* ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 2 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 33

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- 461 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 2 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 33"

Transcript

1 * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 23/5/2005 Αριθµ.Πρωτ.: Τ01/671/4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 33 ΘΕΜΑ: Συµπληρωµατικές οδηγίες σχετικά µε την αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση, των ασφαλισµένων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ (τ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε). (Σχ.Εγκ.: 43/8.4.04, 77/ , 119/ , 8/ της /νσης). Με την αρ.119/ εγκύκλιο της /σης, σας γνωρίσαµε ότι, σύµφωνα µε τις Καταστατικές διατάξεις του τ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε (άρθρο 3 παρ. 1) στην ασφάλιση του τ. Ταµείου υπήγοντο και κατηγορίες ασφαλισµένων οι οποίες, για την απασχόλησή τους στις Αεροπορικές Επιχειρήσεις, ως προς την Κύρια ασφάλιση τους υπήγοντο σε Ειδικά Ταµεία, (Ταµείο Νοµικών, ΤΣΜΕ Ε) ως προς την Επικουρική τους στα αντίστοιχα επικουρικά (Κ.Ε.Α., Ε.Λ.Π.Π) και παράλληλα στο τ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε. Με την παρούσα εγκύκλιο, σας γνωρίζουµε τα ισχύοντα ποσοστά ασφαλίστρων, από την ηµεροµηνία συγχώνευσης του τ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ και µετά, για την αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής Υπηρεσίας, προαιρετικής ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ (τ.ικα-τεαμ) των ασφαλισµένων του τ. Ταµείου καθώς και των υπαγοµένων στα Ειδικά Ταµεία, (σχ. Το αρ. πρωτ. Φ.20021/14683/641/ έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοιν/κής Προστασίας προς την /νση µας, το οποίο σας κοινοποιήσαµε µε την αρ. 8/ εγκύκλιο της /σης ). 1.- ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Όπως είναι γνωστό, µε τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3 και 4 του ν. 1358/83 δόθηκε η δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας στις Ένοπλες υνάµεις, Σώµατα Ασφαλείας κλπ, ως χρόνου ασφάλισης, σε Οργανισµούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι ανωτέρω διατάξεις ίσχυαν και για τους ασφαλισµένους του τ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε.. Από την ηµεροµηνία συγχώνευσης του τ. Ταµείου και µετά, οι διατάξεις του ν. 1358/83 εφαρµόζονται και στους ασφαλισµένους του Ε.Τ.Ε.Α.Μ (τ.τ.ε.α.π.α.ε). α) Ποσοστό ασφαλίστρου για την αναγνώριση χρόνου Στρατιωτικής Υπηρεσίας. Το ποσοστό ασφαλίστρου, από την ηµεροµηνία συγχώνευσης του τ.τ.ε.α.π.α.ε στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ (τ.ικα - ΤΕΑΜ), όπως διαµορφώθηκε µετά την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 22 παρ.18 του ν. 3232/04, (σχ. Εγκ. 77/ ) θα ισχύει και για την καταβολή εισφοράς για την αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, δηλαδή: Παλαιοί ασφαλισµένοι: Ιπτάµενοι συνοδοί-φροντιστές που απασχολούνται στις Ολυµπιακές Αερογραµµές: Συνολικό ασφ/στρο 10%. Λοιπό Ιπτάµενο προσωπικό και ιοικητικό, Τεχνικό και Λοιπό προσωπικό εδάφους: Συνολικό ασφ/στρο 7,8. Νέοι ασφαλισµένοι: Συνολικό ασφ/τρο 8%. 2.- ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Μετά την ηµεροµηνία συγχώνευσης του τ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ έχουν πλέον εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου άρθρο 41 του Α.Ν.1846/51, κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 1539/85 (όπως ισχύουν για την προαιρετική ασφάλιση και στους Επικουρικούς φορείς). Α) Ποσοστό ασφαλίστρου για υπαγωγή στην Προαιρετική ασφάλιση. Το ποσοστό ασφαλίστρου, για τους ασφαλισµένους του τ. ΤΕΑΠΑΕ, στον κλάδο ΕΤΕΑΜ (τ.ικα- ΤΕΑΜ), όπως διαµορφώθηκε µετά την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 22 παρ.18 του ν. 3232/04 (σχ. Εγκ. 77/ ) θα ισχύει και για την καταβολή εισφοράς για την προαιρετική ασφάλιση από την ηµεροµηνία συγχώνευσης του Ταµείου και µετά (όπως αναλύεται στην παρ.1 α. της παρούσης εγκυκλίου.) Για τους νέους ασφαλισµένους (από 1/1/1993) ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 2084/ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ Ε.Τ.Ε.Α.Μ, ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ τ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε. α) Παλαιοί ασφαλισµένοι.

2 Σύµφωνα µε το προαναφερόµενο (αρ.φ.20021/14683/641/ ) έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας προς την /νση µας και τις διευκρινήσεις που εδόθησαν στις Υπηρεσίες σας (µε την εγκ. 8/ της /σης), οι Μηχανικοί,που ασφαλίζονται στο Τ.Σ.Μ.Ε..Ε για την Κύρια ασφάλιση τους (λόγω της ιδιότητός των) και στον Ε.Λ.Π.Π για την επικουρική ασφάλισή τους, ενώ είχαν υπαχθεί και στην ασφάλιση του τ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε, λόγω της απασχόλησής τους, (αν και σύµφωνα µε τις διατάξεις του α.ν.580/45 θα έπρεπε να επιλέξουν σε εύλογο χρόνο την υποχρεωτική υπαγωγή τους σε έναν από τις δύο προαναφερόµενους φορείς) από την ηµεροµηνία συγχώνευσης και µετά µπορούν να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλιση τους στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ (σαν διάδοχο κατάσταση του τ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε), υποβάλλοντας δήλωση υπαγωγής µέσα σε ένα τρίµηνο από την ειδοποίηση της από τις υπηρεσίες του Ε.Τ.Ε.Α.Μ, (µε καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, για την θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος). Τα ως άνω ισχύουν και για τους µε έµµισθη εντολή ικηγόρους των Αεροπορικών Επιχειρήσεων, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα γραφεία των επιχειρήσεων αυτών και οι οποίοι υπάγονται υποχρεωτικά στο Ταµείο Νοµικών για την Κύρια ασφάλισή τους και για την επικουρική στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης ικηγόρων (Κ.Ε.Α. ) του φορέα αυτού καθώς και στο τ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε, ( σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Καταστατικού του τ. Ταµείου). Εποµένως, εφόσον τα ανωτέρω πρόσωπα εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δύνανται από την ηµεροµηνία συγχώνευσης του τ. Ταµείου και µετά, να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ (τ.τεαπαε), µε δήλωσή τους εντός τριµήνου από την ειδοποίησή τους από τις υπηρεσίες του Ε.Τ.Ε.Α.Μ, καταβάλλοντας το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών. Β) Ποσοστό ασφαλίστρου για προαιρετική ασφάλιση (Μηχανικών και ικηγόρων του τ. ΤΕΑΠΑΕ). Όσον αφορά το ποσοστό ασφαλίστρου κλάδου Ε.Τ.Ε.Α.Μ (τ.ικα-τεαμ), επειδή τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται σε οποιονδήποτε φορέα Κύριας ασφάλισης εκτός του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δηλ. σε Ειδικά Ταµεία (ΤΣΜΕ Ε, Ταµείο Νοµικών) θα ισχύει το ποσοστό ασφαλίστρου του Ε.Τ.Ε.Α.Μ (6%) για την συνέχιση της προαιρετικής ασφάλισης τους, προκειµένου να θεµελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα και από το τ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε. γ) Νέοι ασφαλισµένοι. Ο τρόπος αντιµετώπισης των περιπτώσεων διπλής υποχρεωτικής ασφάλισης των νέων ασφαλισµένων καθορίζεται από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 39 του Ν.2084/92 όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 16 του Ν.2556/97 και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 75 του Ν. 2676/99. Οι µε έµµισθη εντολή ικηγόροι των Αεροπορικών Επιχειρήσεων οι οποίοι προσλαµβάνονται από την ηµεροµηνία συγχώνευσης και µετά, εξαιρούνται από την ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. 4.- ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Οι Αεροπορικές Επιχειρήσεις (προς τις οποίες κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος) παρακαλούνται άµεσα, να γνωστοποιήσουν στο προσωπικό τους, την δυνατότητα υποβολής στις Υπηρεσίες µας δήλωσης υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ (τ.τεαπαε) εντός τριµήνου από την ενηµέρωσή τους και όχι αργότερα από 30/9/05. εδοµένου ότι δεν κατεβλήθησαν εισφορές υπέρ του τ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε από την ηµεροµηνία συγχώνευσης και µετά, για λόγους χρηστής διοίκησης θεωρούµε ότι οι αιτήσεις προαιρετικής, θα πρέπει πλάσµατι δικαίου να θεωρηθούν ότι υπεβλήθησαν από την ηµεροµηνία συγχώνευσης (1/4/04) και να µην επιβληθούν πρόσθετα τέλη, εφόσον καταβληθούν οι εισφορές εντός τριµήνου από την έκδοση της απόφασης. Η καταβολή εισφορών για την προαιρετική συνέχιση ασφάλισης στο ΕΤΕΑΜ (τ.τ.ε.α.π.α.ε) θα γίνεται από τον ενδιαφερόµενο, στο αρµόδιο Υποκ/µα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου της κατοικίας του. Θα ακολουθείται δε η συνήθης διαδικασία που τηρείται για την προαιρετική ασφάλιση. Εξαιρετικά για τις περιπτώσεις υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση, µετά την συγχ/νευση του τ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε, των Μηχανικών ή των µε έµµισθη εντολή δικηγόρων εργαζοµένων στην OLYMRIC AIRWAYS, αρµόδιο Υποκ/µα υπαγωγής ορίζεται το Υποκ/µα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του Ν. Κόσµου (µετά την αρ. πρωτ. 1217/1383/ αίτηση της OLYMRIC AIRWAYS). ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ /ΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤ/ΛΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ /ΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χ. ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗΣ

3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΓΚΕΝ ΤΚ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ : κα ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε. Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 154 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ : ΕΛΕΝΑ ΖΩΓΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΟ 57 Τ.Κ ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν..Α.Α. (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Κ. Ι. ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ OLYMPIC CATERING A.E. ΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ) ΚΤΙΡΙΟ 14Β. Τ.Κ ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΑΤΩ ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ : Κα Β. ΤΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ : ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΕΜ. CYPRUS AIRWAYS L.T.D. ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 25 ΑΘΗΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΟΥΒΑΡΗΣ SWISS INTERNATIONAL AIR LINES S.A. ΚΤΙΡΙΟ 17 Τ.Κ ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΕΘΥΝΟΣ : ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ K.L.M. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 41 & ΛΟΝΤΟΥ ΓΛΥΦΑ Α Τ.Κ DEUTSCHE LUFTHANSA A.E.& LUFTHANSA CARGO Α.Ε. ΥΠΕΥΘΥΝΗ : Κα ΠΙΤΣΙΛΑ Η ΜΑΡΙΑ ΖΗΡΙ Η 10 ΜΑΡΟΥΣΙ Τ.Κ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Κ. ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ AVIATOR Α.Ε. Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 379 Τ.Κ Π. ΦΑΛΗΡΟ /ΝΩΝ ΣΥΜΒ. ΠΑΝΤΕΛΙ ΗΣ ΕΜΜ. HELLAS JET A.E. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 91 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ : ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ ΜΑΡΙΑ THAI AIRWAYS ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 Τ.Κ ΓΛΥΦΑ Α ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΚΑΥΚΑΛΕΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ. MEDITERRANEAN AIR FREIGHT S.A. ΚΤΙΡΙΟ 12 Τ.Κ ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΑΧ. ΘΥΡ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Κα ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ 14 TURKISH AIRLINES ο ΧΛΜ. Λ. ΣΠΑΤΩΝ ΛΟΥΤΣΑΣ ΚΤΙΡΙΟ 17 1 ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΚ ΥΠΕΥΘΥΝΗ : ΑΛΕΚΤΟΡΙ ΟΥ ΜΑΛΑΜΑ AUSTRIAN AIRLINES Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 18 T.K ΓΛΥΦΑ Α ΥΠΕΥΘΥΝΗ : ΚΑΝΖΑ ΗΒΗ GULF AIR S.A ΝΙΚΗΣ 33 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΣΕΡΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛ. ΗΕLΙΤΑLΙΑ Α.Ε. ΤΕΜΠΩΝ 14 Τ.Κ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ KUWAIT AIRWAYS ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 17 ΑΘΗΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ : ΒΡΕΤΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

4 ALIA ΒΑΣΙΛΙΚΑΙ ΙΟΡ ΑΝΙΚΑΙ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΑΙ Α.Ε. ΣΥΓΓΡΟΥ Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΞΥΛΑΓΓΟΥΡΑΣ ΗΜ. EGYPT AIR ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 26 Τ.Κ Ν. ΚΟΣΜΟΣ C.S.A. CZECH AIRLINES C.S.A. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΜΠΝΤΕΛ ΧΑΛΙM ΜΑΧΜΟΥΤ ΚΥΠΡΟΥ 151 Τ.Κ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ : ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ AIR FRANCE Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 18 Τ.Κ ΓΛΥΦΑ Α /ΝΤΉΣ ΠΡΟΣΩΠ. : ΜΕΓΓΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. ALITALIA A.E. Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 577 Τ.Κ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ : Κα ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ AIR LIFT S.A. ΗΡΩ ΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α Τ.Κ ΜΑΡΟΥΣΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΗΣ AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES IBERIA AIRWAYS A.E. DELTA AIRLINES INC M.E.A. MIDDLE EAST AIRLINES VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS LTD ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 14 ΑΘΗΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : PARKHIΜOVICH VICT. ΚΤΙΡΙΟ 17 ΣΠΑΤΑ Τ.Κ ΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ P.O BOX : ΣΠΑΤΑ (ΜΤΒ 4Η/14) ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 17 ΠΑΝΟΡΜΟΥ 70 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΤΚ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΠΑΥΛΟΣ ADECCO A.E. Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΜΟΣ) Τ.Κ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΜΕΛΕΤΗΣ ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ PAKISTAN IRAN AIR. AIR MILES S.A. BIMAN AE JΑΤ HELLAS WINGS ΕΠΕ PULKOVO AIRLINES PLANET AIRLINES ΥΠΕΥΘΥΝΗ : ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ ΥΠΕΥΘΥΝΗ : ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗ ΑΝΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΚΑΤΣΙΛΑΣ ΗΜ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 10 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΥΠΕΥΘΥΝΗ : ΜΙΛΕΤΙΤΣ ΡΑΝΤΙΤΣΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 18 - ΓΛΥΦΑ Α Τ.Κ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ. : IVANEUKO ANDREY ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ

5 EMIRATES TUNISAIR-ATHENS AEROSVIT AIRLINES S.A. SYRIAN AIR. INTERJET Α.Ε. INTERJET ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 189 Ν. ΣΜΥΡΝΗ Τ.Κ ΥΠΕΥΘΥΝΗ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΣΤΡΑΚΑ ΞΕΝΟΦΟΝΤΟΣ 14 - ΑΘΗΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ : ΒΡΕΤΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΥΠΕΥΘΥΝΗ : ΑΖΙ Η ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39 - ΑΘΗΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : MASRI AKRAM ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΟΛΟΥ 32 ΓΛΥΦΑ Α Τ.Κ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΠΑΝ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ BRITISH AIRWAYS PLC Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 1 ΓΛΥΦΑ Α ΤΚ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ Α.Ε. ΑΜΕ: EL. AL. HAPAG LIOYD SINGAPORE AIRLINES ΣΠΑΤΑ ΚΤΙΡΙΟ 17 T.K ΥΠΕΥΘΥΝΗ : ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗ Τ.Κ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΦΑΙ ΩΝ ΘΗΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΓΕΩΡΓ. ΑΝΙΗΛΙ ΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΕΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 9 - ΑΘΗΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ : ΣΑΡΙ Η ΧΡΥΣ.