Μονάδα χειρισμού. EMS plus Οδηγίες χρήσης RC200 RF (2015/11) Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μονάδα χειρισμού. EMS plus Οδηγίες χρήσης RC200 RF (2015/11) Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό."

Transcript

1 Μονάδα χειρισμού EMS plus Οδηγίες χρήσης RC200 RF (2015/11) Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

2 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 1.1 Επεξήγηση συμβόλων Προειδοποιητικές υποδείξεις Στις προειδοποιητικές υποδείξεις, λέξεις κλειδιά υποδεικνύουν το είδος και τη σοβαρότητα των συνεπειών που επιφέρει η μη τήρηση των μέτρων για την αποφυγή του κινδύνου. Οι παρακάτω λέξεις κλειδιά έχουν οριστεί και μπορεί να χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο: ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ σημαίνει, ότι θα προκληθούν σοβαροί έως θανατηφόροι τραυματισμοί. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης μέτριων ή σοβαρών τραυματισμών. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ελαφρών ή μέτριας σοβαρότητας τραυματισμών. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΠΟΔΕΙΞΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών. 1.2 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας H Υποδείξεις για την ομάδα ενδιαφέροντος Οι παρούσες οδηγίες χρήσης απευθύνονται στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης θέρμανσης. Οι οδηγίες σε όλα τα εγχειρίδια πρέπει να τηρούνται. Η μη τήρηση μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες ή ακόμα και να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ατόμων. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης (για το λέβητα, το θερμοστάτη κ.λπ.) πριν από το χειρισμό και φυλάξτε τις. Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποίησης. H Προβλεπόμενη χρήση Χρησιμοποιείτε το προϊόν αποκλειστικά για τη ρύθμιση και τον έλεγχο εγκαταστάσεων θέρμανσης. Κάθε άλλη χρήση θεωρείται μη προδιαγραφόμενη. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που προκαλούνται από αυτή. H Ζημιές λόγω παγετού Όταν η εγκατάσταση βρίσκεται εκτός λειτουργίας, μπορεί να παγώσει: Τηρείτε τις υποδείξεις για την αντιπαγετική προστασία. Αφήνετε την εγκατάσταση πάντα ενεργοποιημένη λόγω πρόσθετων λειτουργιών, π.χ. παραγωγή ζεστού νερού ή προστασία μπλοκαρίσματος. Φροντίστε για την άμεση αποκατάσταση των ενδεχόμενων βλαβών. H Κίνδυνος εγκαύματος στα σημεία λήψης ζεστού νερού Όταν ρυθμίζονται θερμοκρασίες ζεστού νερού πάνω από 60 C ή όταν είναι ενεργοποιημένη η θερμική απολύμανση, πρέπει να εγκατασταθεί μια θερμομεικτική βάνα μείξης. Σε περίπτωση αμφιβολιών απευθυνθείτε στον τεχνικό. Σημαντικές πληροφορίες Σημαντικές πληροφορίες που δεν αφορούν κινδύνους για άτομα ή αντικείμενα επισημαίνονται με το εμφανιζόμενο σύμβολο πληροφοριών. 2 RC200 RF (2015/11)

3 Στοιχεία για το προϊόν 2 2 Στοιχεία για το προϊόν Η μονάδα χειρισμού RC200 RF είναι ένας θερμοστάτης χωρίς αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας. Η μονάδα χειρισμού RC200 RF μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με έναν ασύρματο αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας. 2.1 Δεδομένα προϊόντος για κατανάλωση ενέργειας Τα αναφερόμενα δεδομένα προϊόντος αντιστοιχούν στις απαιτήσεις του Κανονισμού της ΕΕ αρ. 811/2013 που συμπληρώνει την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα προϊόντα που συνδέονται με την κατανάλωση ενέργειας (ErP) 2010/30/EΕ. Η κατηγορία του ρυθμιστή θερμοκρασίας χρειάζεται για τον υπολογισμό ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης χώρου ενός συγκροτήματος και για το σκοπό αυτό καταγράφεται στο δελτίο προϊόντος του συστήματος. Λειτουργία των RC200 RF Κατηγορία 1) [%] 1),2) RC200 RF & πλακέτα επικοινωνίας με βάση τη θερμοκρασία χώρου, τροποποιήσιμη RC200 RF, πλακέτα επικοινωνίας & αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας Με βάση την εξωτερική θερμοκρασία, τροποποιήσιμη με βάση την εξωτερική θερμοκρασία και με επίδραση της θερμοκρασίας χώρου, τροποποιήσιμη V 3,0 II 2,0 VI 4,0 Πίν. 1 Δεδομένα προϊόντος για την ενεργειακή αποδοτικότητα της μονάδας χειρισμού Κατάσταση παράδοσης με δυνατότητα ρύθμισης 1) Κατηγοριοποίηση της μονάδας χειρισμού βάσει της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρ. 811/2013 για την επισήμανση συγκροτημάτων 2) Επι τοις εκατό (%) ποσοστό της ενεργειακής απόδοσης στην εποχιακή θέρμανση 2.2 Ισχύς του τεχνικού εγχειριδίου Τα στοιχεία στο τεχνικό εγχειρίδιο σχετικά με λέβητες, θερμοστάτες ή το δίαυλο εξακολουθούν να ισχύουν και για την υπάρχουσα μονάδα χειρισμού. 3 Επισκόπηση στοιχείων χειρισμού και συμβόλων 5 4 menu 12:31 Di 20.5C man Σχ. 1 Στοιχεία χειρισμού [1] Κουμπί επιλογής: Επιλογή (περιστροφή), επιβεβαίωση (πάτημα), έξοδος από την κατάσταση ηρεμίας (σύντομο πάτημα), και ταυτόχρονη ενεργοποίηση του φωτισμού οθόνης (πάτημα για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο) [2] Πλήκτρο auto: αυτόματη λειτουργία με πρόγραμμα χρόνου [3] Πλήκτρο man: χειροκίνητη λειτουργία [4] Πλήκτρο επιστροφής: εμφάνιση του ανώτερου επιπέδου ή διαγραφή τιμής (σύντομο πάτημα), επιστροφή στη βασική ένδειξη (παρατεταμένο πάτημα) [5] Πλήκτρο menu: βασικό (σύντομο πάτημα) auto man auto man 12:31 TP 6 7 ΑΝΑΚYΚΛΟФΟΡIΑ Σχ. 2 Σύμβολα της οθόνης (υποδείγματα) RC200 RF (2015/11) 3

4 4 Χειρισμός Θέση Σύμβολο Χαρακτηρισμός: επεξήγηση 1 Η μονάδα χειρισμού έχει συνδεθεί ασύρματα με την πλακέτα επικοινωνίας. Όταν το σύμβολο αναβοσβήνει, επιχειρείται αποκατάσταση της σύνδεσης. 2 pm/am Στοιχεία ώρας: μετά μεσημβρίας / προ μεσημβρίας για 12ωρη μορφή (βασική ρύθμιση 24ωρη μορφή) 3 Ένδειξη τιμών: Ένδειξη της τρέχουσας θερμοκρασίας χώρου και πεδίο εισαγωγής για την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου Ένδειξη των τιμών πληροφοριών και πεδίο εισαγωγής για τιμές ρύθμισης 4 Τρόπος λειτουργίας: αυτόματη λειτουργία ενεργή (σύμφωνα με το πρόγραμμα χρόνου) Τρόπος λειτουργίας: χειροκίνητη λειτουργία ενεργή Τρόπος λειτουργίας: λειτουργία θέρμανσης ενεργή Τρόπος λειτουργίας: λειτουργία μείωσης θερμοκρασίας ενεργή 5 Γραμμή κειμένου: Ένδειξη της ώρας (π.χ. 14:03) και της τρέχουσας ημέρας της εβδομάδας (π.χ. Δε) Ένδειξη στοιχείων, ρυθμίσεων κειμένων πληροφοριών κ.λπ. Περισσότερα κείμενα επισημαίνονται με βέλη κατεύθυνσης και εμφανίζονται με περιστροφή του κουμπιού επιλογής. 6 Ένδειξη περιόδων θέρμανσης - Γεμάτα τμήματα: χρονικό διάστημα για τη λειτουργία θέρμανσης την τρέχουσα ημέρα (1 τμήμα = 30 λεπτά) Κανένα τμήμα: Χρονικό διάστημα για τη λειτουργία μείωσης θερμοκρασίας την τρέχουσα ημέρα Θέση Σύμβολο Χαρακτηρισμός: επεξήγηση 7 Οι μπαταρίες χρειάζονται αντικατάσταση. Πίν. 2 Σύμβολα της οθόνης Μενού ΘEΡMΑΝΣΗ: με ρυθμίσεις για τη θέρμανση Μενού ΖΕΣΤO ΝΕΡO: με ρυθμίσεις για την παραγωγή ζεστού νερού Μενού ΔΙΑΚΟПEΣ: με ρυθμίσεις για το πρόγραμμα διακοπών Μενού ПΛΗΡΟФΟΡIΕΣ: για την ένδειξη τρεχουσών πληροφοριών της εγκατάστασης θέρμανσης π.χ. θέρμανση, ζεστό νερό, ηλιακό Μενού ΡYΘMIΣΕΙΣ: με γενικές ρυθμίσεις, π.χ. γλώσσα, ώρα/ ημερομηνία, μορφές 8 Γραμμή μονάδων: φυσικές μονάδες για τις τιμές ένδειξης, π.χ. στο «Πληροφορίες» 4 Χειρισμός Μια επισκόπηση της δομής του βασικού και της θέσης των επιμέρους στοιχείων υπάρχει στο τέλος αυτού του εγγράφου. Οι παρακάτω περιγραφές θεωρούν ως δεδομένο τη βασική ένδειξη ( σελίδα 3, Σχ. 2). 4.1 Κατάσταση ηρεμίας και φωτισμός Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα χωρίς επαφή του χρήστη η ένδειξη μεταβαίνει σε κατάσταση ηρεμίας, για να εξοικοινομήσει ενέργεια Στην κατάσταση ηρεμίας προβάλλεται μόνο η θερμοκρασία χώρου, αν η μπαταρία είναι αδύναμη και αν υπάρχει ασύρματο σήμα. Η ένδειξη ενημερώνεται κάθε λίγα λεπτά. 4 RC200 RF (2015/11)

