τομή ακροβάθρου δεδομένα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τομή ακροβάθρου δεδομένα"

Transcript

1 B 1 = 4,4 m B 2 = 1,6 m B 3 = m B 4 = m B 5 =,3 m B 6 = m Η 1 = 1,6 m Η 2 = m Η 3 = m Η 4 = m Η 5 = m Η 6 =,3 m Η 7 = 1,3 m L 1 = m L 2 = 1 m L 3 = m E C = 28847,6 ΜPa μέτρο ελαστικότητας f ck = 2 ΜPa ποιότητα σκυροδέματος f vk =,26 ΜPa αντοχή σε διάτμηση f ctm = 2,2 ΜPa μέση αντοχή σε εφελκυσμό F ελατ = 82 KN/m δυσκαμψία εδάφους γ επίχ = 2 KN/m 3 ειδικό βάρος επίχωσης φ= 35, ο φωνία εσωτερικής τριβής e= 5 m επικάλυψη γενικά e'= 75 m επικάλυψη πασσάλων α=,16 g σεισμικός συντελεστής τομή ακροβάθρου δεδομένα

2 συντεταγμένες εφεδρανων α/α x y [kn] [kn] [kn] [kn] [kn] [kn] [kn] [kn] προσθετα ανωδομής κινητά TS κινητά UDL τροχο - πέδηση θερμο - κρασία σεισμική τεμν. Χ σεισμική τεμν. Υ σεισμική τεμν. Ζ 1,4-4, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 4, , ,4 12,4 κάτοψη δοκού έδρασης - εφέδρανα -5, , δεδομένα

3 στρώσεις εδάφους, εδαφικό προφίλ συντεταγμένες πασσάλων α/α πάχος βάθος (z) Cu (kpa) n (MPa) συνεκτικό [1] μη συν. [2] α/α x y 1-3,6-5, B κ = 9, m πλάτος κεφαλόδεσμου 1 75, 1 2-3,6 - L κ = 1 m μήκος κεφαλόδεσμου , ,6 - H κ = 1,6 m πάχος κεφαλόδεσμου 3 9, ,6 D= m διάμετρος πασσάλων ,6 L= 3 m μήκος πασσάλων 5 15, ,6 5, , , , 25, , 13 3,6-5, 14 3,6-15 3,6-16 3,6 17 3,6 18 3,6 5, n= 18 πλήθος πασσάλων Εδαφικό προφίλ Ks (kn/m3) κάτοψη κεφαλοδέσμου , , 225 5, , , , 4355, , 79-25, 1675, , , - δεδομένα

4 Υπολογισμός ωθήσεων σε μοίρες σε ακτίνια Κλίση επιχώματος στην στέψη του τοίχου i Κλίση του τοίχου ως προς την κατακόρυφοβ Ύψος του τοίχου από στέψη μέχρι την στάθμη θεμελίωσηςh 14,1 Γωνία εσωτερικής τριβής του εδάφους φ 35,,611 Γωνία τριβής μεταξύ τοίχου και εδάφους δ Οριζόντιος σεισμικός συντελεστής α h ( α/ q w ),16 Κατακόρυφος σεισμικός συντελεστής α v Συντελεστής θ = arctan(α h /(1-α v )) 9,9,159 z 1 (βάθος στέψης τοίχου από επιφάνεια επιχώματος),3 z 2 (βάθος θεμελίωσης τοίχου από επιφάνεια επιχώματος) 14,4 Συντελ. επαυξημένων λόγω σεισμού ενεργητικών ωθήσεων κατά Μ-Ο K AE =,367 Συντελ. επαυξημένων λόγω σεισμού παθητικών ωθήσεων κατά Μ-Ο K PΕ = 3,37 Συντελεστής ενεργητικών ωθήσεων K A =,271 Συντελεστής παθητικών ωθήσεων K P = 3,69 Συντελεστής ωθήσεων ηρεμίας K ο =,426 MONONOBE-OKABE [M-O] ενεργητικές ωθήσεις επαυξημένες σεισμ.ωθήσεις Μ- Ο επαύξηση ωθήσεων Μ-Ο 1,626 2, , ,631 ωθήσεις λόγω κινητώνεπίχωμα ωθήσεις ηρεμίας 23, ,81 επαύξηση σεισμικών ωθήσεων - μερικώς ακλόνητοι τοίχοι επαύξηση σεισμικών ωθήσων απολύτως ακλόνητοι τοίχοι έλεγχος μετακίνηση κεφαλής μετακίνηση δ = 17 m έλεγχος δ/η ολ =,123 % 34,56 68,16 με δυνατότητα μετακίνησης επαύξηση κατά M-O ,

5 Φορτιστική κατάσταση LC 1 ίδιο βάρος τεμνουσών V αξονικών Ν σημεία Μ V N [knm/m] [kn/m] [kn/m] 1 174,89-964, ,89-64, ,89-524, ,89-172, ,89-136, ,89-136, ,89-18, ,1 7-46, ,5 9-37,5-46,88 (δοκού έδρασης) τεμνουσών V (δοκού έδρασης) 87,89 174,89-65,1-18,75-136,68 αξονικών Ν (δοκού έδρασης) εντατικά μεγέθη βάσης Μ yy = 1275,45 knm V xx = kn N = 1295, kn Μ xx = knm V yy = kn Μ t = knm τεμνουσών V αξονικών Ν ,89 174, ,68-172, ,89-524,81 174,89-64,81 174,89-964,81

6 Φορτιστική κατάσταση LC 2 πρόσθετα ανωδομής τεμνουσών V αξονικών Ν σημεία Μ V N [knm/m] [kn/m] [kn/m] 1 133,25-444, ,25-444, ,25-444, ,25-444, ,25-444, ,25-61, ,67-61, , (δοκού έδρασης) τεμνουσών V (δοκού έδρασης) 83,67 133,25-61,98-61,98 αξονικών Ν (δοκού έδρασης) εντατικά μεγέθη βάσης Μ yy = 1599, knm V xx = kn N = -533 kn Μ xx = 535, knm V yy = kn Μ t = knm τεμνουσών V αξονικών Ν ,25 133, ,17-444, ,25-444,17 133,25-444,17 133,25-444,17

7 Φορτιστική κατάσταση LC 3 περιβάλλουσα κινητών TS τεμνουσών V αξονικών Ν σημεία Μ V N [knm/m] [kn/m] [kn/m] 1 64,65-215,5 2 64,65-215,5 3 64,65-215,5 4 64,65-215,5 5 64,65-215,5 5 64, (δοκού έδρασης) τεμνουσών V (δοκού έδρασης) 49 64, αξονικών Ν (δοκού έδρασης) εντατικά μεγέθη βάσης Μ yy = 775,8 knm V xx = kn N = -258 kn Μ xx = -279, knm V yy = kn Μ t = knm τεμνουσών V αξονικών Ν ,65 64, ,5-215,5 1 64,65-215,5 64,65-215,5 64,65-215,5

8 Φορτιστική κατάσταση LC 4 περιβάλλουσα κινητών UDL τεμνουσών V αξονικών Ν σημεία Μ V N [knm/m] [kn/m] [kn/m] , ,67-27, , (δοκού έδρασης) τεμνουσών V (δοκού έδρασης) 37, ,91-27,91-27,91 αξονικών Ν (δοκού έδρασης) εντατικά μεγέθη βάσης Μ yy = 72 knm V xx = kn N = -24 kn Μ xx = knm V yy = kn Μ t = knm τεμνουσών V αξονικών Ν

9 Φορτιστική κατάσταση LC 5 κινητά στο επίχωμα τεμνουσών V 32,36 αξονικών Ν σημεία Μ V N [knm/m] [kn/m] [kn/m] ,94 171, ,5 171, ,48 164, ,71 127, ,1 82, , , , ,1 69, ,9 69, ,36-149,1-97,9 69,23 69,23 (δοκού έδρασης) τεμνουσών V (δοκού έδρασης) -149,1-149,1-149,1 αξονικών Ν (δοκού έδρασης) εντατικά μεγέθη βάσης Μ yy = -4745,82 knm V xx = 515,43 kn N = kn Μ xx = knm V yy = kn Μ t = knm τεμνουσών V αξονικών Ν ,1 1-21, ,26 127, ,48 164,28-137,5 171, ,94 171,81

10 Φορτιστική κατάσταση LC 6 ωθήσεις (χωρίς σεισμό) τεμνουσών V 17 αξονικών Ν σημεία Μ V N [knm/m] [kn/m] [kn/m] , , ,31 377, ,78 172, ,7 52, ,7 6-59,7 7-59,7 7-59,7 36, ,71 36, ,71 36,48-59,7 36,48 (δοκού έδρασης) τεμνουσών V (δοκού έδρασης) -59,7-59,7-59,7 αξονικών Ν (δοκού έδρασης) εντατικά μεγέθη βάσης Μ yy = ,32 knm V xx = 618,69 kn N = kn Μ xx = knm V yy = kn Μ t = knm τεμνουσών V αξονικών Ν ,7 1-98,78 52, , ,31 377, , ,78 56

11 Φορτιστική κατάσταση LC 7 βάρος επιχώματος τεμνουσών V αξονικών Ν σημεία Μ V N [knm/m] [kn/m] [kn/m] (δοκού έδρασης) τεμνουσών V (δοκού έδρασης) αξονικών Ν (δοκού έδρασης) εντατικά μεγέθη βάσης Μ yy = -2577, knm V xx = kn N = kn Μ xx = knm V yy = kn Μ t = knm τεμνουσών V αξονικών Ν

12 Φορτιστική κατάσταση LC 8 Τροχοπέδηση τεμνουσών V αξονικών Ν σημεία Μ V N [knm/m] [kn/m] [kn/m] , , , 1 5-7, ,5 3,49 6-4,71 3,49 7 3, (δοκού έδρασης) τεμνουσών V (δοκού έδρασης) -4,71-7,5 3,49 3,49 3,49 αξονικών Ν (δοκού έδρασης) εντατικά μεγέθη βάσης Μ yy = 133 knm V xx = 12 kn N = kn Μ xx = knm V yy = kn Μ t = knm τεμνουσών V αξονικών Ν ,5 1-15, , 1-95,

13 Φορτιστική κατάσταση LC 9 θερμοκρασία τεμνουσών V αξονικών Ν σημεία Μ V N [knm/m] [kn/m] [kn/m] 1-83,25 7,5 2-71,25 7,5 3-56,25 7,5 4-11,25 7,5 5-5,63 7,5 5-5,63 2, ,62 7 2, (δοκού έδρασης) τεμνουσών V (δοκού έδρασης) -3-5,63 2,62 2,62 2,62 αξονικών Ν (δοκού έδρασης) εντατικά μεγέθη βάσης Μ yy = 999, knm V xx = 9 kn N = kn Μ xx = knm V yy = kn Μ t = knm τεμνουσών V αξονικών Ν , ,25 1 7,5 7,5 1-56,25 7,5-71,25 7,5-83,25 7,5

14 Φορτιστική κατάσταση LC 1 επαύξηση ωθήσεων (λόγω σεισμού) τεμνουσών V 3,74 αξονικών Ν σημεία Μ V N [knm/m] [kn/m] [kn/m] 1-953,7 177, ,59 177, ,94 133, ,97 61,16 5-2,91 18,74 5-2,91 6-2,91 7-2,91 7-2,91 12, ,23 12,92 9 3,74-11,23 12,92-2,91 12,92 (δοκού έδρασης) τεμνουσών V (δοκού έδρασης) -2,91-2,91-2,91 αξονικών Ν (δοκού έδρασης) εντατικά μεγέθη βάσης Μ yy = ,41 knm V xx = 213,85 kn N = kn Μ xx = knm V yy = kn Μ t = knm τεμνουσών V αξονικών Ν , ,97 18, , ,94 133,82-669,59 177,57-953,7 177,57

15 Φορτιστική κατάσταση LC 11 σεισμική τέμνουσα κατά Χ τεμνουσών V αξονικών Ν σημεία Μ V N [knm/m] [kn/m] [kn/m] , , , , , (δοκού έδρασης) τεμνουσών V (δοκού έδρασης) -164, αξονικών Ν (δοκού έδρασης) εντατικά μεγέθη βάσης Μ yy = 4662 knm V xx = 42 kn N = kn Μ xx = knm V yy = kn Μ t = knm τεμνουσών V αξονικών Ν , , , , 35

16 Φορτιστική κατάσταση LC 12 σεισμική τέμνουσα κατά Υ τεμνουσών V αξονικών Ν σημεία Μ V N [knm/m] [kn/m] [kn/m] (δοκού έδρασης) τεμνουσών V (δοκού έδρασης) αξονικών Ν (δοκού έδρασης) εντατικά μεγέθη βάσης Μ yy = knm V xx = kn N = kn Μ xx = 555 knm V yy = 5 kn Μ t = 15 knm τεμνουσών V αξονικών Ν

17 Φορτιστική κατάσταση LC 13 σεισμική τέμνουσα κατά Ζ τεμνουσών V αξονικών Ν σημεία Μ V N [knm/m] [kn/m] [kn/m] , , , (δοκού έδρασης) τεμνουσών V (δοκού έδρασης) ,72-83,72-83,72 αξονικών Ν (δοκού έδρασης) εντατικά μεγέθη βάσης Μ yy = 216 knm V xx = kn N = -72 kn Μ xx = knm V yy = kn Μ t = knm τεμνουσών V αξονικών Ν

18 Φορτιστική κατάσταση LC 14 αδράνεια (βάθρου και επιχώματος) κατά Χ τεμνουσών V 1 αξονικών Ν σημεία Μ V N [knm/m] [kn/m] [kn/m] 1-189, , ,25 99,2 4-43,25 195, ,88 475, , , , , , ,5 1-46,88 1 (δοκού έδρασης) τεμνουσών V (δοκού έδρασης) -46,88-46,88-46,88 αξονικών Ν (δοκού έδρασης) εντατικά μεγέθη βάσης Μ yy = 42913,9 knm V xx = 8692,4 kn N = kn Μ xx = knm V yy = kn Μ t = knm τεμνουσών V αξονικών Ν ,25-46, ,67 475, ,25 99,2-1775, ,85 7

19 Φορτιστική κατάσταση LC 15 αδράνεια (βάθρου και επιχώματος) κατά Υ τεμνουσών V αξονικών Ν σημεία Μ V N [knm/m] [kn/m] [kn/m] (δοκού έδρασης) τεμνουσών V (δοκού έδρασης) αξονικών Ν (δοκού έδρασης) εντατικά μεγέθη βάσης Μ yy = knm V xx = kn N = kn Μ xx = 42913,9 knm V yy = 8692,4 kn Μ t = 176,9 knm τεμνουσών V αξονικών Ν

20 Φορτιστική κατάσταση LC 16 αδράνεια (βάθρου και επιχώματος) κατά Ζ τεμνουσών V αξονικών Ν σημεία Μ V N [knm/m] [kn/m] [kn/m] , , , , , , ,3-45, 7-27,43 7-2, ,2 9-16,2-2,25 (δοκού έδρασης) τεμνουσών V (δοκού έδρασης) 37, ,43-45, -56,24 αξονικών Ν (δοκού έδρασης) εντατικά μεγέθη βάσης Μ yy = 1122,24 knm V xx = kn N = 958,35 kn Μ xx = knm V yy = kn Μ t = knm τεμνουσών V αξονικών Ν ,24-71, , , ,99

21 -97,9 Περιβάλλουσα κινητών καταστρώματος και επιχώματος σημεία x,y maxμ minμ maxv minv maxn minn [knm/m] [knm/m] [kn/m] [kn/m] [kn/m] [kn/m] 1 124, ,94 171,81-415,5 2 1,6 124,65-137,5 171,81-415,5 3 3,6 124,65-978,48 164,28-415,5 4 9,6 124,65-21,71 127,96-415,5 5 1,35 124,65-149,1 82,26-415, ,65-149,1-57,98 6,8 78,27-149,1-57,98 7 2,15-149,1-57, ,1 69,23 8,75-97,9 69,23 9 3,75 32,36-149,1 (δοκού έδρασης) τεμνουσών V (δοκού έδρασης) -149,1-149,1 78,27-149,1 124,65-57,98-57,98-57,98 αξονικών Ν (δοκού έδρασης) max min εντατικά μεγέθη βάσης Μ yy = 1495,8-4745,82 knm V xx = 515,43 kn N = -498 kn Μ xx = -279, knm V yy = kn Μ t = knm τεμνουσών V αξονικών Ν ,1124, ,71 124, ,26 127,96-415,5-415, ,48 124,65 164,28-415,5-137,5 124,65 171,81-415,5-1581,94 124,65 171,81-415,5

22 Περιβάλλουσα σεισμικής τέμνουσας [Εx+,3Ey+,3Ez,3Εx+Ey+,3Ez,3Εx+,3Ey+Ez] σημεία x,y maxμ minμ maxv minv maxn minn [knm/m] [knm/m] [kn/m] [kn/m] [kn/m] [kn/m] 1-985, , ,6-817, , ,6-67, , , , ,35 11,25-28, , ,25-28,5 96,98-47,9 6, ,92 96,98-47,9 7 2,15 96,98-47,9 7 8,75 9 3,75 (δοκού έδρασης) 96,98 τεμνουσών V (δοκού έδρασης) 96,98-13, ,5 11,25 96,98-47,9-47,9-47,9 αξονικών Ν (δοκού έδρασης) max min εντατικά μεγέθη βάσης Μ yy = knm V xx = kn N = kn Μ xx = knm V yy = 5-5 kn Μ t = knm τεμνουσών V αξονικών Ν ,5 11, , 15, ,5 15, ,5 15, ,5 15,

23 Περιβάλλουσα αδράνειας (βάθρου και επιχώματος) [Εx+,3Ey+,3Ez,3Εx+Ey+,3Ez,3Εx+,3Ey+Ez] σημεία x,y maxμ minμ maxv minv maxn minn [knm/m] [knm/m] [kn/m] [kn/m] [kn/m] [kn/m] 1-494, , , -124,2-413,99 2 1,6-459, , , -77,54-258,47 3 3,6-4, ,34 99,2 15, -67,17-223,91 4 9,6-47,94-381,34 195,67 15, -21,49-71,63 5 1,35 58,97-24,97 475,17-47,9-16,87-56, ,97-24,97-16,87-47,9 6,8 22,97-35, ,9 7 2, ,88-8, , ,25 8,75-11,25-37,5 1-4,86-16,2 9 3, ,5-46,88-11,25-16 (δοκού έδρασης) τεμνουσών V (δοκού έδρασης) -46, ,77 22,97-24,97 58,97-47,9-47,9-8, ,87 αξονικών Ν (δοκού έδρασης) max min εντατικά μεγέθη βάσης Μ yy = ,84 knm V xx = 8692,4 267,72 kn N = 958, ,51 kn Μ xx = 42913, ,9 knm V yy = 8692,4-8692,4 kn Μ t = 176,9-176,9 knm τεμνουσών V αξονικών Ν ,34-24,97 58, ,94-47, ,67 15, 475,17-16,87-56, ,49-71, ,34-4,14 99,2 15, -223,91-67, ,74-459, , -258,47-77, ,94-494, , -413,99-124,2

24 Περιβάλλουσα οριακής κατάστασης αστοχίας ULS (μη σεισμικά φορτία) σημεία x,y maxμ minμ maxv minv maxn minn [knm/m] [knm/m] [kn/m] [kn/m] [kn/m] [kn/m] ,1-5884, ,35-192, ,37 2 1,6-2199, , , ,12-239,37 3 3,6-1126, ,28 782,95 536,53-138, ,37 4 9,6 43,24-72,79 451,42 259,47-832, ,49 5 1, ,11 97,73-784,15-147, ,3-34 6,8 256, ,32-38,29 7 2,15-79,74-33,26-162,4-249, ,74-33,26 153,1 49,25-63,28-63,28 8,75-42,8-188,44 153,1 49,25-5,63-5,63 9 3,75 62,81 14,27-188,44-42,8-33,26-79,74 (δοκού έδρασης) τεμνουσών V (δοκού έδρασης) -33,26-79, , ,37-162,4-38,29-221, ,3 αξονικών Ν (δοκού έδρασης) max min εντατικά μεγέθη βάσης Μ yy = , ,36 knm V xx = 9213,37 844,23 kn N = -8735, ,85 kn Μ xx = 722,25 33,75 knm V yy = kn Μ t = knm τεμνουσών V αξονικών Ν ,79 43, ,11 97,73 451,42 259,47-147,4-784, ,49-832, , ,58 782,95 536,53-138, , , ,64 73, ,12-239, ,9-3325,1 73, , ,37

25 Περιβάλλουσα σεισμικού συνδυασμού σημεία x,y maxμ minμ maxv minv maxn minn [knm/m] [knm/m] [kn/m] [kn/m] [kn/m] [kn/m] , , ,24 892, , , , ,24 892,88-136, ,6-2239, ,28 997,61 725, , ,99 4 9,6 168,26-725,71 88,93 447,67-817, ,21 5 1, ,92 917,6 133,35-777,72-132, ,92-117,25-33,13 6, ,67-85,94-275,2 7 2, ,66-37,3-184, ,66 75,74 49,4-52,95-67,13 8,75-54,18-99,85 75,74 49,4-42,36-53,7 9 3,75 33,28 14,31-99,85-54,18-156,66-94 (δοκού έδρασης) -37,3 τεμνουσών V (δοκού έδρασης) -85,94-156, ,25-16, , ,46-275,2-33,13 αξονικών Ν (δοκού έδρασης) max min εντατικά μεγέθη βάσης Μ yy = 24714, ,1 knm V xx = ,26 kn N = 427, ,69 kn Μ xx = 98948, ,7 knm V yy = 13692, ,4 kn Μ t = 2576,9-2576,9 knm τεμνουσών V αξονικών Ν , ,71 168, ,35 447,6788,93 917,6-777,72-132,19-817, , , ,96 725,56 997, , , , ,24 892, , , , ,24 892, ,17

26 Tελική περιβάλλουσα αστοχίας σημεία x,y maxμ minμ maxv minv maxn minn [knm/m] [knm/m] [kn/m] [kn/m] [kn/m] [kn/m] ,1-9397, ,24 73, , ,37 2 1,6-2199, , ,24 73,35-136,52-239,37 3 3,6-1126, ,28 997,61 536, , ,37 4 9,6 43,24-725,71 88,93 259,47-817, ,49 5 1, ,92 917,6 97,73-777,72-147, ,92-117, ,8 256,91-16,67-85,94-38,29 7 2,15-79,74-33,26-37,3-249, ,74-33,26 153,1 49,25-52,95-67,13 8,75-42,8-188,44 153,1 49,25-42,36-53,7 9 3,75 62,81 14,27-188,44-42,8-33,26-79,74 (δοκού έδρασης) -37,3 τεμνουσών V (δοκού έδρασης) -33,26-85,94-79,74-117,25-16,67 256,91-37, ,37-38,29-34 αξονικών Ν (δοκού έδρασης) max min εντατικά μεγέθη βάσης Μ yy = 24714, ,36 knm V xx = ,23 kn N = 427, ,85 kn Μ xx = 98948, ,7 knm V yy = 13692, ,4 kn Μ t = 2576,9-2576,9 knm τεμνουσών V αξονικών Ν , ,7143, ,73 259,47 88,93 917,6-147,4-777, ,49-817, , ,58 536,53 997, , , , ,64 73, ,24-239,37-136, , ,1 73, , , ,17

27 Eλάχιστος και Τοποθετούμενος οπλισμός ακροβάθρου α.α x Α s,min Φ (mm) s (cm) Α s,τοπ Α s,min Φ (mm) s (cm) Α s,τοπ σκέλη/ m Φ (mm) s (cm) Α s,τοπ 1 σώμα βάθρου σώμα βάθρου σώμα βάθρου 2 1,6 9, ,17 9, , ,6 9, ,12 9, , ,6 9, ,12 9, , ,35 5 δοκός έδρασης 6,8 8, ,94 8, , ,16 7 2,15 7 θωράκιο 8,75 3, ,94 3, , ,16 9 3,75 άνω ίνα [προς έδαφος] δοκός έδρασης θωράκιο κάτω ίνα [προς γέφυρα] δοκός έδρασης θωράκιο διάτμηση

28 Οριακή καμπτική αντοχή M Rd α.α x maxm minm max[q] max[n] ε c (%o) Δε s (%o) α ξ x=ξ*d F c (kn) F S1 (kn) ΣF->. έλεγχος ισορροπίας δυνάμεων - Μ R (knm) - - ΜR > M Sd 1139, , ,1-9397, ,24 239,37 2 1,6-2199, ,51 997, ,37 4,85,81,419,65 596, ,47-239,9 κρίσιμο σκυρόδεμα,μειώνετε Δεp 633,6 προσοχή 3 3,6-1126, ,28 88, ,49 7,55,81,317, ,27 348,91 -,12 κρίσιμο σκυρόδεμα,μειώνετε Δεp 4784,41 προσοχή 4 9,6 43,24-725,71 917,6 147,4 7,66,81,314, ,88 348,91 7 κρίσιμος χάλυβας,μειώνετε εc 4778 ok 5 1, , ,92 38,29 6,8 256,91-16,67 249,37 1,25 1,495,111,161 93,45 91,61-7,15 κρίσιμο σκυρόδεμα,μειώνετε Δεp 1242,24 ok 7 2,15-79,74-33,26 153,1 67, ,74-33,26 153,1 53,7 8,75-42,8-188,44 62,81 1,778,231,14 915,38 91,61 4,78 κρίσιμος χάλυβας,μειώνετε εc 363,44 ok 9 3,75 - Υπολογισμός Αρνητικής Καμπτικής Αντοχής Μ Rd ε c (%o) Δε s (%o) α ξ x=ξ*d F c (kn) F S1 (kn) ΣF->. έλεγχος ισορροπίας δυνάμεων + Μ R (knm) + + ΜR > M Sd 1 2 2,24 1,72,183, ,47 91,61-239,5 κρίσιμο σκυρόδεμα,μειώνετε Δεp 2395,82 ok 3 1,667,167, ,11 91,61 1 κρίσιμος χάλυβας,μειώνετε εc 2272,9 ok 4 1,95 1,658,163, ,61 2 κρίσιμος χάλυβας,μειώνετε εc 2245,91 ok ,25 1,495,111,161 93,45 91,61-7,15 κρίσιμο σκυρόδεμα,μειώνετε Δεp 1242,24 ok ,7 1,69, ,35 582,79-6,43 κρίσιμο σκυρόδεμα,μειώνετε Δεp 241,8 ok 9 + Υπολογισμός Θετικής Καμπτικής Αντοχής Μ Rd V Rd,max(21.8) V Rd,max (45) V Rd,max V Rd,S(21.8) V Rd,S (45) V Rd,S V Rd,all V Rd,all > Q Sd v=.6(1-f ck /25)[>.5]= , , , , , , ,3 ok , , , , , , ,38 ok , , , , , , ,38 ok ,53 486,22 339, , , , ,82 ok , ,1 923,34 369,9 369,9 1396,18 ok 9 Υπολογισμός Αντοχής σε Διάτμηση

29 Σχέδιο οπλισμού βαθρου ύψος τοίχου 14,

30 Στατική περιβάλλουσα (max) Μ yy = ,92 knm V xx = 9213,37 kn N= -8735,85 kn Μ xx = 722,25 knm V yy = kn Πάσσαλοι x y x 2 y 2 Ν πασ V xx, πασ V yy, πασ 1-3,6-5, 12,96 25, 188,29 511,85 2-3,6-12,96 9, 195,17 511,85 3-3,6-12, ,85 4-3,6 12,96 118,92 511,85 5-3,6 12,96 9, 1115,8 511,85 6-3,6 5, 12,96 25, 1122,68 511,85 7-5, 25, ,85 8-9, -495,64 511, ,76 511, ,89 511, , -475,1 511, , 25, -468,13 511, ,6-5, 12,96 25, -293,33 511, ,6-12,96 9, -286,45 511, ,6-12,96-279,57 511, ,6 12,96-272,69 511, ,6 12,96 9, -265,82 511, ,6 5, 12,96 25, -258,94 511,85 σύνολο 155,52 21 μέγιστα 1122,68 511,85 διανυσματικά μέγιστα minν πασ -293,33 kn maxν πασ 1122,68 kn maxv πασ 511,85 kn

31 Στατική περιβάλλουσα (min) Μ yy = -7885,36 knm V xx = 844,23 kn N= ,85 kn Μ xx = 33,75 knm V yy = kn Πάσσαλοι x y x 2 y 2 Ν πασ V xx, πασ V yy, πασ 1-3,6-5, 12,96 25, 899,47 468,9 2-3,6-12,96 9, 92,37 468,9 3-3,6-12,96 95,26 468,9 4-3,6 12,96 98,15 468,9 5-3,6 12,96 9, ,9 6-3,6 5, 12,96 25, 913,94 468,9 7-5, 25, ,9 8-9, -95,16 468, ,27 468, ,38 468,9 11 9, -896,49 468,9 12 5, 25, ,9 13 3,6-5, 12,96 25, -2715,59 468,9 14 3,6-12,96 9, -2712,7 468,9 15 3,6-12,96-279,8 468,9 16 3,6 12,96-276,91 468,9 17 3,6 12,96 9, ,9 18 3,6 5, 12,96 25, -271,12 468,9 σύνολο 155,52 21 μέγιστα 913,94 468,9 διανυσματικά μέγιστα minν πασ -2715,59 kn maxν πασ 913,94 kn maxv πασ 468,9 kn

32 Eντατικά μεγέθη πασσάλου για την στατική περιβάλλουσα z (m) Μ (knm) V (kn) 1π 35,4 1κ 151,21 35,4 2π 151,21-76,19 2κ 822,64-76,19 3π 822,64-141,36 3κ 9, 398,56-141,36 4π 9, 398,56-116,63 4κ 1 48,67-116,63 5π 1 48, κ 15, π 15, -56 3,62 6κ 1-42,7 3,62 7π 1-42,7 5,72 7κ 2-25,55 5,72 8π 2-25,55 4,81 8κ 2-11,11 4,81 9π 2 11,11-3,86 9κ 27, -,48-3,86 1π 27, -,48,16 1κ 3,16-2 5, 1 15, 2 25, 48, ,7-25,55-11,11 M (knm) , , , ,36 5, 1-141,36-116,63 15, 2 25, -76,19-76,19-116,63-38 V (kn) -38 3,62 3,62 5,72 4,81 5,72-3,86 4, ,4 35,4 Μ κεφαλής = V κεφαλής = minν πασ = maxν πασ = knm 511,85 kn -2715,59 kn 1122,68 kn 3 -,48 3-3,86,16,16 35, 35, z (m) U (mm) R (mrad) 1π 21,42 4,65 1κ 8,58 4 2π 8,58 4 2κ 6 5 3π 6 5 3κ 9, -1,43,26 4π 9, -1,43,26 4κ 1-1,31 -,21 5π 1-1,31 -,21 5κ 15, -,62 -,21 6π 15, -,62 -,21 6κ 1 -,15 -,11 7π 1 -,15 -,11 7κ π κ 2 9 9π 2 9 9κ 27, 5 2 1π 27, 5 2 1κ 3 2 U (mm) -5, 5, 1 8,58 5, 6-1,43 1-1,31 15, -,62 -, , 15, 2 25, 21,42 R (mrad) - 5, 5,26 1 -,21 15, -,21 -, , 4 5, 4, , 35,

33 Σεισμική περιβάλλουσα (max) Μ yy = 24714,96 knm V xx = kn N= 427,35 kn Μ xx = 98948,9 knm V yy = 13692,4 kn Πάσσαλοι x y x 2 y 2 Ν πασ V xx, πασ V yy, πασ 1-3,6-5, 12,96 25, -294, ,22 76,69 2-3,6-12,96 9, -1961, ,22 76,69 3-3,6-12,96-119, ,22 76,69 4-3,6 12,96-77, ,22 76,69 5-3,6 12,96 9, 865, ,22 76,69 6-3,6 5, 12,96 25, 187, ,22 76,69 7-5, 25, -2332, ,22 76,69 8-9, -1389, ,22 76, , ,22 76, , ,22 76, , 1437,3 1177,22 76, , 25, 2379, ,22 76, ,6-5, 12,96 25, ,22 76, ,6-12,96 9, -817, ,22 76, ,6-12,96 124, ,22 76, ,6 12,96 167,3 1177,22 76, ,6 12,96 9, 29,4 1177,22 76, ,6 5, 12,96 25, 2951, ,22 76,69 σύνολο 155,52 21 μέγιστα 2951, ,22 76,69 διανυσματικά μέγιστα minν πασ -294,29 kn maxν πασ 2951,77 kn maxv πασ 141,61 kn

34 Σεισμική περιβάλλουσα (min) Μ yy = -3927,1 knm V xx = 1262,26 kn N= -1195,69 kn Μ xx = ,7 knm V yy = ,4 kn Πάσσαλοι x y x 2 y 2 Ν πασ V xx, πασ V yy, πασ 1-3,6-5, 12,96 25, 2575,42 67,13-76,69 2-3,6-12,96 9, 1642,71 67,13-76,69 3-3,6-12, ,13-76,69 4-3,6 12,96-222,71 67,13-76,69 5-3,6 12,96 9, -1155,42 67,13-76,69 6-3,6 5, 12,96 25, -288,13 67,13-76,69 7-5, 25, 1667,85 67,13-76,69 8-9, 735,14 67,13-76, ,57 67,13-76, ,28 67,13-76, , -262,99 67,13-76, , 25, -2995,71 67,13-76, ,6-5, 12,96 25, 76,28 67,13-76, ,6-12,96 9, -172,43 67,13-76, ,6-12,96-115,14 67,13-76, ,6 12,96-237,85 67,13-76, ,6 12,96 9, ,13-76, ,6 5, 12,96 25, -393,28 67,13-76,69 σύνολο 155,52 21 μέγιστα 2575,42 67,13-76,69 διανυσματικά μέγιστα minν πασ -393,28 kn maxν πασ 2575,42 kn maxv πασ 113,76 kn

35 Eντατικά μεγέθη πασσάλου για την σεισμική περιβάλλουσα z (m) Μ (knm) V (kn) 1π 959,5 1κ 2878,51 959,5 2π 2878,51-28,63 2κ 2252,63-28,63 3π 2252,63-387,8 3κ 9, 191,39-387,8 4π 9, 191,39-319,37 4κ 1 133,27-319,37 5π 1 133,27-93,31 5κ 15, -146,67-93,31 6π 15, -146,67 9,91 6κ 1-116,93 9,91 7π 1-116,93 15,66 7κ 2-69,96 15,66 8π 2-69,96 13,17 8κ 2-3,43 13,17 9π 2 3, κ 27, -1, π 27, -1,31,44 1κ 3,44-5 5, 1 15, 2 25, 5 133,27-146,67-116,93-69,96-3,43 1 M (knm) , , , , -387, ,8-319,37 15, 2 25, -28,63-28,63-319,37-93,31 V (kn) 2-93,31 9,91 9,91 15,66 13,17 15, , ,5 959,5 Μ κεφαλής = V κεφαλής = minν πασ = maxν πασ = knm 141,61 kn -393,28 kn 2575,42 kn 3-1, ,44,44 35, 35, z (m) U (mm) R (mrad) 1π 58,65 12,74 1κ 23,49 9,69 2π 23,49 9,69 2κ 2,91 4,25 3π 2,91 4,25 3κ 9, -3,92,71 4π 9, -3,92,71 4κ π κ 15, -1,71-7 6π 15, -1,71-7 6κ 1 -,42 -,29 7π 1 -,42 -,29 7κ 2,14 -,1 8π 2,14 -,1 8κ 2,24 1 9π 2,24 1 9κ 27,,14 4 1π 27,,14 4 1κ , 2,91-3, , -1,71 -,42 2,14,24 25, U (mm) , ,65-5,, , -7 -,29 2 -,1 1 25, R (mrad) 4, , ,74, , 35,

36 Eλάχιστος και Τοποθετούμενος οπλισμός m μήκος περίσφιξης α.α z Α s,min Φ (mm) ραβδοι Α s,τοπ σκέλη/ m Φ (mm) s (cm) Α s,τοπ ω απαιτ ω διαθ έλεγχος περίσφιξης 1π 78, , ,97,18,188 ok 1κ 78, , ,97,18,188 δεν απαιτείται έλεγχος 2π 78, , ,97,18,188 δεν απαιτείται έλεγχος 2κ 39, , ,8,18 37 δεν απαιτείται έλεγχος 3π 39, , ,8,18 37 δεν απαιτείται έλεγχος 3κ 9, 39, , ,8,18 37 δεν απαιτείται έλεγχος 4π 9, 39, , ,8,18 37 δεν απαιτείται έλεγχος διαμήκης οπλισμός 4κ 1 39, , ,8,18 37 δεν απαιτείται έλεγχος 5π 1 39, , ,8,18 37 δεν απαιτείται έλεγχος 5κ 15, 39, , ,8,18 37 δεν απαιτείται έλεγχος 6π 15, 39, , ,8,18 37 δεν απαιτείται έλεγχος 6κ 1 39, , ,8,18 37 δεν απαιτείται έλεγχος 7π 1 39, , ,8,18 37 δεν απαιτείται έλεγχος 7κ 2 39, , ,8,18 37 δεν απαιτείται έλεγχος 8π 2 39, , ,8,18 37 δεν απαιτείται έλεγχος 8κ 2 39, , ,8,18 37 δεν απαιτείται έλεγχος 9π 2 39, , ,8,18 37 δεν απαιτείται έλεγχος 9κ 27, 39, , ,8,18 37 δεν απαιτείται έλεγχος 1π 27, 39, , ,8,18 37 δεν απαιτείται έλεγχος 1κ 3 39, , ,8,18 37 δεν απαιτείται έλεγχος διάτμηση έλεγχος περίσφιξης Διαμήκης οπλισμός cm , 1 15, 2 25, 3 35, z (m) πασσάλου 1 Εγκάρσιος οπλισμός cm2/m , 1 15, 2 25, 3 35, z (m) πασσάλου

37 Οριακή καμπτική αντοχή M Rd α.α x max[m] max[v] max[n] ε c (%o) Δε s (%o) α ξ x=ξ*d φ(rad) F c (kn) F S1 (kn) F S2 (kn) ΣF->. έλεγχος ισορροπίας δυνάμεων Μ R (knm) Μ R > M Sd 1π 959,5 393,28 3,235,81 2, , , , κρίσιμο σκυρόδεμα,μειώνετε Δεp 3762,18 ok 1κ 2878,51 959,5 393,28 3,235,81 2, , , , κρίσιμο σκυρόδεμα,μειώνετε Δεp 3762,18 ok 2π 2878,51 28,63 393,28 3,235,81 2, , , , κρίσιμο σκυρόδεμα,μειώνετε Δεp 3762,18 ok 2κ 2252,63 28,63 393,28 3,235,81 2, , , , κρίσιμο σκυρόδεμα,μειώνετε Δεp 3762,18 ok 3π 2252,63 387,8 393,28 3,235,81 2, , , , κρίσιμο σκυρόδεμα,μειώνετε Δεp 3762,18 ok 3κ 9, 191,39 387,8 393,28 3,235,81 2, , , , κρίσιμο σκυρόδεμα,μειώνετε Δεp 3762,18 ok 4π 9, 191,39 319,37 393,28 3,235,81 2, , , , κρίσιμο σκυρόδεμα,μειώνετε Δεp 3762,18 ok 4κ 1 133,27 319,37 393,28 3,23,81 2, ,9 125, ,12-468,8 κρίσιμο σκυρόδεμα,μειώνετε Δεp 1634,95 ok 5π 1 133,27 93,31 393,28 3,23,81 2, ,9 125, ,12-468,8 κρίσιμο σκυρόδεμα,μειώνετε Δεp 1634,95 ok 5κ 15, 146,67 93,31 393,28 3,23,81 2, ,9 125, ,12-468,8 κρίσιμο σκυρόδεμα,μειώνετε Δεp 1634,95 ok 6π 15, 146,67 9,91 393,28 3,23,81 2, ,9 125, ,12-468,8 κρίσιμο σκυρόδεμα,μειώνετε Δεp 1634,95 ok 6κ 1 116,93 9,91 393,28 3,23,81 2, ,9 125, ,12-468,8 κρίσιμο σκυρόδεμα,μειώνετε Δεp 1634,95 ok 7π 1 116,93 15,66 393,28 3,23,81 2, ,9 125, ,12-468,8 κρίσιμο σκυρόδεμα,μειώνετε Δεp 1634,95 ok 7κ 2 69,96 15,66 393,28 3,23,81 2, ,9 125, ,12-468,8 κρίσιμο σκυρόδεμα,μειώνετε Δεp 1634,95 ok 8π 2 69,96 13,17 393,28 3,23,81 2, ,9 125, ,12-468,8 κρίσιμο σκυρόδεμα,μειώνετε Δεp 1634,95 ok 8κ 2 3,43 13,17 393,28 3,23,81 2, ,9 125, ,12-468,8 κρίσιμο σκυρόδεμα,μειώνετε Δεp 1634,95 ok 9π 2 3, ,28 3,23,81 2, ,9 125, ,12-468,8 κρίσιμο σκυρόδεμα,μειώνετε Δεp 1634,95 ok 9κ 27, 1, ,28 3,23,81 2, ,9 125, ,12-468,8 κρίσιμο σκυρόδεμα,μειώνετε Δεp 1634,95 ok 1π 27, 1,31,44 393,28 3,23,81 2, ,9 125, ,12-468,8 κρίσιμο σκυρόδεμα,μειώνετε Δεp 1634,95 ok 1κ 3,44 393,28 3,23,81 2, ,9 125, ,12-468,8 κρίσιμο σκυρόδεμα,μειώνετε Δεp 1634,95 ok

38 Οριακή διατμητική αντοχή V Rd α.α x max[m] max[v] max[n] V Rd,max(21.8) V Rd,max (45) V Rd,max V Rd,S(21.8) V Rd,S (45) V Rd,S V Rd,all V Rd,all > V Sd v=.6(1-f ck /25)[>.5]= 52 1π 959,5 393,28 155, , ,1 2788, , ,47 ok 1κ 2878,51 959,5 393,28 155, , ,1 2788, , ,47 ok 2π 2878,51 28,63 393,28 155, , ,1 2788, , ,47 ok 2κ 2252,63 28,63 393,28 155, , ,55 546,25 546, ok 3π 2252,63 387,8 393,28 155, , ,55 546,25 546, ok 3κ 9, 191,39 387,8 393,28 155, , ,55 546,25 546, ok 4π 9, 191,39 319,37 393,28 155, , ,55 546,25 546, ok 4κ 1 133,27 319,37 393,28 155, , ,55 546,25 546, ok 5π 1 133,27 93,31 393,28 155, , ,55 546,25 546, ok 5κ 15, 146,67 93,31 393,28 155, , ,55 546,25 546, ok 6π 15, 146,67 9,91 393,28 155, , ,55 546,25 546, ok 6κ 1 116,93 9,91 393,28 155, , ,55 546,25 546, ok 7π 1 116,93 15,66 393,28 155, , ,55 546,25 546, ok 7κ 2 69,96 15,66 393,28 155, , ,55 546,25 546, ok 8π 2 69,96 13,17 393,28 155, , ,55 546,25 546, ok 8κ 2 3,43 13,17 393,28 155, , ,55 546,25 546, ok 9π 2 3, ,28 155, , ,55 546,25 546, ok 9κ 27, 1, ,28 155, , ,55 546,25 546, ok 1π 27, 1,31,44 393,28 155, , ,55 546,25 546, ok 1κ 3,44 393,28 155, , ,55 546,25 546, ok

39 Σχέδιο οπλισμού πασσάλου 1,6 Διαμήκης οπλισμός Εγκάρσιος οπλισμός Βάθος z 42 Φ 25 Φ 14 4 μηκος 2,8 42 Φ 25 Φ 14 4 περίσφιξης 42 Φ 25 Φ Φ 25 Φ , 21 Φ 18 Φ Φ 18 Φ , 3 21 Φ 18 Φ Φ 18 Φ Φ 18 Φ Φ 18 Φ , 21 Φ 18 Φ

Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία :.09.05 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Μεταλλικές κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση τοίχου βαρύτητας Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση τοίχου βαρύτητας Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση τοίχου βαρύτητας Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99 : Φέρουσα (πέτρα) τοιχοπ :

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.05 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Aνάλυση τοίχου Υπολ ενεργητικών

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση Τοίχου με ακρόβαθρο Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση Τοίχου με ακρόβαθρο Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση Τοίχου με ακρόβαθρο Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 29.10.2015 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Ακρόβαθρο : Συντελεστές EN 1992-1-1 : Aνάλυση τοίχου Υπολ ενεργητικών

Διαβάστε περισσότερα

EN ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΟΥ Ο.Σ. ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΊΑ. γεωμετρία: b= 0,30 m h= 0,70 m L= 6,00 m L/h= 8,57 Εντατικά Μεγέθη Σχεδιασμού

EN ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΟΥ Ο.Σ. ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΊΑ. γεωμετρία: b= 0,30 m h= 0,70 m L= 6,00 m L/h= 8,57 Εντατικά Μεγέθη Σχεδιασμού EN 1998 - ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΟΥ Ο.Σ. ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΊΑ σελ.1 γεωμετρία: b= 0,30 m h= 0,70 m L= 6,00 m L/h= 8,57 Εντατικά Μεγέθη Σχεδιασμού εφελκυσμός άνω ίνα {L} i=1 εφελκυσμός άνω ίνα {R} i=2 N sd.l

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 0.08.006 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Ενισχυμένη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΒΑΘΡΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8

ΑΚΡΟΒΑΘΡΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8 ΑΚΡΟΒΑΘΡΟ ver.1 Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που αναλύει και διαστασιολογεί ακρόβαθρο γέφυρας επί πασσαλοεσχάρας θεμελίωσης. Είναι σύνηθες να επιλύεται ένα φορέας ανωδομής επί εφεδράνων, να λαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 1 Παθολογια και τεκμηριωση Στατική συμπεριφορά Στατική συμπεριφορά Στατική συμπεριφορά Στατική

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Πασσαλότοιχου Εισαγωγή δεδομένων

Κατασκευή Πασσαλότοιχου Εισαγωγή δεδομένων Κατασκευή Πασσαλότοιχου Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.05 Ρυθμίσεις Πρότυπο - συντελεστές ασφάλειας Ανάλυση πίεσης Υπολ ενεργητικών ωθήσεων γαιών : Υπολ παθητικών ωθήσεων γαιών : Σεισμική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Έργο Ημερομηνία : 6.12.2012 Ονομασία : Έργο Στάδιο : 1 7,00 2,00 +z 12,00 ΥΥΟ Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από

Διαβάστε περισσότερα

Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης.

Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης. Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης. 1. Ανατροπής ολίσθησης. 2. Φέρουσας ικανότητας 3. Καθιζήσεων Να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι διατομών και να υπολογισθεί ο απαιτούμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΕΤΟΣ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/9

ΟΧΕΤΟΣ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/9 ΟΧΕΤΟΣ ver. Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού και υδραυλικού υπολογισμού ενός κιβωτιοειδούς φορέα (συνήθως οδικές κάτω διαβάσεις αρτηριών ή οχετοί εκτόνωσης ρεμμάτων).

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 28.0.205 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : CSN 73 20 R Πάσσαλος Συντ ασφάλειας πάσσαλου θλίψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8 ΠΛΑΙΣΙΟ ver. Πρόκειται ια ένα υπολοιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού υπολοισμού ενός πλαισιωτού αμφίπακτου φορέα (συνήθως οδικές κάτω διαβάσεις αρτηριών ή οχετοί εκτόνωσης ρεμμάτων). Η στατική

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Περιγραφή Μελετητής Ημερομηνία Ρυθμίσεις : : : Pile Group - Exaple 3 Ing. Jiri Vanecek 28.10.2015 (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα. CSI Hellas, Φεβρουάριος 2004 Τεχνική Οδηγία 1 Πέδιλα στα οποία εδράζονται υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί

Διαβάστε περισσότερα

Εφέδρανα - Αποσβεστήρες

Εφέδρανα - Αποσβεστήρες Εφέδρανα - Αποσβεστήρες Εφέδρανα Τα εφέδρανα μεταβιβάζουν δυνάμεις από το φορέα στην θεμελίωση και παρέχουν τη δυνατότητα οριζοντίων μετατοπίσεων εφόσον αυτές δεν παρεμποδίζονται με κατασκευαστικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Π1 Ππρ. Δ1 (20x60cm) Σ1 (25x25cm) Άσκηση 1 η

Π1 Ππρ. Δ1 (20x60cm) Σ1 (25x25cm) Άσκηση 1 η Πλάκες 1 ο μάθημα εργαστηρίου 1 Άσκηση 1 η Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14 ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver. Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού και αντισεισμικού υπολογισμού ενός φορέα 3 ανοιγμάτων με συνεχές προεντεταμένο κατάστρωμα (συνήθως αφορά οδικές άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων 1 Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων F 3=1.5εW W H F =εw W F =0.5 εw 1 Υ4 Δ1 Υ Δ1 W H Υ3 Υ1 H Π L L To τριώροφο επίπεδο πλαίσιο του σχήματος έχει (θεωρητικό) ύψος ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

14. Θεµελιώσεις (Foundations)

14. Θεµελιώσεις (Foundations) 14. Θεµελιώσεις (Foundations) 14.1 Εισαγωγή Οι θεµελιώσεις είναι η υπόγεια βάση του δοµήµατος που µεταφέρει στο έδαφος τα φορτία της ανωδοµής. Για τον σεισµό σχεδιασµού το σύστηµα θεµελίωσης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 5.1 Γενικά Η ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε διάτμηση με σύνθετα υλικά επιτυγχάνεται μέσω της επικόλλησης υφασμάτων ή, σπανιότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5 ( Σχόλια) (Κείµ ενο) 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9.1 Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής N Sd Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως V Sd M Sd1 h N Sd M Sd2 V Sd L l s =M Sd /V Sd M Sd

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Αµφιέρειστες πλάκες

4.5 Αµφιέρειστες πλάκες Τόµος B 4.5 Αµφιέρειστες πλάκες Οι αµφιέρειστες πλάκες στηρίζονται σε δύο απέναντι παρυφές, όπως η s1 στην εικόνα της 4.1. Αν µία αµφιέρειστη πλάκα στηρίζεται επιπρόσθετα σε µία ή δύο ακόµη παρυφές και

Διαβάστε περισσότερα

Διάτρηση: Εφαρμογή Την επιμέλεια της εφαρμογής είχε η Γαλήνη Καλαϊτζοπούλου

Διάτρηση: Εφαρμογή Την επιμέλεια της εφαρμογής είχε η Γαλήνη Καλαϊτζοπούλου Διάτρηση: Εφαρμογή Την επιμέλεια της εφαρμογής είχε η Γαλήνη Καλαϊτζοπούλου Υποστύλωμα διαστάσεων 0.50*0.50m θεμελιώνεται σε πλάκα γενικής κοιτόστρωσης πάχους h=0.70m. Η πλάκα είναι οπλισμένη με διπλή

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 02.11.2005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 199211 : Καθιζήσεις Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Τοίχοι Αντιστήριξης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : Τ. ΑΝΤ-001, Τοίχος αντιστήριξης ωπ λισμένου σκυροδέματος 1.1. Στοιχεία τοίχου-παράμετροι-κανονισμοί 1.. Επ ιμέρους συντελεστές για

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Τ12 - Σιδηροδρομική γέφυρα Αξιού στη νέα Σ.Γ. Πολυκάστρου -Ειδομένης

Τεχνικό Τ12 - Σιδηροδρομική γέφυρα Αξιού στη νέα Σ.Γ. Πολυκάστρου -Ειδομένης Τεχνικό Τ12 - Σιδηροδρομική γέφυρα Αξιού στη νέα Σ.Γ. Πολυκάστρου -Ειδομένης ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. 1 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Στατική μελέτη: ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. Σύμβουλος στατικής μελέτης: Καθ. Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Τοίχος με συρματοκιβώτια Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση Τοίχος με συρματοκιβώτια Εισαγωγή δεδομένων Ριζάρειο - Πελοπίδα Ανάλυση Τοίχος με συρματοκιβώτια Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.0 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Aνάλυση τοίχου Υπολ ενεργητικών ωθήσεων γαιών : Υπολ παθητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:...

Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:... Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Χειμερινό Εξάμηνο 00-0 Διάρκεια εξέτασης: ώρες Εξέταση Θεωρίας: ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

b 2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

b 2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 7 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 1», Μάρτιος 21 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΚΟΥΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ, ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Να γίνει έλεγχος διάτμησης στη δοκό της εφαρμογής 3 για συνδυασμό. Λύση. Τα διαγράμματα τεμνουσών δυνάμεων για κάθε μία από τις 3 περιπτώσεις

Να γίνει έλεγχος διάτμησης στη δοκό της εφαρμογής 3 για συνδυασμό. Λύση. Τα διαγράμματα τεμνουσών δυνάμεων για κάθε μία από τις 3 περιπτώσεις Εφαρμογή 9 Να γίνει έλεγχος διάτμησης στη δοκό της εφαρμογής για συνδυασμό φόρτισης.5g.5q. Xάλυβας συνδετήρων S400 Λύση Τα διαγράμματα τεμνουσών δυνάμεων για κάθε μία από τις περιπτώσεις φόρτισης που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6: Κτίριο Μέσης Πλαστιμότητας με διπλό στατικό σύστημα ισοδύναμο προς τοιχωματικό (ΔΜ1)

Κεφάλαιο 6: Κτίριο Μέσης Πλαστιμότητας με διπλό στατικό σύστημα ισοδύναμο προς τοιχωματικό (ΔΜ1) Κεφάλαιο 6: Κτίριο Μέσης Πλαστιμότητας με διπλό στατικό σύστημα ισοδύναμο προς τοιχωματικό (ΔΜ1) 6.1 Χαρακτηρισμός στατικού συστήματος Σύμφωνα με τον EC8 5.1.2, κτίριο με διπλό στατικό σύστημα θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος 8. Αποτίμηση & Δομική Αναβάθμιση Υφιστάμενων Γεφυρών Τηλέμαχος Παναγιωτάκος Αναβάθμιση Γέφυρας Σελινούντα Πρώτη εφαρμογή στην Ελλάδα των παρακάτω τεχνικών αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 4.0)

Σέρρες Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 4.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 18-1-2008 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες χωρίς δοκούς Οπλισμός κατά δύο διευθύνσεις Μονολιθική σύνδεση με τα υποστυλώματα Απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 7 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο και την όπλιση πεδιλοδοκών.

Η τεχνική οδηγία 7 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο και την όπλιση πεδιλοδοκών. CSI Hellas, Μάρτιος 4 Τεχνική Οδηγία 7 Πιλοδοκοί Η τεχνική οδηγία 7 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο και την όπλιση πιλοδοκών. Γενικά Η πιλοδοκός προσοµοιώνεται στο ETABS µε ένα ραβδωτό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

www.runet.gr 1-Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Διαστασιολόγηση κατασκευής από Χάλυβα Σελ. 1

www.runet.gr 1-Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Διαστασιολόγηση κατασκευής από Χάλυβα Σελ. 1 Διαστασιολόγηση κατασκευής από Χάλυβα Σελ. 1 1Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Κόμβοι κατασκευής Κόμβος x [m] y[m] 1 0.000 0.000 2 0.000 4.600 3 8.400 4.600 4 8.400 0.000 Στηρίξεις κατασκευής Κόμβος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΜΠΕΡΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή αναλυτικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 2. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ σε διάτμηση

Παράδειγμα 2. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ σε διάτμηση Τ.Ε.Ι. K.M. Τμήμα ΠΓ&ΜΤΓ Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Διδάσκων: Παναγόπουλος Γιώργος Παράδειγμα. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ σε διάτμηση Για τη δοκό του παραδείγματος 1 να γίνει η διαστασιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

εν απαιτείται οπλισµός διάτµησης για διατµητική δύναµη µικρότερη ή ίση µε την τιµή V Rd,c

εν απαιτείται οπλισµός διάτµησης για διατµητική δύναµη µικρότερη ή ίση µε την τιµή V Rd,c Χ. Κααγιάννης, Πολιτικός Μηχ. ΕΜΠ,. Μηχ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κατασκευών Ωπλισµένου Σκυοδέµατος και Αντισεισµικού Σχεδιασµού ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΘ Συνοπτική Παουσίαση Σχεδιασµού έναντι ιάτµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 26-6-2009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 Ο Γ Ε Φ Υ Ρ Ε Σ Ρ Λ Ε Ω Ν Ι Α Σ Α Ν Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Ρ Γ Ω Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42 Ασκηση 3.1 (a) Αν μία ράβδος οπλισμού θεωρηθεί ότι λυγίζει μεταξύ δύο διαδοχικών συνδετήρων με μήκος λυγισμού το μισό της απόστασης, s w, των συνδετήρων, να υπολογισθεί η απόσταση συνδετήρων, s w, πέραν

Διαβάστε περισσότερα

Επιφανειακές Θεµελιώσεις Ευρωκώδικας 7. Αιµίλιος Κωµοδρόµος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Επιφανειακές Θεµελιώσεις Ευρωκώδικας 7. Αιµίλιος Κωµοδρόµος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Επιφανειακές Θεµελιώσεις Ευρωκώδικας 7 Επιφανειακές Θεµελιώσεις Ευρωκώδικας 7 Υπολογισµός Φέρουσας Ικανότητας Ευρωκώδικας 7 Αστράγγιστες Συνθήκες Επιφανειακές Θεµελιώσεις Ευρωκώδικας 7 [ c b s i q] R k

Διαβάστε περισσότερα

Τα θεµέλια είναι τα δοµικά στοιχεία ή φορείς που µεταφέρουν µε επάρκεια τα φορτία του κτιρίου (µόνιµα, κινητά, σεισµός, άλλοι συνδυασµοί) στο έδαφος.

Τα θεµέλια είναι τα δοµικά στοιχεία ή φορείς που µεταφέρουν µε επάρκεια τα φορτία του κτιρίου (µόνιµα, κινητά, σεισµός, άλλοι συνδυασµοί) στο έδαφος. Τα θεµέλια είναι τα δοµικά στοιχεία ή φορείς που µεταφέρουν µε επάρκεια τα φορτία του κτιρίου (µόνιµα, κινητά, σεισµός, άλλοι συνδυασµοί) στο έδαφος. Προβλέπεται άρα Έλεγχος του φορέα: σχεδιασµός και όπλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΤΩΤΑΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΣΙΤΩΤΑΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΙ ΗΡΟΠΑΓΟΥΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΤΣΙΤΩΤΑΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κεκλιμένων επιφορτίσεων Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση κεκλιμένων επιφορτίσεων Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση κεκλιμένων επιφορτίσεων Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.05 Ρυθμίσεις Πρότυπο - συντελεστές ασφάλειας Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Aνάλυση τοίχου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 13 Θεμελιώσεις με πασσάλους : Εγκάρσια φόρτιση πασσάλων 1.05.005 1. Κατηγορίες πασσάλων. Αξονική φέρουσα ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 03-04 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ ΙΟΥΝΙΟΥ 04 Κατεύθυνση: Θεωρητική Μάθημα: Εφαρμοσμένη Μηχανική Επιστήμη Τάξη: Β' Αριθμός Μαθητών: 0 Κλάδος: Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικά στοιχεία περί σεισμού και διαστασιολόγησης υποστυλωμάτων

Θεωρητικά στοιχεία περί σεισμού και διαστασιολόγησης υποστυλωμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Θεωρητικά

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 6-11) 371 AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 6-11) ΑΣΚΗΣΗ 1 Το µηκυνσιόµετρο στο σηµείο Α της δοκού του σχήµατος καταγράφει θλιπτική παραµόρφωση ίση µε 0.05. Πόση

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ημερίδα Ευρωκωδίκων EC6. Ε. Βιντζηλαίου, Σχολή Π.Μ./ΕΜΠ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ημερίδα Ευρωκωδίκων EC6. Ε. Βιντζηλαίου, Σχολή Π.Μ./ΕΜΠ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ημερίδα Ευρωκωδίκων EC6 Ε. Βιντζηλαίου, Σχολή Π.Μ./ΕΜΠ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 6 ΜΕΡΟΣ 1-1: ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΟΠΛΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ (σε φάση ψηφίσεως από τις χώρες-μέλη)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΗΕΑ 320

ΕΔΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΗΕΑ 320 ΕΔΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΗΕΑ 320 Έργο Υπολογισμός συνδέσεων ροπής COPYRIGHT 1999-2013 LH ΛΟΓΙΣΜΙΚΉ Fespa 10 5.6.0.14 - Σύνδεση_Έδραση_Ορ0_Κ3_MTC.tss - Σελίδα 2/11 1. Παραδοχές μελέτης Οι συνδέσεις ροπής δοκού

Διαβάστε περισσότερα

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος Μικρή επανάληψη 2 Βασικές παράμετροι : Γεωμετρία Εντατικά μεγέθη στο ΚΒ Καταστατικές σχέσεις υλικού Μετατόπιση του σημείου εφαρμογής των εξωτερικών δράσεων: Γενική περίπτωση Μας διευκολύνει στην αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος 2016 1 Κατά την παραλαβή φορτίων στα υποστυλώματα υπάρχουν πρόσθετες παραμορφώσεις: Μονολιθικότητα Κατασκευαστικές εκκεντρότητες (ανοχές) Στατικές ροπές λόγω κατακορύφων Ηθελημένα έκκεντρα

Διαβάστε περισσότερα

(MPa) f ctk0.05 = 0.7f ctm (MPa); E s = 200 GPa

(MPa) f ctk0.05 = 0.7f ctm (MPa); E s = 200 GPa Βοήθηµα µαθήµατος Ωπλισµένο Σκυρόδεµα Ια (Προσοχή: Εκτύπωση 6 σελίδων σε 3 φύλλα) Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΑΛΥΒΑ Συντελεστές υλικών και φορτίων για ΟΚΑ (βασικοί συνδυασµοί): γ c =1.5, γ =1.15

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

M cz V cz. c x. V cy. M fx V fx. M fy V fy b x. x b y

M cz V cz. c x. V cy. M fx V fx. M fy V fy b x. x b y c c V c c cz V cz V V Υποστύλωμα με τη διατομή του σχήματος (κατακόρυφοι οπλισμοί 4Ø88Ø4) αναπτύσσει τα εξής εντατικά μεγέθη στη διατομή βάσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης για σεισμό (Ε) και

Διαβάστε περισσότερα

Drill. Έλεγχος ιάτρησης. Έλεγχος πλακών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διάτρησης, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 (Μέρος 1)

Drill. Έλεγχος ιάτρησης. Έλεγχος πλακών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διάτρησης, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 (Μέρος 1) Drill Έλεγχος ιάτρησης Έλεγχος πλακών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διάτρησης, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 (Μέρος 1) Αθήνα, Ιούνιος 2009 version 1_0_1 2 Έλεγχος διάτρησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 1 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Επίλυση γραμμικών φορέων ΟΣ σύμφωνα με τους EC & EC8 ΑΣΚΗΣΗ 4 (3/3/017) ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Να υπολογιστεί σε κάµψη η µονοπροέχουσα δοκός του σχήµατος για συνδυασµό φόρτισης 135G15Q Η δοκός ανήκει σε

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 1. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ

Παράδειγμα 1. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ Τ.Ε.Ι. K.M. Τμήμα ΠΓ&ΜΤΓ Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Διδάσκων: Παναγόπουλος Γιώργος Παράδειγμα 1. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ Δίνεται η κάτοψη του σχήματος που ακολουθεί και ζητείται να εξεταστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥΣ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥΣ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 1 ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016 17 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥΣ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Σύνθεση & Σχεδιασμός Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Παν/μιο Πατρών ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ ΣΤΟIΧΕIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Σύντομη επανάληψη διαστασιολόγησης δοκών, στύλων και τοιχείων από Ο/Σ Πλαίσιο υπό φορτία βαρύτητας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΟΚΙΜΗΣ 1. Σταθερά μηκ/τρου ορ.μετακ/σης (mm/υποδ): 0,0254 Σταθερά μηκ/τρου κατ.

ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΟΚΙΜΗΣ 1. Σταθερά μηκ/τρου ορ.μετακ/σης (mm/υποδ): 0,0254 Σταθερά μηκ/τρου κατ. ΓΕΩΤΡΗΣΗ: ΒΑΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΟΚΙΜΗΣ 1 Τύπος Δοκιμής : UU Χ CU CD Δοκίμιο: Αδιατάρακτο Διαμορφωμένο Χ Ρυθμός φόρτισης (mm/min): 1,7272 Σταθερά δυναμ/κου δακτυλίου (kn/υποδ.):

Διαβάστε περισσότερα

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ Οι σεισμικές δυνάμεις ασκούνται στο κτίριο κατά τις 2 οριζόντιες διευθύνσεις. Για ένα τοίχο η μία δύναμη είναι παράλληλη στο επίπεδό του (εντός επιπέδου) και η άλλη κάθετη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και προμελέτη ενίσχυσης κατασκευής Ο.Σ..

Αποτίμηση και προμελέτη ενίσχυσης κατασκευής Ο.Σ.. Αποτίμηση και προμελέτη ενίσχυσης κατασκευής Ο.Σ.. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΦΕΔΡΑΝΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΟΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ PILLOTIS ΜΕΣΩ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 7: Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 7: Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 7: Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

s,min ΕΚΩΣ : Ελάχιστος οπλισμός τουλάχιστο Ø12 ανά max 15cm (Ø12/15cm=7.54cm²) ποιότητας ισοδύναμης με S400/S500 (υγρά εδάφη Ø14/15cm)

s,min ΕΚΩΣ : Ελάχιστος οπλισμός τουλάχιστο Ø12 ανά max 15cm (Ø12/15cm=7.54cm²) ποιότητας ισοδύναμης με S400/S500 (υγρά εδάφη Ø14/15cm) Τυπόγιο: ιαστασιόγηση μεμονωμένων πεδίλων 1 Γενικοί Κανόνες ιαμόρφωσης Μεμονωμένων Πεδίλων Βιβλιογραφία: Αναγνωστόπουλος κ.α. (01) και Πενέλης κ.α. (1995) C C α 0.05m D α D ' σκυρόδεμα καθαριότητας (~10cm)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 3.1 Γενικά Ο σχεδιασμός ενισχύσεων με σύνθετα υλικά ακολουθεί τη φιλοσοφία των σύγχρονων κανονισμών (π.χ. ΕΚΩΣ 2000, ΕΑΚ 2000, Ευρωκώδικες 2, 6 και 8, ΚΑΝΕΠΕ), και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ. ΑΣΚΗΣΗ 1 η και 2 η Α) Έλεγχος Κάµψης Πλάκας Β) Έλεγχος Κάµψης οκού

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ. ΑΣΚΗΣΗ 1 η και 2 η Α) Έλεγχος Κάµψης Πλάκας Β) Έλεγχος Κάµψης οκού ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η και η Α) Έλεγχος Κάµψης Πλάκας Β) Έλεγχος Κάµψης οκού Στον ξυλότυπο τυπικού ορόφου κτιρίου όπως φαίνεται στο σχήµα,

Διαβάστε περισσότερα

Τελική γραπτή εξέταση διάρκειας 2,5 ωρών

Τελική γραπτή εξέταση διάρκειας 2,5 ωρών τηλ: 410-74178, fax: 410-74169, www.uth.gr Τελική γραπτή εξέταση διάρκειας,5 ωρών Ονοματεπώνυμο: Αριθμός Μητρώου Φοιτητή: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης-Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 1: Αντισεισμικός σχεδιασμός στεγάστρου με συνδέσμους δυσκαμψίας με εκκεντρότητα Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφία: Αναγνωστόπουλος (Πιτιλάκης κ.α. 1999) και Πενέλης κ.α. 1995

Βιβλιογραφία: Αναγνωστόπουλος (Πιτιλάκης κ.α. 1999) και Πενέλης κ.α. 1995 Τυπόγιο: ιαστασιόγηση μεμονωμένων πεδίλων 1 Γενικοί Κανόνες ιαμόρφωσης Μεμονωμένων Πεδίλων Βιβλιογραφία: Αναγνωστόπουλος (Πιτιλάκης κ.α. 1999) και Πενέλης κ.α. 1995 C C α 0.05m D D ' σκυρόδεμα καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στο Σχήμα 1 δίνεται η διαμόρφωση των φερόντων στοιχείων ενός τυπικού ορόφου του διώροφου κτιρίου με μια αρχική προεπιλογή των διαστάσεων τους.

Στο Σχήμα 1 δίνεται η διαμόρφωση των φερόντων στοιχείων ενός τυπικού ορόφου του διώροφου κτιρίου με μια αρχική προεπιλογή των διαστάσεων τους. Σύγκριση φέρουσας ικανότητας υφιστάμενου κτιρίου με βάση τον εφαρμοσμένο κανονισμό μελέτης του. Αποτίμηση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ με την χρήση της Στατικής Ανελαστικής μεθόδου PUSHOVER. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 25-6 ΔΙΑΛΕΞΗ 9 Θεμελιώσεις με πασσάλους Αξονική φέρουσα ικανότητα έγχυτων πασσάλων 21.12.25 2. Αξονική φέρουσα ικανότητα μεμονωμένου

Διαβάστε περισσότερα

2ο Mέρος: Αριθμητικά παραδείγματα

2ο Mέρος: Αριθμητικά παραδείγματα 5.5m 0.4m Y T1Y 300/25 X BY1 25/50 BY2 25/50 BY3 25/50 1.2m BX9 25/50 0.4m Τ3Χ 375/25 0.4m BX10 25/50 C7 40/40 C8 40/40 BY4 25/50 Π1Υ 25/270 BY5 25/50 BY6 25/50 BX6 25/50 BX7 25/50 BX8 25/50 BX4 25/50

Διαβάστε περισσότερα