Eνεργειακός σχεδιασµός νέων και υφιστάµενων κτιρίων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eνεργειακός σχεδιασµός νέων και υφιστάµενων κτιρίων"

Transcript

1 APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ - ΠOΛYTEXNIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN - EPΓAΣTHPIO OIKOΔOMIKHΣ KAI ΦYΣIKHΣ TΩN KTIPIΩN Σηµειώσεις για το µικρής διάρκειας σεµινάριο του Tµήµατος Kεντρικής Mακεδονίας του Tεχνικού Eπιµελητηρίου Eλλάδας µε γενικό τίτλο Eνεργειακός σχεδιασµός νέων και υφιστάµενων κτιρίων και µε θέµα: OΙΚOΔOΜΙΚEΣ ΕΠΕΜΒAΣΕΙΣ ΣΤO ΚΤΙΡΙΑΚO ΚEΛΥΦOΣ NEΩN KAI YΦIΣTAMENΩN KTIPIΩN ΓIA TH BEΛTIΩΣH THΣ ΘEPMIKHΣ TOYΣ ΣYMΠEPIΦOPAΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ AΡΑΒΑΝΤΙΝOΣ αναπληρωτής καθηγητής Tµήµατος Πολιτικών Mηχανικών A.Π.Θ. ΘEΣΣAΛONIKH, IANOYAPIOΣ

2 OΙΚOΔOΜΙΚEΣ ΕΠΕΜΒAΣΕΙΣ ΣΤO ΚΤΙΡΙΑΚO ΚEΛΥΦOΣ NEΩN KAI YΦIΣTAMENΩN KTIPIΩN ΓIA TH BEΛTIΩΣH THΣ ΘEPMIKHΣ TOYΣ ΣYMΠEPIΦOPAΣ 1. EΙΣΑΓΩΓΗ H ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων έχει να αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια σε ένα από τα σηµαντικότερα θέµατα της ενεργειακής πολιτικής των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών. Kαι αυτό επειδή ο τοµέας της κατοικίας και εν γένει τα κτίρια, που αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος του τριτογενούς τοµέα, καταναλώνουν περισσότερο από το 40% της συνολικής καταναλισκόµενης ενέργειας στην Eυρωπαϊκή Ένωση. Mάλιστα, καθώς το κτιριακό δυναµικό διαρκώς αναπτύσσεται, αναµένεται να αυξηθεί και η ενεργειακή κατανάλωση και κατ' επέκταση οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, ενός αερίου που θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυντικό για το περιβάλλον. Έτσι, η εξοικονόµηση ενέργειας και η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων έχουν αναδειχθεί σε µία από τις σηµαντικότερες προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής. Πέρα όµως από την αδήριτη ανάγκη για µια ορθολογικότερη ενεργειακή πολιτική, δεν παύει να υφίισταται και η ουσία του πράγµατος, δηλαδή το γεγονός ότι το κέλυφος του κτιρίου είναι αυτό που προστατεύει το κτίριο, είναι αυτό που δέχεται την επίδραση ενός πλήθους εξωγενών παραγόντων (θερµοκρασίας, υγρασίας, θορύβων, ηλιακής ακτινοβολίας, ανέµων κ.τ.λ.) και παίζει ένα ρυθµιστικό ρόλο στη διαµόρφωση του εσωκλίµατος του. Προκειµένου να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά σ' αυτό το ρόλο του, οφείλει να διασφαλίζει επαρκή προστασία έναντι όλων αυτών των παραγόντων. Tο εσώκλιµα του κτιρίου αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες που καθορίζουν το αίσθηµα της άνεσης ή της δυσφορίας στα άτοµα που κατοικούν ή εργάζονται σ αυτό. Kαι προφανώς η εξασφάλιση αυτού του αισθήµατος άνεσης αποτελεί την προϋπόθεση για τη διαµόρφωση συνθηκών ευχάριστης διαβίωσης και εργασίας. Σήµερα η αλµατώδης πρόοδος της τεχνολογίας προσφέρει αυτή τη δυνατότητα σε πολύ ικανοποιητικό βαθµό, επιτρέποντας παράλληλα και την καλή ενεργειακή συµπεριφορά του κτιρίου, επιτυγχάνει δηλαδή το βέλτιστη ενεργειακή πρόσοδο µε τη µικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. Aρκεί προς τούτο να τηρούνται ορισµένοι κανόνες οικοδοµικής και φυσικής των κατασκευών κατά την ανέγερση ενός νέου κτιρίου. Δεν συµβαίνει όµως το ίδιο και µε ένα παλαιό κτίριο. Eίτε επειδή τα κριτήρια για την απόκτηση ικανοποιητικών συνθηκών άνεσης ήταν στο παρελθόν διαφορετικά και πρόβαλαν µικρότερες απαιτήσεις, είτε επειδή η τεχνολογία δεν είχε να προσφέρει τη σωρεία των προϊόντων και των εναλλακτικών λύσεων είτε ακόµη επειδή η ενεργειακή κρίση της δεκαετίας του 70 δεν είχε ταράξει την ανθρώπινη ευδαιµονία και επέτρεπε την αλόγιστη κατανάλωση ενέργειας, οι παλαιές κατασκευές θεωρούνται σήµερα ενεργοβόρες και ενίοτε ασύµφορες προς χρήση. Ωστόσο, υπάρχει πάντα η δυνατότητα για οικοδοµικές βελτιώσεις που θα µπορούν να αναβαθµίσουν 2

3 ενεργειακά ένα παλαιό κτίριο και πολλές φορές µάλιστα να το καταστήσουν ενεργειακά εφάµιλλο µε ένα καινούργιο, χωρίς το κόστος τέτοιων πρωτοβουλιών να θεωρείται δυσβάστακτο ή αποτρεπτικό. 2. TO ΘEΣMIKO ΠΛAIΣIO 2.1. O κανονισµός θερµοµόνωσης και η ανάγκη αντικατάστασής του O µέχρι πρόσφατα ισχύων κανονισµός θερµοµόνωσης κτιρίων, που είχε τεθεί σε ισχύ στη χώρα µας από το 1979 και που κατ' ουσίαν ήταν αυτός που καθόριζε τις απαιτήσεις για τη θερµική προστασία των κατασκευών και επέβαλλε τη σύνταξη σχετικής µελέτης θερµοµόνωσης για κάθε νέο κτίριο ή προσθήκη σε υφιστάµενη κατασκευή αποτελούσε τµήµα ενός ανολοκλήρωτου µάλλον νοµοθετικού πλαισίου σε θέµατα φυσικής των κτιρίων, που όµως λειτούργησε ικανοποιητικά για περίπου 30 χρόνια. Ωστόσο, στον κανονισµό δεν γινόταν καµία µνεία για τα υφιστάµενα κτίρια και τους τρόπους θερµικής προστασίας του κελύφους τους. Γι αυτά ούτε υποχρέωση υπήρχε από τους ιδιοκτήτες τους ούτε υπόδειξη ή έστω παρότρυνση µε την ανάπτυξη κάποιας πολιτικής κινήτρων για την ενεργειακή τους ανάπλαση. Oι υφιστάµενες κατασκευές αφέθηκαν να λειτουργούν ενεργοβόρα και χωρίς προοπτικές βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης µέχρι εξαντλήσεως του κύκλου της ζωής τους. H χώρα µας, αν και καθυστερηµένα, συµµορφώθηκε πρόσφατα (µόλις τον τελευταίο χρόνο) µε το κοινοτικό δικαιο που την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον έχει θέσει σε ισχύ ένα πυκνό πλέγµα οδηγιών και κανονισµών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, τόσο των νεόδµητων όσο και των υφισταµένων. Bάση της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τοµέα της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων αποτελεί η Oδηγία 2002/91/EK για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, η οποία εφαρµόζεται ήδη στα κράτη - µέλη της Eυρωπαϊκής Ένωσης µέσω των αναγκάιων νοµοθετηµάτων και κανονιστικών πράξεων. Kύριος στόχος αυτής της οδηγίας είναι η προώθηση της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων εξασφαλίζοντας κατά το δυνατόν ότι τα λαµβανόµενα µέτρα θα είναι τα περισσότερο αποδοτικά από την άποψη του κόστους της υλοποίησης και της αποτελεσµατικότητάς τους O νέος κανονισµός για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων H ελληνική νοµοθεσία εναρµονίστηκε µε την ευρωπαϊκή οδηγία µε το νέο νόµο 3661/08 «Mέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων», που τέθηκε σε ισχύ στις 9 Mαΐου O νέος αυτός νόµος ενσωµατώνει όλες τις διατάξεις της Oδηγίας 2002/91/EK και αφενός µε την έκδοση του Kανονισµού Eνεργειακής Aπόδοσης Kτιρίων (K.Eν.A.K.), το σχέδιο του οποίου έχει ήδη δοθεί σε συζήτηση και πρόκειται σύντοµα να τεθεί σε ισχύ, και αφετέρου µε τον καθορισµό της διαδικασίας εκπόνησης των ενεργειακών µελετών που αναµένεται να ανακοινωθεί συµπληρώνεται στον κορµό του το θεσµικό πλαίσιο για µια ορθολογική χρήση της ενέργειας στον κτιριακό τοµέα. Για την επιτυχία του εγχειρήµατος όµως είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση του δηµόσιου τοµέα, η ευαισθητοποίηση των πολιτών, η ετοιµότητα της αγοράς, η θέσπιση κινήτρων και, βεβαίως, η πολιτική βούληση από µέρους της πολιτείας για την ορθή εφαρµογή του κανονιστικού πλαισίου. 3

4 Mε βάση το νέο κανονισµό η µελέτη θερµοµόνωσης του κτιριακού κελύφους αντικαθίσταται πλέον µε την ενεργειακή µελέτη του κτιρίου, µέρος της οποίας θα αποτελεί και η θερµοµονωτική προστασία του κελύφους του. Όλα τα κτίρια τα µεγαλύτερα των 50 m² οφείλουν να αποκτήσουν ενεργειακή ταυτότητα µε την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, το περιεχόµενο του οποίου θα λαµβάνεται υπόψη σε κάθε διαδικασία πώλησης, εκµίσθωσης ή µεβίβασης του κτιρίου. Tα νέα κτίρια και τα ανακαινιζόµενα που είναι µεγαλύτερα από 1000 m² θα πρέπει να πληρούν ορισµένες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, ενώ τα υφιστάµενα να βελτιώσουν την ενεργειακή τους συµπεριφορά µε οικοδοµικού και µηχανολογικού τύπου επεµβάσεις, εφόσον η ενεργειακή τους απόδοση υπολείπεται της οριζόµενης βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων. Mε τον όρο «ενεργειακή απόδοση κτιρίου» ορίζεται η ποσότητα ενέργειας που πράγµατι καταναλώνεται ή εκτιµάται ότι ικανοποιεί τις διάφορες ανάγκες που συνδέονται µε τη συνήθη χρήση του κτιρίου και οι οποίες µπορεί να συµπεριλαµβάνουν µεταξύ των άλλων τη θέρµανση, την παραγωγή θερµού νερού, την ψύξη, τον εξαερισµό και το φωτισµό. H ποσότητα αυτή εκφράζεται µε έναν ή περισσότερους αριθµητικούς δείκτες, οι οποίοι έχουν υπολογισθεί λαµβάνοντας υπόψη τη µόνωση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης, το σχεδιασµό και τη θέση του κτιρίου σε σχέση µε κλιµατικούς παράγοντες, την έκθεσή του στον ήλιο και την επίδραση γειτονικών κατασκευών, την παραγωγή ενέργειας του ίδιου του κτιρίου και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την ενεργειακή ζήτηση και στους οποίους περιλαµβάνονται και οι εσωκλιµατικές συνθήκες του κτιρίου. 3. BΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΙΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ Mε βάση τα παραπάνω όλα τα κτίρια θα πρέπει να επανεξετάσουν την ενεργειακή τους συµπεριφορά, λαµβάνοντας υπόψη τις νέες απαιτήσεις. Kαι, δυστυχώς, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δηµόσιο τοµέα η κατάσταση δεν επιτρέπει εφησυχασµό. Σ ένα πολύ µεγάλο ποσοστό τα σηµερινά κτιρία είναι κατασκευασµένα πριν την εφαρµογή του κανονισµού θερµοµόνωσης του 1979 και στερούνται των βασικών εφοδίων που θα επέτρεπαν τη διαµόρφωση ενός ευχάριστου κλίµατος στο εσωτερικό τους. Aλλά και πολλά κτίρια που έχουν κατασκευασθεί εκ των υστέρων, είτε διότι δεν έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του κανονισµού είτε διότι οι χρήστες του κτιρίου δεν εκµεταλλεύονται σωστά τις παρεχόµενες σ αυτούς δυνατότητες, παρουσιάζουν µία κακή ενεργειακή συµπεριφορά. Σήµερα γίνονται προσπάθειες να αναζητηθούν τρόποι που θα διορθώνουν λάθη του παρελθόντος ή τουλάχιστον θα µετριάζουν τις συνέπειές τους. Tα τελευταία χρόνια έχουν πραγµατοποιηθεί πολλές µελέτες που εξετάζουν τη φυσική λειτουργία και συµπεριφορά των κτιρίων υπό την επίδραση ποικίλων κλιµατικών συνθηκών και έχουν προταθεί λύσεις για την εξυγίανση και προστασία τους ή για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σ αυτά. Βέβαια, είναι σαφές ότι άλλες δυνατότητες προστασίας παρέχονται σ ένα νεοανεγειρόµενο κτίριο και άλλες σ ένα υφιστάµενο. Ανάλογα είναι φυσικά και τα παρουσιαζόµενα προβλήµατα. Βασικές παράµετροι που καθορίζουν την επέµβαση σε µια υφιστάµενη κατασκευή µπορεί να θεωρηθούν ότι είναι: ο περιορισµός των δυνατών λύσεων, το υψηλό κόστος, η αναστάτωση και η πιθανή διακοπή της καθηµερινής δραστηριότητας, διαδικαστικά θέµατα, 4

5 νοµικά και θεσµικά κωλύµατα. Πάντως στις περισσότερες των περιπτώσεων, αν παραβλεφθούν τέτοιου τύπου κωλύµατα, οι προτεινόµενες οικοδοµικές λύσεις για την ενεργειακή ανάπλαση ενός κτιρίου υλοποιούνται εύκολα. Aπλές οικοδοµικές επεµβάσεις µπορούν να δώσουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα χωρίς µεγάλο κόστος και χωρίς ιδιαίτερες επιπτώσεις στο κτίριο. Ωστόσο, όταν επιχειρεί κανείς µια επέµβαση θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι ουσιαστικά ανατρέπει διαµορφωµένες ισορροπίες που έχουν αναπτυχθεί µε την πάροδο του χρόνου µεταξύ περιβάλλοντος και κτιρίου και οι οποίες καθορίζουν τη γενική φυσική συµπεριφορά του τελευταίου. Για το λόγο αυτό ή οι λύσεις που θα επιλεγούν θα πρέπει: Nα µην προσβάλλουν και να σέβονται την αρχιτεκτονική του κτιρίου, αποφεύγοντας κατά το δυνατό αλλοιώσεις που αλλάζουν τη φυσιογνωµία του, εκτός αν η απόφαση για επέµβαση αποβλέπει και προς αυτό το σκοπό. Να προκύπτουν ως αποτέλεσµα ολοκληρωµένης µελέτης που θα έχει υπολογίσει τα ενεργειακά µεγέθη του κτιρίου και θα έχει προσδιορίσει τον τρόπο κατανοµής των θερµικών απωλειών από τα διάφορα δοµικά στοιχεία του κελύφους. Να λαµβάνουν υπόψη τις πιθανές ιδιαιτερότητες του κτιρίου. Λύσεις προσιτές και εύκολα εφαρµόσιµες στην περίπτωση ενός κτιρίου είναι δυσεφάρµοστες ή και ανεφάρµοστες στην περίπτωση ενός άλλου. Να υπολογίζουν το κόστος και να το συγκρίνουν µε άλλων περιπτώσεων, λαµβάνοντας υπόψη τον απαιτούµενο χρόνο απόσβεσης. Να επιλέγουν τα κατάλληλα υλικά, οι ιδιότητες των οποίων επιτρέπουν την εφαρµογή των συγκεκριµένων λύσεων. Να βελτιώνουν τη θερµική απόδοση του κτιρίου, χωρίς όµως να προκαλούν άλλα προβλήµατα, η επίλυση των οποίων θα απαιτεί νέες επεµβάσεις. Π.χ. δεν θα πρέπει να προκαλεί προβλήµατα υγρασίας λόγω συµπύκνωσης από διάχυση υδρατµών ή δεν θα πρέπει να δηµιουργεί επιφάνειες µειωµένης αντοχής. Αν κατά την επιλογή των λύσεων λάβει κανείς υπόψη αυτές τις παραµέτρους µπορεί να οδηγηθεί στο βέλτιστο αποτέλεσµα τόσο από ενεργειακή, όσο και από οικονοµική άποψη. 4. OΙΚOΔOΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤO ΚΤΙΡΙΑΚO ΚΕΛΥΦOΣ Με βάση τα όσα παραπάνω αναπτύχθηκαν θα µπορούσε να καταγράψει κανείς µια σειρά οικοδοµικών επεµβάσεων που θα αποσκοπούν στη βελτίωση της θερµικής προστασίας του κελύφους του κτιρίου µε γνώµονα τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής του συµπεριφοράς, µε τη µείωση της καταναλισκόµενης ενέργειας και παράλληλα την επίτευξη συνθηκών άνεσης στους χώρους παραµονής και εργασίας. Το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα παραµένει πάντα διπλό: Περιορισµός των θερµικών απωλειών από το κέλυφος του κτιρίου το χειµώνα. Παρεµπόδιση της υπερθέρµανσης των εσωτερικών χώρων το καλοκαίρι. Συνοπτικά, οι δυνατές επεµβάσεις µπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες: Επεµβάσεις στα κουφώµατα, όπως: Σφράγιση των αρµών µεταξύ των τοίχων και κάσας των κουφωµάτων. 5

6 Bελτίωση της αεροστεγανότητας των αρµών µεταξύ κινητών και ακίνητων φύλλων των κουφωµάτων. Aντικατάσταση των µονών υαλοπινάκων µε διπλούς. Τοποθέτηση και δεύτερου κουφώµατος. Μετατροπή ορισµένων κουφωµάτων από κινητά σε ακίνητα. Τοποθέτηση µηχανισµού επαναφοράς των θυρών. Επεµβάσεις στα αδιαφανή δοµικά στοιχεία, όπως: Θερµοµόνωση των εξωτερικών τοίχων (από την εσωτερική ή εξωτερική όψη). Θερµοµόνωση των κιβωτίων των ρολών των παραθύρων. Θερµοµόνωση του δώµατος και των εσοχών των ορόφων. Θερµοµόνωση της οροφής κάτω από τη στέγη. Θερµοµόνωση της οροφής των υπόστυλων χώρων ή της οροφής του υπογείου. Θερµοµόνωση δαπέδου επί του εδάφους. Eπεµβάσεις βιοκλιµατικού χαρακτήρα, όπως: Δηµιουργία θαλάµου ανάσχεσης της ροής θερµότητας στην είσοδο του κτιρίου. Eνσωµάτωση παθητικών ηλιακών συστηµάτων (άµεσο ηλιακό κέρδος, τοίχος θερµικής αποθήκευσης, προσάρτηση θερµοκηπίου κ.τ.λ.) Tοποθέτηση εσωτερικών ή εξωτερικών ηλιοπροστατευτικών διατάξεων. Προσαρµογή συστηµάτων φωτισµού. Aνάπτυξη συστηµάτων αερισµού. Η επιλογή της πλέον κατάλληλης επέµβασης καθορίζεται κάθε φορά από το ίδιο το κτίριο και την ενεργειακή του συµπεριφορά Επεµβάσεις στα κουφώµατα Oι πόρτες και τα παράθυρα αποτελούν αποδεδειγµένα τα ασθενέστερα σηµεία του κελύφους ως προς τις θερµικές του απώλειες. Oι απώλειες θερµότητας από ένα κούφωµα µε απλούς υαλοπίνακες είναι περίπου τριπλάσιες από τις αντίστοιχες µιας µπατικής οπτοπλινθοδοµής που δεν είναι µονωµένη και σχεδόν εξαπλάσιες ως οκταπλάσιες από αυτές µιας που είναι µονωµένη. H αντικατάσταση των µονών υαλοπινάκων µε δίδυµους (ή διπλούς, όπως έχει καθιερωθεί να αποκαλούνται στην καθηµερινή γλώσσα) µπορεί να περιορίσει τις θερµικές απώλειες ενός κτιρίου Σχήµα 1. Αντικατάσταση µονού µε διπλό υαλοπίνακα. Σχήµα 2. Προσθήκη δεύτερου κουφώµατος. 6

7 σε σηµαντικό ποσοστό, που σε ορισµένες περιπτώσεις (ανάλογα µε τον προσανατολισµό, το ποσοστό επιφανείας των ανοιγµάτων κ.τ.λ.) µπορεί να φθάσει µέχρι 50% του συνόλου (σχήµα 1). Ως εναλλακτική λύση στην τοποθέτηση διπλού ή δίδυµου υαλοπίνακα µπορεί να θεωρηθεί η τοποθέτηση δεύτερου κουφώµατος. Tο διπλό κούφωµα προσφέρει µεγαλύτερη θερµική προστασία από το µονό κούφωµα µε διπλό ή δίδυµο υαλοπίνακα (σχήµα 2). Bασικό µειονέκτηµα ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις αποτελεί το υψηλό σχετικά κόστος. Oι επεµβάσεις στα κουφώµατα είναι γενικά δαπανηρότερες από άλλες οικοδοµικές επεµβάσεις στο κέλυφος Επεµβάσεις στην τοιχοποιία H τοιχοποιία καταλαµβάνει κατά κανόνα το µεγαλύτερο ποσοστό της εξωτερικής επιφάνειας ενός κτιρίου. Eίναι φυσικό, εποµένως, να παρατηρούνται µεγάλα ποσοστά απωλειών θερµότητας απ αυτήν, όταν δεν είναι θερµοµονωµένη. H θερµοµόνωση των τοίχων µιας υφιστάµενης κατασκευής µπορεί να επιτευχθεί µε τους εξής τρόπους: µε τοποθέτηση θερµοµονωτικής στρώσης εσωτερικά, µε τοποθέτηση θερµοµονωτικής στρώσης εξωτερικά. H δικέλυφη κατασκευή µε θερµοµόνωση στον πυρήνα, αν και είναι η πλέον συνήθης στη χώρα µας, προφανώς δεν είναι εύκολο να εφαρµοσθεί σε µια υφιστάµενη τοιχοποιία, επειδή προϋποθέτει την καθαίρεση και την εκ νέου κατασκευή της τοιχοποιίας Tοποθέτηση εξωτερικής θερµοµόνωσης H εξωτερική θερµική προστασία προτιµάται σε κτίρια συνεχούς χρήσης (κατοικίες, νοσοκοµεία κ.τ.λ.), στα οποία είναι επιθυµητή η σταθερή θερµοκρασία και ενδιαφέρει περισσότερο η διατήρηση της θερµότητας µετά τη διακοπή της θέρµανσης, παρά η άµεση απόδοση του συστήµατος θέρµανσης. Για την εφαρµογή της παρουσιάζεται ποικιλία λύσεων, όπως: Tοποθέτηση θερµοµονωτικής στρώσης και επικάλυψή της µε επιχρισµένη (σχήµα 3) ή εµφανή τοιχοποιία (σχήµαι 4). Tοποθέτηση θερµοµονωτικής στρώσης και επικάλυψή της µε επίχρισµα µε ή χωρίς ενίσχυση µε ειδικό πλέγµα ανάλογα µε το υλικό (σχήµα 5). Tοποθέτηση θερµοµονωτικής στρώσης και επικάλυψή της µε µαρµάρινες ή πέτρινες πλάκες ή άλλα προκατασκευασµένα στοιχεία (σχήµα 6). Tοποθέτηση προκατασκευασµένων θερµοµονωτικών στοιχείων (σχήµατα 7). Δηµιουργία αεριζόµενης όψης µε την τοποθέτηση θερµοµονωτικού υλικού και επικάλυψή του µε κυµατοειδή µεταλλικά φύλλα, µε προκατασκευασµένα στοιχεία ή µε τοιχοποιία που θα αφήνει ενδιάµεσο αεριζόµενο διάκενο (σχήµα 8). Ως θερµοµονωτική στρώση µπορεί να χρησιµοποιηθεί το σύνολο των θερµοµονωτικών υλικών προκειµένου για µια δικέλυφη ή αεριζόµενη κατασκευή, ενώ όταν η θερµοµόνωση καλύπτεται µόνον από επίχρισµα είναι σκόπιµο να επιλεγεί θερµοµονωτικό υλικό που δεν προσβάλλεται από την υγρασία. Στα πλεονεκτήµατα της εξωτερικής θερµικής προστασίας µεταξύ των άλλων µπορούν να συνυπολογισθούν η εκµετάλλευση της θερµοχωρητικότητας της υφιστάµενης τοιχοποιίας και η διατήρηση της θερµοκρασίας του χώρου µετά τη διακοπή λειτουργίας των θερµαντικών σωµάτων, 7

8 Σχήµα 3. Εξωτερική θερµική προστασία τοίχου και επικάλυψη µε τοιχοποιία.. Σχήµα 4. Εξωτερική θερµική προστασία τοίχου και επικάλυψη µε δακοσµητική τοιχοποιία.. Σχήµα 5. Εξωτερική θερµική προστασία τοίχου και επικάλυψη µε επίχρισµα.. Σχήµα 6. Εξωτερική θερµική προστασία τοίχου και επικάλυψη µε προκατασκευασµένα στοιχεία, στηριζόµενα επί µεταλλικού καννάβου. Σχήµα 7. Εξωτερική θερµική προστασία τοίχου και επικάλυψη µε προκατασκευασµένα θερµοµονωτικά πετάσµατα, στηριζόµενα επί µεταλλικού καννάβου. Σχήµα 8. Εξωτερική θερµική προστασία τοίχου σε αεριζόµενη όψη µε εξωτερικό κέλυφος από προκατασκευασµένα ανόργανα πετάσµατα. 8

9 η µείωση στο ελάχιστο της πιθανότητας σχηµατισµού θερµογεφυρών, η προστασία της τοιχοποιίας από τις µεταβολές της εξωτερικής θερµοκρασίας, η πιό εύκολη διάχυση των υδρατµών µε µειωµένο το ενδεχόµενο σχηµατισµού υγρασίας συµπύκνωσης, η περιορισµένη σχετικά αναστάτωση κατά την εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών κ.τ.λ. Στα µειονεκτήµατα µπορούν να συµπεριληφθούν η αλλοίωση των εξωτερικών αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών του κτιρίου, η απαίτηση για προστασία της θερµοµονωτικής στρώσης από τα καιρικά φαινόµενα, η απαίτηση για ιδιαίτερες κατασκευαστικές λύσεις στις θέσεις των κουφωµάτων, η εγκατάσταση ικριωµάτων, η υποχρέωση αναστολής εκτέλεσης των οικοδοµικών εργασιών σε κακές καιρικές συνθήκες, η καθυστέρηση αρχικής θέρµανσης του χώρου, το µεγαλύτερο κόστος κατασκευής συγκριτικά µε την εσωτερική θερµική προστασία Tοποθέτηση εξωτερικής θερµοµόνωσης Aντίθετα προς την εξωτερική, η εσωτερική θερµική προστασία προτιµάται σε κτίρια διακοπτόµενης χρήσης, στα οποία ζητείται η άµεση απόδοση του συστήµατος θέρµανσης ή ψύξης και δεν ενδιαφέρει η θερµοκρασιακή διακύµανση µετά τη διακοπή της λειτουργίας της εγκατάστασης θέρµανσης ή ψύξης (δηµόσιες υπηρεσίες, σχολεία, αίθουσες εκδηλώσεων, θέατρα, κινηµατογράφοι κ.τ.λ.). Eπίσης η λύση αυτή είναι προτιµητέα σε κτίρια που απαιτούνται µικρής έκτασης επεµβάσεις, σύντοµες και µε µικρό κόστος. Για την εφαρµογή της παρουσιάζεται επίσης ποικιλία λύσεων, όπως: Tοποθέτηση θερµοµονωτικής στρώσης και επικάλυψη µε επιχρισµένη οπτοπλινθοδοµή (σχήµα 9). Tοποθέτηση θερµοµονωτικής στρώσης και επικάλυψή της µε επίχρισµα. Tοποθέτηση θερµοµονωτικής στρώσης και επικάλυψή της µε τσιµεντοσανίδες, γυψοσανίδες, διάφορα πετάσµατα ή άλλα προκατασκευασµένα στοιχεία (σχήµα 10). Tοποθέτηση προκατασκευασµένων θερµοµονωτικών στοιχείων. Στις παραπάνω µπορεί να προστεθεί και πλήθος άλλων κατασκευαστικών λύσεων που αποτελούν παραλλαγές ή συνδυασµούς τους. Για τη θερµοµονωτική στρώση µπορεί να χρησιµοποιηθεί το σύνολο σχεδόν των θερµοµονωτικών υλικών. Tο πλέον κατάλληλο επιλέγεται κάθε φορά ανάλογα µε τη λύση. Σχήµα 9. Εσωτερική θερµική προστασία τοίχου και επικάλυψη µε κτιστή επιχρισµένη τοιχοποιία. Σχήµα 10. Εσωτερική θερµική προστασία τοίχου και επικάλυψη µε ελαφροπετάσµατα. 9

10 Στα πλεονεκτήµατα της εξωτερικής θερµικής προστασίας µεταξύ των άλλων µπορούν να συνυπολογισθούν η σύντοµη θέρµανση του χώρου, το γεγονός ότι η επέµβαση δεν είναι εξωτερικά ορατή, το ότι δεν απαιτεί ιδιαίτερη προστασία των θερµοµονωτικών υλικών, η δυνατότητα εκτέλεσης των οικοδοµικών εργασιών υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, το ότι δεν απαιτεί την εγκατάσταση ικριωµάτων, το µικρότερο κόστος κατασκευής από αυτό µιας επέµβασης µε εξωτερική θερµική προστασία. Στα µειονεκτήµατα µπορούν να συµπεριληφθούν η αδυναµία εκµετάλλευσης της θερµοχωρητικότητας της υφιστάµενης τοιχοποιίας και η σύντοµη ψύξη του χώρου µετά τη διακοπή λειτουργίας των θερµαντικών σωµάτων, ο σχηµατισµός θερµογεφυρών κυρίως στα σηµεία σύνδεσης των ενδιάµεσων τοίχων µε την εξωτερική τοιχοποιία, καθώς και στα σηµεία διακοπής της τοιχοποιίας από τα πατώµατα των ορόφων, ο ευνοϊκότερος σχηµατισµό συµπύκνωσης λόγω διάχυσης των υδρατµών, η µείωση του ελεύθερου χώρου του κτιρίου, η επερχόµενη αναστάτωση κατά την εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών, οι µετατροπές σε δίκτυα ύδρευσης, θέρµανσης και παροχής ηλεκτρισµού. Eίναι πάντως σκόπιµο, είτε η µία είτε η άλλη λύση επιλεγεί, να ληφθεί υπόψη η συνεργασιµότητα των υλικών και να εξετασθεί το ενδεχόµενο δηµιουργίας νέων προβληµάτων από την εφαρµογή της. Eίναι συχνό το φαινόµενο να εµφανίζονται µετά την επέµβαση νέες βλάβες, που οφείλονται στην έλλειψη συνεργασίας µεταξύ παλαιών και νέων υλικών ή σε κατασκευαστικά λάθη (π.χ. λανθασµένη διαδοχή των στρώσεων) Eπεµβάσεις στο δώµα και στις εσοχές των ορόφων Tα δώµατα ως στοιχεία του εξωτερικού κελύφους δέχονται και αυτά έντονα τις επιδράσεις του περιβάλλοντος. H προστασία τους παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση του εσωκλίµατος του κτιρίου, κυρίως στον υποκάτω από αυτά τελευταίο όροφο, τόσο κατά το χειµώνα για τον περιορισµό των απωλειών θερµότητας, όσο και κατά το καλοκαίρι για την αποφυγή υπερθέρµανσης λόγω κατακόρυφης πρόσπτωσης της ισχυρής ηλιακής ακτινοβολίας. H σωστή σειρά τοποθέτησης των στρώσεων αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία του και την καλή προστασία του. H λανθασµένη σειρά των στρώσεων και η κακή απόληξή τους στα άκρα ή σε προεξέχουσες στο δώµα κατασκευές µπορεί να προκαλέσει σειρά φθορών και να επιφέρει µόνιµες βλάβες στην κατασκευή. Eπειδή κατά κανόνα η αποξήλωση και επανακατασκευή των επικαλύψεων ενός υφισταµένου δώµατος ανεβάζει κατά πολύ το κόστος, οι προσφορότερες λύσεις που µπορεί κανείς να προτείνει σε µια υφιστάµενη κατασκευή για τη θερµική και παράλληλα υγρασιακή της προστασία είναι συνήθως τρεις: Kατασκευή συµπαγούς αντεστραµµένου δώµατος (σχήµα 11). Kατασκευή αεριζόµενου δώµατος υπό µορφή δικέλυφης κατασκευής (σχήµα 12). Διαµόρφωση στέγης. Στην περίπτωση του αντεστραµµένου δώµατος τα συνηθέστερα θερµοµονωτικά υλικά που χρησιµοποιούνται είναι πλάκες αφρώδους εξηλασµένης πολυστυρόλης και πολυουρεθάνη υπό µορφή σκληρών πλακών ή εκτοξευόµενου αφρού. Στο αεριζόµενο δώµα µπορούν να χρησιµοποιηθούν σχεδόν όλα τα θερµοµονωτικά υλικά, αρκεί να µη κινδυνεύουν να προσβληθούν από την υγρασία. Για τις εσοχές των ορόφων ισχύουν οι ίδιες εναλλακτικές δυνατότητες µε αυτές της προστασίας του δώµατος, δηλαδή η λύση του συµπαγούς ή αεριζόµενου κελύφους. 10

11 Σχήµα 11. Θερµική προστασία δώµατος µε διαµόρφωση αντεστραµµένου δώµατος. Σχήµα 12. Θερµική προστασία δώµατος µε διαµόρφωση αεριζόµενου δώµατος. Kαι στις δύο εναλλακτικές λύσεις θα πρέπει όµως να ληφθεί υπόψη το πάχος των νέων στρώσεων που θα υπερυψώσει την τελική στάθµη, προκειµένου να δοθούν οι κατάλληλες κλισεις ρύσεων και να αποφευχθεί ο κίνδυνος διείσδυσης των νερών της βροχής στους εσωτερικούς χώρους από τα κουφώµατα. H υπερύψωση της τελικής στάθµης εξαναγκάζει σε αλλαγή του κουφώµατος Eπεµβάσεις στη στέγη Σε µια υφιστάµενη κατασκευή οι δυνατότητες επέµβασης για τη βελτίωση της θερµικής προστασίας της στέγης εξαρτώνται από το είδος της: Στη µονοκέλυφη κατασκευή οι δυνατές περιπτώσεις είναι κυρίως δύο: Tοποθέτηση θερµοµονωτικής στρώσης στο κάτω µέρος του κεκλιµένου φλοιού. H λύση αυτή είναι συνήθως δυνατή όταν η στέγη είναι ξύλινη και τα ζευκτά είναι ορατά από το εσωτερικό του χώρου (σχήµα 13). Διαµόρφωση θερµοµονωµένης ψευδοροφής στο ύψος συνάντησης των κατακόρυφων µε το κεκλιµένο επίπεδο. H λύση εφαρµόζεται τόσο σε ξύλινη στέγη, όσο και σε στέγη µε κεκλιµένη πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος (σχήµα 14). Σχήµα 13. Θερµική προστασία µονοκέλυφης στέγης. Σχήµα 14. Θερµική προστασία στέγης µε διαµόρφωση ψευδοροφής. 11

12 Στη δικέλυφη κατασκευή: Όταν και τα δύο κελύφη βρίσκονται υπό κλίση, ακολουθούνται οι λύσεις της µονοκέλυφης (τοποθέτηση θερµοµονωτικής στρώσης κάτω από τον κεκλιµένο εσωτερικό φλοιό ή διαµόρφωση θερµοµονωµένης ψευδοροφής). Όταν το εσωτερικό κέλυφος είναι οριζόντιο, η πλέον πρόσφορη λύση είναι η τοποθέτηση θερµοµονωτικής στρώσης επάνω απ αυτό µε απλή εναπόθεση (σχήµα 15). Στην κάθε περίπτωση η σειρά των στρώσεων και η τοποθέτησή τους αποτελούν και πάλι τις βασικές προϋποθέσεις για τη σωστή λειτουργία της στέγης και την αποφυγή λαθών που µπορεί να είναι ιδιαίτερα επιζήµια για την κατασκευή. Ως θερµοµονωτικά υλικά προτιµώνται αυτά που δεν προσδίδουν ιδιαίτερα επιπλέον βάρος στη στέγη και είναι εύκολα στην τοποθέτηση τους (Yαλοβάµβακας, ορυκτοβάµβακας ή άλλα ανόργανα ινώδη σε πάπλωµα ή σκληρές πλάκες, υλικά από φυτικές ίνες, αφρώδης εξηλασµένη πολυστυρόλη ή διογκωµένη πολυστερίνη, πολυουρεθάνη σε σκληρές πλάκες ξυλλόµαλλο τύπου σάντουϊτς µε ενδιάµεση στρώση διογκωµένης πολυστερίνης κ.τ.λ.) Σχήµα 15. Θερµική προστασία πλάκας οροφής κάτω από θερµοµονωµένη στέγη Eπεµβάσεις στα πατώµατα και στα δάπεδα Tο δάπεδο αποτελεί επίσης µία σηµαντική οδό διαφυγής της θερµότητας. H έλλειψη θερµοµονωτικής στρώσης σ αυτό επιτρέπει την αύξηση των απωλειών θερµότητας και την πτώση της θερµοκρασίας του. H θερµοκρασία του δαπέδου είναι καθοριστική για τη διαµόρφωση του αισθήµατος της άνεσης σ έναν εσωτερικό χώρο. Αν και ο κανονισµός θερµοµόνωσης κτιρίων επιβάλλει τη θερµική προστασία ολόκληρου του κελύφους των κτιρίων, δεν είναι σπάνιο το φαινόµενο, ακόµη και σε σύγχρονα κτίρια, το δάπεδο να παραµένει απροστάτευτο για λόγους άγνοιας, αδιαφορίας ή οικονοµίας. Oι συνηθέστερες περιπτώσεις πατωµάτων που χρειάζονται θερµοµόνωση είναι: Πατώµατα επάνω από ανοικτές διαβάσεις και υπόστυλους χώρους (σχήµα 16). Προεξοχές ορόφων. Πατώµατα επάνω από υπόγεια. Πατώµατα επάνω στο έδαφος (σχήµα 17). Σε µια υφιστάµενη κατασκευή στις 3 πρώτες περιπτώσεις η αντιµετώπιση του προβλήµατος δεν είναι σχετικά δύσκολη υπόθεση, διότι η επέµβαση µπορεί να γίνει έξωτερικά χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα. Στις περιπτώσεις αυτές ως θερµοµονωτική στρώση µπορούν να χρησιµοποιηθούν σχεδόν όλα τα θερµοµονωτικά υλικά, επειδή δεν κινδυνεύουν να προσβληθούν από την υγρασία. Aπαραίτητη προϋπόθεση όµως κατά την εφαρµογή τους αποτελεί η καλή στερέωση και η συνεργασία τους µε το υλικό επικάλυψης. 12

13 Σχήµα 16. Θερµική προστασία της οροφής υπόστυλου χώρου. Σχήµα 17. Θερµική προστασία πατώµατος που πατά επάνω στο έδαφος. Aντίθετα, στη τελευταία περίπτωση η επέµβαση δεν είναι εύκολη υπόθεση, διότι µπορεί να γίνει µόνον εσωτερικά και αφού προηγουµένως διακοπεί η χρήση του και απελευθερωθεί ο χώρος από την εσωτερική του επίπλωση. Παράλληλα θα πρέπει να διασφαλισθεί και η προστασία έναντι της υγρασίας εδάφους, της ανερχόµενης µέσω των τριχοειδών αγγείων των υλικών. Eφόσον διασφαλισθεί η προστασία από την υγρασία εδάφους ως θερµοµονωτική στρώση µπορούν να χρησιµοποιηθούν όλα σχεδόν τα θερµοµονωτικά υλικά, αρκεί να µην παραµορφώνονται όταν δέχονται ισχυρά φορτία. Για το λόγο αυτό η επιλογή του υλικού εξαρτάται από τον τύπο του δαπέδου και τη χρήση του. 5. EΠIΛOΓOΣ Σε µια σύγχρονη εποχή, πλούσια σε δυνατότητες µε µια τεχνολογία υψηλής στάθµης που διαρκώς εξελίσσεται και τελειοποιείται, η δυνατότητα βελτίωσης της θερµικής συµπεριφοράς των κτιρίων προσφέρεται µε ένα εύρος κατασκευαστικών λύσεων και προϊόντων. Θα πρέπει όµως και από την ίδια την πολιτεία στα πλαίσια της νέας ενεργειακής πολιτικής που έχει αρχίσει να εφαρµόζεται και στη χώρα µας να προσφερθούν τα κίνητρα για ενεργειακές αναβαθµίσεις των υφιστάµενων κτιρίων. Kαι είναι σαφές ότι το όφελος δεν θα περιορισθεί µόνο στον ενεργειακό τοµέα, αλλά και στον οικοδοµικό, διότι η συντήρηση και η φροντίδα ενός κτιρίου ανακόπτουν το ρυθµό γήρανσής του και παρατείνουν το όριο της ζωής του ακόµη και πέρα από αυτό που θα µπορούσε ίσως να χαρακτηρισθεί ως «φυσιολογικό». BIBΛIOΓPAΦIA Λιβέρης Π., Aραβαντινός Δ., Παπαδόπουλος A., Tσακίρης N.: «Oδηγός εξοικονόµησης ενέργειας στα δηµόσια κτίρια». Eκδοτικό προϊόν του προγράµµατος SAVE: Aνακαίνιση δηµόσιων κτιρίων της Kεντρικής Mακεδονίας για τη βελτίωση της ενεργειακής τους συµπεριφοράς. XVII Γενική Διεύθυνση Eνέργειας της Eυρωπαϊκής Ένωσης, Eργαστήριο Oικοδοµικής και Δοµικής Φυσικής Aριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης., Δοµοτεχνική A.E., Kτηµατική Eταιρία του Δηµοσίου, Θεσσαλονίκη,

14 Aθανασόπουλος X.: «Προστασία κτιρίων. Θερµοµόνωση, ηχοµόνωση - ηχοπροστασία». Aθήνα, Παπαδόπουλος M. «Θερµοµόνωση κτιρίων». Θεσσαλονίκη, Santamouris M., Klitsikas N., Chrisomallidou N., Papadopoulos A., Tsakiris N.: «Energy rehabilitation of multi-use buildings». Eκδοτικό προϊόν του προγράµµατος SAVE. 3 τόµοι. Central Institution for Energy Efficiency Education of Kapodistrian University of Athens, SAVE European Commission Directorate General XVII for Energy, Laboratory of Buildings Construction and Physics of Aristotle University of Thessaloniki. Thessaloniki, Προεδρικό διάταγµα «Kανονισµός για τη θερµοµόµονωση των κτιρίων», Φ.E.K. 362, τεύχος Δ', 4 Iουλίου Nόµος 3661/08: «Mέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων», Φ.E.K. 89, τεύχος A', 19 Mαΐου Oδηγία 2002/91/EK του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου: «Eνεργειακή απόδοση των κτιρίων», 16 Δεκεµβρίου

BEΛTIΩΣH THΣ ENEPΓEIAKHΣ ΣYMΠEPIΦOPAΣ YΦIΣTAMENΩN KTIPIΩN ΜE OΙΚOΔOΜΙΚEΣ ΕΠΕΜΒAΣΕΙΣ ΣΤO ΚΤΙΡΙΑΚO ΚEΛΥΦOΣ

BEΛTIΩΣH THΣ ENEPΓEIAKHΣ ΣYMΠEPIΦOPAΣ YΦIΣTAMENΩN KTIPIΩN ΜE OΙΚOΔOΜΙΚEΣ ΕΠΕΜΒAΣΕΙΣ ΣΤO ΚΤΙΡΙΑΚO ΚEΛΥΦOΣ APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ - ΠOΛYTEXNIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN - TOMEAΣ EΠIΣTHMHΣ KAI TEXNOΛOΓIAΣ TΩN KATAΣKEYΩN EPΓAΣTHPIO OIKOΔOMIKHΣ KAI ΦYΣIKHΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ BEΛTIΩΣH THΣ ENEPΓEIAKHΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΑΘΗΝΑ 2225 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Τ.Ε.Ε. ENVIRONMENT & ENERGY IN SHIPS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης συνήθειες. Η θερµική προστασία του κελύφους, του δώµατος και της στέγης είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή θερµική συµπεριφορά οποιουδήποτε κτηρίου. Η θερµοµόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ τρόποι μετάδοσης της θερμότητας αγωγιμότητα μεταφορά ακτινοβολία Θερμικές απώλειες (ή πρόσοδοι) Το κτίριο χάνει θερμότητα: Μέσω του κελύφους, ανάλογα με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΕΛΥΦΟΣ κηλιακηενεργεια Για την επιτυχή εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, η διαμόρφωση του κελύφους του κτηρίου πρέπει να είναι τέτοια,

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και ο ήµος Αγίας Βαρβάρας υλοποιούν το Έργο "Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά», µε χρηµατοδότηση του Προγράµµατος ΕΠΠΕΡΑΑ/ΕΣΠΑ. Το έργο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΜΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΓΡΕ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf»

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» «Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» 1 Πάκος Σπυρίδων ιπλ. ΠολιτικόςΜηχανικός Univ. Dortmund KnaufΓυψοποιίαΑ.Β.Ε.Ε. Ευριπίδου 10, Καλλιθέα Τηλ: +30 2109310567 Fax: +30 2109310568 Email: pakos.spyridon@knauf.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερική θερμομόνωση Knauf. Διαχείριση θερμοκρασίας επαγγελματικών χώρων. Eσωτερική θερμομόνωση Knauf 02/2011

Εσωτερική θερμομόνωση Knauf. Διαχείριση θερμοκρασίας επαγγελματικών χώρων. Eσωτερική θερμομόνωση Knauf 02/2011 Εσωτερική θερμομόνωση Knauf Διαχείριση θερμοκρασίας επαγγελματικών χώρων Eσωτερική θερμομόνωση Knauf 02/2011 Εσωτερική θερμ Κnauf Intherm - Knauf Alutherm Η άμεση λύση μόνωσης στα επαγγελματικά κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Η θερμομόνωση της τοιχοποιίας είναι ένα μεγάλο κομμάτι της θερμομόνωσης. Καταρχήν έχουμε τα διαφορετικά είδη τοιχοποιίας: Από σκυρόδεμα

Διαβάστε περισσότερα

DICOM: Νέα υλικά για παλιά προβλήματα

DICOM: Νέα υλικά για παλιά προβλήματα Ημερίδα «Καινοτόμα Δομικά Υλικά Υψηλής Ενεργειακής Απόδοσης», Θεσσαλονίκη 21.01.2015 DICOM: Νέα υλικά για παλιά προβλήματα Άγις Μ.Παπαδόπουλος Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών, Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Το παράδειγμα του κτιρίου διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ Ανάλυση της Ευφροσύνης Αθαν. Καράµπαµπα, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ Αθήνα, Οκτώβριος 2007 Το πρώτο µέτρο στη χώρα µας για εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

«Σύστηµα. εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας. Κων/νος. νος Ασλάνης

«Σύστηµα. εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας. Κων/νος. νος Ασλάνης «Σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας KELYFOS και η συµβολή του στην εξοικονόµηση ενέργειας.» Κων/νος νος Ασλάνης ιευθυντής τµηµάτων τεχνικής υποστήριξης και marketing ISOMAT Α.Β.Ε.Ε. 1 Στην Ευρώπη,

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1 Ημερίδα ΣΜΗΒΕ Επεμβάσεις εξοικονομήσης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια σηµεία διάλεξης για τη Θερµοµόνωση Κτιρίων από Η. Ζαχαρόπουλο, Καθηγητή Ε.Μ.Π.

Κύρια σηµεία διάλεξης για τη Θερµοµόνωση Κτιρίων από Η. Ζαχαρόπουλο, Καθηγητή Ε.Μ.Π. Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ 3 Κύρια σηµεία διάλεξης για τη Θερµοµόνωση Κτιρίων από Η. Ζαχαρόπουλο, Καθηγητή Ε.Μ.Π. Θερµότητα µεταδίδεται, σύµφωνα µε τη θεωρία της Φυσικής, µε: - αγωγή, σε στερεά

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Ελλάδα Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ.

ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ. ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ. Κλειώ Αξαρλή, αρχιτέκτονας, αναπλ. καθηγήτρια, τμήμα Πολ. Μηχανικών ΑΠΘ Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων Κανονισμός για την ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια Ο όρος κτιριακή µόνωση αναφέρεται ευρέως σε κάθε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική.

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική. Θερμογραφία είναι η παρατήρηση, μέτρηση και καταγραφή της θερμότητας και της ροής της. Όλα τα σώματα στη γη, με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν ( 273 ο C) εκπέμπουν θερμική ενέργεια στο υπέρυθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Βιοκλιµατικός σχεδιασµός α. κατοικίας και β. οικισµού 16 κατοικιών, µε κατάλληλες βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στον περιβάλλοντα χώρο τους ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων lbcp.civil.auth.gr Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Θ.Γ.Θεοδοσίου, επ.καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τµήµα Κτιρίων ιεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών & Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Κέλυφος κτιρίου Το κέλυφος ενός

Διαβάστε περισσότερα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα n Διαπνέουσα θερμομόνωση n Ευχάριστο εσωτερικό κλίμα n Εξοικονόμηση ενέργειας Ευχάριστο κλίμα για μιά ζωή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ το κέλυφος του κτιρίου και τα συστήματα ελέγχου του εσωκλίματος επηρεάζουν: τη θερμική άνεση την οπτική άνεση την ηχητική άνεση την ποιότητα αέρα Ο βαθμός ανταπόκρισης του κελύφους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Θερµοµόνωση κτιρίων

Εξωτερική Θερµοµόνωση κτιρίων Εξωτερική Θερµοµόνωση κτιρίων Εισηγητής :ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ. ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε..Ε ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑΣ ΤΕΕ ΤΑΚ Ενεργειακή Κατανάλωση Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει την ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ιστορικά στοιχεία Η πορεία της θερμομόνωσης στη χώρα: 1979 1990 ΚΘΚ Καμία θερμομόνωση - θερμοπροστασία

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εφαρμογή απλών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στο κέλυφος: Κτίριο Εργάνη Συκιές, 11 Φεβρουαρίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη

Διαβάστε περισσότερα

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Αυτό που προτείνουμε είναι η ενεργειακή θωράκιση του χώρου μας, προκειμένου να πετύχουμε μείωση έως 50% στα έξοδα θέρμανσης. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Αφού έχουμε γνωρίσει τα υλικά που χρησιμοποιούνται για θερμομόνωση στις κατασκευές, θα μελετήσουμε τους τρόπους εφαρμογής τους αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C)

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ελαστοµερής ασφαλτική µεµβράνη κεραµοσκεπής EshaRoof Reflect ανήκει στις µεµβράνες κεραµοσκεπής νέας γενιάς

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Δομικά Υλικά στο Κτιριακό Κέλυφος Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια Αθήνα,, 12 Ιουνίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Υπάρχουν πάρα πολλά υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θερμομόνωση οικοδομικών κατασκευών. Ανάλογα με το τμήμα που θα χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Τα εξωτερικά κουφώματα (θύρες και παράθυρα) είναι τα δομικά στοιχεία που καλύπτουν τα ανοίγματα που αφήνουμε στους εξωτερικούς τοίχους του

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό-διαθεσιμότητα

Το υλικό-διαθεσιμότητα τοιχοποιίες Το υλικό-διαθεσιμότητα Διαθεσιμότητα Περιοχή Κορεστείων Ν. Καστοριάς Δισπηλιό, Φλώρινα-λημναίοι οικισμοί Δισπηλιό, Φλώρινα-λημναίοι οικισμοί Μονεμβασιά παραδόσεις, πολιτισμός Το κλίμα το κέλυφος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η Εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των Συνθηκών της Αγοράς «Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ Μονοκατοικία κ. Βοναζούντα, Αγία Παρασκευή 27/3/2008 Α. ΣΥΝΟΨΗ 1. ΕΛΕΓΧΟΣ Κατά την ενεργειακή αποτίμηση εξετάστηκαν: Εξωτερική τοιχοποιία Δώμα Εξωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1 ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, Q ( W h ) ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Μεταφορά ενέργειας με: Θερμική αγωγή ή Θερμική μεταβίβαση ή με συναγωγιμότητα (μεταφορά θερμότητας στην επιφάνεια επαφής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. Μεσογείων 45, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 534 CIVILTECH A.E. Μελετητής

Διαβάστε περισσότερα

Energy - Sp. Ενεργειακός Σχεδιασµός Κτιρίων

Energy - Sp. Ενεργειακός Σχεδιασµός Κτιρίων Energy - Sp ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΠΡΩΤΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Ενεργειακός Σχεδιασµός Κτιρίων (θέρµανση των κτιρίων) Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Θερμομόνωση οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για Επαγγελματικά Κτίρια Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Θερμομόνωση οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για Επαγγελματικά Κτίρια Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Θερμομόνωση οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για Επαγγελματικά Κτίρια Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες 18 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ : 38% ΚΤΙΡΙΑ : 35% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : 27 % ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1ΤΙΠ/κατ.έτος ή 11630 kwh/κατ.έτος ΤΙΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια εφαρµογής του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, η Green Evolution ανέπτυξε µία σειρά από εξειδικευµένες υπηρεσίες που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματική σκέψη και εντός σχεδίου Ένα παράδειγμα στο κέντρο της πόλης

Βιοκλιματική σκέψη και εντός σχεδίου Ένα παράδειγμα στο κέντρο της πόλης Βιοκλιματική σκέψη και εντός σχεδίου Ένα παράδειγμα στο κέντρο της πόλης GREEN45 Θύμιος Αλεξόπουλος, ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ποιοτικότερη καθημερινότητα όχι απλά μαθηματική αειφορία η τέχνη του κατοικείν πολυτέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ Ημερίδα ηκκξκ Εξοικονόμηση & Διαχείριση Ενέργειας στα κτίρια Κέρκυρα, 3 Ιουλίου 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ Α. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση κουφωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας

Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας Νίκος Χατζηνικολάου Λειτουργός Βιοµηχανικών Εφαρµογών Υπηρεσία Ενέργειας Βασικές Ορολογίες Συντελεστής Θερµικής Αγωγιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc Τμήμα Κτιρίων Κτίρια-ενέργεια ενέργεια-περιβάλλον Στην Ευρώπη ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για 42% της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010 Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Διοίκησης ΚΑΠΕ Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Αποτελέσματα. Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχ/κός, MSc Δ/νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Βίκυ Σαγιά Αρχιτέκτων, MSc Δ/νση Αναπτυξιακών

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση θερμομονωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΟΥΣΤΑΦΑΟΓΛΟΥ ΤΖΟΣΚΟΥΝ, ΑΜΠΤΟΥΛ ΑΜΠΤΟΥΛΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι ΑΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι ΑΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Αγαπητοί συνάδελφοι Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών για περικοπές σε όλους τους τομείς που σήμερα είναι κάτι επιβεβλημένο, το MILITARY CLUB έρχεται με μια πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι μας.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Ιανουάριος 2008 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα αυτό: Είναι το μεγαλύτερο και πλέον φιλόδοξο πρόγραμμα επέμβασης στον κτιριακό τομέα στην Ευρώπη.

Το πρόγραμμα αυτό: Είναι το μεγαλύτερο και πλέον φιλόδοξο πρόγραμμα επέμβασης στον κτιριακό τομέα στην Ευρώπη. ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Το πρόγραμμα αυτό: Είναι το μεγαλύτερο και πλέον φιλόδοξο πρόγραμμα επέμβασης στον κτιριακό τομέα στην Ευρώπη. Ξεκινάει το 2011 και ολοκληρώνεται το 2020. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή

Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή Σύστημα διπλών υαλοπινάκων από την Θερμοπλαστική Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς για θέρμανση και δροσισμό και βελτιώστε την ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0 Ενεργειακή Αϖόδοση Κτιρίων και Νοµικό Πλαίσιο Οδηγίες 2002/91/ΕΚ και 2010/31/ΕΚ και ϖρακτική εφαρµογή στην Κύϖρο Σεµινάριο ΕΤΕΚ µε θέµα «Ενεργειακή Αναβάθµιση Κτιρίων στην Κύπρο» 2 Μαρτίου 2013 Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Θερμομόνωση Οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για κτίρια Κατοικιών - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Θερμομόνωση Οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για κτίρια Κατοικιών - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Θερμομόνωση Οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για κτίρια Κατοικιών - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ολοκληρωµένου Συστήµατος Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Κτιρίων Knauf THERMOPROSOPSIS

Παρουσίαση Ολοκληρωµένου Συστήµατος Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Κτιρίων Knauf THERMOPROSOPSIS Παρουσίαση Ολοκληρωµένου Συστήµατος Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Κτιρίων Knauf THERMOPROSOPSIS 1 ηµήτρης Πολιτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Υπεύθυνος Καινοτοµικών Συστηµάτων όµησης Knauf ΓυψοποιίαΑ.Β.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εφαρμογής Σπίτια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Οδηγός εφαρμογής Σπίτια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Οδηγός εφαρμογής Σπίτια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Η νέα γενιά σπιτιών Ιδέες με μέλλον n Πολύ χαμηλό κόστος θέρμανσης και ψύξης n Άνεση χειμώνα - καλοκαίρι n Απλά και ουσιαστικά Σπίτι χαμηλής ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Όλο και συχνότερα στις µέρες µας γίνεται λόγος για τις Αρχές της Βιοκλιµατικής Αρχιτεκτονικής και τις απαιτήσεις της για: Θερµοµόνωση Παθητικό αερισµό Όµως ποιες είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας Εύη Τζανακάκη Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας New Integrated Renovation Strategy

Διαβάστε περισσότερα

Ορόλος των κτιρίων είναι να παρέχουν τις. Η συµβολή των ανοιγµάτων στην ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ

Ορόλος των κτιρίων είναι να παρέχουν τις. Η συµβολή των ανοιγµάτων στην ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ Η κατασκευή των κτιριακών κελυφών και των συστηµάτων που τα συνοδεύουν (διατάξεις θέρµανσηςψύξης-αερισµού κ.α.) πρέπει να συντελείται µε τη µικρότερη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον, λαµβάνοντας υπόψιν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βραχόπουλος Μ. Γρ., Κωτσιόβελος Γ. Τρ. Τµήµα Τεχνολόγων Μηχανολόγων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Χαλκίδας, 344 Ψαχνά

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΓΙΟΛΤΑΣ ΤΖΟΥΝΕΙΤ, ΟΣΜΑΝ ΟΓΛΟΥ ΖΕΒΑΙΔΗΝ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ -ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ Ι: ΘΕΩΡΙΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ Ι: ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ Ι: ΘΕΩΡΙΑ Τρίτη, 16.00-18.00 Διδακτική Ομάδα Κλειώ Αξαρλή, Μανώλης Τζεκάκης, Βασίλης Βασιλειάδης, Κατερίνα Μερέση, Θέμις Χατζηγιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα