ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ. Καλλιόπη Ζάχου. 12 Ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο. Παθολόγος Παθολογική Κλινική & Ερευνητικό Εργαστήριο Παν/μίου Θεσσαλίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ. Καλλιόπη Ζάχου. 12 Ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο. Παθολόγος Παθολογική Κλινική & Ερευνητικό Εργαστήριο Παν/μίου Θεσσαλίας"

Transcript

1 ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ Καλλιόπη Ζάχου Παθολόγος Παθολογική Κλινική & Ερευνητικό Εργαστήριο Παν/μίου Θεσσαλίας 12 Ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο Χανιά Μαΐου 2011 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2 ΟΡΙΣΜΟΣ Σύνδρομο επικάλυψης νόσων = παρουσία στον ίδιο ασθενή συνδυασμού χαρακτηριστικών δύο ή περισσότερων νοσολογικών οντοτήτων. Taber s 20 th edition

3 ΟΡΙΣΜΟΣ Παρουσία στον ίδιο ασθενή χαρακτηριστικών (κλινικών εργαστηριακών ιστολογικών) τόσο αυτοανόσου χολοστατικού νοσήματος του ήπατος [πρωτοπαθούς χολικής κίρρωσης (ΠΧΚ) ή πρωτοπαθούς σκληρυντικής χολλαγγειίτιδας (ΠΣΧ)] όσο και αυτοανόσου ηπατίτιδας (ΑΗ), με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία στην ακριβή ταξινόμηση της νόσου. Woodward J, Neuberger J, Hepatology 2001 Beuers U, Rust C, Semin Liver Dis 2005 Boberg et al, J Hepatol 2010

4

5 ΟΜΩΣ... Απουσία διεθνούς ομοφωνίας κριτηρίων ακριβούς ορισμού των συνδρόμων επικάλυψης Ποικιλία ορισμών και ονοματολογίας στις μελέτες και τη διεθνή βιβλιογραφία

6 AH: διάγνωση (1) 1) Revised scoring system for the diagnosis of AIH (Alvarez et al, J Hepatol 1999)

7 AH: διάγνωση (2) 2) Simplified diagnostic criteria for AIH (Hennes et al, Hepatology 2008)

8 ΠΧΚ: διάγνωση EASL clinical practice guidelines: management of cholestatic liver diseases (J Hepatol 2009)

9 ΠΣΧ: διάγνωση EASL clinical practice guidelines: management of cholestatic liver diseases (J Hepatol 2009)

10 ΑΗ, ΠΧΚ, ΠΣΧ: χαρακτηριστικά κλινικοεργαστηριακά ευρήματα ΑΗ ΠΧΚ ΠΣΧ Φύλο Γυναίκες 60-75% Γυναίκες > 90% Γυναίκες 30-35% Ηλικία Όλες οι ηλικίες (μέση 45 έτη) Συνήθως (όχι παιδιά) Συμπτώματα Απουσία ή μη ειδικά Απουσία ή καταβολή, κνησμός AST/ ALT ALP Συχνά 3-10x UNL αλλά και μικρή αύξηση Αύξηση μπορεί να παρατηρείται Κφ ή μικρή αύξηση Μέτρια ή σημαντική αύξηση Bil Ποικίλη αύξηση Ποικίλη αύξηση, συνήθως κφ στη διάγνωση Ανοσοσφαιρίνες Υπεργαμμασφαιριναιμία, 1.2-3x UNL IgG Συνήθως (όμως και οποιαδήποτε ηλικία Απουσία ή καταβολή, κνησμός, 80% UC Κφ ή μικρή αύξηση Μέτρια ή σημαντική αύξηση Ποικίλη αύξηση, συνήθως κφ στη διάγνωση Αύξηση IgM Αύξηση IgG 61% Αύξηση IgM 45% Boberg et al J Hepatol 2011

11 ΑΗ, ΠΧΚ, ΠΣΧ: χαρακτηριστικά αυτοαντισώματα ANA > 1/40 SMA 70-80% ΑΗ ΠΧΚ ΠΣΧ > 30% (anti-gp210, anti-sp100 ειδικά) 8-77% SMA Μπορεί να είναι (+) 0-83% Anti-LKM ( anti-lc1) 3-4% (AH-2) Anti-SLA/LP 10-30% Σπανιότατα (+) Σπανιότατα (+) panca ΑΜΑ 50-96% άτυπα (10% τα μόνα +) 5-15% (χαμηλοί τίτλοι) Μπορεί να ανιχνεύονται 26-94% 90-95% (anti-pdc E2) Σπάνια (+) Angulo et al J Hepatol 2000 Zachou et al, J Autoimm Dis 2004 Rigopoulou et al 2005 Gabeta et al, J Clin Immunol 2007 O Brien et al, Hepatology 2008

12 ΑΗ, ΠΧΚ, ΠΣΧ: χαρακτηριστικά ιστολογικά/ απεικονιστικά Ιστολογικά ευρήματα ΑΗ ΠΧΚ ΠΣΧ Περιπυλαία ηπατίτιδα Τυπικό εύρημα 25-30% Σε ποικίλο ποσοστό Πυλαία φλεγμονή Διήθηση από πλασματοκύτταρα Διήθηση από λεμφοκύτταρα Διήθηση από λεμφοκύτταρα Φλεγμονή χοληφόρων Σε ποικίλο ποσοστό Τυπικό εύρημα Τυπικό εύρημα Κοκκιώματα Άτυπο εύρημα Ενδεικτικό ΠΧΚ (32%) Άτυπο εύρημα αλλά μπορεί να παρατηρηθεί Χολλαγγειογραφία Κφ/ κίρρωση Κφ/ κίρρωση Χαρακτηριστικά ευρήματα, κφ στην ΠΣΧ μικρών πόρων Wiesner et al, Gastroenterology 1985; Ludwing et al, Hepatology 1986 Alvarez et al, J Hepatol 1999; Czaja et al, Hepatology 2001 Chapman et al, Hepatology 2010; Boberg et al J Hepatol 2011

13 Σχέσεις των αυτοανόσων νόσων ήπατος στον ίδιο ασθενή (περιγραφόμενες σε σειρές ασθενών) Διαδοχική εμφάνιση: case reports Ταυτόχρονη παρουσία δύο διαφορετικών σαφώς διαχωριζόμενων νοσολογικών οντοτήτων Παρουσία παθολογικών διαταραχών χωρίς σαφή όρια μεταξύ δύο νόσων Περιγραφή των συνδρόμων επικάλυψης ως ξεχωριστών νοσολογικών οντοτήτων με ποικίλες αυτοάνοσες εκδηλώσεις σε γενετικά προδιατεθιμένα άτομα Παρουσία μίας πρωταρχικής αυτοανόσου διαταραχής που παρουσιάζει χαρακτηριστικά και άλλης μίας

14 2-19% 7-14% Κλινικές εκδηλώσεις Εργαστηριακές εξετάσεις Αυτοαντισώματα Ιστολογικά ευρήματα

15 Επικάλυψη: ΠΧΚ - ΑΗ

16

17 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Εξαρτάται από τα εφαρμοζόμενα κριτήρια 12/ 130 ΠΧΚ (4.8%): ΠΧΚ ΑΗ Chazouilleres et al, Hepatology / 331 ΠΧΚ (9.2%): ΠΚΧ ΑΗ Joshi et al, Hepatology 2002

18 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Εξαρτάται από τα εφαρμοζόμενα κριτήρια Revised IAIHG κριτήρια 2.1% 19% 8.4% 0.8% 7% 12% -6% 3/ 142 ΠΧΚ: ΠΧΚ ΑΗ Muratori et al, Autoimmuity / 137 ΠΧΚ: ΠΧΚ ΑΗ Talwalkar et al, Am J Gastroenterol / 227 ΑΝΗ: ΠΧΚ ΑΗ Suzuki et al, J Gastroenterol Hepatol / 138 ΠΧΚ: ΠΧΚ ΑΗ Boberg et al, Hepatology / 368 ΠΧΚ: ΠΧΚ AH Neuhauser et al, Am J Gastroenterol 2010 Simplified score: ειδικότητα

19 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Δεν υπάρχουν ειδικά χαρακτηριστικά που να διαφοροποιούν το σ. επικάλυψης ΑΗ ΠΧΚ ως ξεχωριστή νοσολογική οντότητα Χαρακτηριστικά 20 ασθενών με ΑΗ, 20 με σ. επικάλυψης και 20 με ΠΧΚ Lohse et al, Hepatology 1999

20 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Χαρακτηριστικά 20 ασθενών με ΑΗ, 20 με σ. επικάλυψης και 20 με ΠΧΚ Lohse et al, Hepatology 1999

21 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Χαρακτηριστικά ασθενών με διαδοχική εμφάνιση ΠΧΚ - ΑΗ Poupon et al, Hepatology 2006 (12/282, 4.3%)

22 ΘΕΡΑΠΕΙΑ 2y (0.7-8) 7y (5-10) Chazouilleres et al, Hepatology 1998 Chazouilleres et al J Hepatol 2006

23 ΠΟΡΕΙΑ: ΠΧΚ/ΑΗ - ΑΗ N= 238 N= 10 Παρακολούθηση: ΑΗ 11y (1-35) ΠΧΚ-ΑΗ 5.5y (2-13) 7 Al-Chalabi et al, Aliment Pharmacol Ther 2008

24 ΠΟΡΕΙΑ: ΠΧΚ/ΑΗ - ΠΧΚ 26 ΠΧΚ-ΑΗ 109 ΠΧΚ Παρακολούθηση: 6.1 (ΠΧΚ-ΑΗ) και 5.4 (ΠΧΚ) έτη Silveira et al, Am J Gastroenterol 2007

25 ΠΟΡΕΙΑ: ΠΧΚ/ΑΗ - ΠΧΚ 364 ασθενείς ΠΧΚ 43 ΠΧΚ-ΑΗ revised criteria 23 ΠXK-AH simplified criteria Παρακολούθηση:ΠΧΚ 9.6 6y/ ΠΧΚ-ΑΗ 11 5y ΠΧΚ ΑΗ (simplified criteria)= χειρότερη πρόγνωση Neuhauser et al, Am J Gastroenterol 2010

26

27 Επικάλυψη: ΠΣΧ - ΑΗ

28 Επικάλυψη ΠΣΧ - ΑΗ

29 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: ΑΗ ΠΣΧ Revised IAIHG κριτήρια 9% 8% 1.4% 17% 14% 10/ 114 ΠΣΧ: ΠΣΧ ΑΗ Alvarez et al, J Hepatol / 113 ΠΣΧ: ΠΣΧ ΑΗ Van Buuren et al, J Hepatol / 211 ΠΣΧ: ΠΣΧ ΑΗ Kaya et al J Hepatol / 41 ΠΣΧ: ΠΣΧ ΑΗ Floreani et al, Am J Gastroenterol / 221 ΠΣΧ: ΠΣΧ ΑΗ Boberg et al, Hepatology / 26 (27%) ΠΣΧ ΑΗ ασθενείς έχουν ΠΣΧ μικρών πόρων Olsson et al Eur J Intern Med 2009

30 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: ΠΣΧ ΑΗ 8/ 79 (10%) ΑΗ: ΑΗ ΠΣΧ Abdalian et al, Hepatology 2008 Αποκλεισμός μη ειδικών βλαβών χοληφόρων σε σοβαρή ίνωσηκίρρωση + Ιστολογικά ευρήματα συμβατά με ΠΣΧ 1/59 (1.7%) AH: ΑΗ ΠΣΧ Lewin et al, Hepatology 2009

31 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Luth et al J Clin Gatsroenterol 2009

32 AH AH IBD Olsson et al Eur J Intern Med 2009 PSC

33 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Luth et al, J Clin Gatsroenterol 2009

34 ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΣΧ - ΑΗ Η ΠΣΧ θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη σε ενήλικες ασθενείς με ΑΗ και ΙΦΕΝ, χολόσταση ή ιστολογική εικόνα διαταραχών από τα χοληφόρα καθώς και όταν δεν απαντούν στην ανοσοκατασταλτική θεραπεία Boberg et al, J Hepatol 2011

35 Η ΑΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ/ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΠΣΧ Εισαγωγή του όρου «αυτοάνοση σκληρυντική χολλαγγειίτιδα» (ASC) από το group του Kings : η ΑΗ και ASC είναι εκφάνσεις της ίδιας νόσου 55 παιδιά με ΑΗ/ 16 έτη παρακολούθησης Διενέργεια σε όλα χολαγγειογραφίας 27 (49%) ΠΣΧ 28 (51%) ΑΗ 14 (52%) definite AH 13 (49%) probable AH Τα παιδιά με ASC είχαν πιο συχνά ΙΦΕΝ (44% vs 18%), είχαν πιο συχνά + ANCA (74% vs 36%) σε σχέση με τα παιδιά με ΑΗ Gregorio et al Hepatology 2001

36 ΠΑΙΔΙΑ/ ΕΦΗΒΟΙ ΠΣΧ-ΑΗ Η πιθανότητα ΠΣΧ πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη σε όλα τα παιδιά με ΑΗ Boberg et al, J Hepatol 2011

37 ΘΕΡΑΠΕΙΑ/ ΠΟΡΕΙΑ Czaja AJ Hepatology 1998

38 ΘΕΡΑΠΕΙΑ/ ΠΟΡΕΙΑ: ΠΣΧ/ΑΗ - ΑΗ Al-Chalabi et al, Aliment Pharmacol Ther 2008

39 Floreani et al, Am J Gastroenterol 2005 ΠΟΡΕΙΑ : ΠΣΧ/ΑΗ - ΠΣΧ 34 ΠΣΧ/ 7 ΠΣΧ-ΑΗ παρακολούθηση 2-16 χρόνια

40

41 ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

42 ??? ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1. Υπάρχουν σημαντικοί λόγοι να ταξινομήσουμε τις καταστάσεις με χαρακτηριστικά επικάλυψης μεταξύ των τριών αυτοανόσων νόσων του ήπατος ως ξεχωριστά διαγνωστικά σύνδρομα ή θα πρέπει να θεωρούνται «ποικιλίες» των «κλασσικών» νόσων?

43 ??? ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 2. Η χρήση των κριτηρίων διάγνωσης της ΑΗ μπορεί να εφαρμοστεί στις καταστάσεις με χαρακτηριστικά επικάλυψης μεταξύ των τριών αυτοανόσων νόσων? Ευαισθησία 50% Ευαισθησία 53.8% Papamichalis et al, J Autoimm Dis 2007 Gatselis et al, Dig Liv Dis 2010

44 ??? ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 3. Η γενετική προδιάθεση για σ. επικάλυψης είναι διαφορετική από των τριών «κλασσικών» αυτοανόσων νόσων? Genome-wide association studies Czaja et al, Dig Dis Sci 2001

45 ??? ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 4. Υπάρχουν διαφορές στο ορολογικό profil των αυτοαντισωμάτων μεταξύ των σ. επικάλυψης και των «κλασσικών» αυτοανόσων νόσων του ήπατος ή διαφορές στην αντιδραστικότητά τους ως προς τα αυτοαντιγόνα ώστε να επιτρέπουν την κατάταξή τους ως ξεχωριστές νοσολογικές οντότητες?

46 ??? ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 5. Είναι σημαντική η αναγνώριση των σ. επικάλυψης ώστε να αποφασιστεί η θεραπεία? Μεγάλες τυχαιοποιημένες προοπτικές μελέτες

47

48

49

Ορθολογική Επιλογή Εργαστηριακού & Παρακλινικού Ελέγχου στα Χολοστατικά Νοσήματα

Ορθολογική Επιλογή Εργαστηριακού & Παρακλινικού Ελέγχου στα Χολοστατικά Νοσήματα 19 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας Ορθολογική Επιλογή Εργαστηριακού & Παρακλινικού Ελέγχου στα Χολοστατικά Νοσήματα Γεώργιος Ν. Νταλέκος Καθηγητής Παθολογίας Νικόλαος Κ. Γατσέλης Λέκτορας Παθολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΗΠΑΤΟΣ Αγ. Αθανάσιος 23-25 Μαρτίου 2012

ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΗΠΑΤΟΣ Αγ. Αθανάσιος 23-25 Μαρτίου 2012 ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΗΠΑΤΟΣ Αγ. Αθανάσιος 23-25 Μαρτίου 2012 Καθηγητής Γεώργιος Ν. Νταλέκος Δ/ντής Παθολογικής Κλινικής & Ομώνυμου Ερευνητικού Εργαστηρίου Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας www.med.uth.gr/internalmedicine/

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος (ΕΕΜΗ) για τη Διάγνωση και Αντιμετώπιση της Αυτοανόσου Ηπατίτιδας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος (ΕΕΜΗ) για τη Διάγνωση και Αντιμετώπιση της Αυτοανόσου Ηπατίτιδας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος (ΕΕΜΗ) για τη Διάγνωση και Αντιμετώπιση της Αυτοανόσου Ηπατίτιδας Γ.Ν. Νταλέκος, Κ. Ζάχου, Ν.Κ. Γατσέλης, Γ.Κ. Κουκούλης, Ι. Κοσκίνας Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Συντονιστής: Σπήλιος Μανωλακόπουλος Ευάγγελος Χολόγγιτας και Δημήτριος Σαμωνάκης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Συντονιστής: Σπήλιος Μανωλακόπουλος Ευάγγελος Χολόγγιτας και Δημήτριος Σαμωνάκης ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Συντονιστής: Σπήλιος Μανωλακόπουλος Ευάγγελος Χολόγγιτας και Δημήτριος Σαμωνάκης Αθήνα, 2013 1 Πρόλογος Η αυτοάνοση ηπατίτιδα (ΑΗ) αποτελεί μια άγνωστης αιτιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Συντονιστής: Σπήλιος Μανωλακόπουλος Ευάγγελος Χολόγγιτας και Δημήτριος Σαμωνάκης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Συντονιστής: Σπήλιος Μανωλακόπουλος Ευάγγελος Χολόγγιτας και Δημήτριος Σαμωνάκης ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Συντονιστής: Σπήλιος Μανωλακόπουλος Ευάγγελος Χολόγγιτας και Δημήτριος Σαμωνάκης Αθήνα, 2013 1 Πρόλογος Η αυτοάνοση ηπατίτιδα (ΑΗ) αποτελεί μια άγνωστης αιτιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοάνοση Ηπατίτιδα: κλινική εικόνα, διαγνωστικά κριτήρια και θεραπεία

Αυτοάνοση Ηπατίτιδα: κλινική εικόνα, διαγνωστικά κριτήρια και θεραπεία Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,7(4):298-35 Αυτοάνοση Ηπατίτιδα: κλινική εικόνα, διαγνωστικά κριτήρια και θεραπεία Α. Χοyντα Α. Ελeζογλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αυτοάνοση ηπατίτιδα είναι ένα χρόνιο φλεγμονώδες

Διαβάστε περισσότερα

IgG4 χολαγγειίτιδα μια νέα κλινική οντότητα. Πολυξένη Ι. Αγοραστού

IgG4 χολαγγειίτιδα μια νέα κλινική οντότητα. Πολυξένη Ι. Αγοραστού IgG4 χολαγγειίτιδα μια νέα κλινική οντότητα Πολυξένη Ι. Αγοραστού ΙgG4 χολαγγειίτιδα (IAC) Η συνδυαζόμενη με ΙgG4 χολαγγειίτιδα (ΙΑC) είναι ένας όρος που προτάθηκε το 2007 από τους Bjornsson και συν. για

Διαβάστε περισσότερα

Τόμος 78, Τεύχος 1-2, Ιανουάριος Ιούνιος 2012 Περιοδικό της Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης Volume 78, Issue 1-2, January June 2012 Official Journal

Τόμος 78, Τεύχος 1-2, Ιανουάριος Ιούνιος 2012 Περιοδικό της Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης Volume 78, Issue 1-2, January June 2012 Official Journal Τόμος 78, Τεύχος 1-2, Ιανουάριος Ιούνιος 2012 Περιοδικό της Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης Volume 78, Issue 1-2, January June 2012 Official Journal of the Thessaloniki Medical Society Helliniki Iatriki

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική προσέγγιση παθολογικής ηπατικής βιοχημείας

Διαγνωστική προσέγγιση παθολογικής ηπατικής βιοχημείας 9 Εκπαιδευτική εισήγηση Διαγνωστική προσέγγιση παθολογικής ηπατικής βιοχημείας Χρίστος Παυλίδης MD, PhD, FEBGH Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Ε.Σ.Υ. ΓΝ Κέρκυρας Περίληψη: Οι παθολογικές τιμές των ηπατικών

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 14 Áðñßëéïò - Éïýíéïò 2012

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 14 Áðñßëéïò - Éïýíéïò 2012 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 14 Áðñßëéïò - Éïýíéïò 2012 Äåýôåñï áöéýñùìá óôçí Çðáôïëïãßá ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα Τριμηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Περιστατικού (Θάλαμοι 10 11 12)

Παρουσίαση Περιστατικού (Θάλαμοι 10 11 12) Παρουσίαση Περιστατικού (Θάλαμοι 10 11 12) Άνδρας- 37 ετών- με κνησμό & ίκτερο Θεώνη Κανελλοπούλου ειδικευόμενη παθολογίας 26 Νοεμβρίου 2008 Αιτία εισόδου Κνησμός Ίκτερος από 5ημέρου Παρούσα νόσος Ασθενής

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 8 Ïêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2010

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 8 Ïêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2010 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 8 Ïêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2010 ÁöéÝñùìá óôçí çðáôïëïãßá ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται Δωρεάν Άρθρα 324 Ειδικές λοιμώξεις

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια νοσήματα του ήπατος και υπολιπιδαιμική θεραπεία

Χρόνια νοσήματα του ήπατος και υπολιπιδαιμική θεραπεία Χρόνια νοσήματα του ήπατος και υπολιπιδαιμική θεραπεία Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Χρόνια νοσήματα του ήπατος Το 15% του

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπαθείς αντισωματικές ανεπάρκειες στους ενήλικες Σύγχρονη κλινική προσέγγιση

Πρωτοπαθείς αντισωματικές ανεπάρκειες στους ενήλικες Σύγχρονη κλινική προσέγγιση Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Πρωτοπαθείς αντισωματικές ανεπάρκειες στους ενήλικες Σύγχρονη κλινική προσέγγιση Οι πρωτοπαθείς

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM M2 704540 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM M2 704540 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM M2 704540 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM M2 EP (MIT3) αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον ημιποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ

Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ SGOT 60 IU/l, SGPT 72 IU/l, γgt 92 IU/l, ALP κ.φ., CPK κ.φ., θυρεοειδική λειτουργία κ.φ. Παρουσίαση περιστατικού Άνδρας

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM sp100 708990 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM sp100 708990 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM sp100 708990 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM sp100 αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον ημιποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ LECTURE... Η σημασία και η αξιολόγηση της ανεύρεσης αυτοαντισωμάτων σε ασυμπτωματικά (υγιή) άτομα και συγγενείς πασχόντων ...

ΔΙΑΛΕΞΗ LECTURE... Η σημασία και η αξιολόγηση της ανεύρεσης αυτοαντισωμάτων σε ασυμπτωματικά (υγιή) άτομα και συγγενείς πασχόντων ... 320 Α. Τσιρογιαννη ΔΙΑΛΕΞΗ LECTURE... Η σημασία και η αξιολόγηση της ανεύρεσης αυτοαντισωμάτων σε ασυμπτωματικά (υγιή) άτομα και συγγενείς πασχόντων ËÝîåéò åõñåôçñßïõ Αυτοαντισώματα, ασυμπτωματικά άτομα,

Διαβάστε περισσότερα

Το ήπαρ στα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα

Το ήπαρ στα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(4):316-323 Το ήπαρ στα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα Α. Δ. Γαρyφαλλος Περiληψη Tο ήπαρ δεν είναι από τα όργανα που προσβάλλονται συχνά στα διάφορα αυτοάνοσα

Διαβάστε περισσότερα

Λιπώδης νόσος του ήπατος (Fatty liver disease)

Λιπώδης νόσος του ήπατος (Fatty liver disease) EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ 7 Νοεµβρίου 2007, Αθήνα Λιπώδης νόσος του ήπατος (Fatty liver disease) Ντίνα Τηνιακού Εργαστήριο Ιστολογίας & Εµβρυολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ. Αχιλλέας Γ. Τσιμπερίδης Γαστρεντερολόγος Επιμελητής Β Β Προπ. Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Θ.

ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ. Αχιλλέας Γ. Τσιμπερίδης Γαστρεντερολόγος Επιμελητής Β Β Προπ. Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ Αχιλλέας Γ. Τσιμπερίδης Γαστρεντερολόγος Επιμελητής Β Β Προπ. Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Ludvigsson JF, et al. Gut 2014 Alberto Rubio-Tapia et al. Am J Gastroenterol

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΜΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΝΕ ΓΡΙΒΑΣ Κ. ΗΛΙΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΜΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΝΕ ΓΡΙΒΑΣ Κ. ΗΛΙΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΜΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΝΕ ΓΡΙΒΑΣ Κ. ΗΛΙΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΙΦΝΕ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΪΟΣ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΪΟΣ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΪΟΣ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. Η λευκωματίνη έχει χρόνο ημιζωής: Α. 4-10 ημέρες Β. 14-24 ημέρες Γ. 20-30 ημέρες Δ. 30-40 ημέρες 2. Τα παρακάτω αφορούν τη διαδερμική

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες εξωγαστρικές εκδηλώσεις της ελικοβακτηριδιακής λοίμωξης έχουν κλινική σημασία;

Ποιες εξωγαστρικές εκδηλώσεις της ελικοβακτηριδιακής λοίμωξης έχουν κλινική σημασία; ÐÑÁÊÔÉÊÁ 12ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2007 Ποιες εξωγαστρικές εκδηλώσεις της ελικοβακτηριδιακής λοίμωξης έχουν κλινική σημασία; Δημοσθένης Γεωργιάδης, 1 Σπήλιος Μανωλακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 ο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 ο Από την Σύνταξη Το περιοδικό ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, το περιοδικό μας, συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομική κλινική και επιδημιολογική μελέτη δερματικών λεμφωμάτων

Αναδρομική κλινική και επιδημιολογική μελέτη δερματικών λεμφωμάτων ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(5):647-655 Αναδρομική κλινική και επιδημιολογική μελέτη δερματικών λεμφωμάτων ΣΚΟΠΟΣ Τα δερματικά λεμφώματα συνιστούν μια ετερογενή

Διαβάστε περισσότερα

2. Κοιλιοκάκη. Νεότερα δεδομένα για την παθογένεια, τις κλινικές μορφές, την επιδημιολογία και την αντιμετώπιση της

2. Κοιλιοκάκη. Νεότερα δεδομένα για την παθογένεια, τις κλινικές μορφές, την επιδημιολογία και την αντιμετώπιση της Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 61 2. Κοιλιοκάκη. Νεότερα δεδομένα για την παθογένεια, τις κλινικές μορφές, την επιδημιολογία και την αντιμετώπιση της Κωνσταντίνος Τζιούβας, Δέσποινα Δαμιανάκη-Ουρανού Παιδιατρική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

www.megamed.gr T P I M H N I A I A Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ & Α Ν Ο Σ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

www.megamed.gr T P I M H N I A I A Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ & Α Ν Ο Σ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ρευματολογικά Νέα T P I M H N I A I A Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ & Α Ν Ο Σ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ΤΕΥΧΟΣ 1 - ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ, ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα