06 Καθηγητής Παθολογίας - Ενδοκρινολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "06 Καθηγητής Παθολογίας - Ενδοκρινολογίας Πανεπιστημίου Πατρών"

Transcript

1 Μηχανισµοί διαβίβασης του µηνύµατος της ινσουλίνης Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ 06 Καθηγητής Παθολογίας - Ενδοκρινολογίας Πανεπιστημίου Πατρών Δομή του υποδοχέα της ινσουλίνης ινσουλίνη δρα μέσω διαμεμβρανικών υποδοχέων οι οποίοι αποτελούνται Η από τέσσερις υπομονάδες, δύο εξωκυττάριες (α) και δύο διαμεμβρανικές (β) με εξωκυττάρια, διαμεμβρανική και μεγάλη ενδοκυττάρια μοίρα (Εικόνα 1). Οι α-υπομονάδες συνδέονται μεταξύ τους καθώς και με τις β-υπομονάδες με δισουλφιδικές γέφυρες. Ο υποδοχέας της ινσουλίνης (IR) ανήκει στην οικογένεια των υποδοχέων που είναι τυροσινικές κινάσες, στην οποία ανήκουν επίσης ο υποδοχέας του ινσουλινοειδούς αυξητικού παράγοντα (IGF1R) καθώς και ένας ορφανός υποδοχέας γνωστός ως συγγενικός του IR (IR-related receptor, IRR) (1). Ο καθένας τους είναι προϊόν διαφορετικού γονιδίου και οι δύο υπομονάδες, α και β προέρχονται από ένα πρόδρομο πολυπεπτίδιο μονής αλυσίδας (προ-υποδοχέας) το οποίο υφίσταται ενζυματική μετατροπή σε διμερές σύμπλεγμα α-β. Δύο διμερή α-β συνδέονται με δισουλφιδικούς δεσμούς και σχηματίζουν το τετραμερές μόριο του ώριμου υποδοχέα ή μπορούν να σχηματίσουν υβριδικό σύμπλεγμα IR IGF1R με το αντίστοιχο α-β διμερές του IGF1R. Το υβριδικό τετραμερές λειτουργεί σαν πρόσθετη ισομορφή του υποδοχέα. -73-

2 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ: 12ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - Σ ΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Εικόνα 1. Υποδοχέας της ινσουλίνης: µεταγωγή του σήµατος, κύριες δράσεις της ινσουλίνης (4). Λειτουργικά ο IR συμπεριφέρεται σαν κλασσικό αλλοστερικό ένζυμο του οποίου η α-υπομονάδα αναστέλλει την ενδογενή δραστηριότητα τυροσινικής κινάσης της β-υπομοναδας. Η πρόσδεση της ινσουλίνης στην εξωκυττάρια α-υπομονάδα καθώς και η ενζυματική ή γενετική απάλειψη της α-υπομονάδας αίρει την αναστολή και επιτρέπει την αλλαγή της στερεοδομής της β-υπομονάδας η οποία αυτό-φωσφορυλιώνεται σε τυροσίνες που υπάρχουν σε συγκεκριμένες θέσεις στην ενδοκυττάρια μοίρα και αποκτά ιδιότητες κινάσης της τυροσίνης. Μετά την ενεργοποίηση της β-υπομοναδας ακολουθεί διαφωσφορυλίωση (transphosphorylation) των β-υπομονάδων η οποία μεταβάλει την στερεοδομή τους και αυξάνει ακόμη περισσότερο την δραστηριότητα της κινάσης του IR. Η α-υπομονάδα έχει δύο ισομορφές που οφείλονται σε διαφορετικό μάτισμα (splicing) του mrna του προ-υποδοχέα. Στην Α-ισομορφή απουσιάζει το εξόνιο 11 ενώ στην Β-ισομορφή υπάρχει. Οι δύο ισομορφές του υποδοχέα εμφανίζουν διαφορετική ιστική έκφραση και η Β-ισομορφή έχει μεγαλύτερη συγγένεια δέσμευσης του IGFII από την Α (2). Η Β-ισομορφή εκφράζεται κυρίως στους κλασσικούς ιστούς στόχους της ινσουλίνης ενώ η Α-ισομορφή κυριαρχεί στους εμβρυϊκούς ιστούς, στο ΚΝΣ και το αιμοποιητικό. Επιπλέον στα β-κύτταρα του παγκρέατος οι δύο ισομορφές εμφανίζουν διαφορές στην ενδοκυττάρια σηματοδότηση οι οποίες σχετίζονται με την μεταγραφή του γονιδίου της ινσουλίνης και την επιβίωση -74-

3 Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ του β-κυττάρου (3). Σοβαρού βαθμού αντίσταση στην ινσουλίνη έχουν ασθενείς με μυοτονοκή δυστροφία λόγω συσσώρευσης της Α-ισομορφής από διαταραχή στο μάτισμα του mrna (5). Ενδογενή υποστρώματα του υποδοχέα της ινσουλίνης Ο υποδοχέας ως κινάση φωσφορυλιώνει σε τυροσίνες άλλες ενδοκυττάριες πρωτεΐνες που αποτελούν υποστρώματα του IR και του IGF1R. Τουλάχιστον ένδεκα υποστρώματα έχουν περιγραφεί. Μεταξύ αυτών οι πρωτεΐνες που είναι γνωστές ως Insulin Receptor Substrates (IRS), το Gab1 (Grb2-associated binder-1), το Cbl (Cas-Br-M ecotropic retroviral transforming sequence homologue) και οι διάφορες ισομορφές της Shc (Src-homology-2-containing protein) (4-7). Εικόνα 2. οµή των IRS 1-4 πρωτεϊνών και οι πρωτεΐνες που αλληλεπιδρούν Οι IRS1-4 πρωτεΐνες έχουν μια περιοχή ομόλογη της pleckstrin (PH), μια περιοχή πρόσδεσης φωσφο-τυροσίνης (PTB) και αρκετές θέσεις φωσφορυλίωσης σε σερίνες και τυροσίνες. Απεικονίζονται οι θέσεις τυροσίνης (Y) που φωσφορυλιώνονται από τον IR και οι πρωτεΐνες που προσδένονται στις θέσεις αυτές και συμμετέχουν στην σηματοδότηση. Επίσης οι θέσεις σερίνης (S) και οι κινάσες που είναι υπεύθυνες για την φωσφορυλίωση τους. Οι γαλάζιοι κύκλοι παριστούν θέσεις θετικής ρύθμισης, ενώ οι κόκκινοι αρνητικής. -75-

4 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ: 12ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - Σ ΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Συνδυασμός των δύο χρωμάτων δείχνει θέσεις με θετική ή αρνητική ρύθμιση ανάλογα με τις συνθήκες, ενώ οι λευκοί κύκλοι θέσεις με άγνωστη επίδραση της φωσφορυλίωσης. Αρκετές πρωτεΐνες προσδένονται ή φωσφορυλιώνουν τις IRS, μεταξύ των οποίων η κινάση της τριφωσφορικής-φωσφατιδυλο-ινοσιτόλης (PI3K), η growth-factor-receptor-bound protein-2 (Grb2), η Src-homology-2 (SH2) domain-containing tyrosine phosphatase-2 (SHP2), η AKT/protein kinase B (PKB), η IκB kinase (IKK), η c-jun-n-terminal kinase (JNK), η protein kinase Cθ (PKCθ), η p70 ribosomal protein S6 kinase (p70s6k), η glycogen synthase kinase-3 β (GSK3β), η extracellular signal-regulated kinase (ERK), η Rho kinase (ROK), η mammalian target of rapamycin (mtor), η AMP-activated protein kinase (AMPK) και η salt-inducible serine/threonine kinase 2 (SIK2) (7). Έχουν περιγραφεί έξι πρωτεΐνες IRS1 έως 6, οι οποίες εμφανίζουν ομολογία ως προς την δομή και έχουν συμπληρωματικές δράσεις (Εικόνα 2). Τα IRS1 και IRS2 εκφράζονται σε πολλούς ιστούς, το IRS3 κυρίως στα λιποκύτταρα και τον εγκέφαλο και το IRS4 σε εμβρυϊκούς ιστούς και κυτταρικές σειρές. Τα IRS5 και IRS6 εμφανίζουν περιορισμένη ιστική έκφραση και ενδεχόμενα σηματοδοτική λειτουργία (6). Οι πρωτεΐνες IRS έχουν περιοχές ομόλογες της pleckstrin (PH domains) και περιοχές δέσμευσης φωσφοτυροσινών (PTB domains) κοντά στο αμινοτελικό άκρο που προσδίδουν στις IRS πρωτεΐνες μεγάλη συγγένεια σύνδεσης στον IR. Στο κέντρο του καρβοξυλικού άκρου τους οι IRS περιέχουν έως 20 θέσεις φωσφορυλίωσης σε τυροσίνες οι οποίες, μετά την φωσφορυλίωση τους από τον IR, αποτελούν σημεία πρόσδεσης ενδοκυττάριων μορίων που περιέχουν Src-homology-2 domains (SH2 περιοχές). Τα IRS δρουν ως πρωτεΐνες-αποβάθρες, όπου άλλες ενδοκυττάριες πρωτεΐνες έρχονται να προσδεθούν σε συγκεκριμένες θέσεις των φωσφορυλιωμένων υποστρωμάτων, μεταβιβάζοντας το σήμα στην συνέχεια προς διάφορες κατευθύνσεις, μέσω φωσφορυλίωσης των πρωτεϊνών που προσδένονται στα IRS αλλά και μέσω αλληλεπίδρασης της μιας πρωτεΐνης με την άλλη (5). Οι ενδοκυττάριες αυτές αλληλεπιδράσεις των πρωτεϊνών επιτρέπουν τη μετάδοση του μηνύματος από τον υποδοχέα προς διάφορες κατευθύνσεις με ενεργοποίηση διαφόρων οδών που οδηγούν στην τελική κυτταρική απάντηση η οποία μπορεί να είναι η μετανάστευση των κυστιδίων, που περιέχουν τους διαμεταφορείς γλυκόζης GLUT4, από την ενδοκυττάρια δεξαμενή στην πλασματική μεμβράνη του κυττάρου, η ενεργοποίηση της σύνθεσης γλυκογόνου και πρωτεϊνών, η λιπογένεση και η έναρξη μεταγραφής γονιδίων ή άλλες (Εικόνα 1). Η δραστηριότητα του IR υπόκειται σε αυστηρή ρύθμιση. Ο ίδιος ο προσδέτης, εν προκειμένω η ινσουλίνη προκαλεί μειορύθμιση (downregulation) του IR, μειώνει δηλαδή τον αριθμό των μορίων του IR στην πλασματική μεμβράνη του κυττάρου, μέσω ενδοκυττάρωσης και αυξημένης αποδόμησης του IR, κοινό γνώρισμα στις -76-

5 Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ περισσότερες περιπτώσεις ινσουλινοαντοχής και υπερινσουλιναιμίας, συμπεριλαμβανομένων της παχυσαρκίας και του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Η φωσφορυλίωση σε θέσεις τυροσίνης του IR και των IRS ασκεί θετική ρύθμιση ενώ η φωσφορυλίωση σε θέσεις σερίνης αρνητική ως προς την σηματοδότηση. Επίσης αρνητική ρύθμιση ασκούν τυροσινικές φωσφατάσες που απόφωσφορυλιώνουν τον IR και τα IRS σε θέσεις τυροσίνης (protein tyrosine phosphatases, PTPs). Πιο γνωστή φωσφατάση είναι η PTP1Β η οποία αποφωσφορυλιώνει σημαντικές θέσεις τυροσίνης και μειώνει την δραστηριότητα του υποδοχέα. Απάλειψη της PTP1Β αυξάνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη in vivo, μέσω αύξησης της σηματοδότησης (8). Άλλες πρωτεΐνες όπως οι καταστολείς της σηματοδότησης των κυτταροκινών [suppressor of cytokine signalling-1 (SOCS1) και SOCS3], η growth-factor-receptor-bound protein 10 (Grb10) και η plasma-cell-membrane glycoprotein-1 (PC1) προκαλούν μειορύθμιση της δραστηριότητας του υποδοχέα εμποδίζοντας μέσω αλλοστερικής δράσης την αλληλεπίδραση του IR με τις IRS πρωτεΐνες ή τροποποιούν την δραστηριότητα της κινάσης. Οι πρωτεΐνες SOCS είναι ιδιαίτερης σημασίας διότι έχει βρεθεί ότι η έκφραση τους αυξάνεται σε καταστάσεις με αντίσταση στην ινσουλίνη, όπως είναι η παχυσαρκία. Οι πιο μελετημένες SH2 πρωτεΐνες που προσδένονται στις IRS πρωτεΐνες είναι η PI3K και η Grb2, η οποία συνδέεται με την πρωτεϊνη son-of-sevenless (SOS) και ενεργοποιεί την οδό Ras MAPK (9). Ένζυμα όπως η τυροσινική φωσφατάση-2 που έχει SH2-περιοχή (SHP2) και κυτταροπλασματικές τυροσινικές κινάσες όπως η Fyn συνδέονται με τις IRS πρωτεΐνες. Επίσης προσδένονται στις IRS πρωτεΐνες μερικές πρωτεΐνες χωρίς SH2-περιοχές όπως η Ca2+-ΑΤΡάσες SERCA1 and 2 και το SV40 large T antigen. Όπως με τον IR, η μετάδοση του σήματος από τις IRS πρωτεΐνες ρυθμίζεται από την δράση τυροσινικών φωσφατασών. Είναι ενδιαφέρον ότι η SHP2, που προσδένεται σε δύο θέσεις φωσφοτυροσίνης του καρβοξυλικού άκρου του IRS1, απόφωσφορυλιώνει τις φωσφοτυροσίνες στις οποίες προσδένονται η PI3K και η Grb2 (7). Οι IRS πρωτεΐνες φωσφορυλιώνονται επίσης σε σερίνες μετά διέγερση από την ινσουλίνη ή από κυτταροκίνες ή ελεύθερα λιπαρά οξέα (10). Υπάρχουν περισσότερες από 70 πιθανές θέσεις σερίνης που φωσφορυλιώνονται στο IRS1. Η φωσφορυλίωση σε θέσεις σερίνης είναι αυξημένη σε καταστάσεις με αντίσταση στην ινσουλίνη και πιθανόν συμμετέχει στην παθογένεια της αντίστασης. Η φωσφορυλίωση σε θέσεις σερίνης φαίνεται ότι τροποποιεί την αλληλεπίδραση των IRS τόσο με τον IR όσο και με τις κινάσες που συνδέονται μαζί τους. Πολλές κινάσες που αλληλεπιδρούν με τις IRS πρωτεΐνες όπως, η ERK (extracellular signal-regulated kinase), η S6 κινάση και η κινάση του Ν-τελικού άκρου του c-jun (JNK) ενεργοποιούνται από την ινσουλίνη και αυτό δείχνει ότι η φωσφορυλίωση σε θέσεις σερίνης μπορεί να αντιπροσωπεύει αρνητική παλίνδρομη ρύθμιση της μετάδοσης του σήματος της ινσουλίνης. Η φωσφορυλίωση σε θέσεις σερίνης μπορεί επίσης να αντιπροσω- -77-

6 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ: 12ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - Σ ΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ πεύει ένα μηχανισμό επικοινωνίας μεταξύ συστημάτων μεταγωγής του σήματος. Έχει επίσης δειχθεί ότι η ενεργοποίηση της οδού του NF-κΒ αναστέλλει την σηματοδότηση της ινσουλίνης μέσω αύξησης της φωσφορυλίωσης του IRS1 σε θέσεις σερίνης (7). Η έκφραση των IRS πρωτεϊνών υπόκειται σε ρύθμιση. Η υπερινσουλιναιμία μειώνει τα επίπεδα των IRS1 και IRS2, αυξάνοντας τον καταβολισμό της πρώτης και μειώνοντας την σύνθεση της δεύτερης και δεδομένου ότι προκαλεί μειορύθμιση και του IR γίνεται κατάνοητό ότι δρα σε δύο επίπεδα και μειώνει την σηματοδότηση της ινσουλίνης. Επίσης οι SOCS μειώνουν την έκφραση των IRS1 και IRS2 διότι επάγουν την αποδόμηση τους μέσω της οδού της ubiquitin (11). Εικόνα 3. Εδικές δράσεις των IRS πρωτεϊνών και οι κύριες οδοί που ενεργοποιούν. SHP2: Srchomology-2 (SH2)-domain-containing tyrosine phosphatase-2, Grb2/MAPK: growth-factor-receptorbound protein-2/mitogen-activated protein kinase (Grb2/MAPK) και PI3K: phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K). Το πάχος των βελών δείχνει την ένταση του σήµατος. Μελέτες απάλειψης των IRS πρωτεϊνών έχουν δείξει ότι έχουν συμπληρωματικούς ρόλους στην σηματοδότηση της ινσουλίνης. Απάλειψη του IRS1 σε ποντίκια οδηγεί σε μειονεκτική δράση της ινσουλίνης στους μυς και μείωση της ανάπτυξης λόγω γενικευμένης αντίστασης στον IGF1. Απάλειψη του IRS2 έχει μεγαλύτερες επιπτώσεις στην σηματοδότηση της ινσουλίνης στο ήπαρ, σε ορισμένους νευρώνες και στα β-κύτταρα του παγκρέατος (12). Απάλειψη σε προ-λιποκύτταρα του IRS1 προκαλεί πρόβλημα στην διαφοροποίηση τους ενώ του IRS2 δεν επηρεάζει την διαφορο- -78-

7 Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ποίηση αλλά δεν αυξάνουν την πρόσληψη γλυκόζης μετά διέγερση με ινσουλίνη (Εικόνα 3). Επίσης μειωμένη έκφραση του IRS1 στο ήπαρ συνδυάζεται με αυξημένη έκφραση των γονιδίων που συμμετέχουν στην γλυκονεογένεση και του IRS2 με αυξημένη έκφραση των γονιδίων που συμμετέχουν στην λιπογένεση (7). Οι διαφορές αυτές φαίνεται ότι οφείλονται στο γεγονός ότι αλληλεπιδρούν με και ενεργοποιούν διαφορετικά μόρια μέσα στο κύτταρο. Οι IRS3 και IRS4 πρωτεΐνες τροποποιούν την δράση των IRS1 και IRS2 αφού δεν μπορούν να ενεργοποιήσουν στον ίδιο βαθμό την PI3K και τις MAPK και μπορεί στην πραγματικότητα να ανταγωνίζονται τις IRS1 και IRS2 όταν εκφράζονται σε υψηλά επίπεδα. Τέλος η κάθε IRS πρωτεΐνη διαφέρει από τις άλλες στην κινητική της ενεργοποίησης της και στην τοπογραφική κατανομή μέσα στο κύτταρο (7). Η κινάση της τριφωσφορικής φωσφατιδυλ-ινοσιτόλης (ΡΙ3Κ) Η ΡΙ3Κ αποτελείται από μια ρυθμιστική υπομονάδα ~85 kda και μια καταλυτική 110 kda. Η ρυθμιστική υπομονάδα απαντά σε οκτώ ισομορφές και η καταλυτική σε τρεις. Η ενεργοποίηση της καταλυτικής υπομονάδας εξαρτάται από την αλληλεπίδραση της με δύο SH2 περιοχές της ρυθμιστικής υπομονάδας. Αναστολή της ΡΙ3Κ αναστέλλει σχεδόν όλες τις μεταβολικές δράσεις της ινσουλίνης, συμπεριλαμβανομένων της πρόσληψης γλυκόζης, της σύνθεσης γλυκογόνου, της σύνθεσης λιπιδίων και της διαφοροποίησης των λιποκυττάρων, αναδεικνύοντας τον κεντρικό της ρόλο στις μεταβολικές δράσεις της ινσουλίνης (Εικόνα 3). Οι τρεις ισομορφές της p110 καταλυτικής υπομονάδας α, β και δ προέρχονται από διαφορετικά γονίδια και εμφανίζουν διαφορετική ιστική κατανομή. Η καταλυτική υπομονάδα ευρίσκεται σχεδόν πάντα συνδεδεμένη με την ρυθμιστική υπομονάδα διαφορετικά είναι ασταθής και αποδομείται (14). Η σύνδεση της με την ρυθμιστική υπομονάδα αναστέλλει επίσης με αλλοστερικό μηχανισμό την ενζυματική της δραστηριότητα μέχρι το ετεροδιμερές να προσδεθεί σε φωσφοτυροσίνη οπότε ενεργοποιείται. Γενετική απάλειψη της p110α ή της p110β ισομορφής δεν επιτρέπει την επιβίωση των εμβρύων, δείχνοντας ότι η κάθε ισομορφή έχει δικές της λειτουργίες που δεν αντιρροπούνται από τις άλλες. Η καταλυτική υπομονάδα ρυθμίζει επίσης την ίδια της την λειτουργία. Μέσω της ενδογενούς δραστηριότητας κινάσης της σερίνης που έχει φωσφορυλιώνει την ρυθμιστική p85α στην σερίνη 608, με αποτέλεσμα την μείωση της ενζυματικής δραστηριότητας του ετεροδιμερούς. Επιπλέον η PI3K μπορεί να φωσφορυλιώσει σε σερίνη το IRS1 και να μειώσει την σηματοδότηση της ινσουλίνης. Τουλάχιστον οκτώ ισομορφές της ρυθμιστικής υπομονάδας υπάρχουν οι οποίες προέρχονται από τρία γονίδια. Το Pik3r1 κωδικοποιεί το 65-75% της p85α και τις p55α and p50α ισομορφές, που προέρχονται από διαφορετικό μάτισμα του mrna. To Pik3r2 γονίδιο κωδικοποιεί για την p85β, η οποία αποτελεί περίπου το 20% της ρυθμιστικής υπομονάδας στο κύτταρο. Το Pik3r3 κωδικοποεί για την p55pik που -79-

8 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ: 12ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - Σ ΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ είναι παρόμοια στην δομή με την p55α. Η κάθε ισομορφή έχει διαφορετική ιστική κατανομή, διαφορετικό βαθμό έκφρασης, διαφορετική τοπογραφική κατανομή εντός του κυττάρου και διαφορετικούς περιφερικότερους διαβιβαστές του μηνύματος. Όλες αυτές οι διαφορές εξασφαλίζουν τις ειδικές δράσεις της κάθε ισομορφής. Εικόνα 4. ΡΙ3Κ Η κινάση της τριφωσφορικής φωσφατιδυλ-ινοσιτολης προέρχεται από τον διµερισµό διαφόρων ρυθµιστικών και καταλυτικών υποµονάδων. Η πρόσδεση του ετεροδιµερούς σε φωσφοτυροσίνες (Ρ) των IRS πρωτεϊνών οδηγεί στην παραγωγή ΡΙΡ3 από ΡΙΡ2 στην πλασµατική µεµβράνη. Πρωτεΐνες µε PH περιοχές προσδένονται στην ΡΙΡ3 και καθηλώνονται στην ίδια περιοχή και αυτό οδηγεί στην ενεργοποίηση τους. Η περίσσεια ρυθµιστικών υποµονάδων ανταγωνίζεται την πρόσδεση του ετεροδιµερούς στις IRS πρωτεΐνες και µειώνει την µετάδοση του σήµατος. Αποµόνωση του συµπλέγµατος IRS/PI3K σε περιοχές του κυττάρου που δεν συµµετέχουν στην σηµατοδότηση καθώς και η επιστράτευση ανασταλτικών πρωτεϊνών που αντιδρούν µε την p85 ρυθµιστική υποµονάδα µειώνει επίσης την µετάδοση του σήµατος. ιάσπαση της PIP3 από φωσφατάσες όπως η PTEN (phosphatase and tensin homologue) και η αρνητική ρύθµιση µέσω των JNK µειώνουν επίσης την µετάδοση του σήµατος (7). Εκτός από θετικός ρυθμιστής της λειτουργίας της PI3K, η ρυθμιστική υπομονάδα ασκεί σημαντική αρνητική ρύθμιση. Γενετική απάλειψη της αυξάνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη, ενώ υπερέκφραση της προκαλεί αντίσταση στον σκελετικό μυ και έχει συσχετισθεί με την αντίσταση στην ινσουλίνη στην παχυσαρκία στον άνθρωπο (15). Υπό κανονικές συνθήκες η ρυθμιστική υπομονάδα είναι σε περίσσεια σε σύγκριση με την καταλυτική και τις φωσφορυλιωμένες IRS πρωτεΐνες. Η μονομερής -80-

9 Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ p85 δεν είναι ενεργή καταλυτικά και ανταγωνίζεται με το διμερές p85 p110 για τις θέσεις φωσφοτυροσίνης στις IRS πρωτεΐνες. Κατά την κύηση η πλακουντιακή αυξητική ορμόνη αυξάνει την έκφραση της p85 στον σκελετικό μυ και προκαλεί αντίσταση στην ινσουλίνη (15). Αντίθετα, η μείωση της έκφρασης της ρυθμιστικής υπομονάδας βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη αφού επιτρέπει στο ετεροδιμερές να προσδεθεί στις φωσφορυλιωμένες IRS πρωτεΐνες (7). Επίσης η μονομερής p85α ειδικά μπορεί να απομονώσει το IRS1 και την συνδεδεμένη με αυτό ΡΙ3Κ σε κυτταρικές περιοχές που δεν συμμετέχουν στην σηματοδότηση. Η ΡΙ3Κ ενεργοποιεί σημαντικούς ρυθμιστές της σηματοδότησης της ινσουλίνης καταλύοντας τον σχηματισμό τριφωσφορικής-φωσφατιδυλο-ινοσιτόλης (ΡΙΡ3). Ακολουθεί μεταξύ άλλων η ενεργοποίηση της PDK1 (3-phosphoinositidedependent protein kinase 1) η οποία είναι υπεύθυνη για την ενεργοποίηση των AKT/PKB και apkcs. Η PDK1 φωσφορυλιώνει την AKT/PKB στην Thr308 και την PKCζ στην Thr410 αυξάνοντας την δραστηριότητα τους. Πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι για την πλήρη ενεργοποίηση της AKT/PKB χρειάζεται δεύτερη φωσφορυλίωση στην Ser473 την οποία κάνει το σύμπλεγμα rapamycin-insensitive companion of mtor (rictor) mammalian target of rapamycin (mtor) (13). Αρνητική ρύθμιση στο επίπεδο της PIP3 ασκείται από φωσφατάσες φωσφολιπιδίων όπως η PTEN (Εικόνα 4) και η SHIP2 (SH2-containing inositol 5 -phosphatase-2) οι οποίες αποφωσφορυλιώνουν και απενεργοποιούν την PIP3. In vivo, η απάλειψη της PTEN βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη και η απάλειψη της SHIP2 σε ποντικούς τους προστατεύει από την αντίσταση στην ινσουλίνη που προκαλεί η παχυσαρκία (7). Στόχοι της AKT/PKB Η AKT/PKB είναι σερινική/θρεονινική κινάση και ως διαβιβαστής του σήματος ευρίσκεται περιφερικότερα της ΡΙ3Κ και μεταβιβάζει τις περισσότερες από τις μεταβολικές δράσεις της ινσουλίνης μέσω φωσφορυλίωσης διαφόρων υποστρωμάτων, συμπεριλαμβανομένων κινασών, σηματοδοτικών πρωτεϊνών και μεταγραφικών παραγόντων. Έχει τρεις ισομορφές (AKT1 3) οι οποίες κωδικοποιούνται από διαφορετικά γονίδια και ρυθμίζουν διαφορετικές βιολογικές δραστηριότητες. Η AKT/PKB φωσφορυλιώνει την κινάση της συνθετάσης του γλυκογόνου-3 (GSK3) και μειώνει την δράση της επί της συνθετάσης του γλυκογόνου με αποτέλεσμα την αυξημένη σύνθεση γλυκογόνου (16). Η GSK3 φωσφορυλιώνει διάφορα άλλα υποστρώματα που συμμετέχουν σε πολλές άλλες διαδικασίες πέραν της σύνθεσης του γλυκογόνου (16). Η AKT/PKB φαίνεται να ρυθμίζει την πρόσληψη γλυκόζης μέσω φωσφορυλίωσης και αναστολής της λειτουργίας της Rab-GTPase-activating protein, AS160. Αυτό οδηγεί σε ενεργοποίηση των μικρών GTPases που συμμετέχουν στην αναδιοργάνωση του κυτταροσκελετού που απαιτείται για την μετακίνηση του GLUT4 στην πλασματική μεμβράνη. -81-

10 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ: 12ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - Σ ΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Η AKT/PKB φωσφορυλιώνει επίσης και αναστέλλει την tuberin (γνωστή επίσης ως tuberous sclerosis complex-2, TSC2) που σχηματίζει σύμπλεγμα με την hamartin (TSC1). Το σύμπλεγμα αυτό αναστέλλει τον ρυθμιστή της αύξησης mtor. Το mtor συνδέεται με το raptor και άλλες πρωτεΐνες και ρυθμίζει την πρωτεϊνική σύνθεση μέσω φωσφορυλίωσης των πρωτεϊνών p70 ribosomal protein S6 kinase και eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein-1 (17). Η AKT/PKB ρυθμίζει επίσης την γλυκονεογένεση και την λιπογένεση μέσω ελέγχου της δραστηριότητας της ομάδας των winged helix ή forkhead (FOX) μεταγραφικών παραγόντων. Η οικογένεια FOX περιλαμβάνει περισσότερα από 100 μέλη και μερικά από αυτά είναι ζωτικής σημασίας για την δράση της ινσουλίνης (18). Για παράδειγμα, το FOXO1 ενεργοποιεί στο ήπαρ τα γονίδια της γλυκονεογένεσης και αναστέλλει αυτά της λιπογένεσης και η ινσουλίνη αναστρέφει αυτές τις επιδράσεις μέσω της AKT/PKB η οποία φωσφορυλιώνει το FOXO1 στην σερίνη 256. Η AKT/ PKB φωσφορυλιώνει επίσης τον κρίσιμο ρυθμιστή του μεταβολισμού των λιπιδίων στην νηστεία FOXA2 στην θρεονίνη 156 και αναστέλλει την λειτουργία του (19). Απάλειψη της AKT1 προκαλεί καθυστέρηση στην ανάπτυξη ενώ της AKT2 αντίσταση στην ινσουλίνη και διαβήτη. Μεταλλαγή στην περιοχή της κινάσης της AKT2 έχει περιγραφεί σε μια οικογένεια και προκαλεί σοβαρού βαθμού αντίσταση στην ινσουλίνη και διαβήτη (20). Άτυπες μορφές πρωτεϊνικής κινάσης C (apkcs) Οι apkcs είναι άλλος ένας σημαντικός διαβιβαστής περιφερικά της PI3K. Φωσφορυλιώνονται και αυτές από την PDK1 και χρειάζονται την PIP3 όπως και η AKT/PKB για να ενεργοποιηθούν. Συμμετέχουν στην μετάδοση του μηνύματος για την μετακίνηση του GLUT4 και την πρόσληψη της γλυκόζης στα λιποκύτταρα και τον σκελετικό μυ (21). Μειωμένη ενεργοποίηση των apkcs έχει περιγραφεί στον σκελετικό μυ στον άνθρωπο και στα τρωκτικά. Επίσης φαίνεται ότι συμμετέχει στην ρύθμιση της σύνθεσης λιπιδίων στο ήπαρ μέσω αύξησης της έκφρασης της sterol-regulatoryelement binding protein-1c (SREBP-1c) (21). Η οδός των Ras MAPK Η οδός των Ras MAPK ενεργοποιείται μετά την πρόσδεση της Grb2 και του guanyl nucleotide-exchange factor SOS σε φωσφοτυροσίνες των πρωτεϊνών Shc και Gab1. Η πρόσδεση αυτή ενεργοποιεί την μικρή GTPase Ras και ακολουθεί η ενεργοποίηση του Raf το οποίο πυροδοτεί ένα καταρράκτη κινασών που οδηγεί στην φωσφορυλίωση σε τυροσίνες και θρεονίνες των κινασών MEK1 (MAPK και ERK kinase 1) and MEK2 και ενεργοποίηση τους. Οι ενεργοποιημένες ERKs φωσφορυλιώνουν διάφορα υποστρώματα όπως η S6 κινάση της ριβοσωματικής πρωτεΐνης p90 (p90rsk) και ο μεταγραφικός παράγων ELK1 προάγοντας έτσι την έκφραση γονιδίων. Η οδός των Ras MAPK σηματοδοτεί κυρίως για την κυτταρική αύξηση, -82-

11 Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ επιβίωση και διαφοροποίηση. Η παρουσία της ERK1 είναι απαραίτητη για την λιπογένεση. Οι ERK1 και ERK2 φαίνεται ότι ασκούν αρνητική ανάδραση στην μετάδοση του μηνύματος της ινσουλίνης μέσω φωσφορυλίωσης του IRS1 σε σερίνες. Οι Ras και οι Raf κινάσες έχουν τρεις ισομορφές η καθεμία (H-Ras, N-Ras και K-Ras) και (A-Raf, B-Raf και C-Raf ) που υφίστανται διαφορετική ρύθμιση. Όλες οι ισομορφές μπορούν να ενεργοποιήσουν την ΜΑΡΚ (7). Συμπέρασμα Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι στην μετάδοση του μηνύματος της ινσουλίνης συμμετέχει μεγάλος αριθμός πρωτεϊνών από τις οποίες αναφέρθηκαν οι πιο γνωστές και καλά μελετημένες. Εάν λάβουμε υπ όψιν ότι ο IR έχει δύο ισόμορφα και σχηματίζει υβριδικά μόρια με τον IGF1R με τον οποίο έχει μεγάλη ομολογία και ότι και ο IGF1R ενεργοποιείται από την ινσουλίνη και επίσης ότι ο κάθε υποδοχέας φωσφορυλιώνει τουλάχιστον έξι IRS πρωτεΐνες που αντιδρούν με οκτώ γνωστές ρυθμιστικές υπομονάδες της ΡΙ3Κ που συνδέονται με τρεις καταλυτικές υπομονάδες της ΡΙ3Κ και ενεργοποιούν τρείς γνωστές ισομορφές AKT/PKB, οι πιθανοί συνδυασμοί που προκύπτουν μόνο από αυτές τις σηματοδότριες πρωτεΐνες ξεπερνούν τους χίλιους. Εάν υπολογίσουμε ότι υπάρχουν και πολλές άλλες πρωτεΐνες που συμμετέχουν, καθώς επίσης διαφορές στην τοπογραφική κατανομή εντός του κυττάρου, διαφορετική ιστική έκφραση και διαφορές στην κινητική ενεργοποίησης κάθε πρωτεΐνης, η όλη διαδικασία σηματοδότησης γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκη. Από αυτά γίνεται κατανοητό γιατί η ινσουλίνη είναι ζωτικής σημασίας για το κύτταρο και γιατί συμμετέχει σε τόσες πολλές κυτταρικές λειτουργίες. Βιβλιογραφία 1. Becker, A. B. & Roth, R. A. Insulin receptor structure and function in normal and pathological conditions. Annu. Rev. Med. 41, (1990). 2. Yamaguchi, Y. et al. Functional properties of two naturally occurring isoforms of the human insulin receptor in Chinese hamster ovary cells. Endocrinology 129, (1991). 3. Leibiger, B. et al. Selective insulin signaling through A and B insulin receptors regulates transcription of insulin and glucokinase genes in pancreatic β cells. Mol. Cell 7, (2001). 4. Saltiel A & Kahn CR. Insulin signalling and the regulation of glucose and lipid metabolism. Nature 414: , White MF. IRS proteins and the common path to diabetes Am J Physiol Endocrinol Metab 283: E413 E422, Cai, D., Dhe-Paganon, S., Melendez, P. A., Lee, J. & Shoelson, S. E. Two new substrates in insulin signaling, IRS5/DOK4 and IRS6/DOK5. J. Biol. Chem. 278, (2003). 7. Taniguchi CM, Emanuelli B and Kahn CR. Critical nodes in signalling pathways: insights into insulin action. Nature 7: 85-96, Elchebly, M. et al. Increased insulin sensitivity and obesity resistance in mice lacking the protein tyrosine phosphatase-1b gene. Science 283, (1999). -83-

12 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ: 12ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - Σ ΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ 9. Virkamaki, A., Ueki, K. & Kahn, C. R. Protein protein interaction in insulin signaling and the molecular mechanisms of insulin resistance. J. Clin. Invest. 103, (1999). 10. Zick, Y. Ser/Thr phosphorylation of IRS proteins: a molecular basis for insulin resistance. Sci. STKE 2005, PE4 (2005). 11. Rui, L., Yuan, M., Frantz, D., Shoelson, S. & White, M. F. SOCS-1 and SOCS-3 block insulin signaling by ubiquitin-mediated degradation of IRS1 and IRS2. J. Biol. Chem. 277, (2002). 12. Withers, D. J. et al. Disruption of IRS-2 causes type 2 diabetes in mice. Nature 391, (1998). 13. Sarbassov, D. D., Guertin, D. A., Ali, S. M. & Sabatini, D. M. Phosphorylation and regulation of Akt/PKB by the rictor-mtor complex. Science 307, (2005). 14. Yu, J. et al. Regulation of the p85/p110 phosphatidylinositol 3 -kinase: stabilization and inhibition of the p110α catalytic subunit by the p85 regulatory subunit. Mol. Cell Biol. 18, (1998) 15. Bandyopadhyay, G. K., Yu, J. G., Ofrecio, J. & Olefsky, J. M. Increased p85/55/50 expression and decreased phosphatidylinositol 3-kinase activity in insulin-resistant human skeletal muscle. Diabetes 54, (2005). 16. Frame, S. & Cohen, P. GSK3 takes centre stage more than 20 years after its discovery. Biochem. J. 359, 1 16 (2001). 17. Harris, T. E. & Lawrence, J. C. Jr. TOR signaling. Sci. STKE 2003, RE15 (2003). 18. Tran, H., Brunet, A., Griffith, E. C. & Greenberg, M. E. The many forks in FOXO s road. Sci. STKE 2003, RE5 (2003). 19. Wolfrum, C., Asilmaz, E., Luca, E., Friedman, J. M. & Stoffel, M. Foxa2 regulates lipid metabolism and ketogenesis in the liver during fasting and in diabetes. Nature 432, (2004). 20. George, S. et al. A family with severe insulin resistance and diabetes due to a mutation in AKT2. Science 304, (2004). 21. Farese, R. V. Function and dysfunction of apkc isoforms for glucose transport in insulinsensitive and insulinresistant states. Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. 283, E1 E11 (2002). 22. Pouyssegur, J., Volmat, V. & Lenormand, P. Fidelity and spatio-temporal control in MAP kinase (ERKs) signalling. Biochem. Pharmacol. 64, (2002). -84-

Oδοί και μηχανισμοί ευκαρυωτικής μεταγωγής σήματος

Oδοί και μηχανισμοί ευκαρυωτικής μεταγωγής σήματος MOPIAKH BIOΛOΓIA ΦAPMAKEYTIKHΣ ΔIAΛEΞΕΙΣ 10-12 Oδοί και μηχανισμοί ευκαρυωτικής μεταγωγής σήματος (Πως γίνονται αντιληπτά τα μηνύματα και πως δίδονται οι απαντήσεις) Δρ. Xρήστος Παναγιωτίδης, Tµήµα Φαρµακευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Ηλιόπουλος Εργαστήριο Γενετικής, Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Ηλίας Ηλιόπουλος Εργαστήριο Γενετικής, Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Χηµική Μεταβίβαση Σήµατος Ηλίας Ηλιόπουλος Εργαστήριο Γενετικής, Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1 Η Επικοινωνία στα Ζωϊκά Κύτταρα 1. Δίκτυα εξωκυτταρικών και ενδοκυτταρικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικές ανάγκες ανοσοκυττάρων

Μεταβολικές ανάγκες ανοσοκυττάρων Μεταβολικές ανάγκες ανοσοκυττάρων Στέργιος Κατσιουγιάννης PhD Μεταδιδακτορικός συνεργάτης Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Τµήµα Επιστήµης ιαιτολογίας και ιατροφής Μεταβολισµός και Ανοσολογία Ιστορικά το καλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα επικοινωνίας Ανθρωπίνου σώματος. ενδοκρινολογικό νευρικό σύστημα

Συστήματα επικοινωνίας Ανθρωπίνου σώματος. ενδοκρινολογικό νευρικό σύστημα Κύτταρο Το κύτταρο αποτελείται από μέρη τα οποία έχουν συγκεκριμένη δομή και επιτελούν μία συγκεκριμένη λειτουργία στην όλη οργάνωση του κυττάρου. Δομή κυτταροπλασματικής μεμβράνης Συστήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Στην φυσιολογική κατάσταση τα επίπεδα σακχάρου αίματος μεταβάλλονται σε

Στην φυσιολογική κατάσταση τα επίπεδα σακχάρου αίματος μεταβάλλονται σε 07 Ρύθµιση του µεταβολισµού της γλυκόζης και των λιπιδίων στο ήπαρ ΕΥΤΥΧΙΑ Γ. ΚΟΥΚΚΟΥ Επιμελήτρια Α, Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτου & Μεταβολισμού Νοσοκομείο-Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου», Αθήνα Στην φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές µεταβίβασης του ορµονικού σήµατος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ

Γενικές αρχές µεταβίβασης του ορµονικού σήµατος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ 26 Γενικές αρχές µεταβίβασης του ορµονικού σήµατος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αλµατώδης ανάπτυξη στην διελεύκανση

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά με διαβήτη. Παρά την καλή θρέψη γινόταν προοδευτικά πιο αδύναμα και καχεκτικά Ήταν ευπαθή στις λοιμώξεις Πέθαιναν από κατακλυσμιαία οξέωση

Παιδιά με διαβήτη. Παρά την καλή θρέψη γινόταν προοδευτικά πιο αδύναμα και καχεκτικά Ήταν ευπαθή στις λοιμώξεις Πέθαιναν από κατακλυσμιαία οξέωση ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ Παιδιά με διαβήτη Παρά την καλή θρέψη γινόταν προοδευτικά πιο αδύναμα και καχεκτικά Ήταν ευπαθή στις λοιμώξεις Πέθαιναν από κατακλυσμιαία οξέωση Ιστοί στόχοι της Ινσουλίνης Η Ινσουλίνη ρυθμίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ινσουλίνη και καρδιά. Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ.

Ινσουλίνη και καρδιά. Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ. Ινσουλίνη και καρδιά Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ. Επίδραση ινσουλίνης στο ήπαρ, στους μυς και στον λιπώδη ιστό : Διατήρηση ευγλυκαιμίας Nature 2001;414:799 806 Ινσουλίνη? Λειτουργικότητα Μορφολογία Βιωσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός του γλυκογόνου. Μεταβολισμός των υδατανθράκων κατά την άσκηση. Από που προέρχεται το μυϊκό και ηπατικό γλυκογόνο;

Μεταβολισμός του γλυκογόνου. Μεταβολισμός των υδατανθράκων κατά την άσκηση. Από που προέρχεται το μυϊκό και ηπατικό γλυκογόνο; Μεταβολισμός των υδατανθράκων κατά την άσκηση Μεταβολισμός του γλυκογόνου Το γλυκογόνο είναι ο αφθονότερος υδατάνθρακας των ζώων Το γλυκογόνο αποθηκεύεται κυρίως στο ήπαρ (3-7% κατά βάρος) και στους μύες

Διαβάστε περισσότερα

BIO111 Μικροβιολογια ιαλεξη 7 Κυτταρικη Ρυθµιση

BIO111 Μικροβιολογια ιαλεξη 7 Κυτταρικη Ρυθµιση BIO111 Μικροβιολογια ιαλεξη 7 Κυτταρικη Ρυθµιση Περιεχοµενα 1. Τι σηµαινει ρυθµιζω για την κυτταρικη µηχανη? 1. Η κυτταρικη ρυθµιση ειναι πολυεπιπεδη 2. Επιπεδο Μεταγραφης-Pύθµιση έκφρασης γονιδίων-tο

Διαβάστε περισσότερα

Τα ορμονικά μόρια και η διαχείριση τους μέσα στο φυτό

Τα ορμονικά μόρια και η διαχείριση τους μέσα στο φυτό Φυσιολογία Φυτών Διαχείριση ορμονικών μορίων Τα ορμονικά μόρια και η διαχείριση τους μέσα στο φυτό Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 1 Φυσιολογία Φυτών Διαχείριση ορμονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηεξέλιξη της πολυκυτταρικότητας

Ηεξέλιξη της πολυκυτταρικότητας ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τα κύτταρα επικοινωνούν µεταξύ τους και µε το περιβάλλον προκειµένου να συντονίζουν τις λειτουργίες που απαιτούνται για την αύξηση, ανάπτυξη και λειτουργία ενός οργανισµού Η επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί Ογκογένεσης

Μηχανισμοί Ογκογένεσης ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Μηχανισμοί Ογκογένεσης Δρ. Α. ΓΑΛΑΝΗΣ agalanis@mbg.duth.gr Μηχανισμοί Ογκογένεσης Ενότητα 4. Απορρύθμιση του κυτταρικού κύκλου και

Διαβάστε περισσότερα

Ανακεφαλαιώνοντας, οι διάφορες ρυθµίσεις ώστε να µη γίνεται ταυτόχρονα και βιοσύνθεση και β-οξείδωση είναι οι ακόλουθες: Ηγλυκαγόνηκαιηεπινεφρίνη

Ανακεφαλαιώνοντας, οι διάφορες ρυθµίσεις ώστε να µη γίνεται ταυτόχρονα και βιοσύνθεση και β-οξείδωση είναι οι ακόλουθες: Ηγλυκαγόνηκαιηεπινεφρίνη Ανακεφαλαιώνοντας, οι διάφορες ρυθµίσεις ώστε να µη γίνεται ταυτόχρονα και βιοσύνθεση και β-οξείδωση είναι οι ακόλουθες: Ηγλυκαγόνηκαιηεπινεφρίνη (αδρεναλίνη) ευνοούν τη β-οξείδωση και την κινητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΙΠΟΕΙ ΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΙΠΟΕΙ ΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΙΠΟΕΙ ΩΝ Η επιβίωση των ζώντων οργανισµών οφείλεται εκτός των άλλων και στην ικανότητά τους να ρυθµίζουν την αποθήκευση και την κινητοποίηση της ενέργειας για το µεταβολισµότους.

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση των πρωτεϊνικών κινασών με βάση τα αμινοξέα-δέκτες

Ταξινόμηση των πρωτεϊνικών κινασών με βάση τα αμινοξέα-δέκτες Ser/Thr-specific Protein Kinases and Protein Phosphatases s s Ταξινόμηση των πρωτεϊνικών κινασών με βάση τα αμινοξέα-δέκτες Οι πρωτεϊνικές κινάσες Ser/Thr δημιουργούν ένα φωσφορικό εστέρα με την αλκοολική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΣΤΗΣΑΣΚΗΣΗΣΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΣΥΝ ΡΟΜΟ, ΣΤΑ ΛΙΠΙ ΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

ΟΡΟΛΟΣΤΗΣΑΣΚΗΣΗΣΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΣΥΝ ΡΟΜΟ, ΣΤΑ ΛΙΠΙ ΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΟΡΟΛΟΣΤΗΣΑΣΚΗΣΗΣΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΣΥΝ ΡΟΜΟ, ΣΤΑ ΛΙΠΙ ΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΒασίληςΜούγιος, PhD ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ http://mougios.webpages.auth.gr Μεταβολικό σύνδροµο Παθολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από:

Διαβάστε περισσότερα

Κυτταρική γήρανση των οστών. Μηχανισμοί και προοπτικές

Κυτταρική γήρανση των οστών. Μηχανισμοί και προοπτικές Κυτταρική γήρανση των οστών. Μηχανισμοί και προοπτικές Μαρία Π. Γιαβροπούλου Ενδοκρινολόγος Τμήμα κλινικής και Μοριακής Ενδοκρινολογίας ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ O ομιλητής (προσωπικά ή ως μέλος εργασιακής/ερευνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Η κυτταρική µετατόπιση των πρωτεϊνών

Η κυτταρική µετατόπιση των πρωτεϊνών 9-1 Κεφάλαιο 9 Η κυτταρική µετατόπιση των πρωτεϊνών Εισαγωγή Στο κύτταρο η έκφραση των πρωτεϊνών γίνεται από µόνο ένα τύπο ριβοσώµατος (εκτός των µιτοχονδριακών και των χλωροπλαστικών που µοιάζουν µε αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα ιάλεξης ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ - ΕΝΖΥΜΑ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ. ιαχωρισµός Αµινοξέων

Θέµατα ιάλεξης ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ - ΕΝΖΥΜΑ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ. ιαχωρισµός Αµινοξέων MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ - ΕΝΖΥΜΑ Θέµατα ιάλεξης οµή, αριθµός και διαχωρισµός των αµινοξέων Ένωση αµινοξέων µε τον πεπτιδικό δεσµό

Διαβάστε περισσότερα

10 Ενδοκρινολογικό Τμήμα Α Παθολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Λαϊκό», Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

10 Ενδοκρινολογικό Τμήμα Α Παθολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Λαϊκό», Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Σύνδροµο αντίστασης στην Ινσουλίνη εκτίµηση ευαισθησίας /αντίστασης στην ινσουλίνη in vivo στον Σακχαρώδη ιαβήτη τύπου 2 (Σ Τ2) ΦΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΕΥΑΝΘΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ-ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ 10 Ενδοκρινολογικό Τμήμα Α Παθολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη του ρόλου ανοσο-τροποποιητικής δράσεως της p38 µιτογονο-ενεργοποιηµένης κινάσης ( p38 MAPK ) Μαυρόπουλος Αθανάσιος, PhD ΕΙΣΑΓΩΓΗ-Ι H p38 MAPK ενεργοποιείται από τις ιντερλευκίνες IL-12 και IL-18

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση & Ανάπτυξη. Υπερπλασία: αύξηση του αριθµού των κυττάρων & Υπερτροφία : αύξηση του µεγέθους των κυττάρων

Αύξηση & Ανάπτυξη. Υπερπλασία: αύξηση του αριθµού των κυττάρων & Υπερτροφία : αύξηση του µεγέθους των κυττάρων Αύξηση & Ανάπτυξη Αύξηση Κυτταρική διαίρεση και καθαρή πρωτεϊνική σύνθεση & Ανάπτυξη Αύξηση διαστάσεων (ανάστηµα) Αύξηση οστών (σπονδυλική στήλη και κάτω άκρα) Αύξηση σκελετικού µυ Αύξηση σπλάχνων Υπερπλασία:

Διαβάστε περισσότερα

Κυτταρική Επικοινωνία Cell Communication

Κυτταρική Επικοινωνία Cell Communication Κυτταρική Επικοινωνία Cell Communication Κυτταρική Επικοινωνία Είναι η ικανότητα του κυττάρου να αποκρίνεται σε εξωτερικά σήματα (σήματα από το περιβάλλον του ή άλλα κύτταρα) Τα σήματα αυτά μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Ομότ. Καθηγητού κου Μαραγκουδάκη...v Πρόλογος της συγγραφέως...vii. Καμπύλες δόσης - ανταπόκρισης... 3. Μηχανισμοί δράσης των φαρμάκων 9

Πρόλογος Ομότ. Καθηγητού κου Μαραγκουδάκη...v Πρόλογος της συγγραφέως...vii. Καμπύλες δόσης - ανταπόκρισης... 3. Μηχανισμοί δράσης των φαρμάκων 9 Περιεχόμενα Πρόλογος Ομότ. Καθηγητού κου Μαραγκουδάκη...v Πρόλογος της συγγραφέως...vii Κεφάλαιο 1 2 3 4 Εισαγωγή 1 Καμπύλες δόσης - ανταπόκρισης.... 3 Μηχανισμοί δράσης των φαρμάκων 9 1 Δράση μέσω φυσικοχημικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίκτητη Ανοσιακή Απάντηση (χυμικό σκέλος) Β λεμφοκύτταρα

Επίκτητη Ανοσιακή Απάντηση (χυμικό σκέλος) Β λεμφοκύτταρα Επίκτητη Ανοσιακή Απάντηση (χυμικό σκέλος) Β λεμφοκύτταρα φυσική ή μη ειδική ανοσία δεν απαιτεί προηγούμενη έκθεση στο παθογόνο και δεν διαθέτει μνήμη. σε επίκτητη ή ειδική ανοσία χυμική ανοσία με παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν ενέργεια, για τις διάφορες λειτουργίες τους, διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Όμως οι φωτοσυνθετικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΤΣΕΖΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Βασίλης, PhD Λάρισα, 2012 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ Αποτελεί την πιο κοινή μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα: Κίνηση πρωτεινών

Μάθηµα: Κίνηση πρωτεινών Μάθηµα: Κίνηση πρωτεινών ιάλεξη 1:Σύνθεση πρωτεινών- Ριβόσωµα Κώστας Τοκατλίδης Η σύνθεση πρωτεινών απαιτεί την µετάφραση αλληλουχίας νουκλεοτιδίων σε αλληλουχία αµινοξέων Οι συνθετάσες των αµινοακυλο-trna

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1.Πώς οι κινητικές παράμετροι Κ m και K cat χρησιμεύουν για να συγκριθεί η ανακύκλωση διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 20 Η ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς

Κεφάλαιο 20 Η ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς Κεφάλαιο 20 Η ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς Πυρίνας ανθρώπινου μεσοφασικού κυττάρου στον οποίο παρατηρούμε, με ανοσοφθορισμό, τη διάστικτη κατανομή της απακετυλάσης των

Διαβάστε περισσότερα

Παθογένεση των µικροαγγειακών επιπλοκών

Παθογένεση των µικροαγγειακών επιπλοκών 32 Παθογένεση των µικροαγγειακών επιπλοκών ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑ Λέκτορας Ενδοκρινολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι μικρο- και μάκρο- αγγειακές επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη αποτελούν την κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ Μεταβολισμός της κορτιζόλης Η κορτιζόλη μεταβολίζεται στο ήπαρ. Στην συνέχεια οι μεταβολίτες συζευγνύνται με γλυκουρονιδικές και θειικές ομάδες, γίνονται υδατοδιαλυτά, εισέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ενδοκρινολογίας

Βασικές Αρχές Ενδοκρινολογίας Βασικές Αρχές Ενδοκρινολογίας Εισαγωγικό μάθημα Νικόλαος Κατσιλάμπρος Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την ιατρό και υποψήφια διδάκτορα Χρυσή Χ. Κολιάκη Η Ενδοκρινολογία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Πληροφορική Επιστημών Ζωής» Κατεύθυνση : Βιοπληροφορικής ΔΙΑΤΡΙΒΗ Για την απόκτηση ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος του λιπώδους ιστού

O ρόλος του λιπώδους ιστού 16 O ρόλος του λιπώδους ιστού Γ. ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ 1, Γ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ 2 1 Eνδοκρινολόγος, Διδάκτωρ Μεταβολισμού Πανεπιστημίου Birmingham, UK, Συνεργάτης Ενδοκρινολογικής Μονάδας, Β Μαιευτικής και Γυναικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ατυπία Υπερπλασία- Δυσπλασία. Κίττυ Παυλάκη

Ατυπία Υπερπλασία- Δυσπλασία. Κίττυ Παυλάκη Ατυπία Υπερπλασία- Δυσπλασία Κίττυ Παυλάκη Jeanne Calment Κάπνιζε µέχρι τα 117 Πέθανε στα 122 Η σωστή λειτουργία των οργανισµών απαιτεί τη δυνατότητα προσαρµογής των κυττάρων και κατά συνέπεια και των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ 2. ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ Οι όγκοι χαρακτηρίζονται από πολλαπλές αλλαγές του μεταβολισμού. Η χαρακτηριστική μεταβολική λειτουργία μπορεί να μετρηθεί in vivo με τη βοήθεια ενός ραδιοσημασμένου

Διαβάστε περισσότερα

Απαραίτητη η ύπαρξη αυξητικών παραγόντων στην G1. Αν όμως απουσιάζουν τότε το κύτταρο μπαίνει σε μία φάση γνωστή ως G 0.

Απαραίτητη η ύπαρξη αυξητικών παραγόντων στην G1. Αν όμως απουσιάζουν τότε το κύτταρο μπαίνει σε μία φάση γνωστή ως G 0. Ο κυτταρικός κύκλος είναι τυπικά διαιρεμένος σε τέσσερις φάσεις Είναι το κύτταρο αρκετά μεγάλο; Σημείο ελέγχου Σημείο ελέγχου ατράκτου Μήπως η άτρακτος είναι κατεστραμμένη ; Απαραίτητη η ύπαρξη αυξητικών

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο 1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Η σταθερά Κ w στους 25 ο C έχει τιµή 10-14 : α.

Διαβάστε περισσότερα

Εξερευνώντας τα Βιομόρια Ένζυμα: Βασικές Αρχές και Κινητική

Εξερευνώντας τα Βιομόρια Ένζυμα: Βασικές Αρχές και Κινητική Εξερευνώντας τα Βιομόρια Ένζυμα: Βασικές Αρχές και Κινητική Βιοχημεία Βιομορίων Αθήνα 2015 Γενικές Ιδιότητες Ένζυμα : Βιολογικοί Καταλύτες Τα ένζυμα είναι πρωτεϊνικά μόρια Μικρή ομάδα καταλυτικών RNA H

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της χηµειοπροστατευτικής δράσης φαινολικών ουσιών σε in vitro κυτταρικά συστήµατα.

Μελέτη της χηµειοπροστατευτικής δράσης φαινολικών ουσιών σε in vitro κυτταρικά συστήµατα. Παρουσίαση για το πρόγραµµα ΠΕΝΕΔ: «Οίνος και υγεία». 4/7/03 Μελέτη της χηµειοπροστατευτικής δράσης φαινολικών ουσιών σε in vitro κυτταρικά συστήµατα. Ψαχούλια Φαίη Εργαστήριο Γονιδιακής Ρύθµισης Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΝΗΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΦΕΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Tον ανθρώπινο µεταβολισµό το χαρακτηρίζουν δύο στάδια. Tοπρώτοείναιηκατάστασητουοργανισµούµετά

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΝΗΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΦΕΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Tον ανθρώπινο µεταβολισµό το χαρακτηρίζουν δύο στάδια. Tοπρώτοείναιηκατάστασητουοργανισµούµετά ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΝΗΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΦΕΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Tον ανθρώπινο µεταβολισµό το χαρακτηρίζουν δύο στάδια. Tοπρώτοείναιηκατάστασητουοργανισµούµετά απόκάποιογεύµα, οπότετοαίµαείναιπλούσιοσε θρεπτικές ύλες από

Διαβάστε περισσότερα

Kυτταρική Bιολογία ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ, ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ & ΔΙΑΛΟΓΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΔIAΛEΞΗ 4 (6/3/2013)

Kυτταρική Bιολογία ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ, ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ & ΔΙΑΛΟΓΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΔIAΛEΞΗ 4 (6/3/2013) Kυτταρική Bιολογία ΔIAΛEΞΗ 4 (6/3/2013) ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ, ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ & ΔΙΑΛΟΓΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ Οι λιπιδικές διπλοστιβάδες ως φραγμοί Νερό Υδρόφιλες φωσφολιπιδικές κεφαλές Φωσφολιπιδική μεμβράνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. γ Α3. α Α4. β Α5. β ΘΕΜΑ B B1. B2.

ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. γ Α3. α Α4. β Α5. β ΘΕΜΑ B B1. B2. ΘΕΜΑ Α Α1. γ (το πριμόσωμα) Α2. γ (οι υποκινητές και οι μεταγραφικοί παράγοντες κάθε γονιδίου) Α3. α (μεταφέρει ένα συγκεκριμένο αμινοξύ στο ριβόσωμα) Α4. β (αποδιάταξη των δύο συμπληρωματικών αλυσίδων)

Διαβάστε περισσότερα

Απαραίτητη η ύπαρξη αυξητικών παραγόντων στην G1. Αν όμως απουσιάζουν τότε το κύτταρο μπαίνει σε μία φάση γνωστή ως G 0.

Απαραίτητη η ύπαρξη αυξητικών παραγόντων στην G1. Αν όμως απουσιάζουν τότε το κύτταρο μπαίνει σε μία φάση γνωστή ως G 0. Ο κυτταρικός κύκλος είναι τυπικά διαιρεμένος σε τέσσερις φάσεις Είναι το κύτταρο αρκετά μεγάλο; Σημείο ελέγχου Σημείο ελέγχου ατράκτου Μήπως η άτρακτος είναι κατεστραμμένη ; Απαραίτητη η ύπαρξη αυξητικών

Διαβάστε περισσότερα

314 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΥΪΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ.

314 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΥΪΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. 314 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΥΪΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΥΪΚΗΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΧΡΟΝΙΑ Ή ΜΟΝΙΜΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΜΥΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόριος Τιμόλογος M.Med.Sc. Γενικός Διευθυντής Κέντρο Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΚΑΡΥΟ

Γρηγόριος Τιμόλογος M.Med.Sc. Γενικός Διευθυντής Κέντρο Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΚΑΡΥΟ Γρηγόριος Τιμόλογος M.Med.Sc. Γενικός Διευθυντής Κέντρο Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΚΑΡΥΟ Φαρμακογενωμική Κλϊδοσ τησ γενετικόσ Προβλϋπει την ανταπόκριςη του αςθενό ςε φαρμακευτικϋσ αγωγϋσ μελετώντασ

Διαβάστε περισσότερα

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΜΥΪΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΜΥΪΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C. MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΜΥΪΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.S Γραμμωτοί-σκελετικοί μύες Αποτελούν το 40-50% του Σ.Β. Ιστολογική

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική αναπνοή.

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική αναπνοή. 5ο ΓΕΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Μ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 2/4/2014 Β 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο ΜΕΡΟΣ Γ ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο ΜΕΡΟΣ Γ ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 3ο ΜΕΡΟΣ Γ ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ Ορίζουμε ως διαβιβαστή μια ουσία που απελευθερώνεται από έναν νευρώνα σε μια σύναψη και που επηρεάζει ένα άλλο κύτταρο, είτε έναν νευρώνα είτε ένα κύτταρο

Διαβάστε περισσότερα

regulatory mechanisms). stringency).

regulatory mechanisms). stringency). ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗ Αποτελεί µια άλλη περίπτωση ρύθµισης των γονιδίωνκαιδιακρίνεται: 1) Στην αυτόνοµη καταστολή και 2) Στηναυτόνοµηεπαγωγή. ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 1) Αυτόνοµη καταστολή: Η µεταβολική πορεία καταλήγει

Διαβάστε περισσότερα

ρευστότητα (εξασφαλίζεται µε τα φωσφολιπίδια)

ρευστότητα (εξασφαλίζεται µε τα φωσφολιπίδια) Λειτουργίες Πλασµατική µεµβράνη οριοθέτηση του κυττάρου εκλεκτική διαπερατότητα ή ηµιπερατότητα αναγνώριση και υποδοχή µηνυµάτων πρόσληψη και αποβολή ουσιών Πλασµατική µεµβράνη Ιδιότητες σταθερότητα ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επιγενετικοί παράγοντες και αύξηση σωματικού βάρους

Επιγενετικοί παράγοντες και αύξηση σωματικού βάρους Επιγενετικοί παράγοντες και αύξηση σωματικού βάρους Αναστάσιος Μόρτογλου, Ενδοκρινολόγος Δντης τομέα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτου και Μεταβολισμού Ιατρικού Κέντρου Αθηνών 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παχυσαρκίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΑΠΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΑΠΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑ 3ο ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΑΠΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Όπως συμβαίνει με τη συναπτική διαβίβαση στη νευρομυϊκή σύναψη, σε πολλές μορφές επικοινωνίας μεταξύ νευρώνων στο κεντρικό νευρικό σύστημα παρεμβαίνουν άμεσα ελεγχόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό Σύνδρομο και Άσκηση στην παιδική ηλικία: Ο Ρόλος των Αδικοπινών. Θανάσης Τζιαμούρτας ΤΕΦΑΑ Παν. Θεσσαλίας

Μεταβολικό Σύνδρομο και Άσκηση στην παιδική ηλικία: Ο Ρόλος των Αδικοπινών. Θανάσης Τζιαμούρτας ΤΕΦΑΑ Παν. Θεσσαλίας Μεταβολικό Σύνδρομο και Άσκηση στην παιδική ηλικία: Ο Ρόλος των Αδικοπινών Θανάσης Τζιαμούρτας ΤΕΦΑΑ Παν. Θεσσαλίας Μεταβολικό Σύνδρομο Δεν είναι ασθένεια αλλά ένα σύμπλεγμα από ιατρικές διαταραχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ, ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΟΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ-Ι ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ, ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΟΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ-Ι ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ, ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΟΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ-Ι ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.S Η αυξητική

Διαβάστε περισσότερα

13 o. TGF-β. 2. Ο ρόλος του TGFβ στην καρκινογένεση Επίδραση μιτογόνων παραγόντων στο σηματοδοτικό μονοπάτι του TGF β

13 o. TGF-β. 2. Ο ρόλος του TGFβ στην καρκινογένεση Επίδραση μιτογόνων παραγόντων στο σηματοδοτικό μονοπάτι του TGF β 13 o TGF-β Μεμβρανικοί υποδοχείς με εσωτερική δραστικότητα κινάσης Ser/Thr 1. Σηματοδότηση μέσω TGFβ Ωρίμανση του μορίου TGFβ Ενεργοποίηση των υποδοχέων TGFβ Οι μεταγραφικοί παράγοντες Smads Η ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλαίο 3 ο. Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί

Κεφαλαίο 3 ο. Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί Κεφαλαίο 3 ο Μεταβολισμός Ενέργεια και οργανισμοί Η ενέργεια είναι απαρέτητη σε όλους τους οργανισμούς και την εξασφαλίζουν από το περιβάλλον τους.παρόλα αυτά, συνήθως δεν μπορούν να την χρησιμοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ΕΘΟ. στην αναγέννηση. & την επανόρθωση

Ο ρόλος της ΕΘΟ. στην αναγέννηση. & την επανόρθωση Ο ρόλος της ΕΘΟ στην αναγέννηση & την επανόρθωση Νοvo E & Parola M. Fibrogenesis & Tissue Repair 2008, 1:5 Χρόνια παγκρεατίτιδα Ιστολογία παγκρεατικού καρκινώµατος Αδενοκαρκίνωµα εξ εκφορητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο ΜΕΡΟΣ Β ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΗ ΣΥΝΑΨΗ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο ΜΕΡΟΣ Β ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΑΘΗΜΑ 3ο ΜΕΡΟΣ Β ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΗ ΣΥΝΑΨΗ Η νευρομυϊκή σύναψη αποτελεί ιδιαίτερη μορφή σύναψης μεταξύ του κινητικού νευρώνα και της σκελετικής μυϊκής ίνας Είναι ορατή με το οπτικό μικροσκόπιο Στην

Διαβάστε περισσότερα

Φλοιοτρόπος ορμόνη ή Κορτικοτροπίνη (ACTH) και συγγενή πεπτίδια

Φλοιοτρόπος ορμόνη ή Κορτικοτροπίνη (ACTH) και συγγενή πεπτίδια ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ Φλοιοτρόπος ορμόνη ή Κορτικοτροπίνη (ACTH) και συγγενή πεπτίδια 39 αμινοξέα Μ.Β. 4500 προοπιομελανοκορτίνη(pomc) 1. κορτικοτροπίνη (ACTH), 2. β λιποτροφίνη (β LPH), 3. γ λιποτροφίνη (γ LPH),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ. Θανάσης Ζ. Τζιαμούρτας, Ph.D.

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ. Θανάσης Ζ. Τζιαμούρτας, Ph.D. ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ Θανάσης Ζ. Τζιαμούρτας, Ph.D. Τι είναι σακχαρώδης διαβήτης; Παθοφυσιολογική κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από αυξημένη συγκέντρωση σακχάρου στο αίμα Καμπύλη σακχάρου (75

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά Ανοσοποιητικό σύστηµα των σπονδυλωτών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά Ανοσοποιητικό σύστηµα των σπονδυλωτών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά Υπολογίζεται ότι υπάρχουν στη γη περίπου 13 εκατοµµύρια οργανισµοί εκ των οποίων τα έντοµα καλύπτουν ποσοστό που υπερβαίνει το 50% (Σχήµα 1α). Τα έντοµα διαθέτουν µεγάλη ικανότητα επιβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΕΣ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΞΕΙΕΣ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΕΣ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΤΣΑ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΒΗΤΗ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΕΤΟΞΕΩΣΗ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟ ΥΠΕΡΩΣΜΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 Το θέμα που απασχολεί το κεφάλαιο σε όλη του την έκταση είναι ο μεταβολισμός και χωρίζεται σε τέσσερις υποκατηγορίες: 3.1)Ενέργεια και οργανισμοί,

Διαβάστε περισσότερα

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ 11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ Στον ανθρώπινο οργανισμό υπάρχουν δύο είδη αδένων, οι εξωκρινείς και οι ενδοκρινείς. Οι εξωκρινείς (ιδρωτοποιοί αδένες, σμηγματογόνοι αδένες κ.ά.) εκκρίνουν το προϊόν τους στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ

ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ Γενικά Η πρόληψη των επεισοδίων οξείας απόρριψης και η μακροχρόνια διατήρηση του νεφρικού μοσχεύματος αποτελούν τους στόχους της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ - ΟΡΜΟΝΕΣ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ - ΟΡΜΟΝΕΣ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ - ΟΡΜΟΝΕΣ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΗΜΑΤΟΣ Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται οι ορµόνες µε βάση τη χηµική τους φύση. Αναφέρετε από ένα παράδειγµα Περιγράψτε πως γίνεται η επικοινωνία των κυττάρων µε µηνυµατοφόρα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της ΚΕΦ. 2 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της μεταγραφής; Διαφορές Αντιγραφή Μεταγραφή 1. Διατηρείται και μεταβιβάζεται η 1. Μεταβιβάζεται η γενετική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ» ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΝΩΛΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΕΥΗ ΡΕΜΕΔΙΑΚΗ

ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΝΩΛΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΕΥΗ ΡΕΜΕΔΙΑΚΗ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΝΩΛΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΕΥΗ ΡΕΜΕΔΙΑΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το στρες Πρώτη νευροενδοκρινολογική απάντηση Δεύτερη νευροενδοεκρινολογική απάντηση Ο υποθάλαμος Κορτιζόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1], Τρ. Διδάγγελος[1], Ι. Γιώβος[3], Δ. Καραμήτσος[1]

Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1], Τρ. Διδάγγελος[1], Ι. Γιώβος[3], Δ. Καραμήτσος[1] Ολόγοςλεπτίνης/αδιπονεκτίνης ως ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας 10ετούς καρδιαγγειακού κινδύνου σε ινσουλινοθεραπευόμενους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1],

Διαβάστε περισσότερα

1. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιομορίων

1. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιομορίων 1. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιομορίων Το αντικείμενο των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των βιομορίων καλύπτει ένα τεράστιο σύνολο περιπτώσεων με αποτελέσματα από βιολογικές, βιοχημικές και βιοφυσικές μελέτες που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΕΣΙΜΗ ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΕΣΙΜΗ ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΕΣΙΜΗ ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε μόνο ενέσιμα φάρμακα και μόνο στο σημείο που πάσχει. ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ξεκίνησε στη λογική του γιατί να μη χορηγήσω ένα αντιφλεγμονώδες

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές μεμβράνες

Βιολογικές μεμβράνες Κυτταρική οργάνωση ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ (απλή αναφορά) 4.2 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ (απλή αναφορά) 4.3 ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΟ ΣΤΟ ΕΥΚΑΡΙΩΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ (απλή αναφορά) 4.4 Η ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινο σώμα: 1200 gr Ca. 99% στα οστά και τα δόντια Το υπόλοιπο βρίσκεται στους ιστούς

Ανθρώπινο σώμα: 1200 gr Ca. 99% στα οστά και τα δόντια Το υπόλοιπο βρίσκεται στους ιστούς ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ Ανθρώπινο σώμα: 1200 gr Ca 99% στα οστά και τα δόντια Το υπόλοιπο βρίσκεται στους ιστούς ΡΟΛΟΣ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΟΥ Ca ++ Μυϊκή συστολή Συναπτική διαβίβαση Συσσώρευση αιμοπεταλίων Πήξη του αίματος

Διαβάστε περισσότερα

Διονυσία Λυμπεράτου Χημικός

Διονυσία Λυμπεράτου Χημικός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΜΠΣ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ο Ρόλος της Αντι-Οιστρογονικής Θεραπείας στο Μεταστατικό Δυναμικό των Καρκινικών Κυττάρων Μαστού Διονυσία Λυμπεράτου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ

ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ Βασίλης Μούγιος, PhD ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Παράγοντες που επηρεάζουν τις ορµονικές αποκρίσεις στην άσκηση Τύπος άσκησης Οξεία Χρόνια Προσαρµογές Αντοχής/δυναµική/αερόβια

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση της λειτουργίας των όρχεων

Ρύθµιση της λειτουργίας των όρχεων 25 Ρύθµιση της λειτουργίας των όρχεων Ι. ΗΛΙΑΣ, M. ΑΛΕΞΙΟΥ Τμήμα Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού Νοσοκομείo «Έλενα Βενιζέλου», Αθήνα ρύθμιση της λειτουργίας των όρχεων γίνεται στο επίπεδο του

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 3: Μεμβράνες - Ηλεκτρικά δυναμικά, Νευρικό & μυϊκό σύστημα Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ Τ- ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΓΟΝΙΔΙΟΥ Foxp3 ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ Τ- ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΓΟΝΙΔΙΟΥ Foxp3 ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Μονάδα Ανοσολογίας Καρκίνου, Εργαστήριο Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας Πνευμονολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηροθρόμβωση και σακχαρώδης διαβήτης. Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί

Αθηροθρόμβωση και σακχαρώδης διαβήτης. Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί 22 ο Συνέδριο ΔΕΚΕ, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2008 Αθηροθρόμβωση και σακχαρώδης διαβήτης. Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί Γεώργιος Γιαννόγλου Καθηγητής Καρδιολογίας Ο σακχαρώδης διαβήτης θεωρείται από τους σημαντικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ Α' ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Μάθημα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ημερομηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ II ΚΕΤΟΝΟΣΩΜΑΤΑ

ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ II ΚΕΤΟΝΟΣΩΜΑΤΑ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ II ΚΕΤΟΝΟΣΩΜΑΤΑ ΗΠΑΡ VLDL Ανασκόπηση μεταβολισμού λιπιδίων & λιποπρωτεϊνών ΤΡΟΦΗ ΛΙΠΩΔΗΣ ΙΣΤΟΣ ΗΠΑΡ Κυκλοφορία Χυλομικρά Λιπαρά οξέα HDL LDL VLDL ΗΠΑΡ Τριγλυκερίδια Φωσφολίπιδια

Διαβάστε περισσότερα

Interactions between diet-derived phytoestrogens and bone-related genes

Interactions between diet-derived phytoestrogens and bone-related genes Αλληλεπιδράσεις φυτο-οιστρογόνων της διατροφής με γονίδια που εμπλέκονται στον μεταβολισμό των οστών Ρωξάνη Τέντα Roxane Tenta Assistant Prof. in Human Physiology Interactions between diet-derived phytoestrogens

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πριν τις εξετάσεις. Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία

Θέματα πριν τις εξετάσεις. Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία Θέματα πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία 2013-2014 Θέματα πολλαπλής επιλογής Μετουσίωση είναι το φαινόμενο α. κατά το οποίο συνδέονται δύο αμινοξέα για τον σχηματισμό μιας πρωτεΐνης β. κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑ ΟΡΓΑΝΥΛΛΙΑ ΥΑΛΟΠΛΑΣΜΑ ΠΥΡΗΝΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΦΛΟΙΟΣ

ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑ ΟΡΓΑΝΥΛΛΙΑ ΥΑΛΟΠΛΑΣΜΑ ΠΥΡΗΝΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΦΛΟΙΟΣ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑ ΠΥΡΗΝΑ ΟΡΓΑΝΥΛΛΙΑ ΥΑΛΟΠΛΑΣΜΑ ΠΥΡΗΝΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΦΛΟΙΟΣ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ και ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ενώσεις ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ C, O, N, H, P, S, Cl,, J, Fe, Cu Άλατα των παραπάνω

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1.1. Εισαγωγή Ο ζωντανός οργανισµός έχει την ικανότητα να αντιδρά σε µεταβολές που συµβαίνουν στο περιβάλλον και στο εσωτερικό του. Οι µεταβολές αυτές ονοµάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙ ΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΒΡΥΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙ ΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΒΡΥΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρµογές στις Βασικές Ιατρικές Επιστήµες Εργαστήριο Ανατοµικής-Ιστολογίας-Εµβρυολογίας ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

οµή και λειτουργία των µεγάλων βιολογικών µορίων

οµή και λειτουργία των µεγάλων βιολογικών µορίων οµή και λειτουργία των µεγάλων βιολογικών µορίων οµή και λειτουργία των µεγάλων βιολογικών µορίων κατηγορίες υδατάνθρακες πρωτεΐνες νουκλεϊνικά οξέα λιπίδια Οι πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, νουκλεϊνικά οξέα

Διαβάστε περισσότερα

Kυτταρική Bιολογία ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΔIAΛEΞΗ 3 (7/3/2012) Δρ. Xρήστος Παναγιωτίδης, Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Kυτταρική Bιολογία ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΔIAΛEΞΗ 3 (7/3/2012) Δρ. Xρήστος Παναγιωτίδης, Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Kυτταρική Bιολογία ΔIAΛEΞΗ 3 (7/3/2012) ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ AΣ ΘYMHΘOYME Στην προηγούμενη διάλεξη μιλήσαμε για τη χημική σύσταση των κυττάρων και για τα βιολογικά πολυμερή που αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Σακχαρώδης Διαβήτης

Άσκηση και Σακχαρώδης Διαβήτης Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Σακχαρώδης Διαβήτης Συγγραφική ομάδα: Δίπλα Κωνσταντίνα, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ Σερρών, Α.Π.Θ. Ζαφειρίδης Ανδρέας, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Σερρών, Α.Π.Θ. (Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

οµή και Λειτουργία της Κυτταρικής Μεµβράνης

οµή και Λειτουργία της Κυτταρικής Μεµβράνης οµή και Λειτουργία της Κυτταρικής Μεµβράνης Αποµόνωση του κυττάρου από το περιβάλλον 10.1-membrane_fluidity.mov Λειτουργίες της κυτταρικής µεµβράνης 1. Ρυθµίζει τη διεύλευση ουσιών 2. Αναγνωρίζει χηµικά

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Εργασία Βιολογίας Καθηγητής: Πιτσιλαδής Β. Μαθητής: Μ. Νεκτάριος Τάξη: Β'2 Υλικό: Κεφάλαιο 3 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Kυτταρική$Bιολογία$ ΔIAΛEΞΗ(6! (21!&!23/3/2012)! ΣΥΝΘΕΣΗ,(ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ,( ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ(&(ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ( ΤΩΝ(ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ(

Kυτταρική$Bιολογία$ ΔIAΛEΞΗ(6! (21!&!23/3/2012)! ΣΥΝΘΕΣΗ,(ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ,( ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ(&(ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ( ΤΩΝ(ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ( Kυτταρική$Bιολογία$ ΔIAΛEΞΗ(6! (21!&!23/3/2012)! ΣΥΝΘΕΣΗ,(ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ,( ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ(&(ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ( ΤΩΝ(ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ( ( Τα(κύρια(σημεία(της(σημερινής( διάλεξης(είναι(τα(παρακάτω:( Aποκωδικοποίηση(του(mRNA,(γενετικός(κώδικας,((

Διαβάστε περισσότερα