontName όπου το FontName είναι το εσωτερικό όνομα της γραμματοσειράς, π.χ., AvantGarde-Book. Μεταβάλουμε το αρχείο psfonts.map κατάλληλα: font7a FontName <font.pfb Δηλαδή καθοδηγούμε τον οδηγό dvips ότι όταν το TEX ζητάει την γραμματοσειρά font7a, να συμπεριλαμβάνει στο τελικό αρχείο PostScript το αρχείο font.pfb. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κατευθείαν το όνομα font αντί του font7a που χρησιμοποιήσαμε στο τελευταίο όρισμα της πρώτης εντολής αλλά όπως θα δούμε παρακάτω αυτό δημιουργεί προβλήματα αφού είναι δυνατόν από ένα pfb αρχείο να παράγουμε γραμματοσειρές με διαφορετικά χαρακτηριστικά(όπως κεκλιμένη γραφή, πεζοκεφαλαία, κ.λπ.) οπότε και αλλάζουμε το όνομα font7a σε, π.χ., fonto7a για την κεκλιμένη γραφή, ενώ τροφοδοτούμε αυτό το ψευδώνυμο με το ίδιο αρχείο γραμματοσειράς, το font.pfb. Επιπλέον δημιουργούμε ένα αρχείο με όνομα Fontmap στο οποίο προσθέτουμε την παρακάτω αράδα: /FontName (font.pfb) ;% Τώρα έχουμε όλα τα απαραίτητα αρχεία για να χρησιμοποιήσουμε τη γραμματοσειράμετο plain TEX.Γιαναχρησιμοποιηθείμετο L A TEXθαπρέπειναδημιουργήσουμε τους κατάλληλους πίνακες που θα επιτρέπουν στο NFSS(βλέπε [1,2,3,4])ώστεναδιαλέγεισωστάμέγεθοςκαιμορφή.Γιανατοπετύχουμε αυτό δημιουργούμε ένα αρχείο ορισμού γραμματοσειράς με όνομα OT1xxx.fd, όπουτο xxxείναιθέμαδικήςμαςεπιλογής.τοαρχείοαυτόθαπρέπειναπεριέχει τουλάχιστον τα εξής: \DeclareFontFamily{OT1}{xxx}{} \DeclareFontShape{OT1}{xxx}{m}{n}{<-> font7t}{} \endinput (Είναι σχεδόν πάντα απαραίτητο να υπάρχουν και ορισμοί αντικατάστασης γραμματοσειράς, αλλά για λόγους απλότητας παραλείπουμε το σκέλος αυτό.) Ετσι αν θέλουμενακαλέσουμετοπικάσ ένααρχείο L A TEX2επουετοιμάζουμεαυτήτην γραμματοσειρά, πρέπει να ορίσουμε μία εντολή που θα καλεί την γραμματοσειρά. Για παράδειγμα βάζοντας στον πρόλογο του αρχείου την εντολή:

3 Νέεςγραμματοσειρέςκαι L A TEX2ε 59 \newcommand{\myfont}[1]{\usefont{ot1}{xxx}{m}{n} #1\relax} ενώ στο αρχείο μας όταν θέλουμε να καλέσουμε αυτή τη γραμματοσειρά, απλά δηλώνουμε: \myfont{this is test} Εναλλακτικά αν θέλουμε όλο το κείμενό μας να στοιχειοθετηθεί με αυτή τη γραμματοσειρά αντί για τα παραπάνω γράφουμε στον πρόλογο του αρχείου μας την εντολή \renewcommand{\rmdefault}{xxx} Ομως με αυτό τον τρόπο έχουμε στη διάθεσή μας χαρακτήρες που αρκούν μόνο για αγγλικό κείμενο. Χαρακτήρες όπως οι Œ, æ, κ.λπ., που απαιτούνται για άλλες λατινογενείς γλώσσες δεν είναι διαθέσιμοι. Αν κανείς θέλει να έχει πρόσβαση και σε αυτούς τους χαρακτήρες(εάν αυτοί είναι διαθέσιμοι στο font.pfb) θα πρέπει εκτόςτουναβάλειστονπρόλογοαρχείου L A TEX2επουδημιουργείτηνεντολή \usepackage[t1]{fontenc} να παράγει εν δυνάμει γραμματοσειρές που περιέχουν πληροφορίες για τη θέση των χαρακτήρων στη γραμματοσειρά font.pfb. Αυτό αλλιώς λέγεται ανακωδικοποίηση. Κάθε σύγχρονη εγκατάσταση του TEX περιέχει το αρχείο EC.enc. Αντιγράφουμε αυτό το αρχείο στον κατάλογο που εργαζόμαστε και εκτελούμε τις εντολές: afm2tfm font.afm -T EC.enc -v font8t font8a >> psfonts.map vptovf font8t font8t.vf font8t.tfm Ανοίγουμε το αρχείο psfonts.map. Θα παριέχει μία ακόμα αράδα: font8a FontName " EC ReEncodeFont " <EC.enc Την οποία τροποποιούμε σε font8a FontName " EC.enc ReEncodeFont " <EC.enc <font.pfb

4 60 Απ. Συρόπουλος και Αντ. Τσολομύτης Το αρχείο Fontmap δεν χρειάζεται παραπέρα τροποποίηση. Εδώ είναι σαφής η ανάγκη να έχουμε τα διαφορετικά ονόματα font7a και font8a, αφού αλλιώς δεν θα μπορούσε ο οδηγός dvips που διαβάζει το αρχείο psfonts.map να αποφασίσει αν θα ανακωδικοποιήσει τη γραμματοσειρά ή όχι. Από πλευράς γραμματοσειράς είμαστε έτοιμοι και για την κωδικοποίηση T1 αλλά χρειάζεται βέβαια και ένα αρχείο ορισμού γραμματοσειράς που τώρα θα πρέπει να λέγεται T1xxx.fd. Αυτό το αρχείο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: \DeclareFontFamily{T1}{xxx}{} \DeclareFontShape{T1}{xxx}{m}{n}{<-> font8t}{} \endinput Αυτή η διαδικασία καλύπτει πλήρως τις περισσότερες γραμματοσειρές που διανέμουν διάφορες εταιρείες. Θα δούμε αμέσως τώρα πως να φτιάξουμε παραλλαγές μιάς γραμματοσειράς από το font.pfb όπως κελκιμένη γραφή, καπιταλάκια, κ.ά. Αν αναζητήσει κανείς σε μία σύγχρονη εγκατάσταση του TEX τη γραμματοσειρά Bookman θα δεί ότι υπάρχουν μόνο 4 αρχεία(τα ubkd8a.pfb, ubkdi8a.pfb, ubkl8a.pfb, ubkli8a.pfb). Παρ όλα αυτά δουλεύουν σωστά οι εντολές \normalfont, \itshape, \slshape, \bfseries, \bfseries\itshape, \bfseries\scshape, \scshape δηλαδή 7 διαφορετικές σειρές/μορφές. Αυτό επιτυγχάνεται παράγωντας τις κεκλιμένες(slanted) και τα καπιταλάκια(smallcaps) τεχνητά. Θα παρουσιάσουμε τη διαδικασία για το font.pfb και τη κωδικοποίηση OT1(για τη κωδικοποίηση T1 τα πράγματα είναι ανάλογα). Για να πάρουμε κεκλιμένη γραμματοσειρά εκτελούμε τις εντολές: afm2tfm font.afm -s v fonto7t fonto7a >> psfonts.map vptovf fonto7t fonto7t.vf fonto7t.tfm ενώ προσθέτουμε στο τέλος της νέας αράδας του psfonts.map το γνωστό <font.pfb(το Fontmap πάλι δεν θέλει καμία τροποποίηση). Η παράμετρος είναιηκλίσηπουζητάμεγιατηνκεκλιμένημορφή.ενώείναιησυνήθηςτιμή τίποτα δεν μας εμποδίζει να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε άλλο αριθμό στο διάστημα ( 1, 1). Αν διαλέξουμε αρνητική τιμή η γραμματοσειρά θα έχει κλίση στα αριστερά! Βέβαια στο αρχείο OT1xxx.fd θα πρέπει να προσθέσουμε τη γραμμή \DeclareFontShape{OT1}{xxx}{m}{sl}{<-> fonto7t}{}

5 Νέεςγραμματοσειρέςκαι L A TEX2ε 61 Τέλοςανστο L A TEX2εαρχείομαςέχουμεδηλώσει \renewcommand{\rmdefault}{xxx} τότε η συνήθης εντολή για αλλαγή σε κεκλιμένη γραφή θα δουλέψει σωστά. Ανάλογη είναι η διαδικασία για καπιταλάκια με λίγες τροποποιήσεις. Οι εντολές είναι: afm2tfm font.afm -V fontc7t fontc7a >> psfonts.map vptovf fontc7t fontc7t.vf fontc7t.tfm Προσέξτε ότι στην πρώτη εντολή άλλαξε το-v σε-v. Προσθέτουμε το <font.pfb στη νέα αράδα του psfonts.map αφήνουμε το Fontmap ως έχει και προσθέτουμε στο OT1xxx.fd τη γραμμή: \DeclareFontShape{OT1}{xxx}{m}{sc}{<-> fontc7t}{} Υπάρχει ακόμα μία ενδιαφέρουσα παραλλαγή. Αυτή είναι η παράμετρος -e στο πρόγραμμα afm2tfm για την παραγωγή των λεγομένων«πεπλατυσμένων» (extended) και«εκλεπτυσμένων»(condensed) γραμματοσειρών. Σαν παράδειγμα δίνουμε τις δύο εντολές: afm2tfm font.afm -e 1.2 -v fonte7t fonte7a >> psfonts.map vptovf fonte7t fonte7t.vf fonte7t.tfm Αυτό παράγει αρχεία για την χρήση της γραμματοσειράς πεπλατυσμένης κατά τον παράγοντα 1,2. Παράμετρος μικρότερη του 1 παράγει μικρότερου πλάτους (εκλεπτυσμένη) γραμματοσειρά. Κλείνουμεαυτότοκεφάλαιομετοναπούμεότιανθέλουμεναεγκαταστήσουμετηνγραμματοσειράστο L A TEX2εσεμόνιμηβάσηαπλάμεταφέρουμεόλα τα αρχεία που έχουν παραχθεί κατά την διαδικασία αυτή(εκτός των.vpl) στο δέντρο του TEX. Βάζουμε τα.pfb σε υποκατάλογο του texmf/fonts/type1/ τα.vf σε υποκατάλογο του texmf/fonts/vf/, τα.tfm σε υποκατάλογο του texmf/fonts/tfm/ και τα.fd στο texmf/tex/generic/babel/. Τέλος, αντιγράφουμε το περιεχόμενο του Fontmap στο αρχείο Fontmap του συστήματος(συνήθως στο ghostscript/version/fontmap) και το περιεχόμενο του psfonts.map στο αρχείο psfonts.map του συστήματος (συνήθως στο texmf/dvips/base/psfonts.map) και η εγκατάσταση είναι πλήρης(τα αρχεία.vpl δεν χρειάζονται πια και μπορούν να διαγραφούν). Τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά όταν κανείς θέλει να δουλέψει με ελληνικά. Περιγράφουμε τη μέθοδο στην επόμενη ενότητα.

6 62 Απ. Συρόπουλος και Αντ. Τσολομύτης 1.1. Ellhnikèc Type 1Grammatoseirèc Για να δουλέψουμε με μία ελληνική γραμματοσειρά πρέπει πρώτα απ όλα το αρχείο της γραμματοσειράς να περιέχει τους ελληνικούς χαρακτήρες στις σωστές θέσεις. Αν έχουμε κάνει τις ενέργειες που περιγράφονται στην προηγούμενη ενότητα για το αγγλικό μέρος της γραμματοσειράς και τη κωδικοποίηση Τ1(με τη βοήθεια του αρχείου EC.enc) τότε είναι εύκολο να ελέγξουμε κάτι τέτοιο. Απλά τρέχουμε την εντολή tex testfont καιστηνπροτροπήτου TEXδίνουμετοόνοματουαρχείουδηλαδήτο font8a. Ετσι θα παραχθεί το αρχείο testfont.dvi. Αν ανοίξουμε αυτό το αρχείο με ένα πρόγραμμα όπως το xdvi θα δούμε έναν πίνακα της γραμματοσειράς. Αν περιέχονται σε αυτόν οι περισσότεροι ελληνικοί χαρακτήρες τότε μπορούμε να προχωρήσουμε με τη μέθοδο Α(δες παρακάτω). Αυτό που μόλις περιγράψαμε έχεινόημα(σεσχέσημετο EC.enc)γιατίοι«σωστές»θέσειςγιαταελληνικά γράμματα καταλαμβάνουν τις θέσεις των επιπλέον χαρακτήρων για τις εν γένει λατινογενείς γλώσσες. Άρα αν η γραμματοσειρά μας έχει ελληνικά σε σωστές θέσεις θα πρέπει να εμφανιστούν στον πίνακα του font8a. Αν αυτό δεν συμβεί, είτε η γραμματοσειρά μας δεν περιέχει ελληνικά είτε τα περιέχει σε άλλες θέσεις(μπορεί να είναι Unicode γραμματοσειρά) οπότε θα ακολουθήσουμε τη μέθοδο Β. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο μεθόδους είναι το αρχείο.enc που χρησιμοποιούμε κάθε φορά και πρακτικά δεν διαφέρει από την δουλειά που κάναμε με το EC.enc. Τα αρχεία TeXLGREncoding.enc για τη μέθοδο Α και TeXLGRUEncoding.enc για τη μέθοδο Β αναλαμβάνουν να λύσουν το πρόβλημα του τονισμού καταγράφοντας στο αρχείο των εν δυνάμει γραμματοσειρών τα απαιτούμενα πολλαπλά στοιχεία(ligatures). Παραπάνω δουλειά χρειάζεται μόνο για τηντεχνητήδημιουργίαπεζοκεφαλαίωνμιάκαιτοκεφαλαίοαντίστοιχοτωνσ καιςθαπρέπειναείναικαιστιςδύοπεριπτώσειςτοσενώανάλογοπρόβλημα υπάρχει και με το χ. Πριν προχωρήσουμε στην αναλυτική παρουσίαση των δύο μεθόδων, αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο αρχεία πρέπει να τοποθετηθούν στον κατάλογο texmf/dvips/base/ του δένδρου της υλοποίησης του TEX. Μέθοδος Α(Τα ελληνικά εμφανίστηκαν στον πίνακα του font8a) Με τη βοήθεια του αρχείου TeXLGREncoding.enc που διανείμεται μαζί με το πακέτο TeXgreek εκτελούμε τις εντολές: afm2tfm font.afm -T TeXLGREncoding.enc -v gfont7t \

7 Νέεςγραμματοσειρέςκαι L A TEX2ε 63 gfont7a >> psfonts.map vptovf gfont7t gfont7t.vf gfont7t.tfm (Τοσύμβολο \σημαίνειαπλάότιηεντολήδεχωράεισεμίαγραμμήκαιέτσιτην γράφουμεσεδύο.)βάλαμετογράμμα gπριναπότοόνοματωναρχείωνγιανα δηλώσουμε απλά ότι πρόκειτε για ελληνική γραμματοσειρά(το αρχείο που περιέχει τη γραμματοσειρά παραμένει το font.pfb). Τροποποιούμε κατάλληλα το αρχείο psfonts.map προσθέτοντας κατά τα γνωστά στη νέα του αράδα το <font.pfb, ενώ και πάλι το αρχείο Fontmap δεν θέλει καμία τροποποίηση. Τέλος φτιάχνουμε το αρχείο ορισμού γραμματοσειράς με όνομα lgrxxx.fd και περιεχόμενο το: \DeclareFontShape{LGR}{xxx}{m}{n}{<-> gfont7t}{} (προσέξτε το LGR στο αρχείο να είναι γραμμένο με κεφαλαία.) Πάλι υπάρχουν δύο τρόποι για χρήση της γραμματοσειράς. Αν θέλουμε τοπική χρήση στο αρχείο μας γράφουμε στον πρόλογο του κώδικά μας τα εξής: \documentclass{article} \usepackage[greek]{babel} \usepackage[iso ]{inputenc} \newcommand{\myfont}[1]{\usefont{lgr}{xxx}{m}{n} #1\relax} και στο σώμα του αρχείου μας γράφουμε ελληνικά με αυτή την γραμματοσειρά με την εντολή \myfont. Γιαολικήαλλαγήώστεταελληνικάκαιτααγγλικάναπαράγονταιμετο font.pfb γράφουμε: \documentclass{article} \usepackage[greek]{babel} \usepackage[iso ]{inputenc} \renewcommand{\rmdefault}{xxx} Μέθοδος Β(Τα ελληνικά δεν εμφανίστηκαν στον πίνακα του font8a αλλά είμαστε σίγουροι ότι η γραμματοσειρά μας περιέχει ελληνικούς χαρακτήρες) Κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία με πιο πριν αλλά τώρα χρησιμοποιούμε το αρχείο TeXLGRUEncoding.enc αντί του TeXLGREncoding.enc. Ηπαραγωγήγυρτήςγραφήςγίνεταιμετονίδιοτρόποπουέγινεκαιμετα αγγλικά, δηλαδή προσθέτοντας την επιλογή -s στην εκτέλεση του προγράμματος afm2tfm. Ομοίως για τις πεπλατυσμένες και τις εκλεπτυσμένες παραλλαγές.

8 64 Απ. Συρόπουλος και Αντ. Τσολομύτης Εδώ πρέπει να κάνουμε δύο παρατηρήσεις. Παρατήρηση 1. Αν η γραμματοσειρά μας προέρχεται ή προορίζεται από/για τον κόσμο των Windows της εταιρείας Microsoft είναι πολύ πιθανό να πρέπει να κάνουμε μία αλλαγή στο αρχείο TeXLGREncoding.enc. Θα πρέπει να αλλάξει η δήλωση /cent σε /paragraph. Παρατήρηση 2. Για να είναι εφικτός ο τονισμός υπάρχει ένας μηχανισμός πολλαπλών στοιχείων(ligatures) που ορίζονται στο αρχείο TeXLGREncoding.enc και στο TeXLGRUEncoding.enc. Αυτές τις δηλώσεις τις περνάει το πρόγραμμα afm2tfmστοαρχείο font7t.vplκαιμετησειράτουτο vptovfστοσχετικό αρχείο.tfm. Εχει παρατηρηθεί ότι σε μερικές περιπτώσεις το afm2tfm δεν τα καταφέρνει να γράψει τα πολλαπλά στοιχεία στο αρχείο.vpl. Ετσι λοιπόν αν δεν δουλεύει σωστά ο τονισμός ανοίγουμε σε έναν επεξεργαστή κειμένου το αρχείο.vpl και αντικαθιστούμε το«ligtable» με το περιεχόμενο του αρχείου ligtable.vpl που διανέμεται με το πακέτο TeXgreek. Τέλος ξανατρέχουμε το πρόγραμμα vptovf PezokefalaÐa Grafă Εδώ η διαδικασία είναι ανάλογη με τη διαδικασία για τα αγγλικά. Δηλαδή δίνουμε τις εντολές: afm2tfm font.afm -T TeXLGREncoding.enc -V gfontc7t \ gfontc7a >> psfonts.map vptovf gfontc7t gfontc7t.vf gfontc7t.tfm Σημειώστε ότι σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε το διακόπτη -e 1.25 σε συνδυασμό με τον -V, προσεγγίζουμε καλύτερα τα πραγματικά πεζοκεφαλαία. Υπάρχουν μόνο δύο διορθώσεις που πρέπει να γίνουν στο αρχείο.vpl πριν εκτελεστεί η δεύτερη εντολή vptovf. Ανοίγουμε το αρχείο gfontc7t.vpl με έναν επεξεργαστή κειμένου καθώς και το αρχείο gfont7t.vpl. Στο gfontc7t.vpl πηγαίνουμε στη θέση που γράφει: (CHARACTER q (CHARWD R 496) (CHARHT R 447) (CHARDP R 208) )

9 Νέεςγραμματοσειρέςκαι L A TEX2ε 65 όπου βέβαια οι αριθμοί 496, 447 και 208 είναι(εδώ) ενδεικτικοί. Αυτές τις γραμμές με τους αριθμούς τις σβήνουμε και τις αντικαθιστούμε με τις γραμμές που βρίσκουμε στο αρχείο gfont7t.vpl στη θέση CHARACTER C Q πολλαπλασιασμένους με 0,8. Πριν κλείσει και η τελευταία παρένθεση του CHARACTER C q παρεμβάλλουμε τα εξής: (MAP (SELECTFONT D 1) (SETCHAR O 121) ) όπουοχαρακτήραςμετάτο SETCHARείναιτοκεφαλαίοαγγλικό oκαιόχιτο μηδέν.οπαράγοντας0,8προέρχεταιαπότοότιησμίκρυνσηπουγίνεταιγιατην παραγωγή των πεζοκεφαλαίων είναι στο 80%. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε αν θέλουμε με την παράμετρο -c: afm2tfm font.afm -T TeXLGREncoding.enc -c 0.75 \ -V gfontc7t gfontc7t Μετά πηγαίνουμε στο gfontc7t.vpl στη θέση (CHARACTER C c (CHARWD R 496) (CHARHT R 447) (CHARDP R 208) ) και αλλάζουμε τις γραμμές με τους αριθμούς στις γραμμές με τους αριθμούς από το αρχείο gfont7t.vpl στη θέση CHARACTER C S, ενώ πριν κλείσει η τελευταία παρένθεση για τον χαρακτήρα c παρεμβάλλουμε τα εξής: (MAP (SELECTFONT D 1) (SETCHAR O 123) ) Τώρα τρέχουμε το πρόγραμμα vptovf και μετά την κατάλληλη τροποποίηση των psfonts.map και LGRxxx.fd μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την \sc. Είναι πιθανό ο χαρακτήρας Χ να μην εμφανίζεται στα καπιταλάκια με σωστή απόσταση δεξιά του(δοκιμάστε τη λέξη \sc Αχορταγος). Αν συμβαίνει αυτό μειώστε την μεταβλητή CHARWD στο αρχείο gfontc7t.vpl στον χαρακτήρα CHARACTER C q και ξαναδοκιμάστε.

10 66 Απ. Συρόπουλος και Αντ. Τσολομύτης 1.3. RujmÐseic apìstashc eidikÿn zeugÿn(kerning) Πολλές φορές κάποιοι χαρακτήρες λόγω της γεωμετρίας τους για να φαίνεται οτιείναισεσωστήαπόστασημεταξύτουςπρέπειναέρθουνπιοκοντά.αυτοβέβαια δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μειώσουμε την τιμή της μεταβλητής CHARWD γιατί αυτή θα επνρεάσει την απόσταση του χαρακτήρα από όλους τους άλλους ενώ εμείς θέλουμε να το κάνουμε για συγκεκριμένους χαρακτήρες. Για να γίνει αντιλιπτό τι εννοούμε κοιτάξτε τη λέξη AVIATION και την AVIATION. Λόγωτηςγεωμετρίαςτων Aκαι Vτοανθρώπινομάτιθατουςήθελεπιο κοντά(όπωςείναιστηνπρώτηφορά)καιόχιμετηνσυνήθηαπόστασήτους (όπως εμφανίζονται την δεύτερη φορά). Παράδειγμα στα ελληνικα είναι η λέξη PULH και PULH. Το TEX ως πρόγραμμα στοιχειοθεσίας μπορεί αυτόματα να κάνει τέτοιες ρυθμίσεις αρκεί να έχουμε ενημερώσει τα αρχεία των γραμματοσειρών ποιά είναι εκείνα τα ζεύγη των οποίων η απόσταση αλλάζει οταν εμφανίζονται διαδοχικά και κατά πόσο θέλουμε να έρθουν πιο κοντά. Αυτό το τελευταίο, δηλαδή το ποσοτικό πρόβλημα, είναι κάτι με το οποίο κανείς πρέπει να πειραμματιστεί γιατι έχει να κάνει και με τον σχεδιασμό(την γεωμετρία) της εκαστοτε γραμματοσειράς. Αναφέρουμε εδώ ότι για τα ελληνικά κάνουμε τέτοιες ρυθμίσεις για τα ζευγάρια ΑΥ,ΔΥ,ΛΥ,ΥΑ,ΥΔ,ΥΛ,ΆΥ, ΥΑ, ΥΔ, ΥΛ,ΑΫ,ΫΑκαιΫΔ. Εδώ θα περιγράψουμε το πώς γίνεται αυτό. Ανοίγουμε το.vpl αρχείο που προέκυψε από την εντολή afm2tfm και πηγαίνουμε στο τέλος του LIGTABLE και πρίν κλείσει η τελευταία παρένθεση αυτού του πίνακα προσθέτουμε τις γραμμές: (LABEL C U) (KRN C A R -64) (KRN C D R -64) (KRN C L R -64) (STOP) ΕδώλέμεότιότανοχαρακτήραςΥακολουθείτεαπόΑήΔήΛτότεο δεύτερος χαρακτήρας θα πρέπει να πλησιάσει τον Υ κατα 64 μονάδες. Παρατηρήστε οτι η αντιστοιχία των γραμμάτων στο LIGTABLE είναι αυτή του babel(δες [3]). Ομοίως κάνουμε επεμβάσεις για τα υπόλοιπα ζεύγη και μετά τρέχουμε το πρόγραμμα vptovf.

11 Νέεςγραμματοσειρέςκαι L A TEX2ε 67 Στα αγγλικά τώρα τέτοιες επεμβάσεις γίνονται συνήθως για τα ζεύγη AV, AW, AY, VA, WA, YAήκαιαλλούανκρίνεταιαπαραίτητο. Παρατήρηση. Σημειώστε εδώ ότι οι χαρακτήρες Ά, Υ και Ϋ δεν υπαρχουν στην αντιστοιχία του babel γιατι παράγονται με τον μηχανισμό των συνδέσμων. Ετσι για την παραπάνω εργασία για αυτούς τους χαρακτήρες χρησιμοποιούμε την οκταδική τους αναπαράσταση. Το Ά είναι ο χαρακτήρας στη θέση 200(θέση του babelκαίόχιτου font.pfb).το Υστηθέση314καιτοΫστηθέση337(τρέξτε latex nfssfont.tex στο gfont7t και τυπώστε το αποτέλεσμα για να δείτε όλες τις θέσεις των χαρακτήρων(δες[4])). Μέ βάση αυτό ο παραπάνω μηχανισμός για το Άγίνεται: (LABEL O 200) (KRN C L R -64) (KRN C Y R -64) (STOP) 2. Grammatoseirèc TrueType Για τις γραμματοσειρές αυτές είτε τις μετατρέπουμε σε METAFONT(δες[2]) είτετιςμετατρέπουμεσε Type 1μετοπρόγραμμα ttf2pt1ήσε Type 3μετο πρόγραμμα ttf2pfa. Το δεύτερο έχει το πλεονέκτημα ότι παράγει και το.afm αρχείο. Και τα δύο προγράμματα είναι διαθέσιμα στο Κλείνουμε με την παρατήρηση ότι όταν δεν έχουμε το αρχείο.afm ενώ έχουμε το.pfbμπορούμεναπαράγουμετο.afmμετοπρόγραμμαgetafmκαιτηνεντολή getafm font.pfb gsnd - > font.afm Εχει αναφερθεί όμως ότι αυτό δεν δουλεύει με κάποιες πρόσφατες εκδόσεις του ghostscript. Σημειώστε ότι αυτός είναι ουσαιστικά ο λόγος του«πειράζουμε» το αρχείο Fontmap.

12 68 Απ. Συρόπουλος και Αντ. Τσολομύτης BibliografÐa [1] Α. Συρόπουλος, Ν. Σωφρονίου, Δ. Φιλίππου, TEX και ψηφιακή τυπογραφία, Εκδόσεις Ζήτη,(1998). [2] Α. Συρόπουλος, Α. Τσολομύτης, Γραμματοσειρές True Type και L A TEX2ε,ΤοΕύτυπον,2,(1999), [3]Α.Συρόπουλος, L A TEX,ΕκδόσειςΠαρατηρητής,(1998). [4] M Goossens, F. Mittelbach, A. Samarin, The L A TEX companion, Addison-Wesley Co., (1994).

Eisagwgă sto PICTEX: Mèroc prÿto

Eisagwgă sto PICTEX: Mèroc prÿto EÖtupon TeÔqoc No. 1 Septèmbrioc 1998 9 Eisagwgă sto PICTEX: Mèroc prÿto Apìstoloc Surìpouloc 28ης Οκτωβρίου 366 67100Ξάνθη 1. Eisagwgă Το PICTEX είναι μια συλλογή από μακροεντολές του TEX με τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Libre Office. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ

Εισαγωγή στο Libre Office. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Office Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Ofiice To LibreOffice είναι η ελεύθερη, πολυδύναμη (power-packed), σουΐτα προσωπικής παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Μανώλης Κιαγιάς, MSc. Aiolos Project. Αρχικές Ρυθμίσεις SSH και εγκατάσταση OpenMPI

Μανώλης Κιαγιάς, MSc. Aiolos Project. Αρχικές Ρυθμίσεις SSH και εγκατάσταση OpenMPI Μανώλης Κιαγιάς, MSc Aiolos Project Αρχικές Ρυθμίσεις SSH και εγκατάσταση OpenMPI Χανιά, 2015 2 (C) 2014 Μανώλης Κιαγιάς, manolis@freebsd.org Το παρόν έργο διατίθεται υπό τους όρους της Άδειας: Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Δημιουργία ενός απλού παιχνιδιού με το Gamemaker (μετάφραση από το http://www.stuffucanuse.com/downloads/gamemaker-introductionlessons/free_game_downloads_gamemaker.htm)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Η πρώτη οθόνη μετά την εκτέλεση του προγράμματος διαφέρει κάπως από τα προηγούμενα λογισμικά, αν και έχει αρκετά κοινά στοιχεία. Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι Από το και τημ Χελώμα στημ Ευριπίδης Βραχνός http://evripides.mysch.gr/ 2014 2015 1 Προγραμματισμός Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γίνεται το debug? Το debug γίνεται με δύο τρόπους, ως επί το πλείστον. Τουλάχιστον, εγώ δύο έμαθα, και αυτούς αναφέρω.

Πώς γίνεται το debug? Το debug γίνεται με δύο τρόπους, ως επί το πλείστον. Τουλάχιστον, εγώ δύο έμαθα, και αυτούς αναφέρω. Τι είναι το debug μαμα? Με απλά λόγια, debug (αποσφαλμάτωση αλλά που να κάθεσαι να το πεις), είναι η διαδικασία εντοπισμού και διόρθωσης σφαλμάτων που υπάρχουν σε κώδικα (ασχέτως γλώσσας προγραμματισμού).

Διαβάστε περισσότερα

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα.

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. «Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. Πώς θα δουλέψεις με το Χελωνόκοσμο την πρώτη φορά 1. Θα χρησιμοποιήσεις το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες και σύντομες οδηγίες για τη χρήση του Word σε επιστημονικά κείμενα

Χρήσιμες και σύντομες οδηγίες για τη χρήση του Word σε επιστημονικά κείμενα Χρήσιμες και σύντομες οδηγίες για τη χρήση του Word σε επιστημονικά κείμενα Αν και χρησιμοποιούμε πάνω από είκοσι χρόνια επεξεργαστές κειμένου (ας θυμηθούμε τα πρωτοπόρα Wordstar και WordPerfect) πολλοί

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Τμήμα Φυσικής - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-2: Σύνθεση αναφοράς Σύνθεση Αναφοράς http://eep.physics.auth.gr Τι περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να ; Πώς να γράψω ένα μήνυμα;

Πώς να ; Πώς να γράψω ένα μήνυμα; Πώς να ; Επειδή πολλοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν το forum έγινε αυτό ο οδηγός για αρχαρίους. Πώς να γράψω ένα μήνυμα; Μπαίνουμε στο forum σαν χρήστες και όχι σαν απλοί

Διαβάστε περισσότερα

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp XAMPP Το xampp είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να κάνουμε εγκατάσταση τον Apache, τη MySQL και την PHP. Apache. Ο Apache είναι ένας Web Server. Είναι δηλαδή πρόγραμμα το οποίο τρέχει μόνιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν! XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Word είναι ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που σας βοηθά να γράφετε όμορφα κείμενα στα οποία μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, γραφικά ακόμα και ήχους. Aφού γράψετε ένα κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ WINDOWS 7

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ WINDOWS 7 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ WINDOWS 7 Προϋπόθεση: έχει ολοκληρωθεί., η σύνδεση των καρτών δικτύου στις θύρες RJ45 ενός router/switch. Στην περίπτωση δομημένης καλωδίωσης οι κάρτες δικτύου συνδέονται

Διαβάστε περισσότερα

Hase οδηγίες χρήσης.

Hase οδηγίες χρήσης. Hase οδηγίες χρήσης. Το Hase είναι ένα πρόγραμμα προσομοίωσης που έχει αναπτυχθεί στο πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου (http://www.icsa.inf.ed.ac.uk/research/groups/hase/) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Το περιβάλλον προγραμματισμού MicroWorlds Pro

Το περιβάλλον προγραμματισμού MicroWorlds Pro Μενού επιλογών Το περιβάλλον προγραμματισμού MicroWorlds Pro Γραμμή εργαλείων Επιφάνεια εργασίας Περιοχή Καρτελών Κέντρο εντολών Εικόνα 2.1: Το περιβάλλον της MicroWorlds Pro. Καρτέλες Οι πρώτες εντολές

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση εικόνων DSLR με το πρόγραμμα IRIS

Ανάλυση εικόνων DSLR με το πρόγραμμα IRIS Δεκέμβριος 2014: Θεματικός Μήνας Μεταβλητών Άστρων Μαραβέλιας Γρηγόρης Ανάλυση εικόνων DSLR με το πρόγραμμα IRIS v1.0 Πηγές Το υλικό προέρχεται από τις ακόλουθες πηγές (τις οποίες μπορείτε να συμβουλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση καθημερινών ημερίδων

Οργάνωση καθημερινών ημερίδων Οργάνωση καθημερινών ημερίδων 1) Αγώνες ζευγών 1α) Διαθέσιμες κινήσεις: Φιλοσοφία, μηχανισμοί και τα χαρακτηριστικά τους. Οι κινήσεις είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία που έχει ένας διαιτητής στη διάθεσή

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή Τι είναι ένα CMS CMS ή Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) ονομάζουμε ένα λογισμικό που μας βοηθά να ελέγχουμε και να διαχειριζόμαστε έναν ιστότοπο δημόσιας ή περιορισμένης πρόσβασης.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Οδηγίες Αναβάθμισης (Upgrade) Ομάδα Εργασίας: Τσιμπάνης Κωνσταντίνος, Εξηνταρίδης Γιάννης Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2009 Εισαγωγή Η πλατφόρμα Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1

Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1 Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3 Εικόνα 1 Transport panel Προετοιμασία και εκτέλεση ηχογράφησης σε ένα κανάλι MIDI και Quantize 1. Ανοίγουμε το Cubase, πηγαίνουμε στο μενού File και επιλέγουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας epublications

Δημιουργώντας epublications eutypon28-29 2013/2/19 20:47 page 13 #17 Εὔτυπον, τεῦχος 28-29 Ὀκτώβριος/October 2012 13 Δημιουργώντας epublcatons Απόστολος Συρόπουλος 28ης Οκτωβρίου 366 671 00 Ξάνθη Η/Τ: asyropoulos at yahoo dot com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργιών Εισαγωγή Το παρόν κείμενο στόχο

Διαβάστε περισσότερα

μαθηματικά β γυμνασίου

μαθηματικά β γυμνασίου μαθηματικά β γυμνασίου Κάθε αντίτυπο φέρει την υπογραφή ενός εκ των συγγραφέων Σειρά: Γυμνάσιο, Θετικές Επιστήμες Μαθηματικά Β Γυμνασίου, Βασίλης Διολίτσης Ιωάννα Κοσκινά Νικολέττα Μπάκου Θεώρηση Κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/ 1) Εμφάνιση ιστοσελίδας Ανοίγουμε το πρόγραμμα πλοήγησης (Firefox, Chrome, Internet Explorer κτλ) και στη γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογούμε τη διεύθυνση http://localhost ή http://127.0.0.1. Αν δεν βλέπουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ 1. α. Τι γνωρίζετε για την Ευκλείδεια διαίρεση; Πότε λέγεται τέλεια; β. Αν σε μια διαίρεση είναι Δ=δ, πόσο είναι το πηλίκο και

Διαβάστε περισσότερα

Windows 8 2_windows8.indd 39 10/5/2014 2:10:10 μμ 10/5/2014 2:10:10

Windows 8 2_windows8.indd 39 10/5/2014 2:10:10 μμ 10/5/2014 2:10:10 2_windows8.indd 39 10/5/2014 2:10:10 μμ Εισαγωγή στα 1 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Εισαγωγή στα Windows Διαφοροποίηση των.1 από άλλες εκδόσεις Χειρισμός των Windows με ποντίκι και αφή Οθόνη κλειδώματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμημα Πληροφορικης και Τηλεματικης Τσάμη Παναγιώτα ΑΜ: 20833 ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Άσκηση 1 Αθήνα 13-12-2011 Αναφορά Ενότητα 1 A Δημιουργήστε στο φλοιό 3 εντολές (alias) που η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση προγράμματος 2. Διάβασμα προκήρυξης.7. Γενικές πληροφορίες.. 9. Προσφορά 10. Εισαγωγή εναλλακτικού είδους. 15.

Εγκατάσταση προγράμματος 2. Διάβασμα προκήρυξης.7. Γενικές πληροφορίες.. 9. Προσφορά 10. Εισαγωγή εναλλακτικού είδους. 15. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εγκατάσταση προγράμματος 2 Διάβασμα προκήρυξης.7 Γενικές πληροφορίες.. 9 Προσφορά 10 Εισαγωγή εναλλακτικού είδους. 15 Εξαρτήματα 16 Συμμετέχοντες 17 Δικαιολογητικά ανά προμηθευτή. 18 Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυγλωσσικό περιεχόμενο στο Wordpress

Πολυγλωσσικό περιεχόμενο στο Wordpress Πολυγλωσσικό περιεχόμενο στο Wordpress Εγκατάσταση Μετάφραση σελίδας Μεταφράζοντας Κατηγορίες Μεταφράζοντας Μενού Επιλογέας Γλώσσας Localization Υπάρχουν αρκετά plugins τα οποία μπορούν να μας παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ. 3022 Λεμεσός

Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ. 3022 Λεμεσός Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ. 3022 Λεμεσός ΤΗΛ: +357 250 21 121 ΦΑΞ: +357 250 21 120 Τηλέφωνο χωρίς χρέωση (Από Σταθερό) Κύπρος: 800 932 93 E mail: CyrpusDesk@SaxoBank.com Web

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP Βόλος, Νοέμβριος 2008 Τα Windows είναι ένα Λειτουργικό Σύστημα που χρησιμοποιείται σε εκατομμύρια υπολογιστές στον κόσμο. Μας βοηθούν στο να

Διαβάστε περισσότερα

5η Δραστηριότητα. Λύσε το γρίφο Η Θεωρία της Πληροφορίας. Περίληψη. Λπν τ φνντ π τν πρτσ. Ικανότητες. Ηλικία. Υλικά

5η Δραστηριότητα. Λύσε το γρίφο Η Θεωρία της Πληροφορίας. Περίληψη. Λπν τ φνντ π τν πρτσ. Ικανότητες. Ηλικία. Υλικά 5η Δραστηριότητα Λύσε το γρίφο Η Θεωρία της Πληροφορίας Περίληψη Πόση πληροφορία περιέχεται σε ένα βιβλίο των 1000 σελίδων; Υπάρχει περισσότερη πληροφορία σε έναν τηλεφωνικό κατάλογο των 1000 σελίδων ή

Διαβάστε περισσότερα

Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007

Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007 Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007 Κουμπί Office Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης Καρτέλες Κορδέλα Ομάδες Γραμμή κατάστασης Ρυθμιστικό ζουμ Όταν ανοίγουμε το Word, ανοίγει αυτόματα ένα νέο έγγραφο. (Στο

Διαβάστε περισσότερα

THERMIS A.B.E.E. Pellet Controller 14400. www.thermis.gr e mail: info@thermis sa.gr

THERMIS A.B.E.E. Pellet Controller 14400. www.thermis.gr e mail: info@thermis sa.gr Pellet Controller 14400 Οδηγίες Χρήσης. Ο ελεγκτής περιλαμβάνει την αυτόματη διαδικασία της ανάφλεξης, καύσης και σβησίματος ενός λέβητα pellet ή βιομάζας. MENU Εγκαταστάτη. Για να εισέλθουμε στο menu

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Είσοδος στα Windows και οθόνη κλειδώματος 11. Οι πρώτες ρυθμίσεις των Windows 8 29. H επιφάνεια εργασίας 49

Εισαγωγή 6. Είσοδος στα Windows και οθόνη κλειδώματος 11. Οι πρώτες ρυθμίσεις των Windows 8 29. H επιφάνεια εργασίας 49 περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Είσοδος στα Windows και οθόνη κλειδώματος 11 Οι πρώτες ρυθμίσεις των Windows 8 29 H επιφάνεια εργασίας 49 Πλοήγηση στο Internet με τον Internet Explorer 65 Επικοινωνία και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5.1 Εισαγωγή Το πρακτικό κομμάτι της πτυχιακής μας εργασίας αφορά την δημιουργία μιας λειτουργικής ιστοσελίδας με την χρήση της πλατφόρμας του Weebly, που αποτελεί μια σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας με το MIT Αρρ Inventor. 1 η Εργασία

Ξεκινώντας με το MIT Αρρ Inventor. 1 η Εργασία Ξεκινώντας με το MIT Αρρ Inventor 1 η Εργασία Απαιτήσεις 1. Σύνδεση στο Διαδίκτυο (διότι οι εφαρμογές δημιουργούνται online) 2. Εγκατεστημένος ο Browser Google Chrome 3. Υπαρκτός λογαριασμός Gmail 4. Κατεβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης προγράμματος TestDrive του Υ.Μ.Ε.

Οδηγός εγκατάστασης προγράμματος TestDrive του Υ.Μ.Ε. [Επιλέξτε ημερομηνία] Οδηγός εγκατάστασης προγράμματος TestDrive του Υ.Μ.Ε. Για Windows Xp Κουϊρουκίδης Γεράσιμος Συντάκτης: Κουϊρουκίδης Γεράσιμος Οδηγός Εγκατάστασης προγράμματος TestDrive του Υ.Μ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ. Θέλουμε όταν ενεργοποιήσουμε τον συναγερμό να καθυστερήσει η όπλιση του 10 δευτερόλεπτα (έως ότου φύγουμε από το σπίτι).έτσι αν μέσα σε

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφρύτερος και βαρύτερος Αλγόριθμοι ταξινόμησης

Ελαφρύτερος και βαρύτερος Αλγόριθμοι ταξινόμησης 7η Δραστηριότητα Ελαφρύτερος και βαρύτερος Αλγόριθμοι ταξινόμησης Περίληψη Οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται συχνά για την ταξινόμηση καταλόγων, όπως για παράδειγμα, ονόματα σε αλφαβητική σειρά, ραντεβού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ο Παράδειγµα (διάρκεια: 15 λεπτά) Κεφάλαιο 17 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Β.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo;

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Η Logo είναι μία από τις πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει σκοπό τη δημιουργία προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

utorrent 1.6 Θα πρέπει ο φάκελος να είναι κάπως έτσι:

utorrent 1.6 Θα πρέπει ο φάκελος να είναι κάπως έτσι: utorrent 1.6 Πρώτα απ όλα κατεβάζουμε το utorrent 1.6 από το συγκεκριμένο link: http://download.utorrent.com/1.6/utorrent.exe (μη το τρέξετε ακόμα, απλά κατεβάστε το) Στη συνέχεια δημιουργήστε ένα καινούργιο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας. MicroWorlds Pro. Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο. Β. Χ. Χρυσοχοΐδης

Φύλλα εργασίας. MicroWorlds Pro. Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο. Β. Χ. Χρυσοχοΐδης Φύλλα εργασίας MicroWorlds Pro Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο Β. Χ. Χρυσοχοΐδης Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Φλώρινας 2 «Σχεδίαση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2

ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 1. Εισαγωγή Το κείμενο αυτό περιγράφει τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής ZΤrade για την παρακολούθηση των αγορών και την διαχείριση των χαρτοφυλακίων. Για

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηά ριο Βαά σεων Δεδομεάνων

Εργαστηά ριο Βαά σεων Δεδομεάνων Εργαστηά ριο Βαά σεων Δεδομεάνων Εγκατάσταση και χρήση εργαλείων - FAQs 2012-11-20 Contents 1. Λογισμικό που χρειάζεστε... 2 2. WAMP server... 3 2.1 Ζητήματα στην εγκατάσταση... 3 2.2 Services του WampServer...

Διαβάστε περισσότερα

a. Επιλέγουμε τις γραμμές προς διαγραφή a. Επιλέγουμε τις στήλες προς διαγραφή a. Γράφουμε σε μια στήλη μια σειρά από αριθμούς ή αλφαριθμητικά

a. Επιλέγουμε τις γραμμές προς διαγραφή a. Επιλέγουμε τις στήλες προς διαγραφή a. Γράφουμε σε μια στήλη μια σειρά από αριθμούς ή αλφαριθμητικά Τρίτο μάθημα Excel 1. Προσθήκη γραμμών a. Δίνουμε δεξί κλικ πάνω στην γραμμή όπου μας ενδιαφέρει να εισάγουμε νέα γραμμή b. Πατάμε εισαγωγή c. Μια νέα γραμμή εισάγεται 2. Προσθήκη στηλών a. Δίνουμε δεξί

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. Windows XP

Computing and Information Systems Service. Windows XP Windows XP Όλοι οι υπολογιστές ανοικτής πρόσβασης στο Frederick χρησιµοποιούν Windows (2000 και XP), ένα λειτουργικό σύστηµα µε Γραφικό Περιβάλλον Εργασίας (Graphical User Interface), το οποίο χρησιµοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

TeleCost Hotel για Panasonic TDA

TeleCost Hotel για Panasonic TDA TeleCost Hotel για Panasonic TDA 1. Οδηγίες Εγκατάστασης του Λογισμικού του Συστήματος Telecost Hotel Γενικά Για την εγκατάσταση του Λογισμικού του Συστήματος TeleCost HL θα πρέπει να ακολουθηθούν συνοπτικά

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10 2.1 Windows XP 1. Τι είναι τα Windows XP; 2. Τι εννοούμε με τον όρο λειτουργικό σύστημα; 3. Αναφέρετε μερικά άλλα λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν στην αγορά. 4. Αναφέρετε μερικά από τα βοηθητικά

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010 Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010 Καθηγητής. Γουνόπουλος Άσκηση 1 Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η κατανόηση της εσωτερικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη BlackBerry Internet Service Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2014-01-08 SWD-20140108171026083 Περιεχόμενα 1 Γρήγορα αποτελέσματα... 7 Πληροφορίες για τα σχέδια υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της υπηρεσίας BlackBerry

Διαβάστε περισσότερα

Κατεβάστε την τελευταία αναβάθμιση «22-04-2013» από

Κατεβάστε την τελευταία αναβάθμιση «22-04-2013» από Κατεβάστε την τελευταία αναβάθμιση «22-04-2013» από http://www.minoiki.com.gr/shop/cms.php?id_cms=7 Σελίδα 1 Αναβάθμιση 22-04-2013 Ver 2.0.1.86 1. Αντικατάσταση λειτουργίας πλήκτρου (Num Pad) με «Νέο Πελάτη»

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Εστίασης Win XP:

Σενάριο Εστίασης Win XP: Σενάριο Εστίασης Win XP: Υλικό: 1 Η/Υ (backoffice), 1 POS, 1 router Motorola, 1 PDA. Σενάριο: Sync του backoffice με το POS και merge του POS με το PDA. Προϋποθέσεις Software: 1) BACK OFFICE : WIN XP pro,.net

Διαβάστε περισσότερα

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο)

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) - Με πόσους τρόπους μπορούμε να διηγηθούμε μια ιστορία; - Μπορούμε να την πούμε ο ένας στον άλλο. - Μπορούμε να την γράψουμε. - Μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε κομμάτι-κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες οδηγίες για την πορεία δημιουργίας ιστοσελίδων

Χρήσιμες οδηγίες για την πορεία δημιουργίας ιστοσελίδων Χρήσιμες οδηγίες για την πορεία δημιουργίας ιστοσελίδων Η δημιουργία ιστοσελίδων και η φιλοξενία τους στο διαδίκτυο αποτελεί σήμερα ένα άμεσο και εύκολο τρόπο επικοινωνίας, ενημέρωσης, προβολής και προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ON-LINE ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ON-LINE ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ON-LINE ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 1. Εισαγωγή στην on-line βάση 1. Ο φοιτητής εισέρχεται στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βήμα: Βγάζουμε παρενθέσεις 4 ο βήμα: Προσθέσεις και αφαιρέσεις

3 ο βήμα: Βγάζουμε παρενθέσεις 4 ο βήμα: Προσθέσεις και αφαιρέσεις 24 Κεφάλαιο ο. Να κάνετε τις πράξεις : α) 2 + 3 4-2 : (-4) + γ) -3 (-2) -5 +4: (-2) -6 β) 2 +3 (4-2): (-4 +) δ) -8 : (-3 +5) -4 (-2 + 6) Για να κάνουμε τις πράξεις ακολουθούμε τα εξής βήματα: ο βήμα: Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows

Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows Αν στέλνουμε email συχνά σε κάποιους, τότε για να μην πληκτρολογούμε τις διευθύνσεις τους κάθε φορά, τις αποθηκεύουμε στο Βιβλίο Διευθύνσεων. Έτσι όταν θα θέλουμε να τους

Διαβάστε περισσότερα

Πλακάτα χρώματα με το L A T E X/X Ǝ L A T E X

Πλακάτα χρώματα με το L A T E X/X Ǝ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 13 #17 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 13 Πλακάτα χρώματα με το L A T E X/X Ǝ L A T E X Απόστολος Συρόπουλος 28ης Οκτωβρίου 366 671 00 Ξάνθη Η/Τ: asyropoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή Πύλη (web portal) ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Διαδικτυακή Πύλη (web portal) ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 21 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Διαδικτυακή Πύλη (web portal) ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα. Ιστορική Αναδρομή Υπερκείμενο

Πολυμέσα. Ιστορική Αναδρομή Υπερκείμενο Πολυμέσα Πολυμέσα είναι κλάδος της πληροφορικής ο οποίος ασχολείται με το συνδυασμό ψηφιακών δεδομένων πολλαπλών μορφών. Τα δομικά στοιχεία των πολυμέσων είναι τα εξής : Κείμενο Εικόνα Ήχος Κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης

Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης Προγραμματίζω με το ΒΥΟΒ 1 Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης Από το μάθημα της Φυσικής γνωρίζουμε ότι κίνηση σημαίνει αλλαγή της θέσης ενός αντικειμένου. Οι εντολές κίνησης που μας παρέχει το ΒΥΟΒ χωρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Η κεντρική οθόνη του προγράμματος. Ανά χρήστη υπάρχει δυνατότητα σχεδιασμού Menu Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω μπορείτε να δείτε με απλά βήματα τις καθημερινές λειτουργίες που εκτελεί η επιχείρηση με τη βοήθεια της εφαρμογής

Παρακάτω μπορείτε να δείτε με απλά βήματα τις καθημερινές λειτουργίες που εκτελεί η επιχείρηση με τη βοήθεια της εφαρμογής Η εφαρμογή PRISMA Win Εστίαση αποτελεί ένα εξειδικευμένο εργαλείο στα χέρια του επαγγελματία του χώρου της εστίασης που συμβάλλει στην καθημερινή άψογή λειτουργία της επιχείρησής του, ενώ ταυτόχρονα του

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Περιεχόμενα συσκευασίας 1 Εισαγωγή στο υλικό Εξωτερική περιγραφή ΔΙΑΦΟΡΕΣ Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Τ: artemiosv at gmail dot com

Η/Τ: artemiosv at gmail dot com eutypon21 2009/1/23 13:53 page 27 #31 Εὔτυπον, τεῦχος 21 Οκτώβριος/October 2008 27 Στοιχειοθεσία διπλωματικής εργασίας με το X L A TX Αρτέμιος Γ. Βογιατζής Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα