ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ. ANCA- θετικές / αγγειίτιδες. Βασιλική Γαλανοπούλου Ρευματολόγος ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ. ANCA- θετικές / αγγειίτιδες. Βασιλική Γαλανοπούλου Ρευματολόγος ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ ANCA- θετικές / αγγειίτιδες Παθογένεια Βασιλική Γαλανοπούλου Ρευματολόγος ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2 ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ Ετερογενής ομάδα σχετικά σπάνιων, πολύπλοκων και σοβαρών νοσημάτων με: - κοινές παθοφυσιολογικές, εργαστηριακές και κλινικές εκδηλώσεις - χαρακτηριστικό γνώρισμα την φλεγμονώδη κυτταρική διήθηση και την νέκρωση του αγγειακού τοιχώματος Η κλινική εικόνα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θέση, το μέγεθος των προσβεβλημένων αγγείων (τοπική ή συστηματική μορφή) και τον τύπο της φλεγμονής

3 ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ Η ύπαρξη ασάφειας στην εμφάνιση της κλινικής εικόνας Οι περιορισμένες διαγνωστικές εξετάσεις Η έλλειψη διαγνωστικού ιστού δυσκολεύουν τη διάγνωση και την ταξινόμηση

4 ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ Επίπτωση > 100 νέες περιπτώσεις / / έτος 17/ / έτος (AAV: GW,MPA,CSS) Αποτελούν σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνητότητας Έχουν σημαντική συμμετοχή στη νεφρική ανεπάρκεια (> 25% των αιμοκαθαιρόμενων = μη διεγνωσμένη αγγειίτιδα) Είναι αναγκαία η έγκαιρη διάγνωση

5 ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ Τα κριτήρια της ταξινόμησης (ΑCR 1990) και της ονοματολογίας (CHCC 1994) έχουν χρησιμοποιηθεί ευρύτατα στην κλινική έρευνα των συστηματικών αγγειιτίδων Επιδημιολογικές μελέτες βοήθησαν στην πληρέστερη κατανόηση της αιτιολογίας Γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες φαίνεται ότι διαδραματίζουν ρόλο στην παθογένεια των αγγειιτίδων

6 ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ

7 πρωτοπαθείς συστηματικές αγγειίτιδες AAV

8 Ταξινόμηση συστηματικής αγγειίτιδας

9 THE AMERICAN COLLEGE OF RHEUMATOLOGY 1990 CLASSIFICATION CRITERIA FOR VASCULITIS Diseases criteria

10 Chapel Hill Consensus Conference (CHCC) στην ονοματολογία των συστηματικών αγγειιτίδων Large-vessel vasculitis - Giant cell (temporal) arteritis - Takayasu arteritis Medium-sized vessel vasculitis - Polyarteritis nodosa - Kawasaki disease Small vessel vasculitis - Wegener s Granulomatosis - Churg Churg--Strauss syndrome - Microscopic polyangiitis - Henoch-Schonlein purpura - Essential cryoglobulinemic vasculitis - Cutaneous leukocytoclastic angiitis

11 Η αιτιοπαθογένεια είναι πολυπαραγοντική και στενά συνδεδεμένη με: περιβαλλοντικοί παράγοντες (φάρμακα, λοιμώξεις) (Υπεραντιγόνα, ενεργοποίηση κυττάρων: Β-ΛΚ και ουδετερόφιλων) αυτοάνοση προδιάθεση (συσχέτιση με γενετικούς πολυμορφισμούς)

12 * *

13 *

14 Η αιτιοπαθογένεια είναι πολυπαραγοντική και στενά συνδεδεμένη με: περιβαλλοντικοί παράγοντες (φάρμακα, λοιμώξεις) αυτοάνοση προδιάθεση (συσχέτιση με γενετικούς πολυμορφισμούς) HLA-DPB1*0401/ RING1/RXRB region GW HLA-DRB1*07 allele CSS, IL-10.2 haplotype - ANCA (-) CSS και GW Low FcγR-IIIb GW και MPΑ CT60/49 SNP/CTLA4 - GW και MPΑ

15 Παθογένεια Παθογένειααγγειίτιδας αγγειίτιδας οκ Πιθανοί μηχανισμοί αγγειίτιδας Πιθανοί μηχανισμοί αγγειίτιδας Antibody mediated Immune complex mediated Pathogenic T-cell response mediated J Allergy Clin Immunol 2009;123:

16 e h

17 Παθογένεια αγγειίτιδας Φλεγμονή με την μεσολάβηση αντισωμάτων ανοσολογική αντίδραση τύπου ΙΙ: ΙΙ:(IgG IgG//IgM έναντι μορίων της κυτταρικής επιφάνειας ή αντιγόνων της εξωκυττάριας ουσίας ) κυτταροτοξική δράση (C +ενεργά +ενεργά κύτταρα) ενεργοποίηση κυτταρικών δεικτών( Abs Abs+ + κυτταρικοί υποδοχείς ή Fc Fcγ γr) ενεργοποίηση ή αναστολή μη κυτταρικών και κυκλοφορούντων μορίων (π.χ ένζυμα,αναστολείς ενζύμων)

18

19 Παθογένεια αγγειιτίδων Κυτταρική ανοσία (κυτταρικοί πληθυσμοί) Χυμική ανοσία (αντισώματα) Η αγγειίτιδα είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των δύο αυτών τύπων ανοσίας, η οποία επιτυγχάνεται με την επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων κυτταρικών πληθυσμών

20 Παθογένεια αγγειιτίδων: Κυτταρική ανοσία Β λεμφοκύτταρα - Πλασματοκύτταρα (αντισώματα:anca) - αντιγονοπαρουσιαστική ιδιότητα (APC ωριμότητα : παρουσία στα κοκκιώματα/ WG και η αύξηση της έκφρασης CD19) - παραγωγή κυτταροκινών - μακροβιότερα κύτταρα μνήμης

21 Παθογένεια αγγειιτίδων: Κυτταρική ανοσία Τ λεμφοκύτταρα - Υπερδραστηριότητα του Τ- κυττάρου στις AAV: (περιβαλλοντικοί, γενετικοί παράγοντες;) - Τreg κύτταρα /δυσλειτουργούν - Διαταραχή παραγωγής κυτταροκινών ποιοτικής και ποσοτικής * διαταραχή της σχέσης Th1/Th2 * ενεργοποίηση των Th17 δραστικών κυττάρων με επαγωγή της Th17 απόκρισης και παραγωγή IL17

22 Παθογένεια αγγειιτίδων: Κυτταρική ανοσία Φαγοκύτταρα Μακροφάγα (διαταραχή στην κάθαρση από τα ΜΦ;) Ουδετερόφιλα - στόχος αυτοανοσίας (ANCA) - υπεύθυνα για ενδοθηλιακή βλάβη - παραγωγή κυτταροκινών/ ΒLyS

23 Παθογένεια αγγειιτίδων Χυμική ανοσία αντισώματα: ANCA anti--gbm anti anti--lamp anti Lamp--2 AECAs

24 ANCA (Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies) Τα ANCA είναι ορισμένα από αυτά τα αντισώματα και έχουν προταθεί διάφοροι μηχανισμοί δράσης σχετικά με την εμπλοκή τους στην παθογένεια των αγγειιτίδων

25 ANCA (Anti-neutrophil cytoplasmic antibodies) Ετερογενή ομάδα αυτοαντισωμάτων έναντι των πρωτεϊνών/αντιγόνων των πρωτογενών και δευτερογενών κοκκίων του κυτταρoπλάσματος των ουδετερόφιλων και μονοκυττάρων

26 Ειδικότητα των ANCA Τύποι φθορισμού Αντιγόνα στόχοι C-ANCA Πρωτεϊνάση-3, CAP 57, BPI P-ANCA Μυελοϋπεροξειδάση, ελαστάση, καθεψίνη G, λυσοζύμη, λακτοφερίνη a-x-anca Λακτοφερίνη, λυσοζύμη, β-γλυκουρονιδάση, καθεψίνη G, ελαστάση, ενολάση, BPI

27 ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ANCA ΜΕ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Νόσημα ANCA (IFA) Αντιγόνο στόχος (Elisa) Συστηματικές αγειΐτιδες Wegener Κοκκιωμάτωση c-anca PR-3 p-anca (σπάνια) MPO (σπάνια) Μικροσκοπική πολυαρτηρίτις c-anca, p-anca PR-3, MPO Σύνδρομο Churg Strauss p-anca MPO Οζώδης πολυαρτηρίτις p-anca MPO Άλλες συστηματικές αγειΐτιδες σπάνια όχι PR-3 ή MPO

28 Αντισώματα έναντι των ουδετεροφίλων του κυτταροπλάσματος (ANCA) ΘΕΤΙΚΑ Proteinase 3 (PR3/c-Anca) ΑΡΝΗΤΙΚΑ Myeloperoxidase (MPO/p-ANCA) Wegener s granulomatosis 70% 25% 5% Microscopic polyangiitis 40% 50% 10% Churg--Strauss syndrome Churg 10% 60% 30% Pauci-immune Pauciglomerulonephritis 20% 70% 10%

29 ANCA Η ορολογική εξέταση για ANCA είναι χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο,, αλλά πρέπει να αξιολογείται σε συνδυασμό και εργαλείο με άλλα χαρακτηριστικά των ασθενών Η εξέταση πρέπει να περιλαμβάνει και τις δύο τεχνικές τον έμμεσο ανοσοφθορισμό (IFA) και την ELISA Η ευαισθησία είναι % για τις αγγειίτιδες μικρών αγγείων χωρίς εναποθέσεις (pauci pauci--immune immune)) και την ΣΝ

30 ANCA Θετική εξέταση για ANCA έχει το 1/4-1/3 των ασθενών με anti anti--gbm CGN και το ¼ των ασθενών με ιδιοπαθή ανοσοσυμλεγματική CGN Ασθενείς με συνύπαρξη ANCA και anti anti--gbm αντισώματα έχουν χειρότερη πρόγνωση από εκείνους που έχουν μόνον ANCA

31 Παθογένεια αγγειιτίδων σχετικά με τον παθογεννετικό ρόλο των ANCA Οι κλινικές παρατηρήσεις συνηγορούν για έναν βασικό ρόλο του Β-ΛΚ και της υπό αυτών παραγωγής των ANCA στην έκφραση της νόσου αδυνατούν όμως να αποδείξουν τον παθογενετικό ρόλο των ANCA

32 Παθογένεια αγγειιτίδων σχετικά με τον παθογεννετικό ρόλο των ANCA Οι in vitro μελέτες αποδεικνύουν ξεκάθαρα τον δυνητικό ρόλο των ANCA στην πρόκληση της νεκρωτικής αγγειίτιδας και της ΣΝ τον σημαντικό ρόλο της ενεργοποίησης της εναλλακτικής οδού του C στην διατήρηση της ενεργοποίησης των ουδετεροφίλων Xing et al J.clin Immunol 2009 και την ανάπτυξη MPO- ANCA σχετιζόμενης NCGN Xiao et.al AJPathol 2007

33 Παθογένεια αγγειίτιδας: αγγειίτιδας:the alternative complement pathway in AAV pathogenesis. ANCA Kallembegr et al Nat.Rev.Rheumatol Clinic Rev Allerg Immunol 6: , (2011) :

34 Παθογένεια αγγειιτίδων σχετικά με τον παθογεννετικό ρόλο των ANCA Οι in vivo μελέτες συνηγορούν για: την συμμετοχή μικροβιακών παραγόντων στην έναρξη και την διατήρηση της AAV (S.aureus,Gram-) Stgeman et al AIM1994, Voswinkel et al ARD 2006 Clin. Ex.Immunol 2008) τον παθογενετικό ρόλο των MPO-ANCA (pauci-immune νεκρωτική αγγειίτιδα και ΣΝ/) Little et al Blood 2006 τoν διπλά παθογενετικό ρόλο των PR3-ANCA (νεκρωτική αγγειίτιδα +κοκκιωματώδη φλεγμονή) (Pfister et al Blood 2004 και Van der Geld et al ARD 2007) την συμμετοχή της κυτταρικής ανοσίας με επικράτηση των Th17 κυττάρων (Abdulahan et al Arth.Rheum 2008, Nephrology 2009

35 Παθογένεια αγγειίτιδας: αγγειίτιδας: A proposed model representing innate and adaptive immune mechanisms supposedly involved in the pathogenesis of ANCA associated systemic vasculitis. * Kallemberg et al Nephrology 14:26-32, 2009

36 Παθογένεια αγγειιτίδων Αιτία εκκίνησης αυτοανοσίας κ.α) (άγνωστη: λοίμωξη,αλλεργική αντίδραση Αύξηση της παραγωγής προφλεγμονωδών κυτταροκινών (τοπική και συστηματικής) Προετοιμασία και ενεργοποίηση των ειδικών κυττάρων Ενεργοποίηση του ενδοθηλιακού κυττάρου Κατάληξη: φλεγμονή, νέκρωση αγγειακού τοιχώματος, απόφραξη αγγειακού αυλού

37 Κοκκιωμάτωση Wegener Άγνωστη αιτιολογία Ενοχοποιούνται περιβαλλοντικοί παράγοντες (S.Aureus 60% GW vs 20% γεν. πλυθησμού) Συσχέτιση με ANCA- PR3 Οι ANCA-PR3 αγγειίτιδες (σε σύγκριση με τις ANCA-MPO), χαρακτηρίζονται και από κοκκιωματώδη φλεγμονή καθώς και από βαρύτερη και διάχυτη νόσο Η κοκκιωματώδης φλεγμονή αποτελεί ένδειξη της εμπλοκής της κυτταρικής ανοσολογικής απόκρισης ( Th17 cells) σε αυτή την διεργασία

38 Μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα(μπα) ANCA- σχετιζόμενη αγγειίτιδα Χαρακτηρίζεται κυρίως από προσβολή νεφρών(ncgn) και λιγότερο πνεύμονα Ανιχνεύονται κυρίως ANCA-MPO (παθογενετικός ρόλος : νοεγνική ΜΠΑ αγγειίτιδα/ πειραματικά επαγόμενη νόσος) Στο 30% των ασθενών παρατηρείται η συνύπαρξη ANCA-MPO + anti- GBM Abs Ο συνδυασμός αυτός συσχετίζεται με βαρύτερη νόσο σε σύγκριση με την παρουσία μόνον ANCA-MPO Πειραματικές μελέτες συνηγορούν για τον παθογενετικό ρόλο των anti- GBM Abs

39 Σύνδρομο Churg-Strauss(css) Θετικά ANCA σε μικρότερη συχνότητα (40% ANCA-MPO) Θετικά ANCA-MPO : αγγειίτιδα μικρού μεγέθους αγγείων (παθογενετικός ρόλος των ANCA-MPO) Αρνητικά ANCA-MPO : ηωσινοφιλική διήθηση των ιστών, προσέλκυση μακροφάγων, απελευθέρωση τοξικών παραγόντων και ιστική αλλοίωση

40 Σύνδρομο Churg-Strauss(css) Θετικά ANCA-MPO Κλινικές συσχετίσεις Αρνητικά ANCA-MPΟ ΝΣΝ πορφύρα πολ/πλή μονονευρίτιδα πνευμονικές αιμορραγίες Μυοκαρδιοπάθεια Περικαρδίτιδα συμμ. Πολυνευροπάθεια πνευμ/κές διηθήσεις πλευρίτιδα ηωσινοφιλική γαστρίτιδα >> εντερίτιδα Ιστοπαθολογικά αγγειίτιδα μικρών αγγείων ηωσινοφιλική διήθηση Παθογένεια ANCA- σχετιζόμενη Γενετική προδιαθ. HLA DRB4 ηωσινόφιλα: παραγωγή τοξικών παραγόντων IL10.2 Renato A. et al. Best Pr.Res.Clin.Rheum.2009 KallenbergCGM. et al Arth. Rheum.2005

41 ANCA σχετιζόμενες αγγειίτιδες Wegener s granulomatosis Ρινική κοιλότητα, πνεύμονας, νεφρός 70% PR3 >> MPO- ANCA Μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα Νεφρός 90% MPO > PR3 ANCA Churg-Strauss αγγειίτιδα Νεφρός 15% MPO>>PR3- ANCA

42 Έκβαση ασθενών με ANCA σχετιζόμενες αγγειίτιδες Θνητότητα > 80% σε ένα χρόνο Wastonet al BrMJ 1958 Fauci et al A.I.M 1983 Επιβίωση θνητότητα 80% σε ένα χρόνο 1 έτος 84% 5 ετη - 73% 10 έτη 63% Flossmann, ASN έτος 84% 5 ετη - 76% Scott et al. QJMed 2005;98:97-112

43 ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

44 νεφρική προσβολή * Churg-Strauss (σπανιότερα) * αιματουρία,πρωτεϊνουρία νεφρική ανεπάρκεια ANCA Φυσιολογικό σπειραματονεφρίτιδα σπείραμα Διάγραμμα Φλεγμονής σπειράματος σπειραματονεφρίτιδα * H νεφρική ανεπάρκεια (συνήθως) έχει χαρακτηριστικά RPGN ) Φλεγμονή σπειράματος Σπειραματονεφρίτιδα Σε ασθενή με ANCA-αγγειίτιδα

45

46 WG/ CGN τμηματική νέκρωση WG/ CGNαπουσία εναποθέσεων εντος των σπειραμάτων Segmental necrotizing glomerulonephritis with crescent formation, the classic renal histopathology in Wegener's granulomatosis

47 ανώτερο και κατώτερο αναπνευστικό WG και CSS * Πνευμονική αιμορραγία * Οζώδεις βλάβες ή κοιλότητες WG WG:Υπογλωτιδική στένωση,ρινίτιδα παραρινικολπίτιδα, μέση ωτίτιδα και συχνά οφθαλμική φλεγμονή

48 Pulmonary pathology in Wegener's granulomatosis. (a) Extensive coalescent areas of necrosis from a biopsy of a pulmonary nodule. This pathological finding is termed 'geographic' necrosis. (b) Numerous multinucleated giant cells surrounding an ovoid region of necrobiosis

49 καρδιά * Στο 50% των ασθενών με Churg-Strauss * <20% σε WG και MPA Εμφανίζουν παροδικό καρδιακό αποκλεισμό, κοιλιακή υποκινητικότητα, έμφραγμα μυοκαρδίτιδα,περικαρδίτιδα και ενδοκαρδίτιδα

50 γαστρεντερικό * Τυπικό κοιλιακό άλγος,απώλεια αίματος,ισχαιμία μεσεντερίου και σπάνια διάτρηση * Μπορεί να μιμηθεί παγκρεατίτιδα και ηπατίτιδα

51

52

53

54 ΠΜΠ ζωντανό ΠΜΠ σε αρχική φάση απόπτωσης με σύντηξη χρωματίνης και λοβίων πυρήνα σε ένα σώμα ΠΜΠ σε τελική φάση απόπτωσης με μετακίνηση κοκκίων και αποσύνθεση πυρήνα ΠΜΠ σε αρχική φάση απόπτωσης με μετακίνηση κοκκίων ΠΜΠ μετά απόπτωση Φαίνεται πως τα πολυμορφοπύρηνα σε φάση απόπτωσης αποτελούν μεγάλη πηγή ανοσογόνων για τα νοσήματα που συνδέονται με τα ANCA.

55

πνευμονονεφρικό σύνδρομο,

πνευμονονεφρικό σύνδρομο, Βραχεία Ανασκόπηση Πνευμονονεφρικό Σύνδρομο A.Α. Καρακατσάνη 1, Σ.Α. Παπίρης 2 1 Επίκουρη Καθηγήτρια, Β Πνευμονολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Φώτιος Δρακοπαναγιωτάκης Β Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΑΤΤΙΚΟΝ ΠΓΝΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Φώτιος Δρακοπαναγιωτάκης Β Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΑΤΤΙΚΟΝ ΠΓΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Φώτιος Δρακοπαναγιωτάκης Β Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΑΤΤΙΚΟΝ ΠΓΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΪΤΙΔΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΥ

ΑΓΓΕΙΪΤΙΔΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΝΕΥΜΟΝΟΝΕΦΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-12- 2010 ΑΓΓΕΙΪΤΙΔΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοάνοση Ηπατίτιδα: κλινική εικόνα, διαγνωστικά κριτήρια και θεραπεία

Αυτοάνοση Ηπατίτιδα: κλινική εικόνα, διαγνωστικά κριτήρια και θεραπεία Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,7(4):298-35 Αυτοάνοση Ηπατίτιδα: κλινική εικόνα, διαγνωστικά κριτήρια και θεραπεία Α. Χοyντα Α. Ελeζογλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αυτοάνοση ηπατίτιδα είναι ένα χρόνιο φλεγμονώδες

Διαβάστε περισσότερα

NOVA Lite ANCA Anti-neutrophil Cytoplasmic Autoantibody Reagents Σκοπό Χρήση Περιληψη Και Αρχη Μεθοδου Αρχη Μεθοδου

NOVA Lite ANCA Anti-neutrophil Cytoplasmic Autoantibody Reagents Σκοπό Χρήση Περιληψη Και Αρχη Μεθοδου Αρχη Μεθοδου NOVA Lite ANCA A n t i-neutrophil Cytoplasmic Autoantibody Reagents Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση Κωδικός Προϊόντος: 708290, 708296, 708298, 708299 508290.10, 508296.20, 508298.20, 508299.10 CLIA σύνθετος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Άνδρας 62 ετών Αρθρίτιδα ποδοκνηµικών Συνοδό pitting oedema Εργαστηριακό φλεγµονώδες σύνδροµο Πτωχή ανταπόκριση στα κοινά παυσίπονα

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Άνδρας 62 ετών Αρθρίτιδα ποδοκνηµικών Συνοδό pitting oedema Εργαστηριακό φλεγµονώδες σύνδροµο Πτωχή ανταπόκριση στα κοινά παυσίπονα Γ.Ν.Α. ΟΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ Άνδρας 62 ετών µε επώδυνη διόγκωση άκρων ποδών και εργαστηριακό φλεγµονώδες σύνδροµο ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ιευθυντής: Χ. Σφοντούρης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Περιστατικού

Παρουσίαση Περιστατικού Παρουσίαση Περιστατικού Γυναίκα 80 ετών με επιδεινούμενη από 48h δύσπνοια και αδυναμία/καταβολή Παρουσίαση Πεντάζος Γεώργιος Ειδικευόμενος Ρευματολογίας Α ΠΠΚ Σχόλια Λάσκαρη Κατερίνα Επικ. Επιμελήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ TMHMA ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ TMHMA ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ TMHMA ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έκφραση κυτταροκινών από Τ κύτταρα περιφερικού αίματος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο ρόλος της λεπτίνης στην παθογένεια της ρευματοειδούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW. ... Κ. Κόλλια, 1,2 Α. Βελεγράκη 1 ... 1. Candidemia

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW. ... Κ. Κόλλια, 1,2 Α. Βελεγράκη 1 ... 1. Candidemia archieves review 1836 VELEGRAKI (pages 19) Σελιδοποίηση: 15/2/2008 Αποστολή galley-proofs: 20/2/2008 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Καντινταιμία Τα τελευταία χρόνια εκδηλώνεται διεθνώς αυξημένο ενδιαφέρον για τη μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της έκφρασης του CD154 (CD40L) στα Τ λεμφοκύτταρα ασθενών με. ψωριασική αρθρίτιδα

Μελέτη της έκφρασης του CD154 (CD40L) στα Τ λεμφοκύτταρα ασθενών με. ψωριασική αρθρίτιδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Μελέτη της έκφρασης του CD154 (CD40L) στα Τ λεμφοκύτταρα ασθενών με ψωριασική αρθρίτιδα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΟΥΣΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ηωσινοφιλία στην καθημερινή πράξη

Η ηωσινοφιλία στην καθημερινή πράξη Η ηωσινοφιλία στην καθημερινή πράξη Δημήτρης Μήτσιας Αλλεργιολόγος Παίδων & Ενηλίκων Επιστημονικός Συνεργάτης Αλλεργιολογικό Τμήμα Β Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Τις τελευταίες δύο δεκαετίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ LECTURE... Η σημασία και η αξιολόγηση της ανεύρεσης αυτοαντισωμάτων σε ασυμπτωματικά (υγιή) άτομα και συγγενείς πασχόντων ...

ΔΙΑΛΕΞΗ LECTURE... Η σημασία και η αξιολόγηση της ανεύρεσης αυτοαντισωμάτων σε ασυμπτωματικά (υγιή) άτομα και συγγενείς πασχόντων ... 320 Α. Τσιρογιαννη ΔΙΑΛΕΞΗ LECTURE... Η σημασία και η αξιολόγηση της ανεύρεσης αυτοαντισωμάτων σε ασυμπτωματικά (υγιή) άτομα και συγγενείς πασχόντων ËÝîåéò åõñåôçñßïõ Αυτοαντισώματα, ασυμπτωματικά άτομα,

Διαβάστε περισσότερα

Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) Μέρος Ι. Νοσολογία βλεννογονο-δερματικών εκδηλώσεων ΙΦΠΕ

Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) Μέρος Ι. Νοσολογία βλεννογονο-δερματικών εκδηλώσεων ΙΦΠΕ Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) Μέρος Ι. Νοσολογία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος (ΕΕΜΗ) για τη Διάγνωση και Αντιμετώπιση της Αυτοανόσου Ηπατίτιδας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος (ΕΕΜΗ) για τη Διάγνωση και Αντιμετώπιση της Αυτοανόσου Ηπατίτιδας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος (ΕΕΜΗ) για τη Διάγνωση και Αντιμετώπιση της Αυτοανόσου Ηπατίτιδας Γ.Ν. Νταλέκος, Κ. Ζάχου, Ν.Κ. Γατσέλης, Γ.Κ. Κουκούλης, Ι. Κοσκίνας Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΡΛΑΚΟΥ

ΔΙΑΜΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΡΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΡΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΜΗ ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΔΙΑΜΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΛΟΙΜΩΔΗΣ 1. Οξεία (βακτηριδιακή) πυελονεφρίτιδα 2. Χρόνια πυελονεφρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

3. Σύνδρομο Churg Strauss που Εκδηλώνεται 30 Χρονια μετά την έναρξη Ελκώδους Κολίτιδας

3. Σύνδρομο Churg Strauss που Εκδηλώνεται 30 Χρονια μετά την έναρξη Ελκώδους Κολίτιδας 3. Σύνδρομο Churg Strauss που Εκδηλώνεται 30 Χρονια μετά την έναρξη Ελκώδους Κολίτιδας Κ.Κατσίφα, Δ.Βενετούλης, Σ.Ανδρίτσος, Ν.Πατσουράκος, Κ.Σακελλαρίδης Σ.Παπακωστόπουλος Α.Γραμματρικοπούλου, Π.Τσελιώτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. «Θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με IgA Νεφροπάθεια με βάση κλασικούς και νεότερους δείκτες εξέλιξης της νόσου»

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. «Θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με IgA Νεφροπάθεια με βάση κλασικούς και νεότερους δείκτες εξέλιξης της νόσου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ/ντής : Καθηγητής Δ. Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με IgA Νεφροπάθεια με βάση κλασικούς και

Διαβάστε περισσότερα

Aνταγωνιστές του παράγοντα νέκρωσης των όγκων: Θεραπευτικές εφαρμογές εκτός ψωρίασης. Μέρος Α

Aνταγωνιστές του παράγοντα νέκρωσης των όγκων: Θεραπευτικές εφαρμογές εκτός ψωρίασης. Μέρος Α Aνταγωνιστές του παράγοντα νέκρωσης των όγκων: Θεραπευτικές εφαρμογές εκτός ψωρίασης. Μέρος Α Θεραπευτική Καραμπίδου Κ. Καλαποθάκου Κ. Αυγερινού Γ. Σταυρόπουλος Π.Γ. Α Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπαθείς αντισωματικές ανεπάρκειες στους ενήλικες Σύγχρονη κλινική προσέγγιση

Πρωτοπαθείς αντισωματικές ανεπάρκειες στους ενήλικες Σύγχρονη κλινική προσέγγιση Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Πρωτοπαθείς αντισωματικές ανεπάρκειες στους ενήλικες Σύγχρονη κλινική προσέγγιση Οι πρωτοπαθείς

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. στην Κλινική Φαρμακευτική και Φαρμακοθεραπεία ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. στην Κλινική Φαρμακευτική και Φαρμακοθεραπεία ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Κλινική Φαρμακευτική και Φαρμακοθεραπεία ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της anti-tnf θεραπείας σε ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Μαρκοπούλου Επιμελήτρια Α 1 η Πνευμονολογική Κλινική, Ν.Παπανικολάου

Κατερίνα Μαρκοπούλου Επιμελήτρια Α 1 η Πνευμονολογική Κλινική, Ν.Παπανικολάου Κατερίνα Μαρκοπούλου Επιμελήτρια Α 1 η Πνευμονολογική Κλινική, Ν.Παπανικολάου Αναπν. συμπτώματα ANCA Μεγάλων αγγείων Γιγαντοκυτταρική Σπάνια Όχι Takayasu s Συχνά Όχι Μεσαίου μεγέθους αγγείων Κλασσική οζώδης

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοφλεγμονώδη νοσήματα της παιδικής ηλικίας: Μη φλεγμονοσωμοπάθειες

Αυτοφλεγμονώδη νοσήματα της παιδικής ηλικίας: Μη φλεγμονοσωμοπάθειες Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3 253 Αυτοφλεγμονώδη νοσήματα της παιδικής ηλικίας: Μη φλεγμονοσωμοπάθειες Π. Πρατσίδου-Γκέρτση Παιδιατρικό Ανοσολογικό και Ρευματολογικό Κέντρο Αναφοράς Α' Παιδιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝ ΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΕΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝ ΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΕΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙ ΙΟΥ Α ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ιευθύντρια: Καθηγήτρια Φλωρεντία Κανακούδη-Τσακαλίδου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006 Αριθµός 1823 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος της κοινότητας αποτελούν μία ετερογενή ομάδα νοσημάτων. Η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους απαιτεί σωστή διάγνωση και αξιολόγηση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Νεκρωτική εντεροκολίτιδα και πρόωρα νεογνά

Νεκρωτική εντεροκολίτιδα και πρόωρα νεογνά REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(3):290-310 Νεκρωτική εντεροκολίτιδα και πρόωρα νεογνά Η νεκρωτική εντεροκολίτιδα (ΝΕΚ) είναι πολυπαραγοντική νόσος που προκαλεί οξεία νεκρωτική ισχαιμία και μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογικό Eργαστήριο Κέντρου Υγείας Λεωνιδίου, Παναρκαδικό Νοσοκομείο. Microbiology laboratory, Leonidion Health Center, Panarcadic Hospital.

Μικροβιολογικό Eργαστήριο Κέντρου Υγείας Λεωνιδίου, Παναρκαδικό Νοσοκομείο. Microbiology laboratory, Leonidion Health Center, Panarcadic Hospital. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚH ΠΡΟΣEΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛHΣ ΣΚΛHΡΥΝΣΗΣ: ΡOΛΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣIΑ ΤΩΝ ΚΥΤΟΚΙΝΩΝ ΙΜΜΥΝOLOGICAL APPROACH OF MULTIPLE SCLEROSIS: ROLE AND SIGNIFICANCE OF CYTOKINES Ν.Φραγκούλης N. Frangoulis

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ 5 ΕΤΩΝ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ 5 ΕΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α.Χ.Ε.Π.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΕΚΑΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 20082009

Διαβάστε περισσότερα

www.megamed.gr T P I M H N I A I A Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ & Α Ν Ο Σ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

www.megamed.gr T P I M H N I A I A Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ & Α Ν Ο Σ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ρευματολογικά Νέα T P I M H N I A I A Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ & Α Ν Ο Σ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ΤΕΥΧΟΣ 1 - ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ, ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.megamed.gr T P I M H N I A I A Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ & Α Ν Ο Σ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

www.megamed.gr T P I M H N I A I A Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ & Α Ν Ο Σ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ρευματολογικά Νέα T P I M H N I A I A Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ & Α Ν Ο Σ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ΤΕΥΧΟΣ 1 - ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ, ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα