HΘΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Κώδικας Δεοντολογίας, Προσωπικού Ασφαλείας. 1. Παραδοχές - Καθορισμοί - Γενικές Υποχρεώσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HΘΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Κώδικας Δεοντολογίας, Προσωπικού Ασφαλείας. 1. Παραδοχές - Καθορισμοί - Γενικές Υποχρεώσεις"

Transcript

1 HΘΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ( Δημοσιεύθηκε Περιοδικό << Security Manager>>, εκδ. Press Line, Αθήνα, τ. Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2013, συντάκτης, Σπ.Κυριακάκης) Κώδικας Δεοντολογίας, Προσωπικού Ασφαλείας. 1. Παραδοχές - Καθορισμοί - Γενικές Υποχρεώσεις α. Αναγνωρίζω τη σπουδαιότητα της συνεισφοράς μου, στην παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας, με την ιδιότητα του Ιδιωτικού Προσωπικού Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και την ειδικότητα, που φέρω, και που μπορεί να είναι διαζευκτικά, αυτή του ειδικού: (1). Σταθερών φυλάξεων. (2). Εποχουμένων περιπολουσών φυλάξεων (patrol). (3). Χρηματαποστολών, μεταφοράς αξιών και πολυτίμων αντικειμένων. (4). Κεντρικών σταθμών λήψης σημάτων. (5). Ένοπλης συνοδείας εμπορικών πλοίων, υπό ελληνική σημαία. (6). Εγκατάστασης, συντήρησης και παρακολούθησης, μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμών. (7). Ιδιωτικών ερευνών.

2 (8). Παροχής οποιαδήποτε εργασίας υποστήριξης, στις δραστηριότητες του πεδίου εφαρμογής της νομοθεσίας, για την παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας. (9). Εσωτερικού, τμήματος ασφαλείας επιχείρησης, ομίλου επιχειρήσεων ή οργανισμού. β. Παραδέχομαι ότι, όπως επιβάλλεται, από τη σπουδαιότητα των καθηκόντων μου, θα εκπληρώνω τις υποχρεώσεις του ρόλου μου, συμβάλλοντας, από τη θέση μου και με την ευθύνη, που μου ανατίθεται, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και ιδιοκτησίας, σε οποιεσδήποτε ιδιωτικές υπηρεσίες ασφαλείας κληθώ ή του οργανισμού ή της επιχείρησης, που θα διατεθώ ή εργάζομαι και που μπορεί να είναι και θαλάσσια ή να αφορά τις αερομεταφορές ή άλλων οργανισμών για τους οποίους θα εργαστώ, μελλοντικά. Όλες αυτές τις υποχρεώσεις μου, θα τις εκπληρώσω, τηρώντας τους νόμους και σεβόμενος τα συνταγματικά δικαιώματα όλων, όσων για οποιοδήποτε λόγο προσέλθουν στο χώρο εργασίας μου ή έχουν ανάγκη των υπηρεσιών μου, ανάλογα με τη θέση και την ειδικότητά μου και με ιδιαίτερη ευαισθησία, στα άτομα ευάλωτων, κοινωνικά, ομάδων. γ. Αναγνωρίζω ότι, πρέπει να επιδιώκω συνεχώς τη βέλτιστη εφαρμογή των όσων έχω εκπαιδευτεί και να μεριμνώ για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στον τομέα, όπου έχω την ευθύνη ασφάλειας και προστασίας, από συμβάντα, που οφείλονται σε ανθρωπογενείς ή μη, κινδύνους, ενεργώντας προς τούτο με επαγγελματισμό, στο πλαίσιο της αλληλεγγύης

3 προς τους συναδέλφους μου, σύμφωνα με τις εντολές της επαγγελματικής ιεραρχίας και σε συνεργασία με τις αρχές. 2. Συμπεριφορά κατά τις δράσεις προληπτικής ασφάλειας. Παραδέχομαι ότι: Ως ιδιωτικό προσωπικό παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, θα εκτελώ τα καθήκοντα, που μου έχουν ανατεθεί στην παροχή υπηρεσιών εγγύτατης προληπτικής ασφάλειας και προστασίας, των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των φυσικών και νομικών προσώπων, που συμφωνήθηκε, φυλάσσοντας και προστατεύοντας τα οικήματα, τις εγκαταστάσεις, τις διευκολύνσεις και τους αδιαμόρφωτους επί του εδάφους χώρους τους, με ό,τι περιλαμβάνουν, τις μεταφορές και τα μεταφορικά τους μέσα, τις δραστηριότητες, την αλληλογραφία, τις πληροφορίες τους και τα εμπιστευτικά τους στοιχεία, καθώς και τους προσερχόμενους, στις εγκαταστάσεις τους, πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες, επισκέπτες και εκπροσώπους των αρχών και στις εκδηλώσεις μεγάλου κοινού, όπου μου ανατίθενται έλεγχοι προσβάσεων και ασφαλείας. Επίσης ότι, θα εκτελώ τα καθήκοντά μου, όπως ορίζουν το Σύνταγμα και οι Νόμοι, του Κράτους, για την προστασία τους από φυσικούς, τεχνολογικούς, φυσικοτεχνολογικούς, κινδύνους, καθώς και από εγκληματικές ενέργειες και μη ηθικές πρακτικές, ενεργώντας προληπτικά, χωρίς να εκθέσω τον εαυτό μου ή άλλους σε κίνδυνο και συνεργαζόμενος πλήρως με τις αρχές. Προσέτι διαβεβαιώνω για τα ακόλουθα:

4 α. Ουδέποτε θα αρνηθώ την εκτέλεση καθήκοντος ή θα εγκαταλείψω το καθήκον, χωρίς εύλογη αιτία, όπως και το ότι δεν θα εκτελώ τα καθήκοντά μου πλημμελώς ούτε θα προφασίζομαι διάφορες καταστάσεις, προκειμένου να αποφύγω την ανάληψη ή εκτέλεση, καθηκόντων. β. Δεν θα εγκαταλείπω τη θέση μου, χωρίς άδεια ή χωρίς επαρκή δικαιολογία. γ. Θα τηρώ το ωράριό μου και θα καταφθάνω πριν τη συγκεκριμένη ώρα ανάληψης των καθηκόντων μου, για να ενημερωθώ για τυχόν προβλήματα και να ελέγξω το χώρο. δ. Δεν θα αναλαμβάνω τη διεκπεραίωση καθηκόντων ασφαλείας υπό την επήρεια οινοπνεύματος ούτε θα μεταφέρω οινοπνευματώδη ή άλλα ρυθμιστικά της διάθεσης στην εργασία. ε. Θα κατανοώ, τις εντολές και τις ειδικές οδηγίες, που μου έχουν δοθεί, σχετικά με τα καθήκοντά μου, στο χώρο ευθύνης μου, και θα ζητώ διευκρινίσεις για θέματα, που σχετίζονται με αυτές. στ. Θα φροντίζω την άψογη εμφάνιση και παράστασή μου και εφόσον γίνεται χρήση στολής, θα φέρω την προβλεπόμενη στολή με τα μέσα προστασίας μου, όπως επιβάλλονται από τη νομοθεσία. Προς δε, θα εμπνέω στο εργασιακό μου περιβάλλον, συναίσθημα ασφαλείας και θετικές εντυπώσεις για εμένα και την επιχείρηση, που εκπροσωπώ. ζ. Θα φέρω μαζί του την άδεια εργασίας μου και τα αποδεικτικά απασχόλησης, {δελτίο ταυτότητας εργαζομένου ως προσωπικό ασφαλείας, καθώς και ειδικό διακριτικό σήμα (κονκάρδα)}, που θα χορηγεί η εταιρεία μου.

5 η. Δεν θα χρησιμοποιώ κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων μου, τίτλους, λέξεις ή φράσεις, σήματα σε στολή και εξοπλισμό, στην ελληνική ή σε άλλη γλώσσα, ικανές να παραπλανήσουν το κοινό ότι, αντιπροσωπεύω δημόσια αρχή και ιδιαίτερα αστυνομική. θ. Θα γνωρίζω τα σχέδια ασφαλείας της θέσης, όπου τα καθήκοντά μου, καθώς και τον ακριβή ρόλο μου μέσα σε αυτά. ι. Θα χρησιμοποιώ τον εξοπλισμό ασφάλειας και τα μέσα προστασίας και επικοινωνίας, όπως προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και θα ενεργώ τη βαθμονόμηση, της απόδοσής τους. Η χρήση του εξοπλισμού από εμένα, θα γίνεται χωρίς να θίγω κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων μου, τα κάθε είδους συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα των ανθρώπων και δεν θα χρησιμοποιώ μέσα και μεθόδους που μπορούν να προκαλέσουν ζημία, βλάβη, ενόχληση σε τρίτους ή να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια προσώπων. Επίσης δεν θα χρησιμοποιώ τον ατομικό του εξοπλισμό ή τον εξοπλισμό της θέσης μου, για προσωπικές υποθέσεις. ια. Θα τηρώ τους κανόνες και τις αρχές, που αφορούν στην οπλοφορία και τη χρήση του οπλισμού, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Θα επιδιώκω τη μείωση της ανάγκης του να χρησιμοποιηθούν κάθε είδους όπλα, χρησιμοποιώντας αμυντικά μέσα που μου έχουν διατεθεί, όπως, αντιβαλλιστικά κράνη, αλεξίσφαιρα γιλέκα, ασπίδες κ.α. Για τη χρήση του οπλισμού, θα ενεργώ, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία και τηρώντας τις διεθνώς παραδεδεγμένες από την πρακτική αρχές (Principles of handling of firearms), που είναι η ευθύνη, η ετοιμότητα, η ψυχραιμία, η εμπιστοσύνη και η ικανότητα. Σε περιπτώσεις, που συντρέχουν όλοι οι όροι για

6 αμυντική ενέργεια για υπεράσπιση του εαυτού μου ή άλλου ή άλλων, από άδικη και παρούσα επίθεση, που στρέφεται εναντίον μας και η νόμιμη χρήση πυροβόλων όπλων είναι αναπόφευκτη, θα επιδείξω αυτοσυγκράτηση σε όλα τα στάδια της εμπλοκής. Στις περιστάσεις αυτές, θα πρέπει να επιδείξω την ταυτότητά μου, και θα εκθέσω μία σαφή προειδοποίηση για την πρόθεση να χρησιμοποιηθεί το πυροβόλο όπλο, που βάσει του νόμου φέρω. Προς τούτο θα δώσω επαρκή χρόνο προειδοποίησης, εκτός εάν αυτό θα έθετε αδικαιολόγητα εμένα και τους ανθρώπους, που προστατεύω σε ιδιαίτερο κίνδυνο ζωής ή θα ήταν σαφώς ακατάλληλο ή μάταιο υπό τις συνθήκες του συμβάντος. Προς δε ότι θα ενεργήσω με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ζημίες, με γνώμονα τη διατήρηση της ανθρώπινης ζωής και θα μεριμνήσω άμεσα για ιατρική βοήθεια σε κάθε τραυματία ή άτομο που επλήγη. Επίσης δεσμεύομαι ότι μετά από ένα τέτοιο συμβάν θα αναφέρω, σχετικά, χωρίς χρονοτριβή και με κάθε ακρίβεια συντάσσοντας την προβλεπόμενη έκθεση. Βεβαιώνω ότι θα πειθαρχώ σε όλες τις διαδικασίες για τον έλεγχο του όπλου, των πυρομαχικών και των εγγράφων του και ότι γενικά θα συμμορφώνομαι πλήρως με την ελληνική νομοθεσία και τις Αρχές για τη Χρήση Βίας και Πυροβόλων Όπλων από Μέλη των Σωμάτων Ασφαλείας του ΟΗΕ(1990), που έχει υιοθετηθεί και από τον Διεθνή Κώδικα Δεοντολογίας για τους Παρόχους Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας, ιβ. Θα ενεργώ πάντοτε με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής ροής των πραγμάτων και τη διαφύλαξη των νομίμων συμφερόντων της εταιρείας μου αλλά και αυτών στους οποίους η εταιρεία μου, με έχει τάξει να προστατεύω τη ζωή και την περιουσία τους. ιγ. Θα με διακρίνει ευγένεια προς τα πρόσωπα με τα οποία έρχομαι σε επαφή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου, έστω και αν η συμπεριφορά τους είναι σκαιή και ουδέποτε θα κάνω υπέρβαση των καθηκόντων μου. Γνώμονα της συμπεριφοράς μου θα αποτελεί ο ανθρωπισμός και η

7 φιλαλληλία και η προάσπιση των δικαιωμάτων και της αξίας του κάθε ανθρώπου. ιδ. Δεν θα κάνω εν γνώσει μου, εσφαλμένη ή ψευδή αναφορά ή θα παραποιήσω οποιαδήποτε αναφορά μου ή οποιαδήποτε αρχεία. ιε. Θα προσπαθώ διαρκώς να βελτιώνω την επίδοσή μου, αναζητώντας εκπαιδεύσεις και εκπαιδευτικές ευκαιρίες, που θα με προετοιμάζουν κατάλληλα, ώστε να μπορώ να προσαρμόζομαι στις εξελίξεις και να μπορώ να εκτελώ τα καθήκοντά μου καλύτερα, μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. ιστ. Δεν θα δέχομαι ανταμοιβές και οφέλη, χωρίς να είναι σε γνώση του εργοδότη μου. 3. Συμπεριφορά κατά τη σύλληψη, την έρευνα προσώπων και τις ιδιωτικές έρευνες. α. Γνωρίζοντας ότι έχω το δικαίωμα σύλληψης δράστη αυτοφώρου κακουργήματος ή πλημμελήματος, που γίνεται στους χώρους που προστατεύω ή ενώπιον μου, θα ενεργήσω σύμφωνα με το άρθρο 275ΚΠΔ, χωρίς όμως να εκτεθώ ή να εκθέσω άλλον σε κίνδυνο, τηρώντας τις διατάξεις του Συντάγματος και του άρθρου 279, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Περιπτώσεως συντρεχούσης, διαβεβαιώνω ότι κατά τη σύλληψη θα ενεργήσω με σύνεση και σταθερότητα, άψογη συμπεριφορά και αποφεύγοντας κάθε πράξη, που μπορεί να βλάψει την τιμή και την υπόληψη του συλλαμβανομένου και γενικά να προσβάλει την αξιοπρέπειά του. β. Παρέχοντας υπηρεσίες που αφορούν στον έλεγχο ασφάλειας πληρωμάτων, επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομικού υλικού σε αερολιμένες και λιμενικές εγκαταστάσεις,

8 καθώς και έλεγχο πρόσβασης στους χώρους αυτών μετά από έγκριση της αρμόδιας αεροπορικής ή λιμενικής αρχής αντίστοιχα, ή ελέγχους προσερχόμενων φιλάθλων ενόψει αθλητικής εκδήλωσης, θα ενεργώ στην περίπτωση επιβαλλόμενης ανάγκης σωματικών ερευνών, με τη συναίνεση του ερευνώμενου προσώπου και μετά λεπτότητας, ευγενείας, και σεβασμού της τιμής και της αξιοπρέπειας του ερευνώμενου, την αυστηρή τήρηση των διαδικασιών έρευνας, που η νομοθεσία επιβάλλει αλλά και της ηθικής τάξης, με έρευνα του προσώπου από άτομο του ιδίου φύλου με το μέλος του πληρώματος, τον ταξιδιώτη ή το φίλαθλο. γ. Ως ιδιωτικός ερευνητής, διαβεβαιώνω ότι στα σχετικά έγγραφα, δεν θα παραλείπω να χρησιμοποιώ τη φράση "Γραφείο Ιδιωτικών Ερευνών" και τον αριθμό της άδειας λειτουργίας του. Οι έρευνες θα περιορίζονται, αποκλειστικώς, στα ακόλουθα αντικείμενα: Αναζήτηση προσώπων, που εξαφανίσθηκαν. Αναζήτηση αντικειμένων ή ζώων, που απωλέστηκαν ή εκλάπησαν. Προστασία δικαιωμάτων ή έννομων συμφερόντων αστικής ή εμπορικής φύσεως. Συμβολή στην αποκάλυψη εγκλημάτων, έως ότου επιληφθεί η αρμόδια διωκτική αρχή. Δεν θα αναλαμβάνω άλλα έργα, πέραν των όσων προαναφέρθηκαν. Δεν θα γίνεται χρήση στην επωνυμία, στα έγγραφα και κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τίτλων όπως, "αστυνομικός" ή "ντετέκτιβ" και γενικά λέξεων ή φράσεων, ικανών να παραπλανήσουν το κοινό ότι, αντιπροσωπεύουν δημόσια αρχή και ιδιαίτερα αστυνομική. Στις σχετικές διαφημίσεις δεν θα περιλαμβάνονται, στοιχεία ή αναφορές για προηγούμενη υπηρεσία μου, στο δημόσιο τομέα ή σε νομικό πρόσωπο, που εποπτεύεται από το Δημόσιο ή σε φορείς παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών.

9 Οι πληροφορίες θα αντλούνται από δημόσια συμπεριφορά ή δραστηριότητα προσώπων ή από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή. Δεν θα παραβιάζω την ιδιωτική ζωή ή άλλα ατομικά ή συλλογικά δικαιώματα τρίτου, καθώς και οποιοδήποτε απόρρητο, που προστατεύεται από το νόμο. Θα τηρώ εχεμύθεια ως προς τα ιδιωτικά απόρρητα που μου εμπιστεύθηκαν ή που πληροφορήθηκα, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων μου. Δεν θα παρακωλύω, με οποιονδήποτε τρόπο, το έργο των αρμόδιων διωκτικών αρχών και θα αναφέρω σε αυτές χωρίς χρονοτριβή οτιδήποτε πληροφορούμαι, για αξιόποινη πράξη, που διώκεται αυτεπαγγέλτως. Δεν θα αναλαμβάνω ταυτόχρονα υποθέσεις προσώπων, τα οποία έχουν αντιτιθέμενα συμφέροντα και θα απέχω από κάθε αθέμιτη συναλλαγή με τα ίδια πρόσωπα. 4.Καθομολόγηση. Ως μέλος του ιδιωτικού προσωπικού παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, από της ανάληψης των καθηκόντων μου, θα σπουδάζω και θα τηρώ, όλα όσα περιλαμβάνονται στο Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας, καθομολογώντας το ακόλουθο: << Επαναβεβαιώνω όλα όσα αναφέρονται στο κείμενο του Κώδικα και αρχή στην εκτέλεση των καθηκόντων μου, θα είναι ο σεβασμός των νόμων, των συναδέλφων και των ανωτέρων μου αλλά και της αξίας του κάθε ανθρώπου. Αναλαμβάνω τις υποχρεώσεις μου, αποδεχόμενος κάθε δυσκολία της ειδικότητάς μου. Οι δράσεις μου θα διέπονται από επαγγελματισμό, με σεβασμό προς τους ιεραρχικά ανωτέρους μου, για το καλό του εαυτού μου, του εργοδότη μου αλλά και του κλάδου>>.

10 HΘΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ SECURITY MANAGER ( Δημοσιεύθηκε στο Περιοδικό << Security Manager>>, εκδ. Press Line, Αθήνα, τ. Μαρτίου Απριλίου, 2013, συντάκτης, Σπ. Κυριακάκης) Κώδικας Δεοντολογίας, του Security Manager. Καθομολόγηση Φέροντας τον τίτλο του, Security Manager, σε ιδιωτικό φορέα παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ή σε τμήμα << In house security >>, οργανισμού ή έχοντας αποδεχθεί τη θέση και την ιδιότητα του << Manager Ναυτικής Ασφάλειας>>, σε οποιαδήποτε θέση, όπως, Υπεύθυνος Ασφάλειας Εταιρείας, ως Αξιωματικός Ασφαλείας του Πλοίου ή ως ομαδάρχης <<Φροντιστών ασφαλείας εμπορικών πλοίων, υπό ελληνική σημαία>> ή ως αντικαταστάτης αυτού ή ως Υπεύθυνος Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΥΑΛΕ), ή ως επόπτης ασφαλείας <<μαρίνας>>, ή υπεύθυνος ασφαλείας αεροπορικής εταιρείας ή υπεύθυνος ασφαλείας σε αερολιμενική εγκατάσταση, ή προϊστάμενος τεχνικού προσωπικού συστημάτων ασφαλείας ή ως προϊστάμενος ιδιωτικών ερευνών, αποδέχομαι και τις συνελκόμενες

11 υποχρεώσεις και ευθύνες και επαναβεβαιώνω και δέχομαι αναμφισβήτητα, τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας του επιχειρησιακού ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας. Έχοντας μία από τις ιδιότητες αυτές, καθομολογώ τα ακολούθως αναφερόμενα : 1. Αποδέχομαι την ευθύνη να εκπληρώσω τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της θέσης μου, στην ιεραρχία, της παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας, είτε πρόκειται για μελέτες ασφαλείας, περιλαμβανομένων και των τεχνικών είτε για ιδιωτικές έρευνες ή προληπτικές φυλακτικές υπηρεσίες, σε οποιαδήποτε εγκατάσταση, που εξυπηρετεί την οικονομία και τις μεταφορές ή πλοίο και των προσώπων των οποίων την ασφάλεια και προστασία έχω αναλάβει και αφορά την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους, όπως πηγάζουν από τη νομοθεσία, τους κανονισμούς, τα πορίσματα των σχετικών με την εργασία μου, επιστημών και τα ήθη της παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας. 2. Με την επιστράτευση, όλων των δυνατοτήτων μου σωματικών, διανοητικών και ψυχικών, θα φροντίζω, τηρώντας τις συμβατικές μου υποχρεώσεις, να σχεδιάζω, να οργανώνω, να εκπονώ μελέτες και το σχεδιασμό όσον αφορά την αντιμετώπιση απρόοπτων καταστάσεων αλλά και τον σχεδιασμό μέτρων ή εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας, να υλοποιώ ηγούμενος της κάθε προσπάθειας και να ελέγχω την καλή εφαρμογή της ανάπτυξης αξιόπιστων μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας, στη σχεδίαση των οποίων συνέβαλα, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας αλλά και της ιδιοκτησίας, προλαμβάνοντας και μειώνοντας τα αδικήματα ενάντια στην επιχείρηση, που μπορεί να είναι και θαλάσσια ή να αφορά τις αερομεταφορές και στην οποία ή για την οποία εργάζομαι ή

12 άλλων οργανισμών για τους οποίους θα εργαστώ, μελλοντικά, τηρώντας τους νόμους και σεβόμενος τα συνταγματικά δικαιώματα όλων των ανθρώπων. Οι δράσεις μου θα είναι πάντοτε εντός του νόμου και σύμφωνα με το νόμο και όχι αντί του νόμου ή εναντίον του νόμου, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ευαισθησία για τα μέλη των ευάλωτων, κοινωνικά, ομάδων. 3. Θα συμπεριφέρομαι, με αμεροληψία στα μέλη του προσωπικού, των οποίων την ευθύνη διοίκησης έχω, φροντίζοντας την καλή επικοινωνία, την ορθή λήψη αποφάσεων, την ανάθεση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις γνώσεις και τις δεξιότητές του κάθε υφισταμένου μου, εμπνέοντας τους πειθαρχία και υποκινώντας τους, ενώ θα φροντίζω να βελτιώνω συνεχώς τις παντός είδους συνεργασίες, εντός και εκτός του οργανισμού ή πλοίου, του οποίου την ευθύνη της ασφάλειας, έχω, ώστε η ασφάλεια και η προστασία να αποβούν τα αποτελέσματα της προσπάθειας ενός λειτουργικού όλου εξαιρετικής ευφυΐας, διαδίδοντας παράλληλα το δόγμα της εταιρικής κουλτούρας ασφαλείας. 4. Η όλη συμπεριφορά μου, θα διέπεται από ειλικρίνεια και τιμιότητα όσον αφορά τη λειτουργία της ΙΕΠΥΑ, που ανήκω αλλά και προς τους πελάτες ή ως Προϊστάμενος ιδιωτικών ερευνών ή Διευθυντής ενδο- εταιρικού τμήματος ασφαλείας ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα υπευθύνου ιδιωτικών έργων ασφαλείας και σε όλα τα προσωπικά μου ζητήματα, στις σχέσεις μου με τα πρόσωπα των οποίων την ευθύνη ασφαλείας έχω, τις αρχές και τις δημόσιες υπηρεσίες, του άλλους εργαζόμενους και τους πελάτες, θα εμμένω στους υψηλότερους ηθικούς κανόνες, όσον αφορά τα καθήκοντά μου, στην παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας. 5. Θα τηρώ τις αρχές αλήθειας γενικής ισχύος, για το προσωπικό μου, τους πελάτες και το κοινό, με το οποίο αυτοί συναλλάσσονται, εκπληρώνοντας τα έργο μου στα πλαίσια του δικαίου, θα είμαι ακριβής και συνετός, χωρίς να επιτρέπω να επηρεάζουν τη διάθεσή μου και τις στάσεις μου, οι προσωπικές μου αξίες και τα συναισθήματά μου, διασφαλίζοντας ότι το προσωπικό ασφαλείας, εκτελεί τα

13 καθήκοντά του, με βάση το νόμο και τον δέοντα σεβασμό και την περιφρούρηση των δικαιωμάτων των άλλων και σε άψογη συνεργασία, με τις Αρχές. 6. Θα σέβομαι τη φήμη και την εξάσκηση του επαγγέλματος των συναδέλφων μου και των μελών του προσωπικού, που ηγούμαι, εκθέτοντας αρμοδίως κάθε συμπεριφορά που αξίζει έπαινο ή αποτελεί μη ηθική ή παράνομη πρακτική. 7. Θα εφαρμόζω ομοιόμορφα και ισότιμα πρότυπα εργοδοσίας, στην επιλογή και στην πρόσληψη του προσωπικού, τηρώντας τη νομοθεσία στο θέμα των αμοιβών και να υποκινώ το προσωπικό για παραπέρα εκπαίδευση και μόρφωση. 8. Θα συνεργάζομαι με όλες τις κρατικές αρχές, που είναι υπεύθυνες για την επιβολή του Νόμου, σε θέματα δικαιοδοσίας τους και θα συμμορφώνομαι σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα πιστοποιητικά και τις απαιτούμενες άδειες, αλλά και για τον ατομικό εξοπλισμό προστασίας και τις άλλες υποχρεωτικές απατήσεις, που αφορούν στο επάγγελμά μας. 9. Θα σέβομαι και θα προστατεύω τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα προνόμια του εργοδότη μου και των πελατών και πέρα από τον επαγγελματικό τομέα, εκτός αν τα ενδιαφέροντα αυτά, έρχονται σε σύγκρουση με τους νόμους. 10. Θα διατηρώ τον επαγγελματισμό μου, σε όλες τις επαγγελματικές μου σχέσεις και θα επιτελώ το καθήκον μου, πάντα για το καλό του εαυτού μου, του εργοδότη μου και του κλάδου της παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας. Επί τούτου δηλώνω ότι αποδέχομαι την ανάγκη της δια βίου μάθησης, που θα την ενισχύω ακόμη και με αυτομόρφωση. 11. Θα εκπαιδεύω, επιβλέπω, συμβουλεύω, ενθαρρύνω, υποκινώ το προσωπικό μου και θα καταβάλλω κάθε προσπάθεια, ώστε το κάθε μέλος του προσωπικού μου να ενστερνισθεί τη σπουδαιότητα του έργου, που επιτελεί και να καταστεί ανταγωνιστικό. 12. Θα επεκτείνω τις γνώσεις μου γύρω από τις διεθνείς συμβάσεις, κώδικες και συστάσεις, που αφορούν στην ιδιωτική παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, κατανοώντας τις

14 ευθύνες και τους τομείς δραστηριότητας άλλων οργανισμών ασφαλείας. 13. Θα βοηθώ το προσωπικό μου να κατανοήσει τις εργασίες και τις συνθήκες, που επικρατούν, στους χώρους εργασίας. 14. Εφόσον γίνεται χρήση στολής, θα βεβαιώνομαι ότι θα φέρεται από τους υπόχρεους η προβλεπόμενη στολή με τα μέσα προστασίας τους, όπως επιβάλλονται από τη νομοθεσία και δεν θα χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων, τίτλοι, λέξεις ή φράσεις, σήματα σε στολή και εξοπλισμό, στην ελληνική ή σε άλλη γλώσσα, ικανές να παραπλανήσουν τρίτους ότι, αντιπροσωπεύεται, δημόσια αρχή και ιδιαίτερα αστυνομική. 15. Θα εφαρμόζω τεχνικές καθοδήγησης για το προσωπικό μου και για τον τρόπο που θα περνά σε κατάσταση ετοιμότητας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών και της ανάπτυξης μέτρων ασφαλείας. Επίσης επί θεμάτων που αφορούν : Στον καλό χειρισμό κρίσιμων για την ασφάλεια πληροφοριών και των σχετικών με την ασφάλεια επικοινωνιών. Στην αναγνώριση, χωρίς διακρίσεις, των μοντέλων συμπεριφορών προσώπων, τα οποία μπορούν να απειλήσουν την ασφάλεια και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των μέτρων ασφαλείας. Στις τεχνικές διαχείρισης πλήθους και τις σχετιζόμενες με την ασφάλεια επικοινωνίες.

15 Στη σημασία και τις επακόλουθες απαιτήσεις των διαφόρων επιπέδων ασφαλείας. Στην αναγνώριση και τον εντοπισμό επικινδύνων αντικειμένων, ουσιών, διατάξεών τους, μηχανισμών και όπλων. Στα προβλεπόμενα για τον έλεγχο προσερχόμενων φιλάθλων σε αθλητική εγκατάσταση ενόψει αθλητικής εκδήλωσης και τους σχετικούς ελέγχους. Στις σχετικές διαδικασίες των πρωτοκόλλων αποτροπής, επιθετικής προσέγγισης παρανόμων, ακόμη και ένοπλης. Ειδικά α. Ως υπεύθυνος ασφάλειας ναυτιλιακής εταιρείας για ένα ή περισσότερα εμπορικά πλοία, θα συμβάλλω στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και επαγρύπνησης σχετικά, με την ασφάλεια, εξασφαλίζοντας την επαρκή εκπαίδευση του προσωπικού, που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια του κάθε πλοίου, με γυμνάσια και ασκήσεις αλλά και για τους υπευθύνους ασφαλείας της εταιρείας, που έχω διορίσει για τα διάφορα πλοία, σύμφωνα με το σημείο 11.1 του Α Μέρους του Κώδικα ISPS. Θα διευκολύνω την αποτελεσματική επικοινωνία όλων, με τον αξιωματικό ασφάλειας του κάθε πλοίου και με τους κατά τόπους αξιωματικούς ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων αλλά και των αρμοδίων Αρχών και των Αναγνωρισμένων Οργανισμών Ασφαλείας για τις επαληθεύσεις ασφαλείας, του κάθε πλοίου σύμφωνα με το σημείο 11.6 του Α Μέρους του Κώδικα ISPS, ενεργώντας κατά τα λοιπά σύμφωνα με όσα ορίζονται όχι μόνο στο σημείο 11του Α Μέρους του Κώδικα ISPS, αλλά και όσων ορίζονται σε άλλα σημεία του προαναφερθέντος Μέρους Α.

16 β. Ως Αξιωματικός Ασφάλειας Πλοίου, θα τηρώ τους κανονισμούς των ειδικών μέτρων ενίσχυσης της ναυτικής ασφάλειας θα διατηρώ την εποπτεία της εφαρμογής του σχεδίου ασφαλείας πλοίου, θα ενεργώ τακτικές επιθεωρήσεις ασφαλείας του πλοίου, ώστε να διασφαλίζεται η λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας, υποβάλλοντας και προτάσεις για τροποποιήσεις του σχεδίου ασφαλείας του πλοίου, συνεργαζόμενος προς τούτο αρμονικά, με τον αρμόδιο υπεύθυνο ασφαλείας εταιρείας, τους σχετικούς υπευθύνους ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων κατά τις διεπαφές πλοίου/λιμένα και με τις Αρχές, μη παρεκκλίνοντας από την εφαρμογή των κατευθύνσεων του σημείου 12 του Α Μέρους του Κώδικα ISPS αλλά και των λοιπών σημείων του ιδίου Μέρους και να μην παρεκκλίνω, επίσης. από τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τα επίπεδα ασφαλείας στις προσεγγίσεις, του πλοίου σε λιμένες, σύμφωνα με τον Κώδικα ISPS. Προς δε, θα τηρώ, τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για την Εκπαίδευση, την Πιστοποίηση και την εκτέλεση Φυλακών των ναυτικών (STCW 1978/1995), του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM code) και θα συνεργάζομαι με την ομάδα <<φροντιστών ασφαλείας>>, του πλοίου. γ. Ως υπεύθυνος ασφαλείας λιμενικής εγκατάστασης θα επιδιώκω διαρκώς τη βελτίωση των γνώσεών μου, στα σημεία 15,16 και 18 του Β Μέρους του Κώδικα ISPS, σύμφωνα με την κατεύθυνση του σημείου 14 του Α Μέρους του Κώδικα ISPS και θα συνεργάζομαι αρμονικά με τους ΑΟΑ, τους Αξιωματικούς Ασφαλείας Πλοίων και του Αξιωματικούς Ασφαλείας Εταιρειών αλλά και με τις Αρχές, τηρώντας πιστά τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις, τους Κώδικες και τις Συστάσεις, όπως και τη σχετική εθνική νομοθεσία και κανονισμούς και θα εκπαιδεύω τα μέλη του προσωπικού της λιμενικής εγκατάστασης σχεδιάζοντας γυμνάσια και ασκήσεις

17 σύμφωνα με τα σημεία 18.4,18.5,18.6 του Β Κώδικα ISPS. Μέρους του δ. Ως επικεφαλής ασφαλείας <<μαρίνας>> και εφόσον <<η μαρίνα>>, δέχεται διεθνείς πλόες και σκάφη, που υποχρεώνονται να συμμορφώνονται με τον Κώδικα ISPS, θα εφαρμόζω τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες του Κώδικα, τούτου, προς δε θα συνεργάζομαι αποτελεσματικά με τη Διοίκηση και τα στελέχη και το προσωπικό προστασίας της (safety), τις Λιμενικές Αρχές, την Αστυνομία, τις υπηρεσίες διάσωσης, Πυροσβεστικό Σώμα και Ε.Κ.Α.Β, τον Ε.Ο.Τ. και τις άλλες Αρχές, αλλά και με τους υπευθύνους της Ιδιωτικής Εταιρείας Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, (ΙΕΠΥΑ), που έχει αναλάβει έργα ασφαλείας στη <<μαρίνα>>, τηρώντας και αναθεωρώντας, ύστερα από δοκιμές σε γυμνάσια και ασκήσεις, τα επί μέρους σχέδια ασφαλείας, που αφορούν στην: εκκένωση χώρων, λόγω πυρκαγιάς σε εγκατάσταση ή σεισμό, τραυματισμό πελάτη, ανθρώπου στη θάλασσα, απειλή τρομοκρατικής ενέργειας και πυρκαγιάς σε σκάφος. ε. Ως επικεφαλής στοιχείου ή ομάδας φροντιστών ασφαλείας εμπορικού πλοίου υπό ελληνική σημαία διαβεβαιώνω ότι : Θα βεβαιώνομαι ότι κανένα μέλος της σχηματισμένης ομάδας φροντιστών, ασφαλείας του πλοίου, έχει αναμειχθεί, σε παραβάσεις της εθνικής νομοθεσίας από δόλο για πράξη ή παράλειψη και για τα εγκλήματα εκείνα, που είναι απαγορευτικά, για την απόκτηση άδειας εργασίας, ως προσωπικού παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας ή σε διεθνή εγκλήματα, όπως εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εξαφανίσεις προσώπων, γενοκτονία, βασανισμούς, επιβολής εξαναγκαστικής εργασίας και σε παιδιά, αρπαγής ομήρων, σεξουαλικής βίας ή βίας με προσανατολισμό το φύλο των θυμάτων, λαθρεμπορίου όπλων

18 και ναρκωτικών, εμπορίας ανθρώπων και δούλων, συμμετοχές σε δίκες εκτός συστήματος δικαιοσύνης, δολοφονίες, διακίνηση υλικού παιδικής πορνογραφίας, απάτες με οποιοδήποτε τρόπο και μέσον. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί εμπλοκή υποψηφίου, μέλους της ομάδας σε ένα από τα προαναφερόμενα εγκλήματα θα τον αποκλείω από την ομάδα των φροντιστών του πλοίου. Θα απαιτώ όπως το προσωπικό μου, ενεργεί εντός του νόμου, των διεθνών συμβάσεων και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι θα αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους, με τις αρχές του ανθρωπισμού, χωρίς διακρίσεις. Θα μεριμνώ ώστε το προσωπικό μου να μην επικαλείται διαταγές ανωτέρων ή προφάσεις υποχρεώσεων ή εξαιρετικές συνθήκες ή επικείμενη σύγκρουση ή ένοπλη σύγκρουση, για να δικαιολογήσει παράνομη πράξη του και δεν θα ζητήσει ανταλλάγματα, προκειμένου άμεσα είτε έμμεσα να παραβεί τη νομοθεσία ή διεθνείς συνθήκες. Θα είμαι υπεύθυνος για την πειθαρχία, εμφάνιση, παράσταση, εκπαίδευση και έλεγχο αλλά και την εν γένει διαβίωση των μελών της ομάδας μου. Θα επιβάλλω την πειθαρχία των μελών, σε όλες τις διαδικασίες για τον έλεγχο των όπλων, των πυρομαχικών και των εγγράφων τους και ότι γενικά θα συμμορφώνομαι εγώ και τα μέλη της ομάδας μου, πλήρως με την ελληνική νομοθεσία και τη νομοθεσία των χωρών, προσεγγίσεων του πλοίου. Θα επιδιώκω τη μείωση της ανάγκης του να χρησιμοποιηθούν κάθε είδους όπλα, ακόμη και σε κατάσταση κινδύνου προσβολής, χρησιμοποιώντας αμυντικά μέσα που έχουν διατεθεί, στην ομάδα όπως, αντιβαλλιστικά κράνη, αλεξίσφαιρα γιλέκα, ασπίδες, αλλά και με τη χρήση εμποδίων, που θα είναι αποτρεπτικά της πρόσβασης παρανόμων, στο πλοίο.

19 Θα συνεργάζομαι αρμονικά, με τον Αξιωματικό Ασφάλειας Πλοίου, τον Πλοίαρχο και τους άλλους αξιωματικούς του πλοίου, καθώς και με το πλήρωμα. στ. Ως Προϊστάμενος ιδιωτικών ερευνητών, διαβεβαιώνω ότι στα σχετικά έγγραφα, δεν θα παραλείπω να χρησιμοποιώ τη φράση "Γραφείο Ιδιωτικών Ερευνών" και τον αριθμό της άδειας λειτουργίας του. Οι έρευνες θα περιορίζονται, αποκλειστικώς, στα ακόλουθα αντικείμενα: Αναζήτηση προσώπων, που εξαφανίσθηκαν. Αναζήτηση αντικειμένων ή ζώων, που απωλέστηκαν ή εκλάπησαν. Προστασία δικαιωμάτων ή έννομων συμφερόντων αστικής ή εμπορικής φύσεως. Συμβολή στην αποκάλυψη εγκλημάτων, έως ότου επιληφθεί η αρμόδια διωκτική αρχή. Δεν θα αναλαμβάνω άλλα έργα, πέραν των όσων προαναφέρθηκαν. Δεν θα επιτρέπω να γίνεται χρήση στην επωνυμία, στα έγγραφα και κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων, τίτλων όπως, "αστυνομικός" ή "ντετέκτιβ" και γενικά λέξεων ή φράσεων, ικανών να παραπλανήσουν το κοινό ότι, αντιπροσωπεύεται δημόσια αρχή και ιδιαίτερα αστυνομική. Στις σχετικές διαφημίσεις θα φροντίζω να μην περιλαμβάνονται, στοιχεία ή αναφορές για προηγούμενη υπηρεσία δική μου ή του προσωπικού μου, στο δημόσιο τομέα ή σε νομικό πρόσωπο, που εποπτεύεται από το Δημόσιο ή σε φορείς παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών. Οι πληροφορίες θα αντλούνται από δημόσια συμπεριφορά ή δραστηριότητα προσώπων ή από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή. Δεν θα παραβιάζω την ιδιωτική ζωή ή άλλα ατομικά ή συλλογικά δικαιώματα τρίτου, καθώς και οποιοδήποτε απόρρητο, που προστατεύεται από το νόμο. Θα τηρώ εχεμύθεια ως προς τα ιδιωτικά απόρρητα, που μου εμπιστεύθηκαν ή που πληροφορήθηκα, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων μου. Δεν θα παρακωλύω, με οποιονδήποτε τρόπο, το έργο των αρμόδιων διωκτικών αρχών και θα αναφέρω σε αυτές χωρίς χρονοτριβή οτιδήποτε πληροφορούμαι, για αξιόποινη πράξη, που διώκεται αυτεπαγγέλτως.

20 Δεν θα αναλαμβάνω ταυτόχρονα υποθέσεις προσώπων, τα οποία έχουν αντιτιθέμενα συμφέροντα και θα απέχω από κάθε αθέμιτη συναλλαγή με τα ίδια πρόσωπα. ζ. Ως Υπεύθυνος Ασφαλείας Αερομεταφορών, θα επιδιώκω την εφαρμογή, από το προσωπικό του οποίου προΐσταμαι, τις κατευθύνσεις, των κανονισμών του ICAO 123 και ICAO/DOC 8973/5, τις οδηγίες των DOC 30 ECAC, Screener Training Program FAA/ATA και του Κανονισμού Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΚΑΠΑ/ΥΠΑ). 3. Συμπεριφορά κατά τις δράσεις προληπτικής ασφάλειας, ανά ιδιότητα. α. Ως ΥΑΛΕ ή αναπληρωτής του ΥΑΛΕ ή υπεύθυνος ασφαλείας <<μαρίνας>> ή Υπεύθυνος Ασφαλείας Αερομεταφορών: Θα βοηθώ το προσωπικό μου να κατανοήσει τις εργασίες και τις συνθήκες, που επικρατούν, στο χώρο όπου προσφέρονται τα έργα ασφαλείας, των οποίων έχω τη διοίκηση και θα το ενημερώνω για τη σχετική εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις, κώδικες και συστάσεις, που αφορούν στην ασφάλεια, κατανοώντας τις ευθύνες και τους τομείς δραστηριότητας άλλων οργανισμών ασφαλείας. Θα εφαρμόζω τα προβλεπόμενα για τον έλεγχο των προσβάσεων στους χώρους της λιμενικής εγκατάστασης ή στη <<μαρίνα>> ή που εξυπηρετούν, τις αερομεταφορές και ιδίως σε ότι αφορά, στον έλεγχο ασφάλειας πληρωμάτων, επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομικού υλικού μετά από έγκριση της αρμόδιας λιμενικής ή αεροπορικής αρχής ή σε ελέγχους προσερχόμενων φιλάθλων, σε αθλητικές εγκαταστάσεις διεξαγωγής ομαδικών αθλημάτων ή ενόψει ναυταθλητικής εκδήλωσης. Θα ενεργώ στην

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ν. 2518/1997)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ν. 2518/1997) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ν. 2518/1997) Αρ. 1 Εννοια όρων - Πεδίο εφαρμογής 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ως επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Το ΚΔΒΜ (ΚΕΚ) Practica, πιστοποιημένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση ΕΚΕΠΙΣ & ΚΕΜΕΑ, απαντώντας στις σύγχρονες και πραγματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ. ( Κανονισμός 27 (4) και 49 ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ. ( Κανονισμός 27 (4) και 49 ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ ( Κανονισμός 27 (4) και 49 ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ 1. Ο παρών κώδικας εφαρμόζεται επί των ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας του Αστυνομικού

Κώδικας Δεοντολογίας του Αστυνομικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Κώδικας Δεοντολογίας του Αστυνομικού (Π.Δ. 254/2004,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Πρόλογος Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, αποτυπώνουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΔΔ_ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ_001_ΑδικηματαΠ

ΓΕΔΔ_ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ_001_ΑδικηματαΠ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΥΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 231 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 113 220 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 69 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΨΥΚΑΠ) Μιχαλακολούλου 173 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2106462797 Δικτυακός Τόπος: http://www.psychodrama.gr Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kostas.letsios@psychodrama.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΚΟΚΑΡΙΔΑ ΧΡΥΣΑ ΠΕ1707 ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΚΟΚΑΡΙΔΑ ΧΡΥΣΑ ΠΕ1707 ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 1 ΚΟΚΑΡΙΔΑ ΧΡΥΣΑ ΠΕ1707 ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Ο ηλεκτρολόγος κατά την άσκηση του επαγγέλματός του φέρει αστικές, ποινικές, κοινωνικές και ηθικές ευθύνες Σκοπός της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με την Σ.Κ.Τράπεζα (Κεντρικό Φορέα) ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Γενικά 2 2. Συμπεριφορά προς τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΉ ΕΙΣΌΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΆΝΕΡΓΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΉ ΕΙΣΌΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΆΝΕΡΓΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΉ ΕΙΣΌΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΆΝΕΡΓΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ Σελίδα 1 Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους ωφελούμενους, τους παρόχους κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Φοιτήτριες: Μαλιγκάνη Ελένη Ροδοβίτου Χρυσούλα 1 Διάρθρωση Εργασίας Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υιοθετήθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ στις 30 Νοεμβρίου 2007, με τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση 3 η Ημέρα 12/6/2014 Πειθαρχικός Κώδικας Η πειθαρχία είναι ουσιώδης παράμετρος σε κάθε επιχείρηση για

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM)

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM) Ο ιεθνής Κώδικας ιαχείρισης της Ασφάλειας για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (ISM Code) είναι ένα διεθνές πρότυπο για την ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 02/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 59257 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ο Κώδικας αφορά όλες τις διαφημίσεις για κάθε είδους προϊόντα και υπηρεσίες. Ο Κώδικας ορίζει τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ασφάλεια των πολιτικών αερομεταφορών στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Η ασφάλεια των πολιτικών αερομεταφορών στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Η ασφάλεια των πολιτικών αερομεταφορών στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Γεώργιος Παπασπύρου Διευθυντής Διεύθυνσης Ασφαλείας Αερολιμένων Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Κυρίες και κύριοι, Επιθυμώ να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε. Σελίδα 1 αϖό 8 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η Εταιρεία ΣΙ ΜΑ Α.Ε., λόγω της µακρόχρονης ϖορείας της και της ϖολυετούς εµϖειρίας της στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΛΕΜΑΝ Δεκέμβριος 2011 Σελίδα 1 από 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Βασικές αρχές λειτουργίας Ομίλου Kleemann... 4 Τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Charalambides-Christis.μας καθοδηγεί στις καθημερινές μας επιχειρηματικές αλληλεπιδράσεις, αντικατοπτρίζοντας το πρότυπό μας για τη σωστή συμπεριφορά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ 3 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Α. ΣΚΟΠΟΙ Διάδοση και διατήρηση της Ναυτικής Τέχνης και Παράδοσης. Την εκπαίδευση των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 Ευθύνη Ιατρού: Πειθαρχική ευθύνη: κυρώσεις για παραβιάσεις των καθηκόντων και των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Άρθρο 1ο Ο προπονητής ποδοσφαίρου είναι έμμισθος εργάτης, διδάσκαλος και δημιουργός του Έλληνα ποδοσφαιριστή. Αποστολή και προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1.1 Η DPG DIGITAL MEDIA δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Εγκρίθηκε µε απόφαση του.σ.- ΟΤΕ στην 2751/26-5-2006 συνεδρίασή του) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Συγκρότηση Μονάδας Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης στην ΕΕΤΤ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Συγκρότηση Μονάδας Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης στην ΕΕΤΤ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 21.01.2013 Α. Π.: 679/12 ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκρότηση Μονάδας Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης στην ΕΕΤΤ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη : α. Το Ν. 4070/2012,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με- (α) τα Αρθρα 1(12), (14), (26), (30) και (31),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΩΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η SOLAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ- 2 ΚΑΙ Ο ISPS ΚΩΔΙΚΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής και Συμπεριφοράς. Έκδοση 2012

Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής και Συμπεριφοράς. Έκδοση 2012 Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής και Συμπεριφοράς Έκδοση 2012 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli

Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli Η ταυτότητα του Ομίλου Pirelli βασίζεται ιστορικά σε πληθώρα αξιών των οποίων την διαφύλαξη και επιδίωξη πάντοτε φροντίζαμε όλοι μας. Οι αξίες αυτές, με την πάροδο του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Τηλ. 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street Φαξ 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA Αγγλία Μήνυμα από τον Διευθύνοντα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου Οι Αξίες μας Βασικές λειτουργικές αρχές 1. Συμμόρφωση με το νόμο 2. Χώρος εργασίας 3. Αγορά 4. Κοινωνία 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ 1. Σκοπός Ο Κώδικας Δεοντολογίας των μελών του Συνδέσμου σκοπό έχει να προτρέπει τα μέλη του Συνδέσμου στο να κατανοούν και να εφαρμόζουν συστηματοποιημένους

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΟΠΑ 4-10-2012, 10-7-2014 και 30-10-2014) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου εγκρίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ AΡΘΡΟ 1. Πεδίο Εφαρμογής AΡΘΡΟ 2. Ευθύνη του Δ.Π.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ AΡΘΡΟ 1. Πεδίο Εφαρμογής AΡΘΡΟ 2. Ευθύνη του Δ.Π. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ AΡΘΡΟ 1 Πεδίο Εφαρμογής Ο κώδικας αυτός ισχύει για όλες τις ερευνητικές δραστηριότητες οι οποίες διεξάγονται στο Δ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων είναι το (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο που δύναται να υποδεικνύει ευκαιρίες ή να μεσολαβεί για

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. «Η Υποχρέωση Πρόνοιας του Εργοδότη»

Εργασιακά Θέματα. «Η Υποχρέωση Πρόνοιας του Εργοδότη» Εργασιακά Θέματα «Η Υποχρέωση Πρόνοιας του Εργοδότη» Περιεχόμενα 1. Η υποχρέωση πρόνοιας του εργοδότη Συνοπτική παρουσίαση. 2 2. Γενική εργοδοτική υποχρέωση πρόνοιας Έννοια..... 3 3. Περιεχόμενο γενικής

Διαβάστε περισσότερα

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Άρθρο 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ I. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4 1 Φυσικά πρόσωπα 4 2 Χρόνος ισχύος II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 5 3 Γενικοί κανόνες 5 4 Επιλεξιμότητα και απόρριψη 6 5 Συγκρούση συμφερόντων 6 6

Διαβάστε περισσότερα

RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Υιοθετήθηκε την 1η Αυγούστου 1994 από την RΕ/ΜΑΧ EUROPE Πρόλογος Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας προετοιμάστηκε και υιοθετήθηκε από την RE/MAX Europe. Σκοπό έχει να προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Συνοπτική παρουσίαση.. 3 2. Γενικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ Επαγγελματικές Δεξιότητες Οι επαγγελματικές δεξιότητες προσδιορίζουν τον υποψήφιο επαγγελματία και αναφέρονται σε μεταβιβάσιμες συμπεριφορές οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002600935 2015-02-26

15REQ002600935 2015-02-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Αριδαία 16/2/2015 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΡΙ ΑΙΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Πλατεία Αγγελή Γάτσου ΤΑΧ. ΚΩ ΙΚΑΣ: 58400 Αριδαία ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23840-21339 FAX: 23840-21526 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συμπεριφοράς

Κώδικας συμπεριφοράς Κώδικας συμπεριφοράς ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Το παρόν περιέχει τον Κώδικα συμπεριφοράς" που πρέπει να τηρούν οι Σύμβουλοι, οι Ελεγκτές, οι Διευθυντές, οι υπάλληλοι του Ομίλου Pirelli και γενικά όλοι όσοι

Διαβάστε περισσότερα

C O S C A COUNSELLING AND PSYCHOTHERAPY IN SCOTLAND

C O S C A COUNSELLING AND PSYCHOTHERAPY IN SCOTLAND C O S C A COUNSELLING AND PSYCHOTHERAPY IN SCOTLAND ΕΚΘΕΣΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι αμοιβαία συμπεφωνημένες αρχές δεοντολογίας και τα αποδεκτά πρότυπα επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 9.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 40/13 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Μέρος 0 των κανόνων της ΕΚΤ για θέματα προσωπικού, το οποίο περιλαμβάνει το πλαίσιο δεοντολογίας (Το παρόν κείμενο ακυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Η προστασία της κινηματογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση INFO KIT Μέρος 1 Μάης 2011 Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό προορίζεται για τους εθελοντές και τους φορείς που συμμετέχουν στην ΕΕΥ. Δίνει σαφείς πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Υπεύθυνου Τζόγου

Εγχειρίδιο Υπεύθυνου Τζόγου Εγχειρίδιο Υπεύθυνου Τζόγου Δήλωση Αποστολής Η Luxbet πιστεύει ότι ο τομέας τυχερών παιχνιδιών, η κυβέρνηση και το κοινωνικό σύνολο έχουν κοινή ευθύνη να βοηθούν στην πρόληψη της ανάπτυξης προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα