Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014"

Transcript

1 Συνέδριο «H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην εποχή της Οικονομικής Κρίσης: Επανατοποθέτηση ή εγκατάλειψη;» Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2 ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Εθνικός Συντονιστής Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) είναι ο Εθνικός Συντονιστής για προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Κύπρο. Εμπλέκονται και πολλές άλλες Υπηρεσίες Δημόσιου Τομέα (ΥΓΦΠΠ, ΥΕΕΒΤ, ΥΕΚΑ, Γενικό Λογιστήριο, Επίτροπος Περιβάλλοντος, Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ΧΑΚ) και Ιδιωτικού (ΚΕΒΕ, ΟΕΒ, ΜΚΟ, Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης, Πανεπιστήμια, κλπ)

3 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΚΕ = ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Διαδικασία ετοιμασίας του ΕΣΔ ΕΚΕ Η εταιρεία συμβούλων πραγματοποίησε έρευνα με συνεντεύξεις από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με την οποία αποτύπωσε την υφιστάμενη κατάσταση. Τα αποτελέσματα της έρευνας συζητήθηκαν με τους κοινωνικούς εταίρους σε δημόσιο διάλογο, όπου υποβλήθηκαν εισηγήσεις για μέτρα. Τα προτεινόμενα μέτρα χρησιμοποιήθηκαν για την ετοιμασία Προσχέδιου ΕΣΔ ΕΚΕ, το οποίο πάλι τέθηκε υπό συζήτηση σε δημόσιο διάλογο. Οριστικοποίηση Τελικού ΕΣΔ ΕΚΕ το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις

4 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Έρευνα για ετοιμασία Εθνικού Σχεδίου Δράσης (Δείγμα 100 επιχειρήσεις) 85% των κυπριακών επιχειρήσεων αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα των δράσεων ΕΚΕ, έστω κι αν δεν τις εφαρμόζουν 51% των επιχειρήσεων έχουν κάποιου επιπέδου γνώση για την έννοια της ΕΚΕ, αλλά μόνο το 10% ήξεραν το νέο ορισμό της ΕΕ Το 37% υποστηρίζει ότι οι κυπριακές επιχειρήσεις ασχολούνται συστηματικά με την ΕΚΕ, αλλά από αυτές το 80% δεν ήταν σε θέση να ονομάσει μια τέτοια εταιρεία

5 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Έρευνα για ετοιμασία Εθνικού Σχεδίου Δράσης (Δείγμα 100 επιχειρήσεις) Επιχειρήσεις που δίνουν λιγότερη σημασία στην ΕΚΕ είναι κυρίως μικρές επιχειρήσεις που πιστεύουν ότι η φύση των δραστηριοτήτων τους δεν συνδέεται ευθέως με θέματα σχετικά με ΕΚΕ. Κύριοι πυλώνες που οι κυπρ. επιχ. δίνουν έμφαση: Ανθρώπινοι Πόροι και Δίκαιες Πρακτικές Αγοράς. Πυλώνες που οι κυπρ. επιχ. δίνουν τη λιγότερη έμφαση: Προστασία Ανθρ. Δικαιωμ., ενίσχυση της διαφάνειας και καταπολέμηση της διαφθοράς.

6 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ανασταλτικός παράγοντας για υιοθέτηση πρακτικών ΕΚΕ: τρέχουσα οικονομική κατάσταση 40% μέγεθος της εταιρείας 32% οικονομική κρίση 28% αδιαφορία της κυβέρνησης 24% ακριβό κόστος υπεύθυνων επιχειρηματικών προγραμμάτων 9% απουσία αποδεικτικών στοιχείων για το κέρδος των επιχ. που εφαρμόζουν ΕΚΕ 8% Λόγοι για τους οποίους θα αναγκαστούν να το πράξουν: νομοθεσία 32% δωρεάν παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 31% ανταλλαγή καλών πρακτικών με άλλες επιχ. 29% διάλογος μεταξύ κοινωνικών εταίρων 23% απαιτήσεις των καταναλωτών, επενδυτών σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα 10%

7 Δημιουργηθείσα αξία ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΕ Αξία για μετόχους Συμμόρφωση φιλανθρωπίας Διαχείριση κινδύνου και αξιών Διαφοροποίηση Στρατηγικής Pioneers Κίνδυνοι Μεγιστοποίηση κερδών έλλειψη διαχείρισης οικολογικής και κοινωνικής πλευράς Μεμονωμένα έργα Υπευθυνότητα ως «καλό να την έχεις» Προσανατολισμός στη φιλανθρωπία Εκθέσεις Συμβατότητα με το Νόμο Μέτρηση οικολογ. και κοινων. αξιών Σύνδεση με τη στρατηγική και κυρίως δραστηριότητες Πρόγραμμα & επιδιώξεις Διαχείριση ευθυνών και αξιών Ολοκλήρωση με Στρατηγικές Νέο Σύστημα Κινήτρων Καινοτομία προϊόντων Νέες αγορές Ενεργός διάλογος κοιν. εταίρων Πρωτοπορίες στη βιομηχανία Ευκαιρίες Trailing behind «Δεν βλέπουμε πως αυτό έχει σχέση με μας» «Αναγνωρίζουμε τη σημαντικότητα του θέματος, αλλά δεν έχουμε καμία Στρατηγική ή σχετικούς μετρήσιμους στόχους» «Έχουμε Στρατηγική και εργαζόμαστε ώστε να την κάνουμε λειτουργήσιμη» «Έχουμε θέσει το όριο για τη βιομηχανία και η Εταιρ. Υπευθυν. είναι στα γονίδια μας»

8 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΚΕ Σκοπός του Εθνικού Σχεδίου Δράσης να προωθηθεί με συντονισμένο τρόπο η έννοια της ΕΚΕ στην Κύπρο, αξιοποιώντας όλους τους παίκτες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για πιο αποδοτική αξιοποίηση των περιορισμένων πόρων. Βασικός στόχος να ενθαρρύνει την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, να ωθήσει τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους στην κοινωνία, να αυξηθεί ο αριθμός των κυπριακών επιχειρήσεων που ασχολούνται με ΕΚΕ επιτυγχάνοντας την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης, με τρόπο διαφανή, με σεβασμό στις αξίες. να γίνει συνείδηση ότι ακόμα και οι πιο μικρές επιχειρήσεις μπορούν να υιοθετήσουν δράσεις ΕΚΕ με επωφελή τρόπο.

9 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΚΕ Τρεις άξονες δράσεων για ανάπτυξη της ΕΚΕ (1) Ενημέρωση και εκπαίδευση κυπριακών επιχειρήσεων και ιδιαιτέρως των ΜΜΕ, στη σύγχρονη αντίληψη της ΕΚΕ και διάδοση καλών πρακτικών (2) Θεσμοθέτηση κινήτρων και μέτρων για την εφαρμογή ΕΚΕ στις κυπριακές επιχειρήσεις (3) Ανάδειξη της σημαντικότητας της Λογοδοσίας/Αναφοράς ΕΚΕ στις επιχειρήσεις/οργανισμούς

10 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΚΕ Λόγω δυσκολιών στην οικονομική χρηματοδότηση δράσεων ΕΚΕ, επιλέχθηκε η προώθηση αριθμού μέτρων με μηδενικό ή ελάχιστο κόστος: Διάχυση και διάδοση ενημερωτικών Οδηγών ΕΚΕ σε ηλεκτρονική μορφή Δραστηριοποίηση και εμπλουτισμός των ιστοσελίδων του νεοσύστατου Δικτύου CSR Cyprus Network Μελέτη προώθησης της Λογοδοσίας από τους ημικρατικούς οργανισμούς Προώθηση της ΕΚΕ στο ακαδημαϊκό περιβάλλον Εργαλείο Κοινωνικά Υπεύθυνων Επενδύσεων (Socially responsible investment) Εφαρμογή του πρωτοποριακού εξειδικευμένου στρατηγικού εργαλείου, του Κοινωνικού Βαρόμετρου A.S.B.I. (Awareness & Social Behavior Index) Εφαρμογή κριτηρίων για κατάταξη και βράβευση εμπλεκόμενων με ΕΚΕ οργανισμών Προώθηση μέσω συνεργασιών για καλύτερη αξιοποίηση περιορισμένων πόρων

11 Επανατοποθέτηση ή εγκατάλειψη της ΕΚΕ; Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2010 όπου επαναπροσδιορίζεται η έννοια της ΕΚΕ. Αναμένεται από κάθε επιχείρηση να υιοθετήσει Σχέδιο Δράσης στο οποίο να απαριθμεί τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της, καθώς και τρόπους αντιμετώπισης τους. Παράλληλα, προωθείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο Οδηγία με βάση την οποία θα αναμένεται από κάθε μεγάλη επιχείρηση να δημοσιοποιεί μη-χρηματοοικονομικές πληροφορίες στις Ετήσιες Εκθέσεις της.

12 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ Σχετικά με τις επιχειρήσεις Εταιρεία Απαιτήσεις κοινωνικών εταίρων Μείωση CO 2 Αποτελεσματική χρήση των πόρων Εργασιακές πρακτικές Διεθνείς τάσεις Copenhagen & Cancun Περιβαλλοντική Προστασία Σπανιότητα πόρων Υπεύθυνοι υπάλληλοι Βιώσιμα προϊόντα Κλιματική αλλαγή και ενεργειακή έλλειψη Δημογραφικές αλλαγές Φήμη Εταιρίας Eταιρική υπευθυνότητα Διαφάνεια και Λογοδοσία Διεθνείς αγορές και χρηματοοικ. κρίση Καινοτομία προϊόντων Υπεύθυνες επενδύσεις Λογοδοσία Τεχνολογικές τάσεις

13 ΚΙΝΗΤΡΑ / ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΕ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Προσφέρονται από κοινού από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα Σχέδιο Επιδοτήσεων από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για την κάλυψη κόστους εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα ΕΚΕ. Investors in people: συγχρηματοδοτούμενο έργο από το ΕΚΤ που αποτελεί ένα σημαντικό πρακτικό εργαλείο το οποίο δίνει τη δυνατότητα προσδιορισμού ορθολογικών και μετρήσιμων στόχων για αποτελεσματική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις: ενσωμάτωση περιβαλλοντικών πτυχών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων. Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών σε επιχειρήσεις για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου-EMAS: στοχεύει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων των επιχειρήσεων στο περιβάλλον, στη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και στη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης. Ετήσια βραβεία σε επιχειρήσεις που προωθούν την προστασία του περιβάλλοντος και γενικά την αειφόρο ανάπτυξη, περιλαμβανομένων και ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

14 Πως μπορεί κάποιος να αρχίσει; Εργαλεία που μπορεί να βοηθήσουν μία επιχείρηση να αρχίσει: 10 Αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact Initiative) ISO Πρότυπο Προσανατολισμού για την Κοινωνική Ευθύνη Οργανισμός Global Reporting Initiative (GRI) Ιδιωτικές Συμβουλευτικές Εταιρείες Πληροφορίες στην ιστοσελίδα CSR NETWORK CYRPUS Μελέτες για αύξηση ανταγωνιστικότητας μέσω ΕΚΕ, (Ευρωπαϊκή έρευνα για ΚΜ Νότου, συμμετοχή ΤΕΠΑΚ

15 ΙSO Ο ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΚΡΙΚΟΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ

16 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΗΧΗΣΗ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΣ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

17 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! Γεωργία Χριστοφίδου - Σολομωνίδου

"Encouraging Corporate Best Behavior" Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε.

Encouraging Corporate Best Behavior Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. "Encouraging Corporate Best Behavior" Οδηγός Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Σύνταξη και Επιμέλεια Οδηγού ΕΚΕ: Ένωση Εταιρειών CMR CYPRONETWORK MARKETING RESEARCH LTD - ΜΕDA Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

www.cablel.com. E-mail: csr@cablel.vionet.gr www.cablel.com

www.cablel.com. E-mail: csr@cablel.vionet.gr www.cablel.com Περιεχόμενα Γενικές Πληροφορίες Σχετικά με τον Απολογισμό 2 Μήνυμα από τη Διοίκηση 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Η παρουσία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 8 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υπό των φοιτητών: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 366 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρικήκοινωνικήευθύνη. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Προσχέδιο v0.14 Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 1 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2020...

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑ «Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΒΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.3.2006 COM(2006) 136 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα -2- -3- Σχετικά με τον Απολογισμό Σχετικά με τον Απολογισμό Ο «Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010» είναι ο έκτος ετήσιος απολογισμός των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων του OTE.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εταιρικό Προφίλ 06

1. Εταιρικό Προφίλ 06 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 1. Εταιρικό Προφίλ 06 1.1 Προϊόντα και Σημαντικά Έργα 09 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί στην Ιστορία της Εταιρίας 10 1.3 Βραβεύσεις, Αξιολογήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.4.2012 SWD(2012) 106 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η αρχή της εταιρικής σχέσης στην εφαρμογή των Ταμείων του κοινού στρατηγικού πλαισίου στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα του Κέντρου Αειφορίας (CSE) για την εκτίμηση δαπανών για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Ελλάδα

Έρευνα του Κέντρου Αειφορίας (CSE) για την εκτίμηση δαπανών για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Ελλάδα Έρευνα του Κέντρου Αειφορίας (CSE) για την εκτίμηση δαπανών για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Ελλάδα 02 Εκτιμήσεις και Συμπεράσματα Η πρώτη έρευνα για το κόστος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ. για ένα καλύτερο κόσμο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ. για ένα καλύτερο κόσμο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ για ένα καλύτερο κόσμο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009 3 Σελ: A. Μήνυμα Προέδρου 4 B. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 5 Γ. Επεξηγήσεις - Σημείο Επαφής - Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις ΜΜΕ»

«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις ΜΜΕ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις ΜΜΕ» Διπλωματική Εργασία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ναυτιλία, Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ 1.1 Εισαγωγή Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι μια πολυσύνθετη αρχή που μπορεί να εφαρμοστεί στην οικονομία της αγοράς, όπου όμως η επιδίωξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ...

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ... Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΑΠΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΜΟΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜ:086/07 ΑΜ:249/07 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Πράσινη Επιχειρηματικότητα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πράσινη Επιχειρηματικότητα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μιχάλης Χρηστάκης Υπεύθυνος διαμόρφωσης επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06. 1. Προφίλ Εταιρίας 08. 2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 20. 3.

Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06. 1. Προφίλ Εταιρίας 08. 2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 20. 3. Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06 1. Προφίλ Εταιρίας 08 1.1. Σημαντικοί Σταθμοί στην Ιστορία της Εταιρίας 12 1.2. Συμμετοχές σε Δίκτυα 13 1.3. Κώδικας Αρχών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 15 1.4. Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 5 Περιεχόμενα Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου 7 Μεθοδολογία Εκπονήσεως Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ του ΣΥΜΕΩΝ ΒΑΣΒΑΝΗ Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εγκαταστάσεις Διυλιστηρίου Ελευσίνας Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 Εισαγωγή Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δημοσίευσε τον πρώτο Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

περιβάλλον κοινωνία ενέργεια αγορά επενδύσεις ασφάλεια εκπαίδευση

περιβάλλον κοινωνία ενέργεια αγορά επενδύσεις ασφάλεια εκπαίδευση περιβάλλον κοινωνία ενέργεια αγορά επενδύσεις ασφάλεια εκπαίδευση κοινωνικός απολογισμός 2010 Μήνυμα Προέδρου σ. 02 Βασικοί Παράμετροι του Κοινωνικού Απολογισμού σ. 04 Βασικά στοιχεία του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 4 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Περιεχόμενα Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου 7 Μεθοδολογία Εκπονήσεως Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Βιωσιμότητας 2012 & 2013. βsh oikiakeσ συσκευεσ α.β.ε.

Έκθεση Βιωσιμότητας 2012 & 2013. βsh oikiakeσ συσκευεσ α.β.ε. Έκθεση Βιωσιμότητας 2012 & 2013 βsh oikiakeσ συσκευεσ α.β.ε. eκθεση βιωσιμοτητασ 2012 & 2013 περiexomena 3 Περιεχόμενα 23 48 09 35 63 Περί απολογισμού 4 Mήνυμα Γενικής Διεύθυνσης 6 Η εταιρεία 9 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ. για ζωή

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ. για ζωή Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ για ζωή Εγκαταστάσεις Διυλιστηρίου Ελευσίνας Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 Εισαγωγή Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δημοσίευσε τον πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2012. tραπεζα πειραιωσ

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2012. tραπεζα πειραιωσ 1 2 3 Το φως είναι αυτό που κάνει τα πράγματα να γίνονται πιο λαμπερά, συμβολίζει την ελπίδα και σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας καινούριας μέρας της επόμενης. Σε κάθε σελίδα αυτού του εντύπου υπάρχει μία

Διαβάστε περισσότερα