Εφαρμογές βασισμένες στο Arduino

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρμογές βασισμένες στο Arduino"

Transcript

1 Εφαρμογές βασισμένες στο Arduino Οι εργασίες που ακολουθούν, εκπονήθηκαν από τους μαθητές και παρουσιάστηκαν μέσα στην τάξη. Η κάθε ομάδα μαθητών, ανέλαβε κάποια εργασία και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα την υλοποιούσε. Στη συνέχεια, την παρουσίαζε στην υπόλοιπη τάξη και όπου ήταν εφικτό επιδεικνύονταν με την αντίστοιχη κατασκευή. Ουσιαστικά, αυτές οι εφαρμογές είναι μαθήματα τα οποία μπορούμε να ακολουθήσουμε για να δημιουργήσουμε κάτι δικό μας μέσα στην τάξη ή στο σπίτι. Αν η κατασκευή είναι εύκολη, μπορεί να υλοποιηθεί μέσα σε μια διδακτική ώρα, μια μικρή προετοιμασία στο σπίτι κυρίως για την προετοιμασία του κώδικα. Αν η εφαρμογή είναι πιο πολύπλοκη, μπορεί να αναλυθεί σε μικρότερες που θα υλοποιούνται πιο εύκολα και θα μπορούν στο τέλος να συντεθούν και να δημιουργήσουν την αρχική εφαρμογή. Οπως μπορεί κανείς να δει και στο τρίτο μέρος αυτής της εργασίας, στην «Ανάπτυξη Έργων», οι εφαρμογές που περιγράφονται εδώ είναι βασικές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουν πιο πολύπλοκα και πιο εντυπωσιακά έργα. Έίναι επίσης ένας οδηγός αναφοράς σε εντολές, αλλά και σε συνδεσμολογία για να κατασκευάσουμε τα δικά μας έργα. 51

2

3 Σύνδεση LED στο Arduino Καραμπατή Μεταξία, Μπαγιάρα Θεοδώρα, Χρηστίδη Κλειώ, Σπαθή Ολγα Πάρα πολλές εφαρμογές, σχεδόν όλες, κάνουν χρήση κάποιων leds. Αυτά χρησιμοποιούνται για την οπτική ένδειξη κάποιων λειτουργιών. Κάθε led είναι στην ουσία μια δίοδος, η οποία δεν έχει εσωτερική αντίσταση, ή έχει πολύ μικρή εσωτερική αντίσταση, και ανάβει όταν της παρέχουμε κάποιο ρεύμα. Ακριβώς επειδή δεν έχει εσωτερική αντίσταση, πρέπει να συνδεθεί με μια εξωτερική αντίσταση σε σειρά ώστε να προστατευτεί από μεγάλη ένταση ρεύματος, αλλά και για να καθορίσουμε την τάση του ρεύματος που θα εφαρμοστεί στις άκρες της που κατά κανόνα καθορίζει και την ποσότητα φωτός που θα ακτινοβολήσει. Χρώματα, σχήματα, μεγέθη, φωτεινότητες είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που μπορεί να διακρίνει κανείς στα leds Ανάλογα με με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε led, αυτό μπορεί να ακτινοβολεί με μεγάλη ή μικρή ένταση φωτός, σε διάφορα χρώματα ή μήκη κύματος, σε απαλούς ή έντονους τόνους, αλλά χαρακτηρίζονται και από τη μορφολογία τους, όπως στρογγυλά, τετράγωνα, ορθογώνια, επίπεδα, μικρής διατομής ή μεγάλης (3mm, 5mm, 10mm). Η γκάμα των επιλογών είναι πραγματικά τεράστια. Τα leds που συνδέονται στο Arduino, απαιτούν να έχουν τέτοια χαρακτηριστικά που να μπορεί να τα οδηγήσει το Arduino απ ευθείας ή με τη χρήση κάποιου driver. Οι περισσότερες 53

4 εφαρμογές με led είναι τέτοιες που μπορούμε να συνδέσουμε ένα led απ ευθείας στο Arduino με την χρήση και μόνο μιας αντίστασης σε σειρά για να προστατεύσει τα ηλεκτρονικά μέρη από βραχυκυκλώματα και μεγάλης έντασης ρεύμα. Πρέπει να λάβουμε υπ όψιν μας οτι κάθε led ανάλογα με την τάση λειτουργίας του και την αντίσταση που έχουμε συνδέσει σε σειρά με αυτό, καταναλώνει κάποια ma ρεύματος (όπως και η αντίσταση), και επίσης, οτι κάθε ακίδα του Arduino παρέχει το πολύ 40mA ρεύματος. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβούμε αυτές τις τιμές στη συνολική κατανάλωση γιατί υπάρχει κίνδυνος να καταστρέψουμε τον μικροελεγκτή. Βέβαια, για τις περισσότερες εφαρμογές που συνήθως χρησιμοποιούμε απλά leds, χαμηλής κατανάλωσης, οι τιμές αυτές είναι μακράν μέσα σε ασφαλή πλαίσια και δε μας προβληματίζουν. Πρέπει επίσης να πειραματιζόμαστε με τις αντιστάσεις γιατί κάποιες μπορεί να έχουν τα πιο επιθυμητά αποτελέσματα από πλευράς φωτεινότητας. Έπιπλέον, ανάλογα με την αντίσταση που έχουμε συνδέσει σε σειρά με το led πρέπει να δούμε ποια θα είναι η τάση που εφαρμόζεται στο led ώστε να είναι μεγαλύτερη από το κατώφλι τάσης που έχει κάθε led για να ανάψει. Σε ορισμένα led αυτό το κατώφλι είναι χαμηλό (μπορεί και 2Volt) ενώ σε κάποια άλλα απαιτείται τουλάχιστον 3,5Volts. Τα χαρακτηριστικά αυτά τα παρέχει ο κατασκευαστής στο αντίστοιχο datasheet του προϊόντος. Οταν θέλουμε να αναπτύξουμε μια εφαρμογή ή όταν δοκιμάζουμε τις λειτουργίες των led, το Arduino μας παρέχει ένα led στην ακίδα 13 (pin 13) που είναι ενσωματωμένο στην πλακέτα. Για να το χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει να ορίσουμε την ακίδα 13 ως εξόδου (στον κώδικα που ακολουθεί η εντολή 1) και στη συνέχεια να στείλουμε ένα HIGH για να το ανάψουμε (εντολή 2) ή ένα LOW για να το σβήσουμε (εντολή 3). Μικρές χρονικές καθυστερήσεις χρησιμοποιούνται για να γίνεται το οπτικό αποτέλεσμα ορατό. Κώδικας //Υπόδειγμα χρήσης LED void setup() { 1 pinmode(13, OUTPUT); // ενώ υπάρχει ένα LED void loop() { 2 digitalwrite(13, HIGH); // ανάβει το led delay(1000); 3 digitalwrite(13, LOW); // σβήνει το led delay(1000); Αν υπάρχουν πολλά leds συνδεδεμένα στα pins του Arduino, θα πρέπει καθένα να το χειριζόμαστε ξεχωριστά. Θα πρέπει να δηλώσουμε την ακίδα καθενός ως εξόδου (OUTPUT) με την λειτουργία pinmode(), αλλά και κάθε φορά που πρέπει να ανάψουμε ή να σβήσουμε κάποιο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αντίστοιχα την εντολή digitalwrite() στέλνοντας ένα HIGH ή ένα LOW αντίστοιχα. Έπειδή οι εφαρμογές με led είναι πραγματικά ατέλειωτες, και πολλές φορές οι ενδείξεις που θέλουμε να οδηγήσουμε με ένα Arduino είναι πολλές, πολλές περισσότερες απ τις διαθέσιμες θύρες του Arduino Uno αλλά ακόμα και του Arduino Mega, συναντάται συχνά η οδήγηση περισσότερων led από συστοιχίες κωδικοποιητών (Shift Register) που δέχονται σε σειριακή μετάδοση τις τιμές διαφόρων led και στη συνέχεια τα ενεργοποιούν, κάνοντας χρήση μόνο μερικών ακίδων από τις διαθέσιμες κάθε πλακέτας. 54

5 Για τέτοιες εφαρμογές χρησιμοποιούνται ολοκληρωμένα κυκλώματα 74ΗC595 που δουλεύουν ως shift registers. Αυτοί τροφοδοτούνται με δεδομένα σε σειριακή μορφή χρησιμοποιώντας μόνο τρεις γραμμές από το Arduino και μπορούν με την κατάλληλη διασύνδεση να οδηγήσουν μέχρι και 16 διαφορετικά leds. Με τη χρήση τέτοιων διατάξεων αποστέλλονται μία προς μία οι τιμές HIGH ή LOW για κάθε led που είναι συνδεδεμένο στη διάταξη από ένα κανάλι δεδομένων, χρησιμοποιώντας και άλλα δυο κανάλια (ακίδες) για τον συγχρονισμό στη μετάδοση και στην εμφάνιση των τιμών από τους shift registers. Πληροφορίες για την προγραμματιστική υλοποίηση αυτών των διατάξεων μπορεί κανείς να αναζητήσει στο διαδίκτυο, ενώ πιο κάτω φαίνεται η αρχιτεκτονική υλοποίηση μιας τέτοιας κατασκευής για 16 leds. 55

6

7 Σύνδεση LCD Screen στο Arduino Ζιώγας Δημήτρης, Χλωρός Δημήτρης, Δανίκας Μιχάλης, Καρανάσιος Θάνος, Τσαράι Ρενάτο Η LCD οθόνη χρησιμοποιείται κυρίως σε καταστήματα ως επιγραφή, στα λεωφορεία και σε αυτόματους πωλητές. Συνήθως πάνω σε μια πλακέτα είναι τοποθετημένη LCD οθόνη, όμως υπάρχουν και άλλες κατασκευές στην αγορά με πλήκτρα ενσωματωμένα που παρέχουν ένα φιλικό προς το χρήστη interface που τους επιτρέπει να περνάνε στο μενού, κάνοντας επιλογές κλπ. Η οθόνη αποτελείται από 2 ή 4 γραμμές και 16 ή 20 στήλες, με άσπρους, μπλε, Υπάρχουν οθόνες LCD που συνδυάζουν και πληκτρολόγιο με buttons για τις βασικές κινήσεις (πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά), ώστε να υποστηρίζονται λειτουργίες που απαιτούν έλεγχο μέσω του πληκτρολογίου και έξοδο δεδομένων στην οθόνη. πράσινους ή μαύρους χαρακτήρες και αντίστοιχα οπίσθιο φωτισμό σε διάφορα μεμονωμένα χρώματα ή και συνδυασμό τους (έγχρωμη). Αν υπάρχει πληκτρολόγιο, διαθέτει πλήκτρα όπως select, up-down, left-right. Η οθόνη και τα πλήκτρα λειτουργούν με ηλεκτρική τάση 5 Volt και μπορεί να είναι τοποθετημένη πάνω σε shield που κουμπώνει στο arduino ώστε να μην απαιτούνται εξωτερικές καλωδιώσεις. Στην εφαρμογή που ακολουθεί, έχουμε συνδέσει μια οθόνη στο Arduino με σκοπό να εμφανίσουμε μηνύματα σ αυτή (παρατίθεται ο πίνακας λειτουργίας της οθόνης με 16 pins). Για τη σύνδεσή της, απαιτεί το pin 4 (RS) και το pin 6 (Enable) ενώ το pin 5 (Read/Write) είναι συνδεμένο στα 0 Volt γιατί θέλουμε μόνο να γράφουμε και όχι να διαβάζουμε από την οθόνη. Έπιπλέον τα pins 11 έως 14 αποτελούν τις γραμμές δεδομένων (Data Bus 4-7) για την αμφίδρομη επικοινωνία με το Arduino (τα DB0-DB3 δεν χρησιμοποιούνται παρά μόνο για ειδικές λειτουργίες όπως να αναβοσβήνει ο κέρσορας ή να ολισθαίνει το κείμενο που είναι τοποθετημένο στην οθόνη). Στο pin 3 μπορούμε να στείλουμε μια τάση ανάμεσα στην τάση τροφοδοσίας και το 0Volt που ρυθμίζει την ένταση των γραμμάτων σε σχέση με το φόντο τους (αντίθεση-contrast). Συνήθως αυτή τη λειτουργία τη ρυθμίζουμε με ένα ποτενσιόμετρο των 10ΚΩ ενώνοντας τους ακραίους ακροδέκτες με τα 0Volt και 5Volt και τον μεσαίο ακροδέκτη στο pin 3 της οθόνης. 57

8 Στο σχήμα που ακολουθεί περιγράφεται πλήρως η συνδεσμολογία με το Arduino για να εμφανίζουμε τα μηνύματα που θέλουμε. Για τη λειτουργία της οθόνης που έχουμε συνδέσει στο Arduino πρέπει να γράψουμε τον κατάλληλο κώδικα. Η γραμμή κώδικα 1 ενσωματώνει τη βιβλιοθήκη της οθόνης υγρών κρυστάλλων, απαραίτητη για να κάνουμε χρήση των εντολών της οθόνης και να αποφύγουμε τον εκτεταμένο και πολύπλοκο κώ- Πίνακας λειτουργίας οθόνης Pin Σύμβολο Τάση Περιγραφή 1 VSS 0V Γείωση 2 VDD +5.0V Τροφοδοσία ρεύματος για τη λειτουργία 3 V0 -- Ρυθμιστικό τάσης για αντίθεση γραμμάτων 4 RS H/L Σήμα για τη επιλογή καταχωρητών: A signal for selecting registers: 1: Data Register (για ανάγνωση & εγγραφή) 0: Instruction Register (για ανάγνωση), Busy flag-address Counter (για εγγραφή). 5 R/W H/L R/W = H : Λειτουργία ανάγνωσης. R/W = L : Λειτουργία Έγγραφής. 6 E H/L Σήμα που επιτρέπει την ανάγνωση η εγγραφή δεδομένων. 7 DB0 H/L 8 bit αμφίδρομο κανάλι δεδομένων. 8 DB1 H/L «--» 9 DB2 H/L «--» 10 DB3 H/L «--» 11 DB4 H/L «--» 12 DB5 H/L «--» 13 DB6 H/L «--» 14 DB7 H/L «--» 15 LED+ +5.0V Τροφοδοσία ρεύματος για πίσω φωτισμό. 16 LED- 0V Γείωση πίσω φωτισμού. δικα. Στη γραμμή 2 ονομάζουμε την οθόνη μας lcd και ορίζουμε τα pins που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση (RS, Enable, DB4-DB7) όπως στο σχεδιάγραμμα. Με την έναρξη της εκτέλεσης του προγράμματος (setup) ορίζουμε το μέγεθος της οθόνης που θα χρησιμοποιήσουμε (γραμμή κώδικα 3) και τη θέση στην οθόνη που θα γράψουμε (γραμμή κώδικα 4). Αξίζει να σημειώσουμε ότι η πρώτη γραμμή της οθόνης είναι η μηδέν και η πρώτη στήλη επίσης μηδέν. Έτσι, αν θέλουμε να τυπώσουμε στον πρώτο χαρακτήρα της οθόνης (πάνω αριστερά) ορίζουμε.setcursor(0,0). Με την εντολή.print() μπορούμε να εκτυπώ- 58

9 σουμε ότι θέλουμε (κείμενο ή αριθμό) στο σημείο που έχουμε ορίσει με την.setcursor(), όπως στη γραμμή κώδικα 5. Μέσα στην επαναληπτική διαδικασία loop() και στη γραμμή κώδικα 6 εμφανίζονται τα δευτερόλεπτα που πέρασαν από την έναρξη λειτουργίας του Arduino. Κώδικας //Υπόδειγμα χρήσης LCD οθόνης 1 #include <LiquidCrystal.h> // select the pins used on the LCD panel 2 LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); void setup() { 3 lcd.begin(16, 2); // διαστάσεις οθόνης 4 lcd.setcursor(0,0); // τοποθέτηση κέρσορα 5 lcd.print("secs since start"); // εκτύπωση μηνύματος void loop() { lcd.setcursor(9,1); // τοποθέτηση του κέρσορα στη // 2η γραμμή και 10η στήλη 6 lcd.print(millis()/1000); // εμφανίζει τα διανυθέντα // seconds από την εκκίνηση 59

10

11 Σύνδεση αισθητήρα φωτός στο Arduino Ένας αισθητήρας φωτός στο Arduino χρησιμοποιείται για να διαβαστεί η ποσότητα φωτός στο περιβάλλον και, ανάλογα με τον κώδικα που έχουμε γράψει, να συμβούν γεγονότα που έχουμε καθορίσει, όπως, να ανάψει μια ενδεικτική λυχνία (led), να γυρίσει ένας σερβομηχανισμός, να ηχήσει ένα πιεζοηλεκτρικό ηχείο κ.λπ. Υπάρχουν πολλών ειδών αισθητήρες φωτός, αλλά ο πλέον λειτουργικός είναι μια φωτοαντίσταση η οποία μεταβάλει την τιμή της κάθε φορά που ο εξωτερικός φωτισμός μεταβάλει την έντασή του. Έτσι, η τιμή της αντίστασης αλλάζει καθώς ο περιβάλλον φωτισμός αυξάνεται ή μειώνεται. Την μεταβλητή τιμή της αντίστασης μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε λαμβάνοντας μεγαλύτερες ή μικρότερες τιμές ρεύματος αφού τη συνδέσουμε με την τάση του Arduino στα +5V. Το κύκλωμα που παρέχει τάση σε μια ακίδα του Arduino φαίνεται στο διπλανό σχήμα (α). Οι δυο αντιστάσεις R 1 και R 2, αποτελούν ένα διαιρέτη τάσης. Η μια από τις δύο αντιστάσεις μπορεί να αντικατασταθεί από μια φωτοαντίσταση (LDR) που θα μεταβάλει την τιμή της ανάλογα με τον εξωτερικό φωτισμό. Η R 2, προστατεύει από πιθανό βραχυκύκλωμα όταν το LDR τοποθετηθεί στη θέση της R 1, ενώ αν το LDR τοποθετηθεί στη θέση της R 2 ή R 1 προστατεύει από βραχυκύκλωμα. Ο τύπος που καθορίζει την τάση Vout είναι ο (β), ενώ στο (γ) φαίνονται τα διαγράμματα τάσης καθώς μεταβάλεται η αντίσταση R 1 (που αντικαταστάθηκε με LDR) και έχοντας σταθερή τιμή στην R 2 (αριστερό διάγραμμα) και όταν το LDR τοποθετηθεί στη θέση της R 2 με σταθερή τιμή της αντίστασης R 1 (δεξιό διάγραμμα). Τυπική τιμή της αντίστασης που παραμένει σταθερή είναι στα 10ΚΩ και συνήθως αυτής της τιμής είναι οι ανατιστάσεις που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές με Arduino και LDR. Το πλήρες κύκλωμα που υλοποιούμε για την κατασκευή μας περιλαμβάνει ένα LDR και μια αντίσταση 10ΚΩ που αποτελούν τον διαιρέτη τάσης του τμήματος που χρησιμοποιεί τον αισθητήρα. Έπίσης, ένα LED συνδεδεμένο με μια αντίσταση 220Ω το οποίο θα ανάβουμε όταν ο φωτισμός που δέχεται το LDR πέσει κάτω από ένα δεδομένο όριο και θα σβήνει στην αντίθετη περίπτωση. Έτσι, δημιουργούμε έναν αυτοματισμό που ανάβει τα φώτα κατά τις περιόδους συσκότισης, ρυθμίζοντας την τιμή αυτή (κατώφλι) σε όποιο επίπεδο φωτός επιθυμούμε. Τέτοιου είδους εφαρμογές, χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε να ανάβουμε εξωτερικό φωτισμό κατά τη διάρκεια την νύχτας ή όταν σκοτεινιάζει, σε συστήματα ασφαλείας με τη δυνατότητα να παραμένει η δέσμη φωτός από ένα laser αδιατάρακτη και συνεχής, αλλά και 61

12 σε άλλες εφαρμογές με τη χρήση περισσότερων LDRs που μπορούν να στρέφουν ένα μηχανισμό προς την κατεύθυνση μιας πηγής φωτός όπως στα tracker που οδηγούν συστοιχίες φωτοβολταϊκών προς τον ήλιο περιστρέφοντάς τα και εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη παραγωγή ρεύματος. Η τιμή του αισθητήρα LDR διαβάζεται από την αναλογική είσοδο Α0 (εντολή 2) σε ένα διάστημα τιμών μεταξύ 0 και 1023 που αντιστοιχεί σε τιμές από 0Volt μέχρι 5Volt. Την τιμή αυτή μπορούμε να τη σταθμίσουμε στο σημείο που επιθυμούμε (κατώφλι - εντολή 1) και να ανάψουμε το led (εντολή 3) όταν η τιμή αυτή πέσει κάτω από τη στάθμη μας (εντολή 2) ή να το σβήσουμε (εντολή 4) όταν η τιμή είναι μεγαλύτερη, δηλαδή όταν ο εξωτερικός φωτισμός είναι έντονος. Κώδικας //Υπόδειγμα χρήσης LDR int LEDPin = 7; // εδώ συνδέεται ένα LED void setup() { pinmode(ledpin,output); // η ακίδα του LED είναι εξόδου void loop() { 1 int thrhld = 300; 2 if (analogread(a0)<thrhld) 3 digitalwrite(ledpin, HIGH); else 4 digitalwrite(ledpin, LOW); 62

13 Σύνδεση stepper motor στο Arduino Καραμπατή Μεταξία, Μπαγιάρα Θεοδώρα, Χρηστίδη Κλειώ, Σπαθή Ολγα, Τρευλάκη Έλένη, Δάσιου Χρυσούλα Βηματικός κινητήρας (stepper motor) Ένας κινητήρας περιστρέφει ένα άξονα δημιουργώντας στο εσωτερικό του ένα μαγνητικό πεδίο με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή την περιστροφική κίνηση την εκμεταλευόμαστε για να κινήσουμε διάφορους μηχανισμούς, που στις μέρες μας είναι απαραίτητοι σε πολλών ειδών εφαρμογές. Έιδικότερα, ο βηματικός κινητήρας, χαρακτηρίζεται από την δυνατότητα περιστροφής του με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και με μικρές κινήσεις όποτε το επιθυμούμε, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να ελέγξουμε μηχανισμούς με μεγάλη ακρίβεια, όπως τις κεφαλές ενός εκτυπωτή που κινούνται ανάμεσα σε δυο άκρα και μόνο μέσα σε αυτά τα όρια, τρυπάνια που θέλουμε να μετακινηθούν σε πολύ συγκεκριμένο βάθος κ.λπ. Στο σχήμα που ακολουθεί φαίνεται το διάγραμμα λειτουργίας ενός βηματικού κινητήρα, ο οποίος αποτελείται από τον άξονα που περιστρέφεται πάνω στον οποίο είναι στερεωμένος ένας μαγνήτης και που ανάλογα από που έλκεται περιστρέφει και τον άξονα, και τέσσερις ή οκτώ ηλεκτρομαγνήτες, διατεταγμένους γύρω από τον άξονα σε ίσες γωνίες και που τον αναγκάζουν όταν λειτουργούν να περιστρέφεται έλκοντας τον σταθερό μαγνήτη. Έτσι, όταν διαρέεται με ρεύμα το πηνίο Α, ο σταθερός μαγνήτης έλκεται προς αυτόν από οποιαδήποτε γειτονική θέση βρισκόταν. Οταν στη συνέχεια τροφοδοτηθεί με ρεύμα ένα εκ των πηνίων Δ ή Β και σταματήσει να λειτουργεί το πηνίο Α, τότε ο μαγνήτης θα κινηθεί προς το πηνίο που δημιουργεί μαγνητικό πεδίο και θα αναγκάσει τον άξονα να περιστραφεί 90 μοίρες αριστερά ή δεξιά αντίστοιχα. Με τον ίδιο τρόπο και εναλλάσσοντας το πηνίο στο οποίο θα διοχετευτεί ρεύμα που δημιουργεί μαγνητικό πεδίο, από κάποιο γειτονικό, ο άξονας περιστρέφεται με ακρίβεια 90 μοιρών. Οι βηματικοί κινητήρες, δε μπορούν να περιστραφούν με την ίδια ταχύτητα που το κάνουν οι περιστροφικοί, αλλά έχουν μεγάλη ακρίβεια περιστροφής. Έσωτερικά, έχουν ένα μηχανισμό που αποτελείται από γρανάζια και εξασφαλίζει στην πράξη μικρότερες γωνίες από 63

14 90 μοίρες και ισχυρότερη περιστροφή. Μια πλήρη περιστροφή του άξονα ενός βηματικού κινητήρα ονομάζεται revolution και μπορεί να αντιστοιχεί σε 1,8 μοίρες ή και λιγότερο της περιστροφής του άξονα του βηματικού κινητήρα. Έπιπλέον, μπορεί η γωνία περιστροφής να μειωθεί στο μισό με την εξής μέθοδο. Μετά την ισορροπία του άξονα στο πηνίο Α, αν αυτό παραμείνει ενεργό με παροχή ρεύματος και ταυτόχρονα ενεργοποιηθεί και το Β, τότε ο άξονας περιστρέφεται σε εκείνη τη θέση που ο μαγνήτης θα ισορροπήσει ανάμεσα στα δυο πηνία. Στη συνέχεια το πηνίο Α απενεργοποιείται και παραμένει μόνο το Β οπότε ο άξονας περιστρέφεται άλλες 45 μοίρες. Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει μικρότερες γωνίες και μεγαλύτερη ακρίβεια. Η πλήρης περιστροφή (revolution) επιτυγχάνεται μέσα σε 8 βήματα όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα. Oδηgός (Driver) Έπειδή ένας ηλεκτρομαγνήτης απαιτεί αρκετή ενέργεια για να λειτουργήσει, και η ένταση του ρεύματος που παρέχει το Arduino είναι πολύ μικρή (περίπου 40mA ανά ακίδα), χρησιμοποιούνται κάποιες συσκευές οδήγησης (drivers) που στην είσοδό τους παίρνουν την τάση από το Arduino και αφού την ενισχύσουν την παρέχουν στο βηματικό κινητήρα. Έτσι, η λειτουργία της διάταξης εξασφαλίζει οτι δε θα καταστραφεί ο μικροελεγκτής του Arduino και οτι ο βηματικός κινητήρας θα έχει αρκετή ισχύ για να περιστρέφεται σταθερά. Για εκπαιδευτικές εφαρμογές χρησι- 64

15 μοποιούμε μικρά stepper motors, αλλά πολύ συχνά υπάρχουν μεγάλες διατάξεις που μπορεί να προσφέρουν μεγάλη ισχύ. Έπιπλέον υπάρχουν αρκετές διαφορετικές μορφές βηματικών κινητήρων που διαφέρουν έστω και κατ ελάχιστο από όσα αναφέραμε αλλά δεν είναι του παρόντος να αναφερθούν. Ένα πλήρες διάγραμμα που περιλαμβάνει και τον driver μπορεί να συνδεθεί με τον τρόπο που φαίνεται στο σχήμα: Αφού ορίσουμε τις ακίδες του Arduino που θα χρησιμοποιήσουμε για να εξάγουμε τις τιμές των πηνίων στη λειτουργία setup() εκτελούμε έναν κώδικα που επαναλαμβάνει 200 περιστροφές του άξονα του βηματικού κινητήρα (εντολή 1) και στη συνέχεια περιμένει 3 δευτερόλεπτα μέχρι να επαναλάβει τη διαδικασία. Στη λειτουργία revolution() περιγράφουμε μια πλήρη περιστροφή του άξονα. Η τιμή της wait (εντολή 2) είναι απαραίτητη για να υπάρχει μιαα μικρή καθυστέρηση από τη στιγμή που ενεργοποιείται το πηνίο μέχρι να εκτελεστεί η επόμενη εντολή για να προλάβει ο άξονας να περιστραφεί. Στις εντολές 3 απενεργοποιούνται όλα τα πηνία και ενεργοποιείται μόνο το πρώτο (εντολή 4). Μετά τη μικρή καθυστέρηση για την περιστροφή του άξονα απενεργοποιείται το πρώτο πηνίο (εντολή 5) και ενεργοποιείται το δεύτερο πηνίο (εντολή 6). Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να ολοκληρωθεί μια πλήρη περιστροφή του άξονα (revolution), η οποία θα αποδώσει (λόγω του μειωτήρα στροφών) κάποια μικρή γωνία στον άξονα του κινητήρα (που εξαρτάται από τον κατασκευαστή). Κώδικας //Υπόδειγμα χρήσης Βηματικού Κινητήρα (Stepper Motor) int SMPin1 = 8; // οι ακίδες του stepper motor int SMPin2 = 9; int SMPin3 = 10; int SMPin4 = 11; 65

16 void setup() { pinmode(smpin1, OUTPUT); pinmode(smpin2, OUTPUT); pinmode(smpin3, OUTPUT); pinmode(smpin4, OUTPUT); void loop() { for (int i=0;i<200;i++) { 1 revolution (); delay(3000); void revolution() { 2 int wait=10; 3α digitalwrite(smpin2, LOW); 3β digitalwrite(smpin3, LOW); 3γ digitalwrite(smpin4, LOW); 4 digitalwrite(smpin1, HIGH); delay(wait); 5 digitalwrite(smpin1, LOW); 6 digitalwrite(smpin2, HIGH); delay(wait); digitalwrite(smpin2, LOW); digitalwrite(smpin3, HIGH); delay(wait); digitalwrite(smpin3, LOW); digitalwrite(smpin4, HIGH); delay(wait); digitalwrite(smpin4, LOW); 66

17 Σύνδεση διακόπτη πίεσης (button) στο Arduino Οι πιεστικοί διακόπτες συνδέουν δυο σημεία ενός κυκλώματος όταν πατηθούν. Στο παράδειγμα που ακολουθεί, πιέζοντας ένα διακόπτη πίεσης ανάβει το ενσωματωμενο led της ακίδας 13 στο Arduino. Το κύκλωμα που υλοποιεί ένα διακόπτη πίεσης υποστηρίζεται και από μια αντίσταση (συνήθως 10ΚΩ). Ο πιεστικός διακόπτης συνδέεται από την μια άκρη του στα +5V και από την άλλη σε μια ψηφιακή ακίδα (στο παράδειγμά μας είναι το pin 2) που θα ελέγχει την κατάστασή του και μέσω της αντίστασης στα 0V (GND). Η αντίσταση που είναι συνδεμένη στη γείωση ονομάζεται pull-down και είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του κυκλώματος. Οταν ο πιεστικός διακόπτης δεν είναι πατημένος (όταν δηλαδή δεν δημιουργεί κύκλωμα), τα ποδαράκια του δεν ενώνονται μεταξύ τους και έτσι στην ακίδα 2 συνδέεται η γείωση (GND) μέσω της αντίστασης των 10ΚΩ. Σε αυτή την περίπτωση η ακίδα 2 διαβάζει την λογική τιμή LOW. Οταν ο διακόπτης πατηθεί, δημιουργείται σύνδεση μεταξύ των δυο ποδιών του διακόπτη και έτσι μεταφέρεται η τάση των 5V στην ψηφιακή ακίδα 2, σημαίνοντας ένα λογικό HIGH γι αυτήν. Η διασύνδεση που περιγράφηκε μπορεί να αντιστραφεί. Ο διακόπτης να τοποθετηθεί στη θέση της pull-down αντίστασης και η αντίσταση στη θέση του διακόπτη. Η διάταξη αυτή θα προκαλούσε τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα στην πίεση του διακόπτη και την αποδέσμευσή του. Δηλαδή, όταν ο διακόπτης ήταν πατημένος η ψηφιακή ακίδα 2 θα λάμβανε την τιμή LOW και όταν αποδεσμεύονταν θα λάμβανε την λογική τιμή HIGH. Σε αυτή την περίπτωση η αντίσταση που συνδέεται στα +5V ονομάζεται pull-up. Μια πλήρης υλοποίηση του κυκλώματος με την αντίσταση σε θέση pull-down φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί. Αν συνδέσουμε ένα led στην ακίδα 13 (δεν είναι απαραίτητο να γίνει με εξωτερικό κύκλωμα γιατί υπάρχει εκεί ήδη κάποιο ενσωματωμένο led) και το ανάβουμε 67

18 όταν εμφανιστεί ένα λογικό HIGH στην ακίδα 2 και το σβήνουμε με την ενφάνιση λογικού LOW, τότε θα διαπιστώσουμε τη λειτουργία του διακόπτη για τις δυο προηγούμενες περιπτώσεις συνδεσμολογίας. θα μπορούσαμε επίσης, να αποσυνδέσουμε την ψηφιακή ακίδα 2 εντελώς από το κύκλωμά μας. Αυτό όμως, θα δημιουργούσε αστάθεια στη λειτουργία του led, δεδομένου οτι, στην ακίδα 2 θα εμφανίζονται τόσο τιμές HIGH όσο και LOW τυχαία. Για αυτό το λόγο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια αντίσταση στο κύκλωμα είτε προς τη γείωση GND (pull-down) ή προς τα +5V (pull-up). Η εφαρμογή μας ξεκινά με την αρχικοποίηση των ακίδων 2 και 13 για την σύνδεση σε αυτές ενός διακόπτη και ενός led. Έκεί δηλώνεται η ακίδα του LED σαν εξόδου (εντολή 1) και του πιεστικού διακόπτη σαν εισόδου (εντολή 2). Στη λειτουργία της επανάληψης, αφού διαβαστεί η κατάσταση του διακόπτη (εντολή 3), ελέγχεται αν είναι HIGH (εντολή 4) και αντίστοιχα ανάβει το LED, ή αν είναι LOW (εντολή 5) και σβήνει. Κώδικας //Υπόδειγμα χρήσης push Button int buttonpin = 2; // ακίδα σύνδεση διακόπτη πίεσης int ledpin = 13; // ακίδα σύνδεσης LED int btnstate = 0; // η τιμή της κατάστασης του διακόπτη void setup() { // Αρχικοποίηση ακίδων εισόδου-εξόδου 1 pinmode(ledpin, OUTPUT); 2 pinmode(buttonpin, INPUT); void loop(){ // ανάγνωση της κατάστασης του διακόπτη 3 btnstate = digitalread(buttonpin); // Έλεγχος του διακόπτη αν πιέστηκε (τιμή HIGH) 4 if (btnstate == HIGH) { // άναψε το LED digitalwrite(ledpin, HIGH); 5 else { // σβήσε το LED digitalwrite(ledpin, LOW); 68

19 Σύνδεση servo στο Arduino Σερβο-κινητήρας (servo) Ένας σερβοκινητήρας, αποτελείται από ένα μικρού μεγέθους ηλεκτροκινητήρα που περιστρέφει ένα ρότορα και κινεί έναν άξονα σε γωνία από 0 μέχρι 180 μοίρες. Στο εσωτερικό του, ελέγχεται από ένα ποτενσιόμετρο (μεταβλητή αντίσταση) η τιμή της οποίας μεταβάλεται καθώς περιστρέφεται ο άξονας μαζί με ένα σύστημα γραναζιών που εξασφαλίζει μεγαλύτερη ροπή και ελεγχόμενη ταχύτητα περιστροφής. Ένας σερβοκινητήρας, χρησιμοποιεί τρία καλώδια, εκ των οποίων τα δύο έχουν την τάση λειτουργίας του (συνήθως 0 έως 5 ή 6 Volts) και το τρίτο την τάση αναφοράς, δηλαδή την τιμή της τάσης που περιγράφει τη γωνία κατά την οποία θέλουμε να περιστραφεί ο άξονας του servo. Αν η τάση σε αυτό το καλώδιο είναι 0 Volt, σημαίνει οτι η επιλεγμένη γωνία περιστροφής του άξονα είναι 0 μοίρες. Απ την άλλη, αν η τιμή στο καλώδιο είναι η μέγιστη της τάσης λειτουργίας του κινητήρα, αυτός περιστρεφεται στις 180 μοίρες. Οι ενδιάμεσες τάσεις στο καλώδιο αυτό αντιστοιχούν σε γωνίες ανάμεσα στις 0 και 180 μοίρες, αναλογικά. Καθώς περιστρέφεται το ποτενσιόμετρο εξαναγκασμένο από τον κινητήρα, η τιμή του συγκρίνεται με την τάση του καλωδίου αναφοράς της επιθυμητής γωνίας και όταν αυτή επιτευχθεί δίνεται εντολή να σταματήσει η περιστροφή. Αντίστοιχα, όταν αλλάξει η τάση αναφοράς, εξαναγκάζεται ο κινητήρας να περιστραφεί μέχρι το ποτενσιόμετρο να εξασφαλίσει την κατάλληλη τάση, δηλαδή την επιθυμητή κι ακριβή γωνία. Στο Arduino, δεν υπάρχει αναλογική έξοδος που να εξασφαλίζει για το καλώδιο της τάσης αναφοράς του σερβοκινητήρα τιμή ανάμεσα στα 0 και 5 Volts. Η λειτουργία αυτή επιτυγχάνεται στις ακίδες του Arduino με την ένδειξη PWM (Pulse Width Modulation). Αυτές οι ακίδες χρησιμοποιούνται με τη λειτουργία analog- Write() και αποστέλλουν μια ακολουθία ψηφιακών παλμών με κατάλληλη εναλλαγή μεταξύ HIGH και LOW ώστε να προσομοιώνεται η αναλογική τιμή αναφοράς για τον σερβοκινητήρα. Η analog- Write() δέχεται σαν παράμετρο μια τιμή μεταξύ 0 και 255 που αντιστοιχεί σε τάση 0 έως 5 Volt. 69

20 Έτσι, αν θέλουμε να στείλουμε 0 Volt σαν τάση αναφοράς, η PWM έξοδος αποστέλλει μια ακολουθία παλμών LOW που δεν διακόπτεται από κανένα HIGH. Αντίστοιχα, αν θέλουμε να στείλουμε 5 Volt η ακολουθία αυτή αποτελείται από συνεχόμενους παλμούς HIGH χωρίς να διακόπτεται από παλμούς LOW. Για άλλες ενδιάμεσες τιμές, π.χ. 2,5 Volts, οι παλμοί HIGH και LOW διαδέχονται ο ένας τον άλλο με συνέπεια η έξοδος PWM να «δείχνει» την επιθυμητή τάση αναφοράς. Με την εναλλαγή παλμών LOW και HIGH σε κατάλληλη αναλογία επιτυγχάνεται η τάση αναφοράς που θέλουμε να στείλουμε στο σερβοκινητήρα για την γωνία περιστροφής του. (Σχήμα προηγούμενης σελίδας). Αν θέλουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη βιβλιοθήκη <Servo.h> που μας παρέχει πολλές λειτουργίες για τον έλεγχο ενός σερβοκινητήρα κάνοντας αναφορά στις επιθυμητές γωνίες που θέλουμε να έχουμε στο servo και οι υπόλοιποι υπολογισμοί γίνονται αυτόματα. Σημείωση Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αν θέλουμε να χρησιμοποιοήσουμε τον σερβοκινητήρα για να κάνουμε κάποια μέτρηση, όπως γίνεται όταν προσαρτάται ένας αισθητήρας στην περιστρεφόμενη κεφαλή του servo, οτι η επιθυμητή γωνία που επιλέξαμε προσεγγίζεται μετά από μικρό χρονικό διάστημα κατά το οποίο περιστρέφεται ο σερβομηχανισμός και επομένως θα πρέπει να περιμένουμε πριν κάνουμε τη μέτρηση. Ανάλογα με τον σερβοκινητήρα, ο κατασκευαστής παρέχει οδηγίες για τον απαιτούμενο χρόνο περιστροφής ο οποίος πρέπει να δαπανηθεί αναμένοντας να λάβει την τελική θέση. Έπιπλέον, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας οτι αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ισχυρούς σερβομηχανισμούς ή πολλούς μικρούς σερβομηχανισμούς, πιθανό να χρειάζονται οδήγηση από κάποιον driver, δεδομένου οτι η παροχή ισχύος από την πλακέτα του Arduino δε μπορεί να ξεπεράσει κάποια όρια γιατί υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του μικροελεγκτή. Στο παράδειγμα που ακολουθεί ένας σερβοκινητήρας περιστρέφεται ανάμεσα σε 0 και 180 μοίρες εναλλάξ με μια χρονοκαθυστέρηση πέντε δευτερολέπτων. Η σύνδεση του σερβομηχανισμού είναι εύκολη γιατί δεν απαιτείται παρά η σύνδεση των τριών καλωδίων, δυο για την τάση (GND και 5 Volt) και ενός για την τάση αναφοράς σε μια έξοδο PWM. 70

21 Στον κώδικα που ακολουθεί και ελέγχει τον σερβομηχανισμό του σχήματος, χρησιμοποιείται (εντολή 1) η βιβλιοθήκη <Servo.h> με τις εντολές που ελέγχουν servos. Δημιουργούμε ένα αντικείμενο myservo (εντολή 2) στο οποίο αναφερόμαστε όταν θέλουμε να ελέγξουμε τον σερβοκινητήρα μας. Η λειτουργία.attach (εντολή 3) δηλώνει σε ποια ακίδα θα εξαχθεί το PWM σήμα που ελέγχει τον κινητήρα μας. Μπορούμε να στρέψουμε τον σερβοκινητήρα σε όποια γωνία επιθυμούμε (εντολές 4) όπου οι επιθυμητές τιμές κυμαίνονται μεταξύ 0 και 180 μοιρών. Έπειδή απαιτείται κάποιος χρόνος μέχρι να μεταβεί ο σερβοκινητήρας στην επιθυμητή θέση πρέπει να καθυστερήσουμε την επόμενη χρήση του (εντολές 5). Η διαδικασία επαναλαμβάνεται με μια χρονοκαθυστέρηση 5 δευτερολέπτων (εντολή 6). Κώδικας //Υπόδειγμα χρήσης servo 1 #include <Servo.h> 2 Servo myservo; // Δημιουργία αντικειμένου servo για τον // έλεγχο ενός σερβοκινητήρα void setup() { 3 myservo.attach(9); // η τάση αναφοράς παρέχεται από // την ακίδα 9 void loop() { 4 myservo.write(0); // περιστρέφεται στις 0 μοίρες 5 delay(50); // αναμονή μετάβασης του servo 4 myservo.write(180); // περιστρέφεται στις 180 μοίρες 5 delay(50); // αναμονή μετάβασης του servo 6 delay(5000); // 5 secs για επανάληψη της κίνησης 71

Project 5: Συνθέτοντας μουσική

Project 5: Συνθέτοντας μουσική Project 5: Συνθέτοντας μουσική Επίπεδο: Μέτριο Κατηγορία: Προγραμματισμός Σύντομη Περιγραφή: Πράγματι το Arduino είναι ικανό να παίξει μουσική! Το μόνο επιπλέον εξάρτημα που απαιτείται είναι Buzzer ή πιεζοηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά κάτω των 13 ετών δε θα πρέπει να χρησιμοποιούν το κιτ χωρίς επίβλεψη. Μη συνδέετε την κύρια πλακέτα σε εξωτερική τροφοδοσία μεγάλης ισχύος.

Παιδιά κάτω των 13 ετών δε θα πρέπει να χρησιμοποιούν το κιτ χωρίς επίβλεψη. Μη συνδέετε την κύρια πλακέτα σε εξωτερική τροφοδοσία μεγάλης ισχύος. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01. Robotale (Arduino-Compatible) 02. Ράστερ 830 οπών 03. Κουτί αποθήκευσης 04. Κόκκινα leds (τεμ. 5) 05. Κίτρινα leds (τεμ. 5) 06. Πράσινα leds (τεμ. 5) 07. Αντιστάτες 220 Ohm (τεμ. 8) 08.

Διαβάστε περισσότερα

Εμμανουήλ Πουλάκης. Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή Arduino

Εμμανουήλ Πουλάκης. Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή Arduino Εμμανουήλ Πουλάκης Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή Arduino Ηράκλειο Ιανουάριος 2015 Έκδοση 1η Ηράκλειο, Ιανουάριος 2015 ISBN 978-960-93-6760-8 Αυτό το υλικό διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 506. ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ I Σημειώσεις του Εργαστηριακού Μέρους

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 506. ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ I Σημειώσεις του Εργαστηριακού Μέρους ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π. Ράλλη κ Θηβών 250, 122 44 Αθήνα, 210 5381427, fax 2105451128, islab@in.teipir.gr ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 506. ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ I Σημειώσεις του Εργαστηριακού Μέρους 506 ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ (ΕΚΣΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ (ΕΚΣΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ (ΕΚΣΜ) Με την υποστήριξη των Έκδοση 0.9 Σπηλιόπουλος Αναστάσιος Φωτόπουλος Βασίλης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Νοέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις 1. Σκοπός Σκοπός της εισαγωγικής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη χρήση του πολύμετρου για τη μέτρηση βασικών μεγεθών ηλεκτρικού κυκλώματος, όπως μέτρηση της έντασης

Διαβάστε περισσότερα

Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal)

Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal) Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal) Ένα σειριακό τερματικό είναι ο απλούστερος τρόπος για να συνδέσουμε πολλαπλές μονάδες εξόδου (οθόνες) και εισόδου (πληκτρολόγια) σε ένα μηχάνημα UNIX

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 2 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1:

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Πειραματική Διάταξη Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1: Σχήμα 1 : Η πειραματική συσκευή για τη μελέτη της απόδοσης φωτοβολταϊκού

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή. Η διεξαγωγή της παρούσας εργαστηριακής άσκησης προϋποθέτει την μελέτη τουλάχιστον των πρώτων παραγράφων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού

ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2007 Η Άσκηση 8 του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ARDUINO Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ )

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) Μεταβλητοί αντιστάτες Η τιμή της αντίστασης των μεταβλητών αντιστατών σε αντίθεση με αυτή των σταθερών, δε διατηρείται σταθερή αλλά μεταβάλλεται, είτε μηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1 8. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Το τρανζίστορ σαν διακόπτης ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e

Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e COMPUTER MANUAL Reebok C/B 5.7e-20090219 ! Πριν συναρμολογήσετε ή χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις που περιλαμβάνονται στις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Συνοπτικές οδηγίες. Προσοχή στη σωστή πολικότητα:

Οδηγός χρήσης. Συνοπτικές οδηγίες. Προσοχή στη σωστή πολικότητα: Table of Contents Συνοπτικές οδηγίες...3 Προσοχή στη σωστή πολικότητα:...3 Συντήρηση του ρυθμιστή φόρτισης...4 Τεχνικά χαρακτηριστικά...4 Ενδείξεις...5 Πιστοποιήσεις...5 Οδηγός χρήσης Συνοπτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης

Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης Βρείτε µια θέση στo PWM όσο πιο κοντά γίνεται στην µπαταρία του αυτοκινήτου Αυτό είναι το νέο µοντέλο 9-28V Auto PWM 1. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΕΙ ΙΟΥ / ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ: α) Ένα καλώδιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα. Διακόπτες μεμβράνης Σύνδεσμοι Λάμπες και μεταβλητή αντίσταση Ηλεκτρομαγνήτης Σύμβολα κυκλώματος ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Περιεχόμενα. Σελίδα. Διακόπτες μεμβράνης Σύνδεσμοι Λάμπες και μεταβλητή αντίσταση Ηλεκτρομαγνήτης Σύμβολα κυκλώματος ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 1 Περιεχόμενα Σελίδα Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Ηλεκτρικά εξαρτήματα 3 Ηλεκτρισμός στο σπίτι 4 Ένα κύκλωμα 5 Η τάση 6 Θετικό και αρνητικό 7 Το κόψιμο και η απογύμνωση καλωδίων 8 Η σύνδεση των εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ EV3 Επίπεδο Ι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ EV3 Επίπεδο Ι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ EV3 Επίπεδο Ι Δρ. Γιώργος Α. Δημητρίου Εργαστήριο Ρομποτικής και Αυτομάτων Συστημάτων & Ακαδημία Ρομποτικής Τμήμα Πληροφορικής και Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα 1. Να αναφέρετε τρεις τεχνολογικούς τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται οι τελεστικοί ενισχυτές. Τρεις τεχνολογικοί τομείς που οι τελεστικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Μ : 3203. Σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικής μονάδας με PLC Siemens S7-200, για την προσομοίωση βιομηχανικών εφαρμογών

Α.Ε.Μ : 3203. Σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικής μονάδας με PLC Siemens S7-200, για την προσομοίωση βιομηχανικών εφαρμογών Ονοματεπώνυμο Α.Ε.Μ : 3203 : Ιωακείμ Μαμάτας Σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικής μονάδας με PLC Siemens S7-200, για την προσομοίωση βιομηχανικών εφαρμογών Σκοπός της πτυχιακής Εισαγωγή στον αυτοματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

THERMIS A.B.E.E. Pellet Controller 14400. www.thermis.gr e mail: info@thermis sa.gr

THERMIS A.B.E.E. Pellet Controller 14400. www.thermis.gr e mail: info@thermis sa.gr Pellet Controller 14400 Οδηγίες Χρήσης. Ο ελεγκτής περιλαμβάνει την αυτόματη διαδικασία της ανάφλεξης, καύσης και σβησίματος ενός λέβητα pellet ή βιομάζας. MENU Εγκαταστάτη. Για να εισέλθουμε στο menu

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου]

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] [Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ψαθάδικα, Νήσος Μήλος ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Αρχιτεκτονικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Page 1 of 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι ηλεκτρονόμοι ( ΡΕΛΕ ) αποτελούν βασικό στοιχείο στα κυκλώματα του κλασσικού αυτοματισμού. Με την χρήση των ηλεκτρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ AVR AT90S2313

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ AVR AT90S2313 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ AVR AT90S2313 Η ιδέα για την κατασκευή αυτή μου ήρθε καθώς σκεφτόμουν κάποιο τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας για τα φώτα της σκάλας του σπιτιού μου. Το σπίτι είναι διόροφο

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή του προϊόντος

Προσαρμογή του προϊόντος ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Προσαρμογή του προϊόντος 50 100 m = x4 Διασφαλίστε ανεμπόδιστη οπτική επαφή μεταξύ Ανιχνευτή και Ανακλαστήρα 8-100 m Στηρίξτε σε στέρεες επιφάνειες (σε δομικό τοίχο ή δοκό) 18

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικοί μίκτες με 4 Group εξόδων

Στερεοφωνικοί μίκτες με 4 Group εξόδων Στερεοφωνικοί μίκτες με 4 Group εξόδων Σειρά MX -06 D Οδηγίες χρήσης υνατότητες 4 έως 16 μονοφωνικές είσοδοι και 4 στερεοφωνικές είσοδοι (2 από αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν είσοδοι μικροφώνων)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργιών και Ασφάλειας VIDEO DOOR PHONE NVM-704/NVC-5104

Οδηγίες Λειτουργιών και Ασφάλειας VIDEO DOOR PHONE NVM-704/NVC-5104 Αυτές οι οδηγίες είναι για την ασφάλειά σας. Παρακαλείσθε να τις διαβάσετε προσεκτικά πριν από τη χρήση και να τις διατηρήσετε για μελλοντική αναφορά. Παρεχόμενα τμήματα Παρεχόμενα εξαρτήματα Ref Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AUTOTECH S-5060T

Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AUTOTECH S-5060T Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AUTOTECH S-5060T Απαιτούμενη παροχή ρεύματος ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν πρέπει να γίνονται εργασίες στον πίνακα όταν αυτός είναι υπό τάση (συνδεδεμένος στο ρεύμα). Όλες οι συνδέσεις

Διαβάστε περισσότερα

AUTOTECH R-2010 - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για ρολλά 230VAC

AUTOTECH R-2010 - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για ρολλά 230VAC AUTOTECH R-2010 - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για ρολλά 230VAC Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου (πλακέτα) για ρολλά, τύπου R-2010. Είναι κατάλληλος για ρολλά που τροφοδοτούνται από μονοφασικό εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Εφαρμογών Ελέγχου Φωτισμού. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC

Βασικές Αρχές Εφαρμογών Ελέγχου Φωτισμού. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC Βασικές Αρχές Εφαρμογών Ελέγχου Φωτισμού Εκπαιδευτικό κέντρο ISC July 2009 Ανακαλύψτε τις ανάγκες και τις λύσεις για τον έλεγχο φωτισμού Κύκλωμα απλού διακόπτη Κύκλωμα διακόπτη αλέ-ρετούρ Έλεγχος φωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Θεωρητική εισαγωγή

6.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 ΑΠΟΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ Σκοπός: Η κατανόηση της λειτουργίας των κυκλωµάτων ψηφιακής πολυπλεξίας και αποκωδικοποίησης και η εξοικείωση µε τους ολοκληρωµένους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ 1 3.1 Η αρχιτεκτονική του ΗΥ Υλικό : οτιδήποτε έχει μια υλική - φυσική υπόσταση σε ένα υπολογιστικό σύστημα Αρχιτεκτονική του ΗΥ: η μελέτη της συμπεριφοράς και της δομής του

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία(μεταβολή:(Αύγουστος(2013( 11

Τελευταία(μεταβολή:(Αύγουστος(2013( 11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Χ.Γ.ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Ο παλμογράφος είναι το πιο πολύπλοκο όργανο που θα συναντήσει ένας φοιτητής στα εργαστήρια ηλεκτρισμού. Η πλήρης εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIGIAIR db της EMIΤOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIGIAIR db της EMIΤOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIGIAIR db της EMIΤOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ Σας ευχαριστούμε που αποκτήσατε το όργανο DIGIAIR db. Οι οδηγίες χρήσης περιλαμβάνουν τη χρήση και τη συντήρηση του οργάνου. Όλες οι πληροφορίες της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικός πίνακας χαμηλού κόστους

Διαδραστικός πίνακας χαμηλού κόστους Διαδραστικός πίνακας χαμηλού κόστους Με τη χρήση του χειριστηρίου από την κονσόλα nintendo wii (wiimote) Συνάντηση καθ. Πληροφορικής Γυμνασίου, Επιμ: Ξυνιδάκης Χρήστος ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ Ο ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος

Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος Φοιτητής Φετινίδης Αναστάσιος Επιβλέπων Δασυγένης Μηνάς Μάρτιος 2014 1 Περιεχόμενα παρουσίασης Εισαγωγή Θεωρητικό υπόβαθρο Υλικό μέρος του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εικόνα 1. Ηλεκτρολογική συνδεσμολογία ηλ. περίφραξης 1. Βγάζουμε τη συσκευή (κεντρική μονάδα) από τη συσκευασία (εικ. 2). Εικόνα 2. Κεντρική μονάδα 2. Τη στερεώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC)

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) O ADC αναλαμβάνει να μετατρέψει αναλογικές τάσεις σε ψηφιακές ώστε να είναι διαθέσιμες εσωτερικά στο μικροελεγκτή για επεξεργασία. Η αναλογική τάση που θέλουμε να ψηφιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

To GT30 είναι μια μικρή συσκευή εντοπισμού θέσης με ενσωματωμένο GPS και GSM/GPRS.

To GT30 είναι μια μικρή συσκευή εντοπισμού θέσης με ενσωματωμένο GPS και GSM/GPRS. 1 Εισαγωγή To GT30 είναι μια μικρή συσκευή εντοπισμού θέσης με ενσωματωμένο GPS και GSM/GPRS. Υπολογίζει τις ακριβείς συντεταγμένες που βρίσκεται μέσω του GPS, και τις αποστέλλει μέσω SMS ή GPRS. Μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης

Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης Προγραμματίζω με το ΒΥΟΒ 1 Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης Από το μάθημα της Φυσικής γνωρίζουμε ότι κίνηση σημαίνει αλλαγή της θέσης ενός αντικειμένου. Οι εντολές κίνησης που μας παρέχει το ΒΥΟΒ χωρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 3 Μαΐου 01 07:30 10:30 ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΜΑ 1 (α) ΛΥΣΕΙΣ Το ύψος της κάθε βρύσης ώστε να χρησιμοποιείται από το μέσο

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Υλοποίηση οχήματος ελεγχόμενου μέσω Bluetooth

Σχεδιασμός και Υλοποίηση οχήματος ελεγχόμενου μέσω Bluetooth ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Σχεδιασμός και Υλοποίηση οχήματος ελεγχόμενου μέσω Bluetooth Design and Implementation of a remote control vehicle using Bluetooth ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM I Εκπαιδευτική Μονάδα Εργαστηριακών Ασκήσεων για προγραμματισμό LabVIEW TM και MultiSIM TM της National Instruments (Portable

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

DLOG-2016 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΩΝ Version: 3.2.12

DLOG-2016 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΩΝ Version: 3.2.12 DLOG-2016 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΩΝ Version: 3.2.12 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το DLOG-2016 είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα συνεχούς μέτρησης και καταγραφής αναλογικών μεγεθών (θερμοκρασία, υγρασία) που είναι

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.1 ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε ένα απλό σύστημα Αυτοματισμού Να διακρίνετε ένα Ανοικτό από ένα Κλειστό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Κατά τη διάρκεια της χρόνιας 2002-2003, τα σχολεία εξοπλίστηκαν µε υπολογιστές µάρκας ARROW

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά:

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά: PROMETHEUS ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 & 8 ΖΩΝΩΝ Η σειρά συμβατικών πινάκων πυρανίχνευσης PROMETHEUS, της SIGMA SECURITY, έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές EN-54 Part 4 & Part 2. Είναι βασισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ο Παράδειγµα (διάρκεια: 15 λεπτά) Κεφάλαιο 17 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Β.

Διαβάστε περισσότερα

CCS CU Μονάδα ελέγχου

CCS CU Μονάδα ελέγχου Συστήματα επικοινωνίας CCS CU Μονάδα ελέγχου CCS CU Μονάδα ελέγχου www.boschsecrity.gr Ενσωματωμένη εγγραφή MP3 και αναπαραγωγή με οθόνη γραφικών Προσωρινή μνήμη, για την οποία εκκρεμεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo;

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Η Logo είναι μία από τις πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει σκοπό τη δημιουργία προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ Προσοχή σε καμία περίπτωση μην αποσυναρμολογείτε την κάμερα, στο εσωτερικό της δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορεί να επισκευαστούν. Επιπλέον υπάρχει σοβαρός

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση κυκλωμάτων ακολουθιακής λογικής

Σχεδίαση κυκλωμάτων ακολουθιακής λογικής Σχεδίαση κυκλωμάτων ακολουθιακής λογικής Βασικές αρχές Σχεδίαση Latches και flip-flops Γιώργος Δημητρακόπουλος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φθινόπωρο 2013 Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα 1 Ακολουθιακή

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα