ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΝΟΜΟΣ 3833 / 2010 ΦΕΚ 40Α/ Προστασία της Εθνικής οικονομίας επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης...σελ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΝΟΜΟΣ 3833 / 2010 ΦΕΚ 40Α/15.03.10 Προστασία της Εθνικής οικονομίας επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης...σελ."

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Μάιος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΣ 3842 / ΦΕΚ 58Α/ Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις. Κεφάλαιο Α Φορολογία εισοδήματος σελ. 1 Κεφάλαιο Β ΚΒΣ και άλλες διατάξεις.σελ. 12 Κεφάλαιο Γ Φορολογία κεφαλαίου.σελ. 14 Κεφάλαιο Δ Φορολογία ακίνητης περιουσίας...σελ. 14 Κεφάλαιο Ε Έμμεσοι φόροι.σελ. 15 Κεφάλαιο ΣΤ Θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων σελ. 18 Κεφάλαιο Ζ Αναπτυξιακά φορολογικά κίνητρα..σελ. 18 Κεφάλαιο Η Κυρώσεις ποινές..σελ. 19 Κεφάλαιο Θ Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που συνδέεται με κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα ή με προνομιακά φορολογικά καθεστώτα...σελ. 21 Κεφάλαιο Ι Λοιπές διατάξεις σελ. 21 ΝΟΜΟΣ 3833 / 2010 ΦΕΚ 40Α/ Προστασία της Εθνικής οικονομίας επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης...σελ. 24 ΝΟΜΟΣ 3845 / 2010 ΦΕΚ 65Α/ Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της Ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και το διεθνές νομισματικό ταμείο...σελ. 25 Νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης επιχειρήσεων (υπηρεσία μίας στάσης για την ίδρυση επιχείρησης) εμπορικές μισθώσεις σελ. 27

2 Ν / ΦΕΚ 58Α/ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Νέα κλίμακα Εισάγεται νέα φορολογική κλίμακα, ενιαία για όλα τα φυσικά πρόσωπα, με περισσότερα κλιμάκια, διατήρηση του αφορολογήτου στις και αύξηση του ανώτατου συντελεστή για εισοδήματα άνω των σε 45%. Η νέα κλίμακα που ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από , έχει ως εξής: Κλιμάκιο εισοδήματος ( ) Συντελεστής φόρου Φόρος κλιμακίου ( ) Σύνολο εισοδήματος ( ) Σύνολο φόρου ( ) % % % % % % % υπερβάλλον 45% Αποδείξεις (για την παρακράτηση φόρου δόθηκαν οδηγίες με την ΠΟΛ 1060/ ) Το αφορολόγητο όριο θα εξασφαλίζεται με την συλλογή αποδείξεων για δαπάνες, το απαιτούμενο ύψος των οποίων εξαρτάται από το δηλούμενο και φορολογούμενο με τις γενικές διατάξεις ατομικό εισόδημα. Για εισόδημα έως απαιτείται η συγκέντρωση αποδείξεων σε ποσοστό 10% του εισοδήματος, ενώ για εισόδημα άνω των απαιτείται η συγκέντρωση αποδείξεων σε ποσοστό 10% για το τμήμα του εισοδήματος μέχρι τις και σε ποσοστό 30% για το υπερβάλλον εισόδημα. Για εισόδημα μέχρι δεν απαιτείται η συγκέντρωση αποδείξεων. Επίσης δεν απαιτούνται αποδείξεις για την κάλυψη του αφορολογήτου, μεταξύ άλλων, από τους κατοίκους κρατών-μελών της Ε.Ε. που αποκτούν άνω του 90% του συνολικού εισοδήματός τους στην Ελλάδα Αν το ποσό των αποδείξεων υπερβαίνει η υπολείπεται του απαιτούμενου και κατ ανώτατο όριο τις για τον υπόχρεο ή τις για συζύγους, το 10% της διαφοράς εκπίπτει από τον φόρο η φορολογείται αντίστοιχα. Στις δαπάνες που απαιτείται να συγκεντρωθούν δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών, εισιτηρίων όπως επίσης οι δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, αυτοκίνητα, κινητά άνω των κλπ.) και οι δαπάνες που εκπίπτουν είτε από το εισόδημα (ταμεία ασφάλισης, ιατροί κλπ.), είτε από το φόρο (ασφάλιστρα, τόκοι στεγαστικών δανείων, ιατρικά-νοσοκομειακά κλπ.). 1

3 Αυξάνεται το αφορολόγητο για τέκνα κατά για ένα τέκνο, κατά για δύο τέκνα, κατά για τρία τέκνα και επιπλέον κατά για κάθε τέκνο πάνω από το τρίτο. (ισχύει για εισοδήματα και δαπάνες από ) Μειώσεις φόρου Στις μειώσεις του φόρου προστέθηκαν νέες περιπτώσεις ως ακολούθως: 20% επί των δαπανών για ασφάλιστρα με ανώτατο όριο δαπανών τα για άγαμο ή τα για οικογένεια. 20% επί των δαπανών για δωρεές και χορηγίες άνω των 100 και με ανώτατο όριο δαπανών σε ποσοστό 10% του εισοδήματος. 20% επί των δαπανών για αμοιβές δικηγόρων (εκτός αμοιβών για παράσταση σε συμβόλαια και αμοιβών για μισθωτικές διαφορές) και με ανώτατο όριο δαπανών σε ποσοστό 10% του εισοδήματος. 10% επί των δαπανών για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου (αντικατάσταση λέβητα πετρελαίου κλπ.) και με ανώτατο όριο δαπανών τις Σε περίπτωση καταβολής διατροφής το ποσό μείωσης φόρου (20% επί της καταβληθείσας διατροφής) δεν δύναται να υπερβεί τις (ισχύει για δαπάνες από ) ΑΡΘΡΟ 2 Εκπτώσεις από το εισόδημα Καταργούνται οι ακόλουθες εκπτώσεις από το εισόδημα: Δαπάνη για ασφάλιστρα (μεταφέρθηκε στις μειώσεις φόρου) Δαπάνη για μίσθωμα σε περίπτωση μετεγκατάστασης εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης Δαπάνες για δωρεές και χορηγίες (μεταφέρθηκαν στις μειώσεις φόρου) Δαπάνες για ενεργειακές αναβαθμίσεις ακινήτων (μεταφέρθηκαν στις μειώσεις φόρου) Δαπάνες δεξιώσεων, εστίασης, ψυχαγωγίας αισθητικής, αμοιβές υδραυλικών, ηλεκτρολόγων κλπ. (χρησιμοποιούνται πλέον για κάλυψη του αφορολογήτου) Δαπάνες για αμοιβές δικηγόρων (μεταφέρθηκαν στις μειώσεις φόρου) Οι εκπτώσεις από το εισόδημα ισχύουν πλέον και για τους κατοίκους κρατών-μελών της Ε.Ε., που αποκτούν άνω του 90% του συνολικού εισοδήματός τους στην Ελλάδα. (ισχύει για δαπάνες από ) ΑΡΘΡΟ 3 Τεκμήρια διαβίωσης Ως τεκμήρια διαβίωσης (αντικειμενικές δαπάνες κατά το νόμο), πλέον θεωρούνται: α) Το τεκμήριο κύριας κατοικίας, η οποία ιδιοκατοικείται ή μισθώνεται ή παραχωρείται δωρεάν, ως εξής: Εμβαδόν κυρίων χώρων (τ.μ.) Τεκμαρτή δαπάνη ανά τ.μ. ( ) Τεκμαρτή δαπάνη κλιμακίου ( ) Σύνολο τεκμαρτής δαπάνης ( ) άνω των Οι βοηθητικοί χώροι υπολογίζονται με 30 /τ.μ. 2

4 Για τιμή ζώνης από /τ.μ /τ.μ., η δαπάνη προσαυξάνεται κατά 40% Για τιμή ζώνης άνω των /τ.μ., η δαπάνη προσαυξάνεται κατά 70% Σε περίπτωση μονοκατοικίας όλα τα πιο πάνω προσαυξάνονται κατά 20% Για δευτερεύουσα κατοικία η δαπάνη υπολογίζεται στο ½ της αντίστοιχης δαπάνης για κύρια κατοικία β) Το τεκμήριο για Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα, ως εξής: Κυβισμός (κ.ε.) Τεκμαρτή δαπάνη Τεκμαρτή δαπάνη κλιμακίου ( ) ανά 100 κ.ε Σύνολο τεκμαρτής δαπάνης ( ) ανά 100 κ.ε άνω των ανά 100 κ.ε. Το τεκμήριο των Ε.Ι.Χ. μειώνεται λόγω παλαιότητας σε ποσοστό 30% για πάνω από 5 έως 10 έτη και σε ποσοστό 50% για πάνω από 10 έτη. Σε περιπτώσεις εταιριών το τεκμήριο λογίζεται ως δαπάνη των εταίρων, μελών, διαχειριστών, διευθυνόντων συμβούλων κλπ., όπως προίσχυε. γ) Οι δαπάνες που καταβάλλονται σε ιδιωτικά σχολεία δ) Οι δαπάνες που καταβάλλονται σε οικιακούς βοηθούς (πλην αναπήρου ή άνω των 65 ετών), οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό ε) Οι δαπάνες για την κυριότητα ή κατοχή ιδιωτικών σκαφών αναψυχής στ) Οι δαπάνες για την κυριότητα ή κατοχή αεροσκαφών, ανεμοπτέρων και ελικοπτέρων στ) Οι δαπάνες για την κυριότητα ή κατοχή πισίνας Ως ελάχιστη τεκμαρτή δαπάνη ορίζεται ποσό για άγαμο και για συζύγους. Το τεκμήριο δαπανών διαβίωσης εξακολουθεί να είναι «μαχητό» για ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων (στρατιώτες, νοσηλευόμενοι, άνεργοι κλπ.) (ισχύει για δαπάνες από ) Τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων Ως τεκμήριο θεωρείται πλέον η απόκτηση κινητών πραγμάτων με αξία άνω των (από που ίσχυε). Καταργούνται οι απαλλαγές από το τεκμήριο, που ίσχυαν για επιχειρήσεις ανέγερσης οικοδομών, για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας. Καταργούνται οι απαλλαγές από το τεκμήριο, που ίσχυαν για τη χορήγηση δανείων προς εταιρείες, κοινοπραξίες ή κοινωνίες. Καταργούνται οι απαλλαγές από το τεκμήριο, που ίσχυαν για πληρωμές δανείων για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας ή για αγορά γεωργικού εξοπλισμού ή για αγορά οικοπέδου από επιτηδευματίες ανέγερσης και πώλησης οικοδομών. (ισχύει για δαπάνες από και δάνεια που χορηγούνται από ) Μη εφαρμογή τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης Με βάση το νέο νόμο τα τεκμήρια πλέον δεν εφαρμόζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: σε Ε.Ι.Χ. αναπήρου 3

5 σε Ε.Ι.Χ ή κατοικία προσωπικού που απασχολείται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις των ν.89/1967, ν.378/1968 και ν.27/1975 και δεν διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα σε επιχειρήσεις μεταπώλησης αυτοκινήτων που έχουν υπαχθεί σε ειδικό καθεστώς ΦΠΑ σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής κυριότητας ή κατοχής μονίμων κατοίκων εξωτερικού σε αγορά παγίων για επαγγελματική χρήση από εμπόρους, γεωργούς ή ελεύθερους επαγγελματίες σε αγορά Ε.Ι.Χ. από κινητικά ανάπηρους Επίσης για συνταξιούχους άνω των 65 ετών τα τεκμήρια διαβίωσης μειώνονται κατά 30%. Καταργήθηκε η μη εφαρμογή των τεκμηρίων στις πιο κάτω περιπτώσεις: σε Ε.Ι.Χ. προσωπικού που απασχολείται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις των ν.89/1967, ν.378/1968 και ν.27/1975, που διαμένει στην Ελλάδα σε Ε.Ι.Χ. που εισαγόταν με μειωμένους φόρους λόγω μετοικεσίας στα Ε.Ι.Χ. που είχαν αγοραστεί μέχρι την στα Ε.Ι.Χ. που η εργοστασιακή τους αξία δεν υπερέβαινε τα στα σκάφη αναψυχής μήκους μέχρι 10 μέτρα στην περίπτωση που το δηλωθέν εισόδημα είχε διαφορά με το τεκμαρτό σε ποσοστό μικρότερο του 20% (ισχύει για δαπάνες από ) ΑΡΘΡΟ 4 Κατάργηση τροποποίηση φοροαπαλλαγών Καταργούνται οι φοροαπαλλαγές που ίσχυαν για αναπήρους και θύματα πολέμου, σχετικά με κέρδη που αποκτούσαν από μικροεπιχειρήσεις σε χώρους συστεγαζόμενους με Δημόσιες Υπηρεσίες. Τροποποιείται ο συντελεστής φορολογίας για τις αμοιβές των αξιωματικών και του κατωτέρου πληρώματος των εμπορικών πλοίων και υπολογίζεται πλέον σε 6% και 3% αντίστοιχα (από 3% και 1% που ίσχυε). Καταργείται ο μειωμένος συντελεστής φόρου (15%) στις αμοιβές του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας, οι οποίες πλέον φορολογούνται με την ενιαία κλίμακα. Καταργούνται οι φοροαπαλλαγές που ίσχυαν για οδοιπορικά και λοιπά έξοδα ερασιτεχνών αθλητών, για αποζημιώσεις δημοσίων υπαλλήλων αποσπασμένων σε πολιτικά γραφεία, για ειδικά επιδόματα που χορηγούνται σε ορισμένες κατηγορίες μουσικών καθώς και για το επιμίσθιο των διπλωματικών υπαλλήλων. Το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ απαλλάσσεται από τον φόρο όταν τα υπόλοιπα εισοδήματα του φορολογούμενου δεν υπερβαίνουν τα ετησίως. (ισχύει για εισοδήματα από ) ΑΡΘΡΟ 5 Κατάργηση τροποποίηση αυτοτελούς φορολόγησης Το εισόδημα από κοινόχρηστους χώρους οικοδομών φορολογείται πλέον με 25% (από 20%). Φορολογείται πλέον η υπεραξία (και όχι η αξία πώλησης) κατά την μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης ή μεριδίων ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ σε συγγενείς (5% για α βαθμού και 10% για β βαθμού). Κατά την μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης ή μεριδίου προσωπικής εταιρείας από γονέα προς τα τέκνα λόγω συνταξιοδότησης, η συναλλαγή δεν υπόκειται σε φόρο υπεραξίας. Αν όμως η 4

6 ΟΕ ή ΕΕ διαθέτει ακίνητο, η αντικειμενική αξία του ακινήτου φορολογείται με συντελεστή 5% επί του ποσοστού μεταβίβασης. Αυξάνεται η (μειωμένη) φορολόγηση κατά την μεταβίβαση μετοχών ΑΕ μη εισηγμένων σε συγγενείς. Η πραγματική αξία πώλησης φορολογείται πλέον με συντελεστή 5% (από 1,2% για συγγενείς α βαθμού και 2,4% για συγγενείς β βαθμού). Καταργείται η αυτοτελής φορολόγηση των ιδιοκτητών δρομώνων ίππων καθώς και των παροχών που δίδονται στα πρόσωπα που εκλέγονται στον α και β βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων (royalties), παροχής υπηρεσιών, αμοιβών για μελέτες, επιστημονικές έρευνες κλπ., που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις, από 20% σε 25%. Αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης των αμοιβών που καταβάλλει ο Ελληνικό Δημόσιο σε ξένους καλλιτέχνες ή συγκροτήματα, από 20% σε 25%. Καθιερώνεται νέα κλίμακα φορολόγησης για την αποζημίωση απόλυσης ή οποιασδήποτε παροχής που καταβάλλεται λόγω διακοπής της εργασιακής σχέσης, ως εξής: Κλιμάκιο αποζημίωσης ( ) Φορολογικός συντελεστής % % % και άνω 30% Καταργείται η αυτοτελής φορολόγηση και εντάσσονται πλέον στην ενιαία κλίμακα φορολογίας, πληθώρα αμοιβών όπως, αμοιβές αθλητών, εργαζομένων στα Ελληνικά σχολεία της Γερμανίας, υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, αμοιβές για εκτός έδρας απασχόληση υπαλλήλων δημοσίων επιχειρήσεων και προσώπων τοπικής αυτοδιοίκησης, αποζημιώσεων ΔΕΤΕ, ΔΕΧΕ, ΔΙΒΕΕΤ, ειδικών επιδομάτων σωμάτων ασφαλείας, ιατρών και προσωπικού ΕΚΑΒ, αποζημιώσεις εκπαιδευτικών αποσπασμένων σε σχολεία της Βαυαρίας, αμοιβές ιατρικών εφημεριών, αμοιβές συνεργατών ευρωβουλευτών και αποζημιώσεις βουλευτών και δικαστών. Μειώνεται η φορολογία κατά τη μεταβίβαση επαγγελματικού Ι.Χ. αυτοκινήτου, από 30% σε 25%. (η αυξήσεις συντελεστών ισχύουν από , ενώ οι καταργήσεις της αυτοτελούς φορολόγησης ισχύουν από ) ΑΡΘΡΟ 6 Φορολογία επιχειρήσεων Ο βασικός συντελεστής φορολογίας των ΟΕ και ΕΕ στις οποίες συμμετέχουν νομικά πρόσωπα, αυξάνεται από 20% σε 25%. Για τις ΟΕ και ΕΕ στις οποίες συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα, ο συντελεστής φόρου παραμένει 20% και τα φορολογητέα κέρδη υπολογίζονται μετά την αφαίρεση επιχειρηματικής αμοιβής (για το 50% των κερδών), για μέχρι τρείς (3) ομόρρυθμους εταίρους, φυσικά πρόσωπα, με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής. Καταργείται η διάταξη που προέβλεπε ότι σε περίπτωση συμμετοχής φυσικού προσώπου σε περισσότερες εταιρείες δικαιούται επιχειρηματική αμοιβή μόνο από την εταιρεία με τα μεγαλύτερα κέρδη. (ισχύει για χρήσεις από και μετά) 5

7 Σε αντίθεση με τις ΕΠΕ και ΑΕ, η φορολόγηση των ΟΕ και ΕΕ εξαντλεί την φορολογική υποχρέωση των εταίρων. Αυξάνεται από 15% σε 20% ο συντελεστής φορολόγησης των οικοδομικών επιχειρήσεων, που εξακολουθούν να φορολογούνται με συντελεστή επί των ακαθαρίστων εσόδων τους και όχι με λογιστικό τρόπο όπως οι λοιπές επιχειρήσεις. (ισχύει για χρήσεις από και μετά) Καταργείται ο τεκμαρτός προσδιορισμός και εισάγεται ο λογιστικός προσδιορισμός του εισοδήματος στους εκμεταλλευτές αυτοκινήτων ΔΧ, λεωφορείων του ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ, φορτηγών ΔΧ, ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων και στους πλανόδιους λιανοπωλητές. (ισχύει μεταβατικά εντός του 2010) Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από ελευθέρια επαγγέλματα, θεωρείται πλέον ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών και όχι ο χρόνος είσπραξης ο οποίος διατηρείται μόνο στην παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ. (ισχύει από ) Σε περίπτωση καταβολής αμοιβών με απόδειξη δαπάνης (αρθ.15 ΚΒΣ) διενεργείται παρακράτηση φόρου 20%. (ισχύει από ) Η παρακράτηση φόρου 20% στις αμοιβές ελευθερίου επαγγέλματος διενεργείται μόνο εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα 300. (ισχύει από ) ΑΡΘΡΟ 7 Φορολογία ελευθέρων επαγγελματιών παρακράτηση φόρων Τα κέρδη των αρχιτεκτόνων, μηχανικών και γεωλόγων μελετητών προσδιορίζονται πλέον λογιστικά, οι δε προϊσχύοντες συντελεστές κερδών θα εφαρμόζονται μόνο σε περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού από τις φορολογικές αρχές. Ο μεταφορά ζημιάς για συμψηφισμό στα επόμενα 5 έτη, επεκτείνεται και στα εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα. Πέραν της υποβολής προσωρινών δηλώσεων, καθιερώνεται υποχρέωση υποβολής και οριστικών δηλώσεων για παρακρατούμενους φόρους σε ελεύθερους επαγγελματίες (έως τέλος Απριλίου κάθε έτους) και σε εμπορικές επιχειρήσεις (έως τέλος Μαΐου κάθε έτους), κατ αναλογία με την οριστική δήλωση ΦΜΥ. Καταργούνται οι ειδικές διατάξεις για την έκπτωση των δαπανών ΕΙΧ από τους ελεύθερους επαγγελματίες και εναρμονίζονται με τις αντίστοιχες που ισχύουν για εμπορικές επιχειρήσεις. (ισχύει για χρήσεις από και μετά) ΑΡΘΡΟ 8 Λοιπές διατάξεις Επανέρχεται η διάταξη για έκπτωση φόρου εισοδήματος 1,5%, στα φυσικά πρόσωπα και τις προσωπικές εταιρείες, σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής. (ισχύει από το οικονομικό έτος 2010 και μετά) Καταργείται η φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητα που αποκτούν τα πρόσωπα στα οποία μεταβιβάστηκε από τον ιδιοκτήτη, επικαρπωτή κλπ. ακινήτου, το ενοχικό δικαίωμα ενάσκησης επικαρπίας. (ισχύει από ) 6

8 Καταργείται η έκπτωση ποσοστού 40% των δαπανών επισκευής και συντήρησης από το εισόδημα των ακινήτων, λόγω της σύνδεσής τους με το αφορολόγητο ποσό της φορολογικής κλίμακας. (ισχύει από ) Δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση για υποβολή δήλωσης από πρόσωπα που οι τεκμαρτές δαπάνες διαβίωσής τους δεν υπερβαίνουν τις (ισχύει από ) Καθίσταται πλέον υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, για επιτηδευματίες και λοιπούς υπόχρεους, όταν υποβάλλουν δηλώσεις μέσω λογιστή. (ισχύει για δηλώσεις οικονομικού έτους 2011 και μετά) Τα bonus των στελεχών τραπεζών φορολογούνται πλέον αυτοτελώς με την ακόλουθη κλίμακα: Ποσό bonus ( ) Συντελεστής φόρου Μέχρι % % % % και άνω 90% Παρέχεται η δυνατότητα για ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου σε συζύγους. (ισχύει από ) Θεσμοθετείται η δημοσίευση των φορολογικών δεδομένων των φορολογουμένων στο διαδίκτυο. ΑΡΘΡΟ 9 Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και ακίνητα Στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, προστίθεται και η χρήση ΕΙΧ αυτοκινήτων, που ανήκουν η μισθώνονται από την επιχείρηση και χρησιμοποιούνται από τα διοικητικά και λοιπά στελέχη των επιχειρήσεων. Το επιπλέον αυτό εισόδημα υπολογίζεται με βάση την εργοστασιακή τιμολογιακή αξία του ΕΙΧ, εφόσον αυτή υπερβαίνει τα , ως εξής: Εργοστασιακή τιμολογιακή αξία ( ) Ποσοστό που προστίθεται στο εισόδημα Από % Από % Άνω των % (ισχύει για δαπάνες από ) Μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού της ωφέλειας που αποκτούν τα μέλη διοικητικού συμβουλίου, στελέχη, διευθυντές ή το προσωπικό ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας ή υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας κατά την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών της ίδιας ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας, που είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο (stock options). Για τον υπολογισμό της ωφέλειας που υπόκειται σε φορολογία, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά μεταξύ της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο Χρηματιστήριο κατά την ημέρα που ασκείται το δικαίωμα και της τιμής που καταβάλλει ο δικαιούχος βάσει του προγράμματος, σε αντίθεση με το προϊσχύον καθεστώς, με το οποίο λαμβανόταν υπόψη η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά το χρόνο λήψης της απόφασης για τη χορήγηση του δικαιώματος από τη γενική συνέλευση. (ισχύει από ) 7

9 ΑΡΘΡΟ 10 Τόκοι αλλοδαπής Φυσικά πρόσωπα που καταβάλλουν τόκους στην αλλοδαπή πρέπει να παρακρατούν φόρο με συντελεστή 40%. (ισχύει για τόκους που καταβάλλονται από ) ΑΡΘΡΟ 11 Ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα επιχειρήσεων Με τις νέες διατάξεις ρυθμίζεται το θέμα των τριγωνικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται από Ελληνικές επιχειρήσεις μέσω οντοτήτων (offshore κλπ) με κατοικία, έδρα ή εγκατάσταση σε κράτη μη συνεργάσιμα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς. Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις, τα ακαθάριστα έσοδα της ελληνικής πωλήτριας επιχείρησης προσαυξάνονται με το επιπλέον ποσό που προκύπτει από την πώληση των αγαθών σε μεγαλύτερη τιμή από τη μεσολαβούσα τέτοια εταιρεία προς άλλη ημεδαπή επιχείρηση. Επίσης, προβλέπεται ότι σε περίπτωση που ελληνική επιχείρηση πωλεί σε τέτοιου είδους εταιρεία αγαθά σε τιμή μικρότερη από εκείνη που θα πωλούσε τα ίδια εμπορεύματα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, η επιπλέον διαφορά προστίθεται στα ακαθάριστα έσοδα της ελληνικής πωλήτριας επιχείρησης. (ισχύει για Ισολογισμούς και μετά) Θεσπίζεται υποχρέωση όπως οι φορολογικοί ελεγκτές να ενημερώνουν τον αρμόδιο ασφαλιστικό οργανισμό σχετικά με την απόδοση ή μη των ασφαλιστικών εισφορών, ώστε να επεμβαίνει άμεσα ο αρμόδιος κάθε φορά οργανισμός για την είσπραξη των οφειλόμενων εισφορών. Τέλος, προβλέπεται η μη αναγνώριση των δαπανών μισθοδοσίας, σε περίπτωση μη εξόφλησής τους μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ίδιων λογαριασμών. (εκκρεμεί Υπουργική Απόφαση για την σταδιακή εφαρμογή) Καταργούνται οι διατάξεις για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, των δωρεών προς τα αθλητικά σωματεία και περαιτέρω, περιορίζεται η έκπτωση των δωρεών στα λοιπά νομικά πρόσωπα (ιερούς ναούς, κοινωφελή ιδρύματα, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, κλπ.) σε ποσοστό 10% του συνολικού καθαρού εισοδήματος ή των κερδών που προκύπτουν από ισολογισμούς. (ισχύει για Ισολογισμούς και μετά) Η έκπτωση των πολιτιστικών χορηγιών από το εισόδημα περιορίζεται σε 10% (από 30% που ίσχυε). (ισχύει από ) Αυξάνονται τα ποσοστά έκπτωσης για δαπάνες ΕΙΧ αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις, σε 70% για ΕΙΧ μέχρι 1.600κ.ε (από 60%) και σε 35% για ΕΙΧ άνω των 1.600κ.ε (από 25%). Περαιτέρω όμως ορίζεται ότι και τα μισθώματα των ΕΙΧ σε εταιρείες ενοικιάσεως (τα οποία εξέπιπταν εξ ολοκλήρου), εμπίπτουν πλέον στα πιο πάνω ποσοστά έκπτωσης. (ισχύει για Ισολογισμούς και μετά) Το κόστος και οι δαπάνες αγοράς αγαθών από μεσολαβούσα επιχείρηση, που δεν διενήργησε άμεσα την παράδοση ή την παροχή υπηρεσιών, αλλά η συμμετοχή της στην συναλλαγή εξαντλήθηκε μόνο στην έκδοση τιμολογίου, δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση. (ισχύει για Ισολογισμούς και μετά) Δεν εκπίπτουν οι τόκοι δανείου που λαμβάνεται για την αγορά μετοχών ή εταιρικών μερίδων ή επιχειρήσεων γενικά, ημεδαπών ή αλλοδαπών, όταν η επιχείρηση που έλαβε το δάνειο μεταβιβάσει τις πιο πάνω συμμετοχές εντός δύο ετών από το χρόνο απόκτησής τους, (ισχύει για Ισολογισμούς και μετά) 8

10 Δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση οι τόκοι δανείων που χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά μετοχών ή μερίδων νομικών οντοτήτων εγκατεστημένων σε «μη συνεργαζόμενα κράτη» ή σε κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς καθώς και οι τόκοι που καταβάλλονται στις οντότητες αυτές. (ισχύει για Ισολογισμούς και μετά) Τροποποιούνται οι διατάξεις περί υποκεφαλαιοδότησης και πλέον, για τις περισσότερες επιχειρήσεις, στο συνολικό ύψος των δανείων για τον υπολογισμό του δείκτη 3 προς 1 (δάνεια προς ίδια κεφάλαια), περιλαμβάνονται και τα ομολογιακά δάνεια από συνδεδεμένες επιχειρήσεις, καθώς και τα δάνεια που έχουν ληφθεί από τρίτες επιχειρήσεις, με εγγύηση όμως συνδεδεμένης επιχείρησης. (ισχύει για Ισολογισμούς και μετά) Η κατάθεση των εγγράφων για την αναγνώριση των αποζημιώσεων ή αμοιβών που οφείλονται με βάση δικαστικές αποφάσεις, συμβιβασμούς κλπ., απαιτείται πλέον να γίνεται, το αργότερο, εντός μηνός από την λήξη της χρήσης. (ισχύει από ) Ειδικά από το εισόδημα από ενοίκια που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εκπίπτουν οι δαπάνες επισκευής, συντήρησης, οι πάγιες και λειτουργικές δαπάνες, μέχρι 50% επί των ακαθαρίστων εσόδων, εφόσον καλύπτονται από τα νόμιμα παραστατικά. (ισχύει για εισοδήματα από και μετά) Εναρμονίζεται η διάταξη που αφορά σε συναλλαγές μεταξύ ημεδαπών επιχειρήσεων με αυτή που αφορά σε συναλλαγές μεταξύ ημεδαπής και αλλοδαπής επιχείρησης. Δεν εξετάζεται πλέον μόνο το τίμημα της πώλησης ή η αμοιβή της παροχής υπηρεσιών, ούτε η τυχόν αποφυγή άμεσων ή έμμεσων φόρων, αλλά αντίθετα εξετάζονται οι γενικότεροι οικονομικοί όροι των συναλλαγών προκειμένου να διαπιστωθεί αν αυτοί διαφέρουν από εκείνους που θα ίσχυαν μεταξύ ανεξαρτήτων επιχειρήσεων. Αυξάνεται σε 20% (από 10%) το πρόστιμο που επιβάλλεται επί της διαφοράς του καθαρού κέρδους, που προκύπτει ως αποτέλεσμα υπερτιμολόγησης / υποτιμολόγησης, ενώ αίρεται η δυνατότητα περιορισμού αυτού στο 1/3, σε διοικητική επίλυση της διαφοράς ή δικαστικό συμβιβασμό. Οι διατάξεις ελέγχου των συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων περιλαμβάνουν πλέον και τα μισθώματα. Η απαλλαγή από την υποχρέωση τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών, περιορίζεται σε περιπτώσεις που οι συναλλαγές δεν υπερβαίνουν το ποσό των ετησίως (αντί των που ίσχυε ως σήμερα). Ορίζεται ανώτατο όριο 30 ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού αιτήματος των φορολογικών αρχών για την προσκόμιση του Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών (αντί του ελάχιστου ορίου των 60 ημερών που ίσχυε ως σήμερα). Αυξάνεται το πρόστιμο για τη μη ή ελλιπή τήρηση των στοιχείων τεκμηρίωσης και ορίζεται στο 20% της αξίας των συναλλαγών (από ), για τις οποίες δεν τηρήθηκαν ή τηρήθηκαν ελλιπώς τα παραπάνω στοιχεία. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται σε περίπτωση που τα στοιχεία τεκμηρίωσης δεν τεθούν στη διάθεση των φορολογικών αρχών μέσα στο προαναφερθέν χρονικό όριο. (οι πιο πάνω διατάξεις για τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων ισχύουν από ) 9

11 ΑΡΘΡΟ 13 Φορολογία μερισμάτων και κερδών Μεταβάλλεται συνολικά ο τρόπος φορολόγησης των κερδών για τις ΑΕ, ΕΠΕ, υποκαταστήματα αλλοδαπών κλπ. νομικά πρόσωπα. Ειδικότερα, σε βάρος του νομικού προσώπου και για τα καθαρά του κέρδη προβλέπονται δύο φόροι: α) ένας φόρος που επιβάλλεται στα κέρδη που διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται, με συντελεστή 40% (καταργείται η παρακράτηση 10%) και β) ένας φόρος στα αδιανέμητα κέρδη, με συντελεστή 24% για το 2010, μειούμενο κλιμακωτά κατά μία ποσοστιαία μονάδα, μέχρι να φτάσει στο 20% το Όταν ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο, με την καταβολή του φόρου 40% στα διανεμόμενα κέρδη, δεν εξαντλείται η φορολογική του υποχρέωση, αλλά το ποσό αυτό εντάσσεται στην ενιαία κλίμακα φορολογίας, συμψηφιζομένου του φόρου 40% με βάση την πιστωτική βεβαίωση που λαμβάνει από την εταιρεία. Αντίθετα, αν δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο, επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσής του, καθότι σε περαιτέρω διανομή κερδών στα οποία περιλαμβάνονται μερίσματα από άλλα νομικά πρόσωπα, από το φόρο 40% που επιβάλλεται, θα αφαιρείται το μέρος του φόρου που έχει ήδη καταβληθεί για τα μερίσματα αυτά. Τα παραπάνω ισχύουν για κέρδη ισολογισμών που συντάσσονται από και μετά. Παρόμοια μεταχείριση εφαρμόζεται και για τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων, που διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται από και μετά. Από τον φόρο των κερδών αυτών (40%), αφαιρείται ο φόρος που είχε καταβληθεί στις χρήσεις που προέκυψαν. Η φορολόγηση των μισθών και λοιπών απολαβών που καταβάλλονται σε εταίρους ΕΠΕ μη ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, εξομοιώνεται με αυτή των μελών ΔΣ ανώνυμης εταιρείας και αυξάνει σε 35% (από 25%). (ισχύει από ) ΑΡΘΡΟ 14 Έκπτωση φόρου προκαταβολή Η διάταξη για έκπτωση φόρου εισοδήματος 1,5%, στα φυσικά πρόσωπα και τις προσωπικές εταιρείες, σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής, ισχύει και για τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ κλπ.). (ισχύει από το οικονομικό έτος 2010 και μετά) Ο φόρος μεταβίβασης συμμετοχών, δικαιωμάτων και μετοχών ΑΕ μη εισηγμένων, αφαιρείται κατά τον υπολογισμό της προκαταβολής. (ισχύει για Ισολογισμούς και μετά) ΑΡΘΡΟ 15 Μερίσματα εισηγμένων εταιρειών Τίθεται υποχρέωση στην «Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ» να γνωστοποιεί στο Υπουργείο Οικονομικών τα στοιχεία των μετόχων εισηγμένων εταιρειών που έλαβαν μέρισμα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, τα στοιχεία της διανέμουσας εταιρείας καθώς και τα ποσά του μερίσματος και του φόρου που παρακρατήθηκε, για σκοπούς διασταύρωσης ενόψει της φορολόγησης των μερισμάτων με τις γενικές διατάξεις. 10

12 ΑΡΘΡΟ 16 Κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων Τα κέρδη που αποκτούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο αξιών ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, φορολογούνται με 10% ή 20% αντίστοιχα, εφόσον η πώληση γίνει πριν την παρέλευση δώδεκα ή τριών μηνών αντίστοιχα από την απόκτησή τους, ενώ εξακολουθούν να απαλλάσσονται τα κέρδη από επενδύσεις που διακρατούνται άνω των 12 μηνών. Με την πιο πάνω παρακράτηση φόρου δεν επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης για τα φυσικά πρόσωπα. Για τον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους για τα φυσικά πρόσωπα, λαμβάνεται υπόψη η ζημία που προκύπτει εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος από την ίδια αιτία. Σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ Κατηγορίας, το κέρδος από την πώληση των πιο πάνω μετοχών, μετά την αφαίρεση ζημιών από την ίδια αιτία, εμφανίζεται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού. Σε μεταγενέστερη διανομή ή κεφαλαιοποίηση, το αποθεματικό αυτό φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, με έκπτωση από τον οφειλόμενο φόρο εκπίπτει το φόρου που παρακρατήθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω. Οι πιο πάνω διατάξεις εφαρμόζονται για μετοχές που αποκτώνται από και μετά. Για τις μετοχές που αποκτώνται μέχρι τις 31/12/2010 θα ισχύει ο φόρος επί των συναλλαγών με συντελεστή 0,15%. Τα κέρδη από πώληση μετοχών που αποκτώνται από αλλοδαπές εταιρίες, οι οποίες όμως τελούν υπό τον άμεσο έλεγχο ή για λογαριασμό φυσικού προσώπου κατοίκου Ελλάδας, επίσης φορολογούνται κατά τα ανωτέρω. Οι πιο πάνω διατάξεις εφαρμόζονται επίσης και για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με την επιφύλαξη των οριζομένων από τις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας. ΑΡΘΡΟ 17 Υποχρεώσεις υπηρεσιών και λοιπών φορέων θέματα λογιστών και ελεγκτών Καθιερώνεται η υποχρέωση σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς να παρέχουν στοιχεία προς το Υπουργείο Οικονομικών για φορολογική αξιοποίηση. Καθιερώνεται η υποχρέωση στους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, να διενεργούν έλεγχο φορολογικών αντικειμένων στις επιχειρήσεις που ελέγχουν και να κοινοποιούν το σχετικό πιστοποιητικό στο Υπουργείο Οικονομικών. Ορίζεται ότι για την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, πρέπει να χορηγείται μία μόνο συνολική βεβαίωση. Το ίδιο προβλέπεται και για τις βεβαιώσεις παρακράτησης στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. (ισχύει για δαπάνες από ) Ειδικά για τους λογιστές-φοροτεχνικούς προβλέπονται τα ακόλουθα: υποχρέωση για απόκτηση πιστοποιητικού από το Οικονομικό Επιμελητήριο υποχρέωση για την λήψη ψηφιακής υπογραφής για την επικοινωνία με την ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών ευθύνη για την ορθή μεταφορά από τα στοιχεία στα βιβλία ευθύνη για την ακρίβεια των δηλώσεων σε σχέση με τα βιβλία 11

13 ευθύνη για την ορθή φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων με τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες, για τις οποίες υποβάλλεται σχετική κατάσταση με την δήλωση ΦΕ δήλωση για την ορθή υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων της χρήσης (ισχύει από εκκρεμεί Υπουργική Απόφαση) ΑΡΘΡΟ 18 Επαναπατρισμός κεφαλαίων Δίδονται κίνητρα για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων, για τα οποία συνέτρεχε είτε υποχρέωση δήλωσής τους, είτε καταβολής φόρου, και τα οποία είναι κατατεθειμένα στην αλλοδαπή στις , από υποκείμενα στο φόρο φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Εφόσον μέχρι τις , τα κεφάλαια αυτά κατατεθούν σε προθεσμιακό λογαριασμό στην Ελλάδα, διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους, φορολογούνται με συντελεστή 5%, ενώ αν τα κεφάλαια μόνο δηλωθούν αλλά μείνουν κατατεθειμένα στην αλλοδαπή, ο συντελεστής φόρου ορίζεται σε 8%. Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για τα εισαχθέντα κεφάλαια, δεν ερευνάται ο τρόπος που αποκτήθηκαν και παράλληλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της διαφοράς μεταξύ των τεκμηρίων απόκτησης και εισοδήματος. Εάν τα κεφάλαια που εισάγονται τοποθετηθούν σε επενδυτικές δραστηριότητες, προβλέπεται, υπό προϋποθέσεις, η δυνατότητα επιστροφής 50% του φόρου που καταβλήθηκε. Μετά την παρέλευση εξαμήνου, οι ελληνικές αρχές θα ενεργοποιήσουν κάθε διεθνή ή ευρωπαϊκή συμφωνία προκειμένου να διαπιστώσουν τις καταθέσεις που διατηρούνται από τα πρόσωπα αυτά σε τράπεζες στην αλλοδαπή. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3691/2008 σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΒΣ-ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 19 Τροποποιήσεις του ΚΒΣ Υποχρεούνται από 01/07/2010 σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, ακόμα και αν ο τζίρος τους της προηγούμενης χρονιάς ήταν μικρότερος από 5.000, οι επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες από επαγγελματική εγκατάσταση (π.χ. πρακτορεία προ-πο, υποπράκτορες εφημερίδων και περιοδικών) ή παρέχουν υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων (π.χ. ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, συντηρητές καυστήρων). Καταργείται η πρώτη κατηγορία βιβλίων (βιβλίο αγορών), στην οποία εντάσσοντο οι εκμεταλλευτές περιπτέρου, πωλητές σε λαϊκή αγορά ή πλανοδίως, πρατηριούχοι υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης, επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα κατά την έναρξη των εργασιών τους σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό κάτω των κατοίκων. Όλοι οι ανωτέρω, εντάσσονται από 01/07/2010 στην τήρηση βιβλίων Β κατηγορίας (εσόδων εξόδων). Υπενθυμίζεται ότι τα ημερήσια ποσά εξόδων μέχρι 150 έκαστο και ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε αυτά, μπορεί να καταχωρούνται καθημερινά στις στήλες του βιβλίου εσόδων εξόδων ή 12

14 στους ανάλογους λογαριασμούς των βιβλίων Γ κατηγορίας συγκεντρωτικά με ένα ποσό, με αναγραφή και του πλήθους των αντίστοιχων δικαιολογητικών. Για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν μετά την 23/04/2010,δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης για τον επιτηδευματία (φασονίστα) που επεξεργάζεται αποκλειστικά αγαθά τρίτων. Για τους λοιπούς επαγγελματίες που ενεργούν επεξεργασία για ίδιο λογαριασμό ή για ίδιο λογαριασμό και λογαριασμό τρίτων, οι βοηθητικές ύλες και τα υλικά συσκευασίας θα παρακολουθούνται στο βιβλίο αποθήκης συνολικά μόνο κατ αξία. Από 01/06/2010, δεν υπάρχει υποχρέωση ιδιαίτερου βιβλίου αποθήκης για τα υποκαταστήματα που δεν τηρούν αυτοτελή λογιστική ή για αποθηκευτικούς χώρους, με τη προϋπόθεση ότι τα ποσοτικά υπόλοιπα των ειδών αποθήκης θα παρέχονται άμεσα εφόσον ζητηθεί από τον φορολογικό έλεγχο. Από 01/06/2010, δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων υποκαταστήματος, εφόσον οι συναλλαγές του καταχωρούνται στα βιβλία της έδρας διακεκριμένα ανεξαρτήτως αποστάσεως. Από 01/01/2011, οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να εκδίδουν Α.Π.Υ. με την ολοκλήρωση παροχής της υπηρεσίας, αντί κατά την είσπραξη της αμοιβής, με κάποιες εξαιρέσεις (π.χ. παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., θεάματα). Από 01/06/2010, είναι δυνατή η παράταση του χρόνου ενημέρωσης των βιβλίων μέχρι 50 ημέρες, μόνο με απλή γνωστοποίηση στον έφορο για μία φορά ετησίως, ενώ για μεγαλύτερο διάστημα ή περισσότερες φορές, εξακολουθεί να απαιτείται έγκριση. Από 01/06/2010, τροποποιείται η υποχρέωση εξόφλησης φορολογικού στοιχείου αγοράς, από με δίγραμμη επιταγή, σε (ή για αγορά αγροτικών προϊόντων), με απλή όμως επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με εκχώρηση επιταγών τρίτων (π.χ. πελατών). Από 23/04/2010, μειώνεται η προθεσμία υποβολής των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων και ορίζεται πλέον στις 25 Ιουνίου, αντί τις 30 Σεπτεμβρίου. Νομοθετήθηκε πλέον ότι στις συγκεντρωτικές καταστάσεις δεν θα συμπεριλαμβάνονται συναλλαγές μέχρι 300. ΑΡΘΡΟ 20 Διασφάλιση έλεγχος συναλλαγών Καθιερώνεται η διαδικασία ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων των φορολογικών στοιχείων, που αφορούν συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών, σε βάση δεδομένων της ΓΓΠΣ. Για συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών, καθιερώνεται η εξόφληση των φορολογικών στοιχείων αξίας άνω των 3.000, μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών και η διαβίβαση των κινήσεων αυτών σε ηλεκτρονική βάση της ΓΓΠΣ. Καθιερώνεται η εξόφληση των φορολογικών στοιχείων αξίας ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, αποκλειστικά μέσω τράπεζας, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες και με επιταγές. Καθιερώνεται διαδικασία επαλήθευσης των στοιχείων των εκδοτών φορολογικών στοιχείων άνω των 3.000, μέσω ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων της ΓΓΠΣ, καθότι το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής το φέρει και ο λήπτης του στοιχείου. (το άρθρο αυτό ισχύει από εκκρεμεί Υπουργική Απόφαση για την σταδιακή εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου) 13

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΡΘΡΑ Πρώτη κατοικία Καταργείται το παλαιό σύστημα απαλλαγής πρώτης κατοικίας και εισάγεται νέος τρόπος υπολογισμού του ορίου που απαλλάσσεται από τον φόρο, ως εξής: Απαλλασσόμενο όριο για αγορά κατοικίας ( ) Απαλλασσόμενο όριο για αγορά οικοπέδου ( ) Άγαμος Έγγαμος Έγγαμος με αναπηρία Με 1 2 τέκνα για κάθε τέκνο για κάθε τέκνο Με 3 τέκνα και άνω για κάθε τέκνο για κάθε τέκνο Η απαλλαγή παρέχεται και για 1 θέση στάθμευσης και 1 αποθήκη, με επιφάνεια έκαστης έως 20τ.μ., που αποκτώνται με το ίδιο συμβόλαιο και βρίσκονται σο ίδιο ακίνητο. Κατάργηση ΦΑΥ και ΤΣΑ Καταργείται ο Φόρος Αυτομάτου Υπερτιμήματος (ΦΑΥ) και το Τέλος Συναλλαγής Ακινήτων (ΤΣΑ) και επαναφέρεται ο Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων με τροποποιημένους συντελεστές, οι οποίοι ορίζονται σε 8% για τις πρώτες και σε 10% για το υπερβάλλον. Φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών Εισάγεται σειρά τροποποιήσεων στον Κώδικα Φορολογίας Δωρεών, Κληρονομιών κλπ. που περιλαμβάνουν την κατάργηση απαλλαγών, τη μετάθεση του χρόνου φορολόγησης κλπ. Επαναφέρονται τα ενιαία κλιμάκια υπολογισμού του φόρου κληρονομιών για όλα τα περιουσιακά στοιχεία (δηλαδή ακίνητα, μετοχές, χρηματικά ποσά κλπ.) στην κάθε κατηγορία με συνυπολογισμό αφορολόγητου ποσού και κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης που ίσχυε κατά τη μεταβίβαση των μετοχών, εταιρικών μεριδίων κλπ., καθώς και των χρηματικών ποσών. Προβλέπεται πάντως αυτοτελής φορολόγηση της αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής κτήσης χρηματικών ποσών με συντελεστές 10%, 20% και 40% για δικαιούχους που υπάγονται στην Α, Β ή Γ κατηγορία αντίστοιχα, χωρίς αφορολόγητο όριο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΡΘΡΑ Καταργείται το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) και θεσπίζεται Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ), αντικείμενο του οποίου είναι η ακίνητη περιουσία (εντός Ελλάδος) που ανήκει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα την 1 η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, αρχής γενομένης από το Για τα φυσικά πρόσωπα ο φόρος επιβάλλεται με προοδευτικό συντελεστή, ενώ προβλέπεται αφορολόγητο πόσο το οποίο ανέρχεται σε Ειδικά για τα έτη και για φορολογητέα αξία μεγαλύτερη των , ο συντελεστής φορολόγησης ορίζεται σε ποσοστό 2%. Η βάση για τον υπολογισμό του φόρου είναι η αξία που προκύπτει από το Ε9. Από το έτος 2011 και μετά, το Ε9 πρέπει να υποβάλλεται μέχρι την 15η Φεβρουαρίου. 14

16 Για τα νομικά πρόσωπα η αξία των ακινήτων προσδιορίζεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες και φορολογείται με συντελεστή 0, 6%. Η δήλωση υποβάλλεται δήλωση μέχρι την 15η Μαΐου κάθε έτους με βάση το ΑΦΜ. Η ίδια ημερομηνία υποβολής ισχύει και για το Ε9 από το έτος 2011 και μετά. Εξαιρετικά, για το 2010, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι τις 15 Ιουνίου με βάση το ΑΦΜ. Με συντελεστή 0, 3% φορολογείται η αξία των ακινήτων των ημεδαπών και αλλοδαπών, με τον όρο της αμοιβαιότητας, νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εφόσον επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς. Με συντελεστή 0, 1% φορολογείται η αξία των κτισμάτων των ακινήτων που ιδιοχρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και η αξία των ακινήτων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό των εταιριών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας. Ο φόρος που αναλογεί στη συνολική αξία των κτισμάτων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 1 Ευρώ ανά τ.μ., με εξαίρεση τα ημιτελή κτίσματα. Για το έτος 2010, η αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής φορολογείται με συντελεστή 0,033%. ΑΡΘΡΟ Ειδικός φόρος ακινήτων Από , αυξάνεται ο συντελεστής φόρου των ακινήτων εταιριών από 3% σε 15% ενώ διευρύνονται και οι κατηγορίες των υπόχρεων σε ειδικό φόρο, ώστε να περιλαμβάνουν και τις αλλοδαπές νομικές οντότητες του άρθρου 51Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Εισάγεται υποχρέωση λήψης ελληνικού ΑΦΜ από τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνονται ως τελικοί μέτοχοι/εταίροι εταιρειών με έδρα στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της ΕΕ, προκειμένου να εξαιρεθούν από την υποχρέωση καταβολής του φόρου. Ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν γραφεία στην Ελλάδα καθώς και νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν στην Ελλάδα σκοπούς κοινωφελείς, πολιτιστικούς, θρησκευτικούς κλπ, δικαιούνται απαλλαγής από το φόρο κατόπιν αίτησής τους στο Υπ. Οικονομικών. Μεταβιβάσεις ακινήτων που θα πραγματοποιηθούν από νομικά πρόσωπα υποκείμενα στον ανωτέρω φόρο εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου σε φυσικά πρόσωπα, απαλλάσσονται από το φόρο υπεραξίας, από τον ανωτέρω ειδικό φόρο, και κατά το ήμισυ από το φόρο δωρεάς ή μεταβίβασης που αναλογεί κατά περίπτωση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 59 ΦΠΑ Ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία διατάξεις της Οδηγίας 2008/117/ΕΚ, σχετικά με το χρόνο κατά τον οποίο είναι απαιτητός ο ΦΠΑ στην περίπτωση ενδοκοινοτικών συναλλαγών παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, με σκοπό τον έλεγχο των πράξεων λήπτη, μέσω του συστήματος VIES και ο οποίος προϋποθέτει ότι η δήλωση των συναλλαγών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται κατά τον ίδιο χρόνο, τόσο από τον υποκείμενο που 15

17 πραγματοποιεί την παράδοση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, όσο και από το λήπτη των πράξεων αυτών. Οι ουσιαστικές τροποποιήσεις έχουν ως ακολούθως: α) σε περίπτωση προκαταβολών έναντι του τιμήματος, για πράξεις μεταξύ της Ελλάδος και άλλων κρατών μελών, ο φόρος γίνεται απαιτητός κατά το χρόνο καταβολής της προκαταβολής. β) σε περίπτωση υπηρεσιών που παρέχονται συνεχώς και η παροχή τους συνεχίζεται και μετά τη λήξη του ημερολογιακού έτους, ο φόρος γίνεται απαιτητός τουλάχιστον κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους. Οι πιο πάνω συναλλαγές πρέπει να περιλαμβάνονται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες (listing), την ημερολογιακή περίοδο που ο φόρος καθίσταται απαιτητός. (ισχύει από ) ΑΡΘΡΟ 60 Τροποποιούνται οι διατάξεις σχετικά με τον τόπο παροχής υπηρεσιών για πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και παρόμοιες εκδηλώσεις και ορίζεται ότι όταν αυτές παρέχονται προς υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα, μόνο το δικαίωμα πρόσβασης στις εκδηλώσεις αυτές φορολογείται στον τόπο όπου πραγματοποιούνται, ενώ όταν παρέχονται προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα φορολογείται στον τόπο πραγματικής εκτέλεσης το σύνολο των υπηρεσιών αυτών, όπως ισχύει και σήμερα. (ισχύει από ) ΑΡΘΡΟ 61 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΦΠΑ ΜΕ 2008/112/ΕΚ Προβλέπεται η δυνατότητα επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων στο δημόσιο ποσών ΦΠΑ, στην παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας. Ορίζεται ότι στην παράδοση εφημερίδων και περιοδικών από εκδοτικές επιχειρήσεις και από επιχειρήσεις που διενεργούν εισαγωγές ή ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, ο ΦΠΑ υπολογίζεται στην λιανική τιμή και καταβάλλεται στην πηγή από τις πιο πάνω επιχειρήσεις. Οι μεσολαβούντες στην διάθεση εφημερίδων και περιοδικών παρότι δεν επιβάλλουν περαιτέρω ΦΠΑ, έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών τους. (ισχύει από ) ΑΡΘΡΟ 62 Η απαλλαγή της νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης από τον ΦΠΑ, περιορίζεται πλέον στις περιπτώσεις όπου οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από οργανισμούς δημοσίου δικαίου και από λοιπούς οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι ιατρικές υπηρεσίες που δεν θα εμπίπτουν πλέον στην εν λόγω απαλλακτική διάταξη, θα υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. (ισχύει από ) Καταργείται η απαλλαγή από ΦΠΑ των δικηγόρων, συμβολαιογράφων, άμισθων υποθηκοφυλάκων και δικαστικών επιμελητών και οι εν λόγω υπηρεσίες θα υπάγονται πλέον στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ. (ισχύει από ) Καταργείται η απαλλαγή από το ΦΠΑ της παροχής υπηρεσιών από συγγραφείς, καλλιτέχνες και ερμηνευτές έργων τέχνης προς άλλους υποκείμενους στο φόρο και οι υπηρεσίες αυτές θα υπάγονται πλέον στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ. (ισχύει από ) 16

18 Αναφορικά με την επιστροφή ΦΠΑ αποσαφηνίζεται ότι εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση όταν το ποσό φόρου καταβλήθηκε στο δημόσιο αχρεώστητα, είτε εξ αρχής, είτε εξ επιγενόμενου λόγου. Δίνεται η δυνατότητα σε μικρές επιχειρήσεις που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, να επιλέξουν την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, με τήρηση βιβλίου εσόδων εξόδων και έκδοση αποδείξεων, κατά τη διάρκεια του έτους και ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τον προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων, λόγω της αλλαγής του καθεστώτος. Αυξάνεται ο συντελεστής επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος από 7% και 4% σε 11% και ρυθμίζονται λοιπά θέματα του ειδικού καθεστώτος των αγροτών. Αντικαθίστανται, προκειμένου να συμπληρωθούν και να διευκρινιστούν οι διατάξεις σχετικά με την παραγραφή του ΦΠΑ, υπέρ και κατά του δημοσίου. Ειδικότερα ορίζεται ότι η κοινοποίηση πράξης προσδιορισμού του φόρου, η οποία εκδίδεται κατόπιν τακτικού ή προσωρινού ελέγχου, δεν μπορεί να γίνει ύστερα από πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ή της έκτακτης δήλωσης στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει υποχρέωση για υποβολή εκκαθαριστικής. Κατ εξαίρεση, μπορεί να κοινοποιηθεί πράξη και μετά την πάροδο πενταετίας, όχι όμως και μετά την πάροδο δεκαετίας εφόσον: α) δεν υποβλήθηκε εκκαθαριστική δήλωση ή έκτακτη στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει υποχρέωση για υποβολή εκκαθαριστικής, β) η μη άσκηση του δικαιώματος του δημοσίου για την επιβολή του φόρου, εν όλω ή εν μέρει, οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη από πρόθεση του υπόχρεου στο φόρο με σύμπραξη του αρμόδιου φορολογικού οργάνου, γ) αφορά συμπληρωματική πράξη λόγω νεότερων στοιχείων. Το δικαίωμα του δημοσίου για την κοινοποίηση των πράξεων, παρατείνεται ή αναβιώνει αναλόγως, ώστε ο υπολειπόμενος χρόνος για την παραγραφή του δικαιώματος του δημοσίου προς επιβολή φόρου να μην είναι μικρότερος των τριών ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου υποβλήθηκε η δήλωση. Διατηρείται ο ίδιος χρόνος παραγραφής της αξίωσης κατά του δημοσίου, όπως ορίζεται στις διατάξεις του δημοσίου λογιστικού (τριετία) για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων, διευκρινίζεται όμως το σημείο έναρξης του χρόνου αυτού σε κάθε περίπτωση (ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν υποβλήθηκε καθόλου δήλωση ή η υποβολή της σχετικής δηλώσεως έγινε εκπρόθεσμα). Η αξίωση κατά του δημοσίου προς επιστροφή φόρου, αναβιώνει από την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού του φόρου, για ίσο χρόνο (τριετία), εφ όσον έχει υποβληθεί αίτημα προς επιστροφή πριν το χρόνο παραγραφής της αξίωσης, συμπληρώθηκε δε ο χρόνος παραγραφής, χωρίς την ικανοποίηση του αιτήματος ή την αιτιολογημένη απόρριψη αυτού, από υπαιτιότητα του δημοσίου. Στο μειωμένο συντελεστή εντάσσεται υπάγεται η παροχή θέρμανσης μέσω δικτύου (τηλεθέρμανση). Καταργείται ο μειωμένος συντελεστής στη χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων. ΑΡΘΡΟ 63 Καταργείται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής ΦΠΑ, για πράξεις που πραγματοποιούνται από και εφεξής. 17

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 65 Επιχειρείται απλούστευση στις διαδικασίες για την χορήγηση διευκόλυνσης για τμηματική καταβολή βεβαιωμένων χρεών. (ισχύει από ) ΑΡΘΡΟ 66 Ληξιπρόθεσμες οφειλές Παρέχονται κίνητρα για την εξόφληση βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία. Ειδικότερα βεβαιωμένα χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι τις , εφόσον εξοφληθούν μέχρι τις απαλλάσσονται κατά 80% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον εξοφληθούν εξ ολοκλήρου και κατά 60% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον εξοφληθούν τουλάχιστον κατά 50% και άνω. (ισχύει για εξόφληση χρεών μέχρι τις ) ΑΡΘΡΟ 67 Τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ΑΡΘΡΟ 68 Ρυθμίζονται διατάξεις σχετικά με την έντοκη επιστροφή φόρων από το Δημόσιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΡΘΡΑ Νεανική επιχειρηματικότητα Θεσπίζεται αφορολόγητο για μία τριετία από την έναρξη εργασιών, για νέους μέχρι 35 ετών που αποκτούν κέρδη μέχρι ευρώ ετησίως, από την άσκηση ατομικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος. Η απαλλαγή αυτή ισχύει ανάλογα και για κέρδη ομόρρυθμης εταιρείας στην οποία συμμετέχουν αποκλειστικά νέοι μέχρι 35 ετών. (ισχύει για εισοδήματα από και μετά) Ανάπτυξη ευρυζωνικότητας Εξαιρούνται από τo τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας οι συνδέσεις παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (Internet), εφόσον αφορούν αποκλειστικά και μόνο συνδέσεις δεδομένων (data). Κίνητρα ευρεσιτεχνίας Παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα χρησιμοποιώντας διεθνώς αναγνωρισμένη ευρεσιτεχνία να σχηματίζουν αφορολόγητο αποθεματικό από τα κέρδη που προέρχονται από την πώληση των προϊόντων αυτών καθώς και από την παροχή υπηρεσιών εκμετάλλευσης της ευρεσιτεχνίας. Το αφορολόγητο αποθεματικό που σχηματίζεται υπόκειται σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, κατά το μέρος που διανέμεται, κεφαλαιοποιείται ή αναλαμβάνεται κάθε φορά. (ισχύει για εισοδήματα από και μετά) 18

20 Διατήρηση θέσεων εργασίας Λαμβάνεται πρόνοια για τις επιχειρήσεις των οποίων μειώνεται ο κύκλος εργασιών, προκειμένου να διατηρήσουν το προσωπικό τους. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι αν σε μία διετία δε μειωθεί το προσωπικό, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών, τα κέρδη των εταιρειών πάσης μορφής (Α.Ε., Ε.Π.Ε., προσωπικές εταιρείες κλπ.) θα φορολογούνται με το συντελεστή φορολογίας που ισχύει κάθε φορά, μειωμένο κατά τρείς ποσοστιαίες μονάδες. Ο μειωμένος αυτός συντελεστής θα εφαρμόζεται για τα κέρδη των πιο πάνω χρήσεων και σε περίπτωση που σε κάποια χρήση προκύψει ζημία θα ισχύει το κίνητρο και για τα κέρδη επομένων χρήσεων, μέχρι να καλυφθούν δύο χρήσεις με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή φορολογίας. Επίσης, προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις που καταρχήν κάνουν χρήση του μειωμένου συντελεστή για ένα ή δύο χρόνια αλλά στη συνέχεια μειώνουν το προσωπικό τους ή αυξάνεται ο κύκλος εργασιών τους, το κίνητρο ανακαλείται και πρέπει να υποβάλουν συμπληρωματική εκπρόθεσμη δήλωση για τα οικονομικά έτη που έτυχαν ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης. Περαιτέρω ορίζεται ότι τα πιο πάνω έχουν εφαρμογή και για τα νομικά πρόσωπα που ήδη κατά τις προηγούμενες μία η περισσότερες συνεχείς χρήσεις, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών τους, δεν έχουν μειώσει τον αριθμό των εργαζομένων τους. Τέλος, με τις ίδιες παραπάνω προϋποθέσεις, παρέχεται μείωση κατά ποσοστό 20% των καθαρών κερδών των ατομικών επιχειρήσεων και των καθαρών εισοδημάτων των φυσικών προσώπων που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, προκειμένου να διατηρήσουν το προσωπικό τους. Στο ευεργέτημα δεν εντάσσονται οι επιχειρήσεις που διατηρούν το προσωπικό τους από διάταξη νόμου ή λόγω ένταξής τους σε επιχορηγούμενο πρόγραμμα από το Δημόσιο. Παρέχεται φορολογικό κίνητρο, περιβαλλοντικής φύσης, προς μεταποιητικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα οι δαπάνες που διενεργούνται από μεταποιητική επιχείρηση, για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, αφαιρούνται κατά 50% από το καθαρό φορολογητέο εισόδημα. Κινηματογραφική παραγωγή Παρέχονται φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις στην παραγωγή κινηματογραφικών έργων μεγάλου μήκους. Λογαριασμός αλληλεγγύης Οι δωρεές που καταβάλλονται στο «Λογαριασμό Αλληλεγγύης για την απόσβεση Δημόσιου Χρέους» αφαιρούνται κατά 20% από τον φόρο εισοδήματος, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα και έκτακτα 20% επίσης από τα ακαθάριστα έσοδα, προκειμένου για επιχειρήσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΕΣ ΑΡΘΡΑ Αναπροσαρμόζονται τα γενικά πρόστιμα για παραβάσεις του ΚΒΣ και θεσπίζεται ιδιαίτερο πρόστιμο για τη μη έκδοση στοιχείων και τη μη καταχώριση στα πρόσθετα βιβλία, ως εξής: 19

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία Εν συντομία 2 Παρά την αφθονία της πληροφορίας σε κάθε λογής οικονομική δραστηριότητα, το έλλειμμα νομικής πληροφόρησης παραμένει σοβαρό για την ελληνική επιχείρηση. Σε αντίθεση με ό,τι Πρόσφατη Νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ (ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ (ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ (ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 1 Κλίμακα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και δαπάνες απόκτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2013 ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Ιανουάριος 2013

Tax Bulletin. Ιανουάριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Ιανουάριος 2013 Στις 11.01.2013 ψηφίστηκε ο νέος φορολογικός νόμος (εκκρεμεί ακόμα η δημοσίευσή του στο ΦΕΚ). Ακολουθεί παρουσίαση των σημαντικότερων αλλαγών που επέρχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Greece RSM. Tax Alert Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ιανουάριος 2013

Greece RSM. Tax Alert Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ιανουάριος 2013 RSM Greece Tax Alert Ιανουάριος 2013 Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ Ο νέος φορολογικός νόμος ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Μέρος Α Αλλαγές στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Πέµπτη, 17 Ιανουαρίου 2013 Αθανάσιος Λ. Βουθούνης, Σελίδα: 43 Με το Νόµο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή µε θέµα «Ρυθµίσεις στη Φορολογία Εισοδήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ (YΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ: Το 2010 είναι ένα κρίσιµο έτος για την πορεία της οικονοµίας µας. Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Ενημερωτικό Σεμινάριο Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Νόμος 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ Ν.3522/22-12-2006 (ΦΕΚ 276 Α)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ Ν.3522/22-12-2006 (ΦΕΚ 276 Α) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Πτυχιούχος ΑΒΣΘ Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών Συγγραφέας φορολογικού δικαίου ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1135 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

ΠΟΛ:1135 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Νέος κώδικας απεικόνισης φορολογικών συναλλαγών - νόμος 4093/2012 ΙΣΧΥΣ ΑΠΌ 01/01/2013

Νέος κώδικας απεικόνισης φορολογικών συναλλαγών - νόμος 4093/2012 ΙΣΧΥΣ ΑΠΌ 01/01/2013 Νέος κώδικας απεικόνισης φορολογικών συναλλαγών - νόμος 4093/2012 ΙΣΧΥΣ ΑΠΌ 01/01/2013 Υπόχρεοι, μη υπόχρεοι και τρόπος απεικόνισης συναλλαγών (άρθρα 1,2 και 3) Τήρηση βιβλίων (άρθρο 4) Έκδοση στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 16.01.2013 Τσακάλωφ 5, 106 73 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ψηφίστηκε την 11.1.2013 στη Βουλή ο νέος φορολογικός νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3842 Έτος: 2010 ΦΕΚ: Α 58 20100423 Τέθηκε σε ισχύ: 23.04.2010 Ημ.Υπογραφής: 22.04.2010 Τίτλος Αποκατάσταση φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 2012» : «TAXATION 2012» ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ : 9 Ο Α.Μ. : 13212 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ : 9 Ο Α.Μ. : 13268 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΓΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

3.Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

3.Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 1 Εκπτώσεις από το εισόδημα 1.Οι περιπτώσεις α, γ, δ, ε, ζ, η και ι της παραγράφου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΝΟΜΟΙ & Π.Δ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΝΟΜΟΙ & Π.Δ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α Ε Ι Δ Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Τεύχος 226 30 Απρ - 6 Μαϊ 2010 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Μεταβολές με τον νέο Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58/ Α /23.4.2010) πάνω σε θέματα ΚΒΣ, Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: + 30 210 7292365 Fax: +30 210 7290942 http: www.thesissa.com e-mail: th@thesisltd.com Τον Ιούλιο, ψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3842/2010 - ΦΕΚ 58/Α /23.4.2010

ΝΟΜΟΣ 3842/2010 - ΦΕΚ 58/Α /23.4.2010 ΝΟΜΟΣ 3842/2010 - ΦΕΚ 58/Α /23.4.2010 Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ [ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ [ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 27 /1 φορολογία ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ [ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Αναλυτικός οδηγός Εναν πλήρη και αναλυτικό οδηγό για τη φορολογία των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων που αποκτήθηκαν το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ρυθμίζει τη φορολογία του εισοδήματος : α) των φυσικών προσώπων, β) των

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014 www.pwc.gr Tax Bulletin Φεβρουάριος 2014 Στις 31.12.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4223/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 287/2013) με τον οποίο επήλθαν τροποποιήσεις στους Κώδικες Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Π.Δ. Άρθρο 59 του ν.3842 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/117/ΕΚ.

ΠΡΟΣ: Π.Δ. Άρθρο 59 του ν.3842 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/117/ΕΚ. Αθήνα, 24.06.2010 ΠΟΛ: 1100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β ΠΡΟΣ: Π.Δ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ.

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. 27 1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα