Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα"

Transcript

1

2 Σχετικά με τον Απολογισμό Σχετικά με τον Απολογισμό Ο «Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010» είναι ο έκτος ετήσιος απολογισμός των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων του OTE. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και φέτος ο Απολογισμός περιέχει την καταγραφή των δραστηριοτήτων της εταιρίας ΟΤΕ Α.Ε στην Ελλάδα. Ακόμα γίνεται περιληπτική αναφορά στις οικονομικές αποδώσεις του Ομίλου ΟΤΕ, καθώς και στις δράσεις Ε.Υ. των θυγατρικών του Ομίλου. Για τον OTE, η συνεχής και συνεπής ενσωμάτωση των αρχών Εταιρικής Υπευθυνότητας (Ε.Υ.) στην στρατηγική της εταιρείας αποτελεί δέσμευση. Ο «Απολογισμός Ε.Υ. 2010» εστιάζει τόσο στη στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας όσο και στην εφαρμογή της, μέσω του προγράμματός «Σχέση Ευθύνης», το οποίο καλύπτει τους τέσσερις πυλώνες δραστηριοποίησης του OTE : την Αγορά, τους Εργαζομένους, το Περιβάλλον και την Κοινωνία. Το 2010, ο «Απολογισμός Ε.Υ. 2010» παρουσιάζεται σε ηλεκτρονική μορφή, σε μια ειδική διαδικτυακή τοποθεσία στον επίσημο ιστότοπο (site) του ΟΤΕ αλλά και σε συνοπτική έντυπη μορφή, η οποία θα διανεμηθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Η προσέγγισή μας αναφορικά με τη δημιουργία τόσο του ηλεκτρονικού όσο και του έντυπου Απολογισμού συνοψίζεται ως εξής: > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας για το 2010, καθώς και των στόχων μας για το μέλλον. > Λεπτομερής καταγραφή και δεδομένα των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας περιέχονται στην ηλεκτρονική μορφή του απολογισμού Ε.Υ., που αποτελεί τη βάση για την πιστοποίησή μας σύμφωνα με τις αρχές του «GRI», αλλά και για την Εξωτερική Διασφάλιση των στοιχείων του «Απολογισμού Ε.Υ. 2010». > Δράσεις Ε.Υ. των θυγατρικών του OTE στην Ελλάδα και το εξωτερικό είναι διαθέσιμες στον ηλεκτρονικό απολογισμό, στη διαδικτυακή τοποθεσία του OTE στο > Αναφορά των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας στην έντυπη μορφή και περαιτέρω πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η προσέγγιση του OTE αναφορικά με τη σύνταξη του Απολογισμού Ε.Υ. αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας για συστηματική εναρμόνιση με τα διεθνή πρότυπα. Το 2010, εφαρμόστηκαν οι αρχές «G3» του «GRI, και ενσωματώθηκαν οι αρχές «G3.1» σχετικά με τη διαφορετικότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα στους δείκτες που κάνουμε αναφορά. Όπως και στο παρελθόν,

3 -4- Σχετικά με τον Απολογισμό -5- ο «Απολογισμός Ε.Υ. 2010» αποτυπώνει τη δέσμευσή μας για την τήρηση των αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. (Global Compact). Για δεύτερη χρονιά το 2010, ο «Απολογισμός Ε.Υ.» της εταιρείας μας υπόκειται σε εξωτερική διασφάλιση, η οποία επιβεβαιώνει την εφαρμογή τόσο των Αρχών του «GRI» όσο και του Προτύπου Αρχών Υπευθυνότητας «ΑΑ1000» (AA1000 AccountAbility Principles Standard). Κατά τη διάρκεια του 2010, διευρύνθηκε η εφαρμογή του Προτύπου «AA1000», μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης και καταγραφής των μηχανισμών διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η προσέγγισή μας ως προς το «AA1000» και τις τρεις αρχές που περιέχει («συμμετοχικότητα», «ουσιαστικότητα» και «ανταποκρισιμότητα») περιγράφονται στην ενότητα «Ε.Υ. και Επιχειρηματική στρατηγική» του παρόντος Απολογισμού. Για τις απόψεις και τα σχόλιά σας σχετικά με τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας μας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εταιρικής Υπευθυνότητας του OTE μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ή μέσω τηλεφώνου στο: T: , T: T: , F:

4 Μήνυμα Προέδρου και ΔιευθΥνοντος Συμβούλου Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας, η παροχή καινοτόμων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αλλά και η κοινωνικά υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα, συνιστούν δέσμευση για τον ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ, η μεγαλύτερη τηλεπικοινωνιακή εταιρεία στην Ελλάδα, αλλά και μια από τις μεγαλύτερες στην Ν.Α. Ευρώπη, καλείται να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας. Για μας στον ΟΤΕ, η βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών στην αγορά, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υπευθυνότητα προς τους εργαζόμενους, τους πελάτες, το περιβάλλον και την κοινωνία. Η παρουσία του ΟΤΕ σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να είναι σε καθημερινή επαφή με τις ελπίδες και τους προβληματισμούς των πολιτών της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, διαμορφώνεται η ουσία του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας και επιβεβαιώνεται με δράσεις που συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση των αποφάσεων της εταιρείας, με στόχο την αύξηση της κοινωνικής της συνεισφοράς: μέσω των χορηγιών, την προσφορά προς τους νέους, καθώς και τις επιχειρηματικές αποφάσεις στον τομέα των επενδύσεων. Το 2010, και για τα επόμενα χρόνια, οι προτεραιότητες του ο ΟΤΕ αναφορικά με την Εταιρική Υπευθυνότητα συνοψίζονται στα παρακάτω: Διατήρηση της ηγετικής θέσης της εταιρείας στην αγορά, αλλά και συμβολή της στην οικονομική ανταγωνιστικότητα της χώρας. Σωστή διακυβέρνηση, διαφάνεια, φορολογική υπευθυνότητα, ευημερία όλων όσοι συμμετέχουν και εργάζονται στον Όμιλο ΟΤΕ. Προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες και συνεχής επένδυση σε νέες τεχνολογίες και δικτυακή υποδομή με στόχο την επέκταση της Ευρυζωνικότητας και τη μείωση του ψηφιακού χάσματος. Ανάληψη πρωτοβουλιών προς μια κοινωνία «περιβαλλοντικά υπεύθυνη» και ανάδειξη του τομέα των τηλεπικοινωνιών ως «πράσινου» τομέα. Στις σελίδες του «Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας» που ακολουθεί, αποδεικνύεται στην πράξη η συνέπεια του ΟΤΕ απέναντι στις επιχειρηματικές και τις κοινωνικές του δεσμεύσεις, τις οποίες θεωρεί αλληλένδετες με την επιτυχία της εταιρείας. Η ανάγκη διατήρησης των αρχών και αξιών του ΟΤΕ, αλλά και η μετουσίωσή τους σε πράξη, με φιλοδοξία και αισιοδοξία, αποδεικνύεται καθοριστικής σημασίας, τη δύσκολη αυτή περίοδο, τόσο για την Ελλάδα, όσο και για τις άλλες χώρες που δραστηριοποιείται η εταιρεία. Μιχάλης Τσαμάζ Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος OTE A.E.

5 -8- Περιεχόμενα -9- Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΤΕ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΣ OTE...12 Όμιλος ΟΤΕ...13 Όραμα Αποστολή Επιχειρηματική στρατηγική...15 Εταιρική Διακυβέρνηση ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Εισαγωγή...24 Δείκτες και Πιστοποιήσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας...26 Εταιρική Υπευθυνότητα και Διοίκηση ΟΤΕ...30 Συμμετοχές Διακρίσεις...32 Στόχοι Αποτελέσματα- Δεσμεύσεις...34 Ενδιαφερόμενα Μέρη...45 Εθνικές και Διεθνείς συνεργασίες ΣΧΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Εισαγωγή...49 Νέες τεχνολογίες & Ευρυζωνικότητα...51 Εξυπηρέτηση πελατών...56 Διαδικασία προμηθειών Εργολαβίες...62 Ρυθμιστικά θέματα ΣΧΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Εισαγωγή...90 Εκτίμηση και αναφορά περιβαλλοντικών επιπτώσεων και πρωτοβουλίες για τον περιορισμό τους...92 Ερευνα & Ανάπτυξη Υποστήριξη περιβαλλοντικών δράσεων Μ.Κ.Ο ΣΧΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εισαγωγή Υποστήριξη παιδιών, ευπαθών κοινωνικά ομάδων & νέων Εταιρικός Εθελοντισμός Πολιτιστική Κληρονομιά-Τοπική κοινωνία ΔΕΙΚΤΕΣ Οικουμενικό Σύμφωνο (Global Compact) Δείκτες GRI Έκθεση Ανεξάρτητης Διασφάλισης Πιστοποίηση Global Reporting Initiative (GRI) ΣΧΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Εισαγωγή...69 Υγεία & Ασφάλεια...74 Ισότητα ευκαιριών...79 Εκπαιδευτικά προγράμματα...84 Εσωτερική επικοινωνία...85

6 -10- ΟΤΕ και Όμιλος -11- ΟΤΕ και Όμιλος

7 -12- ΟΤΕ και Όμιλος -13- ΟΤΕ και Όμιλος OTE Όμιλος ΟΤΕ Η εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΑΕ» («ΟΤΕ ΑΕ» ή «ΟΤΕ») ιδρύθηκε το 1949 και σήμρα εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου. Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών στην ελληνική αγορά, η οποία παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες και σταθερή τηλεφωνία σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις, καταναλωτές και κρατικούς φορείς. Ακόμα, προσφέρει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, πρόσβασης στο Διαδίκτυο, ψηφιακές επικοινωνίες, επικοινωνίες δεδομένων υψηλών ταχυτήτων και υπηρεσίες μισθωμένων γραμμών. Βασικά μεγέθη ΟΤΕ ΑΕ δωδεκαμήνου 2010 (31/12/2010) Αριθμός εργαζομένων εργαζόμενοι (τακτικό προσωπικό) Κύκλος εργασιών ΟΤΕ 2.169,8 εκατ. ΑΕ Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ A.E.) είναι ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα, ενώ μαζί με τις θυγατρικές εταιρείες του αποτελεί σήμερα έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και δραστηριοποιείται σε Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Αλβανία. Ο Όμιλος ΟΤΕ κατέχει το 20% της Telekom Serbia, του μεγαλύτερου παρόχου τηλεπικοινωνιών στη Σερβία. Επιπλέον, από το 2009 ο Όμιλος ΟΤΕ κατέχει το 100% της εταιρείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ, της μεγαλύτερης εταιρείας εμπορίας προϊόντων τεχνολογίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει, εκτός από ευρυζωνικές υπηρεσίες, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, δορυφορικές συνδέσεις, επικοινωνία δεδομένων υψηλών ταχυτήτων και υπηρεσίες μισθωμένων γραμμών. Ο Όμιλος ΟΤΕ απασχολεί περίπου άτομα σε 5 χώρες, με Κύκλο Εργασιών Ομίλου 5.482,8 εκατ. Αναλυτικές πληροφορίες για τις συμμετοχές του ΟΤΕ καθώς και για τα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα των Επενδυτικών Σχέσεων του ΟΤΕ: InvestorRelation/BusinessOverview/WhoWeAre/ OTEToday Ιδιοκτησιακό καθεστώς ΟΤΕ / Μετοχική σύνθεση Με βάση το μετοχολόγιο την 31η Δεκεμβρίου 2010, η μετοχική σύνθεση της εταιρείας ήταν η ακόλουθη: > Ελληνικό Δημόσιο: 20,0% > Deutsche Telekom: 30,0% > Διεθνείς Θεσμικοί Επενδυτές: 30,2% > Έλληνες Θεσμικοί Επενδυτές: 9,7% > Λοιποί Επενδυτές: 10,1% > ΣΥΝΟΛΟ: 100% Συνολική κεφαλαιοποίηση 3,6 δις Τιμή μετοχής ( ) 6.13 (σε απόλυτο ποσό) 20,0% 30,0% 9,7% 30,2% 10,1% Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα των Επενδυτικών Σχέσεων του ΟΤΕ: Ελληνικό Δημόσιο Deutsche Telekom Έλληνες θεσμικοί επενδυτές Διεθνείς θεσμικοί επενδυτές Λοιποί OTEIRMainPage Μετοχική σύνθεση ΟΤΕ

8 -14- ΟΤΕ και Όμιλος -15- ΟΤΕ και Όμιλος Οι μετοχές του ΟΤΕ διαπραγματεύονται στα εξής χρηματιστήρια: > Χρηματιστήριο Αθηνών (κοινές ονομαστικές) > Χρηματιστήριο Λονδίνου (υπό μορφή GDRs) > Στη συνέχεια της εξόδου από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, οι Αμερικάνικοι Αποθετήριοι Τίτλοι (ADSs) του ΟΤΕ θα διαπραγματεύονται πλέον στην αγορά (OTC) με ticker HLTOY με το πρόγραμμα Level I ADSs. O OTE συνεχίζει τις υποχρεώσεις αναφοράς στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ. Κυριότερες επιχειρηματικές κινήσεις του Ομίλου ΟΤΕ > O OTE γνωστοποιεί στο NYSE την πρόθεση εξόδου του από το εν λόγω Χρηματιστήριο. > Ο ΟΤΕ ανακοινώνει την απόφαση να προχωρήσει στη λύση και εκκαθάριση της OTE PROPERTIES ΑΕΕΑΠ > Ο ΟΤΕ ανακοινώνει μια σειρά από διευρυμένες αλλαγές στη Διοίκηση που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της οργάνωσής του αλλά και της λειτουργίας ως Ομίλου. Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: portal/investorrelation/oteirmainpage Όραμα, Αποστολή & Επιχειρηματική Στρατηγική Ο ΟΤΕ λειτουργεί σε ένα ταχύτατα εναλλασσόμενο τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον το οποίο επηρεάζεται από τις μεταβολές στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, από τις διεθνείς αλλαγές και μεταβολές, την ανάπτυξη των υπηρεσιών των Παρόχων, την αυξανόμενη ένταση του ανταγωνισμού, αλλά και τους περιορισμούς που τίθενται από το ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο. Οι στόχοι του ΟΤΕ επικεντρώνονται στη βιώσιμη ανάπτυξη και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, μέσω της παροχής ποιοτικών προϊόντων, υπηρεσιών και άριστης εξυπηρέτησης, με την παροχή συνδυαστικών πακέτων, αλλά και με την ταυτόχρονη αξιοποίηση των συνεργιών εντός του Ομίλου ΟΤΕ. Όραμα Όραμα του ΟΤΕ είναι η διασφάλιση της ανάπτυξης της εταιρείας και η διατήρηση της ηγετικής της θέσης στην αγορά, προσφέροντας την καλύτερη δυνατή εμπειρία στον πελάτη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αγορά της Ν.Α. Ευρώπης. Αποστολή Η εξασφάλιση κερδοφόρου και αειφόρου ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη την άκρως ανταγωνιστική σημερινή αγορά: > Η προάσπιση του μεριδίου της αγοράς που κατέχει και η δημιουργία νέων πηγών εσόδων (IP-TV, δορυφορική TV, ICT) > H βελτίωση της επαφής με τον πελάτη και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που βασίζονται σε καινοτόμες τεχνολογίες > H περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση των προσφορών ευρυζωνικών υπηρεσιών (VDSL2) > H μείωση του λειτουργικού κόστους και κατ επέκταση η βελτίωση των τιμών των προσφερόμενων υπηρεσιών, υφιστάμενων και νέων > H ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού με περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζομένων, σε όλα τα επίπεδα > Η προστιθέμενη αξία στις αγορές δραστηριοποίησης χάρη στην υιοθέτηση των αρχών της Εταιρικής Υπευθυνότητας Επιχειρηματική στρατηγική Λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικά δύσκολες συνθήκες που επικρατούν γενικότερα στην κοινωνία και ειδικότερα στο περιβάλλον των τηλεπικοινωνιακών αγορών, οι βασικές στρατηγικές επιδιώξεις της εταιρείας διαμορφώνονται ως εξής:

9 -16- ΟΤΕ και Όμιλος -17- ΟΤΕ και Όμιλος > Προσφορά καινοτόμων λύσεων υψηλής ταχύτητας, βάση μιας ολοκληρωμένης δικτυακής υποδομής, με τέτοιο τρόπο που να δημιουργείται αξία για τους μέτοχους και την κοινωνία > Επέκταση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στην εγχώρια αγορά και διατήρηση της ηγετικής θέσης του ΟΤΕ με μέγιστη αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της εταιρείας > Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών, με ουσιαστικότερη και άμεση τεχνική υποστήριξη αυτών μετά την πώληση > Επέκταση και αναβάθμιση του δικτύου του ΟΤΕ στοχεύοντας στη σταδιακή μετάβαση προς ένα δίκτυο «νέας γενιάς» > Εδραίωση της δίκαιης μεταχείρισης του ΟΤΕ από τους κανονιστικούς φορείς > Ενσωμάτωση των αρχών της Εταιρικής Υπευθυνότητας στον επιχειρηματικό σχεδιασμό της εταιρείας Το όραμα, η αποστολή και η επιχειρηματική στρατηγική του ΟΤΕ, καθώς και οι σχέσεις με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη διέπονται από επιχειρηματικές και ηθικές αξίες και περιγράφονται μέσα στον Κώδικα Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς της εταιρείας. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο: Εταιρική Διακυβέρνηση Ο ΟΤΕ επιδιώκει την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, µε γνώμονα τις καλύτερες διεθνείς και ευρωπαϊκές πρακτικές, σε όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων του. Ενισχύοντας τις διαδικασίες και τις δοµές της, η εταιρεία εξασφαλίζει όχι µόνο τη συμμόρφωση µε το κανονιστικό πλαίσιο, αλλά και την ανάπτυξη εταιρικής κουλτούρας που θεμελιώνεται στις αξίες της επιχειρηματικής ηθικής και της προάσπισης των συμφερόντων των Μετόχων καθώς και όλων των Ενδιαφερόμενων Μερών. Οι τρεις βασικοί άξονες εφαρμογής των κανόνων και πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης στον ΟΤΕ αφορούν: > Στο ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου (αρμοδιότητες, σύνθεση, αντικατάσταση και αποχώρηση μελών, επιτροπές) και της εκτελεστικής διοίκησης > Στην προστασία των Μετόχων (γενική συνέλευση των Μετόχων, δικαιώματα Μετόχων μειοψηφίας, διάθεση κερδών και καταβολή μερίσματος) > Στην ενίσχυση της διαφάνειας (διαδικασίες που ενισχύουν τη διαφάνεια, σύστημα κανονιστικής συμμόρφωσης), του ελέγχου (εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος, διαχείριση κινδύνων) και της δημοσιοποίησης πληροφοριών (επικοινωνία με τους Μετόχους, ενημέρωση όλων των Ενδιαφερόμενων Μερών). Ο ρόλος του ΔΣ και της Εκτελεστικής Διοίκησης Διαφάνεια, έλεγχος και δημοσιοποίηση πληροφοριών Προστασία των μετόχων Άξονες Εφαρμογής Εταιρικής Διακυβέρνησης στον ΟΤΕ

10 -18- ΟΤΕ και Όμιλος -19- ΟΤΕ και Όμιλος Εταιρική Διακυβέρνηση για τον ΟΤΕ σημαίνει το σύνολο των αρχών που υιοθετεί η εταιρεία και που διασφαλίζουν την απόδοση και τα συμφέροντα των Μετόχων, καθώς και όλων των Ενδιαφερόμενων Μερών. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της Εταιρικής Διακυβέρνησης, η ακόλουθη πολιτική του ΟΤΕ ευθυγραμμίζεται με τα διεθνή πρότυπα και έχει διαρθρωθεί με γνώμονα τα εξής: > Τους Φορείς Διαχείρισης (Διοικητικό Συμβούλιο, Διευθύνων Σύμβουλος και Γενική Συνέλευση Μετόχων) > Την Επιτροπή Ελέγχου, η οποία επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) στην εκτέλεση των εποπτικών του καθηκόντων, στη σύνταξη οικονομικών εκθέσεων και στην πραγματοποίηση εσωτερικών ελέγχων > Το Σύστημα Διαχείρισης Συμμόρφωσης (Compliance Management System CMS) με τους νομικούς και τους εσωτερικούς κανονισμούς που συστάθηκε τον Ιούλιο του 2009 > Τις Διαδικασίες Ελέγχου που διασφαλίζουν την αξιοπιστία της εταιρείας και την αποτροπή της απάτης (π.χ. Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας) > Την πολιτική καταγγελιών, η οποία αποτελεί τόσο προληπτικό μέτρο εξουδετέρωσης, όσο και μέσο εντοπισμού της απάτης. Το Σεπτέμβριο του 2010 θεσπίστηκε ο N. 3873/2010, ο οποίος καλεί τις εισηγμένες ελληνικές εταιρείες να δημοσιοποιούν σε ετήσια βάση πληροφορίες για τις αρχές και τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζουν. Ο Νόμος εισάγει την υποχρέωση σύνταξης Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία περιλαμβάνεται στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και περιέχει συγκεκριμένα πληροφοριακά στοιχεία, όπως είναι η αναφορά στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Σε εφαρμογή του ανωτέρω νόμου, ο ΟΤΕ συμμορφώνεται με τις ειδικές πρακτικές που προβλέπει ο Κανονισμός του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών για τις Εισηγμένες Εταιρείες, ο οποίος είναι αναρτημένος στον ιστότοπο: aspx και TELIKO_JAN2011.pdf Η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΤΕ δημοσιεύτηκε στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος Εκτελεστική Επιτροπή Γενική Συνέλευση των Μετόχων Διοικητικό Συμβούλιο Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστική Διοίκηση Εκλέγει, συστήνει, εποπτεύει Εξωτερικός Έλεγχος Επιτροπή Ελέγχου Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού Συγκαλεί, λογοδοτεί, υποστηρίζει Οι παραπάνω άξονες συνθέτουν το Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΤΕ Εσωτερικός Έλεγχος

11 -20- ΟΤΕ και Όμιλος -21- ΟΤΕ και Όμιλος Επιτροπή Κανονιστικήσ Συμμόρφωσης ΟΤΕ Το 2010 συστάθηκε η Επιτροπή Κανονιστική Συμμόρφωσης ΟΤΕ, με κύρια αποστολή της «την υποστήριξη, τον έλεγχο και την εξασφάλιση της εφαρμογής των Πολιτικών Κανονιστικής Συμμόρφωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος για το Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης». Μέχρι τα τέλη του 2010 είχαν πραγματοποιηθεί επτά (7) συνεδριάσεις της Επιτροπής. Ακόμα, συστάθηκε, στελεχώθηκε και λειτούργησε η Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Θεμάτων Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΟΤΕ, της οποίας ο ορισμός αρμοδιοτήτων γίνεται απευθείας από τον Δ/ντα Σύμβουλο. Το εγχειρίδιο διαδικασιών του Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ΟΤΕ (ΟΤΕ Group Compliance Management Process Manual), υφίσταται, κατόπιν έγκρισής του από την Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης του ΟΤΕ στις Στο πλαίσιο της επισκόπησης της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης του ΟΤΕ, της COSMOTE & της Romtelecom, το 2010 διενεργήθηκε Πιστοποίηση (CMS Certification) από την ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία, με πολύ καλά αποτελέσματα και για τις τρεις εταιρείες. Το Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ΟΤΕ περιλαμβάνει: > Την Πολιτική περί Κατάχρησης Προνομιακών Πληροφοριών Ομίλου ΟΤΕ > Την Πολιτική περί Δωρεών και Χορηγιών Ομίλου ΟΤΕ > Την Πολιτική περί Αποδοχής και Προσφοράς Εταιρικών Δώρων Ομίλου ΟΤΕ > Την Πολιτική Εξακρίβωσης Οικονομικής Απάτης Ομίλου ΟΤΕ > Την Πολιτική Διοργάνωσης Εταιρικών Εκδηλώσεων Ομίλου ΟΤΕ > Την Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών Ομίλου ΟΤΕ > Τον Κώδικα Δεοντολογίας για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ατόμου κατά την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του εντός του Ομίλου ΟΤΕ Προκειμένου να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν περιστατικά διαφθοράς στον ΟΤΕ, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, προληπτικά & κατασταλτικά. Συγκεκριμένα: > Υιοθέτηση και εφαρμογή πολιτικών κανονιστικής συμμόρφωσης που άπτονται σχετικών θεμάτων με την υιοθέτηση και εφαρμογή από το Δ.Σ του ΟΤΕ της «Πολιτικής περί Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων & Καταπολέμησης της Διαφθοράς» > Εκπαίδευση του προσωπικού και ιδιαίτερα αυτού που έρχεται σε επαφή με αξιωματούχους (του δημόσιου ή μη τομέα) και διαπραγματεύεται με πελάτες ή προμηθευτές > Διενέργεια ετήσιας αξιολόγησης κινδύνων και σε θέματα διαφθοράς, προκειμένου, αν κριθεί απαραίτητο, να υιοθετηθούν από την Διοίκηση και να ληφθούν μέτρα περιορισμού των περιστατικών διαφθοράς > Διαδικασία Ask me: Διαδικασία υποβολής ερωτημάτων από τους εργαζόμενους σχετικά με τους κανονισμούς και τις πολιτικές που πρέπει να εφαρμόζουν κατά την άσκηση των εργασιακών καθηκόντων τους, ώστε να μην παραβιάζονται οι νόμοι και οι διαδικασίες και να αποφεύγονται οι κίνδυνοι που συνεπάγονται οι παραβιάσεις αυτές > Διαδικασία Tell me: Διαχείριση και αντιμετώπιση παραπόνων / καταγγελιών που αφορούν στην παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των Πολιτικών και των Εσωτερικών Διαδικασιών της Εταιρείας / του Ομίλου Εντός του 2010 υπήρξαν 4 περιπτώσεις τεκμηριωμένης μη συμμόρφωσης οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα: σε μία προσωρινή απόλυση, σε ένα πάγωμα μισθού, σε μία μετακίνηση σε άλλη υπηρεσία και σε μία επίπληξη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση είναι διαθέσιμες στο: CorporateGovernance/apologismosetairikisdiak

12 -22- Εταιρική Υπευθυνότητα & Επιχειρηματική Στρατιγική -23- Εταιρική Υπευθυνότητα & Επιχειρηματική Στρατιγική

13 -24- Εταιρική Υπευθυνότητα & Επιχειρηματική Στρατιγική -25- Εταιρική Υπευθυνότητα & Επιχειρηματική Στρατιγική Εταιρική Υπευθυνότητα & Επιχειρηματική Στρατιγική Ο ΟΤΕ, διαχρονικά έχει συνδέσει την παρουσία του με την κοινωνική προσφορά και έχει πλέον ενσωματώσει την Εταιρική Υπευθυνότητα στην επιχειρησιακή του στρατηγική. Οι αξίες της Εταιρικής Υπευθυνότητας συνιστούν στρατηγική επιλογή για τον ΟΤΕ και για τον λόγο αυτό έχουν ληφθεί υπόψη από όλες τις Γενικές Διευθύνσεις, κατά την περιγραφή των δραστηριοτήτων τους στο Επιχειρηματικό Σχέδιο της εταιρείας. Μέσω του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας «Σχέση Ευθύνης», ο ΟΤΕ υιοθετεί δράσεις για την αγορά, το περιβάλλον, την κοινωνία και τους εργαζόμενους, που αποτελούν βασικά ζητήματα τόσο για την ανάπτυξη της εταιρείας όσο και για τα ενδιαφερόμενα μέρη, ακολουθώντας πάντα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα εταιρικής υπευθυνότητας. Στόχος μας είναι να εδραιώνουμε καθημερινά την παρουσία του ΟΤΕ ως «υπεύθυνου πολίτη», εξασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας. Και για το έτος 2010, οι προτεραιότητες του ΟΤΕ για την Εταιρική Υπευθυνότητα εστίασαν στους παρακάτω άξονες, με προτεραιότητες που βρίσκονται στα πιο σημαντικά ζητήματα τόσο για την εταιρεία όσο και για τα ενδιαφερόμενα μέρη του ΟΤΕ, σε αυτή την δύσκολη συγκυρία για τη χώρα: > Αγορά: Αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνολογικών υποδομών και δυνατοτήτων. Παράλληλα δόθηκε έμφαση στην παροχή ανταγωνιστικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, καλύπτοντας τις σύγχρονες ανάγκες των πελατών, στο νέο περιβάλλον σύγκλισης των αγορών, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, αλλά και επενδύοντας συστηματικά στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και την ασφάλεια στο διαδίκτυο. > Εργαζόμενοι: Υιοθέτηση πολιτικών και πρακτικών που ενθαρρύνουν την προσωπική ανάπτυξη και καταξίωση των εργαζόμενων, διασφαλίζουν την ισότητα των ευκαιριών στο εργασιακό περιβάλλον και ενισχύουν τη συνεργασία. Επιπλέον, υλοποιήθηκαν προγράμματα εκπαίδευσης αλλά και επιβράβευσης με στόχο τη διαμόρφωση άριστων συνθηκών εργασίας. > Περιβάλλον: Ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών, στο πλαίσιο διεθνών κανόνων και πρακτικών, με ποιοτικούς αλλά και μετρήσιμους ποσοτικούς στόχους. Επιπλέον, έγιναν προσπάθειες για τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της εταιρείας, μέσω του περιορισμού κατανάλωσης ενέργειας, της ανακύκλωσης των υλικών, αλλά και της στήριξης περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. > Κοινωνία: Επέκταση και ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου της εταιρείας, μέσα από δράσεις και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη διατήρηση και προστασία του κοινωνικού ιστού. Παράλληλα δόθηκε έμφαση στην υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, τη στήριξη του εταιρικού εθελοντισμού και την προώθηση της τεχνολογίας στην υπηρεσία της κοινωνίας, με στόχο τη διατήρηση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς με έμφαση στην ελληνική Περιφέρεια. Οι παραπάνω προτεραιότητες των αξόνων του Προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΤΕ παρουσιάζονται αναλυτικά στις αντίστοιχες ενότητες του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας Όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα «Στόχοι Αποτελέσματα Δεσμεύσεις», το 2010 επιτύχαμε σχεδόν όλους τους στόχους που είχαμε θέσει το προηγούμενο έτος, εστιάζοντας στη διατήρηση και συνέχιση των προγραμμάτων μας, παρ όλες τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, κάνοντας σημαντική πρόοδο. (www.otr.gr/cr2010/cr2010_el)

14 -26- Εταιρική Υπευθυνότητα & Επιχειρηματική Στρατιγική AA1000 AccountAbility Principles Standard Το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΤΕ «Σχέση Ευθύνης» βασίζεται σε θέματα που έχουν μεγάλη σημασία τόσο για την επιχείρηση όσο και για τα Ενδιαφερόμενα Μέρη. Μέσα στο 2010 συνεχίστηκε η ανάπτυξη των συστημάτων που αφορούν στην προσέγγιση των Αρχών του Προτύπου «ΑΑ1000» σχετικά με τη Συμμετοχικότητα (Ιnclucivity), την Ουσιαστικότητα (Μateriality) και την Ανταπόκριση (Responsiveness). Κατά τη διαδικασία της επικοι Εταιρική Υπευθυνότητα & Επιχειρηματική Στρατιγική Δείκτες & Πιστοποιήσεις Ε.Υ. Πιστοποιήσεις > Το 2010, ο αριθμός των πιστοποιημένων OTESHOP (ΤΕΚ), κατά το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001: 2008, ανήλθε σε 126 πανελλαδικά (σε σύνολο 202) και 15 Επιτελικές Υπηρεσίες > Βελτίωση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, βάσει του Διεθνούς Προτύπου ISO 14001:2004 σε δύο Υπηρεσιακές Λειτουργίες: Τμήμα Συντήρησης και Επισκευών του Συγκροτήματος Μεταφορικών Μέσων και Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών > Βελτίωση Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801: OHSAS 18001: 2007, σε δύο Υπηρεσιακές Λειτουργίες: Τμήμα Συντήρησης και Επισκευών του Συγκροτήματος Μεταφορικών Μέσων και στη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών. Μέσω των παραπάνω πιστοποιήσεων εξασφαλίζεται η παροχή σωστών υπηρεσιών, οι οποίες ελέγχονται και βελτιώνονται διαρκώς. Global Reporting Initiative (GRI) Ο ΟΤΕ είναι μια από τις πρώτες εταιρείες στη χώρα μας που καταγράφει τις δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας, εφαρμόζοντας τις αρχές «G3» του «GRI» (Global Reporting Initiative G3 Sustainability Reporting Guidelines). Το 2010 εφαρμόσαμε και πάλι τις «G3» του «GRI», συμπεριλαμβανομένων και των αρχών GRI «G3.1» για τη διαφορετικότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, στους δείκτες που συμπεριλαμβάνουμε στον Απολογισμό μας. Εξωτερική Πιστοποίηση Το 2010, ο ΟΤΕ ήταν από τις πρώτες εταιρείες που προέβη σε ανεξάρτητη εξωτερική διασφάλιση, σύμφωνα με τις αρχές του ΑΑ1000 AccountAbility Principles Standard, επιτυγχάνοντας την πιστοποίηση του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009 με B+ σύμφωνα με τις αρχές G3 του GRI. νωνίας μας με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, καθώς και κατά τη διάρκεια της συγγραφής του Απολογισμού διαπιστώσαμε ότι οι δράσεις του ΟΤΕ καλύπτουν τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τα Ενδιαφερόμενα Μέρη της εταιρείας, ενώ υπήρξε από κοινού η παραδοχή της ανάγκης για περαιτέρω ανάπτυξη των συστημάτων που θα υποστηρίζουν την προσπάθειά μας για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση άλλων, αναδυόμενων ή μεταβαλλόμενων ζητημάτων. Συμμετοχικότητα Η προσέγγιση του ΟΤΕ σε ό,τι αφορά στη «Συμμετοχικότητα» (τον προσδιορισμό των Ενδιαφερόμενων Μερών και τη συνεργασία μαζί τους προκειμένου να υπάρξει συνολική εικόνα των ζητημάτων που τα απασχολούν) έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό, με την καθιέρωση μηχανισμών διαλόγου με τους εργαζόμενους, τους επενδυτές, τους πελάτες, τους κρατικούς και ρυθμιστικούς φορείς, τις Mη Κυβερνητικές Οργανώσεις (MKO) και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε.). Ο ΟΤΕ αντιλαμβάνεται την ανάγκη και την αξία της αμφίδρομης επικοινωνίας, με στόχο τη συζήτηση θεμάτων που αναδύονται, καθώς βοηθά στην ανάπτυξη μιας «ενιαίας» εικόνας όσον αφορά στα θέματα που απασχολούν τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, η οποία βοηθά στο σχεδιασμό και στη λήψη μελλοντικών αποφάσεων. Μέχρι σήμερα, τα περισσότερα Ενδιαφερόμενα Μέρη δηλώνουν ικανοποιημένα από το επίπεδο και τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται ο διάλογος με τον ΟΤΕ. Το 2010, σε συνέχεια του αιτήματος των κοινωνικών εταίρων (Μ.Κ.Ο.) για την καθιέρωση του άμεσου διαλόγου με την εταιρεία, αλλά και στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων Εταιρικής Υπευθυνότητας για το 2010, ξεκίνησαν οι επαφές για τη διενέργεια συζητήσεων ώστε να προαχθεί η ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που αφορούν τόσο τον ΟΤΕ, όσο και τους κοινωνικούς εταίρους. Οι συναντήσεις συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια του 2011 και είχαν ως στόχο τον άμεσο διάλογο για τα σημαντικότερα κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Τα σημαντικότερα θέματα που εντοπίστηκαν και προέκυψαν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων με κοινωνικές Μ.Κ.Ο. ήταν τα παρακάτω: > Ο αρνητικός αντίκτυπος της τρέχουσας οικονομικής κρίσης σε παιδιά και οικογένειες, με αποτέλεσμα τη μείωση της προστασίας και την αυξημένη έκθεση σε κινδύνους. > Ο αυξανόμενος ρόλος της τεχνολογίας στις ζωές των ανθρώπων, ιδιαίτερα για τους νέους. Η τεχνολογία μπορεί να είναι ευεργετική σε συνδυασμό πάντα με τη σωστή εκπαίδευση, ενώ η έλλειψη αυτής μπορεί να είναι καταστροφική. > Τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα κοινωνικής πρόνοιας, λόγω των χαμηλών επιπέδων δημόσιας ευαισθητοποίησης και της έλλειψης οργανωμένης κρατικής πρόνοιας για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα για άτομα με αναπηρία και άτομα που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες. Οι περιβαλλοντικές Μ.Κ.Ο. εντόπισαν ως σημαντικότερα θέματα τα παρακάτω: > Παρά την οικονομική κρίση, το ζήτημα του περιβάλλοντος θεωρείται πλέον ως το δεύτερο σημαντικότερο ζήτημα στην κοινωνία μας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα έχουν αρχίσει να επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, ιδιαίτερα εκείνων με χαμηλά εισοδήματα. Κατά συνέπεια, οι «φωνές διαμαρτυρίας» και οι «προσκλήσεις σε δράση» βρίσκουν ολοένα και

15 -28- Εταιρική Υπευθυνότητα & Επιχειρηματική Στρατιγική -29- Εταιρική Υπευθυνότητα & Επιχειρηματική Στρατιγική περισσότερους υποστηρικτές. > Η έλλειψη κρατικών δράσεων σε αυτόν τον τομέα έχει αφήσει τεράστιο περιθώριο για πρωτοβουλίες και δράσεις συνεργασίας από Μ.Κ.Ο., πολίτες, εταιρείες και μεμονωμένους πολιτικούς. Η έλλειψη προστασίας του περιβάλλοντος ευθύνεται επίσης για τον υψηλό βαθμό απειλής της βιοποικιλότητας. Τέλος η άποψη των Μ.Κ.Ο. για τον εταιρικό κόσμο, την Εταιρική Υπευθυνότητα και τον ρόλο του ΟΤΕ, συνοψίζεται στα ακόλουθα: > Η έλλειψη οργανωμένων κρατικών πολιτικών και μέτρων για τα θέματα αυτά έχει αφήσει μεγάλο περιθώριο για εταιρική συμμετοχή, με αποτέλεσμα τις αυξημένες προσδοκίες από τις εταιρείες. > Οι εταιρείες ανταποκρίνονται σε αυτές τις προσδοκίες, αναλαμβάνοντας δράση και αναπτύσσοντας προγράμματα Εταιρικής Υπευθυνότητας, αλλά όχι πάντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρατηρούνται συχνά φαινόμενα όπως το «greenwashing» (πράσινο «ξέπλυμα») ή η ανάληψη δράσεων χωρίς την ενσωμάτωση των υφιστάμενων αξιών στην επιχείρηση και την εταιρική φιλοσοφία. > Αυτές οι Μ.Κ.Ο. χαιρετίζουν τις στρατηγικές και μακροπρόθεσμες συνεργασίες με τις εταιρείες και αναμένουν όχι μόνο οικονομική στήριξη από αυτές, αλλά και αποδείξεις ότι η εταιρεία υιοθετεί τις αξίες της Εταιρικής Υπευθυνότητας στην επιχειρησιακή της δομή και ότι τις προωθεί στους εργαζομένους της. > Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, όταν η άμεση οικονομική υποστήριξη από τις εταιρείες μειώθηκε, οι Μ.Κ.Ο. ενθάρρυναν τις εταιρείες να διαφυλάξουν τις μακροπρόθεσμες σχέσεις τους με τις Μ.Κ.Ο. που διαθέτουν αποδεδειγμένο ιστορικό καλών πρακτικών και να διερευνήσουν εναλλακτικούς και δημιουργικούς τρόπους χρήσης των εταιρικών πόρων για να τις στηρίξουν. Ο εταιρικός εθελοντισμός αποτελεί μία από αυτές τις μεθόδους, η οποία έχει πολύ θετική ανταπόκριση, εφόσον είναι καλά οργανωμένος, υποστηρίζεται και από τις δύο πλευρές και εκτελείται με συνέπεια. > Οι Μ.Κ.Ο. ενθαρρύνουν επίσης τις εταιρείες να βρουν τρόπους προκειμένου να χρησιμοποιούν τους βασικούς επιχειρησιακούς πόρους, προϊόντα και υπηρεσίες (π.χ. τεχνολογία στην περίπτωση του ΟΤΕ), για να βοηθήσουν κοινωνικές ομάδες και να προστατεύσουν το περιβάλλον. Η πρωτοβουλία Green ICT θεωρείται ένα πολύ θετικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ουσιαστικότητα Η προσέγγισή του ΟΤΕ σε σχέση με την «Ουσιαστικότητα» (τον προσδιορισμό των ζητημάτων που είναι σημαντικά για τον ΟΤΕ και τα Ενδιαφερόμενα Μέρη) έχει εστιάσει στις άμεσες επιδράσεις που ασκεί η εταιρεία μας στην αγορά και το περιβάλλον, καθώς και στην υποστήριξη που παρέχει στην κοινωνία και στους εργαζομένους. To 2010, ξεκίνησε να αναπτύσσεται ένα σύστημα καταγραφής, για τον προσδιορισμό των ζητημάτων που είναι «ουσιαστικά», αλλά η εφαρμογή τους καθυστέρησε λόγω κάποιων ενδοεταιρικών ανακατατάξεων, ωστόσο έχει ήδη δρομολογηθεί για το Στόχος του ΟΤΕ είναι η περαιτέρω ανάδειξη και επίλυση των ζητημάτων που συνδυάζουν υψηλό αντίκτυπο για την επιχείρησή, ενώ παράλληλα έχουν βαρύτητα για τα Ενδιαφερόμενα Μέρη. Επιπλέον στόχος της εταιρείας είναι και η επέκταση των διαδικασιών καταγραφής και ανταπόκρισης στα ζητήματα αυτά. Από τον διάλογο που έχει ξεκινήσει με τις Μ.Κ.Ο., έχουμε αποκομίσει πολύτιμες πληροφορίες για το τι αποτελεί σημαντικό ζήτημα γι αυτές, ωστόσο, υπάρχει η ανάγκη βελτίωσης της διαδικασίας αυτής κατά το έτος Ανταπόκριση Η προσέγγισή του ΟΤΕ ως προς την «Ανταπόκριση» (σε σημαντικά ζητήματα και τη διαφάνεια όσον αφορά στην απόδοσή) έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με επιμέρους τομείς, όπως οι πελάτες, οι επενδυτές και οι εργαζόμενοι, και ενσωματώνεται ολοένα περισσότερο στην περιβαλλοντική διαχείριση. Η ενασχόληση με σημαντικά ζητήματα για τομείς που αφορούν πολλά από τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, όπως η ασφάλεια του Διαδικτύου, αναπτύχθηκαν κατά το 2010 περισσότερο, αποδεικνύοντας τη σημασία της Εταιρικής Υπευθυνότητας και τη συστηματικότερη ενσωμάτωσή της στον επιχειρηματικό σχεδιασμό της εταιρείας. Η εταιρεία Deloitte δεσμεύτηκε για την ανεξάρτητη διασφάλιση της εφαρμογής από τον ΟΤΕ των Αρχών Accountability AA1000 στον «Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010». Διεθνείς δείκτες Εταιρικής Υπευθυνότητας Χρηματιστηριακοί δείκτες FTSE4Good Ο ΟΤΕ, τα τελευταία τρία χρόνια (από το 2008) συμπεριλαμβάνεται συνεχώς στους διεθνείς χρηματιστηριακούς δείκτες FTSE4Good, για θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τη συνεχιζόμενη προσπάθεια για την εφαρμογή καλών πρακτικών. Οι δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης «FTSE4Good» μετρούν τις επιδόσεις στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας και εντάσσονται σε αυτούς κορυφαίες εταιρείες απ όλο τον κόσμο. Corporate Responsibility Index (CRI) Το 2010 για τρίτη συνεχή χρονιά, ο ΟΤΕ συμμετείχε στη διαδικασία αξιολόγησης Corporate Responsibility Index (CRI), σε συνεργασία με το BITC (Business in the Community), λαμβάνοντας τη διάκριση «Gold», ανάμεσα σε ένα σημαντικό αριθμό αξιόλογων ελληνικών εταιρειών και πολυεθνικών επιχειρήσεων. Ο δείκτης CRI αποτελεί εργαλείο αξιολόγησης και έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς δείκτες μέτρησης στην Ευρώπη της απόδοσης των επιχειρήσεων στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας.

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη 2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη Τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του ΟΤΕ και της COSMOTE είναι οι εργαζόμενοι οι επενδυτές οι πελάτες, οι δημόσιοι και ρυθμιστικοί φορείς, τα Μ.Μ.Ε. και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία θέλετε να ενταχθεί η εταιρεία σας και συμπληρώστε τα αντίστοιχα κριτήρια του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ με βάση τον συγκεκριμένο Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1

8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 Ο ς ΕΥ του ΟΤΕ και της COSMOTE βασίζεται στις απαιτήσεις που ορίζονται από το Global Reporting Initiative (GRI). Ο ς ΕΥ 2013 του ΟΤΕ και της COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της.

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο Όμιλος ΟΤΕ, αποτελεί τον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην και έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009

Eτήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009 Eτήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009 Φέτος, ο ΟΤΕ στην προσπάθειά του να ενημερώσει αλλά και να παρακινήσει όλους όσοι ενδιαφέρονται να επιδείξουν μια πιο υπεύθυνη κοινωνικά συμπεριφορά, προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE)

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) του QualityNet Foundation (QNF) στο Οικονομικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact - UNGC) Περίοδος Αναφοράς: 2010-2015 Χώρα Αναφοράς: Ελλάδα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Πράσινα σταθερά δίκτυα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Πράσινα σταθερά δίκτυα ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Πράσινα σταθερά δίκτυα Νέ Ντέπη Τζιμέα Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας ΟΤΕ Περιβαλλοντική ρβ πολιτική ΟΤΕ Οι τηλεπικοινωνίες είναι από τους πλέον φιλικούς

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή 1. Πιθανές ενέργειες:

Αρχή 1. Πιθανές ενέργειες: Η προσδοκία μας Στο επίκεντρο της δραστηριότητας της ασφαλιστικής βιομηχανίας εντοπίζεται η αντίληψη, η διαχείριση και η ανάληψη κινδύνων. Με γνώμονα την πρόληψη και την μείωση της έκθεσης στον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D)

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά 3. Στοχοθέτηση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιοι ποιοτικοί ή/και ποσοτικοί στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας τίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C)

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) 2. Ουσιαστικότητα ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιές πτυχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ΤΗ ΧΑΡΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΟΛΕΣ οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΕΣ, ΜΕΣΑΙΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΓΑΛΕΣ, ΜΕΣΑΙΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κριτήρια ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 500 ΑΤΟΜΑ & ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 500 ΑΤΟΜΑ ΜΕΓΑΛΕΣ, ΜΕΣΑΙΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση των στόχων με τις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός.

Σύνδεση των στόχων με τις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός. 1. Στρατηγική Ανάλυση & Δράση ργανισμός δημοσιοποιεί πώς αναλύει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους των κυριότερων δραστηριοτήτων του στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης. 2. υσιαστικότητα ργανισμός δημοσιοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Δεικτών κατά GRI και ISO 26000

Παρουσίαση Δεικτών κατά GRI και ISO 26000 Παρουσίαση Δεικτών κατά GRI και ISO 26000 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 193 GRI Πρότυπο GRI 101: Foundation 2016 Δημοσιοποίηση Παραπομπή Παράλειψη Ε Δ * Γενικές Δημοσιοποιήσεις (επιλογή "core") GRI 102: Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

2008 1ο Φόρουμ Ενδιαφερομένων Πολιτών

2008 1ο Φόρουμ Ενδιαφερομένων Πολιτών 2008 1ο Φόρουμ Ενδιαφερομένων Πολιτών 1ο Φόρουμ Ενδιαφερομένων Πολιτών στην Ελλάδα Η σύμπραξη με τους βασικούς «συμ-μετόχους» μέσω ανοιχτής και διαδραστικής επικοινωνίας αποτελεί μακροπρόθεσμη πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] Η ΔΕΗ διαθέτει μια πολύ μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη,

[ 1 ] Η ΔΕΗ διαθέτει μια πολύ μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, [ 1 ] [ 1 ] >> Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. είναι σήμερα η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με περισσότερους από 7,5 εκατομμύρια πελάτες. Μέσα σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συμπλήρωσης του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

Οδηγός Συμπλήρωσης του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας Οδηγός Συμπλήρωσης του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας Ο Οδηγός Συμπλήρωσης του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας αποτυπώνει τις απαιτήσεις συμπλήρωσης των κριτηρίων ανά επίπεδο συμμόρφωσης των επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη Ανάπτυξη Ο κόσμος μας, καλύτερος

Βιώσιμη Ανάπτυξη Ο κόσμος μας, καλύτερος 7 Βιώσιμη Ανάπτυξη Ο κόσμος μας, καλύτερος Βιώσιμη Ανάπτυξη Ο κόσμος μας, καλύτερος Η Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό της επιχειρηματικής στρατηγικής του Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

BBA Aviation. Δεκέμβριος BBA Aviation ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

BBA Aviation. Δεκέμβριος BBA Aviation ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ BBA Aviation ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2013 BBA Aviation ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2013 G:\Legal Department\Group Policies\Final Policies\FINAL ENGLISH POLICIES\Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όραμα και οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ προσδιορίζουν στον μέγιστο βαθμό τη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ

Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ 18o GREEEK ICT FORUM 26 Οκτωβρίου 2016 Agenda Σχετικά με την ΕΕΤΤ Ιστορική αναδρομή Σημερινή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Λαµβάνοντας υπόψη την υπευθυνότητα, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει µια µεγάλη ευρωπαϊκή επιχείρηση, ο ΟΤΕ:. σέβεται την πολιτιστική, ηθική, κοινωνική, πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής της Ελλάδας για την ΕΚΕ

Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής της Ελλάδας για την ΕΚΕ Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής της Ελλάδας για την ΕΚΕ Ημερομηνία ανάρτησης στο opengov.gr: 28/7/2014 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενικής Γραμμματείας Εμπορίου Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά 1. Στρατηγική Ανάλυση & Δράση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς αναλύει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους των κυριότερων δραστηριοτήτων του στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Καλημέρα σας. Αξιότιμοι Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Με μεγάλη χαρά το Ελληνικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ υποδέχεται σήμερα, στην Πρώτη Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο σύστημα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Προγράμματα ΕΚΕ βάσει διεθνών προτύπων Grant Thornton Greece. All rights reserved.

Ολοκληρωμένο σύστημα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Προγράμματα ΕΚΕ βάσει διεθνών προτύπων Grant Thornton Greece. All rights reserved. Ολοκληρωμένο σύστημα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Προγράμματα ΕΚΕ βάσει διεθνών προτύπων 2016 Grant Thornton Greece. All rights reserved. Οι διεθνείς τάσεις στην ΕΚΕ Διακηρύξεις για την ΕΚΕ Δίκτυα για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Εισαγωγή-χαιρετισμός Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Το 2015 ήταν μια ιστορική και εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για τη χώρα μας, για τον λαό μας, για όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ Έκδοση : 3.0-21/02/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 3 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY

BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY Ο Θεσμός Bravo από φέτος θεσμοθετεί το BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ως έναν Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης & της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στη

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014 Συνέδριο «H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην εποχή της Οικονομικής Κρίσης: Επανατοποθέτηση ή εγκατάλειψη;» Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΣ και τα μέλη του

Το ΔΣ και τα μέλη του Βασικά Συμπεράσματα Στο Ν.3873/2010 αναφέρεται για πρώτη φορά ρητά ότι οι εισηγμένες εταιρείες οφείλουν να υιοθετήσουν και στη συνέχεια να γνωστοποιήσουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έναν κώδικα εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

& Οικουμενικό Σύμφωνο

& Οικουμενικό Σύμφωνο & Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 05 Η συμμετοχή του Ομίλου ΤITAN στην πρωτοβουλία για το Οικουμενικό Σύμφωνο Συλλογικές πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για την ΕΚΕ και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Σελίδα 1 ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 11/20.11.2014 (θέμα 7.2) Απόφαση του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ελέγχου Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Kamil

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Κριτήρια Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά GRI/G4 1. Στρατηγική Ανάλυση & Δράση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς αναλύει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους των κυριότερων δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις IIA, Ιούλιος 2016 Dr. Stamatis Dritsas, CPA (GR), AAIA,CRP Deputy CEO, Head of Risk Advisory Services Sol Consulting

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις

Αποτελέσµατα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις Αποτελέσµατα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής ς ς σε Επιχειρήσεις Σύνταξη Μελέτης & Έρευνας για την ΕΚΕ Δειγµατοληπτική έρευνα για την Εταιρική διεξήγαγε για 6η συνεχόµενη χρονιά η Διεύθυνση Οικονοµικών Κλαδικών

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ (έναρξη ισχύος 3 Μαΐου 2016) Στο παρόν καταστατικό επιθεώρησης η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) καθορίζει τον σκοπό, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

n0e-sport Project number: IEE/12/017/S

n0e-sport Project number: IEE/12/017/S n0e-sport Project number: IEE/12/017/S12.666718 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για Αθλητικές Εγκαταστάσεις Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας για Αθλητικές Εγκαταστάσεις Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Οι εγκαταστάσεις ΟΤΕ COSMOTE στην Παιανία: Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση στην πράξη

Οι εγκαταστάσεις ΟΤΕ COSMOTE στην Παιανία: Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση στην πράξη Οι εγκαταστάσεις ΟΤΕ COSMOTE στην Παιανία: Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση στην πράξη 1 Συνεδριο :3 ο Ετήσιο Capital Link CSR Forum Εισηγητής: Kατερίνα Περίσση Προϊστ. Τμήματος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Ν. ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κοσµήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Ν. ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κοσµήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. Ν. ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κοσµήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η ΟΠΠ αποτελεί Ευρωπαϊκή προσέγγιση µε στόχοτην: Εγκαθίδρυση µοντέλου ανάπτυξης µε γνώµονα τη βιωσιµότητα Εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μία προσέγγιση με βάση το Κυβερνητικό Μοντέλο. Δρ. Καρατζόγλου Βένος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μία προσέγγιση με βάση το Κυβερνητικό Μοντέλο. Δρ. Καρατζόγλου Βένος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μία προσέγγιση με βάση το Κυβερνητικό Μοντέλο Δρ. Καρατζόγλου Βένος ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ως επιχείρηση ορίζεται κάθε φορέας που αποσκοπεί στην παραγωγή και διάθεση αγαθών και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Διαρκής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας Ευθύνη της Διοίκησης Πελάτες Πελάτες Διαχείριση Πόρων Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση Ικανοποίηση Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

greekcode.sustainablegreece2020.com

greekcode.sustainablegreece2020.com greekcode.sustainablegreece2020.com Τι είναι Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας αποτελεί ένα δομημένο πλαίσιο αναφοράς ως προς τη διαφάνεια και την αυτοδέσμευση των Οργανισμών στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος

ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος ΕΚΕ (1) Ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη νοείται η ηθική ευθύνη, η συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγή 2. Οι αξίες μας 3. Οι σχέσεις με τους εργαζόμενους μας 4. Οι σχέσεις με τους πελάτες μας 5. Οι σχέσεις με τους προμηθευτές μας 6. Παραβίαση του κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον «20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον 1 H εξέλιξη των Κινητών Επικοινωνιών 1993-2013 2 Κινητή Τηλεφωνία: 20 χρόνια κοντά

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Υπευθυνότητα ΟΤΕ- COSMOTE. Προκλήσεις & Αποτελέσµατα

Εταιρική Υπευθυνότητα ΟΤΕ- COSMOTE. Προκλήσεις & Αποτελέσµατα Εταιρική Υπευθυνότητα ΟΤΕ- COSMOTE Προκλήσεις & Αποτελέσµατα Ο Όµιλος µε µια µατιά ΕΛΛΑ Α ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ/ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ/ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΓΡΑΜΜΩΝ 000 : 2.852 ΣΥΝΟΛΟ ΓΡΑΜΜΩΝ 000

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] H ΔΕΗ έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες

[ 1 ] H ΔΕΗ έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες [ 1 ] [ 1 ] >> H ΔΕΗ έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και εφαρμόζοντας συγκεκριμένες πολιτικές σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 Πολιτική Ποιότητας 1.1 Σκοπός Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Πως ξεκίνησε. Το 2012 θα βρισκόμαστε στο εξωτερικό με παγκόσμιο domain που ήδη είναι έτοιμο προς λειτουργία.

Πως ξεκίνησε. Το 2012 θα βρισκόμαστε στο εξωτερικό με παγκόσμιο domain που ήδη είναι έτοιμο προς λειτουργία. Πως ξεκίνησε 2004: Η ιδέα αφορούσε στη προώθηση των απαιτήσεων της τήρησης της νομοθεσίας 2007: Στη συνέχεια ήταν η προώθηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 2011: Σήμερα αποτελεί μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών 1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών Η Voiceland στα πλαίσια των επιχειρησιακών της λειτουργιών διαχειρίζεται τηλεπικοινωνιακά συστήματα μέσω των οποίων προσφέρει υπηρεσίες τηλεφωνίας στην πελατειακή της

Διαβάστε περισσότερα

BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY

BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY Ο Θεσμός Bravo από φέτος θεσμοθετεί το BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ως έναν Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης & της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Ανάπτυξη Εργαζομένων

4.4 Ανάπτυξη Εργαζομένων 4.4 Ανάπτυξη Εργαζομένων Η προσέγγιση του ΟΤΕ και της COSMOTE για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, βασίζεται στη Αρχή Εταιρικής Συμπεριφοράς «Εξαιρετικό περιβάλλον για να εργαστώ και να αναπτυχθώ».

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Στηρίζω» Αθήνα, Ιούνιος 2011 Λένα Σαρικάκη Τομεάρχης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Διεύθυνση Στρατηγικής Τομέας Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Αξιολόγησης 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου

Δείκτης Αξιολόγησης 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου Δείκτης Αξιολόγησης 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου ΤΟΜΕΑΣ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα