ΤΟ ΟΜΙΛΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΣΠΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΟΜΙΛΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΣΠΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ & ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Ιωάννης. Ταουσάνης ΤΟ ΟΜΙΛΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΣΠΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ Εισαγωγή-Κριτική έκδοση ιδακτορική ιατριβή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009

2 Επταµελής Εξεταστική Επιτροπή Πρόεδρος: Ν. Παπατριανταφύλλου-Θεοδωρίδη, αναπλ. καθηγήτρια Τµήµατος Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. (επόπτρια καθηγήτρια) Μέλη: Β. Κ. Κατσαρός, καθηγητής Τµήµατος Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. Ι.. Πολέµης, καθηγητής Τµήµατος Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. Σ. Κοτζάµπαση, καθηγήτρια Τµήµατος Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. Μ. Αυγερινού-Τζιώγα, επίκ. καθηγήτρια Τµήµατος Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. Θ. Γιάγκου, καθηγητής Τµήµατος Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. Σ. Πασχαλίδης, αναπλ. καθηγητής Τµήµατος Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σηµάδι πίστης, σηµείο των καιρών, αδήριτη αναγκαιότητα ή πλούσιο ερευνητικό πεδίο για τους ειδικούς επιστήµονες; Όποια ερµηνεία και εάν επιχειρήσει να δώσει κάποιος, νοµίζω πως παραµένει γεγονός αδιαµφισβήτητο η «επιστροφή στους Πατέρες», στις ρίζες της Πατερικής παράδοσης και σκέψης. Το έργο των ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡµῶν ελκύει µε ολοένα αυξανόµενο ρυθµό το ενδιαφέρον των ερευνητών που αποκρυσταλλώνεται σε κριτικές εκδόσεις, θεολογικές µελέτες, επιστηµονικά συνέδρια και άλλες συναφείς δραστηριότητες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η παρούσα διδακτορική διατριβή εντάσσεται στο συγκεκριµένο ρεύµα, επιχειρώντας να συµβάλει, µέσω της νέας κριτικής του έκδοσης, στην επαναπροσέγγιση του οµιλητικού έργου του Σωφρονίου Ιεροσολύµων (ca. 550/60-638/9), ενός αγίου µοναχού και ιεράρχη που είναι γνωστός όχι µόνο για τη έησή του, µε την οποία τελείται αδιαλείπτως έως σήµερα ο Αγιασµός των Υδάτων κατά την ηµέρα των Θεοφανίων, ούτε επειδή, λίγο προτού κοιµηθεί, παρέδωσε στα στρατεύµατα του Μωάµεθ τα Ιεροσόλυµα, αλλά λόγω και των σηµαντικών αγώνων που έδωσε εναντίον της αίρεσης του µονοθελητισµού- µονοενεργητισµού διασφαλίζοντας την ακεραιότητα της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης. Η ανά χείρας µελέτη αρθρώνεται σε τρία διακριτά µέρη. Στο Πρώτο Μέρος διαλαµβάνονται θέµατα σχετιζόµενα µε την εργοβιογραφία του Σωφρονίου και τη χειρόγραφη παράδοσή της, τη θεολογική του σκέψη, το ζήτηµα της ταύτισης του Σωφρονίου σοφιστή µε τον οµώνυµό του πατριάρχη Ιεροσολύµων και την τυχόν παρουσία προσκυνηµάτων-λατρευτικών αντικειµένων προς τιµήν του αγίου στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσµο. Το εύτερο Μέρος εστιάζει στο οµιλητικό έργο του Σωφρονίου στις εσποτικές και Θεοµητορικές εορτές, εξετάζοντας το ύφος, τη γλώσσα και τη ρητορική τεχνική των συγκεκριµένων έργων, µαζί µε στοιχεία για το περιεχόµενο και τη χρονολόγησή τους, την καθιέρωση της εορτής, για την οποία γράφτηκε κάθε οµιλία, και πληροφορίες για τα αντίστοιχα οµιλητικά έργα που δηµιουργήθηκαν µέχρι την εποχή του Σωφρονίου. Εξετάζεται επίσης η θέση των σωφρόνειων κειµένων στο πλαίσιο της βυζαντινής οµιλητικής παραγωγής και δραστηριότητας, της οποίας σύντοµη επισκόπηση δίδεται στην αρχή του τµήµατος αυτού. Στο Τρίτο Μέρος εκδίδονται κριτικά τρεις Λόγοι σε αντίστοιχες εσποτικές εορτές (Χριστούγεννα, Θεοφάνια, Υπαπαντή), ο Λόγος στον Ευαγγελισµό της Θεοτόκου και ο Λόγος στην Ύψωση του Τιµίου Σταυρού. Η κριτική έκδοση βασίσθηκε συνολικά σε 37 χφφ (ή 33, καθώς σε τέσσερα από αυτά παραδίδονται δύο έργα του Σωφρονίου) έναντι οκτώ των παλαιότερων εκδόσεων. Υποµνήµατα πηγών-παράλληλων χωρίων, κριτικό και (γλωσσικές κυρίως) παρατηρήσεις πλαισιώνουν την κριτική έκδοση. Ακολουθούν ευρετήρια ονοµάτων και πραγµάτων, γραφέων και χειρογράφων, κύριων ονοµάτων και χωρίων των εκδιδόµενων κειµένων και πίνακες φωτογραφιών χειρογράφων. i

4 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η παρούσα µορφή της ανά χείρας εργασίας αποτελεί αναθεωρηµένη εκδοχή του κειµένου που παρουσιάσθηκε κατά τη δηµόσια προφορική δοκιµασία της διατριβής µου. Η πραγµατοποίηση και ευόδωση της προσπάθειάς µου οφείλει πολλά σε πολλούς, σε έναν όµως άνθρωπο οφείλει τα περισσότερα. Καταρχάς θεωρώ υποχρέωσή µου να ευχαριστήσω τους υπευθύνους Ιερών Μονών, Βιβλιοθηκών, ερευνητικών κέντρων-ιδρυµάτων εντός και εκτός Ελλάδας για την προθυµία µε την οποία ανταποκρίθηκαν στα αιτήµατά µου, αποστέλλοντάς µου σε φωτοτυπίες και µικροφίλµ τα φύλλα των απαιτούµενων για την κριτική έκδοση χφφ. Αθόρυβη, αλλά δηµιουργική και ουσιαστική, η συµπαράσταση των γονέων µου συνέβαλε τα µέγιστα στην επιτυχή αντιµετώπιση των δυσκολιών και στη συνέχιση και ολοκλήρωση της εργασίας αυτής. Οφείλω επίσης τις ευχαριστίες µου στα µέλη της Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής, κκ. Β. Κ. Κατσαρό και Ι.. Πολέµη, για το ενδιαφέρον τους για την εργασία µου και τη θετική τελική τους πρόταση. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στον καθηγητή µου, κ. Κατσαρό, για την πολύτιµη ηθική του συµπαράσταση, την υποµονή και την καλοσύνη του. Θα ήθελα ακόµη να ευχαριστήσω και τα υπόλοιπα µέλη της Επταµελούς Εξεταστικής Επιτροπής, κκ. Θ. Γιάγκου, Σ. Κοτζάµπαση και Σ. Πασχαλίδη, για τις ευπρόσδεκτες επισηµάνσεις τους. Ο άνθρωπος που πίστεψε, κάνοντας και εµένα να πιστέψω, στις δυνατότητές µου και στην αξία ανάληψης του όλου εγχειρήµατος, που σε κάθε βήµα µου στεκόταν δίπλα µου αρωγός µε την επιστηµοσύνη, τη µεγάλη εµπειρία και την ανθρωπιά της είναι η καθηγήτριά µου, κ. Νίκη Παπατριανταφύλλου-Θεοδωρίδη. Για τις πολύτιµες παρατηρήσεις και τις χρησιµότατες υποδείξεις και προτάσεις της την ευχαριστώ ειλικρινώς και την ευγνωµονώ. ii

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Ευχαριστίες. Επιλογή Βιβλιογραφίας Α. Πηγές.. Β. Μελέτες-Άρθρα.... Συντοµογραφίες Λεξικών, Περιοδικών, Σειρών Άλλες Συντοµογραφίες i ii vii xxi xxx xxxii ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΟ, ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ α. Το ιστορικό πλαίσιο. β. Στοιχεία για το βίο του Σωφρονίου.. γ. Σχετικά µε τα έργα του.... Α. Γνήσια έργα Ι. ογµατικά κείµενα... ΙΙ. Λόγοι... ΙΙΙ. Αγιολογικά έργα... IV. Ποιητικές συνθέσεις V. Λειτουργική ποίηση.... Β. Αµφισβητούµενα έργα Ι. ογµατικά κείµενα. ΙΙ. Λόγοι... ΙΙΙ. Αγιολογικά έργα. ΙV. Λειτουργικά και κανονικά έργα. V. Φιλοσοφικά και γραµµατικά έργα... Γ. Ψευδεπίγραφα έργα (Ψευδο-Σωφρόνιος) Ι. ογµατικά κείµενα.. ΙΙ. Λόγοι και αγιολογικά έργα. ΙΙΙ. Λειτουργικά έργα ΙV δ. Σωφρόνιος θεηγόρος: σύντοµη περιδιάβαση στη θεολογική του σκέψη Άνθρωπος των Αγίων Τόπων 27 Τριαδολογία.. 28 Χριστολογία-Πολεµική εναντίον του µονοφυσιτισµού-µονοθελητισµού 29 Κοσµολογία-Ανθρωπολογία.. 30 Συνάντηση Θεού και ανθρώπου 31 Θεοτόκου ἐγκώµιον 32 Ελλήνων κατάκρισις. 33 «Πίστις ἐκ τῶν ἔργων τελειωθεῖσα» (Ιακ. 2,22) 33 ε. Σωφρόνιος σοφιστής=σωφρόνιος Ιεροσολύµων;. στ. Ο άγ. Σωφρόνιος στην Ελλάδα iii

6 ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΜΙΛΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΣΠΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ α. Γενικά για τη βυζαντινή οµιλητική παράδοση και δραστηριότητα. 37 β. Ρητορική τεχνική και ύφος του Σωφρονίου Γενικά ιπλοί δάκτυλοι 41 Ποιητικότητα 42 ραµατοποίηση- ιάλογοι 43 Επαναλήψεις βιβλικών χωρίων 44 Ρητορικά σχήµατα 45 Γλώσσα (Γραµµατικές-Συντακτικές παρατηρήσεις-λεξιλόγιο).. 49 γ. Πηγές-παράλληλα χωρία.. 56 δ. Οι Λόγοι του Σωφρονίου στις εσποτικές και Θεοµητορικές εορτές I. Λόγος στα Χριστούγεννα α. Καθιέρωση της εορτής των Χριστουγέννων 59 β. Η Επιστολή του Ιουστινιανού προς την Εκκλησία των Ιεροσολύµων 60 γ. Η οµιλητική παραγωγή για την εορτή των Χριστουγέννων έως την εποχή του Σωφρονίου.. 61 δ. Ο σωφρόνειος Λόγος στα Χριστούγεννα (Χρονολόγηση-Συνοπτική παρουσίαση του περιεχοµένου) 66 II. Λόγος στα Θεοφάνια α. Καθιέρωση της εορτής των Επιφανίων (ή Θεοφανίων) 69 β. Η οµιλητική παραγωγή για την εορτή των Θεοφανίων έως την εποχή του Σωφρονίου 70 γ. Ο σωφρόνειος Λόγος στα Θεοφάνια (Χρονολόγηση-Συνοπτική παρουσίαση του περιεχοµένου). 74 III. Λόγος στην Υπαπαντή α. Καθιέρωση της εορτής της Υπαπαντής. 76 β. Η οµιλητική παραγωγή για την εορτή της Υπαπαντής έως την εποχή του Σωφρονίου. 77 γ. Ο σωφρόνειος Λόγος στην Υπαπαντή (Χρονολόγηση-Συνοπτική παρουσίαση του περιεχοµένου). 79 IV. Λόγος στον Ευαγγελισµό της Θεοτόκου α. Καθιέρωση της εορτής του Ευαγγελισµού της Θεοτόκου. β. Η οµιλητική παραγωγή για την εορτή του Ευαγγελισµού της Θεοτόκου έως την εποχή του Σωφρονίου γ. Ο σωφρόνειος Λόγος στον Ευαγγελισµό της Θεοτόκου (Χρονολόγηση- Συνοπτική παρουσίαση του περιεχοµένου) V. Λόγος στην Ύψωση του Τιµίου Σταυρού και στην Αγία Ανάσταση α. Καθιέρωση της εορτής της Υψώσεως του Τιµίου Σταυρού β. Η οµιλητική παραγωγή για την εορτή της Υψώσεως του Τιµίου Σταυρού έως την εποχή του Σωφρονίου.. γ. Ο σωφρόνειος Λόγος στην Ύψωση του Τιµίου Σταυρού (Χρονολόγηση- Συνοπτική παρουσίαση του περιεχοµένου) iv

7 ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Γενικές επισηµάνσεις Η (ελληνική) χειρόγραφη παράδοση των έργων του Σωφρονίου. Το οµιλητικό του έργο στις εσποτικές-θεοµητορικές εορτές... Σχετικά µε την περιγραφή των κωδίκων.. Σχετικά µε την παρούσα κριτική έκδοση.. Siglorum codicum conspectus alphabeticus Ι. Λόγος στα Χριστούγεννα (BHG 807 CPG 7637) α. Περιγραφή των κωδίκων β. Recensio... γ. Στέµµα κωδίκων.. δ. Κείµενο.. ε. Υποµνήµατα (πηγών-παράλληλων χωρίων, κριτικό) στ. Παρατηρήσεις στο κριτικό υπόµνηµα (και στο υπόµνηµα του Usener).. ΙΙ. Λόγος στα Θεοφάνια (BHG 1939 CPG 7643) α. Περιγραφή των κωδίκων. β. Recensio... γ. Στέµµα κωδίκων... δ. Κείµενο.. ε. Υποµνήµατα (πηγών-παράλληλων χωρίων, κριτικό) στ. Παρατηρήσεις στο κριτικό υπόµνηµα (και στο υπόµνηµα του Παπαδοπούλου-Κεραµέως).. ΙII. Λόγος στην Υπαπαντή (BHG 808 CPG 7641) α. Περιγραφή των κωδίκων β. Recensio. γ. Στέµµα κωδίκων δ. Κείµενο.. ε. Υποµνήµατα (πηγών-παράλληλων χωρίων, κριτικό) στ. Παρατηρήσεις στο κριτικό υπόµνηµα (και στο υπόµνηµα του Usener) ΙV. Λόγος στον Ευαγγελισµό της Θεοτόκου (BHG 1098 CPG 7638) α. Περιγραφή των κωδίκων 237 β. Recensio. 246 γ. Στέµµα κωδίκων 256 δ. Κείµενο ε. Υποµνήµατα (πηγών-παράλληλων χωρίων, κριτικό) 290 στ. Παρατηρήσεις στο κριτικό υπόµνηµα (και στο υπόµνηµα της PG). 309 V. Λόγος στην Ύψωση του Τιµίου Σταυρού και στην Αγία Ανάσταση (BHG 444 CPG 7639) α. Περιγραφή των κωδίκων β. Recensio. γ. Στέµµα κωδίκων... δ. Κείµενο. ε. Υποµνήµατα (πηγών-παράλληλων χωρίων, κριτικό) στ. Παρατηρήσεις στο κριτικό υπόµνηµα * ΠΑΡΑΡΤΗΜAΤΑ 1. Πίνακες-ταξινόµηση σωφρόνειων «οµιλητικών» κωδίκων 2. Περιεχόµενα του κώδικα Athous, Dionysiou v

8 Summary 360 ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ Α. Ευρετήριο ονοµάτων και πραγµάτων. 365 Β. Ευρετήριο γραφέων και χειρογράφων 381 Γ. Ευρετήριο κυρίων ονοµάτων των κειµένων Ευρετήριο πηγών και παράλληλων χωρίων Ε. Ευρετήριο φωτογραφιών χειρογράφων. 398 ΠΙΝΑΚΕΣ Πίνακες φωτογραφιών χειρογράφων... Προσθήκες ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ α) Στα παρατιθέµενα χωρία της αρχαίας ελληνικής, λατινικής και µεσαιωνικής ελληνικής γραµµατείας ακολουθείται η ορθογραφία και η στίξη των εκδόσεων από τις οποίες αυτά προέρχονται. Τα παραθέµατα από διάφορα χφφ (στο Πρώτο και εύτερο Μέρος της διατριβής) δίδονται όπως ακριβώς εµφανίζονται στις περιγραφές των αντίστοιχων καταλόγων ή εκδόσεων. β) Στην παρούσα εργασία ακολουθούνται κατά βάση οι κανόνες της γραµµατικής που διατυπώνονται στο Μ. Τριανταφυλλίδης, Νεοελληνική Γραµµατική (της ηµοτικής) [ανατύπωση της έκδοσης του ΟΕΣΒ (1941) µε διορθώσεις], Θεσσαλονίκη 1978, µε κάποιες εξαιρέσεις, όπως η διατήρηση του τελικού ν στα µόρια δεν, µην, σαν (σε όλες τις περιπτώσεις) και στον τύπο του άρθρου τον εµπρός από κύρια αρσενικά ονόµατα, καθώς και η ορθογράφηση ορισµένων λέξεων (λόγου χάρη αντικρύζω στη θέση του αντικρίζω). vi

9 ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α. ΠΗΓΕΣ (Περιλαµβάνονται τα κείµενα που αναφέρονται στο Πρώτο και εύτερο Μέρος της εργασίας µας. Η καταχώρισή τους γίνεται µε βάση τον αριθµό κατάταξής τους στην CPG, όπου αυτός υπάρχει, διαφορετικά ακολουθείται ο αντίστοιχος αριθµός ταξινόµησής τους στην BHG) AΒΡΑΜΙΟΣ ΕΦΕΣΟΥ, Λόγος στον Ευαγγελισµό της Θεοτόκου, BHG 1136h CPG 7380 Μ. Jugie, Homélies mariales byzantines: textes grecs édités et traduits en latin Ι (PO 16/3), Παρίσι 1922 (ανατ. Turnhout 1973), σσ (18-23). Λόγος στην Υπαπαντή, BHG 1954 CPG 7381 Jugie Ι, ό.π., σσ (24-30). ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ, ΨΕΥ Ο-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Λόγος στον Ευαγγελισµό της Θεοτόκου, BHG Α 1147t CPG 2268 PG 28, Λόγος στα Χριστούγεννα, BHG Α 1904 CPG 2270 PG 28, Λόγος στην Υπαπαντή, BHG 1968 CPG 2271 PG 28, ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ (ΚΥΠΡΙΟΣ), Λόγος ἱστορικὸς περὶ τῆς εὑρέσεως τοῦ τιµίου καὶ ζωοποιοῦ σταυροῦ, BHG c CPG 7398 PG 87/3, P. C. Penachini, Discorso storico dell invenzione della Croce del monaco Alessandro, Grottaferrata 1913 J. W. Nesbitt, Alexander the Monk s Text of Helena s Discovery of the Cross (BHG 410), στου ιδίου (εκδ.), Byzantine Authors. Literary Activities and Preoccupations. Texts and Translations dedicated to the Memory of Nicolas Oikonomides, Leiden-Βοστώνη 2003, σσ (=PG 87/3, 4061, ,25). Επιτοµή του προηγουµένου, BHG 411, BHG ΝΑ 411b CPG 7399 PG 87/3, AΜΦΙΛΟΧΙΟΣ ΙΚΟΝΙΟΥ, Λόγος στα Χριστούγεννα, BHG 1907 CPG 3231 PG 39, C. Datema, Amphilochii Iconiensis Opera. Orationes pluraque alia quae supersunt, nonnulla etiam spuria (Corpus Christianorum. Series Graeca, 3), Turnhout-Leuven 1978, σσ Λόγος στην Υπαπαντή, BHG A 1964 CPG 3232 PG 39, Datema, ό.π., σσ Λόγος στους νεοβαπτισθέντες και στην Ανάσταση, BHG Α 1936q CPG 3238 H. Gstrein, Unedierte Texte zur Geschichte der byzantinischen Osterpredigt (Diss.), Βιέννη 1968 Datema, ό.π., σσ ANAΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, Λόγος στον Ευαγγελισµό της Θεοτόκου, BHG 1140t CPG 6948 PG 89, Λόγος στον Ευαγγελισµό της Θεοτόκου, BHG 1145s CPG 6949 PG 89, ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΟΣ, Λόγος στον Θεάνθρωπο Χριστό, CPG 4296 PG 83, , 1316 E. Schwartz, Concilium Universale Chalcedonense anno 451, ACO, ser. 2, I/III, Βερολίνο-Λιψία vii

10 1933, σ. 115 C. Martin, Une florilège grecque d homélies christologiques de iv e et v e siècles sur la Nativité (Paris. gr. 1491)ˮ, Muséon 54 (1941), 7-57 (τα δύο αποσπάσµατα στις σσ ). ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΣ ΒΟΣΤΡΩΝ, Λόγος στον Ευαγγελισµό της Θεοτόκου, BHG A 1137 CPG 6681 PG 85, C. Vona, L orazione di Antipatro sulla nascità del Battista e l orazione dell Annunziazione. Testo greco e italiano con introduzione e commento. Traduzione del siriaco della 1a orazione (Scrinium Patristicum Lateranense, 5), Ρώµη 1974, σσ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΥΣΚΟΛΟΣ, Περὶ ἐπιρρηµάτων, R. Schneider, Apollonii Dyscoli opera minora (Grammatici Graeci II/1,1), Λιψία ΑΡΜΕΝΙΚΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, A. Renoux, Le Codex Arménien Jérusalem 121- Ι: Ιntroduction: Aux origines de la liturgie hierosolymitaine, lumières nouvelles (PO 35/1), Turnhout ΙΙ: Édition comparée du texte et de deux autres manuscrits (PO 36/2), Turnhout ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, Λόγος προτρεπτικὸς εἰς τὸ ἅγιον βάπτισµα, BHG 1935 CPG 2857 PG 31, (;) Λόγος στα Χριστούγεννα, BHG 1922 CPG 2913 PG 31, ΨΕΥ Ο-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Λόγος στα Θεοφάνια, BHG ΝΑ 1945ib CPG 2930 S. Costanza, Ps.-Basilii Εἰς τὰ ὕδατα καὶ εἰς τὸ ἅγιον βάπτισµα. Introduzione, teste e traduzione (Quaderni del Istituto di Filologia Classica dell Università di Messina, 1), Μεσσίνα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ, Λόγος στον Ευαγγελισµό της Θεοτόκου, BHG 1112p CPG PG 85, ΒΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ (ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ) (βλ. επίσης Λεόντιος Νεαπόλεως και Σωφρόνιος Ιεροσολύµων) Bίος (παραλλαγή από τον Μεταφραστή), ΒΗG 888 PG 114, H. Gelzer, Leontios von Neapolis, Leben des heiligen Johannes des Barmherzigen, Erzbischofs von Alexandrien (Sammlungen ausgewählter Kirchen- und dogmengeschichtlicher Quellenschriften, 5), Freiburg i. Br.-Λιψία 1893, σσ Βίος ανώνυµος, BHG 887v H. Delehaye, Une Vie Inédite de Saint Jean l Aumônier, AnBoll 45 (1927), Βίος ανώνυµος επιτοµή (του προηγουµένου), BHG NA 887w E. Lappa-Zizicas, Un Épitomé inédit de la vie de S. Jean l Aumônier par Jean et Sophronios, AnBoll 88 (1970), ΒΙΟΣ ΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ (βλ. Σωφρόνιος Ιεροσολύµων) viii

11 ΒΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ, Ελληνικός Βίος, BHG 1234 PG 90, Συριακός Βίος, S. P. Brock, An Early Syriac Life of Maximus the Confessor, AnBoll 91 (1973), ανατ. στου ιδίου, Syriac Perspectives in Late Antiquity (Collected Studies Series, 199), Λονδίνο 1984, n o ΧΙΙ. ΒΙΟΣ ΜΑΡΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ (βλ. Σωφρόνιος Ιεροσολύµων) ΒΙΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, Ιωάννου Ζωναρά, Ὑπόµνηµα εἰς τὸν ὅσιον πατέρα ἡµῶν Σωφρόνιον Πατριάρχην Ἱεροσολύµων, BHG 1641 Α. Παπαδόπουλος-Κεραµεύς, Ἀνάλεκτα Ἱεροσολυµιτικῆς Σταχυολογίας V, Αγ. Πετρούπολη 1898 (ανατ. Βρυξέλλες 1963), σσ AASS Martii II (9-19), Antwerpen 1668 (ανατ. Βρυξέλλες 1968), σσ PG 87/3, ΓΕΩΡΓΙΑΝΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, M. Tarchnischvili, Le grand lectionnaire de l Église de Jérusalem (v e -viii e siècle) [CSCO , Scriptores Iberici, 9-10, 13-14], Louvain ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ (ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ), Χρονικὸν Σύντοµον, PG 110, ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ARZRUNI (ή ARTSRΟUNI), Επιστολή προς την Εκκλησία της Αρµενίας (Ex epistula Gregorii Arzruni episcope, quam scripsit e Hierosolymis in Armeniam), M. van Esbroeck, La lettre de l empereur Justinien sur l Annonciation et la Noël en 561ˮ, AnBoll 86 (1968), (το κείµενο στις σσ λατινική µετάφραση αποσπάσµατος του αρµενικού πρωτοτύπου). ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, Λόγος στα Θεοφάνια, BHG A CPG 7385 (γνήσιο) PG 10, (Γρηγόριος Νεοκαισαρείας [;]). Λόγος στα Θεοφάνια, BHG 1930 CPG 7386 (γνήσιο) PG 61, (Ψευδο- Χρυσόστοµος). Λόγος στα Θεοφάνια (Ὁµιλία εἰς τό Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός µου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ ηὐδόκησα), BHG 1936 CPG 7387 (γνήσιο) PG 88, (= 64, 33-38) [Ψευδο- Χρυσόστοµος]. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΣ (ΘΕΟΛΟΓΟΣ), Λόγος εἰς τὰ θεοφάνια, εἴτουν γενέθλια τοῦ σωτῆρος, BHG 1921 CPG PG 36, C. Moreschini-P. Gallay, Grégoire de Nazianze. Discours (SC 358), Παρίσι 1990, σσ Λόγος στα Θεοφάνια, BHG 1938 CPG PG 36, Moreschini-Gallay, ό.π., σσ Λόγος στο άγιο βάπτισµα, BHG 1947 CPG PG 36, Moreschini- Gallay, ό.π., σσ ix

12 Ἐπιστολὴ πρὸς Κληδόνιον πρεσβύτερον κατὰ Ἀπολλιναρίου (Ἐπιστολὴ ρα ), CPG 3032 PG 37, P. Gallay, Grégoire de Nazianze. Lettres théologiques (SC 208), Παρίσι 1974, σσ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ (ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ), ΨΕΥ Ο-ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, Λόγος στον Ευαγγελισµό της Θεοτόκου, BHG A 1139n CPG 1775 PG 10, (αµφισβητούµενης πατρότητας). Λόγος στον Ευαγγελισµό της Θεοτόκου, BHG A 1092w CPG 1776 PG 10, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ, Λόγος στα Θεοφάνια, BHG A 1934 CPG 3173 PG 46, G. Heil-A. van Heck-E. Gebhardt-A. Spira, Gregorii Nysseni Sermones I (Gregorii Nysseni Opera, 9), Leiden 1967, σσ Λόγος εἰς τὴν γέννησιν τοῦ Χριστοῦ καὶ εἰς τὰ νήπια τὰ ἐν Βηθλεὲµ ἀναιρεθέντα ὑπὸ Ἡρῴδου, BHG 1915 CPG 3194 PG 46, F. Mann, Die Weihnachtspredigt Gregors von Nyssa. Überlieferungsgeschichte und Text (Diss.), Münster 1975 E. Rhein-F. Mann-D. Teske-H. Polack, Gregorii Nysseni Sermones III (Gregorii Nysseni Opera, 10/2), Leiden-Νέα Υόρκη-Κοπεγχάγη-Κολωνία 1996, σσ (;) Λόγος στην Υπαπαντή, BHG A 1959 CPG 3195 PG 46, ΨΕΥ Ο-ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ NYΣΣΗΣ, Λόγος στον Ευαγγελισµό της Θεοτόκου, BHG A 1077n CPG 3214 D. Montagna, La lode alla theotokos nei testi greci dei secoli iv-vii, Marianum 24 (1962), (το κείµενο στις σσ ) C. Datema, The Acrostic Homily of Ps. Gregory of Nyssa on the Annunciation. Sources and Structure, OCP 53 (1987), ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΨΕΥ Ο-ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ, Ἐγκώµιον εἰς τὴν ἁγίαν τὴν Θεοτόκον, BHG 1143 CPG 3771 PG 43, ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ, ΨΕΥ Ο-ΕΥΣΕΒΙΟΣ, Λόγος στα Χριστούγεννα, BHG 635nb CPG 5519 PG 86/1, Λόγος στο Βάπτισµα, BHG 635p CPG 5520 PG 86/1, ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ, Χρονικά, PG 111, (λατινική µετάφραση του αραβικού κειµένου) Eutychii Patriarchae Alexandrini Annales- I: ed. L. Cheikho (CSCO 50. Scriptores Arabici, 6), Βηρυτός-Παρίσι-Λιψία 1906 (ανατ. Louvain 1954)- ΙΙ: Accedunt Annales Yahia Ibn Said Antiochensis, edd. L. Cheikho-B. Carra de Vaux-H. Zayyat (CSCO 51. Scriptores Arabici, 7), Βηρυτός-Παρίσι-Λιψία 1909 (ανατ. Louvain 1960) M. Breydy, Eutychios von Alexandrien. Ausgewählte Geschichte und Legende kompiliert von Sa id ibn Baṭriq um 935 A.D. (CSCO Scriptores Arabici, 45-46), Louvain x

13 ΕΦΡΑΙΜ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, Λόγος στα Χριστούγεννα (µη σωζόµενος), CPG 6908 PG 103, 969C Henry, Photius. Bibliothèque IV (1965), codex 228, σ. 125, ΗΓΕΡΙΑ (ή Αιθερία ή Ευχερία ή Σιλβία), Itinerarium, P. Maraval, Egérie. Journal de voyage (Itinéraire) (SC 296), Παρίσι ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ (βλ. Σέργιος Κωνσταντινουπόλεως) ΗΣΥΧΙΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΗΣ, Λόγος στην Υπαπαντή, BHG 1956 CPG 6565 PG 93, Μ. Aubineau, Les homélies festales de Hésychius de Jérusalem- Ι: Les homélies I-XV (Subsidia Hagiographica, 59), Βρυξέλλες 1978, σσ Λόγος στην Υπαπαντή, BHG 1957 CPG 6566 Aubineau Ι, ό.π., σσ Λόγος εἰς τὴν ἁγίαν Μαρίαν τὴν Θεοτόκον, BHG 1132 CPG 6569 PG 93, Aubineau I, ό.π., σσ Λόγος εἰς τὴν ἁγίαν Μαρίαν τὴν Θεοτόκον, BHG 1133 CPG 6570 PG 93, Aubineau I, ό.π., σσ ΘΕΟ ΟΤΟΣ ΑΓΚΥΡΑΣ, Λόγος στα Χριστούγεννα, BHG 1901 CPG 6125 PG 77, E. Schwartz, Concilium Universale Ephesenum anno 431, ACO, ser. 1, I/II, Βερολίνο-Λιψία 1927, Λόγος στα Χριστούγεννα, BHG 1902 CPG 6126 PG 77, Schwartz, ό.π., Λόγος εἰς τὴν ἁγίαν Θεοτόκον καὶ εἰς τὸν Συµεῶνα, BHG 1966 CPG 6128 PG 77, Λόγος στα Χριστούγεννα, BHG 1914b CPG 6129 PG 77, (µόνο λατινικό κείµενο) Μ. Αubineau, Une homélie de Théodote d Ancyre sur la Nativité du Seigneurˮ, OCP 26 (1960), (;) Λόγος στα Θεοφάνια, BHG 1932f CPG 6135 Μ. Αubineau, Une homélie grecque inédite, attribuée à Théodote d Ancyre sur le baptême du Seigneurˮ, στο: ΙΑΚΟΝΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ. Mélanges J. A. de Aldama, Γρανάδα 1969, σσ (;) Λόγος στη Θεοτόκο και στα Χριστούγεννα, BHG 1143g CPG 6136 Μ. Jugie, Homélies mariales byzantines: textes grecs édités et traduits en latin ΙΙ (PO 19/3), Παρίσι 1920 (ανατ. Turnhout 1973), σσ ( ). ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, Χρονογραφία, C. de Boor, Theophanis Chronographia I-II, Λιψία (ανατ. Hildesheim-Νέα Υόρκη 1980). ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ Α, Επιστολή προς την Εκκλησία των Ιεροσολύµων (Lectio-Sermo de festis, qui scriptus est ad Jerusalem a Iustiniano rege orthodoxo, de Annuntiatione et Nativitate, de xi

14 Hypapante et Baptismo), CPG 6892 M. van Esbroeck, La lettre de l empereur Justinien sur l Annonciation et la Noël en 561ˮ, AnBoll 86 (1968), (το κείµενο στις σσ λατινική µετάφραση της γεωργιανής παραλλαγής του ελληνικού κειµένου). IΠΠΟΛΥΤΟΣ ΡΩΜΗΣ, ΨΕΥ Ο-ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ, Λόγος στα Θεοφάνια, BHG 1940 CPG 1917 PG 10, H. Achelis, Hippolytus Werke I,2 (Griechische Christliche Schriftsteller, 1), Λιψία 1897, σσ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ (ΕΛΕΗΜΩΝ) (βλ. Βίος Ιωάννου Αλεξανδρείας, Λεόντιος Νεαπόλεως, Σωφρόνιος Ιεροσολύµων) ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΣΚΗΝΟΣ, Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, CPG 8043 PG 94, B. Kotter, Die Schriften des Johannes von Damascus- II: Expositio Fidei (Patristische Texte und Studien, 12), Βερολίνο-Νέα Υόρκη Λόγοι τρεῖς πρὸς τοὺς διαβάλλοντας τὰς ἁγίας εἰκόνας, BHG 1391e-g CPG 8045 PG 94, , , B. Kotter, Die Schriften des Johannes von Damascus- III: Contra imaginum calumniatores orationes tres (Patristische Texte und Studien, 17), Βερολίνο-Νέα Υόρκη ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΝΑΡΑΣ (βλ. Βίος Σωφρονίου Ιεροσολύµων) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΛΑΣ, Χρονογραφία, CPG 7511 PG 97, L. Dindorf, Ioannis Malalae Chronographia (Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae), Βόννη 1831 I. Thurn, Ioannis Malalae Chronographia (Corpus Fontium Historiae Byzantinae, 35), Βερολίνο-Νέον Εβόρακον ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΣ, Λειµωνάριον (Pratum Spirituale), BHG CPG 7376 PG 87/3, Μ.-J. Rouët de Journel, Jean Moschus, Le Pré Spirituel (SC 12), Παρίσι 1946 Εκδόσεις µεµονωµένων κεφαλαίων του έργου: Th. Nissen, Unbekannte Erzählungen aus dem Pratum Spirituale, BZ 38 (1938), (έκδοση 14 ανέκδοτων έως τότε κεφαλαίων) Ε. Mioni, Il Pratum Spirituale di Giovanni Mosco, OCP 17 (1951), (εκδίδονται 12 κεφάλαια του έργου, από τα οποία τα 10 ήταν έως τότε ανέκδοτα) P. Pattenden, The Text of the Pratum Spirituale, Journal of Theological Studies NS 26 (1975), (στις σσ εκδίδονται εκ νέου τα κεφάλαια 120, 122, 131 και 132). Βίος αγ. Ιωάννου Ελεήµονος (βλ. Σωφρόνιος Ιεροσολύµων). ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Λόγος στα Χριστούγεννα, BHG Α 1892 CPG 4334 PG 49, Λόγος στα Θεοφάνια, BHG Α 1941 CPG 4335 PG 49, Ὁµιλία εἰς µάρτυρας, BHG 1187 CPG 4359 PG 50, xii

15 Λόγος στα Θεοφάνια (Ὁµιλία εἰς τό Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ), BHG 1943m CPG 4456 A. Wenger, Une homélie inédite de Jean Chrysostome sur l Epiphanieˮ, Revue des Études Byzantines 29 (1971), ΨΕΥ Ο-ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Λόγος στον Ευαγγελισµό της Θεοτόκου, BHG A 1128f CPG 4519 PG 50, (= 10, [Ψευδο-Γρηγόριος Θαυµατουργός]). Λόγος στα Χριστούγεννα, BHG 1903 CPG 4520 PG 50, Λόγος στα Θεοφάνια (στον άγ. Ιωάννη Πρόδροµο), BHG A 853 CPG 4521 PG 50, Λόγος στα Θεοφάνια, BHG Α 1932 CPG 4522 (7900 Λεόντιος Βυζάντιος;) PG 50, Λόγος στην Υπαπαντή και στη Θεοτόκο και στον Συµεών, BHG Α 1925 CPG 4523 PG 50, Λόγος στον Τίµιο και ζωοποιό Σταυρό, BHG Α 446 CPG 4525 PG 50, Λόγος στα Χριστούγεννα, BHG 1905, BHG ΝΑ 1905a CPG 4560 PG 56, C. Martin, Une florilège grecque d homélies christologiques de iv e et v e siècles sur la Nativité (Paris. gr. 1491)ˮ, Muséon 54 (1941), 7-57 (το κείµενο στις σσ ). Λόγος στον Τίµιο Σταυρό, BHG A 442, 444b CPG 4598 PG 59, Λόγος στην Ύψωση του Τιµίου Σταυρού, BHG 433 CPG 4599 PG 59, Λόγος εναντίον των αιρετικών και στη Θεοτόκο, BHG 1128 CPG 4603 PG 59, Λόγος στον Ευαγγελισµό της Θεοτόκου, BHG Α 1085c CPG 4628 PG 60, Λόγος στα Θεοφάνια (στον Ιορδάνη ποταµό), CPG 4648 PG 61, Λόγος στα Χριστούγεννα, BHG Α 1908 CPG 4650 PG 61, Λόγος στα Χριστούγεννα, BHG Α 1911 CPG 4657 PG 61, Λόγος στην Προσκύνηση του Τιµίου Σταυρού, BHG 415 CPG 4672 PG 62, Λόγος στον Ευαγγελισµό της Θεοτόκου, BHG Α 1144h CPG 4677 PG 62, Λόγος περὶ θεογνωσίας, καὶ εἰς τὰ ἅγια Θεοφάνια, καὶ εἰς τοὺς νεοφωτίστους, BHG 1949 CPG 4703 PG 64, Λόγος στα Χριστούγεννα και στη Θεοτόκο (κολοβωµένος), BHG Α 1892d CPG 4726 F. J. Leroy, Une novelle homélie acrostiche sur la nativité, Muséon 77 (1964), Λόγος στα Θεοφάνια, BHG Α 1936m CPG 4735 K.-H. Uthemann, Die Pseudo- Chrysostomische Predigt In Baptismum et Tentationem (BHG 1936m; CPG 4735). Kritische Edition mit Einleitung (Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Jahrgang 1994, 3. Abhandlung), Χαϊδελβέργη xiii

16 Λόγος στην Υπαπαντή, BHG 1972, 1972b CPG 4756 E. Bickersteth, Edition with translation of a Hypapante homily ascribed to John Chrysostom, OCP 32 (1966), Λόγος στα Χριστούγεννα, BHG A 1920 CPG 4758 S. G. Mercati, Antica omelia metrica Εἰς τὴν Χριστοῦ γένναν, Biblica 1 (1920), Λόγος στα Χριστούγεννα, BHG 1893v CPG 4871 M. Capaldo, La source principale du Sermon sur la Nativité, attribuée à Jean L Exarqueˮ, Polata Knigopisnaja 9 (1984), 3-29 K.-H. Uthemann-R. F. Regtuit-J. M. Tevel, Homiliae pseudo-chrysostomicae I, Turnhout 1994, σσ Λόγος στα Θεοφάνια, BHG 1942 CPG 5004 Uthemann-Regtuit-Tevel, ό.π., σσ Λόγος στα Χριστούγεννα, BHG 1914ik CPG 5008 C. Datema-P. Allen, Leontius, presbyter of Constantinople, and an unpublished homily of Ps. Chrysostom on Christmas (BHG 1914i/k), Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 39 (1989), Λόγος στα Χριστούγεννα, BHG A 1920m CPG 5064 Uthemann-Regtuit-Tevel, ό.π., σσ Λόγος στα Χριστούγεννα, BHG NA 1920q CPG 5068 M. Aubineau-F. J. Leroy, Une homélie grecque inédite pour le jour de Noël, attribuée à Jean Chrysostome (BHG 1920q, CPG 5068)ˮ, Orpheus NS 10 (1989), Uthemann-Regtuit-Tevel, ό.π., σσ ΚΑΙΝΗ ΙΑΘΗΚΗ, Novum Testamentum graece, edd. E. Nestle-K. Aland, Στουτγάρδη ΚΛΗΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΥΣ, Στρωµατεῖς Α, CPG 1377 PG 8, 685- PG 9, 602 M. Caster, Clément d Alexandrie, Les Stromates. Stromate I (SC 30), Παρίσι ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, ΨΕΥ Ο-ΚΥΡΙΛΛΟΣ, Λόγος στην Υπαπαντή και στον θεοδόχο Συµεών, BHG 1973 CPG 3592 PG 33, ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΣΚΥΘΟΠΟΛΙΤΗΣ, Βίος αγ. Κυριακού, BHG 463, 1041z CPG 7538 Ε. Schwartz, Kyrillos von Skythopolis (Texte und Untersuchungen, 49,2), Λιψία 1939, σσ A.-J. Festugière, Les Moines d Orient- III/3: Les moines de Palestine, Παρίσι 1963, σσ ΚΥΡΟΣ ΠΑΝΟΠΟΛΙΤΗΣ, Λόγος στα Χριστούγεννα, CPG 5647 T. E. Gregory, The Remarkable Christmas Homily of Kyros Panopolites, Greek, Roman and Byzantine Studies 16 (1975), xiv

17 ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ, Λόγος στα Χριστούγεννα, BHG 1914m CPG 4753 (7900) C. Datema-P. Allen, Leontii Presbyteri Constantinopolitani Homiliae (Corpus Christianorum. Series Graeca, 17), Turnhout-Leuven 1987, σσ ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ, Βίος αγ. Ιωάννου Ελεήµονος (Recensio brevior), BHG 886, 886c CPG 7882 H. Gelzer, Leontios von Neapolis, Leben des heiligen Johannes des Barmherzigen, Erzbischofs von Alexandrien (Sammlungen ausgewählter Kirchen- und dogmengeschichtlicher Quellenschriften, 5), Freiburg i. Br.-Λιψία 1893, σσ Κυπ. Χατζηιωάννου, Λεοντίου ἐπισκόπου Νεαπόλεως, Βίος τοῦ Ἁγίου Ιωάννου τοῦ Ἐλεήµονος, Λευκωσία 1988 (έκδοση [;] του κειµένου µε νεοελληνική µετάφραση). Βίος αγ. Ιωάννου Ελεήµονος (Recensio longior), A.-J. Festugière-L. Rydén, Léontios de Néapolis, Vie de Syméon le Fou et Vie de Jean de Chypre (Institut Français d Archéologie de Beyrouth. Bibliothèque Archéologique et Historique, 95), Παρίσι 1974, σσ Λόγος εἰς Συµεῶνα, καὶ ὅτι ἐδέξατο τὸν Κύριον εἰς ἀγκάλας αὐτοῦ, BHG 1955 CPG 7880 PG 93, ΜΑΞΙΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, Πρὸς Πέτρον ἰλλούστριον λόγος ἐπίτοµος κατὰ τῶν Σευήρου δογµάτων (Ἐπιστολὴ ιγ ), CPG 7699 PG 91, ΜΕΘΟ ΙΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΨΕΥ Ο-ΜΕΘΟ ΙΟΣ, Λόγος εἰς τὸν Συµεῶνα καὶ εἰς τὴν Ἄννην, τῇ ἡµέρᾳ τῆς ὑπαντήσεως καὶ εἰς τὴν ἁγίαν Θεοτόκον, BHG 1961 CPG 1827 PG 18, (θεωρείται γνήσιο). ΟΝΩΡΙΟΣ ΡΩΜΗΣ, Επιστολή προς τον Σέργιο Κωνσταντινουπόλεως (Epistula i), CPG 9375 (α) Mansi XI, PL 80, G. Kreuzer, Die Honoriusfrage im Mittelalter und in der Neuzeit (Päpste und Papsttum, 8), Στουτγάρδη 1975, σσ ΠΑΛΑΙΑ ΙΑΘΗΚΗ, Septuaginta, id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX Interpretes, ed. A. Rahlfs, Στουτγάρδη 1935 (ανατ. 1979). ΠΑΥΛΟΣ ΕΜΕΣΗΣ, Λόγος στα Χριστούγεννα, CPG 6365 PG 77, E. Schwartz, Concilium Universale Ephesenum anno 431, ACO, ser. 1, I/IV, Βερολίνο-Λιψία 1928, Λόγος στα Χριστούγεννα, CPG 6366 PG 77, Schwartz, ό.π., ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΤ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟ ΟΥ, CPG Mansi XI, R. Riedinger, Concilium Universale Constantinopolitanum Tertium, Concilii Actiones I-XI, ACO, ser. 2, II/I, Βερολίνο xv

18 ΠΡΟΚΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, Λόγος στον Ευαγγελισµό της Θεοτόκου (Εγκώµιο στην Παναγία Θεοτόκο Μαρία), BHG Α 1129 CPG 5800 PG 65, E. Schwartz, Concilium Universale Ephesenum anno 431, ACO, ser. 1, I/I, Βερολίνο 1927 (ανατ. 1965), N. P. Constas, Proclus of Constantinople and the Cult of the Virgin in Late Antiquity. Homilies 1-5. Texts and Translations (Supplements to Vigiliae Christianae, 66), Leiden-Βοστώνη 2003, σσ (οµιλία 1). Λόγος στα Χριστούγεννα (στην Ενανθρώπηση του Χριστού), BHG 1899k CPG 5801 PG 65, Constas, ό.π., σσ (οµιλία 2). Λόγος στα Χριστούγεννα (στην Ενανθρώπηση του Χριστού), BHG 1914d CPG 5802 PG 65, Constas, ό.π., σσ (οµιλία 3). Λόγος στα Χριστούγεννα, BHG 1900 CPG 5803 PG 65, Constas, ό.π., σσ (οµιλία 4). Λόγος στον Ευαγγελισµό της Θεοτόκου (Εγκώµιο στην αγία Παρθένο και Θεοτόκο Μαριάµ), BHG Α 1134 CPG 5804 PG 65, (=59, ) Constas, ό.π., σσ (οµιλία 5). Λόγος στα Θεοφάνια, BHG Α 1948, BHG NΑ 1948a CPG 5806 PG 65, Λόγος στην Ενανθρώπηση του Χριστού, BHG 1898n CPG 5822 PG 65, (µόνο λατινικό κείµενο) C. Martin, Un florilège grec d homélies christologiques de iv e et v e siècles sur la Nativité (Paris. gr. 1491)ˮ, Muséon 54 (1941), 7-57 (το κείµενο στις σσ ). Λόγος στα Χριστούγεννα, BHG 1897 CPG 5823 PG 65, (µόνο λατινικό κείµενο) Martin, ό.π., 7-57 (το κείµενο στις σσ ). Λόγος στα Θεοφάνια, BHG 1930y CPG 5826 F. J. Leroy, L homilétique de Proclus de Constantinople. Tradition manuscrite, inédits, études connexes (Studi e Testi, 247), Πόλη του Βατικανού 1967, σσ (;) Λόγος στον Ευαγγελισµό της Θεοτόκου (Εγκώµιο στη Θεοτόκο Μαριάµ), BHG Α 1110, BHG ΝΑ 1126e CPG 5805 PG 65, Leroy, ό.π., σσ (;) Λόγος στα Θεοφάνια, BHG 1931m CPG 5827 Leroy, ό.π., σσ (;) Λόγος στα Χριστούγεννα (στην Ενανθρώπηση του Χριστού), BHG 1895 CPG 5835 D. Amand (de Mendieta), Une homélie grecque inédite antinestoriénne du cinquième siècle sur l Incarnation du Seigneurˮ, Revue Bénédictine 58 (1948), ΣΕΒΗΡΙΑΝΟΣ ΓΑΒΑΛΩΝ, Λόγος στα Χριστούγεννα (στην Ενανθρώπηση του Χριστού), BHG Α 1910k CPG 4204 PG 59, R. F. Regtuit, Severian of Gabala. Homily on the Incarnation of Christ (CPG 4204). Text, Translation and Introduction (diss.), Άµστερνταµ Λόγος στα Θεοφάνια, BHG A 1928 CPG 4212 PG 65, xvi

19 ΣΕΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, Eπιστολή προς τον πάπα Ονώριο (στην οποία περιέχεται η Ψῆφος), CPG 7606 Mansi XI, R. Riedinger, ACO, ser. 2, II/IΙ, Βερολίνο 1990, Ἔκθεσις Ἡρακλείου αὐτοκράτορος, CPG 7607 Mansi X, R. Riedinger, Aus den Akten der Lateran-Synode von 649, BZ 69 (1976), (στις σσ ) στου ιδίου, Concilium Lateranense anno 649 Celebratum, ACO, ser. 2, I, Βερολίνο 1984, στου ιδίου, Concilium Universale Constantinopolitanum Tertium, Concilii Actiones I-XI, ACO, ser. 2, II/I, Βερολίνο 1990, ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Περὶ τῆς θείας προσευχῆς, PG 155, ΣΥΝΑΞΑΡΙΟ (βλ. Αρµενικό Συναξάριο Ιεροσολύµων, Γεωργιανό Συναξάριο Ιεροσολύµων) ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, Α. Γνήσια έργα Ι. ογµατικά κείµενα Συνοδικὴ Ἐπιστολή, CPG 7635 Mansi XI, PG 87/3, αρχιµ. Ιππόλυτος, «Λόγος ογµατικὸς Περὶ Πίστεως», Νέα Σιὼν 17 (1922), R. Riedinger, Concilium Universale Constantinopolitanum Tertium, Concilii Actiones I-XI, ACO, ser. 2, II/I, Βερολίνο 1990, Επιστολή προς τον Αρκάδιο Κύπρου, Μ. Albert-Chr. von Schönborn, Lettre de Sophrone de Jérusalem à Arcadius de Chypre. Version syriaque inédite du texte grec perdu. Introduction et traduction française (PO 39/2), Turnhout 1978 (το κείµενο στις σσ ). ΙΙ. Λόγοι Λόγος στα Χριστούγεννα, BHG 807 CPG 7637 PG 87/3, (µόνο λατινικό κείµενο ηµιτελές) Η. Usener, Weihnachtspredigt des Sophronios, Rheinisches Museum NF 41 (1886), ανατ. στου ιδίου, Κleine Schriften ΙV, Λιψία- Βερολίνο 1913, σσ Λόγος στον Ευαγγελισµό της Θεοτόκου, BHG 1098 CPG 7638 PG 87/3, υπάρχει και παραλλαγή στη γεωργιανή γλώσσα. Λόγος στην Ύψωση του Τιµίου Σταυρού και στην Αγία Ανάσταση, BHG 444 CPG 7639 (editio princeps) J. Gretser, De Cruce Christi. Tomus secundus in quo varia Graecorum auctorum encomiastica monumenta Graecolatina de SS. Cruce continentur. Nunc primum ex variis bibliothecis eruta, et in lucem edita cum notis, Ingolstadt 1600, σ. 89 κ.ε. PG 87/3, Λόγος στους αποστόλους Πέτρο και Παύλο, BHG 1495 CPG 7640 PG 87/3, Λόγος στην Υπαπαντή, BHG 808 CPG 7641 PG 87/3, (µόνο λατινικό κείµενο) Η. Usener, Sophronii de Praesentatione Domini Sermo, Progr. Universität xvii

20 Bonn, Aug. 1889, σσ υπάρχουν και παραλλαγές στην αραβική και στη γεωργιανή γλώσσα. Εγκώµιο στον άγ. Ιωάννη Πρόδροµο, BHG 844 CPG 7642 PG 87/3, υπάρχει και παραλλαγή στη γεωργιανή γλώσσα. Λόγος στα Θεοφάνια, BHG 1939 CPG 7643 Α. Παπαδόπουλος-Κεραµεύς, Ἀνάλεκτα Ἱεροσολυµιτικῆς Σταχυολογίας V, Αγ. Πετρούπολη 1898 (ανατ. Βρυξέλλες 1963), σσ υπάρχει και παραλλαγή στη γεωργιανή γλώσσα. ΙΙΙ. Αγιολογικά έργα Εγκώµιο στους αγ. Κύρο και Ιωάννη, BHG CPG 7645 Α. Mai, Spicilegium Romanum III, Ρώµη 1841 (ανατ. Graz 1972), σσ (= PG 87/3, ). Θαύµατα αγ. Κύρου και Ιωάννου, BHG CPG 7645 Mai, ό.π., σσ (= PG 87/3, ) Ν. Fernández Marcos, Los ʻThaumataʼ de Sofronio. Contribución al Estudio de la ʻIncubatio Cristianaʼ (Manuales y Anejos de Emerita, 31. Instituto Antonio de Nebrija ), Μαδρίτη Βίος αγ. Ιωάννου Ελεήµονος (µη σωζόµενος σήµερα), CPG 7647 (µε αναφορά σε άλλες πηγές). Εγκώµιο στον άγ. Ιωάννη Θεολόγο και Ευαγγελιστή (αποσπάσµατα), BHG 925 CPG 7648 PG 3364BD υπάρχει και παραλλαγή στη γεωργιανή γλώσσα. ΙV. Ποιητικές συνθέσεις Ανακρεόντεια, BHG 844 CPG 7650 (editio princeps) Ρ. Matranga, στο Spicilegium Romanum IV, Ρώµη 1840 σ [αρ. 1-22] (= PG 87/3, [αρ. 1-23, πλην των αρ. 14, 15 και της αρχής του αρ. 16]) W. Christ-M. Paranikas, Anthologia Graeca Carminum Christianorum, Λιψία 1871, σσ (αρ. 9, 13, 20) Μ. Gigante, Sophronii Anacreontica (Opuscula. Testi per esercitazioni accademiche, 10-12), Ρώµη 1957 Η. Donner, Die anakreontischen Gedichte Nr. 19 und Nr. 20 des Patriarches Sophronius von Jerusalem (Sitzungsberichte der Heidelbergischen Akademie der Wissenschaften, philos.-histor. Klasse 10), Χαϊδελβέργη 1981 (έκδοση των ανακρεοντείων αρ. 19 και 20). Επιγράµµατα, CPG 7651 επίγραµµα αυτοβιογραφικό, BHG 476a PG 87/3, 3421CD επίγραµµα στους αγ. Κύρο και Ιωάννη, BHG 476b PG 87/3, 3421D-3424Α ΑP Ι, 90 (Waltz Ι [1928], σ. 36) επίγραµµα στον Γολγοθά, ΑP I, 123 (Waltz I [1928], σ. 47) επιγράµµατα στον άγ. Ιωάννη Ελεήµονα, PG 87/3, 4009BC ΑP VII, (Waltz V [1941], σσ ) επίγραµµα εἰς τόπον ἐπιξενουµένων (σε ευαγές ίδρυµα), PG 87/3, 4009B ΑP IX, 787 (Waltz VIII [1974], σσ ). V. Λειτουργική ποίηση Tροπάρια των Μεγάλων Ωρών των Χριστουγέννων-Θεοφανίων, CPG 7652 PG 87/3, Μηναῖα τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ ΙII, Ρώµη 1896, σσ W. Christ-M. Paranikas, Anthologia Graeca Carminum Christianorum, Λιψία 1871, σσ xviii

21 έηση Μεγάλου Αγιασµού των Υδάτων, PG 87/3, Μηναῖα, ό.π., σσ B. Αµφισβητούµενα έργα (Dubia) Ι. ογµατικά κείµενα Βασιλείου ἐκ τοῦ ἐπιγεγραµµένου λόγου πρὸς τὴν Εὐνοµίου δόξαν (Σχόλιο στο Κατά Ευνοµίου του Μεγ. Βασιλείου), PG 87/3, ΙΙ. Λόγοι Λόγος στην Κυριακή των Βαΐων, CPG 7657 PG 77, [Κύριλλος Αλεξανδρείας] (=86/2, [Ευλόγιος Αλεξανδρείας]). Λόγος στην Προσκύνηση του Τιµίου Σταυρού (Γ Νηστειών), BHG 426 CPG 7658 (editio princeps) J. Gretser, De Cruce Christi. Tomus secundus in quo varia Graecorum auctorum encomiastica monumenta Graecolatina de SS. Cruce continentur. Nunc primum ex variis bibliothecis eruta, et in lucem edita cum notis, Ingolstadt 1600, σ. 226 κ.ε. PG 87/3, Λόγος στα Θεοφάνια, CPG 7660 (κείµενο στη γεωργιανή γλώσσα). Λόγοι στον άγ. Στέφανο, CPG 7661, 7662 (κείµενα στη γεωργιανή γλώσσα). Λόγος στην Ανάληψη του Κυρίου, CPG 7663 (κείµενο στη γεωργιανή γλώσσα). ΙΙΙ. Αγιολογικά έργα Εγκώµιο στον άγ. Γρηγόριο Θεολόγο (απόσπασµα), CPG 7659 υπάρχει και παραλλαγή στη γεωργιανή γλώσσα. Περὶ τοῦ βαπτίσµατος (ή Περὶ τῶν ὀνοµάτων) τῶν ἁγίων ἀποστόλων, BHG 157ab, 157c, 157d CPG 7670 (editio princeps?) Ι. Β. Cotelerius, Sanctorum Patrum qui temporibus apostolicis floruerunt ; Barnabae, Clementis, Hermae, Ignatii, Polycarpi opera edita et inedita, vera et suppositicia. Una cum Clementis, Ignatii, Polycarpi actis atque martyriis. I. B. Cotelerius et Mss. codicibus correxit ac eruit; versionibus, notis et indicibus illustravit I, Άµστερνταµ , σσ PG 87/3, 3372AC και PG 92, 1076C-1077A (Θεοδώρητος Κύρου). Περὶ τῶν περιόδων τῶν ἁγίων ἀποστόλων (Πέτρου καὶ Παύλου), CPG 7678 (ψευδεπίγραφο) Μ. de la Bigne, Bibliotheca veterum Patrum et antiquorum scriptorum ecclesiae VII, Παρίσι 1589, στήλ. 153 κ.ε. (λατινικό κείµενο-απόσπασµα) PG 87/3, (λατινικό κείµενο-απόσπασµα). IV. Λειτουργικά και κανονικά έργα Περὶ ἐξαγορεύσεως, CPG 7672 PG 87/3, V. Φιλοσοφικά και γραµµατικά έργα Περὶ ψυχῆς (απόσπασµα), CPG 7679 χφ Athen Περὶ στιγµῆς, CPG 7680 (ψευδεπίγραφο) χφφ S. Crucis 64, φφ και Taurin. gr. 261, φφ Περὶ συντάξεως ἀπαρεµφάτου καὶ τῶν λοιπῶν ἐγκλίσεων, CPG 7681 (ψευδεπίγραφο) χφ S. Crucis 64, φφ xix

22 Γ. Ψευδεπίγραφα έργα (Spuria - ΨΕΥ Ο-ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ) ΙΙ. Λόγοι και αγιολογικά έργα Λόγος στους αγγέλους, BHG 129e CPG 7671 PG 87/3, (µόνο λατινικό κείµενο). Εγκώµιο στον µάρτυρα Αναστάσιο τον Πέρση, ΒHG 86 PG 92, Α. Pertusi, L encomio di S. Anastasio martire persiano, AnBoll 76 (1958), 5-63 Β. Flusin, Saint Anastase le Perse et l histoire de la Palestine au début du vii e siècle- I: Les textes, Παρίσι 1992, σσ Βίος καὶ πολιτεία καὶ µαρτύριον καὶ µερικὴ τῶν θαυµάτων διήγησις τῶν ἁγίων ἐνδόξων ἀναργύρων Κύρου καὶ Ἰωάννου, BHG 469 CPG 7673 PG 87/3, Βίος αγ. Κύρου και Ιωάννου (ακέφαλος), BHG 470 CPG 7674 PG 87/3, Βίος οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, BHG 1042 CPG 7675 PG 87/3, υπάρχουν παραλλαγές στην αιθιοπική, αραβική, αρµενική, γεωργιανή, λατινική, παλαιοσλαβική και συριακή γλώσσα. III. Λειτουργικά έργα Τριῴδιον, CPG 7676 Α. Mai, Spicilegium Romanum IV, Ρώµη 1840 (ανατ. Graz 1974), σσ (= PG 87/3, ). Υπόµνηµα στη Θεία Λειτουργία, CPG 7677 Α. Mai, Spicilegium Romanum IV, Ρώµη 1840 (ανατ. Graz 1974), σσ (= PG 87/3, ). «ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ», Λόγος εἰς τὸν προφήτην Συµεῶνα καὶ εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ εὐαγγελίου Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, καὶ εἰς τὴν ἁγίαν Μαρίαν τὴν Θεοτόκον, CPG 7405 PG 86/1, ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, Βιβλιοθήκη, PG 103, PG 104, R. Henry, Photius. Bibliothèque I-VIII (Collection byzantine publiée sous le patronage de l Association Guillaume Budé), Παρίσι ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΗΣ, Λόγος στον Ευαγγελισµό της Θεοτόκου, BHG 1144n CPG 6705 Μ. Jugie, Homélies mariales byzantines: textes grecs édités et traduits en latin ΙΙ (PO 19/3), Παρίσι 1920 (ανατ. Turnhout 1973), σσ ( ). xx

23 Β. ΜΕΛΕΤΕΣ-ΑΡΘΡΑ (Στην επιλογή από µελέτες και άρθρα που ακολουθεί περιλαµβάνονται κατά βάση εργασίες που είτε µνηµονεύονται περισσότερες από µία φορές στην παρούσα διατριβή είτε αποτελούν instrumenta studiorum για τις βυζαντινές και τις σωφρόνειες σπουδές, την ιστορία των χφφ και την κριτική έκδοση κειµένων είτε περιέχονται στη Βιβλιογραφία που συνοδεύει την περιγραφή των χφφ στα οποία διασώζονται τα υπό έκδοση κείµενα) ANTONOPOULOU Th., Τhe Homilies of the Emperor Leo VI. Prolegomena to a Critical Edition (diss.), Οξφόρδη 1995., The Homilies of the Emperor Leo VI, (The Medieval Mediterranean, 14), Leiden-Νέα Υόρκη-Κολωνία µητρ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ, «Περιγραφικὸς κατάλογος τῶν χειρογράφων τῆς ἐν τῇ νήσῳ Χάλκῃ Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Παναγίας», ΕΕΒΣ 10 (1933), [κώδικες αρ. 1-50] 11 (1935), [αρ ] 12 (1936), [αρ ] 13 (1937), [αρ ]. AUBINEAU M., Une homélie de Théodote d Ancyre sur la Nativité du Seigneurˮ, OCP 26 (1960), , Codices Chrysostomici Graeci- I: Codices Britanniae et Hiberniae (Documents, Études et Répertoires publiés par l Institut de Recherche et d Histoire des Textes, XIII), Παρίσι 1968., Les homélies festales de Hésychius de Jérusalem- ΙΙ: Les homélies XVΙ-ΧΧΙ et tables des deux volumes (Subsidia Hagiographica, 59), Βρυξέλλες BANDINI A. M., Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Mediceae Laurentianae varia continens opera Graecorum Patrum I-III (accedunt Supplementa tria ab E. Rostagno et N. Festa congesta nec non Additamentum ex inventariis Bibliothecae Laurentianae depromptum, accuravit Fr. Kudlien [Catalogi codicum Graecorum lucis ope reimpressi]), Φλωρεντία (ανατ. Λιψία 1961). BAUR P. C., Initia Patrum Graecorum Ι-ΙΙ (Studi e Testi, ), Πόλη του Βατικανού BECK H.-G., Kirche und Theologische Literatur im byzantinischen Reich (Handbuch der Altertumswissenschaft, II,1), Μόναχο 1959 (ανατ. 1977)., Justinian s Successors: Monoenergism and Monothelitism, στο: H. Jedin-J. Dolan (εκδ.), History of the Church- II: The Imperial Church from Constantine to the Early Middle Ages (trans. A. Briggs), Λονδίνο 1980, σσ ΒΕΗΣ Ν. Α., Τὰ χειρόγραφα τῶν Μετεώρων. Κατάλογος περιγραφικὸς τῶν χειρογράφων κωδίκων τῶν ἀποκειµένων εἰς τὰς Μονὰς τῶν Μετεώρων [ἐκδιδόµενος ἐκ τῶν καταλοίπων Ν. Α. Βέη]- Α : Τὰ χειρόγραφα τῆς Μονῆς Μετεώρου, δηλ. Μεταµορφώσεως [Ἀκαδηµία Ἀθηνῶν. Κέντρον Ἐρεύνης Μεσαιωνικοῦ καὶ Νέου Ἑλληνισµοῦ], Αθήνα ΒΕΝΕŠΕVIĆ V. Ν., Описаніе Греческихъ рукописей монастьіря Святой Екатериньі на Синађ- Томъ III/вьіп.1: Рукописи [Catalogus codicum manuscriptorum Graecorum qui in monasterio Sanctae xxi

24 Catharinae in Monte Sina asservantur- III/1: Codices numeris signati], Αγ. Πετρούπολη 1917 (ανατ. Hildesheim 1965). BICK J., Die Schreiber der Wiener griechischen Handschriften (Abhandlungen- I. Band. Veröffentlichungen aus der Nationalbibliothek in Wien), Βιέννη-Πράγα-Λιψία BLASS F.-DEBRUNNER A., Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, Γοττίγγη 1896 (12 η ανατ. 1965). BÖHLIG G., Untersuchungen zum rhetorischen Sprachgebrauch der Byzantiner mit besonderer Berücksichtigung der Schriften des Michael Psellos (Berliner Byzantinische Arbeiten, 2), Βερολίνο ΒOUVY E., Poètes et Mélodes. Études sur les origines du rythme tonique dans l hymnographie de l Église grecque, Nîmes ΒUTLER A.-RODRIGUES T., Lives of the Saints I-XII (New Full Edition), Collegeville-Min CAMERON Av., The Eastern Provinces in the Seventh Century A.D.: Hellenism and the Emergence of Islam, στο: S. Saïd (εκδ.), Hellenismos: quelques jalons pour une histoire de l identité grecque. Actes du Colloque de Strasbourg octobre 1989, Leiden 1991, σσ CANART P.-PERI V., Sussidi bibliografici per i manoscritti greci della Biblioteca Vaticana (Studi e Testi, 261), Πόλη του Βατικανού CARTER R. E., Codices Chrysostomici Graeci- II: Codices Germaniae (Documents, Études et Répertoires publiés par l Institut de Recherche et d Histoire des Textes, XIV), Παρίσι 1968., Codices Chrysostomici Graeci- III: Codices Americae et Europae Occidentalis (Documents, Études et Répertoires publiés par l Institut de Recherche et d Histoire des Textes, XV), Παρίσι 1970., Codices Chrysostomici Graeci- V: Codicum Italiae pars prior (Documents, Études et Répertoires publiés par l Institut de Recherche et d Histoire des Textes), Παρίσι CAVALLO G.-DE GREGORIO G.-MANIACI M. (επιµ.), Scritture, libri e testi nelle aree provinciali di Bisanzio. Atti del seminario di Erice (18-25 settembre 1988) I-II [Biblioteca del «Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici nell Università di Perugia», 5], Spoleto CHADWICK H., John Moschus and his Friend Sophrone the Sophist, Journal of Theological Studies NS 25 (1974), CLARK K. W., Checklist of Manuscripts in St. Catherine s Monastery, Mount Sinai (microfilmed for the Library of Congress, 1950), Washington D.C , Checklist of Manuscripts in the Libraries of the Greek and Armenian Patriarchates in Jerusalem (microfilmed for the Library of Congress, ), Washington D.C xxii

25 CONSTAS N. P., Proclus of Constantinople and the Cult of the Virgin in Late Antiquity. Homilies 1-5. Texts and Translations (Supplements to Vigiliae Christianae, 66), Leiden- Βοστώνη COSMA G., De œconomia Incarnationis secundum S. Sophronium Hierosolymitanum, Ρώµη COXE H. O., Catalogi Codicum Manuscriptorum Bibliothecae Bodleianae (pars prima recensionem codicum Graecorum continens), Οξφόρδη 1853 ανατ. µε διορθώσεις: Greek Manuscripts by H. O. Coxe, ed. R. W. Hunt (Bodleian Library. Quarto Catalogues, I), Οξφόρδη DATEMA C., Amphilochii Iconiensis Opera. Orationes pluraque alia quae supersunt, nonnulla etiam spuria (Corpus Christianorum. Series Graeca, 3), Turnhout-Leuven 1978., και ALLEN P., Leontii Presbyteri Constantinopolitani Homiliae (Corpus Christianorum. Series Graeca, 17), Turnhout-Leuven de ΑΝDRÉS G. (O.S.A.), Catálogo des los códices griegos de la Real Biblioteca de El Escorial- IΙ: Códices , Mαδρίτη III: Códices , Mαδρίτη DELEHAYE H., Catalogus codicum hagiographicorum graecorum Bibliothecae D. Marci Venetiarum, AnBoll 24 (1905), , Catalogus codicum hagiographicorum graecorum monasterii Scorialensis, AnBoll 28 (1909), DEVREESSE R., Catalogue des manuscrits grecs- IΙ: Les fonds Coislin, Παρίσι DMITRIEVSKIJ A., Описание литургическихъ рукописей хранящихся въ библіотекахъ Православнаго Востока- Томъ I. Τυπικά. [Opisanie liturgitseskich rukopisej, charanjatischcja v bibliotekach Pravoslavnago Vostoka- I: Τυπικά=Description of the Liturgical Manuscripts in the Libraries of the Orthodox Church- I: Τυπικά], Κίεβο 1895 (ανατ. Hildesheim 1965). EFTHYMIADES St., The Life of the Patriarch Tarasios by Ignatios the Deacon. Introduction, Text, Translation and Commentary (Birmingham Byzantine and Ottoman Monographs, 4), Birmingham EHRHARD A., Überlieferung und Bestand der hagiographischen und homiletischen Literatur der griechischen Kirche von den Anfängen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts I-III (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, 50-52), Λιψία- Βερολίνο (ανατ. Λιψία 1965). FERON E.-BATTAGLINI F., Codices Manuscripti Graeci Ottoboniani Bibliothecae Vaticanae, Ρώµη FLUSIN B., Saint Anastase le Perse et l histoire de la Palestine au début du vii e siècle I-II, Παρίσι ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι. Μ., Οµιλητική, Θεσσαλονίκη xxiii

26 ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Τ. Αθ., Κατάλογος τῶν χειρογράφων κωδίκων τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Σχολῆς ηµητσάνης [ἀνατύπωσις ἐκ τοῦ ΚΒ Τόµου τῆς ΕΕΒΣ], Αθήνα HALKIN F., Manuscrits grecs des fonds «Hist.» et «Phil.» à Vienne et du fonds «Holkham» à Oxford, AnBoll 79 (1961), , Manuscrits grecs de Paris. Inventaire hagiographique (Subsidia Hagiographica, 44), Βρυξέλλες , Douze récits byzantins sur Saint Jean Chrysostome (Subsidia Hagiographica, 60), Βρυξέλλες 1977., Les manuscrits grecs de la Bibliothèque Laurentienne à Florence. Inventaire hagiographique, AnBoll 96 (1978), 5-50., Catalogue des manuscrits grecs hagiographiques de la Bibliothèque Nationale d Athènes (Subsidia Hagiographica, 66), Βρυξέλλες HARDT I., Catalogus Codicum Manuscriptorum Graecorum Bibliothecae Regiae Bavaricae I-V (edidit notisque illustravit I. Christoph-L. B. De Aretin), Μόναχο HATCH E.-REDPATH H. A., A Concordance to the Septuagint and the other Greek Versions of the Old Testament (Including the Apocryphal Books) I-II, Οξφόρδη 1897 (ανατ. Graz 1954). HEIL G.-MANN F.-CAVARNOS J. P.-LENDLE O.-MANN F., Gregorii Nysseni Sermones II (Gregorii Nysseni Opera, 10/1), Leiden-Νέα Υόρκη-Κοπεγχάγη-Κολωνία HUNGER H., Die Perlschrift, eine Stilrichtung der griechischen Buchschrift des 11. Jahrhunderts, στου ιδίου, Studien zur griechischen Paläographie (Biblos-Schriften, V), Βιέννη 1954, σσ ανατ. στου ιδίου, Byzantinische Grundlagenforschung: Gesammelte Aufsätze, Λονδίνο 1973, n o I., Katalog der griechischen Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek- I/1: Codices Historici, Codices Philosophici et Philologici, Βιέννη 1961., Die sogennante Fettaugen-Mode in griechischen Handschriften des 13. und 14. Jahrhunderts, Byzantinische Forschungen 4 (1972), , Archaisierende Minuskel und Gebrauchschrift zur Blütezeit der Fettaugenmode, στο: La paléographie grecque et byzantine. Paris octobre 1974 (Colloques internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique, n o 559), Παρίσι 1977, σσ , Stilstufen in der byzantinischen Geschichtsschreibung des 12. Jahrhundert: Anna Comnena und Michael Glykasˮ, Byzantine Studies/Études Byzantines 5 (1978), , Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner I-II (Handbuch der Altertumswissenschaft, V), Μόναχο 1978 (ελληνική µτφρ. Λ. Γ. Μπενάκη-Ι. Β. Αναστασίου κ.ά., Βυζαντινὴ Λογοτεχνία. Ἡ λόγια κοσµικὴ γραµµατεία τῶν Βυζαντινῶν 1-3, Αθήνα ). xxiv

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Πρόγραμμα i-stamboul (http://i-stamboul.irht.cnrs.fr/) Διεθνής Διημερίδα Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 26 &

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Μαντάς. Θέση: Επίκουρος καθηγητής. Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη.

Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Μαντάς. Θέση: Επίκουρος καθηγητής. Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Μαντάς Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Θέση: Επίκουρος καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 22 (2012) 375-381

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 22 (2012) 375-381 A. Gi a n n o u l i Ε. Sc h i f f e r (εκδ.), From Manuscripts to Books. Proceedings of the International Workshop on Textual Criticism and Editorial Practice for Byzantine Texts (Vienna, 10-11 December

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα

Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη Καθηγήτρια Ιστορίας Βυζαντινή Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 2107277448 Fax: 2107277682 E-Mail: akolia@arch.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική

1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική KOΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όνομα πατέρα: Βασίλειος Ημερομηνία γέννησης 1948 Δ/νση κατοικίας Κεραμοπούλου 11 Ταχ. Κώδ.: 546 22 Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλος, 8-11 Μαΐου 2014 Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλία (Μελισσάτικα) ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014 17:30-18:00 Εγγραφή-Παραλαβή

Διαβάστε περισσότερα

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013 Αδαμαντίου Κοραή De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura Κωνσταντίνος Ηροδότου (Συντονιστής, Δρ. Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Paris VIII) Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Oνοματεπώνυμο: Αθανάσιος Μπλέσιος Βαθμίδα: Επίκουρος καθηγητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνικό θέατρο σε σύνδεση με τη λογοτεχνία Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: gpapagia@helit.duth.gr

E-mail: gpapagia@helit.duth.gr GRIGORIOS PAPAGIANNIS Assistant Professor in Byzantine Philology Graduate, Department of Greek, Faculty of Humanities, Aristotle University of Thessaloniki, Greece Doctor of Philosophy, Universität Hamburg,

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ελένη Γαλιώτου Τμήμα Πληροφορικής, ρ ΤΕΙ Αθήνας 1-10-2010 1 Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σκιάθου Ψηφιοποίηση Το ερευνητικό έργο «ΠΟΛΥΤΙΜΟ» Πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιστορικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Ουρανία Πολυκανδριώτη Κύρια Ερευνήτρια Τοµέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. 210-7273586 Fax: 210-7246212 E-mail: ranpoly@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/ouraniapolycandrioti ΣΠΟΥ ΕΣ 1984: Πτυχίο Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Είμαι νυμφευμένος από το 1995 με την Βαρβάρα Σαράκη. Είμαστε γονείς ενός παιδιού, της Ευαγγελίας, η οποία γεννήθηκε το 1999.

Είμαι νυμφευμένος από το 1995 με την Βαρβάρα Σαράκη. Είμαστε γονείς ενός παιδιού, της Ευαγγελίας, η οποία γεννήθηκε το 1999. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: Σταυριανός ΟΝΟΜΑ: Κυριάκος ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ: Σταύρος ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Πειραιάς ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 20/7/1963 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Είμαι νυμφευμένος από το 1995 με την

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

ασηκρίτης Ξενογλωσσα Σημασία: Λατινικα Ο εξ απορρήτων γραμματεύς του παλατίου Εγκυκλοπαιδικά

ασηκρίτης Ξενογλωσσα Σημασία: Λατινικα Ο εξ απορρήτων γραμματεύς του παλατίου Εγκυκλοπαιδικά ασηκρίτης Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012 6:39 πμ Σημασία: Ο εξ απορρήτων γραμματεύς του παλατίου Εγκυκλοπαιδικά Eμφανίσθηκε στο Βυζάντιο μετά το 600 μ.χ. και εξελληνίσθηκε σε «σεκρετάριος». Κατά την Οθωμανική

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL GREEK PATRISTIC CATENA (DGPC) Athanasios Paparnakis Aristotle University of Thessaloniki

DIGITAL GREEK PATRISTIC CATENA (DGPC) Athanasios Paparnakis Aristotle University of Thessaloniki DIGITAL GREEK PATRISTIC CATENA (DGPC) Athanasios Paparnakis Aristotle University of Thessaloniki Villeurbanne 2.6.2014 THE BACKGROUND 1970 s: collection of Bible quotations in the patristic works of the

Διαβάστε περισσότερα

P.B. 6976 ALEPPO SYRIE -TEL: + 963 21 4660670 - FAX: + 963 21 4660671

P.B. 6976 ALEPPO SYRIE -TEL: + 963 21 4660670 - FAX: + 963 21 4660671 - - - -. P.B. 6976 ALEPPO SYRIE -TEL: + 963 21 4660670 - FAX: + 963 21 4660671 -WEBSITE: WWW.ALEPPORTHODOX.ORG E-MAIL: SECRETARY@ALEPPORTHODOX.ORG :.. :. :.... " ". :. :.. :. : 2 Παπαδοπούλου, Στυλιανού,

Διαβάστε περισσότερα

Το Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ἑλλάδος. Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη

Το Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ἑλλάδος. Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη ΑΑΑ ΑΒΜΕ Ἀρχαιολογικά Ἀνάλεκτα ἐξ Ἀθηνῶν Ἀρχεῖον τῶν Βυζαντινῶν Μνημείων τῆς Ἑλλάδος ΑΔ (ADelt) Ἀρχαιολογικόν Δελτίον ΑΕ ΑΕΘΣΕ ΑΕΜ ΑΕΜΘ ΑΘ Ἀρχαιολογική Ἐφημερίς Το Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α του Πετράκη Ιωάννη, δ.φ., καθηγητή του Προτύπου Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Γεννήθηκα στην Έδεσσα το 1963. Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Κλασικής

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος Λιβαδειά 9 Μαΐου 2012 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο Διεθνής αναγνώριση Επαγγελματικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1η ΜΕΡΑ.M.ΤΕΤΑΡΤΗ (16/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 µ.µ στο αεροδρόµιο Μακεδονία. Πτήση µε Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 µ.µ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτήριο Λυκείου ( Β' Λύκειο Κορίνθου)

Απολυτήριο Λυκείου ( Β' Λύκειο Κορίνθου) τ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ 9 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 41 210 5157874

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιµος οδηγός συγγραφής. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα Θεσσαλονίκη)

Χρήσιµος οδηγός συγγραφής. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα Θεσσαλονίκη) Εκδοτικές οδηγίες Χρήσιµος οδηγός συγγραφής Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα Θεσσαλονίκη) Αθήνα Ιπποκράτους 23, 106 79 Θεσσαλονίκη Εθνικής Αµύνης 42, 546 21 Φράγκων 1, 546 26 e-mail: info@sakkoulas.gr http://www.sakkoulas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

13 ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΣΕΡΡΕΣ, 7-9 Νοεμβρίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

13 ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΣΕΡΡΕΣ, 7-9 Νοεμβρίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ & ΝΙΓΡΙΤΗΣ 13 ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΣΕΡΡΕΣ, 7-9 Νοεμβρίου 2014 ΘΕΜΑ: «ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα (Εβρ 1,7) Άγγελοι και

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσολογικές βάσεις της σύγχρονης ποιητικής (διδάσκων: Αλέξης Καλοκαιρινός). Προβλήματα ορολογίας και μεθόδου της νεοελληνικής μετρικής (διδάσκων:

Γλωσσολογικές βάσεις της σύγχρονης ποιητικής (διδάσκων: Αλέξης Καλοκαιρινός). Προβλήματα ορολογίας και μεθόδου της νεοελληνικής μετρικής (διδάσκων: Υίλιππος Παππάς Βασ. Κωνσταντίνου 19 15122 Μαρούσι Σηλ.: 210 7240559, 6942268397 e-mail: pappasphilippos@yahoo.gr ύντομο Βιογραφικό ημείωμα 2.7.1979 Γέννηση στην Αθήνα. 1997 Αποφοίτηση από το Λύκειο «Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ωμοφόριον Ξενόγλωσσα Λατινικο Mafora, ή Mavors, ἤ Mafors, Σημασία:

ωμοφόριον Ξενόγλωσσα Λατινικο Mafora, ή Mavors, ἤ Mafors, Σημασία: ωμοφόριον Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013 4:32 μμ Σημασία: 1. Ιεαρατικον αμφιο του επισκόπου. Το ωμοφόριο είναι άμφιο του επισκόπου της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι διακριτικό του βαθμού του και, σε περίπτωση που

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

ΣΛΑΒΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012 Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» (Κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30)

ΣΛΑΒΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012 Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» (Κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΛΑΒΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012 Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» (Κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

1992: Diploma in History, Department of History and Archaeology, University of Athens.

1992: Diploma in History, Department of History and Archaeology, University of Athens. Zisis Melissakis Dr. / Senior Researcher (B) Institute of Historical Research Department of Byzantine Research Phone: +30 210 7273641 Fax: +30 210 7273629 E-mail: zmelis@eie.gr Website: http://www.eie.gr/nhrf/institutes/ibr/index-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ (Θεωρία Σχολικού βιβλίου, σελ. 249-257) A.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ 1. Κρατώ σηµειώσεις κατά παράγραφο 1. Εντοπίζω τα κύρια συστατικά της παραγράφου 2. Παρουσιάζω παραλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρημοτοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Η πτώχευση.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Άννα ΛΟΪΖΙΔΟΥ POURADIER DUTEIL

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Άννα ΛΟΪΖΙΔΟΥ POURADIER DUTEIL ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Άννα ΛΟΪΖΙΔΟΥ POURADIER DUTEIL Διευθύντρια Τομέας έρευνας : Ιστορία της Κύπρου την Οθωμανική περίοδο. Εμπορικές και Διπλωματικές Σχέσεις Κύπρου-Γαλλίας (17 ος 19 ος αιώνας). Ερευνητικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Έκδοση Εγγράφου: 1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση & ια Βίου Μάθηση» (ΕΚ. ι.βι.μ) Κενή σελίδα 2 Πίνακας περιεχοµένων 1 Εισαγωγή... 6 1.1 ηµιουργία πρότασης...

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5 Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ISBN 978-9963-43-767-2

Διαβάστε περισσότερα

Arkadi Monastery μονη αρκαδιου

Arkadi Monastery μονη αρκαδιου The Stoning of First Martyr and Deacon, Stephen. Iconostasis of the Katholikon, nave, of the Holy Monastery of Arkadi. Early 20th century. Ὁ λιθοβολισμὸς τοῦ πρωτομάρτυρος πρώτου διακόνου Στεφάνου, Τέμπλο

Διαβάστε περισσότερα

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο (Ηράκλειο, 21-23 Ιουνίου 2014) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME El Greco: Τhe Cretan Years International Conference (Heraklion, 21-23 June

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΓΓΛΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΓΓΛΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΓΓΛΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟ JW MARRIOTT HOTEL GROSVENOR HOUSE 15-31/10 650 1000 620 01/11-31/12 590 550 580 170 ΑΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗ IMPERIAL RIDING SCHOOL RENAISSANCE VIENNA

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε στην κοινή και δημώδη ελληνική γλώσσα. Φυλάσσεται στην ελληνόφωνη εκκλησία. Χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα στις λατρευτικές συνάξεις.

Γράφτηκε στην κοινή και δημώδη ελληνική γλώσσα. Φυλάσσεται στην ελληνόφωνη εκκλησία. Χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα στις λατρευτικές συνάξεις. 1. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Γράφτηκε στην κοινή και δημώδη ελληνική γλώσσα. Φυλάσσεται στην ελληνόφωνη εκκλησία. Χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα στις λατρευτικές συνάξεις. Η μόνη διαφοροποίηση είναι ότι τα κεφαλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιστορία της Ανάρρωσης Πολλών Χιλιάδων Ανδρών και Γυναικών από τον Αλκοολισµό ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚ ΟΣΗ

Η Ιστορία της Ανάρρωσης Πολλών Χιλιάδων Ανδρών και Γυναικών από τον Αλκοολισµό ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚ ΟΣΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ Η Ιστορία της Ανάρρωσης Πολλών Χιλιάδων Ανδρών και Γυναικών από τον Αλκοολισµό ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚ ΟΣΗ ALCOHOLICS ANONYMOUS WORLD SERVICES, INC. NEW YORK CITY 2010 ALCOHOLICS ANONYMOUS 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Αρχιμ. Νήφων Βασιλάκης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Αρχιμ. Νήφων Βασιλάκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Αρχιμ. Νήφων Βασιλάκης Αρχιμανδρίτης Νήφων Βασιλάκης, κατά κόσμο Γεώργιος Βασιλάκης του Ηλία, γεννήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 1977 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μετά την βασική εκπαίδευση, έλαβε (με

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Νίκος Σουλιώτης Κοινωνιολόγος Ερευνητής Δ βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Σπουδές Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ AΡΙΣΣΤΤΟΤΤΕΕΛΕΕΙ ΙΟ ΠΑΝΕΕΠΙ ΙΣΣΤΤΗΜΙ ΙΟ ΘΕΕΣΣΣΣΑΛΟΝΙ ΙΚΗΣΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Διευθυντής Εργαστηρίου : Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1992-5 Υποτροφία του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1992-5 Υποτροφία του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ Όνοµα: ΒΑΣΙΛΙΚΗ Επάγγελµα: Αρχαιολόγος, Επίκουρος καθηγήτρια Αρχαιολογίας στο Τµήµα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ. Στο πρώτο κεφάλαιο (Οι «φανερές» αρμοδιότητες του μυστικού την

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ. Στο πρώτο κεφάλαιο (Οι «φανερές» αρμοδιότητες του μυστικού την 396 Βιβλιοκρισίες μάλλον τον επικεφαλής ΕΛΛΗΝΙΚΗ μιας υπηρεσίας ΙΣΤΟΡΙΚΗ (σεκρέτου), ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην οποία εργάζονταν «μυστικοί», οι υφιστάμενοι δηλαδή του μυστικού. Για τον μυστογράφο, στο τρίτο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 19 (2009) 299-304

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 19 (2009) 299-304 Σ. Ν. Τρ ω ϊ ά ν ο ς, Οι Νεαρές Λέοντος Ϛ του Σοφού. Προλεγόμενα, κείμενο, απόδοση στη νεοελληνική, ευρετήρια και επίμετρο, εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα 2007, 594 σ. (ISBN 978-960-8256-54-5). Ο αυτοκράτορας

Διαβάστε περισσότερα

Δεν απουσίαζε κανένα μέλος από τη Συνεδρίαση.

Δεν απουσίαζε κανένα μέλος από τη Συνεδρίαση. Πρακτικό με αρ. (1) Συνεδρίασης του Ειδικού Πενταμελούς Εκλεκτορικού Σώματος για τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του κ. Κωνσταντίνου Χούλη μέλους Ε.Π σε τακτική θέση ανώτερης βαθμίδας Σήμερα Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Ιούνιος 1981: ιδάκτωρ των ιεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήµιο Pantheon Sorbonne (Παρίσι Ι) µε άριστα 1980-1981: Πανεπιστήµιο Παρίσι Ι, Diplome d Etudes Approfondies (DEA) Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.18) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εορτές της Περιτομής και της Υπαπαντής του Κυρίου. υπό. Πρεσβυτέρου Στεφάνου Αλεξόπουλου

Οι Εορτές της Περιτομής και της Υπαπαντής του Κυρίου. υπό. Πρεσβυτέρου Στεφάνου Αλεξόπουλου Οι Εορτές της Περιτομής και της Υπαπαντής του Κυρίου υπό Πρεσβυτέρου Στεφάνου Αλεξόπουλου Προοίμιο Οι εορτές της Περιτομής και της Υπαπαντής ανήκουν και οι δύο στον εορτολογικό κύκλο των Χριστουγέννων,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Εισαγωγή... 23 Πορίσματα της θεωρίας και της νομολογίας... 24 I. Η αρμοδιότητα... 24 II. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE 2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE FUNDRAISER FOR FR. KYRIAKOS AXARIDES FEBRUARY 8, 2009 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Κυριακη 1 Μαρτιου 2009 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ ευτερα 2 Μαρτιου 2009 ΚΑΘΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΑΡΧΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του βιβλικού χωρίου Ησαΐας 7, 14 16. στη διατύπωση του γνωμικού θελήματος 1

Η χρήση του βιβλικού χωρίου Ησαΐας 7, 14 16. στη διατύπωση του γνωμικού θελήματος 1 1 Η χρήση του βιβλικού χωρίου Ησαΐας 7, 14 16 στη διατύπωση του γνωμικού θελήματος 1 Ιωάννης Ν. Λίλης Λέκτορας Α.Ε.Α.Η.Κ. α. Το χωρίο Ησαΐας 7, 14 16 και η σημασία του Το πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο της

Διαβάστε περισσότερα

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 Πρόγραμμα Παρέμβασης 11 Άξονας Προτεραιότητας 003: Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά Μέτρο 002: Προώθηση, Αναπαλαίωση και Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η διαδικασία ανάθεσης και αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας σύµφωνα µε τον Ν. 2916/2001 και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Εξάμηνο Β Ακαδ. Έτος 201..-1

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Εξάμηνο Β Ακαδ. Έτος 201..-1 Εξάμηνο Β Ακαδ. Έτος 20..- Θεωρία και Πράξη Βυζαντινής Μουσικής(άσκηση στο σύντομο Αναστασιματάριο του Ιωάννου) 2 Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Μουσική(ασκήσεις σολφέζ) 3 Υμνολογία(φιλολογική και θεολογική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Η ενδεκάτη Συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΟΥΚΙΔΙΔΗ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΟΥΚΙΔΙΔΗ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΟΥΚΙΔΙΔΗ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Στην ύλη των εξετάσεων περιλαμβάνονται τα εξής: Τα επόμενα κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Κωδικός Βιβλίου Τίτλος Βιβλίου Βαθμίδα/Τάξη 22-0001 ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ 22-0002 ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ) 22-0003

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Ι. Σύνταγμα της Ελλάδος και Ευρωπαϊκές Συνθήκες. ΙIΙ. Αυτοτελείς διατάξεις τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ν 2725/1999

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Ι. Σύνταγμα της Ελλάδος και Ευρωπαϊκές Συνθήκες. ΙIΙ. Αυτοτελείς διατάξεις τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ν 2725/1999 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... IX ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Ι. Σύνταγμα της Ελλάδος και Ευρωπαϊκές Συνθήκες [1] Σύνταγμα της Ελλάδος [1975/1986/2001]...3 [2] Συνθήκη της Λισσαβώνας για την τροποποίηση της Συνθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Διδακτικό έργο

Βιογραφικό. Διδακτικό έργο ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Βιογραφικό Ο Χρήστος Ηρ. Αντωνίου γεννήθηκε στη Ζούζουλη Καστοριάς. 1977: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1982: Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών Magister

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προκειμένου να γίνει έγκαιρα ο προγραμματισμός των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με. Eκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016».

Προκειμένου να γίνει έγκαιρα ο προγραμματισμός των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με. Eκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Β Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19 Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Ἡ πρόοδος τῆς Ἰατρικῆς Βιοτεχνολογίας... 29 2. Προκλήσεις γιά τήν ἀρχή τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς... 36 3. Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, 5 CFU 1. prof. Paola Maria Minucci (6 ιδακτικές ώρες): 1 CFU Α ΜΕΡΟΣ, 0,5 CFU (In data da stabilire) ιδακτική της νεοελληνικής ποίησης 1: Ανάλυση του κειµένου Β ΜΕΡΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ Σπύρος Δόικας translatum@translatum.gr ΑΠΘ Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 Αριθμ. Πρ.: 1750 2013-14 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡ. ΚΑΤΆ ΑΙΤ/ΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚ/ΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠ/ΚΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 26/7/2013 ΕΡΜΑΤΟ ΛΟΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕ ΡΟΛΟΓΙΑ

ΗΜΕΡ. ΚΑΤΆ ΑΙΤ/ΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚ/ΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠ/ΚΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 26/7/2013 ΕΡΜΑΤΟ ΛΟΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕ ΡΟΛΟΓΙΑ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Γραφείο ειδικοτήτων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας : τηλ. 24413-50178, fax : 24413-50141 Γραφείο Προσωπικού Γενικού Νοσοκοµείο Καρδίτσας

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ---------------------------------------------------- Αθήνα, 26 Ιουνίου 1 Ιουλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη, 26 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Σκοπός της μελέτης

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Σκοπός της μελέτης ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική ευθύνη και αρμοδιότητα της ΑνΑΔ είναι η προώθηση της κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με τις προτεραιότητες της οικονομίας. Η προσφορά προγραμμάτων κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη MY MOMENT Εκκλησίες ς Αγία Αικατερίνη Αγία Αναστασία Ηούς & Σαχτούρη 2310 225 580 Κηφησίας & Μεγάλου Αλεξάνδρου 2310 447 444 Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212 Πρώην Αγία Βαρβάρα Σταυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Ecoles Européennes Bureau de Secrétaire Général

Ecoles Européennes Bureau de Secrétaire Général Ecoles Européennes Bureau de Secrétaire Général Unité de Développement Pédagogique Réf.: 2010-D-239- el-2 Orig.:EL ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΠΙΛΟΓΗ: ΑΡΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα