ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ"

Transcript

1 ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Αύγουστος 2013 Ο Ρόλος και το Έργο του Κανονισμός Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Βαθμοφόρων Σ.Ε.Π., Μέρος 3ο Προσωπικό Εκπαίδευσης ΣΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Οι Σύμβουλοι Εκπαιδευτές της Ενότητας Μελέτης και Εφαρμογής Προγράμματος του Κύκλου Διακριτικού Δάσους επιλέγονται από τον Έφορο Εκπαίδευσης μόνο μεταξύ των Αρχηγών Εκπαιδευτών, Εκπαιδευτών και Επίτιμων Εκπαιδευτών από σχετικό Πίνακα Συμβούλων Εκπαιδευτών που καταρτίζεται από τον Έφορο Εκπαίδευσης και το Συμβούλιο Εκπαίδευσης και εγκρίνεται μετά από τον Γενικό Έφορο.

2 Οδηγός Συμβούλου Εκπαιδευτή Σ Τ Α Δ Ι Ο Ι Ι Ι Μ Ε Λ Ε Τ Η & Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Π Ρ Ο Σ Κ Ο Π Ι Κ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ Εισαγωγικά Αγαπητέ Συνεργάτη, Η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε., μετά από πρόταση στο Συμβούλιο Εκπαίδευσης και την έγκριση του Γενικού Εφόρου, σε επίλεξε μεταξύ των Εκπαιδευτών του Σ.Ε.Π. για να ασκήσεις εκτός των άλλων και τα καθήκοντα του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Βαθμοφόρων Σ.Ε.Π. Η επιλογή αυτή σηματοδοτεί για σένα ένα νέο ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία, αυτόν του εκπαιδευτικού συμβούλου, ρόλος που εκτός των γενικών και ειδικών γνώσεων που κατέχεις απαιτεί εκ μέρους σου ικανότητες καλής διαπροσωπικής επικοινωνίας και σχέσεων. Η προσωπική ενθάρρυνση, ή συμβουλευτική και η διακριτική καθοδήγηση, όπου τούτο κρίνεται χρήσιμο ή και αναγκαίο, κάθε Εκπαιδευόμενου του οποίου θα αναλάβεις την υποστήριξη και αξιολόγηση αποτελούν βασικές παραμέτρους στην επιτυχία του σημαντικού αυτού έργου. Η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. για να υποβοηθήσει το έργο σου, ώστε να το επιτελείς απρόσκοπτα και αποτελεσματικά, έχει ετοιμάσει τον ανά χείρας σύντομο ΟΔΗΓΟ τον οποίο παρακαλεί να συμβουλευτείς και να ακολουθείς. Σε κάθε περίπτωση είμαστε δίπλα σου σε ότι μας χρειαστείς. Καλή επιτυχία στο έργο σου. Α Θ Η Ν Α, Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2013 ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ.Ε. Ver. 2.0, Αύγουστος 2013 Σελίδα 1

3 ΓΕΝΙΚΑ Η Α Ν Α Λ Η Ψ Η Τ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ Α Π Ο Τ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Η Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Θ Ε Τ Ε Ι Τ Α Ε Ξ Η Σ : 1. Καλή ενημέρωση και συνεργασία με τις Εφορείες Κλάδων Γ.Ε., ώστε να γνωρίζει τις εξελίξεις, τα ζητήματα που απασχολούν τον Κλάδο, τις πιθανές μεταβολές Κανονισμών, τα έντυπα, το ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό που κυκλοφορεί καθώς και το πνεύμα της εποχής. 2. Προσωπική επαφή με τον Εκπαιδευόμενο, στο χώρο που ασχολείται προσκοπικά, έτσι ώστε να νοιώθει άνετα και εσύ να αποκομίσεις μια όσο καλύτερα γίνεται εικόνα για τις υπάρχουσες συνθήκες που ασκεί τα προσκοπικά καθήκοντά του ως Ενήλικο Στέλεχος. 3. Συνεργασία για την επιλογή των θεμάτων και τον καθορισμό των δραστηριοτήτων με τον Εκπαιδευόμενο. 4. Επιλογή θεμάτων και ερωτημάτων που ενδιαφέρουν τον Εκπαιδευόμενο και έχουν πρακτική αξία στην εργασία του, έτσι ώστε να υποκινηθεί να ασχοληθεί με αυτά. 5. Επιλογή συνδυαστικά και θεμάτων που γνωρίζει με ερωτήματα τα οποία δεν γνωρίζει καλά ή δεν εφαρμόζει σωστά ή αντιμετωπίζει δυσκολίες κατά την εφαρμογή τους στη πράξη. 6. Ενημέρωση της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε. για την πορεία της εργασίας, για ιδιαιτερότητες και ότι άλλο χρειαστεί στην εξέλιξη της διαδικασίας. 7. Καλό σχεδιασμό και χρονοδιάγραμμα συναντήσεων παρακολούθησης υποστήριξης όλων των εκπαιδευομένων των οποίων παρακολουθεί τη Μελέτη τους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται συνέπεια στην ανταπόκριση και υποστήριξη τους για την έγκαιρη ολοκλήρωση της εργασίας τους. Ver. 2.0, Αύγουστος 2013 Σελίδα 2

4 Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Μ Ε Τ Ο Ν Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Ο Μ Ε Ν Ο Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Π Ο Ι Ε Ι Τ Ε : 1. Γνωριμία (αν δεν τον ξέρουμε ήδη) με τον ίδιο, το Τμήμα, το Σύστημα ή την Εφορεία που ασχολείται, με λεπτομερή αναλυτική συζήτηση. Για το σκοπό αυτό και την καλύτερη προετοιμασία της συζήτησης γνωριμίας ο Σύμβουλος ζητάει από τον Εκπαιδευόμενο να συμπληρώσει το έντυπο Στοιχεία Βιογραφικού Σημειώματος 2. Καταγραφή των γνώσεων, ικανοτήτων και των αναγκών του. Προσπαθούμε να διαπιστώσουμε και το καταγράφουμε: τι γνωρίζει καλά και τι όχι, τι εφαρμόζει, πόσο εύκολα το κάνει αυτό, πόσο σωστά και αποτελεσματικά, που συναντά δυσκολίες και πως προσπαθεί να τις επιλύσει, τη σφαιρική γνώση του για τον Προσκοπισμό και όχι μόνο του Κλάδου που ασχολείται, τα άλλα ενδιαφέροντα του και το διαθέσιμο χρόνο του και γενικά το πρόγραμμά του. 3. Συμπλήρωση του εντύπου «Ταυτότητα του Συστήματος» 4. Επιλογή των θεμάτων και ερωτημάτων. Εκτός αυτών που υποχρεωτικά πρέπει να αναλάβει να ασχοληθεί ο Εκπαιδευόμενος, επιλέγουμε τα υπόλοιπα ερωτήματα μετά από αναλυτική συζήτηση μαζί του για κάθε ένα θέμα ξεχωριστά. Έτσι θα μπορέσουμε αντιληφθούμε καλύτερα τι γνωρίζει και τι όχι, τι εφαρμόζει πραγματικά και τι όχι στο Τμήμα του. 5. Αναλυτική περιγραφή, σχεδιασμός και χρονοδιάγραμμα για το πώς θα οργανωθεί η εργασία και η επικοινωνία για την ολοκλήρωση της Μελέτης. 6. Συμπλήρωση του πληροφοριακού εντύπου της πρώτης συνάντησης και παράδοση στην Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. Αν χρειάζεται επισυνάψτε ότι σημειώσεις νομίζετε χρήσιμες. Ε Π Ι Δ Ι Ω Ξ Η Τ Ο Υ ΣΥΜ Β Ο Υ Λ Ο Υ ΕΚΠ Α Ι Δ Ε Υ Τ Η Ε Ι Ν Α Ι : Ο Εκπαιδευόμενος στο Κύκλο του Διακριτικού Δάσους πρέπει να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του έχοντας κατανοήσει πλήρως την Αποστολή και το περιεχόμενο του Προσκοπισμού και να εφαρμόζει στη πράξη στο Τμήμα του σωστά το Προσκοπικό Πρόγραμμα. Το Στάδιο Μελέτης και Εφαρμογής Προσκοπικού Προγράμματος αποτελεί μια σύνθετη εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία μέσω της ατομικής έρευνας, της συγγραφής των απαντήσεων και της ανάπτυξης των θεμάτων, συνδυαζόμενη με την πρακτική εφαρμογή στο Τμήμα πρέπει να διαβεβαιώνει το Σύμβουλο Εκπαιδευτή ότι ο Εκπαιδευόμενος κατέχει τη θεωρητική και πρακτική γνώση του Προσκοπισμού. Ver. 2.0, Αύγουστος 2013 Σελίδα 3

5 Ειδικότερα μετά τη συζήτηση: καθορίζονται μαζί με τον Εκπαιδευόμενο τα θέματα που θα ασχοληθεί συνδυάζοντας το ενδιαφέρον, την έλλειψη γνώσεων, καθώς και την τυχόν έλλειψη πρακτικής εφαρμογής. Ανάλογα με τα καθήκοντα που έχει ο Εκπαιδευόμενος (Υπαρχηγός, Αρχηγός, Αρχηγός Συστήματος, Έφορος), διαμορφώνεται και το τι θα συζητηθεί ειδικότερα καθώς και το που θα πρέπει να κατευθυνθεί η εργασία του. Σε περιπτώσεις που ο Εκπαιδευόμενος δεν είναι Αρχηγός ή Υπαρχηγός Τμήματος τίθενται ερωτήματα και θέματα που θα έχει τη δυνατότητα να ασχοληθεί και πρακτικά καθώς και θέματα που θα πρέπει να γνωρίζει για τον Κλάδο έστω και αν δεν ασχολείται με αυτόν λόγω άλλων καθηκόντων. Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η Στη συνέπεια της ώρας αλλά και στη διάρκεια της συνάντησής σας. Αποφεύγουμε μια πρόχειρη και βιαστική συνάντηση αλλά και μια εξοντωτικά κουραστική. Στη καλή προετοιμασία έχοντας μαζί μας σημειώσεις, έντυπα, πηγές πληροφόρησης, βιβλιογραφία, κλπ με βάση την εμπειρία μας ώστε άμεσα αν χρειαστεί να είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε τον Εκπαιδευόμενο. Εφόσον η πρώτη συνάντηση αφιερωθεί σε αλληλογνωριμία και γενική ανταλλαγή απόψεων, τότε τα παραπάνω αναφερόμενα θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε επόμενη συνάντηση που θα πρέπει να συμφωνηθεί να γίνει σε σχετικά σύντομο χρόνο. Ver. 2.0, Αύγουστος 2013 Σελίδα 4

6 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τ Α Θ Ε Μ Α Τ Α Π Ο Υ Ε Π Ι Λ Ε Γ Ο Ν Τ Α Ι Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Θ Α Π Ρ Ε Π Ε Ι ΝΑ: Καλύπτουν τις ανάγκες του Εκπαιδευόμενου. Αναπτύσσουν και βελτιώνουν τις δυνατότητες του. Αν πιστεύετε ότι ο Εκπαιδευόμενος δεν έχει εξαντλήσει τις δυνατότητές του καλό είναι οι απαιτήσεις σας και οι στόχοι που θα τεθούν να είναι υψηλότερες από τις υπάρχουσες δυνατότητες και τη συνηθισμένη δουλειά του. Συνδυάζονται με πρόγραμμα του Τμήματος και του Συστήματός του ώστε να συνδέουν αρμονικά τη θεωρία με την πράξη αποφεύγοντας να φέρουν σε δύσκολη θέση ή να δημιουργήσουν σύγχυση στον Εκπαιδευόμενο. Έχουν πρακτική αξία για τον Εκπαιδευόμενο, το Τμήμα του και τον τοπικό Προσκοπισμό Εξασφαλίζουν την ενεργό συμμετοχή του Εκπαιδευομένου στη δράση, με ανάληψη ευθυνών σχεδιασμού, μελέτης, οργάνωσης και πραγματοποίησης και εξασφαλίζεται ένας ηγετικός ρόλος του Εκπαιδευομένου σε αυτή. Ver. 2.0, Αύγουστος 2013 Σελίδα 5

7 ΒΟΗΘΕΙΑ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Α Ν Α Λ Ο Γ Η Μ Ε Τ Ι Σ Α Ν Α Γ Κ Ε Σ Τ Ο Υ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Ο Μ Ε Ν Ο Υ Σ Ε Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ο Μ Ε Τ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Χ Ο Υ Σ Π Ο Υ Ε Χ Ο Υ Ν Τ Ε Θ Ε Ι Μ Α Ζ Ι Τ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Α Τ Ο Μ Ι Κ Η Τ Ο Υ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Η : Έντυπα και ηλεκτρονικές προσκοπικές εκδόσεις σχετικά με τα θέματα που περιλαμβάνεται στη Μελέτη. Αξιοποίηση προτεινόμενης βιβλιογραφίας Σ.Ε.Π., καθώς και της διεθνούς προσκοπικής βιβλιογραφίας. Έντυπα και βιβλία γενικά τα οποία αναφέρονται σε θέματα παιδαγωγικά, επικοινωνίας, προγραμματισμού, κοινωνιολογικά κλπ. Διευθύνσεις στο διαδίκτυο γενικού, ειδικού και προσκοπικού ενδιαφέροντος που καλύπτουν τις απαιτήσεις της Μελέτης. Γενικά πηγές πληροφόρησης γνωστές από την εμπειρία του Εκπαιδευτή στις οποίες μπορεί να ανατρέξει ο Εκπαιδευόμενος. Γνώσεις και εμπειρία του Συμβούλου Εκπαιδευτή, ιδιαίτερα στα πρακτικά θέματα της Μελέτης θα πρέπει να αξιοποιείται και να μεταδίδεται σε κάθε επικοινωνία με τον Εκπαιδευόμενο κυρίως με τη μορφή ιδεών, προτάσεων ή αναφοράς σε γεγονότα και βέλτιστες πρακτικές που έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία. Τακτική επικοινωνία έτσι ώστε να παρακολουθείται η πορεία της εργασίας, να αισθάνεται ο Εκπαιδευόμενος το Σύμβουλο Εκπαιδευτή ουσιαστικά δίπλα του για κάθε θέμα, απορία ή τυχόν προβληματισμό του. Η Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η Τ Ο Υ ΣΥΜ Β Ο Υ Λ Ο Υ ΕΚΠ Α Ι Δ Ε Υ Τ Η Ε Ι Ν Α Ι Σ Υ Ν Ε Χ Η Σ : στο περιεχόμενο και στην τεκμηρίωση των απόψεων, που πρέπει να είναι εμπεριστατωμένη. στην τοποθέτηση σε ιδεολογικά ζητήματα, που πρέπει να είναι σύμφωνη με την αποδεκτή γενικά θεώρηση από το Σ.Ε.Π., αναγνωρίζοντας όμως τους προβληματισμούς και τις αναζητήσεις των Βαθμοφόρων. στη μορφή, δομή και έκφραση, καθώς και στα γραπτά κείμενα. στην οργανωμένη διαχείριση και σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και των αντικειμένων για πρακτική εφαρμογή. Κ Α Λ Ο Ε Ι Ν Α Ι ΝΑ Δ Ι Δ Ο Ν Τ Α Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Λ Υ Σ Ε Ι Σ Κ Α Ι ΣΥΜ Β Ο Υ Λ Ε Σ Γ Ι Α ΤΗΝ Τ Ε Λ Ι Κ Η Μ Ο Ρ Φ Η ΤΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Χ Ω Ρ Ι Σ Ο Μ ΩΣ ΝΑ Δ Ε Σ Μ Ε Υ Ε Τ Α Ι Ο ΕΚΠ Α Ι Δ Ε Υ Ο Μ Ε Ν Ο Σ ΝΑ Α Ξ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι ΤΗ Δ Ι Κ Η Τ Ο Υ ΔΗΜ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Κ Α Ι Α Ι Σ Θ Η Τ Ι Κ Η. ΑΝ Π Ρ Ο Κ Υ Ψ Ο Υ Ν Λ Ο Γ Ο Ι Π ΟΥ Ο ΣΥΜ Β Ο Υ Λ Ο Σ ΕΚΠ Α Ι Δ Ε Υ Τ Η Σ Δ Ε Ν ΜΠΟ Ρ Ε Ι ΝΑ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Ε Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Ο Π ΤΑ ΤΟ Ε Ρ Γ Ο Τ Ο Υ ΩΣ ΣΥΜ Β Ο Υ Λ Ο Σ ΕΚΠ Α Ι Δ Ε Υ Τ Η Σ Ο Φ Ε Ι Λ Ε Ι Ν Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ε Ι Α Μ Ε Σ Α ΤΗΝ Ε Φ Ο Ρ Ε Ι Α Σ ΕΚΠ Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Γ. Ε. Ver. 2.0, Αύγουστος 2013 Σελίδα 6

8 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε Ι Ν Α Ι Δ Ι Α Ρ Κ Η Σ Σ Ε Α Μ Ε Σ Η Σ Χ Ε Σ Η Μ Ε Τ Η Ν Π Ρ Ο Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Ο Μ Ε Ν Ο Υ. Σκοπός της αξιολόγησης είναι να εξετάσει αντικειμενικά ότι η εργασία έχει ολοκληρωθεί σωστά και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, ώστε αν χρειάζεται, να γίνουν συμπληρώσεις, διορθώσεις και επαναφορά στη σωστή κατεύθυνσης αν τυχόν η εργασία έχει πάρει άλλο δρόμο. Ε Ι Δ Ι Κ Ο Τ Ε Ρ Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Ο Υ Μ Ε Μ Α Ζ Ι Μ Ε Τ Ο Ν Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Ο Μ Ε Ν Ο : Την ουσία του περιεχόμενου των απαντημένων θεμάτων, Την προσέγγιση που έχει ακολουθηθεί για την απάντηση των θεμάτων, Τη θεωρητική του κατάρτιση, Την τεκμηρίωση των απόψεων του για τα διάφορα ζητήματα, Τη γνώση του αντικειμένου που επεξεργάζεται, Τις σημειώσεις, τις παρατηρήσεις και τους προβληματισμούς του, Τις πηγές πληροφόρησης που έχει, ή βρήκε και πως το πέτυχε αυτό, Τη δυνατότητα εφαρμογής των όσων λέει και γράφει στη πράξη, Τη δομή της παρουσίασης της μελέτης και Τον τρόπο έκφρασης και την πληρότητα γραφής και ομιλίας. Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Γ Ι Ν Ε Τ Α Ι : Για κάθε θέμα ξεχωριστά Σε κάθε ευκαιρία ή συνάντηση με τον Εκπαιδευόμενο για κάθε μέρος της εργασίας που παρουσιάζει Τουλάχιστον σε δύο φάσεις κατά τη διάρκεια της εργασίας. Η πρώτη είναι όταν παρουσιάσει όλη την εργασία προς συζήτηση και η δεύτερη μετά τις διορθώσεις, αλλαγές και ότι άλλο είχαμε καταλήξει ότι πρέπει να γίνει στη πρώτη αξιολόγηση Το ιδανικό είναι η αξιολόγηση του Συμβούλου Εκπαιδευτή στην τελική μορφή της Μελέτης να τη βρίσκει άριστη. Αυτό επιβεβαιώνει την καλή συνεργασία με τον Εκπαιδευόμενο και την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. ΣΕ Κ Α Θ Ε Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Η Η Τ Ε Λ Ι Κ Η Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Η Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Ν Ε Τ Α Ι Α Π Ο Τ Η Ν Ε Φ Ο Ρ Ε Ι Α ΕΚΠ Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Γ. Ε. Ver. 2.0, Αύγουστος 2013 Σελίδα 7

9 ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΛΗΞΗ ΧΡΟΝΟΥ Π Α Ρ Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Η Σ Η Σ & Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Ο Μ Ε Ν Ο Υ Μ Ε Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Η Προκειμένου να τηρείται σωστά η διαδικασία παρακολούθησης και η καλή διαχείριση των Μελετών και να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική συνεργασία με τους Συμβούλους Εκπαιδευτές, έχει θεσπιστεί διάρκεια και ημερομηνία λήξης για κάθε Μελέτη (ΑΝΑΚ αρ. 105/ ), η οποία καθορίζεται ως ακολούθως: 1. Με την αποδοχή της Αίτησης του ενδιαφερόμενου από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε., τον ορισμό του Συμβούλου Εκπαιδευτή και την ενημέρωση τους τίθεται η σχετική ημερομηνία ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου που θα προσμετράτε για την ολοκλήρωσης της Μελέτης. 2. Εντός του πρώτου εξαμήνου από την ως άνω ημερομηνία θα πρέπει ο Εκπαιδευόμενος να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία, με επιβεβαίωση από το Σύμβουλο Εκπαιδευτή, το Μέρος Α - Ορισμοί. 3. Εντός έτους μετά την ολοκλήρωση του Μέρους Α θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία, με επιτυχία το σύνολο της Μελέτης. 4. Παρέχεται μέχρι έξι μήνες παράταση της διάρκειας υποβολής από την ημερομηνία λήψης της Μελέτης, δηλαδή συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης 2 έτη, μετά από έγγραφη επιβεβαίωση του Συμβούλου Εκπαιδευτή ότι ο Εκπαιδευόμενος εργάζεται για την ολοκλήρωσή της. 5. Σε κάθε άλλη περίπτωση, εφόσον δεν τηρηθούν τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα από την ημερομηνία λήψης της Μελέτης, αυτοδίκαια λήγει ο χρόνος συνεργασίας του Εκπαιδευομένου με το Σύμβουλο Εκπαιδευτή, παύει η παρακολούθηση της Μελέτης από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. και αφαιρείται ο Εκπαιδευόμενος από το σχετικό αρχείο παρακολούθησης. Ver. 2.0, Αύγουστος 2013 Σελίδα 8

10 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ver. 2.0, Αύγουστος 2013 Σελίδα 9

11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κ Ο Ι Ν Ο Γ Ι Α Ο Λ Ο Υ Σ Τ Ο Υ Σ Κ Λ Α Δ Ο Υ Σ ΜΕΡΟΣ 1o ΟΡΙΣΜΟΙ Στο μέρος αυτό πρέπει να απαντήσετε συνοπτικά σε όλα τα παρακάτω. 1. Δώστε τον ορισμό του Προσκοπισμού. Ποια η αποστολή του ( Mission statement); 2. Ποιες είναι οι Αρχές της Προσκοπικής Κίνησης; 3. Ποια είναι η Υπόσχεση και ο Νόμος των Προσκόπων; 4. Ποια η είναι η Υπόσχεση και ο Νόμος των Λυκοπούλων; 5. Ποια είναι η Προσκοπική Μέθοδος και ποια τα συστατικά της στοιχεία; 6. Ποιες είναι οι βασικές Πηγές του Προσκοπισμού; 7. Αναφέρατε, χωρίς ιδιαίτερη ανάλυση, τα χαρακτηριστικά της ηλικίας των Λυκοπούλων, Προσκόπων και Ανιχνευτών. 8. Ποιοι είναι οι 5 Τομείς Ενδιαφερόντων, και ποια τα 6 Πεδία Ανιχνευτικής Ενασχόλησης; 9. Τι είναι Σύστημα Προσκοπικών Τμημάτων; 10. Τι εννοούμε λέγοντας Προσκοπικό Πνεύμα; ΜΕΡΟΣ 2o ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ Στο μέρος αυτό πρέπει να επιλέξετε, σε συνεργασία με τον σύμβουλο εκπαιδευτή σας, τέσσερα (4) από τα παρακάτω θέματα και να τα αναπτύξετε, τόσο όσο χρειάζεται για να εκφραστεί ικανοποιητικά το περιεχόμενο τους καθώς και η θέση και η άποψη σας. Θα είναι καλύτερα να επιλέξετε θέματα που σας προκαλούν το ενδιαφέρον ή σας προβληματίζουν ιδιαίτερα, έτσι ώστε μέσα από την μελέτη και ενασχόληση σας να ωφεληθείτε ουσιαστικά. 1. Γιατί ο Προσκοπισμός λέμε ότι είναι Κίνηση και όχι Οργάνωση; 2. Η Προσκοπική Μέθοδος εμπεριέχει την έννοια της προοδευτικότητας. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό; 3. Οι Πηγές του Προσκοπισμού έχουν ιστορική μόνο διάσταση ή εξελίσσονται. Δηλαδή συμπληρώνονται, αναπληρώνονται, επηρεάζουν την πορεία του σε σχέση με την κοινωνική, παιδαγωγική εξέλιξη και πρόοδο; 4. Ποιοι λόγοι αναδεικνύουν τη Θεοσέβεια σε θεμελιώδη Αρχή της Κίνησης μας; Ver. 2.0, Αύγουστος 2013 Σελίδα 10

12 5. Η Κίνηση μας είναι «ανοιχτή» σε όλους; Υπάρχουν εξαιρέσεις και αν ναι, ποιες και γιατί κατά την γνώμη σας; 6. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι είμαστε Κίνηση Αυτοεκπαίδευσης; Πως αντιλαμβάνεστε την αυτοεκπαίδευση για το κάθε μέλος της κίνησης ξεχωριστά; Δηλαδή για το Λυκόπουλο, τον Πρόσκοπο, τον Ανιχνευτή και τους Βαθμοφόρους. 7. Γιατί η φύση είναι ο ιδανικός χώρος για την εξυπηρέτηση των Παιδαγωγικών στόχων της Κίνησης; 8. Στην διαδικασία προγραμματισμού, κατά την επιλογή των παιδαγωγικών στόχων στο τμήμα μας, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις Αρχές μας, στα χαρακτηριστικά της ηλικίας και στους 5 τομείς ή στα 6 Πεδία Ανιχνευτικής Ενασχόλησης. Πως η διαδικασία αυτή οδηγεί στην επίτευξη του σκοπού και της αποστολής (Mission statement) της Προσκοπικής Κίνησης; 9. Η προσφορά στο συνάνθρωπο εντάσσεται στα πλαίσια του φιλανθρωπικού έργου της Κίνησης ή εξυπηρετεί κάποια άλλη σκοπιμότητα; 10. Που εντάσσεται η προσπάθεια για την Παγκόσμια Συναδέλφωση στα πλαίσια του θεωρητικού υπόβαθρου του Προσκοπισμού; Πως αυτό συνδυάζεται με τη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς για κάθε χώρα; 11. Η γνώση μέσα από την πράξη διευκολύνει ή δυσχεραίνει την προσπάθεια αυτοεκπαίδευσης και πως; 12. Ποια πλεονεκτήματα έχει η δράση σε μικρές ομάδες; 13. Πως εξασφαλίζουμε την ενεργό συμμετοχή των Παιδιών στις Δραστηριότητες του τμήματος; 14. Με ποιους τρόπους δημιουργούμε το κλίμα και τις συνθήκες που κάνουν τα παιδιά στο τμήμα να σέβονται τον χώρο, να ζουν ευχάριστα και να δημιουργούν μέσα σε αυτόν; 15. Το παιχνίδι αποτελεί στοιχείο διαφοροποίησης της Κίνησης μας από άλλα Παιδαγωγικά Συστήματα. Γιατί τα παιδιά πρέπει να παίζουν; Η περιπέτεια μέσα στο πρόγραμμά μας είναι παιχνίδι; Αναλύστε το και αιτιολογήστε την απάντηση σας. 16. Η Κίνηση μας ενθαρρύνει την αυτοδιοίκηση. Τι κοινωνικές προεκτάσεις έχει αυτό; Γιατί ο Προσκοπισμός αποτελεί κοινωνική πρωτοπορία στο θέμα αυτό; 17. Μέσα από ποιες δραστηριότητες, στο πρόγραμμα του κάθε Κλάδου, δημιουργείται Δημοκρατική συνείδηση στα παιδιά; 18. Τι συμβαίνει όταν τα παιδιά εγκαταλείπουν το τμήμα για να ασχοληθούν με αθλητικές ή άλλες δραστηριότητες; Ποιοι είναι οι λόγοι; Τι κάνουμε εμείς; Πως η «Προσκοπική Περιπέτεια» συμβάλει στην συγκράτηση του ενδιαφέροντος; 19. Ο γονέας γράφει το παιδί του στους Προσκόπους, συνήθως γιατί είναι και οι φίλοι του. Δεν γνωρίζει και δεν πολυενδιαφέρεται για τους βαθύτερους παιδαγωγικούς στόχους του Προσκοπισμού. Πως εσύ θα τον κάνεις κοινωνό του Προσκοπικού συστήματος και να πιστέψει σε αυτό; 20. Παλιότερα απευθυνόμασταν μόνο στα παιδιά για να τα προσελκύσουμε στους Προσκόπους. Σήμερα διαπιστώνουμε ότι και οι γονείς είναι σημαντικός «στόχος». Πως έχει διαμορφωθεί η οικογένεια σήμερα και οδηγούμαστε σε αυτή τη κατεύθυνση; Πως επηρεάζεται η λειτουργία Ver. 2.0, Αύγουστος 2013 Σελίδα 11

13 του Τμήματος από τις συνθήκες ζωής της σημερινής οικογένειας; Ποιες είναι οι ανησυχίες και οι φόβοι του σημερινού γονέα για τα παιδιά του; Πως αντιμετωπίζουμε εμείς όλα αυτά στη συνεργασία μαζί του; 21. Το «σηματάκι» είναι επιβράβευση; Ποια ανάγκη ικανοποιεί; Πως καταφέρνουμε αυτό να αποτελεί μόνο ένα απλό κίνητρο και όχι αυτοσκοπό; 22. Το Σύστημα αποτελεί αυτόνομη και παιδαγωγικά πλήρη Προσκοπική μονάδα. Πως καλλιεργείται το πνεύμα του Συστήματος; Τι κοινές δράσεις μπορεί και πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει το Σύστημα; 23. Η συνύπαρξη αγοριών και κοριτσιών στο τμήμα πως συμβάλει στη διάπλαση του χαρακτήρα, στην αγωγή και στη κοινωνική παιδεία; Ποια είναι τα όρια που πρέπει να θέσεις ως Βαθμοφόρος για να διατηρήσεις την ιδανική ισορροπία των σχέσεων μεταξύ των παιδιών, μεταξύ των Βαθμοφόρων και μεταξύ παιδιών και Βαθμοφόρων; ΜΕΡΟΣ 3o ΘΕΜΑΤΑ ΗΓΕΣΙΑΣ Στο μέρος αυτό πρέπει να επιλέξτε, σε συνεργασία με τον σύμβουλο εκπαιδευτή σας, συνολικά τρία (3) θέματα και να τα αναπτύξετε. Δύο (2) από τα γενικά και ένα από τα ερωτήματα που εξειδικεύονται στο Κλάδο. Γενικά 1. Ποια είναι τα προσόντα που πρέπει να έχει ένας νέος για να είναι ένα καλό ενήλικο στέλεχος του Προσκοπισμού; Ποια είναι ειδικότερα τα προσόντα του Αρχηγού του Τμήματος, ως ηγέτης ανηλίκων - των παιδιών του τμήματος, αλλά και ως ηγέτης ενηλίκων - των Υπαρχηγών συνεργατών του; 2. Πως ο Αρχηγός του τμήματος προετοιμάζει τους Υπαρχηγούς του για να τον αντικαταστήσουν κάποια στιγμή; 3. Με ποιους τρόπους επικοινωνεί ο Αρχηγός του Τμήματος με τους γονείς των παιδιών; Αναφέρατε τους λόγους καθώς και τους αντίστοιχους τρόπους επικοινωνίας σε προσωπικό και ομαδικό επίπεδο με τους γονείς. 4. Πως διαμορφώνει ο Αρχηγός κλίμα καλής συνεργασίας μεταξύ όλων των ενηλίκων στελεχών του Τμήματος, έτσι ώστε να είναι δημιουργικοί και αποτελεσματικοί στο έργο και τις ευθύνες που έχουν απέναντι στο Σ.Ε.Π. και την Κοινωνία; Κατά Κλάδο Από τα παρακάτω ερωτήματα, επιλέξτε, σε συνεργασία με τον σύμβουλο εκπαιδευτή σας το ένα και αναπτύξτε το εξειδικεύοντας την απάντηση σας για τον Κλάδο που ασχολείστε: 1. Πως δημιουργείς σχέσεις φιλίας με τα παιδιά του Τμήματος σου; Ver. 2.0, Αύγουστος 2013 Σελίδα 12

14 2. Πως συμβάλλεις με το Προσωπικό Παράδειγμα στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών του Τμήματος σου; 3. Ποια η εφαρμογή των 6 τομέων του Προσκοπικού έργου στο Τμήμα σου; 4. Με ποιους τρόπους και δράσεις μπορείτε να προβάλλετε την Προσκοπική Κίνηση στον ευρύτερο χώρο που βρίσκεται το Τμήμα σας (γειτονιά, συνοικία, πόλη, κλπ.) Ver. 2.0, Αύγουστος 2013 Σελίδα 13

15 ΜΕΡΟΣ 4o Θ Ε Μ Α Τ Α Μ Ε Θ Ο Δ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Τ Ο Υ Κ Λ Α Δ Ο Υ Λ Υ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ω Ν Σε συνεργασία με τον σύμβουλο εκπαιδευτή επιλέξτε από τα παρακάτω θέματα δύο (2) τα οποία θα πρέπει να αναπτυχθούν αναλυτικά και άλλα δύο (2) τα οποία θα αποτελέσουν μέρος της πρακτικής εφαρμογής στα τμήματα σας (γι αυτό θα πρέπει να τα εντάξετε στην επεξεργασία και εφαρμογή του Μηνιαίου Θέματος και να τα κάνετε ζωντανά) 1. Ποια είναι τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιεί ο Κλάδος Λυκοπούλων; 2. Με ποιο τρόπο παρακολουθεί ο Κλάδος Λυκοπούλων την πρόοδο των παιδιών; 3. Ποια η σημασία της αναγνώρισης προσπάθειας για το Λυκόπουλο και ποια τα σημεία προσοχής για τους Βαθμοφόρους; 4. Ποια η παιδαγωγική σημασία της χειροτεχνίας στον Κλάδο Λυκοπούλων; 5. Ποια η σημασία των Ερασιτεχνικών Ασχολιών. Πώς τις προωθείς και τις προάγεις μέσα στην Αγέλη σου; 6. Τι είναι τα Κριτήρια Αξιολόγησης. Πώς παρακολουθείς την πρόοδο και εξέλιξη των Παιδιών και πως προσδιορίζεις τους στόχους σου σε σχέση με αυτή. 7. Ποιος ο σκοπός της Διήγησης Ιστορίας και πώς γίνεται πράξη μέσα στο Πρόγραμμα της Αγέλης; 8. Γιατί ο Ιδρυτής του Προσκοπισμού στήριξε την διαπαιδαγώγηση των παιδιών της ηλικίας των Λυκοπούλων στο «Βιβλίο της Ζούγκλας». 9. Ποια η παιδαγωγική αξία του παιχνιδιού. Πιστεύεις ότι μέσα από το Παιχνίδι μπορεί να ανακαλύψει το Παιδί τις ικανότητές του ή ακόμη και τον ίδιο του τον εαυτό; 10. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσεις τα παιχνίδια. 11. Ποιες οδηγίες θα έδινες σε έναν νέο Βαθμοφόρο πριν αναλάβει να παρουσιάσει και να παίξει ένα παιχνίδι. 12. Ποια η σημασία των Παρουσιάσεων στον Κλάδο Λυκοπούλων και τι επιτυγχάνουμε με αυτές. 13. Γιατί μαθαίνουμε Τραγούδια στα Λυκόπουλα και τι προσδοκούμε με αυτά. 14. Μέσα από τη σύμμετρη ενασχόληση με τους 5 Τομείς Ενδιαφερόντων τι παιδαγωγικά αποτελέσματα έχουμε; 15. Πώς προετοιμάζεις τα Λυκόπουλα της Αγέλης σου για την Ανάβασή τους στην Ομάδα Προσκόπων; ΜΕΡΟΣ 5o Κλείνοντας το μέρος της Μεθοδολογίας περίγραψε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της ηλικίας των παιδιών που έχουμε στην Αγέλη των Λυκοπούλων. Ver. 2.0, Αύγουστος 2013 Σελίδα 14

16 ΜΕΡΟΣ 6o ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟ ΜΗΝΑΙΟ ΘΕΜΑ Σε συνεργασία με τον σύμβουλο εκπαιδευτή θα επιλέξετε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, κατά την οποία θα συνεργαστείτε στενά, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος του Τμήματος για την περίοδο αυτή. Ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες που θα έχετε καταγράψει, αυτό θα γίνει για ένα τουλάχιστον μήνα. Στο χρονικό αυτό διάστημα σκόπιμο είναι να ασχοληθείτε περισσότερο με εκείνα τα θέματα που σε απασχολούν ή σε προβληματίζουν ιδιαίτερα τόσο από θεωρητική κατάρτιση όσο και από δυσκολία στην εφαρμογή τους, έτσι ώστε να υπάρχει ουσιαστικό όφελος από αυτή σας τη συνεργασία. Στη συνέχεια, μετά από όλη την παραπάνω πρακτική εφαρμογή που έχετε κάνει, επίλεξε κάποια από τα παρακάτω θέματα Προγραμματισμού και εφαρμογής του Προγράμματος για να τα παρουσιάσεις και γραπτά στο φάκελο της Μελέτης. Στο φάκελο επίσης θα πρέπει να παρουσιάσεις και το «ημερολόγιο» της συνεργασίας σας με τον σύμβουλο εκπαιδευτή. Το ημερολόγιο αυτό, το τηρείτε από κοινού και περιλαμβάνει τις συναντήσεις σας, τον σκοπό και το θέμα που σας απασχόλησε κατά την συνάντηση, τα θέματα που επιλέξατε για να ασχοληθείς με την εφαρμογή τους στο Τμήμα σου και το αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτής. Επίλεξε δύο (2) από τα παρακάτω 1. Ποια είναι τα στοιχεία που λαμβάνουμε υπ όψη μας στην αξιολόγηση του Προγράμματός μας και γιατί; 2. Ποια είναι η διαδικασία και τα κριτήρια της επιλογής στόχων; Πως γίνεται η κατάρτιση του Σχεδίου Ετήσιας Δραστηριότητας της Αγέλης; Σε ποιες περιπτώσεις και γιατί, μπορούμε ή πρέπει να τροποποιήσουμε το Σχέδιο Ετήσιας Δραστηριότητας; 3. Τι εξυπηρετεί ο Κύκλος Αγέλης στον σχεδιασμό ή στην αξιολόγηση του προγράμματος της Αγέλης, με ποιο τρόπο γίνεται πράξη και σε τι άλλο συμβάλλει σαν ένα από τα εργαλεία της Μεθοδολογίας του Κλάδου; 4. Ποια είναι η χρησιμότητα του ΜΕΝΟΥ στον σχεδιασμό των αναλυτικών προγραμμάτων των δραστηριοτήτων. Περίγραψε τρόπους που χρησιμοποιείς ή ιδέες που έχεις για τον τρόπο κατάρτισης του Μενού. 5. Ποια στοιχεία λαμβάνεις υπ όψη σου, για την κατάρτιση του πλάνου του Μηνιαίου Θέματος; Πως διαμορφώνεις το κατάλληλο κλίμα στην Αγέλη και προβάλλεις το Μηνιαίο Θέμα στα Λυκόπουλα; 6. Πώς γίνονται πράξη οι στόχοι του Μηνιαίου Θέματος, μέσα από τα επί μέρους αναλυτικά προγράμματα των δραστηριοτήτων; Γιατί αυτά τα προγράμματα πρέπει να έχουν την συγκεκριμένη αυτή δομή; Ver. 2.0, Αύγουστος 2013 Σελίδα 15

17 Επίλεξε ένα (1) από τα παρακάτω 1. Παρουσίασε το Σχέδιο Ετήσιας Δραστηριότητας της Αγέλης σου για την τρέχουσα Προσκοπική χρονιά και αιτιολόγησε την χρονική τοποθέτηση των στόχων. Εντόπισε σε αυτό τους στόχους για το Μηνιαίο Θέμα που πρόκειται να επεξεργαστείς θεωρητικά και πρακτικά με τον σύμβουλο εκπαιδευτή. 2. Περίγραψε τον Κύκλο Αγέλης που έγινε καθώς και την επεξεργασία του, από την οποία προέκυψε το Μηναίο Θέμα με το οποίο θα ασχοληθείς. Τοποθέτησε έναν νέο Κύκλο Αγέλης, για να εκμαιεύσεις το επόμενο Μηνιαίο Θέμα. 3. Κατάρτισε, με πρωτότυπο τρόπο, το ΜΕΝΟΥ του Μηνιαίου Θέματος. 4. Κατάρτισε το πλάνο του Μηνιαίου Θέματος (Ημερομηνία, είδος δράσης-slogan, στόχος) και περίγραψε την διακόσμηση της Αγέλης, τις αμφιέσεις, τις αφίσες και τα έντυπα που θα χρησιμοποιήσεις για την προβολή του Μηνιαίου Θέματος και την διαμόρφωση του κατάλληλου κλίματος στην Αγέλη. Και στη συνέχεια: Ανάπτυξε όλες τις δραστηριότητες του Μηνιαίου Θέματος με τα αναλυτικά τους προγράμματα. ΜΕΡΟΣ 7o ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Στο μέρος που ακολουθεί θα ασχοληθείς σε συνεργασία με τον σύμβουλο εκπαιδευτή σου με τα θέματα της κατασκήνωσης της Αγέλης. Η κατασκήνωση αποτελεί μια μεγάλη, την σημαντικότερη, δραστηριότητα για ένα Τμήμα και έτσι θα εργαστείτε σε πρακτικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι θα συνεργαστείτε για την κατασκήνωση που πρόκειται να πραγματοποιήσει η Αγέλη την τρέχουσα Προσκοπική χρονιά ή θα αναλύσετε και θα επεξεργαστείτε την κατασκήνωση της προηγούμενης χρονιάς στην οποία όμως θα πρέπει να συμμετείχες. Για την περίπτωση που η Αγέλη σας δεν έχει κάνει ή δεν θα κάνει κατασκήνωση αυτή τη χρονιά, θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με άλλη Αγέλη έτσι ώστε να μπορέσετε να ασχοληθείτε με πραγματικά δεδομένα και ανάγκες ή να διαθέσετε μια ακόμα Προσκοπική χρονιά για το θέμα αυτό. Επίλεξε λοιπόν κάποια από τα παρακάτω θέματα σε συνεργασία με τον σύμβουλο εκπαιδευτή σου, για επεξεργασία και παρουσίαση στη Μελέτη καθώς και για την πρακτική εφαρμογή τους στον σχεδιασμό, την προετοιμασία και την πραγματοποίηση της κατασκήνωσης. Ver. 2.0, Αύγουστος 2013 Σελίδα 16

18 Επίλεξε δύο (2) από τα παρακάτω 1. Περίγραψε αναλυτικά τα μέτρα και τα μέσα ασφάλειας, που είναι απαραίτητα για τη Κατασκήνωση. 2. Περίγραψε τα κριτήρια επιλογής του χώρου της κατασκήνωσης και κάνε μια περιγραφή για το πώς κατά τη γνώμη σου θα πρέπει να «στηθεί» η κατασκήνωση στο συγκεκριμένο χώρο. 3. Κατάρτισε τον Προϋπολογισμό Εσόδων Εξόδων Κατασκήνωσης 7 ημερών και αιτιολόγησέ τον όπου χρειάζεται. 4. Κατάρτισε το Διαιτολόγιο Κατασκήνωσης 7 ημερών και αιτιολόγησε τις επιλογές σου. Πιστεύεις πως με το Διαιτολόγιο σε μία Κατασκήνωση συμβάλλουμε στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών και πως γίνεται αυτό; 5. Με ποιο τρόπο επιλέγεις τους στόχους της Κατασκήνωσης; Τι είναι αυτό που θα πρέπει να κάνει το Τμήμα, εάν δεν έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει θερινή κατασκήνωση; 6. Πώς γίνονται πράξη οι στόχοι της Κατασκήνωσης, μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα της κάθε ημέρας; Γιατί οι ημέρες της Κατασκήνωσης ακολουθούν μια συγκεκριμένη δομή (πρόγραμμα ημερησίων κινήσεων), ή μια εξέλιξη ή συνέχεια ή διαφοροποίηση του περιεχομένου τους από μέρα σε μέρα; Περιγράψτε τα όλα αυτά και αιτιολογήστε τα παιδαγωγικά αλλά και τεχνικά και λειτουργικά όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος. 7. Πώς θα περιέγραφες την κατάλληλη ατμόσφαιρα της Κατασκήνωσης του Τμήματος σου; Με τι τρόπους και μέσα θα την εξασφαλίσεις; Δώσε συγκεκριμένα παραδείγματα, πως η ατμόσφαιρα αυτή συμβάλλει στην επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων της Προσκοπικής Κατασκήνωσης και την διαφοροποιεί από μια απλή «παιδική εξοχή». 8. Πως διαφημίζεις την Κατασκήνωση στα παιδιά του Τμήματος σου και πως τα προετοιμάζεις κατάλληλα έτσι ώστε να την περιμένουν με ξεχωριστό ενδιαφέρον αλλά και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της; Και στη συνέχεια: Κατάρτισε το γενικό πρόγραμμα Κατασκήνωσης 7 ημερών και εξήγησε τι παιδαγωγικούς στόχους επιδιώκεις με αυτό. Παρουσίασε το πρόγραμμα και τις εργασίες της προκατασκήνωσης αναλυτικά (εργασίες, υλικά, υπεύθυνος). Παρουσίασε το αναλυτικό πρόγραμμα μιας ημέρας στην Κατασκήνωση με τις εναλλακτικές δράσεις και ότι άλλο έχεις προβλέψει μέσα σε αυτό με τους αντίστοιχους παιδαγωγικούς στόχους. Ver. 2.0, Αύγουστος 2013 Σελίδα 17

19 ΜΕΡΟΣ 8o Επίσης ανεξάρτητα από όλα τα άλλα θέματα να αναπτύξεις διεξοδικά: Με ποιους τρόπους τα παιδιά του Τμήματος μας βιώνουν τις Αρχές του Προσκοπισμού; Πως τις κάνουν πράξη; Πως τις μεταδίδουμε μέσα από το πρόγραμμα μας, ποια η αποτελεσματικότητα μας, και τέλος πως εφαρμόζουμε και τι ανταπόκριση έχει το προσωπικό παράδειγμα στη ζωή στο τμήμα αλλά και στη καθημερινή μας ζωή; Ver. 2.0, Αύγουστος 2013 Σελίδα 18

20 ΜΕΡΟΣ 4o Θ Ε Μ Α Τ Α Μ Ε Θ Ο Δ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Τ Ο Υ Κ Λ Α Δ Ο Υ Π Ρ Ο Σ Κ Ο Π Ω Ν Σε συνεργασία με τον σύμβουλο εκπαιδευτή επιλέξτε από τα παρακάτω θέματα δύο (2) τα οποία θα πρέπει να αναπτυχθούν αναλυτικά και άλλα δύο (2) τα οποία θα αποτελέσουν μέρος της πρακτικής εφαρμογής στα τμήματα σας (για αυτό πρέπει να τα εντάξετε στην επεξεργασία και εφαρμογή του Μηνιαίου Προγράμματος και να τα κάνετε ζωντανά) 1. Γιατί ο Β.Ρ. στηρίχθηκε από την ίδρυση του Προσκοπισμού σε μικρές ομάδες νέων (τις Ενωμοτίες) για να κάνει πράξη τον Προσκοπισμό; 2. Ποιοι είναι οι παιδαγωγικοί στόχοι που εξυπηρετούνται από τις αρμοδιότητες και τα βιβλία της Ενωμοτίας και ποιο παιδαγωγικό όφελος έχουμε τελικά από τη σωστή οργάνωση της Ενωμοτίας; 3. Ποιους παιδαγωγικούς και διοικητικούς στόχους εξυπηρετούν οι δράσεις της Ενωμοτίας. Κατάρτισε ένα πρόγραμμα δράσης κλειστού χώρου και ένα δράσης υπαίθρου Ενωμοτίας. 4. Η φυσική βάση κάθε Ενωμοτίας είναι η γωνιά της. Με ποιους τρόπους θα ενθάρρυνες τους Προσκόπους να ασχολούνται με τη γωνιά τους; 5. Ποιος ο Εκπαιδευτικός Ρόλος του Σ.Τ. 6. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Σ.Τ. Περίγραψε ένα τακτικό Σ.Τ. αναφέροντας θέματα συζήτησης, τρόπους οργάνωσης και λειτουργίας του. 7. Οι Ενωμοτίες προτείνουν στην αρχή της Προσκοπικής χρονιάς, δραστηριότητες και ενέργειες ώστε να γίνει η ζωή τους στην Ομάδα καλύτερη. Αυτό στη συνέχεια μέσω του Σ.Τ. διαμορφώνει τον ετήσιο προγραμματισμό και τους στόχους της Ομάδας. Περίγραψε τρόπους ώστε να δώσεις το ερέθισμα στις Ενωμοτίες να συμμετέχουν ουσιαστικά σε αυτή τη διαδικασία και να ανταποκρίνονται με προτάσεις. 8. Σωστά εκπαιδευμένα στελέχη είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του κατ Ενωμοτίες Συστήματος. Πως γίνεται πράξη η εκπαίδευση των Στελεχών, πότε που και γιατί πρέπει να γίνεται; 9. «Είναι ευκολότερο να κερδίσεις μία ολόκληρη περιουσία παρά την ψυχή ενός μικρού παιδιού». Περίγραψε την προετοιμασία, το καλωσόρισμα και την ένταξη ενός Λυκόπουλου στην Ομάδα Προσκόπων. Πως εντάσσεται γενικότερα ένας νέος Πρόσκοπος στην Ομάδα (από την πρώτη επικοινωνία με το παιδί και τους γονείς μέχρι την ένταξή του στην Ενωμοτία) 10. Μέσα από τη σύμμετρη ενασχόληση με τους 5 Τομείς Ενδιαφερόντων τι παιδαγωγικά αποτελέσματα έχουμε; 11. Πόσο απαραίτητη είναι η διαφήμιση των δράσεων της Ομάδας και γιατί; Περιγράψτε τρόπους διαφήμισης των δράσεων στα παιδιά της Ομάδας. 12. Πως το πρόγραμμα προόδου των Προσκόπων συμβάλλει στη διαπαιδαγώγηση τους; 13. Ποια η σημασία των Ερασιτεχνικών Ασχολιών, πως τις προωθείς και τις προάγεις μέσα στην Ομάδα σου. Ver. 2.0, Αύγουστος 2013 Σελίδα 19

21 14. Τι στόχους και ανάγκες ικανοποιεί η Άμιλλα των Ενωμοτιών; Δουλεύοντας πάνω στους στόχους της άμιλλας της Ομάδας σου αυτής της περιόδου αιτιολόγησε γιατί έθεσες τους συγκεκριμένους στόχους. Ποιους παιδαγωγικούς στόχους καλύπτεις μέσα από τους στόχους της άμιλλας και την ανάλυσή τους; 15. Ποια είναι η κατάλληλη ατμόσφαιρα (διακόσμηση, υλικά, γωνιές Ενωμοτιών, πίνακας πληροφοριών κλπ) που πρέπει να έχει η Ομάδα σου ώστε να συμβάλλεις με κάθε τρόπο στην ενεργή συμμετοχή των Προσκόπων στη ζωή της Ενωμοτίας και της Ομάδας. 16. Ποια η παιδαγωγική αξία του παιχνιδιού; Πιστεύεις ότι μέσα από το παιχνίδι μπορεί να ανακαλύψει το παιδί τις ικανότητές του ή ακόμα και τον ίδιο του τον εαυτό; Ποιες οδηγίες θα έδινες σε ένα νέο Βαθμοφόρο πριν αναλάβει να παρουσιάσει ή να παίξει ένα παιχνίδι; 17. Γιατί πρέπει να τραγουδάμε στην Ενωμοτία και στην Ομάδα μας; Ποια η παιδαγωγική σκοπιμότητα; 18. Ποιος ο παιδαγωγικός ρόλος του 5λεπτου του Αρχηγού; Πότε γίνεται, Που; Πως; Παρουσίασε τέσσερα 5λεπτα δράσεων που έγιναν στην Ομάδα σου. 19. Γιατί πρέπει να ανοίγει η Ομάδα και άλλη μια μέρα μέσα στην εβδομάδα; Ποιο είναι το όφελος για τους Προσκόπους, τις Ενωμοτίες και τους Βαθμοφόρους; Πως βοηθάει να πετύχεις κάποιους παιδαγωγικούς στόχους; 20. Πως προετοιμάζεις τους Προσκόπους της Ομάδας σου για την εισδοχή τους στην Κοινότητα Ανιχνευτών; ΜΕΡΟΣ 5o Κλείνοντας το μέρος της Μεθοδολογίας περίγραψε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της ηλικίας των παιδιών που έχουμε στην Ομάδα των Προσκόπων. ΜΕΡΟΣ 6o ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟ ΜΗΝΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σε συνεργασία με τον σύμβουλο εκπαιδευτή θα επιλέξετε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, κατά την οποία θα συνεργαστείτε στενά, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος του Τμήματος για την περίοδο αυτή. Ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες που θα έχετε καταγράψει, αυτό θα γίνει για ένα τουλάχιστον μήνα. Στο χρονικό αυτό διάστημα σκόπιμο είναι να ασχοληθείτε περισσότερο με εκείνα τα θέματα που σε απασχολούν ή σε προβληματίζουν ιδιαίτερα τόσο από θεωρητική κατάρτιση όσο και από δυσκολία στην εφαρμογή τους, έτσι ώστε να υπάρχει ουσιαστικό όφελος από αυτή σας τη συνεργασία. Στη συνέχεια, μετά από όλη την παραπάνω πρακτική εφαρμογή που έχετε κάνει, επίλεξε κάποια από τα παρακάτω θέματα Προγραμματισμού και εφαρμογής του Προγράμματος για να τα παρουσιάσεις και γραπτά στο φάκελο της Μελέτης. Ver. 2.0, Αύγουστος 2013 Σελίδα 20

22 Στο φάκελο επίσης θα πρέπει να παρουσιάσεις και το «ημερολόγιο» της συνεργασίας σας με τον σύμβουλο εκπαιδευτή. Το ημερολόγιο αυτό, το τηρείτε από κοινού και περιλαμβάνει τις συναντήσεις σας, τον σκοπό και το θέμα που σας απασχόλησε κατά την συνάντηση, τα θέματα που επιλέξατε για να ασχοληθείς με την εφαρμογή τους στο Τμήμα σου και το αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτής. Επίλεξε δύο (2) από τα παρακάτω 1. Ποια είναι τα στοιχεία που λαμβάνουμε υπ όψη μας στην αξιολόγηση του Προγράμματός μας και γιατί; 2. Ποια είναι η διαδικασία και τα κριτήρια της επιλογής στόχων; Πως γίνεται η κατάρτιση του Σχεδίου Ετήσιας Δραστηριότητας της Ομάδας; Σε ποιες περιπτώσεις και γιατί, μπορούμε ή πρέπει να τροποποιήσουμε το Σχέδιο Ετήσιας Δραστηριότητας; 3. Κατάρτισε τους παιδαγωγικούς στόχους της Ομάδας σου; Αιτιολόγησε τη χρονική κατανομή τους. 4. Κατάρτισε τους στόχους της Ομάδας σου όπως αυτοί διαμορφώνονται στο Σ.Τ. της Ομάδος ετήσιου προγραμματισμού και υπέδειξε πως παρεμβαίνεις με τους παιδαγωγικούς στόχους. 5. Αιτιολόγησε πως παρεμβαίνεις με τους παιδαγωγικούς στόχους στην επιλογή των δράσεων του μήνα από το Σ.Τ. Ομάδας και πως γίνονται πράξη οι παιδαγωγικοί στόχοι μέσα στις δραστηριότητες. Και στη συνέχεια: 1. Παρουσίασε το Σχέδιο Ετήσιας Δραστηριότητας της Ομάδας σου για την τρέχουσα Προσκοπική χρονιά και εντόπισε σε αυτό τους στόχους για το Μηνιαίο Πρόγραμμα που πρόκειται να επεξεργαστείς θεωρητικά και πρακτικά με τον σύμβουλο εκπαιδευτή. 2. Κατάρτισε ένα πλήρες Μηνιαίο Πρόγραμμα και ανάπτυξε όλες τις δραστηριότητες του με τα αναλυτικά τους προγράμματα. Περίγραψε επίσης την διακόσμηση της Ομάδας, αφίσες, έντυπα κλπ. που θα χρησιμοποιήσεις για την διαφήμιση του στα παιδιά. ΜΕΡΟΣ 7o ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Στο μέρος που ακολουθεί θα ασχοληθείς σε συνεργασία με τον σύμβουλο εκπαιδευτή σου με τα θέματα της κατασκήνωσης της Ομάδας. Η κατασκήνωση αποτελεί μια μεγάλη, την σημαντικότερη, δραστηριότητα για ένα Τμήμα και έτσι θα εργαστείτε σε πρακτικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι θα συνεργαστείτε για την κατασκήνωση που πρόκειται να πραγματοποιήσει η Ομάδα την τρέχουσα Προσκοπική χρονιά ή θα αναλύσετε και θα επεξεργαστείτε την κατασκήνωση της προηγούμενης χρονιάς στην οποία όμως θα πρέπει να συμμετείχες. Για την περίπτωση που η Ομάδα σας δεν έχει κάνει ή δεν θα κάνει κατασκήνωση αυτή τη χρονιά, θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με άλλη Ομάδα έτσι ώστε να μπορέσετε να ασχοληθείτε με πραγματικά δεδομένα και ανάγκες ή να διαθέσετε μια ακόμα Προσκοπική χρονιά για το θέμα αυτό. Ver. 2.0, Αύγουστος 2013 Σελίδα 21

23 Επίλεξε λοιπόν κάποια από τα παρακάτω θέματα σε συνεργασία με τον σύμβουλο εκπαιδευτή σου, για επεξεργασία και παρουσίαση στη Μελέτη καθώς και για την πρακτική εφαρμογή τους στον σχεδιασμό, την προετοιμασία και την πραγματοποίηση της κατασκήνωσης. Επίλεξε δύο (2) από τα παρακάτω 1. Περίγραψε αναλυτικά τα μέτρα και τα μέσα ασφάλειας, που είναι απαραίτητα για τη Κατασκήνωση. 2. Περίγραψε τα κριτήρια επιλογής του χώρου της κατασκήνωσης και κάνε μια περιγραφή για το πώς κατά τη γνώμη σου θα πρέπει να «στηθεί» η κατασκήνωση στο συγκεκριμένο χώρο. 3. Κατάρτισε τον Προϋπολογισμό Εσόδων Εξόδων Κατασκήνωσης 7 ημερών και αιτιολόγησέ τον όπου χρειάζεται. 4. Κατάρτισε το Διαιτολόγιο Κατασκήνωσης 7 ημερών και αιτιολόγησε τις επιλογές σου. Πιστεύεις πως με το Διαιτολόγιο σε μία Κατασκήνωση συμβάλλουμε στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών και πως γίνεται αυτό; 5. Πως το Ενωμοτιακό μαγείρεμα συμβάλλει στη διαπαιδαγώγηση των Προσκόπων; 6. Με ποιο τρόπο επιλέγεις τους στόχους της Κατασκήνωσης; Τι είναι αυτό που θα πρέπει να κάνει το Τμήμα, εάν δεν έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει θερινή κατασκήνωση; 7. Πώς γίνονται πράξη οι στόχοι της Κατασκήνωσης, μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα της κάθε ημέρας; Γιατί οι ημέρες της Κατασκήνωσης ακολουθούν μια συγκεκριμένη δομή (πρόγραμμα ημερησίων κινήσεων), ή μια εξέλιξη ή συνέχεια ή διαφοροποίηση του περιεχομένου τους από μέρα σε μέρα; Περιγράψτε τα όλα αυτά και αιτιολογήστε τα παιδαγωγικά αλλά και τεχνικά και λειτουργικά όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος. 8. Πώς θα περιέγραφες την κατάλληλη ατμόσφαιρα της Κατασκήνωσης του Τμήματος σου; Με τι τρόπους και μέσα θα την εξασφαλίσεις; Δώσε συγκεκριμένα παραδείγματα, πως η ατμόσφαιρα αυτή συμβάλλει στην επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων της Προσκοπικής Κατασκήνωσης και την διαφοροποιεί από μια απλή «παιδική εξοχή». 9. Πως διαφημίζεις την Κατασκήνωση στα παιδιά του Τμήματος σου και πως τα προετοιμάζεις κατάλληλα έτσι ώστε να την περιμένουν με ξεχωριστό ενδιαφέρον αλλά και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της; Και στη συνέχεια: Κατάρτισε το γενικό πρόγραμμα Κατασκήνωσης 12 ημερών και εξήγησε τι παιδαγωγικούς στόχους επιδιώκεις με αυτό. Παρουσίασε το πρόγραμμα και τις εργασίες της προκατασκήνωσης αναλυτικά (εργασίες, υλικά, υπεύθυνος). Παρουσίασε το αναλυτικό πρόγραμμα μιας ημέρας στην Κατασκήνωση με τις εναλλακτικές δράσεις και ότι άλλο έχεις προβλέψει μέσα σε αυτό με τους αντίστοιχους παιδαγωγικούς στόχους. Ver. 2.0, Αύγουστος 2013 Σελίδα 22

24 ΜΕΡΟΣ 8o Επίσης ανεξάρτητα από όλα τα άλλα να αναπτύξεις διεξοδικά: Με ποιους τρόπους τα παιδιά του Τμήματος μας βιώνουν τις Αρχές του Προσκοπισμού; Πως τις κάνουν πράξη; Πως τις μεταδίδουμε μέσα από το πρόγραμμα μας, ποια η αποτελεσματικότητα μας, και τέλος πως εφαρμόζουμε και τι ανταπόκριση έχει το προσωπικό παράδειγμα στη ζωή στο τμήμα αλλά και στη καθημερινή μας ζωή; Ver. 2.0, Αύγουστος 2013 Σελίδα 23

25 ΜΕΡΟΣ 4o Θ Ε Μ Α Τ Α Μ Ε Θ Ο Δ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Τ Ο Υ Κ Λ Α Δ Ο Υ Α Ν Ι Χ Ν Ε Υ Τ Ω Ν Σε συνεργασία με τον σύμβουλο εκπαιδευτή επιλέξτε από τα παρακάτω θέματα δύο (2) τα οποία θα πρέπει να αναπτυχθούν αναλυτικά και άλλα δύο (2) τα οποία θα αποτελέσουν μέρος της πρακτικής εφαρμογής στην Κοινότητα. 1. Ποια είναι η κατάλληλη ατμόσφαιρα (χώρος, διακόσμηση, κλπ.)και με ποιους τρόπους διαμορφώνεται μέσα στην Κοινότητα για την ευχάριστη διαβίωση των Ανιχνευτών. 2. Ποια είναι η παιδαγωγική αξία της Συνόδου και ποιες είναι οι αρμοδιότητες της; Περίγραψε μια Σύνοδο αναφέροντας, την οργάνωση, τον τρόπο λειτουργίας και τα θέματα συζήτησης. 3. Ποιος είναι ο ρόλος των Ομίλων Εργασίας και ποια η παιδαγωγική τους σκοπιμότητα; Ποιος είναι ο ρόλος του Ομίλου Λειτουργίας και ποια είναι τα απαραίτητα βιβλία και έντυπα για τη σωστή λειτουργία της Κοινότητας; 4. Αναλύστε κατά πόσο το Σύστημα Προόδου των Ανιχνευτών βοηθάει στην επιτυχία των παιδαγωγικών στόχων της Κίνησης. Τι νομίζετε ότι αποτελεί όλο αυτό για τον Ανιχνευτή; Στόχο; Κίνητρο; Επιβράβευση; Κάτι άλλο;και γιατί. 5. Με ποιους τρόπους διασφαλίζεται η ποιοτική μετάβαση του Ανιχνευτή από το ένα στάδιο προόδου στο άλλο(εισδοχή Ανιχνευτής Δάφνης-Πρόσκοπος Έθνους) 6. Με ποιους τρόπους ενημερώνεις, πληροφορείς τους Ανιχνευτές για το Σύστημα Προόδου και πως παρακολουθείς και καταγράφεις την εξέλιξη και την πρόοδο τους. 7. Ποιος και γιατί καθορίζει τα Κριτήρια ικανότητας για τις Ερασιτεχνικές Ασχολίες των Ανιχνευτών; Με ποιους τρόπους παρακινείς έναν Ανιχνευτή να ασχοληθεί με αντικείμενα άγνωστα σε αυτόν. 8. Ποια η παιδαγωγική σκοπιμότητα και ποιο το περιεχόμενο των έξη πεδίων Ανιχνευτικής Ενασχόλησης; 9. Ποια η παιδαγωγική αξία του παιχνιδιού στην Κοινότητα των Ανιχνευτών; 10. Πως συμβάλλει το τραγούδι στη ζωή στης Κοινότητας και η παιδαγωγική του αξία; 11. Με ποιο τρόπο τα χαρακτηριστικά της ηλικίας επηρεάζουν το πρόγραμμα της Κοινότητας και ποιο τρόπο συμβάλλουν οι βαθμοφόροι στη δημιουργία ενός προγράμματος που να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά αυτής της ηλικίας. 12. Ποια είναι η παιδαγωγική αξία της έρευνας στην Κοινότητα Ανιχνευτών; Τι προσδιορίζει ο όρος πρωτογενής έρευνα και γιατί έχουμε επιλέξει αυτόν τον τρόπο για την ηλικία των Ανιχνευτών; 13. Με ποιο τρόπο το Κοινωνικό γίγνεσθαι γίνεται αντιληπτό από τους Ανιχνευτές; Ανέφερε δραστηριότητες της Κοινότητας σου που πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την συμμετοχή των Ανιχνευτών στα κοινωνικά δρώμενα του περιοχής. 14. Τι εννοούμε λέγοντας Πνεύμα Κοινότητας και πως επιτυγχάνεται; Ver. 2.0, Αύγουστος 2013 Σελίδα 24

26 15. Ποιες είναι οι απαραίτητες ενέργειες, πριν από την Σύνοδο Προγραμματισμού, ώστε οι Ανιχνευτές να έρθουν προετοιμασμένοι με όσο το δυνατόν περισσότερες ιδέες; 16. Ποια η παιδαγωγική σημασία των Παρουσιάσεων δράσεων της Κοινότητας από τους Ανιχνευτές; Ποια τα σημεία προσοχής για μια αξιόλογη παρουσίαση σε κοινό; 17. Πόσο σημαντική είναι η διαδικασία αυτοαξιολόγησης σαν σημείο αφετηρίας για τη αξιολόγηση που πραγματοποιεί η Κοινότητα και ποια η παιδαγωγική της διάσταση; 18. Αναλύστε τη φράση «Η εμφάνιση και η συμπεριφορά είναι οι καλύτερες δημόσιες σχέσεις». Πως το δείχνετε αυτό στους Ανιχνευτές σας και πως γίνεται πράξη μέσα από τη ζωή της Κοινότητας; ΜΕΡΟΣ 5o Κλείνοντας το μέρος της Μεθοδολογίας περίγραψε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της εφηβικής ηλικίας. ΜΕΡΟΣ 6o ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σε συνεργασία με τον σύμβουλο εκπαιδευτή θα επιλέξετε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, κατά την οποία θα συνεργαστείτε στενά, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος του Τμήματος για την περίοδο αυτή. Ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες που θα έχετε καταγράψει, αυτό θα γίνει για ένα τουλάχιστον μήνα. Στο χρονικό αυτό διάστημα σκόπιμο είναι να ασχοληθείτε περισσότερο με εκείνα τα θέματα που σε απασχολούν ή σε προβληματίζουν ιδιαίτερα τόσο από θεωρητική κατάρτιση όσο και από δυσκολία στην εφαρμογή τους, έτσι ώστε να υπάρχει ουσιαστικό όφελος από αυτή σας τη συνεργασία. Στη συνέχεια, μετά από όλη την παραπάνω πρακτική εφαρμογή που έχετε κάνει, επίλεξε κάποια από τα παρακάτω θέματα Προγραμματισμού και εφαρμογής του Προγράμματος για να τα παρουσιάσεις και γραπτά στο φάκελο της Μελέτης. Στο φάκελο επίσης θα πρέπει να παρουσιάσεις και το «ημερολόγιο» της συνεργασίας σας με τον σύμβουλο εκπαιδευτή. Το ημερολόγιο αυτό, το τηρείτε από κοινού και περιλαμβάνει τις συναντήσεις σας, τον σκοπό και το θέμα που σας απασχόλησε κατά την συνάντηση, τα θέματα που επιλέξατε για να ασχοληθείς με την εφαρμογή τους στο Τμήμα σου και το αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτής. Επίλεξε δύο (2) από τα παρακάτω 1. Ποια είναι τα στοιχεία που λαμβάνουμε υπ όψη μας στην αξιολόγηση του Προγράμματός μας και γιατί; 2. Ποια είναι η διαδικασία και τα κριτήρια της επιλογής στόχων; Ver. 2.0, Αύγουστος 2013 Σελίδα 25

27 3. Κατέγραψε τους ετήσιους στόχους της Κοινότητας σου, όπως προέκυψαν από τη Σύνοδο και περίγραψε και τις δραστηριότητες που αποφασίστηκαν για να καλύψουν αυτούς τους στόχους. 4. Σε ποιες περιπτώσεις και γιατί, μπορεί ή πρέπει η Σύνοδος να τροποποιήσει τους ετήσιους στόχους της Κοινότητας; 5. Πως καλύπτεις τους παιδαγωγικούς στόχους της Κοινότητας που έχεις θέσει σαν βαθμοφόρος, μέσα από τις όποιες αποφάσεις της Συνόδου για δραστηριότητες; 6. Πως συμβάλλεις στην καλή οργάνωση και διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της Κοινότητας; 7. Πως υποστηρίζεις τους Ανιχνευτές κατά την εργασία τους στους Ομίλους ώστε να πετύχεις τους παιδαγωγικούς στόχους και αυτοί να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα; Και παρουσίασε: Το πρόγραμμα ενός τριμήνου της Κοινότητας σου, με γενική περιγραφή των δραστηριοτήτων και αναλυτικά μια μόνο δραστηριότητα, περιγράφοντας την από την απόφαση και οργάνωση των ομίλων έως την πραγματοποίηση και την αξιολόγηση της από την Σύνοδο. ΜΕΡΟΣ 7o ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΡΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Στο μέρος που ακολουθεί θα ασχοληθείς σε συνεργασία με τον σύμβουλο εκπαιδευτή σου με τα θέματα της Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου. Η Μεγάλη Δράση Υπαίθρου αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική δραστηριότητα για μια Κοινότητα και έτσι θα εργαστείτε σε πρακτικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι θα συνεργαστείτε για την Μεγάλη Δράση Υπαίθρου που πρόκειται να πραγματοποιήσει η Κοινότητα την τρέχουσα Προσκοπική χρονιά ή θα αναλύσετε και θα επεξεργαστείτε την Μεγάλη Δράση Υπαίθρου της προηγούμενης χρονιάς στην οποία όμως θα πρέπει να συμμετείχες. Επίλεξε λοιπόν κάποια από τα παρακάτω θέματα σε συνεργασία με τον σύμβουλο εκπαιδευτή σου, για επεξεργασία και παρουσίαση στη Μελέτη καθώς και για την πρακτική εφαρμογή τους στον σχεδιασμό, την προετοιμασία και την πραγματοποίηση της Μεγάλη Δράση Υπαίθρου. Επίλεξε δύο (2) από τα παρακάτω 1. Περίγραψε αναλυτικά τα μέτρα και τα μέσα ασφάλειας, που είναι απαραίτητα για τη Μεγάλη Δράση Υπαίθρου. 2. Περίγραψε κριτήρια που συμβάλλουν, καθορίζουν ή περιορίζουν στην επιλογής του τόπου για την πραγματοποίηση της Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου. Ver. 2.0, Αύγουστος 2013 Σελίδα 26

28 3. Κατάρτισε τον Προϋπολογισμό Εσόδων Εξόδων για τη Μεγάλη Δράση Υπαίθρου και αιτιολόγησέ τον όπου χρειάζεται. 4. Κατάρτισε το Διαιτολόγιο της και αιτιολόγησε τις επιλογές σου. 5. Με ποιο τρόπο επιλέγεις τους στόχους της Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου; Τι είναι αυτό που θα πρέπει να κάνει το Τμήμα, εάν δεν έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει Μεγάλη Δράση Υπαίθρου; 6. Πώς θα περιέγραφες την κατάλληλη ατμόσφαιρα της Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου; Με τι τρόπους και μέσα θα την εξασφαλίζατε; Δώσε συγκεκριμένα παραδείγματα, πως η ατμόσφαιρα αυτή συμβάλλει στην επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων της Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου και την διαφοροποιεί από μια απλή «εκδρομή εφήβων». Και στη συνέχεια: Παρουσίασε το γενικό πρόγραμμα Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου και εξήγησε τι παιδαγωγικούς στόχους επιδιώκεις με αυτό. ΜΕΡΟΣ 8o Επίσης ανεξάρτητα από όλα τα άλλα θέματα να αναπτύξεις διεξοδικά: Με ποιους τρόπους τα παιδιά του Τμήματος μας βιώνουν τις Αρχές του Προσκοπισμού; Πως τις κάνουν πράξη; Πως τις μεταδίδουμε μέσα από το πρόγραμμα μας, ποια η αποτελεσματικότητα μας, και τέλος πως εφαρμόζουμε και τι ανταπόκριση έχει το προσωπικό παράδειγμα στη ζωή στο τμήμα αλλά και στη καθημερινή μας ζωή; Ver. 2.0, Αύγουστος 2013 Σελίδα 27

29 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Ver. 2.0, Αύγουστος 2013 Σελίδα 28

30 Ο Συμβουλευτικός Ρόλος του Εκπαιδευτή Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Τ Α Α Π Ο Τ Ο Α Ρ Θ Ρ Ο : «Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Ρ Ο Λ Ο Σ Τ Ο Υ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ» Τ Η Σ Κ Υ Ρ Ι Α Σ Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Ν Α Σ Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ, Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Υ Π Ρ Ο Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Σ Α Γ Ω Γ Η Σ. Προς διευκόλυνση της ανάγνωσης του κειμένου και προσαρμογή του στα δεδομένα της Προσκοπικής Εκπαίδευσης οι όροι «εκπαιδευτικός» και «μαθητής» του πρωτότυπου άρθρου έχουν αντικατασταθεί με τους «εκπαιδευτής» και «εκπαιδευόμενος» αντιστοίχως. Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο μια μαθησιακή αλλά και μια ψυχολογική διαδικασία γι αυτό και οι εκπαιδευτές οφείλουν να εκπληρούν και το ρόλο του παιδαγωγού ψυχολόγου. Εκτός από καλοί δάσκαλοι, οι εκπαιδευτές οφείλουν να είναι και καλοί σύμβουλοι και καλοί εμψυχωτές (Μαλικιώση Λοίζου, 2001). Απ όλες τις έρευνες που έχουν γίνει σε θέματα συμβουλευτικής βγαίνει το συμπέρασμα ότι υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι όροι ή χαρακτηριστικά του συμβούλου που είναι απαραίτητα για να υπάρξει εποικοδομητική βοηθητική διαπροσωπική σχέση. Οι όροι αυτοί είναι η ενσυναίσθητη κατανόηση, ο σεβασμός, η άνευ όρων αποδοχή (ζεστασιά, η ειλικρίνεια, η γνησιότητα, η αυτοαποκάλυψη, η ευκρίνεια). Σύμφωνα με τον C. Rogers, εκπρόσωπο της προσωποκεντρικής (πελατοκεντρικής) θεωρίας, προτείνεται η διαμόρφωση του κατάλληλου συμβουλευτικού κλίματος συνεργασίας μεταξύ του ατόμου και του συμβούλου. Η παραπάνω διαπίστωση αφορά μια σχέση επικοινωνίας, κατανόησης και εμπιστοσύνης που ο C. Rogers ονομάζει ποιότητα παρουσίας και περιλαμβάνει σύνολο προτεινόμενων συμπεριφορών και αξιών που θα γίνονται αντιληπτές από τον συμβουλευόμενο Οι σημαντικότερες αφορούν: 1. Γνησιότητα ή αυθεντικότητα (genuiness ή cougruence). Είναι η ικανότητα του εκπαιδευτή να είναι ο εαυτός του, να συμπεριφέρεται φυσιολογικά και αβίαστα, δίχως να κάνει χρήση κάπου επαγγελματικού ή άλλου προσωπείου. Να μείνει απλός προσιτός και όχι εγκλωβισμένος στο ρόλο του ειδικού ή του επιστήμονα. Γενικά ο Rogers θεωρεί ότι κάθε εμπειρία πρέπει να βιώνεται όπως προκύπτει. Σημειώνει χαρακτηριστικά: «Όλοι οι σύμβουλοι εκδηλώνουν κάποια στιγμή μια ιδιαίτερα «αρνητική» στάση έναντι του συμβουλευόμενου, αλλά παρόλο που αυτό φαντάζει δυνητικά καταστροφικό, είναι θεμιτό, γιατί αποτελεί γνήσια θεραπευτική αντίδραση. Εξάλλου, με αυτόν τον τρόπο, ο σύμβουλος δε χρειάζεται να ανατρέξει σε κάποια υποκριτική και στερεοτυπική συμπεριφορά συμπάθειας, ενδιαφέροντος ή ευγένειας, η οποία μάλιστα είναι εύκολο και πιθανό να γίνει αντιληπτή ως ψεύτικη και αδιάφορη» (Rogers, 1966: 188). Ver. 2.0, Αύγουστος 2013 Σελίδα 29

31 Μια δεύτερη πτυχή της γνησιότητας είναι η αρμονική συγκρότηση του ψυχισμού του εκπαιδευτή. Προκειμένου ο εκπαιδευτής να συμπεριφέρεται αυθεντικά απαιτείται προηγουμένως να τον διακρίνει η αυτογνωσία και κυρίως η αρμονία με την αυτοαντίληψή του. Μ αυτόν τον τρόπο ελαττώνονται οι πιθανότητες ανάμειξης των προσωπικών άλυτων προβλημάτων του στη συμβουλευτική διαδικασία και ο εκπαιδευτής κατανοεί καλύτερα τα αισθήματά του απέναντι στον εκπαιδευόμενο και είναι σε θέση να συναισθανθεί τη δική τους ψυχική κατάσταση διαχωρίζοντάς την από την δική του. Ο εκπαιδευτής πρέπει αφ ενός να έχει επίγνωση των προσωπικών εσωτερικών εμπειριών και αφετέρου να εμφανίζει αυτές τις εμπειρίες στη συμβουλευτική σχέση όποτε χρειάζεται. 2. Σεβασμός. Ο σεβασμός που δείχνει ο εκπαιδευτής στον εκπαιδευόμενο ότι τον αποδέχεται ως ξεχωριστό άτομο, δίχως να επιβάλει όρους γι αυτό. 3. Ζεστασιά ή άνευ όρων θετική αναγνώριση αποδοχή (unconditional positive regard). Αυτό σημαίνει ότι ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι δεκτικός και ευνοϊκά προδιατεθειμένος απέναντι στον εκπαιδευόμενο. Δεν θα πρέπει να τον επικρίνει. Αυτό προϋποθέτει ευνοϊκό κλίμα μεταξύ των δύο ώστε ο εκπαιδευόμενος να εκφραστεί ελεύθερα, να ανοιχτεί και να μην χρειαστεί να υιοθετήσει αμυντικούς μηχανισμούς για να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα. Ο Rogers αυτό το περιγράφει ως εξής: «Αν αντιλαμβάνομαι τις προσωπικές εμπειρίες του άλλου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη μπορώ να κάνω διάκριση μεταξύ των προσωπικών του εμπειριών ως περισσότερο ή λιγότερο αξιών θετικής αναγνώρισης, τότε αισθάνομαι άνευ όρων θετική αναγνώριση γι αυτό τον άνθρωπο».(rogers, 1959: 208). 4. Ενσυναίσθητη κατανόηση ή ενσυναίσθηση (empathy). Αυτή περιλαμβάνει την ενσυναισθητική ακρόαση (empathetic listening) και τη μετάδοση της ενσυναίσθησης (communicating empathy). Η πρώτη αφορά την αναγνώριση και την κατανόηση των εμπειριών του άλλου και το νόημα που έχουν γι αυτόν. Πρόκειται για την πλήρη αποδοχή, κατανόηση και συναίσθηση του είναι του εκπαιδευόμενου ενώ παράλληλα ο εκπαιδευτής παραμένει ο εαυτός του και συμπεριφέρεται αυθεντικά. Η ενσυναισθητική ακρόαση επιτυγχάνεται με τις κατάλληλες απαντήσεις του συμβούλου που δείχνει στον άλλον ότι τυγχάνει προσεκτικής ακρόασης και κατανόησης από κάποιον που τον αποδέχεται ανά πάσα στιγμή και ενδιαφέρεται να εμβαθύνει ακόμα περισσότερο (Ποταμιανός, 1999). Είναι η ικανότητα του εκπαιδευτικού συμβούλου να κατανοεί τον κόσμο του εκπαιδευόμενου έτσι όπως ο ίδιος τον αντιλαμβάνεται. Η ενσυναίσθηση προϋποθέτει την κατανόηση του συμβουλευόμενου σε γνωστικό (τι σκέπτεται και τι λέει) αλλά και στο θυμικό επίπεδο (τι αισθάνεται), (Duann Hill, 1996). 5. Αυτοαποκάλυψη: Είναι η διαδικασία αποκάλυψης πτυχών της προσωπικότητας του εκπαιδευτή συμβούλου τόσο στον ίδιο του τον εαυτό όσο και σε άλλα άτομα που εμπιστεύεται. Όταν ένας άνθρωπος νιώθει εμπιστοσύνη για το συνάνθρωπό του και αποκαλύπτει σε αυτόν τον εαυτό του, βοηθά να δημιουργηθεί μια ουσιαστική διαπροσωπική σχέση που θα οδηγήσει σε πιο στενή επικοινωνία (Μαλικιώση Λοίζου, Ver. 2.0, Αύγουστος 2013 Σελίδα 30

32 1994). Σύμφωνα με τον Jourard S. «Μια ειλικρινά προσωπική σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων περιλαμβάνει αποκάλυψη του εαυτού του ενός στον άλλο με πλήρη και αυθόρμητη ειλικρίνεια» (Jourard, 1964: 28). 6. Ευκρίνεια: Είναι η ικανότητα του εκπαιδευτή να είναι σαφής στις εκφράσεις και τη συμπεριφορά του. Αναφέρεται επίσης στην ακριβή επισήμανση των συναισθημάτων και των εμπειριών του εκπαιδευόμενου από τον εκπαιδευτή και στο χαρακτηρισμό τους. Η ευκρινής αντανάκλαση των συναισθημάτων, των συμπεριφορών και των σκέψεων των εκπαιδευομένων από τον εκπαιδευτικό σύμβουλο τους βοηθά στην καλύτερη κατανόηση του εαυτού τους. (Μαλικιώση Λοίζου, 2001). Πηγή:http://www.specialeducation.gr Ver. 2.0, Αύγουστος 2013 Σελίδα 31

33 Ο Σύμβουλος Εκπαιδευτής ως Coach "How Coaching Works" Δείτε το σχετικό video στο youtube Ver. 2.0, Αύγουστος 2013 Σελίδα 32

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ... 3 2. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ... 3 3. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΑΓΕΛΗ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΑΓΕΛΗ) 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΑΓΕΛΗ) Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Εισαγωγή Στον Κανονισμό Διοίκησης (Οργάνωση και Λειτουργία Σ.Ε.Π.) περιγράφονται πλήρως η αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα κατ Ενωµοτίες

Σύστηµα κατ Ενωµοτίες Σύστηµα κατ Ενωµοτίες ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ "ΚΑΤ' ΕΝΩΜΟΤΙΕΣ"...το σύστηµα κατ' Ενωµοτίες είναι η µοναδική µέθοδος µε την οποία ο Προσκοπισµός διαφοροποιείται από τις άλλες οργανώσεις..." Β.Ρ. "Ο Προσκοπισµός είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ακέλας - Ευθύνες Ηγεσίας

Ο Ακέλας - Ευθύνες Ηγεσίας 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο Ακέλας - Ευθύνες Ηγεσίας Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Εκπαιδεύεται και εκπαιδεύει Ενημερώνεται πάντα για θέματα που τον αφορούν. Φροντίζει πάντα για την εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα (Απρίλιος 2013)

Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα (Απρίλιος 2013) Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα () Εισαγωγικά Τον Νοέμβριο του 2012 ξεκίνησε για πρώτη φορά μια προσπάθεια για την πανελλήνια αποτύπωση της ταυτότητας των Ομάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Με οδηγό την πανελλήνια έρευνα στις Ομάδες Προσκόπων στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ Κεφαλαίου Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ Κάθε Λυκόπουλο, αφού δώσει την Υπόσχεσή του και ανάλογα με τις προσωπικές του ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Προγραµµατισµός. Στην Οµάδα Προσκόπων

Ο Προγραµµατισµός. Στην Οµάδα Προσκόπων Ο Προγραµµατισµός Στην Οµάδα Προσκόπων Ποια χαρακτηριστικά έχει ο ιδανικός, για τον Προσκοπισµό, πολίτης του αύριο; Πόσο διαρκεί αυτή η παιδαγωγική παρέµβαση; Με ποιές διαδικασίες ο Προσκοπισµός συµβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων & Ενεργειών

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων & Ενεργειών Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων & Ενεργειών 26η Π.Α.Π.Ε. Ειδική Δοκιμασία Προσκόπων Έθνους 53ο JOTA 14ο JOTI 13οι Πανελλήνιοι Αερομοντελικοί Αγώνες 2η βάση ανακάλυψης «Προσκόπου του Κόσμου» Σχεδιασμός και κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Α. ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Β. ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ Γ. ΕΝΩΜΟΤΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑ Α

Η ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Α. ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Β. ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ Γ. ΕΝΩΜΟΤΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑ Α Η Οµάδα Προσκόπων Η ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Α. ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Παιδιά που συµπλήρωσαν το 10ο έτους της ηλικίας τους και είναι µαθητές της ΣΤ' ηµοτικού και το αργότερο µέχρι να συµπληρώσουν το 15ο έτος, εντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Στον Προσκοπισµό οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σειρά από εµπειρίες που συµβάλλουν στην φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Για την κατανόηση του θέματος καθώς το διαβάζουμε θα πρέπει γνωρίζουμε ή να έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ ΣΤΗΝ ΟΜΆΔΑ ΠΡΟΣΚΌΠΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ ΣΤΗΝ ΟΜΆΔΑ ΠΡΟΣΚΌΠΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ ΣΤΗΝ ΟΜΆΔΑ ΠΡΟΣΚΌΠΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Στην αρχή της Προσκοπικής περιόδου (Αύγουστος Σεπτέμβριος), το Επιτελείο της Ομάδας συγκεντρώνεται ώστε να πραγματοποιήσει τον προγραμματισμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Φεβρουάριος 2016 έκδοση 1 η. Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Φεβρουάριος 2016 έκδοση 1 η. Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φεβρουάριος 2016 έκδοση 1 η Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο Ο ρόλος αυτού του Ενημερωτικού Φυλλαδίου είναι να βοηθήσει τους Αρχηγούς Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11. - Εφόρους Γενικής Εφορείας. : Φάκελος Ομαδικής Αποστολής στο Εξωτερικό

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11. - Εφόρους Γενικής Εφορείας. : Φάκελος Ομαδικής Αποστολής στο Εξωτερικό ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 8 Ιουλίου 2008 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑ : - Αρχηγούς Συστήματος - Περιφερειακούς Εφόρους : - Εφόρους Περιοχών - Εφόρους Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠ ΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠ ΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠ ΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2 Σ Ω Μ Α Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Π Ρ Ο Σ Κ Ο Π Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΕΝΝΟΙΑ.σελίδα 3 ΓΙΑΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτη Εκπαίδευση. Μοντέλο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Στελεχών

Ευέλικτη Εκπαίδευση. Μοντέλο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Στελεχών Ευέλικτη Εκπαίδευση Μοντέλο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Στελεχών «.Η εκπαίδευση γίνεται με βάση συγκεκριμένες μεθόδους, σε ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα, με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους και είναι οριοθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ Για την Προσκοπική Μέθοδο Αγωγής ο Ιδρυτής αναφέρει. «Η δική μας μέθοδος σε μαθαίνει στην πράξη παρά θεωρητικά, προσφέρει παιχνίδια και δραστηριότητες οι οποίες είναι ελκυστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ 3ο ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ Εγκρίθηκε στις 13.12.1994 1. ΓΕΝΙΚΑ Έφηβοι (αγόρια και κορίτσια) που συμπλήρωσαν το 15ο έτος της

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους 2.5.1. Οργάνωση Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους

Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους 2.5.1. Οργάνωση Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους Η Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους όπως καθορίζεται από τον Κανονισμό των Προσκοπικών Κλάδων έχει διάρκεια 2 μέρες, πραγματοποιείται στο ύπαιθρο, οι Πρόσκοποι μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10. - Τοπικούς και Περιφερειακούς Εφόρους - Εφόρους Περιοχών. : Προγραμματισμός στην Αγέλη Λυκοπούλων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10. - Τοπικούς και Περιφερειακούς Εφόρους - Εφόρους Περιοχών. : Προγραμματισμός στην Αγέλη Λυκοπούλων ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2007 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 ΑΠΟ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑ : Εφορεία Κλ. Λυκοπούλων : - Αρχηγούς Αγελών Λυκοπούλων - Μέλη Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΑΡΧΗΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Φεβρουάριος 2016 έκδοση 2 η. Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΑΡΧΗΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Φεβρουάριος 2016 έκδοση 2 η. Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΑΡΧΗΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Φεβρουάριος 2016 έκδοση 2 η Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο Ο ρόλος αυτού του Ενημερωτικού Φυλλαδίου είναι να βοηθήσει τους Αρχηγούς Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΜΕΛΗΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΜΕΛΗΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΜΕΛΗΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Ένα γενικό πλάνο με 7 βήματα ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΧΡΟΝΙΑ 1. Οι ΑΟΠ - ΑΣ με Τ.Ε. αποφασίζουν την ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΥΠΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόµενα CD Rom Θέµατα 1ου Κεφαλαίου Ματιές στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΛΑ ΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ µέρος 8 - ράσεις Αγέλης Λυκοπούλων Οι ράσεις Αγέλης είναι: α. Τυπική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κύκλος Ηγεσίας Ενότητα : Ε3. 6 Τομείς Προσκοπικού Έργου - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Κριτήρια Αξιολόγησης Προσκοπικού Έργου Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Υπό την υψηλή προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας

Υπό την υψηλή προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Υπό την υψηλή προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1913 2013 100 ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Προς : Εφόρους Κλάδου Προσκόπων Αρχηγούς Ομάδων Προσκόπων

Διαβάστε περισσότερα

προσκοπισμός αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

προσκοπισμός αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ προσκοπισμός αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 2013-2015 λίγα λόγια ως πρόλογος... Tο παρόν Πρόγραμμα Δράσης της Γενικής Εφορείας (Σεπτέμβριος 2013 Αύγουστος 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γενικά Λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι σήμερα Εγκυκλίους για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ. Μάρτιος 2016 έκδοση 2 η. Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ. Μάρτιος 2016 έκδοση 2 η. Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ Μάρτιος 2016 έκδοση 2 η Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο Ο ρόλος αυτού του Ενημερωτικού Φυλλαδίου είναι να βοηθήσει τους Περιφερειακούς

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων

Γνωρίζω τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων Γνωρίζω τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων Με τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες εργασίας, καλούνται να μελετήσουν τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων και να συμπληρώσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κεφαλαίου Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Τι είναι τα κριτήρια αξιολόγησης Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι μια σειρά από πρακτικές γνώσεις και ικανότητες που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οδηγός Εκπαιδευτή

ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οδηγός Εκπαιδευτή Οδηγός Εκπαιδευτή ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οδηγίες για το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, για το πώς υλοποιείται σε κάθε Εκπαιδευτική Ενότητα το στάδιο της Εφαρμογής Εισαγωγή Αγαπητέ Εκπαιδευτή,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Παράρτημα Ι Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω προτάσεις, με βάση την επεξήγηση που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΟΧΗ. "Είναι ευκολότερο να κερδίσεις µια ολόκληρη περιουσία παρά την ψυχή ενός µικρού παιδιού".

ΕΙΣ ΟΧΗ. Είναι ευκολότερο να κερδίσεις µια ολόκληρη περιουσία παρά την ψυχή ενός µικρού παιδιού. Εισδοχή ΕΙΣ ΟΧΗ "Είναι ευκολότερο να κερδίσεις µια ολόκληρη περιουσία παρά την ψυχή ενός µικρού παιδιού". Και αυτό καλείστε να κάνετε, Αδελφοί Βαθµοφόροι εκπαιδευτές, κάθε φορά που ένα καινούριο παιδί

Διαβάστε περισσότερα

Maria Gravani Open University of Cyprus

Maria Gravani Open University of Cyprus Αντλεί από πρόσφατη έρευνά μου στο ΑΠΚΥ (μελέτη περίπτωσης) στην οποία συμμετείχαν 8 μέλη ΣΕΠ και 16 φοιτητές της ΣΑΚΕ. Η παρουσίαση οργανώνεται γύρω από τα εξής θέματα: Επικοινωνία Κλίμα-ατμόσφαιρα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Εισαγωγή Στη σημερινή παρουσίαση εξετάζεται και αναλύεται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩN ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα 4 Ιουνίου 2008, το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Τερψιχόρη Γκιόκα Μέλος ΠΟΔ Αττικής Η «Συμβουλευτική Ψυχολογία» είναι ο εφαρμοσμένος κλάδος της Ψυχολογίας, ο οποίος διευκολύνει την δια βίου προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

πρόγραμμα δράσης γενικής εφορείας

πρόγραμμα δράσης γενικής εφορείας πρόγραμμα δράσης γενικής εφορείας 2010 2011 Έλληνες Πρόσκοποι κίνηση για τους νέους του σήμερα, εγγύηση για τους πολίτες του αύριο ΓΕΝΙΚΑ Tο Πρόγραμμα Δράσης της Γενικής Εφορείας ( Μάϊος 2010 - Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΕΛΗ

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΕΛΗ 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΕΛΗ Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Στο Προσκοπικό Παιδαγωγικό Σύστημα η έκφραση των ΑΡΧΩΝ του Προσκοπισμού γίνεται μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΕΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΕΙΝΑΙ : ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΖΩΗ (δράση και γνώση στη φύση) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γενικά Λαμβάνοντας υπόψη της μέχρι σήμερα εγκυκλίους για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Σ.Ε.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Σ.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Σ.Ε.Π. Εγκρίθηκε στις 3.11.1999 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΜΕΡΟΣ 1 Ο - ΓΕΝΙΚΑ... 3 Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... 3 Β. ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... 3 Γ. ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

...ο Σύστημα...Προσκόπων...

...ο Σύστημα...Προσκόπων... ...ο Σύστημα.Προσκόπων... Δελτίο Μέλους Ονοματεπώνυμο:... Αριθμός προσκοπικής ταυτότητας: Όνομα πατρός:επάγγελμα:. Όνομα μητρός:επάγγελμα:.. Διέυθυνση:...τκ:.. Τηλέφωνο σπιτιού...κινητό πατρός...κινητό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ενισχύστε την Αυτοπεποίθηση των Παιδιών Βελτιώνοντας & Μαθαίνοντας τον Γονεϊκό Τύπο!!! ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κλεισθένους 12 (Στοά Κοββατζή) 1 ος όροφος Τηλ.: 2742029421 Κιν.: 6979985566

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Developing Leadership Skills Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α.

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου Στην Α τάξη υλοποιούνται θέματα του διδακτικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Λευκωσία, 29 Αυγούστου 2016 Αρ. Πρωτ.: 2016/0384 Αρ. Φακ.: 214 ΠΡΟΣ: Γενικό Έφορο Αναπληρωτή Γενικό Έφορο Εφόρους Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Παιδαγωγικά παιχνίδια Ελεύθερος συνειρμός Το παιχνίδι ρόλων Οραματισμός Ζωγραφική / Σχέδιο Εργασία σε μικρές ομάδες Επισκέπτες ομιλητές Χρήση Βίντεο Ανάθεση εργασιών Τα παιδαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti Οδηγός εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ενότητα κατάρτισης για γονείς και

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική Υ.Α Γ2/6646/20-11-97 Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική ΥΠΕΠΘ-Γ2/6646120.Ι 1.97 Ενηµέρωση για το πρόγραµµα επιµόρφωσης Καθηγητών στο Σχολικό Επαγγελµατικό Προσανατολισµό και

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε συμπληρώστε με το σύμβολο «ν» ή υπογραμμίστε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει.

Παρακαλούμε συμπληρώστε με το σύμβολο «ν» ή υπογραμμίστε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει. «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ Το Συµβούλιο Τιµής ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ Το Συµβούλιο Τιµής (Σ.Τ.Ο.) είναι το όργανο που κινεί τα νήµατα της ζωής µιας Οµάδας Προσκόπων. ΠΟΙΟΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ Μέλη του είναι ο Αρχηγός, οι Υπαρχηγοί

Διαβάστε περισσότερα

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45 Παράρτημα Ημερολόγιο εκπαιδευτικών και κινηματογραφιστών Σχολική μονάδα:... Ημερομηνία και ώρα συνάντησης:... Συνάντηση εντός ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμσίου Ενότητα: Φυσικό Περιβάλλον και Οικολογία Κεφάλαιο: Τροφικές

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ

Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ Το ερωτηματολόγιο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη την οργάνωση, σε ένα τμήμα σε μια συγκεκριμένη δράση ή ομάδα εργασίας. Είναι σημαντικό να διασαφηνιστεί σε πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π. Μάρτιος 2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ α/α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλα ιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 Β.Ε. 6 8-9-2006 5 β Ειδικά θέματα Εκπαιδεύσεων Ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Maria Gravani Open University of Cyprus

Maria Gravani Open University of Cyprus Εστιάζει σε δυο σημεία του ρόλου του ΣΕΠ στο ΑΠΚΥ: 1) ως εκπαιδευτή ενηλίκων, δεδομένου ότι το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται αποτελείται κατά αποκλειστικότητα από ενήλικους εκπαιδευόμενους. 2) ως συνεργάτη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό για την «Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων» 1 ο µέρος:

Εκπαιδευτικό Υλικό για την «Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων»  1 ο µέρος: Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Εκπαιδευτικό Υλικό για την «Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων» http://blogs.sch.gr 1 ο µέρος: Χρήση Ιστολογίου ως εκπαιδευτικό εργαλείο Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις Οµάδας Προσκόπων

ράσεις Οµάδας Προσκόπων ράσεις Οµάδας Προσκόπων Οι ράσεις της Οµάδας Προσκόπων Έχουν ένα ή περισσότερα (το πολύ 2-3) ΘΕΜΑΤΑ µέσα από τους 5 Τοµείς Ενδιαφερόντων. (Τα ΘΕΜΑΤΑ µε τα οποία η Οµάδα έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΞΙ ΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ. Ταξίδια Ανταλλαγές και Σχέσεις µε το Εξωτερικό

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΞΙ ΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ. Ταξίδια Ανταλλαγές και Σχέσεις µε το Εξωτερικό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΞΙ ΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ Ταξίδια Ανταλλαγές και Σχέσεις µε το Εξωτερικό 1 ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1. Ταξίδια στο Εξωτερικό/Γενικά α. Μέλη του Σ.Π.Κ., τα οποία κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti ΙΤΑΛΊΑ

Ενότητα 3 ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti ΙΤΑΛΊΑ Ενότητα 3 ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti ΙΤΑΛΊΑ Το Έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμπειρικές γνώσεις Έλλειψη μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα : Ζ2 Υποστήριξη Προσκοπικού Προγράμματος Εφορεία Εκπαίδευσης Γενικής Εφορείας Αθήνα 2015-1 η Έκδοση 1 Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Απρίλιος 2013 Χαρακτηριστικά που ζητούν οι εργοδότες αναπηρία Πως θα όριζες τη λέξη προσόν ή τη λέξη δεξιότητα ; Και τι εννοούν οι εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

Από την ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ μας ΜΕΘΟΔΟ γνωρίζουμε και επικεντρώνουμε σε τρία από τα συστατικά της μεθόδου

Από την ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ μας ΜΕΘΟΔΟ γνωρίζουμε και επικεντρώνουμε σε τρία από τα συστατικά της μεθόδου Αγαπητέ Αρχηγέ Αγαπητέ Βαθμοφόρε Στις επόμενες σελίδες θα προσπαθήσουμε να σου παρουσιάσουμε την δράση με την ονομασία ΑΘΛΟΣ. Μία δράση που φιλοδοξούμε να γίνει θεσμός σε ετήσια βάση για τον κλάδο προσκόπων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Σώμα Προσκόπων Κύπρου Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Κλάδου Προσκόπων Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών

Σώμα Προσκόπων Κύπρου Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Κλάδου Προσκόπων Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών Σώμα Προσκόπων Κύπρου Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Κλάδου Προσκόπων Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών Γενική Εφορεία ΣΠΚ Εφορεία Εκπαιδεύσεως Βαθμοφόρων Σελίδα 1 από 30 Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Μια Σύγχρονη Αποστολή για μια Σύγχρονη Κίνηση Νέων

Μια Σύγχρονη Αποστολή για μια Σύγχρονη Κίνηση Νέων Μια Σύγχρονη Αποστολή για μια Σύγχρονη Κίνηση Νέων 0 Εισαγωγή : Τι έχει γίνει μέχρι τώρα Από το 1988 στην Μελβούρνη και μετά, σε μια σειρά από Παγκόσμια Συνέδρια δηλ. στο Παρίσι (1990), την Μπανγκονγκ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος ΤΙ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Η ανατροφή των παιδιών, οι αξίες, τα κίνητρα που δίνει

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ. 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Θέματα 1ου Κεφαλαίου. Εισαγωγή

O ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ. 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Θέματα 1ου Κεφαλαίου. Εισαγωγή Ο Προσκοπισμός 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ O ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ Αρχική Σελίδα Θέματα 1ου Κεφαλαίου Περιεχόμενα CD Rom Εισαγωγή H Προσκοπική μέθοδος εξωσχολικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από τον

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς 1. Σε γενικές γραμμές α) Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση 390 παιδιά Το πλαίσιο εφαρμογής 18 τμήματα Μονάδα Ειδικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διδάσκων: Βασίλης Γραμματικόπουλος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σχέδιο Δράσης

Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σχέδιο Δράσης Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σχέδιο Δράσης 2016-2018 Δέσμευση : Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της προσιτότητας του Κοινοβουλίου στον πολίτη Στόχος: Ενίσχυση της διαφάνειας των κοινοβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

"Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!"

Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς! ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος:2015-2016 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 6o ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: "Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!" ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Εισαγωγή Η λειτουργία της Ομάδας Προσκόπων στηρίζεται στο «Κατ Ενωμοτίες Σύστημα», γιατί αυτό ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά ηλικίας του Προσκόπου, στις ανάγκες και προσδοκίες του.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ημερίδας «Σχολικές επισκέψεις σε μουσεία στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» 19 Ιανουαρίου 2013, Ξενοδοχείο Τιτάνια, Αθήνα

Αξιολόγηση ημερίδας «Σχολικές επισκέψεις σε μουσεία στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» 19 Ιανουαρίου 2013, Ξενοδοχείο Τιτάνια, Αθήνα Αξιολόγηση ημερίδας «Σχολικές επισκέψεις σε μουσεία στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» 19 Ιανουαρίου 2013, Ξενοδοχείο Τιτάνια, Αθήνα Πήραμε 32 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. 1. Τα δρώμενα της ημερίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Το εργαστήρι για εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς προσφέρει μεθοδολογικά εργαλεία και στρατηγικές ενίσχυσης των

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Λαμίας έχει ως κύριο μέλημά του τη συνεργασία με τους σπουδαστές και τους αποφοίτους σχετικά με τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους μετά την αποφοίτησή τους. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α Σ

Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α Σ Αναγνώριση Προσπάθειας 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α Σ Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόµενα CD Rom Θέµατα 1ου Κεφαλαίου Συχνά θα παρατηρείς στην Αγέλη την προσπάθεια που καταβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις των Κινητικών Παιχνιδιών. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ενός ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις των Κινητικών Παιχνιδιών. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ενός ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις των Κινητικών Παιχνιδιών ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ενός ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Σκοποί της παρουσίασης Παρουσίαση των Ψυχοκινητικών, γνωστικών και συναισθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτη Εκπαίδευση Μοντέλο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Στελεχών «.Η εκπαίδευση γίνεται µε βάση συγκεκριµένες µεθόδους, σε ένα ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα, µε συγκεκριµένους µαθησιακούς στόχους και είναι οριοθετηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ (Κ.Β )-Τσίρειο

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ (Κ.Β )-Τσίρειο Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ (Κ.Β )-Τσίρειο 2015 2016 Διευθύντρια: Μαρία Τράγγολα Παπά Συντονιστής: Γιώργος Σολωμού Υποστηρικτής Π.Ι.: Δρ Έλενα Χριστοφίδου Αριθμός τμημάτων: 9 τμήματα (ανά 3 σε κάθε Δ,

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα βασισμένα στην «Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003).

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003). Δ.Ε.Π.Π.Σ. : Οργανωμένο σύστημα εργασίας, το οποίο σκιαγραφεί τι πρέπει να μάθουν τα παιδιά, τις διαδικασίες με τις οποίες επιτυγχάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ. ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ Ενότητα: Β5.Οργάνωση και λειτουργία Τμήματος

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ. ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ Ενότητα: Β5.Οργάνωση και λειτουργία Τμήματος ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ Ενότητα: Β5.Οργάνωση και λειτουργία Τμήματος Εφορεία Εκπαίδευσης Γενικής Εφορείας Αθήνα 2016-1η Έκδοση 1 Συγγραφείς Υλικό από τα υφιστάμενα εκπαιδευτικά εγχειρίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11. ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονική Απογραφή προσκοπικής χρονιάς

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11. ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονική Απογραφή προσκοπικής χρονιάς ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 18 Αυγούστου 2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 ΑΠΟ : ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: Εφορεία Διοίκησης - Αρχηγούς Συστημάτων - Περιφερειακούς Εφόρους - Μέλη Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης - Μέλη Ενώσεων Παλαιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς. Στηρίζεται στην ενεργητική παρουσία των συμμετεχόντων, στην

Ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς. Στηρίζεται στην ενεργητική παρουσία των συμμετεχόντων, στην Ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς. Στηρίζεται στην ενεργητική παρουσία των συμμετεχόντων, στην ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και στην αξιοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα