ΕΠΕΙΓΟΝ- Να σταλεί στις Περιφέρειες & µε (χωρίς τα συνηµµένα) Αθήνα 26 Φεβρουαρίου 2010 Α.Π. : 6969

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΕΙΓΟΝ- Να σταλεί στις Περιφέρειες & µε e-mail (χωρίς τα συνηµµένα) Αθήνα 26 Φεβρουαρίου 2010 Α.Π. : 6969"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: Αθήνα Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Ζ. Γκίκα (τηλ ) Α. Κωστοπούλου (τηλ.: ) ΕΠΕΙΓΟΝ- Να σταλεί στις Περιφέρειες & µε (χωρίς τα συνηµµένα) Αθήνα 26 Φεβρουαρίου 2010 Α.Π. : 6969 ΠΡΟΣ : Περιφέρειες του Κράτους α) κ.κ. Γεν. Γραµµατείς β) /νσεις Αυτ/σης & Α οκ/σης Έδρες τους γ) /νσεις Το. Αυτ/σης & /σης Έδρες τους στους Νοµούς ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 3 ΘΕΜΑ : Παράνοµες υ αίθριες διαφηµίσεις Σχετ.: To υπ αριθµ. 2501/16/42-στ / έγγραφο του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και οι υπ αριθµ. 553/εγκ.3/2008 και 4422/Εγκ.9/2009 εγκύκλιοι του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου) Παρότι το Υπουργείο µε εγκύκλιες οδηγίες του επανειληµµένως έχει επισηµάνει στις υπηρεσίες σας την αναγκαιότητα ενεργοποίησης σας σε θέµατα ελέγχου, επιβολής κυρώσεων και αποκατάστασης της νοµιµότητας ως προς τους όρους διενέργειας υπαίθριας διαφήµισης εντός του πεδίου ευθύνης σας, διαπιστώνεται ότι το πρόβληµα της παραβατικότητας στον τοµέα αυτό όχι µόνο δεν αντιµετωπίζεται αποτελεσµατικά, αντιθέτως συνεχώς διογκώνεται, συντελώντας όλο και περισσότερο στην υποβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος και στην υπονόµευση της οδικής ασφάλειας. Η αντιµετώπιση του συγκεκριµένου ζητήµατος έχει απασχολήσει επισταµένως όλους τους φορείς που θεσµικά εµπλέκονται µε την υπαίθρια διαφήµιση, στην κατεύθυνση εντοπισµού και εξέτασης όλων των παραµέτρων που συµβάλλουν στη διαµόρφωση της υφιστάµενης κατάστασης αλλά και στην πρόβλεψη και άµεση λήψη κάθε αναγκαίου µέτρου για την εξάλειψή της. Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο µας, σε συνεργασία µε όλα τα συναρµόδια Υπουργεία και τις δηµόσιες αρχές, έχει ξεκινήσει την αξιολόγηση και επεξεργασία του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου, µε στόχο τον εντοπισµό και τη θεσµοθέτηση των νοµοθετικών παρεµβάσεων εκείνων που θα ενισχύσουν τη λειτουργικότητα αλλά και την αποτελεσµατικότητά του. Παράλληλα έχει τεθεί ως προτεραιότητα η λήψη κάθε προβλεπόµενου µέτρου για την άµεση αποξήλωση κάθε διαφηµιστικής κατασκευής που εκ του σηµείου τοποθέτησής της εγκυµονεί κινδύνους για την οδική ασφάλεια καθώς και η απαρέγκλιτη επιβολή των προβλεπόµενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων στα υπεύθυνα για την παράβαση πρόσωπα. Σας καλούµε λοιπόν να συνεργαστείτε και να συµβάλλετε στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων σας στην εξάλειψη της παρανοµίας, - µεριµνώντας για το συστηµατικό έλεγχο και την καταγραφή της κατάστασης που έχει διαµορφωθεί εντός του πεδίου ευθύνης σας - προβαίνοντας άµεσα στην αποξήλωση κάθε επικίνδυνης διαφηµιστικής κατασκευής - εντείνοντας τις προσπάθειες αφαίρεσης κάθε άλλης παράνοµης διαφηµιστικής πινακίδας / επιγραφής - επιβάλλοντας σε όλους τους παρανοµούντες τις προβλεπόµενες διοικητικές κυρώσεις

2 - παραπέµποντας στις εισαγγελικές αρχές τους ποινικά υπεύθυνους Ειδικότερα, επισηµαίνονται τα εξής : 1. Καταγραφή και έλεγχος της κατάστασης α ό τις ελεγκτικές υ ηρεσίες ΟΤΑ και Περιφερειών Ε ιβολή κυρώσεων Η δηµοτική αστυνοµία ή ελλείψει αυτής η αρµόδια ελεγκτική υπηρεσία κάθε ΟΤΑ και Περιφέρειας πρέπει να µεριµνήσουν για το συστηµατικό έλεγχο και τη συνεχή καταγραφή, κατόπιν αυτοψίας και µε φωτογράφηση, της θέσης (οδός, αριθµός ή άλλο πρόσφορο σηµείο αναφοράς) όλων των διαφηµιστικών πλαισίων (κατασκευών) που έχουν τοποθετηθεί (εγκιβωτιστεί) εντός της περιοχής ευθύνης τους, ανεξαρτήτως της νοµιµότητας αυτών (µε ή άνευ άδειας εγκατάστασης) και του είδους του χώρου που βρίσκονται (σε κοινόχρηστους, δηµοτικούς / κοινοτικούς χώρους, δηµόσιους ή ιδιωτικούς, όπως στέγες κτιρίων, οικόπεδα, γήπεδα εκτός σχεδίου κλπ). Για καθεµία διαφηµιστική κατασκευή πρέπει : α) να ελεγχθεί και να καταγραφεί στην έκθεση αυτοψίας η «συµβατότητα» της θέσης της σε σχέση µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από το σύνολο της ισχύουσας νοµοθεσίας (επισυνάπτεται σχετικός κωδικοποιητικός πίνακας) β) να γίνει ειδική µνεία επικινδυνότητας στις περιπτώσεις των πλαισίων που : - περιορίζουν την ορατότητα της οδού ή των στοιχείων ρύθµισης της κυκλοφορίας (φωτεινοί σηµατοδότες, πινακίδες σήµανσης) - προκαλούν θάµβωση στους οδηγούς και εν γένει µπορεί να συντελέσουν αρνητικά στην οδική συµπεριφορά - καθιστούν δυσχερή και επισφαλή την κυκλοφορία των πεζών (και ιδιαίτερα την πρόσβαση και κυκλοφορία των ατόµων µε αναπηρία) στους κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόµια, πεζόδροµοι, πλατείες, δρόµοι κλπ). γ) να διερευνηθεί και να καταγραφεί ο διαφηµιστής, ο διαφηµιζόµενος καθώς και ο ιδιοκτήτης ή εκµισθωτής του χώρου που βρίσκεται τοποθετηµένη η διαφήµιση. Οι διοικητικά αρµόδιες υπηρεσίες των ΟΤΑ καθώς και οι οικείες αρµόδιες δηµοτικές επιχειρήσεις πρέπει να συνεργαστούν, παρέχοντας κάθε διαθέσιµη πληροφόρηση στη δηµοτική αστυνοµία και τις αστυνοµικές αρχές, στο πλαίσιο εντοπισµού των προσώπων που είναι υπαίτια για την παράβαση της νοµοθεσίας περί υπαίθριας διαφήµισης. Για τον αποτελεσµατικό έλεγχο και την παρακολούθηση της κατάστασης συνιστάται να δηµιουργηθεί από τις ελεγκτικές υπηρεσίες ένα είδος «µητρώου διαφηµιστικών πλαισίων», στο οποίο να αποτυπώνονται τα βασικά στοιχεία της «ταυτότητας» κάθε πλαισίου, µε βάση τη χαρτογράφηση του, τα στοιχεία που καταγράφηκαν στις αυτοψίες και τις ενέργειες που έχουν γίνει. Όπως προκύπτει από το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, παρόµοιες αυτοψίες θα διενεργηθούν σε όλη τη χώρα και από τις αστυνοµικές αρχές, µε προτεραιότητα στα σηµεία εκείνα που κατά τις εκτιµήσεις του οικείων Αξιωµατικών Τροχαίας εµφανίζουν αυξηµένη πιθανότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχηµάτων, εξαιτίας της θέσης των διαφηµιστικών πινακίδων. Συνεπώς ο εντοπισµός των εν δυνάµει επικίνδυνων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας διαφηµιστικών κατασκευών θα γίνει σε συνεργασία µε την Ελληνική Αστυνοµία και οι αρµόδιες υπηρεσίες των ΟΤΑ και της Περιφέρειας πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειµένου η συνεργασία αυτή να είναι ουσιαστική και να αποφέρει αποτελέσµα. Σηµειώνεται δε ότι, όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια, τα αποτελέσµατα θα καταγραφούν και θα παρακολουθούνται από το Υπουργείο. Κατά συνέπεια απαιτείται να προβείτε άµεσα και κατά προτεραιότητα στις κατά νόµο ενέργειες σας για την καταγραφή και αποξήλωση των επικίνδυνων διαφηµιστικών πινακίδων και την επιβολή των προβλεπόµενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά παντός υπευθύνου. Συναφώς επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 4422/Εγκ.9/ εγκύκλιο του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (φωτ/φο της οποίας επισυνάπτεται), «η το οθέτηση ινακίδων ε ιγραφών στο οδικό δίκτυο της χώρας και η διαφήµιση ε ί αυτών αγαθών και υ ηρεσιών κατά αράβαση των οικείων διατάξεων ου ροβλέ ουν τις ροϋ οθέσεις του ε ιτρε τού της το οθέτησής τους, α οτελεί διαρκές έγκληµα και εφόσον διαρκεί η τέλεση του εγκλήµατος αυτού, είναι αυτόφωρο και είναι ε ιτρε τή η σύλληψη και αρα οµ ή των υ αιτίων στο λαίσιο της αυτοφώρου διαδικασίας ενώ ιον του αρµόδιου Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών.» Ως εκ τούτου, τα όργανα της δηµοτικής αστυνοµίας, ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι, στο πλαίσιο της νόµιµης δράσης τους, υποχρεούνται να συλλαµβάνουν και να παραπέµπουν τους υπαίτιους κατά τα ανωτέρω ενώπιον του αρµόδιου Εισαγγελέα (άρθρα 417 έως 421 και 275 Κώδικα Ποινικής ικονοµίας (ΚΠ ), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 του ν.3160/2003/165 Α σε συνδυασµό µε το άρθρο 2, παρ.6 του ν.3731/2008)

3 Σηµειώνεται ότι κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 145, παρ.2 του ν.3463/2006, «για πληµµελήµατα των αιρετών οργάνων των ήµων και Κοινοτήτων που διαπράττονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και εξαιτίας αυτών, δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων και του Κώδικα Ποινικής ικονοµίας. Προς άρση τυχόν παρερµηνειών και σε απάντηση σχετικών ερωτηµάτων που έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο αναφορικά µε τη χωρική αρµοδιότητα των ΟΤΑ και των Περιφερειών ως προς την αφαίρεση των παράνοµων διαφηµίσεων και επιγραφών και την επιβολή των προβλεπόµενων προστίµων, διευκρινίζονται τα εξής : Η αφαίρεση των παράνοµων διαφηµιστικών πλαισίων, διαφηµίσεων και επιγραφών γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας ή από υπάλληλο της Περιφέρειας που εξουσιοδοτείται από το Γενικό Γραµµατέα για παράνοµα πλαίσια, διαφηµίσεις και επιγραφές που βρίσκονται τοποθετηµένα : α) Στα εκτός κατοικηµένης περιοχής τµήµατα των χαρακτηρισµένων εθνικών και επαρχιακών οδών ή αυτοκινητοδρόµων και σε ζώνη µέχρι 150 µέτρων και από τις δύο πλευρές του άξονα των οδών και είναι ορατά από τους χρήστες των οδών αυτών β) Σε τµήµατα των εθνικών και επαρχιακών οδών ή αυτοκινητοδρόµων που διέρχονται από κατοικηµένη περιοχή 1 και σε ζώνη µέχρι 40 µέτρων και από τις δύο πλευρές του άξονα των οδών αυτών, όταν το όριο ταχύτητας στα τµήµατα αυτά είναι ανώτερο των 70Km/h. και είναι ορατά από τους χρήστες των οδών γ) κατά µήκος των αυτοκινητοδρόµων και των οδών ταχείας κυκλοφορίας δ) στους χώρους των σταθµών εξυπηρέτησης αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α) Για παραβάσεις στους ανωτέρω χώρους, το πρόστιµο επιβάλλεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας. Σε όλους τους υπόλοιπους χώρους η αφαίρεση γίνεται µε απόφαση του οικείου ηµάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας και το πρόστιµο επιβάλλεται µε απόφαση του δηµοτικού / κοινοτικού συµβουλίου. (άρθρα 8 και 9 του ν.2946/2001, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 13 του ν.3212/2003 σε συνδυασµό µε τα δύο πρώτα εδάφια της παρ.1 του άρθρου 11 του Κ.Ο.Κ) Η χωρική αρµοδιότητα της Περιφέρειας ως προς την αφαίρεση των παράνοµων διαφηµίσεων και επιγραφών δεν συµπλέκεται µε τη χωρική αρµοδιότητα της ως προς τη συντήρηση των οδών (οικεία ιεύθυνση Ελέγχου Συντήρηση Έργων), δεδοµένου ότι ως συντήρηση νοείται η αποκατάσταση των βλαβών του οδοστρώµατος και των στοιχείων ασφαλείας της οδού (στηθαία, νησίδες ασφαλείας, σήµανση κ.ο.κ.), η εκτέλεση σήµανσης, σηµατοδότησης και ηλεκτροφωτισµού καθώς και η συντήρηση του πάσης φύσεως µηχανολογικού εξοπλισµού (παρ.5 άρθρου 6 του ν.2503/1997 και παρ.3, 4 του άρθρου 7 του ν.3481/2006). Η αρµοδιότητα της υπαίθριας διαφήµισης συνεπώς ασκείται από την Υπηρεσία της Περιφέρειας που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τον Γενικό Γραµµατέα. Τέλος επισηµαίνεται ότι παρότι έχει δοθεί προτεραιότητα στις διαφηµιστικές κατασκευές µε µνεία επικινδυνότητας, παρόµοιες ενέργειες θα πρέπει να γίνουν από τις ελεγκτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ και Περιφερειών για κάθε παράνοµη διαφήµιση και επιγραφή, ανεξαρτήτως του είδους αυτής (δηλ. αφίσες σε στύλους της ΕΗ, επιγραφές στα κιγκλιδώµατα εξωστών και γενικά επί των προσόψεων κτιρίων, ενδεικτικές πινακίδες κλπ). Επισηµαίνεται επίσης ότι το κόστος της αποξήλωσης των παράνοµων διαφηµιστικών πινακίδων και το σχετικό διοικητικό πρόστιµο είναι δυνατό να επιβάλλεται και στους διαφηµιζόµενους κατά τα οριζόµενα µε το άρθρο 8, παρ.5 και 9 παρ.5 του ν.2946/ Κατοικηµένη περιοχή είναι αυτή που ορίζεται µε το άρθρο 2, εδαφ.21 του ΚΟΚ, δηλαδή «περιοχή που έχει σηµανθεί µε πινακίδες ως κατοικηµένη στις εισόδους και εξόδους της». Με τον όρο «διέλευση της οδού από κατοικηµένη περιοχή» νοείται να εφάπτεται η οδός, κατά τη µία τουλάχιστον πλευρά της, µε κατοικηµένη περιοχή. Στη ρύθµιση περί «κατοικηµένων περιοχών» δεν συµπεριλαµβάνονται οι αυθαίρετοι οικισµοί, δηλαδή οικισµοί οικοδοµηµένοι σε περιοχές που, κατά τις κείµενες διατάξεις, απαγορεύεται η οικοδόµηση και επιπλέον δεν επιτρέπεται η µετέπειτα ένταξή τους στο σχέδιο πόλης ή η επέκταση σχεδίου σε αυτές 1 (710/1999 ΝΣΚ). Ο ορισµός του αυτοκινητόδροµου και της οδού ταχείας κυκλοφορίας διατυπώνεται στο άρθρο 2 του ν.2696/1999 (ΚΟΚ) - 3 -

4 Ως διαφηµιστικό πλαίσιο (κατασκευή) νοείται η ωφέλιµη επιφάνεια που προορίζεται για την προβολή του διαφηµιστικού µηνύµατος (πλαίσιο) καθώς και το υποστήριγµα ή η κατασκευή που χρησιµοποιείται για την τοποθέτησή της (άρθρο 3 της Κ.Υ.Α 52138/2003). 2. Καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης α ό τις διοικητικά αρµόδιες υ ηρεσίες ΟΤΑ και Περιφερειών (οικονοµικές υ ηρεσίες κ.α) Με βάση τα αποτελέσµατα των προαναφεροµένων εκθέσεων αυτοψίας των ελεγκτικών υπηρεσιών και της ενηµέρωσης που θα λάβουν από τις αστυνοµικές αρχές, οι διοικητικά αρµόδιες υπηρεσίες του ΟΤΑ ή της Περιφέρειας πρέπει να οµαδοποιήσουν το σύνολο των καταγεγραµµένων διαφηµιστικών πλαισίων, στις εξής υποπεριπτώσεις : Α.) πλαίσια χωρίς άδεια εν ισχύ, για τα οποία υπάρχει ειδική µνεία «επικινδυνότητας» που σε κάθε περίπτωση πρέπει να αφαιρεθούν άµεσα και κατά προτεραιότητα. 2 Β.) πλαίσια µε άδεια εν ισχύ, για τα οποία υπάρχει ειδική µνεία «επικινδυνότητας», τα οποία επίσης πρέπει να αφαιρεθούν άµεσα Γ.) παράνοµα πλαίσια διαφηµίσεων και επιγραφών.) πλαίσια µε άδεια εν ισχύ, που έχουν τοποθετηθεί κατά τη διαδικασία των άρθρων 3 και 5 του ν.2946/ σε χώρους που έχουν καθορισθεί µε απόφαση του δηµοτικού / κοινοτικού συµβούλιο εν ισχύ, έχουν παραχωρηθεί µε τη διαδικασία της δηµοπράτησης, έχει δοθεί άδεια εγκατάστασης που ισχύει για το έτος 2010 και έχει καταβληθεί τέλος διαφήµισης - σε χώρους που έχουν καθορισθεί από το Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας, έχει δοθεί άδεια εγκατάστασης από τον οικείο ΟΤΑ που ισχύει για το έτος 2010 και έχει καταβληθεί τέλος διαφήµισης - σε ιδιωτικούς χώρους, κατόπιν χορήγησης άδειας εγκατάστασης από τον οικείο ΟΤΑ και καταβολής τέλους διαφήµισης για το έτος ) Στην περίπτωση που από την αυτοψία διαπιστωθεί ότι ορισµένα από τα νόµιµα πλαίσια της περίπτωσης, λόγω της µορφής τους, του είδους τους ή της κατάστασης που έχει διαµορφωθεί στον περιβάλλοντα αυτών χώρο δεν είναι πλέον συµβατά µε τα οριζόµενα στη νοµοθεσία, ο οικείος ΟΤΑ ή η Περιφέρεια οφείλει να γνωστοποιήσει στους υπεύθυνους τα σχετικά στοιχεία και να τους καλέσει να προβούν άµεσα σε κάθε απαιτούµενη ενέργεια, ώστε να αποκατασταθεί η νοµιµότητα. Για καθεµία από τις προαναφερόµενες κατηγορίες και για κάθε πλαίσιο θα πρέπει να καταγραφεί και να είναι διαθέσιµη η εξής πληροφόρηση : - Συµβατότητα της θέσης και της µορφής του πλαισίου σε σχέση µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο (µε βάση τις αυτοψίες) - Επωνυµία διαφηµιστή, ιδιοκτήτη / εκµισθωτή χώρου, µισθωτή χώρου, διαφηµιζοµένου ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (άρθρο 8 ν.2946/2001) - Ύψος επιβληθέντος προστίµου / καταλογισθείσας δαπάνης αφαίρεσης (σχετική απόφαση δ/κ συµβουλίου απόφαση δηµάρχου / προέδρου κοινότητας ή Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας) 2 Συναφώς υ ενθυµίζεται ότι κατ εφαρµογή του άρθρου 9 του ν.2946/2001, µετά την κοινο οίηση της α όφασης αφαίρεσης και καταλογισµού της δα άνης στον υ εύθυνο, ο ΟΤΑ ή η Περιφέρεια, κατά ερί τωση, υ οχρεούνται να αφαιρέσουν τα αράνοµα λαίσια και υ οστηρίγµατα των διαφηµίσεων, ανεξάρτητα α ό το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου στον ο οίο συντελέστηκε η αράβαση, ανεξάρτητα α ό την ε ιβολή ροστίµου και χωρίς να δηµιουργείται καµία ευθύνη των ανωτέρω και των οργάνων τους για την τύχη των αφαιρούµενων διαφηµίσεων, κατασκευών και υλικών ή ε ιγραφών. Η άσκηση ροσφυγής κατά της α όφασης αφαίρεσης αράνοµων διαφηµιστικών ινακίδων δεν αναστέλλει την εκτέλεση της ράξης (άρθρο 9, αρ.6 του ν.2946/2001), ενώ στην ερί τωση των λαισίων ου έχουν το οθετηθεί σε δηµοτικούς, κοινοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους, ου δεν καθορίσθηκαν για την ροβολή υ αίθριας διαφήµισης ή όταν ε ί των λαισίων δεν αναγράφονται η ε ωνυµία και η διεύθυνση του διαφηµιστή ή του διαφηµιζοµένου και ο αριθµός της χορηγηθείσης α ό τον Ο.Τ.Α άδειας, θεωρούνται ρύ οι και α οµακρύνονται άµεσα, µε ευθύνη των ήµων / Κοινοτήτων ή του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας, χωρίς να α αιτείται η ροηγούµενη έκδοση α όφασης για την αφαίρεσή τους (άρθρο 9, αρ.8 του ν.2946/2001)

5 ανείσπρακτα / εισπράξεις µέτρα που έχουν παρθεί για την είσπραξη των οφειλών (στέρηση φορολογικής ενηµερότητας, αναγκαστικά µέτρα ΚΕ Ε) - προσφυγές που εκκρεµούν και αφορούν τον καταλογισµό των ποσών και την αφαίρεση της παράνοµης διαφήµισης - αριθµός απόφασης του ηµάρχου Προέδρου της Κοινότητας / Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας περί αφαίρεσης της παράνοµης διαφήµισης Είναι αυτονόητο ότι δε νοείται είσπραξη από τον ΟΤΑ τέλους διαφήµισης για παράνοµο διαφηµιστικό πλαίσιο σε κοινόχρηστο, δηµόσιο ή ιδιωτικό χώρο. Προκειµένου να χορηγηθεί άδεια διαφήµισης και να εισπραχθεί το τέλος, ο ΟΤΑ πρέπει να διενεργήσει προηγουµένως αυτοψία στο χώρο και να ελέγξει τη συµβατότητά του µε τη νοµοθεσία. 3. Ε ο τεία της δράσης των ΟΤΑ α ό τις οικείες Περιφέρειες και συµ λήρωση σχετικού ίνακα στοιχείων Όπως γνωρίζετε, η αρµοδιότητα αποξήλωσης των παράνοµων διαφηµίσεων και η επιβολή των σχετικών προστίµων αποτελεί, κατά περίπτωση, αρµοδιότητα τόσο των ΟΤΑ α βαθµού όσο και των Περιφερειών. Παράλληλα, οι Περιφέρειες της χώρας, κατ εφαρµογή της παρ. 8 του άρθρου 11 του ν.2696/1999 και της παρ.8 του άρθρου 9 του ν.3212/2003 υποχρεούνται να εποπτεύουν τους οικείους Ο.Τ.Α ως προς την αποτελεσµατική άσκηση των προαναφερόµενων αρµοδιοτήτων τους, δρώντας καθ υποκατάσταση αυτών στην περίπτωση που διαπιστώσουν παράλειψη τήρησης των σχετικών υποχρεώσεων τους (παράλειψη οφειλόµενων νόµιµων ενεργειών). Στο πλαίσιο αυτό τάσσουν στους αρµόδιους Ο.Τ.Α προθεσµία µέχρι 30 ηµερών, προκειµένου να εκδοθεί ή να εκτελεστεί η διοικητική πράξη της αφαίρεσης της παράνοµης διαφήµισης ή της επιβολής του προβλεπόµενου προστίµου και παρελθούσης άπρακτης της προθεσµίας αυτής, ως αποκλειστικά πλέον αρµόδιες τους υποκαθιστούν, προβαίνοντας στην έκδοση ή στην εκτέλεση της διοικητικής πράξης (αφαίρεση διαφήµισης, επιβολή προστίµου). Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να αποσταλεί σχετική εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας προς το Υπουργείο, ώστε να µεριµνήσει για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης για παρακράτηση ποσού ίσου µε το τριπλάσιο των δαπανών αφαίρεσης ή κατεδάφισης των παράνοµων διαφηµίσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που οφείλονται στον ΟΤΑ που δεν προέβη σε ενέργειες. Για την καταγραφή και παρακολούθηση από το Υπουργείο της δράσης των αρµόδιων υπηρεσιών των ΟΤΑ και των Περιφερειών (ως επισπεύδοντα αλλά και εποπτικά όργανα), στο πλαίσιο των οδηγιών της παρούσης εγκυκλίου, θα πρέπει να συµπληρώνεται κάθε δίµηνο, από τους ΟΤΑ και τις Περιφέρειες, ανάλογος πίνακας µε τον αριθµό των παράνοµων διαφηµίσεων που αποξηλώθηκαν και για τις οποίες επιβλήθηκε πρόστιµο. Οι πίνακες, ανάλογα µε τον αρµόδιο φορέα, έχουν τίτλο «Πίνακας Α.: Καταγραφή της δράσης των ΟΤΑ στο πλαίσιο της 6969/2010 Εγκυκλίου» και «Πίνακας Β.: Καταγραφή της δράσης των Περιφερειών στο πλαίσιο της 6969/2010 Εγκυκλίου» και µπορείτε να τους αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (συνηµµένο αρχείο excel της παρούσης εγκυκλίου). Κάθε ΟΤΑ οφείλει να αποστέλλει στην οικεία Περιφέρεια κάθε δίµηνο σε ηλεκτρονική µορφή συµπληρωµένο τον πίνακα A, αποτυπώνοντας την δράση του κατά τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Οι Περιφέρειες πρέπει αντίστοιχα να αποτυπώνουν τη δράση τους ως επισπεύδοντα όργανα αποξήλωσης και επιβολής προστίµων στον πίνακα Β και ταυτόχρονα να συλλέγουν και να ενσωµατώνουν σε έναν ενιαίο πίνακα τη δράση των ΟΤΑ χωρικής αρµοδιότητάς τους (ενσωµάτωση πίνακα Α όλων των ΟΤΑ σε ένα ενιαίο αρχείο - αναφέρονται οδηγίες στο σχετικό αρχείο excel). Ως εποπτεύουσες των ΟΤΑ αρχές οφείλουν επίσης να παρακολουθούν τη δράση τους και στην περίπτωση που διαπιστώνουν ότι εντός του εύλογου χρονικού διαστήµατος που προκύπτει από τη νοµοθεσία δεν προβαίνουν σε αποξήλωση των παράνοµων διαφηµιστικών πινακίδων (ειδικά των επικίνδυνων), πρέπει να ενεργούν καθ υποκατάσταση αυτών, κατά τα προαναφερόµενα (παρ. 8 του άρθρου 11 του ν.2696/1999 και παρ.8 του άρθρου 9 του ν.3212/2003)

6 Η πρώτη αποστολή των συµπληρωµένων πινάκων από τις Περιφέρειες στο Υπουργείο πρέπει να γίνει µέχρι την 14 η Μαΐου 2010 και να καταγράφεται σε αυτούς η δράση των ιδίων και των οικείων ΟΤΑ από την αρχή του τρέχοντος έτους µέχρι το τέλος Απριλίου Οι πίνακες µε τα αποτελέσµατα της δράσης των ΟΤΑ και των Περιφερειών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. 4. Εκτίµηση της υφιστάµενης κατάστασης Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου της υπαίθριας διαφήµισης που πραγµατοποιείται από το Υπουργείο σε συνεργασία µε όλους τους συναρµόδιους φορείς, είναι αναγκαία η άµεση καταγραφή και εκτίµηση της κατάστασης που έχει διαµορφωθεί στο πεδίο της υπαίθριας διαφήµισης, βάσει ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων. Για το σκοπό αυτό παρακαλούµε όλους τους ΟΤΑ και τις Περιφέρειες να συνεργαστούν, συµπληρώνοντας αντίστοιχα το σχετικό ερωτηµατολόγιο που φέρει την ένδειξη «Πίνακας Γ. Εκτίµηση της υφιστάµενης κατάστασης µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία του ΟΤΑ» και «Πίνακας. Εκτίµηση της υφιστάµενης κατάστασης µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία της Περιφέρειας», που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, ως συνηµµένα της παρούσης εγκυκλίου. Κάθε ΟΤΑ οφείλει να αποστέλλει στην οικεία Περιφέρεια σε ηλεκτρονική µορφή συµπληρωµένο τον πίνακα Γ µέχρι την 31 η Μαρτίου Οι Περιφέρειες πρέπει αντίστοιχα να συµπληρώσουν τον πίνακα και ταυτόχρονα να συλλέξουν και να ενσωµατώσουν σε έναν ενιαίο πίνακα την πληροφόρηση που έλαβαν από τους ΟΤΑ χωρικής αρµοδιότητάς τους (ενσωµάτωση πίνακα Γ όλων των ΟΤΑ σε ένα ενιαίο αρχείο - αναφέρονται οδηγίες στο σχετικό αρχείο excel), αποστέλλοντας τους πίνακες στο Υπουργείο µέχρι την 16 η Απριλίου Οι πίνακες πρέπει να αποσταλούν από τις Περιφέρειες στο Υπουργείο µε στην ηλεκτρονική διεύθυνση και να επιβεβαιωθεί η ηλεκτρονική αποστολή των στοιχείων, µε σχετικό έγγραφο, σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα, στο fax , Ως «Θέµα» στο ηλεκτρονικό µήνυµα πρέπει να αναγράφεται, κατά περίπτωση : Aποστολή Πίνακα Α / Β για περίοδο Ιαν.-Απρ.2010 ή Αποστολή Πίνακα Γ / της εγκυκλίου 6969/2010 Παρακαλούµε όπως µεριµνήσετε για την πιστή και άµεση εφαρµογή των ανωτέρω οδηγιών, ενηµερώνοντας σχετικά τους εποπτευόµενους Ο.Τ.Α χωρικής αρµοδιότητάς σας (διευθύνσεις αρµόδιες επί των εσόδων, υπηρεσίες ελέγχων σε θέµατα υπαίθριας διαφήµισης, δηµοτική αστυνοµία) καθώς και όλους τους αρµόδιους υπαλλήλους των Υπηρεσιών σας, κοινοποιώντας το σχετικό έγγραφο στο Υπουργείο µας. Η αρούσα εγκύκλιος µε τα συνηµµένα της έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ ουργείου, στη διαδροµή : Το Υ ουργείο / Εγκύκλιοι Α οφάσεις Ο Υφυ ουργός ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γραφείο Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων 2. Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής 3. Γραφείο Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 4. Γραφείο Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας 5. Γραφείο Υπουργού Πολιτισµού & Τουρισµού 6. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κ. Ιωάννη Τέντε 7. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας, ιεύθυνση Τροχαίας 8. Κ.Ε..Κ.Ε Γιώργος Ντόλιος - 6 -

7 9. Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α.Ε Λυκούργου 17, Αθήνα 10. Συνήγορος του Πολίτη 11. ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (Σ.Ε.Β.) Ξενοφώντος 5, Αθήνα 12. ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Σ.Ε.Β.Τ.) Αγ.Σοφίας 21, Νέο Ψυχικό 13. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµίας Αθήνα 14. EMΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Λουδοβίκου 1,Πλατ.Οδησσού, Πειραιάς 15. Ένωση Εταιριών ιαφήµισης & Επικοινωνίας Ελλάδος (Ε ΕΕ) Υπερείδου 7, Αθήνα 16. Πανελλαδική Ένωση Μέσων Επικοινωνίας & Υπαίθριας ιαφήµισης ΕΡΜΗΣ Ασκληπειού Αθήνα 17. Σύνδεσµος ιαφηµιζοµένων Ελλάδος Κρήτης 1 & 25ης Μαρτίου Ν. Ψυχικό ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ : 1. Γραφείο Υφυπουργού 2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 3. Γραφείο Γενικού ιευθυντή Τοπ. Αυτ/σης 4. ιεύθυνση Οικονοµικών ΟΤΑ - Τµήµα Φορολογικό (2 αντίγραφα) - Τµήµα Περιουσίας 5. ιεύθυνση Μηχανογράφησης 6. ιεύθυνση Οργάνωσης & Απλούστευσης ιαδικασιών - 7 -

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ. Ηµ/νία: / /2 Αρ. Πρωτ.: Πληροφορίες: ΤΗΛ.: FAX.: ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών Γενική /νση Τοπικής Αυτ/σης ιεύθυνση Οικονοµικών ΟΤΑ Τµήµα Φορολογικό Fax ΘΕΜΑ:Α οστολή στοιχείων για υ αίθρια διαφήµιση Σχετ.: Η υπ αριθµ. 6969/3/ Εγκύκλιος σας Σας ενηµερώνουµε ότι την / /2010 αποστείλαµε στην υπηρεσία σας τους κατωτέρω πίνακες (σηµειώνετε ανάλογα) µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, στο σύµφωνα µε την ανωτέρω σχετική εγκύκλιό σας. «Πίνακας Α.: Καταγραφή της δράσης των ΟΤΑ χωρικής αρµοδιότητάς µας» για την περίοδο Ιαν. Απρ Μάιος Ιούνιος Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοεµ.- εκ. «Πίνακας Β.: Καταγραφή της δράσης της Περιφέρειας» για την περίοδο Ιαν. Απρ Μάιος Ιούνιος Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοεµ.- εκ. «Πίνακας Γ. Εκτίµηση της υφιστάµενης κατάστασης βάσει των διαθέσιµων στοιχείων των ΟΤΑ χωρικής αρµοδιότητάς µας» «Πίνακας. Εκτίµηση της υφιστάµενης κατάστασης βάσει των διαθέσιµων στοιχείων της Περιφέρειας» Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας - 8 -

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. Απόφαση /2015 Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 46100

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. Απόφαση /2015 Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 46100 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Απόφαση /2015 Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 46100 Περιεχόμενα Πρόλογος... 2 Άρθρο 1 Αντικείμενο & Σκοπός... 3 Άρθρο 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΙΩ10-52Π. Αριθµ. Απόφασης: 303 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΦΙΩ10-52Π. Αριθµ. Απόφασης: 303 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 16-04-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 303 / 2014 ΘΕΜΑ: Ψήφιση Κανονιστικής ιάταξης για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Απόφαση Δ.Σ υπ αριθμ /2015 (Προσχέδιο) Δεκέμβριος 2014 1 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιαφηµιστικές ενέργειες που εντάσσονται στην Κατηγορία του άρθρου 15 του β.δ 24.9/20.10.1958, περί επιβολής τέλους διαφήµισης υπέρ Ο.Τ.

ΘΕΜΑ : ιαφηµιστικές ενέργειες που εντάσσονται στην Κατηγορία του άρθρου 15 του β.δ 24.9/20.10.1958, περί επιβολής τέλους διαφήµισης υπέρ Ο.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Α. Κωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Το ηµοτικό Συµβούλιο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης, έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 1 του Ν. 3852/2010 2. Το άρθρο 79 παρ. 1 (περ. α 3 & ε ), 2, 3 και 4 του Ν. 3463/06 3. Το Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224Α) 4. Τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 20 Νοεµβρίου 2014. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.45226. ΠΡΟΣ: Αποκεντρωµένες ιοικήσεις της χώρας ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 53

Αθήνα 20 Νοεµβρίου 2014. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.45226. ΠΡΟΣ: Αποκεντρωµένες ιοικήσεις της χώρας ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 53 Το παρόν, µετά των παραρτηµάτων του µπορεί να αναζητηθεί στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry /Encyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 1/2007. ΘΕΜΑ: Διαδικασία επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία αιγιαλού και παραλίας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 1/2007. ΘΕΜΑ: Διαδικασία επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία αιγιαλού και παραλίας. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Πληροφορίες : 210-4146 440, 210-4146 435 Πειραιάς,03-04-2007 Αρ.Πρωτ.8220/13/07

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού

ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού Φεβρουάριος 2004 ΕΚ ΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Α.1 3/2/2004 Αθανάσιος Τσαντσάνογλου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Γεώργιος Ζιάκας Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ Το δικαίωµα στην κοινή χρήση ή άλλως το δικαίωµα χρήσης των κοινών τοις πάσι, απορρέον από το αυτοτελές δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 73/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 73/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 73/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 73/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Δημοτικών Προσόδων d.prosodwn@cityofathens.gr 2) *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

125 / 2015 Κανονισμός χρήσης. κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας

125 / 2015 Κανονισμός χρήσης. κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας 125 / 2015 Κανονισμός χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας Περιεχόμενα Άρθρο 1: Αντικείμενο & Σκοπός... 2 Άρθρο 2: Νομικό πλαίσιο Διάθεση κοινόχρηστων χώρων... 3 Άρθρο 3: Έκταση εφαρμογής Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Η παρούσα ειδική έκθεση αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Α.Π.: οικ. 66174 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Α.Π.: οικ. 66174 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Α.Π.: οικ. 66174 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ Προς: Περιφέρειες της Χώρας. 1. Δ/νσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7/2014 ΠΡΟΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7/2014 ΠΡΟΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ.23-7-2014 Αρ. Πρωτ.63118 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Α. Κωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2006

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2006 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2006 Αθήνα, Ιούνιος 2007 2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο αγώνας κατά της διαφθοράς από τη φύση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Σχέδιο)

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Σχέδιο) ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Σχέδιο) Μάιος 2015 Πίνακας Περιεχομένων Γενικά... 3 Άρθρο 1 Σκοπός του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων... 3 Άρθρο 2 Ορισμός κοινόχρηστου χώρου... 3 Άρθρο 3 Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ Αθήνα, Ιούλιος 2009 Ο Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4072/ΦΕΚ 86/Α/ 11.4.2012

ΝΟΜΟΣ 4072/ΦΕΚ 86/Α/ 11.4.2012 ΝΟΜΟΣ 4072/ΦΕΚ 86/Α/ 11.4.2012 Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόµος υπ' αριθµ. N. 4072 - Α 86-11/4/2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόµος υπ' αριθµ. N. 4072 - Α 86-11/4/2012 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόµος υπ' αριθµ. N. 4072 - Α 86-11/4/2012 Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2008

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2008 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2008 Αθήνα, Ιούνιος 2009 2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Στο εισαγωγικό του σηµείωµα ο Γενικός Επιθεωρητής

Διαβάστε περισσότερα

3 2010, .: 50070 & 2 : 101 83 : 210 3741132 Fax: 210 3741140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr : 21 : « , 7 2010.

3 2010, .: 50070 & 2 : 101 83  : 210 3741132 Fax: 210 3741140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr : 21 : « ,       7 2010. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Σεπτεµβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 50070 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/16/ΕΕ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Η χώρα μας αντιμετωπίζει τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21-03 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθ. Πρωτ. 1521 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ [Α] ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ [Α] ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Ν-ΞΛΦ. Ταχ. Κώδικας: 101 83 Τηλέφωνα: 213 1361003, 2131361132, 213 1361131, 213 1361133 Fax: 210 3741129, 210 3741140. Αριθ.

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Ν-ΞΛΦ. Ταχ. Κώδικας: 101 83 Τηλέφωνα: 213 1361003, 2131361132, 213 1361131, 213 1361133 Fax: 210 3741129, 210 3741140. Αριθ. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10812 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

1561/1985 "ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος της

1561/1985 ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος της KYA 5697/590/00 ΦΕΚ 405/Β/29-03-2000 Καθορισµός µέτρων και όρων για την αντιµετώπιση των κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή µονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Περιεχόμενα ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 8 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα