ΛΗ Ἐφορεία Προϊστορικῶν καὶ Κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων. Ἑλληνικὴ Ἐπιγραφικὴ Ἑταιρεία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΗ Ἐφορεία Προϊστορικῶν καὶ Κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων. Ἑλληνικὴ Ἐπιγραφικὴ Ἑταιρεία"

Transcript

1 ΛΗ Ἐφορεία Προϊστορικῶν καὶ Κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων Ἑλληνικὴ Ἐπιγραφικὴ Ἑταιρεία ΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Συνοπτικὸς Κατάλογος Ἀ. Μακρῆ -Μ. Διακουμάκου Ἀθήνα 2013

2 2 Εἰσαγωγικό Σημείωμα Στὰ πλαίσια τοῦ προγράμματος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπιγραφικῆς Ἑταιρείας γιὰ τὴν σύνταξη καταλόγων τῶν ἐπιγραφῶν τῶν ἀρχαιολογικῶν Μουσείων καὶ Συλλογῶν τῆς Ἑλλάδος ὑποβάλαμε πρὸς τὴν ΛΗ Ἐφορεία Προϊστορικῶν καὶ Κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων αἴτημα μελέτης, σύνταξης ἀναλυτικοῦ καταλόγου καὶ δημοσίευσης τῶν ἐπιγραφῶν ποὺ φυλάσσονται στὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο Μεσσηνίας στὴν Καλαμάτα. Ἡ ἔγκριση τῆς αἴτησης (2006) μᾶς ἐπέτρεψε νὰ ἐργασθοῦμε, ἔχοντας τὴν ἀμέριστη συμπαράσταση τῆς ΛΗ ΕΠΚΑ καὶ τῆς τότε Προϊσταμένης Δρος Ξένης Ἀραπογιάννη. Ἡ σύνταξη τοῦ ἀναλυτικοῦ Καταλόγου ἔχει σχεδὸν ὁλοκληρωθεῖ καὶ ἀντίγραφό του θὰ κατατεθεῖ στὴν Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων. Ὁ Κατάλογος τῶν ἐπιγραφῶν ἀποτελεῖ μέρος τῆς προπαρασκευαστικῆς ἐργασίας γιὰ μιὰ νέα ἔκδοση τοῦ corpus τῶν ἐπιγραφῶν τῆς Μεσσηνίας. Τὰ ἔτη συνεργαστήκαμε μὲ τὴν ΛΗ ΕΠΚΑ γιὰ τὴν ἐπιλογὴ τῶν ἐπιγραφῶν ποὺ ἐπρόκειτο νὰ ἐκτεθοῦν στὸ νέο Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο Μεσσηνίας - τὸ ὁποῖο ἐγκαινιάστηκε τὸ καὶ γιὰ τὴν σύνταξη σύντομων λημμάτων τῶν ἐπιλεγμένων ἐπιγραφῶν. Ὁ παρὼν συνοπτικὸς Κατάλογος τῶν ἐπιγραφῶν περιλαμβάνει τὶς ἐπιγραφὲς τῆς ἔκθεσης τοῦ νέου Μουσείου, στὸ ὁποῖο ἐκτίθενται 36 ἐπιγραφές, καθὼς καὶ ἐκμαγεῖο τοῦ ἱεροῦ νόμου τῆς Ἀνδανίας (IG V1, 1390). Οἱ 16 ἀπὸ αὐτές περιλαμβάνονται στὸ corpus τῶν IG V1, ποὺ ἐκδόθηκε τὸ 1913 καὶ ἀναγράφονται πρῶτες στὸν συνοπτικὸ Κατάλογο. Ἀκολουθοῦν ὅσες βρέθηκαν ἀργότερα, ἀπὸ τὶς ὁποῖες οἱ περισσότερες δημοσιεύτηκαν ἀπὸ τὸν Σουηδὸ ἀρχαιολόγο N. Valmin, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιπες ἀπὸ ἀρχαιολόγους τῆς τοπικῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων. Στὸν συνοπτικὸ Κατάλογο ἀναγράφονται με τὴν σειρὰ σὲ στῆλες: 1. Ὁ αὔξων ἀριθμὸς κάθε ἐπιγραφῆς 2. Ὁ ἀριθμὸς λήμματος τῆς ἐπιγραφῆς στὸ corpus τῶν IG V1 ἢ ἡ πρώτη δημοσίευση γιὰ τὶς ἐπιγραφὲς ποὺ βρέθηκαν μετὰ τὴν ἔκδοσή του τὸ Οἱ νεότερες δημοσιεύσεις, κυρίως αὐτὲς ποὺ παρέχουν νέα ἀνάγνωση τοῦ κειμένου τῆς ἐπιγραφῆς 4. Τὰ λήμματα τοῦ Supplementum Epigraphicum Graecum (SEG) ποὺ παρέχουν τὴν νεότερη βιβλιογραφία 5. Ὁ Ἀριθμὸς Εὑρετηρίου τοῦ Μουσείου κάθε ἐπιγραφῆς 6. Ἡ προέλευση κάθε ἐπιγραφῆς 7. Τὸ εἶδος τῆς ἐπιγραφῆς (π.χ. ἀναθηματική, ἐπιτύμβια κλπ.) Τέλος, περιλαμβάνονται ἐπιλεκτικὰ φωτογραφίες δημοσιευμένων ἐπιγραφῶν.

3 3 Ι. Κατὰ τὸ Corpus IG V1 A/A IG V1 Νεότερες Δημοσιεύσεις SEG Ἀρ. Εὑρ. Προέλευση Διακουμάκου, ΗΟΡΟΣ ( ) (ὑπὸ ἔκδοσιν) XI 946, ΧΧΙΙ 309 Εἶδος ἐπιγραφῆς 6327 Θαλάμες Ἱερός νόμος Φωτογραφία Richer, Les Éphores 1998, ΧΙ 947, ΧΙΙΙ Θαλάμες Ἀναθηματική Λ4890 Θαλάμες Ἐπιτύμβια (Fr. b) Fr. a: Valmin, Inscr. Mess. 1929, 42-44, ἀρ. 23, tab. XIXc (ἀνάτυπο) [=SEG XI 948] ΧΙ 948, XLVIII L 468 Καρδαμύλη Τιμητική

4 XI 950, XIII 268, XLIX Λεῦκτρο Ψήφισμα XLVIII I Λ 452 Παλαιόχωρα (Ἀβία) Τιμητική XXIX 397, XLVIII 514F 395 Καλαμάτα Ἐπιτύμβια XLVIII 514E 400 Καλαμάτα Ἐπιτύμβια

5 XLIV Γιαννιτσά (ἀρχαῖες Καλάμες) Τιμητική Dehours, Mystères d Andania 2006 Gawlinski, Sacred Law of Andania 2012 III 322, XI 978, XXV 434, XXVI 469, XXIX 393, XXXVII 331, XXXVIII 335, XL 361, XLII 341, XLVI 406, XLIX 416, L 419, LI 377, LII 377, LIV 447, LV 498 Ἀνδανία Ἱερὸς Νόμος (Ἐκμαγεῖο)

6 Makres, Sacred Gerousia 2011, καὶ σημ. 35. XI 987, XV 224, LV 505 fr. b: 6340 fr. c: 6335 Πεταλίδι (ἀρχαία Κορώνη) Ἐφηβικὸς Κατάλογος XIV 336, XXXV 342, LXIV Μεσσήνη Ἐπιτύμβιο ἐπίγραμμα Γ. Παπαθανασόπουλος, ΑΔ 25 (1970) Β 1, 174 [=SEG XLVIII 514C] XLVIII C, XLIX 418 Λ 393 Κόμποι, Κολωνίδες Ἐπιτύμβια

7 Lauffer, Diokletians Preisedikt XLIX Κορώνη (ἀρχαία Ἀσίνη) Διάταγμα Διοκλητιανοῦ XI 1000, XXII 313, XLVIII Κ, XLIX Μπαρδάνη, Παλαιοχρ/κὲς ἐπιγραφὲς Μεσσήνης 2002, 87-88, αρ. 6 [=SEG LII 429] 427 Κορώνη (ἀρχαία Ἀσίνη) Ἀναθηματική LII Μεσσήνη Ἐπιτύμβια

8 8 ΙΙ. Ἄλλες Ἐπιγραφικές Ἐκδόσεις A/A Α Δημοσίευση Νεότερες Δημοσιεύσεις SEG Ἀρ. Εὑρ. Προέλευση Εἶδος ἐπιγραφῆς Φωτογραφία 17. Φ. Βερσάκης, ΑΔ 2 (1916) , ἀρ. 81 [=SEG LV 502] Διακουμάκου, HOΡOΣ ( ) , εἰκ. 1-4 [=SEG LVI 470] XI 993, LV , LVI Λογγᾶς (Ἱερὸ Ἀπόλλωνος Κορύθου) Ἀναθηματική 18. Π. Θέμελης, ΑΔ 21 (1966) Β 1, 163, ἀρ. 6 [=SEG XXV 436]. Γ. Παπαθανασόπουλος, ΑΔ 25 (1970) Β 1, 174 [=SEG XLVIII 514A] XXV 436, XLVIII 514A 402 Κυπαρισσία Ἐπιτύμβια

9 9 19. Γ. Παπαθανασόπουλος, ΑΔ 25 (1970) Β 1, 174 [=SEG XLVIII 486] XLVIII Β 401 Κυπαρισσία Ἐπιτύμβια 20. Λιάνα Παρλαμά, ΑΔ 29 ( ) [1979] Β 2, 315, πίν. 198 α. [=SEG XXIX 395] Κουρσούμης, ΗΟΡΟΣ ( ) , εἰκ. 1-2 [=SEG LV 530] XXIX 395, LIII 384, LV Βόλιμος (Ἱερὸ Ἀρτέμιδος Λιμνάτιδος) Ἀναθηματική 21. Ξένη Αραπογιάννη, ΑΔ 50 (1995) Β [2000], 173 [=SEG XLVIII 514D] XLVIII D 397 Ἄνθεια Ἐπιτύμβια

10 Πάλλας, ΑΕ 1968, 159, εἰκ Ἅγ. Ὀνούφριος Μεθώνης Ἐπιτύμβια ὑστεροβυζαντινῶν χρόνων 23. Waywell, AJA 83 (1979) 294-5, ἀρ. 2 [=SEG XXIX 394] XXIX Ἀνδανία Ψηφιδωτό 24. Valmin, Inscr. Mess. 1929, 1-30, ἀρ. 1,2, tab. XVII-XVIII (ἀνάτυπο) [=SEG XI ] Α: XI 972, XXIV 284, XXV 433, XLVIII 514G, LV 528. B: XI 974, XVI 275, XLVIII 514 G 451 Θουρία Ψηφίσματα

11 Valmin, Inscr. Mess. 1929, 39-40, ἀρ. 19 (ἀνάτυπο) [=SEG XI 995] XI 995 Λ 7038 Λογγᾶς (Ἱερὸ Ἀπόλλωνος Κορύθου) Ἀναθηματική 26. Valmin, L exp. Mess. 1934, II, 13 [21] [=SEG XI 981] Γ. Παπαθανασόπουλος, ΑΔ 25 (1970) Β 1, 174 XI 981, XXXIV Ἅγ. Φλῶρος Ἀναθηματική 27. Valmin, L exp. Mess. 1934, II, [22-23][=SEG XI 980] Γ. Παπαθανασόπουλος, ΑΔ 25 (1970) Β 1, 174 XI 980, XXXIV Ἅγ. Φλῶρος Ἀναθηματική

12 Valmin, Exp. Mess. 1935, I, c. im. ph. fig. 18 [=SEG XI 985] Γ. Παπαθανασόπουλος, ΑΔ 25 (1970) Β 1, 174 XI 985, XLVIII 514 H 410 Κορώνη Τιμητική 29. Ξένη Αραπογιάννη, ΑΔ 50 (1995) Β [2000], 173 [= SEG XLVIII 514 J] XLVIII 514 J 450 Πεταλίδι Μαρία Διακουμάκου, Γραμματεῖον 2, 2013 (ὑπὸ ἔκδοσιν) 30. Makres, Ephebic List 2009, [=SEG LVII 365] XLVIII 514 Μ, LVII Βουνάρια Ἐφηβικὸς κατάλογος

13 Ἀθ. Θέμος, «Στεφάνῳ στέφανος»: Μελέτες εἰς μνήμην Σ. Ν. Κουμανούδη (ὑπὸ ἔκδοσιν) 6364 Ἐξωχώρι Ψήφισμα 32. Πανταζόπουλος, Μεσσην. Χρον. 1962, 181 (37) 33. Κακούρης, Βυζαντινὰ γλυπτὰ Κορώνης 1978, 327, ἀρ. 6, πίν. ΚΣΤ 9. LVI , LVII 365bis 483 Πεταλίδι Ἀναθηματική 44 Λογγᾶς Ἐπιστύλιο τέμπλου μὲ ἀνάθεση 34. Ὑπὸ δημοσίευσιν. 189 Λογγᾶς (θέση Χούρου) Κτητορική ( 5 ος /6 ος αἰ.) 35. Κάππας, Κάστρο Μεθώνης 2009, Θέση Παναγούλα, ΒΑ τῆς Μεθώνης Ἐπισκευὴ τειχῶν (11 ος αἰ.)

14 Bon, Δελτίον ΧΑΕ 4 ( ) [1966] 101, phot. pl. 30c [=Feissel- Philippidis-Braat 1985, 381, ἀρ. 43] 529 Κορώνη Λατινική 37. Ὑπὸ δημοσίευσιν. Λ 44 Κάστρο Μεθώνης Λατινική 4 στίχων

15 15 ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ ΑΔ ΑΕ AJA Bon, Δελτίον ΧΑΕ 1966 Bull. Soc. Lettr. Dehours, Mystères d Andania 2006 Ἀρχαιολογικὸν Δελτίον Ἀρχαιολογικὴ Ἐφημερίς American Journal of Archaeology Α. Bon, Pierres inscrites ou armoriées de la franque Morée, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 4 ( ): Περίοδος Δ. Στη μνήμη του Γεωργίου Α. Σωτηρίου ( ), Αθήνα 1966, 101, Pl. 30c. Bulletin de la Société Royale des Lettres de Lund Νadine Dehours, Les Mystères d Andania. Étude d épigraphie et d histoire religieuse, vol. 1, Bordeaux Διακουμάκου, ΗΟΡΟΣ ( ) Μαρία Διακουμάκου, Ἀναθηματικὴ ἐπιγραφὴ Ἀπόλλωνος Κορύθου, HOΡOΣ 17-21( ) , εἰκ Διακουμάκου, ΗΟΡΟΣ ( ) Feissel, Philippidis-Braat 1985 Mαρία Διακουμάκου, Νέα ἀνάγνωση τῆς IG V 1, 1316 (ὑπὸ ἔκδοσιν, ΗΟΡΟΣ ( ). D. Feissel, A. Philippidis-Braat, Inventaire en vue d un recueil des inscriptions historiques de Byzance: ΙΙΙ. Inscriptions du Péloponnèse: Travaux et Memoires 9 (1985) [Collège de France-Centre de Recherche d Histoire et Civilisation de Byzance].

16 16 Gawlinski, Sacred Law of Andania 2012 HOΡOΣ Κακούρης, Βυζαντινὰ γλυπτὰ Κορώνης 1978 Laura Gawlinski, The Sacred Law of Andania: A new text with commentary [Sozomena: Studies in the Recovery of Ancient Texts, vol. 11], Gӧttingen HOΡOΣ: Ἕνα ἀρχαιογνωστικὸ περιοδικό, Ἑλληνικὴ Ἐπιγραφικὴ Ἑταιρεία. Ι. Κακούρης, Βυζαντινὰ γλυπτὰ τῆς Ἀρχαιολογικῆς Συλλογῆς Κορώνης: Πρακτικὰ τοῦ Α Συνεδρίου Μεσσηνιακῶν Σπουδῶν (Καλαμάτα 2-4 Δεκεμβρίου 1977), Πελοποννησιακά, Παράρτημα 5, 327, ἀρ. 6, πίν. ΚΣΤ 9, Ἑταιρεία Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν, Ἀθήνα Κάππας, Κάστρο Μεθώνης 2009 Κουρσούμης, HOΡOΣ 17-21( ) Μ. Κάππας, Κάστρο Μεθώνης: Η μαρτυρία μιας αδημοσίευτης επιγραφής, 29 ο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης (Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, Αθήνα Μαίου 2009), Πρόγραμμα και περιλήψεις εισηγήσεων και ανακοινώσεων, Αθήνα 2009, Σ. Κουρσούμης, Κάτοπτρο από το ιερό της Ἀρτέμιδος Λιμνάτιδος στον Ταΰγετο, HOΡOΣ 17-21( ) , εἰκ Lauffer, Diokletians Preisedikt 1971 S. Lauffer, Diokletians Preisedikt, Berlin Makres, Ephebic List 2009 Αndronike Makres, Unpublished ephebic list in the Benakeion Museum of Kalamata στὸ Lynette Mitchell and Lene Rubinstein (ἐκδ.), Greek History and Epigraphy: Essays in Honour of P.J. Rhodes, Swansea 2009, Makres, Sacred Gerousia 2011 Αndronike Makres, The Sacred Gerousia in the Peloponnese: a new epigraphic document from Ancient Korone στὸ Olga Palagia and Hans Rupprecht Goette

17 17 (ἐκδ.), Sailing to Classical Greece: Papers On Greek Art, Archaeology and Epigraphy presented to P.Themelis, Oxbow Books 2011, καὶ σημ. 35. Μπαρδάνη, Παλ/κὲς ἐπιγραφὲς Μεσσήνης 2002 Πάλλας, ΑΕ 1968 Πανταζόπουλος, Μεσσην. Χρον Richer, Les Éphores 1998 SEG Valmin, Inscr. Mess Valmin, Exp. Mess Valmin, Exp. Mess Βούλα Μπαρδάνη, Παλαιοχριστιανικὲς ἐπιγραφὲς Μεσσήνης στὸ Πέτρος Θέμελης καὶ Βούλα Κόντη (ἐκδ.). Πρωτοβυζαντινὴ Μεσσήνη και Ολυμπία: αστικὸς και αγροτικός χώρος στη δυτική Πελ/σο. Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, Αθήνα Μαίου 1998, Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχ/κών Σπουδών/ Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, Αθήνα 2002, 87-88, αρ. 6. Δ. Ι. Πάλλας, Ο Άγιος Ονούφριος Μεθώνης (παλαιοχριστιανικὸν κοιμητήριον βυζαντινὸν ασκητήριον), ΑΕ 1968,159, εἰκ. 47. Π. Πανταζόπουλος, Ἀρχαίας Κορώνης ἀνέκδοτοι ἐπιγραφαί, Μεσσηνιακὰ Χρονικά (1962),181(37). Ν. Richer, Les Éphores: Études sur l Histoire et sur l image de Sparte (VIIIe-IIIe siècles avant Jésus-Christ),Publications de la Sorbonne, Paris Supplementum Epigraphicum Graecum. Ν. Valmin, Inscriptions de la Messénie, Bulletin de la Société Royale des Lettres de Lund , IV, Lund Ν. Valmin, L expédition en Messénie 1934, Bulletin de la Société Royale des Lettres de Lund , I, Lund Ν. Valmin, L expédition en Messénie 1935, Bulletin de la Société Royale des Lettres de Lund , I, Lund 1935.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Για την ιστορία της μονής βλ. κυρίως ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΜΕ 1928, σ. 301 κ.ε., ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΑΒΜΕ. 2 Βλ. παρακάτω σ. 44 47.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Για την ιστορία της μονής βλ. κυρίως ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΜΕ 1928, σ. 301 κ.ε., ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΑΒΜΕ. 2 Βλ. παρακάτω σ. 44 47. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Μονή της Μυρτιάς (εικ. 24), στο 23 ο περίπου χιλιόμετρο του δρόμου που οδηγεί από το Αγρίνιο στο Θέρμο, κοντά στη λίμνη Τριχωνίδα, είναι η παλαιότερη σε λειτουργία μονή στην Αιτωλία 1. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΑΒΓΗ: Α (Απρίλης 1924-Μάρτης 1925), Ευρετήριο 1924-25 ΑΓΑΠΗ : Α (1944) Δ (Ιανουάριος 1947) Α (1893) - Ε (1897) ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ: 2 (1946-47),

Διαβάστε περισσότερα

Δύο τιµητικές επιγραφές υπέρ ρωµαίων ἀξιωµατούχων από την Αθήνα

Δύο τιµητικές επιγραφές υπέρ ρωµαίων ἀξιωµατούχων από την Αθήνα ! Δύο τιµητικές επιγραφές υπέρ ρωµαίων ἀξιωµατούχων από την Αθήνα ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΝ 1 (2012) 17-25 www.grammateion.gr ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΖΑΡΚΑΔΑΣ Δύο τιµητικές επιγραφές υπέρ ρωµαίων ἀξιωµατούχων από την Αθήνα ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις σε δύο επιγραφές από «τα περίχωρα των Αβδήρων»

Παρατηρήσεις σε δύο επιγραφές από «τα περίχωρα των Αβδήρων» Παρατηρήσεις σε δύο επιγραφές από «τα περίχωρα των Αβδήρων» Σέ μελέτη, πού έφερε τον τίτλο "Inscriptions latines de Macédoine" και δημοσιεύθηκε στο Bulletin de Correspondance Hellénique (BCH) του 1884,

Διαβάστε περισσότερα

Mεσσηνίας οίνος και Δι νυσος

Mεσσηνίας οίνος και Δι νυσος OrÓÔÓ îûùôúá IX 93 113 ΠETPOΣ ΘEMEΛHΣ Mεσσηνίας οίνος και Δι νυσος Η γεωγραφική θέση της Mεσσηνίας (χάρτης) κατά μήκος της δυτικής ακτής της Πελοποννήσου, οι ε φορες κοιλάδες του πλωτο και πλο σιου σε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ (1 αι. π.χ.-3ος αι. μ.χ.) Λίνα Γ. Μενδώνη

Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ (1 αι. π.χ.-3ος αι. μ.χ.) Λίνα Γ. Μενδώνη Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ (1 αι. π.χ.-3ος αι. μ.χ.) Λίνα Γ. Μενδώνη ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Από τις 250 επιγραφές της Αργολίδας, στις οποίες μαρτυρούνται περίπου 200 πρόσωπα, που απόκτησαν το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ LIST OF PUBLICATIONS

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ LIST OF PUBLICATIONS ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ INSTITUTE FOR BALKAN STUDIES ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ LIST OF PUBLICATIONS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ THESSALONIKI 2012 Α BIANNUAL PUBLICATION OF THE INSΤITUTE FOR ΒΑLΚΑΝ STUDIES Τιµή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΤΗΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Η ΚΤΗΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Η ΚΤΗΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Ο µον χωρος να ς των Αγίων Αναργ ρων βρίσκεται σε ψωµα, δεξιά του δρ µου που ενώνει τον σ γχρονο οικισµ των Σερβίων µε το βυζαντιν κάστρο

Διαβάστε περισσότερα

Βίος και πολιτισμός στην Λαυρεωτική κατά τους προϊστορικούς χρόνους

Βίος και πολιτισμός στην Λαυρεωτική κατά τους προϊστορικούς χρόνους Όλγα Αποστολοπούλου-Κακαβογιάννη Αρχαιολόγος Βίος και πολιτισμός στην Λαυρεωτική κατά τους προϊστορικούς χρόνους Αφιερώνεται στην μνήμη των αρχαιολόγων Nicole Lambert, Paule Spitaels και Ευθυμίου Μαστροκώστα

Διαβάστε περισσότερα

Efi Ragia Μαρία Ματθαίου

Efi Ragia Μαρία Ματθαίου INSTITUTE OF HISTORICAL RESEARCH SECTION OF BYZANTINE RESEARCH NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ Efi Ragia Μαρία Ματθαίου

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Τα αρχεία της αθηναϊκής πολιτείας στην Αρχαία Αγορά

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Τα αρχεία της αθηναϊκής πολιτείας στην Αρχαία Αγορά αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Τα αρχεία της αθηναϊκής πολιτείας 7 στην Αρχαία Αγορά Ηαθηναϊκή πολιτεία διατηρούσε πολλών ειδών αρχεία: αρχεία των καταγεγραμμένων νόμων, δημοτολόγια, φορολογικούς καταλόγους,

Διαβάστε περισσότερα

Η «ΕΙΔΗΣΙΣ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΜΟΥΡΑΤΟΡΩΝ» ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟ Γ

Η «ΕΙΔΗΣΙΣ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΜΟΥΡΑΤΟΡΩΝ» ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟ Γ Η «ΕΙΔΗΣΙΣ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΜΟΥΡΑΤΟΡΩΝ» ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟ Γ Α ΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΒΙΒΛΙΑ ποὺ ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρχης Καλλίνικος Γ ἀφιέρωσε στὴ βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ. ένδειξη σχετική µε τον καλλιτέχνη και την προέλευσή τους 1. Το ξεχωριστ ενδιαφέρον στην εικ να της Σιάτιστας εντοπίζεται, κυρίως,

ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ. ένδειξη σχετική µε τον καλλιτέχνη και την προέλευσή τους 1. Το ξεχωριστ ενδιαφέρον στην εικ να της Σιάτιστας εντοπίζεται, κυρίως, ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΣΚΗΝΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Στο Εκκλησιαστικ Μουσείο της Σιάτιστας φυλάσσεται φορητή εικ να της αγίας Παρασκευής, η οποία συντίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1960 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1960 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1960 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Οι ανασκαφικές έρευνες στο ΝΔ άκρο της νησίδας (Σχ.1) του Αγίου Αχίλλειου στη Μικρή Πρέσπα έρχονται να συμπληρώσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου ΔΕΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (1483-1567)

Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου ΔΕΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (1483-1567) ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΗΓΕΣ 2 Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου ΔΕΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (1483-1567) ΑΘΗΝΑ 1996 ΔΕΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τάφοι. Φιλολογικές µαρτυρίες

Οι τάφοι. Φιλολογικές µαρτυρίες Οι τάφοι Στη ωδώνη δεν έχουν εντοπιστεί ούτε ανασκαφεί οργανωµένα νεκροταφεία. Τάφοι µεµονωµένοι έχουν έρθει τυχαία στο φως σε µεγάλη απόσταση από το Ιερό, στα βορειοδυτικά, κοντά στο χωριό ραµεσιοί, και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τοιχογραφίες του ναού της Αγίας Μαρίνας στον Μουρνέ της Κρήτης. Ένας άγνωστος βιογραφικός κύκλος της Αγίας Μαρίνας

Οι τοιχογραφίες του ναού της Αγίας Μαρίνας στον Μουρνέ της Κρήτης. Ένας άγνωστος βιογραφικός κύκλος της Αγίας Μαρίνας Οι τοιχογραφίες του ναού της Αγίας Μαρίνας στον Μουρνέ της Κρήτης. Ένας άγνωστος βιογραφικός κύκλος της Αγίας Μαρίνας Τζένη ΑΛΜΠΑΝΗ Δελτίον XAE 17 (1993-1994), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη της Ντούλας Μουρίκη

Διαβάστε περισσότερα

Θαυµατουργικές εικ νες της µονής Bατοπαιδίου και τα αντίγραφά τους 31

Θαυµατουργικές εικ νες της µονής Bατοπαιδίου και τα αντίγραφά τους 31 Θαυµατουργικές εικ νες της µονής Bατοπαιδίου και τα αντίγραφά τους 31 Εικ. 27. Μονή Βατοπαιδίου. Αντίγραφο της Παναγίας Αντιφωνήτριας. 19ος αι. Εικ. 28. Μονή Βατοπαιδίου. Αντίγραφο της Παναγίας Αντιφωνήτριας.

Διαβάστε περισσότερα

Στα χρόνια που ακολουθούν το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και

Στα χρόνια που ακολουθούν το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΧΑΙΡΑ Αρχαιολόγος - ιευθύντρια Ερευνών Κέντρον Ερεύνης της Αρχαιότητος της Ακαδηµίας Αθηνών Η ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ: Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 Μαρία Ρεϖούση Εκϖαιδευτικές διαδροµές στα ιστορικά µονοϖάτια της ϖόλης της Θεσσαλονίκης 1 Κίνητρο για την ϖαρουσίαση ϖαιδαγωγικών εγχειρηµάτων ϖου υλοϖοιούνται στο ϖλαίσιο της εκϖαίδευσης αναφορικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Άγνωστες εικόνες και τοιχογραφίες του Θεοφάνη του Κρητός στη Μονή Παντοκράτορος και στη Μονή Γρηγορίου στο Άγιον Όρος

Άγνωστες εικόνες και τοιχογραφίες του Θεοφάνη του Κρητός στη Μονή Παντοκράτορος και στη Μονή Γρηγορίου στο Άγιον Όρος Άγνωστες εικόνες και τοιχογραφίες του Θεοφάνη του Κρητός στη Μονή Παντοκράτορος και στη Μονή Γρηγορίου στο Άγιον Όρος Ευθύμιος ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Δελτίον XAE 19 (1996-1997), Περίοδος Δ' Σελ. 97-116 ΑΘΗΝΑ 1997

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στη μελέτη της λατινοκρατούμενης Κύπρου

Συμβολή στη μελέτη της λατινοκρατούμενης Κύπρου ΤΡΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΑΦΙΕΡΩΤΗΡΙΛ ΕΓΓΡΑΦΑ Συμβολή στη μελέτη της λατινοκρατούμενης Κύπρου όσοι τήν πιριώνυμον νήσον τήν Κύπρον έλάχετε κατίΐκεΐν, Ρωμαίοι τε και Σι'ιροι Στα χαρτώα παράφυλλα τοϋ χειρογράφου 185

Διαβάστε περισσότερα

ενα αρχαιογνωστικο περιοδικο 17-21 EΛΛHNIKH EΠIΓPAΦIKH ETAIPEIA AΘHNA 2004 09 17-21

ενα αρχαιογνωστικο περιοδικο 17-21 EΛΛHNIKH EΠIΓPAΦIKH ETAIPEIA AΘHNA 2004 09 17-21 ενα αρχαιογνωστικο περιοδικο 17-21 EΛΛHNIKH EΠIΓPAΦIKH ETAIPEIA AΘHNA 2004 09 17-21 κδ τες: AΓΓEΛOΣ Π. MATΘAIOY BOYΛA N. MΠAPΔANH Γ. A. ΠIKOYΛAΣ APHΣ N. TΣAPABOΠOYΛOΣ Hλεκτρονικ στοιχειοθεσία: HOPOΣ Σελίδωση

Διαβάστε περισσότερα

Efi Ragia Ευστρατια Συγκελλου

Efi Ragia Ευστρατια Συγκελλου INSTITUTE OF HISTORICAL RESEARCH SECTION OF BYZANTINE RESEARCH NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ Efi Ragia Ευστρατια Συγκελλου

Διαβάστε περισσότερα

AKPOΛIΘOΣ MYKHNAΪKOΣ «KOYPOΣ» AΠO TH ΓPOTTA THΣ NAΞOY 1

AKPOΛIΘOΣ MYKHNAΪKOΣ «KOYPOΣ» AΠO TH ΓPOTTA THΣ NAΞOY 1 11_B AXO OY O_TE IKO_KA E_2 18-01-10 10:46 ÂÏ 103 AKPOΛIΘOΣ MYKHNAΪKOΣ «KOYPOΣ» AΠO TH ΓPOTTA THΣ NAΞOY 1 E ρηµα της δε τερης ανασκαφικής περι δου (1950) στον µυκηναϊκ οικισµ της Γρ ττας, το µικρ λίθινο

Διαβάστε περισσότερα

Νι κ ο λ α ο σ Σ. Κα ν ε λ λο π ο υλο σ

Νι κ ο λ α ο σ Σ. Κα ν ε λ λο π ο υλο σ Νι κ ο λ α ο σ Σ. Κα ν ε λ λο π ο υλο σ Πε ρ ί τ η ς Στ ρατ ι ω τ ι κ η σ Εκ γ υ μ ν α σ η σ κ α ι Εκ π α ί δ ε υ σ η ς σ τ ο Βυ ζ ά ν τ ι ο κατά την Υστερη Περίοδο (1204-1453) Μεταξύ των παραγόντων που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διδάσκοντας τη μέσα από τις πηγές ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η σκηνή του «Μη μου άπτου», όπως εμφανίζεται σε βυζαντινά μνημεία και η μορφή που παίρνει στον 16ο αιώνα (πίν. 61-66)

Η σκηνή του «Μη μου άπτου», όπως εμφανίζεται σε βυζαντινά μνημεία και η μορφή που παίρνει στον 16ο αιώνα (πίν. 61-66) Η σκηνή του «Μη μου άπτου», όπως εμφανίζεται σε βυζαντινά μνημεία και η μορφή που παίρνει στον 16ο αιώνα (πίν. 61-66) Αιμιλία ΚΑΛΛΙΓΑ-ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Δελτίον XAE 3 (1962-1963), Περίοδος Δ' Σελ. 203-230 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 23/ 12 /2013 ΑΠΟΚ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 2787/238799 ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πληροφορίες: Π.

Διαβάστε περισσότερα