5 Χειρισμός 4 Για να βγείτε από την κατάσταση ηρεμίας: Πατήστε σύντομα το κουμπί επιλογής. -ή- Κρατήστε το κουμπί επιλογής πατημένο για ένα δευτερόλεπτο, για να ενεργοποιήσετε επιπλέον και το φωτισμό. Η ένδειξη μεταβαίνει στη βασική ένδειξη ή στην προηγούμενη ορατή ένδειξη. Εάν υφίσταται ενεργή βλάβη, προβάλλεται η βλάβη αυτή. 4.2 Αλλαγή θερμοκρασίας χώρου Εμφάνιση επιθυμητής θερμοκρασίας χώρου Όταν η αυτόματη λειτουργία είναι ενεργή (ένδειξη οθόνης ): Πατήστε το πλήκτρο auto. Η επιθυμητή θερμοκρασία χώρου εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα ο χρόνος ισχύος της τρέχουσας ρύθμισης (ώρα επόμενου χρόνου μεταγωγής). ΕПΙΘ.ΘΕΡM.ΧΩΡ Προσωρινή αλλαγή θερμοκρασίας χώρου στην αυτόματη λειτουργία Αν εκείνη την ημέρα κρυώνετε ή ζεσταίνεστε: Περιστρέψτε το κουμπί επιλογής και επιβεβαιώστε τη ρύθμιση (ή περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα). Η τιμή ρύθμισης σταματά να αναβοσβήνει. Η αλλαγή ισχύει μέχρι το επόμενο σημείο μεταγωγής του ενεργού προγράμματος χρόνου. Στην συνέχεια ρυθμίζεται ξανά η θερμοκρασία που υπάρχει αποθηκευμένη στην αυτόματη λειτουργία. ΩΣ 23: Αλλαγή επιθυμητής θερμοκρασίας χώρου για τον τρόπο λειτουργίας ΘEΡMΑΝΣΗ ή ΜΕIΩΣΗ Αν συνεχώς κρυώνετε ή ζεσταίνεστε: Ανοίξτε το βασικό. Επιλέξτε και επιβεβαιώστε το ΘEΡMΑΝΣΗ Όταν είναι ενεργή η χειροκίνητη λειτουργία (ένδειξη οθόνης ): Πατήστε το πλήκτρο man. Η επιθυμητή θερμοκρασία χώρου εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια υποδεικνύεται για μερικά δευτερόλεπτα ότι η τρέχουσα ρύθμιση ισχύει μόνιμα (χωρίς χρονικό περιορισμό). MOΝΙΜΑ ΘΕΡMΟΚΡΑΣIΕΣ Επιβεβαιώστε το ΘΕΡMΟΚΡΑΣIΕΣ. Επιλέξτε και επιβεβαιώστε το στοιχείο ΘEΡMΑΝΣΗ ή ΜΕIΩΣΗ. Η τρέχουσα ρύθμιση αναβοσβήνει. Ρυθμίστε και επιβεβαιώστε την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου για τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας. Η τιμή ρύθμισης σταματά να αναβοσβήνει ΜΕIΩΣΗ RC200 RF (2015/11) 5

6 4 Χειρισμός Ενεργοποίηση χειροκίνητης λειτουργίας και ρύθμιση επιθυμητής θερμοκρασίας χώρου Αν για μια επιθυμητή χρονική διάρκεια χρειάζεστε μια θερμοκρασία χώρου, η οποία διαφέρει από τις θερμοκρασίες θέρμανσης ή μείωσης θερμοκρασίας: Πατήστε το πλήκτρο man. Η μονάδα χειρισμού ρυθμίζει τη λειτουργία μόνιμα στην ονομαστική θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί για τη χειροκίνητη λειτουργία. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να ενεργοποιηθεί ξανά η βασική ένδειξη ή επιβεβαιώστε δύο φορές. Ρυθμίστε και επιβεβαιώστε την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου (ή περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα). Η τιμή ρύθμισης σταματά να αναβοσβήνει. Η μονάδα χειρισμού λειτουργεί μόνιμα και χωρίς χρονικό περιορισμό με τη νέα ρύθμιση (χωρίς μείωση θερμοκρασίας). ΕПΙΘ.ΘΕΡM.ΧΩΡ 4.3 Ρύθμιση ζεστού νερού Ενεργοποίηση έκτακτης πλήρωσης (λειτουργία άμεσης παροχής ζεστού νερού) Αν σε κάποια χρονική στιγμή εκτός του προγράμματος χρόνου χρειαστείτε ζεστό νερό: Ανοίξτε το βασικό. Επιλέξτε και επιβεβαιώστε το ΖΕΣΤO ΝΕΡO. Πατήστε το κουμπί επιλογής. Η τρέχουσα ρύθμιση αναβοσβήνει. Επιλέξτε και επιβεβαιώστε ΟΝ. Για ένα καθορισμένο διάστημα αυξάνεται η ονομαστική θερμοκρασία μπόιλερ ή ενεργοποιείται η διατήρηση θερμοκρασίας. EΚTΑΚTΗ ПΛHΡ. -ή- Επιλέξτε και επιβεβαιώστε το στοιχείο ΘΕΡMΟΚΡΑΣIΑ. Η τρέχουσα ρύθμιση αναβοσβήνει. Ρυθμίστε και επιβεβαιώστε την επιθυμητή θερμοκρασία ζεστού νερού. Αν η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας ζεστού νερού υπερβεί τους 60 C, αναβοσβήνει η προειδοποίηση εγκαυμάτων. Πατήστε το πλήκτρο επιστροφής, ρυθμίστε και επιβεβαιώστε 60 C. Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση > 60 C. 4.4 Ρύθμιση προγράμματος χρόνου Άνοιγμα προγράμματος χρόνου για περισσότερες ημέρες ή μία μεμονωμένη ημέρα της εβδομάδας Ανοίξτε το βασικό. Επιλέξτε και επιβεβαιώστε το ΘEΡMΑΝΣΗ. Επιλέξτε και επιβεβαιώστε το ПΡOГ.ΧΡOΝΟY. Το στοιχείο ΔΕ-ПΑ εμφανίζεται. ΘΕΡMΟΚΡΑΣIΑ EГΚΑYMΑ ΔΕ-ПΑ ΔΕ-ПΑ (αλλαγή χρόνων μεταγωγής για όλες τις εργάσιμες ημέρες) ή ΣAΒΒΑΤΟ... Επιλέξτε και επιβεβαιώστε ПΑΡΑΣΚΕYH (αλλαγή χρόνων μεταγωγής για επιμέρους ημέρες τις εβδομάδας). Το στοιχείο EΝΑΡΞΗ ΘEΡM.1 εμφανίζεται Αλλαγή θερμοκρασίας ζεστού νερού Αν το νερό σας φαίνεται πολύ κρύο ή πολύ ζεστό (δεν διατίθεται, όταν η μονάδα χειρισμού έχει εγκατασταθεί ως τηλεχειριστήριο): Ανοίξτε το βασικό. Επιλέξτε και επιβεβαιώστε το ΖΕΣΤO ΝΕΡO. EΝΑΡΞΗ ΘEΡM RC200 RF (2015/11)

7 Χειρισμός 4 Επίσπευση ή αναβολή έναρξης θέρμανσης ή έναρξης μείωσης θερμοκρασίας (μετατόπιση χρόνου μεταγωγής) Ανοίξτε το πρόγραμμα χρόνου για όλες τις εργάσιμες ημέρες ή μία μεμονωμένη ημέρα της εβδομάδας. Επιλέξτε και επιβεβαιώστε τον χρόνο μεταγωγής. Η τρέχουσα ρυθμισμένη για το σημείο μεταγωγής ώρα και το αντίστοιχο τμήμα στην ένδειξη τμημάτων αναβοσβήνουν. Μετακινήστε τον χρόνο μεταγωγής στην επιθυμητή ώρα. Η ρύθμιση αλλάζει στην ένδειξη τιμών σε βήματα των 15 λεπτών και στην ένδειξη τμημάτων σε βήματα των 30 λεπτών. Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση. Προσθήκη νέας φάσης θέρμανσης (π.χ. EΝΑΡΞΗ ΘEΡM.2 έως EΝΑΡΞΗ ΜΕIΩΣ2) Αν δεν χρησιμοποιούνται και τα έξι σημεία μεταγωγής στο πρόγραμμα χρόνου, μπορεί να προστεθεί μια νέα φάση θέρμανσης. Ανοίξτε το πρόγραμμα χρόνου για όλες τις εργάσιμες ημέρες ή μία μεμονωμένη ημέρα της εβδομάδας. Επιλέξτε και επιβεβαιώστε την EΝΑΡΞΗ ΘEΡM.2. EΝΑΡΞΗ ΜΕIΩΣ EΝΑΡΞΗ ΘEΡM Ο νέος χρόνος μεταγωγής προστίθεται. Η ώρα και το αντίστοιχο τμήμα στην ένδειξη τμημάτων αναβοσβήνουν. Ρυθμίστε και επιβεβαιώστε το χρόνο μεταγωγής για την EΝΑΡΞΗ ΘEΡM.2, π.χ. 14:00. Η νέα φάση θέρμανσης προστίθεται με διάρκεια μισής ώρας. Η EΝΑΡΞΗ ΜΕIΩΣ2 ρυθμίστηκε στις 14:30. Ενδεχ. EΝΑΡΞΗ ΜΕIΩΣ2 π.χ. στις 23:00. Διακοπή φάσης θέρμανσης με φάση μείωσης θερμοκρασίας (π.χ. προσθήκη φάσης μείωσης θερμοκρασίας μεταξύ EΝΑΡΞΗ ΘEΡM.2 και EΝΑΡΞΗ ΜΕIΩΣ2) Ανοίξτε το πρόγραμμα χρόνου για όλες τις εργάσιμες ημέρες ή μία μεμονωμένη ημέρα της εβδομάδας. Επιλέξτε EΝΑΡΞΗ ΜΕIΩΣ2 (τέλος της προς διακοπή φάσης θέρμανσης). Επισπεύστε την EΝΑΡΞΗ ΜΕIΩΣ2 στη χρονική στιγμή έναρξης της διακοπής, π.χ. στις 18:00. Προσθέστε μια νέα φάση θέρμανσης και ρυθμίστε την έναρξη θέρμανσης και την έναρξη μείωσης θερμοκρασίας, π.χ. EΝΑΡΞΗ ΘEΡM.3 (21:00) έως EΝΑΡΞΗ ΜΕIΩΣ3 (23:00). Η μονάδα χειρισμού ταξινομεί αυτόματα τις φάσεις θέρμανσης κατά χρονολογική σειρά. EΝΑΡΞΗ ΜΕIΩΣ 3 Διαγραφή φάσης θέρμανσης (π.χ. EΝΑΡΞΗ ΘEΡM.2 έως EΝΑΡΞΗ ΜΕIΩΣ2) Ανοίξτε το πρόγραμμα χρόνου για όλες τις εργάσιμες ημέρες ή μία μεμονωμένη ημέρα της εβδομάδας. Επιλέξτε και επιβεβαιώστε την EΝΑΡΞΗ ΜΕIΩΣ2. Η τρέχουσα ρυθμισμένη για το σημείο μεταγωγής ώρα και το αντίστοιχο τμήμα στην ένδειξη τμημάτων αναβοσβήνουν. Ρυθμίστε την EΝΑΡΞΗ ΜΕIΩΣ2 στην ίδια ώρα με την EΝΑΡΞΗ ΘEΡM.2. Στη γραμμή κειμένου εμφανίζεται ΔΙΑГΡΑФH; Επιβεβαιώστε την ερώτηση ΔΙΑГΡΑФH;, για να διαγράψετε τη φάση θέρμανσης. ΔΙΑГΡΑФH? EΝΑΡΞΗ ΜΕIΩΣ RC200 RF (2015/11) 7

8 4 Χειρισμός 4.5 Ρύθμιση προγράμματος διακοπών Άνοιγμα διακοπών Ανοίξτε το βασικό. Επιλέξτε και επιβεβαιώστε το ΔΙΑΚΟПEΣ. Το στοιχείο ПΡOГ.ΔΙΑΚΟП. εμφανίζεται ПΡOГ.ΔΙΑΚΟП Ενεργοποίηση προγράμματος διακοπών και ρύθμιση χρόνου διακοπών Επιλέξτε και επιβεβαιώστε το ΔΙΑΚΟПEΣ, μέχρι να αναβοσβήσει η τιμή ρύθμισης OFF. Επιλέξτε και επιβεβαιώστε ΟΝ. Εμφανίζονται η ημερομηνία έναρξης διακοπών (βασική ρύθμιση 1ης ημέρας διακοπών = τρέχουσα ημερομηνία) και η ημερομηνία ολοκλήρωσης διακοπών (βασική ρύθμιση τελευταίας ημέρας = μία εβδομάδα μετά την τρέχουσα ημερομηνία). Η ημέρα της έναρξης διακοπών αναβοσβήνει. Αν η έναρξη διακοπών ρυθμιστεί σε μια προηγούμενη ημέρα, οι διακοπές ξεκινάνε το επόμενο έτος. Αν το τέλος διακοπών ρυθμιστεί πριν από την έναρξη διακοπών, οι διακοπές τελειώνουν το επόμενο έτος. Διακοπή προγράμματος διακοπών Πατήστε το πλήκτρο man. Η μονάδα χειρισμού ρυθμίζει τη λειτουργία μόνιμα στην ονομαστική θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί για τη χειροκίνητη λειτουργία. Ζεστό νερό διατίθεται μόνο, όταν η εφάπαξ πλήρωση είναι ενεργή ή όταν ο τρόπος λειτουργίας για την παραγωγή ζεστού νερού είναι ΟΝ. Ενδεχ. ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου. Η μονάδα χειρισμού ρυθμίζει τη λειτουργία μόνιμα στη ρυθμισμένη θερμοκρασία χώρου Επιλέξτε και επιβεβαιώστε την ημέρα έναρξης διακοπών. Η ημέρα άλλαξε, ο μήνας έναρξης διακοπών αναβοσβήνει. Επιλέξτε και επιβεβαιώστε το μήνα έναρξης διακοπών. Ο μήνας άλλαξε, η ημέρα ολοκλήρωσης διακοπών αναβοσβήνει :55 ΤΕ Πατήστε το πλήκτρο auto, για να συνεχίσετε το πρόγραμμα διακοπών. Πρόωρος τερματισμός λειτουργίας διακοπών Επιλέξτε και επιβεβαιώστε το ΔΙΑΚΟПEΣ, μέχρι να αναβοσβήσει η τιμή ρύθμισης ΟΝ. Επιλέξτε και επιβεβαιώστε OFF Επιλέξτε και επιβεβαιώστε την ημέρα ολοκλήρωσης διακοπών. Η ημέρα άλλαξε, ο μήνας ολοκλήρωσης διακοπών αναβοσβήνει. Επιλέξτε και επιβεβαιώστε τον μήνα τέλους διακοπών. Το πρόγραμμα διακοπών ενεργοποιείται αυτόματα κατά την έναρξη διακοπών. Ο χρόνος διακοπών στο συγκεκριμένο παράδειγμα διαρκεί από τις 00:00 στις 06/08 ως τις 24:00 τις 21/08. ПΡOГ.ΔΙΑΚΟП Το πρόγραμμα διακοπών έχει τερματιστεί πρόωρα. Οι τιμές ρύθμισης διαγράφτηκαν. 8 RC200 RF (2015/11)

9 Χειρισμός Περισσότερες ρυθμίσεις Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας Ανοίξτε το βασικό. Επιλέξτε και επιβεβαιώστε το ΡYΘMIΣΕΙΣ. Επιλέξτε και επιβεβαιώστε το ΩΡΑ/ΗΜΕΡΟΜ.. Το στοιχείο ΩΡΑ εμφανίζεται. ΩΡΑ Πατήστε το κουμπί επιλογής. Οι ώρες αναβοσβήνουν. Ρυθμίστε και επιβεβαιώστε τις ώρες. Τα λεπτά αναβοσβήνουν. Ρυθμίστε και επιβεβαιώστε τα λεπτά. Κατάρτηση φραγής πλήκτρων: Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί επιλογής και το πλήκτρο auto και κρατήστε τα πατημένα για μερικά δευτερόλεπτα, μέχρι να σταματήσει να εμφανίζεται ФΡΑГH ПΛHΚTΡΩΝ. 4.7 Δυνατότητα ένδειξης έντασης ασύρματου σήματος Αν θέλετε να ελέγξετε την ένταση του σήματος από τον πίνακα ελέγχου: Ανοίξτε το βασικό. Επιλέξτε και επιβεβαιώστε το ПΛΗΡΟФΟΡIΕΣ. Επιλέξτε και επιβεβαιώστε το ΡΑΔΙΟΣHΜΑ. ENTAΣΗ ΣΗΜΑΤ Η ένταση ασύρματου σήματος προβάλλεται στην ένδειξη τμημάτων. Όσες περισσότερες μπάρες είναι ορατές, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα. ΩΡΑ Επιλέξτε και επιβεβαιώστε το στοιχείο ΗΜ/ΝIΑ. Η ημερομηνία αναβοσβήνει (προσέξτε τη ρύθμιση στο ΡYΘMIΣΕΙΣ > MΟΡФH > MΟΡФH ΗM/ΝIΑ ). Ρυθμίστε την ημέρα, το μήνα και το έτος με τον ίδιο τρόπο που ρυθμίσατε τις ώρες και τα λεπτά. Πατήστε το κουμπί επιλογής. Η τιμή ρύθμισης σταματά να αναβοσβήνει. Μην αφήνετε την ένδειξη ισχύος του σήματος να προβάλλεται για πολλή ώρα, γιατί έτσι αποφορτίζονται γρήγορα οι μπαταρίες Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φραγής πλήκτρων Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί επιλογής και το πλήκτρο auto και κρατήστε τα πατημένα για μερικά δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί ФΡΑГH ПΛHΚTΡΩΝ. ФΡΑГH ПΛHΚTΡΩΝ Αν με ενεργοποιημένη φραγή πλήκτρων πατηθεί ένα στοιχείο χειρισμού, εμφανίζεται στη γραμμή κειμένου ФΡΑГH ПΛHΚTΡΩΝ. RC200 RF (2015/11) 9

10 5 Βασικό 5 Βασικό Ανάλογα με το λέβητα και τον τρόπο χρήσης της μονάδας χειρισμού δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής όλων των στοιχείων, βλ. επισκόπηση βασικού στο τέλος αυτού του εγγράφου. 5.1 Μενού Θέρμανση Ρυθμίσεις του προγράμματος χρόνου Μενού ΘEΡMΑΝΣΗ > ПΡOГ.ΧΡOΝΟY Περιγραφή ΔΕ-ПΑ Για κάθε ημέρα μπορούν να ρυθμιστούν 6 ΣAΒΒΑΤΟ σημεία μεταγωγής (3 χρόνου μεταγωγής για την έναρξη θέρμανσης και 3 σημεία μεταγωγής και ΚΥΡΙΑΚH την έναρξη μείωσης θερμοκρασίας). Η ελάχιστη ΔΕΥΤEΡΑ διάρκεια μιας φάσης θέρμανσης είναι 30 λεπτά. ΤΡIΤΗ Στη βασική ρύθμιση είναι ρυθμισμένα τα εξής: ΤΕΤAΡΤΗ ΔΕ-ПΑ: EΝΑΡΞΗ ΘEΡM.1: 06:00 έως ПEMПTΗ EΝΑΡΞΗ ΜΕIΩΣ1: 23:00 ПΑΡΑΣΚΕYH ΣAΒΒΑΤΟ και ΚΥΡΙΑΚH: EΝΑΡΞΗ ΘEΡM.1: 08:00 έως EΝΑΡΞΗ ΜΕIΩΣ1: 23:00 Έτσι θερμαίνετε από τις 23:00 μέχρι τις 06:00 της επόμενης ημέρας μόνο περιορισμένα στη θερμοκρασία μείωσης (Σάββατο και Κυριακή ως τις 08:00). Πίν. 3 Επαναφορά προγράμματος χρόνου στη βασική ρύθμιση Μενού ΘEΡMΑΝΣΗ > ΕПΑΝΑФ.ПΡ.ΧΡ. ΕПΑΝΑФ. ПΡ.ΧΡ. Πίν. 4 Περιγραφή Με τη ρύθμιση ΝΑΙ μπορείτε να επαναφέρετε ένα μεμονωμένο πρόγραμμα χρόνου στη βασική ρύθμιση. Θερινή απενεργοποίηση (διατίθεται μόνο όταν έχει γίνει επιλογή της ρύθμισης με βάση την εξωτερική θερμοκρασία) Μενού ΘEΡMΑΝΣΗ > ΚΑΛΟΚ./ΧΕΙΜ. ( ) ΚΑΛΟΚ./ ΧΕΙΜ. ( ) OΡΙΟ ΘΕΡMΟΚΡ. ( ) Πίν. 5 Περιγραφή Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή ПΟTE ΘEΡMΑΝΣΗ, η θέρμανση είναι απενεργοποιημένη (π.χ. το καλοκαίρι). Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή ПAΝTΑ ΘEΡMΑΝ., η θέρμανση είναι συνεχώς ενεργοποιημένη. Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή με βάση την εξωτερική θερμοκρασία, η θέρμανση ενεργοποιείται και απενεργοποιείται σύμφωνα με τη ρύθμιση στην επιλογή OΡΙΟ ΘΕΡMΟΚΡ.ΒAΣΕΙ ΕΞ.ΘΕΡM. Αν η εξωτερική θερμοκρασία υπερβεί το εδώ ρυθμισμένο όριο θερμοκρασίας (10,0 C... 30,0 C), η θέρμανση απενεργοποιείται. Αν η εξωτερική θερμοκρασία πέσει κάτω από το ρυθμισμένο όριο θερμοκρασίας κατά 1 K ( C), η θέρμανση ενεργοποιείται. Διατίθεται μόνο, όταν η επιλογή ΚΑΛΟΚ./ΧΕΙΜ. είναι ρυθμισμένη σε ΒAΣΕΙ ΕΞ.ΘΕΡM Μενού ΖΕΣΤO ΝΕΡO EΚTΑΚTΗ ПΛHΡ. ΘΕΡMΟΚ ΡΑΣIΑ 1) ΖΕΣΤO ΝΕΡO 1) Περιγραφή Όταν ενεργοποιείται η έκτακτη πλήρωση (ΟΝ), ενεργοποιείται άμεσα η παραγωγή ζεστού νερού ή διατήρηση θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία ζεστού νερού μπορεί να ρυθμιστεί μόνο μέσω της μονάδας χειρισμού, όταν η παραγωγή ζεστού νερού στο λέβητα είναι ρυθμισμένη σε μέγιστη ή στην αυτόματη λειτουργία. Η αυτόματη λειτουργία για την παραγωγή ζεστού νερού είναι ενεργή, όταν στην ένδειξη τιμών εμφανίζεται ΑYT. Το πρόγραμμα χρόνου για τη θέρμανση προκαθορίζει και τους χρόνους μεταγωγής για την παραγωγή ζεστού νερού. Η συνεχής παραγωγή ζεστού νερού ή διατήρηση θερμοκρασίας είναι ενεργή, όταν στην ένδειξη τιμών εμφανίζεται ΟΝ. Δεν πραγματοποιείται παραγωγή ζεστού νερού ή διατήρηση θερμοκρασίας, όταν στην ένδειξη τιμών εμφανίζεται OFF. 10 RC200 RF (2015/11)

11 Βασικό 5 ΑΝΑΚYΚΛΟФ ΟΡIΑ 1) ΑПΟΛY MΑΝΣΗ 1) Πίν. 6 Περιγραφή Μέσω ανακυκλοφορίας το ζεστό νερό είναι άμεσα διαθέσιμο στο σημείο λήψης ζεστού νερού. Όταν είναι ρυθμισμένη η επιλογή ΟΝ, αντλείται για σύντομο χρονικό διάστημα ζεστό νερό μέσα από τον αγωγό ανακυκλοφορίας. Όταν είναι ρυθμισμένη η επιλογή ΑYT, αντλείται κατά τους χρόνους με ενεργή παραγωγή ζεστού νερού για σύντομο χρονικό διάστημα ζεστό νερό μέσα από τον αγωγό ανακυκλοφορίας. Ρυθμίστε OFF, για εξοικονόμηση ενέργειας. Με τη θερμική απολύμανση διασφαλίζεται η άριστη από πλευρά υγιεινής ποιότητα του νερού. Αν ρυθμιστεί ΑYT, το ζεστό νερό θερμαίνεται κάθε Τρίτη μετά τις 2:00 μμ (τη νύχτα) μία φορά στους 70 C. ΚΑΘΗM. Αν ρυθμιστεί ΝΑΙ, το ζεστό νερό θερμαίνεται 60 C 1) σε ηλιακά συστήματα καθημερινά μετά τις 2:00 μμ (τη νύχτα) μία φορά στους 60 C, όπως στη θερμική απολύμανση (διατίθεται μόνο σε λέβητα EMS plus). 1) Μπορεί να ρυθμιστεί μόνο στο θερμοστάτη RC200 για το κύκλωμα θέρμανσης HK1, όχι στους θερμοστάτες για τα κυκλώματα θέρμανσης HK Μενού ПΛΗΡΟФΟΡIΕΣ Στο ПΛΗΡΟФΟΡIΕΣ μπορούν να εμφανιστούν οι τρέχουσες τιμές και οι ενεργές καταστάσεις λειτουργίας της εγκατάστασης. Δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές. Μενού ПΛΗΡΟФΟΡIΕΣ > ΘEΡMΑΝΣΗ ΚΘ-ΟΡΙΣMOΣ ΕΞΩT. ΘΕΡMΟΚΡ. ( ) ΚΑΤAΣΤ.ΛΕΙΤ. ΘΕΡMΟΚΡ. ΧΩΡΟY Περιγραφή (πιθανές ενδείξεις) Προβάλλεται μόνο ο αριθμός του κυκλώματος θέρμανσης. Η τρέχουσα μετρημένη εξωτερική θερμοκρασία. Διατίθεται μόνο, αν υπάρχει εγκατεστημένος ένας αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας. Εδώ εμφανίζεται η τρέχουσα ενεργή κατάσταση: Όταν εμφανίζεται OFF, η θέρμανση είναι απενεργοποιημένη, αλλά η αντιπαγετική προστασία παραμένει ενεργή. Όταν εμφανίζεται ΘEΡMΑΝΣΗ ή ΜΕIΩΣΗ, η θέρμανση λειτουργεί στην αυτόματη λειτουργία. Σύμφωνα με το πρόγραμμα χρόνου πραγματοποιείται θέρμανση στη θερμοκρασία που είναι ρυθμισμένη για τον αντίστοιχο τρόπο λειτουργίας. Όταν εμφανίζεται ΚΑΛΟΚΑIΡΙ, η θέρμανση είναι απενεργοποιημένη λόγω της θερινής απενεργοποίησης ( ). Ζεστό νερό διατίθεται ανάλογα με τον ρυθμισμένο τρόπο λειτουργίας. Όταν εμφανίζεται ΧΕΙΡ. ΛΕΙΤ., η θέρμανση λειτουργεί στη χειροκίνητη λειτουργία. Η τρέχουσα μετρημένη θερμοκρασία χώρου. Πίν. 7 Μενού ПΛΗΡΟФΟΡIΕΣ > ΖΕΣΤO ΝΕΡO ΚΑΤAΣΤ.ΛΕΙΤ. Πίν. 8 Περιγραφή (πιθανές ενδείξεις) Ένδειξη τρέχουσας κατάστασης λειτουργίας της παραγωγής ζεστού νερού: ΟΝ ή OFF ΟΝΟΜΑΣΤ. Επιθυμητή θερμοκρασία ζεστού νερού. ΘΕΡM. TΡEΧ.ΘΕΡMΟΚΡ. Η τρέχουσα μετρημένη θερμοκρασία ζεστού νερού. RC200 RF (2015/11) 11

12 5 Βασικό Μενού ПΛΗΡΟФΟΡIΕΣ > ΗΛΙΑΚO ΑПOΔ. ΗΛΙΑΚΟY ή ΗΛΙΑΚO (MWh) TΡEΧ.Θ.ΣYΛΛ. ΘΕΡM.MПOΙΛΕΡ ΚΥΚΛ.ΗΛΙΑΚΟY Πίν. 9 Μενού ПΛΗΡΟФΟΡIΕΣ > ΚΑTΑΝ.ΕΝEΡГ. 24Ω: ΘEΡ.ΑEΡ. 24Ω ΘEΡ.ΡΕYMΑ 24Ω: ΖΝ ΑEΡΙΟ 24Ω: ΖΝ ΡΕYΜΑ 30Η: ΘEΡ.ΑEΡ. 30Η ΘEΡ.ΡΕYMΑ 30Η: ΖΝ ΑEΡΙΟ 30Η: ΖΝ ΡΕYΜΑ Πίν. 10 Περιγραφή (πιθανές ενδείξεις) Συνολική απόδοση ηλιακής ενέργειας από την πρώτη έναρξη λειτουργίας του ηλιακού συστήματος, π.χ. 120 kwh. Η τρέχουσα μετρημένη θερμοκρασία συλλέκτη. Η τρέχουσα μετρημένη θερμοκρασία νερού στο μπόιλερ ηλιακού. Ένδειξη της τρέχουσας κατάστασης λειτουργίας του (ρυθμιζόμενου μέσω αριθμού στροφών) ηλιακού κυκλοφορητή: 100 % = ΟΝ, μέγιστος αριθμός στροφών, 0 % = OFF Περιγραφή (πιθανές ενδείξεις) Κατανάλωση καυσίμου της θέρμανσης την προηγούμενη ημέρα (0 24 h), π.χ. 240 kwh Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της θέρμανσης την προηγούμενη ημέρα (0 24 h), π.χ. 3,5 kwh Κατανάλωση καυσίμου για το ζεστό νερό την προηγούμενη ημέρα (0 24 h), π.χ. 120 kwh Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για το ζεστό νερό την προηγούμενη ημέρα (0 24 h), π.χ. 1,8 kwh Μέση ημερήσια κατανάλωση καυσίμου της θέρμανσης 1) (0 24 h), π.χ. 240 kwh Μέση ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της θέρμανσης 1) (0 24 h), π.χ. 3,5 kwh Μέση ημερήσια κατανάλωση καυσίμου για το ζεστό νερό 1) (0 24 h), π.χ. 120 kwh Μέση ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για το ζεστό νερό 1) (0 24 h), π.χ. 1,8 kwh 1) Μέση τιμή των 30 τελευταίων ημερών Μενού ПΛΗΡΟФΟΡIΕΣ > ΡΑΔΙΟΣHΜΑ ENTAΣΗ ΣΗΜΑΤ. Πίν Mενού ΡYΘMIΣΕΙΣ Mενού ΡYΘMIΣΕΙΣ > «Γλώσσα» «Γλώσσα» 1) Πίν. 12 Mενού ΡYΘMIΣΕΙΣ > ΩΡΑ/ΗΜΕΡΟΜ. Πίν. 13 Περιγραφή (πιθανές ενδείξεις) Δείχνει την ένταση του ασύρματου σήματος. Όσο ισχυρότερο είναι το σήμα, τόσες περισσότερες γραμμές εμφανίζονται. Μην αφήνετε η ένδειξη του ασύρματου σήματος να προβάλλεται για πολλή ώρα, γιατί έτσι αποφορτίζονται γρήγορα οι μπαταρίες. Περιγραφή λειτουργίας Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα των και στοιχείων. 1) Στην οθόνη εμφανίζεται η ρυθμισμένη γλώσσα. ΩΡΑ ΗΜ/ΝIΑ ΘΕΡΙΝH ΩΡΑ ΔΙOΡΘΩΣΗ ΩΡΑΣ Περιγραφή λειτουργίας Ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα. Ρυθμίστε την τρέχουσα ημερομηνία. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αυτόματη εναλλαγή μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας. Αν έχει ρυθμιστεί ΟΝ, η ώρα αλλάζει αυτόματα (την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου από 02:00 σε 03:00, την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου από 03:00 σε 02:00). Διόρθωση ώρας του εσωτερικού ρολογιού στη μονάδα χειρισμού σε δευτερόλεπτα ανά εβδομάδα ( 20 s/εβδομάδα s/ εβδομάδα). Στην οθόνη εμφανίζεται μόνο η μονάδα s (δευτερόλεπτα) αντί s/εβδομάδα (δευτερόλεπτα ανά εβδομάδα). 12 RC200 RF (2015/11)

13 Αποκατάσταση βλαβών 6 Mενού ΡYΘMIΣΕΙΣ > MΟΡФH MΟΡФH ΗM/ ΝIΑ MΟΡФH ΩΡΑΣ MOΡФH ΘΕΡM. ΔΙOΡΘ.ΑΙΣΘ. ΑΝTIΘΕΣΗ Πίν. 14 Περιγραφή λειτουργίας Εμφάνιση της ημερομηνίας σε όλα τα (ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ ή ΜΜ/ΗΗ/ΕΕΕΕ), όπου ισχύει: Η = ημέρα, M = μήνας, Ε = έτος. Όταν παραλείπεται το έτος, εμφανίζεται μόνο ΗΗ.MM. ή ΜΜ/ΗΗ/. Για την εμφάνιση της ώρας μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στην 24ωρη μορφή (24H) και τη 12ωρη μορφή (12H, am και pm). Για την εμφάνιση των θερμοκρασιών μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις μονάδες C και F. Αν η θερμοκρασία χώρου που εμφανίζεται από τη μονάδα χειρισμού δεν είναι σωστή, διορθώστε την απόκλιση κατά έως 3 C. Αν η ένδειξη στην οθόνη δεν είναι ευδιάκριτη λόγω των συνθηκών φωτός, προσαρμόστε την αντίθεση της οθόνης (36 % %). 7 Συντήρηση 7.1 Αντικατάσταση μπαταριών Η μονάδα χειρισμού τροφοδοτείται με ενέργεια με μπαταρίες 2 AAA. Για την τοποθέτηση/αφαίρεση των μπαταριών: Βγάλτε τη μονάδα χειρισμού από τη βάση: 1. Πατήστε το κουμπί στην κάτω πλευρά της βάσης. 2. Τραβήξτε τη μονάδα χειρισμού στο κάτω μέρος προς τα εμπρός. 3. Αφαιρέστε τη μονάδα χειρισμού προς τα επάνω Αποκατάσταση βλαβών Όταν μια βλάβη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί: Επιβεβαιώστε τη βλάβη. Βλάβες που παραμένουν ενεργές εμφανίζονται ξανά μετά την επόμενη επαναφορά από την κατάσταση ηρεμίας. Επικοινωνήστε με τον αρμόδιο τεχνικό ή με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών και αναφέρετε τον κωδικό βλάβης, τον πρόσθετο κωδικό και τον αρ. αναγνώρισης της μονάδας χειρισμού. _ O Σχ. 3 Αφαίρεση μονάδας χειρισμού Ανοίξτε το καπάκι μπαταρίας στην πίσω πλευρά. Ανακυκλώστε τις παλιές μπαταρίες και αντικαταστήστε τις με καινούριες. Πίν. 15 Ο αρ. αναγνώρισης πρέπει να συμπληρωθεί εδώ από τον τεχνικό. AAA Σχ. 4 Τοποθέτηση μπαταριών RC200 RF (2015/11) 13

14 8 Προστασία του περιβάλλοντος/απόρριψη Αναρτήστε πάλι τη μονάδα χειρισμού: 1. Αναρτήστε τη μονάδα χειρισμού στο πάνω μέρος. 2. Ασφαλίστε τη μονάδα χειρισμού στο κάτω μέρος. Σχ Τοποθέτηση μονάδας χειρισμού Προστασία του περιβάλλοντος/απόρριψη Παλαιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές Οι ακατάλληλες πλέον για χρήση ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να προωθούνται σε ανακύκλωση με φιλικές για το περιβάλλον διαδικασίες (Ευρωπαϊκή Οδηγία για παλαιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές). Για την απόρριψη των παλαιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών αξιοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής που ισχύουν στη χώρα σας. Οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζι με τα οικιακά απορρίμματα. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να διατίθενται στα κατά τόπους συστήματα συλλογής. 9 Επισκόπηση ΚΕΝΤΡΙΚ.ΜΕΝΟY Οι λειτουργίες που επισημαίνονται με είναι διαθέσιμες μόνο, αν υπάρχει εγκατεστημένος ένας αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας. ΘEΡMΑΝΣΗ ΘΕΡMΟΚΡΑΣIΕΣ (Αυτόματη λειτουργία) ΘEΡMΑΝΣΗ (Θερμοκρασία θέρμανσης ή ημέρας) ΜΕIΩΣΗ (Θερμοκρασία μείωσης ή νύχτας) ПΡOГ.ΧΡOΝΟY (Εναλλαγή θέρμανσης/μείωσης θερμοκρασίας) ΕПΑΝΑФ.ПΡ.ΧΡ. (Επαναφορά χρόνων μεταγωγής) ΚΑΛΟΚ./ΧΕΙΜ. (Θερινή/χειμερινή λειτουργία) OΡΙΟ ΘΕΡMΟΚΡ. (Όριο θερμοκρασίας) ΖΕΣΤO ΝΕΡO EΚTΑΚTΗ ПΛHΡ. (Λειτουργία άμεσης παροχής ζεστού νερού) ΘΕΡMΟΚΡΑΣIΑ 1),2) (Θερμοκρασία ζεστού νερού) ΖΕΣΤO ΝΕΡO 1) (Τρόποι λειτουργίας ζεστού νερού) ΑΝΑΚYΚΛΟФΟΡIΑ1), 2) (Τρόποι λειτουργίας ανακυκλοφορίας) ΑПΟΛYMΑΝΣΗ 1), 2) (Θερμική απολύμανση) ΚΑΘΗM. 60 C1), 2),3) (Καθημερινή θέρμανση ζεστού νερού) ΔΙΑΚΟПEΣ ПΡOГ.ΔΙΑΚΟП. (Πρόγραμμα διακοπών) 1) Μπορεί να ρυθμιστεί μόνο στο θερμοστάτη RC200 για το κύκλωμα θέρμανσης HK1, όχι στους θερμοστάτες για τα κυκλώματα θέρμανσης HK ) Το στοιχείο εμφανίζεται μόνο κατά τη χρήση ως πίνακας ελέγχου. 3) Μόνο λέβητας με EMS plus. 14 RC200 RF (2015/11)

15 Επισκόπηση ΚΕΝΤΡΙΚ.ΜΕΝΟY 9 ПΛΗΡΟФΟΡIΕΣ ΘEΡMΑΝΣΗ ΚΘ-ΟΡΙΣMOΣ (Αντιστοιχισμένο κύκλωμα θέρμανσης) ΕΞΩT.ΘΕΡMΟΚΡ. (Εξωτερική θερμοκρασία) ΚΑΤAΣΤ.ΛΕΙΤ. (Κατάσταση λειτουργίας) ΘΕΡMΟΚΡ.ΧΩΡΟY (Θερμοκρασία χώρου) ΖΕΣΤO ΝΕΡO 2) ΚΑΤAΣΤ.ΛΕΙΤ. 2) (Κατάσταση λειτουργίας) ΟΝΟΜΑΣΤ.ΘΕΡM. 2) (Επιθυμητή θερμοκρασία ζεστού νερού) TΡEΧ.ΘΕΡMΟΚΡ. 2) (Τρέχουσα θερμοκρασία ζεστού νερού) ΗΛΙΑΚO ΑПOΔ. ΗΛΙΑΚΟY (Από την έναρξη λειτουργίας του ηλιακού συστήματος) TΡEΧ.Θ.ΣYΛΛ. 2) (Θερμοκρασία ηλιακού συλλέκτη) ΘΕΡM.MПOΙΛΕΡ 2) (Θερμοκρασία μπόιλερ ηλιακού) ΚΥΚΛ.ΗΛΙΑΚΟY 2) (Κατάσταση λειτουργίας ηλιακού κυκλοφορητή) ΚΑTΑΝ.ΕΝEΡГ. 24Ω: ΘEΡ.ΑEΡ. 2) (κατανάλωση αερίου (θέρμανση) τις τελευταίες 24 ώρες) 24Ω ΘEΡ.ΡΕYMΑ 2) (κατανάλωση ρεύματος (θέρμανση) τις τελευταίες 24 ώρες) 24Ω: ΖΝ ΑEΡΙΟ 2) (κατανάλωση αερίου (ζεστό νερό) τις τελευταίες 24 ώρες) 24Ω: ΖΝ ΡΕYΜΑ 2) (κατανάλωση ρεύματος (ζεστό νερό) τις τελευταίες 24 ώρες) 30Η: ΘEΡ.ΑEΡ. 2) (μέση ημερήσια κατανάλωση αερίου (θέρμανση) τις τελευταίες 30 ημέρες) 30Η ΘEΡ.ΡΕYMΑ 2) (μέση ημερήσια κατανάλωση ρεύματος (θέρμανση) τις τελευταίες 30 ημέρες) 30Η: ΖΝ ΑEΡΙΟ 2) (μέση ημερήσια κατανάλωση αερίου (ζεστό νερό) τις τελευταίες 30 ημέρες) 30Η: ΖΝ ΡΕYΜΑ 2) (μέση ημερήσια κατανάλωση αερίου (ζεστό νερό) τις τελευταίες 30 ημέρες) ΡΑΔΙΟΣHΜΑ ENTAΣΗ ΣΗΜΑΤ. (Ένδειξη έντασης ασύρματου σήματος) ΡYΘMIΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚA 1) ΩΡΑ/ΗΜΕΡΟΜ. ΩΡΑ ΗΜ/ΝIΑ ΘΕΡΙΝH ΩΡΑ (Θερινή/χειμερινή ώρα) ΔΙOΡΘΩΣΗ ΩΡΑΣ (της μονάδας χειρισμού σε s/εβδομάδα) MΟΡФH MΟΡФH ΗM/ΝIΑ MΟΡФH ΩΡΑΣ MOΡФH ΘΕΡM. (Μονάδα θερμοκρασίας) ΔΙOΡΘ.ΑΙΣΘ. (Διόρθωση θερμοκρασίας χώρου) ΑΝTIΘΕΣΗ ΣEΡΒΙΣ 2) 1) Ρυθμισμένη γλώσσα. 2) Οι ρυθμίσεις στο Service Μενού επιτρέπεται να προσαρμόζονται μόνο από τον τεχνικό (το δεν περιλαμβάνεται στις βασικές ενδείξεις). RC200 RF (2015/11) 15

16 Robert Bosch A.E. ΕΡΧΕΙΑΣ 37 Τ.Κ ΚΟΡΩΠΙ Τηλ

Μονάδα χειρισμού. EMS plus O. Οδηγίες χρήσης Logamatic RC (2013/06) Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση

Μονάδα χειρισμού. EMS plus O. Οδηγίες χρήσης Logamatic RC (2013/06) Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Μονάδα χειρισμού EMS plus 6 720 807 337-00.1O Οδηγίες χρήσης Logamatic RC200 6 720 807 356 (2013/06) Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, H

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 6304 5398 04/2001 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Στοιχεία έκδοσης Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα χειρισμού. EMS plus O. Οδηγίες χρήσης Logamatic RC (2013/06) Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Μονάδα χειρισμού. EMS plus O. Οδηγίες χρήσης Logamatic RC (2013/06) Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Μονάδα χειρισμού EMS plus 6 720 807 316-00.1O Οδηγίες χρήσης Logamatic RC300 6 720 807 394 (2013/06) Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, H ζεστασιά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM456 FM457 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 615 286 03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες σέρβις. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS. Για τον τεχνικό

Οδηγίες σέρβις. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS. Για τον τεχνικό Οδηγίες σέρβις Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από την έναρξη λειτουργίας και την εκτέλεση εργασιών σέρβις 7 747 006 140 12/2006 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

EMS O. Μονάδα χειρισμού για ηλεκτροκίνητες αντλίες θερμότητας HPC400. Οδηγίες χρήσης (2016/07) GR

EMS O. Μονάδα χειρισμού για ηλεκτροκίνητες αντλίες θερμότητας HPC400. Οδηγίες χρήσης (2016/07) GR EMS 2 6 720 810 300-00.2O Μονάδα χειρισμού για ηλεκτροκίνητες αντλίες θερμότητας HPC400 Οδηγίες χρήσης 6 720 820 239 (2016/07) GR 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamatic EMS. Μονάδα χειρισμού RC35. Ελεγκτής χώρου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Οδηγίες χρήσης. Logamatic EMS. Μονάδα χειρισμού RC35. Ελεγκτής χώρου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Οδηγίες χρήσης Ελεγκτής χώρου 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Μονάδα χειρισμού RC35 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 642 282 (10/2009) GR Επισκόπηση χειρισμού Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamatic EMS. Μονάδα χειρισμού RC35. Ελεγκτής χώρου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Οδηγίες χρήσης. Logamatic EMS. Μονάδα χειρισμού RC35. Ελεγκτής χώρου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Οδηγίες χρήσης Ελεγκτής χώρου 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Μονάδα χειρισμού RC35 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 642 282 (10/2009) GR Επισκόπηση χειρισμού Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

/2004 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS. ιαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

/2004 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS. ιαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 6303 5766 10/2004 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS ιαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόµενα 1 Για την δική σας ασφάλεια......................... 3 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

6 720 612 481-00.1R. Θερμοστάτης με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού FW 100. Εγχειρίδιο για το χρήστη 6 720 619 930 (2009/09) GR

6 720 612 481-00.1R. Θερμοστάτης με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού FW 100. Εγχειρίδιο για το χρήστη 6 720 619 930 (2009/09) GR 6 720 612 481-00.1R Θερμοστάτης με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού FW 100 Εγχειρίδιο για το χρήστη GR 2 GR Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Ο θερμοστάτης (στο εξής και αυτοματισμός) είναι ο «εγκέφαλος»

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη. Πίνακας ελέγχου. Logamatic MC110. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό (2017/04) GR

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη. Πίνακας ελέγχου. Logamatic MC110. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό (2017/04) GR Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Πίνακας ελέγχου Logamatic MC0 Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 00002670-00 6720868684 (207/04) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μονάδα χειρισμού RC35. Eλεγκτής χώρου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 006 334-06/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Μονάδα χειρισμού RC35. Eλεγκτής χώρου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 006 334-06/2007 GR Οδηγίες χρήσης Eλεγκτής χώρου Μονάδα χειρισμού RC35 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 006 334-06/2007 GR Επισκόπηση χειρισμού Επισκόπηση χειρισμού Λεζάντα για το σχήμα: 1 Για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

6 720 612 481-00.1R. Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού FW 200. Εγχειρίδιο για το χρήστη 6 720 619 944 (2009/09) GR

6 720 612 481-00.1R. Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού FW 200. Εγχειρίδιο για το χρήστη 6 720 619 944 (2009/09) GR 6 720 612 481-00.1R Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού FW 200 Εγχειρίδιο για το χρήστη GR 2 GR Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Ζέστη για μια ζωή - αυτό το σύνθημα είναι παράδοση για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 448. Πλακέτα αναφοράς βλαβών. Για το χρήστη. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 448. Πλακέτα αναφοράς βλαβών. Για το χρήστη. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Οδηγίες χρήσης Πλακέτα αναφοράς βλαβών Πλακέτα λειτουργίας FM 448 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 649 341 (2001/03) GR Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται όσον αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 119-2008/02

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamatic EMS. Μονάδα χειρισμού RC25. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό (05/2010) GR

Οδηγίες χρήσης. Logamatic EMS. Μονάδα χειρισμού RC25. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό (05/2010) GR Οδηγίες χρήσης Μονάδα χειρισμού Logamatic EMS Μονάδα χειρισμού RC25 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 642 736 (05/2010) GR Επισκόπηση χειρισμού Επισκόπηση χειρισμού Λεζάντα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα χειρισμού BM. Για τον χρήστη Οδηγίες χρήσης

Μονάδα χειρισμού BM. Για τον χρήστη Οδηγίες χρήσης Για τον χρήστη Οδηγίες χρήσης Μονάδα χειρισμού BM WOLF GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Κωδ. είδους: 3062697_xxxx Υπόκειται σε τροποποιήσεις GR Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα.

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MSK Το σύστημα ελέγχου της ροής του πρωτογενούς αέρα καύσης (MSK), έχει ως στόχο τη διατήρηση σταθερής απόδοσης του τζακιού καθ όλη τη διαδικασία καύσης του ξύλου. Το MSK ελέγχει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Logamax plus GB062-24 KD H V2 GB062-24 H V2. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Οδηγίες χρήσης Logamax plus GB062-24 KD H V2 GB062-24 H V2. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. reset press 5s mode Λέβητας συμπύκνωσης αερίου ok 6 720 809 941-00.1O 6720842860 (2015/06) GR Οδηγίες χρήσης Logamax plus GB062-24 KD H V2 GB062-24 H V2 Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη Οδηγίες VTC 770 Ο μοναδικός σχεδιασμός των ρυθμιστικών αρχών AURA σειρά VTC που επιτρέπει σε λίγα λεπτά αναβάθμιση θερμοστάτη σας από το ένα μοντέλο στο άλλο, 1. Πλήκτρο ON / OFF του θερμοστάτη 2. Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Η Carrier έχει αναλάβει τη δέσμευση να βελτιώνει συνεχώς τα προϊόντα της σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα, ώστε να εξασφαλίζονται τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Logamax plus GB KD H V2 GB H V2. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Οδηγίες χρήσης Logamax plus GB KD H V2 GB H V2. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 0010011011-001 6720864845 (2016/10) GR Οδηγίες χρήσης Logamax plus GB062-24 KD H V2 GB062-24 H V2 Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logamatic RC200

Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logamatic RC200 Μονάδα χειρισμού EMS plus 6 720 807 337-00.1O Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logamatic RC200 6 720 807 355 (2013/06) Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΒΔ. ΠΡΟΓΡΑΜ/ΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ T1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πριν από την εγκατάσταση: 1)Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας,απενεργοποιείστε την παροχή ρεύματος της

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000iW

Λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000iW Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000iW GC7000iW 24 GC7000iW 24/28 C GC7000iW 30/35 C GC7000iW 35 GC7000iW 42 6720872138 (2017/04) GR 0010010586-001 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής θέρμανσης SDC Ελεγκτής τηλεθέρμανσης DHC

Ελεγκτής θέρμανσης SDC Ελεγκτής τηλεθέρμανσης DHC Ελεγκτής θέρμανσης SDC Ελεγκτής τηλεθέρμανσης DHC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ EL2H-0220GE51 R0308 EL2H-0220GE51 R0308 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Έκδοση λογισμικού... 7 2 Υποδείξεις ασφαλείας... 7 2.1 Ενδεδειγμένη χρήση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Condens 2500 W WBC 24-1 DE, WBC 28-1 DCE. Οδηγίες χρήσης (2016/10) GR

Λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Condens 2500 W WBC 24-1 DE, WBC 28-1 DCE. Οδηγίες χρήσης (2016/10) GR Λέβητας συμπύκνωσης αερίου Οδηγίες χρήσης GR 0 010 010 989-001 WBC 24-1 DE, WBC 28-1 DCE 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Μονάδα αυτοματισμού By-me για θυροτηλεόραση.

Εγχειρίδιο χρήστη. Μονάδα αυτοματισμού By-me για θυροτηλεόραση. Εγχειρίδιο χρήστη Μονάδα αυτοματισμού By-me για θυροτηλεόραση. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μονάδα By-me 1 2. Περιγραφή 2 3. Κύριο μενού 2 3.1 Ρυθμίσεις 3 3.1.1 Ρυθμίσεις συστήματος οικιακού αυτοματισμού

Διαβάστε περισσότερα

reset press 5s. mode. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Condens 2500 W WBC 24-1 DE, WBC 28-1 DCE. Οδηγίες χρήσης (2015/06) GR

reset press 5s. mode. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Condens 2500 W WBC 24-1 DE, WBC 28-1 DCE. Οδηγίες χρήσης (2015/06) GR mode reset press 5s ok 0 010 005 914-001 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου Οδηγίες χρήσης GR WBC 24-1 DE, WBC 28-1 DCE 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης Αρ. παραγγελίας: 1073 00 Περιεχόμενα 1.0 Περιγραφή 1.1 Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς 1.2 Χαρακτηριστικά 1.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά 1.4 Σχήμα διαστάσεων 2.0 Υποδείξεις συναρμολόγησης 2.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Μονάδα χειρισµού RC /2004 GR Για το χειριστή. ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό

Οδηγίες χειρισµού. Μονάδα χειρισµού RC /2004 GR Για το χειριστή. ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό 6303 5688 10/2004 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Μονάδα χειρισµού RC30 ισχύει επίσης για τον πρόσθετο εξοπλισµό: Πλακέτα βάνας ανάµιξης MM10 και πλακέτα υδραυλικής γέφυρας WM10 ιαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 28-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 42-3 A...

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 28-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 42-3 A... 70 80 99-00-O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 8-3 A... ZWBR 3-3 A... ZBR 4-3 A... Οδηγίες χρήσης 70 807 04 (03/03) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper.

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper. Smartpel Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2012 Printed on recycled paper. Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες Ασφαλείας...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος λέβητας αερίου Gaz 7000 W ZWC 24/28-3 MFA... ZSC 35-3 MFA M... ZWC 35-3 MFA M.. Οδηγίες χρήσης 6 720 640 913 (2009/09) GR

Επίτοιχος λέβητας αερίου Gaz 7000 W ZWC 24/28-3 MFA... ZSC 35-3 MFA M... ZWC 35-3 MFA M.. Οδηγίες χρήσης 6 720 640 913 (2009/09) GR 70 3 303-00.O Επίτοιχος λέβητας αερίου Gaz 7000 W ZWC 4/8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA M... ZWC 35-3 MFA M.. GR Οδηγίες χρήσης Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοστάτης χώρου NRS-500B

Θερμοστάτης χώρου NRS-500B Θερμοστάτης χώρου NRS-500B 1 5 2 6 3 7 4 8 9 10/11 1.1 Λειτουργίες θερμοστάτη ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 1 ΟΘΟΝΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ LCD 2 ΜΠΟΥΤΟΝ ΒΡΥΣΗΣ Για την επιλογή του προγράμματος ζεστού νερού χρήσης 3 ΜΠΟΥΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logamatic RC300

Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logamatic RC300 Μονάδα χειρισμού EMS plus 6 720 807 316-00.1O Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logamatic RC300 6 720 807 393 (2013/06) Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη εγκατάσταση. Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοστάτης χώρου touch με οθόνη LCD

Θερμοστάτης χώρου touch με οθόνη LCD Θερμοστάτης χώρου touch με οθόνη LCD ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ O ΗΤ 300 touch θερμοστάτης χώρου έχει χωριστές εξόδους για εντολή μόνο θέρμανσης και μόνο ψύξης. Ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει τον θερμοστάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Ρύθμιση θερμοκρασίας συνδεδεμένης συσκευής ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας ΥΠΟΔΟΧΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ TS10 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ηλεκτρικές θερμαντικές πλάκες MADE IN CZECH REPUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα χειρισμού BM. Για τον χρήστη Οδηγίες χρήσης

Μονάδα χειρισμού BM. Για τον χρήστη Οδηγίες χρήσης Για τον χρήστη Οδηγίες χρήσης Μονάδα χειρισμού BM WOLF GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Κωδ. είδους: 3062697_xxxx Υπόκειται σε τροποποιήσεις GR Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

/2006 GR

/2006 GR 7746800095 12/2006 GR (el) Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB022-24/24K Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από τη θέση σε λειτουργία Σημαντικές γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης GSM Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης GSM Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης GSM 02906 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης GSM 02906 2 2. Λειτουργία GSM 2 2.1 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση της κάρτας SIM 2 3. Οθόνη 4 3.1 Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Μονάδα χειρισμού Logamatic EMS Μονάδα χειρισμού RC25 Για τον τεχνικό Μελετήστε προσεκτικά (τις οδηγίες) πριν από την εγκατάσταση και τις εργασίες σέρβις. 6 720 642 760

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W 70 3 303-00.O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSR 8-3 A... ZR 4-3 A... GR Οδηγίες χρήσης Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας.......

Διαβάστε περισσότερα

Πριν ξεκινήσετε τον προγραμματισμό του θερμοστάτη πατήστε το κουμπί RESET με ένα στυλό.

Πριν ξεκινήσετε τον προγραμματισμό του θερμοστάτη πατήστε το κουμπί RESET με ένα στυλό. Επεξήγηση ενδείξεων ασύρματου θερμοστάτη RF Digi 2HF Εισαγωγή και εξαγωγή μπαταριών Ο θερμοστάτης έχει φωτεινή ένδειξη που υποδεικνύει πότε οι μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν. Μόλις η φωτεινή ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS /2004 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες συντήρησης. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS /2004 GR Για τον τεχνικό 6303 5797 10/2004 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συντήρησης Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS Παρακαλούµε να διαβαστεί µε προσοχή πριν από την έναρξη της λειτουργίας και την εκτέλεση εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB162-65 GB162-80 GB162-100. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB162-65 GB162-80 GB162-100. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB162-65 GB162-80 GB162-100 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 614 079 (2011/02) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 1. Κουμπί "SNOOZE / SLEEP / DIM" 2. Κουμπί"ON / OFF / ΝΑΡ" 3. Κουμπί "P-" 4. Κουμπί"ALARM

Διαβάστε περισσότερα

Bosch 2500F Bosch 2500F 20 & Bosch 2500F 30. Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης (2015/05) GR

Bosch 2500F Bosch 2500F 20 & Bosch 2500F 30. Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης (2015/05) GR 6720812424-00.1Wo Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου 20 & 30 Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης GR 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεων ασφαλείας........... 3 1.1 Επεξήγηση συμβόλων............................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

NEO ΟΔΗΓOΣ ΧΡHΣΗΣ. 6 2 Επιθυμητή (προγραμματισμένη) θερμοκρασία. 7 6 Θερμοκρασία ημέρας μείωση (5 ημέρες)

NEO ΟΔΗΓOΣ ΧΡHΣΗΣ. 6 2 Επιθυμητή (προγραμματισμένη) θερμοκρασία. 7 6 Θερμοκρασία ημέρας μείωση (5 ημέρες) NEO ΟΔΗΓOΣ ΧΡHΣΗΣ 1 5 2 3 4 1 Hμέρα 6 2 Επιθυμητή (προγραμματισμένη) θερμοκρασία 3 Θέρμανση ανοικτή / κλειστή 4 Νύχτα 5 Κλειδί λειτουργίας 7 6 Θερμοκρασία ημέρας μείωση (5 ημέρες) 7 Θερμοκρασία νύχτας

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 GR Οδηγίες χρήσης 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 4 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamatic Πίνακας ελέγχου. Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή (2011/09) GR

Οδηγίες χρήσης. Logamatic Πίνακας ελέγχου. Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή (2011/09) GR Οδηγίες χρήσης Πίνακας ελέγχου 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή 6 720 803 804 (2011/09) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ST2RDR. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟN/OFF Boiler (Ζεστού νερού χρήσης) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ST2RDR. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟN/OFF Boiler (Ζεστού νερού χρήσης) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟN/OFF Boiler (Ζεστού νερού χρήσης) ST2RDR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πριν από την εγκατάσταση: 1)Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας,απενεργοποιείστε

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης και χειρισµού

Οδηγίες συναρµολόγησης και χειρισµού 6303 7199 10/2004 GR Οδηγίες συναρµολόγησης και χειρισµού Βασικός ελεγκτής BC10 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρµολόγηση και το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για τη δική σας ασφάλεια.....................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Vitotronic 200 Τύπος ΚW2 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης Part No

Οδηγίες Χρήσης. Vitotronic 200 Τύπος ΚW2 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης Part No Οδηγίες Χρήσης Vitotronic 200 Τύπος ΚW2 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης Part No. 7450 350 Επιλογή προγράµµατος θέρµανσης (χειµώνας, καλοκαίρι) Κεντρική θέρµανση και ζεστό νερό χρήσης Κεντρική θέρµανση µε εναλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Χρονοθερμοστάτης 02910 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Χρονοθερμοστάτης 02910 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα

Διαβάστε περισσότερα

FR 100 FR 110 Για λέβητες με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο BUS ή με αναλογική διεπαφή 1-2-4

FR 100 FR 110 Για λέβητες με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο BUS ή με αναλογική διεπαφή 1-2-4 6 720 612 481-00.1R Θερμοστάτης χώρου με διαφορικό σύστημα ηλιακού FR 100 FR 110 Για λέβητες με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο BUS ή με αναλογική διεπαφή 1-2-4 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24K Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 647 541 (03/2011) GR Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

P5601N T091 Θερμοστάτης

P5601N T091 Θερμοστάτης 2101201010_31-P5601N_98 105 148 mm P5601N T091 Θερμοστάτης www.emos.eu Θερμοστάτηςt Ο θερμοστάτης T091 έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Σημαντικό Πριν από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχιοι λέβητες. HE Plus ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ / R2

Επιτοίχιοι λέβητες. HE Plus ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ / R2 Επιτοίχιοι λέβητες HE Plus ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ EL 6322916-01/2017 - R2 Προειδοποιήσεις και κανόνες ασφαλείας Για τις "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" δείτε σχετικά αυτά που αναφέρονται στο "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Logamatic MC110. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό. Πίνακα ελέγχου

Logamatic MC110. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό. Πίνακα ελέγχου Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Πίνακα ελέγχου Logamatic MC0 Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 00002670-00 6720868682 (207/04) GR Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης. ECRU.1 Δέκτης 2 καναλιών 12/24 V 433 Mhz

Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης. ECRU.1 Δέκτης 2 καναλιών 12/24 V 433 Mhz Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης Δέκτης καναλιών /4 V 4 Mhz Περιεχόμενα:...Σελίδα Χαρακτηριστικά προϊόντος... Τροφοδοσία... Σύνδεση κεραίας... Διαμόρφωση εξόδων και προγραμματισμός χρόνου ενεργοποίησης...

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη Buderus GB & GB Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και συντήρηση.

Εγχειρίδιο χρήστη Buderus GB & GB Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και συντήρηση. Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου 6720812424-00.1Wo 6 720 817 169 (2015/05) GR Εγχειρίδιο χρήστη Buderus GB 105 20 & GB105 30 Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και συντήρηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Touch Touch Visio 12:30 60cm Volume 3 Volume 2 Volume 1 2,25m 60cm 1 4m 2 A 220mm B 342mm Ø:6mm / L:35mm C 3 4 60cm min 15cm min 15cm 3m min 50cm min 15cm min 60cm

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Υλικές ζημιές ή δυσλειτουργίες σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης. Εγγύηση

Οδηγίες χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Υλικές ζημιές ή δυσλειτουργίες σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης. Εγγύηση 1 4 Οδηγίες χρήσης Για την ασφαλή χρήση και τη μεγάλη διάρκεια ζωής του, διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης. Οι οδηγίες χρήσης διατίθενται και διαδικτυακά στην τοποθεσία: www.qlocktwo.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού /2001 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες συντήρησης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού /2001 GR Για τον τεχνικό 6304 5403 04/2001 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συντήρησης Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού Παρακαλούμε να διαβαστεί με προσοχή πριν από την έναρξη της λειτουργίας και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

FW 120. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού, για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο BUS

FW 120. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού, για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο BUS 6 720 612 481-00.1R Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού, για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο US FW 120 για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο US Οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

O. Επίτοιχος λέβητας αερίου Condens 3000 W ZWB 28-3 C... Οδηγίες χρήσης (2010/10) GR

O. Επίτοιχος λέβητας αερίου Condens 3000 W ZWB 28-3 C... Οδηγίες χρήσης (2010/10) GR 70 3 303-00.O Επίτοιχος λέβητας αερίου Condens 3000 W ZWB 8-3 C... GR Οδηγίες χρήσης Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 5. Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

/2004 GR Για το χειριστή. Οδηγίες χειρισµού. Ελεγκτής χώρου RC20. ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό

/2004 GR Για το χειριστή. Οδηγίες χειρισµού. Ελεγκτής χώρου RC20. ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό 6303 5714 10/2004 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ελεγκτής χώρου RC20 ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή..................................... 4 2 Τι θα πρέπει να γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο

Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α ΜΟΝΤΕΛΑ: L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16 L3VI-18 / L3VO-18 L3VI-24 / L3VO-24 Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Εγχειρίδιο Χρήσης Τηλεχειριστήριο Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

FW 100. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού. για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο BUS

FW 100. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού. για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο BUS 6 720 612 481-00.1R Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού FW 100 για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο US Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Επισκόπηση των στοιχείων χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

-Ρυθμίστε την θερμοκρασία για το συγκεκριμένο διάστημα που ξεκινά από την ώρα 00:00 ( παράδειγμα 17 βαθμ)

-Ρυθμίστε την θερμοκρασία για το συγκεκριμένο διάστημα που ξεκινά από την ώρα 00:00 ( παράδειγμα 17 βαθμ) Βήμα 3ο Τοποθέτηση και λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας Η θερμοστατική κεφαλή μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους θερμοστατικούς διακόπτες της αγοράς. Δεν χρειάζεται να αδειάσει το νερό του κυκλώματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Λειτουργία Χειμώνας / Καλοκαίρι 2 επίπεδα θερμοκρασίας + παγετός ΜΟΝΤΕΛΑ: 3V dc L-N:230V ac ΕΛΛΗΝΙΚΑ PE - DETPNN006 08/09 EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DATI

Διαβάστε περισσότερα

O. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Εγχειρίδιο για το χρήστη (2014/08) GR

O. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Εγχειρίδιο για το χρήστη (2014/08) GR 6 720 644 062-00.1O Λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 2000 W ZWB 24-1 AR Εγχειρίδιο για το χρήστη 6 720 812 512 (2014/08) GR 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας..........

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοστάτης LTC 730. Οδηγίες

Θερμοστάτης LTC 730. Οδηγίες Θερμοστάτης LTC 730 Οδηγίες Προγραμματιζόμενος θερμοστάτης με απομακρυσμένο αισθητήρα θερμοκρασίας. Η οθόνη με οπίσθιο φωτισμό LED, και εμφανίζει την τρέχουσα επιθυμητή θερμοκρασία Ο θερμοστάτης έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα