ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΥΤΟ SATUREJA THYMBRA (ΘΡΟΥΜΠΙ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΥΤΟ SATUREJA THYMBRA (ΘΡΟΥΜΠΙ)"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΥΤΟ SATUREJA THYMBRA (ΘΡΟΥΜΠΙ) Κατερίνα Παρασκευοπούλου, Ανδρέας Μπιµπίλας, Δηµήτρης Τσιµογιάννης, Βασιλική Ωραιοπούλου Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων, Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μελετήθηκε η ανάκτηση βιοδραστικών συστατικών από το είδος Satureja thymbra, γνωστό ως θρούµπι, η οποία διακρίθηκε σε δύο κύρια στάδια. Στο πρώτο στάδιο, µελετήθηκε η διεργασία της παραλαβής του αιθέριου ελαίου µε την τεχνική της υδρο-ατµοαπόσταξης κατά τη διάρκεια της οποίας πραγµατοποιήθηκε κινητική µελέτη της ανάκτησης των µεµονωµένων συστατικών του αιθερίου ελαίου µε χρήση GC-MS. Διαπιστώθηκε η δυνατότητα ανάκτησης του βασικότερου συστατικού, της καρβακρόλης, σε κλάσµα υψηλότερης καθαρότητας. Με βάση τα αποτελέσµατα αυτά, κατέστη δυνατή η παραλαβή κλάσµατος υψηλής περιεκτικότητας καρβακρόλης (78 %), που αντιστοιχούσε στο 1/3 του ολικού ελαίου, απόδοσης 4,3 %. Στο δεύτερο στάδιο, µελετήθηκε η δυνατότητα ανάκτησης των πολυφαινολών από το απελαιωµένο θρούµπι µε εκχυλίσεις χρησιµοποιώντας υδατικό διάλυµα ΚΟΗ. Στα πλαίσια της αριστοποίησης εξετάστηκαν οι παράµετροι: συγκέντρωση ΚΟΗ, λόγος φυτόµαζας προς µέσο εκχύλισης, χρόνος εκχύλισης και χρήση υπερήχων. Η συγκέντρωση των πολυφαινολών προσδιοριζόταν µε τη µέθοδο Folin-Ciocalteau. Διαπιστώθηκε πως ο χρόνος αποτελεί τη βασική παράµετρο που επηρεάζει την βελτιστοποίηση της εκχύλισης. Για λόγους σύγκρισης, πραγµατοποιήθηκαν παράλληλα και συµβατικές εκχυλίσεις Soxhlet σε ξηρά και κονιοποιηµένα δείγµατα του απεσταγµένου φυτού. Προσδιορίστηκαν οι ολικές φαινόλες και η ικανότητα δέσµευσης ριζών µε τη µέθοδο DPPH, ενώ τα κύρια συστατικά ταυτοποιήθηκαν µε LC-MS/MS. Τα πειράµατα απέδειξαν ότι το θρούµπι αποτελεί µια πλούσια πηγή βιοδραστικών ενώσεων. Η επιπλέον αξιοποίησή του, πέρα της παραλαβής αιθέριου ελαίου, είναι εφικτή καθώς µπορεί να οδηγήσει σε αποδόσεις ανάκτησης ουσιών έως και 25 %. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ελληνική γη αποτελεί µια από της πιο γόνιµες περιοχές της Μεσογείου για την ανάπτυξη των αρωµατικών φυτών, µε καταγεγραµµένα περίπου 2000 αυτοφυή είδη. Τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει η συστηµατική καλλιέργειά τους στην Ελλάδα, όµως η µεταποίησή τους παραµένει σε πολύ πρωταρχικό στάδιο. Ουσιαστικά, η ξήρανση και η απόσταξη των αιθέριων ελαίων αποτελούν τις µοναδικές µεταποιητικές διεργασίες των αρωµατικών φυτών που βρίσκουν εφαρµογή στη χώρα µας, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Τα απελαιωµένα αρωµατικά φυτά χρησιµοποιούνται περαιτέρω, στην καλύτερη περίπτωση, µόνο ως ζωοτροφές. Συνεπώς ένας πλούτος συστατικών παραµένουν ανεκµετάλλευτα. Η αυξανόµενη ζήτηση της αγοράς για φυσικά εκχυλίσµατα, επιβάλει τη συστηµατική µελέτη της ανάκτησης των µη αξιοποιηµένων συστατικών. Στο παραπάνω πλαίσιο, η αριστοποίηση των διεργασιών ανάκτησης ουσιών από τα αρωµατικά φυτά είναι αναγκαία ώστε να αξιοποιηθεί εµπορικά το µέγιστο των συστατικών τους. Η παρούσα εργασία αφορά σε ένα πολύ διαδεδοµένο φυτό σε όλη την ελληνική επικράτεια. Πρόκειται για το είδος Satureja thymbra, γνωστό ως θρούµπι. Η κύριες ουσίες του αιθέριου ελαίου από θρούµπι είναι το γ-τερπινένιο και η καρβακρόλη ενώ σε ορισµένους χηµειότυπους αντί καρβακρόλης ανιχνεύεται η θυµόλη [1, 2]. Το αιθέριο έλαιο έχει µελετηθεί µόνο ως προς την ακαρεοκτόνο δράση [2] µε σηµαντικά αποτελέσµατα. Όσον αφορά τα δύο κύρια συστατικά του S. thymbra, το γ-τερπινένιο έχει αποδειχθεί αδρανές έναντι του στελέχους σαλµονέλας S. typhimurium [3, 4], όµως η καρβακρόλη έχει εµφανίσει σηµαντικές αντιµικροβιακές ιδιότητες σε πλήθος ερευνητικών εργασιών [4, 5, 6, 7, 8]. Η δράση της αποδίδεται στην ικανότητα της ουσίας να καταστρέφει την εξωτερική µεµβράνη των βακτηρίων [4]. Η καρβακρόλη έχει µελετηθεί και ως αντιµικροβιακός παράγοντας ενεργού συσκευασίας τροφίµων [9] και τέλος έχει αξιοποιηθεί βιοµηχανικά για την αντικατάσταση συµβατικών κτηνοτροφικών αντιβιοτικών. Η παραγωγή αιθέριων ελαίων πλούσιων σε καρβακρόλη αποτελεί σηµαντικό ζητούµενο για την βιοµηχανική αξιοποίηση τους. Το είδος και η ποικιλία των καλλιεργούµενων αρωµατικών φυτών καθώς και οι εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες αποτελούν παράγοντες µελέτης για τη µεγιστοποίηση της περιεκτικότητας σε καρβακρόλη στα αρωµατικά φυτά. Στην παρούσα µελέτη πραγµατοποιήθηκε µια διαφορετική προσέγγιση µε πρώτη ύλη το θρούµπι διερευνήθηκε η δυνατότητα αποµόνωσης κλάσµατος πλούσιου σε καρβακρόλη µε την βιοµηχανική διεργασία της ατµοαπόσταξης, η οποία θα ήταν άµεσα εφαρµόσιµη µε την υπάρχουσα υποδοµή των ελληνικών βιοτεχνικών/βιοµηχανικών µονάδων παραγωγής αιθέριων ελαίων, χωρίς να απαιτείται

2 τροποποίηση του εξοπλισµού. Στα πλαίσια της συγκεκριµένης προσέγγισης εφαρµόστηκε η τεχνική της υδροατµοαπόσταξης σε εργαστηριακό άµβυκα οφέλιµης χωρητικότητας 10 L και συλλέχθηκε το αιθέριο έλαιο. Κατά τη διάρκεια της απόσταξης πραγµατοποιήθηκε κινητική µελέτη της ανάκτησης των µεµονωµένων συστατικών του αιθερίου ελαίου µε χρήση GC-MS και εξετάστηκαν οι κινητικές ανάκτησης των επιµέρους ουσιών. Το θρούµπι εκτός από υψηλή συγκέντρωση σε αιθέριο έλαιο περιέχει πλήθος πολυφαινολών µε σηµαντικές βιοδραστικές ιδιότητες. Περιέχει καφεϊκό και ροσµαρινικό οξύ, καθώς και πιο σύνθετα φαινολικά οξέα, όπως το σαλβιανολικό οξύ Α και το λιθοσπερµικό οξύ Α. Το ροσµαρινικό οξύ εµφανίζει µια σειρά από ενδιαφέρουσες βιολογικές δραστηριότητες όπως αντι-ιική, αντιβακτηριακή, αντιφλεγµονώδη, που έχουν οδηγήσει σε ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών, από τη συντήρηση τροφίµων, έως τα καλλυντικά προϊόντα. Μελέτες έχουν αποδείξει πως το ροσµαρινικό οξύ εµφανίζει µεγαλύτερη αντιοξειδωτική δράση από τη βιταµίνη Ε, ενώ παρουσιάζει αντιαλλεργικές, αντιθροµβωτικές και αντικαρκινογόνες ιδιότητες. Σήµερα, πολλά προϊόντα φαρµάκων, καλλυντικών και τροφίµων έχουν ως συστατικό το ροσµαρινικό οξύ [10, 11, 12]. Το σαλβιανολικό οξύ Α είναι ένα υδατοδιαλυτό φαινολικό οξύ, το οποίο έχει εµφανίσει έντονη βιοδραστικότητα, συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας από εγκεφαλικές βλάβες, και τη βελτίωση της µνήµης. Χαρακτηριστική είναι επίσης η αντιαιµοπεταλιακή και αντιθροµβωτική του δράση [13]. Αποτελέσµατα µελετών µαρτυρούν πως το σαλβιανολικό οξύ Α συµβάλλει στην αναστολή της οξείδωσης των λιπιδίων µικροσωµάτων ήπατος ζωντανών οργανισµών [14]. Επιπλέον, το θρούµπι περιέχει φλαβονοειδή οι Skoula et al.[15] έχουν ταυτοποιήσει φλαβονοειδείς αγλυκόνες που ανήκουν στις κατηγορίες των φλαβανονών και φλαβονών. Οι ουσίες που προσδιορίστηκαν σε υψηλότερες περιεκτικότητες είναι φλαβανόνες ναρινγκενίνη και εριοδικτυόλη και οι µέθοξυ-φλαβόνες λαντανεΐνη και ο 7,3,4 -τριµεθυλ-αιθέρας της 6-υδροξυλουτεολίνης. Δεδοµένου του πλούτου των φαινολικών ουσιών, σε επόµενο στάδιο µελετήθηκε η δυνατότητα ανάκτησής τους από το απελαιωµένο θρούµπι, ώστε να καταστεί αξιοποιήσιµο και το παραπροϊόν του πρώτου σταδίου. Στα πειράµατα χρησιµοποιήθηκε απευθείας νωπή απελαιωµένη φυτόµαζα για τις διεργασίες των εκχυλίσεων, χωρίς καµία ενδιάµεση κατεργασία, όπως ξήρανση και κονιοποίηση, ώστε να καταστεί όσο το δυνατόν πιο απλή και οικονοµική η αλληλουχία των διεργασιών. Οι εκχυλίσεις πραγµατοποιήθηκαν µε υδατικό διάλυµα ΚΟΗ και στα πλαίσια της αριστοποίησης εξετάστηκαν οι παράµετροι: συγκέντρωση ΚΟΗ, λόγος φυτόµαζας προς µέσο εκχύλισης, χρόνος εκχύλισης και χρήση υπερήχων. Η συγκέντρωση των πολυφαινολών προσδιοριζόταν µε τη µέθοδο Folin-Ciocalteau. Για λόγους σύγκρισης, παράλληλα πραγµατοποιήθηκαν και συµβατικές εκχυλίσεις Soxhlet σε ξηρά και κονιοποιηµένα δείγµατα του απεσταγµένου φυτού. Προσδιορίστηκαν οι ολικές φαινόλες και η ικανότητα δέσµευσης ριζών µε τη µέθοδο DPPH, ενώ τα κύρια συστατικά ταυτοποιήθηκαν µε LC- MS/MS. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Απόσταξη αιθέριου ελαίου Η ατµοαπόσταξη αποτελεί την πιο συνήθη µέθοδο παραλαβής αιθέριων ελαίων, και βασίζεται στη συναπόσταξη δύο µη αναµιγνυόµενων υγρών, δηλαδή του νερού και του αιθέριου ελαίου. Ενα µίγµα δύο υγρών ενώσεων που δεν αναµιγνύονται µεταξύ τους βράζει σε χαµηλότερη θερµοκρασία από τα σηµεία ζέσεως του κάθε συστατικού. Η τάση των ατµών του µίγµατος είναι µεγαλύτερη από ότι ο νόµος Raoult προβλέπει, και αυτό έχει σαν συνέπεια το χαµηλότερο σηµείο ζέσεως. Το σηµείο ζέσεως µιγµάτων που αποστάζουν µε υδρατµούς είναι χαµηλότερο απο το σηµείο ζέσεως του νερού (100 C), όπως επίσης και από το σηµείο ζέσεως του άλλου συστατικού που αποστάζει. Οσο µεγαλύτερο είναι αυτό το σηµείο ζέσεως, τόσο το σηµείο ζέσεως του µίγµατος θα προσεγγίζει τους 100 C, αλλά δεν θα τους υπερβαίνει. Αυτή είναι µια σχετικά χαµηλή θερµοκρασία, και έτσι αποφεύγεται η αποσύνθεση που µπορεί να λάβει χώρα σε υψηλότερες θερµοκρασίας µε µια απλή απόσταξη. Εκτός από το σηµείο ζέσεως του µίγµατος και η σύσταση του αποστάγµατος παραµένει σταθερή κατά τη διάρκεια µιας απόσταξης µε υδρατµούς. Στην περίπτωση της συναπόσταξης νερού µε σύνθετα µίγµατα µη υδατοδιαλυτών ουσιών, όπως τα αιθέρια έλαια η σύσταση του αποστάγµατος δεν παραµένει σταθερή κατά τη διάρκεια της απόσταξης, δεδοµένου ότι τα επιµέρους συστατικά των αιθέριων ελαίων έχουν σηµαντικές διαφορές ως προς τα σηµεία ζέσεως. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια µιας ατµοαπόσταξης, η σύσταση του παραγόµενου αιθέριου ελαίου ενδέχεται να διαφοροποιείται σηµαντικά. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, εφαρµόστηκε η τεχνική της υδρο-ατµοαπόσταξης για την παραλαβή του αιθέριου ελαίου από θρούµπι σε εργαστηριακό άµβυκα οφέλιµης χωρητικότητας 10 L. Το αιθέριο έλαιο συλλεγόταν σε βαθµονοµηµένο συλλέκτη, οπότε παρακολουθήθηκε η κινητική ανάκτησής του. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο Σχήµα 1 παρατηρείται ότι η διεργασία διήρκησε 263 min και η τελική απόδοση ανήλθε σε 4,3 ml/100 g φυτού. Ο ρυθµός ανάκτησης δεν παρέµεινε σταθερός κατά τη διάρκεια της απόσταξης. Όπως προκύπτει από το Σχήµα 1, ο ρυθµός παραγωγής αιθέριου ελαίου µειώνεται σηµαντικά µέχρι χρόνου 20 min οπότε έχει αποστάξει το 51 % του συνολικά ανακτώµενου ελαίου. Στα επόµενα 243 min ο ρυθµός παραµένει σε ένα σταθερά χαµηλό επίπεδο και ανακτάται το 49 % του αιθέριου ελαίου.

3 ρυθµός παραλαβής αιθέριου ελαίου (ml/min) ρυθµός παραλαβής απόδοση απόδοση (ml/100 g φυτού) t απόσταξης (min) Σχήµα 1. Ο ρυθµός παραλαβής του αιθέριου ελαίου και η απόδοση της υδρο-ατµοαπόσταξης. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι ουσίες που ταυτοποιήθηκαν στο τελικό αιθέριο έλαιο, οι δείκτες ανάσχεσης (Retention Index, RI) καθώς και οι ποσοστιαίες επιφάνειες των κορυφών. Το γ-τερπινένιο και η καρβακρόλη κυριαρχούν καθώς συνιστούν αντίστοιχα το 36,5 % το 34,5 %. Ως δευτερεύοντα συστατικά χαρακτηρίζονται το p-κυµένιο (10,3 %), το trans-καρυοφυλλένιο (7,4 %) και το α-τερπινένιο (3,4 %), ενώ τα υπόλοιπα συστατικά βρίσκονται σε ίχνη. Οι παραπάνω πέντε ουσίες συνιστούν το 92 % της ολικής επιφάνειας των κορυφών. Πίνακας 1. Οι ουσίες που ταυτοποιήθηκαν στο αιθέριο έλαιο του φυτού Satureja thymbra και στο κλάσµα πλούσιο σε καρβακρόλη. α/α Ουσία RI sd σύσταση αιθέριου sd σύσταση κλάσµατος sd ελαίου (%) καρβακρόλης (%) 1 α-θουγιένιο α-πινένιο καµφένιο β-πινένιο β-µυρκένιο Ι-φελλανδρένιο α-τερπινένιο p-κυµένιο dl-λιµονένιο γ-τερπινένιο γιναλοόλη L βορνεόλη τερπινεόλη ανισόλη m-θυµόλη καρβακρόλη trans-καρυοφυλλένιο α-χουµουλένιο οξείδιο του καρυοφυλλενίου Κατά τη διάρκεια της απόσταξης λαµβάνονταν δείγµατα αιθέριου ελαίου όγκου 2 µl, αραιώνονταν σε 10 ml εξάνιο (200 ppm) και τα συστατικά τους αναλύονταν µε GC-MS. Παρατηρήθηκε ότι όσον αφορά το γ- τερπινένιο και τις περισσότερες ουσίες, η συγκέντρωσή τους στο αιθέριο έλαιο µειωνόταν µε την πάροδο του χρόνου, ενώ στην περίπτωση της καρβακρόλης και του trans-καρυοφυλλενίου υπήρχε αύξηση. Στο Σχήµα 2Α φαίνονται οι µεταβολές των συγκεντρώσεων του γ-τερπινενίου και της καρβακρόλης στο αιθέριο έλαιο, εκφρασµένες ως η % σύσταση µε βάση τα εµβαδά των κορυφών, κατά τη διάρκεια του χρόνου απόσταξης. Διαπιστώνεται ότι το γ-τερπινένιο παρουσιάζει µέγιστη τιµή της % περιεκτικότητας στο µίγµα του αιθέριου ελαίου στα min, ενώ στη συνέχεια µειώνεται διαρκώς. Η συγκεκριµένη µείωση αποτελεί ένδειξη ότι η ανάκτηση του γ-τερπινενίου ολοκληρώνεται σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την έναρξη της 0.0

4 απόσταξης και στη συνέχεια απλά αραιώνεται στο µίγµα του αιθέριου ελαίου από την συνεχιζόµενη απόσταξη της καρβακρόλης. % Total Area gamma-terpinene carvacrol (TIC*10^6)/Kgherb gamma-terpinene carvacrol 800 A 400 y = 12,216x - 59,954 R² = 0,9931 B tdistillation (min) tdistillation (min) Σχήµα 2. Η µεταβολή του γ-τερπινενίου και της καρβακρόλης στο αιθέριο έλαιο ως προς το χρόνο απόσταξης µε βάση την % σύσταση σύµφωνα µε τα εµβαδά των κορυφών (A) και η ανάκτηση των δύο ουσιών ανά µονάδα µάζας φυτού (Β). Στο Σχήµα 2Β δίνεται η ανάκτηση των δύο ουσιών µε αναγωγή στη µονάδα µάζας του φυτού κατά τη διάρκεια της απόσταξης. Διαπιστώνεται ότι το γ-τερπινένιο αποστάζει ταχύτατα µέχρι τα 50 min της απόσταξης, οπότε και έχει παραληφθεί το 94 % της ολικά ανακτώµενης ουσίας, ενώ το υπόλοιπο 6 % παραλαµβάνεται στα επόµενα λεπτά της απόσταξης. Αντίστοιχο προφίλ εµφάνισαν και οι περισσότερες ουσίες πλην καρβακρόλης και trans-καρυοφυλλένιου. Όπως φαίνεται στο σχήµα 2Β µέχρι χρόνου t 100 min, παρατηρείται γραµµική αύξηση της ανάκτησης µε το χρόνο. Με βάση τα παραπάνω, πραγµατοποιήθηκε απόσταξη ξηρής δρόγης και το αιθέριο έλαιο συλλέχθηκε σε δύο κλάσµατα. Το πρώτο κλάσµα περιέλαβε την ποσότητα αιθέριου ελαίου που απέσταξε µέχρι t=50 min και το δεύτερο κλάσµα όλη την υπόλοιπη ποσότητα αιθέριου ελαίου, µέχρι το τέλος της απόσταξης. Η σχέση όγκων των δύο κλασµάτων ήταν V 1 /V 2 =2 και εµφάνισαν σηµαντικές διαφορές ως προς τη σύσταση. Στον Πίνακα 1 φαίνεται η σύσταση του δεύτερου κλάσµατος, όπου η καρβακρόλη κυριαρχεί και η περιεκτικότητά της ανέρχεται σε 77,8 %. Ο λόγος γ-τερπινένιο/καρβακρόλη ενώ στο συνολικό αιθέριο έλαιο ισούται µε 1:1, στο κλάσµα προσδιορίζεται σε 1:11. Εκχύλιση απελαιωµένης φυτόµαζας A. Εκχύλιση Soxhlet Όσον αφορά τις εκχυλίσεις της απελαιωµένης S. thymbra, σε πρώτη φάση πραγµατοποιήθηκαν συµβατικές Soxhlet ώστε να προσδιοριστούν οι µέγιστες επιµέρους αποδόσεις και να ταυτοποιηθούν τα συστατικά. Η φυτόµαζα ξηράνθηκε, κονιοποίηθηκε (d<0,5 mm) και εκχυλίστηκε µε διαλύτες αυξανόµενης πολικότητας. Χρησιµοποιήθηκαν πετρελαϊκός αιθέρας, ακετόνη, και αιθανόλη, µε την συγκεκριµένη αλληλουχία. Κατά την εκχύλιση µε πετρελαϊκό αιθέρα, αποµακρύνθηκαν τα κηρώδη συστατικά και τα υπολείµµατα του αιθέριου ελαίου και στη συνέχεια παραλήφθηκαν οι φαινολικές ουσίες σε δύο κλάσµατα ανάλoγα µε την πολικότητα των συστατικών. Κατά την εκχύλιση µε ακετόνη, παραλήφθηκαν οι ουσίες ροσµαρινικό οξύ, σαλβιανολικό οξύ A, και µεθοξυ-φλαβόνες, ενώ στην εκχύλιση µε αιθανόλη παραλήφθηκαν οι ουσίες ροσµαρινικό οξύ, και σαλβιανολικό οξύ A. Παρατηρώντας τις αποδόσεις αθροιστικά, είναι εµφανής η ανάκτηση συστατικών σε ποσοστό 25% της αρχικής µάζας του φυτού. Δεδοµένου ότι έχει πραγµατοποιηθεί παραλαβή και του αιθέριου ελαίου, το ποσοστό αυτό λαµβάνει µεγαλύτερη τιµή. Πίνακας 2. Οι αποδόσεις και οι τιµές αντιριζικής δράσης των εκχυλισµάτων Satureja thymbra. Εκχύλισµα Απόδοση διεργασίας (%) EC 50 (g extr /kg DPPH ) Πετρελαϊκού αιθέρα (PE S ) 2,40±0, Ακετόνης (AC S ) 3,37±0, Αιθανόλης (Ε S ) 14,1±0,4 271 Υδατικό (W s ) 4,5±0,2 457

5 Στη συνέχεια τα εκχυλίσµατα µελετήθηκαν ως προς την ικανότητα δέσµευσης ριζών µέσω της ικανότητάς τους να δεσµεύουν την ελεύθερη ρίζα DPPH. Η ικανότητα δέσµευσης ριζών από τα εκχυλίσµατα ποσοτικοποιήθηκε µέσω της παραµέτρου EC 50. Η παράµετρος EC 50, εκφράζει την ποσότητα ξηρού εκχυλίσµατος (g) που απαιτείται για να ανάγει το 50% µιας ποσότητας ρίζας 1 kg. Πλησιέστερη τιµή EC 50 στο µηδέν, συνεπάγεται µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα αντιοξειδωτικού. Με βάση τα παρακάτω αποτελέσµατα διαπιστώνεται ότι µικρότερο EC 50 εµφάνισε το εκχύλισµα αιθανόλης, στο οποίο και ταυτοποιήθηκαν το ροσµαρινικό και το σαλβιανολικό οξύ A στην υψηλότερη περιεκτικότητα, γεγονός που µαρτυρά πως οι συγκεκριµένες ουσίες εµφανίζουν έντονη αντιοξειδωτική δράση. Το εκχύλισµα AC S, χαρακτηρίζεται περίπου ισοδύναµο µε το Ε S ενώ το W S, στο οποίο οι ουσίες εντοπίστηκαν σε χαµηλότερες περιεκτικότητες, παρουσίασε χαµηλότερη δράση. Τέλος, όπως αναµενόταν, ως ασθενέστερο εκχύλισµα αποδείχθηκε το PE S καθώς τα περιεχόµενα συστατικά του έχουν πολύ χαµηλή αντιριζική δράση. Β. Εκχύλιση µε υδατικά δ/τα ΚΟΗ Μια εναλλακτική τεχνική αποτελεί η εκχύλιση που πραγµατοποιείται σε αλκαλικό περιβάλλον, και συγκεκριµένα παρουσία υδροξειδίου του καλίου. Με αυτόν τρόπο, είναι δυνατή η παραλαβή του ολικού φαινολικού φορτίου του απεσταγµένου φυτού. Οι πολυφαινόλες δρουν ως ασθενή οξέα, εποµένως, προσθήκη διαλύµατος KOH συνεπάγεται την αντίδραση όλων των πολυφαινολών, υδατοδιαλυτών και µη, και παραγωγή των αντίστοιχων αλάτων. GAE (ppm) επί ξηρής βάσης φυτού εκχύλι ση µε 5% ΚΟΗ υπό απλή ανάδευση εκχύλι ση µε 3% ΚΟΗ υπό απλή ανάδευση εκχύλι ση µε 1% ΚΟΗ υπό απλή ανάδευση εκχύλιση µε 0.5% ΚΟΗ υπό απλή ανάδευση εκχύλιση µε Η2O υπό απλή ανάδευση tεκχύλισης (min) Σχήµα 3. Η ανάκτηση των ολικών φαινολών από απεσταγµένο θρούµπι µε απλή ανάδευση σε υδατικό µέσο ως προς το χρόνο εκχύλισης και την περιεκτικότητα σε ΚΟΗ. Πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα σε δοχείο πλήρους ανάδευσης, µε αναλογία ξηρής φυτόµαζας:µέσο εκχύλισης 40:1, ώστε να µελετηθεί η επίδραση της συγκέντρωσης υδροξειδίου του καλίου και του χρόνου εκχύλισης. Σε συγκεκριµένη ποσότητα απεσταγµένου φυτού, προστέθηκε διάλυµα υδροξειδίου του καλίου σε διάφορες συγκεντρώσεις κάθε φορά (0,5 %, 1 %, 3 %, 5 %) και πραγµατοποιηθήκε εκχύλιση µε απλή ανάδευση για διάφορα χρονικά διαστήµατα (7 min, 20 min, 40 min, 60 min, 120 min, 140 min). Στη συνέχεια, το µίγµα διαχωρίσθηκε µε φυγοκέντρηση και προσδιορίσθηκε το φαινολικό περιεχόµενο στο ανακτηθέν υγρό µε τη µέθοδο Folin-Ciocalteu. Τα αποτελέσµατα σε απόδοση ολικών παραλαµβανόµενων φαινολών επί ξηρής φυτόµαζας παρουσιάζονται στο Σχήµα 3. Διαπιστώθηκε αύξηση της απόδοσης µε αύξηση της συγκέντρωσης του ΚΟΗ από 0 σε 1 %, ενώ περαιτέρω αύξηση της συγκέντρωσης ΚΟΗ οδηγήσε σε µικρή ή καθόλου αύξηση. Επίσης η εκχύλιση προχωρά µε ταχείς ρυθµούς αρχικά, ενώ προσεγγίζει την ισορροπία µετά από min. Πίνακας 3. Ανεξάρτητες µεταβλητές (Χ 1, Χ 2, Χ 3 ) και οι τιµές τους στο BBD Variables Level Συγκέντρωση ΚΟΗ (X 1, %) 0,5 1 1,5 Χρόνος (X 2, min) Λόγος φυτόµαζας προς το µέσο εκχύλισης (Χ 3 ) 1:20 1:30 1:40

6 Στη συνέχεια µελετήθηκε η εκχύλιση µε χρήση υπερήχων. Μελετήθηκε η επίδραση τριων παραµέτρων: της συγκέντρωσης διαλύµατος υδροξειδίου του καλίου, του χρόνου εκχύλισης και του λόγου φυτόµαζας προς το µέσο εκχύλισης. Χρησιµοποιήθηκε πειραµατικός σχεδιασµός Box Beckhen (BBD) και οι κωδικοποιηµένες και πραγµατικές τιµές των παραµέτρων δίνονται στον Πίνακα 3. Για την βελτιστοποίηση της εκχύλισης πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 17 πειράµατα από τα οποία τα 5 είναι δοκιµές του µηδενικού σηµείου. Η σειρά των πειραµάτων είναι τυχαία, προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί το σφάλµα [16]. Σχήµα 4: Γραφήµατα επιφάνειας απόκρισης για την επίδραση της συγκέντρωσης KOH, του χρόνου εκχύλισης και του όγκου φυτόµαζας προς το µέσο εκχύλισης, στην απόδοση της εκχύλισης, (α) επίδραση συγκέντρωσης ΚΟΗ (Χ 1 ) και χρόνου εκχύλισης (Χ 2 ), (β) επίδραση συγκέντρωσης ΚΟΗ (Χ 1 ) και όγκου φυτόµαζας προς µέσο εκχύλισης (Χ 3 ), (γ) επίδραση χρόνου εκχύλισης (Χ 2 ) και όγκου φυτόµαζας προς µέσο εκχύλισης (Χ 3 ). Με βάση τα αποτελέσµατα, καταστρώθηκαν τρισδιάστατες γραφικές παραστάσεις, µε τη βοήθεια του προγράµµατος Statistica, µε σκοπό να εξεταστούν οι αλληλεπιδράσεις των µεταβλητών και να προσδιοριστεί η επίδραση που έχει η κάθε µεταβλητή στην µέγιστη απόκριση. Σηµαντικός παράγοντας εµφανίστηκε ο χρόνος εκχύλισης µε βέλτιστη τιµή τα 40 min, ενώ οι υπόλοιπες δυο παράµετροι φάνηκε πως δεν επηρέασαν ιδιαίτερα την απόδοση, για το συγκεκριµένο εύρος τιµών τους που επιλέχθηκε κατά τον πειραµατικό σχεδιασµό. Τέλος, η χρήση υπερήχων, µείωσε αρκετά τον χρόνο εκχύλισης, συγκριτικά µε τον χρόνο εκχύλισης υπό απλή ανάδευση. Συµπερασµατικά, το θρούµπι αποτελεί µία πολύ σηµαντική πηγή βιοδραστικών ενώσεων. Το αιθέριο έλαιο εµφανίζει µεγάλη περιεκτικότητα σε ανακτίσιµα συστατικά, όπως είναι η καρβακρόλη και το γ-τερπινένιο, τα οποία αξιοποιούνται σε διάφορους τοµείς της βιοµηχανίας, λόγω των αντιβακτηριακών και αντιµικροβιακών ιδιοτήτων τους. Τα φαινολικά συστατικά, όπως το καφεϊκό και το ροσµαρινικό οξύ, καθώς και πιο σύνθετες φαινολικές ενώσεις, εµφανίζουν ενδιαφέρουσες βιολογικές ιδιότητες, και βρίσκουν εφαρµογή σε διάφορους τοµείς όπως στη συντήρηση τροφίµων και στα καλλυντικά προϊόντα. Για τους λόγους αυτούς, στην παρούσα εργασία µελετήθηκαν οι τεχνικές που βελτιστοποιούν την παραλαβή αυτών των ουσιών από το θρούµπι, µε στόχο την περαιτέρω αξιοποίησή τους.

7 10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, H παρούσα ερευνητική εργασία πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος BioActiveHealth (Bioactive essential oils and other beneficial substances isolated from Greek and Chinese endemic species with health promoting properties, κωδικός προγράµµατος 12CHN409), το οποίο συγχρηµατοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΠΑΝ II, ΕΣΠΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1]. Karousou R., Koureas D.N., Kokkini S., Phytochemistry 66: (2005) [2]. Cetin H., Cilek J.E., Oz E., Aydinc L., Deveci O., Yanikoglua A., Vet. Parasitol. 170: (2010) [3]. Juven B.J., Kanner J., Schved F., Weisslowicz H., J. Appl. Bacteriol. 76: (1994) [4]. Burt S., Int. J. Food Microbiol. 94: (2004) [5]. Kim J., Marshall M.R., Wei C.-I., J. Agric. Food Chem. 43: (1995) [6]. Cosentino S., Tuberoso C.I.G., Pisano B., Satta M., Mascia V., Arzedi E., Palmas F., Lett. Appl. Microbiol. 29: (1999) [7]. Lambert R.J.W., Skandamis P.N., Coote P., Nychas G.-J.E., J. Appl. Microbiol. 91: (2001) [8]. Pol I.E., Smid E.J., Lett. Appl. Microbiol. 29: (1999) [9]. Ramos M., Beltran A., Valdes A., Peltzer M.A., Jimene1 A., Garrigosand M.C., Zaikov G.E., J Bioequiv Availab. 5:4 (2013) [10]. Shekarchi, M., Hajimehdipoor, H., Saeidnia, S., Gohari, A. R., & Hamedani, M.P., Pharmacogn. Mag. 8:37-41 (2012) [11]. Dhiraj A.V., Ghaedian R., Kalidas Shetty, Asia Pac J., Clin. Nutr. 14: (2005) [12]. Park S.U., Uddin M.R., Xu H., Kim Y.K., Lee S.Y., AJOL 7: (2008) [13]. Fan H. Y, Fu F. H.,Yang M. Y., Xu H., Zhang A. H., Liu K., Thromb. Res. 126: (2010) [14]. Liu G.-T., Zhang T.-M., Wang B.-E., Wang Y.-W., Biochem. Pharmacol. 43: (1992) [15]. Skoula M., Grayerc R.J., Kitec G.C., Biochem. Syst. Ecol. 33: (2005) [16]. Zou T.-B., Jia Q., Li H.-W., Wang C.-X., Wu H.-F., Mar. Drugs 11: (2013)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π.Μ.Σ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑ ΟΣ III: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Μελέτη της επίδρασης του ερυθρού οίνου και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της χρήσης αποσταγμάτων επιλεγμένων φυτών ρίγανης στη διατροφή ψαριών με στόχο την μείωση του μικροβιακού φορτίου της τροφής τους (ζωοπλακτόν).

Μελέτη της χρήσης αποσταγμάτων επιλεγμένων φυτών ρίγανης στη διατροφή ψαριών με στόχο την μείωση του μικροβιακού φορτίου της τροφής τους (ζωοπλακτόν). Μελέτη της χρήσης αποσταγμάτων επιλεγμένων φυτών ρίγανης στη διατροφή ψαριών με στόχο την μείωση του μικροβιακού φορτίου της τροφής τους (ζωοπλακτόν). Μιχάλης Κ. Στεφανάκης, Γιώργος Τσικαλάς, Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΡΟΚΙ ΩΤΙΚΩΝ. 540 06 Θεσσαλονίκη

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΡΟΚΙ ΩΤΙΚΩΝ. 540 06 Θεσσαλονίκη ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΡΟΚΙ ΩΤΙΚΩΝ Σ.Ι. Πάτσιος 1, Α. Σιταρόπουλος 2, Ε.Η. Παπαϊωάννου 1, Α.Ι. Καράµπελας 1 1 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστηµιακό Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες (ΔιΧηΝΕΤ) Χηµεία και Καθηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΦΑΓΙΟΥ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΦΑΓΙΟΥ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων: Αναπλ. Καθηγητής Φραγκίσκος Μπατζιάς

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων: Αναπλ. Καθηγητής Φραγκίσκος Μπατζιάς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή

1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή 1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή Το υδρογόνο (Η 2 ) υπάρχει σχεδόν παντού, αλλά δυστυχώς είναι δύσκολο να βρεθεί στη φύση ως ξεχωριστό στοιχείο, αντ αυτού συνδέεται µε χηµικό δεσµό µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΑΠΌ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΙΑΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Αθήνα 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙΙ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΞΙΑ ΜΑΡΙΑ M. KANAKAPAKH ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ: «Θετικές επιστήµες στη Γεωπονία» ΚΛΑ ΟΣ ΙΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση Τυρογάλακτος με Παραγωγή Μέσω Ζυμώσεως Ξανθάνης Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας» ΧΩΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

«Αξιοποίηση Τυρογάλακτος με Παραγωγή Μέσω Ζυμώσεως Ξανθάνης Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας» ΧΩΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. «Αξιοποίηση Τυρογάλακτος με Παραγωγή Μέσω Ζυμώσεως Ξανθάνης Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας» Αρ. Κουπονιού: 18533131 01 000096 ΧΩΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Υπεύθυνος έργου Δρ. Γούλας Παναγιώτης Εργαστήριο Προϊόντων Ζωικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ Μελέτη Σχεδιασμού και Υλοποίησης Πιλοτικής Δράσης:

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμός Οζονισμού και Κροκίδωσης Αποβλήτων Μελάσας

Συνδυασμός Οζονισμού και Κροκίδωσης Αποβλήτων Μελάσας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συνδυασμός Οζονισμού και Κροκίδωσης Αποβλήτων Μελάσας Γεωργίου Παρθένα Δουλκερίδου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΙΓΑΝΗΣ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΝΙΘΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΙΓΑΝΗΣ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΙΓΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη της Αξιοποίησης Τυρογάλακτος για Παραγωγή Γαλακτικού Οξέως για Χρήση ως Πρόσθετου»

«Μελέτη της Αξιοποίησης Τυρογάλακτος για Παραγωγή Γαλακτικού Οξέως για Χρήση ως Πρόσθετου» «Μελέτη της Αξιοποίησης Τυρογάλακτος για Παραγωγή Γαλακτικού Οξέως για Χρήση ως Πρόσθετου» Αρ. Κουπονιού:18189370 01 000098 Υπεύθυνος έργου Δρ. Γούλας Παναγιώτης Εργαστήριο Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Πειραματικός προσδιορισμός συντελεστών οκτανόλης νερού με χρήση υγρής μικροεκχύλισης» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΜΑΣΤΡΟΜΙΧΑΛΗ ΑΝΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ. : «Έλεγχος Ποιότητας & ιαχείριση Περιβάλλοντος» Μεταπτυχιακή ιατριβή ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Επιβλέπων καθηγητής Καλογεράκης Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Επιµέλεια Κων/νος Τσαγκαράκης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μ.Π.Σ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική επεξεργασία όλων των πειραματικών αποτελεσμάτων - Τελική έκθεση

Στατιστική επεξεργασία όλων των πειραματικών αποτελεσμάτων - Τελική έκθεση «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)» 0.1.1.1 ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΤΕΙ Σερρών ΤΜΗΜΑ: Μηχανολογίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αναστάσιος Μωϋσιάδης 0.1.1.2 ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή

04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή Κεφάλαιο 04-00 σελ. 1 04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή Όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 01-00-02α, η ενέργεια που περιέχεται στα βιοκαύσιμα αποθηκεύτηκε αρχικά από τη φωτοσύνθεση και βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή Πολυφαινολών Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας από Απόβλητα Ελαιοτριβείου» Δημήτριος Τσακιρίδης & ΣΙΑ Ο.Ε.

«Παραγωγή Πολυφαινολών Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας από Απόβλητα Ελαιοτριβείου» Δημήτριος Τσακιρίδης & ΣΙΑ Ο.Ε. «Παραγωγή Πολυφαινολών Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας από Απόβλητα Ελαιοτριβείου» Αρ. Κουπονιού: 92518096 01 000141 Δημήτριος Τσακιρίδης & ΣΙΑ Ο.Ε. C(t)=C(0)/(k*t 0.5 +1) Υπεύθυνος έργου Δρ. Κων/νος Πετρωτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. iii

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. iii ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Συνεισφορά εντός κοίτης αποθέσεων κατσίγαρου στην ποιότητα του ποταµού Ευρώτα» ΚΟΥΣΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ρ. Ν.ΝΙΚΟΛΑΙ ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: Κώνσταντος Γιώργος. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ρ. Φουντουλάκης Μιχάλης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: Κώνσταντος Γιώργος. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ρ. Φουντουλάκης Μιχάλης ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: Κώνσταντος Γιώργος ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ρ. Φουντουλάκης Μιχάλης ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΟΛΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΚΑΦΕΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΟΛΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΚΑΦΕΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΟΛΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΣΜΩΝ ΣΤΟ Κ.Ε.Λ. ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ/ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ (PURAFIL) ΜΕΛΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Δρ.Ν.Καλογεράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Παραγωγικών ιαδικασιών

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Παραγωγικών ιαδικασιών 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πράσινη Χημεία ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Α. Ι. Ζουµπούλης * και Γ. Τράσκας Τοµέας Χηµικής Τεχνολογίας & Βιοµηχανικής Χηµείας, Τµήµα Χηµείας (Box 116) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ανάλυση κύκλου ζωής βιοαιθανόλης και βιοντίζελ ως καύσιµα µεταφοράς

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ανάλυση κύκλου ζωής βιοαιθανόλης και βιοντίζελ ως καύσιµα µεταφοράς ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Ανάλυση κύκλου ζωής βιοαιθανόλης και βιοντίζελ ως καύσιµα µεταφοράς ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑ ΕΥ ΟΚΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Μελέτη υδροαλκοολικών εκχυλισμάτων ριζών του φυτού Εchinacea purpurea καλλιεργούμενου στην Ελλάδα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Μελέτη υδροαλκοολικών εκχυλισμάτων ριζών του φυτού Εchinacea purpurea καλλιεργούμενου στην Ελλάδα ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΜΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙΙ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Μελέτη υδροαλκοολικών εκχυλισμάτων ριζών του

Διαβάστε περισσότερα