Διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων με αναερόβια χώνευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων με αναερόβια χώνευση"

Transcript

1 Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Ημερίδα LIVEWASTE, ΤΕΠΑΚ, Διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων με αναερόβια χώνευση Ανθή Χαραλάμπους Χημικός Μηχανικός, ΕΜΠ MSc στην Περιβαλλοντική Μηχανική ΜΒΑ Διοίκηση Επιχειρήσεων Pg.Dip στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενέργειας 1

2 Ορισμοί Οδηγία 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές «βιομάζα»: το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη δασοκομία και τους συναφείς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών αποβλήτων και των οικιακών απορριμμάτων «βιορευστά»: υγρά καύσιμα για ενεργειακούς σκοπούς, εκτός από κίνηση, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας και της θέρμανσης και της ψύξης, τα οποία παράγονται από βιομάζα «βιοκαύσιμα»: υγρά ή αέρια καύσιμα κίνησης τα οποία παράγονται από βιομάζα 2

3 Βιομάζα Βιομάζα είναι η ύλη που έχει βιολογική προέλευση. Πρακτικά, στον όρο βιομάζα εμπεριέχεται οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο. Οι φυτικές ύλες που προέρχονται από φυσικά οικοσυστήματα αυτοφυή φυτά και δάση Τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυτικής, ζωικής, δασικής και αλιευτικής παραγωγής, π.χ. άχυρα, στελέχη αραβόσιτου, στελέχη βαμβακιάς, κλαδοδέματα, κλαδιά δένδρων, φύκη, κτηνοτροφικά απόβλητα, οι κληματίδες κ.ά. Τα υποπροϊόντα που προέρχονται από τη μεταποίηση ή επεξεργασία των υλικών αυτών π.χ. τα ελαιοπυρηνόξυλα, υπολείμματα εκκοκκισμού βαμβακιού, το πριονίδι κ.ά. Οι ενεργειακές καλλιέργειες (έτσι ονομάζονται τα φυτά που καλλιεργούνται ειδικά με σκοπό την παραγωγή βιομάζας για παραγωγή ενέργειας) π.χ. το σόργο το σακχαρούχο, το καλάμι, ο ευκάλυπτος κ.ά. το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών. 3

4 Κατηγορίες εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στον Ν56(Ι)/2003 περί ολοκληρωμένης πρόληψης της ρύπανσης 2008/1/ΕΚ 4

5 Μέσος Όρος Χαρακτηριστικών Κτηνοτροφικών Αποβλήτων kg/day Παράμετρος Χοίροι βοοειδή Πουλερικά (Κότες) Οργανικά Υλικά (Organic Matter) 0,448 0,755 0,026 Αιωρούμενα Υλικά (Suspended Matter) 0,470 0,728 0,029 COD 0,726 1,259 0,047 BOD 5 0,191 0,180 0,012 Ολικό Άζωτο 0,041 0,036 0,002 Αζωτο Αμμωνιακών 0,022 0,011 0,002 Φωσφόρος 0,014 0,011 0,001 Νάτριο 0,016 0,036 0,001 5

6 Τοξικές ουσίες Θα πρέπει τα απόβλητα να είναι απαλλαγμένα από οποιεσδήποτε τοξικές ουσίες μιας και σκοτώνουν τα βακτήρια Ουσίες όπως τα αντιβιοτικά των ζώων, καθαριστικά και άλλα φάρμακα επηρεάζουν την αναερόβια διαδικασία Χοιροστάσια Βουστάσια Πτηνοτροφεία (κότες) Ανεπιθύμητες ουσίες Αχυροστρωμνή, τρίχες Τρίχες στρωμνή, ΝΗ4+ ΝΗ4+, άμμος, φτερά Ανασταλτικές ουσίες Αντιβιοτικά, απολυμαντικά Αντιβιοτικά, απολυμαντικά Αντιβιοτικά, απολυμαντικά Συχνά προβλήματα Αφρισμός, ιζήματα Χαμηλή μετατροπή σε βιοαέριο Πρόβλημα με αμμωνία, αφρισμός 6

7 Παραλαβή της πρώτης ύλης Αποθήκευση και βελτίωση της πρώτης ύλης Σύστημα τροφοδοσίας Χωνευτές (είδη, θέρμανση της πρώτης ύλης, κλπ.) Τεχνολογίες ανάδευσης Αποθήκευση και καθαρισμός του βιοαερίου Αποθήκευση του χωνεμένου υπολείμματος Κεντρικός έλεγχος

8 Σταθμοί αναερόβιας επεξεργασίας Source: A Biogas Roadmap for Europe, AEBIOM,

9 Παραγωγή βιοαερίου: διάγραμμα ροής Απόβλητα κτηνοτροφίας και καλλιέργειας φυτών Μηχανικός ή υδραυλικός αναδευτήρας ιαχωριστής συμπυκνώματος & φίλτρο Παραγόμενο αέριο: περίπου 1,5 μ³/(ισοδύναμη μονάδα πρώτης ύλης ανά ημέρα) Αποθήκευση αερίου Θέρμανση Θέρμανση νερού επεξεργασίας Κύριο δοχείο Θέρμανση μονάδα χώνευσης 35 ή 55 C Χωνευμένο βιολογικό λίπασμα Ξήρανση Παραγωγή ενέργειας και ηλεκτρικού Φωτισμός ρεύματος Μετατροπή Αντλία και ενδεχομένως τεμαχιστής Θέρμανση Μόνωση 9

10 Ροές βιοαερίου Καθαρισμός ιλύος Χωνευτήριο Ξηρά δεξαμενή ιλύος Συμπιεστής αερίου Θερμότητα από μονάδα συνδυασμένης παραγωγής Στερεά απόβλητα Γεωργικές χρήσεις Δοχείο αερίου Μονάδα Ηλεκτρική ενέργεια για ίδια κατανάλωση και τροφοδοσία δικτύου 1 0

11 Επισκόπηση: στοιχεία μίας μονάδας βιοαερίου Δευτερεύων αντιδραστήρας AX Κύριος αντιδραστήρας AX Δεξαμενή αποθήκευσης χωνευμένου υπολείμματος Αντλιοστάσιο Μονάδα ελέγχου Σιλό ημέρας, σύστημα τροφοδοσίας Δοχείο συνδυασμένης παραγωγής: κινητήρας αερίου, γεννήτρια, εναλλάκτες θερμότητας Μετασχηματιστής, σύνδεση με το δίκτυο 1 1

12 Αποθήκευση στερεών υλικών: συστήματα σιλό Κενό σιλό ιαγώνια φράγματα.. Αποστράγγιση υδάτων.διευκολύνει σημαντικά την πλήρωση, τη συμπίεση, την παραλαβή 1 2

13 Κάλυψη σιλό Κάλυμμα Τοίχωμα Κενό σιλό Στερέωση καλύμματος στην κορυφή των τοιχωμάτων Μετωπική όψη της πρώτης ύλης ιαγώνια φράγματα.. 1 3

14 Σύστημα τροφοδοσίας Πλήρωση με πρώτη ύλη μία φορά την ημέρα Αυτόματη τροφοδοσία της πρώτης ύλης στον αντιδραστήρα αναερόβιας χώνευσης 14

15 Ενέργεια από βιοαέριο

16 Αναμείκτης βιομάζας Συσκευή για την ανάμειξη της βιομάζας στη δεξαμενή αναερόβιας χώνευσης 16

17 Αναδευτήρες 17

18 Σχέδιο αναδευτήρα 18

19 Εξοπλισμός για την ανάμειξη στον αναερόβιο χωνευτή Μηχανικός αναδευτήρας Κυκλοφορητής Εξαναγκασμένη ροή αερίου Έλεγχος βαλβίδων 19

20 Αντιδραστήρας Αναερόβιας Χώνευσης: αρχή του διαχωρισμού φάσεων Αφαίρεση αερίου Αφαίρεση υποστρώματος Τροφοδοσία Υποστρώματος Τροφοδοσία Στάδιο 1 Σχηματισμός οξέων Στάδιο 3 Σχηματισμός μεθανίου Στάδιο 2 Σχηματισμός οξικού οξέος 20

21 Μικροβιολογία της διεργασίας Η διεργασία διακρίνεται σε τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο το οργανικό υπόστρωμα υφίσταται υδρόλυση προς εύχρηστα μόρια ποικίλου μοριακού βάρους. Στο δεύτερο στάδιο με τη βοήθεια των βακτηρίων τα οργανικά μόρια μετατρέπονται σε οργανικά οξέα με ταυτόχρονη παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα. Στο τελευταίο στάδιο τα παραγόμενα οργανικά οξέα μετατρέπονται με τη βοήθεια των μεθανογενών βακτηρίων σε μεθάνιο. ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΟΞΕΟΓΕΝΕΣΗ Η 2, CO 2 CH 3 COOH ΜΕΘΑΝΟΓΕΝΕΣΗ CH 4 +CO 2 21

22 Προέλευση του βιοαερίου Βιομάζα Λίπη Υδατάνθρακες Πρωτεΐνες Υδρόλυση (βακτήρια που παράγουν οξέα) Λιπαρά οξέα Αμινοξέα Απλά σάκχαρα Οξεογένεση (βακτήρια που παράγουν οξέα) Οργανικά οξέα μικρού ΜΒ Αλκοόλες Σχηματισμός οξικού οξέος Οξικό οξύ Μεθανογένεση ΒΙΟΑΕΡΙΟ Μεθάνιο 22

23 Μεθανογένεση

24 ΜΕΘΑΝΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ Τα μεθανογενετικά βακτήρια λαμβάνουν ενέργεια από το υπόστρωμα (πρώτη ύλη απόβλητο) για αναπνοή και ανάπτυξη, για τη ζύμωση των οργανικών ενώσεων σε μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα. Είναι πολύ ευαίσθητα και απαιτούν: Αυστηρά αναερόβιο περιβάλλον Το ph να κυμαίνεται μεταξύ Το περιβάλλον ανάπτυξης τους να είναι απαλλαγμένο από αναστολείς όπως σουλφίδια και βαρέα μέταλλα Η θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ o C 24

25 Κατασκευή αναερόβιου αντιδραστήρα (αναερόβιου χωνευτή) Υπάρχουν διάφοροι τύποι χωνευτών βιοαερίου: κατασκευαζόμενοι από σκυρόδεμα, χάλυβα, τούβλο ή πλαστικό, διαμορφούμενοι ως σιλό, σκάφες, λεκάνες και τοποθετούμενοι υπόγεια ή επιφανειακά. Η επιλογή του σχεδίου και ο τύπος του χωνευτή καθορίζονται από το περιεχόμενο σε νερό του χωνευόμενου υποστρώματος. Από την άποψη της εισαγωγής της πρώτης ύλης, υπάρχουν δύο βασικοί τύποι χωνευτών: ασυνεχούς και συνεχούς τύπου. 25

26 Παραδείγματα αναερόβιων χωνευτήρων

27 Παραδείγματα αναερόβιων χωνευτήρων

28 Αντιδραστήρες αναερόβιας χώνευσης (Ι) αναερόβιος χωνευτής Κατακόρυφος αναερόβιος χωνευτής 28

29 Αντιδραστήρες αναερόβιας χώνευσης (ΙΙ) αναερόβιος χωνευτής «Κλασικός» αντιδραστήρας αναερόβιας χώνευσης με σύστημα τροφοδοσίας για στερεά υλικά 29

30 Αντιδραστήρες αναερόβιας χώνευσης (Ι) αναερόβιος χωνευτής Οριζόντιος αντιδραστήρας 30

31 Θεωρητική απόδοση σε βιοαέριο από διαφορετικά υποστρώματα και περιεκτικότητα σε μεθάνιο Υπόστρωμα Βιοαέριο (lt/kg) Περιεκτικότητα σε CH 4 (%) Κοπριά χοίρων Κοπριά αγελάδων Απόβλητα πουλερικών Άχυρο σιταριού Άχυρο καλαμποκιού Χόρτα Αγροτικά παραπροϊόντα Φύκη

32 Βιοαέριο vs Υπόστρωμα 32

33 Σύσταση βιοαερίου Source: A Biogas Roadmap for Europe, AEBIOM,

34 Αποθήκευση του παραγόμενου βιοαερίου Στις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις κατασκευάζονται ξεχωριστές δεξαμενές αποθήκευσης του βιοαερίου. Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης πρέπει να είναι αεροστεγείς και ανθεκτικές στην πίεση, και, στην περίπτωση που δεν είναι προστατευμένες μέσα σε κτήρια, πρέπει να είναι ανθεκτικές στη θερμοκρασία, τις καιρικές συνθήκες και την υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Η δεξαμενή πρέπει να έχει την ικανότητα να αποθηκεύει τουλάχιστον το ένα τέταρτο της ημερήσιας παραγωγής βιοαερίου. Προτείνεται δυναμικότητα αποθήκευσης της παραγωγής διάρκειας μίας ή δύο ημερών.

35 Σάκοι μονάδας αποθήκευσης αερίου 35

36 Ενέργεια από βιοαέριο Ξεχωριστή μονάδα αποθήκευσης αερίου 36

37 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Ο καθαρισμός τους βιοαερίου γίνεται για να απαλλαγεί το βιοαέριο από άλλες προσμίξεις. Τα πλεονεκτήματα είναι τα ακόλουθα: Καταργείται το διαβρωτικό περιβάλλον το οποίο προκαλείται από υδρόθειο και το μίγμα διοξειδίου του άνθρακα και νερού. Καταργείται η τοξικότητα και η άσχημες οσμές που δημιουργούνται από την παρουσία του υδρόθειου. Λαμβάνεται αέριο με πολύ καλά χαρακτηριστικά καύσης. Για τον καθαρισμό του βιοαερίου από υδρόθειο και διοξείδιο, συνήθως χρησιμοποιούνται scrubbers, χημικά ή οξυγόνο. 37

38 Βελτίωση βιοαερίου Όταν το βιοαέριο εξέρχεται από το χωνευτή είναι διαποτισμένο με υδρατμούς και περιέχει, εκτός από μεθάνιο (CH4) και διοξείδιο του άνθρακα (CO2), ποσότητες υδρόθειου(h2s). Το υδρόθειο είναι τοξικό, με μία ιδιαίτερη/ δυσάρεστη οσμή, και συνδυαζόμενο με τους υδρατμούς στο βιοαέριο δημιουργεί θειικό οξύ (H2SO4). Οι ιδιότητες της καύσης πρέπει να είναι εγγυημένες προκειμένου να αποτραπεί η φθορά των μηχανών. Αυτό ισχύει και για τη χρήση του βιοαερίου. Είναι απαραίτητη η αποθείωση και η ξήρανση του βιοαερίου.

39 Μονάδες ΣΗΘ βιοαερίου Η ανάκτηση θερμότητας καθιστά εφικτό ο συνολικός βαθμός απόδοσης να φτάσει το 85%, εάν όλη η παραγόμενη θερμότητα αξιοποιείται. Δύο τύποι μονάδων μπορούν να αξιοποιηθούν Μονάδες ΣΗΘ βιοαερίου με καλό βαθμό απόδοσης, όμως υψηλό κόστος και κόστος συντήρησης. Μονάδες ΣΗΘ διπλού καύσιμου παροχή μικρού ποσοστού καύσιμου 10% (συνήθως πετρελαίου) που χρησιμοποιείται για την ανάφλεξη του μίγματος αέρα/βιοαερίου. Η απόδοση σε ηλεκτρική ενέργεια είναι καλύτερη από τις μονάδες ΣΗΘ μόνο βιοαερίου. 39

40 Κινητήρες βιοαερίου, συνδυασμένη παραγωγή Κινητήρας βιοαερίου σε κιβώτιο Ενσωματωμένη σε κτίριο μονάδα ΣΠΗΘ 40

41 Πλεονεκτήματα αναερόβια επεξεργασίας Παραγωγή μικρής ποσότητας σταθεροποιημένης λάσπης Μικρές απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά (αζώτου και φωσφόρου) Μικρές καταναλώσεις ενέργειας Παραγωγή βιοαερίου/ενεργειας 41

42 Μειονεκτήματα αναερόβιας επεξεργασίας Τα ανερόβια βακτήρια και κυρίως τα μεθανογενετικά είναι ευαίσθητα σε μεγάλο φάσμα ενώσεων Η έναρξη λειτουργίας των αναερόβιων αντιδραστήρων είναι αργή Η αναερόβια επεξεργασία απαιτεί γενικά τελικό στάδιο αερόβιας επεξεργασίας Ειδική διαχείριση βιοαερίου (fammable) Βίντεο «how a biogas plant works» 42

43 Σωστό και Λάθος 43

44 Παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή βιοαερίου Θερμοκρασία ζύμωσης ιάρκεια παραμονής στον αντιδραστήρα ζύμωσης Συγκέντρωση υποστρώματος Ανάδευση στον αντιδραστήρα ζύμωσης Τιμή ph 44

45 Σύνοψη: Βέλτιστες Συνθήκες Αναερόβιας Χώνευσης 45

46 Οι αποδόσεις αερόβια και αναερόβιας επεξεργασίας στην απομάκρυνση ρύπων δίνεται στον παρακάτω πίνακα: Παράμετρος Αερόβια Αναερόβια Επεξεργασία Επεξεργασία % % ελάττωση Ελάττωση Ολικά Στερεά Πτητικά Στερεά BOD COD

47 Ενέργεια από βιοαέριο

48 Εγκατεστημένη ισχύς σταθμών βιοαερίου στην Κύπρο 48

49 49

50 Ηλεκτρική Ενέργεια από ΣΗΘ βιοαερίου στην Κύπρο 13 Μονάδες αξιοποίησης βιοαερίου παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο της ΑΗΚ εγκατεστημένης ισχύος 9,714ΜW Σύνολο ηλεκτρικής ενέργειας που διοχετεύεται στο δίκτυο από τις 13 Μονάδες kwh τον μήνα 2 Μονάδες αυτοπαραγωγοί, εγκατεστημένης ισχύος 0,85 MW Συνολική παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια για ιδία χρήση kwh τον μήνα 50

51 Μονάδες Βιομάζας / Βιοαερίου συνδεδεμένες με το δίκτυο της ΑΗΚ Έτος Μονάδες Εγκατεστημένη ισχύς σε kw 10/12/ /12/2007 Παραγωγή σε kwh ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: AHK

52 Διατιμήσεις αγοράς ηλεκτρισμού από σταθμούς βιοαερίου στην ΕΕ Ολλανδία Μάλτα Κροατία Ισπανία Κύπρος Βέλγιο Τσεχία Δανία Γερμανία Ουγγαρία Ιρλανδία Η.Β. Λουξεμβούργο FEED IN TARIFF /kwh 0,208 0,15 0,09 0,135 0,18 0,14 0,2 0,25 0,16 0,1 0,15 0,168 0,15 52

53 A/ΦΟΙ ΑΝΔΡΕΟΥ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 53

54 54

55 A/ΦΟΙ ΑΝΔΡΕΟΥ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ Ο σταθμός βιοαερίου επεξεργάζεται: Χοιρολύματα (main) ton/day Πτηνοτροφικά απόβλητα 3 ton/day Απόβλητα ποιμνιοστάσια 3 ton/day Απόβλητα από μικρές τυροκομικές μονάδες 0,5 ton/day Έλαια φυτικής προέλευσης (τηγανέλαια) 0,5 ton/day ΣΥΝΟΛΟ: ton αποβλήτων/ημέρα 55

56 m 3 βιοαερίου/ημέρα 500 kw (2 X 250 KW) 1 CHP dual fuel και 1 CHP biogas CHP Thermal Efficiency: 35% CHP Electrical efficiency: 40% Αποθείωση δηλαδή η απομάκρυνση του Η 2 S, γίνεται με παροχή αέρα/οξυγόνου στον χώρο αποθήκευσης του βιοαερίου 2H 2 S+ O 2 > S H 2 O 56

57 A/ΦΟΙ ΑΝΔΡΕΟΥ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ Ενέργεια από βιοαέριο Χειμερινή περίοδος kwh/day 90 ton/day m 3 biogas/day kwh/day kwh/day kwh/day Waste heat 10 ton/day kwh/day kwh/day 57

58 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας kw h Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 2010 Το 2010 η συνολική παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια ήταν kWh. Περίπου το 12% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιείται για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων της κτηνοτροφικής μονάδας και του σταθμού βιοαερίου. Μέρος της παραγόμενης θερμικής ενέργειας χρησιμοποιείται για τις θερμικές ανάγκες της κτηνοτροφικής μονάδας και του σταθμού βιοαερίου. Το 2010 η συνολική κατανάλωση θερμικής ενέργειας (στην κτηνοτροφική μονάδα και το σταθμό) ήταν 1.110ΜW.

59 Πρόσθετα τεχνοοικονομικά στοιχεία (για την Κύπρο) Μελέτες σκοπιμότητας έδειξαν ότι η επιτρεπτή ακτίνα μεταφοράς αποβλήτων είναι τα 30km. Πέραν αυτής της ακτίνας, το κόστος συλλογής αποβλήτων είναι απαγορευτικό. Το κόστος κατασκευής ενός σταθμού βιοαερίου ισχύος 100kW είναι 400, ,000 ενώ για έναν σταθμό 1 MW ανέρχεται στα εκατομμύρια. Το κόστος συντήρησης εκτιμάται ότι είναι 0,02 για κάθε παραγόμενη kwh. Άλλα λειτουργικά έξοδα είναι το κόστος αγοράς των πρώτων υλών και το κόστος μεταφοράς τους.

60 Ενέργεια από βιοαέριο

61 Ευχαριστώ για την προσοχή σας Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Tel Fax: "Ενεργειακό Γραφείο" 61

Επεξεργασία κτηνοτροφικών αποβλήτων με Αναερόβια Χώνευση στην Κύπρο

Επεξεργασία κτηνοτροφικών αποβλήτων με Αναερόβια Χώνευση στην Κύπρο Επεξεργασία κτηνοτροφικών αποβλήτων με Αναερόβια Χώνευση στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 1 Θερμές Ευχαριστίες κο Γιώργο Ανδρέου (Α/ΦΟΙ Ανδρέου Χοιροστάσια Ξυλοτύμπου

Διαβάστε περισσότερα

Βιοενέργεια στην Κύπρο

Βιοενέργεια στην Κύπρο Βιοενέργεια στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Intelligent Energy-Europe και την Ένωση Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Λευτέρης Γιακουμέλος (Φυσικός) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Τμήμα Εκπαίδευσης 1 Τι είναι το βιοαέριο Το βιοαέριο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Λευτέρης Γιακουμέλος (Φυσικός) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Τμήμα Εκπαίδευσης 1 Τι είναι το βιοαέριο Το βιοαέριο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου

Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Δρ. Χαράλαμπος Μαλαματένιος (Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Υπεύθυνος του Τμήματος Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Μπαρμπετσέα

Διαβάστε περισσότερα

Με την υποστήριξη του Προγράµµατος

Με την υποστήριξη του Προγράµµατος Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου ρ. Χαράλαµπος Μαλαµατένιος (Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ) Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Υπεύθυνος του Τµήµατος Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ βιοαερίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ βιοαερίου Με την υποστήριξη του Στοιχεία έκδοσης Συγγραφείς Teodorita Al Seadi, Dominik Rutz, Heinz Prassl, Michael Köttner, Tobias Finsterwalder, Silke Volk, Rainer Janssen, Κωνσταντίνος Σιούλας (συγγραφή κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡ.-ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΚΛΕΊ ΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η βιομάζα? Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία. Ενέργεια από βιομάζα 10/1/2011

Τι είναι η βιομάζα? Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία. Ενέργεια από βιομάζα 10/1/2011 Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Ενέργεια από βιομάζα Αλεξάνδρα Κατσίρη Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνα 2010-2011 Τι είναι η βιομάζα? Βιομάζα είναι η ύλη

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Επεξεργασία οργανικών αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας

Διπλωματική Εργασία: Επεξεργασία οργανικών αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν.μακεδονίας και Θράκης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Διπλωματική Εργασία: Επεξεργασία οργανικών αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας Φοιτητές: ΔΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΜ: 5199

Διαβάστε περισσότερα

01-03: Εισαγωγή στη βιοαποικοδομήσιμη βιομάζα

01-03: Εισαγωγή στη βιοαποικοδομήσιμη βιομάζα Κεφάλαιο 01-03 σελίδα 1 01-03: Εισαγωγή στη βιοαποικοδομήσιμη βιομάζα Η σειρά 3 - «Βιοαποικοδομήσιμα» του Οδηγού BISYPLAN επικεντρώνεται στα βιομηχανικά βιολογικά απόβλητα, στην ιλύ βιολογικών καθαρισμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. βιοαερίου. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ βιοαερίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. βιοαερίου. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ βιοαερίου ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Στοιχεία της έκδοσης Συγγραφείς Σιούλας Κωνσταντίνος, Teodorita Al Seadi, Dominik Rutz, Heinz Prassl, Michael Köttner, Tobias Finsterwalder, Silke Volk, Rainer Janssen Ανασκόπηση κειμένων

Διαβάστε περισσότερα

04-03 Βιοαποικοδομήσιμη βιομάζα Ιδιότητες και διεργασίες

04-03 Βιοαποικοδομήσιμη βιομάζα Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-03 σελ. 1 Οδηγός BISYPLAN Ülo Kask, Livia Kask, Janita Andrijevskaja 04-03 Βιοαποικοδομήσιμη βιομάζα Ιδιότητες και διεργασίες Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί χρειάζονται τρόφιμα για να επιβιώσουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Παραγωγή βιοαερίου από εκχύλισμα ενσιρώματος αραβοσίτου με υγρά

Διαβάστε περισσότερα

ρ Παρουσίαση τεχνοοικονομικών χαρακτηριστικών και λειτουργιών υφιστάμενου σταθμού βιοαερίου Γιώργος Αντρέου

ρ Παρουσίαση τεχνοοικονομικών χαρακτηριστικών και λειτουργιών υφιστάμενου σταθμού βιοαερίου Γιώργος Αντρέου Εκπαίδευση για το βιοαέριο, 17 Οκτωβρίου Λευκωσία (Κύπρος) ρ Παρουσίαση τεχνοοικονομικών χαρακτηριστικών και λειτουργιών υφιστάμενου σταθμού βιοαερίου Γιώργος Αντρέου Παγκύπριος Σύνδεσμος Παραγωγής Βιοαερίου/Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΟΓΚΑΖ Ι.Κ.Ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιομάζα, ισχύος 0,998 MW.

ΜΕΤΕΟΓΚΑΖ Ι.Κ.Ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιομάζα, ισχύος 0,998 MW. ΜΕΤΕΟΓΚΑΖ Ι.Κ.Ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιομάζα, ισχύος 0,998 MW. Δ.Δ. Σαρακήνας, Δ. Καλαμπάκας, Π.Ε. Τρικάλων Π Ρ Ο Ε Τ ΟΙΜ Α Σ Ι Α Ι π π ο κ ρ ά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ.Π.Μ.Σ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: Βιοµάζα Ι ΑΣΚΩΝ: Ε.Κούκιος Θέµα Εργασίας : Αξιοποίηση του ελαιοπυρηνόξυλου για την παραγωγή βιοκαυσίµου µε τη διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών.

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών. ΒΙΟΜΑΖΑ 1. Εισαγωγή Γενικά, ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά, στον όρο βιομάζα εμπεριέχεται οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο. Πιο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή Διατριβή ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ Ελένη Κυριάκου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο του παρόντος εντύπου φέρουν αποκλειστικά οι ίδιοι οι συγγραφείς. Το περιεχόμενο του παρόντος εντύπου δεν εκφράζει απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα της σημερινής κοινωνίας είναι η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή αποβλήτων. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τα οργανικά απόβλητα και συγκεκριμένα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Φιλίππου Παύλος. Επιβλέπων Καθηγητής. Δημήτριος Γεωργακάκης

Φιλίππου Παύλος. Επιβλέπων Καθηγητής. Δημήτριος Γεωργακάκης ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ &ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ EΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» «Παραγωγή βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή

04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή Κεφάλαιο 04-00 σελ. 1 04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή Όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 01-00-02α, η ενέργεια που περιέχεται στα βιοκαύσιμα αποθηκεύτηκε αρχικά από τη φωτοσύνθεση και βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /28.09.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 114

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /28.09.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 114 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ...4 2.2 ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ...4 2.3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ...12

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας» Ονοματεπώνυμο: Παντελάκη Βασιλική Επιβλέπων Καθηγητής:κ. Κατσαράκης Νικόλαος Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

03-03 Βιοαποικοδομήσιμη βιομάζα Εφοδιαστικές αλυσίδες

03-03 Βιοαποικοδομήσιμη βιομάζα Εφοδιαστικές αλυσίδες Κεφάλαιο 03-03 σελ. 1 03-03 Βιοαποικοδομήσιμη βιομάζα Εφοδιαστικές αλυσίδες 03-03-00 Εισαγωγή στη διαχείριση χωνεύσιμης βιομάζας Οι Ευρωπαϊκές τεχνολογίες χρησιμοποιούν εκτενείς προ- και μετά- χωνευτικές

Διαβάστε περισσότερα