ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΤΗΤΕΣ OYΔETEΡOΠENIEΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΤΗΤΕΣ OYΔETEΡOΠENIEΣ"

Transcript

1 ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΤΗΤΕΣ OYΔETEΡOΠENIEΣ Διαλυνάς Μιχαήλ Επιμελητής Β, Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης

2 Aπαραίτητοι ορισμοί (1) Με τον όρο «Ουδετεροπενία» δηλώνεται η μείωσητουαπόλυτουαριθμού των κυκλοφορούντων ουδετεροφίλων κάτω από το κατώτερο φυσιολογικό όριο ενός δεδομένου πληθυσμού. Τα κυκλοφορούντα ουδετερόφιλα αποτελούν λιγότερο από το 5% του συνόλου των ουδετεροφίλων του ανθρωπίνου σώματος Στους λευκούς το κατώτερο όριο είναι 1800/μl Στους μαύρους το κατώτερο όριο είναι 1500/μl Στα παιδιά εξαρτάται από την ηλικία

3 Φυσιολογικός απόλυτος αριθμός ουδετεροφίλων νεογνικής και πρώτης βρεφικής ηλικίας ΗΛΙΚΙΑ Μ.Ο. ΕΥΡΟΣ Γέννηση ώρες ώρες εβδομάδα εβδομάδες μήνας μηνών Πηγή: Nathan and OSKI: Hematology of infanncy and childhood 4th edition, appendix XI) Μετά τους πρώτους 6 μήνες ζωής το κατώτερο φυσιολογικό όριο των ουδετεροφίλων είναι τα 1500/μl

4 Aπαραίτητοι ορισμοί (2) Aνάλογα με τον αριθμό των ουδετερoφίλων μία ουδετεροπενία χαρακτηρίζεται ως: Ήπια (mild) όταν ο αριθμός των ουδετερόφιλων είναι πάνω από 1000/μl /μl Μέτριας βαρύτητας (moderate) όταν ο αριθμός των ουδετερόφιλων είναι μεταξύ 500/μl /μl Βαριά (severe) όταν ο αριθμός των ουδετερόφιλων είναι κάτω των 500/μl Οόροςακοκιοκυτταραιμία επιφυλάσσεται για τις ουδετεροπενίες με ουδετερόφιλα κάτω των 200/μl Σε τυχαίο screening ασυμπτωματικού ενήλικου πληθυσμού βρέθηκε το 6,8%, το 1,4% και το 0,1% να εμφανίζουν ήπια, μέτρια και βαρειά ουδετεροπενία αντίστοιχα

5 Quiz Ποιας ειδικότητας πιστεύτε ότι αποτελεί κυρίως κλινικό πρόβλημα η ουδετεροπενία; Α. Αιματολογίας Β. Ιατρικής βιοπαθολογίας Γ. Παιδιατριακής Δ. Νευροχειρουργικής

6 Quiz Α. Αιματολογίας Γ. Παιδιατριακής

7 Παθοφυσιολογική ταξινόμηση Α. Ουδετεροπενίες κεντρικού τύπου 1. Απλαστικού τύπου 2. Μη αποδοτικής κοκκιοποίησης Β. Ουδετεροπενίες περιφερικού τύπου Γ. Ψευδο-ουδετεροπενίες

8 Συγγενείς ουδετεροπενίες 1. Οικογενείς ουδετεροπενίες 2. Φυλετικές ουδετεροπενίες α. Ουδετεροπενία των μαύρων της Αφρικής β. Ουδετεροπενία των Υεμενιτών Ισραηλιτών 3. Αμιγείς συγγενείς ουδετεροπενίες α. Ακοκιοκυτταραιμία του Κοstmann β. Συγγενής κυκλική ουδετεροπενία γ. Σποραδική συγγενής ουδετεροπενία των παίδων δ. Ουδετεροπενία με δυσμυελοποίηση

9 Συγγενείς ουδετεροπενίες 4. Ουδετεροπενίες με συγγενείς ανοσοανεπάρκειες α. Συγγενής δυσκεράτωση β. Νόσος Fanconi γ. Ουδετεροπενία και υπέρ-ig M σύνδρομο δ. Σύνδρομο Chediak Higashi 5. Oυδετεροπενίες με ποικίλες συγγενείς ανωμαλίες α. Αμεγακαρυοκυτταρική θρομβοπενία β. Σύνδρομο Shwachman-Diamond γ. Σύνδρομο υποπλασίας χόνδρων-τριχών (Cartilage-Hair Hypoplasia syndrome) δ. Γλυκογονίαση τύπου Ib ε. Συγγενής έλλειψη τρανσοκαβαλαμίνης ΙΙ

10 Μυελοποίηση

11

12 Ακοκιοκυτταραιμία του Kostmann Περιγράφηκε για πρώτη φορά από το Σουηδό Rolf Kostmann το έτος 1956 ως αυτόσωμη υπολειπόμενη διαταραχή Έχουν αναφερθεί και περιπτώσεις κληρονομούμενες κατά τον αυτόσωμο επικρατή χαρακτήρα και σποραδικές περιπτώσεις Απόλυτος αριθμός ουδετεροφίλων <200/μL Υποτροπιάζουσες βαρειές βακτηριακές λοιμώξεις εμφανίζονται συχνά από τον πρώτο μήνα της ζωής (πνευμονικές πυκνώσεις, ηπατικά αποστήματα, σηψαιμίες, μηνιγγίτιδες, πυογενείς λοιμώξεις δέρματος και σηψαιμίες) Συνήθεις ύποπτοι: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeroginosa Tονίζεται στη βιβλιογραφία ο προλευχαιμικός χαρακτήρας αυτής της διαταραχής

13 Aιτιοπαθογένεια ακοκιοκυτταραιμίας του Kostmann Παρατηρείται αναστολή της κοκκιοποίησης στο στάδιο του προμυελοκυττάρου μυελοκυττάρου Οι περισσότερες περιπτώσεις της κληρονομούμενης με το αυτόσωμο υπολειπόμενο χαρακτήρα νόσου σχετίζονται με μεταλλάξεις του γονιδίου HAX1 που ρυθμίζει την απόπτωση των προδρομικών μορφών των πολυμορφοπυρήνων Οι περισσότερες από τις σποραδικές περιπτώσεις και τις περιπτώσεις που κληρονομούνται με τον αυτόσωμο επικρατή χαρακτήρα σχετίζονται με μεταλλάξεις του γονιδίου της ελαστάσης 2 των πολυμορφοπυρήνων (γονίδιο ΕLA2) Θεραπεία: Ο G-CSF μειώνει τον αριθμό και τη βαρύτητα των λοιμώξεων και δίνεται σε δόσεις από 3-60 μg/ kg βάρους/ ημέρα Σε μη ανταποκρινόμενες περιπτώσεις συνιστάται μεταμόσχευση μυελού των οστών

14 Συγγενής κυκλική ουδετεροπενία Κληρονομείται κατά τον αυτόσωμο επικρατούντα χαρακτήρα Ο αριθμός των ουδετεροφίλων πέφτει τυπικά κάθε 21 ημέρες Ηπτώσηδιαρκεί4-7 ημέρες Οι λοιμώξεις υποχωρούν αυτόματα με την άνοδο των ουδετεροφίλων για να επανεμφανισθούν μετά από 21 μέρες Γενετικές μελέτες ταυτοποίησαν μεταλλάξεις του γόνου της ελαστάσης 2 (γονίδιο ΕLA2) των πολυμορφοπυρήνων Οι μεταλλάξεις αυτές φαίνεται ότι επιταχύνουν την απόπτωση των προδρομικών μορφών των ουδετεροφίλων με αποτέλεσμα τη αναστολή της διαφοροποίησης αυτών κατά ένα κυκλικό τρόπο Πυρετός, βλεννοδερματικές λοιμώξεις και τραχηλική λεμφαδενοπάθεια είναι οι συνήθεις λοιμώξεις ενώ οι σοβαρές λοιμώξεις δεν είναι συνήθεις

15 Συγγενής δυσκεράτωση Εκτοδερμική δυσπλασία Λευκοπλακία βλεννογόνου στόματος Ουδετεροπενία στα πλαίσια της παγκυτταροπενίας

16 Νόσος Fanconi Παγκυταροπενία Σκελετικές διαμαρτίες Πνευματική καθυστέρηση Χαρακτηριστικοί τρι-και τετρα-χρωματιδικοί σχηματισμοί μετά από κατεργασία με mitomycin C

17 Αμεγακαρυοκυτταρική θρομβοπενία Ουδετεροπενία με έλλειψη μεγακαρυοκυτταρικών προβαθμίδων στο μυελό των οστών Οστικές δυσπλασίες, ιδιαίτερα με έλλειψη κερκίδας και ατροφία του μικρού δακτύλου της άκρας χειρός

18 Σύνδρομο Shwachman-Diamond Ανεπάρκεια εξωκρινούς μοίρας του παγκρέατος Δυσπλασία των χόνδρων στις μεταφύσεις με νανισμό Περιοδική ή μόνιμη ουδετεροπενία

19 Σύνδρομο υποπλασίας χόνδρων-τριχών (Cartilage-Hair Hypoplasia syndrome) Bραχυσκελικός νανισμός Λεπτότητα τριχών Λεμφοπενία Ουδετεροπενία

20 Γλυκογονίαση τύπου Ib Ανεπάρκεια όξινης α-γλυκοσιδάσης Αθροιση γλυκογόνου σε ήπαρ, νεφρά, έντερο και μυελό των οστών Ουδετεροπενία

21 Eπίκτητες ουδετεροπενίες 1. Ανοσολογικής αρχής α. Αλλοάνοσες (ήισοάνοσες) ουδετεροπενίες β. Πρωτοπαθής αυτοάνοση ουδετεροπενία γ. Δευτεροπαθείς επίκτητες ουδετεροπενίες 2. Χρόνια ιδιοπαθής ουδετεροπενία 3. Δευτεροπαθείς ουδετεροπενίες α. Φαρμακευτικής αιτιολογίας (κυτταροστατικά, νιτροζουρίες κ.α.) β. Λόγω ιοντίζουσας ακτινοβολίας γ. Λοιμώδους αιτιολογίας (CMV, Epstein Barr, φυματίωση, τυφοειδής πυρετός, λεϊσμανίαση κ.α.) δ. Από μυελοπάθεια (λευχαιμίες, λεμφώματα, πολλαπλούν μυέλωμα, PNH κ.α.) ε. Στερητικές ουδετεροπενίες (ελλείψεις Β 12, Fe, φυλλικού οξέος, χαλκού κ.λ.π) στ. Σπληνομεγαλία, υπερσπληνισμός (κίρρωση ήπατος, χρόνια αιμολυτικά σύνδρομα κ.α.)

22 Αλλοάνοσες ουδετεροπενίες i) ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΑΛΛΟΑΝΟΣΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ Αλλοανοσοποίηση της μητέρας με ΙgG αντισώματα έναντι των πατρικών αντιγόνων της μεμβράνης των ουδετεροφίλων που φέρει το νεογνό Σπάνια αλλά δυνητικά επικίνδυνη, μετά τη γέννηση του νεογνού, για σοβαρές εντοπισμένες ή γενικευμένες λοιμώξεις Διάρκεια ουδετεροπενίας: 6-8 εβδομάδες ii) AΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΑΝΟΣΑ ΑΝΤΙΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ Πρόκειται για το άνοσο σύνδρομο ΤRALI (Transfusion Related Acute Lung Injury) Eκδηλώνεται κατά τη μετάγγιση ή μέσα σε 6 ώρες από το πέρας αυτής

23 Πρωτοπαθής αυτοάνοση ουδετεροπενία Επιδημιολογικά και κλινικά χαρακτηριστικά Εμφανίζεται κατά κανόνα στη βρεφική και πρώτη παιδική ηλικία (5 ος 15 ος μήνας) Επίπτωση: 1/ βρέφη και παιδιά ανά έτος Το 70% έμφανίζει βαριά ουδετεροπενία, το 23% μέτριας βαρύτητας και το 7% ήπια ουδετεροπενία Παρά τη σοβαρή ουδετεροπενία η συντριπτική πλειοψηφία των πασχόντων εμφανίζει μόνο ήπιες λοιμώξεις (λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού ή ωτίτιδες του μέσου ωτός) που δεν απαιτούν μακροχρόνια θεραπεία

24 Επιδημιολογικά και κλινικά χαρακτηριστικά Μόλις το 12% των ασθενών εμφανίζουν σοβαρές λοιμώξεις (μηνιγγίτιδα, πνευμονία, σηψαιμία, πυελονεφρίτιδα) Η βαρύτητα των λοιμώξεων δε συσχετίζεται με τη βαρύτητα της ουδετεροπενίας ούτε με τον τίτλο των αντισωμάτων Κατά τη διάρκεια των λοιμώξεων μπορεί να υπάρχει παροδική αύξηση των ουδετεροφίλων πράγμα που υποδηλώνει τη διατήρηση της ικανότητας του μυελού των οστών να παράγει και να απελευθερώνει ουδετερόφιλα στην περιφέρεια Υπάρχει υποχώρηση της διαταραχής στο 95% των ασθενών συνήθως μεταξύ 2 ου και 3 ου έτους ζωής (7-24 μήνες μετά τη διάγνωση) Στις σπάνιες περιπτώσεις αυτοάνοσης ουδετεροπενίας των ενηλίκων η διαταραχή εμφανίζεται σε πολύ μεγαλύτερη συχνότητα στις γυναίκες Στους ενήλικες δε συνηθίζεται η αυτόματη υποχώρηση της ουδετεροπενίας όπως συμβαίνει στα παιδιά. Είναι κοινό όμως το γεγονός ότι αυτοπεριορίζεται και έτσι ελλείπουν οι σοβαρές λοιμώξεις

25 Παθοφυσιολογικά χαρακτηριστικά της αυτοάνοσης ουδετεροπενίας Η διαταραχή οφείλεται σε αντισώματα που στρέφονται εναντίον ειδικών αντιγόνων των ουδετεροφίλων (κατά κανόνα ΙgG, σπανιότερα ΙgM και πολύ σπάνια IgΑ) Τα ουδετερόφιλα μετά την οψωνινοποίησή τους φαγοκυτταρώνονται από τα μακροφάγα κύτταρα του Δ.Ε.Σ. και ειδικά του σπλήνα Πέρα από τη μείωση του αριθμού των ουδετεροφίλων η προσκόλληση των αντί-ουδετεροφιλικών αντισωμάτων προκαλεί και λειτουργικές διαταραχές Η προέλευση των αντισωμάτων είναι άγνωστη Πιθανοί μηχανισμοί γένεσης των αντισωμάτων ίσως εμπλέκουν: i) Απομίμηση ανοσολογικής απάντησης σε μικροβιακά αντιγόνα ii) Τροποποίηση ενδογενών αντιγόνων λόγω έκθεσης σε φάρμακα iii) Ανώμαλη έκφρασης των HLA αντιγόνων iv) Αποτυχία της ικανότητας καταστολής των B-λεμφοκυττάρων που παράγουν τα αντί-ουδετεροφιλικά αυτοαντισώματα

26 Αντιγονικοί επίτοποι της μεμβράνης των ουδετεροφίλων έναντι των οποίων στρέφονται τα αντι-ουδετεροφιλικά αντισώματα Πηγή: Papadaki H., Pontikoglou C., Pathophysiologic mechanisms, clinical features and treatment of neutropenia, Expert rev. Hematol. 1(2), (2008) Τα αντισώματα τα υπεύθυνα για την αυτοάνοση ουδετεροπενία κατευθύνονται έναντι των γλυκοπρωτεϊνών του συστήματος ΗΝΑ Τα σπουδαιότερα αντιγόνα έναντι των οποίων δρουν τα αντισώματα είναι τα ΗΝΑ-1a και HΝΑ-1b Τα αντιγόνα του ΗΝΑ-1 συστήματος εκφράζουν το CD16b

27 Διάγνωση πρωτοπαθούς αυτοάνοσης ουδετεροπενίας Η διάγνωσή της και η διάκρισή της από άλλες μορφές ουδετεροπενίας βασίζεται στην παρουσία στον ορό κυκλοφορούντων ειδικών αυτοαντισωμάτων στρεφομένων έναντι αντιγόνων που εκφράζονται εκλεκτικά μόνο από τα ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα Η σχετική εξέταση δεν αποτελεί εξέταση ρουτίνας και γίνεται μόνο σε λίγα εξειδικευμένα εργαστήρια Το πρόβλημα με τα αντισώματα έναντι των ουδετεροφίλων είναι ότι μπορεί να χρειαστεί να προσδιοριστούν αρκετές φορές μέχρι να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα ή ένα αξιόπιστο αρνητικό Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι θα πρέπει η εξέταση να γίνεται με δύο τουλάχιστον διαφορετικές δοκιμασίες για να είναι πιο αξιόπιστο το αποτέλεσμα Οι πιο διαδεδομένες εξετάσεις είναι η δοκιμασία συγκόλλησης των κοκκιοκυττάρων GAT (Granulocyte Agglutination Test) και ο ανοσοφθορισμός GIFT (Granulocyte Ιmmunofluorescence Test) ο συνδυασμός των οποίων δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα

28 Granulocyte Agglutination Test (GAT) Η δοκιμασία ανιχνεύει τη συγκόλληση πρόσφατα παρασκευασμένων ουδετεροφίλων υγιών δοτών που έχουν επωαστεί με τον ορό του εξεταζόμενου Μπορεί να δοθούν ψευδώς θετικά αποτελέσματα λόγω της τάσης αυτόματης συγκόλλησης των ουδετεροφίλων ή της παρουσίας ανοσοσυμπλεγμάτων ή αλλοαντισωμάτων Είναι λιγότερο ευαίσθητη μέθοδος σε σχέση με τον ανοσοφθορισμό Εντούτοις αντί-ουδετεροφιλικά αντισώματα έναντι κάποιων λίγων αντιγόνων, όπως το ΗΝΑ-3a, ανιχνεύονται καλύτερα σε σχέση με τον ανοσοφθορισμό Το 2% των αντί-ουδετεροφιλικών αντισωμάτων ανιχνεύονται μόνο με τη GAT Η δοκιμασία συγκόλλησης είναι θετική στο 29% των ασθενών με αυτοάνοση ουδετεροπενία

29 Πηγή: Παπαδάκη Ελένη, Autoimmune neutropenias, Τμήμα Αιματολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

30 Granulocyte Ιmmunofluorescence Test (GIFT) O ανοσοφθορισμός για την ανίχνευση των αντί-ουδετεροφιλικών αντισωμάτων διακρίνεται σε άμεσο και έμμεσο Στον άμεσο ανιχνεύονται απευθείας αυτοαντισώματα που έχουν συνδεθεί στα ουδετερόφιλα του εξεταζομένου με τη χρήση σημασμένου φθορίζοντος ανθρώπινου αντιορού έναντι των αυτοαντισωμάτων Ο βασικός περιορισμός είναι η δυσκολία λήψης επαρκούς ποσότητας ουδετεροφίλων αφού οι εξεταζόμενοι είναι εξ ορισμού ουδετεροπενικοί Στον έμμεσο επωάζεται ο ορός του εξεταζομένου με πρόσφατα παρασκευασμένα ουδετεροφίλα υγιών δοτών. Στη συνέχεια αναζητούνται τυχόν αυτοαντισώματα στα παραπάνω ουδετερόφιλα με τη χρήση σημασμένου φθορίζοντος ανθρώπινου αντιορού έναντι των αυτοαντισωμάτων Ψευδώς θετικά αποτελέσματα έχουμε και πάλι αν κυκλοφορούν στον ορό του εξεταζομένου αλλοαντισώματα (για τον έμμεσο) ή ανοσοσυμπλέγματα Τα πρόβληματα αυτό μπορούν να παρακαμφθούν με τη δοκιμασία MAIGA (Monoclonal Antibody specifity Immobilization of Granulocyte Antigen)

31 Πηγή: Παπαδάκη Ελένη, Autoimmune neutropenias, Τμήμα Αιματολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

32 Ευρήματααπότομυελότωνοστών Στο 97% των περιπτώσεων της πρωτοπαθούς αυτοάνοσης ουδετεροπενίας ο μυελός των οστών είναι φυσιολογικός ή παρουσιάζει υπερπλασία, άλλοτε άλλου βαθμού, της κοκκιώδους σειράς Στο υπόλοιπο 3% η κοκκιώδης σειρά εμφανίζει υποπλασία ή/και αναστολή της ωρίμανσης συνήθως στο στάδιο του μυελοκυττάρου προς μεταμυελοκύτταρο πιθανόν διότι τα αυτοαντισώματα αναγνωρίζουν και αντιγόνα άωρων μορφών Οι παραπάνω περιπτώσεις εμφανίζουν αρκετά βαρύτερη κλινική πορεία με εμφάνιση σοβαρών τοπικών και γενικευμένων λοιμώξεων Ο αριθμός των CD34 + κυττάρων του μυελού των οστών είναι αυξημένος εκφράζοντας ένα δυναμικό στην κλωνική παραγωγική μονοκυττάρων αντισταθμίζοντας την περιφερική καταστροφή των ουδετεροφίλων Στο 1/3 των ασθενών υπάρχει μονοκυττάρωση στο περιφερικό αίμα

33 Θεραπεία Κατά κανόνα στις ήπιες μορφές η προσοχή στην ατομική υγιεινή και η άμεση χορήγηση των σωστών αντιβιοτικών επαρκούν Σε παιδιά με ήπιες υποτροπιάζουσες λοιμώξεις κοτριμοξαζόλη προφυλακτικά μειώνει τις υποτροπές (π.χ. ωτίτιδες) η Σε σοβαρές λοιμώξεις ή χειρουργικές επεμβάσεις ουδετεροπενικών ασθενών θεραπεία εκλογής είναι η υποδόρια χορήγηση αυξητικού παράγοντα των ουδετεροφίλων (G-CSF, Granulocyte Stimulating Factor) με σκοπό την επίτευξη αριθμού ουδετεροφίλων μεγαλύτερου των 1000/μl Σε ανθεκτικές περιπτώσεις πολύ καλά αποτελέσματα παρουσιάζει η αλεμτουζουμάμπη (μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του αντιγόνου CD52 ή Campath-1H) που συμβάλλει στη λύση των Β-λεμφοκυττάρων που παράγουν αυτοαντισώματα Άλλες θεραπευτικές προσεγγίζεις (κορτικοστεροειδή, κυτταροτοξικά, σπληνεκτοκή κ.α.) εξετάζονται κατά περίπτωση και εφαρμόζονται με φειδώ

34 Δευτεροπαθείς αυτοάνοσες ουδετεροπενίες 1. Αυτοάνοσα νοσήματα α. Συστηματικός Ερυθυματώδης Λύκος (Σ.Ε.Λ) β. Ρευματοειδή αρθρίτιδα γ. Σύνδρομο Felty δ. Αυτοάνοσες νόσοι του θυρεοειδούς (Νόσος Graves, Hashimoto) Στις νόσους του κολλαγόνου αν υπάρχει ουδετεροπενία συνήθως συνοδεύεται από θρομβοπενία ή/και αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία 2. Λοιμώξεις α. Parvovirus B19 β. Helibacter pylori γ. HIV δ. Ιογενείς λοιμώξεις της παιδικής ηλικίας (ερυθρά, ιλαρά, ανεμευλογιά) 3. Όγκοι α. Όγκος του Wilm β. Λέμφωμα του Ηοdgkin

35 Δευτεροπαθείς αυτοάνοσες ουδετεροπενίες 4. Χορήγηση φαρμάκων Τα φάρμακα ενδέχεται να διεγείρουν ανοσιακή απάντηση στη χορήγησή τους με δύο τρόπους: α. Είτε συμπεριφερόμενα ως απτίνη (π.χ. αντιϋπερτασικά και ειδικά η α-μεθυλντόπα) β. Είτε δημιουργώντας ανοσοσυμπλέγματα που προσκολλώνται στην επιφάνεια των ουδετεροφίλων καταστρέφοντάς τα (π.χ. το παυσίπονο διπυρόνη που προκαλούσε ακοκκιοκυτταραιμία θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών) 5. Ουδετεροπενίες από κυτταρολυτικά Τ-λεμφοκύτταρα LGL λεμφοϋπερπλαστική νόσος

36 Χρόνια ιδιοπαθής ουδετεροπενία Αποτελεί αιματολογική διαταραχή που εμφανίζεται στους ενήλικες ή σπανίως στην τελευταία παιδική ηλικία Σαν ιδιοπαθής χρόνια ουδετεροπενία χαρακτηρίζεται μια ουδετεροπενία όταν εμμένει για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των 3 μήνών και δεν υπάρχει καμία ένδειξη συγγενούς ή επίκτητης πρωτοπαθούς ή δευτεροπαθούς ουδετεροπενίας Πρόσφατα έχει αποδειχθεί ότι τον κύριο παθολογοφυσιολογικό συντελεστή αυτής της διαταραχής αποτελεί ένα φλεγμονώδες μικροπεριβάλλον του μυελούτων οστών, το οποίο χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενεργοποιημένων μυελοκατασταλτικών Τ-λεμφοκυττάρων και προαποπτωτικών χημικών μεσολαβητών Το τυπικό επιδημιολογικό προφίλ της αιματολογικής διαταραχής περιλαμβάνει γυναίκες άνω των 50 ετών Κατά κανόνα διατηρείται η ικανότητα να κινητοποίησης των ουδετεροφίλων κατά τη διάρκεια μίας λοίμωξης Δε συνηθίζεται η αυτόματη υποχώρηση της διαταραχής όπως συμβαίνει στην πρωτοπαθή αυτοάνοση ουδετεροπενία Η διαφορική διάγνωση από την πρωτοπαθή αυτοάνοση ουδετεροπενία γίνεται με τα αντί-ουδετεροφιλικά αντισώματα

37 Εργαστηριακή διερεύνηση ουδετεροπενίας 1 γενική αίματος 2-3 φορές /εβδομάδα για συνολικά 6 βδομάδες Ανοσολογικός έλεγχος Δοκιμασία άμεσης Coombs και έλεγχος για κολλαγονώσεις Έλεγχος παγκρεατικής λειτουργίας Επίπεδα Β 12, φυλλικού οξέος, Έλεγχος μεταβολικών νοσημάτων Έλεγχος για λοιμώξεις (να μην παραλείπεται και το ΗΙV) Μυελόγραμμα και κυτταρογενετικός έλεγχος Έλεγχος για αντι-ουδετεροφιλικά αντισώματα

ΒΑΡΕΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΥ ΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ

ΒΑΡΕΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΥ ΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ ΒΑΡΕΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΥ ΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ Εγχειρίδιο για τους ασθενείς και τις οικογένειες τους Από τη ιεθνή Οµάδα Καταγραφής της Βαρειάς Χρονίας Ουδετεροπενίας (Severe Chronic Neutropenia International Registry, SCNIR)

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπαθείς αντισωματικές ανεπάρκειες στους ενήλικες Σύγχρονη κλινική προσέγγιση

Πρωτοπαθείς αντισωματικές ανεπάρκειες στους ενήλικες Σύγχρονη κλινική προσέγγιση Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Πρωτοπαθείς αντισωματικές ανεπάρκειες στους ενήλικες Σύγχρονη κλινική προσέγγιση Οι πρωτοπαθείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Zarzio 30 MU/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα για έγχυση σε προγεμισμένη σύριγγα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2007 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι. Λεύκη στα παιδιά: διάγνωση και αντιμετώπιση Τ. ΤΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ-ΚΑΚΟΥΡΟΥ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2007 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι. Λεύκη στα παιδιά: διάγνωση και αντιμετώπιση Τ. ΤΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ-ΚΑΚΟΥΡΟΥ 376 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2007 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Δ. ΚΛΩΝΤΖΑ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Λεύκη στα παιδιά: διάγνωση και αντιμετώπιση Τ. ΤΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ-ΚΑΚΟΥΡΟΥ Αναστολείς καλσινευρίνης σε δερματικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά

Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2011 91 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά Συντονιστές: Γ. ΧΡΟΥΣΟΣ, Χ. ΜΠΑΚΟΥΛΑ Η αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW. ... Κ. Κόλλια, 1,2 Α. Βελεγράκη 1 ... 1. Candidemia

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW. ... Κ. Κόλλια, 1,2 Α. Βελεγράκη 1 ... 1. Candidemia archieves review 1836 VELEGRAKI (pages 19) Σελιδοποίηση: 15/2/2008 Αποστολή galley-proofs: 20/2/2008 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Καντινταιμία Τα τελευταία χρόνια εκδηλώνεται διεθνώς αυξημένο ενδιαφέρον για τη μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ. Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών παραμέτρων

ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ. Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών παραμέτρων ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ Μ. Οικονόμου Εισαγωγή Η «γενική αίματος» αποτελεί τη συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη εξέταση στην παιδιατρική κλινική πράξη. Ο προσδιορισμός των αιματολογικών παραμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Τμήμα Αισθητικής. Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Τμήμα Αισθητικής. Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Αισθητικής Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Εισηγητής : Ηλίου Αλεξάνδρα Θεσσαλονίκη 2009 Προλογος Η ηπατίτιδα που προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ WISKOTT-ALDRICH. Wiskott-Aldrich Syndrome (WAS)

ΣΥΝΔΡΟΜΟ WISKOTT-ALDRICH. Wiskott-Aldrich Syndrome (WAS) INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟANΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ WISKOTT-ALDRICH Wiskott-Aldrich Syndrome (WAS) ΑΡΜΟΝΙΑ Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Βρογχεκτασίες σε συγγενή νοσήματα Παθογένεια, απεικόνιση, διαγνωστική προσέγγιση

Βρογχεκτασίες σε συγγενή νοσήματα Παθογένεια, απεικόνιση, διαγνωστική προσέγγιση Ανασκόπηση Βρογχεκτασίες σε συγγενή νοσήματα Παθογένεια, απεικόνιση, διαγνωστική προσέγγιση Κωνσταντίνος Παππάς 1, Αλεξάνδρα Πενθερουδάκη 1, Εμμανουήλ Φερδούτσης 1, Γεώργιος Μελέτης 1, Μαρία Κοκκινάκη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. στην Κλινική Φαρμακευτική και Φαρμακοθεραπεία ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. στην Κλινική Φαρμακευτική και Φαρμακοθεραπεία ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Κλινική Φαρμακευτική και Φαρμακοθεραπεία ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της anti-tnf θεραπείας σε ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

μοριακή μικροβιολογία / ιολογία κυτταρογενετική - μοριακή κυτταρογενετική γενετικά νοσήματα - γενετικές αναλύσεις

μοριακή μικροβιολογία / ιολογία κυτταρογενετική - μοριακή κυτταρογενετική γενετικά νοσήματα - γενετικές αναλύσεις μοριακή μικροβιολογία / ιολογία κυτταρογενετική - μοριακή κυτταρογενετική γενετικά νοσήματα - γενετικές αναλύσεις νευρολογικά/νευρομυικά γενετικά νοσήματα παράγοντες προδιάθεσης θρομβοφιλίας και καρδειαγγειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Λ.Β. Αθανασίου, Καρδίτσα 2014 ΑΝΑΙΜΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Λ.Β. Αθανασίου, Καρδίτσα 2014 ΑΝΑΙΜΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Λ.Β. Αθανασίου, Καρδίτσα 2014 ΑΝΑΙΜΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η αναιμία ορίζεται ως η μείωση της μάζας των ερυθροκυττάρων και πρακτικά ως η μείωση του αιματοκρίτη, της συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡ-IgM. Hyper-IgM Syndrome (HIgM)

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡ-IgM. Hyper-IgM Syndrome (HIgM) INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟANΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡ-IgM Hyper-IgM Syndrome (HIgM) ΑΡΜΟΝΙΑ Σύλλογος Φίλων Ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2006 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΙ. Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση: Λάθη και υπερβολές Ε. ΡΩΜΑ-ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2006 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΙ. Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση: Λάθη και υπερβολές Ε. ΡΩΜΑ-ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ 242 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2006 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Μ. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ-ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση: Λάθη και υπερβολές Ε. ΡΩΜΑ-ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ Επώδυνο όσχεο Γ. ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς GREEK Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς Έκτη έκδοση Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων Εκδόθηκε από το Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων. Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων:

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Όλους τους ασφαλιστικούς. 2) Γενικό Λογιστήριο Κράτους,

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Όλους τους ασφαλιστικούς. 2) Γενικό Λογιστήριο Κράτους, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ. πρωτ. : Φ. 11321/οικ. 10219/688 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aνασκόπηση HIV/ΑΙDS στη Μαιευτική

Aνασκόπηση HIV/ΑΙDS στη Μαιευτική 18(3):177-199, 2006 Aνασκόπηση HIV/ΑΙDS στη Μαιευτική Γ.Π. Ταμπακούδης Ε.Α. Ασημακόπουλος Ι.Ν. Μπόντης Α Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. Αλληλογραφία: Ταμπακούδης Γεώργιος Πλατεία Συντριβανίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Πτυχιακη εργασία ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΠΩΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ

Η ΚΟΠΩΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ Η ΚΟΠΩΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΘΗΝΑ 2007 Η κόπωση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της έκφρασης του CD154 (CD40L) στα Τ λεμφοκύτταρα ασθενών με. ψωριασική αρθρίτιδα

Μελέτη της έκφρασης του CD154 (CD40L) στα Τ λεμφοκύτταρα ασθενών με. ψωριασική αρθρίτιδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Μελέτη της έκφρασης του CD154 (CD40L) στα Τ λεμφοκύτταρα ασθενών με ψωριασική αρθρίτιδα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΟΥΣΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση του Πυρετού στα Παιδιά

Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση του Πυρετού στα Παιδιά ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Γνώση και Στάση των Μητέρων για Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση του Πυρετού στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Enbrel 25 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φιαλίδιο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ21/2361 Κανονισµός εκτίµησης βαθµού αναπηρίας (ΦΕΚ 819/Β/7-10-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Α.Ν. 1846/51.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπαθείς διαταραχές βρογχιολίων διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση

Πρωτοπαθείς διαταραχές βρογχιολίων διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση Ανασκόπηση Πρωτοπαθείς διαταραχές βρογχιολίων διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση Κωνσταντίνος Παππάς, Αλεξάνδρα Πενθερουδάκη, Εμμανουήλ Φερδούτσης, Γεώργιος Μελέτης, Γεώργιος Πατσουράκης, Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ (ΧΚΝ) Chronic Granulomatous Disease (CGD)

ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ (ΧΚΝ) Chronic Granulomatous Disease (CGD) INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟANΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ (ΧΚΝ) Chronic Granulomatous Disease (CGD) ΑΡΜΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ III. Ομοφωνία για την αντιμετώπιση των ουρολοιμώξεων Α. ΛΟΥΡΙΔΑ. Λοιμώξεις από HPV στη βρεφική και παιδική ηλικία Β.

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ III. Ομοφωνία για την αντιμετώπιση των ουρολοιμώξεων Α. ΛΟΥΡΙΔΑ. Λοιμώξεις από HPV στη βρεφική και παιδική ηλικία Β. 406 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2009 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ III ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: M. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ, Γ. ΜΟΣΤΡΟΥ Ομοφωνία για την αντιμετώπιση των ουρολοιμώξεων Α. ΛΟΥΡΙΔΑ Λοιμώξεις από HPV στη βρεφική και παιδική

Διαβάστε περισσότερα