ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γενικά Λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι σήμερα Εγκυκλίους για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Ειδικής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος, τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Βαθμοφόρων του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων σε συνάρτηση με την προσκοπική μέθοδο και τη μεθοδολογία των Κλάδων, καθορίζεται κατωτέρω ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της Ειδικής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος. Ο νέος τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της Εκπαίδευσης έχει στόχους: - Να κάνει πιο αποδοτική και αποτελεσματική την εκπαίδευση στα ζητήματα του περιβάλλοντος, - Να τονώσει τη σημασία της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης ως αναπόσπαστο τμήμα της προσκοπικής μεθόδου διαπαιδαγώγησης, - Να υποστηρίξει και να αξιολογήσει αποτελεσματικά τα ενήλικα στελέχη που πρόκειται να παρακολουθήσουν την εκπαίδευση, βοηθώντας τους έτσι να βελτιωθούν και - Να υποστηρίξει καλύτερα τους Βαθμοφόρους στην εφαρμογή του προσκοπικού προγράμματος στα Τμήματα. Α. ΣΚΟΠΟΣ Η Ειδική Εκπαίδευση Περιβάλλοντος έχει σκοπό να τονώσει τη σημασία της εξερεύνησης της φύσης και της ευαισθητοποίησης για περιβαλλοντικά θέματα ως αναπόσπαστο μέρος της Προσκοπικής Μεθόδου διαπαιδαγώγησης, δίνοντας βάρος στο βιωματικό χαρακτήρα της Κίνησης, στο στοιχείο της προσφοράς και στον εθελοντισμό ως συστατικό της στοιχείο. Ειδικότερα επιδιώκουμε τα ενήλικα στελέχη που θα παρακολουθήσουν την Εκπαίδευση: 1. Να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα, 2. Να έχουν την ικανότητα να συνδέσουν τα θέματα της φύσης και της προστασίας του περιβάλλοντος με τις δραστηριότητές τους στα Προσκοπικά Τμήματα και 3. Να είναι σε θέση να επιτυγχάνουν συγκεκριμένα παιδαγωγικά οφέλη για τα μέλη των Τμημάτων τους, μέσα από την ενασχόληση με το περιβάλλον. Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η Εκπαίδευση είναι πανελλήνια, οργανώνεται μετά από πρόταση της Εφορείας Περιβάλλοντος Γ.Ε. και την εποπτεία της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε.

2 Την Εκπαίδευση διευθύνει Αρχηγός Εκπαιδευτής ή Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων, μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, ο οποίος ορίζεται από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε., μετά από πρόταση της Εφορείας Περιβάλλοντος Γ.Ε. και πληροί τα τυπικά προσόντα, όπως ορίζονται από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. Η Εκπαίδευση πραγματοποιείται σε κατάλληλο εκπαιδευτικό χώρο, ώστε να είναι εφικτή η πραγματοποίηση του πρακτικού μέρους της (δραστηριότητες στη φύση, επαφή με περιβαλλοντικές οργανώσεις κ.λπ.). Ο συνολικός αριθμός των Εκπαιδευομένων δε μπορεί να είναι μικρότερος των δώδεκα (12) ατόμων και μεγαλύτερος των τριάντα δύο (32) ατόμων. Γ. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Γ.1 Θεωρητικά Θέματα Τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εκπαιδευτική ύλη της Ειδικής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος είναι τα ακόλουθα : Α/Α ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Φυσικό και ανθρωπογενές 1. περιβάλλον Άνθρωπος και Γενικά ζητήματα οικολογικής Περιβάλλον ισορροπίας (από την οπτική Η σημερινή περιβαλλοντική κρίση: γωνία των ανατροπές στην ισορροπία της Προσκόπων) φύσης, προβλήματα, λύσεις (γενική αναφορά) Βιοποικιλότητα και Κύκλος Ζωής Ελληνική Φύση: Ελληνικό Δάσος - Μεσόγειος Πανίδα Τροφική αλυσίδα /Αποικοδομητές/ παραγωγοί Γιατί όλα τα είδη της χλωρίδας και της πανίδας είναι εξίσου απαραίτητα για την αρμονική λειτουργία της φύσης. Αρχές εξέλιξης και προστασίας ειδών Γνωριμία με την ελληνική φύση: Είδη φυτών, δέντρων, ζώων. Το ελληνικό δάσος και τα προβλήματά του (εργασίες 15 σε κύκλους) Απειλούμενα είδη-δράση για τη διάσωσή τους Η Μεσόγειος Θάλασσα: προβλήματα και διακρατικές δράσεις για την προστασία της Μ.Κ.Ο. στην πράξη Παρουσιάσεις εκπροσώπων περιβαλλοντικών Μ.Κ.Ο. επάνω στα αντικείμενα ενασχόλησής τους. Εργασίες σε κύκλους στα παραπάνω ζητήματα 45

3 Μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα και πιθανές ενεργειακές λύσεις Η απάντηση της Προσκοπικής Κίνησης στις προκλήσεις του περιβάλλοντος 4 Κλάδοι - Εξόρμηση εκτός χώρου εκπαίδευσης Παρουσίαση των βασικών περιβαλλοντικών προβλημάτων Τοπικά προβλήματα Περιφερειακά Πλανητικά (αναπτυξιακό μοντέλο, φαινόμενο του θερμοκηπίου, διατροφική ανεπάρκεια, ενεργειακό ζήτημα, κ.ά.) Λύσεις-προτάσεις: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιολογική γεωργία, ήπιες μορφές ανάπτυξης Προγράμματα περιβαλλοντικής αγωγής στο ΣΕΠ Η περιβαλλοντική αγωγή ως μέσο διαπαιδαγώγησης. Το προσωπικό παράδειγμα των Βαθμοφόρων Δράσεις από τους 5 τομείς ενδιαφερόντων κατά Κλάδο Ειδική Ερασιτεχνική Ασχολία Προστασίας Περιβάλλοντος (Κλάδοι Λυκοπούλων, Προσκόπων, Ανιχνευτών), πρόγραμμα «Πρόσκοπος του Κόσμου» (Κλάδος Προσκοπικού Δικτύου) Γ.2 Δραστηριότητες α/α ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1. Παιχνίδι Γνωριμίας ΠΑΙΖΩ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ με φυσικά υλικά ΠΑΙΖΩ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ με ανακυκλώσιμα υλικά 4. Παιχνίδι ρόλων 5. Πείραμα διάβρωσης 6. Εργαστήρι φύτευσης και παραγωγής βομβών σπόρων Χειροτεχνίες με φυσικά υλικά Χειροτεχνίες με ανακυκλώσιμα υλικά Με βάση ένα περιφερειακό η ένα πλανητικό πρόβλημα Απλό πείραμα όπου διαπιστώνεται η διάβρωση και τα επακόλουθα προβλήματα Ορθές πρακτικές φύτευσης και μεθοδολογία παραγωγής σβόλων σπόρων Δ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η Ειδική Εκπαίδευση Περιβάλλοντος διαρκεί δύο (2) ημέρες από το Σάββατο το πρωί έως την Κυριακή το απόγευμα. Με σύνολο ανάπτυξης θεωρητικών θεμάτων έντεκα ώρες και δραστηριοτήτων τρεις ώρες.

4 Δ.1 Πρόγραμμα ΣΑΒΒΑΤΟ ΩΡΑ ΚΙΝΗΣΗ 8.00 Προσέλευση Καφές 8.30 Έναρξη Τυπικά 8.45 Παιχνίδι Γνωριμίας Χωρισμός σε μικρές ομάδες 9.00 Θέμα 2 ο «Άνθρωπος και περιβάλλον: αντιμέτωποι με τη σημερινή κρίση» 9.30 Θέμα 3 ο «Βιοποικιλότητα και ο κύκλος της ζωής» Τροφική Αλυσίδα. Γιατί όλα τα είδη χλωρίδας και πανίδας είναι εξίσου απαραίτητα για την αρμονική λειτουργία της φύσης; Διάλειμμα Δεκατιανό Εργαστήρι φύτευσης και παραγωγής βομβών σπόρων Θέμα 4 ο «Ελληνική Φύση: Ελληνικό Δάσος - Μεσόγειος Πανίδα» Είδη δέντρων, ζώων, φυτών στην ελληνική φύση Γεύμα Δημιουργική Απασχόληση «Χειροτεχνίες με υλικά από τη φύση» Θέμα 5 ο «Μ.Κ.Ο. στην πράξη» (δουλεία κατά κύκλους 15 ) Πείραμα διάβρωσης Διάλειμμα- Απογευματινό Θέμα 6 ο «Μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα και πιθανές ενεργειακές λύσεις» ΠΑΙΖΩ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ με ανακυκλώσιμα υλικά Διάλειμμα Θέμα 7 ο «Η απάντηση της Προσκοπικής Κίνησης στις προκλήσεις του περιβάλλοντος. Προγράμματα περιβαλλοντικής αγωγής στο ΣΕΠ» Δείπνο (Παιχνίδι Ρόλων) Κατάκλιση ΚΥΡΙΑΚΗ (πρόγραμμα κατά Κλάδους) ΩΡΑ ΚΙΝΗΣΗ Έγερση Τυπικά Έναρξης Εωθινό Θέμα 9 ο «Η Περιβαλλοντική Αγωγή στον Κλάδο Λυκοπούλων» Δράσεις στους 5 τομείς ερασιτεχνικών ασχολιών. Ειδική ερασιτεχνική ασχολία Προστασίας Περιβάλλοντος Διάλειμμα Δεκατιανό Θέμα 10 ο «Η Περιβαλλοντική Αγωγή στον Κλάδο Προσκόπων» Δράσεις στους 5 τομείς ερασιτεχνικών ασχολιών. Ειδική ερασιτεχνική ασχολία Προστασίας Περιβάλλοντος Διάλειμμα Θέμα 11 ο «Η Περιβαλλοντική Αγωγή στον Κλάδο Ανιχνευτών» Δράσεις στα πεδία ενασχόλησης. Ειδική ερασιτεχνική ασχολία Προστασίας Περιβάλλοντος Γεύμα Θέμα 12 ο «Η Περιβαλλοντική Αγωγή στο Προσκοπικό Δίκτυο» Δράσεις Περιβαλλοντικής Αγωγής και Προστασίας του Περιβάλλοντος.

5 15.45 Διάλειμμα Θέμα 10 ο «Η Περιβαλλοντική Αγωγή ως μέσο διαπαιδαγώγησης - Το προσωπικό παράδειγμα των βαθμοφόρων» Ελεύθερο Βήμα - Ανοιχτή Συζήτηση Αξιολόγηση Τυπικά Λήξης Λήξη Εκπαίδευσης - Τακτοποίηση χώρου Ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Την Ειδική Εκπαίδευση Περιβάλλοντος μπορούν να παρακολουθήσουν Βαθμοφόροι που είναι απογεγραμμένοι για την προσκοπική περίοδο στην οποία πραγματοποιείται η εκπαίδευση, έχουν Εντολή Διοίκησης ή είναι Μέλη Προσκοπικών Δικτύων και έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς την Αρχική Εκπαίδευση. ΣΤ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Επιτυχής αξιολόγηση της συμμετοχής ενός Εκπαιδευομένου στην Ειδική Εκπαίδευση Περιβάλλοντος βεβαιώνεται εφόσον, μετά από αδιάλειπτη και ενεργητική παρακολούθηση της θεματολογίας και των δραστηριοτήτων της, ο Εκπαιδευόμενος έχει κατανοήσει τα βασικά ζητήματα που αναπτύχθηκαν σε αυτήν και είναι σε θέση να τα εντάξει στις δραστηριότητες του Τμήματός του. Ε. ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ) Να εξηγούν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον Να διατυπώνουν γενικά ζητήματα οικολογικής ισορροπίας Να αιτιολογούν τη σημερινή περιβαλλοντική κρίση: ανατροπές στην ισορροπία της φύσης, προβλήματα, λύσεις (γενική αναφορά) o Περιβάλλον o Οικοσύστημα o Ανθρώπινη παρέμβαση o Φύση o Περιβαλλοντικά προβλήματα o Λύσεις Παρουσίαση της επίδρασης του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. Πώς αυτή αποτυπώνεται στο φυσικό και πώς στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Τι σημαίνει οικολογική ισορροπία και πώς διατυπώνονται τα διάφορα ζητήματα. Τι είναι περιβαλλοντική κρίση, τι συνέπειες έχει για τη φύση και πώς μπορεί να αποφευχθεί.

6 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ Να αναλύουν την τροφική αλυσίδα / Αποικοδομητές / παραγωγοί Να παρουσιάζουν γιατί όλα τα είδη της χλωρίδας και της πανίδας είναι εξίσου απαραίτητα για την αρμονική λειτουργία της φύσης o Τροφική αλυσίδα o Αποικοδομητές o Παραγωγοί o Χλωρίδα o Πανίδα Τι ακριβώς είναι βιοποικιλότητα και πώς αποτυπώνεται ο κύκλος της ζωής. Ποιοι συμμετέχουν σε αυτό; Τι είναι τροφική αλυσίδα και ποια τα μέλη της; Τι είναι αποικοδομητές και παραγωγοί. Ποια είναι η χλωρίδα και η πανίδα; Ποιος ο ρόλους τους στον κύκλο της ζωής και πού συνεισφέρουν στην αρμονική λειτουργία της φύσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ : ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ - ΠΑΝΙΔΑ Να ερμηνεύουν τις Αρχές εξέλιξης και προστασίας ειδών Να παρουσιάζουν την ελληνική φύση: Είδη φυτών, δέντρων, ζώων. Να παρουσιάζουν το ελληνικό δάσος και τα προβλήματά του (εργασίες 15 σε κύκλους) Να αναλύουν τα απειλούμενα είδη-δράση για τη διάσωσή τους Να αναλύουν περιβαλλοντολογικά θέματα που αφορούν στη Μεσόγειο Θάλασσα: προβλήματα και διακρατικές δράσεις για την προστασία της o Ελληνικό Δάσος o Μεσόγειος o Πανίδα o Είδη o Προβλήματα Τι είναι η ελληνική φύση; Πώς αυτή αποτυπώνεται στα διαφόρων ειδών οικοσυστήματα; Ποια είναι τα ελληνικά είδη; Πώς εξελίχθηκαν; Χρειάζονται προστασία; Συγκεκριμένα τι είναι το ελληνικό δάσος; Ποια προβλήματα αντιμετωπίζει; Υπάρχουν απειλούμενα είδη στην ελληνική φύση; Τι μπορούμε να κάνουμε για τη διάσωσή τους; Αντίστοιχα για τη Μεσόγειο Θάλασσα αλλά και πώς τα κράτη που επηρεάζονται άμεσα δρουν για την προστασία της. Μ.Κ.Ο. ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

7 Παρουσιάσεις εκπροσώπων περιβαλλοντικών Μ.Κ.Ο. σχετικές με τα αντικείμενα ενασχόλησής τους. Εργασίες σε κύκλους στα παραπάνω ζητήματα o Μ.Κ.Ο. o Περιβαλλοντικά ζητήματα Βασικές ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο, μας παρουσιάζουν τα αντικείμενα τους σε σύντομο χρονικό διάστημα και πως δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο. Το κύριο ζήτημα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα είναι οι εργασίες κατά κύκλους όπου θα δώσουν τη δυνατότητα στους Εκπαιδευόμενους να αντιληφθούν τη δράση των ΜΚΟ. ΜΕΓΑΛΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Να βρίσκουν τις αιτίες των βασικών περιβαλλοντικών προβλημάτων Τοπικά Περιφερειακά Πλανητικά Να εξηγούν το αναπτυξιακό μοντέλο, φαινόμενο του θερμοκηπίου, διατροφική ανεπάρκεια, ενεργειακό ζήτημα Να επισημαίνουν λύσεις-προτάσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιολογική γεωργία, ήπιες μορφές ανάπτυξης o Περιβαλλοντικά προβλήματα o Πλανήτης Γη o Μοντέλα o Φαινόμενο θερμοκηπίου o Ανανεώσιμες πηγές ενέργειες o Βιολογική γεωργία o Ήπιες μορφές ανάπτυξης Τι ακριβώς ονομάζουμε ως μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα; Ποια είναι τα βασικά ζητήματα πού απασχολούν - μύθοι και πραγματικότητα; Κατά σειρά, εντοπισμός των περιβαλλοντικών προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο, περιφερειακό και πλανητικό. Ανάλυση των πλανητικών περιβαλλοντικών προβλημάτων και λύσεις τους. Παρουσίαση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της βιολογικής γεωργίας και των ήπιων μορφών ανάπτυξης στη σύγχρονη εποχή. Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Να αναγνωρίζουν τα προγράμματα περιβαλλοντικής αγωγής στο ΣΕΠ Να εξηγούν την περιβαλλοντική αγωγή ως μέσο διαπαιδαγώγησης

8 Να επισημαίνουν το προσωπικό παράδειγμα των Βαθμοφόρων ως προς την Περιβαλλοντολογική Αγωγή των Παιδιών. o ΣΕΠ o Περιβάλλον o Προγράμματα o Εκπαίδευση o Συμβολή Η αντιμετώπιση της Προσκοπικής Κίνησης στις περιβαλλοντικές προκλήσεις. Ποια είναι τα προγράμματα μέσα από τα οποία δραστηριοποιείται το Σ.Ε.Π.; Η Εφορεία Περιβάλλοντος πώς συνεισφέρει και πώς μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την πρόκληση; Πώς αυτό γίνεται πράξη στα μέλη της Προσκοπικής Κίνησης μέσα από τη συμβολή στη διαπαιδαγώγηση των νέων; Οι Βαθμοφόροι πώς μπορούν να είναι παράδειγμα στους υπόλοιπους; Γενικότερα η σχέση του ΣΕΠ σήμερα με το Περιβάλλον. 4 ΚΛΑΔΟΙ ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Να διατυπώνουν δράσεις από τους 5 τομείς ενδιαφερόντων κατά Κλάδο Να αναλύουν την Ειδική Ερασιτεχνική Ασχολία Προστασία Περιβάλλοντος (Κλάδοι Λυκόπουλων, Προσκόπων, Ανιχνευτών) Να εξηγούν το πρόγραμμα «Πρόσκοπος του Κόσμου» (Κλάδος Προσκοπικού Δικτύου) o Ε.Ε.Α. Περιβάλλοντος o Κλάδοι o Προγράμματα o Δράση Οι Κλάδοι του Προσκοπικού Προγράμματος στην πράξη. Δράσεις για κάθε Κλάδο, στις οποίες θα συμμετέχουν όλοι. Τι ακριβώς είναι η Ε.Ε.Α. Περιβάλλοντος και πώς μπορεί να εφαρμοστεί στα τμήματα; Τι είναι ο Πρόσκοπος του Κόσμου και τι σχέση έχει με το περιβάλλον; Ποιοι συμμετέχουν; Ζ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Παιχνίδι Γνωριμίας Γνωριμία των συμμετεχόντων. Για την εύρυθμη λειτουργία της Εκπαίδευσης τα μέλη της, Εκπαιδευτές και Εκπαιδευόμενοι πρέπει να γνωριστούν μέσω ενός ευχάριστου τρόπου (παιχνίδι). ΠΑΙΖΩ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ με φυσικά υλικά Στόχοι είναι η χρήση υλικών φύσης σε δραστηριότητες, η έξαψη της φαντασίας και της δημιουργικότητας με φυσικά υλικά και η σωστή χρήση των φυσικών υλικών. Στο πλαίσιο του Προσκοπικού προγράμματος, γίνονται πολλές

9 δραστηριότητες, είτε έχουν να κάνουν με παιχνίδια, είτε με κατασκευές. Η φύση μας δίνει πληθώρα αντικειμένων για να χρησιμοποιήσουμε και να δραστηριοποιηθούμε. Ιδέες στην πράξη για το πώς μπορούμε να εντάξουμε στις δραστηριότητες μας τα φυσικά υλικά. ΠΑΙΖΩ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ με ανακυκλώσιμα υλικά Στόχος είναι η χρήση ανακυκλώσιμων υλικών, η χρήση στην πράξη του reduce reuse recycle - rethink και η αντίληψη ενός περιβαλλοντικού και οικολογικού τρόπου ζωής. Μία βασική ιδέα στην Περιβαλλοντική Αγωγή είναι το τετράπτυχο του: Μειώνω Επαναχρησιμοποιώ Ανακυκλώνω - Επανατοποθετώ (επαναπροσδιορίζω). Η δραστηριότητα δείχνει στην πράξη αυτή τη λογική και πώς μπορεί να γίνει επαναχρησιμοποίηση υλικών πού θεωρούμε «άχρηστα» κάνοντάς τα ξανά λειτουργικά με έναν διαφορετικό τρόπο. Παιχνίδι Ρόλων Στόχος είναι η αντίληψη συμπεριφοράς οικοσυστήματος και αλληλεξάρτησης των συνιστωσών του. Πείραμα διάβρωσης Στόχος είναι η αντίληψη της απορροφητικότητας του νερού από τους διάφορους τύπους χώματος και των συνεπειών της αποσάρθρωσης των εδαφών. Εφόσον η ερημοποίηση οικοσυστημάτων απαιτεί τη διάβρωση των εδαφών και αυτή αποτελεί πραγματική απειλή για τα οικοσυστήματα της χώρας μας, το συγκεκριμένο πείραμα καθίσταται σημαντικό στοιχείο εκπαίδευσης. Εργαστήρι φύτευσης και παραγωγής βολβών σπόρων Στόχος είναι η μάθηση στην πράξη μεθόδων φύτευσης και παραγωγής. Φύτευση στο κήπο, σε δάσος και σε χωράφι. Τι υλικά απαιτούνται; Δημιουργία λαχανόκηπων στην Εστία μας.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας LIFE05 ENV/GR/000245 Environmental Friendly Technologies for Rural Development ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γεώργιος Κ. Κούσουλας Εκπαιδευτικός Δ.Ε. Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που ασχολείται με τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 249 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Tα 5 βασικά Σημεία της σωστής Λειτουργίας της Ομάδας Μεγάλων Οδηγών

Tα 5 βασικά Σημεία της σωστής Λειτουργίας της Ομάδας Μεγάλων Οδηγών Tα 5 βασικά Σημεία της σωστής Λειτουργίας της Ομάδας Μεγάλων Οδηγών - 5 βασικά Σημεία της σωστής Λειτουργίας της Ομάδας των Μεγάλων Οδηγών -- Στόχος του κλάδου Μεγάλων Οδηγών είναι η διαπαιδαγώγηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Με οδηγό την πανελλήνια έρευνα στις Ομάδες Προσκόπων στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συγγραφή Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Η μη τυπική εκπαίδευση στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Το παράδειγμα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Η μη τυπική εκπαίδευση στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Το παράδειγμα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Η μη τυπική εκπαίδευση στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Το παράδειγμα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Μαρία Κριτσωτάκη 1 & Αθανάσιος Μόγιας 2 1. Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 934 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής»

«Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής» Ελευθερία Αλεξανδρή 1, Ιωάννης Στάγιας 2

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή

Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή ήµητρα Μπία Νηπιαγωγός, ΚΠΕ ραπετσώνας dimibi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσω

Διαβάστε περισσότερα