ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ"

Transcript

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο δάνειο προς την Ελλάδα. Κατά την άποψη µας αν και το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα είναι αρκετά φιλόδοξο και ήδη έχει σηµαντικές αποκλίσεις ( ενδεικτικά αναφέρουµε ότι η ανεργία θα κυµανθεί στο 16-17% µε βάση τις προβλέψεις Βενιζέλου στο Reuters έναντι στόχου 14,5% ενώ η ύφεση θα φτάσει στο 3,9% έναντι στόχου 3,5%). Ωστόσο η εφαρµογή των βασικών του προβλέψεων για ιδιωτικοποιήσεις, εκµετάλλευση ακίνητης περιουσίας, και περιορισµό των δηµοσιών δαπανών είναι απαραίτητες για να µπορέσει η χώρα να ανακάµψει. Οι κύριοι παράγοντες που θα καθορίσουν τα επόµενα χρόνια εάν το χρέος της χώρας είναι βιώσιµο είναι οι εξής : O ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης τα επόµενα χρόνια. Η επίτευξη πρωτογενών πλεονασµάτων ( δηλαδή εάν τα έσοδα του προϋπολογισµού θα υπερκαλύπτουν τα έξοδα χωρίς τους τόκους). Το όφελος που θα προκύψει από την αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου ώστε να αποπληρωθούν παλαιά οµόλογα Το επιτόκιο µε το οποίο θα δανείζεται η Ελλάδα από τους εταίρους και τον µόνιµο µηχανισµό διάσωσης. ( Με βάση το µεσοπρόθεσµο η χώρα την περίοδο θα πρέπει να καταβάλει περίπου 23 δις. Ευρώ το χρόνο σε τόκους ή περίπου 10% του ΑΕΠ, συνεπώς είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθεί η απόφαση για µείωση του κόστους των δανείων η την έκδοση ευρωοµολόγου ).

2 Η εκτίµηση µας είναι ότι ανάλογα µε το βαθµό επιτυχίας του προγράµµατος και του ύψους του επιτοκίου δανεισµού, υπάρχουν τρία βασικά για σενάρια την εξέλιξη του δηµοσίου χρέους : Οι εταίροι αναλαµβάνουν µεγαλύτερο µέρος του χρέους µε ιακρατικά άνεια η Ευρωοµόλογα, η χώρα εξασφαλίζει χαµηλό επιτόκιο χρηµατοδότησης, και καταφέρνει να καταστήσει το χρέος της βιώσιµο. Η χώρα εξασφαλίζει χαµηλό επιτόκιο χρηµατοδότησης αλλά προχωρά σε περιορισµένη αναδιάρθρωση ( που περιλαµβάνει εκτός από επιµήκυνση και µικρό Haircut ) που οδηγεί σε βιώσιµο χρέος. Το πρόγραµµα αποτυγχάνει και η χώρα προχωρά σε Haircut µεγάλου ύψους ( λιγότερο πιθανό ). Όταν αναφερόµαστε σε Haircut εννοούµε ότι η χώρα θα πληρώσει π.χ. για κάθε 100 ευρώ χρέους τα 70. ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ Είναι προφανές ότι ανάλογα µε το σενάριο που τελικά θα επικρατήσει οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες θα είναι διαφορετικοί. ΣΕΝΑΡΙΟ 1 ο. Πλήρως βιώσιµο Χρέος. Η οικονοµική δραστηριότητα θα αρχίσει να ανακάµπτει µε αποτέλεσµα να αρχίσει να µειώνεται η ανεργία ενώ σταδιακά θα ανακάµψουν οι τιµές των µετοχών και των οµολόγων. Η χώρα θα µπορέσει ταχύτερα να απευθυνθεί στις αγορές για την αναχρηµατοδότηση των δανειακών της αναγκών.

3 ΣΕΝΑΡΙΟ 2 ο. Περιορισµένη αναδιάρθρωση που οδηγεί σε βιώσιµο χρέος. Σε αυτήν την περίπτωση η ανάκαµψη της οικονοµίας θα είναι αργή και αβέβαιη αφού θα έχει κλονιστεί η εµπιστοσύνη στην ελληνική οικονοµία. Ο κίνδυνος να αποκλειστεί η χώρα από τις αγορές για αρκετά χρόνια είναι υπαρκτός. Οι Ελληνικές Τράπεζες θα χρειαστούν νέες αυξήσεις κεφαλαίου χωρίς ωστόσο να υπάρχουν σηµαντικές συνέπειες στη λειτουργία τους. Τα ασφαλιστικά ταµεία θα χρειαστούν νέους πόρους λόγω της αποµείωσης των κεφαλαίων τους. Η ανάκαµψη των τιµών των µετόχων θα εξαρτηθεί από τον κλάδο που δραστηριοποιούνται οι εταιρείες. Οι τιµές των οµολόγων θα εξαρτηθούν από το ύψος του Haircut. ΣΕΝΑΡΙΟ 3 ο. Haircut µεγάλου ύψους. Σε αυτήν την περίπτωση οι τράπεζες θα χρεοκοπήσουν και θα κρατικοποιηθούν. Οι αρνητικές επιπτώσεις στο ΑΕΠ και την απασχόληση θα είναι σηµαντικές ενώ λόγω των ελλειµµάτων ( η χώρα έχει πρωτογενές έλλειµµα) και λόγω τις ύφεσης που θα οδηγήσει σε µικρότερα φορολογικά έσοδα, θα υπάρξει δραστική περικοπή των µισθών και των συντάξεων. Η χώρα θα αποκλειστεί από τις αγορές για πολλά χρόνια, ενώ οι τιµές των µετοχών και των οµολόγων θα συνεχίσουν την έντονα καθοδική τους πορεία. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Λ.Ε.Α.. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Πριν αναφερθούµε σε επιµέρους τοποθετήσεις θα θέλαµε να κάνουµε µια αναφορά σε µερικούς κρίσιµους κατά την άποψη µας παράγοντες τόσο για την διαµόρφωση του ύψους των αποθεµατικών όσο και για την κατανοµή των επενδύσεων. Αυτοί είναι οι εξής : Προσδιορισµός του ύψους των εισφορών των µελών. Καθορισµός των µελλοντικών υποχρεώσεων προς τα µέλη βάσει των αναλογιστικών µελετών.

4 Προσδιορισµός µέσω του καταστατικού των επενδύσεων (µετοχές, οµόλογα, µετρητά) οι οποίες επιτρέπονται. Στόχος ο περιορισµός του ρίσκου. Είναι πολύ σηµαντικό να λαµβάνουµε υπόψη µας όλους αυτούς τους παράγοντες, αφού µια ανεπιτυχής επένδυση θα µπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των εισφορών. Παράλληλα µία κακή πρόβλεψη για τις ανάγκες των µελών θα µπορούσε να οδηγήσει σε πρόωρη ρευστοποίηση κάποιων επενδύσεων µε αποτέλεσµα σηµαντικές ζηµίες ( π.χ ρευστοποίηση οµολόγων στις τρέχουσες τιµές ). Έτσι αφού προσδιοριστούν στο καταστατικό οι επιτρεπόµενες επενδύσεις, θα πρέπει µε την βοήθεια επενδυτικών συµβούλων να προβούµε στην ποσοστιαία κατανοµή των επενδύσεων µέσω της οποίας θα πετύχουµε επαρκή ρευστότητα, περιορισµό ρίσκου. Επιλογή Επενδυτικών Συµβούλων οι οποίοι θα συνδράµουν τις Λ.Ε.Α. στην ποσοστιαία κατανοµή των επενδύσεων τους. Ελληνικές αξίες(μετοχές, Οµόλογα). ιεθνείς Επενδύσεις (Μετοχές, οµόλογα εµπορεύµατα κ.λ.π). Καθορισµός εικτών (Benchmark index) για την µέτρηση τις απόδοσης µιας επένδυσης ( π.χ ο Γ του Χρηµατιστηρίου για τις ελληνικές µετοχές). ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Είναι προφανές ότι σε ένα τόσο ρευστό οικονοµικό περιβάλλον η αποτελεσµατική διαχείριση των διαθεσίµων, σε σχέση πάντοτε µε τον αναλαµβανόµενο κίνδυνο, είναι σηµαντικότερη από ποτέ. Όσον αφορά την

5 Ελληνική αγορά θα επικεντρωθούµε σε τρεις τοποθετήσεις ρευστά διαθέσιµα, µετοχές και οµόλογα. Α) ΡΕΥΣΤΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ Κατά την άποψη µας οι καταθέσεις στην Ελλάδα είναι ασφαλείς ακόµα και στο πολύ αρνητικό σενάριο. Γεγονός πάντως είναι πως σε αυτήν την περίπτωση θα απαιτηθεί και η υπευθυνότητα των πολιτών αφού η σταθερότητα του συστήµατος είναι ευθύνη όλων µας. Παράλληλα η πρόσφατη άνοδος των επιτοκίων, έχει οδηγήσει τα επιτόκια των προθεσµιακών καταθέσεων σε ικανοποιητικά επίπέδα. Β) ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΏΝ ΑΘΗΝΩΝ. Αποτέλεσµα της κρίσης που βιώνουµε είναι ότι ο Γενικός δείκτης του χρηµατιστηρίου βρίσκεται σε χαµηλά 14 ετών. Ωστόσο θεωρούµε ότι εφόσον η χώρα µας συνεχίσει να λαµβάνει την απαραίτητη ρευστότητα από τους εταίρους και την ΕΚΤ και παράλληλα η ίδια προχωρήσει στις απαραίτητες µεταρρυθµίσεις σταδιακά, θα επέλθει και η άνοδος των τιµών των µετόχων. Οι κυριότερες επιλογές µας προέρχονται από τις εξής κατηγορίες : Υψηλής Μερισµατικής Απόδοσης ( ΕΗ,ΟΠΑΠ,ΕΛΠΕ,ΜΟΗ). Εταιρείες µε διεθνή Παρουσία ( ΕΕΕΚ, ΤΙΤΑΝ,). Εταιρείες προς ιδιωτικοποίηση ( ΟΛΠ, ΟΛΘ, ΕΥ ΑΠ, ΕΥΑΘ). Επιφυλακτικοί για τον τραπεζικό τοµέα λόγω των ιδιαίτερων προκλήσεων, όπως Επισφαλή άνεια, Οµόλογα, Αυξήσεις Κεφαλαίου. Γ) ΟΜΟΛΟΓΑ Η συνοπτική αναφορά µας στην αγορά οµολόγων θα χωριστεί σε δύο µέρη τα βραχυχρόνια οµόλογα, και τα µακροχρόνια αφού οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζουν είναι διαφορετικοί.

6 Βραχυχρόνια οµόλογα 1-2 έτη Υψηλές Αποδόσεις 25-35% Τιµές 65%-75% της ονοµαστικής αξίας του οµολόγου. Οι λήξεις τους είναι εντός του δεύτερου πακέτου στήριξης και πριν την λειτουργία του Μόνιµου Μηχανισµού Στήριξης ( ESM) που προβλέπει µελέτη για την βιωσιµότητα του Ελληνικού Χρέους. Οι τιµές τους δεν έχουν αποτιµήσει µια υποχρεωτική επιµήκυνση ή ένα ξαφνικό κούρεµα. Ετσι π.χ αν κάποιος θέλει να πουλήσει ένα οµόλογο λήξης του 2012 θα λαβει περίπου τα 70 ευρώ από τα 100 που έχει επενδύσει. Επίσης εάν κάποιος αγοράσει ένα οµόλογο ονοµαστικής αξίας 100 ευρώ, θα πληρώσει 70 ευρω, προσδοκώντας ότι στην λήξη του θα λάβει το σύνολο της ονοµαστικής αξίας, εξασφαλίζοντας απόδοση 30%-35%. Μακροχρόνια οµόλογα 7-30 έτη. Υψηλές Αποδόσεις 11%-17% Τιµές 40%-55% της ονοµαστικής αξίας του οµολόγου. Οι λήξεις τους είναι εκτός του δεύτερου πακέτου στήριξης και εποµένως οι κάτοχοι τους εξαρτώνται από την πορεία τη οικονοµίας. Οι τιµές τους σε µεγάλο βαθµό έχουν αποτιµήσει µια υποχρεωτική επιµήκυνση ή ένα ξαφνικό κούρεµα. Ωστόσο θα πρέπει να αναφέρουµε ότι ένα από τα βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι κάτοχοι των οµολόγων είναι ότι η διαπραγµάτευση τους, στην Η ΑΤ χαρακτηρίζεται από πολύ µικρούς όγκους συναλλαγών και από αυξηµένη µεταβλητότητα των τιµών.

7 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Όπως είναι γνωστό, η ροή των κεφαλαίων προς τα εξωτερικό, είναι ελεύθερη, συνεπώς ο καθένας από εµάς µπορεί να τηρεί λογαριασµούς στο εξωτερικό πληρώντας δύο βασικές προϋποθέσεις : Να πρόκειται για χρήµατα νοµίµως αποκτηθέντα αφού µπορούν να ελεγχθούν µε βάση τις διατάξεις του πόθεν έσχες. Να αποδίδεται ο φόρος των τόκων στην αρµόδια.ο.υ εντός µηνός. 1) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΑ Οι προθεσµιακές καταθέσεις έχουν πολύ χαµηλά επιτόκια. Βραχυχρόνια οµόλογα (1-2 έτη) αποδόσεις κάτω του 1%. Μακροχρόνια οµόλογα (10ετή ) αποδόσεις περίπου στο 3% - 3,5%. Οι παραπάνω αποδόσεις αφορούν τις βασικές χώρες της ευρωζώνης (Γερµανία, Γαλλία ) και τις Ηνωµένες Πολιτείες. 2) ΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Όπως προκύπτει από τα γραφήµατα των δεικτών που παραθέτουµε η πορεία των βασικών χρηµατιστηριακών δεικτών, ήταν αντίστροφη από αυτή του ελληνικού χρηµατιστηρίου, µε αποτέλεσµα πολλοί από αυτούς να προσεγγίζουν τα ιστορικά υψηλά επίπεδα. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Υψηλές δυνατότητες διαφοροποίησης. Μεγάλη ρευστότητα Πολλές εταιρείες έχουν ικανοποιητικές µερισµατικές αποδόσεις. Περιορισµός του Ελληνικού ρίσκου.

8 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Απαιτείται εξειδικευµένη γνώση Βασικοί δείκτες βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα και άρα είναι ευάλωτοι στην επιβράδυνση της οικονοµίας. Μικρές προσδοκώµενες αποδόσεις. Συναλλαγµατικός κίνδυνος, για επενδύσεις εκτός ζώνης ευρώ (όπως για παράδειγµα το χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης). 3) Εµπορεύµατα Χρυσός Τα βασικά χαρακτηριστικά είναι τα εξής : Μεγάλη άνοδος τιµών στο πρόσφατο παρελθόν. Έντονες κερδοσκοπικές κινήσεις µε µεγάλη µεταβλητότητα τιµών. Απαιτείται εξειδικευµένη γνώση και αυξηµένη εγρήγορση σε τέτοιου είδους επενδύσεις. εν υπάρχουν περιοδικές καταβολές χρηµάτων, όπως στις µετοχές και τα οµόλογα µέσω των µερισµάτων και των τόκων. Συναλλαγµατικός κίνδυνος αφού οι τιµές είναι σε δολάρια.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. ιεθνείς οικονοµικές εξελίξεις Το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα, µε προοπτική µεσοπρόθεσµα, την επιβράδυνση της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονοµία Προκαλούν οι νέες γενικού χαρακτήρα εκτιµήσεις του ΝΤ, που αποφάσισε την εκταµίευση

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2011. Εισηγητική Έκθεση

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2011. Εισηγητική Έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2011 Εισηγητική Έκθεση Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος καταθέτω προς έγκριση από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ: Executive MSc in European Studies ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Οικονοµικών Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονοµικών Ευάγγελο Βενιζέλο ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 26 Σεπτεµβρίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 26 Σεπτεµβρίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 26 Σεπτεµβρίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονοµία Η εκτίµηση του ΝΤ περί χρηµατοδοτικού κενού 12,6 δισ. το 2015 (Ιούλ.2014)

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Σπουδαστής Χάντικας Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Π. ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ: Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Γ. ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ: Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Θ. ΣΚΟΚΟΣ:

Π. ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ: Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Γ. ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ: Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Θ. ΣΚΟΚΟΣ: Π. ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ: Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Γ. ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ: Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Θ. ΣΚΟΚΟΣ: Το ελληνικό δηµόσιο χρέος 175% του ΑΕΠ Αναµένεται να αρχίσει η σταδιακή αποκλιµάκωσή του από το 2014. Η έννοια της βιωσιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 Προς τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της

Διαβάστε περισσότερα

IΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Επίκουρος Καθηγητής κ. Φίλιππας. Νικόλαος

IΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Επίκουρος Καθηγητής κ. Φίλιππας. Νικόλαος -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ- -ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ- -ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Σχίζας Παναγιώτης* Η διάχυση της κρίσης της στεγαστικής αγοράς των ΗΠΑ στην Ευρώπη οδήγησε τις αγορές στην επαναξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν.3556/2007) Αθήναι 16 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου..................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονοµία Ενισχύονται πλέον καταλυτικά οι ενδείξεις ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Τα αποταμιευτικά προϊόντα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκριτική παρουσίαση και ανάλυση.» Σπουδαστής : Φτακλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιο δελτίο 2011 ετήσιο δελτίο 2011

ετήσιο δελτίο 2011 ετήσιο δελτίο 2011 ετήσιο δελτίο 2011 ετήσιο δελτίο 2011 Το Ετήσιο Δελτίο περιλαμβάνει οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες όπως ίσχυαν την 31.12.2011, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά. Το Ετήσιο Δελτίο είναι διαθέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2011 (Σύμφωνα με το Ν.3556/2007) Αθήναι, 20 Απριλίου 2012 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου...7 Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007)

ΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) ΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1. Συνοπτικά στοιχεία για την εταιρεία Πλήρης Επωνυµία: INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΕΠΕΥ ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ LEVY ECONOMICS INSTITUTE OF BARD COLLEGE (ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΓΣΕΕ) Δηµήτρης Β. Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΗΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. (ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ) ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ( AΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα : Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις

Μάθημα : Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα : Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις Σημειώσεις Μιχάλη Γκλεζάκου Νοέμβριος 2005 «Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις»

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονοµία Μετά από µια 5ετή περίοδο προσαρµογής και επώδυνων αλλά απολύτως αναγκαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΝΟΜΟΣ 3869/2010 Ρύθµιση των οφειλών των υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς Τη Βουλή των Ελλήνων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς Τη Βουλή των Ελλήνων Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 29 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Προς Τη Βουλή των Ελλήνων Έχω την τιμή να θέσω στην κρίση της Εθνικής Αντιπροσωπείας το τελικό σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 60, Ιούλιος 2010 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ραστηριοτήτων Alpha Bank

Απολογισµός ραστηριοτήτων Alpha Bank Απολογισµός ραστηριοτήτων Alpha Bank 2008 Απολογισµός ραστηριοτήτων 2008 Περιεχόµενα Περιεχόµενα σελ. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 5 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 6 ΜΕΤΟΧΗ... 7 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ... 8 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα