ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ (adsorption)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ (adsorption)"

Transcript

1 Εισαγωγή Προσρόφηση είναι η διεργασία κατά την οποία μόρια ενός αερίου ή υγρού έρχονται σε επαφή και προσκολλώνται σε μία στερεή επιφάνεια. [Σε αντίθεση, απορρόφησηabsortion είναι η διαλυτοποίηση των μορίων μέσα στο μέσο συλλογής, κυρίως σε υγρά]. Χρησιμοποιείται από τη δεκαετία του 50. Η προσρόφηση χρησιμοποιείται για την αφύγρανση ενός αέριου ρεύματος μαζί με τον έλεγχο σειράς περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως: ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ (adsorption) Απομάκρυνση ιχνών (<100 ppm) αερίων με ιδιαίτερη οσμή Συγκέντρωση και ανάκτηση διαλυτών: βιομηχανία ημιαγωγών, χημική βιομηχανία κτλ. (βενζόλιο, αιθανόλη, φρεον, κτλ) Εκπλήρωση των απαιτήσεων σε εκπομπές VOC (τυπικά, η προσρόφηση είναι αποτελεσματική για κάθε οργανική ουσία με ΜΒ μεγαλύτερο από ~45 για συγκεντρώσεις από 10 μέχρι ppm). Απομάκρυνση ιχνών από επικίνδυνους αέριους ρύπους (HAPs), όπως: πολυκυκλικές οργανικές ενώσεις, διοξίνες, φουράνια, εντομοκτόνα, φαινολικές ενώσεις κτλ. Cooper & Alley: Κεφάλαιο 12 Απομάκρυνση ατμών υδραργύρου. N. Ανδρίτσος Προσρόφηση 2/38 Εισαγωγή Εισαγωγή Η διεργασία προσρόφησης διακρίνεται σε φυσική και χημική -2 μηχανισμοί Η προσρόφηση δε συνιστάται εάν το αέριο προς επεξεργασία περιέχει σημαντικές ποσότητες σωματιδίων ή άλλων υλικών που μπορούν να φράξουν το προσροφητικό υλικό. Όταν απομακρύνονται οργανικές ουσίες θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η συγκέντρωση του αερίου δεν υπερβαίνει το 25% του κατώτερου επιπέδου εκρηξισιμότητας (LEL). Εναλλακτική μέθοδος: καύση. E: Παραδείγματα από την καθημερινή μας ζωή; Φυσική Προσρόφηση (Προσρόφηση van der Waals): ασθενής δεσμός του μορίου του αερίου με το στερεό οι δυνάμεις ηλεκτροστατικές (δυνάμεις van der Waals) αντιστρεπτή διεργασία (με θέρμανση ή μείωση της πίεσης) εξώθερμη-απελευθερώνεται θερμότητα (~ 0,1 kcal/mole) Χημειορρόφηση (π.χ. μετατροπή SO 2 σε SO 3 σε ενεργό άνθρακα, προσρόφηση Η 2 S σε οξείδια Fe) χημική σύνδεση με αντίδραση (υπάρχει πραγματικός χημικός δεσμός) μη-αντιστρεπτή διεργασία ισχυρά εξώθερμη διεργασία (~ 10 kcal/mole) [~ίδιες θερμότητες με αντιδράσεις] N. Ανδρίτσος Προσρόφηση 3/38 N. Ανδρίτσος Προσρόφηση 4/38

2 Παράδειγμα Ορισμοί Προσροφήσιμο μέσο? Προσροφητικό μέσο (στερεό υπόστρωμα) Προσρόφημα Το στερεό υπόστρωμα πάνω στο οποίο επιτελείται η προσρόφηση καλείται προσροφητικό μέσο ή προσροφητής (adsorbent, sorbent). Τα προσροφούμενα είδη είναι το προσροφήσιμο υλικό (adsorptive) Προκαταρκτικό διάγραμμα ροής για ένα σύστημα ανάκτησης διαλύτη (τολουολίου/οξικό αιθύλιο) με προσρόφηση σε σταθεροποιημένη κλίνη άνθρακα. Το προσροφημένο υλικό είναι το προσρόφημα (adsorbate, sorbate) Προσρόφηση συμβαίνει στις εσωτερικές επιφάνειες των πόρων N. Ανδρίτσος Προσρόφηση 5/38 N. Ανδρίτσος Προσρόφηση 6/38 Μηχανισμοί Προσρόφησης Προσροφητικά Μέσα Στάδιο 1: ιάχυση στην επιφάνεια του προσροφητικού Στάδιο 2: Μεταφορά στους πόρους του προσροφητικού Μόρια ρύπων Στάδιο 3: ημιουργία μονοστιβάδας της προσροφημένης ουσίας Ενεργοποιημένος (ή ενεργός) άνθρακας Ενεργοποιημένη αλουμίνα (ή και βωξίτη) άμορφα Silica Gel Μοριακά κόσκινα (Molecular Sieves, zeolite) κρυσταλλικό Συνθετικά πολυμερή Πολικοί και Μη-πολικοί προσροφητές Παράγοντες που επιδρούν στην χωρητικότητα ενός προσροφητή: ειδική επιφάνεια (surface area) το μέγεθος και η κατανομή των πόρων πολικότητα (polarity). Γρήγορο στάδιο Τυπικό μέγεθος κόκκων μιας κλίνης: ~1 mm N. Ανδρίτσος Προσρόφηση 7/38 N. Ανδρίτσος Προσρόφηση 8/38

3 Προσροφητικά Μέσα: ενεργοποιημένος άνθρακας (activated coal). Ο κοινότερος προσροφητής ιάφορα υλικά Παράγεται από πολλά ανθρακούχα υλικά (τσόφλι καρύδας, οστά, ξύλο, κάρβουνο, petcoke ), κυρίως από πισσούχο άνθρακα «Ενεργοποίηση»: η διεργασία με την οποία παράγεται η πορώδης δομή (αύξηση της επιφάνειας), ουσιαστική για την αποτελεσματική προσρόφηση. Αρχικά η «ενανθράκωση» (πυρόλυση-θέρμανση χωρίς αέρα) και εν συνεχεία εκτίθεται σε οξειδωτική ατμόσφαιρα ( C) Προσελκύει τα μη-πολικά μόρια (π.χ. υδρογονάνθρακες, διαλύτες, οσμές) Τυπικές ειδικές επιφάνειες: m 2 /g [πόροι: 4-30 Å] ιαστάσεις: 4 x 6 and 4 x 20 mesh Για απομάκρυνση υδραργύρου θα πρέπει να εμποτιστεί με ιώδιο ή θείο Προσροφητικά Μέσα: ενεργοποιημένος άνθρακας (activated coal). Ιδιότητες Ενεργού Άνθρακα Για τη μείωση της πτώσης πίεσης σε σταθεροποιημένη κλίνη, χρησιμοποιείται άνθρακας σε κοκκώδη μορφή ή σε πελέτες. Μέγεθος κόκκου: ~ 1-2 mm N. Ανδρίτσος Προσρόφηση 9/38 N. Ανδρίτσος Προσρόφηση 10/38 Προσροφητικά Μέσα: ενεργοποιημένος άνθρακας Προσροφητικά Μέσα: Ενεργοποιημένη Αλουμίνα ιάφοροι τρόποι χαρακτηρισμού του ενεργ. άνθρακα Αριθμός τετραχλωράνθρακα (carbon tetrachloride activity): ο λόγος της μάζας του CCl 4 που προσροφάται ανά μονάδα μάζας του προσροφητή (ASTM D ). [g CCl 4 /100 g άνθρακα] Παρομοίως, αριθμός ιωδίου [g Ι 2 /100 g άνθρ.] Από το 1993, χρησιμοποιείται το n-βουτάνιο Αρ. CCl 4 =2,57 x Αρ. βουτάνιου (ASTM D ). Παρασκευάζεται με θερμική ενεργοποίηση αλουμίνας ή βωξίτη (σε αδρανή ατμόσφαιρα) Κυρίως για ξήρανση αερίων Μέγεθος κόκκων: 3-8 mm, Ειδική επιφάνεια ~ 300 m 2 /g Αναγέννηση με θέρμανση σε θερμοκρασία C Εφαρμογές: ξήρανση, απομάκρυνση οξέων, προσρόφηση υδρογονανθράκων κτλ. Ιδιότητες Ενεργής Αλουμίνας Air Pollution Engineering Manual (1992) Ενεργός άνθρακας, «κολλημένος» επάνω σε ένα φίλτρο. N. Ανδρίτσος Προσρόφηση 11/38 N. Ανδρίτσος Προσρόφηση 12/38

4 Προσροφητικά Μέσα: Μοριακά κόσκινα Σε αντίθεση με τους άλλους προσροφητές έχουν κρυσταλλική δομή Κρυσταλλικοί ζεόλιθοι Ομοιόμορφοι πόροι για τον επιλεκτικό διαχωρισμό ουσιών με το μέγεθος και το σχήμα. Κυρίως για αφαίρεση υγρασίας Προσροφητικά Μέσα: Μοριακά κόσκινα Ιδιότητες Μοριακών κόσκινων Μοριακό κόσκινο 13X [www.mb.uni-siegen.de/ e/ifft3/gasadsrp.htm] N. Ανδρίτσος Προσρόφηση 13/38 N. Ανδρίτσος Προσρόφηση 14/38 Προσροφητικά Μέσα: Silica Gel Προσροφητικά Μέσα: Silica Gel H 2 O H 2 O H 2 O OH OH heating OH OH O Υδρόφιλο Υδρόφοβο Παρασκευή: διάλυμα πυριτικού νατρίου οξινίζεται και παράγεται ένα ζελατινώδες κατακρήμνισμα το οποίο, αφού πλυθεί και αφυδατωθεί, παράγει το άχρωμο silica gel. Για την ορατή ένδειξη της υγρασία του προστίθεται τετρακοβαλτιούχο αμμώνιο, (NH 4 ) 2 CoCl 4. Αυτό κάνει το υλικό να είναι μπλέ όταν είναι άνυδρο και ροζ όταν έχει υγρασία. Ιδιότητες Silica Gel Χρησιμοποιείται κυρίως για αφαίρεση υγρασίας Air Pollution Engineering Manual (1992) N. Ανδρίτσος Προσρόφηση 15/38 N. Ανδρίτσος Προσρόφηση 16/38

5 ιεργασίες προσρόφησης και Προσροφητικά Μέσα Φυσικές ιδιότητες Προσροφητικών Μέσων EPA, Control of Gaseous Emissions N. Ανδρίτσος Προσρόφηση 17/38 N. Ανδρίτσος Προσρόφηση 18/38 Μη-αναγεννήσιμα Προσροφητικά Συστήματα Ισόθερμες Η ικανότητα ενός προσροφητή να προσροφήσει μία συγκεκριμένη ουσία είναι ανάλογη του ΜB της ουσίας και αντιστρόφως ανάλογη της τάσης ατμών της. Τα περισσότερα δεδομένα προσδιορίζονται σε συνθήκες ισορροπίας, δηλαδή στη μέγιστη δυνατή ποσότητα ατμών που μπορεί να προσροφηθεί στις δεδομένες συνθήκες. ύο οι κυριότερες μεταβλητές: θερμοκρασία και πίεση ύο ειδών διαγράμματα ισορροπίας: (α) ισόθερμες - σε σταθερή Τ, και (β) ισοβαρείς - σε σταθερή P. EPA, Control of Gaseous Emissions Η ισόθερμος καμπύλη δείχνει την ικανότητα προσρόφησης ως προς τη μερική πίεση (ή τη συγκέντρωση) της προσροφούμενης ουσίας σε μία θερμοκρασία N. Ανδρίτσος Προσρόφηση 19/38 N. Ανδρίτσος Προσρόφηση 20/38

6 Ισόθερμος Langmuir Ισόθερμος Langmuir (ΙΙ) Ισόθερμος Langmuir Ισόθερμος Langmuir: η μάζα του προσροφημένης ουσίας ανά μονάδα μάζας του προσροφητικού μέσου σε ισορροπία και σε συγκεκριμένη θερμοκρασία. Επειδή C a, C b, C a σταθερές kp 1 a kp 1 2 p 1 k2 p a k k 1 1 Ρυθμός προσρόφησης Ρυθμός εκρόφησης Στην ισορροπία r C p(1 f) r d a d a C f Cp a r r f a b Cp C Για μονομοριακή κάλυψη, η μάζα της προσροφημένης ουσίας ανά μονάδα μάζας του προσροφητή είναι ανάλογη τους κλάσματος της προσροφημένης επιφάνειας ' a a C f a C a,c d, C a : σταθερές f: κλάσμα της καλυμμένης επιφάνειας p: μερική πίεση της προσροφούμενης ουσίας d f 1-f Για πολύ χαμηλή p a k p Για πολύ υψηλή p k a k Ενδιάμεσες τιμές n a k p Εξίσωση Freundlich α p Ισόθερμες προσρόφησης για ενεργό άνθρακα N. Ανδρίτσος Προσρόφηση 21/38 N. Ανδρίτσος Προσρόφηση 22/38 Ισόθερμος Freundlich n a k p υναμικό προσρόφησης Για την επίδραση της θερμοκρασίας στην ικανότητα του προσροφητή. υναμικό προσρόφησης (Goldman & Polanyi, 1928): η μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας η οποία συνοδεύει τη συμπίεση ενός γραμμομορίου ατμού από τη μερική πίεση ισορροπίας p eq στη κορεσμένη τάση ατμών p v σε θερμοκρασία προσρόφησης T. p G RTln p v eq Dubinin (1947): όταν παρόμοια αέρια (π.χ. το i και το j) προσροφώνται στο ίδιο προσροφητή, τα δυναμικά προσρόφησης ανά γραμμομοριακό όγκο V είναι σχεδόν ίσα: RT p v RT p v ln ln V' p V' p eq i eq j Οι ισόθερμες προσρόφησης μπορούν να παραχθούν με αρκετές πειραματικές μεθόδους. N. Ανδρίτσος Προσρόφηση 23/38 N. Ανδρίτσος Προσρόφηση 24/38

7 υναμικό προσρόφησης Grant & Manes, 1966: Γραφικές παραστάσεις του δυναμικού προσρόφησης για υδρογονάνθρακες και ορισμένα αέρια που περιέχουν θείο. Αντί για πιέσεις, p, χρησιμοποιούνται οι πτητικότητες, f υναμικά προσρόφησης για HC και για αέρια Η ικανότητα προσρόφησης του άνθρακα Ουσίες με ΜΒ >130 Ουσίες χαμηλής πτητικότητας προσροφούνται ισχυρά και η απομάκρυνσή τους κατά την αναγέννηση είναι δύσκολη. Ουσίες με ΜΒ<45 Ουσία με υψηλή πτητικότητα, δεν προσροφάται εύκολα. Υψηλή θερμοκρασία Η υψηλή κινητική ενέργεια κάνει το μόριο να απομακρύνεται από την επιφάνεια του άνθρακα Υψηλή περιεκτικότητα σε σωματίδια Μπορεί να συμβεί «απόφραξη» των πόρων χαμηλή απόδοση N. Ανδρίτσος Προσρόφηση 25/38 N. Ανδρίτσος Προσρόφηση 26/38 Επίδραση της υγρασίας Σύστημα προσρόφησης σε σταθεροποιημένη κλίνη Η υγρασία θα καλύψει τους πόρους και την επιφάνεια του προσροφητή μείωση της απόδοσης συλλογής και της χωρητικότητας Στάδιο προσρόφησης Στάδιο εκρόφησης Ισόθερμες προσρόφησης για τολουόλιο, τριχλωροαιθυλένιο και ατμό. Ποσότητα του τριχλωροαιθυλένιου ως συνάρτηση της σχετικής υγρασίας. N. Ανδρίτσος Προσρόφηση 27/38 N. Ανδρίτσος Προσρόφηση 28/38

8 Σύστημα προσρόφησης σε σταθεροποιημένη κλίνη Το κύμα προσρόφησης και η καμπύλη διέλευσης σε κλίνη ενεργού άνθρακα Κατανομή της συγκέντρωσης κατά μήκος μιας στήλης Ζώνη προσρόφησης Καμπύλη διέλευσης Ζώνη κορεσμού Καθαρή ζώνη Σημείο διακοπής Ζώνη προσρόφησης N. Ανδρίτσος Προσρόφηση 29/38 N. Ανδρίτσος Προσρόφηση 30/38 Σύστημα ρευστοστερεάς κλίνης Άλλα συστήματα- Σύστημα περιστρεφόμενης κλίνης - Εξαιρετική επαφή αερίου στερεού -Απουσία κύκλου θέρμανσης -Συχνά για προσρόφηση SO 2 Σχηματικό διάγραμμα ρευστοποιημένης κλίνης προσρόφησης τύπου Purasiv HR. N. Ανδρίτσος Προσρόφηση 31/38 N. Ανδρίτσος Προσρόφηση 32/38

9 Πτώση πίεσης σε μία σταθεροποιημένη κλίνη 1,68-0,59 mm Εμπειρική (απλούστερη) σχέση της Union Carbide Σχέση Ergun 3 P dp g 150(1 ) 2 dg p 1, 75 D(1 )G P: πτώση πίεσης D: βάθος κλίνης ε : κλάσμα κενού G: φαινομενική μαζική παροχή μ g : ιξώδες αερίου d p : διάμετρος σωματιδίων Τυπική περιοχή λειτουργίας : <50 mm H 2 O, 7<V<33 m/min προσδιορισμός Μέγιστο Ύψος Κλίνης Προσροφητή 4,76-2 mm V P 0,37D 100 1,56 P: πτώση πίεσης κλίνης, σε in. H 2 O V: ταχύτητα αερίου (ισχύει για ft/min) D: ύψος κλίνης, (~5-50 inches) d p : 4x6 mesh μέγεθος άνθρακα (2x6 mm) N. Ανδρίτσος Προσρόφηση 33/38 N. Ανδρίτσος Προσρόφηση 34/38 Παράδειγμα 12.1 Κλίνη ενεργού άνθρακα µε διαστάσεις 12 ft 6 ft 2 ft (βάθος) χρησιμοποιείται σε σύστημα ανάκτησης βενζολίου. Το σύστημα είναι συνδεδεμένο για μία ώρα και στη συνέχεια αναγεννάται για άλλη μία ώρα. Το εισερχόμενο ρεύμα αέρα περιέχει 5000 ppm βενζολίου (κατ' όγκο) σε 1 atm και 100 F. Η προσροφητική ικανότητα λειτουργίας της κλίνης είναι 10 lb m βενζολίου ανά 100 lb m άνθρακα. Οι φυσικές ιδιότητες του άνθρακα είναι οι ακόλουθες: πυκνότητα = 30 lb m /ft 3, κλάσμα κενού όγκου = 0,40 και μέγεθος σωματιδίων 4 10 mesh (0,011 ft). Να προσδιοριστεί η πτώση πίεσης κατά μήκος της κλίνης από (α) Εξ.(12.13) (β) Εξ.(12.14) (γ) Σχήμα P d p g 150(1 ) 1, 75 2 D(1 )G dg V P 0,37D 100 p 1,56 Αναγέννηση Όταν η κλίνη γίνεται σχεδόν κορεσμένη, η ροή διακόπτεται και η κλίνη «αναγεννάται», ώστε να προκληθεί εκρόφηση. Ανάκτηση του προσροφητή και αξιοποίηση του προσροφήματος. Η αναγέννηση επιτελείται με πολλούς τρόπους ανάλογα με τον τύπο του προσροφητή Κύκλος θερμοκρασίας (αργό στάδιο)[κοινό τρόπος, ροή θερμού αέρίου κατ αντιρροή στην κλίνη] Κύκλος πίεσης Απογύμνωση με αδρανές αέριο 7540 U Φαινομενική 104 ft / minταχύτητα: P / ft 8 in.h O P 16 in.h O N. Ανδρίτσος Προσρόφηση 35/38 N. Ανδρίτσος Προσρόφηση 36/38

10 Κατανάλωση ατμού ανά μονάδα μάζας του διαλύτη που ανακτάται Flowchart of a three-bed (deep bed) absorber Ένα καλά σχεδιασμένο σύστημα έχει κατανάλωση ατμού στην περιοχή 1-4 kg ατμού/kg του διαλύτη που ανακτάται ή 0,2-0,4 kg ατμού/kg άνθρακα. Σε μία συνεχή λειτουργία απαιτούνται τουλάχιστον 2 μονάδες προσρόφησης. N. Ανδρίτσος Προσρόφηση 37/38 N. Ανδρίτσος Προσρόφηση 38/38 Activated Carbon & Solvent Recovery- Adsorption of VOC & Odours N. Ανδρίτσος Προσρόφηση 39/38

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΥΓΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΕ ΣΤΗΛΕΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΥΓΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΕ ΣΤΗΛΕΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ιεργασίεςπου εφαρµόζονται συνήθως στην επεξεργασία του πόσιµου νερού Κροκίδωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΔΑΜΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΔΑΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΧIΤΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΣΜΩΝ ΣΤΟ Κ.Ε.Λ. ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ/ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ (PURAFIL) ΜΕΛΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Δρ.Ν.Καλογεράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Βασικά Χαρακτηριστικά Φυσικού Αερίου

Κεφάλαιο 2. Βασικά Χαρακτηριστικά Φυσικού Αερίου Κεφάλαιο 2 Βασικά Χαρακτηριστικά Φυσικού Αερίου 2.1 Εισαγωγή Το φυσικό αέριο είναι ένα µίγµα αερίων υδρογονανθράκων µε κυµαινόµενες ποσότητες άλλων αερίων, που θεωρούνται ως ακαθαρσίες. Το φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ HO 3 S Εφαρµογή της Ιοντοεναλλαγής SO 3 H SO 3 H στην Επεξεργασία Νερού & Υδατικών ιαλυµάτων HO 3 S SO 3 H Πτυχιακή SO 3 HΕργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Υπεύθυνη καθηγήτρια: ΕΛΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Υπεύθυνη καθηγήτρια: ΕΛΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ 0 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΛΕΚΤΙΚΩΝ ΖΕΟΛΙΘΙΚΩΝ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Υπεύθυνη καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCTION UNIT HYDROGEN FROM NATURAL GAS

PRODUCTION UNIT HYDROGEN FROM NATURAL GAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. PRODUCTION UNIT HYDROGEN FROM NATURAL

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ»

«ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προσρόφηση Πετρελαικών Ρύπων σε Φυσικό και Τροποποιημένο Λιγνίτη» Ποθουλάκη Δέσποινα Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΟΥ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΟΥ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Ειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 Καταλυτική πυρόλυση βαρέων κλασμάτων πετρελαίου για την παραγωγή καυσίμων

Κεφάλαιο 12 Καταλυτική πυρόλυση βαρέων κλασμάτων πετρελαίου για την παραγωγή καυσίμων Κεφάλαιο 12 Καταλυτική πυρόλυση βαρέων κλασμάτων πετρελαίου για την παραγωγή καυσίμων 12.1 Γενικά για τα καύσιμα Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 τα καύσιμα και γενικότερα τα ενεργειακά θέματα βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι. (Συµπληρωµατικές σηµειώσεις σε θέµατα ιαχωρισµών) Α. Εκχύλιση κατ' αντιρροή. Β. Εκχύλιση στερεάς φάσης

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι. (Συµπληρωµατικές σηµειώσεις σε θέµατα ιαχωρισµών) Α. Εκχύλιση κατ' αντιρροή. Β. Εκχύλιση στερεάς φάσης ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι (Συµπληρωµατικές σηµειώσεις σε θέµατα ιαχωρισµών) Α. Εκχύλιση κατ' αντιρροή Β. Εκχύλιση στερεάς φάσης Αθήνα, Ιανουάριος 2005 A. ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΚΑΤ' ΑΝΤΙΡΡΟΗ - ΣΥΣΚΕΥΗ CRAIG A.1 Θεωρία Η εκχύλιση

Διαβάστε περισσότερα

12. Διεργασίες επεξεργασίας νερού

12. Διεργασίες επεξεργασίας νερού Γενικά Τα φυσικά νερά, κυρίως τα επιφανειακά, δεν πληρούν ποτέ τις προδιαγραφές ποιότητας που τίθενται από τη νομοθεσία για το «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης». Θα πρέπει συνεπώς να απομακρυνθούν κάποια ανεπιθύμητα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ... 9. Κεφάλαιο 2 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ, ΓΡΑΜΜΟΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ... 25

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ... 9. Κεφάλαιο 2 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ, ΓΡΑΜΜΟΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ... 25 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ... 9 Εισαγωγή. Μετρικά συστήματα. Διεθνές Σύστημα Μονάδων. Θερμοκρασία. Άλλες κλίμακες θερμοκρασιών. Ορθή και λανθασμένη χρήση των μονάδων. Μέθοδος του συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ ΜΕΣΩ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ ΜΕΣΩ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Βασίλη Ράπτη: ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ ΜΕΣΩ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα των Φυσικών Διεργασιών Ιωάννινα 2009 ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Σ. ΜΑΡΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Σ. ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διερεύνηση δυνατοτήτων παρασκευής κεραμικών μαζών από ιπτάμενη τέφρα (Ι.Τ.) του ΑΗΣ Αχλάδας-Μελίτης για την παραγωγή φίλτρων. ΤΣΕΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ Εισαγωγή Ο περιορισµός της ανάπτυξης και δράσης των µικροοργανισµών µπορεί να επιτευχθεί µε µείωση του διαθέσιµου νερού. Στην ξήρανση των τροφίµων επιδιώκεται η αποµάκρυνση του µεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους αναλυτικούς διαχωρισμούς

Εισαγωγή στους αναλυτικούς διαχωρισμούς Εισαγωγή στους αναλυτικούς διαχωρισμούς Διαχωρισμός: απομόνωση του αναλύτη από πιθανές παρεμποδίζουσες ουσίες καταβύθιση απόσταξη εκχύλιση Εισαγωγή στους αναλυτικούς διαχωρισμούς Κλασική εκχύλιση [S] οργ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Ν. Ανδρίτσος Στόχος του μαθήματος - Προσέγγιση Το μάθημα πραγματεύεται βασικά τα προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τους τρόπους αντιμετώπισής τους. Ακόμη, γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ Φ. Ρήγας Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ Χηµικός Μηχανικός - Υγιεινολόγος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικειµενικός στόχος του ελέγχου της ατµοσφαιρικής ρύπανσης είναι η διατήρηση της ατµόσφαιρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Πειραματικός προσδιορισμός συντελεστών οκτανόλης νερού με χρήση υγρής μικροεκχύλισης» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΜΑΣΤΡΟΜΙΧΑΛΗ ΑΝΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ «Ανάπτυξη και ιδιότητες Λεπτών Υμενίων ΝiΟπου αναπτύχθηκαν με Ιοντοβολή. Βελτίωση λειτουργικότητας ως Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ... 9. Κεφάλαιο 2 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ, ΓΡΑΜΜΟΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ... 25

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ... 9. Κεφάλαιο 2 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ, ΓΡΑΜΜΟΜΟΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑ... 25 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ... 9 Εισαγωγή. Μετρικά συστήματα. Διεθνές Σύστημα Μονάδων. Θερμοκρασία. Άλλες κλίμακες θερμοκρασιών. Ορθή και λανθασμένη χρήση των μονάδων. Μέθοδος του συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Αργό Πετρέλαιο

Κεφάλαιο 6. Αργό Πετρέλαιο Κεφάλαιο 6 Αργό Πετρέλαιο 6.1 Ιστορικό Το ακατέργαστο ή αργό πετρέλαιο, και ένας περιορισµένος αριθµός προϊόντων πετρελαίου όπως η άσφαλτος, η πίσσα, και η νάφθα ήταν γνωστά και έχουν χρησιµοποιηθεί σποραδικά

Διαβάστε περισσότερα

10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2015.

10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2015. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΘΜΙΔΩΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (PSA) ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2) ΑΠΟ ΑΠΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ Γ.Ν. Νικολαΐδης, Μ.Χ. Γεωργιάδης Τμήμα Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή και αριστοποίηση χημικών αντιδραστήρων

Επιλογή και αριστοποίηση χημικών αντιδραστήρων Ενότητα 6 Επιλογή και αριστοποίηση χημικών αντιδραστήρων 6.1 Εισαγωγή Αφού είδαμε τις γενικές αρχές του σχεδιασμού και συζητήσαμε τις τεχνικές και μεθόδους καθώς και τους εμπειρικούς κανόνες που υπεισέρχονται,

Διαβάστε περισσότερα

µονάδες παραγωγής ενέργειας και βιοµηχανικές µονάδες

µονάδες παραγωγής ενέργειας και βιοµηχανικές µονάδες ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ Γενικά µε τον όρο ατµόσφαιρα περιγράφουµε το µίγµα των αερίων µαζών που περιβάλλει την γη. Η χηµική σύσταση και η θερµοκρασία της ατµόσφαιρας ποικίλουν ανάλογα µε το ύψος από τη γη. Η ατµόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΟ ΚΑΥΣΙΜΟ Επιμέλεια: Αλεξίου Μάριος Αρ. Μητρώου: 03100425 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα