Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης - Πιστοποίησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης - Πιστοποίησης"

Transcript

1 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πέμπτη - Παρασκευή, Νοεμβρίου 2014, Divani Caravel Hotel, Αθήνα Προκαταρκτικό Πρόγραμμα Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου Εγγραφές-Πρωινός καφές Καλωσόρισμα Χαιρετισμός Κεντρική Ομιλία: «Η Επιθεώρηση και η Πιστοποίηση ως μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας, μονόδρομος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων», Σάββας Πελτέκης, Πρόεδρος, Ηellas Cert Aπλούστευση Αδειοδοτήσεων Επιχειρήσεων Η Ενότητα «Απλούστευση της αδειοδότησης σύμφωνα με το ν. 4262/2014» έχει αντικείμενο την Αδειοδότηση Επιχειρήσεων για: 1. Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών, 2. Υδραυλικά Έργα, 3. Λιμενικά Έργα, 4. Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών, 5. Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες, 6. Τουριστικές εγκαταστάσεις, έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής, 7. Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης, 8. Υδατοκαλλιέργειες, 9. Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις, 10. Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών, 11.Ειδικά έργα και δραστηριότητες. Συντονιστής: Σάββας Πελτέκης, Πρόεδρος, Ηellas Cert Ανταγωνιστικότητας Eκπρόσωπος Πολιτικής Ηγεσίας Υπουργείο ΠΕΚΑ Eκπρόσωπος Πολιτικής Ηγεσίας Υπουργείο Τουρισμού Eκπρόσωπος Πολιτικής Ηγεσίας Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Eκπρόσωπος Πολιτικής Ηγεσίας Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών 1

2 & Δικτύων Διάλειμμα για καφέ Εποπτεία Αγοράς Η Ενότητα πρόκειται να αναδείξει τη σημασία της εποπτείας προκειμένου να καλυφθούν όλες οι απαιτήσεις προστασίας των δημόσιων συμφερόντων όπως η υγεία και η ασφάλεια γενικότερα, η υγεία και η ασφάλεια στο χώρο εργασίας, η προστασία των καταναλωτών, η προστασία του περιβάλλοντος και η δημόσια ασφάλεια. Παράλληλα, θα επισημάνει τη συμβολή των Διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης στο οικοδόμημα της εποπτείας της αγοράς και τον βασικό τους ρόλο στην αξιοπιστία των τηρούμενων μητρώων εγκεκριμένων φυσικών προσώπων-ελεγκτών από τα αρμόδια υπουργεία. Συντονιστής:Ιωάννης Καλλιάς, Μέλος, Ηellas Cert Ανταγωνιστικότητας Eκπρόσωπος Πολιτικής Ηγεσίας Υπουργείο ΠΕΚΑ Eκπρόσωπος Πολιτικής Ηγεσίας Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων Eκπρόσωπος ΚLEEMANN Eκπρόσωπος EKΠΟΙΖΩ Γεύμα - Networking Πιστοποίηση Προσώπων Στην Ενότητα θα διερευνηθεί η συμβολή της πιστοποίησης προσώπων στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας μέσα από τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, όπως επίσης και στην επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων στη λειτουργία του κράτους. Παράλληλα θα αναδειχθεί συμβολή της στην καταπολέμηση της ανεργίας, αφού η πιστοποίηση προσώπων αποτελεί τον πολύτιμο κρίκο που συνδέει τα συστήματα δια βίου μάθησης με τη λειτουργία της οικονομίας διασφαλίζοντας την κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες. Συντονιστής: Κωνσταντίνος Κεσεντές, μέλος, Oργανωτική Ανταγωνιστικότητας, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Eκπρόσωπος Πολιτικής Ηγεσίας Υπουργείο Παιδείας/ΕΟΠΠΕΠ Eκπρόσωπος Πολιτικής Ηγεσίας Υπουργείο Εργασίας 2

3 Eκπρόσωπος ΓΕΣΕΕ Eκπρόσωπος ΝΑΥΣΟΛΠ Τουρισμός Γ ΤPM Η Ενότητα πρόκειται να αναδείξει τη σημασία της πιστοποίησης ποιότητας και τη συμβολή των Διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης στην ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος, τη διασφάλιση της τήρησης νομοθετικών ρυθμίσεων, την εξομάλυνση αδειοδοτήσεων και αμεροληψία στην αστεροποίηση των ξενοδοχείων, αλλά και τη δημιουργία νέων ελληνικών προτύπων προσβασιμότητας και Ιατρικού Τουρισμού. Συντονιστής: Δρ Ιωάννης Μπερτσάτος, μέλος Δ.Σ., Ηellas Cert Eκπρόσωπος Πολιτικής Ηγεσίας Υπουργείο Τουρισμού Eκπρόσωπος ΣΕΤΕ Eκπρόσωπος ΞΕΕ Eκπρόσωπος Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος Eκπρόσωπος ΕΚΠΟΙΖΩ Κλείσιμο Εργασιών 1 ης Ημέρας Συνεδρίου Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου Εγγραφές-Πρωινός καφές Καλωσόρισμα Τρόφιμα Αγροτικά Προϊόντα Η Ενότητα πρόκειται να αναδείξει το ρόλο της πιστοποίησης στον αγροδιατροφικό τομέα, παράλληλα με την αξιοποίηση από τον τομέα της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας των οργανισμών πιστοποίησης ως ανεξάρτητων ελεγκτικών οργανισμών. Στην Ενότητα θα συζητηθούν τα θέματα: - Αδειοδότηση και έγκριση εγκαταστάσεων - Επικύρωση διαδικασιών πιστοποίησης προϊόντων, όπως π.χ. ΠΟΠ - Επικύρωση προϊόντων με βάση τοπικά ή παραδοσιακά χαρακτηριστικά, των οποίων οι χαρακτηρισμοί δεν εντάσσονται σε θεσμική βάση. - Επικύρωση διαδικασιών επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων στον πρωτογενή τομέα. Συντονιστής: Χαράλαμπος Αγγελούδης, μέλος, Επιστημονική 3

4 Eκπρόσωπος Πολιτικής Ηγεσίας Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Eκπρόσωπος Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Eκπρόσωπος Τράπεζα Πειραιώς Eκπρόσωπος Ομιλος Λούλη Eκπρόσωπος ΓΕΩΤΕΕ Eκπρόσωπος ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Eκπρόσωπος ΠΑΣΕΓΕΣ Ενέργεια Περιβάλλον Η Ενότητα πρόκειται να αναδείξει το σημαντικό ρόλο των αποτελεσματικών, αξιόπιστων και λειτουργικών ενεργειακών και περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων που θα συμβάλλουν στην πραγματική παρακολούθηση, αντικειμενική αξιολόγηση και τελικά ουσιαστική βελτίωση των ενεργειακών και περιβαλλοντικών επιδόσεων επιχειρήσεων, κτιρίων και δραστηριοτήτων. Συντονιστής: Κωνσταντίνος Αντωνιάδης, Αντιπρόεδρος, Ηellas Cert Eκπρόσωπος Πολιτικής Ηγεσίας Υπουργείο ΠΕΚΑ Eκπρόσωπος ΕΕΔΣΑ Eκπρόσωπος ΔΕΣΦΑ Διάλειμμα για καφέ Τεχνικά Έργα Η Ενότητα πρόκειται να αναδείξει τη συμβολή των Διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης ως τρίτο μέρος, κατά τη διενέργεια των ελέγχων και δοκιμών των Δημοσίων και Ιδιωτικών τεχνικών έργων. Στην Ενότητα θα συζητηθεί επιπλέον η Θεσμική κατοχύρωση της συνεργασίας Ανεξάρτητων Μηχανικών και Φορέων Πιστοποίησης στα έργα Παραχώρησης και ΣΔΙΤ. Συντονιστής: Ιωάννης Οικονομίδης, μέλος, Επιστημονική Eκπρόσωπος Πολιτικής Ηγεσίας Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων Eκπρόσωπος Διαχειριστική Αρχή Προγράμματος Προσπελασιμότητας Eκπρόσωπος ΕΣΠΕΛ EPTISA Eκπρόσωπος Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών Eκπρόσωπος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών Ανώτερης Τάξης 4

5 Eκπρόσωπος Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων Μελετών Γεύμα - Networking Υγεία Η Ενότητα «Υγεία» πρόκειται να ανοίξει το διάλογο και να θέσει στο επίκεντρο τα ανοικτά ζητήματα που αφορούν τον κλάδο (πιστοποίηση ή διαπίστευση, αξιοπιστία της πιστοποίησης), ενώ παράλληλα θα αναδειχθούν οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για προστιθέμενη αξία μέσα από την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας αλλά και τα προϊόντα. Συντονιστής: Γεώργιος Παππούς, μέλος, Επιστημονική Eκπρόσωπος Πολιτικής Ηγεσίας Υπουργείο Yγείας Eκπρόσωπος ΕΟΠΥΥ Eκπρόσωπος ΣΕΙΒ Eκπρόσωπος Πανεπιστήμιο Πειραιώς Eκπρόσωπος Δημόσιο Νοσοκομείο Eκπρόσωπος Ιδιωτικό Νοσοσκομείο Eκπρόσωπος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Βιομηχανικά Γ ΤPM Προϊόντα Η Ενότητα «Βιομηχανικά Προϊόντα» πρόκειται να αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο της καθιέρωσης ενός αξιόπιστου και αμερόληπτου συστήματος πιστοποίησης και επιθεωρήσεων των βιομηχανικών προϊόντων με απόλυτη διαφάνεια και αντικειμενικότητα, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και θα λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής Οικονομίας. Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν είναι: - Η εφαρμογή της υπάρχουσας Εθνικής Νομοθεσίας για έλεγχο και εποπτεία της Αγοράς από τα αρμόδια κρατικά όργανα για να γίνει ουσιαστικός ο ρυθμιστικός και ελεγκτικός ρόλος του κράτους. - Η ενίσχυση και διεύρυνση της δραστηριότητας των φορέων Πιστοποίησης στο αντικείμενο των πιστοποιήσεων, των παραγόμενων και διακινούμενων βιομηχανικών προϊόντων. - Η απαίτηση στην εθελοντική πιστοποίηση της εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης, με νομοθετικές ρυθμίσεις και προδιαγραφές σε όλο το παραγωγικό φάσμα (πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα). - Η υιοθέτηση στη Νομοθεσία, μη εναρμονισμένων προτύπων με ευρωπαϊκές Οδηγίες ή και Κανονισμούς, που θα βελτιώνουν σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς (όπως για παράδειγμα το ΕΝ 206 για το έτοιμο σκυρόδεμα). Συντονιστής: Γεώργιος Μπρισκόλας, Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου, Ηellas Cert 5

6 Ανταγωνιστικότητας Eκπρόσωπος ΤΙΤΑΝ Eκπρόσωπος ΕΚΠΟΙΖΩ Κλείσιμο Εργασιών Συνεδρίου 6

Δραστηριότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Δραστηριότητες Διοικητικού Συμβουλίου Δραστηριότητες Διοικητικού Συμβουλίου Γενική Συνέλευση 3 Νοεμβρίου 2014 Για το Δ.Σ. HellasCert Σάββας Πελτέκης Πρόεδρος Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης 1 Υπουργείο Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

13&14/03/2014 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. www.ncq2014.gr ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

13&14/03/2014 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. www.ncq2014.gr ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 13&14/03/2014 www.ncq2014.gr ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η HellasCert, η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

13&14/03/2014 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

13&14/03/2014 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 13&14/03/2014 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η HellasCert, η Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020 Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Εισαγωγή Ο σχεδιασμός της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Προκήρυξης: 3/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ: 485414

Αριθμός Προκήρυξης: 3/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ: 485414 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Μελέτη Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Management Systems) στον Τουριστικό Τομέα & Πιλοτική Εφαρμογή τους» Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ... 7 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2005-2008 ΣΥΝΟΨΗ Η αυξανόμενη ένταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ. Προγραμματισμός Έργου 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ. Προγραμματισμός Έργου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Προγραμματισμός Έργου 2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή 4 2. Οργάνωση Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου 5 2.1 Οργανωτικές αλλαγές για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΛΙΜΕΝΩΝ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Είναι πρόδηλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την οργάνωση και λειτουργία του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την οργάνωση και λειτουργία του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την οργάνωση και λειτουργία του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ, ΙΔΡΥΣΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 1 Σύσταση - Νομική μορφή - Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα του ΥΠΑΑΝ για το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» Ενημερωτικό σημείωμα

Ημερίδα του ΥΠΑΑΝ για το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» Ενημερωτικό σημείωμα Ημερίδα του ΥΠΑΑΝ για το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020) Ενημερωτικό σημείωμα Με την ημερίδα που πραγματοποιείται σήμερα Πέμπτη 3 Απριλίου, ξεκινά η δημόσια διαβούλευση για τις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές δράσεις του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Προγραμματισμός Σεπετεμβρίου Δεκεμβρίου 2014

Επιμορφωτικές δράσεις του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Προγραμματισμός Σεπετεμβρίου Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Aθήνα, 28/7/2014 Αρ.πρωτ. 7190 /Φ.234.03 Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Με την ευθύνη ενημέρωσης των Εποπτευόμενων Φορέων τους) Επιμορφωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Ιανουαρίου Ιουλίου 2015. 1. Περιβάλλον υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝ.ΕΠ.

Προγραμματισμός Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Ιανουαρίου Ιουλίου 2015. 1. Περιβάλλον υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝ.ΕΠ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Aθήνα, 24/12/2014 Αρ.πρωτ. 11380 Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Με την ευθύνη ενημέρωσης των Εποπτευόμενων Φορέων τους) Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Το παρόν σχέδιο νόμου έχει ως σκοπό, με βάση τις αρχές και τους στόχους της δημόσιας πολιτικής διά βίου μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι κλάδοι θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020) και για ποιες κατηγορίες επενδύσεων

Ποιοι κλάδοι θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020) και για ποιες κατηγορίες επενδύσεων Ποιοι κλάδοι θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020) και για ποιες κατηγορίες επενδύσεων Στις 17/7/2014 κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση το Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις»

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» Σκοπός του παρόντος σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η μελέτη αυτή αποτελεί συμβολή του τμήματος Βιομηχανίας στα πλαίσια της συζήτησης που διεξάγεται στον ΣΥΡΙΖΑ για ένα ολοκληρωμένο, συνεκτικό, προοδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας δυναμικής στο ελληνικό παραγωγικό και επιχειρηματικό σύστημα: Αποτελέσματα εργασιών πάνελ εμπειρογνωμόνων

Προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας δυναμικής στο ελληνικό παραγωγικό και επιχειρηματικό σύστημα: Αποτελέσματα εργασιών πάνελ εμπειρογνωμόνων 1 Προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας δυναμικής στο ελληνικό παραγωγικό και επιχειρηματικό σύστημα: Αποτελέσματα εργασιών πάνελ εμπειρογνωμόνων «Έρευνα στις επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των μεταβολών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας. Προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας. Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής

Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας. Προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας. Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής 1 Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας 2 Προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας 3 Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής 4 Αναβάθμιση και Προστασία του Περιβάλλοντος 5 Αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Κυβερνητικού Προγράμματος

Πλαίσιο Κυβερνητικού Προγράμματος 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Πλαίσιο Κυβερνητικού Προγράμματος συνοπτική παρουσίαση oκτωbριοσ 2009 πρώτα ο πολίτης Περιεχόμενα 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 53 4. ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 9 10 13 16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΣΕΡΡΩΝ «Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομού Σερρών για την 4 η Προγραμματική περίοδο» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΣΕΡΡΩΝ ΟΜΕΠ Ε.Π.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λ. Ριανκούρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Είναι πρόδηλο

Διαβάστε περισσότερα