ΦΡΤΑΝΘΟ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟ. ΙΔΙΟΣΗΣΑ: Λέκτορας. Σομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Σέχνης, Ε.Κ.Π.Α. ΓΡΑΥΕΙΟ 612, ΚΣΗΡΙΟ ΥΙΛΟΟΥΙΚΗ, ΖΩΓΡΑΥΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΡΤΑΝΘΟ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟ. ΙΔΙΟΣΗΣΑ: Λέκτορας. Σομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Σέχνης, Ε.Κ.Π.Α. ΓΡΑΥΕΙΟ 612, ΚΣΗΡΙΟ ΥΙΛΟΟΥΙΚΗ, ΖΩΓΡΑΥΟΤ"

Transcript

1 ΦΡΤΑΝΘΟ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟ ΙΔΙΟΣΗΣΑ: Λέκτορας. Σομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Σέχνης, Ε.Κ.Π.Α. ΓΡΑΥΕΙΟ 612, ΚΣΗΡΙΟ ΥΙΛΟΟΥΙΚΗ, ΖΩΓΡΑΥΟΤ ΣΗΛΕΥΩΝΟ: ΕMAIL: και ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 1996: Διδακτορικός τίτλος με βαθμό Άριστα από το Σμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Υιλοσοφικής χολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ : Ο υποψήφιος απασχολήθηκε από τo American Center of Oriental Research (Αμμάν Ιορδανίας) στο έργο αναστήλωσης του Μεγάλου Ναού στην Ακρόπολη του Αμμάν, στα έργα της βασιλικής, την Άνω Αγορά, το North Ridge, Blue Chapel και τα καταστήματα στην Πέτρα, στην επιφανειακή έρευνα και τις ανασκαφές στην Beidha της Ιορδανίας, στη θέση Maghtas και Λόφο του Πρόφήτη Ηλία στις όχθες του ποταμού Ιορδάνη. Eπίσης εργάστηκε για την US Agency for International Develoment στην Ιορδανία και την Αίγυπτο, για πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Καναδά, και στην Ελλάδα ως σύμβουλος σε επιτροπές αξιολόγησης και συντήρησης αρχαίων μνημείων και θέσεων. Από το 2009 έως το 2012 ο υποψήφιος συμμετείχε στην επιφανειακή έρευνα στις Βοιές Λακωνίας υπό τη διέυθυνση της καθηγήτριας Ελένης Μαντζουράνη και του Αθανάσιου Θέμου. Από το ο υποψήφιος συμμετείχε στην έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Δευθυντής έργου: Καθηγήτρια Λυδία Παλαοκρασσά : Ο Ναβαταϊκός ανακτορικός κήπος (Παράδεισος),: Leigh-Ann Bedal, University of Pennsylvannia, Erie College. Μάρτιος 2004: Αποτύπωση της ζωφόρου του ναού στο ούνιο. Ιφιγένεια Λεβέντη, Πανεπιστήμιο Βόλου. Ιανουάριος 2004: Επανεξέταση και εκπόνηση νέων κατόψεων των Υαραωνικών οικιών στη Malqatta του Λούξορ. Kατερίνα Κολτσίδα, Metropolitan Museum, N.Y., ΕΜΠ : Αναθεώρηση του ρόλου των Μινωικών επαύλεων στην ανατολική Κρήτη. υμμετείχα στο ερευνητικό πρόγραμμα του Παν/μίου Αθηνών, υπό τη διεύθυνση της Ε. Μαντζουράνη : Tοπογραφία, αρχιτεκτονική και ιστορικο-κοινωνικά δρώμενα στην Aνατολική Kρήτη κατά την Eποχή του Xαλκού. Τπήρξα ο δεύτερος ανάδοχος του ερευνητικού προγράμματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Κοινωνίας

2 της Πληροφορίας και ειδικότερα του προγράμματος ΕΝΣΕΡ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Σεχνολογίας του Τπουργείου Ανάπτυξης. Διεύθυνση προγράματος: Ε. Μαντζουράνη. Μεταδιδακτορικός ερευνητής: Γ. Βαβουρανάκης. Μάϊος-Ιούνιος 2003: Αποτύπωση βάσεων αγαλμάτων από τον Πραξιτέλη στο Μουσείο Θήβας. Aileen Ajootian, University of Mississippi. επτέμβριος 2002: Αποτύπωση του Μυκηναϊκού τάφου στην Φωστή της Νάξου. Ολγα Υιλανιώτου, ΚΑ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Καλοκαίρι 2002: Ανασκαφή και έρευνα στο Νεολιθικό οικισμό Καντού-Κουφόβουνο της Κύπρου. Καθηγήτρια Ελένη Μαντζουράνη, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αποτύπωση και γραφική αποκατάσταση των βάσεων στο Υιλιππιείον της Ολυμπίας. Peter Schultz, American School at Athens. Ιούλιος 2001: Αξονομετρικές αποκαταστάσεις της Βυζαντινής έπαυλης στο Σελ Μάδαβα Ιορδανίας. Timothy Harrison, University of Toronto : Αποτυπώσεις και γραφικές αποκαταστάσεις των αρχαίων κτιρίων στον χώρο του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως. Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακροπόλεως και 2000: Αποτύπωση και προτάσεις ανάδειξης του Τστερορωμαϊκού περιβόλου στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου. Επιτροπή υντήρησης Μνημείων Επιδαύρου. Οκτώβριος-Νοέμβριος 2000: Μελέτη ανάδειξης και συντήρησης στην Παλαιοχριστιανική Βασιλική της Αρχαίας Περίσας στην αντορίνη. Β Εφoρεία Βυζαvτιvώv Αρχαιoτήτωv Κυκλάδωv. Ευγενία Γερoύση, Β Εφoρεία Βυζαvτιvώv Αρχαιoτήτωv Κυκλάδωv. Νοέμβριος 1998: Γραφικές αποκαταστάσεις της θολωτής βασιλικής στα Σρία Δόντια της άμου. Κωνσταντίνος Σσάκος, Ευγενία Γερούση και Ιδρυμα Δημητρίου. Noέμβριoς 1996: Απoτύπωση και γραφική απoκατάσταση τωv μαρμάριvωv παλαιoχριστιαvικώv θωρακείωv της Εκατovταπυλιαvής της Πάρoυ. Β Εφoρεία Βυζαvτιvώv Αρχαιoτήτωv Κυκλάδωv. Αγγελική Μητσάνη. 1

3 ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Μελέτη της αρχιτεκτονικής του ελληνιστικού ναού των Υτερωτών Λεόντων στην Πέτρα. Temple of the Winged Lions Cultural Resource Management (TWLCRM). American Center of Oriental Research in Amman. https://www.facebook.com/twlcrm 2013 Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου μελέτης της αρχιτεκτονικής στη Βιβλιοθήκη του Αδριανού. Σο έργο τελεί υπό την αιγίδα του Σομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Σέχνης. https://www.facebook.com/pages/%ce%92%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%b9% CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85- %CE%91%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D- Hadrians-Library/

4 2012 Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου μελέτης της αρχιτεκτονικής του Ασκληπιείου στη Λισσό Κρήτης. Σο έργο τελεί υπό την αιγίδα του Σομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Σέχνης. https://www.facebook.com/pages/lissos-asclepios/

5 ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ Α. ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ Η δωρική αρχιτεκτovική της Κέας κατά τηv κλασική και ελληvιστική περίoδo. υμβoλή στηv καταvόηση τoυ Κυκλαδικoύ δωρικoύ ιδιώματoς. Διδακτoρική διατριβή. Παvεπιστήμιo Αθηvώv. Σoμέας Αρχαιoλoγίας και Iστoρίας της Σέχvης B. MOΝΟΓΡΑΥΙΕ 1. Σhe Great Temple of Amman. Σhe Architecture (Amman 1994). 2. Σο Τστερορωμαϊκό τείχος : Περίβολος τεμένους και περιμετρική στοά στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου (Αθήνα 2000). 3. Με τους Z. Σ. Fiema, R. Schick and T. Waliszewski], The Byzantine Church in Petra (Amman 2001). 4. *Με τις P. Bikai, M. Perry], Ch. Kanellopoulos, The North Ridge of Petra. Amman, in press. Γ. ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΤΜΒΟΛΕ Ε ΣΟΜΟΤ 1. Tα αρχαία λατομεία γρανίτη στη Νάξο, Aρχαιογνωσία 5 ( ) A Note on Achieving Firm Joints, Siti e Monumenti Della Giordania. Ed. L. Marino (Firenze 1994) The Architecture of the Colonnaded Street and Shops in Petra, BASOR 324 (2001) The Monumental Entrance to the Upper Market and the Trajanic Inscription at Petra: The Architectural Evidence, ADAJ 46 (2002) The Updated Plan of the Petra City Center, NEA 65.4 (2002) The Classical and Hellenistic Building Phases of the Acropolis of Ancient Karthaia, Kea, AM 118 (2003) , Plates The Layout of the Pool and Garden Complex in Petra. A Metrological Analysis, ADAJ 47 (2003) The Temples of Petra Re-examined. An Architectural Analysis, JDAI AA 119 (2004) [με την Anthi Koutsoukou] Towers from NW Andros, ABSA 85 (1990) [με τον Zbigniew T. Fiema], Doors: Fittings and Lock Mechanisms, Z. T. Fiema, C. Kanellopoulos, T. Waliszewski and R. Schick, The Byzantine Church in Petra. (Amman 2001) [με τον Talal Akashe] The Map of Petra, Central Area, BASOR 324 (2001) [με τον Harrison Eiteljorg] The CSA Propylaea Project, The International Conference on the Application of Computers in Archaeology, Herakleion, Crete, April 2-6, (2002). Eds. Doerr, Martin and Sarris Apostolos (Athens 2003) pp [με τον Rustom Mkhjan] John The Baptist Church Area (Al Maghtas, Jordan River): The Architectural Evidence, ADAJ 47 (2003)

6 14. [με τους Eleni Mantzourani και Giorgos Vavouranakis] The Klimataria- Manares Building Reconsidered, AJA (2005) [με τις Patricia M. Bikai και Shari Saunders] Gods and Vineyards at Beidha, Crossing Jordan. North American Contributions to the Archaeology of Jordan. Eds. Thomas E. Levy, P. M. Michèle Daviau, Randall W. Younker and May Shaer. (London 2007) [Με την Ερωφίλη Κόλια] Ancient Keryneia of Aigialeia: Topography and Architecture in the Sanctuary of Profitis Elias, JDAI AA 126 (2014). 17. [Με τις Patricia M. Bikai και Shari Saunders] Beidha in Jordan: A Dionysian Hall in a Nabataean Landscape, AJA (2008), [με τους Bronwen Wickkiser and Peter Schultz] The Thymele at Epidauros, AJA (2014). 19. Chapter 20. Architectural Study and 3D Modelling of the Church and the Chapel at Jabal Harun, στο: Z.T. Fiema and J. Frosen (εκδ.), Petra the Mountain of Aaron. Vol. II. Helsinki, in press. 20. *με την Lara. G. Tohme] A True Kufic Inscription in the Kapnikarea Church of Athens; Σhe Kingship/Dominion of God -Pantokrator, Al-Masaq. Islam and the Medieval Mediterranean 20 (2008) [Mε την Ελένη Ζαββού] The Agora of Gytheion, ABSA 109 (2014). 22. Ο Μαρινάτος στο Μεσαίο τενό των Θερμοπυλών, στο: N. Μαρινάτου και Ε. Μαντζουράνη (εκδ.), Πεπραγμένα του υμποσίου αφιερωμένου στη ζωή και το έργο του πυρίδωνος Μαρινάτου, Παν/μιο Αθηνών, Μαϊου 2012 (υπό έκδοση). 23. Με τη Λυδία Παλαιοκρασσά+ Η αρχιτεκτονική του κτιρίου Δ στην Αγορά της αρχαίας Άνδρου. ΑΡΧΙΣΕΚΣΩΝ. Σιμητικός τόμος στον Μανόλη Κορρέ. B.K. Λαμπρινουδάκης, Ε. Μπουρνιά, Κ. Ζάμπας, A. Ohnesorg (εκδ). Αθήνα- Μόναχο

7 Aπό τη δημοσίευση αρ. Β.1. 6

8 7

9 Aπό τη δημοσίευση αρ. Β.4. 8

10 Aπό τη δημοσίευση αρ. 3. 9

11 Aπό τη δημοσίευση αρ

12 Aπό τη δημοσίευση αρ

13 Aπό τη δημοσίευση αρ

14 Aπό τη δημοσίευση αρ

15 Aπό τη δημοσίευση αρ

16 Aπό τη δημοσίευση αρ

17 Aπό τη δημοσίευση αρ

18 17

19 Aπό τη δημοσίευση αρ

20 Aπό τη δημοσίευση αρ