Χηµεία Γενικής Παιδείας... ιδακτική ενότητα Γενικό µέρος Οργανικής Χηµείας Τµήµα... Απαιτούµενος χρόνος 1 διδακτική ώρα Ηµεροµηνία...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χηµεία Γενικής Παιδείας... ιδακτική ενότητα Γενικό µέρος Οργανικής Χηµείας Τµήµα... Απαιτούµενος χρόνος 1 διδακτική ώρα Ηµεροµηνία..."

Transcript

1 Ισοµέρεια υδρογονανθράκων Φύλλο εργασίας Τάξη B Λυκείου Ονοµατεπώνυµο Μάθηµα Γνωστικό αντικείµενο Χηµεία Γενικής Παιδείας Ισοµέρεια Υδρογονανθράκων ιδακτική ενότητα Γενικό µέρος Οργανικής Χηµείας Τµήµα Απαιτούµενος χρόνος 1 διδακτική ώρα Ηµεροµηνία Στόχοι Με την ολοκλήρωση αυτών των δραστηριοτήτων θα αναγνωρίζεις τις πολλαπλές αναπαραστάσεις ενός οργανικού µορίου (µοριακός τύπος, συντακτικός τύπος, µοριακό µοντέλο) αναγνωρίζεις τις οµόλογες σειρές των υδρογονανθράκων γράφεις αποδεκτούς συντακτικούς τύπους που να αντιστοιχούν σε ένα µοριακό τύπο υδρογονάνθρακα προβλέπεις και θα σχεδιάζεις τα ισοµερή που αντιστοιχούν σε ένα µοριακό τύπο υδρογονάνθρακα προβλέπεις το είδος της ισοµέρειας µεταξύ δύο ισοµερών υδρογονανθράκων. Αναλυτική περιγραφή Η εκκίνηση του προγράµµατος "Isomerix3D" γίνεται µε διπλό κλικ στο αρχείο «Isomerix3D.exe» στο φάκελο Isomerix3D. Στο πρόγραµµα Isomerix3D έχετε στη διάθεσή σας τέσσερα µενού στο αριστερό µέρος του παραθύρου. Με τη βοήθεια αυτών των µενού µπορείτε να εµφανίσετε στο δεξί µέρος του παραθύρου το µοντέλο ενός οργανικού µορίου. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε οποιοδήποτε από τα ισοµερή του προηγούµενου οργανικού µορίου και να το εµφανίσετε στο δεξί µέρος του παραθύρου. Τα δύο µοριακά µοντέλα µπορείτε να τα περιστρέψετε ελεύθερα στο χώρο µε το ποντίκι. ΠΡΟΣΟΧΗ: ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ανοίγοντας το αρχείο Ισοµερή _.pdf. ραστηριότητες Α. Εισαγωγική δραστηριότητα Γνωριµία µε το πρόγραµµα Isomerix3D 1. Εκκινήστε το πρόγραµµα "Isomerix3D" κάνοντας διπλό κλικ στο αρχείο «Isomerix3D.exe». ΕΑ.ΙΤΥ / Υπ.Ε.Π.Θ. 1

2 2. Σύρετε το ποντίκι πάνω στα µενού, επιλέξτε και περιστρέψτε κάποια µόρια προκειµένου να εξοικειωθείτε µε τη λειτουργία τους. 3. ιαβάστε αν θέλετε παράλληλα τις οδηγίες ανοίγοντας το αρχείο «Isomerix3D_.pdf» και εκτυπώνοντάς το. Β. Εύρεση των οµόλογων σειρών υδρογονανθράκων που αντιστοιχούν σε ένα µοριακό τύπο Να βρείτε τις οµόλογες σειρές υδρογονανθράκων που αντιστοιχούν στους παρακάτω µοριακούς τύπους: 1. C 4 H C 5 H 8 3. C 6 H 12 Για κάθε µοριακό τύπο 1. Σχεδιάστε στο πρόχειρό σας έναν συντακτικό τύπο που αντιστοιχεί σε κάθε ένας από τους µοριακούς τύπους και σκεφθείτε σε ποια οµόλογη σειρά υδρογονανθράκων µπορεί να αντιστοιχεί. 3. Παρατηρήστε τις δυνατές οµόλογες σειρές που εµφανίζονται στο 2ο µενού. 4. Ελέγξτε την ορθότητα της πρόβλεψής σας. 5. Συµπληρώστε τα αποτελέσµατα στον παρακάτω πίνακα. 6. Επιλέξτε µια οµόλογη σειρά στο 2ο µενού και ένα µόριο στο 3ο µενού και εξετάστε το. 7. Επαναλάβατε την εξέταση της ίδιας ή άλλης οµόλογης σειράς και άλλου µορίου. Εύρεση των οµόλογων σειρών υδρογονανθράκων που αντιστοιχούν σε ένα µοριακό τύπο ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΥΝΑΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΕΣ ΣΕΙΡΕΣ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ C 4 H C 5 H C 6 H Γ. Εύρεση των ισοµερών µελών µιας οµόλογης σειράς που αντιστοιχούν σε ένα µοριακό τύπο υδρογονάνθρακα Να βρείτε και να σχεδιάσετε τα ισοµερή που ανήκουν στην οµόλογη σειρά και αντιστοιχούν στο µοριακό τύπο υδρογονανθράκων που δίνονται παρακάτω: 1. Ισοµερή αλκίνια µε µοριακό τύπο C 4 H 6 2. Ισοµερή αλκαδιένια µε µοριακό τύπο C 5 H 8 Για κάθε µοριακό τύπο 1. Προσπαθήστε να βρείτε, και να σχεδιάσετε και να ονοµάσετε τα ισοµερή που προκύπτουν. 3. Επιλέξτε στο 2ο µενού την οµόλογη σειρά. 4. Παρατηρείστε στο 3ο µενού τα δυνατά ισοµερή. ΕΑ.ΙΤΥ / Υπ.Ε.Π.Θ. 2

3 5. Ελέγξτε την ορθότητα της πρόβλεψής σας. 6. Συµπληρώστε τα αποτελέσµατα στον παρακάτω πίνακα. 7. Επιλέξτε κάθε ένα από τα ισοµερή και εξετάστε το. Εύρεση των οµόλογων σειρών υδρογονανθράκων που αντιστοιχούν σε ένα µοριακό τύπο ΕΡΩΤΗΣΗ ΙΣΟΜΕΡΗ 1. Ισοµερή αλκίνια µε µοριακό τύπο C 4 H 6 2. Ισοµερή αλκαδιένια µε µοριακό τύπο C 5 H 8. Εύρεση των ισοµερών που αντιστοιχούν σε ένα µοριακό τύπο υδρογονάνθρακα Να βρείτε και να γράψετε του συντακτικούς τύπους των ισοµερών που αντιστοιχούν στο µοριακό τύπο υδρογονανθράκων που δίνεται παρακάτω: 1. C 4 H C 6 H C 6 H 10 Για κάθε µοριακό τύπο 1. Προσπαθήστε να βρείτε, να σχεδιάσετε και να ονοµάσετε τα ισοµερή που προκύπτουν. 3. Επιλέξτε στο 2ο µενού «Όλες» αν ο µοριακός τύπος αντιστοιχεί σε περισσότερες από µια οµόλογες σειρές. 4. Παρατηρείστε στο 3ο µενού τα δυνατά ισοµερή. 5. Ελέγξτε την ορθότητα της πρόβλεψής σας. 6. Συµπληρώστε τα αποτελέσµατα στον παρακάτω πίνακα. 7. Επιλέξτε κάθε ένα από τα ισοµερή και εξετάστε το. ΕΑ.ΙΤΥ / Υπ.Ε.Π.Θ. 3

4 Εύρεση των ισοµερών µιας οµόλογης σειράς που αντιστοιχούν σε ένα µοριακό τύπο υδρογονάνθρακα ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΣΟΜΕΡΗ C 4 H 10 C 6 H 12 ΕΑ.ΙΤΥ / Υπ.Ε.Π.Θ. 4

5 C 6 H 10 Ε. Εύρεση του είδους της ισοµέρειας µεταξύ δυο ισοµερών υδρογονανθράκων Να βρείτε το είδος της ισοµέρειας µεταξύ των παρακάτω ζευγών ισοµερών: 1. Βουτάνιο και 2-µεθυλοπροπάνιο 2. 2-µεθυλοβουτ-1-ένιο και 2-µεθυλοβουτ-2-ένιο 3. Εξ-1-ίνιο και Εξ-3-ίνιο 4. 2-µεθυλοβουτάνιο και 2,2-διµεθυλοπροπάνιο 5. Πεντ-1-ίνιο και πεντα-1,3-διένιο 1. Βρείτε το µοριακό τύπο του ζεύγους των ισοµερών 3. Επιλέξτε στο 2ο µενού την οµόλογη σειρά του πρώτου µέλους του ζεύγους. 4. Επιλέξτε στο 3ο µενού το πρώτο µέλος του ζεύγους. 5. Επιλέξτε στο 4ο µενού το δεύτερο µέλος του ζεύγους. 6. Εξετάστε προσεκτικά το συντακτικό τύπο και το µοντέλο κάθε ισοµερούς. 7. Βρείτε το είδος της ισοµέρειας µεταξύ των δύο µορίων. 8. Αν δε µπορείτε κάντε κλικ στο κουµπί «Ισοµερή» για να το πληροφορηθείτε. 9. Συµπληρώστε τα αποτελέσµατα στον παρακάτω πίνακα ΕΑ.ΙΤΥ / Υπ.Ε.Π.Θ. 5

6 Εύρεση του είδους της ισοµέρειας µεταξύ δυο ισοµερών υδρογονανθράκων ΖΕΥΓΟΣ ΕΙ ΟΣ ΙΣΟΜΕΡΕΙΑΣ Βουτάνιο και 2-µεθυλοπροπάνιο µεθυλοβουτ-1-ένιο και 2-µεθυλοβουτ-2-ένιο Εξ-1-ίνιο και Εξ-3-ίνι µεθυλοβουτάνιο και 2,2-διµεθυλοπροπάνιο Πεντ-1-ίνιο και πεντα-1,3-διένιο ΣΤ. ιερεύνηση της στερεοχηµικής δοµής των υδρογονανθράκων Αφού µελετήσετε προσεκτικά στο πρόγραµµα Isomerix3D τα µοντέλα των παρακάτω υδρογονανθράκων επιλέξτε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις. 1. Βρείτε το µοριακό τύπο που ζητείτε 3. Επιλέξτε στο 2ο µενού την οµόλογη σειρά που ζητείται. 4. Επιλέξτε στο 3ο µενού τον υδρογονάνθρακα που ζητείται. 5. Εξετάστε προσεκτικά το µοντέλο του υδρογονάνθρακα. Υδρογονάνθρακες - Ερώτηση (C 3 H 8, Αλκάνια, Προπάνιο) - (C 4 H 10, Αλκάνια, Βουτάνιο) - (C 5 H 12, Αλκάνια, Πεντάνιο) Η µη διακλαδισµένη αλυσίδα των αλκανίων C-C-C υιοθετεί µια δοµή όπου (C 4 H 8, Αλκένια, οποιοδήποτε ισοµερές) - (C 5 H 10, Αλκένια, οποιοδήποτε ισοµερές) Τα άτοµα της παρακάτω οµάδας, όπου Α, Β, Γ, είναι άνθρακες ή υδρογόνα, A B C (C 4 H 6, Αλκίνια, οποιοδήποτε ισοµερές) - (C 5 H 8, Αλκίνια, οποιοδήποτε ισοµερές) Τα άτοµα της παρακάτω οµάδας, όπου Α, Β είναι άνθρακες ή υδρογόνα, A C C B C Γ Απάντηση Οι άνθρακες βρίσκονται σε µια ευθεία Οι άνθρακες έχουν τυχαία θέση Οι άνθρακες διευθετούνται σε µια δοµή ζικ-ζακ και είναι όλοι σε ένα επίπεδο Είναι όλα στο ίδιο επίπεδο Καταλαµβάνουν τυχαίες θέσεις στο χώρο Βρίσκονται όλα σε µια ευθεία Καταλαµβάνουν τυχαίες θέσεις στο χώρο Βρίσκονται όλα σε µια ευθεία Έχουν σχήµα Π. ΕΑ.ΙΤΥ / Υπ.Ε.Π.Θ. 6

Χηµεία Γενικής παιδείας... ιδακτική ενότητα Αλκοόλες Τµήµα... Απαιτούµενος χρόνος 2 διδακτικές ώρες Ηµεροµηνία...

Χηµεία Γενικής παιδείας... ιδακτική ενότητα Αλκοόλες Τµήµα... Απαιτούµενος χρόνος 2 διδακτικές ώρες Ηµεροµηνία... Η αλκοόλη (αιθανόλη) και η επίδρασή της στον άνθρωπο. Αλκοτέστ. Τάξη Β Λυκείου Ονοµατεπώνυµο Μάθηµα Γνωστικό αντικείµενο Χηµεία Γενικής παιδείας Οργανική Χηµεία........................ ιδακτική ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

4 2 4.2.3 30/8/2006 04 6.6

4 2 4.2.3 30/8/2006 04 6.6 ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ. Παραδοτέο 4.2.3α: Οµογενοποιηµένο επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, µέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 6 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6.1 Εισαγωγή στην οργανική χημεία 6.2 Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων - Ομόλογες σειρές 6.3 Ονοματολογία οργανικών ενώσεων 6.4 Ισομέρεια 6.5 Ανάλυση οργανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 217 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» Λουκία Μαρνέλη Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διεύθυνση: Μονής Κύκκου 1, 15669 Παπάγου

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό Περιεχόμενα Βασικές απαιτήσεις... 2 Εγκατάσταση και Εκκίνηση... 2 Παράθυρο Πλοήγησης... 8 Πλήκτρα Ενεργειών του Πίνακα Πλοήγησης... 13 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εγκατάσταση του CD-ROM Βάλτε το CD του προγράμματος στον οδηγό των CD-ROM. Θα πρέπει αυτόματα να ξεκινήσει η εγκατάσταση του προγράμματος. Αν δεν ξεκινήσει αυτόματα η διαδικασία εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

O πύραυλος. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δύναμη Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου

O πύραυλος. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δύναμη Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου O πύραυλος Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δύναμη Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου Χρονική Διάρκεια Προτεινόμενη χρονική διάρκεια σχεδίου εργασίας: 5 διδακτικές ώρες Διδακτικοί Στόχοι Οι

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία B ΛΥΚΕΙΟΥ. Γενικής Παιδείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Χημεία B ΛΥΚΕΙΟΥ. Γενικής Παιδείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Χημεία B ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Chem-PA 2006. Χημεία Λυκείου. Oδηγός εγκατάστασης & χρήσης του λογισμικού

Chem-PA 2006. Χημεία Λυκείου. Oδηγός εγκατάστασης & χρήσης του λογισμικού Chem-PA 2006 Χημεία Λυκείου Oδηγός εγκατάστασης & χρήσης του λογισμικού Οδηγός εγκατάστασης του λογισμικού Προϋποθέσεις Για τη σωστή λειτουργία του Chem-PA 2006 θα πρέπει να είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

CD/DVD-ROM, cut/copy/paste

CD/DVD-ROM, cut/copy/paste «Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρµογή των ΤΠΕ στη ιδακτική Πράξη» ικαιούχος Φορέας Συµπράττοντες Επιστηµονικοί Φορείς Οδηγός Ενηµέρωσης Εκπαιδευτικών για την Πιστοποίηση στις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ολοκληρωµένων Εκπαιδευτικών Πακέτων»

«Ανάπτυξη Ολοκληρωµένων Εκπαιδευτικών Πακέτων» Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισµικού και Ολοκληρωµένων Εκπαιδευτικών Πακέτων για τα Ελληνικά σχολεία της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης & ιάθεση Προϊόντων Εκπαιδευτικού Λογισµικού στα Σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.6. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.6. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα ιαµόρφωση Φ.Ε. Προεπισκόπηση - Εκτύπωση Ενότητα 3.6 ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να εισάγουν αρίθµηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011

Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011 Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011 Επαγγελµατική Έκδοση 7.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Keystone, 2011 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Τα Βήµατα για τη Συµπλήρωση του Μηχανογραφικού 3 2. Εγκατάσταση - B ackup - Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 : Επεξεργασία κειµένου

Κεφάλαιο 2 : Επεξεργασία κειµένου Κεφάλαιο 2 : Επεξεργασία κειµένου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Επεξεργασία κειµένου Περιεχόµενα 1.. 2. Επιλογή, ιόρθωση, Επεξεργασία. 3. Μορφοποίηση γραµµατοσειρών και παραγράφων. 4. ιαµόρφωση σελίδας Προεπισκόπηση Εκτύπωση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΗ 2.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ

ΕΚ ΟΣΗ 2.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΕΚ ΟΣΗ 2.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ 2008 Υακίνθου 15, Αθήνα 113 64 Τηλ: (210) 86.61.159 Fax: (210) 86.79.467 e-mail: info@keystone.gr Web: www.keystone.gr 1 Εισαγωγή...1 2 Βασικοί

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα

Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα A. Μπελεχάκη 1, K. Περτσινίδου 2 abele@sch.gr, corinna.pertsinidou@gmail.com 1 2o Γυμνάσιο Μελισσίων Αττικής 2 1 ο Γυμνάσιο Γέρακα Αττικής Περίληψη Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια

ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια 1.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή ως λανθασμένες και να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας: 1. Κάθε χημική ένωση που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 - 17 - PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία βασικής παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Φαξ: 210-7299572 email: siem@siem.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΕ ONLINE ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑ! Βήμα προς βήμα οδηγός χρήσης του προγράμματος

ΜΑΘΕ ONLINE ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑ! Βήμα προς βήμα οδηγός χρήσης του προγράμματος ΜΑΘΕ ONLINE ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑ! Βήμα προς βήμα οδηγός χρήσης του προγράμματος Βήμα προς βήμα οδηγός χρήσης του προγράμματος 2 Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το TELL

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 3 2. Τι είναι η Πλατφόρµα Τηλεκατάρτισης... 4 3. Απαραίτητος

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (16503-17006) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Υακίνθου 15, Αθήνα 113 64 Τηλ. 210.86.61.159 e-mail: info@keystone.gr Web: http://www.keystone.gr/

ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Υακίνθου 15, Αθήνα 113 64 Τηλ. 210.86.61.159 e-mail: info@keystone.gr Web: http://www.keystone.gr/ ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Υακίνθου 15, Αθήνα 113 64 Τηλ. 210.86.61.159 e-mail: info@keystone.gr Web: http://www.keystone.gr/ ΑΘΗΝΑ 2007 Περιεχόµενα Εισαγωγή 3 Βασικοί Ορισµοί και Συµβάσεις για Αρχάριους

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013 Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013 Έκδοση: 1.0 Αθήνα 2014 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 18: Ραβδογράμματα Πληθυσμού

Σενάριο 18: Ραβδογράμματα Πληθυσμού Σενάριο 18: Ραβδογράμματα Πληθυσμού Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Ραβδογράμματα Πληθυσμού Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω, Συνθετικές

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ

«Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ 1 «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του λογισμικού Συντελεστές: Συγγραφή διδακτικού υλικού Νίκη Κακιά-Βόλου,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. GeoGebra

Κεφάλαιο 4. GeoGebra Κεφάλαιο 4 GeoGebra Στόχοι: Με τη βοήθεια του Οδηγού αυτού, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να: Εργαστεί με το λογισμικό Geogebra για τη δημιουργία γεωμετρικών σχημάτων Αξιοποιήσει τα εργαλεία του Geogebra

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Εισαγωγικές έννοιες Πληροφορικής εδοµένα & Πληροφορία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Χρήση Η/ Υ και γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας Περιεχόµενα 1. εδοµένα και Πληροφορίες. O

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1.5. ιαχείριση καταλόγων και αρχείων. Συµπίεση και αποσυµπίεση αρχείων. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 1.5. ιαχείριση καταλόγων και αρχείων. Συµπίεση και αποσυµπίεση αρχείων. Ειδικοί Στόχοι Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής ιαχείριση καταλόγων και αρχείων Ενότητα 1.5 ιαχείριση καταλόγων και αρχείων Συµπίεση και αποσυµπίεση αρχείων Ειδικοί Στόχοι Οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να µπορούν:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011

Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011 Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011 ΕΚ ΟΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Keystone, 2011 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Τα Βήµατα για τη Συµπλήρωση του Μηχανογραφικού 3 2. Εγκατάσταση - B ackup - Απαιτήσεις 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα