Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ"

Transcript

1 Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

2 Δομή της παρουσίασης Δυσκολίες μαθητών γύρω από την έννοια της περιοδικότητας Παραδείγματα τριών ερευνών στην περιοδικότητα με εστίαση στη θεωρητική και μεθοδολογική τους προσέγγιση Συστημικές προσεγγίσεις στην έρευνα που αφορά στη διδασκαλία και μάθηση της έννοιας της περιοδικότητας Η θεωρία της δραστηριότητας ως πλαίσιο μελέτης της διδασκαλίας και μάθησης της έννοιας

3 Παραδείγματα ερευνών στην περιοδικότητα Shama, G. (1998). Understanding periodicity as a process with a gestalt structure. Educational Studies in Mathematics, 35, Kynigos, Ch. & Gavrilis, K. (2006). Constructiona a sinusoidal periodic covariation PME 30, Vol.4, pp Buendia, G. & Cordero, F. (2005). Prediction and the periodical aspect as generators of knowledge in a social practice framework. Educational Studies in Mathematics, 58,

4 Η έννοια της περιοδικότητας για τους μαθητές Δυσκολία των μαθητών να συνδέσουν τον ορισμό της περιοδικότητας με τις γραφικές παραστάσεις που περιγράφουν κίνηση. Η γραφική παράσταση της ημιτονοειδούς συνάρτησης αναγνωρίζεται ως περιοδική και αναγνωρίζουν ως περιοδική συνάρτηση κάθε συνάρτηση που η γραφική παράσταση μοιάζει με την ημιτονοειδή. Αναγνωρίζουν ως περιοδική όποια συνάρτηση που η γραφική της παράσταση δείχνει μια επαναληπτικότητα.

5 Ερμηνείες των δυσκολιών Η έννοια της περιοδικότιτας έχει διαφορετικές οπτικές σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πεδία. Η αντιμετώπιση τους είναι αποσπασματική ανάλογα με το πεδίο που διαπραγματευόμαστε Περιοδική συνάρτηση στην Ανάλυση (ιδιότητα) Περοδικά φαινόμενα στη φυσική (σχεδόν περιοδικά περίοδος-χρόνος (συμπεριφορά περιοδικής φύσης) Ανάγκη σύνδεσης της έννοιας σε διαφορετικά πεδία (επαναπροσδιορισμός των μαθηματικών ώστε να αξιοποιεί τις διαφορετικές πρακτικές αναφοράς τους.

6 Πώς παίρνουμε υπόψη μας τις διαφορετικές πρακτικές αναφοράς της έννοιας; Η Shama (1998) βλέπει την περιοδικότητα στο σχολείο σε διαφορετικά πλαίσια και περιεχόμενα και σε διαφορετικές ηλικίες (μοτίβα, γεωμετρικοί μετασχηματισμοί, περιοδικοί αριθμοί, τριγωνομετρία, μιγαδικοί αριθμοί) Οι Gavrilis (2006) βλέπουν την περιοδική συμμεταβολή μέσα από τη χρήση ψηφιακών εργαλείων Οι Buendia & Cordero (2005) προτείνουν αλλαγή από το να μιλάμε για την περιοδικότητα να μιλάμε για αυτό που είναι περιοδικό (περιέχει πολιτισμικές, ιστορικές και θεσμικές όψεις που συνδέονται με την περιοδικότητα.

7 Τι είναι περιοδικό; Στοιχεία που προκύπτουν από τις πρακτικές των ατόμων που ασχολούνται με διαστάσεις της επαναληπτικής συμπεριφοράς γραφικών αναπαραστάσεων που σκοπεύουν να αναπαραστήσουν κινήσεις. Η κοινωνική πρακτική της πρόβλεψης μετασχηματίζεται σε ένα επιχείρημα και επαναπροσδιορίζει το τι είναι περιοδικό.

8 Έρευνα της Shama ερωτήματα και θεωρητική προσέγγιση Μελετά πώς οι μαθητές από Τρίτη Δημοτικού μέχρι το τέλος του Λυκείου στο Ισραήλ κατανοούν την έννοια της περιοδικότητας Στηρίζεται στη διάκριση ανάμεσα στην εννοιακή εικόνα της περιοδικότητας και στον ορισμό της (Tall and Vinner, 1981) Κατανόηση της Διεργασίας σε αντίθεση με την κατανόηση της δομής (Sfard, 1991) Ολιστική θεωρία (Wertheimer, 1924) (το περιοδικό φαινόμενο ώς όλο)

9 Μεθοδολογική προσέγγιση Παρατήρηση τάξεων (διδασκαλία σε διαφορετικές ηλικίες και σε διαφορετικά αντικείμενα κυρίως μαθηματικά) Γ και ΣΤ Δημοτικού, Γ γυμνασίου, Β και Γ Λυκείου Πατριδογνωσία (5), Μαθηματικά (44), Φυσική (9) Συνεντεύξεις με 28 μαθητές (Grounded theory analysis) Ερωτηματολόγιο (121 ερωτήσεις) σε 895 μαθητές της Β Λυκείου- στατιστική ανάλυση

10 Αποτελέσματα Οι μαθητές κατανοούν την περιοδικότητα ως διεργασία. (τα παραδείγματα που έδωσαν αφορούσαν περιοδικά φαινόμενα που εξαρτώνται από το χρόνο και κίνηση) Στη διδασκαλία η περιοδικότητα εισάγεται ως διεργασία (π.χο περιοδικός αριθμός ως αποτέλεσμα διαίρεσης) Λάθη των μαθητών όταν θεωρούν φαινόμενα που δεν είναι περιοδικά ώς περιοδικά (π.χ φαινόμενα που περιλαμβάνουν ένα επαναλαμβανόμενο μέρος) Η κατανόηση της περιόδου σε ένα περιοδικό φαινόμενο (προτίμηση στη βασική περίοδο και στη διδασκαλία (π.χ ο αριθμός 0, Έχει περίοδο μόνο το 3) αρχή το σημείο ισορροπίας, αρχή στην άκρη της αναπαράστασης Υπάρχει τάση να βλέπει κανείς δομές που είναι σχεδόν περιοδικές ώς περιοδικές (Ερμηνεία με την Ολιστική θεωρία)

11 Συνεισφορά της έρευνας Αντιμετωπίζει την έννοια της περιοδικότητας διευρυμένα πέρα από την περιοδικότητα ως μια ιδιότητα της συνάρτησης Βλέπει την έννοια της περιοδικότητας σε διαφορετικές ηλικίες και περιεχόμενα Συνδέει την κατανόηση των μαθητών με τη διδασκαλία και βλέπει άμεσες σχέσεις

12 H έρευνα των Kynigos & Gavrilis Η μελέτη των νοημάτων μαθητών χρονών γύρω από την έννοια της ημιτονοειδούς περιοδικής αλλαγής μέσα από το χειρισμό διαφορετικών αναπαραστάσεων στο πλαίσιο ενός μικρόκοσμου. Θεωρητική οπτική: constructionism σε συνδυασμό με σημειωτικές διαστάσεις (διαμεσολάβηση εργαλείων Μariotti, 2000)

13 Mεθοδολογική προσέγγιση Έρευνα σχεδιασμού 14 ομάδες μαθητών 6-7 συναντήσεις διάρκειας 1.30 ώρας 3 συναντήσεις όλων των ομάδων Οι μαθητές αντιμετώπισαν δραστηριότητες που στηρίζονταν στη χρήση ενός μικρόκοσμου που συνδύαζε ένα δισδιάστατο εργαλείο (ένας κλόουν) και ένα εργαλείο μεταβολής ενώ οι μαθητές προγραμματίζουν ώστε ο κλόουν (με τριγωνικο πρόσωπο) να είναι σε καλή φόρμα. Η σχέση ανάμεσα στο χ (η γωνία της κορυφής ισοσκελούς τριγώνου) και ψ (το μήκος της απέναντι πλευράς) εκφράζουν τριγωνομετρική σχέση που εκφράζεται σε ένα σύστημα συντεταγμένων)

14 Αποτελέσματα Οι μαθητές ανέπτυξαν νοήματα για την περιοδική συμμεταβολή Τα νοήματα ήταν πλαισιοθετημένα στο περιβάλλον της μεταβολής της καμπύλης ή ως εργαλεία ελέγχου του περιβάλλοντος Αρχικά είδαν την καμπύλη ώς μια σειρά παραβολών και μέσα από την ανατροφοδότηση με τα εργαλεία άρχισαν να βλέπουν την τριγωνομετρική σχέση και την περιοδική συμμεταβολή (αρχικά αναγνώρισαν το χωρισμό του πεδίου ορισμού σε ίσα διαστήματα) Η αποδυνάμωση των εργαλείων και του πλαισίου άρχισε να γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια του πειράματος.

15 Η συνεισφορά της έρευνας Η ανάπτυξη του μικρόκοσμου και των δραστηριοτήτων Η μελέτη της ανάπτυξης του νοήματος της περιοδικότητας μέσα από την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και τη σύνδεση αναπαραστάσεων Η νοηματοδότηση της έννοιας στενά συνδεδεμένη με τη δράση των μαθητών με τα εργαλεία και τα διαφορετικά επίπεδα αφαίρεσης

16 Η έρευνα των Buendia & Cordero Ανάλυση των σχολικών βιβλίων ως προς τις κοινωνικές πρακτικές που συνδέονται με την περιοδικότητα Τι συνιστά την κοινωνικοεπιστημολογία της περιοδικότητας και ποιες είναι οι θεωρητικές της υποθέσεις; Ο σχεδιασμός διδακτικών καταστάσεων σύμφωνα με την παραπάνω θέση.

17 Επιστημολογικές πλευρές της έννοιας της περιοδικότητας Ι Η σχέση ανάμεσα στην πρόβλεψη και στην περιοδικότητα στο πλαίσιο των γραφικών παραστάσεων συναρτήσεων. Η διαφορά ανάμεσα στην περιοδικότητα ως διεργασία και ως αντικείμενο (προτίμηση σε φαινόμενα που εξαρτώνται από το χρόνοεπαναληπτικότητα/ μοτίβα Οι μαθητές ταυτίζουν το περιοδικό φαινόμενο με την ιδιότητα της περιοδικότητας ο ορισμός όχι ένα πλαίσιο αναφοράς

18 Επιστημολογικές πλευρές της έννοιας της περιοδικότητας ΙΙ Η έννοια της περιοδικής συμπεριφοράς και της σχεδόν περιοδικής συμπεριφοράς στην επιστήμη (π.χ μη αρμονική ταλάντωση) Η σχέση ανάμεσα στην τοπική και στην ολική συμπεριφορά μιας συνάρτησης (πρόβλεψη μιας μελλοντικής ή προηγούμενης κίνησης Η έννοια της γραμμικής μετατόπισης (πάει και έρχεται κυκλική κίνηση, ελατήριο, pendulum)

19 Η περιοδικότητα στην Ιστορία των Μαθηματικών Η περιοδικότητα αναγνωρίστηκε ως ιδιότητα της τριγωνομετρικής συνάρτησης από τον Euler Ο κύριος στόχος των φυσικών επιστημών να προβλέψει φαινόμενα και να κατασκευάσει νόμους που να περιγράφουν τη συμπεριφορά τους επηρεάζει την ανάπτυξη των μαθηματικών το 18 ο αιώνα. Η ανάπτυξη πρακτικών που εστιάζουν στην πρόβλεψη φυσικών πλαισίων χρησιμοποιώντας την έννοια της περιοδικότητας. Η σημασία των εργαλείων και των δραστηριοτήτων που οδήγησαν στην έννοια της περιοδικότηταςεπαναπροσδιορισμός της μαθηματικής γνώσης

20 Η οικοδόμηση του μαθηματικού νοήματος μέσα από μια κοινωνικοεπιστημολογική οπτική Σχεδιασμός διδασκαλίας Η σχέση της περιοδικότητας με την κίνηση μέσα στο χρόνο Η εύρεση μοτίβων συμπεριφοράς και της μονάδας ανάλυσης Η ανάγκη για ολική εικόνα και για τη σημασία της πρόβλεψης ως πρακτικής

21 Μεθοδολογικό πλαίσιο A-priori επιστημολογική ανάλυση Υπόθεση για τη δράση των μαθητών Α posteriori ανάλυση τι έκαναν οι μαθητές Σύγκριση των δύο αναλύσεων- διαμόρφωση της τελικής επιστημολογικής ανάλυσης

22 Σχεδιασμός - εφαρμογή

23 Περιγράψτε την κίνηση που περιγράφουν τα διαγράμματα και ταξινομήστε τα με κριτήρια ομοιότητας ή διαφοράς Προβλέψτε τη θέση του κινητού σε κάθε διάγραμμα σε 231 δευτερόλεπτα μετά την αρχή της κίνησης και ταξινομίστε τα διαγράμματα. Ποια διαγράμματα είναι περιοδικά;

24 Αποτελέσματα της έρευνας Η γνώση που κατασκευάζεται εξαρτάται από τα νοήματα με τα οποία τα άτομα αντιμετωπίζουν την κατάσταση, τις διαδικασίες που δημιουργούνται από την κατάσταση και τη γνώση του ατόμου. Τα νοήματα (π.χ η επαναληπτική συμπεριφορά της συνάρτησης) δημιουργούν διαδικασίες (συγκρίσεις γραφημάτων- αναζήτηση και τροποποίηση της μονάδας ανάλυσης) και οδηγούν στην περιοδική διεργασία και αντικείμενο μέσα από την πρόβλεψη.

25 Η συνεισφορά της έρευνας Η γενετική - επιστημολογική προσέγγιση της έννοιας της περιοδικότητας Η έμφαση στην πρακτική της πρόβλεψης Η ανάδειξη του νοήματος της έννοιας μέσα από μια διαισθητική αντίληψη (την επανάληψη) Η διάσταση της έννοιας σε διαφορετικά πλαίσια αναφοράς (των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών)

26 Η μάθηση και η διδασκαλία της έννοιας της περιοδικότητας μέσα από μια συστημική ερευνητική οπτική Μέσα από μια γνωστική θεώρηση Εννοιολογικά πεδία του Vergnaud όπου ή έννοια συνδέεται με άλλες έννοιες Η εννοιακή εικόνα και ο ορισμός της έννοιας (έννοια και οι αναπαραστάσεις της) σημειωτική προσέγγιση Μέσα από μια κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση Ο ρόλος των εργαλείων στην οικοδόμηση του νοήματος από τους μαθητές Έμφαση στην αλληλεπίδραση και στην επικοινωνία Η έννοια σε διαφορετικές πρακτικές έχει διαφορετικά νοήματα Μέσα από μια κοινωνική οπτική Η μελέτη των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα σε κοινωνικές παραμέτρους, διδασκαλία και μάθησης (πολλαπλότητα των παραγόντων-πολυπλοκότητα)

27 Η θεωρία της δραστηριότητας ως πλαίσιο συστημικής προσέγγισης Μονάδα ανάλυσης το σύστημα δραστηριότητας Το σύστημα δραστηριότητας είναι συλλογικό, διαμεσολαβείται από εργαλεία και χρειάζεται ένα κίνητρο και ένα αντικείμενο (στόχο) Οι ενέργειες ενός ατόμου ή μιας ομάδας γίνονται κατανοητές όταν γίνονται αντιληπτές σε αναφορά με το σύστημα δραστηριότητας

28 Σε ένα σύστημα υπάρχουν πολλαπλές οπτικές, παραδόσεις, ενδιαφέροντα και οι συμμετέχοντες μεταφέρουν τη δική τους ιστορία Το σύστημα έχει ιστορικότητα Συγκρούσεις ως πηγές αλλαγής και ανάπτυξης

29 Το τρίγωνο του Engestrom

30 Το τρίγωνο και η διδασκαλία της περιοδικότητας στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες Εργαλεία: Σχολικά βιβλία των μαθηματικών (αναπαραστάσεις, παραδείγματα, ασκήσεις κλπ.), μαθηματικά μοτίβα, εμπειρίες μαθητών Εργαλεία: Σχολικά βιβλία της φυσικής (αναπαραστάσεις, παραδείγματα, ασκήσεις κλπ.) περιοδικά φαινόμενα-μοντέλα, εμπειρίες μαθητών Ο μαθητής Μελέτη περιοδικών συναρτήσεων Η έννοια της περιοδικότητας Μελέτη περιοδικών φαινομένων Ο μαθητής Κανόνες (συμβάσεις όπως η μελέτη αφηρημένης μορφής αντικειμένων Η μαθηματική κοινότητα (καθηγητές, επιστημονική κοινότητα κλπ.) Οι σχολικές ευθύνες του μαθητή (π.χ. επίλυση ασκήσεων, διαγωνίσματα) Οι σχολικές ευθύνες του μαθητή (π.χ. επίλυση ασκήσεων, διαγωνίσματα) Η κοινότητα (καθηγητές, επιστημονική κοινότητα κλπ.) των φυσικών επιστημών Κανόνες (συμβάσεις όπως η μελέτη αντικειμένων πολύ κοντά στη πραγματικότητα)

31 Ερωτήματα Πώς θα γίνει η αλληλεπίδραση αυτών των συστημάτων στη μελέτη της περιοδικότητας; Ανάλυση της δραστηριότητας (διδασκαλία) Ανάλυση των εργαλείων (σχολικά εγχειρίδια, αναπαραστάσεις, άτυπες εικόνες/εμπειρίες μαθητών Ανάλυση του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου (κανόνες, χαρακτηριστικά της κοινότητας, σχολική ευθύνη) Ανάπτυξη εργαλείων μελέτης των συνδέσεων και των συγκρούσεων ανάμεσα στα στοιχεία του τριγώνου με συμμετέχοντα το μαθητή, με συμμετέχοντα τον εκπαιδευτικό καθώς και του μετασχηματισμού της δραστηριότητας Οι δύο επόμενες εργασίες θα εστιάσουν στη μελέτη κάποιων από τα παραπάνω ζητήματα.

32 Ευχαριστώ

Μια μέθοδος ανάλυσης της επιχειρηματολογίας σχολικών βιβλίων: Η περίπτωση της περιοδικότητας σε κείμενα Φυσικής

Μια μέθοδος ανάλυσης της επιχειρηματολογίας σχολικών βιβλίων: Η περίπτωση της περιοδικότητας σε κείμενα Φυσικής Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση Μια μέθοδος ανάλυσης της επιχειρηματολογίας σχολικών βιβλίων: Η περίπτωση της περιοδικότητας σε κείμενα Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό)

Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Λογισμικά για τα Μαθηματικά

Εκπαιδευτικά Λογισμικά για τα Μαθηματικά ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Εκπαιδευτικά Λογισμικά για τα Μαθηματικά ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βασίλειος Νιτσοτόλης (ΑΜ: Τ02354) Επιβλέπων: Γεώργιος Σούλτης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Η πρόταση υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» του ΕΠΕΔΒΜ με Δικαιούχο την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011

Πρόγραμμα Σπουδών. Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011 Πρόγραμμα Σπουδών Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011 ! ii ! iii Επιτροπή σύνταξης του Προγράμματος Σπουδών για τα Μαθηματικά: Επιστημονική συντονίστρια Πόταρη Δέσποινα Μέλη Αθανασιάδης Ηλίας Βρυώνης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

είναι ένα δύσκολο στην κατανόηση θέμα, διότι έχει κατασκευαστεί σε αφηρημένες δομές. Δεδομένου ότι αυτές οι αφηρημένες δομές δεν καλύπτουν τις ζωές

είναι ένα δύσκολο στην κατανόηση θέμα, διότι έχει κατασκευαστεί σε αφηρημένες δομές. Δεδομένου ότι αυτές οι αφηρημένες δομές δεν καλύπτουν τις ζωές 1.1 Η Γεωμετρία Η Γεωμετρία αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο των Μαθηματικών και κατέχει ένα βασικό ρόλο στα προγράμματα σπουδών. Η σημασία της διδασκαλίας της συνδέεται τόσο με τη χρησιμότητά της στην

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Θετικεσ Εμπειριεσ Διδασκαλιασ Τησ Χημειασ Στην Ελλαδα 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Μαθηματικά Α Τάξης Γυμνασίου

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Μαθηματικά Α Τάξης Γυμνασίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

«Μια διδακτική προσέγγιση της γραμμικής συνάρτησης μέσω επίλυσης προβλήματος συνεργατικά και με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Function Probe»

«Μια διδακτική προσέγγιση της γραμμικής συνάρτησης μέσω επίλυσης προβλήματος συνεργατικά και με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Function Probe» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Μια διδακτική προσέγγιση της γραμμικής συνάρτησης μέσω επίλυσης προβλήματος συνεργατικά και με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Function Probe»

Διαβάστε περισσότερα

VccSSe Virtual Community Collaborating Space for Science Education. Εικονικά Εργαλεία στη Διδακτική των Θετικών Επιστημών. Επιμορφωτικό Υλικό

VccSSe Virtual Community Collaborating Space for Science Education. Εικονικά Εργαλεία στη Διδακτική των Θετικών Επιστημών. Επιμορφωτικό Υλικό Επιμορφωτικό Υλικό Βασικά Θέματα Διδακτικής της Ευκλείδιας Γεωμετρίας στο πλαίσιο των εργαλείων που παρέχονται από το εκπαιδευτικό λογισμικό Cabri Η δύναμη της τεχνολογίας που διαμορφώνει τα μαθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα

Βλέμματα, Ομιλίες και Σιωπές: Όψεις της επικοινωνίας στο πλαίσιο της έρευνας για τη διδακτική των μαθηματικών

Βλέμματα, Ομιλίες και Σιωπές: Όψεις της επικοινωνίας στο πλαίσιο της έρευνας για τη διδακτική των μαθηματικών Βλέμματα, Ομιλίες και Σιωπές: Όψεις της επικοινωνίας στο πλαίσιο της έρευνας για τη διδακτική των μαθηματικών Άννα Χρονάκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια chronaki@uth.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΙΤΥ - Τοµέας Επιµόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)

ΕΑΙΤΥ - Τοµέας Επιµόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΟΥ Δ.Α.Θ.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΟΥ Δ.Α.Θ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Νοητικών Δεξιοτήτων Τετράχρονων Παιδιών, Μέσα Από Διαδικασίες Επίλυσης Μαθηματικού Προβλήματος

Ανάπτυξη Νοητικών Δεξιοτήτων Τετράχρονων Παιδιών, Μέσα Από Διαδικασίες Επίλυσης Μαθηματικού Προβλήματος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ανάπτυξη Νοητικών Δεξιοτήτων Τετράχρονων Παιδιών, Μέσα Από Διαδικασίες Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εννοιολογικές Μεταφορές και η Χρήση τους

Οι Εννοιολογικές Μεταφορές και η Χρήση τους ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ KAI ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε σε Έκδοση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) το 2002. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής:

Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε σε Έκδοση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) το 2002. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε σε Έκδοση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) το 2002. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Χ. Λεμονίδης (2002). Αριθμητισμός ή Μαθηματικός Γραμματισμός.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κυριακή Κεχαΐδου. Επιβλέπουσα καθηγήτρια Βασιλική Φαρμάκη

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κυριακή Κεχαΐδου. Επιβλέπουσα καθηγήτρια Βασιλική Φαρμάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδασκαλία και status της Ποιοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Τάξη Γυμνασίου Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α. Ι. Διδακτέα ύλη

Α Τάξη Γυμνασίου Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α. Ι. Διδακτέα ύλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ Α, Β, Γ, Δ, Ε & ΣΤ ΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΩΦΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Περιεχόμενα Α. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα