ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SDH ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ETHERNET ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΖΕΥΚΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Τερματικά Τμήματα Ζευκτικα Τμήματα ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ Υποχρεώσεις Δικαιούχου Υποχρεώσεις της Cyta ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Διαμόρφωση Χώρου Συνεγκατάστασης Ηλεκτρική Παροχή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υποχρεώσεις Δικαιούχου Εξοπλισμός της Cyta Εξοπλισμός Συνεγκατάστασης του Δικαιούχου ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ασφάλεια Προσωπικού Ασφάλεια Εγκαταστάσεων ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ CYTA 1/26

2 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Με την παροχή των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών από τη Cyta, ο Δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σε Τελικούς Χρήστες, σε άλλους παροχείς ή προς ιδίαν χρήση, όπως υπηρεσίες μισθωμένων γραμμών, σύνδεσης σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα μεταγωγής, δεδομένων ή ευρυζωνικής πρόσβασης. Η Cyta προσφέρει τα ακόλουθα Προϊόντα Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών: (1) Προϊόντα τεχνολογίας SDH: (α) Προϊόν χονδρικής Μισθωμένης Γραμμής για παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, (β) Προϊόν χονδρικής Μισθωμένης Γραμμής για Ζεύξεις Διασύνδεσης, (γ) Προϊόν μερικώς μισθωμένου κυκλώματος. (2) Προϊόντα τεχνολογίας Ethernet/ΙΡ: (α) (β) (γ) Προϊόν χονδρικών ψηφιακών κυκλωμάτων Ethernet E-line, Προϊόν χονδρικών ψηφιακών κυκλωμάτων Ethernet E-VPN, Προϊόντα πρόσβασης σε νοητά ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) μέσω τερματικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών. Πέραν των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που αναγράφονται στο παρόν παράρτημα, στην περίπτωση που η Cyta προσφέρει λιανικά προϊόντα με διαφορετικές χωρητικότητες, τότε υποχρεούται όπως κατά την ημέρα δημοσίευσης της διάθεσης των νέων λιανικών προϊόντων να θέσει στη διάθεση του Δικαιούχου αντίστοιχα χονδρικά προϊόντα. 2. ΠPOIONTA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SDH 2.1 ΠΡΟΪΟΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Το προϊόν αυτό μπορεί να μισθωθεί από το Δικαιούχο για να: (α) Προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σε Τελικούς Χρήστες που επιλέγουν να συμβληθούν μαζί του. και/ή (β) Συνδέσει γεωγραφικά απομακρυσμένους κόμβους του δικού του Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ή/και για ιδία χρήση. Η Cyta παρέχει τη δυνατότητα στο Δικαιούχο μέσω της συγκεκριμένης Μισθωμένης Γραμμής να προσφέρει υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Για την παροχή του εν λόγω προϊόντος απαιτούνται: (α) Δύο Τερματικά Τμήματα Α ίδιας χωρητικότητας ή (β) Ένα Τερματικό Τμήμα Α και ένα Τερματικό Τμήμα Β ίδιας χωρητικότητας. Το Τερματικό Τμήμα Α προσφέρεται με ή χωρίς Συνεγκατάσταση. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ CYTA 2/26

3 Σε περιπτώσεις που τα πιο πάνω τερματικά τμήματα δεν συνδέονται με τον ίδιο Κόμβο SDH, τότε απαιτείται και η παροχή ενός Ζευκτικού Τμήματος ίδιας χωρητικότητας με το τερματικό τμήμα. Σχετικό προϊόν με ένα Τερματικό Τμήμα Α, ένα Ζευκτικό Τμήμα και ένα Τερματικό Τμήμα Β παρουσιάζεται, ως παράδειγμα, σχηματικά πιο κάτω: Εγκαταστάσεις Δικαιούχου Εγκαταστάσεις Τελικού Χρήστη Κόμβος Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών ΑΤΗΚ Κόμβος Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών ΑΤΗΚ Τερματικό Τμήμα A Ζευκτικό Τμήμα Τερματικό Τμήμα Β Προϊόν Χονδρικής Μισθωμένης Γραμμής για παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Σχήμα 2.1: Προϊόν Χονδρικής Μισθωμένης Γραμμής 2.2. ΠΡΟΪΟΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΖΕΥΞΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Η Cyta παρέχει τη δυνατότητα στο Δικαιούχο μέσω της συγκεκριμένης Μισθωμένης Γραμμής να συνδεθεί με Κόμβο Διασύνδεσης των Δημόσιων Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Cyta. Το Προϊόν Χονδρικής Μισθωμένης Γραμμής για Ζεύξεις Διασύνδεσης παρέχεται με τους ακόλουθους δύο τρόπους: Προϊόν Χονδρικής Μισθωμένης Γραμμής για Ζεύξεις Διασύνδεσης με χρήση Τερματικού Τμήματος Α Για την παροχή του εν λόγω προϊόντος απαιτούνται: (α) Ένα Τερματικό Τμήμα Α και (β) Ένα Τερματικό Τμήμα Γ ίδιας χωρητικότητας με το Τερματικό Τμήμα Α. Σε περιπτώσεις που τα πιο πάνω τερματικά τμήματα δεν συνδέονται με τον ίδιο Κόμβο SDH, τότε απαιτείται και η παροχή ενός Ζευκτικού Τμήματος ίδιας χωρητικότητας με το τερματικό τμήμα. Σχετικό προϊόν με ένα Τερματικό Τμήμα Α, ένα Ζευκτικό Τμήμα και ένα Τερματικό Τμήμα Γ παρουσιάζεται, ως παράδειγμα, σχηματικά πιο κάτω: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ CYTA 3/26

4 Κόμβος Διασύνδεσης Εγκαταστάσεις Δικαιούχου Κόμβος Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών ΑΤΗΚ Κόμβος Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών ΑΤΗΚ Τερματικό Τμήμα A Ζευκτικό Τμήμα Τερματικό Τμήμα Γ Προϊόν Χονδρικής Μισθωμένης Γραμμής για Ζεύξη Διασύνδεσης Σχήμα 2.1: Προϊόν Χονδρικής Μισθωμένης Γραμμής για Ζεύξη Διασύνδεσης με χρήση Τερματικού Τμήματος Α Προϊόν Χονδρικής Μισθωμένης Γραμμής για Ζεύξεις Διασύνδεσης με χρήση Τερματικού Τμήματος Δ Για την παροχή του εν λόγω προϊόντος απαιτούνται: (α) (β) Ένα Τερματικό Τμήμα Γ ή Ένα Τερματικό Τμήμα Γ και ένα Ζευκτικό Τμήμα ίσης χωρητικότητας με το Τερματικό Τμήμα Γ. Για την παροχή του εν λόγω προϊόντος, ο Δικαιούχος πρέπει να διαθέτει ένα Τερματικό Τμήμα Δ με την απαραίτητη ελεύθερη χωρητικότητα που να συνδέεται με τον Κόμβο SDH στον οποίο τερματίζονται το Τερματικό Τμήμα Γ ή το σχετικό Ζευκτικό Τμήμα. Η Cyta προσφέρει στο Δικαιούχο το ανάλογο Τερματικό Τμήμα Δ, με ή χωρίς Συνεγκατάσταση, όπου υπάρχει η τεχνική δυνατότητα. Σχετικό προϊόν με ένα Τερματικό Τμήμα Δ, ένα Ζευκτικό Τμήμα και ένα Τερματικό Τμήμα Γ παρουσιάζεται, ως παράδειγμα, σχηματικά πιο κάτω: Κόμβος Διασύνδεσης Εγκαταστάσεις Δικαιούχου Κόμβος Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών ΑΤΗΚ Κόμβος Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών ΑΤΗΚ Τερματικό Τμήμα Ε Δ Ζευκτικό Τμήμα Τερματικό Τμήμα Γ Προϊόν Χονδρικής Μισθωμένης Γραμμής για Ζεύξη Διασύνδεσης Σχήμα 2.2 : Προϊόν Χονδρικής Μισθωμένης Γραμμής για Ζεύξη Διασύνδεσης με χρήση Τερματικού Τμήματος Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ CYTA 4/26

5 2.3. ΠΡΟΪΟΝ ΜΕΡΙΚΩΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Το μερικώς μισθωμένο κύκλωμα (Leased Line Partial Circuit, LLPC) είναι η μισθωμένη γραμμή που συνδέει τις εγκαταστάσεις του Τελικού Χρήστη µε τον Κόμβο SDH σε Υποστατικά της Cyta στα οποία είναι εγκατεστημένος Κόμβος Διασύνδεσης, με τον οποίο έχει διασυνδεθεί ο Δικαιούχος. Η Μισθωμένη αυτή Γραμμή θεωρείται ως ιδιαίτερος τύπος χονδρικής Μισθωμένης Γραμμής η οποία θα χρησιμοποιείται μόνο από Δικαιούχο που έχει συνάψει Συμφωνία Διασύνδεσης με τη Cyta, για παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε Τελικούς Χρήστες λιανικής, σε άλλους παροχείς ή προς ιδία χρήση, όπως, αλλά όχι αποκλειστικά, Υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών, σύνδεσης σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα μεταγωγής, δεδομένων ή υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης Για την παροχή του εν λόγω προϊόντος απαιτούνται: (α) Ένα Τερματικό Τμήμα Β, ή (β) Ένα Τερματικό Τμήμα Β και ένα Ζευκτικό Τμήμα Ίσης χωρητικότητας με το Τερματικό Τμήμα Β Η Cyta παρέχει τη δυνατότητα στο Δικαιούχο χρησιμοποιώντας μια Μισθωμένη Γραμμή υψηλής χωρητικότητας να συγκεντρώσει αριθμό τερματικών τμημάτων, καθώς και τερματικών και ζευκτικών τμημάτων σε Κόμβο SDH που είναι εγκαταστημένος σε Υποστατικά της Cyta στα οποία υπάρχει Κόμβος Διασύνδεσης με τον οποίο έχει διασυνδεθεί ο Δικαιούχος Εφόσον ο Δικαιούχος επιθυμεί να συγκεντρώσει στο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών τους πολλαπλά μερικώς μισθωμένα κυκλώματα, θα πρέπει να διαθέτει ένα Τερματικό Τμήμα Δ με την απαραίτητη ελεύθερη χωρητικότητα που να συνδέεται με τον Κόμβο SDH στον οποίο θα τερματίζονται τα μερικώς μισθωμένα κυκλώματα. Η Cyta προσφέρει στο Δικαιούχο το ανάλογο Τερματικό Τμήμα Δ, με ή χωρίς Συνεγκατάσταση, όπου υπάρχει η τεχνική δυνατότητα. Σχετικό προϊόν με ένα Τερματικό Τμήμα Δ, ένα Ζευκτικό Τμήμα και ένα Τερματικό Τμήμα Β παρουσιάζεται, ως παράδειγμα, σχηματικά πιο κάτω: Εγκαταστάσεις Δικαιούχου Εγκαταστάσεις Τελικού Χρήστη Κόμβος Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών ΑΤΗΚ Κόμβος Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών ΑΤΗΚ Ζευκτικό Τμήμα Τερματικό Τμήμα Β Τερματικό Τμήμα Ε Δ Προϊόν Μερικώς Μισθωμένου Κυκλώματος Σχήμα2.3: Προϊόν Μερικώς Μισθωμένου Κυκλώματος ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ CYTA 5/26

6 3. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ETHERNET 3.1 Προϊόν χονδρικών ψηφιακών κυκλωμάτων Ethernet E-line Η Cyta παρέχει στο Δικαιούχο τη δυνατότητα μέσω του προϊόντος χονδρικών ψηφιακών κυκλωμάτων Ethernet E-line μεταφοράς δεδομένων μέσω μιας συμμετρικής λογικής σύνδεσης Ethernet (EVC) επιπέδου 2 ( layer 2) μεταξύ των δύο τερματικών σημείων (point to point ) χρησιμοποιώντας το Δίκτυο Ethernet/IP της Cyta. Το προϊόν αυτό μπορεί να μισθωθεί από το Δικαιούχο για να: (α) Προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σε Τελικούς Χρήστες που επιλέγουν να συμβληθούν μαζί του. και για να (β) συνδέσει γεωγραφικά απομακρυσμένους κόμβους του δικού του Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ή/και για ιδία χρήση. Για την παροχή του εν λόγω προϊόντος απαιτούνται: (α) Ένα Τερματικό Τμήμα E, ένα Τερματικό Τμήμα Z και ένα Ζευκτικό Τμήμα Τεχνολογίας Ethernet E-LINE ίδιας ή μικρότερης χωρητικότητας από τα Τερματικά Τμήματα Ζ ή Ε. ή (β) (γ) Δύο Τερματικά Τμήματα E και ένα Ζευκτικό Τμήμα τεχνολογίας Ethernet E-LINE ίδιας ή μικρότερης χωρητικότητας από τα Τερματικά Τμήματα Ε. ή Ένα Ζευκτικό Τμήμα Τεχνολογίας Ethernet E-LINE σε περίπτωση που ο Δικαιούχος ήδη διαθέτει ένα από τα ακόλουθα (α) ή (β) με διαθέσιμη χωρητικότητα ίση με το Ζευκτικό Τμήμα Τεχνολογίας Ethernet E-LINE: (α) Ένα Τερματικό Τμήμα Ε και ένα Τερματικό Τμήμα Ζ ή (β) Δύο Τερματικά Τμήματα Ε. Το Τερματικό Τμήμα Ε προσφέρεται με ή χωρίς Συνεγκατάσταση. Σχετικό προϊόν με ένα Τερματικό Τμήμα E, ένα Ζευκτικό Τμήμα Τεχνολογίας Ethernet E-LINE και ένα Τερματικό Τμήμα Z παρουσιάζεται, ως παράδειγμα, σχηματικά πιο κάτω: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ CYTA 6/26

7 Δίκτυο Ethernet/IP CPE UNI EVC UNI CPE Εγκαταστάσεις Δικαιούχου Εγκαταστάσεις Τελικού Χρήστη Κόμβος Ethernet/IP Κόμβος Ethernet/IP Τερματικό Τμήμα E Ζευκτικό Τμήμα τεχνολογίας Ethernet E-LINE Τερματικό Τμήμα Z Προϊόν χονδρικών ψηφιακών κυκλωμάτων Ethernet E-Line Σχήμα 3.1: Προϊόν Χονδρικών Ψηφιακών Κυκλωμάτων Ethernet E-line 3.2 Προϊόν Χονδρικών Ψηφιακών κυκλωμάτων Ethernet E-VPN Η Cyta παρέχει τη στο Δικαιούχο δυνατότητα μέσω του προϊόντος χονδρικών ψηφιακών κυκλωμάτων Ethernet EVPN μεταφοράς δεδομένων μέσω μιας συμμετρικής λογικής σύνδεσης Ethernet (EVC) επιπέδου 3 μεταξύ των δύο τερματικών σημείων (point to point) χρησιμοποιώντας το Δίκτυο Ethernet/IP της Cyta. Το προϊόν αυτό μπορεί να μισθωθεί από το Δικαιούχο για να: (α) Προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σε Τελικούς Χρήστες που επιλέγουν να συμβληθούν μαζί του. και για να (β) Συνδέσει γεωγραφικά απομακρυσμένους κόμβους του δικού του Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ή/και για ιδία χρήση. Για την παροχή του εν λόγω προϊόντος απαιτούνται: (α) Ένα Τερματικό Τμήμα E, ένα Τερματικό Τμήμα Z και δύο Ζευκτικά Τμήματα Τεχνολογίας Ethernet E-VPN ίδιας ή μικρότερης χωρητικότητας από τα Τερματικά Τμήματα Ζ ή Η. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ CYTA 7/26

8 (β) (γ) Δύο Τερματικά Τμήματα E και δύο Ζευκτικά Τμήματα τεχνολογίας Ethernet E-VPN ίδιας ή μικρότερης χωρητικότητας από τα Τερματικά Τμήματα E ή δύο Ζευκτικά Τμήματα Τεχνολογίας Ethernet E-VPN ίδιας χωρητικότητας σε περίπτωση που ο Δικαιούχος ήδη διαθέτει ένα από τα ακόλουθα (α) ή (β) με διαθέσιμη χωρητικότητα ίση με τα Ζευκτικά Τμήματα Τεχνολογίας Ethernet E-VPN: (α) Ένα Τερματικό Τμήμα Ε και ένα Τερματικό Τμήμα Ζ ή (β) Δύο Τερματικά Τμήματα Ε. Δίκτυο Ethernet/IP CPE UNI EVC1 EVC2 EVC1 EVC 2 UNI CPE Εγκαταστάσεις Δικαιούχου Εγκαταστάσεις Τελικού Χρήστη Κόμβος Ethernet/IP Κόμβος Ethernet/IP Τερματικό Τμήμα E Ζευκτικά τμήματα τεχνολογίας Ethernet E-VPN Τερματικό Τμήμα Z Προϊόν χονδικών ψηφιακών κυκλωμάτων Ethernet E-VPN Σχήμα 3.2: Προϊόν Χονδρικών Ψηφιακών κυκλωμάτων Ethernet E-VPN. 3.3 Προϊόν Πρόσβασης σε Νοητά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) μέσω Τερματικών Τμημάτων Τεχνολογίας SDH ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ CYTA 8/26

9 3.4 Η Cyta παρέχει στο Δικαιούχο τη δυνατότητα μέσω του προϊόντος Πρόσβασης σε Νοητά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) μέσω τερματικών τμημάτων τεχνολογίας SDH μεταφοράς δεδομένων μέσω μιας συμμετρικής λογικής σύνδεσης Ethernet (EVC) επιπέδου 3 ( layer 3) μεταξύ δύο τερματικών σημείων (point to point ) χρησιμοποιώντας το Δίκτυο Ethernet/IP της Cyta. Το προϊόν αυτό μπορεί να μισθωθεί από το Δικαιούχο για να: (α) Προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σε Τελικούς Χρήστες που επιλέγουν να συμβληθούν μαζί του. και για να (β) Συνδέσει γεωγραφικά απομακρυσμένους κόμβους του δικού του Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ή/και για ιδία χρήση. Για την παροχή του εν λόγω προϊόντος απαιτούνται: (α) (β) Ένα Τερματικό Τμήμα Α, ένα Τερματικό Τμήμα Β, ένα Ζευκτικό Τμήμα τεχνολογίας SDH από τον Κόμβο SDH στο οποίο τερματίζεται το Τερματικό Τμήμα Α μέχρι τον ειδικό Κόμβο Ethernet/IP, ένα Ζευκτικό Τμήμα τεχνολογίας SDH από τον Κόμβο SDH στο οποίο τερματίζεται το Τερματικό Τμήμα Β μέχρι τον ειδικό Κόμβο Ethernet/IP,δύο Ζευκτικά Τμήματα Τεχνολογίας VPN. Όλα τα τερματικά και ζευκτικά τμήματα έχουν ίδια χωρητικότητα ή Δύο Τερματικά Τμήματα Α, δυο Ζευκτικά Τμήματα τεχνολογίας SDH από τον Κόμβο SDH στο οποίο τερματίζονται τα Τερματικά Τμήματα Α μέχρι τον ειδικό Κόμβο Ethernet/IP και δύο Ζευκτικά Τμήματα Τεχνολογίας VPN. Όλα τα τερματικά και ζευκτικά τμήματα έχουν ίδια χωρητικότητα ή Σχετικό προϊόν παρουσιάζεται, ως παράδειγμα, σχηματικά πιο κάτω: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ CYTA 9/26

10 Δίκτυο Ethernet/IP CPE UNI EVC1 EVC2 UNI CPE Εγκαταστάσεις Δικαιούχου Εγκαταστάσεις Tελικού Χρήστη Κόμβος SDH Κόμβος SDH Τερματικό Τμήμα A Ζευκτικά τμήματα τεχνολογίας VPN μέσω τερματικών τμημάτων τεχνολογίας SDH Τερματικό Τμήμα B Προϊόν πρόσβασης σε Νοητά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) μέσω τερματικών τμημάτων τεχνολογίας SDH Σχήμα3.3: Προϊόν Πρόσβασης σε Νοητά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) μέσω Τερματικών Τμημάτων Τεχνολογίας SDH 4. ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΖΕΥΚΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Τα τερματικά τμήματα και το ζευκτικό τμήμα περιγράφονται πιο κάτω. 4.1 Τερματικά Τμήματα Υπάρχουν τα ακόλουθα είδη Τερματικών Τμημάτων: (α) Τερματικό Τμήμα Α (β) Τερματικό Τμήμα Β (γ) Τερματικό Τμήμα Γ (δ) Τερματικό Τμήμα Δ (ε) Τερματικό Τμήμα Ε (ζ) Τερματικό Τμήμα Ζ Τερματικό Τμήμα Α Τερματικό Τμήμα Α ορίζεται το μέρος της Μισθωμένης Γραμμής ψηφιακής τεχνολογίας από το τερματικό δικτύου της Cyta (περιλαμβανομένου του τερματικού δικτύου) στις ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ CYTA 10/26

11 εγκαταστάσεις του Δικαιούχου ή στο χώρο Συνεγκατάστασης του Δικαιούχου στην περίπτωση Συνεγκατάστασης, μέχρι τον πλησιέστερο διαθέσιμο Κόμβο SDH. Το Τερματικό Τμήμα Α προσφέρεται σε χωρητικότητες των, 2Mbps, 34Μbps, 45Mbps και 155Μbps με ή χωρίς Συνεγκατάσταση Τερματικό Τμήμα Β Τερματικό Τμήμα Β ορίζεται το μέρος της Μισθωμένης Γραμμής ψηφιακής τεχνολογίας από το τερματικό δικτύου της Cyta (περιλαμβανομένου του τερματικού δικτύου) στις εγκαταστάσεις του Τελικού Χρήστη μέχρι τον πλησιέστερο διαθέσιμο Κόμβο SDH. Το Τερματικό Τμήμα Β προσφέρεται σε χωρητικότητες των 2Mbps, 34Μbps, 45Mbps και 155Μbps Τερματικό Τμήμα Γ Τερματικό Τμήμα Γ ορίζεται το μέρος της Μισθωμένης Γραμμής ψηφιακής τεχνολογίας χωρητικότητας 2 Μbps ή 155 Μbps (μόνο για Κόμβους Διασύνδεσης Δημόσιου Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών GSM) από Κόμβο SDH μέχρι Κόμβο Διασύνδεσης της Cyta που βρίσκονται στο ίδιο Υποστατικό της Cyta Τερματικό Τμήμα Δ Τερματικό Τμήμα Δ ορίζεται το μέρος της Μισθωμένης Γραμμής ψηφιακής τεχνολογίας που περιλαμβάνει εξοπλισμό για την παροχή καναλοποιημένων συνδέσεων, χωρητικότητας 2Μbps ή 155 Μbps, από το τερματικό δικτύου της Cyta (περιλαμβανομένου του τερματικού δικτύου) στις εγκαταστάσεις του Δικαιούχου (ή στο χώρο Συνεγκατάστασης του Δικαιούχου στην περίπτωση Συνεγκατάστασης) μέχρι Κόμβο SDH, ο οποίος πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις: (α) (β) (γ) Περιλαμβάνεται στον κατάλογο των Κόμβων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δύναται να συνδεθούν με το Τερματικό Τμήμα Δ, ως παρουσιάζονται στο Παράρτημα 8 της Συμφωνίας Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών. και Είναι ο πλησιέστερος στο σχετικό τερματικό δικτύου της Cyta Κόμβος Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών. και Είναι εγκαταστημένος σε Υποστατικά της Cyta όπου υπάρχει Κόμβος Διασύνδεσης της Cyta με τον οποίο έχει διασυνδεθεί ο Δικαιούχος Το Τερματικό Τμήμα Δ προσφέρεται με ή χωρίς Συνεγκατάσταση Τερματικό Τμήμα Ε Τερματικό Τμήμα Ε ορίζεται το μέρος του προϊόντος χονδρικών ψηφιακών κυκλωμάτων Ethernet E-line ή E-VPN από το Τερματικό Εξοπλισμό Δικτύου της Cyta (περιλαμβανομένου του Τερματικού Εξοπλισμού Ethernet) στις εγκαταστάσεις του Δικαιούχου ή στο χώρο Συνεγκατάστασης του Δικαιούχου στην περίπτωση Συνεγκατάστασης, μέχρι τον πλησιέστερο διαθέσιμο Κόμβο Ethernet/IP της Cyta. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ CYTA 11/26

12 Το Τερματικό Τμήμα Ε προσφέρεται σε χωρητικότητες των 128Kbps,512 Kbps,1 Μbps, 2Mbps, 10Μbps, 100Mbps και 1Gbps με ή χωρίς Συνεγκατάσταση. Τα τερματικά τμήματα Ε χωρητικότητας 10Μbps, 100Mbps και 1Gbps χωρίς συνεγκατάσταση προσφέρονται με πρόσθετη προστασία ως ακολούθως : (α) Εναλλακτική διόδευση ίνας στο πλησιέστερο διαθέσιμο Κόμβο Ethernet/IP της Cyta (β) Εναλλακτική διόδευση ίνας σε εναλλακτικό Κόμβο Ethernet/IP της Cyta. Τα μηνιαία τέλη των εναλλακτικών διοδεύσεων είναι τα ίδια με αυτά των αντίστοιχων τερματικών τμημάτων. Τα τέλη εγκατάστασης υπολογίζονται αθροίζοντας τα τέλη εγκατάστασης των αντίστοιχων τερματικών τμημάτων με το επιπρόσθετο κόστος που απαιτείται για την εγκατάσταση της εναλλακτικής διόδευσης το οποίο εξάγεται ανά περίπτωση Τερματικό Τμήμα Ζ Τερματικό Τμήμα Ζ ορίζεται το μέρος του προϊόντος χονδρικών ψηφιακών κυκλωμάτων Ethernet E-line ή E-VPN από το Τερματικό Εξοπλισμό Δικτύου της Cyta (περιλαμβανομένου του Τερματικού Εξοπλισμού Ethernet) στις εγκαταστάσεις του Τελικού Χρήστη μέχρι τον πλησιέστερο διαθέσιμο Κόμβο Ethernet/IP της Cyta. Το Τερματικό Τμήμα Ζ προσφέρεται σε χωρητικότητες των 128Kbps,512 Kbps,1 Μbps, 2Mbps, 10Μbps, 100Mbps και 1Gbps με ή χωρίς Συνεγκατάσταση. Τα τερματικά τμήματα Ζ χωρητικότητας 10Μbps, 100Mbps και 1Gbps προσφέρονται με πρόσθετη προστασία ως ακολούθως: (α) Εναλλακτική διόδευση ίνας στο πλησιέστερο διαθέσιμο Κόμβο Ethernet/IP της Cyta (β) Εναλλακτική διόδευση ίνας σε εναλλακτικό Κόμβο Ethernet/IP της Cyta. Τα μηνιαία τέλη των εναλλακτικών διοδεύσεων είναι τα ίδια με αυτά των αντίστοιχων τερματικών τμημάτων. Τα τέλη εγκατάστασης υπολογίζονται αθροίζοντας τα τέλη εγκατάστασης των αντίστοιχων τερματικών τμημάτων με το επιπρόσθετο κόστος που απαιτείται για την εγκατάσταση της εναλλακτικής διόδευσης το οποίο εξάγεται ανά περίπτωση. 4.2 ΖΕΥKΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Ζευκτικό Τμήμα Τεχνολογίας SDH Ζευκτικό Τμήμα τεχνολογίας SDH ορίζεται το μέρος της Μισθωμένης Γραμμής που συνδέει δύο Κόμβους SDH της Cyta. Το Ζευκτικό Τμήμα προσφέρεται σε ρυθμούς μετάδοσης 2Μbps, 34Μbps, 45Μbps, 155Μbps. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ CYTA 12/26

13 4.2.2 Ζευκτικό Τμήμα τεχνολογίας Ethernet E-LINE Ζευκτικό Τμήμα Τεχνολογίας Ethernet E-LINE ορίζεται το μέρος του Προϊόντος Χονδρικών Ψηφιακών Κυκλωμάτων Ethernet E-line που συνδέει δυο ακραίους Κόμβους Ethernet/IP της Cyta. Το Ζευκτικό Τμήμα Τεχνολογίας Ethernet E-LINE είναι συμμετρικής χωρητικότητας και προσφέρεται σε ρυθμούς μετάδοσης 128Kbps, 256Kbps 512Kbps,1Μbps 2Μbps, 4Μbps 6Μbps, 8Μbps, 10Μbps, 20Μbps, 30Μbps, 40Μbps, 50Μbps, 60Μbps, 70Μbps, 80Μbps, 90Μbps,100 Μbps, 200Μbps, 300Μbps, 400Μbps, 500Μbps, 600Μbps, 700Μbps, 800Μbps, 900Μbps,1Gbps. Το Ζευκτικό Τμήμα Τεχνολογίας Ethernet E-LINE προσφέρεται σε επίπεδα διαθεσιμότητας της χωρητικότητας τα οποία διαφοροποιούν και το μηνιαίο τέλος των προϊόντων όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα 3 του Υποδείγματος Μισθωμένων Γραμμών Ζευκτικό Τμήμα τεχνολογίας Ethernet E-VPN Ζευκτικό Τμήμα τεχνολογίας Ethernet E-VPN ορίζεται το μέρος του Προϊόντος χονδρικών Ψηφιακών κυκλωμάτων Ethernet E-VPN που συνδέει ένα ακραίο κόμβο Ethernet/IP της Cyta σε ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο χρησιμοποιώντας το δίκτυο Ethernet/IP της Cyta. Το Ζευκτικό Τμήμα τεχνολογίας Ethernet E-VPN προσφέρεται στους ακόλουθους ρυθμούς μετάδοσης : Από 128 Κbps μέχρι 512 Κbps με μονάδα επέκτασης 128 Κbps, 1 Mbps,2 Mbps, 4 Mbps, 6 Mbps, 8 Mbps, Από 10 Mbps μέχρι 90 Mbps με μονάδα επέκτασης 10 Mbps, Από 100 Mbps μέχρι 900 Mbps με μονάδα επέκτασης 100 Mbps, 1Gbps. Το Ζευκτικό Τμήμα τεχνολογίας Ethernet E-VPN προσφέρεται σε επίπεδα διαθεσιμότητας της χωρητικότητας τα οποία διαφοροποιούν και το μηνιαίο τέλος των προϊόντων όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα 3 της Συμφωνίας Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών Ζευκτικό Τμήμα Τεχνολογίας VPN Ζευκτικό Τμήμα τεχνολογίας VPN ορίζεται το μέρος του Προϊόντος χονδρικών Ψηφιακών κυκλωμάτων VPN που συνδέει ένα ακραίο κόμβο Ethernet/IP της Cyta σε ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο χρησιμοποιώντας το δίκτυο Ethernet/IP της Cyta. Το Ζευκτικό Τμήμα Τεχνολογίας VPN προσφέρεται σε χωρητικότητες των 64Kbps 128Kbps,256Kbps, 512 Kbps,1536 Kbps,2048 Kbps, 4Mbps, 8Μbps, 16Mbps, 24 Mbps,34 Mbps και σε τρία επίπεδα ποιότητας υπηρεσίας. Τα τρία αυτά επίπεδα ποιότητας υπηρεσίας καθορίζονται ως ακολούθως: 100% Χρυσό: όπου το 100% της κίνησης χρησιμοποιείται για μεταφορά δεδομένων σε πραγματικό χρόνο - Real Time. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ CYTA 13/26

14 50% Χρυσό & 50% Αργυρό: όπου το 50% της κίνησης χρησιμοποιείται για μεταφορά δεδομένων σε πραγματικό χρόνο - Real Time και το υπόλοιπο 50% για μεταφορά κρίσιμων δεδομένων Critical Data. 100% Χάλκινο: όπου το 100% της κίνησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για μεταφορά δεδομένων σε συνθήκες βέλτιστης προσπάθειας Best Effort. 5. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Τα Προϊόντα Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών παρέχονται με τους πιο κάτω όρους: 5.1 Η Cyta παρέχει τα Προϊόντα Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος 3 και με βάση τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Παράρτημα 4 της Συμφωνίας Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών. 5.2 Η Cyta εγκαθιστά στο χώρο του Δικαιούχου και/ή Τελικού Χρήστη το τερματικό δικτύου που απαιτείται για τη λειτουργία των σχετικών τερματικών τμημάτων. 5.3 Ο Δικαιούχος πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεώσεις του, όπως περιγράφονται στη Συμφωνία Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών. 5.4 Ο Δικαιούχος υποχρεούται να: (α) (β) (γ) (ε) Υποδείξει και προετοιμάσει την απαραίτητη υποδομή για τους χώρους, τόσο στις εγκαταστάσεις του, όσο και στις εγκαταστάσεις του Τελικού Χρήστη, όπου θα εγκατασταθεί το τερματικό δικτύου της Cyta για παροχή των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών, σύμφωνα με το Παράρτημα 3 της Συμφωνίας Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών. Παρέχει σε προσωπικό και/ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της Cyta πρόσβαση και διευκολύνσεις στις εγκαταστάσεις του, όσο και στις εγκαταστάσεις του Τελικού Χρήστη για εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του τερματικού δικτύου και οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού που είναι αναγκαίο για την παροχή των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών. Διατηρεί ικανοποιητικούς χώρους για τοποθέτηση του εν λόγω εξοπλισμού, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες βοηθητικές υπηρεσίες κρίνονται αναγκαίες για τη λειτουργία του εξοπλισμού χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση εφόσον ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για την παροχή Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών. Διατηρεί το τερματικό δικτύου που χρησιμοποιείται για τα Προϊόντα Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών σε καλή και λειτουργήσιμη κατάσταση και να εξασφαλίζει ότι ο Τελικός Χρήστης θα κάνει το ίδιο. (στ) Πληροφορεί τη Cyta μόλις διαπιστώσει διακοπή ή βλάβη ή δυσλειτουργία των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ CYTA 14/26

15 5.6 Η Cyta θα παρέχει τα Τερματικά Τμήματα Τεχνολογίας Ethernet με ρυθμούς μετάβασης 128Kbps,512 Kbps,1 Μbps, 2Mbps μέσω χάλκινης πρόσβασης ΑDSL(ΑΝΝΕΧ-M), ενώ οι ρυθμοί μετάβασης 10Μbps, 100Mbps και 1Gbps θα προσφέρονται μέσω οπτικής πρόσβασης. 5.7 Τα Τερματικά Τμήματα Τεχνολογίας Ethernet δύναται να εξυπηρετούν ένα ή περισσότερα Ζευκτικά Τμήμα Τεχνολογίας Ethernet E-LINE ή/και Ε-VPN νοουμένου το άθροισμα των ταχυτήτων των εν λόγω Ζευτικών Τμημάτων είναι ίσο ή μικρότερο με την ταχύτητα του Τερματικού Τμήματος Τεχνολογίας Ethernet. 6. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Ο Εξοπλισμός του Δικαιούχου πρέπει να συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 3 της Συμφωνίας Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών. Η Cyta έχει καθορίσει τις τεχνικές προδιαγραφές για τον εξοπλισμό του Τελικού Χρήστη που δύναται να εγκατασταθεί στις εγκαταστάσεις του και περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 3 της Συμφωνίας Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών. 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ Οι υποχρεώσεις των μερών περιγράφονται πιο κάτω: 7.1 Υποχρεώσεις Δικαιούχου Ο Δικαιούχος διαχειρίζεται, ανεξάρτητα από τη Cyta, όλα τα θέματα που αφορούν τη σχέση του με τους Τελικούς του Χρήστες. Κατά συνέπεια, ο Δικαιούχος έχει πλήρη ευθύνη, μεταξύ άλλων, για την ενημέρωση και υποστήριξη των Τελικών του Χρηστών, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενημέρωση και υποστήριξη για προϊόντα, υπηρεσίες, βλάβες, τεχνικά θέματα και οικονομικούς διακανονισμούς. Σε περίπτωση που η Cyta λάβει οποιοδήποτε αίτημα σε σχέση με τα προαναφερόμενα από Τελικούς Χρήστες του Δικαιούχου δεν θα το χειριστεί. 7.2 Υποχρεώσεις Cyta Η Cyta θα παρέχει τα Προϊόντα Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών ανάλογα με τις ανάγκες του Δικαιούχου, όπως αυτές θα υποβάλλονται από καιρό σε καιρό στη Cyta, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Συμφωνίας Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών. 8. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Οι διαδικασίες παραγγελίας και παροχής Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 4 της Συμφωνίας Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ CYTA 15/26

16 9. ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Οι διαδικασίες για την άρση βλαβών, περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 4 της Συμφωνίας Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών. 10. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Οι βασικές πρόνοιες που διέπουν την παροχή Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης από τη Cyta και οι γενικές υποχρεώσεις των Μερών σχετικά με τη Συνεγκατάσταση για σκοπούς παροχής των Προϊόντων, παρουσιάζονται πιο κάτω: 10.1 Οι διαδικασίες παροχής Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 4 της παρούσας Συμφωνίας Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών Η Cyta προσφέρει: (α) Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση: σε ξεχωριστό Δωμάτιο Συνεγκατάστασης για το Δικαιούχο, σε Υποστατικό της Cyta, σε κοινό Δωμάτιο Συνεγκατάστασης για το Δικαιούχο, Τρίτα Δικαιούχα Μέρη και τρίτα μέρη, σε Υποστατικό της Cyta, σε δωμάτιο/χώρο με εγκατεστημένο εξοπλισμό της Cyta, σε Υποστατικό της Cyta, (β) Εξωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση. 11. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 11.1 Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση σε ξεχωριστό Δωμάτιο Συνεγκατάστασης Με αυτό το είδος της Συνεγκατάστασης, η Cyta προσφέρει στο Δικαιούχο ξεχωριστό Δωμάτιο Συνεγκατάστασης εντός του κτιρίου του Κόμβου Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών, με κοινή ή ξεχωριστή είσοδο στο κτίριο. Ο Χώρος Συνεγκατάστασης διαμορφώνεται κατάλληλα από τη Cyta σύμφωνα με τις ανάγκες του Δικαιούχου Το ξεχωριστό Δωμάτιο Συνεγκατάστασης μπορεί να παραγγελθεί από το Δικαιούχο με βάση τυποποιημένες διαστάσεις 9, 12 ή 18 τ.μ. και προσφέρονται από τη Cyta ανάλογα με το διαθέσιμο χώρο και όταν είναι τεχνικά εφικτό. Οι διαστάσεις του ζητούμενου Δωματίου Συνεγκατάστασης θα πρέπει να αντιστοιχούν με την ποσότητα και τις διαστάσεις του Εξοπλισμού Συνεγκατάστασης του Δικαιούχου που θα εγκατασταθεί στο Δωμάτιο Συνεγκατάστασης Η Cyta δύναται να εγκαθιστά στο Δωμάτιο Συνεγκατάστασης κατανεμητή στον οποίο θα τερματίζονται οι χονδρικές Μισθωμένες Γραμμές Τα τέλη Συνεγκατάστασης που εφαρμόζονται παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2 της Συμφωνίας Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση σε Κοινό Δωμάτιο Συνεγκατάστασης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ CYTA 16/26

17 Με αυτό το είδος της Συνεγκατάστασης, η Cyta προσφέρει στο Δικαιούχο συγκεκριμένο Χώρο Συνεγκατάστασης στο Δωμάτιο Συνεγκατάστασης εντός του κτιρίου του Κόμβου Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών, με κοινή ή ξεχωριστή είσοδο στο κτίριο, για εγκατάσταση του Εξοπλισμού Συνεγκατάστασης του Δικαιούχου. Ο χώρος του Δωματίου Συνεγκατάστασης διαμοιράζεται μεταξύ του Δικαιούχου, Τρίτων Δικαιούχων Μερών και τρίτων μερών και περιλαμβάνει το Χώρο Συνεγκατάστασης του Δικαιούχου και τους χώρους Συνεγκατάστασης των Τρίτων Δικαιούχων Μερών και τρίτων μερών. Το Δωμάτιο Συνεγκατάστασης διαμορφώνεται κατάλληλα από τη Cyta με βάση τις ανάγκες του Δικαιούχου και των Τρίτων Δικαιούχων Μερών Ο Χώρος Συνεγκατάστασης σε κοινό Δωμάτιο Συνεγκατάστασης μπορεί να παραγγελθεί από το Δικαιούχο, με βάση τυποποιημένες διαστάσεις 3, 6, 9 ή 12 τ.μ. και προσφέρεται από τη Cyta ανάλογα με το διαθέσιμο χώρο και όταν είναι τεχνικά εφικτό. Οι διαστάσεις του ζητούμενου Χώρου Συνεγκατάστασης θα πρέπει να αντιστοιχούν με την ποσότητα και τις διαστάσεις του Εξοπλισμού Συνεγκατάστασης του Δικαιούχου που θα εγκατασταθεί στο ζητούμενο Χώρο Συνεγκατάστασης. Ο Χώρος Συνεγκατάστασης που θα διατίθεται στο Δικαιούχο θα είναι προκαθορισμένος και αριθμημένος από τη Cyta, έτσι ώστε να μπορεί να αναγνωριστεί και να χρησιμοποιηθεί από το Δικαιούχο Η Cyta δύναται να εγκαθιστά στο Δωμάτιο Συνεγκατάστασης κατανεμητή στον οποίο θα τερματίζονται τα τερματικά τμήματα των χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών Τα τέλη Συνεγκατάστασης παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2 της Συμφωνίας Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση σε Δωμάτιο/Χώρο όπου βρίσκεται Εγκατεστημένος Εξοπλισμός της Cyta Με αυτό το είδος της Συνεγκατάστασης, η Cyta προσφέρει στο Δικαιούχο συγκεκριμένο Χώρο Συνεγκατάστασης σε δωμάτιο/χώρο εντός του κτιρίου του Κόμβου Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών στο οποίο βρίσκεται εγκατεστημένος εξοπλισμός της Cyta, με κοινή ή ξεχωριστή είσοδο στο κτίριο, για εγκατάσταση του Εξοπλισμού Συνεγκατάστασης του Δικαιούχου. Το δωμάτιο/χώρος διαμοιράζεται μεταξύ της Cyta, του Δικαιούχου, Τρίτων Δικαιούχων Μερών και τρίτων μερών. Ο Χώρος Συνεγκατάστασης διαμορφώνεται κατάλληλα από τη Cyta με βάση τις ανάγκες του Δικαιούχου και των Τρίτων Δικαιούχων Μερών και τρίτων μερών Ο Χώρος Συνεγκατάστασης σε κοινό Δωμάτιό Συνεγκατάστασης μπορεί να παραγγελθεί από το Δικαιούχο, με βάση τυποποιημένες διαστάσεις 3, 6, 9 ή 12 τ.μ. και προσφέρεται από τη Cyta ανάλογα με το διαθέσιμο χώρο και όταν είναι τεχνικά εφικτό. Οι διαστάσεις του ζητούμενου Χώρου Συνεγκατάστασης θα πρέπει να αντιστοιχούν με την ποσότητα και τις διαστάσεις του Εξοπλισμού Συνεγκατάστασης του Δικαιούχου που θα εγκατασταθεί στο ζητούμενο Χώρο Συνεγκατάστασης. Ο Χώρος Συνεγκατάστασης που θα διατίθεται στο Δικαιούχο θα είναι προκαθορισμένος και αριθμημένος από τη Cyta, έτσι ώστε να μπορεί να αναγνωρίζεται και να χρησιμοποιείται από το Δικαιούχο Η Cyta δύναται να εγκαθιστά στο Δωμάτιο Συνεγκατάστασης κατανεμητή στον οποίο τερματίζονται οι χονδρικές Μισθωμένες Γραμμές. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ CYTA 17/26

18 Τα τέλη Συνεγκατάστασης παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2 της Συμφωνίας Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών Εξωτερική φυσική Συνεγκατάσταση στα υποστατικά της Cyta Με αυτό το είδος της Συνεγκατάστασης, η Cyta προσφέρει στο Δικαιούχο συγκεκριμένο Χώρο Συνεγκατάστασης, σε Κόμβο Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών της Cyta, στην περίβολο του κτιρίου του Κόμβου Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών, για εγκατάσταση του Εξοπλισμού Συνεγκατάστασης του Δικαιούχου Η Cyta καθορίζει τον ακριβή Χώρο Συνεγκατάστασης σε Κόμβο Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών της Cyta στην περίβολο του κτιρίου του Κόμβου Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών και σε αυτόν εγκαθιστά μια τυποποιημένη καμπίνα εξωτερικού χώρου, στην οποία περιλαμβάνεται και κατανεμητής στον οποίο τερματίζονται οι Χονδρικές Μισθωμένες Γραμμές. Ο ελάχιστος Χώρος Συνεγκατάστασης για εξωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση είναι 2 τ.μ Οι Χώροι Συνεγκατάστασης για τέτοια εξωτερική φυσική Συνεγκατάσταση μπορεί να παραγγελθούν από το Δικαιούχο κατά προτίμηση, με βάση τυποποιημένες διαστάσεις 2, 4, 6 ή 8 τ.μ. και προσφέρονται από τη Cyta ανάλογα με το διαθέσιμο χώρο και όταν είναι τεχνικά εφικτό Ο Δικαιούχος μπορεί να εγκαταστήσει τις καμπίνες που φιλοξενούν τον Εξοπλισμό Συνεγκατάστασης του, στο Χώρο Συνεγκατάστασης και δίπλα από την καμπίνα που εγκαθιστά η Cyta. Οι μέγιστες διαστάσεις των καμπίνων του Δικαιούχου πρέπει να μη ξεπερνούν συνολικά τα 4 μ. (μήκος) χ 0,8 μ. (βάθος) χ 1,80 μ. (ύψος). Ο εξωτερικός χρωματισμός των καμπίνων πρέπει να είναι ελαφρύ γκρίζο (κωδικός χρώματος RAL 7035). Ο Δικαιούχος δικαιούται να τοποθετεί το λογότυπο του στην επιφάνεια των καμπίνων αλλά μόνο για σκοπούς αναγνώρισης της ιδιοκτησίας αυτών και όχι με τρόπο που να συνιστά διαφήμιση. Ο Δικαιούχος έχει την ευθύνη για την κατασκευή της υποδομής και για την εγκατάσταση των καμπίνων του. Ο Δικαιούχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος και επωμίζεται όλα τα έξοδα για την απόκτηση των αναγκαίων πολεοδομικών αδειών και αδειών οικοδομής από τις αρμόδιες αρχές, σε σχέση με τις καμπίνες που θα εγκατασταθούν στη περίβολο του κτιρίου του Κόμβου Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών. Νοείται ότι η Cyta υπογράφει για λογαριασμό του Δικαιούχου οποιεσδήποτε αναγκαίες αιτήσεις για διευκόλυνση της εξασφάλισης των σχετικών αδειών για το σκοπό αυτό. 12. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 12.1 Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει αιτήσεις για παροχή Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης, για τους ακόλουθους λόγους: Μη σύναψη Συμφωνίας Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών Νομικές υποχρεώσεις ή άλλα νομικά εμπόδια τα οποία δεν ελέγχονται από τη Cyta, Μη διαθεσιμότητα Χώρου Συνεγκατάστασης. 13. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ CYTA 18/26

19 13.1 Η Cyta προσφέρει στο Δικαιούχο Χώρο Συνεγκατάστασης με βάση τη διαθεσιμότητα του χώρου αυτού, σε Κόμβο Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών της Cyta. Η Cyta διαθέτει στο Δικαιούχο χώρους Συνεγκατάστασης με τους ίδιους όρους και στα ίδια χρονικά πλαίσια με εκείνους που παρέχει για τις δικές της υπηρεσίες ή τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, νοουμένου ότι τέτοιοι χώροι είναι διαθέσιμοι Οι αιτήσεις των Δικαιούχων για Συνεγκατάσταση εξετάζονται από τη Cyta κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με το χρόνο υποβολής από τους Δικαιούχους των σχετικών αιτήσεων για τον ίδιο χώρο. Η Cyta καταγράφει την ημερομηνία και ώρα παραλαβής της αίτησης Στην περίπτωση που ο αιτούμενος χώρος από τους ενδιαφερόμενους Δικαιούχους υπερβαίνει τους διαθέσιμους για Συνεγκατάσταση χώρους, η Cyta θα εξετάζει εναλλακτικές λύσεις, αφού παραλάβει σχετικές αιτήσεις από τους Δικαιούχους Η Cyta μπορεί σε περίπτωση που ο διαθέσιμος χώρος Συνεγκατάστασης είναι περιορισμένος να προκρατήσει, για περίοδο μέχρι δύο (2) ετών, ποσοστό μέχρι 30% του χώρου αυτού για κάλυψη των αναγκών της. Η κράτηση αυτή πρέπει να τεκμηριώνεται με βάση το πρόγραμμα εγκατάστασης νέων ή επέκτασης υφιστάμενων συστημάτων και τεχνικού εξοπλισμού της Cyta. Η Cyta δικαιούται να ανανεώσει το δικαίωμα προκράτησης του 30% του διαθέσιμου χώρου κάθε δύο (2) χρόνια. Στην περίπτωση που η Cyta χρειάζεται περισσότερο χώρο από το 30% του διαθέσιμου χώρου, αυτό πρέπει να αιτιολογείται στον Επίτροπο βάσει μελέτης. Η περίοδος των δύο (2) ετών αρχίζει από την ημερομηνία της υποβολής της 1ης αίτησης για Συνεγκατάσταση στον υπό αναφορά χώρο Η Cyta πρέπει να ενημερώνει το Δικαιούχο για οποιεσδήποτε αλλαγές στην υποδομή του Χώρου Συνεγκατάστασης που δύναται να επηρεάσουν τη λειτουργία του Εξοπλισμού Συνεγκατάστασης του Δικαιούχου, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την προβλεπόμενη αλλαγή. Το εν λόγω χρονικό πλαίσιο δεν ισχύει σε περιπτώσεις αλλαγών στην υποδομή του Χώρου Συνεγκατάστασης για λόγους έκτακτης ανάγκης Διαμόρφωση Χώρου Συνεγκατάστασης Ο Χώρος Συνεγκατάστασης θα διαμορφωθεί κατάλληλα από τη Cyta, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας που εφαρμόζει η Cyta για σχεδιασμό χώρων για εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού στα υποστατικά της που καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς: Βασική υποδομή στο Χώρο Συνεγκατάστασης, όπως σημεία πρόσβασης, φωτισμός, πυρασφάλεια και πυρανίχνευση. Βασική ηλεκτρομηχανολογική υποδομή στο Χώρο Συνεγκατάστασης, όπως ηλεκτρική παροχή εναλλασσόμενης τάσης, γείωση, κλιματισμός. Ασφάλεια εγκαταστάσεων, ασφάλεια προσωπικού και ασφάλεια πρόσβασης στο Χώρο Συνεγκατάστασης Για εξωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ CYTA 19/26

20 Βασική υποδομή στο Χώρο Συνεγκατάστασης, όπως σημεία πρόσβασης. Βασική ηλεκτρομηχανολογική υποδομή στο Χώρο Συνεγκατάστασης, όπως ηλεκτρική παροχή εναλλασσόμενης τάσης. Ασφάλεια εγκαταστάσεων, ασφάλεια προσωπικού και ασφάλεια πρόσβασης στο Χώρο Συνεγκατάστασης Ηλεκτρική Παροχή Η ηλεκτρική παροχή εξασφαλίζεται από τη Cyta κατά περίπτωση, σύμφωνα µε τη νομοθεσία που διέπει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κυπριακή Δημοκρατία Η Cyta προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διευθετήσεις για διάθεση στο Χώρο Συνεγκατάστασης του Δικαιούχου, μονοφασικής ηλεκτρικής παροχής εναλλασσόμενης τάσης (AC) 240V, 50Hz όπως αυτή προσφέρεται από την ΑΗΚ. Ο Δικαιούχος διαθέτει στο Χώρο Συνεγκατάστασης ξεχωριστό πίνακα τροφοδοσίας ηλεκτρικής ισχύος, ο οποίος φέρει μέσα προστασίας έναντι υπερφόρτωσης και διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος προς τη γη. Η ηλεκτρική κατανάλωση μετριέται με τη χρήση ηλεκτρονικού μετρητή που θα εγκαθιστά η Cyta σε δικό της πίνακα για κάθε Δικαιούχο. Ο Δικαιούχος μπορεί να ζητήσει από τη Cyta να ελέγξει ο ίδιος τις ενδείξεις του μετρητή του Η Cyta προσφέρει σύνδεση σε γεννήτρια ασφαλείας, με επιπρόσθετη χρέωση, αν αυτή είναι διαθέσιμη σε Υποστατικά της Cyta. 14. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 14.1 Υποχρεώσεις Δικαιούχου Ο Εξοπλισμός Συνεγκατάστασης του Δικαιούχου εγκαθίσταται στο Χώρο Συνεγκατάστασης με έξοδα και ευθύνη του Δικαιούχου, από τον ίδιο ή από εργολάβο που θα επιλέξει. Ο Δικαιούχος, κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του εν λόγω εξοπλισμού πρέπει να συμμορφώνεται με τις σχετικές πρόνοιες της παραγράφου 18 πιο κάτω, για θέματα ασφάλειας εγκαταστάσεων, προσωπικού και πρόσβασης Ο τεχνικός Εξοπλισμός Συνεγκατάστασης του Δικαιούχου πρέπει να πληροί τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης Τηλεπικοινωνιών - ETSI) και διεθνή πρότυπα (Διεθνής Ένωσης Τηλεπικοινωνιών - ITU) αναφορικά με θέματα ασφάλειας εγκαταστάσεων και προστασίας προσωπικού. Αναφορά στα σχετικά πρότυπα γίνεται στο Παράρτημα 3 της παρούσας Συμφωνίας Ο Δικαιούχος πρέπει, με την υποβολή σχετικής αίτησης για παροχή Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης, να προσκομίζει πληροφορίες αναφορικά με τον τεχνικό Εξοπλισμό Συνεγκατάστασης που θα εγκαταστήσει (ποσότητα, βάρος, διαστάσεις, τροφοδοσία, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, μέγιστο φορτίο ισχύος και μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία και υγρασία). Σε περίπτωση που ο εν λόγω εξοπλισμός δεν πληροί τα πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο πιο πάνω και/ή τις πρόνοιες του Παραρτήματος 3 της παρούσας Συμφωνίας, η Cyta μπορεί να αρνηθεί την παροχή της Συνεγκατάστασης Ο Δικαιούχος υποχρεούται να διασφαλίζει ότι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ CYTA 20/26

21 Οι ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές, το επίπεδο θορύβου και το επίπεδο δονήσεων που προκαλεί ο Εξοπλισμός Συνεγκατάστασης του, δεν επηρεάζουν τη λειτουργία του εξοπλισμού της Cyta ή άλλων Τρίτων Δικαιούχων Μερών ή την ασφάλεια του προσωπικού της Cyta ή άλλων Τρίτων Δικαιούχων Μερών ή άλλων μερών σε Υποστατικά της Cyta. Η απαιτούμενη ηλεκτρική ισχύς λειτουργίας του Εξοπλισμού Συνεγκατάστασης δεν ξεπερνά το όριο ισχύος που του έχει διατεθεί. Η θερμική εκπομπή του Εξοπλισμού Συνεγκατάστασης του δεν ξεπερνά τα όρια που καθορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές που υποβάλλει ο Δικαιούχος μαζί με τη σχετική αίτηση για παροχή Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης. Η εγκατάσταση του Εξοπλισμού Συνεγκατάστασης γίνεται με βάση τις αντισεισμικές προδιαγραφές του προμηθευτή του εξοπλισμού και τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις της Cyta. Η μετακίνηση, προσωρινά ή μόνιμα, του Εξοπλισμού Συνεγκατάστασης σε άλλο Χώρο Συνεγκατάστασης μπορεί να πραγματοποιείται για σκοπούς διευκόλυνσης της Cyta, σε περίπτωση πραγματοποίησης δικαιολογημένων εργασιών στο Χώρο Συνεγκατάστασης. Δεν θα εγκαθίσταται εξοπλισμός οποιωνδήποτε τρίτων μερών στο Χώρο Συνεγκατάστασής του Εξοπλισμός της Cyta Για την παροχή των Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης, η Cyta εγκαθιστά τον εξοπλισμό της με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος 3 της παρούσας Συμφωνίας Εξοπλισμός Συνεγκατάστασης του Δικαιούχου Ο Εξοπλισμός Συνεγκατάστασης του Δικαιούχου μπορεί να περιλαμβάνει μόνο τα ακόλουθα: (α) (β) (γ) (δ) (ε) Παθητικό (αδρανή) εξοπλισμό (π.χ. δομοστοιχεία, καλώδια) Εξοπλισμό μετάδοσης (π.χ. πολυπλέκτες) Συγκεντρωτές χωρίς δυνατότητα μεταγωγής Πολυπλέκτες Πρόσβασης σε Ψηφιακές Συνδρομητικές Γραμμές (Digital Subscriber Line Access Multiplexers - DSLAMs) Εξοπλισμό Παροχής Ισχύος (π.χ. ανορθωτές για μετατροπή του εναλλασσόμενου ρεύματος σε συνεχές ρεύμα). 15. ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο εξοπλισμός που εγκαθιστά ο Δικαιούχος στο Χώρο Συνεγκατάστασης συνδέεται από τη Cyta στο Δίκτυο Μισθωμένων Γραμμών. Ο συνδετικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση ανήκει στη Cyta. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ CYTA 21/26

22 16. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 16.1 Ασφάλεια Προσωπικού Όταν εισέρχεται ή εργάζεται στο Χώρο Συνεγκατάστασης, ο Δικαιούχος υποχρεούται να ακολουθεί πιστά τις προβλεπόμενες από τη σχετική Νομοθεσία διαδικασίες ασφάλειας και προστασίας προσωπικού που βρίσκονται στο Χώρο Συνεγκατάστασης συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού του, του προσωπικού της Cyta και του προσωπικού των Τρίτων Δικαιούχων Μερών που βρίσκεται στο Χώρο Συνεγκατάστασης και σε Υποστατικά της Cyta Η Cyta οφείλει να παρέχει στο προσωπικό του Δικαιούχου το ίδιο επίπεδο ασφάλειας µε αυτό που τηρεί για το προσωπικό της ή το προσωπικό των θυγατρικών της εταιρειών Ασφάλεια Εγκαταστάσεων Ο Εξοπλισμός Συνεγκατάστασης του Δικαιούχου που είναι εγκατεστημένος στο Χώρο Συνεγκατάστασης δεν πρέπει να επιβαρύνει την υγεία οποιουδήποτε Ο Δικαιούχος υποχρεούται να προστατεύει τις εγκαταστάσεις της Cyta από βλάβες που μπορεί να προκληθούν από το προσωπικό του ή τον Εξοπλισμό Συνεγκατάστασής του. Ο Εξοπλισμός Συνεγκατάστασης του Δικαιούχου πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας της Cyta για τα υποστατικά της σε σχέση, μεταξύ άλλων, με προστασία από κεραυνούς, πυρκαγιές, υπερτάσεις, σεισμούς και πλημμύρες Το κάθε Μέρος υποχρεούται να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια και προστασία της περιουσίας και του εξοπλισμού του άλλου Μέρους και την αποφυγή ατυχημάτων, πυρκαγιών ή παρεμβολών. Το υπαίτιο μέρος ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περιουσία της Cyta ή/και τρίτων, είτε από τη λειτουργία του εξοπλισμού που έχει εγκαταστήσει, είτε από ενέργειες ή παραλείψεις του, του προσωπικού του ή νομίμων αντιπροσώπων ή εντολοδόχων του που ασχολούνται για λογαριασμό του Το υπαίτιο μέρος αναλαμβάνει να αποζημιώνει τη Cyta για κάθε απαίτηση, πληρωμή ή έξοδα που μπορεί να υποχρεωθεί να πληρώσει η Cyta σε τρίτους ως αποτέλεσμα πράξεων ή παραλείψεων του, του προσωπικού του ή νόμιμων αντιπροσώπων ή εντολοδόχων που ασχολούνται για λογαριασμό του Ο Δικαιούχος υποχρεούται, καθ όλη την περίοδο ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, να έχει ασφαλισμένο τον Εξοπλισμό Συνεγκατάστασης που έχει εγκαταστήσει στο Χώρο Συνεγκατάστασης έναντι παντός κινδύνου και να διατηρεί ασφάλεια για ζημιά έναντι τρίτου (περιλαμβανομένης ζημιάς στο προσωπικό και στην περιουσία της Cyta), η οποία να έχει ελάχιστο ύψος ΕΥΡΩ ,36 ανά περιστατικό ή σειρά περιστατικών από το ίδιο γεγονός, με συνολική ασφαλιστική κάλυψη ύψους τουλάχιστον ΕΥΡΩ ,44/ ανά περίοδο ασφάλισης Ο Δικαιούχος οφείλει να διατηρεί τον Εξοπλισμό Συνεγκατάστασης του σε καλή κατάσταση, έτσι ώστε να μην προκαλείται οποιοδήποτε πρόβλημα στη λειτουργία εξοπλισμού της Cyta ή τρίτων. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ CYTA 22/26

23 Ο Δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει μετατροπές ή προσθήκες στον Εξοπλισμό Συνεγκατάστασης του στο Χώρο Συνεγκατάστασης, αφού εξασφαλίσει τη γραπτή συγκατάθεση της Cyta, η οποία δίδεται από τη Cyta εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από το σχετικό αίτημά του. Η Cyta δύναται να απορρίψει αίτημα του Δικαιούχου για μετατροπές ή προσθήκες στο Χώρο Συνεγκατάστασης αν αυτές δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της παρούσας Συμφωνίας Κατά την εκτέλεση εργασιών στο Χώρο Συνεγκατάστασης, ο Δικαιούχος οφείλει να επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή και να συμμορφώνεται προς κάθε υπόδειξη της Cyta που σχετίζεται με την εκτέλεση της εργασίας του και την ασφάλεια και καλή λειτουργία του εξοπλισμού της Cyta που είναι εγκατεστημένος στον ίδιο χώρο ή πλησίον αυτού. Ο Δικαιούχος υποχρεούται να εποπτεύει τους υπαλλήλους ή νόμιμους αντιπροσώπους ή εντολοδόχους ή τα πρόσωπα που ασχολούνται για λογαριασμό του κατά την εκτέλεση των εργασιών τους στους Χώρους Συνεγκατάστασης και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του εκπροσώπου της Cyta που συνοδεύει το προσωπικό του Σε περίπτωση που ο Εξοπλισμός Συνεγκατάστασης του Δικαιούχου προκαλεί οποιεσδήποτε ηλεκτρομαγνητικές ή άλλες παρεμβολές στην ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού της Cyta ή του εξοπλισμού Τρίτων Δικαιούχων Μερών ή τρίτων μερών που είναι εγκατεστημένος σε Υποστατικά της Cyta, η Cyta ειδοποιεί τον Δικαιούχο ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε έλεγχο και αποκατάσταση του προβλήματος μέσα σε δύο ώρες από τη στιγμή που έχει ειδοποιηθεί από τη Cyta. Στην περίπτωση που δεν εξαλειφθούν οι παρεμβολές, η Cyta πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως το Δικαιούχο και να τον καλέσει, κατόπιν τεκμηρίωσης, να διακόψει τη λειτουργία του Εξοπλισμού Συνεγκατάστασης του ή μέρος αυτού μέχρι να εξαλειφθούν οι παρεμβολές προς πλήρη ικανοποίηση της Cyta και των τρίτων Δικαιούχων Μερών και τρίτων μερών Εάν ο Δικαιούχος αρνηθεί ή παραλείψει να άρει τυχόν παρεμβολές ή ενοχλήσεις, η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να αποσυνδέσει αμέσως τον εν λόγω Εξοπλισμό Συνεγκατάστασης του Δικαιούχου. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η Cyta δύναται να αποσυνδέσει τον Εξοπλισμό Συνεγκατάστασης εάν η προστασία του Δικτύου απαιτεί την άμεση αποσύνδεση του χωρίς καθυστέρηση. Νοείται ότι κατά τη λήψη τέτοιων μέτρων, η Cyta πρέπει να τεκμηριώσει τις ενέργειες της προς το Δικαιούχο και να ενημερώσει τον Επίτροπο Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς στον Εξοπλισμό Συνεγκατάστασης του Δικαιούχου εξ υπαιτιότητας της Cyta, η Cyta συνεργάζεται με το Δικαιούχο για αποκατάσταση της ζημιάς και οφείλει όπως αποζημιώσει ανάλογα το Δικαιούχο για τις ζημιές που υπέστη εξ υπαιτιότητας της ο εν λόγω Εξοπλισμός Συνεγκατάστασης. 17. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 7.1 Οι διαδικασίες ασφαλούς πρόσβασης από προσωπικό του Δικαιούχου σε Υποστατικά της Cyta σε περιπτώσεις εσωτερικής και εξωτερικής Φυσικής Συνεγκατάστασης για εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού του, υιοθετούνται με γνώμονα τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των εγκαταστάσεων τους. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ CYTA 23/26

24 17.2 Οι διαδικασίες πρόσβασης σε Υποστατικά της Cyta είναι οι ακόλουθες: (α) (β) (γ) (δ) Ο Δικαιούχος πρέπει να προσκομίσει στη Cyta κατάλογο με τα στοιχεία του προσωπικού του που είναι εξουσιοδοτημένο να έχει πρόσβαση στο Χώρο Συνεγκατάστασης. Σε περίπτωση προγραμματισμένης εργασίας για εγκατάσταση ή συντήρηση του Εξοπλισμού Συνεγκατάστασης, ο Δικαιούχος πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα τη Cyta τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την εκτέλεση της εργασίας. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος επιθυμεί πρόσβαση στο Χώρο Συνεγκατάστασης και δεν μπορεί να δώσει το σχετικό χρόνο προειδοποίησης για προγραμματισμένη εργασία, τότε η αίτηση για πρόσβαση θα θεωρηθεί μη προγραμματισμένη. Μη προγραμματισμένη αίτηση πρόσβασης μπορεί να υποβληθεί μόνο: σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, αν ο Δικαιούχος επιθυμεί πρόσβαση για διερεύνηση προβλήματος ή παρεμβολής που επηρεάζει τη λειτουργία των υπηρεσιών του. (ε) Η μέγιστη ανταπόκριση από πλευράς της Cyta για μη προγραμματισμένη πρόσβαση είναι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, μία (1) ώρα σε περίπτωση κανονικών ωρών εργασίας της Cyta, και τρεις (3) ώρες στις άλλες περιπτώσεις. (στ) Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για πρόσβαση στο Χώρο Συνεγκατάστασης από το Δικαιούχο, ο Δικαιούχος πρέπει να επικοινωνήσει με το Κέντρο Ασφάλειας της Cyta στο τηλέφωνο και το τηλεομοιότυπο (ζ) (θ) Η Cyta συνοδεύει το προσωπικό του Δικαιούχου καθ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης του στο Χώρο Συνεγκατάστασης, στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ξεχωριστή είσοδος για το υποστατικό. Η Cyta μπορεί, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (περιλαμβανομένης αλλά μη περιορισμένης σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, σεισμού, πλημμύρας κλπ), να εισέλθει στο Χώρο Συνεγκατάστασης για να προστατέψει τόσο το δικό της εξοπλισμό όσο και τον Εξοπλισμό Συνεγκατάστασης του Δικαιούχου και/ή Τρίτων Δικαιούχων Μερών και/ή τρίτων μερών. Σε μία τέτοια περίπτωση η Cyta ενημερώνει σχετικά το Δικαιούχο. 18. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 18.1 Η Cyta έχει ευθύνη για τη διερεύνηση προβλημάτων και βλαβών που μπορεί να παρουσιαστούν σε σχέση με την υποδομή και τις προσφερόμενες διευκολύνσεις στο Χώρο Συνεγκατάστασης. Ο Δικαιούχος έχει την ευθύνη για διερεύνηση προβλημάτων και βλαβών που παρουσιάζονται στον Εξοπλισμό Συνεγκατάστασης του στο Χώρο Συνεγκατάστασης. Τα Μέρη συμφωνούν το σχετικό χρονοδιάγραμμα ανταπόκρισης που ισχύει στις περιπτώσεις βλαβών στο Χώρο Συνεγκατάστασης. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ CYTA 24/26

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 3 2. ΠPOIONTA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SDH... 3 2.1 ΠΡΟΪΟΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Διαμόρφωση Χώρου Συνεγκατάστασης Για Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση: Ηλεκτρική Παροχή... 6

5.2 Διαμόρφωση Χώρου Συνεγκατάστασης Για Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση: Ηλεκτρική Παροχή... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 2 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 2.1 Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση με Ξεχωριστό Δωμάτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 2 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 2.1 Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση με Ξεχωριστό Δωμάτιο Συνεγκατάστασης για τον Δικαιούχο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.1 Το παράρτημα αυτό περιλαμβάνει τις βασικές πρόνοιες που διέπουν την παροχή Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης από την MTN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.1. Η PRIMETEL προσφέρει Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση σε κοινό Δωμάτιο Συνεγκατάστασης με άλλα τρίτα μέρη για σκοπούς παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.1 Το παράρτημα αυτό περιλαμβάνει τις βασικές πρόνοιες που διέπουν την παροχή Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης από την MTN και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 3 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 3 2.1 Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση με ξεχωριστό Δωμάτιο Συνεγκατάστασης για το Δικαιούχο...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 5.1 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 2.1 Τέλη Σύνδεσης για την Παροχή των Προϊόντων Χονδρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..2 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ..3 2.1 Τέλη Σύνδεσης για την Παροχή των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 2 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 3 2. ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 IP... 3 2.1 Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. 2.1 Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ Πρόσβαση Ethernet Νοητές Συνδέσεις ΙΡ...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. 2.1 Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ Πρόσβαση Ethernet Νοητές Συνδέσεις ΙΡ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 3 2. ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 IP... 3 2.1 Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΕΝΤΥΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΕΝΤΥΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 6.1 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 8 ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 6.2 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ.. 2 1.1 Προϊόντα Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 2 2. ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 IP... 2 3. ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 3 IP...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ... 3 2.1 ΠΛΗΡΩΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ... 3 2.1.1. Τέλος Παροχής...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 2 3. ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 21 ΕΚΔΟΣΗ 2017-2 17/7/2017 1/24

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 3 2.1 ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 ΙΡ... 3 2.1.1 Τέλη Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 2 2.1 ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 ΙΡ... 2 2.2 ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ... 1 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 4 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ... 4 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 6/2015 αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015 Εισαγωγή Η ΑΤΗΚ ανάρτησε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 6 Βασικές Πρόνοιες και Διαδικασίες Παροχής

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 6 Βασικές Πρόνοιες και Διαδικασίες Παροχής Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα Παράρτημα 6 Βασικές Πρόνοιες και Διαδικασίες Παροχής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 8... 3 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 4 3.1 Αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 2 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 8... 2 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει στη Cyta επιστολή συνοδευόμενη από την

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 5 Διαδικασίες Εγκατάστασης και Ελέγχου Διασύνδεσης

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 5 Διαδικασίες Εγκατάστασης και Ελέγχου Διασύνδεσης Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα Παράρτημα 5 Διαδικασίες Εγκατάστασης και Ελέγχου Διασύνδεσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΕΝΤΥΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΕΝΤΥΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 6.1 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 8 ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 6.2 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει στην MTN επιστολή συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΕΝΤΥΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΤΗΚ 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΕΝΤΥΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΤΗΚ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 6.1 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΤΗΚ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 6.2 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 6.3 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ 2. Ως προς την τοπολογία Σημείων Διασύνδεσης(άρθρο 5.1 της Προσφοράς Αναφοράς Α. Καταρχήν, θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει ως εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET Οι υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών Ethernet αποτελούν την ενδεδειγμένη λύση για αξιόπιστη και ασφαλή μεταφορά δεδομένων σε υψηλές ταχύτητες. Μέσω του συνεχώς αναπτυσσόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 2 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 2 3. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 7... 5

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ PRIMETEL PLC εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει Αίτηση στην PRIMETEL υπό μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Παροχής Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την.......... του μηνός.........., 20 μεταξύ της MTN Cyprus Ltd,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ... 4 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 2 - ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ 2 - ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 2 - ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 1. ΑΡΧΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.1 Δεν χρεώνονται Τέλη Διασύνδεσης για τον τερματισμό Ανεπιτυχών Κλήσεων στο Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 3 Κόμβοι Διασύνδεσης

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 3 Κόμβοι Διασύνδεσης Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα Παράρτημα 3 Κόμβοι Διασύνδεσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ MYTELCO 2 1. ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ MYTELCO 2 2. ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN 1.1 Τερματισμός Kλήσεων στο Κινητό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της MTN 1.1.1. Ο τερματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2Α - ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2Α - ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2Α - ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΑΡΧΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.1 Δεν χρεώνονται Τέλη Διασύνδεσης για τον τερματισμό Ανεπιτυχών Κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ:28-1-2008 Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125 Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στην Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2B - ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2B - ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2B - ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.1 Δεν χρεώνονται Τέλη Διασύνδεσης για τον τερματισμό Ανεπιτυχών Κλήσεων στο Κινητό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE IX. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Γ Στα πλαίσια της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΧΕΠ), δίνεται η δυνατότητα στον Τηλεπ. Πάροχο να λάβει ένα νέο τύπο πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. BusinessLink / EthernetLink (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ)

Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. BusinessLink / EthernetLink (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ) Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ) Συμφωνία που έγινε μεταξύ των: Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από Λευκωσία, Οδός Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος 1396 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2

ΜΕΡΟΣ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 ΜΕΡΟΣ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ... 4 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ. Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ)

Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ. Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ) Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 1. Γενικά 7 1.1. Αντικείμενο 7 1.2. Ορισμοί 7 2. Σύμβαση 8 3. Τροποποίηση Προσφοράς 8 4. Δίκτυο Κόμβων ΟΤΕ για την χονδρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1. Για σκοπούς σύναψης συµφωνίας διασύνδεσης µε την Cablenet o Παροχέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ PRIMETEL PLC εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Ειδικά σχόλια επί της Χονδρικής παροχής τερματικών κυκλωμάτων & ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών.

1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Ειδικά σχόλια επί της Χονδρικής παροχής τερματικών κυκλωμάτων & ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών. Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Αναθεωρημένη Προσφορά Αναφοράς Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής του ΟΤΕ Μάρτιος 2007 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ... 4 5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ... 6 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN 1.1 Τερματισμός Κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο της MTN 1.1.1 Ο τερματισμός κλήσεων στο Σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 2 Τέλη Υπηρεσιών

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 2 Τέλη Υπηρεσιών Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα Παράρτημα 2 Τέλη Υπηρεσιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 1. ΑΡΧΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2 2. ΤΕΛΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινές 08:00-20:00

Καθημερινές 08:00-20:00 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μαρούσι, 23 Απριλίου 2008 Απόφαση της ΕΕΤΤ σχετικά με τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ (2006-2008) H ΕΕΤΤ στην χθεσινή της ολομέλεια αποφάσισε την εφαρμογή των κάτωθι τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου. Ροδούλα Δαμιανού

Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου. Ροδούλα Δαμιανού Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου Ροδούλα Δαμιανού Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου Περιεχόμενα Υπηρεσίες Δικτύωσης Ethernet E-Line EVPN Υπηρεσία Cytanet Wireless Zone

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Απόφαση της ΕΕΤΤ σχετικά με τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ 2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Απόφαση της ΕΕΤΤ σχετικά με τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ 2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μαρούσι, 10 Ιουλίου 2007 Απόφαση της ΕΕΤΤ σχετικά με τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ 2007 H ΕΕΤΤ με Απόφασή της την οποία έλαβε στην χθεσινή της Ολομέλεια ενέκρινε τα Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 7 Τεχνική Διαχείριση Διασύνδεσης

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 7 Τεχνική Διαχείριση Διασύνδεσης Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα Παράρτημα 7 Τεχνική Διαχείριση Διασύνδεσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 1. ΓΕΝΙΚΑ 2 2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CABLENET 1.1. Τερµατισµός κλήσεων στο Σταθερό Τηλεφωνικό Δίκτυο της Cablenet 1.1.1. Ο τερµατισµός κλήσεων στο Σταθερό Τηλεφωνικό Δίκτυο της Cablenet θα περιλαµβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ:28-1-2008 Αρ. Πρωτ 080170173 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125 Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στην Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ιανουάριος 2007 ΟΤΕ Α.Ε. - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΒΑΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 63 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 64 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 65 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ 66 5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 66 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ 67 7. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το παράρτημα αυτό αφορά την τεχνική διαχείριση της Διασύνδεσης με τις πρόνοιες του να εφαρμόζονται μετά που η Διασύνδεση έχει τεθεί σε κανονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΗΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΗΚ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΗΚ 1.1 Τερματισμός Κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΑΤΗΚ 1.1.1 Ο τερματισμός κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Θεωρία

Δίκτυα Θεωρία Δίκτυα Θεωρία 2016-17 Κεφάλαιο 5 1. Τι γνωρίζετε για τα Δίκτυα Ευρείας Περιοχής; Τα τοπικά δίκτυα αποτελούν πολύ καλή λύση για επικοινωνία με περιορισμένη, όμως, απόσταση κάλυψης. Για να ικανοποιηθεί η

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α (συμπληρώνεται από το Δικαιούχο) Όνομα Δικαιούχου: Αριθμός Αναφοράς Δικαιούχου:

Μέρος Α (συμπληρώνεται από το Δικαιούχο) Όνομα Δικαιούχου: Αριθμός Αναφοράς Δικαιούχου: ΜΕΡΟΣ 11 ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 1 - ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ / ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Μέρος Α (συμπληρώνεται από το Δικαιούχο) Όνομα Δικαιούχου: Αριθμός Αναφοράς Δικαιούχου: Είδος ζητούμενης υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN 1.1 Τερματισμός Κλήσεων στο Κινητό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της MTN 1.1.1. Ο τερματισμός κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ MTN 1.1 Η ΜΤΝ προσφέρει τις επιλογές διασύνδεσης στο Σταθερό Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυό της και στο Κινητό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Σωρού Μαρούσι, Αθήνα

Σωρού Μαρούσι, Αθήνα Εισαγωγή Το παρόν κείμενο αποτελεί την απάντηση της εταιρείας ON Telecoms A.E. στη Δημόσια Διαβούλευση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) αναφορικά με την υποβολή προτάσεων/παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Οι συναντήσεις θα συγκαλούνται για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

3.1 Οι συναντήσεις θα συγκαλούνται για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Το παράρτημα αυτό αφορά την τεχνική διαχείριση της Διασύνδεσης με τις πρόνοιες του να εφαρμόζονται μετά που η Διασύνδεση έχει τεθεί σε κανονική λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΒΡΟΧΟΥΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΒΡΟΧΟΥΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 6.1 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 6.3 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 5 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό

2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό 235 Κ.Δ.Π.148/2005 Κ.Δ.Π.196/2009 Συνοπτικός Τίτλος. Ερμηνεία (ε) τα συμπεράσματα του ΕΡΗΕΤ εντός του πλαισίου της διαδικασίας εξέτασης της Αγοράς και επιβολής ρυθμιστικών υποχρεώσεων στον παροχέα με Σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ επί του Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης Σεπτέμβριος 2008

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ επί του Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης Σεπτέμβριος 2008 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ επί του Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης Σεπτέμβριος 2008 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σελ. 1 από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL 1.1. Τερματισμός Κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι χρήσης πληροφοριακών συστημάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη»

«Όροι χρήσης πληροφοριακών συστημάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη» ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Όροι χρήσης πληροφοριακών συστημάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΣΤΑΘΜΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ... 4 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ... 5 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε. : 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε. : 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε. : 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΟΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΙΚΤΥΟΥ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΟΥ Γενικοί Όροι Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Όροι και προϋποθέσεις πρόσβασης Μέλους στο σύστημα για τη συμμετοχή του στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α.» Όπως τροποποιήθηκε με την 15-6-9-2010 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Το παράρτηµα αυτό αφορά την τεχνική διαχείριση της Διασύνδεσης µε τις πρόνοιες του να εφαρµόζονται µετά που η Διασύνδεση έχει τεθεί σε κανονική λειτουργία. Περιγράφει τις αρχές και διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Β. ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΩΣ ΕΚΘΕΤΕΣ

Α. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Β. ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΩΣ ΕΚΘΕΤΕΣ Α. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Οι αιτήσεις για συμμετοχή πρέπει να υποβάλλονται στους διοργανωτές το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που έχει ανακοινωθεί. 2. Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής ο εκθέτης αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)/2011 N.51 (I)/2012 Ν. 160(Ι)/2013 Ν.77(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3. «Όροι χρήσης πληροφοριακών συστηµάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη»

ΑΠΟΦΑΣΗ 3. «Όροι χρήσης πληροφοριακών συστηµάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη» ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Όροι χρήσης πληροφοριακών συστηµάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ Στην συνεδρίαση της 3-4-2006, η Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ έλαβε την υπ αριθ. 381/2/3-4-2006 Απόφαση όσον αφορά την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ τιµολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΠΡΟΟΪΜΙΟ/ΟΡΙΣΜΟΙ 4/5 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΠΡΟΟΪΜΙΟ/ΟΡΙΣΜΟΙ 4/5 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΟΡΟΙ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΠΡΟΟΪΜΙΟ/ΟΡΙΣΜΟΙ 4/5 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 12 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 13 4. ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο Το αντικείμενο είναι η παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης της καντίνας του Δημοτικού Σταδίου Βορείου Πόλου. Έναρξη και διάρκεια Η ημερομηνία έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ Η Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ, στη συνεδρίασή της, της 3-4-2006, έλαβε την απόφαση Α.Π. 381/2/3-4-2006, σχετική µε την τιµολογιακή πολιτική που υπέβαλε

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2007 Μάρτιος 2007

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2007 Μάρτιος 2007 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2007 Μάρτιος 2007 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σελ. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΠΛΑΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΠΛΑΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΛΑΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ... 2 2. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟ-ΒΡΟΧΟΥ... 2 3. ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟ-ΒΡΟΧΟΥ (ΣΣΥΒ)... 4 4. ΠΡΟΦΙΛ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ/ΜΑΣΚΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Απόφαση της ΕΕΤΤ σχετικά με τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ ( )

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Απόφαση της ΕΕΤΤ σχετικά με τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ ( ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Απόφαση της ΕΕΤΤ σχετικά με τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ (2009-2011) H ΕΕΤΤ στην χθεσινή της ολομέλεια αποφάσισε την εφαρμογή των κάτωθι τιμολογίων των υπηρεσιών των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL 1.1. Τερματισμός Κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15. Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Λ.

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15. Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Λ. Μαρούσι, 8-05-2009 Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15 Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι Fax: 210 6105049 Θέμα: Απάντηση της CYTA HELLAS

Διαβάστε περισσότερα