Η χρήση υπολογιστή στην εκπαίδευση (Makaton - Hot Potatoes) Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Β

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η χρήση υπολογιστή στην εκπαίδευση (Makaton - Hot Potatoes) Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Β"

Transcript

1 Η χρήση υπολογιστή στην εκπαίδευση (Makaton - Hot Potatoes) Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Β

2 Η χρήση υπολογιστή στην εκπαίδευση των ατόμων με αυτισμό Επισκόπηση πρόσφατων ερευνών πάνω στην χρήση των υπολογιστών στην εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό. Παρατηρήσεις σχετικά με την επαφή των αυτιστικών μαθητών του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κορινθίας με τους Η/Υ. Συζήτηση για μελλοντικές εφαρμογές της χρήσης των Η/Υ σε αυτό το πεδίο. Εφαρμογή λογισμικού hot-potatoes με χρήση εικόνων Makaton.

3 Σύνδρομο του Αυτισμού Το άτομο παρουσιάζει έλλειψη ανταπόκρισης προς τους άλλους, ενώ συγχρόνως στρέφεται προς τον εαυτό του (από όπου και ο όρος «αυτισμός») Διαταραχή στην κοινωνική αλληλεπίδραση Διαταραχή στην επικοινωνία Διαταραχή στη φαντασία / δημιουργική σκέψη

4 Πως παρουσιάζεται Δυσκολίες στην κοινωνική κατανόηση συναλλαγή και στην συναισθηματική αμοιβαιότητα Δυσκολίες στον τρόπο επικοινωνίας, περιορισμένο, στερεότυπο, επαναλαμβανόμενο ρεπερτόριο δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων. Ανομοιογενή ανάπτυξη γνωσιακών λειτουργιών

5 Γιατί οι Η/Υ είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο στην εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό Ι Η προσοχή τους τείνει να εστιάζει σε μεμονωμένα αντικείμενα που τα βλέπουν σαν μέσα από μια σήραγγα. Τα εξωτερικά γεγονότα μπορούν εύκολα να αγνοηθούν κατά την εστίαση σε μια οθόνη υπολογιστή, καθώς η περιοχή συγκέντρωσης περιορίζεται από τα όρια της οθόνης.

6 Γιατί οι Η/Υ είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο στην εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό ΙΙ Η μικρή περιοχή εστίασης μπορεί να εξηγήσει το γιατί τα άτομα με αυτισμό μπορούν να ανεχθούν μεγαλύτερη είσοδο ερεθισμάτων μέσω του υπολογιστή, από αυτή που μπορούν να ανεχθούν οπουδήποτε αλλού.

7 Μελέτη των Moore και Culvert, 2000 Επίδραση των υπολογιστών στην απόκτηση λεξιλογίου μικρών παιδιών με αυτισμό. Σύγκριση απόδοσης ενός συμπεριφοριστικού προγράμματος και ενός εκπαιδευτικού λογισμικού, έχοντας ως κριτήρια την προσοχή, κινητοποίηση και την εκμάθηση λέξεων. Το πείραμα ανέδειξε νικητή τον υπολογιστή καθώς τα παιδιά ήταν πιο προσεχτικά πιο κινητοποιημένα κάι έμαθαν περισσότερες λέξεις χρησιμοποιώντας τον.

8 Μελέτη των Williams et al., 2002 Σύγκριση εκμάθησης ανάγνωσης χρησιμοποιώντας βιβλίο και υπολογιστή. Τα συμπεράσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν αυτά των Moore & Culvert. Τα παιδιά περνούσαν περισσότερο χρόνο διαβάζοντας το υλικό του μαθήματος και αντιδρούσαν λιγότερο στη χρήση του όταν αυτό ήταν στον υπολογιστή.

9 Bosseler & Massaro, 2003 Η έρευνα τους βασίστηκε στην αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία λεξιλογίου και γραμματικής με τη βοήθεια επόπτη από κινούμενα γραφικά. Η χρήση του λογισμικού βοήθησε τους μαθητές να εφαρμόσουν τις γνωσεις που αποκόμισαν από τον υπολογιστή στο φυσικό περιβάλλον.

10 Bernard-Opitz et al., 1990 ; Chen & Bernard-Opitz, 1993 Το μάθημα με τη βοήθεια υπολογιστή αυξάνει τον ενθουσιασμό των μαθητών και έχει θετική επίδραση στα προβλήματα συμπεριφοράς όπως η αποφυγή της βλεμματικής επαφής και η ηχολαλία. Η μελέτη του Whalen, 2006 έρχεται να επιβεβαιώσει τα παραπάνω προσθέτοντας το συμπέρασμα ότι οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν πιο πολλές αυθόρμητες χειρονομίες και λεκτικές αιτήσεις για βοήθεια κατά την διδασκαλία με υπολογιστή.

11 Συμπεράσματα Ι Σε γενικές γραμμές όλη η διεθνής βιβλιογραφία υποστηρίζει την άποψη ότι η εκπαίδευση με την βοήθεια υπολογιστή οδηγεί σε μεγαλύτερη κινητοποίηση και ενθουσιασμό των αυτιστικών μαθητών, λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς και πιο αποτελεσματική εκμάθηση.

12 Συμπεράσματα ΙΙ Η χρήση του Η/Υ όμως δεν μεταφράζεται σε αύξηση του ρυθμού εκμάθησης. Μάλιστα σε πειράματα που έγιναν σε παιδιά με βαριές μορφές αυτισμού το μάθημα πραγματοποιούνταν μόνο όταν χειριστής του λογισμικού ήταν ο ίδιος ο δάσκαλος καθώς σε κάθε άλλη περίπτωση οι μαθητές διέκοπταν τη δραστηριότητα.

13 Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Ν. Κορινθίας Έτος ιδρύσεως 2003 σύμφωνα με το Νόμο 2817/2000 περί ειδικής αγωγής Ανήκει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Απευθύνεται σε μαθητές από 14 εώς 22 ετών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που δεν μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα της γενικής εκπαίδευσης Παρέχει τεχνική κατάρτιση μέσα από δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη προεπαγγελματικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων

14 Σκοπός του μαθήματος της Πληροφορικής στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Να αποκτήσουν οι μαθητές σφαιρική αντίληψη πάνω στους Η/Υ. Το βάθος των γνώσεων είναι ανάλογο με τις ιδιαίτερες δυνατότητες τους και σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος. Να μπορούν να χειρίζονται προγράμματα γενικού χαρακτήρα και να ενδυναμώσουν τη μεθοδικότητά τους. Να μάθουν να χρησιμοποιούν τον Η/Υ σαν εργασιακό εργαλείο. Να αναπτύξουν τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών, ώστε να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε νέες γνώσεις.

15 Σκοπός του μαθήματος της Πληροφορικής στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΙΙ Στόχος δεν είναι η απόκτηση γνώσεων Πληροφορικής (χρήση κειμενογράφου ή του διαδικτύου) αλλά Η χρήση του υπολογιστή ώστε οι μαθητές να βελτιώσουν Την αντίληψή τους Τον οπτικό-κινητικό συντονισμό Να μειωθεί η διάσπαση της προσοχής τους Να αυξηθεί η επικοινωνία με τη καθηγήτρια συμμαθητές τους

16 Η ανάγκη για εξατομίκευση Λόγω του εύρους του αυτιστικού φάσματος, υπάρχει η ανάγκη της εξατομίκευσης του προγράμματος. Επιλογή του κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού Σχεδιασμός του κατάλληλου χρονοδιαγράμματος Η ίδια η εκπαιδευτική διαδικασία Κάθε μαθητής ακολουθεί ξεχωριστό πρόγραμμα, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες του.

17 Τα βασικότερα προβλήματα της διδασκαλίας Κατά την πρώτη τους επαφή με τους υπολογιστές, είχαν την τάση να συγκεντρώνονται στα ίδια τα αντικείμενα και όχι στην χρήση τους Αίσθηση φόβου ή ενόχλησης απέναντι στον υπολογιστή Άρνηση να κοιτάξουν την οθόνη Φόβος να αγγίξουν οποιαδήποτε περιφερειακή συσκευή

18 Τα βασικά βήματα της διδασκαλίας Παρουσίαση διάφορων απλών δραστηριοτήτων (ζωγραφική) από την καθηγήτρια ώστε οι μαθητές να παρακολουθούν το δείκτη του ποντικιού στην οθόνη Χρήση του πληκτρολογίου από τους μαθητές ώστε να μετακινούν ένα αντικείμενο στην οθόνη με τα πλήκτρα-βέλη Χρήση του ποντικιού το δυσκολότερο βήμα.

19 Παρατηρήσεις στα πλαίσια του μαθήματος Η ενασχόληση με τον υπολογιστή μειώνει το άγχος Ο Η/Υ είναι ένα μέσο διδασκαλίας απόλυτα προβλέψιμο και ελεγχόμενο Ενισχύεται η συνεργασία και η επικοινωνία μεταξύ των μαθητών Κινητοποιούνται να μιλήσουν είτε στον Η/Υ, είτε στους συμμαθητές τους, είτε στην καθηγήτρια Παρουσιάστηκε μεγαλύτερη συγκέντρωση των μαθητών, μείωση της υπερκινητικότητάς τους και των στερεοτυπιών σε σύγκριση με άλλα μαθήματα

20 Παρατηρήσεις στα πλαίσια του μαθήματος ΙΙ Βελτίωση της συμπεριφοράς μέσα στην τάξη με ελάχιστα επεισόδια επιθετικότητας Επιλογή καταλληλότερης εφαρμογής για κάθε μαθητή με κατάλληλες ρυθμίσεις Έντονη μείωση της ηχολαλίας Αύξηση του ρυθμού εκμάθησης και βελτίωση της απόδοσής των μαθητών συγκριτικά με τα άλλα μαθήματα Η χρήση του Η/Υ λειτουργεί ως ενισχυτής για την σωστή διαγωγή του μαθητή και για την προσπάθεια του στο μάθημα της πληροφορικής και στα άλλα μαθήματα

21 Μελλοντικές εφαρμογές στην χρήση Η/Υ στην εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό Τα τελευταία χρόνια, η ευεργετική χρήση των υπολογιστών στην ειδική αγωγή έχει αναγνωριστεί και στην χώρα μας Aπο το 2008 ξεκίνησε η προσπάθεια να εισαχθούν ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε όλες τις βαθμίδες της ειδικής αγωγής μαζί με εκπαιδευτικά λογισμικά για διάφορα διδακτικά αντικείμενα, εκ των οποίων δύο είναισχεδιασμένα ειδικά για αυτιστικούς μαθητές.

22 Πληροφορική και Ειδική Αγωγη...τα πρώτα βήματα Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά στοιχεία που να μας δίνουν πληροφορίες για τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας. γιατι; Χρειάζονται περισσότερες έρευνες γύρω από τα εκπαιδευτικά λογισμικά πιο αξιόπιστες αξιολογήσεις λογισμικών, ώστε να μπορέσουμε να μιλήσουμε για ουσιαστική συμβολή στην εκπαίδευση.

23 Πληροφορική και Ειδική Αγωγη...τα πρώτα βήματα (συνέχεια) Επίσης αναγκαία κρίνεται η συνεργασία ψυχολόγων, εργοθεραπευτών, λογοθεραπευτών Επιπλέον, για την ενίσχυση της μάθηση των αυτιστικών μαθητών είναι απαραίτητη η χρήση εξειδικευμένου τεχνικού εξοπλισμού όπως: οθονών αφής πληκτρολογίων αφής μεγάλων πλήκτρων. Και το πιο σημαντικό απ' όλα,σωστή εξειδίκευση των καθηγητών πληροφορικής.

24 H χρήση της Εικονικής Πραγματικότητας στην θεραπεία ατόμων με φοβίες Η εικονική πραγματικότητα χρησιμοποιείται ως ένα ασφαλές μέσο για να εκτεθούν τα άτομα σταδιακά στους φόβους τους. πλεονεκτήματα που έχει η Εικονική Πραγματικότητα για τα αυτιστικά άτομα: χρησιμοποιεί τον ήχο και την εικόνα περισσότερο από το άγγιγμα τα ερεθίσματα μπορούν να ρυθμιστούν σε ένα ανεκτό από το άτομο επίπεδο το περιβάλλον μπορεί να μετατραπεί σταδιακά για να διδάξει την γενίκευση και την αναγνώριση. παρέχει ένα ασφαλές εκπαιδευτικό περιβάλλον, όπου το άτομο μπορεί να κάνει λάθη που στον πραγματικό κόσμο θα ήταν επικίνδυνα

25 Bιο-ανάδραση Η βιο-ανάδραση παρέχει στον υπολογιστή στοιχεία, που έχουν να κάνουν με την σωματική κατάσταση του χρήστη, μέσω αισθητήρων Οι αισθητήρες τοποθετούνται για παράδειγμα στα δάχτυλα και μετρούν βιολογικούς δείκτες όπως οι σφυγμοί ή η εφίδρωση Το λογισμικό, λαμβάνοντας υπ όψην αυτές τις μετρήσεις διαπιστώσει αν ο χρήστης αισθάνεται άγχος, φόβο ή νευρικότητα, απέναντι σε διάφορα ερεθίσματα

26 Βιο-ανάδραση (συνέχεια) Η χρησιμότητα της βιο-ανάδρασης είναι σπουδαία ιδιαίτερα στην περίπτωση των των ατόμων με αυτισμό που δεν διαθέτουν λόγο. Μπορούμε επίσης να διαπιστώσουμε ποιοί ήχοι, ποιές εικόνες και ποιά χρώματα τους είναι δυσάρεστα, ώστε αφενός να προλαμβάνουμε τις κρίσεις και αφετέρου να διαμορφώνουμε κατάλληλα το εκπαιδευτικό περιβάλλον και υλικό

27 Υπολογιστής = εργαλείο εκμάθησης δεν πρέπει να αντιμετωπίσουμε την χρήση υπολογιστή σαν πανάκεια σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ο υπολογιστής να αντικαταστήσει τον δάσκαλο αφού: η σωστή χρήση του υπολογιστή εξαρτάται από τον τρόπο που ο καθηγητής θα τον εντάξει στην μαθησιακή διαδικασία Ο καηγητής σχεδιάζει κι επιλέγει τις εργασίες που θα κάνει ο μαθητής στον υπολογιστή

28 Ο ρόλος του καθηγητή Ο Καθηγητής βοηθάει τον μαθητή να κατανοήσει την εργασία Ενισχύει τη μάθηση με παράλληλες εργασίες και με την συνεργασία καθηγητών άλλωνειδικοτήτων. Τελικός στόχος του καθηγητή πρέπει να είναι η καλλιέργεια της γνωστικής αυτονόμησης του μαθητή, που επιτυγχάνεται με το να μειώθει σταδιακά το ρόλο του και τελικά να αποσύρεται την ώρα που ο μαθητής «έχει μάθει να μαθαίνει».

29 Λογισμικό για παιδιά με ελαφριά-μέτρια νοητική υστέρηση δεν πρέπει να αντιμετωπίσουμε την χρήση υπολογιστή σαν πανάκεια σε καμία περίπτωση οτι ο υπολογιστής πρέπει να αντικαταστήσει τον δάσκαλο αφού: η σωστή χρήση του υπολογιστή εξαρτάται από τον τρόπο που ο καθηγητής θα τον εντάξει στην μαθησιακή διαδικασία Ο κα8ηγητής σχεδιάζει κι επιλέγει τις εργασίες που θα κάνει ο μαθητής στον υπολογιστή

30 Στόχοι λογισμικού Δημιουργία αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητή και διδακτικού αντικειμένου για την επίτευξη της διδασκαλίας «βήμα προς βήμα», εξατομικευμένης και προσαρμοσμένης στις ιδιαίτερες αναπτυξιακές ικανότητες του κάθε μαθητή χωριστά. Οι εικόνες των ασκήσεων πρέπει να δραστηριοποιούν και να αναπτύσσουν την κριτική σκέψη του μαθητή.

31 Hot Potatoes open-source software δημιουργία διαφόρων μορφών ασκήσεων διαμοιρασμός ασκήσεων στο δίκτυο/internet freeware Makaton Margaret Walker, λογοπαιδικός, 1973 πολυαισθητηριακή προσέγγιση για εκμάθηση δεξιοτήτων (λόγου, γραφής) εφαρμόσιμο σε όλα τα περιβάλλοντα η διδακτική του προσέγγιση εστιάζει σε πρώτο επίπεδο στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας

32 Διδακτική Μέθοδος Hot Potatoes κύριο πρόγραμμα και "extras" (10 είδη ασκήσεων) 4 είδη ασκήσεων Γνωριμία με το πρόγραμμα αυτόνομη λειτουργία χωρίς παρέμβαση εκπαιδευτικού Ικανοποίηση της επίτευξης των διδακτικών στόχων Ο μαθητής δουλεύει μόνος του οι ασκήσεις έχουν δομηθεί εκ των προτέρων αποκλειστικά για αυτόν από τον δάσκαλο του. αυξανόμενος βαθμός δυσκολίας, δυνατότητα επανάληψης ασκήσεων για εμπέδωση. ελευθερία κινήσεων = πλεονέκτημα ικανοποίησης κατάκτηση στόχου χωρίς καθοδήγηση = αύξηση αυτοεκτίμησης.

33 Μέθοδος Το Hot Potatoes αποτελείται από : Το «κύριο πρόγραμμα» JClose JMatch JQuiz JCross JMix Τα «πρόσθετα» JGloss JGloze Find it 3.1a Find it 3.1b Memory Game

34 Στόχοι Να μπορεί ένα παιδί με νοητική υστέρηση να χειριστεί μόνο του το πρόγραμμα, λειτουργώντας αυτόνομα. Μείωση της συμβολής του εκπαιδευτικού. Ικανοποίηση επίτευξης διδακτικών στόχων (προσαρμοσμένες από τον εκπαιδευτικό κάθε φορά). Οδήγηση βήμα προς βήμα, χωρίς φανερή καθοδήγηση, με δυνατότητα επανάληψης.

35 Επιλέχθηκαν 3 ασκήσεις από το «κύριο πρόγραμμα» και 1 από τα «πρόσθετα» JQuiz : προτάσεις με εικόνες που αφήνουν ένα κενό για να απαντηθεί από τον μαθητή, επιλέγοντας ανάμεσα σε 2 άλλες. JMix : εικόνες γνωστές στο μαθητή, ο οποίος χρησιμοποιώντας την τεχνική «drag & drop», τις τοποθετεί στη σωστή, κατ αυτόν, σειρά. JMatch : χρήση «drag & drop». Παρουσιάζονται 2 στήλες με εικόνες και ο μαθητής καλείται να τις ταιριάξει, σέρνοντας τη μια δίπλα στην άλλη. Memory Game : πρέπει να ανοιχτούν 8 ίδια ζευγάρια εικόνων,αφού εντοπιστούν τα όμοιά τους.

36 Συμπεράσματα (1) Λαμβάνονται υπόψη : Η μαθησιακή ετοιμότητα Οι γνώσεις και οι δεξιότητες Η ευκολία στη χρήση των γνώσεων αυτών Η δυνατότητα εφαρμογής όλων των παραπάνω

37 Συμπεράσματα (2) Αναπτύσσονται: Αλληλεπιδραστικότητα Μοντελοποίηση Πειραματισμός για την επίλυση προβλημάτων Σύνδεση με πολυμέσα και δίκτυα επικοινωνίας Πάντα με την κατάλληλη διαμεσολάβηση του δασκάλου..

38 Συμπεράσματα (3) Η επιτυχία της μάθησης βασίζεται στις 8 παρακάτω αρχές : 1. Αρχή της επανάληψης & άσκησης 2. Αρχή των μικρών βημάτων 3. Αρχή της αυτοματοποίησης 4. Αρχή της εξατομίκευσης 5. Αρχή γενίκευσης 6. Αρχή οργάνωσης & τάξης 7. Αρχή της μάθησης μέσω παιχνιδιού 8. Αρχή της αυτοδιόρθωσης

39 Δημοσιεύσεις Λογισμικό για παιδιά με ελαφριά-μέτρια νοητική υστέρηση (εφαρμογή λογισμικού hot potatoes με χρήση εικόνων makaton) Η χρήση υπολογιστή στην εκπαίδευση των ατόμων με αυτισμό

40 Ερωτήσεις Απορίες; Καλό Πάσχα!

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ν., ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΛΙΟΥΤΑ Χ., ΜΑΣΟΥΡΟΥ Β. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ISBN: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ... 6 Θεωρίες μάθησης και υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Χρήση των νέων τεχνολογιών, ειδικές τάξεις ηµοτικών Σχολείων, αντιµετώπιση µαθησιακών δυσκολιών, προτάσεις εκπαιδευτικών

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Χρήση των νέων τεχνολογιών, ειδικές τάξεις ηµοτικών Σχολείων, αντιµετώπιση µαθησιακών δυσκολιών, προτάσεις εκπαιδευτικών Μια µελέτη περίπτωσης (case study) στη χρήση των δυνατοτήτων των Nέων Tεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, για την εκπαίδευση των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες Αθανάσιος Μαλέτσκος άσκαλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1.1. Εισαγωγή Η νοητική καθυστέρηση αναφέρεται σε γενική νοητική λειτουργία κάτω από το μέσο όρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ - ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ - ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ - ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Βιβλίου Δασκάλου Περιεχόμενα 1. Οδηγίες εγκατάστασης λογισμικού................................. 5 2. Εισαγωγή.................................................

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Βερύκιος. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Ο Συντονιστής του Γνωστικού Αντικειμένου. «Πληροφορική» Β.

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Βερύκιος. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Ο Συντονιστής του Γνωστικού Αντικειμένου. «Πληροφορική» Β. Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: «Αναλυτικά Προγράμματα» ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Υπεύθυνη Ομάδας: Σοφία Μαυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: «Πιλοτική Εφαρµογή του Αναλυτικού Προγράµµατος Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά με αυτισμό μέχρι πού μπορούν να φτάσουν στην επικοινωνία τους;

Τα παιδιά με αυτισμό μέχρι πού μπορούν να φτάσουν στην επικοινωνία τους; ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΝΔΡΟΥΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ «Τα παιδιά με αυτισμό μέχρι πού μπορούν να φτάσουν στην επικοινωνία τους;» Ανάλογα με το επίπεδο της κοινωνικής τους ανάπτυξης είναι και το επίπεδο της λειτουργικής τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Α.Μ. 529 ή 8696) ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΤΟΚΗ ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Περίληψη Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιάδης Νικόλαος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η παρούσα πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Αντωνίου. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Αντωνίου. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» 1953-2006. Κείμενο Μαρίτσα Καμπούρογλου

ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» 1953-2006. Κείμενο Μαρίτσα Καμπούρογλου ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» 1953-2006 Κείμενο Μαρίτσα Καμπούρογλου ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Σύντομο Ιστορικό Το Ίδρυμα είναι ΝΠΙΔ εποπτευόμενο και επιχορηγούμενο από το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. για την εκπαίδευση

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. για την εκπαίδευση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Έργο: Χαρτογράφηση- Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Ενέργεια: 1.1.4. Μέτρο: 1.1 Πράξη: 1.1.4.α Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Eκπαιδευτικό Λογισμικό Εκμάθησης Αγγλικής Γλώσσας με Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης

E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης Μεταπτυχιακή Διατριβή Βενιέρη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΞΥΠΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ε-LEARNING) ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΖΕΡΔΕΒΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία υλοποίησης βίντεο-παρουσιάσεων για την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων. Καραδήμος Χρήστος. Σεπτέμβριος 2012

Μεθοδολογία υλοποίησης βίντεο-παρουσιάσεων για την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων. Καραδήμος Χρήστος. Σεπτέμβριος 2012 Τ.Ε.Ι Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Μεθοδολογία υλοποίησης βίντεο-παρουσιάσεων για την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Καραδήμος Χρήστος Σεπτέμβριος 212 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μωυσιάδης Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ιωάννης Τζωρτζάκης ΜΕ 04023 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό «Γεωγραφία Ε Δημοτικού»:

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Καλογιαννάκης Βενέρη Ειρήνη(Α.Μ1835) Μιχάλης Τσατσάκη Ελένη (Α.Μ 1689) Συνεπόπτες: Κ. Βασιλάκης Κων/νος Κ. Μαλάμος Αθανάσιος

Κ. Καλογιαννάκης Βενέρη Ειρήνη(Α.Μ1835) Μιχάλης Τσατσάκη Ελένη (Α.Μ 1689) Συνεπόπτες: Κ. Βασιλάκης Κων/νος Κ. Μαλάμος Αθανάσιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη της σύγχρονης τηλεδιάσκεψης στο ΤΕΙ Κρήτης. Απόψεις στάσεις των σπουδαστών/

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Fax: 210-7299572 email: siem@siem.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διπλωματική εργασία με θέμα: Πρόγραμμα παρέμβασης για την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε παιδιά με

Διαβάστε περισσότερα