EDITORIAL. Ασφαλής Μετάβαση!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EDITORIAL. Ασφαλής Μετάβαση!"

Transcript

1

2

3 EDITORIAL Ασφαλής Μετάβαση! τ ο καλοκαίρι μας αποχαιρέτησε και φέτος, με τις ζέστες να υποχωρούν και να μας σπρώχνουν μακριά από τις παραλίες και τις διακοπές να μας γεμίζουν το μυαλό με εικόνες και όμορφες στιγμές, προσφέροντας την χαλάρωση και αναζωογόνηση που είχαμε ανάγκη. Μία περίοδος που οι έγνοιες και το άγχος δείχνουν να μας αφήνουν λίγο χώρο, η φύση και τα ταξίδια να μας γεμίζουν αρώματα και εικόνες, οι φωνές των αγαπημένων μας προσώπων να αντηχούν ευχάριστα δίπλα μας και η επαναφορά στο περιβάλλον εργασίας και την καθημερινότητα να έρχονται στο μυαλό μας τις τελευταίες δυοτρείς ημέρες πριν την επιστροφή μας. Επιστροφή που θα μας βρει αντιμέτωπους με μία ακόμα αλλαγή στο περιβάλλον εργασίας. Ανέκαθεν αυτή η περίοδος ήταν από τις πλέον επικίνδυνες. Λίγο η χαλάρωση των διακοπών, λίγο η εύθυμη διάθεση ανάμεσα στους συναδέλφους που μπορεί να μας αποσπάσει την προσοχή, λίγο το ένα, λίγο το άλλο... Το ατύχημα όμως δεν πάει διακοπές! Είναι εκεί και μας περιμένει να κάνουμε το λάθος! Πρέπει να αναλογιστούμε πως αυτή είναι η περίοδος που τα καιρικά φαινόμενα αρχίζουν να γίνονται καθημερινό φαινόμενο στη χώρα μας. Γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους εμπλεκομένους με τις πτήσεις. Ένα φρεσκάρισμα στις γνώσεις των διαδικασίων ΠΔΟ, των διαδικασίων ανάγκης μέσα σε καιρό, των ενεργειών στην περίπτωση απώλειας αρχηγού εντός νεφών, θα πρέπει να τριγυρίζουν στο μυαλό των Ιπταμένων με γνώμονα ότι οι γνώσεις αυτές είναι που σας καθιστούν ολοκληρωμένους επαγγελματίες αφού μέσα σε αυτές εμπεριέχεται και η ασφάλεια. Ο καιρός αλλάζει! Διαθέστε λίγα λεπτά στην προετοιμασία σας για μία αναλυτική μετεωρολογική ενημέρωση. Γνωρίζοντας από πριν τι θα αντιμετωπίσετε σας δίνει το πλεονέκτημα απέναντι σε μία δύσκολή στιγμή στον αέρα. Είτε για την αποφυγή ή και την αντιμετώπιση της καθώς θα είστε προετοιμασμένοι. Ακόμη και μία ξαφνική αλλαγή του καιρού δεν θα είναι ικανή να σας αιφνιδιάσει ακόμα και αν αυτή είναι μία καταιγίδα στον χώρο του αεροδρομίου. Διαδικασίες Π/Γ, εναλλακτικά αεροδρόμια, ή και όρια σε βρεγμένο διάδρομο. Άλλωστε αυτές οι καταιγίδες συνήθως δεν ξεπερνούν σε διάρκεια τα 10 με 15 λεπτά αυτή την περίοδο. Και δεν ξεχνάμε βέβαια να διατηρούμε μία καλή φυσική κατάσταση! Η κοιλίτσα που εμφανίστηκε από την χαλάρωση της περιόδου των διακοπών δεν έχει θέση στο πιλοτήριο Οι πτήσεις απαιτούν και την αυξημένη προσοχή στην προετοιμασία του αεροσκάφους. Όσοι εργάζονται στο έδαφος θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις εργασίες όταν ο καιρός γύρω τους αλλάζει. Το αεροσκάφος που θα παραδοθεί για πτήση είναι άγνωστο τι συνθήκες μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσει οπότε θα πρέπει να είναι αξιόπλοο και ασφαλές και για το προσωπικό εδάφους και για τον ιπτάμενο που θα το παραλάβει. Η ανάγκη εγρήγορσης και επιστροφής στα βασικά δεν αφήνει κανέναν απ έξω! Η Ασφάλεια Πτήσεων είναι μία αλυσίδα που κάθε κρίκος έχει την δική του μεγάλη σημασία. Ο Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας, το GCA, ο υπεύθυνος στα Barriers, ο ηλεκτρολόγος, ο εφοδιαστής. Όλοι είμαστε μέρος αυτής της αλυσίδας και γνωρίζουμε πως η δική μας θετική συμβολή είναι ικανή να προλάβει ένα ατύχημα. Ο καθένας από εμάς στον τομέα του μπορεί να δείξει τον επαγγελματισμό του και να κάνει αυτό που πρέπει, σε αυτή τη διαρκώς μεταβαλλόμενη περίοδο. Η μετάβαση είναι απλή και εύκολη όταν είμαστε όλοι προετοιμασμένοι και κρατάμε το επίπεδο ψηλά, με γνώμονα την μέγιστη απόδοση μας με την απαιτούμενη ασφάλεια ΓΕΑ/ΚΕΑΠΕ Β 2013 η πτήση 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 207 Β 2013 Editorial λίγα λόγια απο την σύνταξη. 3 Αεροπορικά Ατυχήματα Αεροπορικά Ατυχήματα Ατυχήματα πολεμικών αεροποριών απο όλο τον κόσμο 6 Δραστηριότητες KEΑΠΕ Δραστηριότητες Του Κέντρου Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους. 14 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Των Ανθσγων (Ι) Ντίνη Β. και Μουσταφέρη Μ. Επιμέλεια: Επγος (ΜΑ) Ν.Καρανίκας 16 ΥΠΝΟΣ και διαταραχές Του Σμία (ΟΤΑΦ) Καπλαντζή Γιάννη 22 4 η πτήση Β 2013

5 ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πτήσεων και Εδάφους 111 ΠΜ / Μοίρα Μεταφορών 29 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Τευχός 207 / Β 2013 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΗΘΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Τηλ.: Fax: EJECT EJECT EJECT ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Απο το αρχείο της ΠΤΗΣΗΣ 32 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΕΑΠΕ Σμχος (Ι) Δ.Κανέλλος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΑ Σμχος (Ι) Χ.Βαλαρούτσος ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Σμιας (ΟΤΑΦ) Γιάννης Καπλαντζής ιάκριση Ασφάλειας Πτήσεων & Εδάφους ΖΕΣΤΗ Γνωρίζοντας την θερμοπληξία Απο το αρχείο της ΠΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ Του Ανθστη (ΤΜΜ) Νικάκη Σ. Διακρίσεις Διακρίσεις προσωπικού που με τις ενέργειες τους συμβάλλουν στην ασφάλεια πτήσεων και εδάφους ΕΚΤΥΠΩΣΗ Υπηρεσία Αεροπορικών Εκδόσεων «Ç ÐÔÇÓÇ» åßíáé õðçñåóéáêü ðåñéïäéêü êáé ãé' áõôü ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç áíáôýðùóç Þ ç åêìåôüëëåõóç ïëüêëçñïõ Þ ìýñïõò ôùí ðåñéå ïìýíùí áðü ðáñüãïíôåò îýíïõò ðñïò ôéò íïðëåò ÄõíÜìåéò. Óôï ðåñéïäéêü äçìïóéåýïíôáé Üñèñá, ðëçñïöïñßåò, ðñïóùðéêýò åìðåéñßåò, ãíþóåéò êáé éäýåò ôùí óõíåñãáôþí, ãéá åíçìýñùóç, ðñïâëçìáôéóìü êáé åðéìüñöùóç, ìå èýìáôá ÁóöÜëåéáò ÐôÞóåùí êáé ÅäÜöïõò. Ôï ðåñéå üìåíï ôùí Üñèñùí áðç åß ôéò áðüøåéò ôïõ óõããñáöýá, ï ïðïßïò åßíáé êáé ï õðåýèõíïò ãéá ôï ðåñéå üìåíï ôçò åñãáóßáò ôïõ. Ãßíïíôáé äåêôýò êñßóåéò ãéá äçìïóéåýìáôá ôïõ ðåñéïäéêïý. ¼ëá ôá èýìáôá åßíáé ÁÄÉÁÂÁÈÌÇÔÁ. Ôá Üñèñá áðïóôýëëïíôáé óôï ÃÅÁ/ΚΕΑΠΕ/ÄΕΑ/2, ãéá ôï ðåñéïäéêü «Ç ÐÔÇÓÇ». ÐñÝðåé íá åßíáé óå Ýíôõðç êáé øçöéáêþ ìïñöþ êáé íá óõíïäåýïíôáé, áðü óýíôïìï âéïãñáöéêü ôïõ óõããñáöýá, öùôïãñáößåò, ó Ýäéá, slides Þ óêßôóá êëð. óå øçöéáêþ ìïñöþ. Ôá èýìáôá ðñïò äçìïóßåõóç åðéëýãïíôáé áðü åéäéêþ åðéôñïðþ. Ï õðåýèõíïò ôçò Ýêäïóçò äéáôçñåß ôï äéêáßùìá íá åðéöýñåé êüèå áëëáãþ ðïõ êñßíåé áíáãêáßá ãéá ôçí êáëýôåñç ðáñïõóßáóç. Η έκδοση είναι τετραμηνιαία. Οé áðïäýêôåò êáé ï áñéèìüò ôùí áíôéôýðùí, ðïõ äéáíýìïíôáé, êáèïñßæïíôáé ìå ÄéáôáãÞ ôïõ ÃÅÁ / ΚΕÁÐÅ. Β 2013 η πτήση 5

6 Αεροπορικά Ατυχήματα Ελλάδα, 13 Μαΐου 2013 Στις και ώρα 08:50, σε Α/Φ Τ-41D της Σ.Ι./360Μ.Α.Ε. κατά τη φάση αναμονής στην περιοχή Ωρωπού για εκπαιδευτική προσέγγιση στο Α/Δ της 114ΠΜ και σε ύψος 2000ft, ο κυβερνήτης αντελήφθη θόρυβο προερχόμενο από τον Α-Κ και ακολουθούμενο από πτώση στροφών. Στη συνέχεια συνέβη ακούσια κράτηση του Α-Κ, ο οποίος δεν επανεκκίνησε, παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες. Ο Ιπτάμενος κατεύθυνε το Α/Φ σε ελαιώνα για να επιχειρήσει αναγκαστική Π/Γ και κατά την επαφή του με το έδαφος ανετράπη με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του και την πρόκληση σοβαρών ζημιών στο Α/Φ. Αργεντινή, 14 Φεβρουαρίου 2013 Αεροσκάφος OA-4AR Fightinghawk της Πολεμικής Αεροπορίας της Αργεντινής συνετρίβη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες κατά την διάρκεια προσγείωσης στην αεροπορική βάση Aragones. Και οι δύο πιλότοι χρησιμοποίησαν επιτυχώς τα εκτινασσόμενα καθίσματα και περισυνελλέγησαν με ελαφρά τραύματα. Το αεροσκάφος λάμβανε μέρος στην επιχείρηση Northern Shield για την καταπολέμηση της εισαγωγής ναρκωτικών στη χώρα. Υεμένη, 19 Φεβρουαρίου 2013 Αεροσκάφος Sukhoi Su-22 της Πολεμικής Αεροπορίας της Υεμένης συνετρίβη μετά την εγκατάλειψη του από τον ιπτάμενο, σε κτίριο κοντά στην πλατεία Change στην περιοχή Sanaa. Δώδεκα κάτοικοι έχασαν την ζωή τους καθώς στο κτίριο στεγάζονταν οικίες και καταστήματα. Έρευνες διεξάγονται για τα αίτια της πτώσης του αεροσκάφους. Ινδία, 19 Φεβρουαρίου 2013 Αεροσκάφος Sukhoi Su-30MKI Flanker-H της Ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας κατέπεσε κατά τη διάρκεια νυχτερινής εκπαιδευτικής πτήσης στην περιοχή Pokhran της επαρχίας Jaisalmer. Οι δυο πιλότοι που επέβαιναν στο αεροσκάφος περισυνελλέγησαν χωρίς τραυματισμούς, καθώς το εγκατέλειψαν επιτυχώς πριν τη συντριβή του. Έρευνες διεξάγονται για τα αίτια της πτώσης του αεροσκάφους. Ταϊλάνδη, 20 Φεβρουαρίου 2013 Eλικόπτερο τύπου CH-46E Sea Knight, του Αμερικάνικου Σώματος Πεζοναυτών που συμμετείχε στην άσκηση Cobra Gold, μετά την απονήωση του από αμφίβιο σκάφος προέβη σε αναγκαστική προσγείωση σε δασική περιοχή στην επαρχία Phitsanulok. Το ελικόπτερο καταστράφηκε και από τους έξι επιβαίνοντες σε αυτό, οι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά. 6 η πτήση B 2013

7 Έρευνες διεξάγονται για τα αίτια που οδήγησαν στην πτώση. Κολομβία, 24 Φεβρουαρίου 2013 Ελικόπτερο Sikorsky UH-60L Halcon της Κολομβιανής Πολεμικής Αεροπορίας κατέπεσε κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατά ανταρτών στην περιοχή Vistahermosa. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ξέσπασε φωτιά που ανάγκασε το πλήρωμα του να προβεί σε αναγκαστική προσγείωση, αλλά στη συνέχεια εξερράγη καθώς χτύπησε σε νάρκη με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι τέσσερις επιβαίνοντες σε αυτό. Κολομβία, 25 Φεβρουαρίου 2013 Ελικόπτερο τύπου Mil Mi-17 της Κολομβιανής Αεροπορίας συνετρίβη κατά τη διάρκεια αποστολής υποστήριξης στην περιοχή San Juan de Sumabaz λόγω ισχυρών ανέμων. Και οι οκτώ επιβαίνοντες σε αυτό περισυνελλέγησαν χωρίς σοβαρά τραύματα. Το ελικόπτερο καταστράφηκε ολοσχερώς. Γερμανία, 04 Μαρτίου 2013 Ελικόπτερο Eurocopter UHT Tiger της Γερμανικής Αεροπορίας κατέπεσε κοντά στην λίμνη Plansee στην επαρχία Ettal. Αμέσως μετά την πτώση του τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς. Και οι δύο πιλότοι κατάφεραν να το εγκαταλείψουν εγκαίρως. Ειδική επιτροπή έχει συσταθεί για τη διερεύνηση του ατυχήματος. Ινδία, 05 Μαρτίου 2013 Ελικόπτερο Chetak SA 316B Alouette III του Ινδικού Ναυτικού κατέπεσε κοντά στο λιμάνι του Vishakhapatnam από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Από τους τέσσερις επιβαίνοντες σε αυτό, οι δύο περισυνελλέγησαν άμεσα από τις ομάδες έρευνας και διάσωσης ενώ δύο αγνοούνται. Ρουμανία, 07 Μαρτίου 2013 Ελικόπτερο IAR 330 SOCAT Puma συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης και ενώ βρισκόταν σε σχηματισμό με άλλα ελικόπτερα του ιδίου τύπου. Από τους πέντε επιβαίνοντες σε αυτό έχασαν τη ζωή τους δύο στρατιώτες. Οι πιλότοι με έναν ακόμα στρατιώτη τραυματίστηκαν ελαφρά. Έρευνες διεξάγονται για τα αίτια του δυστυχήματος. Η.Π.Α., 11 Μαρτίου 2013 Αεροσκάφος Grumman EA-6B Prowler του Αμερικανικού Ναυτικού συνετρίβη στην επαρχία Lincoln κοντά στην πόλη Harrington κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Και οι τρείς επιβαίνοντες σε αυτό περισυνελλέγησαν από τα σωστικά συνεργεία με σοβαρά τραύματα και υπέκυψαν μετά την μεταφορά τους στο νοσοκομείο. Ειδική επιτροπή έχει συσταθεί για την διερεύνηση του δυστυχήματος. Αφγανιστάν, 11 Μαρτίου 2013 Πέντε Αμερικανοί στρατιώτες, πλήρωμα ενός Sikorsky UH-60 Black Hawk της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, έχασαν τη ζωή τους όταν αυτό συνετρίβη λόγω κακών καιρικών συνθηκών. Το ελικόπτερο εκτελούσε νυχτερινή εκπαιδευτική πτήση, στην περιοχή Daman του Αφγανιστάν. Ισραήλ, 12 Μαρτίου 2013 Ελικόπτερο Bell AH-1 Cobra της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, συνετρίβη κάτω από αδιευκρίνιστές μέχρι στιγμής συνθήκες κοντά στην περιοχή Kibbutz Revadim στο νότιο Ισραήλ. Και οι δύο ιπτάμενοι που επέβαιναν σε αυτό έχασαν τη ζωή τους. B 2013 η πτήση 7

8 Ζάμπια, 12 Μαρτίου 2013 Ελικόπτερο τύπου Harbin Z-9 Haitun της Πολεμικής Αεροπορίας της Ζάμπια, συνετρίβη όταν ο πιλότος του έχασε τον έλεγχο κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, κοντά στο αεροδρόμιο Lusaka. Ο συγκυβερνήτης έχασε τη ζωή του ενώ ο κυβερνήτης περισυνελλέγη βαριά τραυματισμένος. Μάλι, 13 Μαρτίου 2013 Ελικόπτερο Mil Mi-24D της Πολεμικής Αεροπορίας του Μάλι συνετρίβη κατά τη διάρκεια προσγείωσης κοντά στην περιοχή Diabaly, καθώς έπαιρνε μέρος σε άσκηση συνεργασίας με δυνάμεις από την Γαλλία, το Μάλι και άλλων Αφρικανικών χωρών. Το ελικόπτερο κατέπεσε σε στρατιωτικό όχημα της Μπουργκίνα Φάσο τραυματίζοντας θανάσιμα έναν και πιο ελαφρά τους άλλους δύο στρατιώτες που επέβαιναν σε αυτό. Κολομβία, 14 Μαρτίου 2013 Εκπαιδευτικό αεροσκάφος τύπου Beechcraft T-34A Mentor της Κολομβιανής Πολεμικής Αεροπορίας, συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης πάνω από την αεροπορική βάση Marco Fidel Suarez de Cali. Ο εκπαιδευτής και ο μαθητευόμενος που επέβαιναν σε αυτό έχασαν τη ζωή τους. Επιτροπή έχει αναλάβει τη διερεύνηση του δυστυχήματος. Ρωσία, 16 Μαρτίου 2013 Ελικόπτερο τύπου Mil Mi-8MNP με τέσσερις επιβαίνοντες της υπηρεσίας συνοριακού ελέγχου της Ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας, συνετρίβη κατά την διάρκεια προσέγγισης στην αεροπορική βάση Khankala, την ώρα που στην περιοχή επικρατούσε πυκνή ομίχλη. Από τους τέσσερις συνολικά επιβαίνοντες στο ελικόπτερο, τρείς έχασαν τη ζωή τους και ένας νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος. Αφγανιστάν, 16 Μαρτίου 2013 Ελικόπτερο Bell OH-58 Kiowa Warrior της Αμερικανικής δύναμης στο Αφγανιστάν συνετρίβη στην επαρχία Daman λίγα χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Kandahar. Ένας από τους δύο επιβαίνοντες σε αυτό έχασε τη ζωή του ενώ αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια της συντριβής του. Μαυριτανία, 18 Μαρτίου 2013 Αεροσκάφος Embraer EMB-312F Tucano της Αεροπορίας της Μαυριτανίας, συνετρίβη κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης λίγα χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Aoujeft της επαρχίας Adrar. Ο κυβερνήτης χρησιμοποίησε επιτυχώς το εκτινασσόμενο κάθισμα και περισυνελλέγη από τα συνεργεία διάσωσης με ελαφρά τραύματα, αλλά ο συγκυβερνήτης μηχανικός έχασε τη ζωή του καθώς δεν πρόλαβε να εγκαταλείψει το αεροσκάφος. Έρευνες διεξάγονται για να προσδιοριστούν τα αίτια του δυστυχήματος. Κίνα, 31 Μαρτίου 2013 Αεροσκάφος Sukhoi Su-27UBK Flanker-C της Κινεζικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη κοντά στην πόλη Hushan της επαρχίας Shandong κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Τα αίτια της πτώσης του αεροσκάφους δεν έχουν διευκρινιστεί. Και οι δύο πιλότοι έχασαν τη ζωή τους καθώς δεν κατάφεραν να το εγκαταλείψουν πριν τη συντριβή του. Τυνησία, 05 Απριλίου 2013 Ελικόπτερο τύπου Bell OH-58 Combat Scout της Αεροπορίας Στρατού της 8 η πτήση B 2013

9 Τυνησίας κατέπεσε από αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία, κοντά σε αεροπορική βάση στην περιοχή Aouina. Το ελικόπτερο εκτελούσε πτήση δοκιμής και σε αυτό επέβαιναν εκτός των δύο ιπταμένων και τρείς μηχανικοί. Από τα συνολικά πέντε μέλη του πληρώματος αναφέρθηκαν μόνο μικροτραυματισμοί. Ινδικός Ωκεανός, 08 Απριλίου 2013 Αεροσκάφος F/A-18F Super Hornet που είχε απονηωθεί από το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Dwight D. Eisenhower για εκπαιδευτική πτήση, κατέπεσε σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Περσικού κόλπου στον Ινδικό Ωκεανό. Και τα δύο μέλη του πληρώματος εγκατέλειψαν το αεροσκάφος και περισυνελλέγησαν από παρακείμενο αμερικανικό σκάφος. Τα αίτια της πτώσης του αεροσκάφους δεν έχουν γίνει γνωστά. Αφγανιστάν, 09 Απριλίου 2013 Ελικόπτερο AH-64D Apache Longbow των Αμερικανικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν συνετρίβη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στην περιοχή Gera Khel της επαρχίας Nangarhar. Και οι δύο πιλότοι του ελικοπτέρου έχασαν τη ζωή τους. Νότια Κορέα, 15 Απριλίου 2013 Οι δύο πιλότοι ενός ελικοπτέρου τύπου Sikorsky CH-53E Super Stallion του Αμερικάνικου σώματος πεζοναυτών, με εικοσιένα επιβαίνοντες, επιχείρησαν αναγκαστική προσγείωση μετά από βλάβη στην περιοχή Cheolwon κοντά στα σύνορα με την Βόρεια Κορέα. Παρά τη βαριά προσγείωση που αναφέρθηκε κανένας από τους επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκε. Έρευνες διεξάγονται για τον προσδιορισμό της βλάβης που οδήγησε στην αναγκαστική προσγείωση του ελικοπτέρου. Ιράν, 21 Απριλίου 2013 Αεροσκάφος F-5F της Ιρανικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης κοντά στην πόλη Abdanan στην επαρχία Ilam, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από την αεροπορική βάση Dezful. Και οι δύο ιπτάμενοι ανασύρθηκαν νεκροί από τα συντρίμμια του αεροσκάφους. Καζακστάν, 23 Απριλίου 2013 Αεροσκάφος MiG-31B της Αεροπορίας του Καζακστάν συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης σε αγροτική περιοχή κοντά στην επαρχία Karagandinskoy. Οι δύο ιπτάμενοι κατάφεραν να εγκαταλείψουν επιτυχώς το αεροσκάφος όμως ο ένας εκ των δύο υπέστη σοβαρά τραύματα και υπέκυψε κατά την μεταφορά του στο νοσοκομείο. Έρευνες διεξάγονται για τα αίτια της πτώσης του αεροσκάφους. Αφγανιστάν, 27 Απριλίου 2013 Αεροσκάφος Beechcraft MC-12W Liberty King Air 350 της Πολεμικής Αεροπορίας των Η.Π.Α. συνετρίβη βορειοανατολικά του αεροδρομίου του Kandahar στο Αφγανιστάν. Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήσεις επιτήρησης και αναγνώρισης στην περιοχή. Από τη συντριβή έχασαν τη ζωή τους και τα τέσσερα μέλη του πληρώματος. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΝΑΤΟ δεν υπήρξε εχθρική δραστηριότητα στην περιοχή την ώρα του δυστυχήματος. Τα αίτια της πτώσης διερευνόνται. Κιργιστάν, 03 Μαΐου 2013 Αεροσκάφος Boeing KC-135R Stratotanker της Πολεμικής Αεροπορίας των Η.Π.Α. συνετρίβη νότια της περιοχής B 2013 η πτήση 9

10 Chaldovar στα σύνορα του Κιργιστάν με το Καζακστάν. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από την αεροπορική βάση Bishkek- Manas για μία πτήση ρουτίνας όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έχασε ύψος και συνετρίβη σε ορεινή περιοχή. Και τα τρία μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους με την συντριβή. Νίγηρας, 06 Μαΐου 2013 Αεροσκάφος Dornier Alpha Jet E της Πολεμικής Αεροπορίας της Νιγηρίας κατέπεσε 60 χιλιόμετρα δυτικά της αεροπορικής βάσης Niamey στο Νίγηρα. Το αεροσκάφος ήταν ένα από τα τέσσερα του τύπου που μεταστάθμευαν στην αεροπορική βάση Niamey στο Νίγηρα στα πλαίσια υποστήριξης αποστολών στο Μάλι από Αφρικανικές δυνάμεις. Και οι δύο πιλότοι έχασαν τη ζωή τους ενώ άγνωστα παραμένουν τα αίτια του δυστυχήματος. Νιγηρία, 09 Μαΐου 2013 Ελικόπτερο Mil Mi-24B της Πολεμικής Αεροπορίας της Νιγηρίας συνετρίβη μετά από βλάβη κατά τη φάση της προσγείωσης στην αεροπορική βάση Port Harcourt NAF. Το ελικόπτερο μετά τη συντριβή του τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς. Το πλήρωμα πρόλαβε να το εγκαταλείψει και νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα. Ιταλία, 11 Μαΐου 2013 Αεροσκάφος Alenia Aermacchi M- 346 Master συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης δοκιμής σε ορεινή περιοχή στην Val Bormida ανάμεσα στις επαρχίες Cuneo και Savona της Ιταλίας. Το αεροσκάφος αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα 20 λεπτά μετά την απογείωση του από την αεροπορική βάση Turin Caselle όπου έχει τις εγκαταστάσεις της η κατασκευάστρια εταιρία. Ο κυβερνήτης εγκατέλειψε επιτυχώς το αεροσκάφος και δεν αναφέρθηκαν ζημιές σε περιουσίες στο έδαφος. Υεμένη, 13 Μαΐου 2013 Αεροσκάφος Sukhoi Su-22 της Πολεμικής Αεροπορίας της Υεμένης συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης σε κατοικημένη περιοχή στην πόλη Al-Asbahi της επαρχίας Sanaa στην Υεμένη. Με την πτώση του κατέστρεψε τέσσερις οικίες, τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς. Από τα συντρίμμια ανασύρθηκε η σωρός του άτυχου ιπτάμενου. Έρευνες διεξάγονται για τα αίτια του δυστυχήματος. Τουρκία, 13 Μαΐου 2013 Αεροσκάφος F-16C Fighting Falcon της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη σε ορεινή περιοχή στα νότια της χώρας, στην επαρχία Osmaniye κοντά στα σύνορα με την Συρία. Σύμφωνα με τις αρχικές ανακοινώσεις, η επικοινωνία με τον ιπτάμενο χάθηκε όταν αυτός εισήλθε στην ορεινή περιοχή και επανήλθε μόνο για λίγο όταν ανέφερε πως εγκαταλείπει το αεροσκάφος. Έρευνες πραγματοποιήθηκαν για τον εντοπισμό του κυβερνήτη ο οποίος και βρέθηκε να έχει τραυματιστεί θανάσιμα. Τα αίτια του δυστυχήματος δεν γνωστοποιήθηκαν. Ταϊβάν, 15 Μαΐου 2013 Αεροσκάφος F-16A-CF Fighting Falcon της Πολεμικής Αεροπορίας της Ταϊβάν που είχε απογειωθεί από την αεροπορική βάση Chiayi και εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση κατέπεσε στη θαλάσσια περιοχή Taiwan Strait. Ο πιλότος εγκατέλειψε επιτυχώς το αεροσκάφος και περισυνελλέγη με ελαφρά τραύματα. Έρευνες διεξάγονται για τα αίτια του ατυχήματος. 10 η πτήση B 2013

11 Ταϊβάν, 20 Μαΐου 2013 Διθέσιο αεροσκάφος Mirage της Πολεμικής Αεροπορίας της Ταϊβάν κατέπεσε σε θαλάσσια περιοχή κοντά στην αεροπορική βάση Hsinchu. Ιαπωνία, 28 Μαΐου 2013 Αεροσκάφος F-15 Eagle της Πολεμικής Αεροπορίας των Η.Π.Α. κατέπεσε σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της πόλης Okinawa στην Ιαπωνία. Και οι δύο ιπτάμενοι εγκατέλειψαν επιτυχώς το αεροσκάφος και περισυνελλέγησαν από ομάδες διάσωσης χωρίς σοβαρά τραύματα. Τα αίτια της πτώσης του αεροσκάφους διερευνόνται. Αϊτή, 26 Μαΐου 2013 Μεταγωγικό αεροσκάφος Boeing KC-137E της Βραζιλιάνικης Πολεμικής Αεροπορίας με 131 επιβαίνοντες και 12μελές πλήρωμα υπέστη σοβαρές ζημιές όταν κατά την απογείωση του από την αεροπορική βάση Port au Prince- Mais Gate ένας κινητήρας τυλίχθηκε στις φλόγες και μετά την ματαίωση της απογείωσης βγήκε εκτός διαδρόμου. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από την αμερικανική αεροπορική βάση στην Okinawa-Naha και για αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία κατέπεσε λίγο μετά την απογείωση του. Ο πιλότος εγκατέλειψε επιτυχώς το αεροσκάφος και περισυνελλέγη από ιαπωνική ομάδα διάσωσης που έσπευσε στην περιοχή. Ρωσία, 28 Μαΐου 2013 Ελικόπτερο Mil Mi-8T της Ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη κοντά στην πόλη Ivanovskoje της επαρχίας Saratov. Γαλλία, 03 Ιουνίου 2013 Αεροσκάφος Mirage F-1 της Γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας, απογειώθηκε από την αεροπορική βάση Mont de Marsan στα πλαίσια εκπαιδευτικής πτήσης. Στην περιοχή Villeneuve de Marsan και κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών ελιγμών ο ιπτάμενος αναγκάστηκε να επιστρέψει για άμεση προσγείωση καθώς απώλεσε την καλύπτρα του αεροσκάφους. Ο πιλότος κατάφερε με δυσκολία να προσγειώσει ασφαλώς το αεροσκάφος στη μητρική μονάδα χωρίς να αναφερθούν άλλες ζημιές ή τραυματισμός του. Γαλλία, 05 Ιουνίου 2013 Αεροσκάφος Mirage FR συνετρίβη κοντά στην πόλη Montcourt στη Γαλλία. Όλοι οι επιβαίνοντες σε αυτό κατάφεραν να αποβιβαστούν με ασφάλεια πριν την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Ειδική επιτροπή έχει συσταθεί για τη διερεύνηση του παραλίγο μοιραίου ατυχήματος. Οι 131 επιβαίνοντες ήταν μέλη ειρηνευτικής αποστολής στην Αϊτή. Το ελικόπτερο αντιμετώπισε μηχανική βλάβη καθώς το κύριο στροφείο χτύπησε το ουραίο με αποτέλεσμα να συντριβεί ανεξέλεγκτο. Από τα τρία μέλη του πληρώματος τα δύο κατάφεραν να το εγκαταλείψουν κάνοντας χρήση αλεξιπτώτου και περισυνελλέγησαν με ελαφρά τραύματα. Όλα τα ελικόπτερα του τύπου εκτός αυτών που είναι στην υπηρεσία του Προέδρου Πούτιν καθηλώθηκαν, μέχρι να διευκρινιστούν τα αίτια της πτώσης του. Το αεροσκάφος της Γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας είχε απογειωθεί από την αεροπορική βάση Luxeuil στα πλαίσια εκπαιδευτικής αποστολής όταν προκλήθηκε βλάβη στον κινητήρα του μετά απο αναρρόφηση πτηνού. Ο κυβερνήτης πρόλαβε να το εγκαταλείψει πριν τη συντριβή του και περισυνελλέγη από τα σωστικά συνεργεία με ελαφρά τραύματα. Ινδία, 07 Ιουνίου 2013 Αεροσκάφος MiG-21 της Ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης κοντά στην περιοχή Barmer. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί B 2013 η πτήση 11

12 από την αεροπορική βάση Uttarlai όταν 40 χιλιόμετρα από την περιοχή Barmer κατέπεσε για αδιευκρίνιστο μέχρι στιγμής λόγο. Ο πιλότος περισυνελλέγει από τα σωστικά συνεργεία και μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα καθώς εγκατέλειψε επιτυχώς το αεροσκάφος πριν τη συντριβή του. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 16 Ιουνίου 2013 Αεροσκάφος Mirage-2000 της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης πάνω από τον Περσικό Κόλπο. Ο πιλότος έχασε τη ζωή του ενώ έρευνες διεξάγονται για τον προσδιορισμό των αιτιών της πτώσης του αεροσκάφους. Νιγηρία, 17 Ιουνίου 2013 Δύο ιπτάμενοι, έχασαν τη ζωή τους, όταν το αεροσκάφος τύπου AlphaJet στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη, 60 χιλιόμετρα δυτικά της αεροπορικής βάσης Niamey από όπου είχε απογειωθεί. Το αεροσκάφος εκτελούσε αναγνωριστική πτήση στα πλαίσια συνεργασίας και υποστήριξης των επιχειρήσεων που διεξάγουν Γαλλικές δυνάμεις στο βόριο Μάλι. Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν γίνει γνωστά. Νικαράγουα, 20 Ιουνίου 2013 Ελικόπτερο Mi-17 της Αεροπορίας Στρατού της Νικαράγουας αντιμετώπισε μηχανική βλάβη κατά τη διάρκεια πτήσης κοντά στο όρος Momotombo με αποτέλεσμα να συντριβεί στην λίμνη Managua. Στο δυστύχημα έχασαν συνολικά τη ζωή τους εκτός των δυο χειριστών και οκτώ υψηλόβαθμοι αξιωματικοί. Ανάμεσα τους ήταν και ο Αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας της Νικαράγουας, καθώς και Αρχηγοί επιτελείων διαφόρων κλάδων της. Σωστικά συνεργεία με δύτες διεξάγουν έρευνες για να ανάσυρουν τις σωρούς των θυμάτων από την λίμνη. Ειδική επιτροπή έχει αναλάβει την διεξαγωγή ερευνών για τον προσδιορισμό των αιτιών του δυστυχήματος. Φιλιππίνες, 23 Ιουνίου 2013 Αεροσκάφος OV-10 Bronco της Πολεμικής Αεροπορίας των Φιλιππίνων συνετρίβη κοντά στην αεροπορική βάση Puerto Princesa στην περιοχή Palawan. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί μαζί με άλλο ένα ομοίου τύπου στα πλαίσια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής νυκτερινής πτήσης, όταν περίπου τέσσερα μίλια από την αεροπορική βάση χάθηκαν τα ίχνη του. Και οι δύο Ιπτάμενοι που επέβαιναν σε αυτό έχασαν τη ζωή τους. Έρευνες διεξάγονται για τη διερεύνηση του δυστυχήματος. Ινδία, 24 Ιουνίου 2013 Ινδικό αεροσκάφος τύπου MiG-29 κατέπεσε κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην περιοχή Gujarat. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από την αεροπορική βάση Jamnagar και για αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία, κατέπεσε νότια της περιοχής Khambalia. Ο ιπτάμενος περισυνελλέγει χωρίς σοβαρά τραύματα καθώς εγκατέλειψε επιτυχώς το αεροσκάφος πριν την συντριβή του. Ινδία, 25 Ιουνίου 2013 Ελικόπτερο Mil Mi-17 της Ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη κοντά στην περιοχή Gaurikund όπου μετέφερε ιατρικό προσωπικό, στα πλαίσια υποστήριξης του πληθυσμού που υπέφερε από τις εκτεταμένες πλημμύρες στην περιοχή. Και τα πέντε μέλη του πληρώματος καθώς και τρία μέλη ιατρικής ομάδας που επέβαιναν σε αυτό, έχασαν τη ζωή τους με την συντριβή. 12 η πτήση B 2013

13 Στις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την βόρεια Ινδία παρασύροντας ολόκληρα χωριά, πάνω από 1000 κάτοικοι και τουρίστες έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περισσότερα από 60 ελικόπτερα λαμβάνουν μέρος στις προσπάθειες να μεταφερθούν οι πληγέντες μακριά από την περιοχή. Η.Π.Α., 27 Ιουνίου 2013 Αεροσκάφος F-16 κατέπεσε κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης κοντά στην αεροπορική βάση Luke Η Ασφάλεια απαιτεί ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ! Οι δύο Ιπτάμενοι που επέβαιναν σε αυτό εγκατέλειψαν επιτυχώς το αεροσκάφος πριν τη συντριβή του λόγω αναρρόφησης πτηνού και περισυνελλέγησαν χωρίς τραυματισμούς. Λιβύη, 4 Ιουλίου 2013 Ελικόπτερο Mi-35 της Πολεμικής Αεροπορίας της Λιβύης συνετρίβη κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στην αεροπορική βάση Banghazi στα πλαίσια τελετής αποφοίτησης σπουδαστών της Αεροπορικής Ακαδημίας. Το ελικόπτερο εκτελούσε πτητικές επιδείξεις σε χαμηλό ύψος όταν ξαφνικά προσέκρουσε στο έδαφος λίγα μόλις μέτρα από το συγκεντρωμένο πλήθος. Από τους τρείς επιβαίνοντες σε αυτό οι δύο Κυβερνήτης και Ιπτάμενος Μηχανικός - έχασαν τη ζωή τους ενώ ο συγκυβερνήτης μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Συζητάμε το σφάλμα. Μοιραζόμαστε την εμπειρία. Πέστο στο ΚΕΑΠΕ. B 2013 η πτήση 13

14 Δραστηριότητες Κέντρου Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους Επιτελικές Επισκέψεις Σειρά επισκέψεων πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα Απριλίου - Ιουλίου από επιτελείς του Κέντρου Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους σε Μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας. Σκοπός των επισκέψεων αυτών ήταν η ενημέρωση και ανάλυση θεμάτων που αφορούν την Ασφάλεια Πτήσεων και Εδάφους καθώς και η γνωριμία με τους επιτελείς των μονάδων που έχουν αναλάβει τα Γραφεία Ασφαλείας Πτήσεων και Εδάφους καθώς και η επαφή με τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κάθε μονάδα. Πραγματοποιήθηκαν δεκαπέντε επισκέψεις ως εξής: Τον Απρίλιο στις112πμ, 123ΠΤΕ και την Σχολή Ικάρων. Τον Μαΐο στις 116ΠΜ, 117ΠΜ, 120ΠΕΑ, 114ΠΜ, 9ηΜΣΕΠ και το Α/Α Αγρινίου. Και τον Ιούνιο στις 113ΠΜ, 110ΠΜ, 111ΠΜ, 115ΠΜ, 126ΣΜ και 133ΣΜ. Σύσκεψη Διοικητών της ΠΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρόληψης Ατυχημάτων (17/5/2013) Την Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013, πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), στην αίθουσα "Αντισμήναρχος (Ι) Μαρίνος Μητραλέξης", σύσκεψη παρουσία της Ηγεσίας της Πολεμικής Αεροπορίας και των Διοικητών των Μονάδων της, υπό την αιγίδα του Κέντρου Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους (ΚΕΑΠΕ). Η σύσκεψη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος πρόληψης ατυχημάτων και κύριος σκοπός της ήταν η παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά τον τομέα της Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους ενώ δόθηκαν οδηγίες και κατευθύνσεις από τον Αρχηγό ΓΕΑ, Αντιπτέραρχο (Ι) Ευάγγελο Τουρνά. 14 η πτήση B 2013

15 Από 10 ως 14 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη της Δανίας η ετήσια συνάντηση της Air Forces Flight Safety Committee (EUROPE) AFFSC(E). Συμμετείχαν 38 κράτη μέλη μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα με έναν επιτελή του Κέντρου Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους. Την έναρξη των εργασιών της συνάντησης κήρυξε ο Αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας της Δανίας. Στα πλαίσια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την Ασφάλεια Πτήσεων και Εδάφους στο σύγχρονο αεροπορικό περιβάλλον. Στους συμμετέχοντες δόθηκε η δυνατότητα να εκθέσουν τους προβληματισμούς και να ανταλλάξουν απόψεις επί των πρακτικών πρόληψης πάσης φύσεως ατυχημάτων. Ετήσια σύσκεψη AFFSC(Ε) Κοπεγχάγη, Δανία 21ο Σεμινάριο Ασφαλούς Οδήγησης Μοτοσυκλετών. Από την Τετάρτη 10 έως και την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013, πραγματοποιήθηκε το 21ο Σεμινάριο Ασφαλούς Οδήγησης Μοτοσυκλέτας της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), στην 123 Πτέρυγα Τεχνικής Εκπαίδευσης, στο Τατόι. Στην εκπαίδευση συμμετείχαν συνολικά δεκατέσσερις (14) Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί. Μέχρι σήμερα, τα σεμινάρια Ασφαλούς Οδήγησης Μοτοσυκλέτας της ΠΑ έχουν παρακολουθήσει διακόσια έντεκα (211) στελέχη της, καθώς και δεκατρείς (13) διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Με γνώμονα την επιτυχία του σεμιναρίου και το αυξημένο ενδιαφέρον από πλευράς προσωπικού για την παρακολούθηση του, εξετάζεται η διεύρυνση του με την πραγματοποίηση από σειρά εκπαιδευτών, αντίστοιχων σεμιναρίων σε Λάρισα, Ανδραβίδα και Χανιά, με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα σε προσωπικό των μονάδων της περιοχής να συμμετάσχουν χωρίς την ανάγκη μετάβασης στην 123ΠΤΕ. B 2013 η πτήση 15

16 Η Σημασία της Επικοινωνίας Εκπαιδευτή Εκπαιδευόμενου των: Ανθσγου (Ι) Ντίντη Βασιλείου και Ανθσγου (Ι)Μουσταφέρη Μιλτιάδη Επιμέλεια: Επγος (ΜΑ) Νεκ. Καρανίκας Για την ασφαλή και αποτελεσματική διεξαγωγή επιχειρήσεων απαιτούνται γρήγορα αντανακλαστικά, αλλά για τη σωστή εκπαίδευση, απαιτείται ο εκπαιδευτής να διαθέτει επιπλέον την ικανότητα για αποτελεσματική επικοινωνία. Ενώ η επιτυχία για ένα εκπαιδευόμενο εξαρτάται από το πόσο καλά εκτελεί τα καθήκοντά του (πτήση, συντήρηση, οδήγηση κ.α.), η επιτυχία σ' ένα εκπαιδευτή εξαρτάται από το πόσο καλά μπορεί να επικοινωνεί με τους εκπαιδευόμενους. Όσες γνώσεις και πρακτικές ικανότητες και να έχει ένας εκπαιδευτής πτήσεων, δεν έχουν αξία αν δεν μπορεί να τις μεταδώσει στους εκπαιδευόμενους. Ένα από τα κύρια εργαλεία ενός εκπαιδευτή είναι η επικοινωνία Επικοινωνία, δεν σημαίνει απλά ότι επειδή ο εκπαιδευτής έχει μάθει να μιλάει, έχει "αυτομάτως" και την ικανότητα να επικοινωνεί σωστά, ώστε να είναι αποτελεσματικός σαν εκπαιδευτής. Με την επικοινωνία δημιουργεί τις συνθή- Υπάρχουν πολλά εμπόδια στη διαδικασία μιας καλής επικοινωνίας. κες κάτω από τις οποίες πρέπει να εκτελεί ο εκπαιδευόμενος, καθώς επίσης δίνει τις πληροφορίες για τις "συνέπειες" που έχει η επίδοση του. Αν δεν αναπτύξει σωστά τις όποιες ικανότητες επικοινωνίας διαθέτει, τότε θα πρέπει να αναμένει ότι θα έχει και δυσκολία να περάσει τα μηνύματα που θέλει στον εκπαιδευόμενό του με άμεσα, φτωχά αποτελέσματα στην εκπαίδευσή του. 16 η πτήση Β 2013

17 Εμπόδια στην επικοινωνία Υπάρχουν πολλά εμπόδια στη διαδικασία μιας καλής επικοινωνίας. Τέτοια μπορεί να είναι ο θόρυβος, η κούραση, το άγχος της αποστολής, καθώς και πολλά άλλα. Λαμβάνοντας ως δεδομένα όλα τα παραπάνω, στο χώρο της εκπαίδευσης, μπορεί να δοθεί έμφαση στο γεγονός, ότι ο εκπαιδευτής πρέπει να έχει τον τρόπο να περιορίσει πολλά απ' αυτά τα εμπόδια ως εξής: 1. Εξασφαλίζει την αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών (επικοινωνία με επίκεντρο το μήνυμα). 2. Αποφεύγει οποιαδήποτε περισπαστικά αίτια. 3. Αντιλαμβάνεται έγκαιρα και καταπολεμά τα όποια συναισθηματικά προβλήματα του εκπαιδευομένου. 4. Κάνει μια αντικειμενική παρατήρηση των όσων εκτελεί και λέει ο εκπαιδευόμενος. 5. Προτρέπει τον εκπαιδευόμενο να κρατά σημειώσεις ιδιαίτερα στο briefing debriefing της πτητικής εκπαίδευσης. Στην εκπαίδευση υπάρχει σχέση μεταξύ του εκπαιδευτή, του εκπαιδευομένου και του μηνύματος που μεταδίδεται από τον ένα στον άλλο. Το μήνυμα που μεταδίδεται, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται απαιτεί μεγάλη προσοχή. Υπάρχουν τρεις τρόποι επικοινωνίας: 1. Επικοινωνία με επίκεντρο αυτόν που μεταδίδει (πομπός/εκπαιδευτής) Ο τρόπος αυτός είναι μια απλή "μονόδρομη" επικοινωνία. Ένα καλό παράδειγμα αυτού του τρόπου είναι το βιβλίο. Κάποιος γράφει κάτι, ενώ κάποιος άλλος το διαβάζει και δεν υπάρχει τρόπος για τον πρώτο να καταλάβει εάν κατανόησε ακριβώς αυτό που ήθελε να δώσει μέσα από κάποιο κείμενο. Αυτό συμβαίνει όταν ο εκπαιδευτής κάνει ανάλυση των εργασιών κατά την έναρξη του σταδίου, Προφορική επικοινωνία Επικοινωνία, δεν σημαίνει απλά ότι επειδή ο εκπαιδευτής έχει μάθει να μιλάει, έχει "αυτομάτως" και την ικανότητα να επικοινωνεί σωστά, ώστε να είναι αποτελεσματικός σαν εκπαιδευτής. όπου ο εκπαιδευόμενος δεν έχει εμπειρία και μόνο δέχεται τα μηνύματα, χωρίς να μπορεί να κάνει σωστή κριτική. 2. Επικοινωνία με κέντρο τον πομπό/εκπαιδευτή αλλά και τον δέκτη/εκπαιδευόμενο Εάν θέλουμε να δούμε τι κατάλαβε ο "δέκτης" - εκπαιδευόμενος, χρησιμοποιούμε τον δεύτερο τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση, ο εκπαιδευόμενος εκτός από το να κάθεται και να παρατηρεί, ο εκπαιδευτής του αναθέτει να προσπαθεί να εκτελέσει την εργασία ή ακόμα να προσπαθεί ν' απαντήσει σε ερωτήσεις. Παρατηρούμε ότι κι αυτός ο τρόπος παραμένει μονόδρομη σχέση, από τον εκπαιδευτή στον εκπαιδευόμενο και από τον εκπαιδευόμενο στον εκπαιδευτή. Σε αυτή τη φάση και οι δύο πλευρές μιλάνε χωρίς απαραίτητα να επικοινωνούν μεταξύ τους. Αυτός ο τρόπος, λαμβάνει χώρα όταν ο εκπαιδευτής πιεζόμενος από το χρόνο και για να προλάβει να "διδάξει" τον εκπαιδευόμενο, κατά την διάρκεια του briefing για παράδειγμα, κάνει μια προφορική ανάλυση στον εκπαιδευόμενο και στο τέλος τον ρωτάει, "Το κατάλαβες;". Με αυτή την ερώτηση προσπαθεί να λάβει στοιχεία από τον εκπαιδευόμενο για να μπορέσει να συνεχιστεί η επικοινωνία, ανάλογα με το τι έχει καταλάβει. Η απάντηση συνήθως του εκπαιδευομένου, είναι μια πιστοποίηση Β 2013 η πτήση 17

18 ότι άκουσε την ερώτηση και όχι ότι πραγματικά κατάλαβε το τι του αναλύθηκε. Έτσι το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου, παραμένει σε κάποιο βαθμό η αμφιβολία για το τι έμαθε ο εκπαιδευόμενος. 3. Επικοινωνία με κέντρο το μήνυμα που μεταδίδεται μεταξύ των δύο πηγών (εκπαιδευτή - εκπαιδευόμενο) Το ιδανικό στη διαδικασία της επικοινωνίας, είναι αυτή με κέντρο το μήνυμα. Η ειδοποιός διαφορά σε αυτή τη διαδικασία, είναι η αμφίδρομη επικοινωνία. Εδώ, ο εκπαιδευτής ενδιαφέρεται για το αν επικοινωνεί σωστά με τον εκπαιδευόμενο. Για να χρησιμοποιηθεί αυτός ο τρόπος, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι και οι δύο (πομπός / εκπαιδευτής, δέκτης / εκπαιδευόμενος) κατανόησαν το ίδιο μήνυμα μετά το πέρας της επικοινωνίας τους. Σε αυτή την διαδικασία υπάρχει μεγάλη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους. Για παράδειγμα, ο εκπαιδευτής εξηγεί στον εκπαιδευόμενο τι εννοεί με την έκφραση η "κεφαλή του Α/Φ". Ο εκπαιδευόμενος επαναλαμβάνει και λέει τι κατάλαβε από αυτό που του ειπώθηκε. Τέλος, ο εκπαιδευτής διορθώνει και ενισχύει την αντίληψη του εκπαιδευομένου. Μια ιδανική διαδικασία επικοινωνίας στην εκπαίδευση, λόγου χάρη την πτητική, θα μπορούσε να ήταν ως εξής: Το ιδανικό στη διαδικασία της επικοινωνίας, είναι αυτή με κέντρο το μήνυμα. Η ειδοποιός διαφορά σε αυτή τη διαδικασία, είναι η αμφίδρομη επικοινωνία. α. Ο εκπαιδευτής επιδεικνύει έναν ελιγμό, περιγράφοντας τα σημεία κλειδιά και ο εκπαιδευόμενος πρέπει να τον "δει" και να τον αισθανθεί με το δικό του τρόπο. ελιγμό. β. Μετά την επίδειξη, θα πρέπει να ζητηθεί από τον εκπαιδευόμενο να περιγράψει τι είδε και τι κατάλαβε, έτσι ώστε να επανατροφοδοτηθεί η επικοινωνία. Στη συνέχεια ξεδιαλύνονται κάποια σημεία όπου ο εκπαιδευόμενος είχε πρόβλημα. γ. Ο εκπαιδευόμενος εκτελεί τον δ. Έπειτα ζητείτε από τον εκπαιδευόμενο να περιγράψει μόνος του, πώς πήγε η εκτέλεση του ελιγμού. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να δοθεί έμφαση στη διδασκαλία των σημείων που δεν μπορεί να θυμηθεί. ε. Τέλος ο εκπαιδευτής μπορεί να συγκεντρώσει την προσοχή του στα δυνατά και αδύνατα σημεία του εκπαιδευομένου. 18 η πτήση Β 2013

19 Μη Προφορική επικοινωνία Έρευνες έχουν δείξει ότι πάνω από τα μισά μηνύματα που θέλουμε να μεταφέρουμε, γίνονται με την μη προφορική επικοινωνία. Αυτός ο τρόπος έχει σχέση με τις φυσικές αντιδράσεις των ανθρώπων και είναι μεγάλης σημασίας γιατί υποστηρίζει καλύτερα αυτό που θέλουμε να πούμε. Ένας εκπαιδευτής, θα πρέπει να ελέγχει τις αντιδράσεις του καθώς και το τι λέει. Κάποιος πχ, ο οποίος "υποστηρίζει" ότι διαθέτει χρόνο να μιλήσει σε ένα εκπαιδευόμενο, αλλά συνεχώς κοιτάει το ρολόι του, στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα αδιαφορίας. Παράλληλα, ένας εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι προσεκτικός και να παρακολουθεί επίσης τα μηνύματα που «στέλνει» ο εκπαιδευόμενός του, για το αν δέχεται την διδασκαλία/εκπαίδευση που του παρέχει. Υπάρχουν πολλά πράγματα που θα πρέπει να προσέξει στις φυσικές εκφράσεις ενός εκπαιδευομένου στο briefing, το debriefing ή σε μία διάλεξη. Η στάση του σώματος, η έκφραση του προσώπου, οι διάφορες χειρονομίες, Ένας εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι προσεκτικός και να παρακολουθεί επίσης τα μηνύματα που «στέλνει» ο εκπαιδευόμενός του, για το αν δέχεται την εκπαίδευση που του παρέχει. μπορούν να δώσουν μια καθοριστική στάση για το εάν είναι έτοιμος να καταλάβει αυτά που προσπαθεί να του μεταδώσει. Αυτού του είδους η επικοινωνία έχει αρκετά μεγάλη επίδραση και κατά τη διάρκεια της πτήσης. Όταν δεν απαιτείται να επεμβαίνει την στιγμή που ο εκπαιδευόμενος εκτελεί έναν ελιγμό, δεν είναι καλό να σφυρίζει ή να χτυπάει το χειριστήριο ή να κάνει άλλες αποδοκιμαστικές χειρονομίες. Με αυτό τον τρόπο στέλνει στον εκπαιδευόμενο ένα ισχυρό αρνητικό μήνυμα (πχ αμφιβολία για τις ικανότητές του) και αυτό τον επηρεάζει στην συνέχεια της εκτέλεσης του ελιγμού ή και της πτήσης ολόκληρης. Πρέπει λοιπόν ο εκπαιδευτής να είναι σίγουρος, ότι το μήνυμα που στέλνει στον εκπαιδευόμενο με την προφορική έκφραση, έχει άμεση σχέση με τον τρόπο που το δείχνει. Αν αυτά δεν συμφωνούν, τότε δημιουργείται σύγχυση στον εκπαιδευόμενο Β 2013 η πτήση 19

20 Τεχνική της ακρόασης Eνας νέος εκπαιδευτής θα κάνει πλήθος αναλύσεων για το πιο είναι το σωστό ίχνος, η σωστή τεχνική, αλλά χωρίς να δείξει πού είναι το λάθος που κάνει ο εκπαιδευόμενος. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να του δημιουργήσει καινούργιες απορίες. Έχει παρατηρηθεί, ότι ένας εκπαιδευτής, θα πρέπει να έχει αρκετά ανεπτυγμένη την ικανότητα του να παρατηρεί και να ακούει, ειδικά όταν είναι νέος στην εκπαίδευση. Αυτές οι ικανότητες, αναπτύσσονται καθώς παρατηρεί και αναλύει τον τρόπο με τον οποίο εκτελεί τις εργασίες ο εκπαιδευόμενος. Αρχικά ΔΕΝ είναι προετοιμασμένος να κάθεται "αμέτοχος" και να αφήνει τον εκπαιδευόμενο να εκτελεί διαδικασίες. Πολλές φορές, θα πρέπει να καταπολεμήσει την τάση να επιβάλει στον εκπαιδευόμενο το σωστό τρόπο εκτέλεσης μίας εργασίας, χωρίς να τον αφήνει μόνο του να την εκτελέσει και μετά να εντοπίσει πού κάνει το λάθος. Πρέπει να "πολεμάει" την νοοτροπία ότι ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να τα εκτελεί όλα σωστά από την πρώτη κιόλας φορά. Το να αφήνει τον εκπαιδευόμενο να κάνει λάθη και μετά να του τα αναλύει (αίτιο - αποτέλεσμα), είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο στη σωστή εκπαίδευση. Όταν κάνει λάθος ο εκπαιδευόμενος αέρος, πχ στην τελική της Π/Γ, ένας νέος εκπαιδευτής θα κάνει πλήθος αναλύσεων για το πιο είναι το σωστό ίχνος, η σωστή τεχνική, αλλά χωρίς ουσιαστικά να δείξει πού είναι το λάθος που κάνει ο συγκεκριμένος εκπαιδευόμενος. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να δημιουργήσει καινούργιες απορίες στον εκπαιδευόμενο. Εκεί βρίσκεται και η διαφορά με ένα έμπειρο εκπαιδευτή. Αυτός αφήνει τον εκπαιδευόμενο να εκτελέσει την "τελική" και παρατηρεί τα σφάλματά του. Φυσικά αυτό γίνεται μέχρι το σημείο εκείνο κατά το οποίο δεν επηρεάζεται η Ασφάλεια Πτήσεων ή το comfort level του εκπαιδευτή. Ο εκπαιδευτής ΔΕΝ χρειάζεται να σκέφτεται για τον εκπαιδευόμενο, αλλά ρωτά τον ίδιο πού νομίζει ότι βρίσκεται το σφάλμα. Έτσι καταφέρνει να τον κάνει να καταλάβει ποιά είναι η αιτία για τα λάθη του και τον βοηθά αποτελεσματικότερα να τα διορθώσει. Αυτό μπορεί να γίνει με σχετική άνεση χρόνου κατά τη διάρκεια του debriefing, όπου ζητείται από τον εκπαιδευόμενο να κάνει μόνος του την ανάλυση της εκτελεσθείσας δραστηριότητας και των όποιων λαθών του. Με αυτή την προσέγγιση στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία, οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν ξεκάθαρα το μήνυμα ότι και οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι για την πρόοδό τους. Είναι "αναγκασμένοι" όχι μόνο να "εκτελούν", αλλά και να αναλύουν τα αποτελέσματα της προσπάθειας τους και να εντοπίζουν τις αιτίες των σφαλμάτων τους. 20 η πτήση Β 2013

Η Σημασία της Επικοινωνίας

Η Σημασία της Επικοινωνίας Η Σημασία της Επικοινωνίας Εκπαιδευτή Εκπαιδευόμενου των: Ανθσγου (Ι) Ντίντη Βασιλείου και Ανθσγου (Ι)Μουσταφέρη Μιλτιάδη Επιμέλεια: Επγος (ΜΑ) Νεκ. Καρανίκας Για την ασφαλή και αποτελεσματική διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΡΟΧΑΛΙΖΕΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ -ΥΠΟΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΑΥ - OSAS) ΡΟΧΑΛΗΤΟ Ή ΡΕΓΧΩ ΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗ Ή ΡΕΓΧΑΣΜΟΣ: Ορισμός

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΡΟΧΑΛΙΖΕΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ -ΥΠΟΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΑΥ - OSAS) ΡΟΧΑΛΗΤΟ Ή ΡΕΓΧΩ ΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗ Ή ΡΕΓΧΑΣΜΟΣ: Ορισμός ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΡΟΧΑΛΙΖΕΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ -ΥΠΟΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΑΥ - OSAS) ΡΟΧΑΛΗΤΟ Ή ΡΕΓΧΩ ΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗ Ή ΡΕΓΧΑΣΜΟΣ: Ορισμός Ένας ήχος ή θορυβώδης αναπνοή (διαταραχή αναπνοής)

Διαβάστε περισσότερα

Ο καλόςύπνος μαζίμετησωστή διατροφή και την άσκηση είναι απαραίτητος για τη διατήρηση της υγείας

Ο καλόςύπνος μαζίμετησωστή διατροφή και την άσκηση είναι απαραίτητος για τη διατήρηση της υγείας Ο καλόςύπνος μαζίμετησωστή διατροφή και την άσκηση είναι απαραίτητος για τη διατήρηση της υγείας εγρήγορση Στάδιο ύπνου ώρες H AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚH ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ Υπνικοί κύκλοι διάρκειας 90 λεπτών Υπνοςμη-REM Στάδιο1-στάδιο4

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΥΠΝΟΣ αναζωογόνηση του οργανισμού επηρεάζει την καθημερινή λειτουργικότητα επηρεάζει τη σωματική και διανοητική υγεία ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ τακτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ Αποφρακτική άπνοια είναι οι συνεχείς και επαναλαμβανόμενες διακοπές της αναπνοής λόγω αποφράξεως των ανώτερων αναπνευστικών οδών

Διαβάστε περισσότερα

Καλό Καλοκαίρι. Σμχος (Ι) Δημήτριος Κανέλλος Διευθυντής Κέντρου Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους

Καλό Καλοκαίρι. Σμχος (Ι) Δημήτριος Κανέλλος Διευθυντής Κέντρου Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους περισσότερους περιέχουν και μετακινήσεις και μακρινά ταξίδια. Με αυτό σαν αφορμή θέλω να σας υπενθυμίσω το πόσο σημαντικοί είστε όλοι στην δική μας οικογένεια και την οικογένεια σας. Κανείς δεν έχει την

Διαβάστε περισσότερα

GROUND EVACUATION Ground Evacuation Boeing 737 SKYWEST BEECHCRAFT 1900C KING AIR

GROUND EVACUATION Ground Evacuation Boeing 737 SKYWEST BEECHCRAFT 1900C KING AIR GROUND EVACUATION Ως μέλη της ΠΑ είναι πολλές οι φορές που θα ταξιδέψουμε με C-130 για υπηρεσιακούς ή μη λόγους. Άλλες φορές πάλι θα βρεθούμε στην θέση του επιβάτη σε κάποιο πολιτικό αεροσκάφος. Στα ταξίδια

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο άπνοιας και διαβήτης

Σύνδρομο άπνοιας και διαβήτης Σύνδρομο άπνοιας και διαβήτης Νίκη Κατσίκη, Μαρία Ρογκώτη, Ιωσήφ Πετρίδης Διαβητολογικό Ιατρείο, Α Παθολογική Κλινική Νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκη Σύνδρομο άπνοιας ύπνου (ΣΑΥ) Είναι μια διαταραχή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

EJECT! ΠΑΡΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΡΑ

EJECT! ΠΑΡΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΡΑ EJECT! ΠΑΡΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΡΑ Όταν συμβεί ένα μείζον αεροπορικό ατύχημα στην Πολεμική Αεροπορία συγκεντρώνεται μια ομάδα ειδικών η οποία διερευνά κάθε πιθανό παράγοντα, γεγονός ή ακολουθία γεγονότων τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΠΝΟΥ»

ΘΕΜΑ: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΠΝΟΥ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΠΝΟΥ» Ι ΑΣΚΟΥΣΑ:ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑ 2009-06-17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΠΝΟΥ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Γραμματεία Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 19/03/2014 Πόσα παιδιά (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΣΑΥΥ

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΣΑΥΥ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΣΑΥΥ Λάμπρου Καλλιρρόη Πνευμονολόγος Πανεπιστημιακή Υπότροφος Α Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ 13 Ο Πνευμονολογικό Συνέδριο Ιωάννινα O Το Σύνδρομο Άπνοιας στον Ύπνο (ΣΑΥ)

Διαβάστε περισσότερα

Precautionary Landings

Precautionary Landings Προσγειώσου και Ζήσε!!! Πρόσφατα η οργάνωση Helicopter Association International (HAI), εκπόνησε ένα πρόγραμμα με την ονομασία Land and Live. Το παρόν φυλλάδιο της IHST, με τίτλο δηλαδή άμεση κανονική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΝΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΝΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΝΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική» Ιούλιος 2015 Ορισμοί Σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση μεταξύ εκπαιδευτή αέρος και εκπαιδευόμενου

Η σχέση μεταξύ εκπαιδευτή αέρος και εκπαιδευόμενου Η σχέση μεταξύ εκπαιδευτή αέρος και εκπαιδευόμενου γίας. Σκοπός της σύγκρισης των απαντήσεων εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων ήταν να διαπιστωθεί αν υπάρχει σημαντική διαφορά στις απαντήσεις. Προφανώς στο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Κυκλοφορικό σύστημα Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Η καρδία Χτύπα 2 δισεκατομμύρια φορές σε όλη μας τη ζωή. Βρίσκεται στο θώρακα, κέντρο προς αριστερά. Έχει το μέγεθος μιας γροθιάς. Αλεξάνδρα, Αναστασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τι είναι αναζωογόνηση ; Για τη διατήρηση της ζωής χρειάζεται συνεχής τροφοδοσία όλων των οργάνων με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς Πρόγραμμα: Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς 1. Εισαγωγή 1.1. Γενική εισαγωγή στο εργασιακό άγχος Η φύση της εργασιακής ζωής έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ (10.11.2010) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς Κεφάλαιο 3: Κυκλοφορούμε με ασφάλεια) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα_SPA. Προληπτικά μέτρα για το άγχος στις ΜΜΕ

Πρόγραμμα_SPA. Προληπτικά μέτρα για το άγχος στις ΜΜΕ Πρόγραμμα: Προληπτικά μέτρα για το άγχος στις ΜΜΕ 1. Εισαγωγή 1.1. Γενική εισαγωγή στο εργασιακό άγχος Η φύση της εργασιακής ζωής έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Στις

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτή. Ησχέση εκπαιδευτή - εκπαιδευομένου. Η σχέση. κπαιδευομένου και η σημασία της στην ΑΠΕ

Εκπαιδευτή. Ησχέση εκπαιδευτή - εκπαιδευομένου. Η σχέση. κπαιδευομένου και η σημασία της στην ΑΠΕ Η σχέση Εκπαιδευτή & κπαιδευομένου και η σημασία της στην ΑΠΕ των Ανθσγων (Ι) Ντίντη Βασιλείου και Μουσταφέρη Μιλτιάδη Επιμέλεια: Επγος (ΜΑ) Νεκ. Καρανίκας Ησχέση εκπαιδευτή - εκπαιδευομένου είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ Στο 1 ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά πρόγραμμα προαγωγής ψυχικής υγείας, το οποίο σχεδιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Δ Ε Σ Π Ο Ι Ν Α Χ Α ΡΑ Λ Α Μ Π ΟΥ Σ ΛΟ Γ Ο Π ΕΔΙΚΟ Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ H Σ Υ Ν Ε Ρ Γ ΑΤ Η Σ Ν Ε Υ Ρ ΟΛΟ Γ Ι Κ Η Σ Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Σ Ν ΑΥ Τ Ι ΚΟΥ Ν Ο Σ Ο ΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Τι είναι άγχος: Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το μυαλό και το σώμα σας σε κάθε νέα απειλητική ή συγκινησιακή ( συναρπαστική ) κατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΟ ΛΕΜΦΩΜΑ;

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΟ ΛΕΜΦΩΜΑ; ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΟ ΛΕΜΦΩΜΑ; Με την επιστημονική συνεργασία της Αιματολογικής Μονάδας, Γ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η κεντρική υπνική άπνοια (central sleep apnea - CSA) συναντάται σε ποσοστό 5-10% όλων των ασθενών με διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο (sleep-disordered breathing

Διαβάστε περισσότερα

Αδικαιολόγητος φόβος, κακή ψυχολογία και ανασφάλεια στα πρώτα βήματα με το αλεξίπτωτο πλαγιάς και αντιμετώπισή τους.

Αδικαιολόγητος φόβος, κακή ψυχολογία και ανασφάλεια στα πρώτα βήματα με το αλεξίπτωτο πλαγιάς και αντιμετώπισή τους. Αδικαιολόγητος φόβος, κακή ψυχολογία και ανασφάλεια στα πρώτα βήματα με το αλεξίπτωτο πλαγιάς και αντιμετώπισή τους. Τι είναι φόβος Ο φόβος είναι ένα αίσθημα έμφυτο που υπακούει στο ένστικτο αυτοσυντήρησης.

Διαβάστε περισσότερα

Είναι πλέον αναγνωρισμένο. του Ανθσγου (Ι) Σταυρινού Γεώργιου Επιμέλεια: Επγος (ΜΑ) Νεκ. Καρανίκας

Είναι πλέον αναγνωρισμένο. του Ανθσγου (Ι) Σταυρινού Γεώργιου Επιμέλεια: Επγος (ΜΑ) Νεκ. Καρανίκας του Ανθσγου (Ι) Σταυρινού Γεώργιου Επιμέλεια: Επγος (ΜΑ) Νεκ. Καρανίκας Είναι πλέον αναγνωρισμένο ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα του ανθρώπινου παράγοντα στη συντήρηση των αεροσκαφών (από

Διαβάστε περισσότερα

Κελεπούρης Ζήσης Γενικός ιατρός Επιμελητής Β ΚΥΚ

Κελεπούρης Ζήσης Γενικός ιατρός Επιμελητής Β ΚΥΚ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ Κελεπούρης Ζήσης Γενικός ιατρός Επιμελητής Β ΚΥΚ Ένα από τα δύσκολα καθήκοντα του γιατρού είναι και η αναγγελία δυσάρεστων ειδήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Πατεράκης. Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσικοθεραπείας

Στέφανος Πατεράκης. Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσικοθεραπείας Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσικοθεραπείας Γενικά : Χαλάρωση είναι η ηρεμία και η ανάπαυση του σώματος και του μυαλού, δηλ. το αντίθετο του στρες. ΧΑΛΑΡΩΣΗ: επιστημονικά ορίζεται η κατάσταση κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙ ΗΣ Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙ ΗΣ Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ - STRESS 1 Άγχος - Απόπειρα ορισμού! Το εργασιακό άγχος και γενικά το στρες αναφέρεται στη δυσμενή αντίδραση των ανθρώπων μετά από υπερβολική πίεση ή άλλης μορφής απαίτησηστην οποία υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με Θέμα Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ:

Ημερίδα με Θέμα Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ: Ημερίδα με Θέμα Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ: ΓΝΩΡΙΖΩ-ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ 2 Ιουνίου 2014 / 14 O Δημοτικό Σχολείο Ιλίου ΒΡΟΧΙΚΟ ΑΣΜΑ & ΠΑΙΔΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - Καθορισμός του πλαισίου μετάβασης στο περιβάλλον του cloud computing - Αναγνώριση ευκαιριών και ανάλυση κερδών/κόστους από την

Διαβάστε περισσότερα

Φωτ. Αεροδρόμιο Σερρών

Φωτ. Αεροδρόμιο Σερρών Η Ιστορία της Αεροπορίας Στρατού 1. Χρονική αφετηρία της Αεροπορίας Στρατού θεωρείται το έτος 1947 όταν τον Ιανουάριο εκείνης της χρονιάς μετέβησαν οι πρώτοι Αξιωματικοί του πυροβολικού στην Αγγλία στη

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958. Περιεχόμενο

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958. Περιεχόμενο Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 Υπεύθυνη Μαθήματος: Χ. Καρατζαφέρη Διδάσκοντες: Χ. Καρατζαφέρη, Γ. Σακκάς,Α. Καλτσάτου 2013-2014 Διάλεξη 3 ΤΕΦΑΑ, ΠΘ Περιεχόμενο Συνδεση με τα προηγουμενα Πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ) ΠΟΡΙΣΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΩΣ ΣΟΒΑΡΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ την 27/11/2004 04 / 2005 ΠΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ) ΠΟΡΙΣΜΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΕΩΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ την 21/03/2004 09 / 2004 ΠΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΑΣ Αποστολή 7

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΑΣ Αποστολή 7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΑΣ Αποστολή 7 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Με την πρώτη ημέρα από την άναδρη επίθεση της Τουρκίας να έχει περάσει, οι δυο χώρες έχουν εμπλακέι τόσο στην στεριά, όσο στην θάλασσα και στον αέρα. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Αεροπλοΐα- Ανάγκες Αεροσκαφών σε καύσιμα

Τίτλος: Αεροπλοΐα- Ανάγκες Αεροσκαφών σε καύσιμα Τίτλος: Αεροπλοΐα- Ανάγκες Αεροσκαφών σε καύσιμα Θέματα: ποσοστά, μοντελοποίηση, ταχύτητα, απόσταση, χρόνος, μάζα, πυκνότητα Διάρκεια: 90 λεπτά Ηλικία: 13-14 Διαφοροποίηση: Ανώτερο επίπεδο: αντίσταση αέρα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες, Χρήση ΤΠΕ κ.τ.λ.:

Οδηγίες, Χρήση ΤΠΕ κ.τ.λ.: Τίτλος: Καρδιακός Παλμός Θέματα: Καρδιακός παλμός, επίδραση της φυσικής άσκησης, καταγραφή αποτελεσμάτων, γραφική αναπαράσταση αποτελεσμάτων και αξιολόγηση. Χρόνος: 60 λεπτά Ηλικία: 11-13 Διαφοροποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ακούει την καρδιά σας!

Ακούει την καρδιά σας! Ακούει την καρδιά σας! Καρδιοαναπνευστική αποκατάσταση ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Όταν η καρδιά φέρνει τα πάνω κάτω Ένα οξύ καρδιολογικό πρόβλημα ή ένα χειρουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ & ΑΣΚΗΣΗ

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ & ΑΣΚΗΣΗ Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 Υπεύθυνη Μαθήματος: Χ. Καρατζαφέρη Διδάσκοντες: Χ. Καρατζαφέρη, Γ. Σακκάς,Α. Καλτσάτου 2013-2014 Διάλεξη 4 ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ & ΑΣΚΗΣΗ 1 Στις 2 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Αξιολόγηση Ικανοτήτων

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Αξιολόγηση Ικανοτήτων 3 Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας Αξιολόγηση Ικανοτήτων Αξιολόγηση Ικανοτήτων Γενική Περιγραφή της Ενότητας: Αυτή η ενότητα στοχεύει στην αξιολόγηση των ηγετικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πως μπορώ να υποστηρίξω τον άνθρωπό μου. να αντιμετωπίσει το λέμφωμα;

Πως μπορώ να υποστηρίξω τον άνθρωπό μου. να αντιμετωπίσει το λέμφωμα; Πως μπορώ να υποστηρίξω τον άνθρωπό μου να αντιμετωπίσει το λέμφωμα; Το λέμφωμα είναι δυνητικά ιάσιμη νόσος Με την επιστημονική συνεργασία του Αιματολογικού Τμήματος, Γ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής,

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα για το ροχαλητό και την άπνοια - Η ΩΡΛ άποψη - Ο Δρόμ Πέμπτη, 01 Σεπτέμβριος :56

Διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα για το ροχαλητό και την άπνοια - Η ΩΡΛ άποψη - Ο Δρόμ Πέμπτη, 01 Σεπτέμβριος :56 Γράφει: Δρ. Αντώνης Γ. Παπαβασιλείου, Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος, Διευθυντής ΩΡΛ/ΚΟΥ Κέντρου Ροχαλητού Ιατρικού Ψυχικού, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων ΩΡΛ/γων, Ελ.Επ. Ο ύπνος είναι ένας από τους από

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013 Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ Αθήνα, 24/1/2013 Κοινή Έρευνα των Ινστιτούτων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Το Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ Α ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ Α ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22-10-2015 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ Α ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΒΡΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠ. ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ ΔΑΥΙΔ ΜΩΥΣΗΣ ΠΕ 11 ΦΑ ABLS ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΒΟΗΘΕΙΕΣ;

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική εξήγηση των δυσκολιών στην ανθρώπινη επικοινωνία - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχολόγ

Βιολογική εξήγηση των δυσκολιών στην ανθρώπινη επικοινωνία - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχολόγ Οι άνθρωποι κάνουμε πολύ συχνά ένα μεγάλο και βασικό λάθος, νομίζουμε ότι αυτό που λέμε σε κάποιον άλλον, αυτός το εκλαμβάνει όπως εμείς το εννοούσαμε. Νομίζουμε δηλαδή ότι ο «δέκτης» του μηνύματος το

Διαβάστε περισσότερα

Gerards Papadakis Soccer Academy

Gerards Papadakis Soccer Academy Παιδί Τεχνική Στόχος Gerards Papadakis Soccer Academy ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕ ΤΙ ΩΦΕΛΕΙ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Τεχνική είναι η ικανότητα του παίκτη να μπορεί να ελέγχει την μπάλα και το σώμα του κάτω από την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα: Προληπτικά μέτρα για το άγχος στη Ναυτιλία

Πρόγραμμα: Προληπτικά μέτρα για το άγχος στη Ναυτιλία Πρόγραμμα: Προληπτικά μέτρα για το άγχος στη Ναυτιλία 1. Εισαγωγή 1.1. Γενική εισαγωγή στο εργασιακό άγχος Η φύση της εργασιακής ζωής έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Τ.Ε. Β Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η στεφανιαία µονάδα είναι ένας χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Ίντα Ελιάου BSc, MSc, PGDip, MA Συμβουλευτική Ψυχολόγος eliaouida@gmail.com

Ίντα Ελιάου BSc, MSc, PGDip, MA Συμβουλευτική Ψυχολόγος eliaouida@gmail.com ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΠΡΟΛΗΨΗ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Limneon, Καστοριά, 19.12.15 «Ενημέρωση του ασθενούς & των συνοδών του με καρκίνο του πνεύμονα. Προβλήματα στην ελληνική πραγματικότητα»

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία. Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο

Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία. Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο Τι είναι η χρόνια βρογχίτιδα? Βρογχίτιδα είναι μια φλεγμονή των βρογχικών σωλήνων, που μεταφέρουν τον αέρα στους πνεύμονες. Χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά Καρδιακή Ανεπάρκεια Απόστολος Καραβίδας Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθήνας Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια σοβαρή καρδιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 22-3-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 1. Εισαγωγή 2. Η Πρώτη Συνάντηση της Ομάδας Μαθητών. 3. Η Δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση

Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση Κωνσταντίνος Κώντσας, Παρασκευή Τριβήλου, Αναστασία Καραγκιούλη, Ελένη Τριανταφυλλίδη Εργαστήριο Καρδιοαναπνευστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ,MSc ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ Επιδημιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ,ΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ,ΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ,ΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΣΤΡΑΤΗ Ε. ΚΕΤΣΙΟΥ Κ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ Τ.Ε. ΜΕΠ / ΒΠΠ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κάπνισµα και καρδιά! Μειώνει τη χοληστερόλη HDL και αυξάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αθήνα 8 Μαρτίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους δυο θανάτους, ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο, οφείλεται σε καρδιαγγειακό επεισόδιο και όχι στη νόσο αυτή καθ αυτή!!! Αυτό ανέφερε

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης

Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT 3 Εκδόσεις Λευκή Σελίδα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγγλική Γλώσσα Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης Διορθώσεις: Ελένη Ζαφειρούλη Σελιδοποίηση: Γιάννης Χατζηχαραλάμπους Μακέτα

Διαβάστε περισσότερα

Η νόσος Alzheimer είναι μια εκφυλιστική νόσος που αργά και προοδευτικά καταστρέφει τα εγκεφαλικά κύτταρα. Δεν είναι λοιμώδη και μεταδοτική, αλλά

Η νόσος Alzheimer είναι μια εκφυλιστική νόσος που αργά και προοδευτικά καταστρέφει τα εγκεφαλικά κύτταρα. Δεν είναι λοιμώδη και μεταδοτική, αλλά Η νόσος Alzheimer είναι μια εκφυλιστική νόσος που αργά και προοδευτικά καταστρέφει τα εγκεφαλικά κύτταρα. Δεν είναι λοιμώδη και μεταδοτική, αλλά είναι η πιο κοινή αιτία άνοιας μια κατάσταση που επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers

The G C School of Careers The G C School of Careers ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 7 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ Πρωτοβουλίες-Δράσεις Οδικής Ασφάλειας σε περίοδο οικονομικής κρίσης Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ Σοφία Βαρδάκη, Δρ. Συγκοινωνιολόγος ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ύπνου στο σπίτι. Δυνατότητες και περιορισμοί. Μ.Βαγιάκης Διευθυντής ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ Νοσοκομείο Ο Ευαγγελισμος

Μελέτη ύπνου στο σπίτι. Δυνατότητες και περιορισμοί. Μ.Βαγιάκης Διευθυντής ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ Νοσοκομείο Ο Ευαγγελισμος Μελέτη ύπνου στο σπίτι. Δυνατότητες και περιορισμοί. Μ.Βαγιάκης Διευθυντής ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ Νοσοκομείο Ο Ευαγγελισμος ΙΩΑΝΝΙΝΑ 8/5/2015 Οι καιροί αλλάζουν..! Καταγραφικό για πλήρη μελέτη, έτος 2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΙΑΤΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΙΑΤΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΙΑΤΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η θέση του κινητού τηλεφώνου στη ζωή των παιδιών σχολικής ηλικίας (6-12 χρονών) Χρήση Πληροφόρηση Ασφάλεια» Σκοπός Να διαπιστωθoύν: η έκταση χρήσης του κινητού

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

DANA ALLIANCE FOR BRAIN

DANA ALLIANCE FOR BRAIN ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η λειτουργία του Ύπνου και η σημασία της για τη Μνήμη και τη Μάθηση αλλά και τη Σωματική και Ψυχική Υγεία» Ενημερωτική Εκδήλωση την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013, στο Ίδρυμα Ευγενίδου Αθήνα, Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμπειρικές γνώσεις Έλλειψη μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο Ίδρυμα Λασκαρίδη

Επίσκεψη στο Ίδρυμα Λασκαρίδη Τάξη: Β, τμήματα: 3 ο & 4 ο Σχολικό έτος: 2011-12 Επίσκεψη στο Ίδρυμα Λασκαρίδη Συνοδοί καθηγητές: Γιαννίρη Σμαρώ, Γκόντα Θεοδώρα και Μπακούρος Βασίλειος 1 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Επίσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Τ.Ε ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Γ.Ν.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΑΝΔΟΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Τ.Ε ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Γ.Ν.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΝΟΥΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Κυκλώματα (Μ.Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Η προσθήκη λαμπτήρων επηρεάζει την ένταση του ρεύματος σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα;

Ηλεκτρικά Κυκλώματα (Μ.Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Η προσθήκη λαμπτήρων επηρεάζει την ένταση του ρεύματος σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα; Ηλεκτρικά Κυκλώματα (Μ.Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Η προσθήκη λαμπτήρων επηρεάζει την ένταση του ρεύματος σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα; Στη διερεύνηση που κάναμε με τα παιδιά, όπως φαίνεται και από τον τίτλο ασχοληθήκαμε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο. Πώς να ζήσετε 150 χρόνια µε Υγεία

Εισαγωγή. Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο. Πώς να ζήσετε 150 χρόνια µε Υγεία Εισαγωγή «Όποιος έχει υγεία, έχει ελπίδα. Και όποιος έχει ελπίδα, έχει τα πάντα.» Τόμας Κάρλαϊλ Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο Ο πατέρας μου είναι γιατρός, ένας από τους καλύτερους παθολόγους που

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης

Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης 1. Εισαγωγή στη διαμεσολάβηση (30 ) Στόχοι Να εντοπίσουν παρακολουθήσουν τη διαδικασία διαμεσολάβησης. Διαδικασία Έχουμε από πριν καλέσει δυο μέλη (ένα αγόρι Α και ένα κορίτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ (Α.Π.)

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ (Α.Π.) ΥΠΕΡΤΑΣΗ Η καρδιά προωθεί το αίμα στον οργανισμό μέσω των αρτηριών, με αποτέλεσμα οι αρτηρίες να βρίσκονται υπό πίεση. Η πίεση αυξάνει όταν είμαστε αναστατωμένοι, όταν τρομάζουμε, όταν καταβάλουμε κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘ. ΑΘ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘ. ΑΘ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘ. ΑΘ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ COPYRIGHT 2008 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. Αγαπητοί συνάδελφοι,

Πρόσκληση. Αγαπητοί συνάδελφοι, Πρόσκληση Αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ είμαστε πάλι. Μετά από 3 χρόνια σιωπής, λόγω των συνθηκών, θα ξανασυναντηθούμε στο 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Διαταραχές του Ύπνου που θα πραγματοποιηθεί στις 15

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 e-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Κινδυνεύει κάποιο από τα αγαπημένα σας πρόσωπα;

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Κινδυνεύει κάποιο από τα αγαπημένα σας πρόσωπα; www.agaliazo.gr ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Λεωσθένους 21-23, 18536 Πειραιάς - Τ: 210 4181641 - F: 210 4535343 e: oekk@otenet.gr - www.oekk.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ Πατρέως 8-10, 26221 Πάτρα - Τ/F: 2610 226122 e:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΝΟΥ-ΕΓΡΗΓΟΡΣΗΣ: ΡΥΘΜΟΙ ΑΛΦΑ, ΒΗΤΑ, ΓΑΜΜΑ. Ganong Κεφάλαιο 14

ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΝΟΥ-ΕΓΡΗΓΟΡΣΗΣ: ΡΥΘΜΟΙ ΑΛΦΑ, ΒΗΤΑ, ΓΑΜΜΑ. Ganong Κεφάλαιο 14 ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΝΟΥ-ΕΓΡΗΓΟΡΣΗΣ: ΡΥΘΜΟΙ ΑΛΦΑ, ΒΗΤΑ, ΓΑΜΜΑ Ganong Κεφάλαιο 14 Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) Ρυθμοί που καταγράφονται στο ΗΕΓ Ρυθμός α: Καταγράφεται σε εγρήγορση με τα μάτια κλειστά Σχετικά ρυθμικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια ΚΑΡΠΑ European Resuscitation Council (ERC)

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια ΚΑΡΠΑ European Resuscitation Council (ERC) ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΚΥ.Σ.ΑΝ. Κερύνιας 9 Λατσιά, 2231. Τηλ: 99784580 Εκπαιδευτικά Σεμινάρια ΚΑΡΠΑ European Resuscitation Council (ERC) Το Κυπριακό Συμβούλιο Αναζωογόνησης είναι μη κερδοσκοπικός

Διαβάστε περισσότερα

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους.

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί» Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους Η αυτοεικόνα μας «σχηματίζεται» ως ένα σχετικά σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

Εάν απαντήσατε "ναι" σε 3 ή περισσότερες ερωτήσεις, συμβουλευτείτε το έντυπο αυτό, το οποίο περιέχει πληροφορίες που μπορούν να σας βοηθήσουν.

Εάν απαντήσατε ναι σε 3 ή περισσότερες ερωτήσεις, συμβουλευτείτε το έντυπο αυτό, το οποίο περιέχει πληροφορίες που μπορούν να σας βοηθήσουν. Βήχετε μερικές φορές τις περισσότερες μέρες; Έχετε συχνά πτύελα (φλέματα) όταν βήχετε; Είστε άνω των 40 ετών; Αναπνέετε με δυσκολία σε σύγκριση με τους συνομήλικους σας; Καπνίζετε ή είστε πρώην καπνιστής/καπνίστρια;

Διαβάστε περισσότερα

Αμυγδαλεκτομή στο Παιδί: Έχει κάτι αλλάξει;

Αμυγδαλεκτομή στο Παιδί: Έχει κάτι αλλάξει; Αμυγδαλεκτομή στο Παιδί: Έχει κάτι αλλάξει; Φαρυγγικός λεμφικός ιστός: Φαρυγγική και Παρίσθμιες Αμυγδαλές Φαρυγγική A. Καδίτης Ειδική Μονάδα Παιδιατρικής Πνευμονολογίας Εργαστήριο Διαταραχών Αναπνοής στον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ. Ειρήνη Πετράκη Δασκάλα Σύμβουλος ΣΧ.Τ.

ΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ. Ειρήνη Πετράκη Δασκάλα Σύμβουλος ΣΧ.Τ. ΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ Ειρήνη Πετράκη Δασκάλα Σύμβουλος ΣΧ.Τ. Από την αρχαιότητα, ο άνθρωπος ονειρεύτηκε να γίνει ο άρχοντας των αιθέρων. Ο Δαίδαλος και ο Ίκαρος, ο Βελλεροφόντης πάνω στο φτερωτό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί;

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί; www.agaliazo.gr ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Λεωσθένους 21-23, 18536 Πειραιάς - Τ: 210 4181641 - F: 210 4535343 e: oekk@otenet.gr - www.oekk.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ Πατρέως 8-10, 26221 Πάτρα - Τ/F: 2610 226122 e:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση οδικής ασφάλειας

Επιτήρηση οδικής ασφάλειας Επιτήρηση οδικής ασφάλειας «Πρώτη Προτεραιότητα: Οδική Ασφάλεια» Κρήτη, 9-18 Νοεμβρίου 2013 Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αλεξάνδρα Λαΐου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Πέτρος Ευγενικός, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

11o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΤΑΞΗ

11o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΤΑΞΗ 11o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΤΑΞΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το αεροπλάνο αποτελείται βασικά από 3 μέρη που διαφέρουν στη μορφή και στον προορισμό τους. Αυτά είναι: το κύριο σώμα του αεροπλάνου που λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015

Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015 Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Η σημαντικότερη από τις ανθρώπινες λειτουργίες. Η τέχνη της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων

Διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων Διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων Ο όρος Κρίσιμες Καταστάσεις σημαίνει κάθε κατάσταση που μπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο ή απειλή για την επιχείρηση. Μπορεί να είναι ένα ελαττωματικό προϊόν, μια οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Όνειρα Συμβουλές Συμβουλές και μυστικά και μυστικά

Όνειρα Συμβουλές Συμβουλές και μυστικά και μυστικά Το βιβλίο Όνειρα Συμβουλές και μυστικά: Εξετάζει και αναλύει τα όνειρα εξονυχιστικά και από κάθε όψη I Εμπλουτίζει την ανάλυση με πραγματικές περιπτώσεις I Προσεγγίζει το αντικείμενο χωρίς ειδικούς όρους,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. Ενεργητική ακρόαση

ΣΤ. Ενεργητική ακρόαση ΣΤ. Ενεργητική ακρόαση 1. Μπάλες Μηνύματα (20 ) Να αντιληφθούν ότι το σώμα αντιδρά αυτόματα με τη λήψη μηνυμάτων. Να αποκτήσουν έλεγχο αυτών ων αντιδράσεων. Να ασκηθούν στον έλεγχο του ρυθμού και της διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Πρώτες Βοήθειες Με τον όρο πρώτες βοήθειες εννοούμε τη βοήθεια που προσφέρει κάποιος σε ένα άρρωστο πριν φτάσει το ασθενοφόρο. Ποιοι είναι οι στόχοι του Πρώτου Βοηθού α. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα