Ο ρόλος των ινομυωμάτων στη γονιμότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ρόλος των ινομυωμάτων στη γονιμότητα"

Transcript

1 EΛΛHNIKH MAIEYTIKH & ΓYNAIKOΛΟΓIA 18(2): , 2006 Ανασκόπηση Ο ρόλος των ινομυωμάτων στη γονιμότητα Η. Κατσίκης 1 Δ. Ρούσσος 1 Α. Πιούκα 1 Χ. Αστεριάδης 2 Τ. Μούσλεχ 2 Δ. Πανίδης 2 1 Γ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. 2 Μονάδα Ενδοκρινολογίας και Ανθρώπινης Αναπαραγωγής, Β Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. Αλληλογραφία: Η. Κατσίκης Μαιευτήρας-Γυναικολόγος Στρ. Καλλάρη 4α , Διαγώνιος Θεσσαλονίκη Τηλ.: Κατατέθηκε: 19/01/2006 Εγκρίθηκε: 29/03/2006 Περίληψη Οι απόψεις για τον ρόλο των ινομυωμάτων στη γονιμότητα παραμένουν αντικρουόμενες. Αιτιολογική σχέση ανάμεσα στα ινομυώματα και στην υπογονιμότητα δεν έχει, μέχρι σήμερα, αποδειχθεί. Ιδανικά, θα έπρεπε να συγκριθούν τα ποσοστά εγκυμοσύνης σε γυναίκες με και χωρίς ινομυώματα. Τέτοιες, όμως, μελέτες δεν αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Κατά συνέπεια οι γνώσεις αναφορικά με τη σχέση υπογονιμότητας και ινομυωμάτων προέρχονται από έμμεσες μελέτες. Το πρότυπο της εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) αναδεικνύει, ενδεχομένως, ότι το ποσοστό επιτυχίας της εγκυμοσύνης ελαττώνεται μόνον όταν τα ινομυώματα είναι υποβλεννογόνια. Επομένως, το ερώτημα σχετικά με το ενδεχόμενο τα ινομυώματα να επηρεάζουν τη γονιμότητα παραμένει αναπάντητο. Η αδυναμία απάντησης στο κρίσιμο αυτό ερώτημα οφείλεται, ενδεχομένως, στο γεγονός ότι δεν έχουν διενεργηθεί οι κατάλληλες προοπτικές μελέτες. Μέχρι να τελεστούν τέτοιες μελέτες, κάθε περίπτωση πρέπει να αξιολογείται ξεχωριστά, ενώ, παράλληλα, πρέπει να αναπτυχθούν καλύτερες χειρουργικές τεχνικές, οι οποίες θα ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο διαταραχής της γονιμότητας και τις επιπλοκές μιας ενδεχόμενης εγκυμοσύνης. Επιπλέον, απαιτείται περαιτέρω βασική έρευνα για την ανίχνευση των μηχανισμών της υπογονιμότητας, την κατανόηση της γενετικής βάσης της ανάπτυξης των ινομυωμάτων αλλά και για την κατανόηση των μοριακών και ορμονικών μηχανισμών της αύξησης του πάχους του μυομητρίου. Η προσέγγιση αυτή θα επιτρέψει στο μέλλον την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής στρατηγικής, που θα αποτρέπει τις γενετικά προδιατεθειμένες γυναίκες να αναπτύξουν ινομυώματα και θα παρέχει μεθόδους για την επιβράδυνση της ανάπτυξης αυτών. Όροι ευρετηρίου: Ινομυώματα, υπογονιμότητα, υστεροσκόπηση, λαπαροσκόπηση, εξωσωματική γονιμοποίηση. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ινομυώματα της μήτρας αποτελούν τους συχνότερους συμπαγείς πυελικούς όγκους στις γυναίκες, καθώς παρατηρούνται σε ποσοστό 20% έως 50%. (1) Η συχνότητά τους αυξάνεται στα τελευταία χρόνια της αναπαραγωγικής ηλικίας. Η επίπτωση των ινομυωμάτων σε υπογόνιμες γυναίκες, χωρίς άλλη εμφανή αιτία υπογονιμότητας, υπολογίζεται μεταξύ 1% και 2,4%. (1-3) Οι απόψεις για τον ρόλο των ινομυωμάτων στη γονιμότητα παραμένουν αντικρουόμενες. Αιτιολογική σχέση ανάμεσα στα ινομυώματα και στην υπογονιμότητα δεν έχει, μέχρι σήμερα, αποδειχθεί. Καθώς η συχνότη- 111

2 Κατσικης και συν. τα εμφάνισης των ινομυωμάτων αυξάνεται με την πάροδο της ηλικίας, ενώ η γονιμότητα μειώνεται και, επιπλέον, καθώς πολλές γυναίκες με ινομυώματα εμφανίζουν αυτόματη σύλληψη, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η άμεση επίδραση των ινομυωμάτων στη γονιμότητα. (4) Για τον λόγο αυτό η ινομυωματεκτομή έχει ένδειξη μόνον, όταν γίνει πλήρης εκτίμηση και αποκλεισθούν οι άλλοι πιθανοί παράγοντες που προκαλούν υπογονιμότητα. (5) Το κύριο ερώτημα για τον ρόλο των ινομυωμάτων στη γονιμότητα είναι το ακόλουθο: οι γυναίκες με ινομυώματα εμφανίζουν πρόβλημα γονιμότητας; Ή για να τεθεί το ερώτημα πιο πρακτικά: εάν βρεθεί ένα ινομύωμα σε γυναίκα με πρόβλημα γονιμότητας, είναι δυνατόν να βγει το συμπέρασμα ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ του ινομυώματος και της υπογονιμότητας και να γίνει η πρόγνωση ότι θα βελτιωθεί η γονιμότητα με την εξαίρεση του ινομυώματος; Ιδανικά, για να αποδειχθεί άμεση σχέση μεταξύ των ινομυωμάτων και της υπογονιμότητας, θα έπρεπε να διενεργηθούν προοπτικές, τυχαιοποιημένες μελέτες, στις οποίες να συγκρίνονται τα ποσοστά επιτυχίας εγκυμοσύνης ανάμεσα σε γυναίκες με και χωρίς ινομυώματα και, επιπλέον, να εκτιμάται ο χρόνος που απαιτείται για την επιτυχία της εγκυμοσύνης. Επίσης, θα έπρεπε να διενεργηθούν μελέτες στις οποίες να συγκρίνονται τα ποσοστά επιτυχίας εγκυμοσύνης μεταξύ υπογόνιμων γυναικών με ινομυώματα και υπογόνιμων γυναικών χωρίς ινομυώματα, στις οποίες τα άλλα αίτια υπογονιμότητας να έχουν αποκλεισθεί. (3) Τα δεδομένα που αναφέρονται στο ποσοστό αυτόματων κυήσεων ανάμεσα σε υπογόνιμες γυναίκες με ινομυώματα και σε αυτές χωρίς ινομυώματα, στις οποίες αποκλείσθηκαν ο ανδρικός και ο σαλπιγγικός παράγοντας, είναι πολύ περιορισμένα. Σε μια τέτοια μελέτη, (6) οι συγγραφείς βρήκαν σημαντική διαφορά (p<0,002) στο ποσοστό επιτυχίας εγκυμοσύνης μεταξύ των υπογόνιμων γυναικών με ινομυώματα και χωρίς ινομυώματα (11% έναντι 25%). Επιπλέον, βρέθηκε ότι οι υπογόνιμες γυναίκες με ινομυώματα εμφανίζουν υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας εγκυμοσύνης (42%) μετά από την εξαίρεση του ινομυώματος, από ό,τι οι υπογόνιμες γυναίκες χωρίς ινομυώματα (25%). Οι τελευταίες παρουσίαζαν υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας εγκυμοσύνης από ό,τι οι υπογόνιμες γυναίκες με ινομυώματα χωρίς θεραπεία (11%). Η μεθοδολογία αυτής της μελέτης δεν είναι ικανοποιητική, δεδομένου ότι η παρακολούθηση περιορίσθηκε στους εννέα μήνες. Επιπλέον, οι ομάδες των γυναικών ήταν πολύ μικρές για να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα. Τέλος, δεν εκτιμήθηκαν η επίπτωση της θέσης και του μεγέθους των ινομυωμάτων. ΠΙΘΑΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΤΑ ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ Έχουν προταθεί διάφοροι πιθανοί μηχανισμοί με 112 Ο ρολος των ινομυωματων στη γονιμοτητα τους οποίους τα ινομυώματα επηρεάζουν τη γονιμότητα. Είναι γενικά αποδεκτό ότι η ανατομική θέση του ινομυώματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα, αφού τα υποβλεννογόνια ινομυώματα ακόμη περισσότερο από ό,τι τα ενδοτοιχωματικά, και τα τελευταία επηρεάζουν περισσότερο τη γονιμότητα από ό,τι τα υπορογόνια. (3) Τα ινομυώματα μπορούν να προκαλέσουν παραμόρφωση της ενδομήτριας κοιλότητας και απόφραξη των σαλπιγγικών στομίων. (4) Ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργική συσπαστικότητα της μήτρας, η οποία μπορεί να προκαλέσει διαταραχή της μετανάστευσης των σπερματοζωαρίων, της μεταφοράς των ωαρίων ή της εμφύτευσης των εμβρύων. (2,7,8) Τέλος, τα ινομυώματα μπορεί να συνδέονται με την αποτυχία της εμφύτευσης ή με τη διακοπή της εγκυμοσύνης λόγω εστιακής ενδομήτριας αγγειακής ανωμαλίας, ενδομήτριας φλεγμονής, έκκρισης αγγειοκινητικών ουσιών ή ενισχυμένου ενδομήτριου ανδρογονικού περιβάλλοντος. (2,9) ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Ένας άλλος τρόπος για να προσεγγίσει κάποιος τη σχέση ανάμεσα στα ινομυώματα και στην υπογονιμότητα είναι με τον προσδιορισμό της επίδρασης των ινομυωμάτων στο ποσοστό εμφύτευσης. Η εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) παρέχει ένα καλό πρότυπο για τον προσδιορισμό της επίδρασης αυτής, αφού αποκλείει τους άλλους παράγοντες, όπως τον ανδρικό και τον σαλπιγγικό, και επιτρέπει τη διερεύνηση της επίδρασης των ινομυωμάτων στην εμφύτευση του εμβρύου, για έμβρυα ίδιας «ποιότητας». Πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι η IVF δεν αποσαφηνίζει την επίδραση των ινομυωμάτων στη μετανάστευση των σπερματοζωαρίων και στη μεταφορά του ωαρίου. (3) Τα υποβλεννογόνια ινομυώματα ελαττώνουν σημαντικά το ποσοστό επιτυχίας εγκυμοσύνης στην εξωσωματική γονιμοποίηση. (10,11) Η υστεροσκοπική εκτομή των υποβλεννογόνιων ινομυωμάτων οδήγησε σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας εγκυμοσύνης σε σύγκριση με ομάδα μαρτύρων, οι οποίες είχαν φυσιολογική ενδομήτρια κοιλότητα (48% έναντι 26%). (12-14) Φαίνεται ότι τα ινομυώματα που παραμορφώνουν την ενδομήτρια κοιλότητα επηρεάζουν σημαντικά τη γονιμότητα, οπότε ενδέχεται να έχει ένδειξη η χειρουργική αντιμετώπιση. Σε πολλές περιπτώσεις η χειρουργική αντιμετώπιση μπορεί να γίνει με υστεροσκόπηση, η οποία αποτελεί μια λιγότερο επεμβατική μέθοδο για τη θεραπεία των ινομυωμάτων. (4) Η επίδραση των ινομυωμάτων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους στη γονιμότητα δεν έχει, απόλυτα, διευκρινισθεί. Σε μια αναδρομική μελέτη αναφέρθηκε ότι το ποσοστό των γεννήσεων ζωντανών νεογνών, ύστερα από IVF, δεν βελτιώθηκε μετά από την ινομυωματεκτομή. Έτσι, τα ποσοστά συνεχιζόμενης εγκυμοσύνης στις γυ-

3 EΛΛHNIKH MAIEYTIKH & ΓYNAIKOΛΟΓIA ναίκες που υποβλήθηκαν σε ινομυωματεκτομή, σε γυναίκες που δεν υποβλήθηκαν σε ινομυωματεκτομή και σε γυναίκες της ομάδας μαρτύρων ήταν 16,9%, 20,8% και 19%, αντίστοιχα. (10) Εντούτοις, στη μελέτη αυτή το ποσοστό της αυτόματης αποβολής ήταν 50%, όταν παρέμεναν τα ινομυώματα, και 34%, όταν είχε προηγηθεί ινομυωματεκτομή. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι η παρουσία των ινομυωμάτων ασκεί βλαπτική επίδραση στην έκβαση της εγκυμοσύνης. Η επίδραση των ινομυωμάτων, τα οποία δεν παραμορφώνουν την ενδομήτρια κοιλότητα, στη γονιμότητα είναι, επίσης, αβέβαιη. Η παρουσία υπορογόνιων ή ενδοτοιχωματικών ινομυωμάτων, χωρίς ταυτόχρονη παραμόρφωση της ενδομήτριας κοιλότητας, δεν επηρέασε το ποσοστό της γέννησης ζωντανών νεογνών σε μελέτη 46 γυναικών που υποβλήθηκαν σε IVF, σε σύγκριση με γυναίκες ομάδας μαρτύρων. (15) Πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι στην ανωτέρω μελέτη δεν εκτιμήθηκε η επίδραση του μεγέθους του ινομυώματος. Σε μια άλλη μελέτη (16) σε ομάδα 39 γυναικών διαπιστώθηκε ότι τα υπορογόνια ινομυώματα δεν είχαν επίπτωση στο ποσοστό σύλληψης. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες δημοσιεύσεις, ορισμένες μελέτες παρουσίασαν αποτελέσματα που ενισχύουν την άποψη ότι τα ενδοτοιχωματικά ινομυώματα ελαττώνουν το ποσοστό επιτυχίας εγκυμοσύνης στην IVF. Έτσι, οι Surrey και συν. (17) ανέφεραν ότι το ποσοστό γεννήσεως ζωντανών νεογνών, ύστερα από IVF, σε γυναίκες μικρότερες των 40 ετών με ενδοτοιχωματικά ινομυώματα, ελαττώθηκε σημαντικά. Ωστόσο, οι ερευνητές αυτοί δεν υποστήριξαν την πρακτική της ινομυωματεκτομής στις δικές τους ασθενείς. Εξάλλου, οι Stovall και συν. (18) μελέτησαν 91 κύκλους IVF σε γυναίκες με υπορογόνια ή ενδοτοιχωματικά ινομυώματα και τους συνέκριναν με αντίστοιχους κύκλους μαρτύρων. Το ποσοστό επιτυχίας εγκυμοσύνης στις γυναίκες με ινομυώματα ήταν 37% και στις μάρτυρες 53%. Το 95% των ινομυωμάτων στη μελέτη των Stovall και συν. ήταν ενδοτοιχωματικά, και το μέγεθός τους κυμαινόταν από 8 έως 54 χιλιοστά, με μέση διάμετρο τα 29 χιλιοστά. Το ποσοστό εμφύτευσης ήταν 13.8%, όταν υπήρχε ινομύωμα, σημαντικά, δηλαδή, μικρότερο (p <0,05) από εκείνο των γυναικών χωρίς ινομύωμα (19,7%). Οι Eldar-Geva και συν. (11) υποστήριξαν ότι οι γυναίκες με ενδοτοιχωματικά ινομυώματα εμφάνιζαν σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό εγκυμοσύνης από ό,τι οι γυναίκες χωρίς ινομυώματα (16% έναντι 34%, p <0,05). Το ποσοστό εμφύτευσης ήταν 6,4%, όταν υπήρχαν ενδοτοιχωματικά ινομυώματα και 15,8% στην ομάδα ελέγχου (p <0,005), αν και η διάμετρος των ινομυωμάτων ήταν μόνον 24 χιλιοστά. Τέλος, οι Oliveira και συν. (19) εκτίμησαν την επίδραση του μεγέθους του ινομυώματος στο ποσοστό επιτυχίας εγκυμοσύνης και βρήκαν ελαττωμένο ποσοστό, μόνον όταν τα ενδοτοιχωματικά ινομυώματα ήταν ίσα ή μεγαλύτερα των 4 εκατοστών. Οι συγγραφείς αυτοί δεν συμπεριέλαβαν στη μελέτη γυναίκες με ινομυώματα μεγαλύτερα από 7 εκατοστά, καθώς συνιστούν την εξαίρεση των μεγαλύτερων ινομυωμάτων, πριν από την IVF. Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα των διαφόρων μελετών είναι αντικρουόμενα. Έτσι, ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν την άποψη ότι τα ινομυώματα δεν επηρεάζουν το ποσοστό επιτυχίας της εγκυμοσύνης, εφόσον δεν προβάλλουν στην ενδομήτρια κοιλότητα. (15-17,20) Αντίθετα, άλλοι ερευνητές στηρίζουν τη θέση ότι η παρουσία ινομυώματος, ακόμη και εάν δεν παραμορφώνει την κοιλότητα της μήτρας, ελαττώνει το ποσοστό επιτυχίας εγκυμοσύνης. (11,18,21) Πώς θα μπορούσαν να ερμηνευθούν αυτές οι διαφορές; Πρώτα από όλα πρέπει να σημειώσει κανείς τις διαφορές στα ποσοστά επιτυχίας εγκυμοσύνης στις ομάδες των μαρτύρων, που αναφέρονται στις διάφορες μελέτες. Επιπλέον, οι αναδρομικές μελέτες μικρών σειρών δεν έχουν ιατρική αξία. Δεν έγινε κατάλληλη αξιολόγηση των περιπτώσεων που μελετήθηκαν. Ωστόσο, φαίνεται λογικό το συμπέρασμα ότι τα υποβλεννογόνια και τα ενδοτοιχωματικά ινομυώματα, τα οποία παραμορφώνουν την κοιλότητα της μήτρας, παρεμποδίζουν την εμφύτευση και ελαττώνουν το ποσοστό επιτυχίας εγκυμοσύνης σε γυναίκες που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση. ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΕΚΤΟΜΗ ΣΕ ΥΠΟΓΟΝΙΜΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Η επίδραση των ινομυωμάτων στη γονιμότητα εκτιμήθηκε έμμεσα με την εκτίμηση της γονιμότητας μετά από ινομυωματεκτομή. Το ερώτημα που τέθηκε ήταν: η ινομυωματεκτομή βελτιώνει το ποσοστό επιτυχίας εγκυμοσύνης και τον χρόνο που απαιτείται για να επιτευχθεί εγκυμοσύνη; Τα βιβλιογραφικά δεδομένα για το θέμα αυτό είναι πάρα πολλά. (3,4) Πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες είναι αναδρομικές. Σε κάποιες το ενδιαφέρον εστιάζεται στη θέση του ινομυώματος, ενώ σε άλλες δεν γίνεται διάκριση στους τύπους του ινομυώματος. Το ποσοστό επιτυχίας εγκυμοσύνης μετά από ινομυωματεκτομή σε υπογόνιμες γυναίκες, ανεξάρτητα από το είδος της εγχείρησης, κυμαίνεται από 9,6% έως 76,9%. (3,4) Η μόνη προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη με στόχο την εκτίμηση των ποσοστών επιτυχίας εγκυμοσύνης μετά από λαπαροσκοπική και από ανοικτή ινομυωματεκτομή δημοσιεύθηκε το 2000 από τους Seracchioli και συν. (22) Οι συγγραφείς δεν παρατήρησαν διαφορά όσον αφορά στο ποσοστό επιτυχίας εγκυμοσύνης. Η μελέτη περιλάμβανε 56 γυναίκες οι οποίες προσπάθησαν να πετύχουν εγκυμοσύνη μετά από λαπαροσκοπική ινομυωματεκτομή, και 59 γυναίκες με τον ίδιο στόχο με- 113

4 Κατσικης και συν. 114 Ο ρολος των ινομυωματων στη γονιμοτητα τά από ινομυωματεκτομή με λαπαροτομία. Σε όλες τις γυναίκες δόθηκε οδηγία να αποφύγουν την εγκυμοσύνη για έξι μήνες μετά την επέμβαση. Το ποσοστό επιτυχίας εγκυμοσύνης ήταν 54% με τη λαπαροσκοπική ινομυωματεκτομή και 56% με την ανοικτή ινομυωματεκτομή, διαφορά μη στατιστικά σημαντική. Τα αθροιστικά ποσοστά εγκυμοσύνης ήταν, περίπου, 26% στους 12 μήνες, 45% στα δύο χρόνια και 50% στα τρία χρόνια και στις δύο ομάδες. Το ποσοστό αποβολών ήταν 20% στην ομάδα των γυναικών που υποβλήθηκε σε λαπαροσκοπική ινομυωματεκτομή και 12% στην ομάδα των γυναικών που υποβλήθηκε σε ανοικτή ινομυωματεκτομή, διαφορά μη στατιστικά σημαντική. Επίσης, δεν υπήρξε διαφορά στην επίπτωση του πρόωρου τοκετού. Το ποσοστό καισαρικής τομής ήταν 65% στη λαπαροσκοπική επέμβαση και 78% στην ανοικτή ινομυωματεκτομή, αντιστοιχώντας σε ποσοστά φυσιολογικού τοκετού 35% και 22%, αντίστοιχα. Σε τρεις μελέτες ελεγχόμενες με μάρτυρες εκτιμήθηκε η έκβαση της εγκυμοσύνης μετά από λαπαροσκοπική ινομυωματεκτομή. Οι Bulletti και συν. (6) συνέκριναν αναδρομικά την έκβαση των κυήσεων σε τρεις ομάδες υπογόνιμων γυναικών, σε γυναίκες με ινομυώματα μήτρας που δεν υποβλήθηκαν σε επέμβαση, σε γυναίκες που υποβλήθηκαν σε λαπαροσκοπική ινομυωματεκτομή και σε γυναίκες με ανεξήγητη υπογονιμότητα. Τα ποσοστά επιτυχούς έκβασης της εγκυμοσύνης και του τοκετού ήταν σημαντικά υψηλότερα στην ομάδα που υποβλήθηκε σε λαπαροσκοπική ινομυωματεκτομή (42%), σε σύγκριση με τις γυναίκες με ινομυώματα στις οποίες δεν έγινε επέμβαση (11%) και με εκείνες με ανεξήγητη υπογονιμότητα (25%). Το ποσοστό των αυτόματων αποβολών ήταν υψηλότερο στην ομάδα των γυναικών με ινομυώματα που δεν χειρουργήθηκαν, σε σύγκριση με την ομάδα που υποβλήθηκε σε λαπαροσκοπική ινομυωματεκτομή, ή με εκείνη με ανεξήγητη υπογονιμότητα, μολονότι οι διαφορές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. Οι Stringer και συν. (23) συνέκριναν 49 γυναίκες που υποβλήθηκαν σε κοιλιακή και 49 γυναίκες που υποβλήθηκαν σε λαπαροσκοπική ινομυωματεκτομή. Αναφέρθηκαν επτά εγκυμοσύνες στην ομάδα των γυναικών που υποβλήθηκε σε λαπαροσκοπική επέμβαση, περιλαμβάνοντας τρεις που είχαν, ήδη, γεννήσει κατά τον χρόνο της δημοσίευσης. Οι τρεις αυτές γυναίκες γέννησαν με προγραμματισμένη καισαρική τομή σε τελειόμηνη εγκυμοσύνη και δεν υπήρχαν ενδείξεις διάσπασης της συνέχειας του μυϊκού τοιχώματος της μήτρας. Οι Campo και συν. (24) μελέτησαν αναδρομικά ομάδα 41 γυναικών με υπογονιμότητα αποδιδόμενη σε ινομυώματα μήτρας, 22 γυναίκες που υποβλήθηκαν σε λαπαροσκοπική ινομυωματεκτομή και 19 σε ινομυωματεκτομή με λαπαροτομία. Η μετεγχειρητική έκβαση ήταν παρόμοια και στις δύο ομάδες. Το συνολικό ποσοστό επιτυχίας εγκυμοσύνης ήταν 61%, και περιλάμβανε ποσοστό γέννησης ζωντανών νεογνών 86% και ποσοστό αυτόματης αποβολής 14%. Σημειώνεται ότι οι γυναίκες που συνέλαβαν ήταν νεότερες, είχαν υποβληθεί σε εξαίρεση ινομυωμάτων μεγαλύτερου μεγέθους και τα ινομυώματα ήταν, κυρίως, ενδοτοιχωματικά. Δεν υπήρχαν περιπτώσεις ρήξης της μήτρας. Οι Goldberg και συν. (25) μελέτησαν δημοσιευμένες σειρές περιστατικών και ανέδειξαν περισσότερες επιπλοκές σε 53 εγκυμοσύνες μετά από εμβολισμό της μητριαίας αρτηρίας, σε σύγκριση με 139 εγκυμοσύνες μετά από λαπαροσκοπική ινομυωματεκτομή. Οι εγκυμοσύνες μετά από εμβολισμό των μητριαίων αρτηριών είχαν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά πρόωρου τοκετού και διαταραχών του σχήματος και της προβολής του εμβρύου. Τα ποσοστά αιμορραγίας μετά τον τοκετό και αυτόματης αποβολής είχαν την τάση να είναι υψηλότερα μετά από τον εμβολισμό, αλλά το μέγεθος του δείγματος ήταν μικρό για την εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων. Όπως αναφέρθηκε, το ποσοστό επιτυχίας εγκυμοσύνης μετά από ινομυωματεκτομή σε υπογόνιμες γυναίκες, ανεξάρτητα από το είδος της εγχείρησης, κυμαίνεται στο 9,6% έως 76,9%. (3,4) Πώς θα μπορούσαν να ερμηνευθούν αυτές οι μεγάλες διακυμάνσεις; Πρώτα από όλα υπάρχουν σημαντικές διακυμάνσεις ακόμη και όταν τα διαφορετικά είδη της εγχείρησης εξετάζονται ξεχωριστά. Έτσι, μετά από υστεροσκοπική ινομυωματεκτομή τα ποσοστά επιτυχίας εγκυμοσύνης κυμαίνονται μεταξύ 16,7% έως 76,9%, ενώ μετά από λαπαροσκοπική ή από ανοικτή ινομυωματεκτομή μεταξύ 9,6% και 75%. (3) Το συνολικό ποσοστό κυήσεων στις διάφορες μελέτες είναι 48%. (3) Το ποσοστό εγκυμοσύνης μετά από υστεροσκοπική ινομυωματεκτομή είναι 45% και μετά από λαπαροσκοπική ή ανοικτή ινομυωματεκτομή 49%. Οι διαφορές που αναδείχθηκαν με την ίδια χειρουργική προσέγγιση δείχνουν την επίδραση ποικίλλων παραγόντων στο ποσοστό επιτυχίας εγκυμοσύνης. Οι παράγοντες αυτοί είναι: (1) η ηλικία και άλλα αίτια υπογονιμότητας, (2) οι παράγοντες που σχετίζονται με το ινομύωμα, και (3) οι τεχνικοί παράγοντες. 1) Ηλικία και άλλα αίτια υπογονιμότητας Παράγοντες που δεν σχετίζονται άμεσα με την τεχνική της επέμβασης ενδέχεται να επηρεάζουν το ποσοστό της επιτυχίας εγκυμοσύνης. Σε γυναίκες ηλικίας άνω των 35 ετών και σε περιπτώσεις που συνυπάρχει και άλλο αίτιο υπογονιμότητας ελαττώνονται τα ποσοστά επιτυχίας εγκυμοσύνης. (16,26-29) Στη μελέτη των Fauconnier και συν. (28) το ποσοστό επιτυχίας εγκυμοσύνης ήταν σημαντικά χαμηλότερο στα ζευγάρια με ανδρικό, ωοθηκικό ή σαλπιγγικό παράγοντα υπογονιμότητας. Στη μελέτη αυτή η γονιμότητα επηρεάσθηκε ελάχιστα σε γυναίκες ηλικίας άνω των 40 ετών. Επίσης, και άλλοι συγγραφείς δεν βρήκαν σχέση ανάμεσα στην ηλικία των γυναικών και στη γονιμότητά τους μετά από ινομυωματεκτο-

5 EΛΛHNIKH MAIEYTIKH & ΓYNAIKOΛΟΓIA μή. (30,31) Οι Vercellini και συν., (27) αντίθετα, ανέφεραν ότι το ποσοστό επιτυχίας εγκυμοσύνης μετά από ινομυωματεκτομή ήταν χαμηλότερο σε γυναίκες άνω των 35 ετών, και σε περιπτώσεις που η διάρκεια της υπογονιμότητας, μετά από την επέμβαση, ξεπερνούσε τα δύο χρόνια. 2) Παράγοντες που σχετίζονται με το ινομύωμα (αριθμός, όγκος και εντόπιση του ινομυώματος, παραμόρφωση της κοιλότητας της μήτρας) Όσον αφορά στον αριθμό των ινομυωμάτων, ορισμένοι συγγραφείς παρουσίασαν στοιχεία που ενισχύουν την άποψη ότι το ποσοστό εγκυμοσύνης είναι χαμηλότερο, όταν εξαιρούνται περισσότερα ινομυώματα. (32,33) Η άποψη αυτή δεν γίνεται αποδεκτή από άλλους συγγραφείς. (27,28,34) Εξάλλου, σχετικά με τον όγκο των ινομυωμάτων οι Sudik και συν. (32) παρατήρησαν αύξηση του ποσοστού επιτυχίας εγκυμοσύνης μετά από την εξαίρεση ινομυωμάτων με όγκο μεγαλύτερο από 100ml. Εντούτοις, άλλοι συγγραφείς ανέφεραν ότι το μέγεθος του ινομυώματος που εξαιρείται δεν επηρεάζει το ποσοστό επιτυχίας της εγκυμοσύνης. (27,28,34) Τέλος, όσον αφορά στην εντόπιση των ινομυωμάτων οι απόψεις είναι και πάλι αντικρουόμενες. Έτσι, οι Ancien και Querada (35) και οι Sudik και συν. (32) με βάση τα αποτελέσματά τους υποστήριξαν ότι η εντόπιση του ινομυώματος που εξαιρείται δεν έχει επίδραση στη γονιμότητα της γυναίκας. Αντίθετα, οι Fauconnier και συν. (28) παρατήρησαν ότι το ποσοστό επιτυχίας εγκυμοσύνης είναι χαμηλότερο μετά από την εξαίρεση των ινομυωμάτων που εντοπίζονται στο οπίσθιο τοίχωμα της μήτρας. Η παραμόρφωση της κοιλότητας της μήτρας από το ινομύωμα, πριν από την ινομυωματεκτομή, παίζει, ενδεχομένως, σημαντικό ρόλο στη γονιμότητα της γυναίκας, άποψη, όμως, που δεν γίνεται και πάλι αποδεκτή από όλους τους συγγραφείς. Έτσι, οι Dessolle και συν. (33) ανέφεραν ότι το ποσοστό επιτυχίας εγκυμοσύνης ήταν υψηλότερο, όταν υπήρχε παραμόρφωση της κοιλότητας της μήτρας πριν από την ινομυωματεκτομή. Οι Fauconnier και συν., (28) όμως, παρατήρησαν ότι η αναδιαμόρφωση της κοιλότητας της μήτρας μετά από την ινομυωματεκτομή δεν επηρέασε το ποσοστό επιτυχίας της εγκυμοσύνης. Σύμφωνα με τους τελευταίους συγγραφείς (28) η ύπαρξη μηνομητρορραγίας, πριν από την επέμβαση, φαίνεται να συνδέεται στενότερα με το αποτέλεσμα της ινομυωματεκτομής στη γονιμότητα. Συμπερασματικά, οι απόψεις των διαφόρων συγγραφέων είναι αντικρουόμενες όσον αφορά στην επίδραση του αριθμού, του μεγέθους και της εντόπισης των ινομυωμάτων, καθώς και της παραμόρφωσης της κοιλότητας της μήτρας από τα ινομυώματα στο ποσοστό επιτυχίας της εγκυμοσύνης. Οι αντικρουόμενες αυτές απόψεις, σε συνδυασμό με την επίδραση της ηλικίας των γυναικών, την ενδεχόμενη συνύπαρξη και άλλων αιτίων υπογονιμότητας και τον πιθανό ρόλο των τεχνικών παραγόντων, καθιστά, ακόμη και σήμερα, αναπάντητο το ερώτημα σχετικά με το ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος των ινομυωμάτων στη γονιμότητα. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων των διαφόρων μελετών έδειξε ότι τα ποσοστά επιτυχίας εγκυμοσύνης μετά από ινομυωματεκτομή είναι 48%, χωρίς να υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στην υστεροσκοπική (45%) και στη λαπαροσκοπική ή κοιλιακή ινομυωματεκτομή (49%). (3,4) Για να εκτιμηθούν αυτά τα αποτελέσματα, απαιτούνται μελέτες που να περιλαμβάνουν ομάδες υπογόνιμων γυναικών με ινομυώματα, στις οποίες δεν προτάθηκε χειρουργική επέμβαση. Άλλες σημαντικές πληροφορίες για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων είναι η διάρκεια της υπογονιμότητας πριν από την ινομυωματεκτομή, και το χρονικό διάστημα που απαιτείται, για να επιτευχθεί εγκυμοσύνη μετά από την επέμβαση. Φαίνεται ότι εγκυμοσύνες παρατηρούνται σε μικρό χρονικό διάστημα και, συγκεκριμένα, σε διάστημα 7,5±2,6 μηνών, όπως αναφέρεται στην ανασκόπηση των Dessolle και συν. (33) 3) Τεχνικοί παράγοντες Τεχνικοί παράγοντες, όπως η επιδεξιότητα και η εμπειρία του χειρουργού, καθώς και τα υλικά και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται παίζουν, οπωσδήποτε, σημαντικό ρόλο στην αύξηση του ποσοστού επιτυχίας της εγκυμοσύνης. Η εξαίρεση των ινομυωμάτων γίνεται υστεροσκοπικά, λαπαροσκοπικά και διακοιλιακά. Άλλες μέθοδοι αντιμετώπισης των ινομυωμάτων περιλαμβάνουν τον εμβολισμό της μητριαίας αρτηρίας και τη λαπαροσκοπική μυόλυση. ΥστεροσκοπικΗ ινομυωματεκτομη Η συνήθης χειρουργική προσέγγιση για τα υποβλεννογόνια ινομυώματα είναι η υστεροσκοπική εξαίρεσή τους. (36) Στο είδος αυτό της επέμβασης έχουν χρησιμοποιηθεί διαφορετικές τεχνικές. (37) Ανάλογα με το μέγεθος του διατοιχωματικού μέρους του υποβλεννογόνιου ινομυώματος απαιτείται επέμβαση ενός ή δύο βημάτων. (38-40) Οι αγωνιστές της GnRH αποδείχθηκαν χρήσιμοι στη μείωση του μεγέθους του ινομυώματος και στην αποβολή του προς την κοιλότητα της μήτρας. (41,42) Όπως αναφέρθηκε, το ποσοστό επιτυχίας της εγκυμοσύνης σε υπογόνιμες γυναίκες μετά από την υστεροσκοπική ινομυωματεκτομή κυμαίνεται από 16,7% έως 76,9%, με μέση τιμή 45%. (3) Σε μελέτη που συμπεριέλαβε και ομάδα μαρτύρων, με φυσιολογική κοιλότητα μήτρας στην υστεροσκόπιση, (43) βρέθηκε σημαντικό όφελος από την εξαίρεση των υποβλεννογόνιων ινομυωμάτων, όταν το μέγεθός τους ήταν μεγαλύτερο από δύο εκατοστά. Υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας εγκυμοσύνης μετά από την εξαίρεση μεγάλων ινομυωμάτων αναφέρθηκε 115

6 Κατσικης και συν. και σε άλλη μελέτη, (44) στην οποία, όταν τα ινομυώματα ήταν μεγαλύτερα ή μικρότερα από πέντε εκατοστά, το ποσοστό επιτυχίας εγκυμοσύνης ήταν 57% και 23%, αντίστοιχα. Στην τελευταία μελέτη, (44) εκτός από το μέγεθος των ινομυωμάτων, δεν εκτιμήθηκε κανένα άλλο χαρακτηριστικό τους που θα μπορούσε, ενδεχομένως, να βοηθήσει στην ερμηνεία των διαφορών στα ποσοστά επιτυχίας της εγκυμοσύνης. ΛαπαροσκοπικηΗ και κοιλιακη ινομυωματεκτομη Τα ενδοτοιχωματικά και τα υπορογόνια ινομυώματα εξαιρούνται με λαπαροσκόπηση ή με λαπαροτομία. Το ποσοστό επιτυχίας εγκυμοσύνης με τη λαπαροσκοπική ινομυωματεκτομή κυμαίνεται από 16,7% έως 73,1%, και με την ανοικτή ινομυωματεκτομή από 9,6% έως 75%. (3) Υπάρχουν ενδείξεις ότι πρέπει να προτιμάται μία από τις δύο αυτές τεχνικές; Οι Seracchioli και συν. (45) δημοσίευσαν μια τυχαιοποιημένη μελέτη, στην οποία συνέκριναν τα ποσοστά επιτυχίας εγκυμοσύνης μετά από λαπαροσκοπική και από κοιλιακή ινομυωματεκτομή. Οι συγγραφείς δεν παρατήρησαν στατιστικά σημαντική διαφορά στα αθροιστικά ποσοστά εγκυμοσύνης μετά από δύο χρόνια (41,75% στην ομάδα των γυναικών που υποβλήθηκαν σε λαπαροσκοπική ινομυωματεκτομή και 47,07% σε εκείνη με ανοικτή ινομυωματεκτομή). Ο ρυθμός επανεμφάνισης των ινομυωμάτων δεν διέφερε στις γυναίκες των δύο ομάδων (21,4% και 20,3%, αντίστοιχα). Σημειώνεται ότι έγιναν και μελέτες στις οποίες εκτιμήθηκε εάν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις δύο τεχνικές όσον αφορά στον κίνδυνο συμφύσεων(46-49) και στον κίνδυνο υποτροπής των ινομυωμάτων μετά από την επέμβαση. (28,50) Δυστυχώς, στις μελέτες αυτές εκτιμήθηκε μόνο η βαρύτητα των συμφύσεων, με λαπαροσκόπιση δεύτερης ματιάς, και ο αριθμός των υποτροπών, όχι, όμως, η αληθινή επίπτωση στο ποσοστό επιτυχίας εγκυμοσύνης. Άλλες τεχνικές: εμβολισμός της μητριαίας αρτηρίας και λαπαροσκοπική μυόλυση Το 1995 προτάθηκε ο εμβολισμός της μητριαίας αρτηρίας ως εναλλακτική λύση της χειρουργικής θεραπείας των ινομυωμάτων της μήτρας. (51) Ωστόσο, η τεχνική αυτή είναι σχετικά νέα και έτσι η παρακολούθηση των γυναικών είναι περιορισμένη, για να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα, όσον αφορά στο ποσοστό επιτυχίας της εγκυμοσύνης μετά από τον εμβολισμό. Επομένως, είναι δυνατόν ο εμβολισμός της μητριαίας αρτηρίας να αποτελέσει εναλλακτική λύση των χειρουργικών προσεγγίσεων σε περιπτώσεις γυναικών που επιθυμούν εγκυμοσύνη; Στις σειρές των ασθενών των Forman και συν. (52) μόνο 17 από τις 192 γυναίκες που επιθυμούσαν εγκυμοσύνη συνέλαβαν (8,8%) μετά από τον εμβολισμό της μητριαίας αρτηρίας. Σημειώνεται ότι παρατηρήθηκαν 116 Ο ρολος των ινομυωματων στη γονιμοτητα σημαντικές επιπλοκές σε έξι ασθενείς. Οι επιπλοκές αυτές θα μπορούσαν να ασκήσουν δυσμενή επίδραση στη γονιμότητα των έξι γυναικών. Κατά συνέπεια, ο εμβολισμός της μητριαίας αρτηρίας πρέπει να αποφεύγεται σε γυναίκες που επιθυμούν εγκυμοσύνη. (3,52) Οι τεχνικές της λαπαροσκοπικής μυόλυσης αναπτύχθηκαν στο τέλος της δεκαετίας του 1980, (53-59) ενώ, πιο πρόσφατα, περιγράφηκε η τεχνική της θερμοπηξίας των ενδοτοιχωματικών ινομυωμάτων. (60) Επί του παρόντος δεν υπάρχουν δεδομένα για το ποσοστό επιτυχίας της εγκυμοσύνης με την τελευταία τεχνική. Συμπερασματικά, τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα στηρίζουν τη θέση ότι πρέπει να αποφεύγονται ο εμβολισμός της μητριαίας αρτηρίας και η λαπαροσκοπική μυόλυση σε γυναίκες με ινομυώματα που επιθυμούν εγκυμοσύνη, λόγω της απουσίας ενδείξεων ότι οι τεχνικές αυτές αυξάνουν το ποσοστό επιτυχίας εγκυμοσύνης. Summary Katsikis I, Rousso D, Piouka A, Asteriadis Ch, Mouslech T, Panidis D. The role of uterine fibroids in infertility. Hellen Obstet Gynecol 18(2): , 2006 The role of uterine fibroids in infertility remains a subject of debate. A causal relationship between fibroids and infertility has not been definitely demonstrated. Ideally, a comparison of pregnancy rates should be made between women with known fibroids and women without fibroids. Such studies have not been conducted, so our knowledge of the relationship between infertility and myomas results from indirect studies. The IVF model appears to indicate that pregnancy rates only decrease when myomas are submucosal. So the question remains: do myomas influence fertility? The absence of response to this crucial question is probably due to the fact that we have not yet conducted the appropriate prospective studies required to obtain any clear answers. Meanwhile, every situation has to be judged separately and efforts must be made to develop the best technique, that is to say, the technique with the least risk of impairing fertility or causing complications during pregnancy. At the same time, more fundamental research must be carried out to detect the mechanisms of infertility and understand the genetic basis for fibroid development and the molecular and hormonal mechanisms of myometrial proliferation. In the future, this approach will allow the development of effective prevention strategy in genetically predisposed individuals and provide strategies to slow the growth of myomas. Key words: Fibroids, infertility, hysteroscopy, laparoscopy, IVF.

7 EΛΛHNIKH MAIEYTIKH & ΓYNAIKOΛΟΓIA ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Verkauf BS. Myomectomy for fertility enhancement and preservation. Fertil Steril 1992; 58: Buttram VC, Reiter RC. Uterine Leiomyomata: etiology, symptomatology, and management. Fertil Steril 1981; 36: Donnez J, Jadoul P. What are the implications of myomas on fertility? A need for a debate? Hum Reprod 2002; 17: Hurst SB, Matthews LM, Marshburn BP. Laparoscopic myomectomy for symptomatic uterine myomas. Fertil Steril 2005; 83: American Society for Reproductive Medicine Practice Committee. Myomas and reproductive function. American Society for Reproductive Medicine Practice Committee Report, Nov. 2001; available on-line at: pdf. 6. Bulletti C, De Ziegler D, Polli V, Diotallevi L, Del Ferro E, Flamigni C. The role of leiomyomas in infertility. J Am Assoc Gynecol Laparosc 1999; 6: Hunt JE, Wallach EE. Uterine factor in infertility: an overview. Clin Gynecol 1974; 17: Vollen-Hoven BJ, Lawrence AS, Healy DL. Uterine fibroids: a clinical review. Br J Obstet Gynecol 1990; 97: Deligdish L, Lowenthal M. Endometrial changes associated with myomata of the uterus. J Clin Pathol 1970; 23: Seoud MA, Patterson R, Muasher SJ, Coddington CC 3rd. Effects of myomas or prior myomectomy on in vitro fertilization (IVF) performance. J Assist Reprod Genet 1992; 9: Eldar-Geva T, Meagher S, Healy DL, MacLachlan V, Breheny S, Wood C. Effect of intramural, subserosal, and submucosal uterine fibroids on the outcome of assisted reproductive technology treatment. Fertil Steril 1998; 70: Narayan R, Goswamy R. Treatment of submucus fibroids, and outcome of assisted conception. J Am Assoc Gyn Laparosc 1994; 1: Pellicano M, Guida M, Bramante S, Acunzo G, Di Spiezio Sardo A, Tommaselli GA, et al. Reproductive outcome after autocrosslinked hyaluronic acid gel application in infertile patients who underwent laparoscopic myomectomy. Fertil Steril 2005; 83: Surrey E, Minjarez DA, Stevens JM, Schoolcraft BS, Schoolcraft WB. Effect of myomectomy on the outcome of assisted reproductive technologies. Fertil Steril 2005; 83: Farhi J, Ashkenazi J, Feldberg D, Dicker D, Orvieto R, Ben Rafael Z. Effect of uterine leiomyomata on the results of in-vitro fertilization treatment. Hum Reprod 1995; 10: Ramzy AM, Satta M, Amin Y, Mansour RT, Serour GI, Aboulghar MA. Uterine myomata and outcome af assisted reproduction. Hum Reprod 1998; 13: Surrey ES, Lietz AK, Schoolcraft WB. Impact of intramural leiomyoma in patients with a normal endometrial cavity on in vitro fertilization-embryo transfer cycle outcome. Fertil Steril 2001; 75: Stovall DW, Parrish SB, Van Voorhis BJ, Hahn SJ, Sparks AE, Syrop CH. Uterine leiomyomas reduce the efficacy of assisted reproduction cycles: results of a matched follow-up study. Hum Reprod 1998; 13: Oliveira FG, Abdelmassih VG, Diamond MP, Dozortsev D, Melo NR, Abdelmassih R. Impact of subserosal and intramural uterine fibroids that do not distort the endometrial cavity on the outcome of in vitro fertilization-intracytoplasmic sperm injection. Fertil Steril 2004; 81: Jun SH, Ginsburg ES, Racowsky C, Wise LA, Hornstein MD. Uterine leiomyomas and their effect on in vitro fertilization outcome: a retrospective study. J Assist Reprod Genet 2001; 18: Healy DL. Impact of uterine fibroids on ART outcome. Environ Health Perspect 2000; 108: Seracchioli R, Rossi S, Govoni F. Fertility and obstetric outcome after laparoscopic myomectomy of large myomata: a randomized comparison with abdominal myomectomy. Hum Reprod 2000; 15: Stringer NH, Walker JC, Meyer PM. Comparison of 49 laparoscopic myomectomies with 49 open myomectomies. J Am Assoc Gynecol Laparosc 1997; 4: Campo S, Campo V, Gambadauro P. Reproductive outcomes before and after laparoscopic or abdominal myomectomy for subserous or intramural myomas. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2003; 110: Goldberg J, Pereira L, Berghella V. Pregnancy outcomes after treatment for fibromyomata: uterine artery embolization versus laparoscopic myomectomy. Am J Obstet Gynecol 2004; 191: Li TC, Mortimer R, Cooke ID. Myomectomy: a retrospective study to examine reproductive performance before and after surgery. Hum Reprod 1999; 14: Vercellini P, Maddalena S, De Giorgio O, Pesole A, Ferrari L, Crosignani PG. Determinants of reproductive outcome after abdominal myomectomy for infertility. Fertil Steril 1999; 72: Fauconnier A, Chapron C, Babaki-Fard K, Dubuisson JB. Recurrence of leiomyomata after myomectomy. Hum Reprod 2000; 6: Zollner T, Classen V, Steck T. Fertility and pregnancy 117

8 Κατσικης και συν. outcome after myomectomy. Geburtsh. Frauenheilk 2001; 61: Gatti D, Falsetti L, Viani A, Gastaldi A. Uterine fibromyomata and sterility: role of myomectomy. Acta Eur Fertil 1989; 20: Gehlbach DL, Sousa RC, Carpenter SE, Rock JA. Abdominal myomectomy in the treatment of infertility. Int J Gynaecol Obstet 1993; 40: Sudik R, Husch K, Steller J, Daume E. Fertility and pregnancy outcome after myomectomy in sterility patients. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1996; 65: Dessolle L, Soriano D, Poncelet C, Benifla JL, Madelenat P, Darai E. Determinants of pregnancy rate and obstetric outcome after laparoscopic myomectomy for infertility. Fertil Steril 2001; 76: Rossetti A, Sizzi O, Soranna L, Mancuso S, Lanzone A. Fertility outcome: long-term results after laparoscopic myomectomy. Gynecol Endocrinol 2001; 15: Ancien P, Querada F. Abdominal myomectomy: results of a simple operative technique. Fertil Steril 1996; 65: Donnez J, Mathieu PE, Bassil S, Smets M, Nisolle M, Berliere M. Fibroids: management and treatment: the state of the art. Hum Reprod 1996; 11: Donnez J, Nisolle M. Nd-YAG laser hysteroscopic surgery: endometrial ablation, partial endometrial ablation and myomectomy. Reprod Med Rev 1993; 2: Donnez J, Schrurs B, Gillerot S, Sandow J, Clerckx F. Treatment of uterine fibroids with implants of gonadotrophin releasing-hormone agonist: assessment of hysterography. Fertil Steril 1989; 51: Donnez J, Polet R, Smets M, Bassil S, Nisolle M. Hysteroscopic myomectomy. Curr Opin Obstet Gynecol 1995; 7: Donnez J, Nisolle M, Smets M, Squifflet JL. Hysteroscopic myomectomy. In Donnez J, Nisolle M and Comforth (eds). An atlas of operative laparoscopy and hysteroscopy. Parthenon publishing 2001: Donnez J, Nisolle M, Grandjean P, Gillerot S, Clerckx F. The place of GnRH agonist in the treatment of endometriosis and fibroids by advanced endoscopic techniques. Br J Obstet Gynaecol 1992; 99: Nisolle M, Donnez J, Casanas-Roux F, Saussoy P, Gillerot S. Advanced endoscopic techniques used in dysfunctional bleeding, fibroids and endometriosis, and the role of gonadotrophin-releasing hormone agonist treatment. Br J Obstet Gynaecol 1994; 101: Varasteh NN, Neuwirth RS, Levin B, Keltz MD. Pregnancy rates after hysteroscopic polypectomy and myomectomy in infertile women. Obstet Gynecol 1999; 94: Fernandez H, Sefrioui O, Virelizier C, Gervaise A, 118 Ο ρολος των ινομυωματων στη γονιμοτητα Gomel V, Frydman R. Hysteroscopic rejection of submucosal myomas in patients with infertility. Hum Reprod 2001; 16: Seracchioli R, Rossi S, Govoni F, Rossi E, Venturoli S, Bulletti C, Flamigni C. Fertility and obstetric outcome after laparoscopic myomectomy of large myomata: a randomized comparison with abdominal myomectomy. Hum Reprod 2000; 15: Mais V, Ajossa S, Piras B, Guerriero S, Marongiu D, Melis GB. Prevention of de-novo adhesion formation after laparoscopic myomectomy: a randomized trial to evaluate the effectiveness of an oxidized regenerated cellulose absorbable barrier. Hum reprod 1995; 10: Bulletti C, Polli V, Negrini V, Giacomucci E, Flamigni C. Adhesion formation after laparoscopic myomectomy. J Am Assoc Gynecol Laparosc 1996; 3: Diamond MP. Reduction of adhesions after uterine myomectomy by Seprafilm membrane (HAL-F): a blinded, prospective, randomized, multicenter clinical study. Fertil Steril 1996; 66: Dubuisson JB, Fauconnier A, Babaki-Fard K, Chapron C. Laparoscopic myomectomy: a current review. Hum Reprod Update 2000; 6: Nehzat FR, Roemisch M, Nezhat CH, Seidman DS, Nehzat CR. Recurrence rate after laparoscopic myomectomy. J Am Assoc Gynecol Laparosc 1998; 5: Ravina JH, Herbreteau D, Ciraru-Vigneron N, Bouret JM, Houdart E, Aymard A, et al. Arterial embolisation to treat uterine myomata. Lancet 1995; 346: Forman RG, Reidy J, Nott V. Fibroids and Fertility. SMIT/CIMIT 11th annual scientific meeting, Boston, Goldfarb HA. YAG laser laparoscopic coagulation of symptomatic myomas. J Reprod Med 1992; 37: Chapman R. Treatment of uterine myomas by interstitial hyperthermia. Gynecol Endosc 1993; 2: Nisolle M, Smets M, Gillerot S. Laparoscopic myolysis with the Nd: YAG laser. J Gynecol Surg 1993; 9: Goldfarb HA. Bipolar laparoscopic needles for myoma coagulation. J Am Assoc Gynecol Laparosc 1995; 2: Phillips D. Laparoscopic leiomyomata coagulationmyolysis. Gynecol Endosc 1995; 4: Zreik T, Rutherford T, Palter S. Cryomyolysis: a new procedure for the conservative treatment of uterine fibroids. J Am Assoc Gynecol Laparosc 1998; 1: Donnez J, Polet R, Squifflet JL. Laparoscopic myolysis. Gynecol Endosc (Proceedings of the ESGE meeting, Stockholm) 1999: Donnez J, Squifflet JL, Polet R, Nisolle M. Laparoscopic myolysis. Hum Reprod 2000; 6:

Εξωσωματική γονιμοποίηση και ινομυώματα. Αλέξανδρος Δ. Τζεφεράκος Μονάδα Αναπαραγωγικής Ιατρικής «ΛΗΤΩ»

Εξωσωματική γονιμοποίηση και ινομυώματα. Αλέξανδρος Δ. Τζεφεράκος Μονάδα Αναπαραγωγικής Ιατρικής «ΛΗΤΩ» Εξωσωματική γονιμοποίηση και ινομυώματα Αλέξανδρος Δ. Τζεφεράκος Μονάδα Αναπαραγωγικής Ιατρικής «ΛΗΤΩ» Τα ινομυώματα εμφανίζονται στο 30% των γυναικών. Τα ινομυώματα επηρεάζουν αρνητικά την γονιμοποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοσκοπική αντιμετώπιση ινομυωμάτων

Ενδοσκοπική αντιμετώπιση ινομυωμάτων 18(2):134-XX, 18(2):134-141, 2006 Ανασκόπηση Ενδοσκοπική αντιμετώπιση ινομυωμάτων Γ. Γκριμπίζης Θ. Μίκος Ι. Μπόντης Α' Μαιευτική - Γυναικολογική κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Αλληλογραφία: Γρηγόριος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘ. Α.

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘ. Α. ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘ. Α. ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ Η ανικανότητα σύλληψης μετά από ένα χρόνο σεξουαλικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση του ζευγαριού που θέλει να τεκνοποιήσει

Διαχείριση του ζευγαριού που θέλει να τεκνοποιήσει Διαχείριση του ζευγαριού που θέλει να τεκνοποιήσει Υπογονιµότητα: αδυναµία σύλληψης µετά από 1 χρόνο ελεύθερων σεξουαλικών επαφών Ικανότητα σύλληψης/µήνα: ~20% 10-15% των ζευγαριών: πρόβληµα υπογονιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΩΟΘΥΛΑΚΙΟΡΡΗΞΙΑΣ ΛΗΨΗ ΩΑΡΙΩΝ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΒΡΥΟΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υστεροσκοπική ινομυωματεκτομία

Υστεροσκοπική ινομυωματεκτομία Υστεροσκοπική ινομυωματεκτομία Νικόλαος Π. Παπαδόπουλος MD, PhD Επιστημονικός συνεργάτης, Α Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μετεκπαιδευμένος στη Λαπαροσκοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ. Μανουρά Αντωνία. Νεογνολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Κρήτης

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ. Μανουρά Αντωνία. Νεογνολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Κρήτης ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Μανουρά Αντωνία Νεογνολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Κρήτης Σχεδόν τριάντα χρόνια έχουν περάσει από τη γέννηση του πρώτου «µωρού του σωλήνα». Από τότε,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ (SPERM POOLING) ΚΑΙ ΕΝΔΟΜΗΤΡΟ ΣΑΛΠΙΓΓΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ (IUTPI) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ (SPERM POOLING) ΚΑΙ ΕΝΔΟΜΗΤΡΟ ΣΑΛΠΙΓΓΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ (IUTPI) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ (SPERM POOLING) ΚΑΙ ΕΝΔΟΜΗΤΡΟ ΣΑΛΠΙΓΓΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ (IUTPI) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΑΜΑΣ Λ, ΡΩΜΗΟΥ Φ, ΝΙΚΗΤΟΣ Ε, ΜΑΜΑ Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣ. ΣΙΔΕΡΗΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 6, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 115 27, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210 7777.654, FAX

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣ. ΣΙΔΕΡΗΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 6, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 115 27, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210 7777.654, FAX ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Μικροβιολογικό & Ερευνητικό Εργαστήριο Καθ έξιν Αποβολές Οι καθ 'έξιν αποβολές είναι μια ασθένεια σαφώς διακριτή από τη στειρότητα, και που ορίζεται ως δύο ή περισσότερες αποτυχημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (STEM CELLS).

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (STEM CELLS). ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (STEM CELLS). ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Επικ. Καθηγητής Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΘ. Α. ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

www.cirse.org www.uterinefibroids.eu

www.cirse.org www.uterinefibroids.eu Εμβολισμός Ινομυωμάτων Μήτρας Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική www.cirse.org www.uterinefibroids.eu Cardiovascular and Interventional Radiological Society of

Διαβάστε περισσότερα

Διακολπική υδρολαπαροσκόπηση

Διακολπική υδρολαπαροσκόπηση 22(1):47-51, 2010 Ανασκοπήσεις Γ. Πάντος 1,2 Κ. Αλμαλόγλου 2 Μ. Φράγκος 1 Α. Σόρτσης 1 Β. Ταρλατζής 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ύπαρξη σημαντικών μειονεκτημάτων που συνοδεύουν τη διαγνωστική λαπαροσκόπηση, η οποία βεβαίως

Διαβάστε περισσότερα

6. ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

6. ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Τα ινομυώματα της μήτρας είναι οι πιο συχνοί γυναικολογικοί όγκοι, που σε ορισμένες μελέτες αφορούν μέχρι και το 70-80% των γυναικών της αναπαραγωγικής ηλικίας. Η θεραπεία τους

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοπιστία και η ασφάλεια της διαγνωστικής υστεροσκόπησης σε προ-εμμηνοπαυσιακές και μετεμμηνοπαυσιακές. τελευταία δεκαετία. Περίληψη ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η αξιοπιστία και η ασφάλεια της διαγνωστικής υστεροσκόπησης σε προ-εμμηνοπαυσιακές και μετεμμηνοπαυσιακές. τελευταία δεκαετία. Περίληψη ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Η αξιοπιστία και η ασφάλεια της διαγνωστικής υστεροσκόπησης σε προ-εμμηνοπαυσιακές και μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες: Κλινική εμπειρία την τελευταία δεκαετία Ν. Μακρής, Ε. Βομβολάκη, Α. Αντσακλής

Διαβάστε περισσότερα

GnRH ανάλογα. Στρατής Κολυµπιανάκης MD MSc PhD. Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας και Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής

GnRH ανάλογα. Στρατής Κολυµπιανάκης MD MSc PhD. Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας και Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής GnRH ανάλογα Στρατής Κολυµπιανάκης MD MSc PhD Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας και Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής Μονάδα Ανθρώπινης Αναπαραγωγής Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΕΝΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΗΤΕΡΑ «ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

«ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΕΝΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΗΤΕΡΑ «ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ «ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ» ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» ΜΗΤΕΡΑ Η εξέλιξη στην υπερηχογραφική τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυμοσύνη μετά τα 40. Είναι κύηση υψηλού κινδύνου;

Εγκυμοσύνη μετά τα 40. Είναι κύηση υψηλού κινδύνου; EΛΛHNIKO ΠEPIOΔIKO ΓYNAIKOΛOΓIAΣ & MAIEYTIKHΣ TΟΜ. 3, TΕΥΧ. 3, ΣΕΛ. 239-244, 2004 ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εγκυμοσύνη μετά τα 40. Είναι κύηση υψηλού κινδύνου; Ευάγγελος Δρίζης, Νικόλαος Πράπας, Αλέξιος Παπανικολάου,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνοκοοικονομικές και ψυχολογικές επιπτώσεις των ινομυωμάτων της μήτρας

Κοινωνοκοοικονομικές και ψυχολογικές επιπτώσεις των ινομυωμάτων της μήτρας 18(2):129-133, 2006 Ανασκόπηση Κοινωνοκοοικονομικές και ψυχολογικές επιπτώσεις των ινομυωμάτων της μήτρας Κ. Δίνας Κ. Πανταζής Λ. Ζεπειρίδης Θ. Θεοδωρίδης Θ. Αγοραστός Ι.Ν. Μπόντης Περίληψη Τα ινομυώματα

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος της. Υστεροσκόπησης. στην. ανεξήγητη υπογονιμότητα

O ρόλος της. Υστεροσκόπησης. στην. ανεξήγητη υπογονιμότητα O ρόλος της Υστεροσκόπησης στην ανεξήγητη υπογονιμότητα Αλέξανδρος Δ. Τζεφεράκος ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μαιευτήριο «ΛΗΤΩ» 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής ενδοσκόπησης. Θεσσαλονίκη 24/05/2008

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμβολισμός των μητριαίων αρτηριών στην αντιμετώπιση των ινομυωμάτων της μήτρας

Ο εμβολισμός των μητριαίων αρτηριών στην αντιμετώπιση των ινομυωμάτων της μήτρας 18(2):148-XX, 18(2):148-154, 2006 Ανασκόπηση Ο εμβολισμός των μητριαίων αρτηριών στην αντιμετώπιση των ινομυωμάτων της μήτρας Α. Παπανικολάου Ε. Μπίλλη Α Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερες πηγές ενέργειας στην ενδοσκοπική χειρουργική

Νεότερες πηγές ενέργειας στην ενδοσκοπική χειρουργική 22(1):30-34, 2010 Ανασκοπήσεις Νεότερες πηγές ενέργειας στην ενδοσκοπική χειρουργική Μ.Σ. Παπαδόπουλος Ν.Π. Παπαδόπουλος Γ. Πάντος Β.Κ. Ταρλατζής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το μονοπολικό και το διπολικό ρεύμα παραμένουν

Διαβάστε περισσότερα

Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση (P.G.D) σε χρωμοσωμικές ανωμαλίες και κληρονομικά νοσήματα

Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση (P.G.D) σε χρωμοσωμικές ανωμαλίες και κληρονομικά νοσήματα Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση (P.G.D) σε χρωμοσωμικές ανωμαλίες και κληρονομικά νοσήματα MAΡΙΑ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ Κλινική Εμβρυολόγος Μονάδα Αναπαραγωγικής Ιατρικής Περιεχόμενα Ορισμός Ιστορική Αναδρομή Γενετική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ Ροδολάκης Α., Θωμάκος Ν., Βλάχος Γ., Χαϊδόπουλος Δ., Σωτηροπούλου Μ., Παπασπύρου Ειρ., Κουτρούμπα Ι., Μουλοπούλου Α., Λουτράδης

Διαβάστε περισσότερα

Στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου www.embio.com.gr. μπορείτε να δείτε video της μονάδας embio

Στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου www.embio.com.gr. μπορείτε να δείτε video της μονάδας embio Στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου www.embio.com.gr μπορείτε να δείτε video της μονάδας embio 2 3 Ηλίας Θ. Γάτος MD Χειρουργός Γυναικολόγος - Μαιευτήρας Eιδικός στην εξωσωματική γονιμοποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

Κύηση και ινομυώματα

Κύηση και ινομυώματα EΛΛHNIKH MAIEYTIKH & ΓYNAIKOΛΟΓIA 18(2):119-128, 2006 Ανασκόπηση Κύηση και ινομυώματα Γ.Π. Ταμπακούδης Ι.Ν. Μπόντης Α' Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» Αλληλογραφία:

Διαβάστε περισσότερα

Βουβωνοκήλες. ιαμαντής Θεόδωρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Βουβωνοκήλες

Βουβωνοκήλες. ιαμαντής Θεόδωρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες 1 Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες Λοξή Βουβωνοκήλη 2 Βουβωνοκήλες Ευθεία Βουβωνοκήλη Χειρουργικές Τεχνικές Ανοικτές πρόσθιες τεχνικές (Bassini, McVay, Shouldice) Ανοικτές οπίσθιες τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ & ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ & ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ & ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ WORKSHOP Σάββατο 27 Ιουνίου 2015 ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ναυαρίνου & Ρήγα Φεραίου Καλαμάτα Οργάνωση: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WORKSHOP 09:30 10:15 Χαιρετισμοί Δραστηριότητες της ΕΕΑΙ Ευγένιος Κουμαντάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΕΡΜΑ σε ελεύθερη πτώση!

ΣΠΕΡΜΑ σε ελεύθερη πτώση! ΣΠΕΡΜΑ σε ελεύθερη πτώση! Σοβαρό πρόβλημα υπογονιμότητας αντιμετωπίζει η Γηραιά Ηπειρος και δύο από τις κύριες αιτίες είναι η ποσότητα και η ποιότητα του σπέρματος, που φθίνουν συνεχώς... Νέες μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

elonva : καινοτοµία στη θεραπεία µε επίκεντρο την ασθενή

elonva : καινοτοµία στη θεραπεία µε επίκεντρο την ασθενή elonva : καινοτοµία στη θεραπεία µε επίκεντρο την ασθενή Επικεντρωµένη στην ασθενή προσέγγιση της Ελεγχόµενης Διέγερσης των Ωοθηκών (COS) Βελτιστοποίηση της αναλογίας κινδύνου /οφέλους Μείωση του OHSS

Διαβάστε περισσότερα

Εξωσωματική γονιμοποίηση μετά τα 40

Εξωσωματική γονιμοποίηση μετά τα 40 EλλHNIKH MAIEYTIKH & γynaikoλογia 19(3):246-251, 2007 Aνασκόπηση Εξωσωματική γονιμοποίηση μετά τα 40 Σ. Kολυμπιανάκης Χ. Βενέτης Β. Ταρλατζής Περιληψη Η αρνητική επίπτωση της ηλικίας στη γονιμότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Δ. Τζεφεράκος

Αλέξανδρος Δ. Τζεφεράκος Κλασσική Εξωσωματική Γονιμοποίηση και Εμβρυομεταφορά στο στάδιο της βλαστοκύστης Αλέξανδρος Δ. Τζεφεράκος «ΜΟΝΑΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» μαιευτήρια «ΜΗΤΕΡΑ» και «ΛΗΤΩ» 2002 Κατά τη διαδικασία της εξωσωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Μαιευτήρα, Χειρουργό Γυναικολόγο αναπαραγωγής, Μιχάλη Κλ. Φραγκουλίδη

Συνέντευξη με τον Μαιευτήρα, Χειρουργό Γυναικολόγο αναπαραγωγής, Μιχάλη Κλ. Φραγκουλίδη Συνέντευξη με τον Μαιευτήρα, Χειρουργό Γυναικολόγο αναπαραγωγής, Μιχάλη Κλ. Φραγκουλίδη Η ανδρική υπογονιμότητα είναι ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα τον επιστημονικό κόσμο με δεδομένο ότι τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

λαπαροσκοπικά εργαλεία.

λαπαροσκοπικά εργαλεία. 1η Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αθήνα., Κεντρικά Χειρουργεία, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών, 3Παθολογοανατομικό τμήμα, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών 1

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αθήνα, 20/05/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας στο Βόλο, 28-31 Μαΐου 2015 Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΩΧΡΙΝΟΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΚΥΗΣΗ 35 ΕΒΔ. ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ. Κουμπής Δ.Χρυσοβαλάντης M.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΩΧΡΙΝΟΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΚΥΗΣΗ 35 ΕΒΔ. ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ. Κουμπής Δ.Χρυσοβαλάντης M. 96 ΤΥΕΘ - Κλινική Χιος, 2401 ΓΣΝΑ, 3Κλινίκη Χίος, 4ΓΝΝ ΧΙΟΥ 1 Εισαγωγή Το περιστατικό που περιγράφεται αποτελεί σπάνια εμφάνιση του συνδρόμου της ωχρινοτρόπου διέγερσης των ωοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Η αναρροφητική βιοψία των όρχεων (FNA) στην ανδρική υπογονιμότητα. Νεώτερα δεδομένα

Η αναρροφητική βιοψία των όρχεων (FNA) στην ανδρική υπογονιμότητα. Νεώτερα δεδομένα Η αναρροφητική βιοψία των όρχεων (FNA) στην ανδρική υπογονιμότητα. Νεώτερα δεδομένα Παπανικολάου Αθανάσιος Αναπληρωτής Διευθυντής ΕΣΥ Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Η αναρροφητική βιοψία των όρχεων

Διαβάστε περισσότερα

7. ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

7. ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Η ενδομητρίωση ορίζεται ως η παρουσία ενδομητριοειδούς ιστού εκτός της ενδομητρικής κοιλότητας, η οποία προκαλεί χρόνια φλεγμονώδη αντίδραση. Είναι μια γυναικολογική πάθηση που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 23 Νοέμβριος 2014

Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 23 Νοέμβριος 2014 Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 23 Νοέμβριος 2014 στη Μαιευτική και Γυναικολογία 1. Εισαγωγή Ως συμφύσεις θεωρούνται ταινίες ινώδους ιστού που δύνανται να αναπτυχθούν μεταξύ αλλά και στο εσωτερικό των οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ Μεσογείων 6, Αμπελόκηποι 115 27 ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ [1]/[6] ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Περίπου το 15% των ζευγαριών δεν είναι σε θέση να συλλάβουν μετά από ένα χρόνο ελεύθερων σεξουαλικών επαφών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

παράκαμψη κατά Roux-en-Y σε 4 ασθενείς με κρανιοφαρυγγίωμα

παράκαμψη κατά Roux-en-Y σε 4 ασθενείς με κρανιοφαρυγγίωμα παράκαμψη κατά Roux-en-Y 1 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 2 ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ», Αθήνα, 3 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 4Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 5 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διαλέξεων & Εργαστηριακών Ασκήσεων Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Φυσιολογία Αναπαραγωγής» Παρασκευή 17 Απριλίου 2015

Πρόγραμμα Διαλέξεων & Εργαστηριακών Ασκήσεων Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Φυσιολογία Αναπαραγωγής» Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 18:00-19:00 Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή (Νίκος Νικολέττος) 19:00-21:00 Δημογραφία και γονιμότητα (Θόδωρος Κωνσταντινίδης, Ευαγγελία Νένα) Σάββατο 18 Απριλίου 2015 09:00-11:00

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικοί παράγοντες και η αντιμετώπιση της υπογονιμότητας

Γενετικοί παράγοντες και η αντιμετώπιση της υπογονιμότητας Γενετικοί παράγοντες και η αντιμετώπιση της υπογονιμότητας Δρ. Ελένη Κοντογιάννη Εμβρυολόγος-Γενετιστής Επιστημονική Διευθύντρια Ινστιτούτου Γυναικολογίας και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής «IVF and Genetics»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ

ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΚΑΘ` ΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΕΣ (πληροφορίες για το κοινό σύμφωνα με το Βρετανικό κολλέγιο μαιευτήρωνγυναικολόγων) για περισσότερες πληροφορίες η γυναίκα πρέπει να συμβουλεύεται το γυναικολόγο της. ΓΕΝΙΚΑ Αποβολή είναι

Διαβάστε περισσότερα

Στο Εργαστήριο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής προσφέρονται διαγνωστικές εξετάσεις που σχετίζονται με την ανδρική υπογονιμυπογονημότηταότητα όπως:

Στο Εργαστήριο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής προσφέρονται διαγνωστικές εξετάσεις που σχετίζονται με την ανδρική υπογονιμυπογονημότηταότητα όπως: Σ. Κονιδάρης Αν. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Στ. Μπάκα Επ. Καθηγήτρια Βιοπαθολογίας Π. Βάκας Επ. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Δ. Τζανακάκη Κλινική Εμβρυολόγος Στο Τμήμα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΟΝΙΜΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ Ραφαέλλα Ζάττα Λεμεσός 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟ ΛΕΙΟΜΥΩΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟ ΛΕΙΟΜΥΩΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟ ΛΕΙΟΜΥΩΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Ι. Θανασάς, Μ. Καλινδέρης, Β. Σταυροπούλου, Π. Κεσκερίδης, Κ. Κουτσογεωργόπουλος, Μ. Ευαγγέλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα λειομυώματα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Καθ' έξιν Αποβολών

Τμήμα Καθ' έξιν Αποβολών Τμήμα Καθ' έξιν Αποβολών Αν. Καθηγητής Σ. Δενδρινός 1 / 7 Το Τμήμα Επανειλημμένων Αποβολών αποτελεί ειδικό Τμήμα της Β Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών με αντικείμενο τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΑ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΑ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΑ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Ι. Θανασάς, Δ. Κυριακίδης, Μ. Τζιομάκη, Ε. Γληγόρη, Δ. Βουτσελά, Α. Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα ινομυώματα είναι κοινά νεοπλάσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Ειρήνη Αδάμου Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ

Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ Κουτρούµπα Ι, Χαϊδόπουλος Δ, Θωµάκος Ν, Σωτηροπούλου Μ, Καθοπούλης Ν, Βλάχος

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Killer Application in Telecoms the killer application of the future will be Organizational Excellence Do not

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΙΕΥΤΗΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Οι αλήθειες και οι μύθοι Υπεύθυνοι Ηµερίδας Dr. Λουκάς Κλέντζερης M.D. (Sheffield)

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμένος τοκετός στο σπίτι

Προγραμματισμένος τοκετός στο σπίτι Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 18 Μάιος 2014 Εισαγωγή Στην Ελλάδα ακόμη δεν υπάρχουν επίσημα επιδημιολογικά δεδομένα και υπολογίζεται ότι στις Η.Π.Α οι τοκετοί στο σπίτι αποτελούν περίπου το 0,5% των γεννήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΠΥΡΟΥ ΣΑΡΡΗ Δρ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑ- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥ ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ ΒΑΣΣΟΥ 26 ΤΤ 11521 ΤΗΛ. 210-6421525, 6944777773 e-mail : sarrissp@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΠΥΡΟΥ ΣΑΡΡΗ Δρ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑ- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥ ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ ΒΑΣΣΟΥ 26 ΤΤ 11521 ΤΗΛ. 210-6421525, 6944777773 e-mail : sarrissp@hotmail. Ο κ. Σπυρίδων Σαρρής είναι Μαιευτήρας Γυναικολόγος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε Διευθυντής του τμήματος μικροχειρουργικής στο Μαιευτήριο Μαρικα Ηλιάδη όπου πρωτοποριακά για την Ελλάδα εφάρμοσε

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Prognostic groups in 1676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοκοιλιακές συμφύσεις και χρόνιος πυελικός πόνος

Ενδοκοιλιακές συμφύσεις και χρόνιος πυελικός πόνος 20(3):219-225, 2008 Aνασκόπηση Ενδοκοιλιακές συμφύσεις και χρόνιος πυελικός πόνος Κ. Αλμαλόγλου 1 Γ. Πάντος 1,2 Ι. Μπόντης 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο χρόνιος πυελικός πόνος συχνά αποδίδεται στην παρουσία ενδοκοιλιακών

Διαβάστε περισσότερα

Προφύλαξη και διατήρηση της γονιμότητας γυναικών με καρκίνο. Η εμπειρία 5 χρόνων στην κρυοσυντήρηση ωοθηκικών ιστών και ωαρίων.

Προφύλαξη και διατήρηση της γονιμότητας γυναικών με καρκίνο. Η εμπειρία 5 χρόνων στην κρυοσυντήρηση ωοθηκικών ιστών και ωαρίων. Προφύλαξη και διατήρηση της γονιμότητας γυναικών με καρκίνο. Η εμπειρία 5 χρόνων στην κρυοσυντήρηση ωοθηκικών ιστών και ωαρίων. Τζεφεράκος Αλέξανδρος ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ «ΛΗΤΩ» Βρισκόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ

ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ Παθοφυσιολογία, Διάγνωση και Αντιμετώπιση Alexander Kofinas, MD Director Kofinas Perinatal Associate Professor Clinical Obstetrics and Gynecology Cornell University, College of Medicine

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ Μετεµµηνοπαυσιακό Ορµονικό Προφίλ (Για µετεµµηνοπαυσιακούς και ακανόνιστους κύκλους) Η εµµηνόπαυση προκαλείται από σταδιακή µεταβολή της ευαισθησίας των ωοθηκών προς τις Γοναδοτροπίνες

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΨΥΧΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ» Ταουσάνη Ελευθερία, Καθηγήτρια Εφαρμογών,

«Η ΨΥΧΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ» Ταουσάνη Ελευθερία, Καθηγήτρια Εφαρμογών, «Η ΨΥΧΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΥΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ» Ταουσάνη Ελευθερία, Καθηγήτρια Εφαρμογών, Μωραΐτου Μάρθα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μαιευτικής, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκη Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Σε σχέση με την επιχορήγουμενη από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ 2007-

Σε σχέση με την επιχορήγουμενη από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ 2007- Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες, Σε σχέση με την επιχορήγουμενη από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ 2007-2013) πρότασής μας με Κωδικό υποβολής 1264, ακρωνύμιο ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ και

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ. Ροβίθης Μ. 2006

Επιδημιολογία 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ. Ροβίθης Μ. 2006 Επιδημιολογία 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Ροβίθης Μ. 2006 1 Τα στάδια της επιδημιολογικής έρευνας ταξινομούνται με μια λογική σειρά στην οποία κάθε φάση εξαρτάται από την προηγούμενη. Μια εκτεταμένη λίστα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικά Δεδομένα Στα Μαιευτήρια των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων για το έτος 2007

Αριθμητικά Δεδομένα Στα Μαιευτήρια των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων για το έτος 2007 Αριθμητικά Δεδομένα Στα Μαιευτήρια των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων για το έτος 2007 Η φύση έχει προικίσει τη γυναίκα με ένα θείο δώρο: να μπορεί να φέρνει στον κόσμο τα παιδιά της. Είναι έτσι φτιαγμένη για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Υδροσάλπιγγα και IVF Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις στις σάλπιγγες. Αλέξανδρος Δ. Τζεφεράκος «Μονάδα Αναπαραγωγικής Ιατρικής» Μαιευτήριο «ΛΗΤΩ»

Υδροσάλπιγγα και IVF Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις στις σάλπιγγες. Αλέξανδρος Δ. Τζεφεράκος «Μονάδα Αναπαραγωγικής Ιατρικής» Μαιευτήριο «ΛΗΤΩ» Υδροσάλπιγγα και IVF Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις στις σάλπιγγες Αλέξανδρος Δ. Τζεφεράκος «Μονάδα Αναπαραγωγικής Ιατρικής» Μαιευτήριο «ΛΗΤΩ» Ο σαλπιγγικός παράγοντας υπήρξε η αρχική αιτία για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Ευάγγελος Μακράκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι επαναλαμβανόμενες αποτυχίες εμφύτευσης (ΕΑΕ) μετά εξωσωματική γονιμοποίηση αποτελούν ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 6 Ιούλιος 2013. Φαρµακευτική αντιµετώπιση Πόνου σχετιζόµενου µε Ενδοµητρίωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 6 Ιούλιος 2013. Φαρµακευτική αντιµετώπιση Πόνου σχετιζόµενου µε Ενδοµητρίωση Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 6 Ιούλιος 2013 Φαρµακευτική αντιµετώπιση Πόνου σχετιζόµενου µε Ενδοµητρίωση Η ενδοµητρίωση αποτελεί µια χρόνια και συχνά εξελικτική φλεγµονώδη κατάσταση της πυέλου µε κυρίαρχο σύµπτωµα

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΦΝΕ & εγκυμοσύνη. Σ. Μιχόπουλος Γαστρεντερολογική κλινική Νοσ. «Αλεξάνδρα»

ΙΦΝΕ & εγκυμοσύνη. Σ. Μιχόπουλος Γαστρεντερολογική κλινική Νοσ. «Αλεξάνδρα» ΙΦΝΕ & εγκυμοσύνη Σ. Μιχόπουλος Γαστρεντερολογική κλινική Νοσ. «Αλεξάνδρα» Γονιμότητα ΙΦΝΕ & εγκυμοσύνη Επίδραση εγκυμοσύνης στις ΙΦΝΕ Επίδραση των ΙΦΝΕ στην εγκυμοσύνη Χειρισμός ΙΦΝΕ κατά την εγκυμοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΟΠΕΠΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΕΥΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΟΣ ΔΩΔ/ΛΟΥ ΚΑΙ ΧΟΛΗΔΟΧΟΛΙΘΙΑΣΗΣ

ΧΟΛΟΠΕΠΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΕΥΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΟΣ ΔΩΔ/ΛΟΥ ΚΑΙ ΧΟΛΗΔΟΧΟΛΙΘΙΑΣΗΣ Συζήτηση Αναφορές ΕΔΑΦΟΣ ΕΥΜΕΓΕΘΟΥΣ 1 Α Χειρουργική 424 ΓΣΝΕ, 2 Γαστεντερολογικό 424 ΓΣΝΕ Το 23% των ασθενών όπου υποβάλλονται σε ERCP παρουσιάζουν περιληκυθικά εκκολπώματα Tα περισσότερα εκκολπώματα δωδ/λου

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση των κακώσεων του πεπτικού συστήματος και των αγγείων στη λαπαροσκοπική ολική υστερεκτομή

Ανασκόπηση των κακώσεων του πεπτικού συστήματος και των αγγείων στη λαπαροσκοπική ολική υστερεκτομή ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & MΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TΟΜ. 10, TΕΥΧ. 3, ΣΕΛ. 95-104, 2011 Ανασκόπηση των κακώσεων του πεπτικού συστήματος και των αγγείων στη λαπαροσκοπική ολική υστερεκτομή Κατσάκος Ι. 1, Καρπέτα

Διαβάστε περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» Βιόπολις, 41110 Λάρισα E-mail: messinis@med.uth.gr Τηλ. 2413502795, 2413502796 Fax.

Διαβάστε περισσότερα

3/12/2014. Εξωσωµατική γονιµοποίηση (IVF) Πτωχές Απαντήτριες. Αίτια πτωχής απάντησης ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

3/12/2014. Εξωσωµατική γονιµοποίηση (IVF) Πτωχές Απαντήτριες. Αίτια πτωχής απάντησης ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μοριακός Βιολόγος & Γενετιστής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «Κλινική Φαρµακολογία και Θεραπευτική» Επιβλέπουσα: ΚΟΥΤΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή

Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ MD,MSc,FEBU ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α.Ο.Ν.Α Θεωρίες προέλευσης της πολλαπλότητας των όγκων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΑΣΤΡΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΥΨΗΛΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΑΣΤΡΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΥΨΗΛΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. Νικολέτα Στόγια, Μάριος Φερφέλης, Γ.Ν. Αθηνών, "ΕΛΠΙΣ", Β Χειρουργική Κλινική Εισαγωγή Παρά την σημαντικότατη μείωση της γαστρικής χειρουργικής την τελευταία 20ετία, λόγω της ευρείας χρήσης των νεότερων

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη έκβασης περιπτώσεων ανίχνευσης άτυπων πλακωδών κυττάρων απροσδιορίστου σηµασίας (ΑSCUS) κατά την κυτταρολογική εξέταση κατά Παπανικολάου

Mελέτη έκβασης περιπτώσεων ανίχνευσης άτυπων πλακωδών κυττάρων απροσδιορίστου σηµασίας (ΑSCUS) κατά την κυτταρολογική εξέταση κατά Παπανικολάου Mελέτη έκβασης περιπτώσεων ανίχνευσης άτυπων πλακωδών κυττάρων απροσδιορίστου σηµασίας (ΑSCUS) κατά την κυτταρολογική εξέταση κατά Παπανικολάου Πετούσης Σ., Μαργιούλα-Σιάρκου Χ., Καλογιαννίδης Ι., Δαγκλής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο Asherman. Aνασκόπηση

Σύνδρομο Asherman. Aνασκόπηση 20(4):330-337, 2008 Aνασκόπηση Σύνδρομο Asherman Θ. Ταντανάσης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύνδρομο Asherman περιγράφτηκε από τον J. Asherman και αφορά την ανάπτυξη ενδομήτριων συμφύσεων που οδηγεί σε κλινική συμπτωματολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣYNE PIO ΠANEΛΛHNIO. B Ανακοίνωση Προκαταρκτικό Πρόγραµµα. Θεσσαλονίκη, 23-25 Mαΐου 2008. Ξενοδοχείο Makedonia Palace ME IEΘNH ΣYMMETOXH

ΣYNE PIO ΠANEΛΛHNIO. B Ανακοίνωση Προκαταρκτικό Πρόγραµµα. Θεσσαλονίκη, 23-25 Mαΐου 2008. Ξενοδοχείο Makedonia Palace ME IEΘNH ΣYMMETOXH EΛΛHNIKH ETAIPEIA Yπό την αιγίδα της EYPΩΠAΪKHΣ ETAIPEIAΣ (ESGE) 3o ΠANEΛΛHNIO ΣYNE PIO Θεσσαλονίκη, 23-25 Mαΐου 2008 Ξενοδοχείο Makedonia Palace ME IEΘNH ΣYMMETOXH B Ανακοίνωση Προκαταρκτικό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Γιγαντιαίο τραχηλικό ινομύωμα. Περιγραφή Περίπτωσης

Γιγαντιαίο τραχηλικό ινομύωμα. Περιγραφή Περίπτωσης ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜ.9, ΤΕΥΧ.2, ΣΕΛ. 63-68, 2012 Θανασάς Κ. Ιωάννης, Μπουρσιάνη Μαρία, Ξέρρας Αθανάσιος, Μαρίτσα Βασιλική, Κώρης Γεώργιος Μαιευτική & Γυναικολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων Γιγαντιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Π. Καλαντζόπουλος

Γεώργιος Π. Καλαντζόπουλος ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεώργιος Π. Καλαντζόπουλος Ημερομηνία γέννησης: 12 Αυγούστου 1966 Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, πατέρας 2 παιδιών ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1978-1984: Πειραματικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Δημότριοσ Γ. Γουλόσ Επύκουροσ καθηγητόσ Ενδοκρινολογύασ Αναπαραγωγόσ ΑΠΘ

Δημότριοσ Γ. Γουλόσ Επύκουροσ καθηγητόσ Ενδοκρινολογύασ Αναπαραγωγόσ ΑΠΘ Μονϊδα Ενδοκρινολογύασ Αναπαραγωγόσ Α Μαιευτικό - Γυναικολογικό Κλινικό ΑΠΘ Ιατρικό Σχολό Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ Θεραπεύα του υπογοναδιςμού κατϊ τη διϊρκεια τησ αναπαραγωγικόσ ηλικύασ Δημότριοσ

Διαβάστε περισσότερα

¹ Ά Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο ²Μονάδα Μικροχειρουργικής, Νοσοκομείο Κ.Α.Τ Αθηνών

¹ Ά Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο ²Μονάδα Μικροχειρουργικής, Νοσοκομείο Κ.Α.Τ Αθηνών ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΕΓΧΕΙΡΗΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ. ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟ ΙΑΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗΣ Βρακοπούλου Γαβριέλλα- Ζωή ¹, Δουλάμη Γεωργία¹,Λαρεντζάκης

Διαβάστε περισσότερα

Μπαλτατζή Λαμπρινή, Αναισθησιολόγος Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. <Κωνσταντοπουλειο > Νέας Ιωνίας. Αθήνα.

Μπαλτατζή Λαμπρινή, Αναισθησιολόγος Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. <Κωνσταντοπουλειο > Νέας Ιωνίας. Αθήνα. Μπαλτατζή Λαμπρινή, Αναισθησιολόγος Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. Νέας Ιωνίας. Αθήνα. Βασικός στόχος, η σταθεροποίηση της κατάστασης της μητέρας. Ιατρός επειγόντων Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Εισβολή ρομποτικής στην Κύπρο

Εισβολή ρομποτικής στην Κύπρο Εισβολή ρομποτικής στην Κύπρο 25 Νοέμβριος 2014 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ da Vinci Si. Πρωτοπόρο το Κέντρο Ρομποτικής Χειρουργικής του Ιπποκρατείου Το Κέντρο διαθέτει το τελευταίο και πιο σύγχρονο ρομποτικό μοντέλο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦ.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Αρχές αντισύλληψης 1 1.2. Ιστορία της αντισύλληψης 3 1.3. Δημογραφικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνιο πυελικό άλγος. Γεώργιος Κ. Καλλιπολίτης. Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μητέρα, 19/1/2006 1/2006

Χρόνιο πυελικό άλγος. Γεώργιος Κ. Καλλιπολίτης. Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μητέρα, 19/1/2006 1/2006 Χρόνιο πυελικό άλγος Γεώργιος Κ. Καλλιπολίτης Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών Μητέρα, 19/1/2006 1/2006 Ορισµός Το χρόνιο πυελικό άλγος είναι ένα αρκετά συχνό πρόβληµα στον γυναικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΟΡΘΟΥ. Γιάννης Τσιαούσης Χειρουργός, Επίκ. Καθηγητής Ανατομίας Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Κρήτης

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΟΡΘΟΥ. Γιάννης Τσιαούσης Χειρουργός, Επίκ. Καθηγητής Ανατομίας Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Κρήτης ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΟΡΘΟΥ Γιάννης Τσιαούσης Χειρουργός, Επίκ. Καθηγητής Ανατομίας Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Κρήτης Βασικές Ανατομικές Δομές Πυέλου πυελικό έδαφος κυρίως από διάφραγμα πυέλου χωνοειδές σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗΣ

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗΣ Βασίλειος Καραγιάννης, Βασίλειος Παλαπέλας, Γεώργιος Μαυροματίδης, Απόστολος Μαμόπουλος, Άγγελος Δανιηλίδης Περίληψη Σκοπός: Η μελέτη αυτή αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικολογικη επισκεψη

Γυναικολογικη επισκεψη Γυναικολογικη επισκεψη ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΩ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟ; Η πρώτη επίσκεψη στο γυναικολόγο είναι πολύ σημαντική όχι μόνο για τις κοπέλες που έχουν ξεκινήσει τη σεξουαλική τους ζωή,

Διαβάστε περισσότερα