06 Καθηγητής Παθολογίας - Ενδοκρινολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "06 Καθηγητής Παθολογίας - Ενδοκρινολογίας Πανεπιστημίου Πατρών"

Transcript

1 Μηχανισµοί διαβίβασης του µηνύµατος της ινσουλίνης Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ 06 Καθηγητής Παθολογίας - Ενδοκρινολογίας Πανεπιστημίου Πατρών Δομή του υποδοχέα της ινσουλίνης ινσουλίνη δρα μέσω διαμεμβρανικών υποδοχέων οι οποίοι αποτελούνται Η από τέσσερις υπομονάδες, δύο εξωκυττάριες (α) και δύο διαμεμβρανικές (β) με εξωκυττάρια, διαμεμβρανική και μεγάλη ενδοκυττάρια μοίρα (Εικόνα 1). Οι α-υπομονάδες συνδέονται μεταξύ τους καθώς και με τις β-υπομονάδες με δισουλφιδικές γέφυρες. Ο υποδοχέας της ινσουλίνης (IR) ανήκει στην οικογένεια των υποδοχέων που είναι τυροσινικές κινάσες, στην οποία ανήκουν επίσης ο υποδοχέας του ινσουλινοειδούς αυξητικού παράγοντα (IGF1R) καθώς και ένας ορφανός υποδοχέας γνωστός ως συγγενικός του IR (IR-related receptor, IRR) (1). Ο καθένας τους είναι προϊόν διαφορετικού γονιδίου και οι δύο υπομονάδες, α και β προέρχονται από ένα πρόδρομο πολυπεπτίδιο μονής αλυσίδας (προ-υποδοχέας) το οποίο υφίσταται ενζυματική μετατροπή σε διμερές σύμπλεγμα α-β. Δύο διμερή α-β συνδέονται με δισουλφιδικούς δεσμούς και σχηματίζουν το τετραμερές μόριο του ώριμου υποδοχέα ή μπορούν να σχηματίσουν υβριδικό σύμπλεγμα IR IGF1R με το αντίστοιχο α-β διμερές του IGF1R. Το υβριδικό τετραμερές λειτουργεί σαν πρόσθετη ισομορφή του υποδοχέα. -73-

2 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ: 12ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - Σ ΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Εικόνα 1. Υποδοχέας της ινσουλίνης: µεταγωγή του σήµατος, κύριες δράσεις της ινσουλίνης (4). Λειτουργικά ο IR συμπεριφέρεται σαν κλασσικό αλλοστερικό ένζυμο του οποίου η α-υπομονάδα αναστέλλει την ενδογενή δραστηριότητα τυροσινικής κινάσης της β-υπομοναδας. Η πρόσδεση της ινσουλίνης στην εξωκυττάρια α-υπομονάδα καθώς και η ενζυματική ή γενετική απάλειψη της α-υπομονάδας αίρει την αναστολή και επιτρέπει την αλλαγή της στερεοδομής της β-υπομονάδας η οποία αυτό-φωσφορυλιώνεται σε τυροσίνες που υπάρχουν σε συγκεκριμένες θέσεις στην ενδοκυττάρια μοίρα και αποκτά ιδιότητες κινάσης της τυροσίνης. Μετά την ενεργοποίηση της β-υπομοναδας ακολουθεί διαφωσφορυλίωση (transphosphorylation) των β-υπομονάδων η οποία μεταβάλει την στερεοδομή τους και αυξάνει ακόμη περισσότερο την δραστηριότητα της κινάσης του IR. Η α-υπομονάδα έχει δύο ισομορφές που οφείλονται σε διαφορετικό μάτισμα (splicing) του mrna του προ-υποδοχέα. Στην Α-ισομορφή απουσιάζει το εξόνιο 11 ενώ στην Β-ισομορφή υπάρχει. Οι δύο ισομορφές του υποδοχέα εμφανίζουν διαφορετική ιστική έκφραση και η Β-ισομορφή έχει μεγαλύτερη συγγένεια δέσμευσης του IGFII από την Α (2). Η Β-ισομορφή εκφράζεται κυρίως στους κλασσικούς ιστούς στόχους της ινσουλίνης ενώ η Α-ισομορφή κυριαρχεί στους εμβρυϊκούς ιστούς, στο ΚΝΣ και το αιμοποιητικό. Επιπλέον στα β-κύτταρα του παγκρέατος οι δύο ισομορφές εμφανίζουν διαφορές στην ενδοκυττάρια σηματοδότηση οι οποίες σχετίζονται με την μεταγραφή του γονιδίου της ινσουλίνης και την επιβίωση -74-

3 Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ του β-κυττάρου (3). Σοβαρού βαθμού αντίσταση στην ινσουλίνη έχουν ασθενείς με μυοτονοκή δυστροφία λόγω συσσώρευσης της Α-ισομορφής από διαταραχή στο μάτισμα του mrna (5). Ενδογενή υποστρώματα του υποδοχέα της ινσουλίνης Ο υποδοχέας ως κινάση φωσφορυλιώνει σε τυροσίνες άλλες ενδοκυττάριες πρωτεΐνες που αποτελούν υποστρώματα του IR και του IGF1R. Τουλάχιστον ένδεκα υποστρώματα έχουν περιγραφεί. Μεταξύ αυτών οι πρωτεΐνες που είναι γνωστές ως Insulin Receptor Substrates (IRS), το Gab1 (Grb2-associated binder-1), το Cbl (Cas-Br-M ecotropic retroviral transforming sequence homologue) και οι διάφορες ισομορφές της Shc (Src-homology-2-containing protein) (4-7). Εικόνα 2. οµή των IRS 1-4 πρωτεϊνών και οι πρωτεΐνες που αλληλεπιδρούν Οι IRS1-4 πρωτεΐνες έχουν μια περιοχή ομόλογη της pleckstrin (PH), μια περιοχή πρόσδεσης φωσφο-τυροσίνης (PTB) και αρκετές θέσεις φωσφορυλίωσης σε σερίνες και τυροσίνες. Απεικονίζονται οι θέσεις τυροσίνης (Y) που φωσφορυλιώνονται από τον IR και οι πρωτεΐνες που προσδένονται στις θέσεις αυτές και συμμετέχουν στην σηματοδότηση. Επίσης οι θέσεις σερίνης (S) και οι κινάσες που είναι υπεύθυνες για την φωσφορυλίωση τους. Οι γαλάζιοι κύκλοι παριστούν θέσεις θετικής ρύθμισης, ενώ οι κόκκινοι αρνητικής. -75-

4 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ: 12ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - Σ ΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Συνδυασμός των δύο χρωμάτων δείχνει θέσεις με θετική ή αρνητική ρύθμιση ανάλογα με τις συνθήκες, ενώ οι λευκοί κύκλοι θέσεις με άγνωστη επίδραση της φωσφορυλίωσης. Αρκετές πρωτεΐνες προσδένονται ή φωσφορυλιώνουν τις IRS, μεταξύ των οποίων η κινάση της τριφωσφορικής-φωσφατιδυλο-ινοσιτόλης (PI3K), η growth-factor-receptor-bound protein-2 (Grb2), η Src-homology-2 (SH2) domain-containing tyrosine phosphatase-2 (SHP2), η AKT/protein kinase B (PKB), η IκB kinase (IKK), η c-jun-n-terminal kinase (JNK), η protein kinase Cθ (PKCθ), η p70 ribosomal protein S6 kinase (p70s6k), η glycogen synthase kinase-3 β (GSK3β), η extracellular signal-regulated kinase (ERK), η Rho kinase (ROK), η mammalian target of rapamycin (mtor), η AMP-activated protein kinase (AMPK) και η salt-inducible serine/threonine kinase 2 (SIK2) (7). Έχουν περιγραφεί έξι πρωτεΐνες IRS1 έως 6, οι οποίες εμφανίζουν ομολογία ως προς την δομή και έχουν συμπληρωματικές δράσεις (Εικόνα 2). Τα IRS1 και IRS2 εκφράζονται σε πολλούς ιστούς, το IRS3 κυρίως στα λιποκύτταρα και τον εγκέφαλο και το IRS4 σε εμβρυϊκούς ιστούς και κυτταρικές σειρές. Τα IRS5 και IRS6 εμφανίζουν περιορισμένη ιστική έκφραση και ενδεχόμενα σηματοδοτική λειτουργία (6). Οι πρωτεΐνες IRS έχουν περιοχές ομόλογες της pleckstrin (PH domains) και περιοχές δέσμευσης φωσφοτυροσινών (PTB domains) κοντά στο αμινοτελικό άκρο που προσδίδουν στις IRS πρωτεΐνες μεγάλη συγγένεια σύνδεσης στον IR. Στο κέντρο του καρβοξυλικού άκρου τους οι IRS περιέχουν έως 20 θέσεις φωσφορυλίωσης σε τυροσίνες οι οποίες, μετά την φωσφορυλίωση τους από τον IR, αποτελούν σημεία πρόσδεσης ενδοκυττάριων μορίων που περιέχουν Src-homology-2 domains (SH2 περιοχές). Τα IRS δρουν ως πρωτεΐνες-αποβάθρες, όπου άλλες ενδοκυττάριες πρωτεΐνες έρχονται να προσδεθούν σε συγκεκριμένες θέσεις των φωσφορυλιωμένων υποστρωμάτων, μεταβιβάζοντας το σήμα στην συνέχεια προς διάφορες κατευθύνσεις, μέσω φωσφορυλίωσης των πρωτεϊνών που προσδένονται στα IRS αλλά και μέσω αλληλεπίδρασης της μιας πρωτεΐνης με την άλλη (5). Οι ενδοκυττάριες αυτές αλληλεπιδράσεις των πρωτεϊνών επιτρέπουν τη μετάδοση του μηνύματος από τον υποδοχέα προς διάφορες κατευθύνσεις με ενεργοποίηση διαφόρων οδών που οδηγούν στην τελική κυτταρική απάντηση η οποία μπορεί να είναι η μετανάστευση των κυστιδίων, που περιέχουν τους διαμεταφορείς γλυκόζης GLUT4, από την ενδοκυττάρια δεξαμενή στην πλασματική μεμβράνη του κυττάρου, η ενεργοποίηση της σύνθεσης γλυκογόνου και πρωτεϊνών, η λιπογένεση και η έναρξη μεταγραφής γονιδίων ή άλλες (Εικόνα 1). Η δραστηριότητα του IR υπόκειται σε αυστηρή ρύθμιση. Ο ίδιος ο προσδέτης, εν προκειμένω η ινσουλίνη προκαλεί μειορύθμιση (downregulation) του IR, μειώνει δηλαδή τον αριθμό των μορίων του IR στην πλασματική μεμβράνη του κυττάρου, μέσω ενδοκυττάρωσης και αυξημένης αποδόμησης του IR, κοινό γνώρισμα στις -76-

5 Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ περισσότερες περιπτώσεις ινσουλινοαντοχής και υπερινσουλιναιμίας, συμπεριλαμβανομένων της παχυσαρκίας και του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Η φωσφορυλίωση σε θέσεις τυροσίνης του IR και των IRS ασκεί θετική ρύθμιση ενώ η φωσφορυλίωση σε θέσεις σερίνης αρνητική ως προς την σηματοδότηση. Επίσης αρνητική ρύθμιση ασκούν τυροσινικές φωσφατάσες που απόφωσφορυλιώνουν τον IR και τα IRS σε θέσεις τυροσίνης (protein tyrosine phosphatases, PTPs). Πιο γνωστή φωσφατάση είναι η PTP1Β η οποία αποφωσφορυλιώνει σημαντικές θέσεις τυροσίνης και μειώνει την δραστηριότητα του υποδοχέα. Απάλειψη της PTP1Β αυξάνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη in vivo, μέσω αύξησης της σηματοδότησης (8). Άλλες πρωτεΐνες όπως οι καταστολείς της σηματοδότησης των κυτταροκινών [suppressor of cytokine signalling-1 (SOCS1) και SOCS3], η growth-factor-receptor-bound protein 10 (Grb10) και η plasma-cell-membrane glycoprotein-1 (PC1) προκαλούν μειορύθμιση της δραστηριότητας του υποδοχέα εμποδίζοντας μέσω αλλοστερικής δράσης την αλληλεπίδραση του IR με τις IRS πρωτεΐνες ή τροποποιούν την δραστηριότητα της κινάσης. Οι πρωτεΐνες SOCS είναι ιδιαίτερης σημασίας διότι έχει βρεθεί ότι η έκφραση τους αυξάνεται σε καταστάσεις με αντίσταση στην ινσουλίνη, όπως είναι η παχυσαρκία. Οι πιο μελετημένες SH2 πρωτεΐνες που προσδένονται στις IRS πρωτεΐνες είναι η PI3K και η Grb2, η οποία συνδέεται με την πρωτεϊνη son-of-sevenless (SOS) και ενεργοποιεί την οδό Ras MAPK (9). Ένζυμα όπως η τυροσινική φωσφατάση-2 που έχει SH2-περιοχή (SHP2) και κυτταροπλασματικές τυροσινικές κινάσες όπως η Fyn συνδέονται με τις IRS πρωτεΐνες. Επίσης προσδένονται στις IRS πρωτεΐνες μερικές πρωτεΐνες χωρίς SH2-περιοχές όπως η Ca2+-ΑΤΡάσες SERCA1 and 2 και το SV40 large T antigen. Όπως με τον IR, η μετάδοση του σήματος από τις IRS πρωτεΐνες ρυθμίζεται από την δράση τυροσινικών φωσφατασών. Είναι ενδιαφέρον ότι η SHP2, που προσδένεται σε δύο θέσεις φωσφοτυροσίνης του καρβοξυλικού άκρου του IRS1, απόφωσφορυλιώνει τις φωσφοτυροσίνες στις οποίες προσδένονται η PI3K και η Grb2 (7). Οι IRS πρωτεΐνες φωσφορυλιώνονται επίσης σε σερίνες μετά διέγερση από την ινσουλίνη ή από κυτταροκίνες ή ελεύθερα λιπαρά οξέα (10). Υπάρχουν περισσότερες από 70 πιθανές θέσεις σερίνης που φωσφορυλιώνονται στο IRS1. Η φωσφορυλίωση σε θέσεις σερίνης είναι αυξημένη σε καταστάσεις με αντίσταση στην ινσουλίνη και πιθανόν συμμετέχει στην παθογένεια της αντίστασης. Η φωσφορυλίωση σε θέσεις σερίνης φαίνεται ότι τροποποιεί την αλληλεπίδραση των IRS τόσο με τον IR όσο και με τις κινάσες που συνδέονται μαζί τους. Πολλές κινάσες που αλληλεπιδρούν με τις IRS πρωτεΐνες όπως, η ERK (extracellular signal-regulated kinase), η S6 κινάση και η κινάση του Ν-τελικού άκρου του c-jun (JNK) ενεργοποιούνται από την ινσουλίνη και αυτό δείχνει ότι η φωσφορυλίωση σε θέσεις σερίνης μπορεί να αντιπροσωπεύει αρνητική παλίνδρομη ρύθμιση της μετάδοσης του σήματος της ινσουλίνης. Η φωσφορυλίωση σε θέσεις σερίνης μπορεί επίσης να αντιπροσω- -77-

6 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ: 12ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - Σ ΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ πεύει ένα μηχανισμό επικοινωνίας μεταξύ συστημάτων μεταγωγής του σήματος. Έχει επίσης δειχθεί ότι η ενεργοποίηση της οδού του NF-κΒ αναστέλλει την σηματοδότηση της ινσουλίνης μέσω αύξησης της φωσφορυλίωσης του IRS1 σε θέσεις σερίνης (7). Η έκφραση των IRS πρωτεϊνών υπόκειται σε ρύθμιση. Η υπερινσουλιναιμία μειώνει τα επίπεδα των IRS1 και IRS2, αυξάνοντας τον καταβολισμό της πρώτης και μειώνοντας την σύνθεση της δεύτερης και δεδομένου ότι προκαλεί μειορύθμιση και του IR γίνεται κατάνοητό ότι δρα σε δύο επίπεδα και μειώνει την σηματοδότηση της ινσουλίνης. Επίσης οι SOCS μειώνουν την έκφραση των IRS1 και IRS2 διότι επάγουν την αποδόμηση τους μέσω της οδού της ubiquitin (11). Εικόνα 3. Εδικές δράσεις των IRS πρωτεϊνών και οι κύριες οδοί που ενεργοποιούν. SHP2: Srchomology-2 (SH2)-domain-containing tyrosine phosphatase-2, Grb2/MAPK: growth-factor-receptorbound protein-2/mitogen-activated protein kinase (Grb2/MAPK) και PI3K: phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K). Το πάχος των βελών δείχνει την ένταση του σήµατος. Μελέτες απάλειψης των IRS πρωτεϊνών έχουν δείξει ότι έχουν συμπληρωματικούς ρόλους στην σηματοδότηση της ινσουλίνης. Απάλειψη του IRS1 σε ποντίκια οδηγεί σε μειονεκτική δράση της ινσουλίνης στους μυς και μείωση της ανάπτυξης λόγω γενικευμένης αντίστασης στον IGF1. Απάλειψη του IRS2 έχει μεγαλύτερες επιπτώσεις στην σηματοδότηση της ινσουλίνης στο ήπαρ, σε ορισμένους νευρώνες και στα β-κύτταρα του παγκρέατος (12). Απάλειψη σε προ-λιποκύτταρα του IRS1 προκαλεί πρόβλημα στην διαφοροποίηση τους ενώ του IRS2 δεν επηρεάζει την διαφορο- -78-

7 Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ποίηση αλλά δεν αυξάνουν την πρόσληψη γλυκόζης μετά διέγερση με ινσουλίνη (Εικόνα 3). Επίσης μειωμένη έκφραση του IRS1 στο ήπαρ συνδυάζεται με αυξημένη έκφραση των γονιδίων που συμμετέχουν στην γλυκονεογένεση και του IRS2 με αυξημένη έκφραση των γονιδίων που συμμετέχουν στην λιπογένεση (7). Οι διαφορές αυτές φαίνεται ότι οφείλονται στο γεγονός ότι αλληλεπιδρούν με και ενεργοποιούν διαφορετικά μόρια μέσα στο κύτταρο. Οι IRS3 και IRS4 πρωτεΐνες τροποποιούν την δράση των IRS1 και IRS2 αφού δεν μπορούν να ενεργοποιήσουν στον ίδιο βαθμό την PI3K και τις MAPK και μπορεί στην πραγματικότητα να ανταγωνίζονται τις IRS1 και IRS2 όταν εκφράζονται σε υψηλά επίπεδα. Τέλος η κάθε IRS πρωτεΐνη διαφέρει από τις άλλες στην κινητική της ενεργοποίησης της και στην τοπογραφική κατανομή μέσα στο κύτταρο (7). Η κινάση της τριφωσφορικής φωσφατιδυλ-ινοσιτόλης (ΡΙ3Κ) Η ΡΙ3Κ αποτελείται από μια ρυθμιστική υπομονάδα ~85 kda και μια καταλυτική 110 kda. Η ρυθμιστική υπομονάδα απαντά σε οκτώ ισομορφές και η καταλυτική σε τρεις. Η ενεργοποίηση της καταλυτικής υπομονάδας εξαρτάται από την αλληλεπίδραση της με δύο SH2 περιοχές της ρυθμιστικής υπομονάδας. Αναστολή της ΡΙ3Κ αναστέλλει σχεδόν όλες τις μεταβολικές δράσεις της ινσουλίνης, συμπεριλαμβανομένων της πρόσληψης γλυκόζης, της σύνθεσης γλυκογόνου, της σύνθεσης λιπιδίων και της διαφοροποίησης των λιποκυττάρων, αναδεικνύοντας τον κεντρικό της ρόλο στις μεταβολικές δράσεις της ινσουλίνης (Εικόνα 3). Οι τρεις ισομορφές της p110 καταλυτικής υπομονάδας α, β και δ προέρχονται από διαφορετικά γονίδια και εμφανίζουν διαφορετική ιστική κατανομή. Η καταλυτική υπομονάδα ευρίσκεται σχεδόν πάντα συνδεδεμένη με την ρυθμιστική υπομονάδα διαφορετικά είναι ασταθής και αποδομείται (14). Η σύνδεση της με την ρυθμιστική υπομονάδα αναστέλλει επίσης με αλλοστερικό μηχανισμό την ενζυματική της δραστηριότητα μέχρι το ετεροδιμερές να προσδεθεί σε φωσφοτυροσίνη οπότε ενεργοποιείται. Γενετική απάλειψη της p110α ή της p110β ισομορφής δεν επιτρέπει την επιβίωση των εμβρύων, δείχνοντας ότι η κάθε ισομορφή έχει δικές της λειτουργίες που δεν αντιρροπούνται από τις άλλες. Η καταλυτική υπομονάδα ρυθμίζει επίσης την ίδια της την λειτουργία. Μέσω της ενδογενούς δραστηριότητας κινάσης της σερίνης που έχει φωσφορυλιώνει την ρυθμιστική p85α στην σερίνη 608, με αποτέλεσμα την μείωση της ενζυματικής δραστηριότητας του ετεροδιμερούς. Επιπλέον η PI3K μπορεί να φωσφορυλιώσει σε σερίνη το IRS1 και να μειώσει την σηματοδότηση της ινσουλίνης. Τουλάχιστον οκτώ ισομορφές της ρυθμιστικής υπομονάδας υπάρχουν οι οποίες προέρχονται από τρία γονίδια. Το Pik3r1 κωδικοποιεί το 65-75% της p85α και τις p55α and p50α ισομορφές, που προέρχονται από διαφορετικό μάτισμα του mrna. To Pik3r2 γονίδιο κωδικοποιεί για την p85β, η οποία αποτελεί περίπου το 20% της ρυθμιστικής υπομονάδας στο κύτταρο. Το Pik3r3 κωδικοποεί για την p55pik που -79-

8 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ: 12ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - Σ ΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ είναι παρόμοια στην δομή με την p55α. Η κάθε ισομορφή έχει διαφορετική ιστική κατανομή, διαφορετικό βαθμό έκφρασης, διαφορετική τοπογραφική κατανομή εντός του κυττάρου και διαφορετικούς περιφερικότερους διαβιβαστές του μηνύματος. Όλες αυτές οι διαφορές εξασφαλίζουν τις ειδικές δράσεις της κάθε ισομορφής. Εικόνα 4. ΡΙ3Κ Η κινάση της τριφωσφορικής φωσφατιδυλ-ινοσιτολης προέρχεται από τον διµερισµό διαφόρων ρυθµιστικών και καταλυτικών υποµονάδων. Η πρόσδεση του ετεροδιµερούς σε φωσφοτυροσίνες (Ρ) των IRS πρωτεϊνών οδηγεί στην παραγωγή ΡΙΡ3 από ΡΙΡ2 στην πλασµατική µεµβράνη. Πρωτεΐνες µε PH περιοχές προσδένονται στην ΡΙΡ3 και καθηλώνονται στην ίδια περιοχή και αυτό οδηγεί στην ενεργοποίηση τους. Η περίσσεια ρυθµιστικών υποµονάδων ανταγωνίζεται την πρόσδεση του ετεροδιµερούς στις IRS πρωτεΐνες και µειώνει την µετάδοση του σήµατος. Αποµόνωση του συµπλέγµατος IRS/PI3K σε περιοχές του κυττάρου που δεν συµµετέχουν στην σηµατοδότηση καθώς και η επιστράτευση ανασταλτικών πρωτεϊνών που αντιδρούν µε την p85 ρυθµιστική υποµονάδα µειώνει επίσης την µετάδοση του σήµατος. ιάσπαση της PIP3 από φωσφατάσες όπως η PTEN (phosphatase and tensin homologue) και η αρνητική ρύθµιση µέσω των JNK µειώνουν επίσης την µετάδοση του σήµατος (7). Εκτός από θετικός ρυθμιστής της λειτουργίας της PI3K, η ρυθμιστική υπομονάδα ασκεί σημαντική αρνητική ρύθμιση. Γενετική απάλειψη της αυξάνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη, ενώ υπερέκφραση της προκαλεί αντίσταση στον σκελετικό μυ και έχει συσχετισθεί με την αντίσταση στην ινσουλίνη στην παχυσαρκία στον άνθρωπο (15). Υπό κανονικές συνθήκες η ρυθμιστική υπομονάδα είναι σε περίσσεια σε σύγκριση με την καταλυτική και τις φωσφορυλιωμένες IRS πρωτεΐνες. Η μονομερής -80-

9 Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ p85 δεν είναι ενεργή καταλυτικά και ανταγωνίζεται με το διμερές p85 p110 για τις θέσεις φωσφοτυροσίνης στις IRS πρωτεΐνες. Κατά την κύηση η πλακουντιακή αυξητική ορμόνη αυξάνει την έκφραση της p85 στον σκελετικό μυ και προκαλεί αντίσταση στην ινσουλίνη (15). Αντίθετα, η μείωση της έκφρασης της ρυθμιστικής υπομονάδας βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη αφού επιτρέπει στο ετεροδιμερές να προσδεθεί στις φωσφορυλιωμένες IRS πρωτεΐνες (7). Επίσης η μονομερής p85α ειδικά μπορεί να απομονώσει το IRS1 και την συνδεδεμένη με αυτό ΡΙ3Κ σε κυτταρικές περιοχές που δεν συμμετέχουν στην σηματοδότηση. Η ΡΙ3Κ ενεργοποιεί σημαντικούς ρυθμιστές της σηματοδότησης της ινσουλίνης καταλύοντας τον σχηματισμό τριφωσφορικής-φωσφατιδυλο-ινοσιτόλης (ΡΙΡ3). Ακολουθεί μεταξύ άλλων η ενεργοποίηση της PDK1 (3-phosphoinositidedependent protein kinase 1) η οποία είναι υπεύθυνη για την ενεργοποίηση των AKT/PKB και apkcs. Η PDK1 φωσφορυλιώνει την AKT/PKB στην Thr308 και την PKCζ στην Thr410 αυξάνοντας την δραστηριότητα τους. Πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι για την πλήρη ενεργοποίηση της AKT/PKB χρειάζεται δεύτερη φωσφορυλίωση στην Ser473 την οποία κάνει το σύμπλεγμα rapamycin-insensitive companion of mtor (rictor) mammalian target of rapamycin (mtor) (13). Αρνητική ρύθμιση στο επίπεδο της PIP3 ασκείται από φωσφατάσες φωσφολιπιδίων όπως η PTEN (Εικόνα 4) και η SHIP2 (SH2-containing inositol 5 -phosphatase-2) οι οποίες αποφωσφορυλιώνουν και απενεργοποιούν την PIP3. In vivo, η απάλειψη της PTEN βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη και η απάλειψη της SHIP2 σε ποντικούς τους προστατεύει από την αντίσταση στην ινσουλίνη που προκαλεί η παχυσαρκία (7). Στόχοι της AKT/PKB Η AKT/PKB είναι σερινική/θρεονινική κινάση και ως διαβιβαστής του σήματος ευρίσκεται περιφερικότερα της ΡΙ3Κ και μεταβιβάζει τις περισσότερες από τις μεταβολικές δράσεις της ινσουλίνης μέσω φωσφορυλίωσης διαφόρων υποστρωμάτων, συμπεριλαμβανομένων κινασών, σηματοδοτικών πρωτεϊνών και μεταγραφικών παραγόντων. Έχει τρεις ισομορφές (AKT1 3) οι οποίες κωδικοποιούνται από διαφορετικά γονίδια και ρυθμίζουν διαφορετικές βιολογικές δραστηριότητες. Η AKT/PKB φωσφορυλιώνει την κινάση της συνθετάσης του γλυκογόνου-3 (GSK3) και μειώνει την δράση της επί της συνθετάσης του γλυκογόνου με αποτέλεσμα την αυξημένη σύνθεση γλυκογόνου (16). Η GSK3 φωσφορυλιώνει διάφορα άλλα υποστρώματα που συμμετέχουν σε πολλές άλλες διαδικασίες πέραν της σύνθεσης του γλυκογόνου (16). Η AKT/PKB φαίνεται να ρυθμίζει την πρόσληψη γλυκόζης μέσω φωσφορυλίωσης και αναστολής της λειτουργίας της Rab-GTPase-activating protein, AS160. Αυτό οδηγεί σε ενεργοποίηση των μικρών GTPases που συμμετέχουν στην αναδιοργάνωση του κυτταροσκελετού που απαιτείται για την μετακίνηση του GLUT4 στην πλασματική μεμβράνη. -81-

10 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ: 12ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - Σ ΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Η AKT/PKB φωσφορυλιώνει επίσης και αναστέλλει την tuberin (γνωστή επίσης ως tuberous sclerosis complex-2, TSC2) που σχηματίζει σύμπλεγμα με την hamartin (TSC1). Το σύμπλεγμα αυτό αναστέλλει τον ρυθμιστή της αύξησης mtor. Το mtor συνδέεται με το raptor και άλλες πρωτεΐνες και ρυθμίζει την πρωτεϊνική σύνθεση μέσω φωσφορυλίωσης των πρωτεϊνών p70 ribosomal protein S6 kinase και eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein-1 (17). Η AKT/PKB ρυθμίζει επίσης την γλυκονεογένεση και την λιπογένεση μέσω ελέγχου της δραστηριότητας της ομάδας των winged helix ή forkhead (FOX) μεταγραφικών παραγόντων. Η οικογένεια FOX περιλαμβάνει περισσότερα από 100 μέλη και μερικά από αυτά είναι ζωτικής σημασίας για την δράση της ινσουλίνης (18). Για παράδειγμα, το FOXO1 ενεργοποιεί στο ήπαρ τα γονίδια της γλυκονεογένεσης και αναστέλλει αυτά της λιπογένεσης και η ινσουλίνη αναστρέφει αυτές τις επιδράσεις μέσω της AKT/PKB η οποία φωσφορυλιώνει το FOXO1 στην σερίνη 256. Η AKT/ PKB φωσφορυλιώνει επίσης τον κρίσιμο ρυθμιστή του μεταβολισμού των λιπιδίων στην νηστεία FOXA2 στην θρεονίνη 156 και αναστέλλει την λειτουργία του (19). Απάλειψη της AKT1 προκαλεί καθυστέρηση στην ανάπτυξη ενώ της AKT2 αντίσταση στην ινσουλίνη και διαβήτη. Μεταλλαγή στην περιοχή της κινάσης της AKT2 έχει περιγραφεί σε μια οικογένεια και προκαλεί σοβαρού βαθμού αντίσταση στην ινσουλίνη και διαβήτη (20). Άτυπες μορφές πρωτεϊνικής κινάσης C (apkcs) Οι apkcs είναι άλλος ένας σημαντικός διαβιβαστής περιφερικά της PI3K. Φωσφορυλιώνονται και αυτές από την PDK1 και χρειάζονται την PIP3 όπως και η AKT/PKB για να ενεργοποιηθούν. Συμμετέχουν στην μετάδοση του μηνύματος για την μετακίνηση του GLUT4 και την πρόσληψη της γλυκόζης στα λιποκύτταρα και τον σκελετικό μυ (21). Μειωμένη ενεργοποίηση των apkcs έχει περιγραφεί στον σκελετικό μυ στον άνθρωπο και στα τρωκτικά. Επίσης φαίνεται ότι συμμετέχει στην ρύθμιση της σύνθεσης λιπιδίων στο ήπαρ μέσω αύξησης της έκφρασης της sterol-regulatoryelement binding protein-1c (SREBP-1c) (21). Η οδός των Ras MAPK Η οδός των Ras MAPK ενεργοποιείται μετά την πρόσδεση της Grb2 και του guanyl nucleotide-exchange factor SOS σε φωσφοτυροσίνες των πρωτεϊνών Shc και Gab1. Η πρόσδεση αυτή ενεργοποιεί την μικρή GTPase Ras και ακολουθεί η ενεργοποίηση του Raf το οποίο πυροδοτεί ένα καταρράκτη κινασών που οδηγεί στην φωσφορυλίωση σε τυροσίνες και θρεονίνες των κινασών MEK1 (MAPK και ERK kinase 1) and MEK2 και ενεργοποίηση τους. Οι ενεργοποιημένες ERKs φωσφορυλιώνουν διάφορα υποστρώματα όπως η S6 κινάση της ριβοσωματικής πρωτεΐνης p90 (p90rsk) και ο μεταγραφικός παράγων ELK1 προάγοντας έτσι την έκφραση γονιδίων. Η οδός των Ras MAPK σηματοδοτεί κυρίως για την κυτταρική αύξηση, -82-

11 Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ επιβίωση και διαφοροποίηση. Η παρουσία της ERK1 είναι απαραίτητη για την λιπογένεση. Οι ERK1 και ERK2 φαίνεται ότι ασκούν αρνητική ανάδραση στην μετάδοση του μηνύματος της ινσουλίνης μέσω φωσφορυλίωσης του IRS1 σε σερίνες. Οι Ras και οι Raf κινάσες έχουν τρεις ισομορφές η καθεμία (H-Ras, N-Ras και K-Ras) και (A-Raf, B-Raf και C-Raf ) που υφίστανται διαφορετική ρύθμιση. Όλες οι ισομορφές μπορούν να ενεργοποιήσουν την ΜΑΡΚ (7). Συμπέρασμα Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι στην μετάδοση του μηνύματος της ινσουλίνης συμμετέχει μεγάλος αριθμός πρωτεϊνών από τις οποίες αναφέρθηκαν οι πιο γνωστές και καλά μελετημένες. Εάν λάβουμε υπ όψιν ότι ο IR έχει δύο ισόμορφα και σχηματίζει υβριδικά μόρια με τον IGF1R με τον οποίο έχει μεγάλη ομολογία και ότι και ο IGF1R ενεργοποιείται από την ινσουλίνη και επίσης ότι ο κάθε υποδοχέας φωσφορυλιώνει τουλάχιστον έξι IRS πρωτεΐνες που αντιδρούν με οκτώ γνωστές ρυθμιστικές υπομονάδες της ΡΙ3Κ που συνδέονται με τρεις καταλυτικές υπομονάδες της ΡΙ3Κ και ενεργοποιούν τρείς γνωστές ισομορφές AKT/PKB, οι πιθανοί συνδυασμοί που προκύπτουν μόνο από αυτές τις σηματοδότριες πρωτεΐνες ξεπερνούν τους χίλιους. Εάν υπολογίσουμε ότι υπάρχουν και πολλές άλλες πρωτεΐνες που συμμετέχουν, καθώς επίσης διαφορές στην τοπογραφική κατανομή εντός του κυττάρου, διαφορετική ιστική έκφραση και διαφορές στην κινητική ενεργοποίησης κάθε πρωτεΐνης, η όλη διαδικασία σηματοδότησης γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκη. Από αυτά γίνεται κατανοητό γιατί η ινσουλίνη είναι ζωτικής σημασίας για το κύτταρο και γιατί συμμετέχει σε τόσες πολλές κυτταρικές λειτουργίες. Βιβλιογραφία 1. Becker, A. B. & Roth, R. A. Insulin receptor structure and function in normal and pathological conditions. Annu. Rev. Med. 41, (1990). 2. Yamaguchi, Y. et al. Functional properties of two naturally occurring isoforms of the human insulin receptor in Chinese hamster ovary cells. Endocrinology 129, (1991). 3. Leibiger, B. et al. Selective insulin signaling through A and B insulin receptors regulates transcription of insulin and glucokinase genes in pancreatic β cells. Mol. Cell 7, (2001). 4. Saltiel A & Kahn CR. Insulin signalling and the regulation of glucose and lipid metabolism. Nature 414: , White MF. IRS proteins and the common path to diabetes Am J Physiol Endocrinol Metab 283: E413 E422, Cai, D., Dhe-Paganon, S., Melendez, P. A., Lee, J. & Shoelson, S. E. Two new substrates in insulin signaling, IRS5/DOK4 and IRS6/DOK5. J. Biol. Chem. 278, (2003). 7. Taniguchi CM, Emanuelli B and Kahn CR. Critical nodes in signalling pathways: insights into insulin action. Nature 7: 85-96, Elchebly, M. et al. Increased insulin sensitivity and obesity resistance in mice lacking the protein tyrosine phosphatase-1b gene. Science 283, (1999). -83-

12 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ: 12ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - Σ ΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ 9. Virkamaki, A., Ueki, K. & Kahn, C. R. Protein protein interaction in insulin signaling and the molecular mechanisms of insulin resistance. J. Clin. Invest. 103, (1999). 10. Zick, Y. Ser/Thr phosphorylation of IRS proteins: a molecular basis for insulin resistance. Sci. STKE 2005, PE4 (2005). 11. Rui, L., Yuan, M., Frantz, D., Shoelson, S. & White, M. F. SOCS-1 and SOCS-3 block insulin signaling by ubiquitin-mediated degradation of IRS1 and IRS2. J. Biol. Chem. 277, (2002). 12. Withers, D. J. et al. Disruption of IRS-2 causes type 2 diabetes in mice. Nature 391, (1998). 13. Sarbassov, D. D., Guertin, D. A., Ali, S. M. & Sabatini, D. M. Phosphorylation and regulation of Akt/PKB by the rictor-mtor complex. Science 307, (2005). 14. Yu, J. et al. Regulation of the p85/p110 phosphatidylinositol 3 -kinase: stabilization and inhibition of the p110α catalytic subunit by the p85 regulatory subunit. Mol. Cell Biol. 18, (1998) 15. Bandyopadhyay, G. K., Yu, J. G., Ofrecio, J. & Olefsky, J. M. Increased p85/55/50 expression and decreased phosphatidylinositol 3-kinase activity in insulin-resistant human skeletal muscle. Diabetes 54, (2005). 16. Frame, S. & Cohen, P. GSK3 takes centre stage more than 20 years after its discovery. Biochem. J. 359, 1 16 (2001). 17. Harris, T. E. & Lawrence, J. C. Jr. TOR signaling. Sci. STKE 2003, RE15 (2003). 18. Tran, H., Brunet, A., Griffith, E. C. & Greenberg, M. E. The many forks in FOXO s road. Sci. STKE 2003, RE5 (2003). 19. Wolfrum, C., Asilmaz, E., Luca, E., Friedman, J. M. & Stoffel, M. Foxa2 regulates lipid metabolism and ketogenesis in the liver during fasting and in diabetes. Nature 432, (2004). 20. George, S. et al. A family with severe insulin resistance and diabetes due to a mutation in AKT2. Science 304, (2004). 21. Farese, R. V. Function and dysfunction of apkc isoforms for glucose transport in insulinsensitive and insulinresistant states. Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. 283, E1 E11 (2002). 22. Pouyssegur, J., Volmat, V. & Lenormand, P. Fidelity and spatio-temporal control in MAP kinase (ERKs) signalling. Biochem. Pharmacol. 64, (2002). -84-

Υποδοχείς που συνδέονται με G πρωτεΐνες Δομή και αλληλεπιδράσεις με άλλα συστήματα. Ταχύτητα και εξειδίκευση στη μεταγωγή σήματος

Υποδοχείς που συνδέονται με G πρωτεΐνες Δομή και αλληλεπιδράσεις με άλλα συστήματα. Ταχύτητα και εξειδίκευση στη μεταγωγή σήματος 5 o Υποδοχείς που συνδέονται με G πρωτεΐνες Δομή κκαι ι αλλλληλλεεπι ιδράσεει ιςς μεε άλλλλα συσττήματτα.. Ταχχύττηττα κκαι ι εεξξεει ιδίκκεευση σττη μεετταγγωγγή σήματτοςς 1. Υποδοχείς που συνδέονται

Διαβάστε περισσότερα

Απαραίτητη η ύπαρξη αυξητικών παραγόντων στην G1. Αν όμως απουσιάζουν τότε το κύτταρο μπαίνει σε μία φάση γνωστή ως G 0.

Απαραίτητη η ύπαρξη αυξητικών παραγόντων στην G1. Αν όμως απουσιάζουν τότε το κύτταρο μπαίνει σε μία φάση γνωστή ως G 0. Ο κυτταρικός κύκλος είναι τυπικά διαιρεμένος σε τέσσερις φάσεις Είναι το κύτταρο αρκετά μεγάλο; Σημείο ελέγχου Σημείο ελέγχου ατράκτου Μήπως η άτρακτος είναι κατεστραμμένη ; Απαραίτητη η ύπαρξη αυξητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΙΛΙΜΠΙΝΙΝΗΣ (SILIBININ) ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΣΤΟ IN VITRO ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ H9c2 ΚΑΡΔΙΟΜΥΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΙΛΙΜΠΙΝΙΝΗΣ (SILIBININ) ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΣΤΟ IN VITRO ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ H9c2 ΚΑΡΔΙΟΜΥΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διονυσία Λυμπεράτου Χημικός

Διονυσία Λυμπεράτου Χημικός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΜΠΣ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ο Ρόλος της Αντι-Οιστρογονικής Θεραπείας στο Μεταστατικό Δυναμικό των Καρκινικών Κυττάρων Μαστού Διονυσία Λυμπεράτου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές µεταβίβασης του ορµονικού σήµατος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ

Γενικές αρχές µεταβίβασης του ορµονικού σήµατος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ 26 Γενικές αρχές µεταβίβασης του ορµονικού σήµατος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αλµατώδης ανάπτυξη στην διελεύκανση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Σεµινάρια των υποψήφιων διδακτόρων στο µάθηµα «ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ» Τίτλος σεµιναρίου: ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο κυτταροκινών στην έναρξη ή/και εξέλιξη της ανοσολογικής συμπεριφοράς: Μελέτη του ρόλου της λεπτίνης σε θρομβωτικά μοντέλα.

Δίκτυο κυτταροκινών στην έναρξη ή/και εξέλιξη της ανοσολογικής συμπεριφοράς: Μελέτη του ρόλου της λεπτίνης σε θρομβωτικά μοντέλα. Δίκτυο κυτταροκινών στην έναρξη ή/και εξέλιξη της ανοσολογικής συμπεριφοράς: Μελέτη του ρόλου της λεπτίνης σε θρομβωτικά μοντέλα. The cytokine network in the initiation and/or proliferation of immune response:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ HB 19 ΣΤΑ HUVEC, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΥΚΛΕΟΛΙΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Γεώργιος Βασιλείου Α.Μ.

ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ HB 19 ΣΤΑ HUVEC, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΥΚΛΕΟΛΙΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Γεώργιος Βασιλείου Α.Μ. 1 ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ HB 19 ΣΤΑ HUVEC, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΥΚΛΕΟΛΙΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεώργιος Βασιλείου Α.Μ.: 2585 Πάτρα, Ιούλιος 2012 2 Ο επιβλέπων καθηγητής/ Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Υποδοχείς της οικογενείας HER και καρκίνος

Υποδοχείς της οικογενείας HER και καρκίνος 196 βημα Kλινικησ Oγκολογιασ Τόμος 6, Τεύχος 4, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2007 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣH Υποδοχείς της οικογενείας HER και καρκίνος Π. Κουντουράκης, Α. Αρδαβάνης, Γ. Ρηγάτος 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι κυτταρικοί υποδοχείς

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΟΥΚΡΑΣΗΣ-ΙΣΟΜΑΛΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΤΟΚΙΝΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΦΑΣΗΣ IN VITRO, ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩ Η ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ IN VIVO

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΟΥΚΡΑΣΗΣ-ΙΣΟΜΑΛΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΤΟΚΙΝΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΦΑΣΗΣ IN VITRO, ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩ Η ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ IN VIVO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ - ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΟΥΚΡΑΣΗΣ-ΙΣΟΜΑΛΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΤΟΚΙΝΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14ο Πυρηνικοί υποδοχείς 1. Προσδέτες των πυρηνικών υποδοχέων

14ο Πυρηνικοί υποδοχείς 1. Προσδέτες των πυρηνικών υποδοχέων 14 ο Πυρηνικοί υποδοχείς 1. Προσδέτες των πυρηνικών υποδοχέων Σχηματισμός και έκκριση ορμονών Διαθεσιμότητα των ορμονών στο κυτταρόπλασμα Τροποποιήσεις της ορμόνης στον ιστό-στόχο 2. Αρχές της σηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ www.ere.gr Ελληνική ρευματολογία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τόμος 22 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2012 Τεύχος 2 4654 ΚΩΔ.ΕΝΤΥΠΟΥ 3697 - ISSN 1105-6452 ENTYΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δραστικών μορφών οξυγόνου στην κυτταρική επιβίωση και απόπτωση

Ο ρόλος των δραστικών μορφών οξυγόνου στην κυτταρική επιβίωση και απόπτωση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μοριακή Φαρμακολογία - Κλινική Φαρμακευτική Διπλωματική εργασία με τίτλο: Ο ρόλος των δραστικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενετική μελέτη της παχυσαρκίας

Γενετική μελέτη της παχυσαρκίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Γενετική μελέτη της παχυσαρκίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ευθυμία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16. Ο κυτταρικός κύκλος

Κεφάλαιο 16. Ο κυτταρικός κύκλος Κεφάλαιο 16 Ο κυτταρικός κύκλος 16.1 Ο κυτταρικός κύκλος των ευκαρυωτών 16.2 Ρυθμιστές της προόδου του κυτταρικού κύκλου 16.3 Τα γεγονότα της φάσης M 16.4 Μείωση και γονιμοποίηση ΠΕΙΡΑΜΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ Η ανακάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία Πρότυπα έκφρασης των ισομορφών του υποδοχέα της λεπτίνης (OB-R) και άμεσες in vitro επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝ ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Θ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝ ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Θ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝ ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Θ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ Η ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΙΠΩ ΟΥΣ ΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΣ ME Brucella

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΣ ME Brucella ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΙΝΙΚΕΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικός χαρακτηρισμός πρωτεϊνών φαρμακευτικού ενδιαφέροντος

Δομικός χαρακτηρισμός πρωτεϊνών φαρμακευτικού ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Δομικός χαρακτηρισμός πρωτεϊνών φαρμακευτικού ενδιαφέροντος Μεταπτυχιακή εργασία Γιαννοπούλου Ευδοκία- Αναστασία, Α.Μ. 473 Οκτώβριος 2012 1 Ευχαριστίες: Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 6 ο - Άρθρο 10 ο - ΒΙΒΛΙΟ

Τεύχος 6 ο - Άρθρο 10 ο - ΒΙΒΛΙΟ Τεύχος 6 ο - Άρθρο 10 ο - ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER Τσίντου Μαγδαληνή* Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. *Editor in Chief, reviewer, webmaster. Εκχωρήθηκε στην Advances

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί ογκογένεσης

Μηχανισμοί ογκογένεσης Μηχανισμοί ογκογένεσης Κ. Ε. Σέκερης Ομοτ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Ινστιτούτου Βιολογικών Ερευνών & Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών σημαντική πρόοδος της Βιοϊατρικής και οι ευεργετικές

Διαβάστε περισσότερα

Παθογενετικοί και παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί για την εμφάνιση της νυκτερινής παροξυντικής αιμοσφαιρινουρίας

Παθογενετικοί και παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί για την εμφάνιση της νυκτερινής παροξυντικής αιμοσφαιρινουρίας ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(2):206-229 Παθογενετικοί και παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί για την εμφάνιση της νυκτερινής παροξυντικής αιμοσφαιρινουρίας Η νυκτερινή παροξυντική αιμοσφαιρινουρία

Διαβάστε περισσότερα

09 Ενδοκρινολόγος Διευθυντής Τμήματος Κλιμακτηρίου - Οστεοπόρωσης, «Ιατρικό Αθηνών»

09 Ενδοκρινολόγος Διευθυντής Τμήματος Κλιμακτηρίου - Οστεοπόρωσης, «Ιατρικό Αθηνών» ιαταραχές στη λειτουργία των β-κυττάρων & των Παγκρεατικών Νησιδίων στον Σακχαρώδη ιαβήτη τύπου 2 Ν. ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΣ 09 Ενδοκρινολόγος Διευθυντής Τμήματος Κλιμακτηρίου - Οστεοπόρωσης, «Ιατρικό Αθηνών» Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Διήθηση και μετάσταση στον καρκίνο

Διήθηση και μετάσταση στον καρκίνο 48 Δελτ Α' Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 56, 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Διήθηση και μετάσταση στον καρκίνο Φ. Tζωρτζάτου-Σταθοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διήθηση και μετάσταση στον καρκίνο είναι τα πλέον σοβαρά γεγονότα του καρκίνου.

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 6 ο - Άρθρο 6 ο

Τεύχος 6 ο - Άρθρο 6 ο Τεύχος 6 ο - Άρθρο 6 ο Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΛΕΠΤΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ALZHEIMER ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Τσίντου Μαγδαληνή* Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. *Editor in Chief, reviewer,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1. A. Λάθος: Η φλοιεπινεφριδιοτρόπος ορμόνη παράγεται στα φλοιοτρόπα κύτταρα της αδενοϋπόφυσης.

Θέμα 1. A. Λάθος: Η φλοιεπινεφριδιοτρόπος ορμόνη παράγεται στα φλοιοτρόπα κύτταρα της αδενοϋπόφυσης. Θέμα 1 A. Λάθος: Η φλοιεπινεφριδιοτρόπος ορμόνη παράγεται στα φλοιοτρόπα κύτταρα της αδενοϋπόφυσης. Ο πρόσθιος λοβός της υπόφυσης ή αδενοϋπόφυση αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του συνόλου του υποφυσιαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ. Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α PNEUMON ΠΝΕΥΜΩN. Αρθρα Συνταξης. Ανασκοπησεις

ΠΝΕΥΜΩΝ. Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α PNEUMON ΠΝΕΥΜΩN. Αρθρα Συνταξης. Ανασκοπησεις 113 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟNOΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GREEK BRONCHOLOGIC SOCIETY PNEUMON QUARTERLY MEDICAL JOURNAL HELLENIC THORACIC SOCIETY Π ε ρ ι ε χ ό μ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΜΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «Μελέτη του νευροπροστατευτικού νευροστεροειδούς BNN 50 σε φυσιολογικούς και παρκινσονικούς (weaver) μύες σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακή βάση ακανθοκυτταρικού καρκινώματος κεφαλής τραχήλου Διαγνωστικές, προγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές

Μοριακή βάση ακανθοκυτταρικού καρκινώματος κεφαλής τραχήλου Διαγνωστικές, προγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Μοριακή βάση ακανθοκυτταρικού καρκινώματος κεφαλής τραχήλου Διαγνωστικές, προγνωστικές και

Διαβάστε περισσότερα