ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ETOYΣ 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ETOYΣ 2010"

Transcript

1 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH ΣTATIΣTIKΩN ΕΡΕΥΝΩΝ ΔIEYΘYNΣH: ΣTATIΣTIKΩN ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ TMHMA: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ETOYΣ 2010 Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου ΠEIPAIAΣ 2011

2

3 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH ΣTATIΣTIKΩN ΕΡΕΥΝΩΝ ΔIEYΘYNΣH: ΣTATIΣTIKΩN ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ TMHMA: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ETOYΣ 2010 Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ C _32_8_2011 ΠEIPAIAΣ 2011

4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μέρος I: Σκοπός και μεθοδολογία της έρευνας 1. Γενικά Νομική βάση Σκοπός της έρευνας Μέθοδος διενέργειας και πεδίο εφαρμογής της έρευνας Χρόνος αναφοράς και διενέργειας της έρευνας Ορισμοί και έννοιες σχετικές με την έρευνα εξαιρέσεις της έρευνας Ορισμοί και έννοιες Εξαιρέσεις της έρευνας Μέρος II: Οδηγίες συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου 1. Τρόπος συμπλήρωσης ερωτηματολογίου Γενικές πληροφορίες επιχείρησης α. Στοιχεία ταυτότητας καταστήματος β. Τοπική μονάδα στην οποία αναφέρεται το ερωτηματολόγιο γ. Διεύθυνση τοπικής μονάδας στην οποία αναφέρεται το ερωτηματολόγιο δ. Στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνου συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου Πίνακας Πίνακας Πίνακας 3 και Πίνακας Παρατηρήσεις κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου Μέρος III: Αποστολή του ερωτηματολογίου και επικοινωνία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Αντιστοίχιση των στατιστικών κωδικών με τους κωδικούς του ευρωπαϊκού καταλόγου (EKA)

6

7 ΜΕΡΟΣ Ι: Σκοπός και μεθοδολογία της έρευνας 1. Γενικά Η έρευνα διενεργείται στο πλαίσιο ειδικών στατιστικών ερευνών που έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής για τα απόβλητα. Στο πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής για τα απόβλητα έχει καθιερωθεί ένα σύνολο αρχών που πρέπει να ακολουθούνται από τις μονάδες παραγωγής, κατά τη διαχείρισή τους. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η παρακολούθηση των στα διάφορα σημεία ροής τους, δηλαδή στην παραγωγή, τη συλλογή, την ανάκτηση και τη διάθεση. Η ύπαρξη αξιόπιστων και έγκαιρων στατιστικών στοιχείων για την παραγωγή, ανάκτηση και διάθεση των είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση της τήρησης των αρχών της Μεγιστοποίησης της Ανάκτησης και της Ασφαλούς Διάθεσης, καθώς και της αρχής της Πρόληψης κατά της Δημιουργίας Αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) διενεργεί ειδική δειγματοληπτική έρευνα, ανά διετία, σε όλους τους κλάδους και υποκλάδους της βιομηχανίας, των ορυχείων λατομείων και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 2. Νομική βάση Η έρευνα διενεργείται ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ με ενιαία πρότυπα και μεθόδους, σε εφαρμογή του Κανονισμού 849/2010 που τροποποιεί τον κανονισμό 2150/ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Στη Χώρα μας η έρευνα διενεργείται με τη συνεργασία της ΕΛΣΤΑΤ και του ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με την εγκύκλιο με αριθ /1799/ , βάσει της οποίας οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν προς το ΥΠΕΚΑ την ετήσια έκθεση παραγωγού (ΕΕΠΑ). Η προκήρυξη της έρευνας, καθώς και οι λεπτομέρειες διενέργειας και επεξεργασίας της καθορίζονται με την αριθ. 8657/Γ3-663/ υπουργική απόφαση με θέμα «Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας της διετούς Έρευνας Παραγωγής και Διαχείρισης Αποβλήτων, με έτος αναφοράς των στοιχείων το 2008 και ανά διετία εφεξής». 3. Σκοπός της έρευνας Με την έρευνα επιδιώκεται η συλλογή στοιχείων σχετικά με: την παραγωγή τη διαχείριση (δηλαδή την ανάκτηση και τη διάθεση) των παραγόμενων τη δυναμικότητα των εγκαταστάσεων διαχείρισης, όταν αυτή γίνεται από τους παραγωγούς, μέσα στις εγκαταστάσεις της τοπικής μονάδας, μετά από σχετική άδεια τη διασυνοριακή μεταφορά των. 4. Μέθοδος διενέργειας και πεδίο εφαρμογής της έρευνας Η έρευνα είναι δειγματοληπτική και διενεργείται σε ολόκληρη τη Xώρα. Η μέθοδος δειγματοληψίας είναι η μονοσταδιακή τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Ερευνώμενη μονάδα είναι το κατάστημα (τοπική μονάδα) της επιχείρησης. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν περισσότερα από ένα καταστήματα (τοπικές μονάδες), πρέπει να συμπληρωθούν τόσα ερωτηματολόγια, όσα και τα καταστήματα (τοπικές μονάδες) των επιχειρήσεων. 5

8 Οι επιχειρήσεις του δείγματος επιλέγονται από το Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, το οποίο καταρτίζεται από διοικητικές πηγές, κυρίως από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και, δευτερευόντως, ενημερώνεται από τις διάφορες διενεργούμενες στατιστικές έρευνες, ετησίως. Οι επιχειρήσεις που ερευνώνται ανήκουν στους ακόλουθους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας: ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Oρυχεία και λατομεία (Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας 05 09) Μεταποίηση (Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας 10 33) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας 35) Η έρευνα διενεργείται διά αλληλογραφίας ή ηλεκτρονικά με έναν από τους παρακάτω τρόπους διαβίβασης: Με αλληλογραφία, xρησιμοποιώντας τον φάκελο επιστροφής που σας έχει ταχυδρομηθεί μαζί με το ερωτηματολόγιο Mε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το ερωτηματολόγιο είναι αναρτημένο (σε αρχείο excel) στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ υπό τον τίτλο Ερωτηματολόγια Ερευνών. Μετά την συμπλήρωσή του, το αποστέλετε, μέσω , στην ηλεκτρονική διεύθυνση 5. Χρόνος αναφοράς και διενέργειας της έρευνας Η περίοδος αναφοράς των στοιχείων της έρευνας είναι το ημερολογιακό έτος Η έρευνα θα διενεργηθεί την περίοδο από το Δεκέμβριο 2011 μέχρι το Μάρτιο του έτους Τα ερωτηματο - λόγια πρέπει να επιστραφούν, στην ΕΛΣΤΑΤ σωστά συμπληρωμένα, ή να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά, μέσα σε 20 ημέρες, από την ημερομηνία παραλαβής τους από τις επιχειρήσεις. 6

9 6. Ορισμοί και έννοιες σχετικές με την έρευνα εξαιρέσεις της έρευνας 6.1 Ορισμοί και έννοιες Οι ορισμοί των στατιστικών μονάδων είναι σύμφωνοι με τον Κανονισμό 696/93 του Συμβουλίου της ΕΕ για τις στατιστικές μονάδες παρατήρησης και ανάλυσης του παραγωγικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Σύμφωνα με τον παραπάνω Κανονισμό: Η επιχείρηση αποτελείται από το μικρότερο συνδυασμό νομικών μονάδων που απαρτίζει μια οργανωτική μονάδα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, η οποία διαθέτει ορισμένο βαθμό αυτονομίας σε επίπεδο λήψης αποφάσεων, κυρίως όσον αφορά στη διάθεση των τρεχόντων πόρων της. Μια επιχείρηση μπορεί να ασκεί μία ή περισσότερες δραστηριότητες σε έναν ή περισσότερους τόπους. Μια επιχείρηση μπορεί να αποτελείται από μία μόνο νομική μονάδα. Η τοπική μονάδα αντιστοιχεί σε μία επιχείρηση ή ένα τμήμα της (εργαστήριο, εργοστάσιο, κατάστημα, γραφείο, ορυχείο, αποθήκη) που βρίσκεται σε καθορισμένη γεωγραφική θέση. Σ αυτόν τον τόπο ή από αυτόν τον τόπο ασκούνται οικονομικές δραστηριότητες στα πλαίσια των οποίων, εκτός εξαιρέσεων, ένα ή περισσότερα άτομα εργάζονται (ενδεχομένως με καθεστώς μερικής απασχόλησης) για λογαριασμό μίας και της αυτής επιχείρησης. Επισημαίνεται ότι οι έννοιες του ερωτηματολογίου της έρευνας όπως απόβλητο, χωριστά συλλεγόμενα κλάσματα, ανακύκλωση, ανάκτηση, διάθεση, εγκατάσταση διάθεσης ή ανάκτησης, επικίνδυνα απόβλητα, μη επικίνδυνα απόβλητα, αποτέφρωση, χώρος υγειονομικής ταφής, δυναμικό των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης, ανακύκλωσης, ταφής ή άλλων εργασιών διάθεσης, είναι σύμφωνες με τον Κανονισμό 2150/2002 και τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες παραπέμπει ο εν λόγω κανονισμός, κυρίως δε με την Οδηγία 2008/98 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Nομοθεσία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο και περιλαμβάνει ένα ευρύτατο νομοθετικό πλαίσιο, μέρος του οποίου αποτελεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909, Τεύχος Β, ) που αναφέρεται στα στερεά (μη επικίνδυνα) απόβλητα και η ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383, Τεύχος Β, ) που αναφέρεται στα επικίνδυνα απόβλητα. Οι προαναφερθείσες ΚΥΑ επεξηγούν, επίσης, τις έννοιες, στις οποίες ανα - φέρεται το ερωτηματολόγιο της έρευνας. Οι κατηγορίες είναι σύμφωνες με τη στατιστική ταξινόμηση των, όπως αυτή καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 849/2010 της επιτροπής και υπάρχει διαφοροποίηση στην κωδικοποίηση σε σχέση με την κωδικοποίηση του μέχρι πρότινος ισχύοντος Κανονισμού 2150/2002. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του παρόντος εγχειριδίου παρατίθεται η αντιστοίχιση των 6ψήφιων κωδικών του Ευρωπαϊκού Κατα λόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) με τους ΝΕΟΥΣ στατιστικούς κωδικούς βάσει των οποίων διενεργείται η έρευνα. Η αντιστοίχιση αυτή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ υπό τον τίτλο Ερωτηματολόγια Ερευνών. Ειδικά στην έρευνα περιλαμβάνονται οι παρακάτω κατηγορίες : Τα κατάλοιπα παραγωγής που προκύπτουν στο πλαίσιο της παραγωγικής διαδικασίας και συνιστούν από - βλητα σύμφωνα με τον ορισμό που αναφέρεται στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 ή στην ΚΥΑ 13588/725/2006. Τα στερεά αστικά απόβλητα των γραφείων και του προσωπικού του εργοστασίου (οικιακά και παρόμοια) των οποίων η αποκομιδή γίνεται μέσω δημοτικού συστήματος ή μέσω τρίτων. Ωστόσο, στην κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνονται αστικά λύματα που καταλήγουν στο δίκτυο αποχέτευσης ή μεταφέρονται με βυτιοφόρα 7

10 σε εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού. Αντίθετα, περιλαμβάνονται οι λυματολάσπες που προκύπτουν από την επεξεργασία των αστικών ή βιομηχανικών λυμάτων σε εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού της μονάδας και μπορούν να δοθούν για τελική διαχείριση, σύμφωνα με τον πίνακα εργασιών διαχείρισης, και όχι για περαιτέρω επεξεργασία. Σημείωση: Eιδικά για τις λυματολάσπες θα πρέπει να καταχωριστούν οι ποσότητες σε υγρή μορφή, καθώς και η επί ξηρού σύσταση. Τα πάσης φύσεως απόβλητα, όπως απορριπτόμενος εξοπλισμός (ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οχήματα, συσσωρευτές κλπ.), υλικά από διαλογή (μεταλλικές, χάρτινες κλπ. συσκευασίες), απορριπτόμενα ελαστικά, χρησιμοποιημένα έλαια μηχανών, χώματα και μπάζα και άλλα. Τα ζωικά ή φυτικά υπολείμματα που χρησιμοποιούνται συνήθως ως εδαφοβελτιωτικό. Στην περίπτωση που τα παραπάνω υπολείμματα διατίθενται δωρεάν για ζωοτροφή δεν συνιστούν απόβλητα. Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και δεν εξαντλούνται στα προαναφερθέντα, δεδομένου ότι έχουν ανακύψει ζητήματα σε σχέση με την ερμηνεία του ορισμού για το τι είναι και τι δεν είναι απόβλητο. Από τεχνικής πλευράς η κατάσταση εξελίσσεται διαρκώς, τόσο ως προς την τεχνολογία των διεργασιών παραγωγής, όσο και ως προς τις μεθόδους διαχείρισης των. Για τις ανάγκες εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ωστόσο, είναι απαραίτητη η σαφής διάκριση του τι είναι απόβλητο και τι όχι, παρόλο που στην πράξη αποδεικνύεται δυσχερής. 6.2 Εξαιρέσεις της έρευνας α. Εσωτερική ανακύκλωση Δεν περιλαμβάνονται στην έρευνα τα απόβλητα που παράχθηκαν και οδηγήθηκαν σε ανακύκλωση στον τόπο παραγωγής αποβλήτου (εσωτερική ανακύκλωση). Αφορά τις εγκαταστάσεις που παράγουν απόβλητα και τα επαναχρησιμοποιούν μέσα στην ίδια την μονάδα, όπως ενδεικτικά αναφέρεται στις παρακάτω περιπτώσεις: α) επανεπεξεργασία παραγόμενου αποβλήτου με την ίδια ή παρόμοια διαδικασία παραγωγής, όπως γίνεται στη βιομηχανία χαρτιού, γυαλιού και χάλυβα ή σε άλλους τομείς βιομηχανικής δραστηριότητας («παραδοσιακή» ανακύκλωση) β) αναγέννηση διαλυτών, οξέων ή βάσεων, ελαίων κλπ. για να επαναχρησιμοποιηθούν για τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό γ) Επανάχρηση ασφάλτου, χώματος, χαλικιών κλπ., σε εργασίες οδόστρωσης Αντίθετα ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ στην έρευνα οι παρακάτω εργασίες, ακόμη και αν πρόκειται για εσωτερική διαδικασία της μονάδας: κάθε εργασία διάθεσης, όπως η διάθεση σε ιδιόκτητο αδειοδοτημένο χώρο υγειονομικής ταφής της μονάδας, οι εργασίες επεξεργασίας που οδηγούν σε ενεργειακή ανάκτηση, οι εργασίες επίχωσης ( backfilling). 8

11 Οι εργασίες επίχωσης εξαιρούνται από τον ορισμό της ανακύκλωσης, σύμφωνα με την Οδηγία 2008/98 για τα απόβλητα γι αυτό το λόγο, κρίθηκε σκόπιμο να περιληφθούν σε ξεχωριστή στήλη του ερωτηματολογίου. Ως εργασίες επίχωσης ορίζονται εκείνες οι εργασίες ανάκτησης όπου το απόβλητο χρησιμοποιείται σε περιοχές εκσκαφών (πχ υπόγεια ορυχεία) για αποκατάσταση πρανών, για λόγους ασφάλειας ή για άλλους λόγους, όπως διαμόρφωση ή αποκατάσταση τοπίου, και όπου το απόβλητο υποκαθιστά άλλα υλικά που δεν είναι απόβλητα και χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό. β. Εξαιρούνται από την έρευνα τα απόβλητα που παράχθηκαν και διαχειρίστηκαν με μία από τις προπαρασκευα - στικές εργασίες(1), όπως αυτές αναφέρονται στη συνέχεια: D8 (2) D9 (3) D13 D14 D15 D11 R12 R13 Βιολογική επεξεργασία που δεν προσδιορίζεται σε άλλο σημείο του παρόντος, από την οποία προκύπτουν τελικές ενώσεις ή μείγματα ενώσεων που διατίθενται με μια από τις εργασίες D1 έως D12 Φυσικοχημική επεξεργασία που δεν προσδιορίζεται σε άλλο σημείο του παρόντος, από την οποία προκύπτουν τελικές ενώσεις ή μείγματα ενώσεων που διατίθενται με μια από τις εργασίες D1 έως D12 Ανάδευση ή ανάμειξη πριν από την υποβολή σε κάποια από τις εργασίες D1 έως D12 Ανασυσκευασία πριν από την υποβολή σε κάποια από τις εργασίες D1 έως D12 Αποθήκευση εν αναμονή υποβολής σε μια από τις εργασίες D1 έως D14 (εκτός από προσωρινή αποθήκευση, εν αναμονή συλλογής, στον τόπο παραγωγής ) Αποτέφρωση στη θάλασσα (η δραστηριότητα αυτή απαγορεύεται από την ενωσιακή νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις) Ανταλλαγή που πρόκειται να υποβληθούν σε μία από τις εργασίες R1 έως R11 Αποθήκευση εν αναμονή υποβολής σε κάποια από τις εργασίες R1 έως R12 (εκτός από προσωρινή αποθήκευση, εν αναμονή συλλογής, στον τόπο παραγωγής ) (1) Οι εργασίες αυτές, αν και περιλαμβάνονται στην οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα και στην ΚΥΑ 50910/2727/03, δεν περιλαμβάνονται στον κανονισμό 2150/02, βάσει του οποίου διενεργείται η έρευνα. (2), (3) Ειδικότερα όσον αφορά στις εργασίες D8 και D9 επισημαίνουμε τα εξής: Oι εργασίες αυτές είναι προπαρασκευα στικές και έχουν ως σκοπό την τελική διαχείριση του αποβλήτου αφού πρώτα μειώσουν το βιολογικό ή το χημικό του φορτίο. Το υγρό εκροής που προκύπτει και είτε καταλήγει σε αποδέκτη είτε επαναχρησιμοποιείται π.χ. για πότισμα, δεν περιλαμβάνεται στον κανονισμό της έρευνας. Αντίθετα, περιλαμβάνονται οι λυματολάσπες (κωδικοί 3.2, 3.3 και 11) των οποίων οι ποσότητες που δίνονται για τελική διαχείριση πρέπει να υπολογιστούν σε υγρή μορφή και επί ξηρού σύσταση. Οι λυματολάσπες που δίνονται σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) ή Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) για περαιτέρω επεξεργασία (και όχι για τελική διαχείριση) δεν περιλαμβάνονται ως διαχειριζόμενες, αλλά μόνο ως παραγόμενες. Οι ποσότητες αυτών θα υπολογιστούν ως διαχειριζόμενες του κλάδου 37 της NACE Rev. 2 (επεξεργασία λυμάτων) προς αποφυγή διπλοϋπολογισμού τους. 9

12 ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Οδηγίες συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου Γενικά Η ορθή συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγωγή αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνει ο αρμόδιος του καταστήματος για περιβαλλοντικά θέματα, ο οποίος υποβάλλει προς το ΥΠΕΚΑ την ετήσια έκθεση παραγωγού. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αρμόδιος για περιβαλλοντικά θέματα και αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα ως προς την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα που αναγράφονται στο ερωτηματολόγιο. Επισημαίνεται ότι οι πληροφορίες που παρέχουν οι επιχειρήσεις είναι ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ και δημοσιεύονται υπό τη μορφή συγκεντρωτικών στατιστικών πινάκων, για στατιστικούς σκοπούς. Βάσει του Νόμου απαγορεύεται η χρησιμοποίηση των ατομικών στοιχείων μιας επιχείρησης από άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και η δημοσίευση ή αποκάλυψή τους σε τρίτους (Ν. 3832/2010). Επιπλέον, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, η παροχή στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ είναι υποχρεωτική και η άρνηση παροχής αυτών τιμωρείται με χρηματική ποινή. 1. Τρόπος συμπλήρωσης ερωτηματολογίου 1.1 Γενικές πληροφορίες επιχείρησης α. Στοιχεία ταυτότητας επιχείρησης Στην πρώτη σελίδα του ερωτηματολογίου αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας της έδρας της επιχείρησης Τα στοιχεία ταυτότητας είναι προτυπωμένα στο αριστερό μέρος του τμήματος 1 της πρώτης σελίδας, ενώ στο δεξί μέρος του τμήματος 1 γίνεται η διόρθωσή τους σε περίπτωση που αυτά έχουν αλλάξει. β. Τοπική μονάδα στην οποία αναφέρεται το ερωτηματολόγιο Στο τμήμα 2 αναγράφεται ο Α/Α της αντίστοιχης τοπικής μονάδας της στήλης 1 του πίνακα 1 της σελίδας 2 του ερωτηματολογίου. γ. Διεύθυνση τοπικής μονάδας στην οποία αναφέρεται το ερωτηματολόγιο Αναγράφεται η πλήρης διεύθυνση της τοπικής μονάδας της επιχείρησης στο τμήμα 3 του ερωτηματολογίου. δ. Στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνου συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου Στο τμήμα 4 θα αναγραφούν τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου για τη συμπλήρωση του ερωτημα τολογίου. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν, ανεξάρτητα από τον τρόπο διαβίβασης του ερωτηματολογίου, ώστε να καταστεί δυνατή η επικοινωνία με το κατάστημα για διευκρινίσεις που, τυχόν, θα ζητηθούν από την ΕΛΣΤΑΤ. 1.2 Πίνακας 1 Στοιχεία τοπικών μονάδων της επιχείρησης Στον πίνακα αυτό, θα αναφερθούν με τη σειρά όλες οι τοπικές μονάδες από τις οποίες απαρτίζεται η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης και της έδρας. Η κάθε τοπική μονάδα παίρνει ένα Α/Α που την χαρακτηρίζει στο εξής και μεταφέρεται στο τμήμα 2 της σελίδας 1 του ερωτηματολογίου (στήλη 1 πίνακας 1). 10

13 Στη στήλη 2 του πίνακα 1, θα γίνει σύντομη περιγραφή των προϊόντων που παράγει το κατάστημα ή των υπηρεσιών που παρέχει, ώστε να ταξινομηθεί από την ΕΛΣΤΑΤ,στον κατάλληλο 4ψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας σύμφωνα με την ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE Rev.2. π.χ. παραγωγή παστεριωμένου γάλακτος, κατασκευή ειδών από χαρτί και χαρτόνι κλπ. Η στήλες 3 και 5 συμπληρώνονται από την ΕΛΣΤΑΤ. Η στήλη 4 αναφέρεται στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία ανήκει η τοπική μονάδα. Τέλος, η στήλη 6 αναφέρεται στον μέσο ετήσιο αριθμό απασχολουμένων στην τοπική μονάδα της επιχέιρησης. Είναι προφανές ότι το άθροισμα της στήλης αυτής ισούται με το σύνολο των απασχολουμένων στην επιχείρηση. 1.3 Πίνακας 2 Στον πίνακα 2, θα αναφερθούν οι ποσότητες τρίτων, οι οποίες εντάχθηκαν στην παραγωγική διαδι - κασία της μονάδας και προέρχονται είτε από εγχώριες πηγές είτε από εισαγωγές από χώρες της ΕΕ ή από τρίτες χώρες. Το Κεφάλαιο αυτό αφορά σε μια σειρά βιομηχανικών μονάδων, όπως είναι οι μεταλλουργίες, οι βιομηχανίες παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού, οι υαλουργίες, οι βιομηχανίες παραγωγής προϊόντων ξύλου κλπ., οι οποίες χρησιμοποιούν μη επικίνδυνα απόβλητα, όπως απορρίμματα μετάλλων, χαρτιού, γυαλιού, ξύλου κλπ. για την παραγωγή τελικών προϊόντων, τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον τόσο από οικονομική όσο και από οικολογική άποψη. Επίσης, υπάρχουν και άλλοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας που εντάσσουν στη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων τους απόβλητα τρίτων (επικίνδυνα ή μη), με χαρακτηριστικότερο εκπρόσωπο αυτών την τσιμεντοβιομηχανία. Οι προαναφερθείσες περιπτώσεις δεν εξαντλούνται στα παραπάνω και εμπλουτίζονται διαρκώς όσο οι τεχνο - λογικές εξελίξεις βελτιώνονται και οι ανάγκες εξοικονόμησης των φυσικών και οικονομικών πόρων γίνονται πιο επιτακτικές. 1.4 Πίνακας 3 και 4 Παραγωγή και διαχείριση εντός και εκτός της μονάδας εξαγωγή Στα ερωτήματα 1, 2 και 3 των πινάκων 3 και 4 αντίστοιχα, θα καταχωριστούν οι ποσότητες μη επικίνδυνων και επικίνδυνων που παράχθηκαν ή διαχειρίστηκαν, ανά κωδικό αποβλήτου. Στο ερώτημα 4 των πινάκων 3 και 4, αντίστοιχα, θα καταχωριστούν οι ποσότητες των που προορίζονται για εξαγωγή (διασυνοριακή μεταφορά). ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: Παραγωγή και διαχείριση ΕΝΤΟΣ και ΕΚΤΟΣ της μονάδας και εξαγωγή Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 3 αναφέρεται στα μη επικίνδυνα απόβλητα ενώ ο ΠΙΝΑΚΑΣ 4 στα επικίνδυνα απόβλητα ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: Παραγωγή και διαχείριση ΕΝΤΟΣ και ΕΚΤΟΣ της μονάδας και εξαγωγή 11

14 Σκέλος 1 Το ερώτημα 1 των πινάκων 3 και 4 αναφέρεται στην παραγωγή από το ερευνώμενο κατά - στημα κατά το έτος αναφοράς, δηλαδή το Δεν περιλαμβάνονται οι ποσότητες των που παράχθηκαν κατά την παραγωγική διαδικασία προηγούμενων ετών και παρέμειναν προσωρινά αποθηκευμένες μέχρι το τέλος του Το ερώτημα 3 των πινάκων 3 και 4 αναφέρεται στη διαχείριση από τρίτο αδειοδοτημένο διαχειριστή (ΕΚΤΟΣ). Η περίπτωση αυτή αφορά τον τελικό προορισμό του αποβλήτου, δηλαδή τον τελικό τρόπο διαχείρισης αυτού. Ενδιάμεσοι προ ορισμοί με σκοπό τη συλλογή, μεταφορά ή αποθή κευση του αποβλήτου δεν λαμβάνονται υπόψη, γιατί εμπεριέχουν τον κίνδυνο διπλοεγγραφών των ποσο τήτων αυτού. Στις διαχειριζόμενες ποσότητες περι λαμβάνονται τα απόβλητα που δόθηκαν για δια χείριση εντός του 2010 και έχουν παραχθεί είτε το έτος αναφοράς είτε τα προηγούμενα έτη και πα ρέμεναν προσωρινά αποθηκευμένα μέχρι το τέλος του Διαχείριση (μη) 1.Παραγωγή επικίνδυνων σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση (μη) επικίνδυνων ΕΝΤΟΣ της μονάδας και δυναμικό τητα της εγκατάστασης διαχείρισης 3. Διαχείριση (μη) επικίνδυνων ΕΚΤΟΣ της μονάδας 4.Εξαγωγή 2.1 D1, D5, D D2, D3, D4, D6, D7 2.3 Εργα - σίες 2.4 R1 2.5 D Υγειο - νομική ταφή (D1) 3.2 D1, D5, D D2, D3, D4, D6, D7 3.4α Ανακύ - κλωση R2- R11 3.4β Εργα - σίες επίχω σης (R2- R11) 3.5 R1 3.6 D Σε χώρες της ΕΕ 4.2 Σε τρίτες χώρες Tύποι Eργασιών Διαχείρισης Aποβλήτων Το ερώτημα 2 των πινάκων 3 και 4 αναφέρεται στη διαχείριση των παραγόμενων από την ίδια την μονάδα (ΕΝΤΟΣ), εφόσον έχει αδειοδοτηθεί για εργασίες τέτοιου τύπου, καθώς και στη δυναμικότητα της εγκατάστασης διαχείρισης. Στις διαχειριζόμενες ποσότητες περιλαμβάνονται τα απόβλητα που διαχειρίστηκε η μονάδα και έχουν παραχθεί το έτος αναφοράς ή τα προηγούμενα έτη και παρέμεναν προσωρινά αποθηκευμένα μέχρι το τέλος του Το ερώτημα 4 των πινάκων 3 και 4 αναφέρεται στην ποσότητα που μεταφέρθηκαν εκτός της χώρας (σε χώρες της ΕΕ ή σε τρίτες χώρες) από αδειοδοτημένη επιχείρηση, για διασυνοριακή μεταφορά ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την προσωρινή αποθήκευση απαιτείται άδεια, η οποία για τις εργασίες διάθεσης διαρκεί ένα έτος, ενώ για τις εργασίες ανάκτησης τρία έτη. Σε περίπτωση που το ισοζύγιο των παραγόμενων διαχει ριζόμενων ή εξαγόμενων ποσοτήτων δεν συμφωνεί, μπορεί να αναφερθεί στις παρατηρήσεις του ερωτη ματολογίου ο,τιδήποτε σχετικό με την προσωρινή αποθήκευση που αιτιολογεί την παραπάνω ασυμφωνία. Στον πίνακα Α που ακολουθεί περιγράφονται οι τύποι εργασιών διαχείρισης των για τους οποίους ζητείται στους πίνακες 3 και 4 να συμπληρωθεί η ποσότητα, ανά κωδικό αποβλήτου και ανά ομάδα εργασιών διαχείρισης. 12

15 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: Τύποι εργασιών διαχείρισης Αποτέφρωση R1 Κύρια χρήση ως καύσιμο ή άλλο μέσο παραγωγής ενέργειας Αποτέφρωση D10 Αποτέφρωση στο έδαφος Εργασίες που μπορούν να οδηγήσουν σε ανάκτηση (πλην της ενεργειακής ανάκτησης) α. Ανακύκλωση β. Εργασίες επίχωσης Εργασίες διάθεσης Άλλες εργασίες διάθεσης R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 D1 D5 D12 D2 D3 D4 D6 D7 Ανάκτηση / αναγέννηση διαλυτών Ανακύκλωση / ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών λιπασματοποίησης και άλλων διεργασιών μετατροπής βιολογικού μετασχηματισμού) Ανακύκλωση / ανάκτηση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων Ανακύκλωση / ανάκτηση άλλων ανόργανων υλικών Αναγέννηση οξέων ή βάσεων Ανάκτηση προϊόντων που χρησιμοποιούνται για τη δέσμευση των ρύπων Ανάκτηση προϊόντων που προέρχονται από καταλύτες Αναγέννηση ή άλλη επαναχρησιμοποίηση ελαίων Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο από την οποία προκύπτει όφελος για τη γεωργία ή οικολογικές βελτιώσεις Χρήση που προκύπτουν από τις εργασίες R1 έως R10 Εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους (π.χ. χώρος υγειο - νομικής ταφής) Ειδικά διευθετημένοι χώροι υγειονομικής ταφής (π.χ. το - ποθέτηση σε σειρά χωριστών στεγανών κυψελοειδών κατασκευών, ειδικά επικαλυμμένων και στεγανοποιημένων τόσο μεταξύ τους όσο και σε σχέση με το περιβάλλον κλπ.) Μόνιμη αποθήκευση (π.χ. εναπόθεση δοχείων σε ορυχείο κλπ.) Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο (π.χ. βιοαποδόμηση υγρών ή λυματολάσπης στο έδαφος κλπ.) Βαθιά έγχυση (π.χ. έγχυση αντλήσιμων σε φρέατα, σε θόλους αλάτων ή σε φυσικά γεωλογικά ρήγματα κλπ.) Τελμάτωση (π.χ. έγχυση υγρών ή λυματο - λάσπης σε φρέατα, μικρές λίμνες ή λεκάνες κλπ.) Απόρριψη σε υδάτινο περιβάλλον εκτός από θάλασσα / ωκεανό Απόρριψη σε θάλασσα / ωκεανό, συμπεριλαμβανομένης της ταφής στο θαλάσσιο βυθό ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Oι εργασίες που μπορεί να οδηγήσουν σε ανά κτηση (R2-R11) χωρίζονται στις υποπεριπτώσεις α (ανα κύκλωση) και β (εργασίες επίχωσης), έτσι ώστε ο Κανονισμός της έρευνας να είναι σε πλήρη συμφωνία με τον νέο ορισμό της ανακύκλωσης της Οδηγίας 2008/98 για τα απόβλητα. 13

16 Σκέλος 2 Δυναμικότητα ανάλογα με την εργασία διαχείρισης και το είδος της εγκατάστασης 1.Παραγωγή (μη) επικίνδυνων 2. Διαχείριση (μη) επικίνδυνων σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση ΕΝΤΟΣ της μονάδας και δυναμικό τητα της εγκατάστασης διαχείρισης 3. Διαχείριση (μη) επικίνδυνων ΕΚΤΟΣ της μονάδας 4.Εξαγωγή Συνολικά παραγόμενη ποσότητα 2.1 D1, D5, D D2, D3 D4 D6, D7 2.3 Εργα - σίες επίχω σης (R2- R11) 2.4 R1 2.5 D R1+D Υγειο - νομική ταφή (D1) 3.2 D1, D5, D D2, D3, D4, D6, D7 3.4 Ανάκτηση R2έωςR11 3.4α 3.4β Ανα - Εργα - κύκλω σίες ση επίχω σης 3.5 R1 3.6 D Σε χώρες της ΕΕ 4.2 Σε τρίτες χώρες Π Δ Π Π Π Π Δυναμι - κότητα Π Π Π Π Π Π Π Π Π kg kg m3 kg kg kg kg tn/ έτος kg kg kg kg kg kg kg kg kg Π= Συνολική ποσότητα Δ= Δυναμικότητα εγκατάστασης διαχείρισης Ο πίνακας που ακολουθεί αναφέρεται στις μονάδες μέτρησης της δυναμικότητας, οι οποίες διαφέρουν ανάλογα με το είδος της εγκατάστασης διαχείρισης. ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Τρόπος καταγραφής της δυναμικότητας Είδος εγκατάστασης Εργασία Διαχείρισης Δυναμικότητα Μονάδα μέτρησης Εγκατάσταση Αποτέφρωσης R1 και D10 Να αναφερθεί η λειτουργική δυναμικότητα. Σε περίπτωση που η λειτουργική είναι μεγαλύτερη της αδειοδοτημένης να αναφερθεί η αδειοδοτημένη. τόνοι/έτος Εγκατάσταση Αξιοποίησης R2 R11 Δεν απαιτείται η αναφορά δυναμικότητας Να Χώροι υγειονομικής D1, D5, D12 Ταφής Άλλες εγκαταστάσεις διάθεσης D2, D3, D4, D6, D7 αναφερθεί η λειτουργική εναπομένουσα δυναμικότητα για διάθεση στο μέλλον (στο τέλος του έτους ανα φοράς) όταν δεν ξεπερνά την αδειοδοτημένη. Δεν απαιτείται η αναφορά δυναμικότητας κυβικά μέτρα 14

17 1.5. Πίνακας 5 Στον πίνακα 5 θα καταχωριστούν τα στοιχεία ταυτότητας της επιχείρησης ή των επιχειρήσεων που παρέλαβαν τα παραγόμενα απόβλητα της μονάδας με σκοπό την τελική τους διαχείριση. Επισημαίνεται ότι ενδιαφέρει ο τελικός διαχειριστής του αποβλήτου. Έτσι, στον πίνακα αυτό δε θα αναγραφούν στοιχεία επιχειρήσεων που είναι αδειοδοτημένες για συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση ή προεπεξεργασία. Αντίθετα, θα αναγραφούν τα στοιχεία εκείνων των αδειοδοτημένων διαχειριστών που δραστηριοποιούνται στις εργασίες του πίνακα εργασιών διαχείρισης (ΠΙΝΑΚΑΣ Α). H κάθε επιχείρηση πρέπει να περιγράψει τα σημαντικότερα είδη που καταλήγουν στον τελικό διαχειριστή, π.χ. απορρίμματα χαρτιού, χρησιμοποιημένα έλαια κλπ Παρατηρήσεις κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου Στο τμήμα αυτό του ερωτηματολογίου μπορείτε να σημειώσετε ο,τιδήποτε διευκολύνει, κατά την εκτίμησή σας, την ορθή αξιολόγηση των στοιχείων που μας δηλώσατε, και, κυρίως, ο,τιδήποτε σχετίζεται με την προσωρινή αποθήκευση των που παρήγαγε η τοπική σας μονάδα. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: Αποστολή του ερωτηματολογίου και επικοινωνία Παρακαλούμε, μετά το πέρας της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, να ελέγξετε την ορθότητα των απαντή - σεων και, στη συνέχεια, να υπογράψετε και να αποστείλετε το ερωτηματολόγιο το συντομότερο δυνατό και εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών μόνο με έναν από τους τρόπους διαβίβασης που αναφέρονται στο ΜΕΡΟΣ Ι του παρόντος εγχειριδίου. Διευκρινίσεις και επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τους αρμοδίους διεξαγωγής της έρευνας: Κωνσταντίνα Κανταρτζή, στα τηλέφωνα και στο Γεράσιμος Αντζουλάτος, στα τηλέφωνα και στο 15

18 Στατιστικός κωδικός Περιγραφή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΣTATIΣTIKΩN ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ME TOYΣ KΩΔIKOYΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ AΠOBΛHTΩN (EKA) Kωδικός Kατηγορία EKA Περιγραφή 01 Απόβλητα Χημικών Ενώσεων 01.1 Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Oργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Oργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Oργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Oργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Oργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Oργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Oργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Xλωροφθοροϋδρογονάνθρακες, HCFC, HFC Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Άλλοι αλογονωμένοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν αλογονωμένους διαλύτες Μη Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά Μη Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά Μη Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά Μη Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά Μη Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά Μη Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά Μη Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά Μη Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Άλλοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών Μη Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν άλλους διαλύτες Μη Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Διαλύτες 01.2 Όξινα, αλκαλικά ή αλατούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ Αλκαλικά Απόβλητα ΜΗ ΕΠ Απόβλητα λάσπης από άνυδρο ασβέστη Αλκαλικά Απόβλητα ΜΗ ΕΠ Απόβλητα απολίπανσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ Απόβλητα περιέχοντα θείο από την αποθείωση πετρελαίου Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ Απόβλητα περιέχοντα θείο Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ Στερεά άλατα και διαλύματα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία και Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ Μεταλλικά οξείδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ Απόβλητα που περιέχουν θειούχες εκτός εκείνων που αναφέρονται στο Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ Απόβλητα από υδρομεταλλουργικές διεργασίες χαλκού εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Όξινα, αλκαλικά ή αλατούχα απόβλητα ΕΠ Όξινα Απόβλητα ΕΠ Θειικό οξύ και θειώδες οξύ Όξινα Απόβλητα ΕΠ Υδροχλωρικό οξύ Όξινα Απόβλητα ΕΠ Υδροφθορικό οξύ Όξινα Απόβλητα ΕΠ Φωσφορικό και φωσφορώδες οξύ Όξινα Απόβλητα ΕΠ Νιτρικό οξύ και νιτρώδες οξύ Όξινα Απόβλητα ΕΠ Άλλα οξέα Όξινα Απόβλητα ΕΠ Διαλύματα και οξέα, π.χ. θειικό οξύ Όξινα Απόβλητα ΕΠ Απόβλητα διαλυμάτων οξέων χαρακτικής Όξινα Απόβλητα ΕΠ Διαλύματα σταθεροποιητή Όξινα Απόβλητα ΕΠ Διαλύματα ξεπλύματος και διαλύματα ξεπλύματος σταθεροποιητή Όξινα Απόβλητα ΕΠ Θειικό οξύ Όξινα Απόβλητα ΕΠ Οξέα καθαρισμού Όξινα Απόβλητα ΕΠ Οξέα μη προδιαγραφόμενα άλλως Όξινα Απόβλητα ΕΠ ιδιαίτερα συλλεγέντες ηλεκτρολύτες από μπαταρίες και συσσωρευτές Όξινα Απόβλητα ΕΠ Οξέα Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ Απόβλητα από τον καθαρισμό καυσίμων με βασικά υλικά Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ Υδροξείδιο του ασβεστίου Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ Υδροξείδιο του αμμωνίου Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ Υδροξείδιο του νατρίου και του καλίου Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ Άλλες βάσεις Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ Διαλύματα εμφανιστηρίου και ενεργοποίησης με υδατική βάση Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ Διαλύματα πλάκας όφσετ εμφανιστηρίου με υδατική βάση Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ Διαλύματα εμφανιστηρίου με βάση διαλύτες Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ Βασικά υλικά καθαρισμού Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ Απόβλητα απολίπανσης που περιέχουν επικίνδυνες Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ Απόβλητα που περιέχουν κυάνιο Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ Απόβλητα από τον καθαρισμό καυσίμων με βασικά υλικά Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ Αλκαλικά απόβλητα Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Στερεά άλατα και διαλύματα που περιέχουν κυανιούχα άλατα EΠ= επικίνδυνα, MH EΠ= Mη επικίνδυνα. 16

19 Στατιστικός κωδικός Περιγραφή Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Στερεά άλατα και διαλύματα που περιέχουν βαρέα μέταλλα Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Μεταλλικά οξείδια που περιέχουν βαρέα μέταλλα Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Απόβλητα που περιέχουν αρσενικό Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Απόβλητα που περιέχουν άλλα βαρέα μέταλλα Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες θειούχες Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Αλατώδεις σκωρίες δευτεροβάθμιας παραγωγής μεταλλεύματος Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Αρσενικό ασβέστιο Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Λάσπες από τη διαμόρφωση φωσφορικής επικάλυψης σε μέταλλο Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Απόβλητα από υδρομεταλλουργικές διεργασίες χαλκού που περιέχουν επικίνδυνες Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Άλλα απόβλητα Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Εξαντλημένος ρευστοποιητής Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Υπερμαγγανικά, π.χ. υπερμαγγανικό κάλιο Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Χρωμικά άλατα, π.χ. χρωμικό κάλιο, διχρωμικό κάλιο ή νάτριο 01.3 Χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Kωδικός Kατηγορία EKA Χρησιμοποιημένα έλαια κινητήρων ΕΠ Χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά Χρησιμοποιημένα έλαια κινητήρων ΕΠ Μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά Χρησιμοποιημένα έλαια κινητήρων ΕΠ Συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης Χρησιμοποιημένα έλαια κινητήρων ΕΠ Άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης Χρησιμοποιημένα έλαια κινητήρων ΕΠ Άλλα έλαια μηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Λάσπες από τον αφαλατωτή Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Λάσπες του πυθμένα δεξαμενών Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Οξινοαλκυλικές λάσπες Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Οξέα περιέχοντα πετρέλαιο Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Έλαια διασποράς Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Ρητινέλαια Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Απόβλητα ελαίων μεταλλοτεχνίας που περιέχουν αλογόνα με βάση τα ορυκτά (εκτός γαλακτωδών και διαλυμάτων) Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Απόβλητα ελαίων μεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν αλογόνα με βάση τα ορυκτά (εκτός γαλακτωδών και διαλυμάτων) Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Γαλακτώματα και διαλύματα μεταλλοτεχνίας που περιέχουν αλογόνα Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Γαλακτώματα και διαλύματα μεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν αλογόνα Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Συνθετικά έλαια μεταλλοτεχνίας Περιγραφή Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Εξαντλημένοι κηροί και λίπη Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Λάσπη μετάλλων (λάσπη από λείανση, στίλβωση και λείανση με αλοιφή) που περιέχει πετρέλαιο Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μεταλλοτεχνίας Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Χλωριωμένα γαλακτώματα Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Μη χλωριωμένα γαλακτώματα Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Μη χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Συνθετικά υδραυλικά έλαια Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Άμεσα βιοαποικοδομήσιμα υδραυλικά έλαια Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Άλλα υδραυλικά έλαια Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Χλωριωμένα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ο- ρυκτά εκτός εκείνων που αναφέρονται στο Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Μη χλωριωμένα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ορυκτά Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Συνθετικά έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Άλλα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Έλαια από διαχωριστές ελαίου/νερού Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Έλαια και λίπη εκτός των αναφερομένων στο Χρησιμοποιημένοι Χημικοί Καταλύτες ΜΗ ΕΠ Χρησιμοποιημένοι Χημικοί Καταλύτες ΜΗ ΕΠ Εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ρόδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή λευκόχρυσο (εκτός ) Χρησιμοποιημένοι Χημικοί Καταλύτες ΜΗ ΕΠ Εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν μεταβατικά μέταλλα ή ενώσεις μεταβατικών μετάλλων μη προδιαγραφόμενα άλλως Χρησιμοποιημένοι Χημικοί Καταλύτες ΜΗ ΕΠ Εξαντλημένοι καταλύτες πυρόλυσης ρευστής κλίνης (εκτός ) 01.4 Χρησιμοποιημένοι Χημικοί Καταλύτες ΕΠ Χρησιμοποιημένοι Χημικοί Καταλύτες ΕΠ Εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν επικίνδυνα μεταβατικά μέταλλα ή επικίνδυνες ενώσεις μεταβατικών μετάλλων Χρησιμοποιημένοι Χημικοί Καταλύτες ΕΠ Εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν φωσφορικό οξύ Χρησιμοποιημένοι Χημικοί Καταλύτες ΕΠ Αχρηστευμένα υγρά που χρησιμοποιήθηκαν ως καταλύτες Χρησιμοποιημένοι Χημικοί Καταλύτες ΕΠ Εξαντλημένοι καταλύτες που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες 17

20 Στατιστικός κωδικός Περιγραφή Kωδικός Kατηγορία EKA Περιγραφή 02 Απόβλητα Χημικών Παρασκευασμάτων 02.1 Χημικές Ουσίες Εκτός Προδιαγραφών ΜΗ ΕΠ Απόβλητα Αγροχημικών Προϊόντων ΜΗ ΕΠ Αγροχημικά απόβλητα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο Αχρησιμοποίητα Φάρμακα ΜΗ ΕΠ Στερεά απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Αχρησιμοποίητα Φάρμακα ΜΗ ΕΠ Φαρμακευτικές εκτός των αναφερομένων στο Αχρησιμοποίητα Φάρμακα ΜΗ ΕΠ Φαρμακευτικές εκτός των αναφερομένων στο Αχρησιμοποίητα Φάρμακα ΜΗ ΕΠ Φαρμακευτικές εκτός των αναφερομένων στο Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Χρώματα και βαφές εκτός των αναφερομένων στο Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Απόβλητα από χρώματα και βερνίκια εκτός των αναφερομένων στο Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Λάσπες από χρώματα ή βερνίκια εκτός των αναφερομένων στο Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Υδαρείς λάσπες που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια εκτός των αναφερομένων στο Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Απόβλητα από αφαίρεση χρωμάτων ή βερνικιών εκτός των αναφερομένων στο Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Υδατικά αιωρήματα που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια εκτός των αναφερομένων στο Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Απόβλητα από σκόνες επικαλύψεων Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Υδαρείς λάσπες που περιέχουν μελάνη Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Υδαρή υγρά απόβλητα που περιέχουν μελάνη Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Απόβλητα μελανών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Λάσπες μελάνης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Απόβλητα τόνερ εκτύπωσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών εκτός των αναφερομένων στο Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Λάσπες κολλών και στεγανωτικών υλικών εκτός των αναφερομένων στο Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Υδαρείς λάσπες που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά εκτός των αναφερομένων στο Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά εκτός των αναφερομένων στο Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες εκτός των αναφερομένων στο Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ Απόβλητα από χημική επεξεργασία Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ Συντηρητικά ξύλου μη προδιαγραφόμενα άλλως Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ Απόβλητα από επένδυση και τελείωμα Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ Απόβλητα από φινίρισμα εκτός των αναφερομένωνστο Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ Απόβλητα από πρόσθετα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ Απόβλητα που περιέχουν σιλικόνες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ Απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ Απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ Απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ Αντιψυκτικά υγρά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ Αέρια σε δοχεία πίεσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ Χημικές εκτός των αναφερομένων στο Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ Χημικές εκτός των αναφερομένων στο Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ Απορρυπαντικά εκτός των αναφερομένων στο Χημικές Ουσίες Εκτός Προδιαγραφών ΕΠ Απόβλητα Αγροχημικών Προϊόντων ΕΠ Αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες Απόβλητα Αγροχημικών Προϊόντων ΕΠ Ανόργανα προϊόντα προστασίας φυτών, συντηρητικά υλικά ξύλου και άλλα βιοκτόνα Απόβλητα Αγροχημικών Προϊόντων ΕΠ Ζιζανιοκτόνα Αχρησιμοποίητα Φάρμακα ΕΠ Στερεά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες Αχρησιμοποίητα Φάρμακα ΕΠ κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές Αχρησιμοποίητα Φάρμακα ΕΠ Κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές Αχρησιμοποίητα Φάρμακα ΕΠ Κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ Χρώματα και βαφές που περιέχουν επικίνδυνες Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ Απόβλητα από χρώματα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ Λάσπες από χρώματα ή βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ Υδαρείς λάσπες που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια με οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ Απόβλητα από αφαίρεση χρωμάτων ή βερνικιών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες 18

21 Στατιστικός κωδικός Περιγραφή Kωδικός Kατηγορία EKA Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ Υδατικά αιωρήματα που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια με οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ Απόβλητα μελανών που περιέχουν επικίνδυνες Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ Λάσπες μελάνης που περιέχουν επικίνδυνες Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ Απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που περιέχουν επικίνδυνες Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ Απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ Λάσπες κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ Υδαρείς λάσπες που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά με οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ Υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά με οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ Χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Μη αλογονωμένα οργανικά συντηρητικά ξύλου Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Οργανοχλωριωμένα συντηρητικά ξύλου Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Οργανομεταλλικά συντηρητικά ξύλου Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Ανόργανα συντηρητικά ξύλου Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Άλλα συντηρητικά ξύλου που περιέχουν επικίνδυνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Απόβλητα από φινίρισμα που περιέχουν οργανικούς διαλύτες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνα χλωροσιλάνια Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Απόβλητα από πρόσθετα που περιέχουν επικίνδυνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Απόβλητα που περιέχουν σιλικόνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Στερεά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Απόβλητα από υλικά αφαίρεσης χρωμάτων ή βερνικιών Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Απόβλητα ισοκυανικών ενώσεων Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων που περιέχουν επικίνδυνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών που περιέχουν επικίνδυνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων που περιέχουν επικίνδυνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών που περιέχουν επικίνδυνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Κεκορεσμένες ή εξηντλημένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Υγρά φρένων Περιγραφή Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Αντιψυκτικά υγρά που περιέχουν επικίνδυνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Αέρια σε δοχεία πίεσης (περιλαμβάνονται αλόνες) που περιέχουν επικίνδυνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Υπεροξείδια, π.χ. υπεροξείδιο υδρογόνου Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Οξειδωτικές μη προδιαγραφόμενες άλλως Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Χημικές που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Χημικές που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Φωτογραφικά χημικά Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες 02.2 Αχρησιμοποίητες Εκρηκτικές Ύλες ΕΠ Απόβλητα εκρηκτικών υλών και πυροτεχνικών προιόντων ΕΠ Απόβλητα πυροτεχνημάτων Απόβλητα εκρηκτικών υλών και πυροτεχνικών προιόντων ΕΠ Άλλα απόβλητα εκρηκτικά Άχρηστα Πυρομαχικά ΕΠ Άχρηστα πυρομαχικά 02.3 Απόβλητα Χημικών Μειγμάτων ΜΗ ΕΠ Μικρές ποσότητες χημικών μειγμάτων ΜΗ ΕΠ Απορριπτόμενα χημικά υλικά εκτός εκείνων που αναφέρονται στο , ή Απόβλητα Χημικών Μειγμάτων ΕΠ Μικρές ποσότητες χημικών μειγμάτων ΕΠ Εργαστηριακά χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ή τα οποία περιέχουν επικίνδυνες, περιλαμβανομένων μειγμάτων των εργαστηριακών χημικών υλικών Μικρές ποσότητες χημικών μειγμάτων ΕΠ Απορριπτόμενα ανόργανα χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ή που τις περιέχουν Μικρές ποσότητες χημικών μειγμάτων ΕΠ Απορριπτόμενα οργανικά χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ή που τις περιέχουν Συσκευασία μολυσμένη από επικίνδυνες ΕΠ Συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές 03 Άλλα Χημικά Απόβλητα 03.1 Χημικά Ιζήματα και υπολείμματα ΜΗ ΕΠ Πίσσες και Ανθρακούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ Άσφαλτος Πίσσες και Ανθρακούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ Αιθάλη Πίσσες και Ανθρακούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ Απόβλητα από την αποθήκευση και προπαρασκευή καυσίμων για μονάδες παραγωγής ισχύος με καύσιμο τον άνθρακα 19

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ETOYΣ 2012

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ETOYΣ 2012 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH ΣTATIΣTIKΩN ΕΡΕΥΝΩΝ ΔIEYΘYNΣH: ΣTATIΣTIKΩN ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ TMHMA: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/11/2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 5362 / 4629 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 27.3.2004 L 90/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 574/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Φεβρουαρίου 2004 για την τροποποίηση των παραρτηµάτων I και III τoυ κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Κεφάλαια του καταλόγου

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Κεφάλαια του καταλόγου Κατάλογος αποβλήτων σύµφωνα µε το Παράρτηµα της απόφασης 2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119//ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ. [Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Χώρα: Ελλάδα. Ενιαία Μορφή Δομής Μεταδεδομένων (SIMS) Ονομασία: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. ΕΛΣΤΑΤ μεταδεδομένα. 1. Επικοινωνία Περιεχόμενα

Χώρα: Ελλάδα. Ενιαία Μορφή Δομής Μεταδεδομένων (SIMS) Ονομασία: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. ΕΛΣΤΑΤ μεταδεδομένα. 1. Επικοινωνία Περιεχόμενα Χώρα: Ελλάδα Ενιαία Μορφή Δομής Μεταδεδομένων (SIMS) Ονομασία: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΣΤΑΤ μεταδεδομένα Περιεχόμενα 1. Επικοινωνία 2. Εισαγωγή 3. Ενημέρωση μεταδεδομένων 4. Στατιστική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 6.9.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 226/3 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαΐου 2000 για αντικατάσταση της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 2000D0532 EL 01.01.2002 001.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαΐου 2000 για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 12: Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Περιβαλλοντολόγος, PhD, MSc Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 312, 22.11.2008, σ. 3. (α) «οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7089 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 287 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8668 Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης χωριστή συλλογή αποβλήτων,

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης χωριστή συλλογή αποβλήτων, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο «Νόµο-Πλαίσιο για τα απόβλητα» - Ενσωµάτωση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19 ης Νοεµβρίου 2008 «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7089 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 287 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8668 Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρµογή του στην Ελλάδα

Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρµογή του στην Ελλάδα 662 ΠερΔικ 4/2009 (ΕΤΟΣ 13ο) Α. ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρµογή του στην Ελλάδα ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΔΝ Παρά το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, ο τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΥΜΠΗΣ ΣΠΑΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η έννοια και η φύση του σκουπιδιού...

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε Αστικό Περιβάλλον

Πτυχιακή εργασία Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε Αστικό Περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Πτυχιακή εργασία Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε Αστικό Περιβάλλον Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Διαχείριση στερεών αποβλήτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διαχείριση στερεών αποβλήτων Ευθύμιος Νταρακάς Αναπληρωτής Καθηγητής Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1595 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 184(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Σκοπός ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια.

Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Κοινοτική Νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση των αστικών λυμάτων 1.1 Γενικά Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα καθορίζει τις υποχρεώσεις των φορέων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα