HΘΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Κώδικας Δεοντολογίας, Προσωπικού Ασφαλείας. 1. Παραδοχές - Καθορισμοί - Γενικές Υποχρεώσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HΘΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Κώδικας Δεοντολογίας, Προσωπικού Ασφαλείας. 1. Παραδοχές - Καθορισμοί - Γενικές Υποχρεώσεις"

Transcript

1 HΘΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ( Δημοσιεύθηκε Περιοδικό << Security Manager>>, εκδ. Press Line, Αθήνα, τ. Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2013, συντάκτης, Σπ.Κυριακάκης) Κώδικας Δεοντολογίας, Προσωπικού Ασφαλείας. 1. Παραδοχές - Καθορισμοί - Γενικές Υποχρεώσεις α. Αναγνωρίζω τη σπουδαιότητα της συνεισφοράς μου, στην παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας, με την ιδιότητα του Ιδιωτικού Προσωπικού Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και την ειδικότητα, που φέρω, και που μπορεί να είναι διαζευκτικά, αυτή του ειδικού: (1). Σταθερών φυλάξεων. (2). Εποχουμένων περιπολουσών φυλάξεων (patrol). (3). Χρηματαποστολών, μεταφοράς αξιών και πολυτίμων αντικειμένων. (4). Κεντρικών σταθμών λήψης σημάτων. (5). Ένοπλης συνοδείας εμπορικών πλοίων, υπό ελληνική σημαία. (6). Εγκατάστασης, συντήρησης και παρακολούθησης, μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμών. (7). Ιδιωτικών ερευνών.

2 (8). Παροχής οποιαδήποτε εργασίας υποστήριξης, στις δραστηριότητες του πεδίου εφαρμογής της νομοθεσίας, για την παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας. (9). Εσωτερικού, τμήματος ασφαλείας επιχείρησης, ομίλου επιχειρήσεων ή οργανισμού. β. Παραδέχομαι ότι, όπως επιβάλλεται, από τη σπουδαιότητα των καθηκόντων μου, θα εκπληρώνω τις υποχρεώσεις του ρόλου μου, συμβάλλοντας, από τη θέση μου και με την ευθύνη, που μου ανατίθεται, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και ιδιοκτησίας, σε οποιεσδήποτε ιδιωτικές υπηρεσίες ασφαλείας κληθώ ή του οργανισμού ή της επιχείρησης, που θα διατεθώ ή εργάζομαι και που μπορεί να είναι και θαλάσσια ή να αφορά τις αερομεταφορές ή άλλων οργανισμών για τους οποίους θα εργαστώ, μελλοντικά. Όλες αυτές τις υποχρεώσεις μου, θα τις εκπληρώσω, τηρώντας τους νόμους και σεβόμενος τα συνταγματικά δικαιώματα όλων, όσων για οποιοδήποτε λόγο προσέλθουν στο χώρο εργασίας μου ή έχουν ανάγκη των υπηρεσιών μου, ανάλογα με τη θέση και την ειδικότητά μου και με ιδιαίτερη ευαισθησία, στα άτομα ευάλωτων, κοινωνικά, ομάδων. γ. Αναγνωρίζω ότι, πρέπει να επιδιώκω συνεχώς τη βέλτιστη εφαρμογή των όσων έχω εκπαιδευτεί και να μεριμνώ για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στον τομέα, όπου έχω την ευθύνη ασφάλειας και προστασίας, από συμβάντα, που οφείλονται σε ανθρωπογενείς ή μη, κινδύνους, ενεργώντας προς τούτο με επαγγελματισμό, στο πλαίσιο της αλληλεγγύης

3 προς τους συναδέλφους μου, σύμφωνα με τις εντολές της επαγγελματικής ιεραρχίας και σε συνεργασία με τις αρχές. 2. Συμπεριφορά κατά τις δράσεις προληπτικής ασφάλειας. Παραδέχομαι ότι: Ως ιδιωτικό προσωπικό παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, θα εκτελώ τα καθήκοντα, που μου έχουν ανατεθεί στην παροχή υπηρεσιών εγγύτατης προληπτικής ασφάλειας και προστασίας, των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των φυσικών και νομικών προσώπων, που συμφωνήθηκε, φυλάσσοντας και προστατεύοντας τα οικήματα, τις εγκαταστάσεις, τις διευκολύνσεις και τους αδιαμόρφωτους επί του εδάφους χώρους τους, με ό,τι περιλαμβάνουν, τις μεταφορές και τα μεταφορικά τους μέσα, τις δραστηριότητες, την αλληλογραφία, τις πληροφορίες τους και τα εμπιστευτικά τους στοιχεία, καθώς και τους προσερχόμενους, στις εγκαταστάσεις τους, πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες, επισκέπτες και εκπροσώπους των αρχών και στις εκδηλώσεις μεγάλου κοινού, όπου μου ανατίθενται έλεγχοι προσβάσεων και ασφαλείας. Επίσης ότι, θα εκτελώ τα καθήκοντά μου, όπως ορίζουν το Σύνταγμα και οι Νόμοι, του Κράτους, για την προστασία τους από φυσικούς, τεχνολογικούς, φυσικοτεχνολογικούς, κινδύνους, καθώς και από εγκληματικές ενέργειες και μη ηθικές πρακτικές, ενεργώντας προληπτικά, χωρίς να εκθέσω τον εαυτό μου ή άλλους σε κίνδυνο και συνεργαζόμενος πλήρως με τις αρχές. Προσέτι διαβεβαιώνω για τα ακόλουθα:

4 α. Ουδέποτε θα αρνηθώ την εκτέλεση καθήκοντος ή θα εγκαταλείψω το καθήκον, χωρίς εύλογη αιτία, όπως και το ότι δεν θα εκτελώ τα καθήκοντά μου πλημμελώς ούτε θα προφασίζομαι διάφορες καταστάσεις, προκειμένου να αποφύγω την ανάληψη ή εκτέλεση, καθηκόντων. β. Δεν θα εγκαταλείπω τη θέση μου, χωρίς άδεια ή χωρίς επαρκή δικαιολογία. γ. Θα τηρώ το ωράριό μου και θα καταφθάνω πριν τη συγκεκριμένη ώρα ανάληψης των καθηκόντων μου, για να ενημερωθώ για τυχόν προβλήματα και να ελέγξω το χώρο. δ. Δεν θα αναλαμβάνω τη διεκπεραίωση καθηκόντων ασφαλείας υπό την επήρεια οινοπνεύματος ούτε θα μεταφέρω οινοπνευματώδη ή άλλα ρυθμιστικά της διάθεσης στην εργασία. ε. Θα κατανοώ, τις εντολές και τις ειδικές οδηγίες, που μου έχουν δοθεί, σχετικά με τα καθήκοντά μου, στο χώρο ευθύνης μου, και θα ζητώ διευκρινίσεις για θέματα, που σχετίζονται με αυτές. στ. Θα φροντίζω την άψογη εμφάνιση και παράστασή μου και εφόσον γίνεται χρήση στολής, θα φέρω την προβλεπόμενη στολή με τα μέσα προστασίας μου, όπως επιβάλλονται από τη νομοθεσία. Προς δε, θα εμπνέω στο εργασιακό μου περιβάλλον, συναίσθημα ασφαλείας και θετικές εντυπώσεις για εμένα και την επιχείρηση, που εκπροσωπώ. ζ. Θα φέρω μαζί του την άδεια εργασίας μου και τα αποδεικτικά απασχόλησης, {δελτίο ταυτότητας εργαζομένου ως προσωπικό ασφαλείας, καθώς και ειδικό διακριτικό σήμα (κονκάρδα)}, που θα χορηγεί η εταιρεία μου.

5 η. Δεν θα χρησιμοποιώ κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων μου, τίτλους, λέξεις ή φράσεις, σήματα σε στολή και εξοπλισμό, στην ελληνική ή σε άλλη γλώσσα, ικανές να παραπλανήσουν το κοινό ότι, αντιπροσωπεύω δημόσια αρχή και ιδιαίτερα αστυνομική. θ. Θα γνωρίζω τα σχέδια ασφαλείας της θέσης, όπου τα καθήκοντά μου, καθώς και τον ακριβή ρόλο μου μέσα σε αυτά. ι. Θα χρησιμοποιώ τον εξοπλισμό ασφάλειας και τα μέσα προστασίας και επικοινωνίας, όπως προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και θα ενεργώ τη βαθμονόμηση, της απόδοσής τους. Η χρήση του εξοπλισμού από εμένα, θα γίνεται χωρίς να θίγω κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων μου, τα κάθε είδους συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα των ανθρώπων και δεν θα χρησιμοποιώ μέσα και μεθόδους που μπορούν να προκαλέσουν ζημία, βλάβη, ενόχληση σε τρίτους ή να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια προσώπων. Επίσης δεν θα χρησιμοποιώ τον ατομικό του εξοπλισμό ή τον εξοπλισμό της θέσης μου, για προσωπικές υποθέσεις. ια. Θα τηρώ τους κανόνες και τις αρχές, που αφορούν στην οπλοφορία και τη χρήση του οπλισμού, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Θα επιδιώκω τη μείωση της ανάγκης του να χρησιμοποιηθούν κάθε είδους όπλα, χρησιμοποιώντας αμυντικά μέσα που μου έχουν διατεθεί, όπως, αντιβαλλιστικά κράνη, αλεξίσφαιρα γιλέκα, ασπίδες κ.α. Για τη χρήση του οπλισμού, θα ενεργώ, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία και τηρώντας τις διεθνώς παραδεδεγμένες από την πρακτική αρχές (Principles of handling of firearms), που είναι η ευθύνη, η ετοιμότητα, η ψυχραιμία, η εμπιστοσύνη και η ικανότητα. Σε περιπτώσεις, που συντρέχουν όλοι οι όροι για

6 αμυντική ενέργεια για υπεράσπιση του εαυτού μου ή άλλου ή άλλων, από άδικη και παρούσα επίθεση, που στρέφεται εναντίον μας και η νόμιμη χρήση πυροβόλων όπλων είναι αναπόφευκτη, θα επιδείξω αυτοσυγκράτηση σε όλα τα στάδια της εμπλοκής. Στις περιστάσεις αυτές, θα πρέπει να επιδείξω την ταυτότητά μου, και θα εκθέσω μία σαφή προειδοποίηση για την πρόθεση να χρησιμοποιηθεί το πυροβόλο όπλο, που βάσει του νόμου φέρω. Προς τούτο θα δώσω επαρκή χρόνο προειδοποίησης, εκτός εάν αυτό θα έθετε αδικαιολόγητα εμένα και τους ανθρώπους, που προστατεύω σε ιδιαίτερο κίνδυνο ζωής ή θα ήταν σαφώς ακατάλληλο ή μάταιο υπό τις συνθήκες του συμβάντος. Προς δε ότι θα ενεργήσω με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ζημίες, με γνώμονα τη διατήρηση της ανθρώπινης ζωής και θα μεριμνήσω άμεσα για ιατρική βοήθεια σε κάθε τραυματία ή άτομο που επλήγη. Επίσης δεσμεύομαι ότι μετά από ένα τέτοιο συμβάν θα αναφέρω, σχετικά, χωρίς χρονοτριβή και με κάθε ακρίβεια συντάσσοντας την προβλεπόμενη έκθεση. Βεβαιώνω ότι θα πειθαρχώ σε όλες τις διαδικασίες για τον έλεγχο του όπλου, των πυρομαχικών και των εγγράφων του και ότι γενικά θα συμμορφώνομαι πλήρως με την ελληνική νομοθεσία και τις Αρχές για τη Χρήση Βίας και Πυροβόλων Όπλων από Μέλη των Σωμάτων Ασφαλείας του ΟΗΕ(1990), που έχει υιοθετηθεί και από τον Διεθνή Κώδικα Δεοντολογίας για τους Παρόχους Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας, ιβ. Θα ενεργώ πάντοτε με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής ροής των πραγμάτων και τη διαφύλαξη των νομίμων συμφερόντων της εταιρείας μου αλλά και αυτών στους οποίους η εταιρεία μου, με έχει τάξει να προστατεύω τη ζωή και την περιουσία τους. ιγ. Θα με διακρίνει ευγένεια προς τα πρόσωπα με τα οποία έρχομαι σε επαφή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου, έστω και αν η συμπεριφορά τους είναι σκαιή και ουδέποτε θα κάνω υπέρβαση των καθηκόντων μου. Γνώμονα της συμπεριφοράς μου θα αποτελεί ο ανθρωπισμός και η

7 φιλαλληλία και η προάσπιση των δικαιωμάτων και της αξίας του κάθε ανθρώπου. ιδ. Δεν θα κάνω εν γνώσει μου, εσφαλμένη ή ψευδή αναφορά ή θα παραποιήσω οποιαδήποτε αναφορά μου ή οποιαδήποτε αρχεία. ιε. Θα προσπαθώ διαρκώς να βελτιώνω την επίδοσή μου, αναζητώντας εκπαιδεύσεις και εκπαιδευτικές ευκαιρίες, που θα με προετοιμάζουν κατάλληλα, ώστε να μπορώ να προσαρμόζομαι στις εξελίξεις και να μπορώ να εκτελώ τα καθήκοντά μου καλύτερα, μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. ιστ. Δεν θα δέχομαι ανταμοιβές και οφέλη, χωρίς να είναι σε γνώση του εργοδότη μου. 3. Συμπεριφορά κατά τη σύλληψη, την έρευνα προσώπων και τις ιδιωτικές έρευνες. α. Γνωρίζοντας ότι έχω το δικαίωμα σύλληψης δράστη αυτοφώρου κακουργήματος ή πλημμελήματος, που γίνεται στους χώρους που προστατεύω ή ενώπιον μου, θα ενεργήσω σύμφωνα με το άρθρο 275ΚΠΔ, χωρίς όμως να εκτεθώ ή να εκθέσω άλλον σε κίνδυνο, τηρώντας τις διατάξεις του Συντάγματος και του άρθρου 279, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Περιπτώσεως συντρεχούσης, διαβεβαιώνω ότι κατά τη σύλληψη θα ενεργήσω με σύνεση και σταθερότητα, άψογη συμπεριφορά και αποφεύγοντας κάθε πράξη, που μπορεί να βλάψει την τιμή και την υπόληψη του συλλαμβανομένου και γενικά να προσβάλει την αξιοπρέπειά του. β. Παρέχοντας υπηρεσίες που αφορούν στον έλεγχο ασφάλειας πληρωμάτων, επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομικού υλικού σε αερολιμένες και λιμενικές εγκαταστάσεις,

8 καθώς και έλεγχο πρόσβασης στους χώρους αυτών μετά από έγκριση της αρμόδιας αεροπορικής ή λιμενικής αρχής αντίστοιχα, ή ελέγχους προσερχόμενων φιλάθλων ενόψει αθλητικής εκδήλωσης, θα ενεργώ στην περίπτωση επιβαλλόμενης ανάγκης σωματικών ερευνών, με τη συναίνεση του ερευνώμενου προσώπου και μετά λεπτότητας, ευγενείας, και σεβασμού της τιμής και της αξιοπρέπειας του ερευνώμενου, την αυστηρή τήρηση των διαδικασιών έρευνας, που η νομοθεσία επιβάλλει αλλά και της ηθικής τάξης, με έρευνα του προσώπου από άτομο του ιδίου φύλου με το μέλος του πληρώματος, τον ταξιδιώτη ή το φίλαθλο. γ. Ως ιδιωτικός ερευνητής, διαβεβαιώνω ότι στα σχετικά έγγραφα, δεν θα παραλείπω να χρησιμοποιώ τη φράση "Γραφείο Ιδιωτικών Ερευνών" και τον αριθμό της άδειας λειτουργίας του. Οι έρευνες θα περιορίζονται, αποκλειστικώς, στα ακόλουθα αντικείμενα: Αναζήτηση προσώπων, που εξαφανίσθηκαν. Αναζήτηση αντικειμένων ή ζώων, που απωλέστηκαν ή εκλάπησαν. Προστασία δικαιωμάτων ή έννομων συμφερόντων αστικής ή εμπορικής φύσεως. Συμβολή στην αποκάλυψη εγκλημάτων, έως ότου επιληφθεί η αρμόδια διωκτική αρχή. Δεν θα αναλαμβάνω άλλα έργα, πέραν των όσων προαναφέρθηκαν. Δεν θα γίνεται χρήση στην επωνυμία, στα έγγραφα και κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τίτλων όπως, "αστυνομικός" ή "ντετέκτιβ" και γενικά λέξεων ή φράσεων, ικανών να παραπλανήσουν το κοινό ότι, αντιπροσωπεύουν δημόσια αρχή και ιδιαίτερα αστυνομική. Στις σχετικές διαφημίσεις δεν θα περιλαμβάνονται, στοιχεία ή αναφορές για προηγούμενη υπηρεσία μου, στο δημόσιο τομέα ή σε νομικό πρόσωπο, που εποπτεύεται από το Δημόσιο ή σε φορείς παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών.

9 Οι πληροφορίες θα αντλούνται από δημόσια συμπεριφορά ή δραστηριότητα προσώπων ή από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή. Δεν θα παραβιάζω την ιδιωτική ζωή ή άλλα ατομικά ή συλλογικά δικαιώματα τρίτου, καθώς και οποιοδήποτε απόρρητο, που προστατεύεται από το νόμο. Θα τηρώ εχεμύθεια ως προς τα ιδιωτικά απόρρητα που μου εμπιστεύθηκαν ή που πληροφορήθηκα, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων μου. Δεν θα παρακωλύω, με οποιονδήποτε τρόπο, το έργο των αρμόδιων διωκτικών αρχών και θα αναφέρω σε αυτές χωρίς χρονοτριβή οτιδήποτε πληροφορούμαι, για αξιόποινη πράξη, που διώκεται αυτεπαγγέλτως. Δεν θα αναλαμβάνω ταυτόχρονα υποθέσεις προσώπων, τα οποία έχουν αντιτιθέμενα συμφέροντα και θα απέχω από κάθε αθέμιτη συναλλαγή με τα ίδια πρόσωπα. 4.Καθομολόγηση. Ως μέλος του ιδιωτικού προσωπικού παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, από της ανάληψης των καθηκόντων μου, θα σπουδάζω και θα τηρώ, όλα όσα περιλαμβάνονται στο Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας, καθομολογώντας το ακόλουθο: << Επαναβεβαιώνω όλα όσα αναφέρονται στο κείμενο του Κώδικα και αρχή στην εκτέλεση των καθηκόντων μου, θα είναι ο σεβασμός των νόμων, των συναδέλφων και των ανωτέρων μου αλλά και της αξίας του κάθε ανθρώπου. Αναλαμβάνω τις υποχρεώσεις μου, αποδεχόμενος κάθε δυσκολία της ειδικότητάς μου. Οι δράσεις μου θα διέπονται από επαγγελματισμό, με σεβασμό προς τους ιεραρχικά ανωτέρους μου, για το καλό του εαυτού μου, του εργοδότη μου αλλά και του κλάδου>>.

10 HΘΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ SECURITY MANAGER ( Δημοσιεύθηκε στο Περιοδικό << Security Manager>>, εκδ. Press Line, Αθήνα, τ. Μαρτίου Απριλίου, 2013, συντάκτης, Σπ. Κυριακάκης) Κώδικας Δεοντολογίας, του Security Manager. Καθομολόγηση Φέροντας τον τίτλο του, Security Manager, σε ιδιωτικό φορέα παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ή σε τμήμα << In house security >>, οργανισμού ή έχοντας αποδεχθεί τη θέση και την ιδιότητα του << Manager Ναυτικής Ασφάλειας>>, σε οποιαδήποτε θέση, όπως, Υπεύθυνος Ασφάλειας Εταιρείας, ως Αξιωματικός Ασφαλείας του Πλοίου ή ως ομαδάρχης <<Φροντιστών ασφαλείας εμπορικών πλοίων, υπό ελληνική σημαία>> ή ως αντικαταστάτης αυτού ή ως Υπεύθυνος Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΥΑΛΕ), ή ως επόπτης ασφαλείας <<μαρίνας>>, ή υπεύθυνος ασφαλείας αεροπορικής εταιρείας ή υπεύθυνος ασφαλείας σε αερολιμενική εγκατάσταση, ή προϊστάμενος τεχνικού προσωπικού συστημάτων ασφαλείας ή ως προϊστάμενος ιδιωτικών ερευνών, αποδέχομαι και τις συνελκόμενες

11 υποχρεώσεις και ευθύνες και επαναβεβαιώνω και δέχομαι αναμφισβήτητα, τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας του επιχειρησιακού ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας. Έχοντας μία από τις ιδιότητες αυτές, καθομολογώ τα ακολούθως αναφερόμενα : 1. Αποδέχομαι την ευθύνη να εκπληρώσω τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της θέσης μου, στην ιεραρχία, της παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας, είτε πρόκειται για μελέτες ασφαλείας, περιλαμβανομένων και των τεχνικών είτε για ιδιωτικές έρευνες ή προληπτικές φυλακτικές υπηρεσίες, σε οποιαδήποτε εγκατάσταση, που εξυπηρετεί την οικονομία και τις μεταφορές ή πλοίο και των προσώπων των οποίων την ασφάλεια και προστασία έχω αναλάβει και αφορά την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους, όπως πηγάζουν από τη νομοθεσία, τους κανονισμούς, τα πορίσματα των σχετικών με την εργασία μου, επιστημών και τα ήθη της παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας. 2. Με την επιστράτευση, όλων των δυνατοτήτων μου σωματικών, διανοητικών και ψυχικών, θα φροντίζω, τηρώντας τις συμβατικές μου υποχρεώσεις, να σχεδιάζω, να οργανώνω, να εκπονώ μελέτες και το σχεδιασμό όσον αφορά την αντιμετώπιση απρόοπτων καταστάσεων αλλά και τον σχεδιασμό μέτρων ή εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας, να υλοποιώ ηγούμενος της κάθε προσπάθειας και να ελέγχω την καλή εφαρμογή της ανάπτυξης αξιόπιστων μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας, στη σχεδίαση των οποίων συνέβαλα, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας αλλά και της ιδιοκτησίας, προλαμβάνοντας και μειώνοντας τα αδικήματα ενάντια στην επιχείρηση, που μπορεί να είναι και θαλάσσια ή να αφορά τις αερομεταφορές και στην οποία ή για την οποία εργάζομαι ή

12 άλλων οργανισμών για τους οποίους θα εργαστώ, μελλοντικά, τηρώντας τους νόμους και σεβόμενος τα συνταγματικά δικαιώματα όλων των ανθρώπων. Οι δράσεις μου θα είναι πάντοτε εντός του νόμου και σύμφωνα με το νόμο και όχι αντί του νόμου ή εναντίον του νόμου, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ευαισθησία για τα μέλη των ευάλωτων, κοινωνικά, ομάδων. 3. Θα συμπεριφέρομαι, με αμεροληψία στα μέλη του προσωπικού, των οποίων την ευθύνη διοίκησης έχω, φροντίζοντας την καλή επικοινωνία, την ορθή λήψη αποφάσεων, την ανάθεση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις γνώσεις και τις δεξιότητές του κάθε υφισταμένου μου, εμπνέοντας τους πειθαρχία και υποκινώντας τους, ενώ θα φροντίζω να βελτιώνω συνεχώς τις παντός είδους συνεργασίες, εντός και εκτός του οργανισμού ή πλοίου, του οποίου την ευθύνη της ασφάλειας, έχω, ώστε η ασφάλεια και η προστασία να αποβούν τα αποτελέσματα της προσπάθειας ενός λειτουργικού όλου εξαιρετικής ευφυΐας, διαδίδοντας παράλληλα το δόγμα της εταιρικής κουλτούρας ασφαλείας. 4. Η όλη συμπεριφορά μου, θα διέπεται από ειλικρίνεια και τιμιότητα όσον αφορά τη λειτουργία της ΙΕΠΥΑ, που ανήκω αλλά και προς τους πελάτες ή ως Προϊστάμενος ιδιωτικών ερευνών ή Διευθυντής ενδο- εταιρικού τμήματος ασφαλείας ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα υπευθύνου ιδιωτικών έργων ασφαλείας και σε όλα τα προσωπικά μου ζητήματα, στις σχέσεις μου με τα πρόσωπα των οποίων την ευθύνη ασφαλείας έχω, τις αρχές και τις δημόσιες υπηρεσίες, του άλλους εργαζόμενους και τους πελάτες, θα εμμένω στους υψηλότερους ηθικούς κανόνες, όσον αφορά τα καθήκοντά μου, στην παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας. 5. Θα τηρώ τις αρχές αλήθειας γενικής ισχύος, για το προσωπικό μου, τους πελάτες και το κοινό, με το οποίο αυτοί συναλλάσσονται, εκπληρώνοντας τα έργο μου στα πλαίσια του δικαίου, θα είμαι ακριβής και συνετός, χωρίς να επιτρέπω να επηρεάζουν τη διάθεσή μου και τις στάσεις μου, οι προσωπικές μου αξίες και τα συναισθήματά μου, διασφαλίζοντας ότι το προσωπικό ασφαλείας, εκτελεί τα

13 καθήκοντά του, με βάση το νόμο και τον δέοντα σεβασμό και την περιφρούρηση των δικαιωμάτων των άλλων και σε άψογη συνεργασία, με τις Αρχές. 6. Θα σέβομαι τη φήμη και την εξάσκηση του επαγγέλματος των συναδέλφων μου και των μελών του προσωπικού, που ηγούμαι, εκθέτοντας αρμοδίως κάθε συμπεριφορά που αξίζει έπαινο ή αποτελεί μη ηθική ή παράνομη πρακτική. 7. Θα εφαρμόζω ομοιόμορφα και ισότιμα πρότυπα εργοδοσίας, στην επιλογή και στην πρόσληψη του προσωπικού, τηρώντας τη νομοθεσία στο θέμα των αμοιβών και να υποκινώ το προσωπικό για παραπέρα εκπαίδευση και μόρφωση. 8. Θα συνεργάζομαι με όλες τις κρατικές αρχές, που είναι υπεύθυνες για την επιβολή του Νόμου, σε θέματα δικαιοδοσίας τους και θα συμμορφώνομαι σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα πιστοποιητικά και τις απαιτούμενες άδειες, αλλά και για τον ατομικό εξοπλισμό προστασίας και τις άλλες υποχρεωτικές απατήσεις, που αφορούν στο επάγγελμά μας. 9. Θα σέβομαι και θα προστατεύω τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα προνόμια του εργοδότη μου και των πελατών και πέρα από τον επαγγελματικό τομέα, εκτός αν τα ενδιαφέροντα αυτά, έρχονται σε σύγκρουση με τους νόμους. 10. Θα διατηρώ τον επαγγελματισμό μου, σε όλες τις επαγγελματικές μου σχέσεις και θα επιτελώ το καθήκον μου, πάντα για το καλό του εαυτού μου, του εργοδότη μου και του κλάδου της παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας. Επί τούτου δηλώνω ότι αποδέχομαι την ανάγκη της δια βίου μάθησης, που θα την ενισχύω ακόμη και με αυτομόρφωση. 11. Θα εκπαιδεύω, επιβλέπω, συμβουλεύω, ενθαρρύνω, υποκινώ το προσωπικό μου και θα καταβάλλω κάθε προσπάθεια, ώστε το κάθε μέλος του προσωπικού μου να ενστερνισθεί τη σπουδαιότητα του έργου, που επιτελεί και να καταστεί ανταγωνιστικό. 12. Θα επεκτείνω τις γνώσεις μου γύρω από τις διεθνείς συμβάσεις, κώδικες και συστάσεις, που αφορούν στην ιδιωτική παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, κατανοώντας τις

14 ευθύνες και τους τομείς δραστηριότητας άλλων οργανισμών ασφαλείας. 13. Θα βοηθώ το προσωπικό μου να κατανοήσει τις εργασίες και τις συνθήκες, που επικρατούν, στους χώρους εργασίας. 14. Εφόσον γίνεται χρήση στολής, θα βεβαιώνομαι ότι θα φέρεται από τους υπόχρεους η προβλεπόμενη στολή με τα μέσα προστασίας τους, όπως επιβάλλονται από τη νομοθεσία και δεν θα χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων, τίτλοι, λέξεις ή φράσεις, σήματα σε στολή και εξοπλισμό, στην ελληνική ή σε άλλη γλώσσα, ικανές να παραπλανήσουν τρίτους ότι, αντιπροσωπεύεται, δημόσια αρχή και ιδιαίτερα αστυνομική. 15. Θα εφαρμόζω τεχνικές καθοδήγησης για το προσωπικό μου και για τον τρόπο που θα περνά σε κατάσταση ετοιμότητας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών και της ανάπτυξης μέτρων ασφαλείας. Επίσης επί θεμάτων που αφορούν : Στον καλό χειρισμό κρίσιμων για την ασφάλεια πληροφοριών και των σχετικών με την ασφάλεια επικοινωνιών. Στην αναγνώριση, χωρίς διακρίσεις, των μοντέλων συμπεριφορών προσώπων, τα οποία μπορούν να απειλήσουν την ασφάλεια και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των μέτρων ασφαλείας. Στις τεχνικές διαχείρισης πλήθους και τις σχετιζόμενες με την ασφάλεια επικοινωνίες.

15 Στη σημασία και τις επακόλουθες απαιτήσεις των διαφόρων επιπέδων ασφαλείας. Στην αναγνώριση και τον εντοπισμό επικινδύνων αντικειμένων, ουσιών, διατάξεών τους, μηχανισμών και όπλων. Στα προβλεπόμενα για τον έλεγχο προσερχόμενων φιλάθλων σε αθλητική εγκατάσταση ενόψει αθλητικής εκδήλωσης και τους σχετικούς ελέγχους. Στις σχετικές διαδικασίες των πρωτοκόλλων αποτροπής, επιθετικής προσέγγισης παρανόμων, ακόμη και ένοπλης. Ειδικά α. Ως υπεύθυνος ασφάλειας ναυτιλιακής εταιρείας για ένα ή περισσότερα εμπορικά πλοία, θα συμβάλλω στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και επαγρύπνησης σχετικά, με την ασφάλεια, εξασφαλίζοντας την επαρκή εκπαίδευση του προσωπικού, που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια του κάθε πλοίου, με γυμνάσια και ασκήσεις αλλά και για τους υπευθύνους ασφαλείας της εταιρείας, που έχω διορίσει για τα διάφορα πλοία, σύμφωνα με το σημείο 11.1 του Α Μέρους του Κώδικα ISPS. Θα διευκολύνω την αποτελεσματική επικοινωνία όλων, με τον αξιωματικό ασφάλειας του κάθε πλοίου και με τους κατά τόπους αξιωματικούς ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων αλλά και των αρμοδίων Αρχών και των Αναγνωρισμένων Οργανισμών Ασφαλείας για τις επαληθεύσεις ασφαλείας, του κάθε πλοίου σύμφωνα με το σημείο 11.6 του Α Μέρους του Κώδικα ISPS, ενεργώντας κατά τα λοιπά σύμφωνα με όσα ορίζονται όχι μόνο στο σημείο 11του Α Μέρους του Κώδικα ISPS, αλλά και όσων ορίζονται σε άλλα σημεία του προαναφερθέντος Μέρους Α.

16 β. Ως Αξιωματικός Ασφάλειας Πλοίου, θα τηρώ τους κανονισμούς των ειδικών μέτρων ενίσχυσης της ναυτικής ασφάλειας θα διατηρώ την εποπτεία της εφαρμογής του σχεδίου ασφαλείας πλοίου, θα ενεργώ τακτικές επιθεωρήσεις ασφαλείας του πλοίου, ώστε να διασφαλίζεται η λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας, υποβάλλοντας και προτάσεις για τροποποιήσεις του σχεδίου ασφαλείας του πλοίου, συνεργαζόμενος προς τούτο αρμονικά, με τον αρμόδιο υπεύθυνο ασφαλείας εταιρείας, τους σχετικούς υπευθύνους ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων κατά τις διεπαφές πλοίου/λιμένα και με τις Αρχές, μη παρεκκλίνοντας από την εφαρμογή των κατευθύνσεων του σημείου 12 του Α Μέρους του Κώδικα ISPS αλλά και των λοιπών σημείων του ιδίου Μέρους και να μην παρεκκλίνω, επίσης. από τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τα επίπεδα ασφαλείας στις προσεγγίσεις, του πλοίου σε λιμένες, σύμφωνα με τον Κώδικα ISPS. Προς δε, θα τηρώ, τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για την Εκπαίδευση, την Πιστοποίηση και την εκτέλεση Φυλακών των ναυτικών (STCW 1978/1995), του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM code) και θα συνεργάζομαι με την ομάδα <<φροντιστών ασφαλείας>>, του πλοίου. γ. Ως υπεύθυνος ασφαλείας λιμενικής εγκατάστασης θα επιδιώκω διαρκώς τη βελτίωση των γνώσεών μου, στα σημεία 15,16 και 18 του Β Μέρους του Κώδικα ISPS, σύμφωνα με την κατεύθυνση του σημείου 14 του Α Μέρους του Κώδικα ISPS και θα συνεργάζομαι αρμονικά με τους ΑΟΑ, τους Αξιωματικούς Ασφαλείας Πλοίων και του Αξιωματικούς Ασφαλείας Εταιρειών αλλά και με τις Αρχές, τηρώντας πιστά τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις, τους Κώδικες και τις Συστάσεις, όπως και τη σχετική εθνική νομοθεσία και κανονισμούς και θα εκπαιδεύω τα μέλη του προσωπικού της λιμενικής εγκατάστασης σχεδιάζοντας γυμνάσια και ασκήσεις

17 σύμφωνα με τα σημεία 18.4,18.5,18.6 του Β Κώδικα ISPS. Μέρους του δ. Ως επικεφαλής ασφαλείας <<μαρίνας>> και εφόσον <<η μαρίνα>>, δέχεται διεθνείς πλόες και σκάφη, που υποχρεώνονται να συμμορφώνονται με τον Κώδικα ISPS, θα εφαρμόζω τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες του Κώδικα, τούτου, προς δε θα συνεργάζομαι αποτελεσματικά με τη Διοίκηση και τα στελέχη και το προσωπικό προστασίας της (safety), τις Λιμενικές Αρχές, την Αστυνομία, τις υπηρεσίες διάσωσης, Πυροσβεστικό Σώμα και Ε.Κ.Α.Β, τον Ε.Ο.Τ. και τις άλλες Αρχές, αλλά και με τους υπευθύνους της Ιδιωτικής Εταιρείας Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, (ΙΕΠΥΑ), που έχει αναλάβει έργα ασφαλείας στη <<μαρίνα>>, τηρώντας και αναθεωρώντας, ύστερα από δοκιμές σε γυμνάσια και ασκήσεις, τα επί μέρους σχέδια ασφαλείας, που αφορούν στην: εκκένωση χώρων, λόγω πυρκαγιάς σε εγκατάσταση ή σεισμό, τραυματισμό πελάτη, ανθρώπου στη θάλασσα, απειλή τρομοκρατικής ενέργειας και πυρκαγιάς σε σκάφος. ε. Ως επικεφαλής στοιχείου ή ομάδας φροντιστών ασφαλείας εμπορικού πλοίου υπό ελληνική σημαία διαβεβαιώνω ότι : Θα βεβαιώνομαι ότι κανένα μέλος της σχηματισμένης ομάδας φροντιστών, ασφαλείας του πλοίου, έχει αναμειχθεί, σε παραβάσεις της εθνικής νομοθεσίας από δόλο για πράξη ή παράλειψη και για τα εγκλήματα εκείνα, που είναι απαγορευτικά, για την απόκτηση άδειας εργασίας, ως προσωπικού παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας ή σε διεθνή εγκλήματα, όπως εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εξαφανίσεις προσώπων, γενοκτονία, βασανισμούς, επιβολής εξαναγκαστικής εργασίας και σε παιδιά, αρπαγής ομήρων, σεξουαλικής βίας ή βίας με προσανατολισμό το φύλο των θυμάτων, λαθρεμπορίου όπλων

18 και ναρκωτικών, εμπορίας ανθρώπων και δούλων, συμμετοχές σε δίκες εκτός συστήματος δικαιοσύνης, δολοφονίες, διακίνηση υλικού παιδικής πορνογραφίας, απάτες με οποιοδήποτε τρόπο και μέσον. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί εμπλοκή υποψηφίου, μέλους της ομάδας σε ένα από τα προαναφερόμενα εγκλήματα θα τον αποκλείω από την ομάδα των φροντιστών του πλοίου. Θα απαιτώ όπως το προσωπικό μου, ενεργεί εντός του νόμου, των διεθνών συμβάσεων και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι θα αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους, με τις αρχές του ανθρωπισμού, χωρίς διακρίσεις. Θα μεριμνώ ώστε το προσωπικό μου να μην επικαλείται διαταγές ανωτέρων ή προφάσεις υποχρεώσεων ή εξαιρετικές συνθήκες ή επικείμενη σύγκρουση ή ένοπλη σύγκρουση, για να δικαιολογήσει παράνομη πράξη του και δεν θα ζητήσει ανταλλάγματα, προκειμένου άμεσα είτε έμμεσα να παραβεί τη νομοθεσία ή διεθνείς συνθήκες. Θα είμαι υπεύθυνος για την πειθαρχία, εμφάνιση, παράσταση, εκπαίδευση και έλεγχο αλλά και την εν γένει διαβίωση των μελών της ομάδας μου. Θα επιβάλλω την πειθαρχία των μελών, σε όλες τις διαδικασίες για τον έλεγχο των όπλων, των πυρομαχικών και των εγγράφων τους και ότι γενικά θα συμμορφώνομαι εγώ και τα μέλη της ομάδας μου, πλήρως με την ελληνική νομοθεσία και τη νομοθεσία των χωρών, προσεγγίσεων του πλοίου. Θα επιδιώκω τη μείωση της ανάγκης του να χρησιμοποιηθούν κάθε είδους όπλα, ακόμη και σε κατάσταση κινδύνου προσβολής, χρησιμοποιώντας αμυντικά μέσα που έχουν διατεθεί, στην ομάδα όπως, αντιβαλλιστικά κράνη, αλεξίσφαιρα γιλέκα, ασπίδες, αλλά και με τη χρήση εμποδίων, που θα είναι αποτρεπτικά της πρόσβασης παρανόμων, στο πλοίο.

19 Θα συνεργάζομαι αρμονικά, με τον Αξιωματικό Ασφάλειας Πλοίου, τον Πλοίαρχο και τους άλλους αξιωματικούς του πλοίου, καθώς και με το πλήρωμα. στ. Ως Προϊστάμενος ιδιωτικών ερευνητών, διαβεβαιώνω ότι στα σχετικά έγγραφα, δεν θα παραλείπω να χρησιμοποιώ τη φράση "Γραφείο Ιδιωτικών Ερευνών" και τον αριθμό της άδειας λειτουργίας του. Οι έρευνες θα περιορίζονται, αποκλειστικώς, στα ακόλουθα αντικείμενα: Αναζήτηση προσώπων, που εξαφανίσθηκαν. Αναζήτηση αντικειμένων ή ζώων, που απωλέστηκαν ή εκλάπησαν. Προστασία δικαιωμάτων ή έννομων συμφερόντων αστικής ή εμπορικής φύσεως. Συμβολή στην αποκάλυψη εγκλημάτων, έως ότου επιληφθεί η αρμόδια διωκτική αρχή. Δεν θα αναλαμβάνω άλλα έργα, πέραν των όσων προαναφέρθηκαν. Δεν θα επιτρέπω να γίνεται χρήση στην επωνυμία, στα έγγραφα και κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων, τίτλων όπως, "αστυνομικός" ή "ντετέκτιβ" και γενικά λέξεων ή φράσεων, ικανών να παραπλανήσουν το κοινό ότι, αντιπροσωπεύεται δημόσια αρχή και ιδιαίτερα αστυνομική. Στις σχετικές διαφημίσεις θα φροντίζω να μην περιλαμβάνονται, στοιχεία ή αναφορές για προηγούμενη υπηρεσία δική μου ή του προσωπικού μου, στο δημόσιο τομέα ή σε νομικό πρόσωπο, που εποπτεύεται από το Δημόσιο ή σε φορείς παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών. Οι πληροφορίες θα αντλούνται από δημόσια συμπεριφορά ή δραστηριότητα προσώπων ή από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή. Δεν θα παραβιάζω την ιδιωτική ζωή ή άλλα ατομικά ή συλλογικά δικαιώματα τρίτου, καθώς και οποιοδήποτε απόρρητο, που προστατεύεται από το νόμο. Θα τηρώ εχεμύθεια ως προς τα ιδιωτικά απόρρητα, που μου εμπιστεύθηκαν ή που πληροφορήθηκα, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων μου. Δεν θα παρακωλύω, με οποιονδήποτε τρόπο, το έργο των αρμόδιων διωκτικών αρχών και θα αναφέρω σε αυτές χωρίς χρονοτριβή οτιδήποτε πληροφορούμαι, για αξιόποινη πράξη, που διώκεται αυτεπαγγέλτως.

20 Δεν θα αναλαμβάνω ταυτόχρονα υποθέσεις προσώπων, τα οποία έχουν αντιτιθέμενα συμφέροντα και θα απέχω από κάθε αθέμιτη συναλλαγή με τα ίδια πρόσωπα. ζ. Ως Υπεύθυνος Ασφαλείας Αερομεταφορών, θα επιδιώκω την εφαρμογή, από το προσωπικό του οποίου προΐσταμαι, τις κατευθύνσεις, των κανονισμών του ICAO 123 και ICAO/DOC 8973/5, τις οδηγίες των DOC 30 ECAC, Screener Training Program FAA/ATA και του Κανονισμού Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΚΑΠΑ/ΥΠΑ). 3. Συμπεριφορά κατά τις δράσεις προληπτικής ασφάλειας, ανά ιδιότητα. α. Ως ΥΑΛΕ ή αναπληρωτής του ΥΑΛΕ ή υπεύθυνος ασφαλείας <<μαρίνας>> ή Υπεύθυνος Ασφαλείας Αερομεταφορών: Θα βοηθώ το προσωπικό μου να κατανοήσει τις εργασίες και τις συνθήκες, που επικρατούν, στο χώρο όπου προσφέρονται τα έργα ασφαλείας, των οποίων έχω τη διοίκηση και θα το ενημερώνω για τη σχετική εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις, κώδικες και συστάσεις, που αφορούν στην ασφάλεια, κατανοώντας τις ευθύνες και τους τομείς δραστηριότητας άλλων οργανισμών ασφαλείας. Θα εφαρμόζω τα προβλεπόμενα για τον έλεγχο των προσβάσεων στους χώρους της λιμενικής εγκατάστασης ή στη <<μαρίνα>> ή που εξυπηρετούν, τις αερομεταφορές και ιδίως σε ότι αφορά, στον έλεγχο ασφάλειας πληρωμάτων, επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομικού υλικού μετά από έγκριση της αρμόδιας λιμενικής ή αεροπορικής αρχής ή σε ελέγχους προσερχόμενων φιλάθλων, σε αθλητικές εγκαταστάσεις διεξαγωγής ομαδικών αθλημάτων ή ενόψει ναυταθλητικής εκδήλωσης. Θα ενεργώ στην

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη 1 Κώδικας Δεοντολογίας Κάνοντας τις αξίες μας πράξη Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς τα πετυχαίνουμε. Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 131/114 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της εταιρείας μας αποτυπώνει και ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Ο τρόπος εργασίας μας Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Περιεχόμενα Ο τρόπος εργασίας μας Ο τρόπος εργασίας μας μεταξύ μας με άλλους Ο τρόπος διαχείρισης της επιχείρησης Επικοινωνία & πηγές μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕ Ν ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ Νο. 197 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕ Ν ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ Νο. 197 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕ Ν ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ Νο. 197 Φ092.22/1394 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ Βαρσοβία, 16.5.2005 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡ Π Ν Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 9.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 40/13 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Μέρος 0 των κανόνων της ΕΚΤ για θέματα προσωπικού, το οποίο περιλαμβάνει το πλαίσιο δεοντολογίας (Το παρόν κείμενο ακυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με την Σ.Κ.Τράπεζα (Κεντρικό Φορέα) ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Γενικά 2 2. Συμπεριφορά προς τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 L 216/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Υιοθετήθηκε στις 25.10.2007 Έναρξη ισχύος: σύμφωνα με το άρθρο 45 της Σύμβασης, 1.7.2010 Κείμενο: European Treaty Series No. 201

Υιοθετήθηκε στις 25.10.2007 Έναρξη ισχύος: σύμφωνα με το άρθρο 45 της Σύμβασης, 1.7.2010 Κείμενο: European Treaty Series No. 201 Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009L0081 EL 01.01.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας

Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας Άρθρο 1ο : Γενικά καθήκοντα του Ειδικού Παιδαγωγού (Ε.Π.) 1. O Ειδικός Παιδαγωγός (Ε.Π.) οφείλει να αποτελεί υπόδειγμα έντιμου και ανεπίληπτου ατόμου σε όλες τις εκδηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Κατηγοριοποίηση της θεματικής των Άρθρων της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1) : 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Be well ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΣ Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΑΣ. Κώδικας συμπεριφοράς Έκδοση III

Be well ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΣ Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΑΣ. Κώδικας συμπεριφοράς Έκδοση III Be well ΟΙ ΞΙΣ ΚΙ Τ ΠΡΟΤΥΠ ΜΣ Η ΒΣΗ ΤΗΣ ΠΙΤΥΧΙΣ ΜΣ Κώδικας συμπεριφοράς Έκδοση III ΠΡΟΣΘΤΗ ΒΟΗΘΙ Πόροι για τους υπαλλήλους μας Προϊστάμενος ή διευθυντής Πρώτο μέλημά σας είναι να συμβουλευτείτε το άτομο

Διαβάστε περισσότερα