Βιολογικοί συντελεστές στην αιτιοπαθογένεια της επιθετικότητας Α. ουζένης, Κ. Βασιλοπούλου, Ζ. Τσίρκα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιολογικοί συντελεστές στην αιτιοπαθογένεια της επιθετικότητας Α. ουζένης, Κ. Βασιλοπούλου, Ζ. Τσίρκα"

Transcript

1 Βιολογικοί συντελεστές στην αιτιοπαθογένεια της επιθετικότητας Α. ουζένης, Κ. Βασιλοπούλου, Ζ. Τσίρκα Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκοµείο Ανασκοπείται η ευρεία βιβλιογραφία για την επιθετικότητα. Η ευρύτητα του θέµατος θέτει εκ των προτέρων ορισµένους περιορισµούς: Αναφέρονται µόνον, χωρίς να παραγνωρίζεται η σηµασία τους, οι γεννητικοί και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες. Περιγράφονται οι µεθοδολογικές και πρακτικές δυσκολίες των ερευνών στον τοµέα αυτόν, καθώς και οι δυσκολίες που προκύπτουν από την ασάφεια ως προς τη µέτρηση και την ταξινόµηση της επιθετικής συµπεριφοράς. Γίνεται αναφορά στο ανατοµικό υπόστρωµα που ενοχοποιείται στη βίαιη συµπεριφορά και αποτελεί το πεδίο δράσης των νευροδιαβιβαστών και των νευρορµονών. Ειδικότερα ανασκοπείται η βιβλιογραφία των νευροδιαβιβαστών που έχουν συσχετισθεί µε την επιθετικότητα, µε µόνη εξαίρεση τη βιβλιογραφία για τη σεροτονίνη, η οποία λόγω του µεγέθους της απαιτεί ξεχωριστό άρθρο. Ανασκοπείται επίσης η βιβλιογραφία των νευρορµονών (τεστοστερόνη, κορτιζόλη, βαζοπρεσσίνη), καθώς και της χοληστερόλης. Λέξεις ευρετηρίου: επιθετικότητα, νευροδιαβιβαστές, νευρορµόνες. Εισαγωγή Η έννοια της επιθετικότητας είναι ευρεία και αµφίσηµη. Ορίζεται ως µια ενεργητική πράξη ή διαδικασία που ως σκσπό έχει την κυριαρχία ή την αρχηγία ή ως η τακτική του «επιτίθεσθαι» ή του «απειλείν», είτε ως εχθρική ή βλαπτική ή καταστροφική συµπεριφορά ή στάση, ιδίως αν προξενείται από το αίσθηµα της µαταίωσης. Περιγράφει ένα ευρύ φάσµα τύπων συµπεριφοράς, τόσο στο ζωικό βασίλειο όσο και στον άνθρωπο. Για την καλύτερη κατανόηση και µελέτη της έχουν γίνει ποικίλες προσπάθειες ταξινόµησής της. Ο Moyer κατηγοριοποίησε την επιθετική συµπεριφορά των ζώων σε 8 τύπους, µε τους οποίους θα µπορούσαν να συγκριθούν και µορφές ανθρώπινης επιθετικής συµπεριφοράς (Πίνακας 1). Η ευρύτητα των ορισµών της επιθετικότητας οδήγησε τα τελευταία χρόνια στην προσπάθεια απλοποίησής της σε δύο κατηγορίες: τον παρορµητικό τύπο και τον προµελετηµένο τύπο. Η παρορµητική επιθετικότητα (impulsive ή reactive) χαρακτηρίζεται από µη προγραµµατισµένες πράξεις, αυθόρµητες στη φύση τους, που µπορούν να εµφανιστούν µετά από πρόκληση ή όχι, και που συχνά τα υποκείµενα µετά την τέλεσή τους εκφράζουν µετάνοια. Από την άλλη πλευρά, η προµελετηµένη επιθετικότητα (premeditated, predatory ή proactive) χαρακτηρίζεται από την απουσία συναισθηµατικής φόρτισης και τελείται «εν ψυχρώ».3 Σε µελέτες, λοιπόν, φαίνεται ότι οι δύο αυτές δοµές επιθετικής συµπεριφοράς είναι ανεξάρτητες και δεν περιορίζονται σε κλινικά δείγµατα, αλλά συνυπάρχουν σε διαφορετικό βαθµό σε όλα τα άτοµα. Γενετική Η επιθετική συµπεριφορά είναι οικογενής. Μονοζυγωτικοί δίδυµοι έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν την ίδια επιθετικότητα σε σχέση µε διζυγωτικούς, ενώ υιοθετηµένα παιδιά µοιάζουν περισσότερο όσον αφορά στην έκφραση της επιθετικότητάς τους µε τους βιολογικούς γονείς τους, παρά µε τους θετούς. Το τί κληρονοµείται είναι ασαφές, µπορεί όµως να σχετίζεται µε ορισµένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (traits), όπως είναι η αναζήτηση νέων εµπειριών και η αποφυγή κακού. Τα τελευταία χρόνια, µάλιστα, ανακαλύφθηκε µια σηµειακή µετάλλαξη στο γονίδιο της ΜΑΟ Α, που σχετίσθηκε µε την επιθετικότητα. 'Οµως, χρωµοσωµατικές ανωµαλίες, όπως οι ΧΥΥ, ΧΧΥ, δεν σχετίζονται µε αυξηµένη επιθετικότητα. Περιγεννητικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες Περιγεννητικοί παράγοντες φαίνεται ότι επιδρούν στο γενετικό υπόστρωµα και ότι παίζουν κάποιο ρόλο στην πιθανότητα κάποιου ατόµου να είναι επιρρεπές στη βία. Μάλιστα, υποστηρίζεται ότι είναι πιο σηµαντικοί από ό,τι οι αναπτυξιακές διαταραχές. Ανάµεσα στους

2 παράγοντες που αυξάνουν τη βίαιη συµπεριφορά είναι: η έκθεση του εµβρύου σε αλκοόλη και φάρµακα, προβλήµατα στην κύηση ή τον τοκετό, νευροκινητικά ελλείµµατα, εγκεφαλικά τραύ- µατα, εγκεφαλίτιδα ή επιληψία στα παιδιά και χρήση φαρµάκων σε κρίσιµες περιόδους ανάπτυξης (π.χ. εφηβεία). Επίσης, έχει βρεθεί ότι ενοχοποιούνται και περιβαλλοντικοί παράγοντες για την εµφάνιση βίαιης συµπεριφοράς, όπως η κακοποίηση στην παιδική ηλικία, η ύπαρξη βίαιου γονέα, γονείς µε σκληρό τρόπο διαπαιδαγώγησης, η ύπαρξη ενός αλκοολικού γονέα, η παραµέληση του παιδιού, η εκµάθηση ακραίων ανδρικών στερεότυπων µορφών συµπεριφοράς (π.χ. σε συµµορίες), ακόµα και η συνεχής παρατήρηση σκηνών βίας από το παιδί (αρχικά µεταξύ των γονέων και στη συνέχεια µεταξύ συνοµηλίκων). Οι Raine και συν. µελέτησαν το 1994,11 αν οι περιγεννητικές επιπλοκές και η πρώιµη µητρική απόρριψη προδιαθέτουν στη διάπραξη βίαιων εγκληµάτων στην ηλικία των 18 ετών. Βρήκαν, λοιπόν, ότι όσοι είχαν και τους δύο παράγοντες, δηλαδή και νευροκινητικά ελλείµµατα και ασταθές οικογενειακό περιβάλλον, είχαν πάνω από δύο φορές µεγαλύτερη συχνότητα βίαιης συµπεριφοράς σε σχέση µε αυτούς που είχαν µόνο τον έναν ή τον άλλον παράγοντα.

3 Υπάρχει κέντρο επιθετικότητας; Πειράµατα σε ζώα έχουν συνδέσει ποικίλους εγκεφαλικούς σχηµατισµούς µε διάφορους τύπους επιθετικής συµπεριφοράς. 'Ετσι, έχει βρεθεί ότι ο ερεθισµός των πλάγιων τµηµάτων του υποθαλάµου οδηγεί σε επίθεση και φόνο (προµελετηµένη βία predatory violence), του µέσου τµήµατός του σε εκδήλωση επιθετικότητας (aggressive display), ενώ του µεσοκοιλιακού τµήµατός του σε αύξηση της πιθανότητας για επιθετική συµπεριφορά µετά από ερέθισµα (irritable aggression). Επίσης, ο υποθάλαµος παίζει σηµαντικό ρόλο στην ενδοκρινική ρύθµιση. Μάλιστα, από ευρήµατα µελετών σε ανθρώπους, φαίνεται ότι η έκλυση ορµονών από τις περιοχές αυτές µπορεί να αποτελεί µέρος ενός ρυθµιστικού µηχανισµού, που ευοδώνει ή αναστέλλει την ίδια τη συµπεριφορά που προκαλείται από τις περιοχές αυτές. Σε αµφοτερόπλευρη καταστροφή της αµυγδαλής έχουµε διακοπή της ικανότητας για επιθετική συµπεριφορά ή συµπεριφορά υποταγής στα πλαίσια προκαθορισµένων κανόνων, έχουµε µείωση της εξωειδικής βίας και της βίας που προκαλείται από φόβο, ενώ η

4 επιθετικότητα µετά από ερέθισµα µπορεί να αυξηθεί. Ερεθισµός της υποφλοιώδους φαιάς ουσίας (κεντρική φαιά ουσία, πλάγια προοπτική περιοχή, γεφυρική καλύπτρα) οδηγεί σε εξωειδική επίθεση, φόνο και απειλές ανάλογα µε τα ερεθίσµατα σε κάθε περίπτωση (µεταξύ αρσενικών - intermale, µητρική maternal). Ο ιππόκαµπος φαίνεται ότι ρυθµίζει τη βία ως µέρος των διαδικασιών φυγής-µάχης (fight or flight), ενώ η γυροειδής έλικα επηρεάζει τον µετωπιαίο λοβό µε αυξηµένη διέγερση και συναίσθηµα από άλλες µεταιχµιακές δοµές. Ο ερεθισµός της γυροειδούς έλικας αυξάνει την πιθανότητα για την επιθετική συµπεριφορά µετά από ερέθισµα. Ο προµετωπιαίος φλοιός ρυθµίζει πολλές µορφές βίας, ενώ τα βασικά γάγγλια, ο θάλαµος και η παρεγκεφαλίδα παρέχουν τη διαδοχικότητα των κινήσεων (motor sequensing and procedural actions) στις βίαιες συµπεριφορές. Τα πειράµατα σε ζώα ακολουθήθηκαν από µελέτες στον άνθρωπο που προσπάθησαν να συσχετίσουν την επιθετικότητα µε συγκεκριµένες δοµές του εγκεφάλου. Από κλινικές παρατηρήσεις σε ανθρώπους και από πειράµατα σε πρωτεύοντα θηλαστικά, βρέθηκε ότι ο προµετωπιαίος φλοιός - ιδίως η κροταφοµετωπιαία περιοχή του - παίζει βασικό ρόλο στη ρύθµιση της κοινωνικής και επιθετικής συµπεριφοράς. Σε µελέτες µε ΡΕΤ σε βίαιους δολοφόνους, σε ψυχιατρικούς ασθενείς µε επιθετική συµπε ριφορά, καθώς και σε άτοµα µε διαταραχές της προσωπικότητας που εµφανίζουν επιθετική συµπεριφορά έχει βρεθεί ανώµαλη χρήση γλυκόζης στους προµετωπιαίους φλοιούς τους σε φάση ηρεµίας. Σε µελέτη, στην οποία προκλήθηκαν επιθετικές αποκρίσεις σε υγιή άτοµα σε φαντασιωσικό επίπεδο, βρέθηκε λειτουργική µείωση της δραστηριότητας στον µέσο κροταφοµετωπιαίο φλοιό. Τέλος, εκφυλιστικές ή τραυµατικές βλάβες στους µετωπιαίους λοβούς συχνά οδηγούν σε παθολογική επιθετική συµπεριφορα. Επιπλέον, µελετήθηκαν οι κλινικές και ψυχοφυσιολογικές επιπτώσεις της καταστροφής των αµυγδαλών σε δύο ασθενείς που υπέστησαν αµφοτερόπλευρη αµυγδαλεκτοµή λόγω µη θεραπεύσιµης επιθετικότητας. Μετά το χειρουργείο και οι δύο ασθενείς έδειξαν µια µείωση στα επίπεδα της αυτόνοµης διέγερσης µετά από ψυχοπιεστικό ερέθισµα και στον αριθµό των επιθετικών ξεσπασµάτων, ενώ και οι δύο εξακολούθησαν να δυσκολεύονται να ελέγξουν την επιθετικότητά τους. Τα εξηµερωτικά αποτελέσµατα που έχουν αναφερθεί µετά από αµφοτερόπλευρη καταστροφή των αµυγδαλών µπορεί να οφείλονται στην ανεπαρκή επεξεργασία από την αµυγδαλή των απειλητικών ερεθισµάτων, που φυσιολογικά θα παρήγαγαν µια απάντηση «φυγής ή µάχης». Νευροδιαβιβαστές Αµεσα συνδεδεµένη µε την έρευνα-αναζήτηση του «κέντρου επιθετικότητας» είναι η µελέτη των νευροδιαβιβαστών, οι οποίοι συνδέονται µε συγκεκριµένες ανατοµικές περιοχές. Οι περισσότεροι νευροδιαβιβαστές έχουν µελετηθεί, λαµβανοµένων υπ' όψιν των σηµερινών τεχνικών δυνατοτήτων. Πιο συγκεκριµένα, αυτοί που παρουσιάζουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σχέση µε την επιθετικότητα είναι οι ακόλουθοι: Κατεχολαµίνες: 'Ενα σύστηµα που σε πολλές µελέτες έχει εµπλακεί στην εµφάνιση της επιθετικής συµπεριφοράς είναι το κατεχολαµινεργικό σύστηµα. Η νορεπινεφρίνη (ΝΕ) εµπλέκεται σε πολλές διαφορετικές λειτουργίες, που είναι γνωστό ότι επηρεάζουν τη συµπεριφορά. Σε ανασκόπηση από τους Haller και Makara, υποστηρίζεται ότι η νορεπινεφρίνη επηρεάζει την επιθετικότητα σε τρία διαφορετικά επίπεδα: στο ορµονικό επίπεδο, στο επίπεδο του συµπαθητικού αυτόνοµου συστήµατος και στο επίπεδο του κεντρικού νευρικού συστήµατος (ΚΝΣ), µε διαφορετικούς αλλά συνεργικούς τρόπους. Οι ορµονικές κατεχολαµίνες φαίνεται ότι εµπλέκονται σε µεταβολικές προετοιµασίες για την προοπτική της µάχης. Το συµπαθητικό σύστηµα εξασφαλίζει την κατάλληλη καρδιαγγειακή αντίδραση, ενώ το κεντρικό νοραδρενεργικό σύστηµα προετοιµάζει το ζώο για την προοπτική της µάχης. 'Εµµεσες επιδράσεις στο ΚΝΣ περιλαµβάνουν την εστίαση της προσοχής προς το σχετικό ερέθισµα, τη διεύρυνση της όσφρησης (βασική πηγή πληροφοριών για το ζώο), τη µείωση της ευαισθησίας στον πόνο και τη διεύρυνση της µνήµης (µια επιθετική συνεύρεση είναι πολύ σχετική µε το µέλλον του ζώου). 'Οσον αφορά σε πιο ειδικές µε την επιθετικότητα επιδράσεις θα µπορούσε κάποιος να παρατηρήσει ότι η ήπια ενεργοποίηση του κεντρικού νοραδρενεργικού συστήµατος προκαλεί την έκλυση επιθετικής συµπεριφοράς, ενώ η έντονη ενεργοποίησή του µειώνει την ετοιµότητα για µάχη. Η διφασική αυτή επίδραση µπορεί να επιτρέπει στο ζώο να εµπλακεί ή να αποφύγει τη µάχη, ανάλογα µε την ένταση της πρόκλησης. Οι Haller και Makara παρουσιάζουν µια υπόθεση που αφορά τη σχέση των διαφορετικών νοραδρενεργικών υποδοχέων στον έλεγχο της επιθετικότητας. Φαίνεται ότι νευρώνες µε

5 µετασυναπτικούς α2 υποδοχείς είναι υπεύθυνοι για την έναρξη και τη συντήρηση της επιθετικής συµπεριφοράς, ενώ η σωστή ρύθµιση ανάλογα µε την περίπτωση φαίνεται ότι γίνεται µέσω νευρώνων µε β υποδοχείς. Το φαινόµενο αυτό µπορεί να εξαρτάται από την έκκριση της κορτικοστερόνης που επηρεάζεται από την ΝΕ. Φαίνεται ότι το σύστηµα αυτό, ενεργοποιώντας πολλούς διαφορετικούς µηχανισµούς, προετοιµάζει το ζώο µε έναν πολύπλοκο τρόπο, ώστε να ανταποκριθεί σε απαιτήσεις που του επιβάλλονται και να αντέξει τα αποτελέσµατά τους. Αποτελεί πρόκληση για τη µελλοντική έρευνα το πώς ακριβώς αυτοί οι µηχανισµοί ενεργούν συµβάλλοντας στη λειτουργικά κατάλληλη και προσαρµοστική επιθετική συµπεριφορά. Σε µελέτη των Virkunnen και συν., σε αλκοολικούς, βίαιους εγκληµατίες, εµπρηστές και υγιή άτοµα, βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική σχέση µεταξύ των συγκεντρώσεων του οµοβανιλλικού οξέος (HVA) στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) και της εµφάνισης βίαιης συµπεριφοράς. Οι συγκεντρώσεις αυτές, όµως, συσχετίσθηκαν και µε τις συγκεντρώσεις του ινδολοξεικού οξέος (5-ΗΙΑΑ) στο ΕΝΥ, οπότε η σχέση του HVA µπορεί ενδεχοµένως να αµφισβητείται. Οι συγκεντρώσεις ενός µεταβολίτη των κατεχολαµινών, της µεθοξουδροξυφαινυλογλυκόλης (MHPG), έδειξαν τις ασθενέστερες συσχετίσεις µε τη βία. Παρ' όλα ταύτα, πρόσφατες µελέτες σε πιθήκους και ανθρώπους δείχνουν ότι η αυξηµένη νοραδρενεργική δραστηριότητα µπορεί να σχετίζεται µε τις ίδιες τις καταστάσεις της επιθετικότητας και της ευερεθιστότητας (state measures). Σε άλλη µελέτη, των Ger-ra και συν., που πειραµατικά προκάλεσαν επιθετική συµπεριφορά σε ανθρώπους που είχαν θετικό ή αρνητικό ιστορικό επιθετικής συµπεριφοράς, βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική σχέση της ΝΕ του πλάσµατος µε την εκδήλωση επιθετικότητας. Βεβαίως, δεν γνωρίζουµε αν η σχέση αυτή δείχνει ότι η ΝΕ ρυθµίζει το µέτρο και την ποιότητα της επιθετικής συµπεριφοράς ή αν είναι αποτέλεσµα της συµπεριφοράς αυτής. Σεροτονίνη: Ο περισσότερο µελετηµένος διαβιβαστής σε σχέση µε την επιθετικότητα είναι η σεροτονίνη. Για την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας της απαιτείται ξεχωριστό άρθρο. Ωστόσο, µπορούµε να αναφέρουµε ότι τα χαµηλά επίπεδα σεροτονίνης έχουν συνδεθεί µε την παρορµητική βία και την αυτοκτονία τόσο στενά, όσο ο γάµος µε την αγάπη, αν και η σχέση αυτή δεν ανευρίσκεται σε όλες τις µελέτες. Νευρορµόνες Εκτός από τους νευροδιαβιβαστές, διάφορες ορµόνες έχουν συσχετισθεί µε την επιθετική συµπεριφορά, όπως άλλωστε και µε άλλες ανθρώπινες συµπεριφορές και συµπεριφορές ζώων. Τεστοστερόνη: Η παρατήρηση ότι επιθετική συµπεριφορά απαντάται πιο συχνά στους άνδρες από ό,τι στις γυναίκες οδήγησε στη διερεύνηση της σχέσης της µε τις γεννητικές ορµόνες, ιδίως µε την τεστοστερόνη. Η διαφορά στα επίπεδα της ορµόνης αυτής αποτελεί ένα από τα πιο σταθερά ευρήµατα ανάµεσα στα δύο φύλα, ανεξαρτήτως είδους, ηλικιών, πολιτισµών και καταστάσεων. Σε τρωκτικά, η έκθεση σε ανδρογόνα νωρίς στη ζωή αυξάνει την επιθετικότητα στην ενήλικη ζωή, προδιαθέτοντάς τα σε αυτήν και αυξάνοντας τη συµπεριφορική απαντητικότητά τους µετά από χορήγηση ανδρογόνων. Σε πρωτεύοντα θηλαστικά, η επιθετική συµπεριφορά µπορεί να αυξάνεται µέσω έκθεσης σε ανδρογόνα στη µήτρα, στην πρώιµη ζωή µετά τη γέννηση και στην ενήλικη ζωή. Αυτά τα ευρήµατα υποδεικνύουν ότι τα ανδρογόνα µπορεί να επιδρούν, όσον αφορά στην επιθετικότητα, δι' αµέσων δράσεων σε εγκεφαλικές περιοχές που διευκολύνουν την επιθετική συµπεριφορά εµµέσως, διά της προκαλουµένης από ανδρογόνα διευκόλυνσης της µάθησής της. Στον άνθρωπο, η σχέση αυτή δεν είναι σαφής. Οι περισσότερες µελέτες επικεντρώνονται στις κυκλοφορούσες ορµόνες και έχουν αντιφατικά αποτελέσµατα. Μερικές µελέτες καταλήγουν σε θετική σχέση µεταξύ της κυκλοφορούσης τεστοστερόνης και της επιθετικότητας, ενώ άλλες δεν καταλήγουν σε τέτοια σχέση. Πολύ λίγες µελέτες υπάρχουν που να αφορούν στις δράσεις των πρώιµων οργανωτικών ορµονών στην ανθρώπινη επιθετικότητα. ύο µελέτες, σε άτοµα µε συγγενή υπερπλασία του φλοιού των επινεφριδίων,

6 που εκτέθηκαν σε αυξηµένα επίπεδα ανδρογόνων κατά την προγεννητική και περιγεννητική περίοδο, δεν φαίνεται να καταλήγουν σε σχέση µεταξύ τεστοστερόνης και επιθετικότητας. Επίσης, σε µελέτες που αφορούν σε παιδιά και ενήλικες, οι οποίοι εκτέθηκαν σε ασυνήθιστα επίπεδα γεννητικών ορµονών κατά την κύηση, λόγω θεραπείας της µητέρας µε φάρµακα που είχαν δράσεις στην έκφραση των χαρακτηριστικών και των δύο φύλων, δεν βρέθηκε καµµία συσχέτιση. Αντίθετα, σε µια µελέτη µε άτοµα και των δύο φύλων που έπασχαν από συγγενή υπερπλασία των επινεφριδίων, που είχαν εκτεθεί σε ανδρογόνα ενδοµητρίως, βρέθηκε ότι τα κορίτσια που έπασχαν είχαν περισσότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν επιθετική συµπεριφορά σε σχέση µε τα αδέρφια τους. Αυτό το εύρηµα έρχεται σε συµφωνία µε άλλες µελέτες σε πιθήκους, που τα θηλυκά είχαν εκτεθεί σε ανδρογόνα κατά τη διάρκεια της ενδοµητρίου ζωής τους. Οι συγγραφείς του άρθρου καταλήγουν ότι τα ανδρογόνα µπορεί να ελέγχουν την ωρίµανση της επιθετικής συµπεριφοράς, όπως οι ορµόνες ελέγχουν την ανάπτυξη των φυσικών χαρακτηριστικών. Στη συνέχεια, εξηγούν τα ευρήµατά τους, προτείνοντας την άποψη ότι η επιθετική συµπεριφορά µπορεί να µεγεθύνεται από την παρουσία των ανδρογόνων σε διάφορα χρονικά σηµεία, υποδεικνύοντας ότι υπάρχουν δύο ευαίσθητες περίοδοι για την ανάπτυξη επιθετικότητας (πρώιµα στην ανάπτυξη και κατά την εφηβεία). Επιπλέον, πιθανολογούν ότι οι πρώιµες ορµόνες µπορεί να ελέγχουν τις επιδράσεις των κοινωνικών επιρροών έτσι, ώστε τα άτοµα που εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα ανδρογόνων νωρίς στην ανάπτυξη να έχουν περισσότερες πιθανότητες να µάθουν να συµπεριφέρονται επιθετικά, σε σύγκριση µε αυτούς που δεν έχουν εκτεθεί σε αυτά. Μάλιστα, φαίνεται ότι η µάθηση της συµπεριφοράς αυτής διατηρείται και µετά την επιστροφή των επιπέδων των ανδρογόνων στο φυσιολογικό. Οι Cologer-Cliftord και συν. υποστηρίζουν ότι η τεστοστερόνη και τα οιστρογόνα µπορούν να επηρεάσουν τη σεροτονινεργική δραστηριότητα σε ό,τι αφορά στην επιθετικότητα. Η επιρροή αυτή αφορά τους 5-ΗΤ 1A και τους 5-ΗΤ 1Β υποδοχείς. Οι αγωνιστές αυτών των υποδοχέων έχουν την ικανότητα να µειώνουν την επιθετικότητα. Με τις µελέτες τους σε ζώα, υποστήριξαν ότι αυτή η ικανότητά τους µπορεί να τροποποιηθεί από τους ανδρογονικούς και οιστρογονικούς µεταβολίτες της τεστοστερόνης. Τα πειράµατα αυτά έγιναν σε ζώα και, προφανώς, για να αναχθούν στον άνθρωπο θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν περαιτέρω έρευνες. Κορτιζόλη: Ο υποθαλαµο-υποφυσιο-επινεφριδιακός άξονας (ΗΡΑ) έχει διερευνηθεί ως προς την επιθετικότητα και όσον αφορά στα κορτικοστεροειδή. 'Οσον αφορά στην κορτικοστερόνη, βρέθηκε ότι ασκεί οξεία ευοδωτική δράση στην επιθετική συµπεριφορά ποντικών. Η παραγωγή της στα ποντίκια φθάνει στο ζενίθ της στην αρχή της σκοτεινής περιόδου (νύχτα), µία περίοδο στην οποία παρατηρείται αύξηση της επιθετικότητάς τους. Στην περίοδο του φωτός, έχουν χαµηλά επίπεδα κορτικοστερόνης και χαµηλά επίπεδα επιθετικότητας. Ο αποκλεισµός των υποδοχέων των αλατοκορτικοειδών µε σπειρονολακτόνη κατά τη σκοτεινή περίοδο, οδήγησε σε θεαµατική µείωση της επιθετικότητας, ιδίως της χωροκτητικής (territorial) επιθετικότητας. Επίσης, έχει βρεθεί ότι ο ήπιος ερεθισµός της υποθαλαµικής επιθετικής περιοχής παράγει επίπεδα κορτικοτροπίνης καικορτικοστερόνης που ανευρίσκονται σε καταστάσεις stress, γεγονός που είναι αποτέλεσµα του ερεθισµού και όχι του stress της µάχης. Η επιθετικότητα στους ανθρώπους έχει συσχετισθεί αρνητικά µε την κορτιζόλη του πλάσµατος, την κορτιζόλη ούρων και τις απαντήσεις της κορτιζόλης µετά από φόρτιση µε γλυκόζη. Επιπλέον, βρέθηκε αρνητική σχέση της κορτιζόλης µε την επιθετικότητα και σε παιδιά µε διαταραχές της συµπεριφοράς. Μάλιστα, υποστηρίζεται ότι οι διακυµάνσεις της κορτιζόλης κατά τη διάρκεια της ηµέρας µπορεί να είναι πιο ενδεικτικές από τις απόλυτες τιµές της. Ο Scerbo επίσης υποστήριξε ότι η κορτιζόλη µπορεί να τροποποιεί και τη σχέση της επιθετικότητας µε την τεστοστερόνη. Βαζοπρεσσίνη (AVP): Η βασοπρεσσίνη συντίθεται στον υποθάλαµο, στον επικλινή πυρήνα και στον υποµέλανα τόπο. Από τον υποθάλαµο βασοπρεσσινικά κύτταρα προβάλλουν σε κοντινούς σχηµατισµούς προς το κοιλιακό σύστηµα και σε δοµές του προσθίου εγκεφάλου, του µεταιχµιακού συστήµατος και του στελέχους. Συνεπώς, η AVP µπορεί να εισέλθει στο ΕΝΥ είτε από απελευθέρωσή της στο κοιλιακό σύστηµα είτε από διάχυση από τις

7 διασυναπτικές περιοχές. Ο αιµατεγκεφαλικός φραγµός εµποδίζει την προς τα πίσω διάχυσή της στο ελάχιστο. Εκτός ΚΝΣ, η AVP έχει αντιδιουρητική δράση, ενώ η κεντρική AVP δεν επηρεάζεται από ερεθίσµατα που επηρεάζουν αυτήν του πλάσµατος. Στα ινδικά χοιρίδια ανευρίσκεται αυξηµένη βασοπρεσσίνη, όταν υπάρχει επιθετικότητα και το αντίθετο. Αν τους χορηγηθεί εξωγενώς AVP, µε έγχυση στις κοιλίες, προκαλείται επιθετικότητα και αν τους χορηγηθεί ανταγωνιστής της AVP, τότε έχουµε αναστολή της επιθετικότητας. Οι Coccaro και συν.49 βρήκαν ότι η κεντρική AVP µπορεί να παίζει κάποιο ρόλο στην ευόδωση της επιθετικής συµπεριφοράς σε άτοµα µε διαταραχές της προσωπικότητας. Οι συγκεντρώσεις της στο ΕΝΥ ήταν αυξηµένες σε άτοµα µε ιστορικό επιθετικότητας, ιδίως σε άνδρες. Επίσης, συσχετίσθηκε µε επιθετική συµπεριφορά κατά προσώπων και η σχέση αυτή ήταν πολύ πιο δυνατή ανάµεσα σε άνδρες από ό,τι σε γυναίκες. Καταλήγουν, λοιπόν, ότι η AVP µπορεί να παίζει κάποιο ρόλο στην εµφάνιση της επιθετικότητας και πιθανώς να υπάρχει νόηµα στη λογική της ανάπτυξης ανταγωνιστών της AVP για ανθρώπινη χρήση. Χοληστερόλη Η χοληστερόλη είναι περισσότερο γνωστή για την αιτιολογική επιρροή της στις καρδιαγγειακές νόσους. 'Οµως, η χοληστερόλη του ορού παίζει και κάποιο ρόλο σε αρκετές ψυχολογικές διαδικασίες, όπως στο συναίσθηµα, στις γνωσίες και στη συµπεριφορά. 'Εχει συσχετισθεί µε την επιθετικότητα στους ανθρώπους και σε άλλα θηλαστικά. Μια µελέτη µε µετα-ανάλυση ανέδειξε ότι η θεραπεία των καρδιοπαθών µε αντιλιπιδικά φάρµακα και αλλαγές στη δίαιτά τους είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση της χοληστερόλης του ορού κατά % και λιγότερους θανάτους από καρδιαγγειακές νόσους. Παράλληλα, όµως, παρατηρήθηκαν περισσότεροι θάνατοι από ατυχήµατα, αυτοκτονίες και βία, δηλαδή µε τη µείωση των καρδιαγγειακών θανάτων είχαµε αύξηση των βίαιων θανάτων. Οι µελέτες λιπιδίων σε βίαιους εγκληµατίες, οι πρωτοπαθείς προσπάθειες για µείωση της χοληστερόλης και οι πειραµατικές διαιτητικές ρυθµίσεις σε θηλαστικά, εκτός του ανθρώπου, όλα δείχνουν σηµαντική αρνητική σχέση µεταξύ της αύξησης της χοληστερόλης του ορού και της επιθετικότητας. Αντίθετα, µια θετική αλλά µη σταθερή σχέση της αύξησης της χοληστερόλης του ορού και της λεκτικής επιθετικότητας έχει αναφερθεί σε αρκετές µελέτες και συχνά θεωρείται ως νευροφυσιολογική απάντηση σε οξύ ή χρόνιο stress. Οι Kaplan και συν. βρήκαν ότι πίθηκοι που τρέφονταν µε δίαιτα πτωχή σε λίπος και χοληστερόλη ήταν πιο επιθετικοί. Οι συγγραφείς ισχυρίζονται ότι µειώνοντας τη χοληστερόλη στη δίαιτα έχουµε ως αποτέλεσµα τη µείωση της χοληστερόλης του ορού και της χοληστερόλης των µεµβρανών, που µε τη σειρά της προκαλεί µείωση της σεροτονινεργικής δραστηριότητας. Η επιθετικότητα έχει συνδεθεί όπως είδαµε µε τα χαµηλά επίπεδα σεροτονινεργικής δραστηριότητας στο κεντρικό νευρικό σύστηµα. Η υπόθεση της χοληστερόλης και της σεροτονίνης του ΚαρΙαη, σύµφωνα µε τον Hillbrand, έχει τόσο βιολογικό όσο και εξελικτικό νόηµα. Στον πρωτόγονο άνθρωπο, η έλλειψη τροφής, υποστηρίζει, µπορεί να είχε προκαλέσει χαµηλά επίπεδα χοληστερόλης στο αίµα και µειωµένη σεροτονινεργική δραστηριότητα, που µε τη σειρά της να προκάλεσε µια προσαρµοστική αύξηση επιθετικών και επικίνδυνων συµπεριφορών, όπως το κυνήγι. Παρ' όλα ταύτα, άλλες έρευνες δεν βρίσκουν σηµαντική σχέση µεταξύ χοληστερόλης και βίας έτσι, για την εγκυρότητα της ανωτέρω υποθέσεως θα χρειασθούν εντατικοί πειραµατισµοί, που θα µπορούσαν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη «αντιεπιθετικών» φαρµάκων». Επίλογος Συµπεράσµατα Η επιθετική συµπεριφορά φαίνεται να έχει ένα γενετικό υπόστρωµα, στο οποίο επιδρούν περιγεννητικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες. Επίσης, υπάρχει ένα ανατοµικό υπόστρωµα, στο οποίο φαίνεται ότι επιδρούν διάφορες ουσίες, τόσο νευροδιαβιβαστικές όσο και ορµονικές. Ο ακριβής µηχανισµός, µε τον οποίο γίνονται όλες αυτές οι αλληλεπιδράσεις, όπως είναι φανερό, δεν είναι ακόµη γνωστός. Καθώς η Ψυχιατρική µε την εξέλιξή της τείνει να καταρρίψει τον διαχωρισµό της κατάστασης και του χαρακτηριστικού (state - trait ), καταδεικνύοντας τη δυναµική σχέση και αλληλεπίδραση του βιολογικού υποστρώµατος του ατόµου µε τις περιβαλλοντικές επιδράσεις, µια συνολική θεώρηση του φαινοµένου της βίας µπορεί να είναι εφικτή.

8 Παρά τις εντατικές ερευνητικές προσπάθειες, υπάρχουν προς το παρόν µόνον ενδείξεις για τον τρόπο µε τον οποίο εκδηλώνεται η επιθετική συµπεριφορά, καθώς υπάρχουν βασικοί περιορισµοί στην προσέγγιση του θέµατος, όπως το θέµα της ταξινόµησης της επιθετικής συµπεριφοράς ή των κριτηρίων µέτρησής της. Οι πειραµατισµοί στα ζώα παρέχουν σηµαντική βοήθεια προς αυτή την κατεύθυνση, όµως δεν φαίνεται να επαρκούν, καθώς τα ευρήµατα που προκύπτουν πρέπει να αναχθούν και στον άνθρωπο. Οα πρέπει, επίσης, να διερευνηθεί ο τρόπος µε τον οποίο η ίδια η βία επιφέρει περαιτέρω βία, καθώς ένας από τους ισχυρότερους προβλεπτικούς παράγοντες είναι το ιστορικό βίαιων συµπεριφορών. Επιπροσθέτως, σε περιπτώσεις δολοφονιών - αυτοκτονιών, φαίνεται να υπάρχει ένας σύνδεσµος ανάµεσα στη βίαιη συµπεριφορά και την αυτοκτονία που αξίζει περαιτέρω διερευνήσεως. Εν κατακλείδι, οι περισσότερες ανθρώπινες µελέτες περιλαµβάνουν άτοµα µε ψυχικές διαταραχές και τελευταίως µόνο συµµετέχουν στις έρευνες φυσιολογικά άτοµα, στα οποία προκαλούνται επιθετικές απαντήσεις σε διάφορα ερεθίσµατα. Μια τέτοια προσέγγιση της µελέτης της επιθετικότητας µπορεί να δώσει περισσότερες απαντήσεις επί του θέµατος.

Βιολογικό υπόβαθρο των διαπροσωπικών δεσµών Ν. Βαϊδάκης, Α. Βούτου

Βιολογικό υπόβαθρο των διαπροσωπικών δεσµών Ν. Βαϊδάκης, Α. Βούτου Βιολογικό υπόβαθρο των διαπροσωπικών δεσµών Ν. Βαϊδάκης, Α. Βούτου Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκοµείο Οι κοινωνικές σχέσεις είναι βασικό στοιχείο της κοινωνικής ζωής και οι

Διαβάστε περισσότερα

Ορέστης Γιωτάκος, Γενικός Αρχίατρος, Ψυχίατρος, (M.D., M.Sc., Ph.D.), Δντής 414 ΣΝΕΝ

Ορέστης Γιωτάκος, Γενικός Αρχίατρος, Ψυχίατρος, (M.D., M.Sc., Ph.D.), Δντής 414 ΣΝΕΝ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Ορέστης Γιωτάκος, Γενικός Αρχίατρος, Ψυχίατρος, (M.D., M.Sc., Ph.D.), Δντής 414 ΣΝΕΝ Ορισµοί Η ανθρώπινη επιθετικότητα και βία είναι ένα ευρέως διαδεδοµένο φαινόµενο. Η επιθετικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργιάδου Παναγιώτα

Γεωργιάδου Παναγιώτα Γεωργιάδου Παναγιώτα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..2 ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΝΗΛΙΚΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ Τι είναι Σχιζοφρένεια...4 Επιδημιολογία..4 Παράγοντες Επικινδυνότητας...5 1. ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ 1.1 Γενετικοί παράγοντες. 6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΟΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας :

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΟΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΟΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας : Στρες και μηχανισμοί άμυνας στο νοσηλευτικό προσωπικό.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ. ΈΤΟΣ 2011 2012 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΛΚΟΟΛ, ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

1 ο ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ. ΈΤΟΣ 2011 2012 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΛΚΟΟΛ, ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 1 ο ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ. ΈΤΟΣ 2011 2012 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΛΚΟΟΛ, ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Μια ευχάριστη συνήθεια, ένας υποτιµηµένος κίνδυνος, τα στατιστικά δεδοµένα 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΨΥΧΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ) ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

«ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΨΥΧΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ) ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» «ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΨΥΧΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ) ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» Αναστασία Πανταζοπούλου - Φωτεινέα Ιατρός Υγειονολόγος - Επιδηµιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογικά χαρακτηριστικά γονέων με παιδιά που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη

Ψυχολογικά χαρακτηριστικά γονέων με παιδιά που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2014, 31(5):519-533 Ψυχολογικά χαρακτηριστικά γονέων με παιδιά που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη Τα χρόνια νοσήματα, όπως είναι ο παιδικός σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ), αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Οι προκλητές δοκιµασίες στην έρευνα για την αιτιοπαθογένεια της διαταραχής πανικού Β.Γ. Μασδράκης, Ι.Γ. Παπακώστας

Οι προκλητές δοκιµασίες στην έρευνα για την αιτιοπαθογένεια της διαταραχής πανικού Β.Γ. Μασδράκης, Ι.Γ. Παπακώστας Οι προκλητές δοκιµασίες στην έρευνα για την αιτιοπαθογένεια της διαταραχής πανικού Β.Γ. Μασδράκης, Ι.Γ. Παπακώστας Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκοµείο την έρευνα για την αιτιοπαθογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Παρορµητικότητα και ψυχικές διαταραχές

Παρορµητικότητα και ψυχικές διαταραχές Ειδικό Άρθρο Special article Παρορµητικότητα και ψυχικές διαταραχές Κ.Γ. Πάπλος, Μ.Ι. Χαβάκη-Κονταξάκη, Β.Π. Κονταξάκης, Γ.Ν. Χριστοδούλου Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκοµείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΔΟΜΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ

ΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ Ενώ όλοι παραπονιόμαστε για τη μνήμη μας, σε γενικές γραμμές βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση. Συνήθως μας προδίδει σε μεγάλη ηλικία ή μετά από συγκεκριμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ALZHEIMER

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ALZHEIMER ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ALZHEIMER ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Ε. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Η συναισθηµατική αγωγή του παιδιού. Ο ρόλος των γονέων».

Θέµα: «Η συναισθηµατική αγωγή του παιδιού. Ο ρόλος των γονέων». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΕΠΑΕ ΠΜΣ ΨΥΧΟΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ Φοιτήτρια: ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα.2. Κατάθλιψη.3. Γενικά..3. Πού οφείλεται;.3. Ποια είναι τα συμπτώματα; 3. Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου;. 3. Πώς θεραπεύεται;...

Περιεχόμενα.2. Κατάθλιψη.3. Γενικά..3. Πού οφείλεται;.3. Ποια είναι τα συμπτώματα; 3. Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου;. 3. Πώς θεραπεύεται;... Ανώτατο Tεχνολογικό Eκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας Τμήμα νοσηλευτικής Εργασία στο μαθημα: Κοινοτική Νοσηλευτική- Ιδρύματα Τμήμα: Z4 Θέμα: Κατάθλιψη Σπουδάστρια: Αλεξανδρή Ευαγγελία Καθηγήτρια: κ. Κυπαρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ -ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ -ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ -ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Άσκηση και Κατάθλιψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Άσκηση και Κατάθλιψη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Άσκηση και Κατάθλιψη Θεοδωράκης Γιάννης Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ζουρμπάνος Νίκος Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Διδάσκων στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΝΗ-ΝΙΚΗ ΜΗΛΙΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΤΥΧΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση του Αυτοκαταστροφικού Ασθενή

Αναγνώριση του Αυτοκαταστροφικού Ασθενή Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Αναγνώριση του Αυτοκαταστροφικού Ασθενή για γιατρούς & άλλους εργαζόμενους στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Ελένη Η. Μπεκιάρη Κυριάκος Β. Κατσαδώρος 1

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 18 (1), 2007 31. Το πρώτο σχιζοφρενικό επεισόδιο: Φαρμακοθεραπεία και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις. Γ.Δ. Γαρύφαλλος

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 18 (1), 2007 31. Το πρώτο σχιζοφρενικό επεισόδιο: Φαρμακοθεραπεία και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις. Γ.Δ. Γαρύφαλλος ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 18 (1), 2007 31 Aνασκόπηση Review Το πρώτο σχιζοφρενικό επεισόδιο: Φαρμακοθεραπεία και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις Γ.Δ. Γαρύφαλλος Β' Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό άρθρο Special article

Ειδικό άρθρο Special article 124 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 19 (2), 2008 Ειδικό άρθρο Special article Γ.Ι. Mουσσάς, 1 Α.Π. Καρκανιάς, 2 Α. Παπαδοπούλου 3 1 Β Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικό Νοσοκομείο, «Αττικόν», 2 Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

******* ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

******* ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ******* ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΚΕΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΔΑΣΚΟΝΤΩΝ: ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε όλους τους ασθενείς που συνεργάστηκαν μαζί μας και βοήθησαν στην διεκπεραίωση τη ς πτυχιακής μας εργασίας. iii

Ευχαριστούμε όλους τους ασθενείς που συνεργάστηκαν μαζί μας και βοήθησαν στην διεκπεραίωση τη ς πτυχιακής μας εργασίας. iii ii ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2008 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις μέρες μας η λέξη πόνος έχει πολλές διαστάσεις και κατά καιρούς χρησιμοποιείται για να εκφράσει αρνητικό συναίσθημα που προκαλείται από κάποιο φυσικό ερέθισμα. Η ύπαρξη του

Διαβάστε περισσότερα

5ο ΓΕΛ Χαλανδρίου. Εργασία στη βιολογία. Διαταραχές στους ενδοκρινείς αδένες. Μ. Κέλλυ Α 2

5ο ΓΕΛ Χαλανδρίου. Εργασία στη βιολογία. Διαταραχές στους ενδοκρινείς αδένες. Μ. Κέλλυ Α 2 5ο ΓΕΛ Χαλανδρίου Εργασία στη βιολογία Διαταραχές στους ενδοκρινείς αδένες Μ. Κέλλυ Α 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ενδοκρινικό σύστημα είναι ένα σύνθετο σύστημα αδένων και αποτελείται από τον θυρεοειδή, τους παραθυρεοειδείς,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΗΒΕΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΗΒΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΗΒΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΗ ΜΑΚΡΗ-ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχιζοφρένεια: Συμπτώματα και Θεραπεία. Οι κοινωνικές επιπτώσεις της Σχιζοφρένειας και ο σύγχρονος ρόλος του Ιατρονοσηλευτικού Προσωπικού

Σχιζοφρένεια: Συμπτώματα και Θεραπεία. Οι κοινωνικές επιπτώσεις της Σχιζοφρένειας και ο σύγχρονος ρόλος του Ιατρονοσηλευτικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Σχιζοφρένεια: Συμπτώματα και Θεραπεία. Οι κοινωνικές επιπτώσεις της Σχιζοφρένειας και ο σύγχρονος ρόλος του Ιατρονοσηλευτικού

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ Α ΥΝΑΤΙΣΜΑ"

ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ Α ΥΝΑΤΙΣΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ) ΤΜΗΜΑ : ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ "ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ Α ΥΝΑΤΙΣΜΑ" ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ράµα 8 Ιουλίου 2004. Με τιµή Γιώργος Αλβανόπουλος Σχολικός Σύµβουλος 8 ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ράµα 8 Ιουλίου 2004. Με τιµή Γιώργος Αλβανόπουλος Σχολικός Σύµβουλος 8 ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Βρισκόµαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουµε το εγχειρίδιο του αυτισµού της 8 ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής. Το εγχειρίδιο αυτό είναι καρπός του σεµιναρίου που διοργανώθηκε από το Σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές της Διάθεσης. (ή Συναισθηματικές Διαταραχές)

Διαταραχές της Διάθεσης. (ή Συναισθηματικές Διαταραχές) Διαταραχές της Διάθεσης (ή Συναισθηματικές Διαταραχές) Οί Διαταραχές της Διάθεσης (ή Συναισθηματικές Διαταραχές) είναι μια ομάδα διαταραχών που χαρακτηρίζονται από διαταραχή της συναισθηματικής διάθεσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ:ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ Σπουδάστρια:Κρουστάλλη Ελπίδα Εισηγήτρια:Ιορδάνου Παναγιώτα Αθήνα 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα