Εφαρµογές γεωσυνθετικών στην προστασία αρχαίων µνηµείων: Η περίπτωση κατάχωσης του Αρρηφορίου Οίκου στην Ακρόπολη των Αθηνών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρµογές γεωσυνθετικών στην προστασία αρχαίων µνηµείων: Η περίπτωση κατάχωσης του Αρρηφορίου Οίκου στην Ακρόπολη των Αθηνών"

Transcript

1 Εφαρµογές γεωσυνθετικών στην προστασία αρχαίων µνηµείων: Η περίπτωση κατάχωσης του Αρρηφορίου Οίκου στην Ακρόπολη των Αθηνών Application of geosynthetics for protection of ancient monuments: The protective backfill of Arrephorion in Athenian Akropolis ΕΓΓΛΕΖΟΣ,.Ν. ρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η κατάχωση του Αρρηφορίου Οίκου επί της Ακροπόλεως των Αθηνών. Η γεωτεχνική µελέτη συντάχθηκε για λογαριασµό της Υ.Σ.Μ.Α./ΥΠ.ΠΟ. Σκοπός της κατάχωσης είναι η προστασία των σωζοµένων θεµελιότοιχων του µνηµείου από την καταστροφική µηχανική και φυσικοχηµική δράση του περιβάλλοντος. Η κύρια επίχωση του µνηµείου σχεδιάσθηκε ως οπλισµένο επίχωµα µε επίλεκτο κοκκώδες εδαφικό υλικό και γεώπλεγµα ώστε να επιτυγχάνεται ελαχιστοποίηση των οριζόντιων ωθήσεων επί των τοίχων του µνηµείου. Προκειµένου να εξασφαλισθεί η βασική αρχή της κατάχωσης µνηµείου για πλήρως αναστρέψιµη λύση έγινε ευρύτατη χρήση γεωσυνθετικών διαχωρισµού, φίλτρου και στραγγιστηρίου. ABSTRACT : This article presents the design of protective backfill of Arrephorion monument in Athenian Akropolis. The geotechnical study was realised for Akropolis Restoration Service/Ministry of Culture of Greece. The scope of filling was the protection of existing foundation walls of the monument from the disastrous mechanical, physical and chemical action of environment. The main backfill of monument consists of reinforced embankment made from selected granular material and geogrid, for minimization of lateral earth pressures on foundation walls. In addition, the basic principle in monument backfilling, for total reversal of intervention, is assured with extended use of geosynthetic materials (for separation, infiltration and drainage). 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η γεωτεχνική µελέτη κατάχωσης του Αρρηφορίου Οίκου επί της Ακροπόλεως των Αθηνών. Η γεωτεχνική µελέτη συντάχθηκε για λογαριασµό της Υ.Σ.Μ.Α./ΥΠ.ΠΟ., σε συνέχεια σχετικής αποφάσεως της Ε.Σ.Μ.Α. Η µελέτη κατάχωσης εγκρίθηκε µε την ΑΠ ΥΠΠΟ/Γ ΑΠ/ΑΡΧ/Α1/Φ01/74982/3583 της απόφαση του ΚΑΣ. Ήδη έχει υπογραφεί σύµβαση για την κατασκευή της κατάχωσης κατόπιν σχετικής δηµοπράτησης του έργου (ανάδοχος του έργου: Ε ΡΑΣΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.) και το έργο βρίσκεται στο τελικό στάδιο αποπεράτωσης. Αντικείµενο της γεωτεχνικής µελέτης είναι η κατάχωση των θεµελιότοιχων του Αρρηφορίου καθώς και των άµορφων σωρευµένων µαρµάρων που προέκυψαν από την αποχωµάτωση του µνηµείου. Το Αρρηφόριον (ή Οίκος των Αρρηφόρων) αποτελούσε λατρευτικό κτίσµα, προς τιµήν της θεάς Αθηνάς, το οποίο βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της Ακροπόλεως, σε γειτνίαση µε το Τείχος της Ακροπόλεως (βλ. την γενική κάτοψη της Ακρόπολης στο Σχήµα 1). Τα σωζόµενα τµήµατα του Αρρηφορίου οίκου περιλαµβάνουν τους θεµελιότοιχους του κτιρίου οι οποίοι µετά την αποχωµάτωση του χώρου δηµιουργούν δύο υπόγειες αίθουσες. Οι περιοχές αυτές παρουσιάζονται στην κάτοψη (όπου παρουσιάζονται τα έργα της 1

2 κατάχωσης) του Σχήµατος 2. Τα θεµέλια της κεντρικής αίθουσας (ΥΠ1) έχουν διαστάσεις 8.30x4.30m 2, και µέγιστο ύψος θεµελιότοιχου 4.90m. Τα θεµέλια της µικρότερης αίθουσας, δηλαδή του προστώου (YΠ2) έχουν διαστάσεις 8.30x2.30m 2, και µέγιστο ύψος θεµελιότοιχου 3.00m. Το πάχος των θεµελιότοιχων, που αποτελούνται από ορθογωνικούς δόµους από πωρόλιθο (εύθρυπτο µαργαϊκό ασβεστόλιθο του Πειραιά), κυµαίνεται από 1.40m ως 2.00m. Στα πλαίσια της κατάχωσης, επιχώνονται οι δύο υπόγειες περιοχές που δηµιουργούν οι περιµετρικοί θεµελιότοιχοι του Αρρηφορίου Οίκου εντός των οποίων περιέχονται σωζόµενα µικρά τµήµατα από εγκάρσιους αρχαίους θεµελιότοιχους. Επιπλέον, οι υπόγειες περιοχές χρησιµοποιούνται για τη σώρευση των άµορφων µαρµάρων τα οποία βρέθηκαν στα υλικά αποχωµάτωσης του Αρρηφορίου. Το ακριβές περίγραµµα της κατάχωσης παρουσιάζεται επίσης στο Σχ. 2 Σχήµα 1:Γενική κάτοψη της Ακρόπολης των Αθηνών Figure 1:General plan view of Athenian Akropolis 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΣΗΣ Η κατάχωση των θεµελιότοιχων του Αρρηφορίου στοχεύει στα ακόλουθα: Προστασία των δοµικών στοιχείων των θεµελιότοιχων του Αρρηφορίου από την δυσµενή µηχανική και φυσικοχηµική επίδραση που ασκεί το εξωτερικό περιβάλλον. Προστασία των άµορφων µαρµάρων τα οποία καταχώνονται εντός της υπόγειας περιοχής του προστώου (ΥΠ2). Προστασία των εσωτερικών θεµελιότοιχων οι οποίοι εδράζονται επί αρχαίας τεχνητής επίχωσης εντός της κεντρικής αίθουσας (ΥΠ1). Εξασφάλιση του τµήµατος του βόρειου τείχους της Ακροπόλεως, το οποίο βρίσκεται εν επαφήι µε το βόρειο θεµελιότοιχο της κεντρικής αίθουσας (ΥΠ1), από τυχόν επιβαρυντικές 2

3 Σχήµα 2: Κάτοψη της επίχωσης του Αρρηφορίου Οίκου Figure 2:Plan view of Arrephorion backfilling δράσεις της κατάχωσης υπό στατικές ή σεισµικές συνθήκες. Η επίτευξη των ανωτέρω προϋποθέτει πέραν των άλλων- την εξασφάλιση σταθερών -κατά το δυνατόν- µηχανικών και φυσικοχηµικών ιδιοτήτων (θερµοκρασία -υγρασία), εντός της επίχωσης. Σηµειωτέον ότι ή τεχνική λύση της κατάχωσης κρίθηκε η ενδεδειγµένη για την προστασία των δόµων των θεµελιότοιχων από πωρόλιθο, βάσει της παρατήρησης ότι τα επιχωµένα τµήµατα των θεµελιότοιχων βρίσκονταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τα τµήµατα που βρίσκονταν πάνω από το έδαφος και εκτεθειµένα στις περιβαλλοντικές επιδράσεις. 3. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΣΗΣ 3.1 Αρχές της κατάχωσης Η κατάχωση µνηµείου θεωρείται παρέµβαση σε αρχαίο µνηµείο και κατά συνέπεια απαιτεί ιδιαίτερη αντιµετώπιση. Για την υλοποίηση της παρούσης µελέτης λαµβάνονται υπόψιν οι γενικές αρχές της χάρτας της Βενετίας και, ειδικότερα, τα άρθρα 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Σύµφωνα µε τις αρχές αυτές επιδιώκονται µεταξύ άλλων- τα ακόλουθα: Αναστρεψιµότητα της κατάχωσης: Η κατάχωση πρέπει να µπορεί να αφαιρεθεί ευχερώς χωρίς βλάβη του µνηµείου και η αφαίρεση να οδηγεί στην προ της κατάχωσης κατάσταση του µνηµείου. ιατήρηση της υφιστάµενης στατικής λειτουργίας των µελών του µνηµείου: Η κατάχωση δεν πρέπει να τροποποιεί τη στατική λειτουργία των δοµικών µελών του προς κατάχωση µνηµείου, ως έχουν κατά τη χρονική περίοδο της κατάχωσης. Ελαχιστοποίηση των αλλαγών στην εµφάνιση των τοιχοποιϊών: Η κατάχωση δεν πρέπει να αλλοιώνει τα τεχνολογικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των τοιχοποιϊών, ως µαρτυρία της τεχνογνωσίας του παρελθόντος. Ικανότητα ανάληψης φορτίων: Η κατάχωση πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει ασφαλώς φορτία προερχόµενα από το ίδιον βάρος αλλά και από τυχόν υπερκείµενα φορτία που προέρχονται από τη χρήση της επιφάνειας της (λ.χ. διέλευση µηχανηµάτων). Ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης των δοµικών µελών του µνηµείου: Η κατάχωση πρέπει να γίνεται µε τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται (ή ακόµα καλύτερα να µηδενίζεται) η επίδρασή της επί των δοµικών µελών του µνηµείου. Σε περίπτωση επιβάρυνσης θα πρέπει να ελέγχεται η ασφαλής δυνατότητα ανάληψης των δράσεων από τα δοµικά µέλη. 3

4 ιάρκεια ζωής της κατάχωσης: Η µέθοδος κατάχωσης θα πρέπει να εξασφαλίζει τη µέγιστη διάρκεια ζωής στο έργο. Ο σχεδιασµός του έργου της κατάχωσης, βάσει των ανωτέρω αρχών, υποβοηθήθηκε ιδιαιτέρως από τη χρησιµοποίηση γεωσυνθετικών (όπως θα γίνει σαφές στις επόµενες παραγράφους). 3.2 Επιλογή µεθόδου κατάχωσης Προκειµένου να ικανοποιούνται οι ανωτέρω γενικές αρχές για την κατάχωση αλλά και οι ειδικές απαιτήσεις στην εξεταζόµενη περίπτωση του Αρρηφορίου εξετάσθηκαν προκαταρκτικά, εναλλακτικές µέθοδοι κατάχωσης. Κατόπιν συγκριτικής ποιοτικής ανάλυσης κρίθηκε ότι η καταλληλότερη µέθοδος κατάχωσης για την περίπτωση του Αρρηφορίου είναι η κατασκευή οπλισµένης επίχωσης στην κεντρική αίθουσα (ΥΠ1), και, η απλή επίχωση µε σώρευση των άµορφων µαρµάρων και συµπλήρωση µε κατάλληλο επίλεκτο κοκκώδες εδαφικό υλικό για το προστώο (ΥΠ2). Ειδικότερα, ο ανωτέρω τρόπος κατάχωσης του Αρρηφορίου εξασφαλίζει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα: Την ελάχιστη επιβάρυνση (πρακτικά µηδενική) των θεµελιότοιχων και του εν επαφήι τµήµατος του βόρειου τείχους από την επίδραση των οριζόντιων ωθήσεων της επίχωσης υπό στατικές και σεισµικές συνθήκες (χάρι στο γεγονός ότι το τέµαχος της οπλισµένης επίχωσης είναι αυτοφερόµενο). Την ευχέρεια µελλοντικής καθαίρεσης της επίχωσης µε επαναφορά στην αρχική (προ της επίχωσης) κατάσταση. Μείωση (έως πρακτικά µηδενισµό) των ωθήσεων επί της παρειάς του εσωτερικού θεµελιότοιχου (όριο ΥΠ1 -βορείως- και ΥΠ2 νοτίως) και συνεπώς δυνατότητα κατάχωσης της περιοχής ΥΠ2 (νοτίως) σε µεταγενέστερη φάση. Υψηλή διάρκεια ζωής του έργου (τουλάχιστον 120 έτη µε κριτήριο την αντοχή στο χρόνο των γεωσυνθετικών). Πλήρη υπολογιστική τεκµηρίωση της λύσης υπό στατικές και σεισµικές συνθήκες. Μικρό χρόνο κατασκευής του έργου Ευκολία κατασκευαστικής υλοποίησης (απαιτείται συνήθης τεχνογνωσία) Λογικό κόστος κατασκευής 3.3 Γεωτεχνικοί υπολογισµοί Η γεωτεχνική µελέτη της κατάχωσης περιλαµβάνει υπολογισµούς για την εξωτερική και εσωτερική ευστάθεια της οπλισµένης επίχωσης: α) εξωτερική ευστάθεια Στα πλαίσια των υπολογισµών εξωτερικής ευστάθειας γίνεται έλεγχος σε ολίσθηση του τεµάχους της οπλισµένης επίχωσης επί του γεωϋφάσµατος διαχωρισµού της έδρασης. Για τον έλεγχο λαµβάνεται γωνία τριβής διαχωρισµού στην έδραση-εδαφικού υλικού επίχωσης δ=30 ο. Από τον έλεγχο προέκυψε επαρκής συντελεστής ασφαλείας (υπό στατικές συνθήκες) FS ds =1.60. Για τον εν λόγω υπολογισµό ελήφθη (συντηρητικά) γωνία πρανούς έδρασης της επίχωσης β=20 ο. Ο έλεγχος ολίσθησης του οπλισµένου τεµάχους υπό σεισµική δράση παρουσιάζεται εκτενώς στην παράγραφο 3.4 της παρούσης εργασίας. Έλεγχοι ανατροπής και φέρουσας ικανότητας κρίνεται ότι παρέλκουν. β) εσωτερική ευστάθεια Με τον έλεγχο εσωτερικής ευστάθειας, καθορίζεται η απαιτούµενη εφελκυστική αντοχή κάθε στρώσης όπλισης, τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της όπλισης, καθώς και η διάταξή της. Ειδικότερα, ο έλεγχος της εσωτερικής ευστάθειας περιελάµβανε τους ακόλουθους υπολογισµούς: υπολογισµός του απαιτούµενου επιτρεπόµενου αξονικού φορτίου γεωπλέγµατος ανά στρώση οπλισµού υπολογισµός του του µέγιστου αξονικού φορτίου γεωπλέγµατος βάσει της δυσµενέστερα καταπονούµενης στρώσης οπλισµού υπολογισµός απαιτούµενου µήκους αγκύρωσης γεωπλέγµατος (L e ) υπολογισµός παθητικού µήκους γεωπλέγµατος (L R ) υπολογισµός συνολικού απαιτούµενου µήκους γεωπλέγµατος, L (L= L e + L R ) υπολογισµός µήκους αναδίπλωσης γεωπλέγµατος (L ο ) Αριθµός στρώσης Πίνακας 1: Στοιχεία του γεωπλέγµατος όπλισης της επίχωσης του Αρρηφορίου Table1: Description of geogrid for reinforcement of Arrephorion backfill Βάθος από τη Απόσταση οπλισµών (m) L e (m) L R (m) L (m) L O (m) Απαιτού- µενη 4

5 στέψη (m) αντοχή (kn/m) Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω υπολογισµών παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 1. Ειδικότερα, η όπλιση κάθε στρώσης πρέπει: α) να παραλαµβάνει ασφαλώς τα οριζόντια φορτία από την ενεργητική ώθηση της εκάστοτε εδαφικής σφήνας που προκύπτει ανάντη της υπό εξέταση στρώσης όπλισης (έλεγχος οριακής ισορροπίας της σφήνας), και, β) η αγκύρωση της όπλισης να γίνεται εντός ευσταθούς µάζας επίχωσης προκειµένου να είναι σε θέση να αναπτύξει την απαιτούµενη δύναµη σταθεροποίησης (σύνθετη ανάλυση για τον προσδιορισµό της δυσµενέστερης από γεωµετρική άποψη ενεργητικής σφήνας για την εξεταζόµενη στρώση οπλισµού). Οι υπολογισµοί εσωτερικής ευσταθείας περιλαµβάνουν τις ακόλουθες παραδοχές: Συντελεστές ασφαλείας: 1. Συνολικός συντελεστής ασφαλείας του γεωπλέγµατος έναντι αποµείωσης της αξονικής αντοχής ΠRF =2.40 (ΠRF = ΠRF ID. ΠRF D. ΠRF CR. ΠRF S =1.05*1.10*1.60*1.30, που αναφέρονται σε επιµέρους συντελεστές ασφαλείας εν σχέσει προς την τοποθέτηση, τη βιοχηµική δράση, το µακροχρόνιο ερπυσµό και την ονοµαστική αξονική αντοχή του γεωπλέγµατος αντίστοιχα. 2. Συντελεστής ασφαλείας έναντι εξόλκευσης του αγκυρωµένου πλέγµατος: F s,po = Συντελεστής αλληλεπίδρασης γεωπλέγµατος - εδαφικής επίχωσης σε εξόλκευση: C i = Συντελεστής αλληλεπίδρασης εδαφικής επίχωσης-γεωτεχνικής ενότητας θεµελίωσης, σε ολίσθηση: C DS = Συντελεστής ασφαλείας έναντι διατµητικής αντοχής κοκκώδους υλικού επίχωσης: FS ss =1.30 (tan(φ d) = tan(φ max )/1.30) 6. ιάρκεια ζωής της επίχωσης t=120 έτη Γεωτεχνικές παράµετροι διατµητικής αντοχής (κατά παραδοχή): 1. Κοκκώδες εδαφικό υλικό επίχωσης: c = 0, φ =38ο 2. Ασβεστολιθικό υπόβαθρο έδρασης της επίχωσης: c = 100 kpa, φ =45 ο Γεωµετρικά στοιχεία: 1. οι υπολογισµοί γίνονται στη δυσµενέστερη (από άποψη ύψους επίχωσης) διατοµή της προς κατάχωση περιοχής, όπου η οπλισµένη επίχωση έχει ύψος πρανούς: Η=5.00m (Σχ.3: ΤΟΜΗ Βορράς-Νότος) 2. κλίση πρανούς: θ=90 ο (κατακόρυφο) 3. κλίση στέψης πρανούς: i=0 o (οριζόντια στέψη) 4. Απόσταση µεταξύ οπλισµών: s v =0.50m (ώστε να µην απαιτείται δευτερεύων οπλισµός) Στοιχεία φόρτισης: 1. κατακόρυφο φορτίο στεγανωτικής επικάλυψης και ανθρωποσυνωστισµού: q=10 kpa 2. Σεισµικά φορτία: a h =0.26, a v =0.13 (όπως αναλύεται στην επόµενη παράγραφο) 5

6 Οι υπολογισµοί πραγµατοποιήθηκαν µε το λογισµικό της HUΕSKER SYNTHETICS (Forslope 1.2 (2002)). Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Σηµειωτέον, ότι τα ανωτέρω αποτελέσµατα επαληθεύτηκαν µε απλούστερες υπολογιστικές µεθόδους (κωδικοποιηµένες σε φύλλα EXCEL από τον γράφοντα), όπως προτείνονται από τον Koerner (Koerner, 1998) για τον υπολογισµό επιχωµάτων µε οπλισµό από γεώπλεγµα. Από τους υπολογισµούς αξονικής αντοχής του γεωπλέγµατος προέκυψε ότι γεώπλεγµα τύπου FORTRAC 80/30 ή ισοδύναµο καλύπτει τις απαιτήσεις του σχεδιασµού µε ασφάλεια. Επιπλέον, στα πλαίσια του γεωτεχνικού σχεδιασµού του έργου της κατάχωσης εξετάσθηκαν θέµατα, όπως: η επαρκής στράγγιση των υπόγειων χώρων, η αποµόνωση του µνηµείου από την επίχωση µε κατάλληλα γεωϋφάσµατα διαχωρισµού, η επιφανειακή προστασία από κατείσδυση οµβρίων, η προστασία των δοµικών υλικών του Αρρηφορίου µε απλές φυσικές µεθόδους, καθώς και η επιλογή των γεωϋφασµάτων για την υλοποίηση των ανωτέρω. η κατάλληλη επιλογή εδαφικών υλικών για την υλοποίηση της κατάχωσης Σχήµα 3: Τοµή στον άξονα Βορράς-Νότος Figure 3: Cross section in the axis North-South Σηµειωτέον, τέλος, ότι οι γεωτεχνικοί υπολογισµοί, για την περίπτωση σεισµικής δράσης, βασίζονται στις προβλέψεις του ΕΑΚ2000 δεδοµένου ότι η κατάχωση αποτελεί ουσιαστικά µία νέα κατασκευή εντός του µνηµείου. 3.4 Υπολογισµός σεισµικών δράσεων και µονίµων µετακινήσεων λόγω σεισµού Για τον υπολογισµό των µόνιµων µετακινήσεων της οπλισµένης επίχωσης εφαρµόζεται η µέθοδος Ambraseys et Menu (1988) η οποία υπολογίζει µετακινήσεις πρανών υπό σεισµική δράση. Η εν λόγω µέθοδος χρησιµοποιεί ως βασικές παραµέτρους α) την οριακή επιτάχυνση µετακίνησης a y, όπως καθορίζεται κατά τον υπολογισµό µετακίνησης τεµάχους κατά Newmark (Newmark, 1965) και β) την µέγιστη επιτάχυνση του πρανούς (εν προκειµένω βάσει ΕΑΚ2000): α) Υπολογισµός οριακής επιτάχυνσης µετακίνησης a y Ο υπολογισµός της οριακής επιτάχυνσης µετακίνησης a y (για µετακίνηση προς την κατάντη πλευρά του τεµάχους) προκύπτει ως ακολούθως: a y = k y.g, όπου, k y = tan(φ-β), β η γωνία της κεκλιµένης επιφάνειας έδρασης της οπλισµένης επίχωσης, και, φ=η γωνία διατµητικής αντοχής στη διεπιφάνεια του εδαφικού υλικού της οπλισµένης επίχωσης επί του γεωϋφάσµατος διαχωρισµού της έδρασης, φ =30 ο. 6

7 Για την µελετώµενη περίπτωση λαµβάνεται συντηρητικά η µέγιστη κλίση που παρουσιάζει το βραχώδες πρανές έδρασης της οπλισµένης επίχωσης στη δυσµενή διατοµή (Σχ.3:ΤΟΜΗ Βορράς-Νότος): β = 20 ο. Κατόπιν των ανωτέρω: a y = k y.g = tan(φ-β).g = tan (30-20).g = 0.176g β) Σεισµικές δράσεις σχεδιασµού Σύµφωνα µε το Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό (ΕΑΚ, 2003) η περιοχή κατασκευής του εξεταζόµενου τεχνικού έργου γεφύρωσης (Τ1) υπάγεται κατ αρχήν στη ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας "Ι" µε σεισµική επιτάχυνση Α=a.g = 0.16 g. Η ανωτέρω τιµή αντιστοιχεί σε έργα συνήθους σπουδαιότητας (γ i =1.0), µε πιθανότητα υπέρβασης 10% σε 50 χρόνια, ενώ επιπλέον δεν λαµβάνεται υπόψιν τυχόν επιρροή της γεωµορφολογίας. Ειδικότερα στην µελετώµενη περίπτωση, λαµβάνοντας υπόψιν τη σηµασία του προς κατάχωση µνηµειακού χώρου, υιοθετήθηκε συντελεστής σπουδαιότητας γ i =1.3. Επίσης, µε δεδοµένο ότι το έργο σχεδιάζεται για διάρκεια ζωής τουλάχιστον 120 ετών (περίοδος που καθορίζεται από την προβλεπόµενη διάρκεια ζωής των γεωσυνθετικών που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή της επίχωσης) έγινε κατ εκτίµηση προσαύξηση της σεισµικής επιτάχυνσης σχεδιασµού κατά 20% για να ληφθεί υπόψιν η πιθανότητα υπέρβασης της επιτάχυνσης του υποβάθρου στο εν λόγω χρονικό διάστηµα. Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι, η επίδραση της γεωµορφολογίας (δηλαδή το ανάγλυφο του λόφου της Ακρόπολης) αναµένεται να οδηγήσει σε ενίσχυση της επιφανειακής επιτάχυνσης. Για να ληφθεί υπόψιν η δυσµενής επιρροή της γεωµορφολογίας στην εκδήλωση επιφανειακών επιταχύνσεων έγινε επίσης κατ εκτίµηση προσαύξηση της επιφανειακής σεισµικής επιτάχυνσης σχεδιασµού κατά 20%. Κατόπιν των ανωτέρω, η επιφανειακή εδαφική επιτάχυνση σχεδιασµού για τη µελέτη του υπόψιν έργου καθορίσθηκει ως: Α = a.g = 0.16 *1.3 *1.2*1.2 g = 0.30g. Ο σχεδιασµός της οπλισµένης επίχωσης γίνεται µε βάση την παράγραφο 5.4 ("πρανή - αναχώµατα") του ισχύοντος ΕΑΚ Ειδικότερα, σχετικά µε τη µεθοδολογία που θα πρέπει να ακολουθείται για τον αντισεισµικό σχεδιασµό επιχωµάτων, αναφέρονται στον Ε.Α.Κ. τα εξής: Στην παράγραφο ορίζεται ότι "Η ευστάθεια φυσικών ή τεχνητών πρανών κατά τον σεισµικό κραδασµό θα ελέγχεται µε θεώρηση των ακόλουθων πρόσθετων ενεργών επιταχύνσεων που δρουν στην εδαφική µάζα. Οριζόντια α h = α π Κατακόρυφη α v = ± 0.50 α π όπου α π είναι η σεισµική επιτάχυνση σχεδιασµού του πρανούς ή του επιχώµατος, που λαµβάνεται ίση µε 0.5a για φυσικά πρανή ή ίση µε: (α Β + α Κ )/2 για πρανή αναχωµάτων της 5.4.2". Στην παράγραφο 5.4.2, η οποία αναφέρεται ειδικότερα στα αναχώµατα, ορίζει τα εξής: "Η ευστάθεια αναχωµάτων ελέγχεται µε θεώρηση πρόσθετων οριζοντίων ενεργών επιταχύνσεων της µάζας τους, που µεταβάλλονται από α Β =0.5a στην βάση, µέχρι α Κ = α Β *β(τ) στην κορυφή του αναχώµατος.". Η µεταβολή των οριζόντιων ενεργών επιταχύνσεων καθ' ύψος της µάζας του επιχώµατος λαµβάνεται : Για την περιοχή του υπόψιν επιχώµατος όπως καθορίσθηκε ανωτέρω προτείνεται επιφανειακή επιτάχυνση σχεδιασµού Α = a.g = 0.30 g και εποµένως ισχύουν τα παρακάτω: α β = 0.5.a = 0.15 στη βάση της επίχωσης α κ = α β. β(τ) = = στην κορυφή του επιχώµατος όπου β(τ) = 2.50 ο συντελεστής φασµατικής ενίσχυσης Να σηµειωθεί ότι η τιµή β(τ)=2.50 προκύπτει σύµφωνα µε την παράγραφο του ΕΑΚ 2000 για, α) ιδιοπερίοδο επιχώµατος Τ=2.5Η/Vs =2.5*(4m 5m)/300m/s =0.333s 0.416s όπου, Η = το ύψος της επίχωσης, και Vs = η (κατ εκτίµηση) µέση ταχύτητα διάδοσης διατµητικών κυµάτων στο επίχωµα για καλά συµπυκνωµένο αµµοχάλικο, και β) για κατηγορία εδάφους έδρασης της επίχωσης Α. Από τα ανωτέρω προκύπτει τιµή β(τ) κυµαινόµενη από , οπότε, επί το δυσµενέστερο λαµβάνεται β(τ)=2.50, α h = (µέση οριζόντια συνιστώσα) και α v = Οριζόντια σεισµική επιτάχυνση Κατακόρυφη σεισµική επιτάχυνση α h = α π = g α v = 0.50 α π = g Υπολογισµός της µετακίνησης u λόγω σεισµικής δράσης σχεδιασµού Ο υπολογισµός της µετακίνησης u του τεµάχους οπλισµένης επίχωσης λόγω της σεισµικής δράσης σχεδιασµού, υπολογίζεται κατά Ambraseys et Menu (1988), ως ακολούθως: 7

8 a y a y logu(cm)=0.90+log 1 amax amax σ logu = 0.30 όπου: a y = 0.176g a max = 0.263g σ logu = η τιµή τυπικής απόκλισης Από την εφαρµογή της ανωτέρω εξίσωσης προκύπτει: logu = Λαµβάνοντας συντηρητικά τιµή σχεδιασµού logu d = logu + 2. σlogu = προκύπτει τιµή µόνιµης µετακίνησης: u d (cm) = 2.98cm Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν αντίστοιχη ίση µετακίνηση από την πλευρά του θεµελιότοιχου προς την οπλισµένη επίχωση (παράγραφος του ΕΑΚ2000). Εποµένως, προκειµένου να µην αναπτυχθούν ωθήσεις επί του βορείου θεµελιότοιχου του Αρρηφορίου (και κατ επέκταση επί του εν επαφή τµήµατος του βορείου τείχους, απαιτείται η δηµιουργία αντισεισµικού αρµού, πλάτους τουλάχιστον 6.0 cm, µε πλήρωση από ιδιαίτερα παραµορφωτό συνθετικό υλικό. Ο αρµός αυτός προσαυξάνεται κατά το µήκος που αντιστοιχεί στην παραµόρφωση της όψης του πρίσµατος λόγω δράσης της αξονικής έντασης σχεδιασµού σε µακροχρόνιες συνθήκες (κατάσταση ερπυσµού). Σχήµα 4: Τοµή στον άξονα Ανατολή- ύση Figure 4: Cross section in the axis East-West Από τα ανωτέρω προκύπτει απαίτηση για αρµό µε ελάχιστο πλάτος b = 10 cm. Εν τούτοις, προκειµένου να ληφθεί τυχόν πρόσθετη κίνηση στην στέψη της επίχωσης λόγω ταλάντωσης (εφόσον δηλαδή η οπλισµένη επίχωση δεν λειτουργήσει ως στερεό σώµα), επελέγη ο αρµός να προσαυξηθεί κατά 50% στο ανώτερο τµήµα της επίχωσης και να κλιµακωθεί σε δύο επίπεδα. Συγκεκριµένα: α) από τη στέψη της επίχωσης και έως βάθους 2m υλοποιείται αρµός b=15cm, και β) από βάθους 2m από τη στέψη της επίχωσης έως την έδραση της επίχωσης υλοποιείται αρµός b=10cm, 4. ΥΛΙΚΑ-ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Συνοπτικά η τεχνική λύση κατάχωσης µε οπλισµένη επίχωση (σχετικά δες, Σχ.2: σχέδιο ΚΑΤΟΨΗΣ, Σχ.3:ΤΟΜΗ Βορράς-Νότος και Σχ.4:ΤΟΜΗ Ανατολή- ύση) περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: Για το επιτρεπόµενο αξονικό φορτίο λειτουργίας του γεωπλέγµατος αντιστοιχεί µακροχρόνια παραµόρφωση της τάξης 2-3%, που αντιστοιχεί για συµβατικό µήκος αγκύρωσης 2m σε επιµήκυνση 4-6cm. 1. ιαµόρφωση του δαπέδου της κατάχωσης µε τοποθέτηση ισοπεδωτικής στρώσης από αµµοχάλικο (ΠΤΠ Ο150) επί του βράχου και επικάλυψη µε αδιαπέρατη στεγανωτική µεµβράνη («αυγουλιέρα») ώστε να αποφεύγεται η τοπική λίµναση υδάτων. 8

9 Κατ αυτό τον τρόπο δηµιουργούνται κατάλληλες ρύσεις για τα εισρέοντα ύδατα προς το στραγγιστήριο της κεντρικής αίθουσας (ΥΠ1). 2. ιάστρωση του γεωϋφάσµατος διαχωρισµού για επικάλυψη της προς κατάχωση περιοχής. Ειδικά η επικάλυψη των θεµελιότοιχων γίνεται µε παρεµβολή κοκκώδους υλικού (καθαρής άµµου) µεταξύ θεµελιότοιχων και γεωϋφάσµατος ώστε α) να αποφεύγεται η απευθείας επαφή θεµελιότοιχων και γεωϋφάσµατος και β) να δηµιουργείται καλύτερη προσαρµογή του γεωϋφάσµατος επί της ακανόνιστης παρειάς των θεµελιότοιχων. Σηµειωτέον ότι ως γεωϋφασµα διαχωρισµού για την επένδυση των δοµικών µελών του Αρρηφορίου και τον διαχωρισµό της οπλισµένης επίχωσης, επελέγη µη υφαντό γεωϋφασµα, βελονωτό, βάρους µεγαλύτερου των 285 gr/m 2, εφελκυστικής αντοχής µεγαλύτερης ή ίσης των 7kN/m (κατά DIN 53857/2) ή 350N/cm (κατά EN ISO 10319), αντοχής σε διάτρηση ή ίσης των 1000Ν (κατά DIN ή κατά EN ISO 12236), µε επιµήκυνση στη θραύση ε f >60% (κατά DIN 53857/2) και µε εγκάρσια διαπερατότητα κατ ελάχιστον k = 10 l / (m 2. s). Βάσει των ανωτέρω επελέγη η χρησιµοποίηση γεωϋφάσµατος Polyfelt TS65 ή ισοδύναµου. 3. Κατασκευή της στραγγιστικής στρώσης (υλικό της ΠΤΠΟ150 µε ποσοστό λεπτοκόκκου <3%) επί του διαχωριστικού γεωϋφάσµατος του δαπέδου µε κατάλληλη κλίση απορροής ώστε να αποµακρύνονται τα εντός της επίχωσης διεισδύοντα ύδατα. 4. Κατασκευή στραγγιστηρίου, στη βόρεια πλευρά της κεντρικής αίθουσας, µε δηµιουργία αγωγού, διαµέτρου 20cm, από χονδρόκοκκο υλικό υψηλής διαπερατότητας (χάλικες 12-60mm), περιβαλλόµενο από γεωϋφασµα στραγγιστηρίου. Στην κατάληξη του στραγγιστηρίου τοποθετείται εγκάρσια, µε διάνοιξη οπής στη βορειοδυτική γωνιά της ΥΠ1, διάτρητος τσιµεντοσωλήνας, διαµέτρου 20cm, και µήκους 1m, ο οποίος περιβάλλεται από το γεωϋφασµα στραγγιστηρίου. Το στόµιο του σωλήνα εξέρχεται κατά 20-30cm από την εξωτερική επιφάνεια του θεµελιότοιχου ώστε η απορροή να µην επιδρά δυσµενώς στους υποκείµενους αρχαίους πωρόλιθους θεµελίωσης. Ως γεωϋφασµα για την επένδυση του στραγγιστηρίου, επελέγη µη υφαντό, βελονωτό, γεωϋφασµα, βάρους µεγαλύτερου των 135 gr/m 2, εφελκυστικής αντοχής µεγαλύτερης ή ίσης των 7kN/m (κατά DIN 53857/2) ή 350N/cm (κατά EN ISO 10319), αντοχής σε διάτρηση ή ίσης των 1000Ν (κατά DIN ή κατά EN ISO 12236), µε επιµήκυνση στη θραύση ε f >60% (κατά DIN 53857/2), χαρακτηριστικού ανοίγµατος πόρων Ο 95 <200µm, και µε εγκάρσια διαπερατότητα κατ ελάχιστον k = 70 l / (m 2. s) Βάσει των ανωτέρω επελέγη η χρησιµοποίηση γεωϋφάσµατος Polyfelt TS30 ή ισοδύναµου. 5. Τοποθέτηση γεωϋφάσµατος διαχωρισµού στην άνω επιφάνεια της στραγγιστικής στρώσης για προστασία από τυχόν διείσδυση λεπτοκόκκων. 6. Κατασκευή οπλισµένης επίχωσης επί του διαχωριστικού γεωϋφάσµατος µε διαδοχικές στρώσεις συµπυκνωµένου κατάλληλου εδαφικού υλικού πάχους 25cm και γεωπλέγµατος. O διαδοχικές στρώσεις γεωπλέγµατος τοποθετούνται σε απόσταση 50cm µεταξύ τους (ανά δύο στρώσεις συµπυκνωµένου εδαφικού υλικού επίχωσης), µε την κύρια εφελκυστική αντοχή στη διεύθυνση Β-Ν. Η διαµόρφωση της όψης της επίχωσης γίνεται µε αναδίπλωση του γεωπλέγµατος µε τη χρήση κατάλληλων αντιστηρικτικών διατάξεων. Το µήκος αναδίπλωσης εκτείνεται κατ ελάχιστον ένα µέτρο από την όψη εντός της εδαφικής µάζας της επίχωσης. Προκειµένου να εγκιβωτιστεί το υλικό της επίχωσης και να µη διαρρέει από τις οπές του γεωπλέγµατος προβλέπεται η τοποθέτηση γεωϋφάσµατος διαχωρισµού (ΤS65 ή ισοδύναµου) εντός του γεωπλέγµατος και εν επαφή, το οποίο παρακολουθεί το γεώπλεγµα κατά το τµήµα της αναδίπλωσης (δηλαδή έχει µήκος 1m κατ ελάχιστο στο κύριο επίπεδο του γεωπλέγµατος συν το µήκος της όψης συν 1m στο επίπεδο της αναδίπλωσης του γεωπλέγµατος). Η αναδίπλωση γεωπλέγµατος εφαρµόζεται και στην εγκάρσια διεύθυνση (Ανατολή ύση), 9

10 (Σχ.4: ΤΟΜΗ Ανατολή- ύση), προκειµένου σε κάθε περίπτωση η οπλισµένη επίχωση να εξασφαλίζεται έναντι διαρροής εδαφικού υλικού. Οι εδαφικές στρώσεις της επίχωσης, πάχους 25 cm, συµπυκνώνονται επαρκώς (τουλάχιστον 95% της τροποποιηµένης δοκιµής Proctor). Ειδικά στην περιοχή της όψης (βόρεια πλευρά της επίχωσης), στην περιοχή επαφής της οπλισµένης επίχωσης µε τον θεµελιότοιχο µεταξύ ΥΠ1 και ΥΠ2 (αλλά και στην επαφή µε τον ανατολικό και δυτικό θεµελιότοιχο της ΥΠ1) και στην επαφή της επίχωσης µε τους εγκάρσιους θεµελιότοιχους εντός της ΥΠ1, προβλέπεται ελαφρά συµπύκνωση µε ιδιαίτερη επιµέλεια. Η πρόβλεψη αυτή αποσκοπεί αφενός στο να µην δηµιουργηθεί υπερβολική ένταση στα φύλλα γεωπλέγµατος και αφετέρου στο να µειωθούν οι ωθήσεις επί των εν επαφήι παρειών των θεµελιότοιχων. Στην περιοχή επαφής οπλισµένης επίχωσης και βόρειου θεµελιότοιχου γίνεται ειδική πρόβλεψη για την κατασκευή αντισεισµικού αρµού κλιµακούµενου πλάτους (15 cm από τη στέψη της ΟΓ έως βάθους 2m και 10cm ακολούθως, έως την έδραση της οπλισµένης επίχωσης) µε την τοποθέτηση κατάλληλου πολύ συµπιεστού συνθετικού παρεµβλήµατος από φύλλα διογκωµένης πολυστερίνης, πάχους 5cm. Στη στέψη του αρµού τοποθετείται µε ελεύθερη έδραση οριζόντιο κάλυµµα πλάτους 45cm (λχ. µεταλλική αρµοκαλύπτρα από λαµαρίνα ελάχιστου πάχους 2mm) εκτεινόµενο από τη στέψη της επίχωσης έως την άνω επιφάνεια των δόµων του βόρειου θεµελιότοιχου και τοποθετηµένο συµµετρικά ως προς τον αρµό. Επίσης, ειδική µέριµνα λαµβάνεται στις περιοχές επαφής της οπλισµένης επίχωσης µε τους εγκάρσιους θεµελιότοιχους εντός της ΥΠ1, µε την τοποθέτηση επιπλέον ενδιάµεσων στρώσεων γεωπλέγµατος (δευτερεύουσα όπλιση), πλάτους ενός (1) µέτρου κατά µέγιστο (ή, όσο πλάτος επιτρέπει η γεωµετρία χώρου), ανά 50cm (µεταξύ δηλαδή των κυρίων στρώσεων όπλισης). Η απαίτηση αυτή δεν προκύπτει από υπολογισµούς, αλλά κρίνεται σκόπιµη για να βελτιωθεί η συνολική απόδοση της οπλισµένης επίχωσης στην περιοχή που δηµιουργείται δαικοπή της κύριας όπλισης λόγω της παρεµβολής των εγκάρσιων θεµελιότοιχών. Η δευτερευουσα αυτή όπλιση, η οποία θα τοποθετηθεί περιµετρικά των εγκάρσιων θεµελιότοιχων (καθώς και ένα φύλλο γεωπλέγµατος πάνω από τη στέψη τους, για µείωση της επίδρασης των υπερκείµενων στην εδαφική θεµελίωση των εγκάρσιων θεµελιότοιχων), έχει την κύρια διεύθυνση αντοχής του γεωπλέγµατος, κάθετα στο κατακόρυφο επίπεδο των εγκάρσιων θεµελιότοιχων (παράλληλα δηλαδή µε τη διέυθυνση του πλάτους των εγκάρσιων θεµελιότοιχων). 7. Επικάλυψη της οπλισµένης επίχωσης µε γεωϋφασµα διαχωρισµού (ΤS65 ή ισοδύναµου) και ακολούθως τοποθέτηση σφραγιστικής στρώσης από εδαφικό υλικό χαµηλής περατότητας και δηµιουργία κατάλληλης ρύσης ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν κατείσδυση των οµβρίων εντός της επίχωσης και να γίνεται ταχεία απορροή των επιφανειακών υδάτων. 8. Παράλληλα µε την προοδευτική καθ ύψος κατασκευή της οπλισµένης επίχωσης στην κεντρική αίθουσα (ΥΠ1) προχωρεί καθ ύψος η επίχωση στο προστώο (ΥΠ2), ώστε να αποφεύγονται κατά το δυνατόν οι µονοµερείς ωθήσεις γαιών επί του εσωτερικού διαχωριστικού θεµελιότοιχου των δύο αιθουσών. Ειδικότερα, για το προστώο (ΥΠ2) προβλέπεται επίχωση µε τα άµορφα µάρµαρα από την αποχωµάτωση του µνηµείου. Ακολούθως, ο κενός υπολειπόµενος κενός χώρος καθώς και τα διάκενα µεταξύ των µαρµάρων θα πληρωθούν µε κοκκώδες υλικό (χαλίκι διαµέτρου 12mm - 63mm) προκειµένου να είναι ευχερής η επαναφορά του χώρου στην αρχική κατάσταση σε µελλοντική αποµάκρυνση της επίχωσης αλλά και να εξασφαλίζεται η ελεύθερη στράγγιση της περιοχής ΥΠ2. Μετά την ολοκλήρωση της επίχωσης τοποθετείται στη στέψη της διαχωριστικό γεωϋφασµα επί του οποίου απλώνεται και συµπυκνώνεται η στεγανωτική σφραγιστική στρώση. 9. Επέκταση της επίχωσης περιµετρικά του Αρρηφορίου. Ο περιβάλλων χώρος του Αρρηφορίου επιχώνεται µε το εδαφικό υλικό που χρησιµοποιείται για την οπλισµένη επίχωση (ΠΤΠ Ο150 µε συµπύκνωση στο 95% της τροποποιηµένης δοκιµής Proctor). Η περιµετρική αυτή επίχωση διαµορφώνεται σε πρανές µε µέγιστη κλίση 1:2 (ύψος:πλάτος). 10

11 10. Κατασκευή περιµετρικού στραγγιστηρίου στον πόδα των εξωτερικών πρανών της επίχωσης (για προστασία των πρανών της επίχωσης από τα όµβρια α) της εγγύς περιοχής και β) των καταβιβαζοµένων από τα πρανή) µε διάτρητο πλαστικό σωλήνα Φ100, περιβαλλόµενο από γεωϋφασµα διαχωρισµού, µε περιµετρικό φίλτρο από λεπτόκοκκους χάλικες περιβαλλόµενο εξωτερικά επίσης από γεωϋφασµα διαχωρισµού. 11. Η παρακολούθηση της συµπεριφοράς της επίχωσης, γίνεται ως ακολούθως: α) τοποθετούνται µάρτυρες για την τοπογραφική παρακολούθηση καθιζήσεων στη στέψη της οπλισµένης επίχωσης και επί του εγκάρσιου τοίχου στην κεντρική αίθουσα, β) τοποθετείται οπτική ίνα για την παρακολούθηση παραµορφώσεων από τυχόν µετακίνηση του βόρειου τοίχου της κεντρικής αίθουσας, και, γ) τοποθετείται αισθητήρας πίεσης στη βάση της οπλισµένης επίχωσης για την παρακολούθηση τυχόν οριζοντιων ωθήσεων επί του βόρειου τοίχου της κεντρικής αίθουσας. Οι εργασίες αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά στα Σχήµατα 2, 3 και 4 της παρούσης εργασίας. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Προκειµένου να προστατευθούν οι σωζόµενοι θεµελιότοιχοι του Αρρηφορίου Οίκου από τη δυσµενή δράση του εξωτερικού φυσικοχηµικού περιβάλλοντος εκπονήθηκε γεωτεχνική µελέτη κατάχωσης του µνηµείου. Για τον σχεδιασµό της κατάχωσης ελήφθησαν υπόψιν α) οι βασικές αρχές της Χάρτας της Βενετίας β) η ελαχιστοποίηση τυχόν επιβάρυνσης του βορείου τείχους της Ακροπόλεως (του οποίου τµήµα εφάπτεται µε το βόρειο θεµελιότοιχο του Αρρηφορίου) από τυχόν δυσµενή επίδραση της κατάχωσης (πλάγιες ωθήσεις γαιών) και γ) η αποθήκευση των άµορφων µαρµάρων από την αποχωµάτωση του Αρρηφορίου. Για την επίτευξη των ανωτέρω επελέγη µέθοδος κατάχωσης της κεντρικής αίθουσας (ΥΠ1) (δες, Σχ.2: σχέδιο ΚΑΤΟΨΗΣ, Σχ.3:ΤΟΜΗ Βορράς-Νότος και Σχ.4:ΤΟΜΗ Ανατολή- ύση) από οπλισµένη επίχωση µε εδαφικό υλικό της ΠΤΠ Ο150 και τοποθέτηση γεωπλέγµατος µέγιστης αξονικής αντοχής 80 kn/m, σε κατακόρυφες αποστάσεις 50cm. Η αποθήκευση των άµορφων µαρµάρων γίνεται στα πλαίσια της χρησιµοποίησής τους ως µέρος της κατάχωσης του προστώου (ΥΠ2). Η προστασία των θεµελιότοιχων από φυσικοχηµική δράση των γεωσυνθετικών γίνεται µε επικάλυψη από στρώση άµµου και ακόλουθη επικάλυψη µε γεωϋφασµα διαχωρισµού. Η εξάλειψη της επιβαρυντικής δράσης του ύδατος επιτυγχάνεται µε την κατάλληλη διάστρωση στραγγιστικής στρώσης από υλικό της ΠΤΠ Ο150 (µε ασήµαντο ποσοστό λεπτοκόκκων) στο δάπεδο των υπόγειων χώρων η οποία οδηγεί τυχόν ύδατα εκτός του µνηµείου µέσω στραγγιστηρίου στη βόρεια πλευρά της κεντρικής αίθουσας. Η επιφανειακή διαµόρφωση του χώρου της κατάχωσης γίνεται µε αργιλική σφραγιστική στρώση, η οποία, εµποδίζει και την κατείσδυση στον χώρο της κατάχωσης επιφανειακών οµβρίων. Εν συνόψει, µε την επιλεγείσα τεχνική λύση η οποία σηµειωτέον στηρίζεται κατά µείζονα λόγο στην εφαρµογή γεωσυνθετικών υλικώνεξασφαλίζονται: Πλήρης υπολογιστική τεκµηρίωση της τεχνικής λύσης Μεγάλη διάρκεια ζωής της κατάχωσης (ίσης µε 120 έτη). Προστασία των θεµελιότοιχων από φυσικοχηµική δράση (µε την εισαγωγή και διάταξη κατάλληλων υλικών). Σηµειωτέον ότι η κατάχωση αποτελεί νέα κατασκευή και όχι επέµβαση στο µνηµείο καθαυτό ώστε να είναι κατά τη γνώµη µας απόλυτα θεµιτή η χρησιµοποίηση υλικών που προσφέρει το τρέχον επίπεδο τεχνολογίας για την επίτευξη του άριστου αποτελέσµατος. Προστασία του βόρειου τείχους στο τµήµα γειτονίας του µε το βόρειο θεµελιότοιχο του Αρρηφορίου από τις δράσεις της κατάχωσης. Προστασία των τµηµάτων από εγκάρσιους θεµελιότοιχους εντός των δύο υπόγειων χώρων (ΥΠ1 και ΥΠ2). ιατήρηση της υφιστάµενης φυσιογνωµίας του µνηµείου. Πλήρης αναστρεψιµότητα (επαναφορά δηλαδή στην υφιστάµενη προ της κατάχωσης κατάσταση). Συστηµατική παρακολούθηση της επίδρασης της επίχωσης επί του µνηµείου µε τοποθέτηση κατάλληλων συστηµάτων µέτρησης πιέσεων, παραµορφώσεων και µετακινήσεων Λογικό κόστος κατασκευής. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι οι σεισµικοί υπολογισµοί βασίσθηκαν κατ αρχήν σε 11

12 προβλέψεις του ΕΑΚ µε κατάλληλες παρεµβάσεις (υπέρ της ασφαλείας) σε θέµατα που σχετίζονται µε την περίοδο υπέρβασης της τιµής του σεισµικού γεγονότος σχεδιασµού, τη σπουδαιότητα του µνηµείου, και την εδαφική ενίσχυση λόγω τοπογραφικού αναγλύφου. Τέλος, ας σηµειωθεί ότι η κατάχωση του µνηµείου έχει ήδη (Ιανουάριος 2007) ολοκληρωθεί επιτυχώς και πλέον υπολείπονται οι τελικές εργασίες αρχιτεκτονικής διαµόρφωσης του χώρου βάσει σχετικής εγκεκριµένης από το ΚΑΣαρχιτεκτονικής µελέτης (Μανιδάκη Β., 2006). 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bowles E. Joseph, "Foundation analysis and design", Mc Graw Hill International editions, 5 η edition Ε.Α.Κ (2000) Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός έκδοση 2000: ΦΕΚ 2184 Β / EC-7 Ευρωκώδικας 7 (1995): Ευρωπαϊκός κανονισµός γεωτεχνικών έργων EC-8 Ευρωκώδικας 8 (1995): Ευρωπαϊκός αντισεισµικός κανονισµός Εγγλέζος,.Ν. (2006), «Γεωτεχνική µελέτη κατάχωσης του Αρρηφορίου Οίκου», ΥΠ.ΠΟ./Υ.Σ.Μ.Α. Forslope 1.2 (2004), Software Code for design of reinforced walls and embankments, HUESKER SYNTHETICS, Germany Καββαδάς Μ., (2002), "Στοιχεία Εδαφοµηχανικής Εκδόσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα, Ελλάς. Koerner R.M. (1998), "Designing with Geosynthetics", Prentice Hall, 4 th edition. Kramer S.L. 1996, Geotechnical earthquake engineering Lee W. Abramson, Tomas S. Lee, Sunil Sharma, Glenn M. Boyce. "Slope stability and Stabilitzation Methods". Leshchinsky, D., Ling, H. I., and Hanks, G. (1995) Unified Design Approach to Geosynthetic- Reinforced Slopes and Segmental Walls, Geosynthetics International, Vol. 2, No. 5, Leshchinsky, D. and Boedeker, R. H. (1989), Geosynthetic reinforced earth structures, Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, 115(10), Μανιδάκη Β. (2006), «Αρχιτεκτονική µελέτη κατάχωσης του Αρρηφορίου Οίκου», ΥΠ.ΠΟ./Υ.Σ.Μ.Α. 12

ΗΜΕΡΙΔΑ. Ανάλυση & Σχεδιασμός Οπλισμένων Επιχωμάτων: μεθοδολογία, εφαρμογή και κρίσιμες παράμετροι

ΗΜΕΡΙΔΑ. Ανάλυση & Σχεδιασμός Οπλισμένων Επιχωμάτων: μεθοδολογία, εφαρμογή και κρίσιμες παράμετροι ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ανάλυση & Σχεδιασμός Οπλισμένων Επιχωμάτων: μεθοδολογία, εφαρμογή και κρίσιμες παράμετροι Νικόλαος Κλήμης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ Μάνος Ψαρουδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Εµπειρίες από τη Μελέτη και Κατασκευή Υψηλών Οπλισµένων Επιχωµάτων Αυτοκινητοδρόµων, µε Χρήση Γεωπλεγµάτων

Εµπειρίες από τη Μελέτη και Κατασκευή Υψηλών Οπλισµένων Επιχωµάτων Αυτοκινητοδρόµων, µε Χρήση Γεωπλεγµάτων ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εµπειρίες από τη Μελέτη και Κατασκευή Υψηλών Οπλισµένων Επιχωµάτων Αυτοκινητοδρόµων, µε Χρήση Γεωπλεγµάτων Γιάννης Φίκιρης Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κεκλιμένων επιφορτίσεων Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση κεκλιμένων επιφορτίσεων Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση κεκλιμένων επιφορτίσεων Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.05 Ρυθμίσεις Πρότυπο - συντελεστές ασφάλειας Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Aνάλυση τοίχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κεκλιμένων επιφορτίσεων Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση κεκλιμένων επιφορτίσεων Εισαγωγή δεδομένων Soil Boring co. σταυροδρόμι 14 Αθήνα Ανάλυση κεκλιμένων επιφορτίσεων Εισαγωγή δεδομένων Έργο Ημερομηνία : 21/10/2011 Γεωμετρία της φέρουσας κατασκευής Ύψος επιχωμάτωσης Μήκος επιχωμάτωσης Πάχος επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση Τοίχου με ακρόβαθρο Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση Τοίχου με ακρόβαθρο Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση Τοίχου με ακρόβαθρο Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 29.10.2015 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Ακρόβαθρο : Συντελεστές EN 1992-1-1 : Aνάλυση τοίχου Υπολ ενεργητικών

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 0.08.006 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Ενισχυμένη

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στα έργα αποκατάστασης για την εξασφάλιση της λειτουργικότητάς τόσο της οδού Αγίου Δημητρίου της Δημοτικής Ενότητας Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση τοίχου βαρύτητας Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση τοίχου βαρύτητας Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση τοίχου βαρύτητας Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99 : Φέρουσα (πέτρα) τοιχοπ :

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Τοίχος με συρματοκιβώτια Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση Τοίχος με συρματοκιβώτια Εισαγωγή δεδομένων Ριζάρειο - Πελοπίδα Ανάλυση Τοίχος με συρματοκιβώτια Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.0 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Aνάλυση τοίχου Υπολ ενεργητικών ωθήσεων γαιών : Υπολ παθητικών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές ενίσχυσης κατασκευών από λιθοδοµή

Βασικές αρχές ενίσχυσης κατασκευών από λιθοδοµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Βασικές αρχές ενίσχυσης κατασκευών από λιθοδοµή Βλάσης Κουµούσης Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Στατικής & Αντισεισµικών

Διαβάστε περισσότερα

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5 ( Σχόλια) (Κείµ ενο) 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9.1 Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής N Sd Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως V Sd M Sd1 h N Sd M Sd2 V Sd L l s =M Sd /V Sd M Sd

Διαβάστε περισσότερα

χώρος θα διαµορφωθεί στη στάθµη +118,00 m σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τη σύµφωνη γνώµη της 9 ης ΕΒΑ. Για την εκτίµηση των γεωτεχνικών συνθηκώ

χώρος θα διαµορφωθεί στη στάθµη +118,00 m σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τη σύµφωνη γνώµη της 9 ης ΕΒΑ. Για την εκτίµηση των γεωτεχνικών συνθηκώ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η αντιστήριξης της οδού Σαπουντζόγλου στο Ο.Τ. Γ169α, η προστασία και διασφάλιση του αποκαλυφθέντος από αρχαιολογικές ανασκαφές

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της Μεθόδου της Οπλισμένης Γης στην Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Η Περίπτωση του Χ.Α.Δ.Α. Σύρου

Εφαρμογή της Μεθόδου της Οπλισμένης Γης στην Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Η Περίπτωση του Χ.Α.Δ.Α. Σύρου Εφαρμογή της Μεθόδου της Οπλισμένης Γης στην Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Η Περίπτωση του Χ.Α.Δ.Α. Σύρου The Use of Reinforced Earth in Landfill Final Closures The Case of Syros Landfill ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

14. Θεµελιώσεις (Foundations)

14. Θεµελιώσεις (Foundations) 14. Θεµελιώσεις (Foundations) 14.1 Εισαγωγή Οι θεµελιώσεις είναι η υπόγεια βάση του δοµήµατος που µεταφέρει στο έδαφος τα φορτία της ανωδοµής. Για τον σεισµό σχεδιασµού το σύστηµα θεµελίωσης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθµένα 04 Υποθαλάσσια ιάστρωση Γεωπλεγµάτων 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.05 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Aνάλυση τοίχου Υπολ ενεργητικών

Διαβάστε περισσότερα

Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης.

Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης. Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης. 1. Ανατροπής ολίσθησης. 2. Φέρουσας ικανότητας 3. Καθιζήσεων Να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι διατομών και να υπολογισθεί ο απαιτούμενος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ., M.Sc. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα. CSI Hellas, Φεβρουάριος 2004 Τεχνική Οδηγία 1 Πέδιλα στα οποία εδράζονται υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 2005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 8β Θεμελιώσεις με πασσάλους : Αξονική φέρουσα ικανότητα εμπηγνυόμενων πασσάλων με στατικούς τύπους 25.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΑΦΡΟΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΓΕΩΑΦΡΟΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΩΑΦΡΟΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Η χρήση του γεωαφρού EPS (διεθνής ονομασία «geofoam EPS») σε γεωτεχνικές εφαρμογές σε συνεργασία με εδαφικά υλικά ξεκίνησε σε Ευρώπη και ΗΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την αντίστοιχη τάση μετά από την κατασκευή της ανωδομής ( σ. ). Δηλαδή, θα πρέπει να ισχύει : σ ΚΤΙΡΙΟ A

) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την αντίστοιχη τάση μετά από την κατασκευή της ανωδομής ( σ. ). Δηλαδή, θα πρέπει να ισχύει : σ ΚΤΙΡΙΟ A ΜΑΘΗΜΑ : ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι - 5 ο Εξ. Πολιτικών Μηχανικών - Ακαδημαϊκό Έτος : 001 00 1η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ Επιμέλεια : Γιάννης Κουκούλης, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΜΠ Για την επίλυση των ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΣΑΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΣΑΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ (ΧΘ 3+850, 5+900, 6+370) 700.000,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΣΑΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Ανάλυση της ευστάθειας γεωφραγμάτων

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Ανάλυση της ευστάθειας γεωφραγμάτων ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - Γεωτεχνική Φραγμάτων» 9ο Εξ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. - Ακαδ. Ετος 2006-07 ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Ανάλυση της ευστάθειας γεωφραγμάτων 20.10.2006 Μέθοδος λωρίδων για

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Έκθεση ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ:

Τεχνική Έκθεση ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ: ΘΕΣΗ: ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ-Ο.Τ 381

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ημερίδα Ευρωκωδίκων EC6. Ε. Βιντζηλαίου, Σχολή Π.Μ./ΕΜΠ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ημερίδα Ευρωκωδίκων EC6. Ε. Βιντζηλαίου, Σχολή Π.Μ./ΕΜΠ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ημερίδα Ευρωκωδίκων EC6 Ε. Βιντζηλαίου, Σχολή Π.Μ./ΕΜΠ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 6 ΜΕΡΟΣ 1-1: ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΟΠΛΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ (σε φάση ψηφίσεως από τις χώρες-μέλη)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση οπλισµένου επιχώµατος µε διάφορους κανονισµούς - Σύγκριση αποτελεσµάτων.

Ανάλυση οπλισµένου επιχώµατος µε διάφορους κανονισµούς - Σύγκριση αποτελεσµάτων. Ανάλυση οπλισµένου επιχώµατος µε διάφορους κανονισµούς - Σύγκριση αποτελεσµάτων. R.W. Carr, Τµηµατάρχης τµήµατος Γεωτεχνικών, ΕΟΑΕ Ε. Σακουµπέντα, Συντονίστρια Γεωτεχνικών, ΕΟΑΕ Β. Χουσιάδας, Αν.Τµηµατάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ Κ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα στοιχεία θεμελίωσης είναι τα σημαντικότερα από πλευράς ασφάλειας στοιχεία του δομικού συστήματος. Τυχούσα αστοχία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3,7,8,9,10,11. - Εγκύκλιος: / του Υπουργείου Εργασίας)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3,7,8,9,10,11. - Εγκύκλιος: / του Υπουργείου Εργασίας) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3,7,8,9,10,11 - Εγκύκλιος: 130159/07-05-1997 του Υπουργείου Εργασίας) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Eίδος έργου και χρήση αυτού: Ο τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. Το παρόν Κεφάλαιο περιλαμβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίμηση ή τον ανασχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 02.11.2005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 199211 : Καθιζήσεις Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Φράγματα χωμάτινα & λιθόρριπτα (2) Ν.Ι.Μουτάφης, Λέκτορας Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

200. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 200. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

200. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 200. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 200.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 200. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 200. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ (1) Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνει τις πάσης φύσης εργασίες κατασκευής εγκαταστάσεων αποστράγγισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00) 70.000 (µε ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2012 K:\N2500\cons\tefxi\MAPS.doc N2500/5136/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. EΡΓΟ: "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)"

Διαβάστε περισσότερα

Θεµελιώσεις - Απαντήσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων 1 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ. = 180 kpa, σ = 206 kpa

Θεµελιώσεις - Απαντήσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων 1 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ. = 180 kpa, σ = 206 kpa Θεµελιώσεις - Εργαστηριακών Ασκήσεων 1 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1Ο Άσκηση 1.1 Βάθος z=0.0: σ = 0, u = 0, σ = 0 w Βάθος z=-2.0: σ Βάθος z=-7.0: σ Βάθος z=-20.0: σ = 6 kpa,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και κατασκευή επάλληλων τοίχων αντιστήριξης οπλισµένης γης µε µεταλλικά γεωπλέγµατα

Σχεδιασµός και κατασκευή επάλληλων τοίχων αντιστήριξης οπλισµένης γης µε µεταλλικά γεωπλέγµατα Σχεδιασµός και κατασκευή επάλληλων τοίχων αντιστήριξης µε µεταλλικά γεωπλέγµατα Design and construction of sequential reinforced walls with metal strips ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 2 Μηχανισμοί μεταφοράς δυνάμεων Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει συστηματική προσπάθεια για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (επίλυση βάσει EC2 και EC7)

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (επίλυση βάσει EC2 και EC7) Θεμελιώσεις & Αντιστηρίξεις - Εργαστηριακών Ασκήσεων 1 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (επίλυση βάσει EC και EC7) Παρακάτω δίνονται τα τελικά αποτελέσματα στις ασκήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΓ-ΞΩΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΓ-ΞΩΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ρόδος 17/03/2014 Tµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ εκέµβριος 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 1. Ε ΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Γίνεται µε τους εξής τρόπους: 1.1. Γεωτρύπανο 1.2. Στατικό Πενετρόµετρο Ολλανδικού Τύπου 1.3. Επίπεδο Ντιλατόµετρο Marchetti 1.4. Πρεσσιόµετρο

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν για την εξάλειψη αντιφάσεων µεταξύ των µελετών οπλισµένου εδάφους.

Ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν για την εξάλειψη αντιφάσεων µεταξύ των µελετών οπλισµένου εδάφους. Ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν για την εξάλειψη αντιφάσεων µεταξύ των µελετών οπλισµένου εδάφους. Issues to be addressed for consistent designs in reinforced soil. CARR, ROBERT W. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως.

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως. Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 7 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Υδατική ροή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗ = Οριακή αντίδραση ενός στερεού μέσου έναντι ασκούμενης επιφόρτισης F F F F / A ΑΝΤΟΧΗ [Φέρουσα Ικανότητα] = Max F / Διατομή (Α) ΑΝΤΟΧΗ = Μέτρο (δείκτης) ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 5.1 Γενικά Η ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε διάτμηση με σύνθετα υλικά επιτυγχάνεται μέσω της επικόλλησης υφασμάτων ή, σπανιότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25

Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ 13 Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25 EIΣΑΓΩΓΗ 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ 29 Παράμετροι οι οποίες ορίζουν τη συναρμογή 29 Ο προσανατολισμός των ασυνεχειών

Διαβάστε περισσότερα

Επιφανειακές Θεµελιώσεις Ευρωκώδικας 7. Αιµίλιος Κωµοδρόµος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Επιφανειακές Θεµελιώσεις Ευρωκώδικας 7. Αιµίλιος Κωµοδρόµος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Επιφανειακές Θεµελιώσεις Ευρωκώδικας 7 Επιφανειακές Θεµελιώσεις Ευρωκώδικας 7 Υπολογισµός Φέρουσας Ικανότητας Ευρωκώδικας 7 Αστράγγιστες Συνθήκες Επιφανειακές Θεµελιώσεις Ευρωκώδικας 7 [ c b s i q] R k

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Φίλτρων - Στραγγιστηρίων

Μελέτη Φίλτρων - Στραγγιστηρίων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μελέτη Φίλτρων - Στραγγιστηρίων Φώτης Π. Μάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Βελτίωση Ενίσχυση εδαφών

ΜΕΡΟΣ Β Βελτίωση Ενίσχυση εδαφών ΜΕΡΟΣ Β Βελτίωση Ενίσχυση εδαφών Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 5. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΕΘΟ ΩΝ Βελτίωσης Ενίσχυσης εδαφών Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. MΑΡΤΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 3.1 Γενικά Ο σχεδιασμός ενισχύσεων με σύνθετα υλικά ακολουθεί τη φιλοσοφία των σύγχρονων κανονισμών (π.χ. ΕΚΩΣ 2000, ΕΑΚ 2000, Ευρωκώδικες 2, 6 και 8, ΚΑΝΕΠΕ), και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Θεμελιώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Θεμελιώσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Θεμελιώσεις Ενότητα 4 η : Φέρουσα Ικανότητα Αβαθών Θεμελιώσεων Δρ. Εμμανουήλ Βαϊρακτάρης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Συμπλήρωση Δελτίου Ενότητες Δ, Ε

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Συμπλήρωση Δελτίου Ενότητες Δ, Ε Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Συμπλήρωση Δελτίου Ενότητες Δ, Ε Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού &Προστασίας Ο.Α.Σ.Π.) Ενημερωτικό Σεμινάριο για Μηχανικούς με θέμα: «ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 Βελτίωση Βλτίωη Ενίσχυση εδαφών Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 5. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΕΘΟΔΩΝ Βελτίωσης Ενίσχυσης εδαφών Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τα μέτρα προστασίας (remedial measures) περιλαμβάνουν γενικά εργασίες και κατασκευές τεχνικών έργων που έχουν σαν βασικό σκοπό την πρόληψη των φαινομένων

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΠΜΕ Ρέθυμνο,, 27 Απριλίου 2009 Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Κατά τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 2184Β, 20-12-1999) και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ ΠΥΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΘΙΚ "

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ ΠΥΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΘΙΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ - ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 13 Θεμελιώσεις με πασσάλους : Εγκάρσια φόρτιση πασσάλων 1.05.005 1. Κατηγορίες πασσάλων. Αξονική φέρουσα ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 02 ιαβαθµισµένο Υλικό Στραγγιστηρίων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 Μπελόκας Γεώργιος ιδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Θεμελιώσεων 2016 16-2017 Γ. Μπουκοβάλας Αχ. Παπαδημητρίου Σοφ. Μαρονικολάκης Αλ. Βαλσαμής www.georgebouckovalas.com Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

τομή ακροβάθρου δεδομένα

τομή ακροβάθρου δεδομένα B 1 = 4,4 m B 2 = 1,6 m B 3 = m B 4 = m B 5 =,3 m B 6 = m Η 1 = 1,6 m Η 2 = m Η 3 = m Η 4 = m Η 5 = m Η 6 =,3 m Η 7 = 1,3 m L 1 = m L 2 = 1 m L 3 = m E C = 28847,6 ΜPa μέτρο ελαστικότητας f ck = 2 ΜPa

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Λύση Αγκύρωσης Στεγανωτικού Συστήµατος Λιµνοδεξαµενής ΜΗΘΗΜΝΑΣ Νήσου ΛΕΣΒΟΥ

Εναλλακτική Λύση Αγκύρωσης Στεγανωτικού Συστήµατος Λιµνοδεξαµενής ΜΗΘΗΜΝΑΣ Νήσου ΛΕΣΒΟΥ Εναλλακτική Λύση Αγκύρωσης Στεγανωτικού Συστήµατος Λιµνοδεξαµενής ΜΗΘΗΜΝΑΣ Νήσου ΛΕΣΒΟΥ Β. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Χηµικός Γεωτεχνικός Μηχανικός Π. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ Γεωτεχνικός Μηχανικός, Μ.Sc Τ. ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ Τεχνικός Γεωλόγος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Τ12 - Σιδηροδρομική γέφυρα Αξιού στη νέα Σ.Γ. Πολυκάστρου -Ειδομένης

Τεχνικό Τ12 - Σιδηροδρομική γέφυρα Αξιού στη νέα Σ.Γ. Πολυκάστρου -Ειδομένης Τεχνικό Τ12 - Σιδηροδρομική γέφυρα Αξιού στη νέα Σ.Γ. Πολυκάστρου -Ειδομένης ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. 1 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Στατική μελέτη: ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. Σύμβουλος στατικής μελέτης: Καθ. Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΤΕΕ/ΤΚΜ «Περιπτώσεις Εφαρμογής του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) - Παραδείγματα».

Ημερίδα ΤΕΕ/ΤΚΜ «Περιπτώσεις Εφαρμογής του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) - Παραδείγματα». Ημερίδα ΤΕΕ/ΤΚΜ «Περιπτώσεις Εφαρμογής του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) - Παραδείγματα». Παρουσίαση «Έρευνα Υφιστάμενης Αντοχής Κατασκευών βάσει των Απαιτήσεων του ΚΑΝΕΠΕ Διακεκριμένα Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

8.4.2 Ρευστοποίηση (ΙΙ)

8.4.2 Ρευστοποίηση (ΙΙ) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ RCC ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΕΠΙΧΩΣΗΣ (FACE SYMMETRICAL HARDFILL DAMS - FSHD)

ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ RCC ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΕΠΙΧΩΣΗΣ (FACE SYMMETRICAL HARDFILL DAMS - FSHD) ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ RCC ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΕΠΙΧΩΣΗΣ (FACE SYMMETRICAL HARDFILL DAMS - FSHD) Όταν οι συνθήκες θεμελίωσης δεν είναι ιδεώδεις ή τα σεισμικά φορτία είναι πολύ μεγάλα, το σύνηθες τριγωνικό σχήμα των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΑ ΓΗΠΕ Α ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΡΟΥΦ ΚΑΙ ΚΥΨΕΛΗΣ ΤΟΥ Ο.Ν.Α ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΑ ΓΗΠΕ Α ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΡΟΥΦ ΚΑΙ ΚΥΨΕΛΗΣ ΤΟΥ Ο.Ν.Α ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΑ ΓΗΠΕ Α ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΡΟΥΦ ΚΑΙ ΚΥΨΕΛΗΣ ΤΟΥ Ο.Ν.Α ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕ Α ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΡΟΥΦ & ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Ι.. ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στα έργα αντιστήριξης στο πρανές επί της οδού Ζαλόγγου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στα έργα αντιστήριξης στο πρανές επί της οδού Ζαλόγγου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ΚΑΠ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:125 /24-11-2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:127.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 12. ΓΕΦΥΡΕΣ 12.1 Γενικά Οι γέφυρες γενικά αποτελούνται από το τµήµα της ανωδοµής και το τµήµα της υποδοµής. Τα φορτία της ανωδοµής (µόνιµα και κινητά)

Διαβάστε περισσότερα

.. - : (5.. ) 2. (i) D, ( ).. (ii) ( )

.. - : (5.. ) 2. (i) D, ( ).. (ii) ( ) .. - : (5.. ) 64 ( ). v, v u : ) q. ) q. ) q. ( ) 2. (i) D, ( ) ( ).. (ii) e ( ). 3. e 1 e 2. ( ) 1 0. +1.00 1. (+5.00) 4. q = 50 kn/m 2, (...) 1.0m... = 1.9 Mg/m 3 (...) 5. p = 120 5m. 2 P = 80. ( 40m

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη ιαφραγµατική λειτουργία. Τόµος B

ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη ιαφραγµατική λειτουργία. Τόµος B Τόµος B 3.1.4 ιαφραγµατική λειτουργία Γενικά, αν υπάρχει εκκεντρότητα της φόρτισης ενός ορόφου, π.χ. από την οριζόντια ώθηση σεισµού, λόγω της ύπαρξης της πλάκας που στο επίπεδό της είναι πρακτικά άκαµπτη,

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. 6.2 Δά Διάφορες Περιπτώσεις Προφόρτισης. 6.3 Συνδυασμός Προφόρτισης με Στραγγιστήρια. 6.4 Σταδιακή Προφόρτιση

Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. 6.2 Δά Διάφορες Περιπτώσεις Προφόρτισης. 6.3 Συνδυασμός Προφόρτισης με Στραγγιστήρια. 6.4 Σταδιακή Προφόρτιση 6. ΠΡΟΦΟΡΤΙΣΗ (αργιλικών εδαφών) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε 6.1 Επίδραση της Προφόρτισης στην ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 6. Δά Διάφορες Περιπτώσεις Προφόρτισης 6.3 Συνδυασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. Πολυτεχνείου Πατρών, Επιστημονικά Υπεύθυνος

ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. Πολυτεχνείου Πατρών, Επιστημονικά Υπεύθυνος ΤΕΕ/ΤΚΜ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Ομάδα μελέτης Αναγνωστόπουλος Σταύρος, Ομ. Καθηγητής Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ

3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.1 Τύποι αντιστηρίξεων 3.2 Αυτοφερόμενες αντιστηρίξεις (πρόβολοι) 3.3 Αντιστηρίξεις με απλή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΙΟΣ 2017

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Θεμελιώσεις τεχνικών έργων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Ορισμός Θεμελίωση (foundation) είναι το κατώτερο τμήμα μιας κατασκευής και αποτελεί τον τρόπο διάταξης των δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;) Απρίλιος 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;) Τι είναι η Εδαφοµηχανική και τι είναι Γεωτεχνική Μελέτη; Ετοιµολογία: Γεωτεχνική: Επιθετικός προσδιορισµός που χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ Οι σεισμικές δυνάμεις ασκούνται στο κτίριο κατά τις 2 οριζόντιες διευθύνσεις. Για ένα τοίχο η μία δύναμη είναι παράλληλη στο επίπεδό του (εντός επιπέδου) και η άλλη κάθετη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Έργων με τον Ευρωκώδικα 7 (EN(

Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Έργων με τον Ευρωκώδικα 7 (EN( ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΠΜΕ Ρέθυμνο,, 27 Απριλίου 2009 Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Έργων με τον Ευρωκώδικα 7 (N( 1997-1) 1) urocode 7 (ΕΝ 1997-1) 1) : Geotechnical Design Part 1 : General ules Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ν Α Υ Π Λ Ι Ο : Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α, Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ο ρ γ ά ν ω σ η : Τ Ε Ε Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ, Σ χ ο λ ή Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν Ε Μ Π Ναύπλιο 8 Οκτωβρίου 2016 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 100% ΠΕΝΘΕΡΟΥ ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 100% ΠΕΝΘΕΡΟΥ ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 2. Ακριβής διεύθυνση του έργου: ήµος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ Φέρουσα ικανότητα εδάφους (Dunn et al., 1980, Budhu, 1999) (Τελική) φέρουσα ικανότητα -q, ονοµάζεται το φορτίο, ανά µονάδα επιφανείας εδάφους,

Διαβάστε περισσότερα