ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ETOYΣ 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ETOYΣ 2010"

Transcript

1 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH ΣTATIΣTIKΩN ΕΡΕΥΝΩΝ ΔIEYΘYNΣH: ΣTATIΣTIKΩN ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ TMHMA: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ETOYΣ 2010 Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου ΠEIPAIAΣ 2011

2

3 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH ΣTATIΣTIKΩN ΕΡΕΥΝΩΝ ΔIEYΘYNΣH: ΣTATIΣTIKΩN ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ TMHMA: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ETOYΣ 2010 Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ C _32_8_2011 ΠEIPAIAΣ 2011

4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μέρος I: Σκοπός και μεθοδολογία της έρευνας 1. Γενικά Νομική βάση Σκοπός της έρευνας Μέθοδος διενέργειας και πεδίο εφαρμογής της έρευνας Χρόνος αναφοράς και διενέργειας της έρευνας Ορισμοί και έννοιες σχετικές με την έρευνα εξαιρέσεις της έρευνας Ορισμοί και έννοιες Εξαιρέσεις της έρευνας Μέρος II: Οδηγίες συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου 1. Τρόπος συμπλήρωσης ερωτηματολογίου Γενικές πληροφορίες επιχείρησης α. Στοιχεία ταυτότητας καταστήματος β. Τοπική μονάδα στην οποία αναφέρεται το ερωτηματολόγιο γ. Διεύθυνση τοπικής μονάδας στην οποία αναφέρεται το ερωτηματολόγιο δ. Στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνου συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου Πίνακας Πίνακας Πίνακας 3 και Πίνακας Παρατηρήσεις κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου Μέρος III: Αποστολή του ερωτηματολογίου και επικοινωνία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Αντιστοίχιση των στατιστικών κωδικών με τους κωδικούς του ευρωπαϊκού καταλόγου (EKA)

6

7 ΜΕΡΟΣ Ι: Σκοπός και μεθοδολογία της έρευνας 1. Γενικά Η έρευνα διενεργείται στο πλαίσιο ειδικών στατιστικών ερευνών που έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής για τα απόβλητα. Στο πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής για τα απόβλητα έχει καθιερωθεί ένα σύνολο αρχών που πρέπει να ακολουθούνται από τις μονάδες παραγωγής, κατά τη διαχείρισή τους. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η παρακολούθηση των στα διάφορα σημεία ροής τους, δηλαδή στην παραγωγή, τη συλλογή, την ανάκτηση και τη διάθεση. Η ύπαρξη αξιόπιστων και έγκαιρων στατιστικών στοιχείων για την παραγωγή, ανάκτηση και διάθεση των είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση της τήρησης των αρχών της Μεγιστοποίησης της Ανάκτησης και της Ασφαλούς Διάθεσης, καθώς και της αρχής της Πρόληψης κατά της Δημιουργίας Αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) διενεργεί ειδική δειγματοληπτική έρευνα, ανά διετία, σε όλους τους κλάδους και υποκλάδους της βιομηχανίας, των ορυχείων λατομείων και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 2. Νομική βάση Η έρευνα διενεργείται ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ με ενιαία πρότυπα και μεθόδους, σε εφαρμογή του Κανονισμού 849/2010 που τροποποιεί τον κανονισμό 2150/ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Στη Χώρα μας η έρευνα διενεργείται με τη συνεργασία της ΕΛΣΤΑΤ και του ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με την εγκύκλιο με αριθ /1799/ , βάσει της οποίας οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν προς το ΥΠΕΚΑ την ετήσια έκθεση παραγωγού (ΕΕΠΑ). Η προκήρυξη της έρευνας, καθώς και οι λεπτομέρειες διενέργειας και επεξεργασίας της καθορίζονται με την αριθ. 8657/Γ3-663/ υπουργική απόφαση με θέμα «Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας της διετούς Έρευνας Παραγωγής και Διαχείρισης Αποβλήτων, με έτος αναφοράς των στοιχείων το 2008 και ανά διετία εφεξής». 3. Σκοπός της έρευνας Με την έρευνα επιδιώκεται η συλλογή στοιχείων σχετικά με: την παραγωγή τη διαχείριση (δηλαδή την ανάκτηση και τη διάθεση) των παραγόμενων τη δυναμικότητα των εγκαταστάσεων διαχείρισης, όταν αυτή γίνεται από τους παραγωγούς, μέσα στις εγκαταστάσεις της τοπικής μονάδας, μετά από σχετική άδεια τη διασυνοριακή μεταφορά των. 4. Μέθοδος διενέργειας και πεδίο εφαρμογής της έρευνας Η έρευνα είναι δειγματοληπτική και διενεργείται σε ολόκληρη τη Xώρα. Η μέθοδος δειγματοληψίας είναι η μονοσταδιακή τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Ερευνώμενη μονάδα είναι το κατάστημα (τοπική μονάδα) της επιχείρησης. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν περισσότερα από ένα καταστήματα (τοπικές μονάδες), πρέπει να συμπληρωθούν τόσα ερωτηματολόγια, όσα και τα καταστήματα (τοπικές μονάδες) των επιχειρήσεων. 5

8 Οι επιχειρήσεις του δείγματος επιλέγονται από το Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, το οποίο καταρτίζεται από διοικητικές πηγές, κυρίως από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και, δευτερευόντως, ενημερώνεται από τις διάφορες διενεργούμενες στατιστικές έρευνες, ετησίως. Οι επιχειρήσεις που ερευνώνται ανήκουν στους ακόλουθους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας: ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Oρυχεία και λατομεία (Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας 05 09) Μεταποίηση (Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας 10 33) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας 35) Η έρευνα διενεργείται διά αλληλογραφίας ή ηλεκτρονικά με έναν από τους παρακάτω τρόπους διαβίβασης: Με αλληλογραφία, xρησιμοποιώντας τον φάκελο επιστροφής που σας έχει ταχυδρομηθεί μαζί με το ερωτηματολόγιο Mε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το ερωτηματολόγιο είναι αναρτημένο (σε αρχείο excel) στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ υπό τον τίτλο Ερωτηματολόγια Ερευνών. Μετά την συμπλήρωσή του, το αποστέλετε, μέσω , στην ηλεκτρονική διεύθυνση 5. Χρόνος αναφοράς και διενέργειας της έρευνας Η περίοδος αναφοράς των στοιχείων της έρευνας είναι το ημερολογιακό έτος Η έρευνα θα διενεργηθεί την περίοδο από το Δεκέμβριο 2011 μέχρι το Μάρτιο του έτους Τα ερωτηματο - λόγια πρέπει να επιστραφούν, στην ΕΛΣΤΑΤ σωστά συμπληρωμένα, ή να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά, μέσα σε 20 ημέρες, από την ημερομηνία παραλαβής τους από τις επιχειρήσεις. 6

9 6. Ορισμοί και έννοιες σχετικές με την έρευνα εξαιρέσεις της έρευνας 6.1 Ορισμοί και έννοιες Οι ορισμοί των στατιστικών μονάδων είναι σύμφωνοι με τον Κανονισμό 696/93 του Συμβουλίου της ΕΕ για τις στατιστικές μονάδες παρατήρησης και ανάλυσης του παραγωγικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Σύμφωνα με τον παραπάνω Κανονισμό: Η επιχείρηση αποτελείται από το μικρότερο συνδυασμό νομικών μονάδων που απαρτίζει μια οργανωτική μονάδα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, η οποία διαθέτει ορισμένο βαθμό αυτονομίας σε επίπεδο λήψης αποφάσεων, κυρίως όσον αφορά στη διάθεση των τρεχόντων πόρων της. Μια επιχείρηση μπορεί να ασκεί μία ή περισσότερες δραστηριότητες σε έναν ή περισσότερους τόπους. Μια επιχείρηση μπορεί να αποτελείται από μία μόνο νομική μονάδα. Η τοπική μονάδα αντιστοιχεί σε μία επιχείρηση ή ένα τμήμα της (εργαστήριο, εργοστάσιο, κατάστημα, γραφείο, ορυχείο, αποθήκη) που βρίσκεται σε καθορισμένη γεωγραφική θέση. Σ αυτόν τον τόπο ή από αυτόν τον τόπο ασκούνται οικονομικές δραστηριότητες στα πλαίσια των οποίων, εκτός εξαιρέσεων, ένα ή περισσότερα άτομα εργάζονται (ενδεχομένως με καθεστώς μερικής απασχόλησης) για λογαριασμό μίας και της αυτής επιχείρησης. Επισημαίνεται ότι οι έννοιες του ερωτηματολογίου της έρευνας όπως απόβλητο, χωριστά συλλεγόμενα κλάσματα, ανακύκλωση, ανάκτηση, διάθεση, εγκατάσταση διάθεσης ή ανάκτησης, επικίνδυνα απόβλητα, μη επικίνδυνα απόβλητα, αποτέφρωση, χώρος υγειονομικής ταφής, δυναμικό των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης, ανακύκλωσης, ταφής ή άλλων εργασιών διάθεσης, είναι σύμφωνες με τον Κανονισμό 2150/2002 και τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες παραπέμπει ο εν λόγω κανονισμός, κυρίως δε με την Οδηγία 2008/98 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Nομοθεσία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο και περιλαμβάνει ένα ευρύτατο νομοθετικό πλαίσιο, μέρος του οποίου αποτελεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909, Τεύχος Β, ) που αναφέρεται στα στερεά (μη επικίνδυνα) απόβλητα και η ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383, Τεύχος Β, ) που αναφέρεται στα επικίνδυνα απόβλητα. Οι προαναφερθείσες ΚΥΑ επεξηγούν, επίσης, τις έννοιες, στις οποίες ανα - φέρεται το ερωτηματολόγιο της έρευνας. Οι κατηγορίες είναι σύμφωνες με τη στατιστική ταξινόμηση των, όπως αυτή καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 849/2010 της επιτροπής και υπάρχει διαφοροποίηση στην κωδικοποίηση σε σχέση με την κωδικοποίηση του μέχρι πρότινος ισχύοντος Κανονισμού 2150/2002. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του παρόντος εγχειριδίου παρατίθεται η αντιστοίχιση των 6ψήφιων κωδικών του Ευρωπαϊκού Κατα λόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) με τους ΝΕΟΥΣ στατιστικούς κωδικούς βάσει των οποίων διενεργείται η έρευνα. Η αντιστοίχιση αυτή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ υπό τον τίτλο Ερωτηματολόγια Ερευνών. Ειδικά στην έρευνα περιλαμβάνονται οι παρακάτω κατηγορίες : Τα κατάλοιπα παραγωγής που προκύπτουν στο πλαίσιο της παραγωγικής διαδικασίας και συνιστούν από - βλητα σύμφωνα με τον ορισμό που αναφέρεται στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 ή στην ΚΥΑ 13588/725/2006. Τα στερεά αστικά απόβλητα των γραφείων και του προσωπικού του εργοστασίου (οικιακά και παρόμοια) των οποίων η αποκομιδή γίνεται μέσω δημοτικού συστήματος ή μέσω τρίτων. Ωστόσο, στην κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνονται αστικά λύματα που καταλήγουν στο δίκτυο αποχέτευσης ή μεταφέρονται με βυτιοφόρα 7

10 σε εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού. Αντίθετα, περιλαμβάνονται οι λυματολάσπες που προκύπτουν από την επεξεργασία των αστικών ή βιομηχανικών λυμάτων σε εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού της μονάδας και μπορούν να δοθούν για τελική διαχείριση, σύμφωνα με τον πίνακα εργασιών διαχείρισης, και όχι για περαιτέρω επεξεργασία. Σημείωση: Eιδικά για τις λυματολάσπες θα πρέπει να καταχωριστούν οι ποσότητες σε υγρή μορφή, καθώς και η επί ξηρού σύσταση. Τα πάσης φύσεως απόβλητα, όπως απορριπτόμενος εξοπλισμός (ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οχήματα, συσσωρευτές κλπ.), υλικά από διαλογή (μεταλλικές, χάρτινες κλπ. συσκευασίες), απορριπτόμενα ελαστικά, χρησιμοποιημένα έλαια μηχανών, χώματα και μπάζα και άλλα. Τα ζωικά ή φυτικά υπολείμματα που χρησιμοποιούνται συνήθως ως εδαφοβελτιωτικό. Στην περίπτωση που τα παραπάνω υπολείμματα διατίθενται δωρεάν για ζωοτροφή δεν συνιστούν απόβλητα. Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και δεν εξαντλούνται στα προαναφερθέντα, δεδομένου ότι έχουν ανακύψει ζητήματα σε σχέση με την ερμηνεία του ορισμού για το τι είναι και τι δεν είναι απόβλητο. Από τεχνικής πλευράς η κατάσταση εξελίσσεται διαρκώς, τόσο ως προς την τεχνολογία των διεργασιών παραγωγής, όσο και ως προς τις μεθόδους διαχείρισης των. Για τις ανάγκες εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ωστόσο, είναι απαραίτητη η σαφής διάκριση του τι είναι απόβλητο και τι όχι, παρόλο που στην πράξη αποδεικνύεται δυσχερής. 6.2 Εξαιρέσεις της έρευνας α. Εσωτερική ανακύκλωση Δεν περιλαμβάνονται στην έρευνα τα απόβλητα που παράχθηκαν και οδηγήθηκαν σε ανακύκλωση στον τόπο παραγωγής αποβλήτου (εσωτερική ανακύκλωση). Αφορά τις εγκαταστάσεις που παράγουν απόβλητα και τα επαναχρησιμοποιούν μέσα στην ίδια την μονάδα, όπως ενδεικτικά αναφέρεται στις παρακάτω περιπτώσεις: α) επανεπεξεργασία παραγόμενου αποβλήτου με την ίδια ή παρόμοια διαδικασία παραγωγής, όπως γίνεται στη βιομηχανία χαρτιού, γυαλιού και χάλυβα ή σε άλλους τομείς βιομηχανικής δραστηριότητας («παραδοσιακή» ανακύκλωση) β) αναγέννηση διαλυτών, οξέων ή βάσεων, ελαίων κλπ. για να επαναχρησιμοποιηθούν για τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό γ) Επανάχρηση ασφάλτου, χώματος, χαλικιών κλπ., σε εργασίες οδόστρωσης Αντίθετα ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ στην έρευνα οι παρακάτω εργασίες, ακόμη και αν πρόκειται για εσωτερική διαδικασία της μονάδας: κάθε εργασία διάθεσης, όπως η διάθεση σε ιδιόκτητο αδειοδοτημένο χώρο υγειονομικής ταφής της μονάδας, οι εργασίες επεξεργασίας που οδηγούν σε ενεργειακή ανάκτηση, οι εργασίες επίχωσης ( backfilling). 8

11 Οι εργασίες επίχωσης εξαιρούνται από τον ορισμό της ανακύκλωσης, σύμφωνα με την Οδηγία 2008/98 για τα απόβλητα γι αυτό το λόγο, κρίθηκε σκόπιμο να περιληφθούν σε ξεχωριστή στήλη του ερωτηματολογίου. Ως εργασίες επίχωσης ορίζονται εκείνες οι εργασίες ανάκτησης όπου το απόβλητο χρησιμοποιείται σε περιοχές εκσκαφών (πχ υπόγεια ορυχεία) για αποκατάσταση πρανών, για λόγους ασφάλειας ή για άλλους λόγους, όπως διαμόρφωση ή αποκατάσταση τοπίου, και όπου το απόβλητο υποκαθιστά άλλα υλικά που δεν είναι απόβλητα και χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό. β. Εξαιρούνται από την έρευνα τα απόβλητα που παράχθηκαν και διαχειρίστηκαν με μία από τις προπαρασκευα - στικές εργασίες(1), όπως αυτές αναφέρονται στη συνέχεια: D8 (2) D9 (3) D13 D14 D15 D11 R12 R13 Βιολογική επεξεργασία που δεν προσδιορίζεται σε άλλο σημείο του παρόντος, από την οποία προκύπτουν τελικές ενώσεις ή μείγματα ενώσεων που διατίθενται με μια από τις εργασίες D1 έως D12 Φυσικοχημική επεξεργασία που δεν προσδιορίζεται σε άλλο σημείο του παρόντος, από την οποία προκύπτουν τελικές ενώσεις ή μείγματα ενώσεων που διατίθενται με μια από τις εργασίες D1 έως D12 Ανάδευση ή ανάμειξη πριν από την υποβολή σε κάποια από τις εργασίες D1 έως D12 Ανασυσκευασία πριν από την υποβολή σε κάποια από τις εργασίες D1 έως D12 Αποθήκευση εν αναμονή υποβολής σε μια από τις εργασίες D1 έως D14 (εκτός από προσωρινή αποθήκευση, εν αναμονή συλλογής, στον τόπο παραγωγής ) Αποτέφρωση στη θάλασσα (η δραστηριότητα αυτή απαγορεύεται από την ενωσιακή νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις) Ανταλλαγή που πρόκειται να υποβληθούν σε μία από τις εργασίες R1 έως R11 Αποθήκευση εν αναμονή υποβολής σε κάποια από τις εργασίες R1 έως R12 (εκτός από προσωρινή αποθήκευση, εν αναμονή συλλογής, στον τόπο παραγωγής ) (1) Οι εργασίες αυτές, αν και περιλαμβάνονται στην οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα και στην ΚΥΑ 50910/2727/03, δεν περιλαμβάνονται στον κανονισμό 2150/02, βάσει του οποίου διενεργείται η έρευνα. (2), (3) Ειδικότερα όσον αφορά στις εργασίες D8 και D9 επισημαίνουμε τα εξής: Oι εργασίες αυτές είναι προπαρασκευα στικές και έχουν ως σκοπό την τελική διαχείριση του αποβλήτου αφού πρώτα μειώσουν το βιολογικό ή το χημικό του φορτίο. Το υγρό εκροής που προκύπτει και είτε καταλήγει σε αποδέκτη είτε επαναχρησιμοποιείται π.χ. για πότισμα, δεν περιλαμβάνεται στον κανονισμό της έρευνας. Αντίθετα, περιλαμβάνονται οι λυματολάσπες (κωδικοί 3.2, 3.3 και 11) των οποίων οι ποσότητες που δίνονται για τελική διαχείριση πρέπει να υπολογιστούν σε υγρή μορφή και επί ξηρού σύσταση. Οι λυματολάσπες που δίνονται σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) ή Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) για περαιτέρω επεξεργασία (και όχι για τελική διαχείριση) δεν περιλαμβάνονται ως διαχειριζόμενες, αλλά μόνο ως παραγόμενες. Οι ποσότητες αυτών θα υπολογιστούν ως διαχειριζόμενες του κλάδου 37 της NACE Rev. 2 (επεξεργασία λυμάτων) προς αποφυγή διπλοϋπολογισμού τους. 9

12 ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Οδηγίες συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου Γενικά Η ορθή συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγωγή αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνει ο αρμόδιος του καταστήματος για περιβαλλοντικά θέματα, ο οποίος υποβάλλει προς το ΥΠΕΚΑ την ετήσια έκθεση παραγωγού. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αρμόδιος για περιβαλλοντικά θέματα και αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα ως προς την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα που αναγράφονται στο ερωτηματολόγιο. Επισημαίνεται ότι οι πληροφορίες που παρέχουν οι επιχειρήσεις είναι ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ και δημοσιεύονται υπό τη μορφή συγκεντρωτικών στατιστικών πινάκων, για στατιστικούς σκοπούς. Βάσει του Νόμου απαγορεύεται η χρησιμοποίηση των ατομικών στοιχείων μιας επιχείρησης από άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και η δημοσίευση ή αποκάλυψή τους σε τρίτους (Ν. 3832/2010). Επιπλέον, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, η παροχή στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ είναι υποχρεωτική και η άρνηση παροχής αυτών τιμωρείται με χρηματική ποινή. 1. Τρόπος συμπλήρωσης ερωτηματολογίου 1.1 Γενικές πληροφορίες επιχείρησης α. Στοιχεία ταυτότητας επιχείρησης Στην πρώτη σελίδα του ερωτηματολογίου αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας της έδρας της επιχείρησης Τα στοιχεία ταυτότητας είναι προτυπωμένα στο αριστερό μέρος του τμήματος 1 της πρώτης σελίδας, ενώ στο δεξί μέρος του τμήματος 1 γίνεται η διόρθωσή τους σε περίπτωση που αυτά έχουν αλλάξει. β. Τοπική μονάδα στην οποία αναφέρεται το ερωτηματολόγιο Στο τμήμα 2 αναγράφεται ο Α/Α της αντίστοιχης τοπικής μονάδας της στήλης 1 του πίνακα 1 της σελίδας 2 του ερωτηματολογίου. γ. Διεύθυνση τοπικής μονάδας στην οποία αναφέρεται το ερωτηματολόγιο Αναγράφεται η πλήρης διεύθυνση της τοπικής μονάδας της επιχείρησης στο τμήμα 3 του ερωτηματολογίου. δ. Στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνου συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου Στο τμήμα 4 θα αναγραφούν τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου για τη συμπλήρωση του ερωτημα τολογίου. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν, ανεξάρτητα από τον τρόπο διαβίβασης του ερωτηματολογίου, ώστε να καταστεί δυνατή η επικοινωνία με το κατάστημα για διευκρινίσεις που, τυχόν, θα ζητηθούν από την ΕΛΣΤΑΤ. 1.2 Πίνακας 1 Στοιχεία τοπικών μονάδων της επιχείρησης Στον πίνακα αυτό, θα αναφερθούν με τη σειρά όλες οι τοπικές μονάδες από τις οποίες απαρτίζεται η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης και της έδρας. Η κάθε τοπική μονάδα παίρνει ένα Α/Α που την χαρακτηρίζει στο εξής και μεταφέρεται στο τμήμα 2 της σελίδας 1 του ερωτηματολογίου (στήλη 1 πίνακας 1). 10

13 Στη στήλη 2 του πίνακα 1, θα γίνει σύντομη περιγραφή των προϊόντων που παράγει το κατάστημα ή των υπηρεσιών που παρέχει, ώστε να ταξινομηθεί από την ΕΛΣΤΑΤ,στον κατάλληλο 4ψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας σύμφωνα με την ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE Rev.2. π.χ. παραγωγή παστεριωμένου γάλακτος, κατασκευή ειδών από χαρτί και χαρτόνι κλπ. Η στήλες 3 και 5 συμπληρώνονται από την ΕΛΣΤΑΤ. Η στήλη 4 αναφέρεται στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία ανήκει η τοπική μονάδα. Τέλος, η στήλη 6 αναφέρεται στον μέσο ετήσιο αριθμό απασχολουμένων στην τοπική μονάδα της επιχέιρησης. Είναι προφανές ότι το άθροισμα της στήλης αυτής ισούται με το σύνολο των απασχολουμένων στην επιχείρηση. 1.3 Πίνακας 2 Στον πίνακα 2, θα αναφερθούν οι ποσότητες τρίτων, οι οποίες εντάχθηκαν στην παραγωγική διαδι - κασία της μονάδας και προέρχονται είτε από εγχώριες πηγές είτε από εισαγωγές από χώρες της ΕΕ ή από τρίτες χώρες. Το Κεφάλαιο αυτό αφορά σε μια σειρά βιομηχανικών μονάδων, όπως είναι οι μεταλλουργίες, οι βιομηχανίες παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού, οι υαλουργίες, οι βιομηχανίες παραγωγής προϊόντων ξύλου κλπ., οι οποίες χρησιμοποιούν μη επικίνδυνα απόβλητα, όπως απορρίμματα μετάλλων, χαρτιού, γυαλιού, ξύλου κλπ. για την παραγωγή τελικών προϊόντων, τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον τόσο από οικονομική όσο και από οικολογική άποψη. Επίσης, υπάρχουν και άλλοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας που εντάσσουν στη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων τους απόβλητα τρίτων (επικίνδυνα ή μη), με χαρακτηριστικότερο εκπρόσωπο αυτών την τσιμεντοβιομηχανία. Οι προαναφερθείσες περιπτώσεις δεν εξαντλούνται στα παραπάνω και εμπλουτίζονται διαρκώς όσο οι τεχνο - λογικές εξελίξεις βελτιώνονται και οι ανάγκες εξοικονόμησης των φυσικών και οικονομικών πόρων γίνονται πιο επιτακτικές. 1.4 Πίνακας 3 και 4 Παραγωγή και διαχείριση εντός και εκτός της μονάδας εξαγωγή Στα ερωτήματα 1, 2 και 3 των πινάκων 3 και 4 αντίστοιχα, θα καταχωριστούν οι ποσότητες μη επικίνδυνων και επικίνδυνων που παράχθηκαν ή διαχειρίστηκαν, ανά κωδικό αποβλήτου. Στο ερώτημα 4 των πινάκων 3 και 4, αντίστοιχα, θα καταχωριστούν οι ποσότητες των που προορίζονται για εξαγωγή (διασυνοριακή μεταφορά). ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: Παραγωγή και διαχείριση ΕΝΤΟΣ και ΕΚΤΟΣ της μονάδας και εξαγωγή Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 3 αναφέρεται στα μη επικίνδυνα απόβλητα ενώ ο ΠΙΝΑΚΑΣ 4 στα επικίνδυνα απόβλητα ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: Παραγωγή και διαχείριση ΕΝΤΟΣ και ΕΚΤΟΣ της μονάδας και εξαγωγή 11

14 Σκέλος 1 Το ερώτημα 1 των πινάκων 3 και 4 αναφέρεται στην παραγωγή από το ερευνώμενο κατά - στημα κατά το έτος αναφοράς, δηλαδή το Δεν περιλαμβάνονται οι ποσότητες των που παράχθηκαν κατά την παραγωγική διαδικασία προηγούμενων ετών και παρέμειναν προσωρινά αποθηκευμένες μέχρι το τέλος του Το ερώτημα 3 των πινάκων 3 και 4 αναφέρεται στη διαχείριση από τρίτο αδειοδοτημένο διαχειριστή (ΕΚΤΟΣ). Η περίπτωση αυτή αφορά τον τελικό προορισμό του αποβλήτου, δηλαδή τον τελικό τρόπο διαχείρισης αυτού. Ενδιάμεσοι προ ορισμοί με σκοπό τη συλλογή, μεταφορά ή αποθή κευση του αποβλήτου δεν λαμβάνονται υπόψη, γιατί εμπεριέχουν τον κίνδυνο διπλοεγγραφών των ποσο τήτων αυτού. Στις διαχειριζόμενες ποσότητες περι λαμβάνονται τα απόβλητα που δόθηκαν για δια χείριση εντός του 2010 και έχουν παραχθεί είτε το έτος αναφοράς είτε τα προηγούμενα έτη και πα ρέμεναν προσωρινά αποθηκευμένα μέχρι το τέλος του Διαχείριση (μη) 1.Παραγωγή επικίνδυνων σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση (μη) επικίνδυνων ΕΝΤΟΣ της μονάδας και δυναμικό τητα της εγκατάστασης διαχείρισης 3. Διαχείριση (μη) επικίνδυνων ΕΚΤΟΣ της μονάδας 4.Εξαγωγή 2.1 D1, D5, D D2, D3, D4, D6, D7 2.3 Εργα - σίες 2.4 R1 2.5 D Υγειο - νομική ταφή (D1) 3.2 D1, D5, D D2, D3, D4, D6, D7 3.4α Ανακύ - κλωση R2- R11 3.4β Εργα - σίες επίχω σης (R2- R11) 3.5 R1 3.6 D Σε χώρες της ΕΕ 4.2 Σε τρίτες χώρες Tύποι Eργασιών Διαχείρισης Aποβλήτων Το ερώτημα 2 των πινάκων 3 και 4 αναφέρεται στη διαχείριση των παραγόμενων από την ίδια την μονάδα (ΕΝΤΟΣ), εφόσον έχει αδειοδοτηθεί για εργασίες τέτοιου τύπου, καθώς και στη δυναμικότητα της εγκατάστασης διαχείρισης. Στις διαχειριζόμενες ποσότητες περιλαμβάνονται τα απόβλητα που διαχειρίστηκε η μονάδα και έχουν παραχθεί το έτος αναφοράς ή τα προηγούμενα έτη και παρέμεναν προσωρινά αποθηκευμένα μέχρι το τέλος του Το ερώτημα 4 των πινάκων 3 και 4 αναφέρεται στην ποσότητα που μεταφέρθηκαν εκτός της χώρας (σε χώρες της ΕΕ ή σε τρίτες χώρες) από αδειοδοτημένη επιχείρηση, για διασυνοριακή μεταφορά ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την προσωρινή αποθήκευση απαιτείται άδεια, η οποία για τις εργασίες διάθεσης διαρκεί ένα έτος, ενώ για τις εργασίες ανάκτησης τρία έτη. Σε περίπτωση που το ισοζύγιο των παραγόμενων διαχει ριζόμενων ή εξαγόμενων ποσοτήτων δεν συμφωνεί, μπορεί να αναφερθεί στις παρατηρήσεις του ερωτη ματολογίου ο,τιδήποτε σχετικό με την προσωρινή αποθήκευση που αιτιολογεί την παραπάνω ασυμφωνία. Στον πίνακα Α που ακολουθεί περιγράφονται οι τύποι εργασιών διαχείρισης των για τους οποίους ζητείται στους πίνακες 3 και 4 να συμπληρωθεί η ποσότητα, ανά κωδικό αποβλήτου και ανά ομάδα εργασιών διαχείρισης. 12

15 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: Τύποι εργασιών διαχείρισης Αποτέφρωση R1 Κύρια χρήση ως καύσιμο ή άλλο μέσο παραγωγής ενέργειας Αποτέφρωση D10 Αποτέφρωση στο έδαφος Εργασίες που μπορούν να οδηγήσουν σε ανάκτηση (πλην της ενεργειακής ανάκτησης) α. Ανακύκλωση β. Εργασίες επίχωσης Εργασίες διάθεσης Άλλες εργασίες διάθεσης R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 D1 D5 D12 D2 D3 D4 D6 D7 Ανάκτηση / αναγέννηση διαλυτών Ανακύκλωση / ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών λιπασματοποίησης και άλλων διεργασιών μετατροπής βιολογικού μετασχηματισμού) Ανακύκλωση / ανάκτηση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων Ανακύκλωση / ανάκτηση άλλων ανόργανων υλικών Αναγέννηση οξέων ή βάσεων Ανάκτηση προϊόντων που χρησιμοποιούνται για τη δέσμευση των ρύπων Ανάκτηση προϊόντων που προέρχονται από καταλύτες Αναγέννηση ή άλλη επαναχρησιμοποίηση ελαίων Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο από την οποία προκύπτει όφελος για τη γεωργία ή οικολογικές βελτιώσεις Χρήση που προκύπτουν από τις εργασίες R1 έως R10 Εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους (π.χ. χώρος υγειο - νομικής ταφής) Ειδικά διευθετημένοι χώροι υγειονομικής ταφής (π.χ. το - ποθέτηση σε σειρά χωριστών στεγανών κυψελοειδών κατασκευών, ειδικά επικαλυμμένων και στεγανοποιημένων τόσο μεταξύ τους όσο και σε σχέση με το περιβάλλον κλπ.) Μόνιμη αποθήκευση (π.χ. εναπόθεση δοχείων σε ορυχείο κλπ.) Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο (π.χ. βιοαποδόμηση υγρών ή λυματολάσπης στο έδαφος κλπ.) Βαθιά έγχυση (π.χ. έγχυση αντλήσιμων σε φρέατα, σε θόλους αλάτων ή σε φυσικά γεωλογικά ρήγματα κλπ.) Τελμάτωση (π.χ. έγχυση υγρών ή λυματο - λάσπης σε φρέατα, μικρές λίμνες ή λεκάνες κλπ.) Απόρριψη σε υδάτινο περιβάλλον εκτός από θάλασσα / ωκεανό Απόρριψη σε θάλασσα / ωκεανό, συμπεριλαμβανομένης της ταφής στο θαλάσσιο βυθό ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Oι εργασίες που μπορεί να οδηγήσουν σε ανά κτηση (R2-R11) χωρίζονται στις υποπεριπτώσεις α (ανα κύκλωση) και β (εργασίες επίχωσης), έτσι ώστε ο Κανονισμός της έρευνας να είναι σε πλήρη συμφωνία με τον νέο ορισμό της ανακύκλωσης της Οδηγίας 2008/98 για τα απόβλητα. 13

16 Σκέλος 2 Δυναμικότητα ανάλογα με την εργασία διαχείρισης και το είδος της εγκατάστασης 1.Παραγωγή (μη) επικίνδυνων 2. Διαχείριση (μη) επικίνδυνων σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση ΕΝΤΟΣ της μονάδας και δυναμικό τητα της εγκατάστασης διαχείρισης 3. Διαχείριση (μη) επικίνδυνων ΕΚΤΟΣ της μονάδας 4.Εξαγωγή Συνολικά παραγόμενη ποσότητα 2.1 D1, D5, D D2, D3 D4 D6, D7 2.3 Εργα - σίες επίχω σης (R2- R11) 2.4 R1 2.5 D R1+D Υγειο - νομική ταφή (D1) 3.2 D1, D5, D D2, D3, D4, D6, D7 3.4 Ανάκτηση R2έωςR11 3.4α 3.4β Ανα - Εργα - κύκλω σίες ση επίχω σης 3.5 R1 3.6 D Σε χώρες της ΕΕ 4.2 Σε τρίτες χώρες Π Δ Π Π Π Π Δυναμι - κότητα Π Π Π Π Π Π Π Π Π kg kg m3 kg kg kg kg tn/ έτος kg kg kg kg kg kg kg kg kg Π= Συνολική ποσότητα Δ= Δυναμικότητα εγκατάστασης διαχείρισης Ο πίνακας που ακολουθεί αναφέρεται στις μονάδες μέτρησης της δυναμικότητας, οι οποίες διαφέρουν ανάλογα με το είδος της εγκατάστασης διαχείρισης. ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Τρόπος καταγραφής της δυναμικότητας Είδος εγκατάστασης Εργασία Διαχείρισης Δυναμικότητα Μονάδα μέτρησης Εγκατάσταση Αποτέφρωσης R1 και D10 Να αναφερθεί η λειτουργική δυναμικότητα. Σε περίπτωση που η λειτουργική είναι μεγαλύτερη της αδειοδοτημένης να αναφερθεί η αδειοδοτημένη. τόνοι/έτος Εγκατάσταση Αξιοποίησης R2 R11 Δεν απαιτείται η αναφορά δυναμικότητας Να Χώροι υγειονομικής D1, D5, D12 Ταφής Άλλες εγκαταστάσεις διάθεσης D2, D3, D4, D6, D7 αναφερθεί η λειτουργική εναπομένουσα δυναμικότητα για διάθεση στο μέλλον (στο τέλος του έτους ανα φοράς) όταν δεν ξεπερνά την αδειοδοτημένη. Δεν απαιτείται η αναφορά δυναμικότητας κυβικά μέτρα 14

17 1.5. Πίνακας 5 Στον πίνακα 5 θα καταχωριστούν τα στοιχεία ταυτότητας της επιχείρησης ή των επιχειρήσεων που παρέλαβαν τα παραγόμενα απόβλητα της μονάδας με σκοπό την τελική τους διαχείριση. Επισημαίνεται ότι ενδιαφέρει ο τελικός διαχειριστής του αποβλήτου. Έτσι, στον πίνακα αυτό δε θα αναγραφούν στοιχεία επιχειρήσεων που είναι αδειοδοτημένες για συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση ή προεπεξεργασία. Αντίθετα, θα αναγραφούν τα στοιχεία εκείνων των αδειοδοτημένων διαχειριστών που δραστηριοποιούνται στις εργασίες του πίνακα εργασιών διαχείρισης (ΠΙΝΑΚΑΣ Α). H κάθε επιχείρηση πρέπει να περιγράψει τα σημαντικότερα είδη που καταλήγουν στον τελικό διαχειριστή, π.χ. απορρίμματα χαρτιού, χρησιμοποιημένα έλαια κλπ Παρατηρήσεις κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου Στο τμήμα αυτό του ερωτηματολογίου μπορείτε να σημειώσετε ο,τιδήποτε διευκολύνει, κατά την εκτίμησή σας, την ορθή αξιολόγηση των στοιχείων που μας δηλώσατε, και, κυρίως, ο,τιδήποτε σχετίζεται με την προσωρινή αποθήκευση των που παρήγαγε η τοπική σας μονάδα. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: Αποστολή του ερωτηματολογίου και επικοινωνία Παρακαλούμε, μετά το πέρας της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, να ελέγξετε την ορθότητα των απαντή - σεων και, στη συνέχεια, να υπογράψετε και να αποστείλετε το ερωτηματολόγιο το συντομότερο δυνατό και εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών μόνο με έναν από τους τρόπους διαβίβασης που αναφέρονται στο ΜΕΡΟΣ Ι του παρόντος εγχειριδίου. Διευκρινίσεις και επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τους αρμοδίους διεξαγωγής της έρευνας: Κωνσταντίνα Κανταρτζή, στα τηλέφωνα και στο Γεράσιμος Αντζουλάτος, στα τηλέφωνα και στο 15

18 Στατιστικός κωδικός Περιγραφή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΣTATIΣTIKΩN ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ME TOYΣ KΩΔIKOYΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ AΠOBΛHTΩN (EKA) Kωδικός Kατηγορία EKA Περιγραφή 01 Απόβλητα Χημικών Ενώσεων 01.1 Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Oργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Oργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Oργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Oργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Oργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Oργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Oργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Xλωροφθοροϋδρογονάνθρακες, HCFC, HFC Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Άλλοι αλογονωμένοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν αλογονωμένους διαλύτες Μη Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά Μη Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά Μη Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά Μη Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά Μη Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά Μη Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά Μη Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά Μη Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Άλλοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών Μη Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν άλλους διαλύτες Μη Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Διαλύτες 01.2 Όξινα, αλκαλικά ή αλατούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ Αλκαλικά Απόβλητα ΜΗ ΕΠ Απόβλητα λάσπης από άνυδρο ασβέστη Αλκαλικά Απόβλητα ΜΗ ΕΠ Απόβλητα απολίπανσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ Απόβλητα περιέχοντα θείο από την αποθείωση πετρελαίου Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ Απόβλητα περιέχοντα θείο Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ Στερεά άλατα και διαλύματα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία και Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ Μεταλλικά οξείδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ Απόβλητα που περιέχουν θειούχες εκτός εκείνων που αναφέρονται στο Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ Απόβλητα από υδρομεταλλουργικές διεργασίες χαλκού εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Όξινα, αλκαλικά ή αλατούχα απόβλητα ΕΠ Όξινα Απόβλητα ΕΠ Θειικό οξύ και θειώδες οξύ Όξινα Απόβλητα ΕΠ Υδροχλωρικό οξύ Όξινα Απόβλητα ΕΠ Υδροφθορικό οξύ Όξινα Απόβλητα ΕΠ Φωσφορικό και φωσφορώδες οξύ Όξινα Απόβλητα ΕΠ Νιτρικό οξύ και νιτρώδες οξύ Όξινα Απόβλητα ΕΠ Άλλα οξέα Όξινα Απόβλητα ΕΠ Διαλύματα και οξέα, π.χ. θειικό οξύ Όξινα Απόβλητα ΕΠ Απόβλητα διαλυμάτων οξέων χαρακτικής Όξινα Απόβλητα ΕΠ Διαλύματα σταθεροποιητή Όξινα Απόβλητα ΕΠ Διαλύματα ξεπλύματος και διαλύματα ξεπλύματος σταθεροποιητή Όξινα Απόβλητα ΕΠ Θειικό οξύ Όξινα Απόβλητα ΕΠ Οξέα καθαρισμού Όξινα Απόβλητα ΕΠ Οξέα μη προδιαγραφόμενα άλλως Όξινα Απόβλητα ΕΠ ιδιαίτερα συλλεγέντες ηλεκτρολύτες από μπαταρίες και συσσωρευτές Όξινα Απόβλητα ΕΠ Οξέα Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ Απόβλητα από τον καθαρισμό καυσίμων με βασικά υλικά Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ Υδροξείδιο του ασβεστίου Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ Υδροξείδιο του αμμωνίου Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ Υδροξείδιο του νατρίου και του καλίου Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ Άλλες βάσεις Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ Διαλύματα εμφανιστηρίου και ενεργοποίησης με υδατική βάση Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ Διαλύματα πλάκας όφσετ εμφανιστηρίου με υδατική βάση Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ Διαλύματα εμφανιστηρίου με βάση διαλύτες Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ Βασικά υλικά καθαρισμού Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ Απόβλητα απολίπανσης που περιέχουν επικίνδυνες Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ Απόβλητα που περιέχουν κυάνιο Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ Απόβλητα από τον καθαρισμό καυσίμων με βασικά υλικά Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ Αλκαλικά απόβλητα Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Στερεά άλατα και διαλύματα που περιέχουν κυανιούχα άλατα EΠ= επικίνδυνα, MH EΠ= Mη επικίνδυνα. 16

19 Στατιστικός κωδικός Περιγραφή Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Στερεά άλατα και διαλύματα που περιέχουν βαρέα μέταλλα Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Μεταλλικά οξείδια που περιέχουν βαρέα μέταλλα Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Απόβλητα που περιέχουν αρσενικό Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Απόβλητα που περιέχουν άλλα βαρέα μέταλλα Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες θειούχες Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Αλατώδεις σκωρίες δευτεροβάθμιας παραγωγής μεταλλεύματος Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Αρσενικό ασβέστιο Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Λάσπες από τη διαμόρφωση φωσφορικής επικάλυψης σε μέταλλο Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Απόβλητα από υδρομεταλλουργικές διεργασίες χαλκού που περιέχουν επικίνδυνες Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Άλλα απόβλητα Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Εξαντλημένος ρευστοποιητής Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Υπερμαγγανικά, π.χ. υπερμαγγανικό κάλιο Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Χρωμικά άλατα, π.χ. χρωμικό κάλιο, διχρωμικό κάλιο ή νάτριο 01.3 Χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Kωδικός Kατηγορία EKA Χρησιμοποιημένα έλαια κινητήρων ΕΠ Χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά Χρησιμοποιημένα έλαια κινητήρων ΕΠ Μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά Χρησιμοποιημένα έλαια κινητήρων ΕΠ Συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης Χρησιμοποιημένα έλαια κινητήρων ΕΠ Άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης Χρησιμοποιημένα έλαια κινητήρων ΕΠ Άλλα έλαια μηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Λάσπες από τον αφαλατωτή Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Λάσπες του πυθμένα δεξαμενών Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Οξινοαλκυλικές λάσπες Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Οξέα περιέχοντα πετρέλαιο Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Έλαια διασποράς Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Ρητινέλαια Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Απόβλητα ελαίων μεταλλοτεχνίας που περιέχουν αλογόνα με βάση τα ορυκτά (εκτός γαλακτωδών και διαλυμάτων) Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Απόβλητα ελαίων μεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν αλογόνα με βάση τα ορυκτά (εκτός γαλακτωδών και διαλυμάτων) Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Γαλακτώματα και διαλύματα μεταλλοτεχνίας που περιέχουν αλογόνα Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Γαλακτώματα και διαλύματα μεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν αλογόνα Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Συνθετικά έλαια μεταλλοτεχνίας Περιγραφή Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Εξαντλημένοι κηροί και λίπη Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Λάσπη μετάλλων (λάσπη από λείανση, στίλβωση και λείανση με αλοιφή) που περιέχει πετρέλαιο Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μεταλλοτεχνίας Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Χλωριωμένα γαλακτώματα Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Μη χλωριωμένα γαλακτώματα Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Μη χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Συνθετικά υδραυλικά έλαια Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Άμεσα βιοαποικοδομήσιμα υδραυλικά έλαια Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Άλλα υδραυλικά έλαια Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Χλωριωμένα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ο- ρυκτά εκτός εκείνων που αναφέρονται στο Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Μη χλωριωμένα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ορυκτά Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Συνθετικά έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Άλλα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Έλαια από διαχωριστές ελαίου/νερού Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Έλαια και λίπη εκτός των αναφερομένων στο Χρησιμοποιημένοι Χημικοί Καταλύτες ΜΗ ΕΠ Χρησιμοποιημένοι Χημικοί Καταλύτες ΜΗ ΕΠ Εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ρόδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή λευκόχρυσο (εκτός ) Χρησιμοποιημένοι Χημικοί Καταλύτες ΜΗ ΕΠ Εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν μεταβατικά μέταλλα ή ενώσεις μεταβατικών μετάλλων μη προδιαγραφόμενα άλλως Χρησιμοποιημένοι Χημικοί Καταλύτες ΜΗ ΕΠ Εξαντλημένοι καταλύτες πυρόλυσης ρευστής κλίνης (εκτός ) 01.4 Χρησιμοποιημένοι Χημικοί Καταλύτες ΕΠ Χρησιμοποιημένοι Χημικοί Καταλύτες ΕΠ Εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν επικίνδυνα μεταβατικά μέταλλα ή επικίνδυνες ενώσεις μεταβατικών μετάλλων Χρησιμοποιημένοι Χημικοί Καταλύτες ΕΠ Εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν φωσφορικό οξύ Χρησιμοποιημένοι Χημικοί Καταλύτες ΕΠ Αχρηστευμένα υγρά που χρησιμοποιήθηκαν ως καταλύτες Χρησιμοποιημένοι Χημικοί Καταλύτες ΕΠ Εξαντλημένοι καταλύτες που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες 17

20 Στατιστικός κωδικός Περιγραφή Kωδικός Kατηγορία EKA Περιγραφή 02 Απόβλητα Χημικών Παρασκευασμάτων 02.1 Χημικές Ουσίες Εκτός Προδιαγραφών ΜΗ ΕΠ Απόβλητα Αγροχημικών Προϊόντων ΜΗ ΕΠ Αγροχημικά απόβλητα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο Αχρησιμοποίητα Φάρμακα ΜΗ ΕΠ Στερεά απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Αχρησιμοποίητα Φάρμακα ΜΗ ΕΠ Φαρμακευτικές εκτός των αναφερομένων στο Αχρησιμοποίητα Φάρμακα ΜΗ ΕΠ Φαρμακευτικές εκτός των αναφερομένων στο Αχρησιμοποίητα Φάρμακα ΜΗ ΕΠ Φαρμακευτικές εκτός των αναφερομένων στο Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Χρώματα και βαφές εκτός των αναφερομένων στο Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Απόβλητα από χρώματα και βερνίκια εκτός των αναφερομένων στο Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Λάσπες από χρώματα ή βερνίκια εκτός των αναφερομένων στο Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Υδαρείς λάσπες που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια εκτός των αναφερομένων στο Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Απόβλητα από αφαίρεση χρωμάτων ή βερνικιών εκτός των αναφερομένων στο Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Υδατικά αιωρήματα που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια εκτός των αναφερομένων στο Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Απόβλητα από σκόνες επικαλύψεων Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Υδαρείς λάσπες που περιέχουν μελάνη Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Υδαρή υγρά απόβλητα που περιέχουν μελάνη Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Απόβλητα μελανών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Λάσπες μελάνης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Απόβλητα τόνερ εκτύπωσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών εκτός των αναφερομένων στο Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Λάσπες κολλών και στεγανωτικών υλικών εκτός των αναφερομένων στο Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Υδαρείς λάσπες που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά εκτός των αναφερομένων στο Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά εκτός των αναφερομένων στο Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες εκτός των αναφερομένων στο Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ Απόβλητα από χημική επεξεργασία Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ Συντηρητικά ξύλου μη προδιαγραφόμενα άλλως Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ Απόβλητα από επένδυση και τελείωμα Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ Απόβλητα από φινίρισμα εκτός των αναφερομένωνστο Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ Απόβλητα από πρόσθετα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ Απόβλητα που περιέχουν σιλικόνες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ Απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ Απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ Απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ Αντιψυκτικά υγρά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ Αέρια σε δοχεία πίεσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ Χημικές εκτός των αναφερομένων στο Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ Χημικές εκτός των αναφερομένων στο Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ Απορρυπαντικά εκτός των αναφερομένων στο Χημικές Ουσίες Εκτός Προδιαγραφών ΕΠ Απόβλητα Αγροχημικών Προϊόντων ΕΠ Αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες Απόβλητα Αγροχημικών Προϊόντων ΕΠ Ανόργανα προϊόντα προστασίας φυτών, συντηρητικά υλικά ξύλου και άλλα βιοκτόνα Απόβλητα Αγροχημικών Προϊόντων ΕΠ Ζιζανιοκτόνα Αχρησιμοποίητα Φάρμακα ΕΠ Στερεά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες Αχρησιμοποίητα Φάρμακα ΕΠ κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές Αχρησιμοποίητα Φάρμακα ΕΠ Κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές Αχρησιμοποίητα Φάρμακα ΕΠ Κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ Χρώματα και βαφές που περιέχουν επικίνδυνες Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ Απόβλητα από χρώματα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ Λάσπες από χρώματα ή βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ Υδαρείς λάσπες που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια με οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ Απόβλητα από αφαίρεση χρωμάτων ή βερνικιών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες 18

21 Στατιστικός κωδικός Περιγραφή Kωδικός Kατηγορία EKA Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ Υδατικά αιωρήματα που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια με οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ Απόβλητα μελανών που περιέχουν επικίνδυνες Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ Λάσπες μελάνης που περιέχουν επικίνδυνες Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ Απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που περιέχουν επικίνδυνες Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ Απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ Λάσπες κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ Υδαρείς λάσπες που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά με οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ Υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά με οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ Χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Μη αλογονωμένα οργανικά συντηρητικά ξύλου Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Οργανοχλωριωμένα συντηρητικά ξύλου Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Οργανομεταλλικά συντηρητικά ξύλου Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Ανόργανα συντηρητικά ξύλου Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Άλλα συντηρητικά ξύλου που περιέχουν επικίνδυνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Απόβλητα από φινίρισμα που περιέχουν οργανικούς διαλύτες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνα χλωροσιλάνια Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Απόβλητα από πρόσθετα που περιέχουν επικίνδυνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Απόβλητα που περιέχουν σιλικόνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Στερεά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Απόβλητα από υλικά αφαίρεσης χρωμάτων ή βερνικιών Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Απόβλητα ισοκυανικών ενώσεων Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων που περιέχουν επικίνδυνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών που περιέχουν επικίνδυνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων που περιέχουν επικίνδυνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών που περιέχουν επικίνδυνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Κεκορεσμένες ή εξηντλημένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Υγρά φρένων Περιγραφή Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Αντιψυκτικά υγρά που περιέχουν επικίνδυνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Αέρια σε δοχεία πίεσης (περιλαμβάνονται αλόνες) που περιέχουν επικίνδυνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Υπεροξείδια, π.χ. υπεροξείδιο υδρογόνου Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Οξειδωτικές μη προδιαγραφόμενες άλλως Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Χημικές που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Χημικές που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Φωτογραφικά χημικά Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες 02.2 Αχρησιμοποίητες Εκρηκτικές Ύλες ΕΠ Απόβλητα εκρηκτικών υλών και πυροτεχνικών προιόντων ΕΠ Απόβλητα πυροτεχνημάτων Απόβλητα εκρηκτικών υλών και πυροτεχνικών προιόντων ΕΠ Άλλα απόβλητα εκρηκτικά Άχρηστα Πυρομαχικά ΕΠ Άχρηστα πυρομαχικά 02.3 Απόβλητα Χημικών Μειγμάτων ΜΗ ΕΠ Μικρές ποσότητες χημικών μειγμάτων ΜΗ ΕΠ Απορριπτόμενα χημικά υλικά εκτός εκείνων που αναφέρονται στο , ή Απόβλητα Χημικών Μειγμάτων ΕΠ Μικρές ποσότητες χημικών μειγμάτων ΕΠ Εργαστηριακά χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ή τα οποία περιέχουν επικίνδυνες, περιλαμβανομένων μειγμάτων των εργαστηριακών χημικών υλικών Μικρές ποσότητες χημικών μειγμάτων ΕΠ Απορριπτόμενα ανόργανα χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ή που τις περιέχουν Μικρές ποσότητες χημικών μειγμάτων ΕΠ Απορριπτόμενα οργανικά χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ή που τις περιέχουν Συσκευασία μολυσμένη από επικίνδυνες ΕΠ Συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές 03 Άλλα Χημικά Απόβλητα 03.1 Χημικά Ιζήματα και υπολείμματα ΜΗ ΕΠ Πίσσες και Ανθρακούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ Άσφαλτος Πίσσες και Ανθρακούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ Αιθάλη Πίσσες και Ανθρακούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ Απόβλητα από την αποθήκευση και προπαρασκευή καυσίμων για μονάδες παραγωγής ισχύος με καύσιμο τον άνθρακα 19

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ETOYΣ 2012

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ETOYΣ 2012 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH ΣTATIΣTIKΩN ΕΡΕΥΝΩΝ ΔIEYΘYNΣH: ΣTATIΣTIKΩN ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ TMHMA: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/11/2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 5362 / 4629 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 27.3.2004 L 90/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 574/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Φεβρουαρίου 2004 για την τροποποίηση των παραρτηµάτων I και III τoυ κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Κεφάλαια του καταλόγου

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Κεφάλαια του καταλόγου Κατάλογος αποβλήτων σύµφωνα µε το Παράρτηµα της απόφασης 2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119//ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ. [Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

- το 0,65 για εγκαταστάσεις που επιτρέπονται µετά την 3 η εκεµβρίου 2008, E p

- το 0,65 για εγκαταστάσεις που επιτρέπονται µετά την 3 η εκεµβρίου 2008, E p D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους (π.χ. χώρος υγειονομικής ταφής, κλπ.) Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο (π.χ. βιοαποδόμηση υγρών αποβλήτων ή απόρριψη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 2000D0532 EL 01.01.2002 001.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαΐου 2000 για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 6.9.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 226/3 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαΐου 2000 για αντικατάσταση της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/12/2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6916 / 4588/ ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.5 Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων για τους Σταθμούς Συμπίεσης

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.5 Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων για τους Σταθμούς Συμπίεσης έργου: Σελίδα 2 από 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 3 1.1 Γενικές πληροφορίες του Παραγωγού Αποβλήτων 3 1.2 Στοιχεία Κατασκευής 4 1.3 Στοιχεία Λειτουργίας 5 1.4 Δεδομένα αποβλήτων ανά Κατηγορία:

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο ΜΕΡΟΠΗ ΣΑΜΑΡΑ-ΜΗΛΙΩΤΟΥ Τμήμα Περιβάλλοντος 16 Μάιου 2013 Λευκωσία 1 Διαχείριση αποβλήτων Εφαρμογή ευρωπαϊκών νομοθετημάτων Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα Οδηγία για τις

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων Εισαγωγή Η αξιολόγηση των αποβλήτων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κατάλληλη ανακύκλωση ή διάθεσή τους. Αρμόδιος για τον ακριβή προσδιορισμό και την ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις

Κατηγορίες αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις Κατηγορίες αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις Τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις ανήκουν στην κατηγορία των ειδικών βιομηχανικών αποβλήτων. Ο όρος «απόβλητα κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου ιαμόρφωση Σχεδίων Συνολικά 18 σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Αντικείμενο σχεδίων: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ. Σοφία Σπαθοπούλου, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς 10,0 8,0. Φεβ. 13. εκ.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς 10,0 8,0. Φεβ. 13. εκ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Οκτωβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου Αθήνα, 3/4/2014 Βιομηχανική Συμβίωση Ως Βιομηχανική Συμβίωση (Industrial

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 30.6.2011

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 30.6.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.6.2011 E(2011) 4598 τελικό EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30.6.2011 σχετικά µε το ερωτηµατολόγιο 2012-2014 που συνδέεται µε την οδηγία 96/82/EΚ του Συµβουλίου για

Διαβάστε περισσότερα

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ : ΣΤΟΧΟΙ - ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES»

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Περιεχόμενα 1/ Περιβαλλοντική κατάσταση ανά περιοχή... 2 2/ Ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανονισμοί... 2 2.1 Ευρωπαϊκοί κανονισμοί... 2 2.1.1 Διαχείριση των αποβλήτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Ιουλίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας και Εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου 1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) Με τον όρο Αστικά Στερεά Απόβλητα εννοούμε τα οικιακά απόβλητα και όσα λόγω της φύσης ή σύνθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ Αθήνα, 25 Μαρτίου 2014 1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 212 Το 212 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές Ρ. Χαριτοπούλου, Δρ.-Μηχ. Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΟΑΝ Εντ. Δημ. Σύμβουλος Περιβάλλοντος Δ. Κηφισιάς Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Αναμόρφωση πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο ν. 3325/2005 Αθήνα 30 Απριλίου 2010 ΥΠΟΙΚ Δ.ΜΗΤ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Waste management for energy purposes The response of the municipalities EU initiatives to be implemented The significance of strategic alliances Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κυρίες και Κύριοι, Η στροφή στην οικολογία εμφανίζεται σήμερα σαν μία νέα τάση, απόρροια της απομάκρυνσης του ανθρώπου από το φυσικό του περιβάλλον. Συγκεκριμένα ο τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Αδαμάντιου Σκορδίλη Πρόεδρος ΕΠΕΔ-Προιστάμενος Προιστάμενος ΓΕΔΣΑΠ Εκτίμηση Παραγωγής Απορ/μάτων στην Ελλάδα 6.000 5.000 4.000 tn x 10 3 3.000 2.000 1.000

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ Κωνσταντίνος Πούλιος Μηχ Περ Κωνσταντίνος Πούλιος, Μηχ. Περ. Ανδρέας Χασιώτης, ΧΜ Έλενα Χλιοπάνου, ΜΜ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χώρα: Ελλάδα. Ενιαία Μορφή Δομής Μεταδεδομένων (SIMS) Ονομασία: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. ΕΛΣΤΑΤ μεταδεδομένα. 1. Επικοινωνία Περιεχόμενα

Χώρα: Ελλάδα. Ενιαία Μορφή Δομής Μεταδεδομένων (SIMS) Ονομασία: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. ΕΛΣΤΑΤ μεταδεδομένα. 1. Επικοινωνία Περιεχόμενα Χώρα: Ελλάδα Ενιαία Μορφή Δομής Μεταδεδομένων (SIMS) Ονομασία: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΣΤΑΤ μεταδεδομένα Περιεχόμενα 1. Επικοινωνία 2. Εισαγωγή 3. Ενημέρωση μεταδεδομένων 4. Στατιστική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση ύ λ Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Ecotec 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Λ. Χαϊνά 93 Ταχ. Κώδικας : 34100 Πληροφορίες : Γ.Πιλάτης, Ι.Γερογιάννης Τηλέφωνο : 2221-3-53414,410 Fax : 2221036041 : betop@naevias.

Ταχ. /νση : Λ. Χαϊνά 93 Ταχ. Κώδικας : 34100 Πληροφορίες : Γ.Πιλάτης, Ι.Γερογιάννης Τηλέφωνο : 2221-3-53414,410 Fax : 2221036041 : betop@naevias. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χαλκίδα : 17-7 - 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 4347/Φ14/500 ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 12: Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Περιβαλλοντολόγος, PhD, MSc Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO Πάτρα 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Χριστίνα Στουραϊτη ΥΠΕΚΑ Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Οροι Αδειοδότησης Οινοποιείων που αφορούν την Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων παραγωγικής διαδικασίας

Οροι Αδειοδότησης Οινοποιείων που αφορούν την Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων παραγωγικής διαδικασίας Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμοι του 2002 μέχρι 2009 Οροι Αδειοδότησης Οινοποιείων που αφορούν την Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων παραγωγικής διαδικασίας Νομοθεσία για Έλεγχο της Ρύπανσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σοφοκλής Λογιάδης Τι ειναι ρυπανση του νερου -ορισμος Το νερό είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη μας. Περίπου το 70% της επιφάνειας του σκεπάζεται με νερό. Από το συνολικό διαθέσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Ενέργεια και Ενεργειακή Διαχείριση

ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Ενέργεια και Ενεργειακή Διαχείριση ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενέργεια και Ενεργειακή Διαχείριση Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Επάρκεια των καυσίμων οικονομία του υδρογόνου Αποκεντρωμένα συστήματα εκδημοκρατισμός της παραγωγής ενέργειας Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 23: Διά βίου εκπαίδευση για τη διαχείριση των αποβλήτων του αγροτικού και του βιομηχανικού τομέα στα Ιόνια Νησιά

Δράση 23: Διά βίου εκπαίδευση για τη διαχείριση των αποβλήτων του αγροτικού και του βιομηχανικού τομέα στα Ιόνια Νησιά Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 3 (2013): 17-22. http://www.jodysseus.gr Δράση 23: Διά βίου εκπαίδευση για τη διαχείριση των αποβλήτων του αγροτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. Συστήματα Διαχείρισης Απορριμμάτων Αθανάσιος Βλάχος ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Συντάκτης : Σεραφειμίδης Χρυσόστομος 1. ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Το πρόβλημα της

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα Πρόλογος 11 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 1. Χηµικές ουσίες 14 1.1 Γενικά 14 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 14 2. Μορφή και τύπος των χηµικών ουσιών στο εργασιακό περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ»

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» «ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΥΠΟΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πρωτογενείς και δευτερογενείς

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ο ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Σ Υ ΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ σε επίπεδο Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περικλής Καφάσης Δ/ντης Προμηθειών Υπηρεσιών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής.

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Αρ. Πρωτ.: 428 Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015 Προς: Περιφέρεια Αττικής Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Εισηγήτρια ΦΩΤΕΙΝΗ Ε. ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Οι δραστηριότητες όλων των εταιρειών έχουν επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΟΡ10-2Φ2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Λάρισα, 2-12-2013

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΟΡ10-2Φ2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Λάρισα, 2-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ επικινδύνων χημικών προϊόντων Κανονισμός 689/2008. Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ επικινδύνων χημικών προϊόντων Κανονισμός 689/2008. Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ επικινδύνων χημικών προϊόντων Κανονισμός 689/2008 Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ CLP-REACH. Γ.Χ.Κ. 30.11-1.12.2010 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ - Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.145447 Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Εισηγήτρια: Άννα Μίχου Γενική Διευθύντρια Ανατολική Α.Ε Εισαγωγή Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων (αστικών και βιομηχανικών) αποτελεί ένα σύνθετο και κρίσιμο πρόβλημα για

Διαβάστε περισσότερα

Οι Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων [Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.)] Κανονισμοί του 2011 (ΚΔΠ

Οι Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων [Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.)] Κανονισμοί του 2011 (ΚΔΠ Οι Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων [Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.)] Κανονισμοί του 2011 (ΚΔΠ 159/2011) Η διαχείριση των στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδες για την κομποστοποίηση Στους Δήμους Καβάλας & Αλεξανδρούπολης 22-23

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 213 Το 213 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 09/07/2012 Εισήγηση : ρ. Στυλιανός Παπαδόπουλος Γενικός ιευθυντής INTERGEO Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Σάκης Θεοδοσίου Εμπορικός Διευθυντής Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Το μόνο αδειοδοτημένο

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά «Διαχείριση και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» Τι είναι τα ιατρικά και νοσοκομειακά απόβλητα; Ως Ιατρικά Απόβλητα (Ι.Α.).) νοούνται τα απορρίμματα στις Υγειονομικές Μονάδες (Υ.Μ.).)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 887.192.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 887.192. -2009 α/α 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011 EL L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 333/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 276/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Μαρτίου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων.

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 214 Το 214 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 29-10 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 29-10 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 29-10 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. πρωτ.: 3719/212431 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων Στατιστικά στοιχεία διαχείρισης 2004-2007 Ροή μεταχειρισμένων ελαστικών ΣΥΛΛΟΓΗ Σημεία συλλογής ΜΕΤΑΦΟΡΑ Logistic Operator

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα Ε. Ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος στα Καταστήματα Το πρόγραμμα ανακατασκευής των καταστημάτων μας το 1, είχε ως αποτέλεσμα, τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στα καταστήματά μας, η οποία μειώθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Κώστας Νικολάου Δρ. Χημικός Περιβαλλοντολόγος Καθηγητής-Σύμβουλος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Πόλεων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 ΑΣΑ: Κυρίαρχο πρόβλημα Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Ελευσίνα 13/1/2015. Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Ελευσίνα 13/1/2015. Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας Ελευσίνα 13/1/2015 ΝΕΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα