Ευέλικτη Εκπαίδευση. Μοντέλο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Στελεχών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευέλικτη Εκπαίδευση. Μοντέλο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Στελεχών"

Transcript

1 Ευέλικτη Εκπαίδευση Μοντέλο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Στελεχών «.Η εκπαίδευση γίνεται με βάση συγκεκριμένες μεθόδους, σε ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα, με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους και είναι οριοθετημένη χρονικά» Εφορεία Εκπαίδευσης Γενικής Εφορείας

2 Πίνακας περιεχομένων Περιεχόμενα Προς τους Εκπαιδευτές μας 1 Κύρια Σημεία 3 Σύγχρονες Τεχνικές Εκπαίδευσης 10 Πλάνο Ευέλικτης Εκπαίδευσης 12 Ανάλυση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων 21 Εκπαίδευση Διακριτικού Δάσους 25 Δια Βίου Μάθηση 26 Εκπαίδευση και Διοικητικά Καθήκοντα 27 Εκπαιδευτικό Προσωπικό 28

3 Σελ. 01 Προς τους Εκπαιδευτές μας «Η Εκπαίδευση με την ευρεία έννοια περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που έχουν σκοπό την επίδραση, με συγκεκριμένο τρόπο στη σκέψη, στο χαρακτήρα και στη σωματική αγωγή του ατόμου» Προς τους Εκπαιδευτές μας Εισαγωγή Η Εφορεία Εκπαίδευσης της Γενικής Εφορείας στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού του μοντέλου Εκπαίδευσης που ακολουθείται στο ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ τα τελευταία χρόνια κατάρτισε το συγκεκριμένο οδηγό που απευθύνεται σε όλο το Εκπαιδευτικό και Διοικητικό Προσωπικό του Σ.Ε.Π. και αναλύει πλήρως το νέο εκπαιδευτικό μοντέλο του Σ.Ε.Π. με την ονομασία «ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ». Στόχος της Ευέλικτης Εκπαίδευσης είναι να αποτελέσει το «μοχλό» για τα Ενήλικα Στελέχη της Κίνησης, έτσι ώστε να γίνουν καλύτερα και να πιστοποιήσει ότι η βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων που πραγματοποιείται στο Ενήλικο Δυναμικό μέσω της Εκπαίδευσης, έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στο Προσκοπικό Πρόγραμμα. Απαντάει στο ερώτημα του κάθε νέου Ενήλικου Στελέχους, τι έμαθα από την παρακολούθηση μιας εκπαιδευτικής ενότητας; και κυρίως το υποστηρίζει κατά την άσκηση των καθηκόντων του, προσπαθώντας να κάνει πράξη τις γνώσεις, τα βιώματα και τις εμπειρίες που έχει αποκτήσει. Η Ευέλικτη Εκπαίδευση ενισχύει τον ρόλο των Περιφερειακών Εφορειών, των Εφόρων Εκπαίδευσης της Γ.Ε., του Εκπαιδευτικού Προσωπικού και όλοι μαζί συνεργάζονται με συγκεκριμένη μέθοδο για να την υλοποιήσουν. Είναι για κάθε Ενήλικο Στέλεχος ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα με μαθησιακούς στόχους που πρέπει να υλοποιηθεί μέσα σε ένα οριοθετημένο χρονικό πλαίσιο. Εξασφαλίζει την ενεργό και συνεχή παρουσία του κάθε Εκπαιδευτή, ανεξάρτητα από τις προσωπικές, οικογενειακές, επαγγελματικές και οικονομικές τους δυνατότητες. Σέβεται σε όλο του το μέγεθος, το χρόνο που διαθέτει ο εκπαιδευόμενος και ο εκπαιδευτής για πραγματική γνώση και μάθηση. Δίνει την ευκαιρία εκπαίδευσης, σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα και εθελοντών που δεν ανήκουν στην Προσκοπική Κίνηση, αλλά σε άλλες ΜΚΟ, ανεξάρτητους φορείς κλπ

4 Σελ. 02 Προς τους Εκπαιδευτές μας Η Ευέλικτη Εκπαίδευση είναι κάτι το διαφορετικό που δεν χρειάζεται να μας φοβίσει αλλά να το προσεγγίσουμε με ενδιαφέρον. Η αλλαγή που φέρνει στον Οργανισμό είναι στην ουσία μια ευκαιρία για ανανέωση, εξέλιξη και να προσφέρει πραγματική μάθηση.

5 Σελ. 03 Κύρια Σημεία «Από τεχνικής πλευράς, με τη διαδικασία της Εκπαίδευσης αποκτώνται συγκεκριμένες γνώσεις, αναπτύσσονται δεξιότητες και ικανότητες και διαμορφώνονται αξίες» Κύρια Σημεία Βασικές Αρχές Η Ευέλικτη Εκπαίδευση σχεδιάστηκε και υλοποιείται στηριζόμενη σε Βασικές Αρχές που καθορίστηκαν από : Τα Συνέδρια Εκπαίδευσης του 2012 / 2014, Τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Οργανισμού, Τις Στρατηγικές Προτεραιότητες του ΣΕΠ , Τις οδηγίες του Παγκόσμιου Προσκοπικού Γραφείου (Adults In Scouting, World Adult Resources Handbook, How Adults Learn, etc) Αυτές είναι : Το Σ.Ε.Π. σχεδιάζει ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα που απευθύνεται σε ολόκληρο το Ενήλικο Δυναμικό του, ανεξάρτητα από την Εκπαίδευση που έχουν δεχθεί και τα καθήκοντα που ασκούν. Στοχεύει στην ανάπτυξη των γνώσεων, ικανοτήτων αλλά και στη βελτίωση της συμπεριφοράς των Ενήλικων Στελεχών της Κίνησης για να εφαρμόσουν σωστά την Προσκοπική Μέθοδο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην Εκπαίδευση των νέων Ενήλικων Εθελοντών που έρχονται στην Κίνηση αλλά και στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση (Δια Βίου Μάθηση) των Στελεχών που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση τους με την απόκτηση του Διακριτικού Δάσους. Η Ευέλικτη Εκπαίδευση λαμβάνει υπόψιν τις προγενέστερες γνώσεις που έχουν οι εκπαιδευόμενοι είτε σαν μέλη εντός της Κίνησης, είτε εκτός της Κίνησης σε επαγγελματικό ή εκπαιδευτικό επίπεδο. Η Ευέλικτη Εκπαίδευση εκτός από την απλή παρακολούθηση μιας εκπαιδευτικής ενότητας εξετάζει εάν οι Εκπαιδευόμενοι έχουν μάθει και χρησιμοποιούν τις γνώσεις που έλαβαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η Εκπαίδευση τμηματοποιείται και τυποποιείται σε εκπαιδευτικές θεωρητικές και πρακτικές ενότητες και ο κάθε Εκπαιδευόμενος επιλέγει τον τρόπο (μέθοδο) και τον χρόνο που θα τις παρακολουθήσει. Ο κάθε εκπαιδευόμενος ανάλογα με τα διοικητικά καθήκοντα που εκτελεί μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, παρακολουθεί τις θεωρητικές και πρακτικές ενότητες που εξυπηρετούν τον ρόλο του καθήκοντά του. Εάν αλλάξει ο ρόλος του αναγνωρίζεται η προγενέστερη εκπαίδευση του.

6 Σελ. 04 Κύρια Σημεία Η Ευέλικτη Εκπαίδευση είναι προσβάσιμη από όλα τα Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π. και τα μέλη του Προσκοπικού Δικτύου ανεξαρτήτως των καθηκόντων τους, των προγενέστερων εκπαιδεύσεων που έχουν αλλά και το γεωγραφικό μέρος που δραστηριοποιούνται. Η Ευέλικτη Εκπαίδευση χρησιμοποιεί όλες τις μοντέρνες τεχνικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Μάθησης. Στην Ευέλικτη Εκπαίδευση ο κάθε νέος βαθμοφόρος ολοκληρώνει την Εκπαίδευσή του με την απόκτηση του Διακριτικού Δάσους. Με την Ευέλικτη Εκπαίδευση, επιτυγχάνεται η μείωση της οικονομικής συμμετοχής κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευόμενων (εκπαιδευτικές ενότητες που μπορεί να είναι δωρεάν εως και με ένα συμβολικό ποσό). Εκπαίδευση Βάση των Καθηκόντων Το κάθε Ενήλικο μέλος τους Σ.Ε.Π. για να ασκήσει αποτελεσματικά τα Προσκοπικά του καθήκοντα πρέπει να γνωρίσει τις αρμοδιότητες που έχει αναλάβει και να εκπαιδευτεί για τον τρόπο που θα πρέπει να δουλέψει, έτσι ώστε να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, για τον ίδιο, τα μέλη του τμήματος του ή της Εφορείας του και τέλος για τον ίδιο τον Οργανισμό. Από την πρώτη στιγμή που ένας νέος Εθελοντής μέλος του ΣΕΠ αναλαμβάνει κάποια καθήκοντα είναι υποχρεωτικό να γίνεται μια «Συμφωνία» με τον ίδιο και τον προϊστάμενο του Έφορο (Αρχηγό Συστήματος ή Διοικητικό Έφορο) και να συζητιούνται, καθορίζονται, συμφωνούνται, οι απαιτήσεις του ρόλου του. Οι απαιτήσεις του ρόλου σε συνδυασμό με την προσωπικότητα του Ενήλικα καθορίζουν την εκπαίδευση που πρέπει να ακολουθήσει. Αυτή η «συμφωνία» στην Ευέλικτη Εκπαίδευση ονομάζεται «Εκπαιδευτικό Συμφωνητικό» όπου : Αναγνωρίζει τις υπάρχουσες ικανότητες και γνώσεις του Ενήλικα και τις ταιριάζει με τα καθήκοντα του ρόλου που αναλαμβάνει. Εντοπίζει ανάγκες και γνώσεις που πρέπει να αποκτηθούν από τον Ενήλικα και καθορίζει τον τρόπο και το χρόνο που θα αποκτηθούν. Προγραμματίζει και παρακολουθεί την υλοποίηση του εκπαιδευτικού πλάνου του κάθε Εκπαιδευομένου. Επαναπρογραμματίζει το εκπαιδευτικό πλάνο του κάθε Εκπαιδευόμενου, όταν αλλάξει ρόλο, καθήκοντα ή όταν το ολοκληρώσει. Στάδια Λειτουργίας Ευέλικτης Εκπαίδευσης Η Ευέλικτη Εκπαίδευση αποτελείται από τρία στάδια, την Επιλογή, την Παρακολούθηση και την Εφαρμογή.

7 Σελ. 05 Κύρια Σημεία Επιλογή Στο στάδιο αυτό γίνονται πράξη αυτά που αναγράφονται στην παραπάνω παράγραφο Εκπαίδευση Βάση Καθηκόντων, με τη δημιουργία μεταξύ του Εκπαιδευόμενου και της Κίνησης του «Εκπαιδευτικού Συμφωνητικού» του Εκπαιδευόμενου, δηλαδή καθορίζονται οι θεωρητικές και πρακτικές εκπαιδευτικές ενότητες που θα πρέπει να ολοκληρώσει ο ενδιαφερόμενος σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το στάδιο της Επιλογής πραγματοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις : Α. Την πρώτη φορά που ένα Νέο Στέλεχος αναλαμβάνει οποιαδήποτε Διοικητική Θέση, ανεξάρτητα εάν ήταν από πριν μέλος της Κίνησης ή όχι. Β. Επαναλαμβάνεται όταν αλλάξει καθήκοντα ο Εκπαιδευόμενος. Γ. Επαναλαμβάνεται όταν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις εκπαιδευτικές του ενότητες ένας Εκπαιδευόμενος. Το στάδιο της Επιλογής δεν είναι μια διαδικασία μίας ή μερικών ωρών. Για τα νέα Στελέχη της Κίνησης μπορεί να διαρκέσει μέχρι 6 μήνες και συμπεριλαμβάνει τα εξής στάδια : Αρχική Συνάντηση «Καλωσόρισμα» Δοκιμαστική Χρονική Περίοδος Παρακολούθηση Θεωρητικής Εκπαιδευτικής Ενότητας Προσκοπισμός και Ενήλικος Εθελοντής Παρακολούθηση Πρακτικής Εκπαιδευτικής Ενότητας Παιχνίδι - Τραγούδι Τελική Συνάντηση «Εκπαιδευτικό Συμφωνητικό» Για τα Στελέχη που αλλάζουν ρόλο (καθήκοντα) και έχουν παρακολουθήσει τα παραπάνω, το στάδιο της Επιλογής είναι μια συνάντηση ολιγόωρη όπου θα καθοριστούν εκ νέου οι θεωρητικές και πρακτικές εκπαιδευτικές ενότητες που πρέπει να παρακολουθήσουν, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του νέου τους ρόλου. Όταν το Νέο Ενήλικο Στέλεχος της κίνησης αναλαμβάνει ένα νέο ρόλο (καθήκοντα), ο προϊστάμενος Έφορός του (Αρχηγός Συστήματος ή Έφορος) είναι υποχρεωμένος να του εξηγήσει τις ικανότητες και γνώσεις που πρέπει να έχει για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου του (των καθηκόντων του). Αυτό γίνεται σε μια αρχική συνάντηση που την ονομάζουμε συνάντηση «Καλωσόρισμα».

8 Σελ. 06 Κύρια Σημεία Η Ευέλικτη Εκπαίδευση δίνει την δυνατότητα στο νέο Εθελοντή να εκτελέσει για κάποιο χρονικό διάστημα το ρόλο (καθήκοντα) που επέλεξε και μετά να αποφασίσει εάν θα συνεχίσει στον ίδιο ρόλο ή θα αλλάξει. Αυτή η διαδικασία γίνεται μετά το «Καλωσόρισμα» και διαρκεί 2-6 μήνες. Όσο ο Νέος Ενήλικας βρίσκεται στο στάδιο αυτό πρέπει να περάσει δύο εκπαιδευτικές ενότητες με κύριο στόχο να καταλάβει τον ρόλο του μέσα στην Εθελοντική Κίνηση του Προσκοπισμού αλλά και να λάβει γνώσεις που θα τον φέρουν κοντά στο Παιχνίδι Τραγούδι, βασικά συστατικά του Προσκοπικού Προγράμματος και της μεθόδου. Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω γίνεται μια τελική συνάντηση του Νέου Στελέχους και του προϊστάμενου Εφόρου του. Μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τις προγενέστερες εκπαιδεύσεις, γνώσεις και ικανότητες, που έχει ο Ενήλικος, είτε αυτές προέρχονται εκτός της Κίνησης είτε εντός, καταρτίζουν από κοινού το «Εκπαιδευτικό Συμφωνητικό» το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικά τις θεωρητικές και πρακτικές εκπαιδευτικές ενότητες που πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς το νέο Ενήλικο Στέλεχος. Είναι ευθύνη του προϊστάμενου Εφόρου να παρακολουθεί και να αξιολογεί την εκπαιδευτική πορεία του Ενήλικου Στελέχους και να επεμβαίνει όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Παρακολούθηση «Παρακολούθηση», είναι το στάδιο όπου ο εκπαιδευόμενος θα μάθει την θεωρία και θα βελτιώσει τις γνώσεις του, τις ικανότητες του και τις εμπειρίες του, πάνω στο αντικείμενο μιας συγκεκριμένης εκπαιδευτικής ενότητας (θεωρητικής ή πρακτικής). Από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί το στάδιο της «Επιλογής», το Ενήλικο Στέλεχος γνωρίζει ποιες εκπαιδευτικές ενότητες πρέπει να ολοκληρώσει και σε πόσο χρονικό διάστημα και ξεκινάει την εκπαιδευτική του πορεία επιλέγοντας τον τρόπο, τη μέθοδο και το πότε θα τις παρακολουθήσει. Μπορεί να παρακολουθήσει με όποια σειρά θέλει τις εκπαιδευτικές ενότητες (εκτός από αυτές που έχουν προ απαιτούμενες). Επίσης το πόσο σύντομα ή αργά θα προχωρήσει εξαρτάται από τον ίδιο. Κάθε φορά που δηλώνει ότι παρακολούθησε μια εκπαιδευτική ενότητα, μπορεί να προχωρήσει στο στάδιο «Εφαρμογής» της εκπαιδευτικής ενότητας χωρίς να

9 Σελ. 07 Κύρια Σημεία χρειάζεται πρώτα να τις παρακολουθήσει όλες και μετά να προχωρήσει στο στάδιο της Εφαρμογής Στο πλάνο των εκπαιδευτικών ενοτήτων που έχει καθορίσει η Εφορεία Εκπαίδευσης της Γενικής Εφορείας για κάθε εκπαιδευτική ενότητα καθορίζεται η μέθοδος εκμάθησης που μπορεί να επιλέξει ο κάθε εκπαιδευόμενος. Ανάλογα με την επιλογή της μεθόδου εκμάθησης που επιλέγουν οι ενδιαφερόμενοι, η Εφορεία Εκπαίδευσης της Γενικής Εφορείας προγραμματίζει και ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους με τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να κάνουν. Η Εφορεία Εκπαίδευσης της Γ.Ε. ανακοινώνει στο ημερολόγιο εκπαιδεύσεων το χρόνο υλοποίησης των ενοτήτων που υλοποιούνται με την μέθοδο της π.χ. «μάθηση σε ομάδες» ή «μάθηση μέσα από την πράξη». Εφαρμογή «Εφαρμογή» είναι το στάδιο που γίνεται μετά την παρακολούθηση μιας θεωρητικής ή πρακτικής εκπαιδευτικής ενότητας. Η ολοκλήρωση μιας εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται μόλις ολοκληρωθεί επιτυχώς και το στάδιο της Εφαρμογής της. Ο στόχος του συγκεκριμένου σταδίου είναι να ασκηθούν οι Εκπαιδευόμενοι μετά την «παρακολούθηση» μιας εκπαιδευτικής ενότητας έτσι ώστε να εξακριβωθεί ότι κατάλαβαν και εφάρμοσαν στα καθήκοντα τους αυτά που έμαθαν και πλέον λειτουργούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τους ίδιους, το τμήμα τους ή την Εφορεία τους και για τον Οργανισμό. Η Εφορεία Εκπαίδευσης της Γ.Ε. μέσα από το πληροφοριακό σύστημα γνωρίζει ποιοι Εκπαιδευόμενοι ολοκλήρωσαν το στάδιο της «παρακολούθησης» και ανάλογα τους ενημερώνει η Εφορεία Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Εφορείας που ανήκει ο Εκπαιδευόμενος για να προχωρήσει στο στάδιο της «Εφαρμογής». Το στάδιο της «εφαρμογής» είναι διαφορετικό για κάθε εκπαιδευτική ενότητα (είτε είναι θεωρητική, είτε πρακτική). Κύριο έργο και ρόλο στο στάδιο της Εφαρμογής, έχουν οι Εφορείες Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Εφορειών, όπου ορίζουν για κάθε εκπαιδευόμενο που παρακολούθησε μια ενότητα, ένα Σύμβουλο, που θα επιβεβαιώσει το στάδιο της «εφαρμογής» για την συγκεκριμένη και μόνο εκπαιδευτική ενότητα.

10 Σελ. 08 Κύρια Σημεία Το στάδιο αυτό βοηθάει τον Εκπαιδευόμενο να έρθει πιο κοντά στην απόκτηση του Διακριτικού Δάσους μιας και απαιτεί αρκετές εργασίες που συνυπολογίζονται στην απόκτηση του Διακριτικού Δάσους. Το στάδιο της «εφαρμογής» ΔΕΝ είναι εξετάσεις για το εάν έχει ή όχι ο Εκπαιδευόμενος μάθει τις απαραίτητες γνώσεις. Η «εφαρμογή» είναι μια διαδικασία ανταλλαγής απόψεων και κυρίως μια διαδικασία που ο Εκπαιδευόμενος θα αποδείξει κάνοντας κάτι, ότι εφαρμόζει κατά την άσκηση των καθηκόντων του αυτά που έμαθε στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική ενότητα. Είναι μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης και αυτοβελτίωσης. Ο ρόλος του Συμβούλου είναι υποστηρικτικός και κύριος στόχος του να καλύψει τυχόν κενά που έχει ο εκπαιδευόμενος. Σε κάθε εκπαιδευτική ενότητα καθορίζεται ο τρόπος που υλοποιείται το στάδιο της «εφαρμογής» με συγκεκριμένες οδηγίες που δίνει η Εφορεία Εκπαίδευσης της Γενικής Εφορείας. Σε γενικές γραμμές αυτό γίνεται με κάποιες από τις εξής τεχνικές : Παρουσίαση Ο Εκπαιδευόμενος καλεί τον υπεύθυνο Σύμβουλο, που έχει καθορίσει η Εφορεία Εκπαίδευσης της Περιφερειακής του Εφορείας και του δείχνει ότι εφαρμόζει αυτά που έμαθε. Είναι μια συζήτηση μεταξύ του Εκπαιδευομένου και του Συμβούλου. Συζήτηση Ο Εκπαιδευόμενος κάνει μια συζήτηση με τον Σύμβουλο και του αποδεικνύει ότι κατέχει τις γνώσεις που πρέπει. Συνήθως η συγκεκριμένη μέθοδος γίνεται παράλληλα με μια άλλη. Βιβλίο Προόδου Ο Σύμβουλος δίνει στον εκπαιδευόμενο ένα βιβλίο προόδου που το συμπληρώνει και εκτελεί τις εργασίες που αναγράφονται και στο τέλος αποδεικνύεται ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις. Ερωτηματολόγιο Ο Εκπαιδευόμενος συμπληρώνει ένα ερωτηματολόγιο που η ορθότητα των απαντήσεων αποδεικνύει τις γνώσεις που έχει και την εφαρμογή αυτών. Πρακτική Εφαρμογή Ο Εκπαιδευόμενος μέσα από την εκτέλεση των καθηκόντων του αποδεικνύει στον Σύμβουλο ότι έχει και εφαρμόζει τις απαραίτητες γνώσεις. Π.χ. παρακολουθεί ο Σύμβουλος μια συγκεκριμένη συγκέντρωση. Γραπτό Υλικό - Ο Εκπαιδευόμενος παραδίδει στον Σύμβουλο γραπτές σημειώσεις που έφτιαξε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και αποδεικνύουν ότι εφαρμόζει στην πράξη τις γνώσεις που απέκτησε.

11 Σελ. 09 Κύρια Σημεία Video Ο Εκπαιδευόμενος δίνει στο Σύμβουλο, video ή φωτογραφίες που αποδεικνύουν την εφαρμογή των γνώσεων, του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Εάν προκύψουν διαφωνίες μεταξύ του Ενήλικου Στελέχους και του Συμβούλου κατά τη διάρκεια του σταδίου της «εφαρμογής», αυτές επιλύονται από την Εφορεία Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Εφορείας. Εάν και πάλι το Ενήλικο μέλος δεν ικανοποιηθεί με την εμπλοκή της Περιφέρειας του, μπορεί να απευθυνθεί στην Εφορεία Εκπαίδευσης της Γενικής Εφορείας, με γραπτή του αίτηση, γνωστοποιώντας πάντα τις απόψεις του και την πρόθεσή του στην Περιφέρειά του. Το στάδιο της «εφαρμογής» θα οριστικοποιηθεί από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. και τις Εφορείες των Κλάδων, για τις παρακάτω περιπτώσεις: 1. Αν χρειάζεται να υπάρχει σε όλες τις εκπαιδευτικές ενότητες. 2. Όπου υπάρχει, με ποιο ή με ποιους τρόπους θα γίνεται. Μπορεί να γίνεται σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και με τη μη φυσική παρουσία του συμβούλου, π.χ. αποστέλλοντας τεκμηριωμένα κάποια στοιχεία που αποδεικνύουν την εφαρμογή. 3. Όπου υπάρχει θα είναι υποχρεωτικό.

12 Σελ. 10 Σύγχρονες Τεχνικές Εκπαίδευσης Σύγχρονες Τεχνικές Εκπαίδευσης Ο κάθε Εκπαιδευόμενος είναι διαφορετικός, μοναδικός και έχει τις δικές του ανάγκες. Ο κάθε Εκπαιδευόμενος έχει τον δικό του τρόπο μάθησης που στηρίζεται στις προ υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες που έχει αποκτήσει. Η Ευέλικτη Εκπαίδευση αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα των Εκπαιδευομένων και παρέχει μια σειρά τρόπων και μεθόδων εκπαίδευσης, έτσι ώστε κάθε ένας να επιλέγει αυτό που του αρέσει και πιστεύει ότι θα τον βοηθήσει πιο πολύ και είναι για αυτόν ωφέλιμο. Τα κύρια χαρακτηριστικά των Ενήλικων Εκπαιδευομένων που λαμβάνονται υπόψη στο μοντέλο της Ευέλικτης Εκπαίδευσης είναι ότι : Έρχονται στην εκπαιδευτική ενότητα με κάποιο σκοπό που συνδέεται με τις ανάγκες τους. Μαθαίνουν κατ' εξοχήν με βάση τις προηγούμενες εμπειρίες τους. Θέλουν να αναλάβουν υπεύθυνο ρόλο στην πορεία της εκπαίδευσής τους. Καθένας μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο. Έχουν εμπόδια απέναντι στη μάθηση (κοινωνικές υποχρεώσεις, προϋπάρχουσες γνώσεις, πίεση χρόνου, οικονομική δυσχέρεια, ιδιαίτερη γεωγραφική θέση κ.ά.) Για την κάλυψη των παραπάνω χαρακτηριστικών η Ευέλικτη Εκπαίδευση χρησιμοποιεί και αξιοποιεί τις παρακάτω σύγχρονες μεθόδους εκμάθησης για την Εκπαίδευση του Ενήλικου Δυναμικού του Οργανισμού : Μάθηση σε ομάδες Μάθηση μέσα από την πράξη Μάθηση μέσα από τη δουλειά Προσωπική μάθηση Μάθηση από Βιβλίο / DVD elearning Στο πλάνο των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων, σε κάθε εκπαιδευτική θεωρητική ή πρακτική ενότητα αναφέρονται οι μέθοδοι παρακολούθησής της, από τις οποίες επιλέγει ο εκπαιδευόμενος με ποια θέλει να παρακολουθήσει τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική ενότητα. Η Εφορεία Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους Κλάδους της Γενικής Εφορείας θα καθορίσουν σε κάθε Εκπαιδευτική Ενότητα τις μεθόδους που θα μπορούν να επιλέξουν οι εκπαιδευόμενοι.

13 Σελ. 11 Σύγχρονες Τεχνικές Εκπαίδευσης Επιγραμματικά η κάθε μέθοδος σημαίνει : Μάθηση σε ομάδες o Δημιουργούνται ομάδες από 4 έως 20 εκπαιδευόμενους και με την παρουσία ενός δύο εκπαιδευτών παρακολουθούν μια θεωρητική ενότητα. Μάθηση μέσα από την πράξη o Δημιουργούνται ομάδες από 4 έως 20 εκπαιδευόμενους και με την παρουσία ανάλογου αριθμού εκπαιδευτών παρακολουθούν μια θεωρητική ή πρακτική ενότητα. Στην συγκεκριμένη μέθοδο οι εκπαιδευόμενοι παίζουν τον ρόλο των παιδιών (π.χ.λυκοπούλων, Προσκόπων, Ανιχνευτών) και εκτελούν στην πράξη μια δράση όπως στο τμήμα τους. Μάθηση μέσα από τη δουλειά o Ένας έως 3 Εκπαιδευόμενοι σε συνεργασία με κάποιο Εκπαιδευτή παρακολουθούν μια θεωρητική ή πρακτική ενότητα δουλεύοντας ταυτόχρονα σε ένα πραγματικό τμήμα. Προσωπική μάθηση o Ένας Εκπαιδευόμενος σε συνεργασία με έναν Εκπαιδευτή δουλεύουν μαζί για την παρακολούθηση μιας θεωρητικής ενότητας Μάθηση από Βιβλίο / DVD o Ο Εκπαιδευόμενος επιλέγει να παρακολουθήσει μια θεωρητική ενότητα διαβάζοντας ένα βιβλίο ή DVD elearning o Ο Εκπαιδευόμενος επιλέγει να παρακολουθήσει μια θεωρητική ενότητα μέσω του συστήματος elearning της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε.

14 Σελ. 12 Πλάνο Ευέλικτης Εκπαίδευσης Πλάνο Ευέλικτης Εκπαίδευσης Σειρά Εκπαίδευσης Ένα νέο Στέλεχος αρχίζει την Εκπαίδευση του, με το στάδιο της «Επιλογής» το οποίο πρέπει να ολοκληρώσει σε διάστημα 6 μηνών. Αμέσως μετά ο Εκπαιδευόμενος συνεχίζει την Εκπαίδευση του, εφαρμόζοντας τα στάδια της «παρακολούθησης» και «εφαρμογής» για όλες τις θεωρητικές και πρακτικές εκπαιδευτικές ενότητες που έχουν καθοριστεί στο «Εκπαιδευτικό του Συμφωνητικό». Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των εκπαιδευτικών ενοτήτων, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα και να επιλέξει τις εκπαιδευτικές ενότητες της Εκπαίδευσης Διακριτικού Δάσους όπου μετά την ολοκλήρωση τους, θα του απονεμηθεί το Πτυχίο Διακριτικού Δάσους. Η εκπαίδευση του Ενήλικου Στελέχους της Κίνησης δεν τελειώνει ποτέ. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα κάθε μέλος της Κίνησης, πρέπει να παρακολουθεί εκπαιδευτικές ενότητες που εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και αυτό γίνεται στον κύκλο εκπαίδευσης της «Δια Βίου Μάθησης» Η Σειρά Εκπαίδευσης που ακολουθεί ένα νέο στέλεχος παρουσιάζεται στο παρακάτω σχέδιο : Max 4 χρόνια Max 6 μήνες Επιλογή Παρακολούθη ση Εφαρμογή Διακριτικό Δάσους Δια Βίου Μάθηση Αρχική Συνάντηση Αλ Προσκοπισμός και Ενήλικος λα γή Ρό λο Παιχνίδι - Τραγούδι υ Κα «Εκπαιδευτικό Συμφωνητικό»

15 Σελ. 13 Πλάνο Ευέλικτης Εκπαίδευσης Πλάνο Ευέλικτης Εκπαίδευσης Όπως έχει αναφερθεί ανάλογα με το ρόλο και τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν τα Ενήλικα Στελέχη, παρακολουθούν τις κατάλληλες για το ρόλο τους θεωρητικές και πρακτικές εκπαιδευτικές ενότητες. Το Πλάνο Ευέλικτης Εκπαίδευσης (Πλάνο) παρουσιάζει τις Εκπαιδευτικές ενότητες ανά ρόλο. Οι ρόλοι που καθορίζονται στην Ευέλικτη Εκπαίδευση είναι: Α. Υπαρχηγού Τμήματος Β. Αρχηγού Τμήματος Γ. Αρχηγού, Υπαρχηγού Συστήματος Δ. Εφόρου Για την καλύτερη κατανόηση του Εκπαιδευτικού Πλάνου υπάρχουν οι παρακάτω αποχρώσεις για να αποτυπωθούν οι εκπαιδευτικές ενότητες για κάθε ρόλο και η χρωματική ένδειξη εμφανίζεται στην πρώτη στήλη του πλάνου. Με ροζ χρώμα αποτυπώνονται οι εκπαιδευτικές ενότητες που αφορούν όλους τους ρόλους και αποτελούν είτε μέρος της κύριας Εκπαίδευσης ενός Ενήλικα Εθελοντή είτε είναι κατ επιλογή συμπληρωματικές, εξειδικευμένες εκπαιδευτικές ενότητες ανάλογα την ταυτότητα του Ενήλικα Εθελοντή. Με κόκκινο χρώμα αποτυπώνονται οι εκπαιδευτικές ενότητες που αφορούν τον ρόλο των Υπαρχηγών Τμημάτων. Με ανοιχτό πράσινο χρώμα αποτυπώνονται οι εκπαιδευτικές ενότητες που αφορούν τον ρόλο των Αρχηγών Τμημάτων. Με λευκό χρώμα αποτυπώνονται οι εκπαιδευτικές ενότητες που αφορούν τον ρόλο των Αρχηγών Υπαρχηγών Συστημάτων. Με μωβ χρώμα αποτυπώνονται οι εκπαιδευτικές ενότητες που αφορούν τον ρόλο των Εφόρων. Δεν είναι όλες οι εκπαιδευτικές ενότητες κοινές για όλους τους Κλάδους. Υπάρχουν ενότητες που αφορούν τα ενήλικα στελέχη που θα δραστηριοποιηθούν σε έναν συγκεκριμένο κλάδο. Στο Πλάνο η στήλη Ανάλυση, με τις παρακάτω χρωματικές ενδείξεις, δείχνει σε ποιον Κλάδο ανήκει η κάθε εκπαιδευτική ενότητα : Το γκρίζο είναι για όλους τους Κλάδους. Το κίτρινο είναι για τον Κλάδο Λυκοπούλων. Το σκούρο πράσινο για τον Κλάδο Προσκόπων. Το πορτοκαλί για τον Κλάδο Ανιχνευτών. Το μπλε για τον Κλάδο Προσκοπικού Δικτύου. ΠΛΑΝΟ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

16 Σελ. 14 Πλάνο Ευέλικτης Εκπαίδευσης Όλοι οι Ρόλοι Υπαρχηγός Τμήματος Αρχηγός Τμήματος Αρχηγός Υπαρχηγός Συστήματος Έφορος Ενότητα Σκοπός Ανάλυση Προσκοπισμός και Ενήλικοι Εθελοντές Το Παιχνίδι και το Τραγούδι Προσκοπική Τεχνική Ι Προσκοπισμός Πέντε Τομείς Ενδιαφέροντος και τα 6 Ανιχνευτικά Πεδία Πρόοδος Βασικά στοιχεία για να γνωρίσουν οι ενήλικες την Κίνηση αλλά και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν. Η ανάδειξη του παιχνιδιού σαν βασικό στοιχείο της μεθόδου Να μάθουν να εφαρμόζουν στην πράξη, τις άκρως απαραίτητες γνώσεις Προσκοπικής Τεχνικής. Να αναλυθεί ο Προσκοπισμός (Σκοπός - Αρχές Μέθοδος) και ο Παγκόσμιος Προσκοπισμός. Να αιτιολογούν την σπουδαιότητα 5 τομέων και των 6 πεδίων στο Προσκοπικό Πρόγραμμα. Πως η Προσκοπική μέθοδος συμβάλει στην ανάπτυξη και πρόοδο των Προσκοπισμός Νομική Υπόσταση Μέθοδος Οργάνωση Υποστήριξη των Ενηλίκων, συστατικό της Μεθόδου. Κίνητρα, ανάγκες και προσδοκίες εθελοντών. Οι προσδοκίες του Ενήλικα από την Προσκοπική Κίνηση. Οι προσδοκίες του ΣΕΠ από τον Ενήλικα. Κύκλος ζωής Ενήλικα Εθελοντή Καθήκοντα (Ρόλοι). Παιχνίδι Τραγούδι Παίζουμε και τραγουδάμε σωστά Τεχνικές Παρουσίασης Σακίδιο - Διαβίωση - Εφόδια Εκδρομής Χάρτης Προσανατολισμός Κόμποι Συνδέσεις Σκηνή Κανόνες Ασφάλειας και Υγιεινής Α Βοήθειες. Σκοπός Αρχές και Μέθοδος Τα στοιχεία της Μεθόδου Οι Αρχές στην Πράξη Παγκόσμιος Προσκοπισμός Παγκόσμιος Προσκοπισμός και Προσκοπικό Δίκτυο - Ιστορικά Στοιχεία. Οι 5 τομείς Ενδιαφέροντος στην πράξη. Οι 5 τομείς Ενδιαφέροντος Χρώμα και Περιπέτεια. 6 Πεδία Ανιχνευτικής Ενασχόλησης Το 6 πεδία Ενασχόλησης στο Δίκτυο. Κριτήρια Αξιολόγησης Λυκόπουλων Πρόγραμμα Προόδου Προσκόπου Πρόοδος Ανιχνευτή

17 Σελ. 15 Πλάνο Ευέλικτης Εκπαίδευσης Οργάνωση και Λειτουργία Τμήματος Χαρακτηριστικά Ηλικίας Ειδικά Στοιχεία Προγράμματος Τμήματος Δράση Περιβάλλοντος Πόλης μελών της ανάλογα την ηλικία τους. Τρόπος Οργάνωσης Τμημάτων Σωστή Οργάνωση, σωστή Λειτουργία. Γνωριμία με τα Χαρακτηριστικά ηλικίας και πως συμβάλει το πρόγραμμα στη διαμόρφωση τους Αναπτύσσονται τα ιδιαίτερα θέματα του κάθε κλάδου που ενισχύουν την Προσκοπική Μέθοδο Πραγματοποιούν μια Δράση Περιβάλλοντος Πόλη και αναλύεται ο τρόπος υλοποίησης της Το σύστημα Προόδου στο Προσκοπικό Δίκτυο. Οργάνωση και Λειτουργία Αγέλης Λυκοπούλων Οργάνωση και Λειτουργία Ομάδας Προσκόπων Οργάνωση και Λειτουργία Κοινότητας Ανιχνευτών Σκοπός Δομή Οργάνωση Προσκοπικού Δικτύου Το Προσκοπικό Δίκτυο στο Σύστημα, την Π.Ε., το Σ.Ε.Π. Γνώρισε το Λυκόπουλο, τον Πρόσκοπο, τον Έφηβο, τον Εθελοντή. Τα χαρακτηριστικά στο πρόγραμμα Ειδικές περιπτώσεις / προβλήματα συμπεριφοράς Αναγνώριση Προσπάθειας για συμμετοχή σε ομαδικές δράσεις (Υπόσχεση, Αστέρια, Κατασκηνωτικό σήμα) Αναγνώριση Προσπάθειας σε Ατομική Δραστηριότητα (Ερασιτεχνικές Ασχολίες, Χρυσός Λύκος) Μίμηση Φαντασία Παρουσίαση Αφίσα Διαφήμιση - Ενημέρωση Σύστημα κατά Ενωμοτίες Συμβούλιο Τιμής Εκπαίδευση Στελεχών Ενωμοτιακή Άμιλλα 5λεπτο Αρχηγού Ομάδας Δράσεις (Χειμερινή Εκδρομή, Ανιχνευτικά Εργαστήρια, Ερασιτεχνικές Ασχολίες) Έρευνα Παρουσίαση Ενίσχυση Δραστηριότητας Τρόπος υλοποίησης Δράσης Περιβάλλοντος Πόλης Σημεία Προσοχής Τρόπος υλοποίησης Δράσης Περιβάλλοντος Πόλης Σημεία Προσοχής

18 Σελ. 16 Πλάνο Ευέλικτης Εκπαίδευσης Ημερήσια Εκδρομή Ετήσιος Μηνιαίος Προγραμματισμός Τμήματος Προσκοπική Τεχνική ΙΙ Υγιεινή Πραγματοποιούν μια ημερήσια Εκδρομή και αναλύεται ο τρόπος υλοποίησης της Αναπτύσσονται όλα τα θέματα του τρόπου προγραμματισμού του κάθε κλάδου Παρουσιάζονται γνώσεις Προσκοπικής Τεχνικής χρήσιμες για την ασφαλή κίνηση των τμημάτων σε δράσεις Να καλύψει θέματα Υγιεινής Τρόπος υλοποίησης και σημεία προσοχής μιας ημερήσιας εκδρομής και όλων των ειδών δράσεων υπαίθρου. Τρόπος υλοποίησης και σημεία προσοχής μια ημερήσιας εκδρομής Τρόπος υλοποίησης και σημεία προσοχής μια ημερήσιας εκδρομής Προγραμματισμός στην Αγέλη Λυκοπούλων - Επιλογή Στόχων (Σχέδιο Ετήσιας Δραστηριότητας) Κύκλος Αγέλης Μηνιαίο Θέμα Προγραμματισμός Παιδαγωγικοί Στόχοι Ομάδας και Στόχοι Ομάδας Μηνιαίο Πρόγραμμα και Δράσεις Ομάδας Η Σύνοδος Προγραμματισμός Οι τομείς Προσκοπικού Έργου και η Αξιολόγηση στο Προσκοπικό Δίκτυο Διοίκηση Έργου Προγραμματισμός και δράσεις στο Προσκοπικό Δίκτυο Τοπογραφία - Χρήση Πυξίδας Χάρτης - Α Βοήθειες (Νάρθηκες - Φορεία Μετακίνηση Ασθενούς) Εξοπλισμός Βουνού Υγιεινή δράσεων και Κατασκήνωσης Τμήμα και κοινωνικός περίγυρος Με ποιους τρόπους επικοινωνούν, συνεργάζονται τα μέλη ενός τμήματος μεταξύ τους και με τον κοινωνικό τους περίγυρο. Το τμήμα και ο Κοινωνικός περίγυρος Η εξωστρέφεια και η συνεργασία Δημόσιες Σχέσεις σε Δράση / Κατασκήνωση

19 Σελ. 17 Πλάνο Ευέλικτης Εκπαίδευσης Ηγεσία - Ευθύνες Ηγεσίας Ο Ρόλος του Αρχηγού και οι ευθύνες του Ηγεσία Τμήματος - Ευθύνες Ηγεσίας Η Ηγεσία ως Λειτουργία Προσωπικό Παράδειγμα Η παιδαγωγική διάσταση του Προγράμματος στο Τμήμα Ειδικά στοιχεία Κατασκήνωσης ή ΜΔΥ Προγραμματισμός Κατασκήνωσης / Μεγάλης Δράσης Εμβάθυνση στα εργαλεία του προγράμματος του κάθε κλάδου Αναπτύσσονται τα ιδιαίτερα θέματα του κάθε Κλάδου που αφορούν την Κατασκήνωση ή την Μ.Δ.Υ. Πραγματοποιούν μια πολυήμερη δράση για εφαρμογή και μαθαίνουν να σχεδιάσουν το πρόγραμμα μιας κατασκήνωσης ή Μ.Δ.Υ. Η επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων μέσα από το Πρόγραμμα Η επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων μέσα από το Πρόγραμμα Η επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων μέσα από το Πρόγραμμα Παιδαγωγική Αξία Κατασκήνωσης Προετοιμασία Λυκοπούλων / Βαθμοφόρων Χώρος Κατασκήνωσης Προ κατασκήνωση Παιδαγωγική Αξία Κατασκήνωσης Προετοιμασία Προσκόπων / Γονέων / Βαθμοφόρων Χώρος Κατασκήνωσης Τυπικά και Ουσιαστικά για την ΜΔΥ Προετοιμασία ΜΔΥ Πρωτογενείς Έρευνα Προσφορά Το Πρόγραμμα στην Κατασκήνωση Δραστηριότητες Κατασκήνωσης Το παιχνίδι στην Κατασκήνωση Κατ Ενωμοτία Σύστημα στη Κατασκήνωση Προγραμματισμός Προγραμματισμός Αξιολόγηση Οικονομικά Τμήματος - Δράσεων Οικονομική Διαχείριση Χρημάτων Ευθύνες και Υποχρεώσεις Τα οικονομικά του Τμήματος και η σχέση με την Ε.Κ.Σ. Προϋπολογισμός Απολογισμός Δράσης και Κατασκήνωσης Ασφάλεια Να καλύψει τα Ασφάλεια δράσεων και μελών

20 Σελ. 18 Πλάνο Ευέλικτης Εκπαίδευσης Άδειες Δράσεων θέματα του Κανονισμού Ασφάλειας Δράσεων Νομικές Ευθύνες, Άδειες Δράσεων, Συνεργασία μεταξύ των κλιμακίων, καθηκόντων Διατροφή στην Δράση Τα αναπτύξει τα πάντα γύρω από την διατροφή μαγείρεμα. Η διατροφή του παιδιού, εφήβου ενήλικα. Διαφορετικές ανάγκες ανά δράση και εποχή. Υγιεινή της διατροφής. Διαιτολόγιο Ποσοτολόγιο, Κοστολόγιο. Η αξία του μαγειρέματος στη δράση. Οργάνωση και Διοίκηση Συστήματος Αναλύουν τον τρόπο που θα οργανωθεί το τμήμα και τα καθήκοντα του επιτελείου Προγραμματισμός Αναλύουν τους 6 τομείς Προσκοπικού Έργου και την διαδικασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού Οργάνωση Διοίκηση Συστήματος Υποστήριξη Προσκοπικού Προγράμματος Ηλεκτρονική Διαχείριση Προγραμματισμός και Σχέδιο Δράσης και Ανάπτυξης 6 τομείς Προσκοπικού Έργου Εφαρμογή Παρακολούθηση Αξιολόγηση - Αναθεώρηση Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Επικοινωνία Αξιολόγηση Έργου Διαχείριση Ομάδας - Ηγεσία Ενηλίκων Αναφέρει τον τρόπο που λειτουργεί η ΕΚΣ και πως γίνεται πράξη ο ΚΟΔΕ Εξοικείωση με όλα τα μέσα και τους τρόπους διαχείρισης της επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων και η αξιολόγηση του έργου μας. Εξηγεί την δυναμική της Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Ελέγχου (ΚΟΔΕ) και η εφαρμογή του από την Ε.Κ.Σ Επικοινωνία Δημόσιες Σχέσεις Κοινωνική Προσφορά & Δράση Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Αλληλογραφία Επικοινωνία με φορείς Ιστοσελίδες Ενημερωτικά Δελτία Διαπροσωπική επικοινωνία - Αφίσες και Φυλλάδια - Εκδηλώσεις Διαχείριση Κρίσης και ΜΜΕ Κριτήρια Αξιολόγησης Προσκοπικού Έργου Ομαδική Εργασία Λήψη Αποφάσεων Διαπραγματεύσεις -

21 Σελ. 19 Πλάνο Ευέλικτης Εκπαίδευσης Εκπαίδευση Μελών Ευέλικτη Εκπαίδευση Η Ανάπτυξη της Κίνησης Οργάνωση και Διοίκηση Εφορείας Ομάδας και την δυνατότητα να επιτευχθούν στόχοι Πως υποστηρίζουμε τους ενήλικους στην εκπαίδευσή τους. Ενήλικες στον Προσκοπισμό - Ανάπτυξη Ηγεσία Ενηλίκων Ευέλικτη Εκπαίδευσης Στάδια - Τρόπος Υλοποίησης Ο Ρόλος των Αρχηγού Συστήματος στο Εκπαιδευτικό Συμφωνητικό Ο Ρόλος των Εφόρων στο στάδιο της Εφαρμογής Η Ανάπτυξη της Κίνησης Οργάνωση Διοίκηση Εφορείας Υποστήριξη Προσκοπικού Προγράμματος Ηλεκτρονική Διαχείριση Κατ επιλογή μη υποχρεωτικές και εξειδικευμένες εκπαιδευτικές ενότητες Μεγάλες Κατασκευές και Κατασκευές Ανέσεων Μεθοδολογία Κλάδων Ειδικά Θέματα Μεθοδολογία Κλάδων Πρόγραμμα Εκπαίδευση Διακριτικού Δάσους ΜΕΛΕΤΗ Δημιουργούν μεγάλες κατασκευές χρήσιμες για την κατασκήνωση ή την Μ.Δ.Υ. Αναλύονται θέματα που αφορούν τα τμήματα και ο τρόπος που προϊστάμενος έφορος ελέγχει την εφαρμογή τους Αναλύεται ο τρόπος προγραμματισμούς των τμημάτων και ο τρόπος ελέγχου υποστήριξης αυτών Τα ενήλικα να συντεταγμένα ασχολούνται με την δημιουργία ενός μαθησιακού έργου Μεγάλες Κατασκευές και κατασκευές ανέσεων Κατασκήνωσης Οργάνωση Τμημάτων Πρόοδος μελών Ειδικά στοιχεία μεθοδολογίας Βασικές Αρχές και Τρόπος Προγραμματισμού των Τμημάτων - Έλεγχος - Υποστήριξη - Ενθάρρυνση Βελτίωση Η επιλογή της εκπαιδευτικής ενότητας δηλώνει την επιθυμία να παρακολουθήσει το στάδιο Μελέτη του Διακριτικού Δάσους

22 Σελ. 20 Πλάνο Ευέλικτης Εκπαίδευσης Εκπαίδευση Διακριτικού Δάσους Πρακτικό Μέρος Η Προσκοπική Μέθοδος στην Εκπαίδευση Ενηλίκων Δηλώνει την επιθυμία του ενήλικα να παρακολουθήσει το στάδιο Πρακτικό Μέρος του Δ.Δ. Βασικές Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλικών Η επιλογή της εκπαιδευτικής ενότητας δηλώνει την επιθυμία να παρακολουθήσει το Πρακτικό του Διακριτικού Δάσους που υλοποιείτε σαν μια πολυήμερη εκπαίδευση Πως μαθαίνουν οι Ενήλικες Σύγχρονες Τεχνικές Εκπαίδευσης Η Προσκοπική Μέθοδος Σύμβουλος Εκπαιδευτής Να εκτελεί σωστά το ρόλο του Συμβούλου Σύμβουλος ο Ρόλος και ο τρόπος εργασίας Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής Ενότητας ΔΔ Αναλύει τον τρόπο εργασίας που υλοποιούνται στα στάδια του ΔΔ Στάδιο Μελέτη Διακριτικού Δάσους Στάδιο ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ Διακριτικού Δάσους Τρόπος Εργασίας Υποστήριξη και Εφαρμογή Το παραπάνω πλάνο είναι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ όπως προκύπτει από τα θεματολόγια των εκπαιδεύσεων. Πρόκειται να οριστικοποιηθεί από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. κατόπιν επεξεργασίας που θα γίνει, σε συνεργασία με τις Εφορείες των Κλάδων.

23 Σελ. 21 /Ανάλυση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων Ανάλυση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων Ανάλυση Ο προϊστάμενος Έφορος του νέου Ενήλικου Στελέχους καθορίζει τις εκπαιδευτικές ενότητες που πρέπει να παρακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος τηρώντας τα παρακάτω : 1. Το κάθε Ενήλικο Στέλεχος πρέπει να ολοκληρώσει κατ ελάχιστο όλες τις Εκπαιδευτικές ενότητες του ρόλου του. Ο Ρόλος του Αρχηγού πρέπει να ολοκληρώσει και τις εκπαιδευτικές ενότητες του Υπαρχηγού. Ένας νέος Εθελοντής : Εάν ο Ρόλος του είναι Υπαρχηγός Τμήματος πρέπει να περάσει 12 εκπαιδευτικές ενότητες. Αυτές του δίνουν τις γνώσεις και ικανότητες να υποστηρίζει τον Αρχηγό στην Οργάνωση του Τμήματος και στην προετοιμασία και εκτέλεση του Προσκοπικού Προγράμματος μαθαίνοντας του την μεθοδολογία του Κλάδου του. Αυτές του δίνουν τις γνώσεις και ικανότητες του θεματολογίου που καλύπτουν το υπάρχον εκπαιδευτικό μοντέλο του ΣΕΠ (οι Εκπαιδεύσεις της Αρχικής και Βασικής). Εάν ο Ρόλος του είναι Αρχηγός Τμήματος πρέπει να περάσει 22 εκπαιδευτικές ενότητες, επιπλέον 10 εάν από Υπαρχηγός γίνει Αρχηγός. Αυτές του δίνουν τις γνώσεις και ικανότητες του θεματολογίου που καλύπτουν το υπάρχον εκπαιδευτικό μοντέλο του ΣΕΠ (οι Εκπαιδεύσεις της Αρχικής, Βασικής, και Κατασκηνωτικής Τεχνικής ή Μ.Δ.Υ.) Εάν ο Ρόλος του είναι Αρχηγός Συστήματος πρέπει να περάσει 14 εκπαιδευτικές ενότητες, επιπλέον 7 εάν ήταν Αρχηγός Τμήματος...Η Ευέλικτη αναγνωρίζει στα Ενήλικα Στελέχη τις προγενέστερες γνώσεις τους και διαμορφώνει ανάλογα το Εκπαιδευτικό τους Συμφωνητικό... Εάν ο Ρόλος του είναι Έφορος πρέπει να περάσει 17 εκπαιδευτικές ενότητες, επιπλέον 3 εάν ήταν Αρχηγός Συστήματος. Οι αριθμοί των εκπαιδευτικών ενοτήτων είναι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ και πρόκειται να οριστικοποιηθούν από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. κατόπιν επεξεργασίας που θα γίνει, σε συνεργασία με τις Εφορείες των Κλάδων.

24 Σελ. 22 /Ανάλυση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων Προσοχή : Όλοι οι Ρόλοι, εκτός του Υπαρχηγού Τμήματος, με επιπλέον δύο εκπαιδευτικές ενότητες μπορούν να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση τους με την απόκτηση του Διακριτικού Δάσους. Ο Υπαρχηγός Τμήματος μπορεί να φτάσει στο Διακριτικό Δάσους, αφού πρώτα ολοκληρώσει τις εκπαιδευτικές ενότητες του Ρόλου του και μετά παρακολουθήσει και τις εκπαιδευτικές ενότητες του Αρχηγού Τμήματος. 2. Μια εκπαιδευτική ενότητα μπορεί να μην την παρακολουθήσει κάποιο Ενήλικο Στέλεχος εάν αποδεδειγμένα έχει τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες που καλύπτει η ενότητα. Την έγκριση για την μη παρακολούθηση μιας εκπαιδευτικής ενότητας την δίνει η Εφορεία Εκπαίδευσης της Γενικής Εφορείας π.χ. Σε περίπτωση που το νέο στέλεχος είναι Πρόσκοπος Έθνους δεν είναι απαραίτητο να παρακολουθήσει την ενότητα της Προσκοπικής Τεχνικής Ι. 3. Ένα Ενήλικο Στέλεχος μπορεί να παρακολουθήσει και εκπαιδευτικές ενότητες που δεν αφορούν τον ρόλο του, για να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες, αρκεί να έχει συμφωνήσει ο προϊστάμενος έφορος του κατά την συνάντηση που καθορίζουν το «εκπαιδευτικό συμφωνητικό» και πρέπει να καταχωρηθούν ανάλογα στο σύστημα. 4. Αλλαγή Ρόλου. Όταν ένα Ενήλικο Στέλεχος ξεκινήσει να υλοποιεί το «Εκπαιδευτικό του Συμφωνητικό» και ξαφνικά αλλάξει καθήκοντα, τότε επικοινωνεί με τον προϊστάμενο Έφορό του και επαναπροσδιορίζουν το «Εκπαιδευτικό Συμφωνητικό», λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις που έχει αποκτήσει και τις εκπαιδευτικές ενότητες που έχει ολοκληρώσει. 5. Υπάρχουν εκπαιδευτικές ενότητες που εκτός από τη θεωρία έχουν και πρακτική εφαρμογή. Π.Χ. η ενότητα «Προσκοπική Τεχνική Ι» απαιτεί μια θεωρητική συνάντηση 4 ωρών και μια πρακτική εφαρμογή διάρκειας 2 ημερών. Οι εκπαιδευτικές ενότητες με έντονη πρακτική εφαρμογή (τις οποίες ονομάζουμε πρακτικές εκπαιδευτικές ενότητες) είναι οι παρακάτω : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι ΠΑΙΧΝΙΔΙ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η Μ.Δ.Υ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4ωρες θεωρία + 2ημέρες πρακτική 6ωρες 6ωρες 10ωρες 12ωρες 3ημέρες

25 Σελ. 23 /Ανάλυση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων ΜΕΤΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΔΑΣΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 2ημέρες 10ωρες 5ημέρες Οι χρονικές διάρκειες και οι μέθοδοι υλοποίησης των εκπαιδευτικών ενοτήτων θα οριστικοποιηθούν από την Εφορεία Εκπαίδευσης, κατόπιν επεξεργασίας που θα γίνει, σε συνεργασία με τις Εφορείες των Κλάδων. 6. Το Ενήλικο Στέλεχος επιλέγει τη σειρά που θα παρακολουθήσει τις θεωρητικές και πρακτικές εκπαιδευτικές ενότητες του ρόλου του. Βασικό χαρακτηριστικό της Ευέλικτης Εκπαίδευσης είναι να δίνει την ευελιξία στον κάθε ένα, ανάλογα τη χρονική στιγμή, τις υποχρεώσεις που έχει, αλλά και τις προσωπικές του ανάγκες, να καταρτίζει το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα. Το Ενήλικο Στέλεχος πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ότι υπάρχουν κάποιες εκπαιδευτικές ενότητες που έχουν ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ κάποιες άλλες. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις προ απαιτούμενες. Εκπαιδευτική Ενότητα Προσκοπική Τεχνική ΙΙ Μεγάλες Κατασκευές και Κατασκευές Ανέσεων Ετήσιος Μηνιαίος Προγραμματισμός Τμήματος Προγραμματισμός Κατασκήνωσης ή Μεγάλης Δράσης Προαπατούμενες Προσκοπική Τεχνική Ι Προσκοπική Τεχνική Ι Προσκοπισμός 5 Τομείς Ενδιαφέροντος και τα 6 Ανιχνευτικά Πεδία Πρόοδος Χαρακτηριστικά Ηλικίας Δράση Περιβάλλοντος Πόλης Μονοήμερη Εκδρομή Ειδικά Στοιχεία Προγράμματος Ειδικά στοιχεία Κατασκήνωσης ή ΜΔΥ Ετήσιος Μηνιαίος Προγραμματισμός Τμήματος (Ο παραπάνω πίνακας θα οριστικοποιηθεί από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. κατόπιν επεξεργασίας που πρόκειται να γίνει σε συνεργασία με τις Εφορείες των Κλάδων). 7. Με ροζ χρώμα αποτυπώνονται οι εκπαιδευτικές ενότητες που αφορούν όλους τους ρόλους και αποτελούν είτε μέρος της κύριας Εκπαίδευσης ενός Ενήλικα

26 Σελ. 24 /Ανάλυση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων Εθελοντή, είτε είναι κατ επιλογή συμπληρωματικές - εξειδικευμένες εκπαιδευτικές ενότητες. Στο Πλάνο οι εκπαιδευτικές ενότητες που αναφέρονται στην τελευταία σελίδα. είναι οι κατ επιλογή Εκπαιδευτικές Ενότητες, που ανάλογα με τον Ενήλικα και το τι θέλουμε για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, θα επιλέξουμε. Ποιο συγκεκριμένα : Μεγάλες Κατασκευές και κατασκευές ανέσεων Προσκοπική Τεχνική ΙΙ Μεθοδολογία Κλάδων Ειδικά Θέματα Μεθοδολογία Κλάδων Πρόγραμμα Διακριτικό Δάσους - Μελέτη Διακριτικό Δάσους Πρακτικό Μέρος Η Προσκοπική Μέθοδος στην Εκπαίδευση Ενηλίκων Σύμβουλος Εκπαιδευτής Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής Ενότητας ΔΔ Την παρακολουθούν τα Ενήλικα Στελέχη που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες για να φτιάχνουν μεγάλες κατασκευές σε δράσεις Την παρακολουθούν τα Ενήλικα Στελέχη που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες για την ποιο ασφαλή μετακίνηση του τμήματος στο ορεινό πεδίο. Την παρακολουθούν τα Ενήλικα Στελέχη που έχουν τον Ρόλο του Αρχηγού Συστήματος ή Εφόρου και δεν έχουν περάσει από τον Ρόλο του Αρχηγού ή Βαθμοφόροι που απείχαν από την Κίνηση για μεγάλο χρονικό διάστημα και πρέπει να ενημερωθούν. Την παρακολουθούν τα Ενήλικα Στελέχη που έχουν τον Ρόλο του Αρχηγού Συστήματος ή Εφόρου και δεν έχουν περάσει από τον Ρόλο του Αρχηγού ή Βαθμοφόροι που απείχαν από την Κίνηση για μεγάλο χρονικό διάστημα και πρέπει να ενημερωθούν Την παρακολουθούν τα Ενήλικα Στελέχη που θέλουν να ολοκληρώσουν την Εκπαίδευση τους με την απόκτηση του Δ.Δ. Την παρακολουθούν τα Ενήλικα Στελέχη που θέλουν να ολοκληρώσουν την Εκπαίδευση τους με την απόκτηση του Δ.Δ. Την παρακολουθούν τα Ενήλικα Στελέχη που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην Εφορεία Εκπαίδευσης και γενικότερα στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Την παρακολουθούν όλα τα Ενήλικα Στελέχη με Διακριτικό Δάσους που θα δραστηριοποιηθούν σαν Σύμβουλοι Εκπαιδευτές στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Την παρακολουθούν τα Ενήλικα Στελέχη που θέλουν να υλοποιούν τις εκπαιδευτικές ενότητες του Διακριτικού Δάσους

27 Σελ. 25 /Εκπαίδευση Διακριτικού Δάσους Εκπαίδευση Διακριτικού Δάσους Μόλις ένα Στέλεχος ολοκληρώσει επιτυχώς (στάδια παρακολούθηση και εφαρμογή ) όλες τις εκπαιδευτικές ενότητες που αναγράφονται στο «Εκπαιδευτικό του Συμφωνητικό», μπορεί να παρακολουθήσει τις εκπαιδευτικές ενότητες: Εκπαίδευση Διακριτικού Δάσους - Μελέτη Εκπαίδευση Διακριτικού Δάσους - Πρακτικό και να αποκτήσει το Πτυχίο του Διακριτικού Δάσους. Ο στόχος της Ευέλικτης Εκπαίδευσης είναι όλα τα Ενήλικα Στελέχη της να ολοκληρώνουν την εκπαίδευση τους με την απόκτηση του Διακριτικού Δάσους. Το Ενήλικο Στέλεχος μπορεί να παρακολουθήσει τις παραπάνω ενότητες με όποια σειρά θέλει. Η Εφορεία Εκπαίδευσης της Γενικής Εφορείας κάθε χρόνο δημιουργεί μια Ομάδα Εργασίας Αρχηγών Εκπαιδευτών, η οποία αναλαμβάνει για ένα ολόκληρο χρόνο να υλοποιήσει τις εκπαιδευτικές ενότητες του Διακριτικού Δάσους. Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τέσσερα μέλη (έναν από κάθε κλάδο) και τον Έφορο Εκπαίδευσης και εμπλουτίζεται ανάλογα με τις ανάγκες με επιπλέον Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Η εκπαιδευτική ενότητα Εκπαίδευση Διακριτικού Δάσους - Πρακτικό είναι μια 5θήμερη συνεχόμενη ή σπαστή, Εκπαίδευση σε ένα Κατασκηνωτικό Εκπαιδευτικό Κέντρο του ΣΕΠ και απαιτεί μόνο τη φυσική παρουσία του εκπαιδευόμενου. Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται 3 εκπαιδεύσεις περίπου κάθε 4 μήνες ανάλογα φυσικά και τον αριθμό των αιτήσεων. Η εκπαιδευτική ενότητα Εκπαίδευση Διακριτικού Δάσους - Μελέτη είναι μια εργασία που πρέπει να υλοποιήσει και να παραδώσει ο Εκπαιδευόμενος με ένα συγκεκριμένο θέμα (θεματικό χαρακτήρα). Πραγματοποιείται η συγκεκριμένη ενότητα μια φορά το χρόνο με διάρκεια 12 μήνες και τα Ενήλικα Στελέχη που συμμετέχουν, πρέπει εντός του χρονικού ορίου να παραδώσουν την εργασία τους. Η εργασία ακολουθεί τις διαδικασίες ενός μαθησιακού έργου και υπάρχει συνεχόμενη επικοινωνία του Εκπαιδευόμενου με τους Αρχηγούς Εκπαιδευτές, με ανατροφοδότηση μεταξύ εργασιών, κειμένων και υποστηρικτικού υλικού. Το θέμα της εργασίας που θα αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι, το αποφασίζει η Ομάδα Εργασίας του Διακριτικού Δάσους σε συνεργασία με την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. και πηγάζει μέσα από τους Στρατηγικούς Στόχους της Γ.Ε. αλλά και θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία. Η Εκπαίδευση Διακριτικού Δάσους, είναι κοινή για όλους τους Κλάδους του Προσκοπικού προγράμματος.

28 Σελ. 26 /Δια Βίου Μάθηση Δια Βίου Μάθηση Η εκπαίδευση των Ενηλίκων Στελεχών της Κίνησης δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Κάθε Ενήλικο Στέλεχος που είναι πτυχιούχος Διακριτικού Δάσους, πρέπει να προσπαθεί να παρακολουθεί επιτυχώς μια τουλάχιστον εκπαιδευτική ενότητα κάθε δύο χρόνια. Εάν κάποιο Ενήλικο Στέλεχος: Παρακολουθήσει ένα Σεμινάριο ενός άλλου Οργανισμού που συσχετίζεται με τον Εθελοντισμό, τους Νέους, την Εκπαίδευση ή Παρακολουθήσει ένα συνέδριο ή σεμινάριο που οργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Προσκοπική Περιοχή ή το Παγκόσμιο Προσκοπικό Γραφείο ή από κάποια άλλη Προσκοπική Οργάνωση, ή Συμμετέχει σε ένα συγγραφικό έργο που αναπτύσσουν τα μέλη του Προσωπικού Εκπαίδευσης, με στόχο να βελτιώνουν το υλικό των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων. τότε λαμβάνεται υπόψη στην εξέλιξη του και λογίζεται σαν να έχει παρακολουθήσει μια εκπαιδευτική ενότητα.

29 Σελ. 27 Εκπαίδευση και Διοικητικά Καθήκοντα Εκπαίδευση και Διοικητικά Καθήκοντα Εντολή Διοίκησης Τα Ενήλικα Στελέχη για την άσκηση των καθηκόντων τους λαμβάνουν Προσωρινή ή Οριστική Εντολή Διοίκησης, σε σχέση με την εκπαίδευση τους. Προσωρινή Εντολή Διοίκησης διάρκειας ενός έτους, λαμβάνουν όλοι οι ρόλοι με την ένταξη τους στην Προσκοπική Κίνηση. Ανανέωση Οριστικής Εντολής Διοίκησης γίνεται μόνο όταν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εκπαιδευτικές ενότητες του ρόλου του. Ο Αρχηγός Τμήματος μπορεί να είναι Αρχηγός Κατασκήνωσης ή Μ.Δ.Υ. όταν ολοκληρώσει όλες τις εκπαιδευτικές ενότητες του ρόλου του. Εργασίες Διοικητικών Κλιμακίων Η Ευέλικτη Εκπαίδευση για την υλοποίησή της, απαιτεί τη συνεργασία όλων των Διοικητικών Κλιμακίων του Οργανισμού, τα οποία αναλαμβάνουν συγκεκριμένα καθήκοντα τα οποία παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα : ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Ε. ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ.Ε. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Καταχωρεί τον νέο Ενήλικα Εθελοντή στο σύστημα και εκτελεί τις διαδικασίες που προβλέπονται στο στάδιο της ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αναλαμβάνει την υλοποίηση του σταδίου της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Αναλαμβάνει την υλοποίηση του σταδίου της ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ και ελέγχει την καλή λειτουργία όλων των υπολοίπων σταδίων. Έχει την εποπτεία της εφαρμογής του μοντέλου στη Ευέλικτης Εκπαίδευσης και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται.

30 Σελ. 28 Εκπαιδευτικό Προσωπικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Για την υποστήριξη και την υλοποίηση της Ευέλικτη Εκπαίδευσης απαιτείται και το ανάλογο Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Οι εργασίες του Εκπαιδευτικού Προσωπικού για την υλοποίηση της Ευέλικτης Εκπαίδευσης είναι οι εξής : 1. Σύμβουλοι Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Ενοτήτων 2. Εκπαιδευτές που υλοποιούν τις θεωρητικές και πρακτικές εκπαιδευτικές ενότητες 3. Εκπαιδευτές που υλοποιούν την θεωρητική και πρακτική ενότητα του ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 4. Στελέχωση των Εφορειών Εκπαίδευσης Π.Ε. και Γ.Ε. Για την υλοποίηση των παραπάνω εργασιών το Εκπαιδευτικό Προσωπικό χωρίζεται στις κατηγορίες : Βοηθοί Εκπαιδευτές Εκπαιδευτές Αρχηγοί Εκπαιδευτές. Εφορεία Εκπαίδευσης Γενικής Εφορείας

Ευέλικτη Εκπαίδευση Μοντέλο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Στελεχών «.Η εκπαίδευση γίνεται µε βάση συγκεκριµένες µεθόδους, σε ένα ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα, µε συγκεκριµένους µαθησιακούς στόχους και είναι οριοθετηµένη

Διαβάστε περισσότερα

προσκοπισμός αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

προσκοπισμός αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ προσκοπισμός αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 2013-2015 λίγα λόγια ως πρόλογος... Tο παρόν Πρόγραμμα Δράσης της Γενικής Εφορείας (Σεπτέμβριος 2013 Αύγουστος 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ... 3 2. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ... 3 3. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων & Ενεργειών

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων & Ενεργειών Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων & Ενεργειών 26η Π.Α.Π.Ε. Ειδική Δοκιμασία Προσκόπων Έθνους 53ο JOTA 14ο JOTI 13οι Πανελλήνιοι Αερομοντελικοί Αγώνες 2η βάση ανακάλυψης «Προσκόπου του Κόσμου» Σχεδιασμός και κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα (Απρίλιος 2013)

Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα (Απρίλιος 2013) Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα () Εισαγωγικά Τον Νοέμβριο του 2012 ξεκίνησε για πρώτη φορά μια προσπάθεια για την πανελλήνια αποτύπωση της ταυτότητας των Ομάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Με οδηγό την πανελλήνια έρευνα στις Ομάδες Προσκόπων στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α Σ

Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α Σ Αναγνώριση Προσπάθειας 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α Σ Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόµενα CD Rom Θέµατα 1ου Κεφαλαίου Συχνά θα παρατηρείς στην Αγέλη την προσπάθεια που καταβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

πρόγραμμα δράσης γενικής εφορείας

πρόγραμμα δράσης γενικής εφορείας πρόγραμμα δράσης γενικής εφορείας 2010 2011 Έλληνες Πρόσκοποι κίνηση για τους νέους του σήμερα, εγγύηση για τους πολίτες του αύριο ΓΕΝΙΚΑ Tο Πρόγραμμα Δράσης της Γενικής Εφορείας ( Μάϊος 2010 - Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης για Συμμετοχή στην Προσκοπική Εκπαίδευση

Οδηγίες υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης για Συμμετοχή στην Προσκοπική Εκπαίδευση Οδηγίες υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης για Συμμετοχή στην Προσκοπική Εκπαίδευση Εισαγωγή Το παρόν κείμενο έχει σκοπό να εξηγήσει με απλό τρόπο, τη χρήση του προγράμματος e-εκπαίδευση, από τον Αρχηγό Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11. - Εφόρους Γενικής Εφορείας. : Φάκελος Ομαδικής Αποστολής στο Εξωτερικό

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11. - Εφόρους Γενικής Εφορείας. : Φάκελος Ομαδικής Αποστολής στο Εξωτερικό ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 8 Ιουλίου 2008 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑ : - Αρχηγούς Συστήματος - Περιφερειακούς Εφόρους : - Εφόρους Περιοχών - Εφόρους Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γενικά Λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι σήμερα Εγκυκλίους για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Για την κατανόηση του θέματος καθώς το διαβάζουμε θα πρέπει γνωρίζουμε ή να έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Στον Προσκοπισµό οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σειρά από εµπειρίες που συµβάλλουν στην φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ 3 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ Εγκρίθηκε στις 25.6.2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ... 3 3. ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους 2.5.1. Οργάνωση Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους

Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους 2.5.1. Οργάνωση Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους Η Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους όπως καθορίζεται από τον Κανονισμό των Προσκοπικών Κλάδων έχει διάρκεια 2 μέρες, πραγματοποιείται στο ύπαιθρο, οι Πρόσκοποι μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10. - Τοπικούς και Περιφερειακούς Εφόρους - Εφόρους Περιοχών. : Προγραμματισμός στην Αγέλη Λυκοπούλων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10. - Τοπικούς και Περιφερειακούς Εφόρους - Εφόρους Περιοχών. : Προγραμματισμός στην Αγέλη Λυκοπούλων ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2007 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 ΑΠΟ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑ : Εφορεία Κλ. Λυκοπούλων : - Αρχηγούς Αγελών Λυκοπούλων - Μέλη Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Περιεχόµενα ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. 4 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΜΗΣ 4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 ο ΚΛΑΔΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Ιανουάριος 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Ανακοίνωση Ημερομηνία Κεφάλαιο Περιεχόμενο 8.1 Είδη Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Νοέμβριος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 ΒΕ 6 30 10 2009 2 2.4. Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους 2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΚΛΑ ΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Εγκρίθηκε την 7η Φεβρουαρίου 2001 1. ΓΕΝΙΚΑ Παιδιά που συµπλήρωσαν το 7 ο έτος της ηλικίας τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΜΑΡΘΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Θεσσαλονίκη, 26/9/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προσκοπισμός : αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος

Προσκοπισμός : αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος Προσκοπισμός : αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΠ 2013-2017 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Ο Ελληνικός Προσκοπισμός κάνοντας πράξη τις διαχρονικές Αρχές του, τη Ζωή στη Φύση και την Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση»

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» INFO KIT Μέρος 2 Μάης 2011 1. Η ΕΕΥ ως εμπειρία μάθησης Η συμμετοχή ως εθελοντής ΕΕΥ είναι μια πολύτιμη προσωπική, κοινωνική και πολιτισμική εμπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Απονοµής Χρυσού Βέλους. Για να απονεµηθεί σ έναν Πρόσκοπο το ΧΡΥΣΟ ΒΕΛΟΣ θα πρέπει:

Κανονισµός Απονοµής Χρυσού Βέλους. Για να απονεµηθεί σ έναν Πρόσκοπο το ΧΡΥΣΟ ΒΕΛΟΣ θα πρέπει: Κανονισµός Απονοµής Χρυσού Βέλους Για να απονεµηθεί σ έναν Πρόσκοπο το ΧΡΥΣΟ ΒΕΛΟΣ θα πρέπει: Α. Να γνωρίζει και να χρησιµοποιεί τις εξής προσκοπικές γνώσεις: Πώς γίνεται η τεχνητή αναπνοή, πώς αντιµετωπίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 25 Μαΐου 15 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την ένταξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς 1. Σε γενικές γραμμές α) Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ Νοέµβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 4 1. ΙΑΚΡΙΣΗ ΡΑΣΕΩΝ σελ. 4 2. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚ ΡΟΜΗ σελ. 6 2.1. Προϋποθέσεις ιεξαγωγής σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (e-σεπ αξιολόγηση)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (e-σεπ αξιολόγηση) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (e-σεπ αξιολόγηση) Για τον Αρχηγό Εισαγωγή Το παρόν κείμενο έχει σκοπό να εξηγήσει στον Εκπαιδευτή που αναλαμβάνει σαν Αρχηγός να οργανώσει και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (Εκδρομές - Περίπατοι)

ΔΡΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (Εκδρομές - Περίπατοι) 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (Εκδρομές - Περίπατοι) Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Η ζωή της υπαίθρου αποτελεί μια τις τρεις βασικές μεθόδους που χρησιμοποιεί ο Προσκοπισμός.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.ΣΤΟΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ... 3 2. ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ...3 3. ΣΤΟΛΗ NΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ... 3 4. ΣΤΟΛΗ ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ... 4 5. ΣΤΟΛΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ 4 ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 2 Απριλίου 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Άρθρο Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι.

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι. «Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ Αισώπου Β., Αλαµπάνου Ε., Κυρίτση Ι., Τσιώτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς Πρόγραμμα: Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς 1. Εισαγωγή 1.1. Γενική εισαγωγή στο εργασιακό άγχος Η φύση της εργασιακής ζωής έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας οργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων. Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΣΥΝΕΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ H αντίληψή μας για τον εθελοντισμό Τι προσφέρουν οι εθελοντές Δούναι και λαβείν Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το παρόν ερωτηματολόγιο ανάλυσης της θέσης εργασίας σχεδιάστηκε με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αθήνα, 2/12/2014 ΣΚΟΠΟΣ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης (Κ.Ε.Κ.- ΕΚΠΑ) αποτελεί την υπηρεσία μέσω της οποίας το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

9o Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών

9o Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών 2009 9o Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Προκαταρτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής 12 15 Νοεμβρίου 2009 18/6/2009 Η ΕΛΕΓΕΙΑ ανακοινώνει την οργάνωση του 9 ου Σεμιναρίου Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Κεφ. 1 ο Επικοινωνία- Συνεργασία Κεφ. 2 ο Εντυπα - Σφραγίδες 1 Κεφ. 1ο : Επικοινωνία Συνεργασία 1) Συνεργασία µε Αρχές και Κοινωνικούς Φορείς Η δηµιουργία, διατήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 65. Οδηγίες για τη λειτουργία της Αρχικής Σχολής Προσκοπικής Τεχνικής (Άµεση Εφαρµογή από 1/10/2003)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 65. Οδηγίες για τη λειτουργία της Αρχικής Σχολής Προσκοπικής Τεχνικής (Άµεση Εφαρµογή από 1/10/2003) ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεµβρίου 2003 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 65 ΑΠΟ : ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΘΕΜΑ : Εφορεία Σχολών - Εφόρους Περιοχής - Περιφερειακούς Εφόρους - Μέλη Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ: ΠΕΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Β ΦΑΣΗ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3-02-2014

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ: ΠΕΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Β ΦΑΣΗ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3-02-2014 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ: ΠΕΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Β ΦΑΣΗ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3-02-2014 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Περιγραφή Παρουσίαση της πραγματικότητας της πόλης. Βιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας τα όρια των Καλών Πρακτικών Ευαγγελία Τρέσσου Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ 1

Διερευνώντας τα όρια των Καλών Πρακτικών Ευαγγελία Τρέσσου Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ 1 Διερευνώντας τα όρια των Καλών Πρακτικών Ευαγγελία Τρέσσου Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ 1 Θα αποφύγω να αποτυπώσω με αριθμούς τα αποτελέσματα της παρέμβασής μας και θα περιγράψω το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής ηµοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ Λευκωσία, 4 Νοεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2011/0958 Αρ. Φακ.: 550 ΠΡΟΣ: - - - Αδελφοί µου, Αναπληρωτή Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 131/1. ΚΟΙΝ. : - Σώµα Προσκόπων Κύπρου - Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού - Κεντρική Επιτροπή Παλαιών Προσκόπων Ελλάδος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 131/1. ΚΟΙΝ. : - Σώµα Προσκόπων Κύπρου - Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού - Κεντρική Επιτροπή Παλαιών Προσκόπων Ελλάδος (Κ.Ε.Π.Π.Ε. ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 131/1 ΠΡΟΣ : - Αρχηγοί & Υπαρχηγοί Τµηµάτων - Αρχηγούς Συστηµάτων - Περιφερειακούς & Τοπικούς Εφόρους - Εφόρους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ζηρού θα υλοποιήσει για την εκπαιδευτική περίοδο 2013 2014 τα ακόλουθα προγράμματα: ΘΕΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Δράσεων - Κατασκηνώσεων - Κατασκηνωτικοί Χώροι - Κανόνες Ασφάλειας Λευκωσία Ιούλιος 2011 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 97. : Εφορεία Σχολών. : Όλους τους Βαθμοφόρους. ΘΕΜΑ : Πανελλήνιο Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων 2008-2009.

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 97. : Εφορεία Σχολών. : Όλους τους Βαθμοφόρους. ΘΕΜΑ : Πανελλήνιο Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων 2008-2009. ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 97 ΑΠΟ ΠΡΟΣ : Εφορεία Σχολών : Όλους τους Βαθμοφόρους ΘΕΜΑ : Πανελλήνιο Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων 2008-2009 Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών

Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών Περιεχόµενα 1. Σκεπτικό εκπαίδευσης οµάδας ΜΟ 2. Περιγραφή 3. Ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραµµα 4. Εκπαιδευτική µεθοδολογία (µε βήµατα) 5. Θέµατα (στόχος, βήµατα) ΣΟ Υπευθυνότητες

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας. Όραμα και στόχοι του τμήματος 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Πνευματικής Καλλιέργειας

Δράσεις Πνευματικής Καλλιέργειας 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δράσεις Πνευματικής Καλλιέργειας Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Η ανάπτυξη και η καλλιέργεια πνευματικών ικανοτήτων του παιδιού, η δημιουργικότητα, το αισθητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$

()#µ*&+,-./ (0)1#2345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ !"µ#$%&#' ()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ 8"4&%2#' (&91-#5$!.µ"#5-"#/ (0)1#2":4: (;7$.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης: 21 Νοεμβρίου 2013 Λευκωσία Ιανουάριος 2014 Περιεχόμενα: 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 2 Α. ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ... 2 Β. Γ ΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. Εγκρίθηκε την 15 η Μαΐου 1999 ΜΕΡΟΣ 1ο - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Το ΣΕΠ για την πραγματοποίηση του σκοπού του, απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Developing Leadership Skills Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας του Δήμου με τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για την Ίδρυση και Λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ.

1. Το Υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας του Δήμου με τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για την Ίδρυση και Λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ. Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 Αρ. Πρωτ.: 602/10/21977 Ανοιχτή Πρόσκληση προς τους Δήμους της Επικράτειας στο πλαίσιο των Πράξεων: «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα