Ευρωπαϊκό Προσόν για τους Επαγγελματίες στην Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκό Προσόν για τους Επαγγελματίες στην Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία"

Transcript

1 Ευρωπαϊκό Προσόν για τους Επαγγελματίες στην Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία Ευρωπαϊκό Προσόν για τους Επαγγελματίες στην Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία Final Report Public Part LLP IT-LEONARDO-LMP

2 Project information Project acronym: Project title: Project number: Sub-programme or KA: Project website: EUSAFE European qualification for Occupational Safety and Health Professionals LLP IT-LEONARDO-LMP Leonardo da Vinci Development of Innovation Reporting period: From 01/10/10 To 30/09/11 Report version: v1 Date of preparation: 13/02/13 Beneficiary organisation: AIAS Associazione Professionale Italiana Ambiente e Sicurezza Project coordinator: Project coordinator organisation: Eng. Giancarlo Bianchi AIAS Associazione Professionale Italiana Ambiente e Sicurezza Project coordinator telephone number: Project coordinator address: This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein Copyright Education, Audiovisual & Culture Executive Agency. The document may be freely copied and distributed provided that no modifications are made, that the source is acknowledged and that this copyright notice is included LLP IT-LEONARDO-LMP 2 / 40

3 Περίληψη Η ασφάλεια και υγεία στην εργασία είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που έχει αντίκτυπο σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες, όπως ορίζεται στο άρθρο 31 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2000). Παρά τη θέσπιση της βάσης δεδομένων για Κατοχυρωμένα Επαγγέλματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2005) δεν υπήρξε ποτέ μια προσπάθεια που να διασφαλίζει ότι οι συμβουλές που δίνονται από επαγγελματίες στο χώρο της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (ΕΑΥ) ήταν σύμφωνες σε όλα τα κράτη μέλη. Το Πρόγραμμα EUSAFE δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τους αναθεωρημένους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ 2020 (Europa δελτίο τύπου RAPID, 2011) όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό και την εναρμόνιση των επαγγελματικών προτύπων στην ΕΑΥ (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2005). Επίσης, έχει εδώ και καιρό αναγνωριστεί μεταξύ των επαγγελματιών στον τομέα της ΕΑΥ ότι η έλλειψη τυποποίησης επηρέασαν την ελευθερία τους να εργαστούν, ειδικά σε εκείνα τα κράτη μέλη όπου τα συστήματα εγγραφής ρυθμίζονται νομοθετικά (HALE, et al., 2005). Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό βλ. Ενότητα 3 - Πακέτο Εργασίας 3. Η έκθεση του προγράμματος αυτού θα είναι ενδιαφέρουσα από διάφορες προσεγγίσεις; Τους επαγγελματίες που εργάζονται ή που φιλοδοξούν να αποκτήσουν τα κατάλληλα προσόντα για την ΕΑΥ Τους εργοδότες που πρέπει να γνωρίζουν τι πιστοποιήσεις παρέχει ένα επίπεδο διασφαλισμένης επάρκειας Τους εκπροσώπους των εργαζομένων για να διασφαλιστεί ότι οι αναθέσεις που γίνονται από τη διοίκηση είναι σε θέση να προσφέρουν ασφάλεια και υγεία στους συναδέλφους τους Τη ρυθμιστική Αρχή που είναι υπεύθυνη να διασφαλίσει ότι τα πρότυπα της ΕΕ τυγχάνουν ορθής ερμηνείας και εφαρμογής και από τους εργοδότες ή τους επαγγελματίες στον τομέα της ΕΑΥ Η ομάδα του προγράμματος (EUSAFE, 2010) συστάθηκε από μια κοινοπραξία έξι ευρωπαϊκών εταίρων από τις χώρες μέλη της ΕΕ, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Πορτογαλία και την Κύπρο. Τα άτομα που συμμετείχαν, εκπροσωπούσαν οργανώσεις και επαγγελματικές ενώσεις, ιδρύματα, κορυφαία πανεπιστήμια και τους βασικούς βιομηχανικούς εταίρους σε όλη την ΕΕ. Η μεθοδολογία του προγράμματος περιελάμβανε; 1. Την ανάλυση του υφιστάμενου πλαισίου ικανοτήτων μέσω της συλλογής δεδομένων, ομάδων εστίασης και δραστηριοτήτων διαβούλευσης. 2. Την ανάπτυξη υπόβαθρου για το πρότυπο της επαγγελματικής επάρκειας για τους επαγγελματίες στην ΕΑΥ από την ομάδα εστίασης και τις δραστηριότητες διαβούλευσης. 3. Η μεταφορά του υπόβαθρου της ΕΑΥ σε μορφή ακαδημαϊκής γλώσσας των γνωσιολογικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων και η παροχή κατάλληλων μαθησιακών πορισμάτων από την ομάδα εστίασης και τις δραστηριότητες διαβούλευσης. 4. Ο έλεγχος των μαθησιακών πορισμάτων που έχουν αναπτυχθεί έναντι των υφιστάμενων ακαδημαϊκών προγραμμάτων (για να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα ήταν εφαρμοστέα και, το σημαντικότερο, να είναι εφικτά σε όλα τα κράτη μέλη) από τις ομάδες εστίασης και ακαδημαϊκούς φορείς LLP IT-LEONARDO-LMP 3 / 40

4 Το αποτέλεσμα του προγράμματος παρέχει ένα εργαλείο για να διασφαλίσει την Ευρωπαϊκή κοινότητα ότι το επάγγελμα της ΕΑΥ υλοποιεί την εναρμόνιση των προτύπων του επαγγέλματος και, ιδιαίτερα, εφαρμόζει ευρωπαϊκή πολιτική για την εκπαίδευση μέσω του μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων. Παρόλο που υπάρχει ακόμα δουλειά να γίνει για την εφαρμογή όλων των ευρημάτων. Οι μελλοντικές δυνατότητες περιλαμβάνουν την επέκταση των αποτελεσμάτων στις χώρες όπου δεν υπάρχει επίσημο πρότυπο επάρκειας και η ενσωμάτωση του αναθεωρημένου πλαισίου ικανοτήτων σε υφιστάμενα νομοθετημένα συστήματα. Τα αποτελέσματα της εργασίας μπορεί επίσης να οδηγήσουν σε μια βελτιωμένη δυνατότητα αναζήτησης για εκείνους που ψάχνουν για επαγγελματικά προσόντα στην ΕΑΥ ή εκείνων που αναζητούν στοιχεία για να υποστηρίξουν τη διασυνοριακή εργασία. Το σύστημα αυτό θα μπορούσε να επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει «ειδικευμένες» ικανότητες ΕΑΥ, καθώς και «ρυθμιστικές» λειτουργίες των παραγόντων ουσιαστικής εφαρμογής. Το σύστημα θα μπορούσε επίσης να εφαρμοστεί και σε άλλα επαγγέλματα που χρειάζονται κάποια γνώση ΕΑΥ στο πλαίσιο των επαγγελματικών προσόντων τους ή σε κατώτερο επίπεδο προσόντων και ικανοτήτων που σχετίζονται γενικά με την ΕΑΥ των εργαζομένων. Πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα EUSAFE (EUSAFE, 2012), σε 5 γλώσσες, Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Πορτογαλικά. Το πρόγραμμα περιελάμβανε μια σειρά από πακέτα εργασίας, το καθένα με επικεφαλής ένα συνεργάτη, με σαφείς στόχους και παραχθέντα παραδοτέα. Πρόλογος Το Πρόγραμμα EUSAFE έχει εμπνευστεί και παραχθεί από τους επαγγελματίες στην Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία (ΕΑΥ), που αναγνώρισαν την ανάγκη για την εναρμόνιση των προτύπων, ρυθμιζόμενων και μη. Η έκθεση θα είναι χρήσιμη για την κοινότητα της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας, τους εκπαιδευτικούς και ακαδημαϊκούς και άλλες βιομηχανίες που εξετάζουν τις αρχές και τις απαιτήσεις της ΕΕ για την ανάπτυξη κοινών επαγγελματικών προτύπων και η εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και τις πολιτικές διάχυσης δεξιοτήτων. Η έκθεση EUSAFE έχει παραχθεί από τον Steve Granger CFIOSH, ένα εν ενεργεία επαγγελματία στον τομέα της ΕΑΥ και τέως Πρόεδρο του μεγαλύτερου επαγγελματικού οργανισμού του κόσμου, σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Προγράμματος EUSAFE LLP IT-LEONARDO-LMP 4 / 40

5 Περιεχόμενα 1. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ LLP IT-LEONARDO-LMP 5 / 40

6 1. Ενότητα 1 Στόχοι του Προγράμματος 1.1 Ιστορικό και προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Πρόγραμμα EUSAFE Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε την επιθυμία να διευκολύνει τους επαγγελματίες να εργαστούν σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο πιο εύκολα για τη βελτίωση της οικονομικής ανάπτυξης και της βιώσιμης οικονομικής ανάκαμψης (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2011). Το πρόγραμμα EUSAFE εμπνεύστηκε από επαγγελματίες στο χώρο της ΕΑΥ σε όλη την ΕΕ που επιθυμούν την απλοποίηση των επαγγελματικών συστημάτων αναγνώρισης και την ανάπτυξη ευκαιριών για διασυνοριακή εργασία. Υπάρχουν μια σειρά από πρωτοβουλίες που αναγνωρίζουν την τρέχουσα διαφορά μεταξύ των προσόντων, των διαδικασιών κατάρτισης και τα πρότυπα των εκπαιδευτών και των καθηγητών (Dr Ulrike, 2011). Επικεφαλής του προγράμματος ήταν ο AIAS σαν μέρος του ρόλου της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επαγγελματικών Οργανισμών για την Ασφάλεια και την Υγεία (ENSHPO, 2012), ο οποίος είχε ήδη καθιερώσει το 2006 το σύστημα εγγραφής EUROSH Manager (Μ) και EUROSH Technician (Τ) (ENSHPO EUROSH (Μ ) και EUROSH (Τ), 2012). Το EUROSH (M) και (T) σύστημα είχε κάποια επιτυχία, αλλά αυτό δεν ήταν καθολικό ή συνδεδεμένο με οποιαδήποτε συνέπεια με τυπικές διαδικασίες εναρμόνισης σύμφωνα με τις τρέχουσες πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα Leonardo da Vinci (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012), ή το 2011 στρατηγική της ΕΕ για την εναρμόνιση των επαγγελματικών προσόντων (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2005). Αναγνωρίστηκε από την κοινότητα της ΕΑΥ ότι χωρίς την επίσημη έγκριση από την ΕΕ, το καθεστώς EUROSH θα έχει περιορισμένη επιτυχία και θα υπόκεινται σε περιφερειακή ερμηνεία και εφαρμογή. Το πρόγραμμα EUSAFE προσπάθησε να αξιοποιήσει τα συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης για τη συγκριτική αξιολόγηση και βελτίωση του επαγγελματία στην ΕΑΥ με συνέπεια σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. 1.2 Προσδιορισμός του συνολικού στόχου του Προγράμματος EUSAFE Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη εναρμονισμένων επαγγελματικών προφίλ που αναγνωρίζονται σε ολόκληρη την ΕΕ και τα οποία ενισχύουν την επαγγελματική ποιότητα του επαγγελματία στον τομέα της ΕΑΥ. Ως εκ τούτου αυτό θα πρέπει να βελτιώσει την ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών σε ολόκληρη την ΕΕ, με την αναγνώριση των επαγγελματικών προτύπων Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (ΕΑΥ). 1.3 Η επίτευξη των στόχων του προγράμματος EUSAFE μέσω μετρήσιμων στόχων Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος επιτεύχθηκαν πραγματοποιώντας τα ακόλουθα: Καθιέρωση Ευρωπαϊκών κριτηρίων για προσόντα και ικανότητες στην ΕΑΥ και δημιουργία προϋποθέσεων σε όλη την ΕΕ για την νομοθετική ρύθμιση του τομέα της ΕΑΥ Ανάλυση και συγχώνευση των επαγγελματικών προτύπων από τη βάση δεδομένων που υπάρχουν στα κράτη μέλη, (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2005), ή επαγγελματικούς φορείς (Το Ίδρυμα Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας, 2012). Δημιουργία κατάλληλων Ευρωπαϊκών Προτύπων για τα επίπεδα Τεχνικού και Διευθυντή ΕΑΥ. Ανάπτυξη μαθησιακών αποτελεσμάτων για τα προσόντα στον τομέα της ΕΑΥ κατάλληλα για χρήση στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) LLP IT-LEONARDO-LMP 6 / 40

7 Παροχή θεωρητικών και πραγματικών παραδειγμάτων των επαγγελματικών προσόντων (ή μέρος αυτών) που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 1.4 Τοποθετώντας τους στόχους του Προγράμματος EUSAFE σε γενικό πλαίσιο Η έκθεση καλύπτει τις ακαδημαϊκές δομές και τις τεχνικές περιγραφές του ρόλου του επαγγέλματος της ΕΑΥ. Οι παρακάτω αναφορές θα είναι χρήσιμες για εκείνους που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα θέματα αυτά. Επαγγελματικά πρότυπα ΕΑΥ και δραστηριότητες (HALE, et al., 2005) Ευρωπαϊκές συμβάσεις της ΕΕ και η ορολογία για τις διαδικασίες ανάπτυξης της εκπαίδευσης, όπως η χρήση των μαθησιακών αποτελεσμάτων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012) Τα εθνικά πλαίσια κατάρτισης και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, το EQF (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011) και η Ευρωπαϊκή Διδακτική Μονάδα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το ECVET (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012). Το πρόγραμμα υιοθέτησε τους όρους «Τεχνικός» ΕΑΥ - που ισοδυναμεί με ECVET επίπεδο 4 και 5, και «Διευθυντής» ΕΑΥ - επίπεδο ECVET 6 και 7, για απλοποιημένη ανάλυση τόσο της επαγγελματικής προσδοκίας και αξιολόγησης ικανοτήτων. Αυτό θα εξηγηθεί περαιτέρω στην Ενότητα 3. Τα επαγγελματικά πρότυπα που αναπτύχθηκαν στο ΠΕ4 αντανακλούν τις επαγγελματικές προσδοκίες ενός «γενικού» επαγγελματία στην ΕΑΥ που δίνει συμβουλές στον οργανισμό του, είτε εσωτερικά με διορισμό του, είτε ως συμβούλου. Το πρόγραμμα δεν ασχολείται με τον υποχρεωτικό ρόλο της επιβολής προτύπων ΕΑΥ από τη σκοπιά ενός τέτοιου εκπροσώπου, αν και υπάρχει μεγάλη ομοιότητα. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια μελλοντική επέκταση του Προγράμματος EUSAFE όπως περιγράφεται στην Ενότητα Ποιος θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα του προγράμματος EUSAFE; Παρέχοντας υλικό και προϊόντα για την επίτευξη των στόχων αυτών η έκθεση θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για: ΕΕ και τοπικούς Κυβερνητικούς Φορείς, σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ 2020 και της βάσης δεδομένων των δεξιοτήτων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2005), για να παρέχουν ένα όχημα για να προσδιορίσουν και να συγκρίνουν βασικές ικανότητες για τα μοντέλα κρατικής καταχώρησης. Μπορεί επίσης να κινήσει τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία οι ιδιοκτήτες αυτών των συστημάτων θεωρούν πιο ανοικτή πρόσβαση από όλα τα κατάλληλα προσόντα και έμπειρα άτομα. Αυτό θα είναι σημαντικού ενδιαφέροντος για τις δημόσιες αρχές, όπου η δημόσια δαπάνη που σχετίζεται με τη διοίκηση και τη δραστηριότητα εκτίμησης μπορεί να μειωθεί ως αποτέλεσμα της εναρμόνισης. Εργοδότες οι οποίοι θα είναι σε θέση να ελέγχουν τους ρόλους και τις προσδοκίες απόδοσης των επαγγελματιών τους στην ΕΑΥ, με τους σχετικούς πόρους για την εκπαίδευση και την προσωπική ανάπτυξη. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για παροχή της βάσης για γενικές περιγραφές θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ ή σαν καθοδήγηση για την αξιολόγηση και την επιλογή κατάλληλων συμβούλων στον τομέα της ΕΑΥ ή εξωτερικούς παρόχους κατάρτισης σε θέματα ΕΑΥ. Ενώσεις και επαγγελματίες ΕΑΥ οι οποίοι έχουν ως στόχο να βελτιώσουν την αναγνώριση των προσόντων τους σε ευρωπαϊκές χώρες. Με την ενίσχυση των επιχειρηματικών ευκαιριών μέσω της αύξησης της κινητικότητας, όπως περιγράφεται στην εναρμόνιση των μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων και τη διακίνηση των επαγγελματιών της ΕΕ (Europa δελτίο τύπου RAPID, 2011), καθώς και με την παροχή εκπαίδευσης και την ανάπτυξη προγραμμάτων για εκείνους που εργάζονται εντός αυστηρού πλαισίου της ΕΑΥ. Το πρόγραμμα ενισχύει επίσης και ενσωματώνει την προσωπική LLP IT-LEONARDO-LMP 7 / 40

8 και επαγγελματική ανάπτυξη, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή έννοια της Δια Βίου Μάθησης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012), και ειδικότερα του προγράμματος Leonardo da Vinci (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012). Οργανισμοί Βράβευσης, ο τομέας που αφορά τα Πανεπιστήμια και τις Ακαδημίες, εκπαιδευτικοί και παροχείς κατάρτισης στον τομέα της ΕΑΥ και κερδοφόροι παροχείς εκπαίδευσης και κατάρτισης θα επωφεληθούν από τα αποτελέσματα του προγράμματος, έχοντας ένα εναρμονισμένο προφίλ σαν σημείο αναφοράς. Αυτό περιλαμβάνει μαθησιακούς στόχους και τη μεθοδολογία αξιολόγησης, όπου κρίνεται σκόπιμο. Ευθυγράμμιση με τα ευρήματα του προγράμματος θα βοηθήσει στην παροχή της διαφάνειας των αποτελεσμάτων, προσόν για όσους επιθυμούν να εγγράψουν τα μαθήματά τους στα συστήματα EQF ή ECVET. Συνδικάτα και εκπρόσωποι των εργαζομένων θα ωφεληθούν τόσο άμεσα όσο και έμμεσα, από τη βελτίωση των επαγγελματικών προτύπων των επαγγελματιών στην ΕΑΥ. Θα πρέπει να αναπτυχθούν βελτιώσεις στην ΕΑΥ ιδίως όπου δεν υπάρχει σύστημα ή αυτό είναι ανεπαρκές προς το παρόν και η γνώση του επαγγελματία στον τομέα της ΕΑΥ μπορεί να βελτιώσει τον διάλογο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων γενικότερα. Αναμένεται επίσης ότι η διαδικασία επάρκειας που περιγράφεται στην έκθεση θα είναι χρήσιμη στις υπάρχουσες επίσημες διαδικασίες κατάρτισης σε θέματα ΕΑΥ των εκπροσώπων των εργαζομένων εκμεταλλευόμενοι μια καλύτερη και κοινή κατανόηση των ρόλων και των προσδοκιών. Όλες αυτές οι ομάδες ενδιαφερομένων έχουν εμπλακεί, ή αντιπροσωπεύονται είτε άμεσα, σαν μέλη της ομάδας έργου, είτε έμμεσα μέσω των δραστηριοτήτων διαβούλευσης, συνέδρια, κυκλοφορία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των βασικών πτυχών του προγράμματος. Η ιστοσελίδα EUSAFE δημιούργησε επίσης μια πύλη για διαδικτυακή επικοινωνία και σχολιασμό. 1.6 Η μεγιστοποίηση του οφέλους των αποτελεσμάτων του Προγράμματος EUSAFE Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι στόχοι αυτού του προγράμματος προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως σημείο εκκίνησης. Οι περαιτέρω εργασίες θα πρέπει να πληρούν ένα πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα αρμοδιότητας. Αυτό περιγράφεται με περισσότερες λεπτομέρειες στην Ενότητα 5 της έκθεσης - Σχέδια για το μέλλον, όπου η συζήτηση και οι προτάσεις που προσφέρονται για τη βελτίωση / έναρξη εκ νέου των υφιστάμενων προγραμμάτων που αφορούν το Διευθυντή Ασφάλειας EUROSH (Μ) και τον Τεχνικό Ασφάλειας EUROSH (Τ) (ENSHPO EUROSH (Μ ) και EUROSH (Τ), 2012), και τη διερεύνηση τρόπου απλοποίησης των πηγών πληροφόρησης που αφορούν την εκπαίδευση των υποψηφίων τελικών χρηστών ατομικά, οι οποίοι θα νοιώθουν ότι το πρόγραμμα τους είναι αποδεκτό από την ΕΕ καθώς θα παρέχει βασική ικανότητα LLP IT-LEONARDO-LMP 8 / 40

9 2. Ενότητα 2 Προσέγγιση Προγράμματος 2.1 Σημαντικές δραστηριότητες και μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την ολοκλήρωση του προγράμματος Η ανάλυση του υφιστάμενου πλαισίου ικανοτήτων μέσω της συλλογής δεδομένων, της ομάδας εστίασης και τις δραστηριότητες διαβούλευσης Δύο δραστηριότητες έχουν αναληφθεί για την επίτευξη αυτού του στόχου: a) Μια έρευνα σχετικά με το περιεχόμενο των πτυχίων του Πανεπιστημίου στον τομέα ΕΑΥ. Αυτό έγινε ως μια ερευνητική έκθεση και προστίθεται με την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης έρευνας. Ένα ερωτηματολόγιο που εστάλη σε όλα τα Πανεπιστήμια που φαίνονται στη λίστα και το περιεχόμενο των προγραμμάτων τους, αναλύθηκε για να εντοπίσουν τα κοινά στοιχεία και τις διαδικασίες της εκπαίδευσης. β. Νωρίς κατά τη φάση σχεδιασμού του προγράμματος εντοπίστηκε ότι μια παρόμοια διαδικασία εξορθολογισμού είχε αναληφθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, από τον νεοδιορισθέντα και εγκεκριμένο από την κυβέρνηση οργανισμό, Proskills. Ο Proskills είναι ένας Ημιαυτόνομος Εθνικός Κυβερνητικός Οργανισμός (που σημαίνει ότι έχει νομιμότητα, αλλά περιορισμένη ελευθερία από την κυβέρνηση) και ένα από τα πολλά Συμβούλια Τομεακών Δεξιοτήτων που είναι οι επαγγελματικοί φύλακες των προτύπων βιομηχανικής κατάρτισης. Οι Proskills πρόσφατα έχουν αναλάβει την ευθύνη για πρότυπα Σχετικών Επαγγελματικών Προσόντων (VRQ) στον τομέα της ΕΑΥ για το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ Επαγγελματικές Δεξιότητες, 2012). Για λόγους αποτελεσματικότητας του προγράμματος EUSAFE χρησιμοποιείται το πρότυπο Proskills ως αφετηρία για συζήτηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι η ευρωπαϊκή προοπτική εφαρμόστηκε σε αυτό το πλαίσιο και μέσα από εργαστήρια και διαβουλεύσεις έγιναν αλλαγές που να αντικατοπτρίζουν τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η ανάπτυξη του υπόβαθρου του επαγγελματικού προτύπου επάρκειας των επαγγελματιών στην ΕΑΥ από την ομάδα εστίασης και δραστηριότητες διαβούλευσης. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης συνδυάστηκαν για να δώσουν μια συνολική εικόνα των προσόντων και των ικανοτήτων των επαγγελματιών στην ΕΑΥ που θα πρέπει να έχουν σε διάφορους βαθμούς αυτονομίας της διαχείρισης. Μέσα από μια διαδικασία των ομάδων εργασίας αυτά συγχωνεύθηκαν για την παροχή ενός συνολικού επαγγελματικού προτύπου για την πρακτική της γενικής ασφάλειας και υγείας. Στα ενδιαφερόμενα μέρη δόθηκε ευκαιρία διαβούλευσης Η μεταφορά του υπόβαθρου της ΕΑΥ σε μορφή ακαδημαϊκής γλώσσας των γνωσιολογικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων και η παροχή κατάλληλων μαθησιακών πορισμάτων από την ομάδα εστίασης και τις δραστηριότητες διαβούλευσης. Μόλις οι πτυχές του Επαγγελματικού Προτύπου είχαν αναπτυχθεί ήταν αναγκαίο να επαναπροσδιορίσουμε κατάλληλη ακαδημαϊκή γλώσσα και τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Αυτό έγινε από πανεπιστημιακούς εμπειρογνώμονες και χρησιμοποιήθηκαν ομάδες εστίασης για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι προτάσεις μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Ευρύτερη διαβούλευση έλαβε χώρα μόλις αυτά ήταν κοντά στην ολοκλήρωση, αλλά ακόμα κι έτσι αυτά θεωρούνται σαν ένα «έργο σε εξέλιξη» και θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις επαγγελματικές εξελίξεις στην επιστήμη της ΕΑΥ LLP IT-LEONARDO-LMP 9 / 40

10 2.1.4 Ο έλεγχος των μαθησιακών πορισμάτων που έχουν αναπτυχθεί έναντι των υφιστάμενων ακαδημαϊκών προγραμμάτων (για να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα ήταν εφαρμοστέα και, το σημαντικότερο, να είναι εφικτά σε όλα τα κράτη μέλη) από τις ομάδες εστίασης και ακαδημαϊκούς φορείς. Έχοντας δημιουργήσει τα βασικά μαθησιακά αποτελέσματα για το γενικό επαγγελματία της ΕΑΥ η επόμενη φάση ήταν να εξετάσουμε εάν οι νέες προδιαγραφές αντανακλώνται στα υπάρχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα. Η αρχική ιδέα ήταν να συνταχθεί αναλυτικό πρόγραμμα μοντέλο και να χρησιμοποιηθεί αυτό για αναφορά, ωστόσο, θεωρήθηκε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι υπερβολικά περίπλοκο και το πραγματικό ζήτημα ήταν να καθοριστεί εάν τα τρέχοντα προγράμματα πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Επιλέχθηκε ένα δείγμα και διαπιστώθηκε ότι πληρούνται τα αναθεωρημένα μαθησιακά αποτελέσματα. Όπως και με τις διαδικασίες που εμπλέκονται με τη διαπίστευση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011) θεωρήθηκε ότι το βάρος της ευθύνης για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης θα πρέπει να ανήκει στον κάτοχο των προσόντων σε μακροπρόθεσμη βάση. Η δραστηριότητα αυτή έδειξε ότι ήταν δυνατό να διασταυρώνονται τα υπό αναφορά προσόντα. Αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μηχανισμός για την παροχή έγκρισης σε συνδυασμό των προσόντων τα οποία είναι κατάλληλα για το χαρακτηρισμό EUROSH (Μ) και (Τ) (ENSHPO EUROSH (Μ) και EUROSH (Τ), 2012) Διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων Το τελικό στάδιο του έργου ήταν η διάδοση πληροφοριών στις ομάδες ενδιαφερομένων όπου απαιτείτο. Αυτό έγινε τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος μέσα από συνέδρια, ευκαιριακές συζητήσεις και την ανάπτυξη της ιστοσελίδας EUSAFE (EUSAFE, 2012). Στο δικτυακό τόπο υπάρχει ενσωματωμένο εργαλείο έρευνας που έχει χρησιμοποιηθεί στο πρόγραμμα. Τα σχόλια από όλες αυτές τις δραστηριότητες έχουν ταξινομηθεί και χρησιμοποιηθεί για την εποικοδομητική αξιολόγηση του προγράμματος μέσω της ανάπτυξής του. Όπως προαναφέρθηκε, το παραχθέν έργο θεωρείται ως ένα έργο σε εξέλιξη και χρειάζεται να διατηρείται έτσι ώστε να αντανακλά τις αλλαγές της τρέχουσας πρακτικής Λεπτομέρειες για τα πακέτα εργασίας που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα Κάθε ΠΕ καλύπτεται επίσης στην Ενότητα 3 της παρούσας έκθεσης με τα ευρήματα και τα παραχθέντα προϊόντα να καλύπτονται περιληπτικά. Αυτό θα περιλαμβάνει: Το σκεπτικό, τη μεθοδολογία, τα βασικά ευρήματα και τα παραδοτέα αποτελέσματα, γι ' αυτό δεν θα επαναληφθεί εδώ. Πρόσθετα από την Ενότητα 3, και επειδή κάθε πακέτο εργασίας ήταν μια οντότητα από μόνη της, για κάθε πακέτο εργασίας ετοιμάστηκε μια ολοκληρωμένη τελική έκθεση, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα EUSAFE (EUSAFE, 2012). Αποφασίστηκε ότι αυτό ήταν απαραίτητο, καθώς οι ανάγκες των ενδιαφερομένων θα ποικίλουν και η συνολική έκθεση του προγράμματος δεν θα μπορούσε να καλύψει πλήρως το τεχνικό περιεχόμενο των πακέτων εργασίας. Ως εκ τούτου αυτή η τελική έκθεση θα παρέχει μια επισκόπηση και θα κάνει αναφορά στα μέρη όπου μπορούν να βρεθούν περισσότερες λεπτομέρειες Συνολική διαχείριση προγράμματος Η επιτυχία των στόχων του προγράμματος και η έκδοση των παραδοτέων είναι ενδεικτικά της επιτυχίας των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν στο ΠΕ 1 και αφορούν τη συνολική διαχείριση του προγράμματος: Επιλογή της ομάδας προγράμματος που να ικανοποιεί τις ικανότητες που απαιτούνται για την υλοποίηση του προγράμματος και να είναι αντιπροσωπευτική των ενδιαφερομένων μερών Ανάπτυξη του σχεδίου του προγράμματος και η διασφάλιση της ποιότητας των σχετικών διαδικασιών LLP IT-LEONARDO-LMP 10 / 40

11 Εκχώρηση της ατομικής ευθύνης και της υπευθυνότητας για συγκεκριμένο Πακέτο Εργασίας που συνδέονται με την τεχνογνωσία τους Η διαφάνεια και η ανταλλαγή ιδεών μέσα από συναντήσεις και διαδικασίες επικοινωνίας πρόσωπο με πρόσωπο και συσκέψεις μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή Διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους - Τοπικές και γενικές διασκέψεις για τη διάδοση Προώθηση του προγράμματος EUSAFE σε άλλες εκδηλώσεις - συνάντηση ENSHPO, συναντήσεις AIAS, συνέδρια IOSH, συνέδρια της ΔΟΕ Έρευνες και ανατροφοδότηση - εργαλείο στην ιστοσελίδα για ερωτήσεις και απαντήσεις Επιπλέον, το έργο του συντονισμού και της διαχείρισης του κάθε μετέπειτα Πακέτου Εργασίας δηλώνονται επιτυχή, σαν αποτέλεσμα των διαφόρων δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν: Διαχείριση της ομάδας του ΠΕ από τον επικεφαλής του ΠΕ επικοινωνία ανάμεσα στην ομάδα του προγράμματος επικοινωνία και αποτύπωση των απόψεων των άλλων ενδιαφερομένων μερών συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως παροχή κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε το πνεύμα της συνεργασίας 2.2 Προστιθέμενες αξίες που προκύπτουν από το πρόγραμμα Οι προστιθέμενες αξίες από το Πρόγραμμα EUSAFE μπορεί να αναγνωριστούν από τις χώρες όπου υπάρχουν ευκαιρίες για τη βελτίωση του πλαισίου της ΕΑΥ σαν μια εργαλειοθήκη που μπορούν εύκολα να εφαρμόσουν. Επίσης, τα πολιτικά οφέλη από την τυποποίηση ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων με επίκεντρο την εργασία, όπως η ΕΑΥ μπορεί να αποφέρει οφέλη από πολιτιστική και οικονομική εναρμόνιση, και με τη σειρά τους να έχουν αντίκτυπο σε ηθικά ζητήματα, όπως ατυχήματα και μείωση της βλάβης της υγείας. Αξίζει επίσης να σημειωθεί η θετική συνεργατική φύση των μελών της ομάδας έργου και η προηγούμενη εμπειρία τους να εργάζονται από κοινού σε θέματα που σχετίζονται με τους δικούς τους οργανωτικούς και στρατηγικούς στόχους και επιδιώξεις. Αυτή η συμβιωτική σχέση συνέβαλε στο να προχωρήσει το πρόγραμμα στο στόχο του, αλλά και να προχωρήσουμε σε πλευρικές κατευθύνσεις πιο εύκολα από ότι η ομάδα του Προγράμματος EUSAFE που περιορίστηκε αποκλειστικά στην επίτευξη των στόχων που προσδιορίζονται στην οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής LLP IT-LEONARDO-LMP 11 / 40

12 3. Ενότητα 3 Πορίσματα και αποτελέσματα Βασικά συμπεράσματα και συστάσεις σχετικά με τους στόχους κάθε συγκεκριμένου Πακέτου Εργασίας (ΠΕ) θα πρέπει να συνοψίζονται παρακάτω, έτσι ώστε αυτή η τελική έκθεση να παρουσιάζει μια ολιστική άποψη του προγράμματος στο σύνολό του. Θεωρείται σημαντικό να υποβληθεί έκθεση σχετικά και με τις δύο πτυχές του έργου τις διοικητικές (ΠΕ 1, 2, 6 και 7), καθώς και εκείνες που παρέχουν άμεσα αποτελέσματα (ΠΕ 3, 4 και 5). Θεωρείται ότι η διαφάνεια σε όλες τις δραστηριότητες μπορεί να είναι επωφελής για τις μελλοντικές ομάδες.του έργου. ΠΕ4, η ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού επαγγελματικού προτύπου για τους επαγγελματίες στην ΕΑΥ, και ΠΕ5, η μετάφραση των Επαγγελματικών Προσόντων σε μαθησιακά αποτελέσματα και τα προγράμματα εκπαίδευσης για το αντίστοιχο επίπεδο προσόντων, υποστηρίζονται επίσης με λεπτομερείς πληροφορίες ανάπτυξης και έγγραφα τα οποία είναι προσβάσιμα από την ιστοσελίδα EUSAFE (EUSAFE, 2012). Αυτά τα συμπληρωματικά στοιχεία μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε εκείνους που επηρεάζονται άμεσα ή εμπλέκονται στη διαδικασία προσόντων ΕΑΥ και διατίθενται δωρεάν για να μειωθεί η ενδεχόμενη εργασία σε εκείνους που θα μπορούσαν να επηρεαστούν ή επιθυμούν να ενσωματώσουν τα αποτελέσματα του Προγράμματος EUSAFE στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους. Περίληψη και συμπεράσματα: 3.1 Πακέτο Εργασίας 1 Διαχείριση Προγράμματος Το ΠΕ1 ασχολείται με τη δραστηριότητα της διαχείρισης του προγράμματος στο σύνολό του για να επιτευχθεί η ολοκλήρωση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων της επίτευξης των στόχων για την ποιότητα, το χρόνο και το κόστος. Κάλυψε τις βασικές πτυχές του σχεδιασμού και της παρακολούθησης των επικοινωνιών όλων των δραστηριοτήτων, καθώς και τη συμμετοχή των εταίρων και την επίσημη αναφορά και σχέση με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό με ιδιαίτερη προσοχή τις ανατροφοδοτήσεις που πήρε. Το ΠΕ 1 ξεκίνησε στο στάδιο του σχεδιασμού το 2009 και ήταν υπεύθυνο για την επιτυχή αίτηση προσφοράς για χρηματοδότηση το Όλοι οι εταίροι συμμετείχαν σε εναρκτήρια συνάντηση που προσδιόρισε την κύρια κατεύθυνση και το χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη του προγράμματος. Περαιτέρω διαδοχικές συναντήσεις προόδου έχουν πραγματοποιηθεί σε κρίσιμα σημεία του προγράμματος, κυρίως όταν βασικά αποτελέσματα έπρεπε να μοιράζονται και να αξιολογούνται για την ποιότητα ή όταν έπρεπε να οργανωθούν νέες δραστηριότητες. Τα επιμέρους πακέτα εργασίας προσδιορίζουν τις προκλήσεις και τις λύσεις σε κάθε στάδιο. Η διαχείριση του προγράμματος απαιτεί την κατανόηση όλων των στοιχείων του Προγράμματος EUSAFE και μια καλή σχέση εργασίας με όλους τους εταίρους και τις ομάδες ενδιαφερομένων, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η κατανόηση του ρόλου και της ευθύνης των επιμέρους εταίρων ήταν απαραίτητη καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του προγράμματος. Ήταν επίσης απαραίτητο να εναρμονιστούν με επιτυχία διαφορετικές αντιλήψεις των εταίρων και διάφορες καταστάσεις σε τοπικό επίπεδο (επαγγελματικές και εθνικές). Αυτό ξεκίνησε και έτυχε παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της ζωής του προγράμματος, ορίζοντας μια κοινή κατανόηση των κρίσιμων ορισμών και συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου των ειδικών καθηκόντων που πρέπει να αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Η οικοδόμηση της ομάδας και η δέσμευση των μελών LLP IT-LEONARDO-LMP 12 / 40

13 της ομάδας μαζί με τη σωστή αναγνώριση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που κατέχονται από τα εταιρικά μέλη ήταν απαραίτητη για την ομαλή πρόοδο. Η ανάπτυξη του προγράμματος έχει την ευελιξία που απαιτείται και τη διαχείριση των αλλαγών από τον επικεφαλής του προγράμματος για την εφαρμογή του σχεδιασμού του προγράμματος, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο το περιεχόμενο των παραδοτέων του Πακέτου Εργασίας. Απευθυνόταν και επιτυγχάνονταν κυρίως κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων και την πρόοδο της ομάδας με τη χρήση άλλων εργαλείων επικοινωνίας. Η διαχείριση των αποτελεσμάτων του Πακέτου Εργασίας περιελάμβανε: σύνταξη και εφαρμογή του σχεδίου του προγράμματος την οργάνωση και εκτέλεση των πρωτογενών συναντήσεων του προγράμματος (εναρκτήρια συνάντηση, συνάντηση προόδου και Τελικό Συνέδριο) και την επίβλεψη των συναντήσεων δευτερευουσών ομάδων η έκδοση της ενδιάμεσης έκθεσης προόδου και η τελική έκθεση προς την EACEA η ανάπτυξη μιας κοινής βάσης δεδομένων προσβάσιμη στους εταίρους (Alfresco portal), η οποία τελικά οδήγησε σε μια ιστοσελίδα του προγράμματος Eusafe, ανοικτή επίσης στους ενδιαφερόμενους η χρήση της εκτεταμένης επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων και με τον διαχειριστή του προγράμματος, υποστηριζόμενη από τα υποδείγματα και τα πρότυπα αναφοράς η αλληλεπίδραση με τον EACEA για στήριξη επίσημων αλλαγών όταν χρειαζόταν Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση του έργου, την εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών και τα αποτελέσματα του ΠΕ 1 μπορεί να βρείτε στην ιστοσελίδα EUSAFE (EUSAFE, 2012). 3.2 Πακέτο Εργασίας 2 - Εργαλεία Αξιολόγησης: Σχέδιο Ποιότητας και κατευθυντήριες γραμμές αξιολόγησης Ο στόχος του ΠΕ2 είναι να υποστηρίζει τη λειτουργία και διαχείριση του προγράμματος για να διασφαλιστεί ο σωστός έλεγχος της ποιότητας των διαδικασιών των δραστηριοτήτων του προγράμματος και των εγγράφων. Ζητήματα που σχετίζονται με την αξιολόγηση της ποιότητας εξετάστηκαν κατά την έναρξη του προγράμματος, για να παρέχουν στην ομάδα διαχείρισης του προγράμματος τη διαβεβαίωση ότι το έργο θα είναι βιώσιμο. Αναπτύχθηκαν διαδικασίες και εργαλεία που να καθορίζουν τους ρόλους και τις ευθύνες ώστε να καταστεί δυνατό, η Κοινοπραξία να ασχοληθεί με τη διαχείριση των κινδύνων των διορθωτικών ενεργειών, ενώ ταυτόχρονα να τηρηθούν οι προθεσμίες του προγράμματος. Όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας δημοσίευσης των εγγράφων, έχουν σχεδιαστεί και εφαρμοστεί εργαλεία διαδικασιών αναφοράς έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού. Η εφαρμογή των εργαλείων ποιότητας που περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως: διαχείριση της διαδικασίας επικοινωνίας, διαχείριση της αλλαγής εγγράφων, ανάπτυξη πλατφόρμας διαδικτύου και κατάλληλη κοινόχρηστη πρόσβαση σε χώρο αποθήκευσης εγγράφων και την παρακολούθηση της ακολουθίας του προγράμματος και το χρονοδιάγραμμα με βάση τον προγραμματισμό του. Η επίδοση του προγράμματος και έρευνες ικανοποίησης, έγιναν σε κρίσιμα σημεία για τη διερεύνηση της αντίληψης των διαφόρων ομάδων των ενδιαφερομένων, όπως Συνεργάτες, επαγγελματίες στον τομέα της ΕΑΥ, ακαδημαϊκούς, οργανώσεις στον τομέα της ΕΑΥ και διεθνών οργανισμών όπως η ΔΟΕ LLP IT-LEONARDO-LMP 13 / 40

14 Έχουν διεξαχθεί και οι δύο ποσοτικές και ποιοτικές δραστηριότητες αξιολόγησης σχετικά με τη διαχείριση του προγράμματος και το υλικό που παράγεται. Έντεκα πρότυπα έχουν σχεδιαστεί και εφαρμόζονται στο σύνολο του προγράμματος για να διασφαλιστεί η συνοχή. Αυτά περιλαμβάνουν: σχεδιασμό δραστηριοτήτων, διαχείριση των πόρων, τα παραδοτέα, την οργάνωση συναντήσεων, και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με το κόστος. Έχουν επίσης δημιουργηθεί πρότυπα για μέσα ενημέρωσης για να εξασφαλιστεί μια εναρμονισμένη επικοινωνία και διανομή των εγγράφων εκτός της κοινοπραξίας. Για να προσθέσουμε στην τεχνική ποιότητα του υλικού έχει αναπτυχθεί και χρησιμοποιηθεί μια εταιρική ταυτότητα σε ιστοσελίδες, έγγραφα / εκθέσεις, ενημερωτικό υλικό, καθώς και παρουσιάσεις. Σαν αποτέλεσμα της αποτελεσματικής εφαρμογής του ΠΕ2 το πρόγραμμα μπόρεσε να πετύχει την αποτελεσματική διαχείριση των αλλαγών, όπου απαιτείτο. Όταν αυτό συνέβαινε δεν θεωρείτο ως επιβάρυνση για την ομάδα του προγράμματος που ήταν σε θέση να υιοθετήσει με ευκολία αλλαγές και βελτιώσεις των γενικών διαδικασιών του προγράμματος. Η τυπική και άτυπη ανατροφοδότηση που συλλέγονταν από τα ενδιαφερόμενα μέρη ήταν πολύ θετική και προσέφερε εμπιστοσύνη στην Κοινοπραξία για την εργασία που εκτελούσαν και τους μηχανισμούς διαχείρισης του προγράμματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιτυχία όλων των δηλωμένων παραδοτέων, σε σχέση με το χρόνο και με βάση τον προϋπολογισμό. 3.3 Πακέτο Εργασίας 3 - Μια αναθεώρηση της παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους επαγγελματίες του τομέα ΕΑΥ στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ο στόχος του ΠΕ3 ήταν να προβεί σε αναθεώρηση της υπάρχουσας πρόνοιας της εκπαίδευσης στον τομέα της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει παραχθεί μια βάση δεδομένων αναφορικά με την εκπαίδευση σε 29 ευρωπαϊκές χώρες και αυτό επιβεβαιώθηκε από την κυκλοφορία προς τα μέλη των Επαγγελματικών Οργανώσεων του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Ασφάλεια και την Υγεία (ENSHPO) και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για σχολιασμό. Τώρα παρέχει μια σφαιρική ανασκόπηση της σημερινής κατάστασης για την παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης για τους επαγγελματίες στον τομέα της ΕΑΥ. Οι πληροφορίες έχουν αναλυθεί με τη χρήση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011) για να δώσουν μια συνολική εικόνα του σημερινού επιπέδου προσόντων. Η ανάλυση αυτή προσδιορίζει ότι υπάρχει μια καλή εξάπλωση της εκπαίδευση στην ΕΑΥ στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών κρατών. Ωστόσο, δεν υπήρχε κοινό επίπεδο και το περιεχόμενο ποικίλλει σημαντικά. Αυτό είχε οδηγήσει σε μια αντίληψη ότι κάθε ευρωπαϊκό κράτος απαιτεί διαφορετικές προδιαγραφές από τους επαγγελματίες του που ασχολούνται με την ασφάλεια και την υγεία και αυτό με τη σειρά του, έχει προκαλέσει προβλήματα όσον αφορά τη δυνατότητα μεταφοράς των επαγγελματικών προσόντων για τις εταιρείες που λειτουργούν διασυνοριακά. Επίσης έχει αναληφθεί μια περαιτέρω ανάλυσης του περιεχομένου των προσόντων που απαιτούνται από την εθνική νομοθεσία κράτους μέλους. Οποιαδήποτε υπό ανάπτυξη προσόντα θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι καλύπτουν μονομερώς τις ελάχιστες απαιτήσεις από την τοπική νομοθεσία. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό ενισχύθηκε από το κοινοτικό δίκαιο, αλλά η άσκηση θα είναι χρήσιμη για την επαλήθευση τόσο της ΕΕ όσο και των εθνικών κανονιστικών απαιτήσεων εκπαίδευσης. Οι περιγραφές των επιπέδων του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων για το EurOSHM και EurOSHT (ENSHPO EUROSH (Μ) και EUROSH (Τ), 2012) συζητήθηκαν από την ομάδα του LLP IT-LEONARDO-LMP 14 / 40

15 προγράμματος και μετά από συναίνεση επιβεβαιώθηκε ότι αυτά ήταν τα σωστά επίπεδα που πρέπει να χρησιμοποιούνται (ανατρέξτε στην προηγούμενη παρ. 1.4). Το έργο του πακέτου εργασίας 3 επιβεβαίωσε ότι η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κρατών στην πραγματικότητα λειτουργεί ήδη σε αυτά τα επίπεδα, η οποία ήταν καθησυχαστική όσον αφορά το επίπεδο εναρμόνισης που απαιτείται από τις διάφορες οδηγίες της ΕΕ σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια. Για ένα πλήρως μεταφερόμενο σύστημα για τα επαγγελματικά προσόντα σε όλα τα κράτη - όπως προσδιορίζονται από την εναρμονισμένη Ευρωπαϊκή στρατηγική για την εκπαίδευση και του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012), περαιτέρω εργασία - η οποία ήταν σχετική με τις απαιτήσεις της εργασιακής δραστηριότητας του επαγγελματία της ΕΑΥ και η τυποποίηση υφιστάμενων προσόντων με την ανάπτυξη ενός πλαισίου προσόντων στο οποίο θα μπορεί να γίνεται αναφορά, προτάθηκε να γίνει στο ΠΕ Πακέτο Εργασίας 4 - Καθορισμός των προτύπων της πρακτικής για Διευθυντές Ασφάλειας και Τεχνικούς Ο στόχος του ΠΕ4 ήταν η παροχή εργαλείου για την αξιολόγηση των απαιτήσεων απόδοσης και τις ανάγκες κατάρτισης του Διευθυντή Ασφάλειας και Τεχνικού Ασφαλείας. Αυτό επιτεύχθηκε με τον επαναπροσδιορισμό των προτύπων του EurOSHM και EurOSHT (ENSHPO EUROSH (Μ) και EUROSH (Τ), 2012) και την ενσωμάτωση και επικαιροποίηση κατάλληλης ορολογίας και την ισοστάθμιση των δραστηριοτήτων, έτσι ώστε το εργαλείο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί οριστικά ως «προδιαγραφή εργασίας» για τους επαγγελματίες στον τομέα της ΕΑΥ. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτό ξεκίνησε σαν μια ακαδημαϊκή άσκηση και έπρεπε να γίνουν παραδοχές και να τεθούν τα όρια για να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος και πρακτικά αποτελέσματα. Μια σειρά από πρότυπα επίδοσης αναπτύχθηκαν με βάση τα Εθνικά Επαγγελματικά Πρότυπα Πρακτικής στην Υγεία και Ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου (NOS) και προσαρμόστηκαν για μια ευρύτερη Ευρωπαϊκή προοπτική. Τα Πρότυπα απόδοσης περιγράφουν τι χρειάζεται ένα άτομο να είναι σε θέση να κάνει στην πράξη και όχι προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Οφείλουν να δώσουν το υπόβαθρο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, όπως περιγράφεται από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF). Τα αναθεωρημένα πρότυπα EurOSHM και EurOSHT αξιολογήθηκαν ως επίπεδα EQF 6/7 και 4/5 αντίστοιχα από την κοινοπραξία και τα πρότυπα επιδόσεων χαρτογραφήθηκαν κατά αυτά τα επίπεδα. Μόλις δημιουργηθούν, τα πρότυπα απόδοσης μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως δείχνουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τους μαθησιακούς στόχους. Αυτή η επιστροφή στις «πρώτες αρχές» της ανάλυση της πραγματικής δουλειάς που κάνουν οι άνθρωποι της ΕΑΥ παρέχει διαβεβαίωση για την ανάπτυξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων και το πεδίο των επαγγελματικών προσόντων. Για να παρουσιαστεί μια συνεκτική προσέγγιση για την ανάπτυξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων, όπως περιγράφεται από τα EQF, ήταν απαραίτητο να τοποθετηθούν τα πρότυπα επιδόσεων σε ομάδες. Το πρότυπο μοντέλο OHSAS Διαχείρισης Ασφάλειας χρησιμοποιήθηκε για να διευκολύνει αυτή την προσέγγιση, οι ομάδες που είναι ισοδύναμες με τις φάσεις του προτύπου διαχείρισης ήταν: Ανάπτυξη Στρατηγικής και Συστημάτων Εφαρμογή Πολιτικής και Συστήματα Εποπτεία Επιδόσεων Διατήρηση και Αναθεώρηση των προτύπων Συμβολή στην Υγεία και την Ασφάλεια LLP IT-LEONARDO-LMP 15 / 40

16 Τα μαθησιακά αποτελέσματα αναπτύχθηκαν κάτω από παρόμοιες θέσεις της ομάδας. Μια άσκηση για την χαρτογράφηση των προτύπων επίδοσης με τα πρότυπα που ήδη προβλέπονται μέσα από τη νομοθεσία σε μερικά από τα Ευρωπαϊκά Κράτη, έχει επίσης αναληφθεί για να διασφαλίσει ότι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης θα μπορούσε να καλύψει τις ελάχιστες απαιτήσεις σε αυτά τα Κράτη. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται επίσης στην πλήρη έκθεση του ΠΕ4, η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα EUSAFE (EUSAFE, 2012), και χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του ακαδημαϊκού πλαισίου ΠΕ Πακέτο Εργασίας 5 - Ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων και το πλαίσιο της κατάρτισης Οι στόχοι του ΠΕ5 ήταν: α) να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν ένα νέο προφίλ για τους επαγγελματίες στην Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία με προσόντα σε μονάδες μαθησιακών αποτελεσμάτων με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, β) να διευθετήσουν τα σχέδια και το υλικό διδασκαλίας για να υποστηρίξουν την αναγωγή των μαθημάτων μάθησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ) η δημιουργία ευέλικτων μέσων για την επικύρωση, μεταφορά και αναγνώριση των αποτελεσμάτων μάθησης, δ) να προτείνει μαθήματα για εκπαιδευτές και αξιολογητές, ε) να ορίσουν μια ορθή εφαρμογή των συστημάτων ακαδημαϊκών μονάδων με τους τρόπους διδασκαλίας που εφαρμόζονται: πρόσωπο με πρόσωπο, σε υπηρεσία, μάθηση βασισμένη στην εργασία, ηλεκτρονική μάθηση και εικονικά περιβάλλοντα. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του έργου, συμφωνήθηκε ότι τα παραδοτέα της ομάδας εργασίας θα πρέπει να προσαρμοστούν με την πρόοδο και τα συμπεράσματα από τα δύο προηγούμενα πακέτα εργασίας (ΠΕ3 και ΠΕ4). Τα αποτελέσματα αυτού του πακέτου εργασίας χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες. Αυτά ήταν: Α5.1 Ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων στην Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία Α5.2 Ανάπτυξη σχεδίων διδασκαλίας και υλικό Α5.3 Ανάπτυξη πιλοτικών μαθημάτων Υπήρξαν κάποιες αποφάσεις για να προσαρμοστούν τα συμπεράσματα από την προηγούμενη εργασία του προγράμματος. Μία από τις αποφάσεις ήταν να προσαρμόσει το D5.3 για τον προσδιορισμό των υφιστάμενων μαθημάτων που θα μπορούσε να ικανοποιήσει κάποιες ή όλες τις απαιτήσεις του D5.2. Αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι δεν ήταν δυνατή η δημιουργία νέων υλικών ηλεκτρονικής μάθησης που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις. Οι διαδικασίες που έχουν συμφωνηθεί ήταν να οριστεί το D5.1, ως αποτέλεσμα των παραδοτέων του Πακέτου Εργασίας 4, να καθοριστούν οι δομές των μαθημάτων των επιπέδων 4 έως 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων στον τομέα της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας, σύμφωνα με τα μαθησιακά αποτελέσματα του D5.1 και να λάβει παραδείγματα των υφιστάμενων μαθημάτων που θα μπορούσε να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις. Το ΠΕ5 έχει αποτελέσματα που είναι χρήσιμα για τη μεγάλη πλειονότητα των φορέων στην Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία. Έχει μια λίστα των απαιτούμενων δεξιοτήτων για τους επαγγελματίες των επιπέδων 4 έως 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων. Αυτά καλούνται μερικές φορές κατώτερο (επίπεδο 4) και ανώτερο (επίπεδο 5) για τεχνικούς και κατώτερο (επίπεδο 6) και ανώτερο (επίπεδο 7) διευθυντή. Μια άλλη LLP IT-LEONARDO-LMP 16 / 40

17 εφαρμογή είναι να καθορίσει αν η κατάρτιση και η εκπαίδευση των μαθημάτων ταιριάζουν με τις απαιτήσεις για κάθε ένα από αυτά τα επίπεδα με όρους μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η τρίτη ομάδα των παραδοτέων έχει παραδείγματα των υφιστάμενων μαθημάτων για κάθε ένα από αυτά τα επίπεδα. Περισσότερες πληροφορίες και τα αποτελέσματα του ΠΕ5 μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του EUSAFE (EUSAFE, 2012). 3.6 Πακέτο Εργασίας 6 - Δημιουργία κοινότητας Ο στόχος του ΠΕ6 ήταν να δημιουργήσει μια κοινότητα με βάση το διαδίκτυο για τους επαγγελματίες στον τομέα της ΕΑΥ και τους οργανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ΕΑΥ για την ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές στο επαγγελματικό προσόν στην ΕΑΥ, κατάρτιση και πιστοποίηση, με ιδιαίτερη αναφορά στο ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω της δημιουργίας της ιστοσελίδας EUSAFE (EUSAFE, 2012). Τα υπάρχοντα δίκτυα, όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επαγγελματικών Οργανισμών για την Ασφάλεια και την Υγεία (ENSHPO, 2012) και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία (ENETOSH, 2012) αναγνωρίστηκαν για τα ατομικά επιτεύγματα τους, αλλά χρειαζόταν μία ευρύτερη και πιο συνεκτική δικτυακή πύλη για την πλήρη ανάπτυξη και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος EUSAFE. Στις πρόσθετες ομάδες ενδιαφερομένων και χρηστών του δικτυακού τόπου εντός της κοινότητας τώρα περιλαμβάνονται: Οι φορείς χάραξης πολιτικής (Ρυθμιστικές Αρχές, Ειδικές Επιτροπές της ΕΕ, καθώς και οι κοινωνικοί εταίροι) Επαγγελματικές Οργανώσεις Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί και Οργανισμοί κατάρτησης Οι βασικοί στόχοι της εικονικής κοινότητας ήταν; Η δημιουργία μιας ειδικής ομάδας αποτελούμενη από τα κέντρα κατάρτισης και τους επαγγελματίες στην ΕΑΥ για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων σχετικά με τα νεοσύστατα επαγγελματικά προσόντα και το πλαίσιο κατάρτισης Η απλοποίηση και διευκόλυνση της εξάπλωσης των επαγγελματικών προσόντων EUSAFE και την κατάρτιση πλαισίου σε ολόκληρη την Ευρώπη, ειδικά στις χώρες εκείνες που δεν εμπλέκονται άμεσα στο πρόγραμμα Η χρησιμοποίηση του φόρουμ για την διαδικτυακή πύλη για την ανταλλαγή ιδεών και την περαιτέρω ανάπτυξη του πλαισίου εκπαίδευσης Η χρησιμοποίηση της διαδικτυακής πύλης της κοινότητας σαν ένα μηχανισμό για την προώθηση της πολιτικής της ΕΕ για την κινητικότητα των επαγγελματικών προσόντων και να μοιραστούν την εμπειρία όπου αυτό υπήρξε επιτυχές. Το ΠΕ6 ήταν υπεύθυνο για την ανάπτυξη του πρωτοκόλλου και της διαδικασίας για τη διαχείριση των δεδομένων εισόδου/εξόδου του δικτυακού τόπου. Η δικτυακή πλατφόρμα Alfresco χρησιμοποιήθηκε για να χειριστεί όλες τις εσωτερικές δραστηριότητες μεταξύ των εταίρων και των ειδικών φορέων του προγράμματος Eusafe. Χρησιμοποιήθηκε επίσης η ιστοσελίδα, για να χειριστεί όλες τις πληροφορίες και τις δραστηριότητες διάδοσης σε εξωτερικές ομάδες. Από τη διαχείριση του ΠΕ6 έχει επίσης παρασχεθεί η διαχείριση του περιεχομένου και η συντήρηση της ιστοσελίδας. Το ΠΕ6 εφάρμοσε επίσης κατάλληλες «συνδέσεις» με άλλες σχετικές ιστοσελίδες για να βοηθήσει κάθε ενδιαφερόμενο στο έργο των διαδικασιών ανάπτυξης του προγράμματος EUSAFE LLP IT-LEONARDO-LMP 17 / 40

18 Η δημιουργία ενός δικτυακού τόπου χωρίς περιορισμούς και εστιακού σημείου για το πρόγραμμα EUSAFE επέτρεψε τόσο στους ενδιαφερόμενους εταίρους όσο και στην ευρύτερη κοινότητα ΕΑΥ να παρακολουθούν τη διαδικασία ανάπτυξης όπως εξελίχθηκε. Η διαφάνεια αυτή έχει επίσης συμβάλει στην αναγνώριση και την ενίσχυση της αξίας του να είσαι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αξία της συνεργατικής εργασίας για την ανάπτυξη των προτύπων των βέλτιστων πρακτικών της ΕΕ. Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με το ΠΕ6 μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα EUSAFE: 3.7 Πακέτο Εργασίας 7 - Μεταφορά και διάδοση Το ΠΕ 7 καλύπτει τη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος Eusafe για να διασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα του προγράμματος μεταφέρονται, διαδίδονται και αναγνωρίζονται κατάλληλα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην ΕΕ. Η μεταφορά και η διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος ξεκίνησε με μια κοινότητα βασισμένη στα υπάρχοντα δίκτυα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επαγγελματικών Οργανισμών για την Ασφάλεια και την Υγεία (ENSHPO, 2012) και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία (ENETOSH, 2012) και σε μια σειρά από βασικούς φορείς ΕΑΥ σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο. Όπως περιγράφεται στο ΠΕ6 η κοινότητα έχει ομαδοποιηθεί σε φορείς χάραξης Πολιτικής, Επαγγελματικές Οργανώσεις, και Οργανισμούς Κατάρτισης και Εκπαίδευσης. Κατάλογος των ενδιαφερομένων μερών και των φορέων υποστήριξης επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση. Τα αποτελέσματα του έργου έχουν παρουσιαστεί σε κάθε προσδιορισμένο κοινό μέσα από εργαλεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα του Προγράμματος Eusafe, δημοσιεύσεις, φυλλάδια, κ.λπ. και πρωτοβουλίες: Συμμετοχή σε εθνικές/διεθνείς συναντήσεις, διοργάνωση δημόσιων συνεδρίων, ημερίδες, εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, κλπ. Το ΠΕ 7 έχει εμπλακεί σε δραστηριότητες κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση του προγράμματος και οι κύριες δραστηριότητες περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ενός σχεδίου αξιοποίησης με τα ακόλουθα ορόσημα: Την προώθηση της εξαγγελίας της ιστοσελίδας του ΠΕ6 του προγράμματος (EUSAFE, 2012) Μετάφραση της τεκμηρίωσης του προγράμματος και τα αποτελέσματα σε 3 ευρωπαϊκές γλώσσες Διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος στην προσδιοριζόμενη κοινότητα Έκδοση συγκεκριμένων πληροφοριών και δραστηριοτήτων διαφήμισης σε όλη την ΕΕ Επηρεασμό και προσπάθεια να πειστούν οι αρχές σχετικά με τα οφέλη από την υιοθέτηση εναρμονισμένων κριτηρίων και απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης των αναθεωρημένων προτύπων πιστοποίησης EurOSHM και EurOSHT (ENSHPO EUROSH (Μ) και EUROSH (Τ), 2012) Αξιοποίηση της ιστοσελίδας Eusafe για την ανταλλαγή πληροφοριών μέσω συνδέσμων με άλλες σημαντικές ιστοσελίδες Μεταφορά του αποτελέσματος του προγράμματος EUSAFE σε άλλους τομείς και συμμετοχή στην εμπειρία της διαχείρισης του προγράμματος Η κύρια πρόκληση για την επιτυχή έκβαση του ΠΕ7 ήταν η συμμετοχή και των 27 χωρών της ΕΕ, καθώς και τις 5 υποψήφιες προς ένταξη χώρες της ΕΕ, καθώς επίσης και ορισμένες χώρες της οικονομική ζώνη επιρροής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ρωσία. Συνολικά πάνω από 40 χώρες LLP IT-LEONARDO-LMP 18 / 40

19 Αυτό επιτεύχθηκε με τη δημιουργία 7 συντονιστών Eusafe ανά Γεωγραφική Περιοχή. Κάθε περιφερειακός συντονιστής χειρίστηκε την οργάνωση του Εθνικού εργαστηρίου με την την υποστήριξη, όπου ήταν δυνατόν ή αναγκαίο από ταυτόχρονη μετάφραση ή μέσα ταυτόχρονης ροής. Παραδείγματα αυτών των εργαστηρίων πραγματοποιήθηκαν από τον ΣΑΥΚ για την Κύπρο και την Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο του Πόρτο για την Πορτογαλία, το VDSI για χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, το IOSH για το Ηνωμένο Βασίλειο, το ARSSM για, χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, τον AIAS (στη Ρώμη) για χώρες της Νότιας Ευρώπης και το Nacot για τη Ρωσία. Η μεταφορά και δραστηριότητες διάδοσης υποστηρίχθηκαν από τη συλλογή της αναπληροφόρησης χρησιμοποιώντας διάφορα ερωτηματολόγια. Αυτά επικεντρώνονται στα κύρια στοιχεία του προγράμματος: ΠΕ3 και ΠΕ5.1 και ΠΕ5.2. Το περιεχόμενο των ερωτήσεων αφορούσαν συγκεκριμένες ομάδες εστίασης (ΟΕ) ή ομάδες στόχους (ΟΣ). Αυτά δημιουργήθηκαν από τους Γεωγραφικούς συντονιστές του.eusafe Ο AIAS διοργάνωσε το Τελικό Συνέδριο του Προγράμματος Eusafe στο Μιλάνο, στις 28 Σεπτεμβρίου 2012, με βασικό στόχο να απεικονίσει τα περιεχόμενα των αποτελεσμάτων του Προγράμματος Eusafe με επεξήγηση της διαδικασίας ανάπτυξης και τα αποτελέσματα του ΠΕ3 και ΠΕ5, καθώς αυτά θα έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο για τους ενδιαφερόμενους. Τα περιεχόμενα του συνεδρίου και οι ομιλίες που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα EUSAFE (EUSAFE, 2012) για να δώσει σε όλους τους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να δουν το υλικό του συνεδρίου. Το ΠΕ7 έχει προσθέσει επίσης αξία στο έργο της ΕΕ με τη συμμετοχή ευρύτερων διεθνών φορέων, όπως η ΔΟΕ, η Διεθνής Ένωση Κοινωνικής Ασφάλισης (ISSA, 2013), το Εθνικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (ΗΠΑ), το Διεθνές Δίκτυο για την Ασφάλεια και την Υγεία Επαγγελματικές Οργανώσεις (INSHPO). Επιπλέον, η εμπλοκή της ΔΟΕ είχε ως αποτέλεσμα τη διάδοση των αποτελεσμάτων EUSAFE μεταξύ του δικτύου των ΔΟΕ CIS μέσω μιας παρουσίασης κατά την 50ή συνάντηση τους στη Γενεύη, με τη συμμετοχή περισσότερων από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο. Αυτό δείχνει την εμβέλεια και την επιρροή των δραστηριοτήτων του προγράμματος. 3.8 Παραδείγματα προκλήσεων του προγράμματος και πώς ξεπεράστηκαν Η Γλώσσα θεωρήθηκε να είναι τυποποιημένη όσον αφορά στο τεχνικό λεξιλόγιο τόσο για το επάγγελμα στην ΕΑΥ όσο και την ακαδημαϊκή κοινότητα, και όπου αυτό δεν ήταν, τότε θα δώσει μια απάντηση ένας ευρωπαϊκός ορισμός. Ωστόσο, για μια σειρά από θέματα που δεν ήταν αυτή η περίπτωση, ή οι απόψεις ήταν δύσκολο να ευθυγραμμιστούν. Έπρεπε να γίνει συμβιβασμός και η σημασία του θέματος έπρεπε να τεθεί σε προοπτική στο σύνολο του προγράμματος και όχι μόνο σε ένα μέρος του. Οι συναντήσεις έτειναν να παίρνουν περισσότερο χρόνο από ό, τι αναμενόταν, λόγω της άγνωστης τεχνικής ορολογίας και του διαλόγου που χρειαζόταν μετάφραση και εξηγήσεις που οφείλεται στα μέλη και μη μέλη της ομάδας ασφάλειας του προγράμματος, και εξίσου στους ακαδημαϊκούς/μη ακαδημαϊκούς επαγγελματίες του χώρου. Τα μέλη της ομάδας μοιράστηκαν πληροφορίες για παροχή πλαισίου ο ένας στο άλλον, έτσι ώστε οι διαδικασίες του επιχειρηματικού προγράμματος έγιναν πιο αποτελεσματικές καθώς η γνώση/οικειότητα της ομάδας βελτιώθηκε. Δυσκολία στον προγραμματισμό των συνεδριάσεων της ομάδας του προγράμματος λόγω κόστους ταξιδίου και του χρόνου μακριά από την κύρια δραστηριότητα και την εργασία. Η χρήση του VoIP (voice over IP) έγινε ευρέως διαδεδομένη στις συνεδριάσεις και συζητήσεις κατά την διαχείριση του προγράμματος LLP IT-LEONARDO-LMP 19 / 40

20 Παρά τις προκλήσεις αυτές, το σχέδιο του προγράμματος διαχειρίστηκε και παρέδωσε την ενδιάμεση έκθεση του EUSAFE (EUSAFE ενδιάμεση έκθεση, 2011) στον EACEA. Η ανατροφοδότηση που προέκυψε από τον EACEA ήταν θετική, αλλά εντόπισε ορισμένους τομείς για περαιτέρω βελτίωση, όπως η επικοινωνία. Αυτά έχουν ενσωματωθεί στα τελευταία στάδια του προγράμματος. Επίσης, για μια σειρά από λόγους, οι αρχικές προδιαγραφές του προγράμματος έτυχαν ήσσονος σημασίας τροποποίηση. Αναγνωρίστηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος ότι τα προοριζόμενα αποτελέσματα θα έπρεπε να αναθεωρηθούν ώστε να αντικατοπτρίζουν τη δυναμική της ανακάλυψης. Μια πλήρης συνάντηση της ομάδας στη Λεμεσό συζήτησε τα αποτελέσματα της ανατροφοδότησης από την ενδιάμεση έκθεση και των ευκαιριών μάθησης του προγράμματος για το υπόλοιπο αυτού. Ως αποτέλεσμα αυτής της απάντηση στην ανατροφοδότηση EACEA το πρόγραμμα συνέχισε την επιτυχή ολοκλήρωση παραδίδοντας τα απαιτούμενα αποτελέσματα μέσα στα χρονικά όρια και εντός του προϋπολογισμού που διατέθηκε LLP IT-LEONARDO-LMP 20 / 40

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EILEEN. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Greek Language Version

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EILEEN. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Greek Language Version ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EILEEN Η ενίσχυση της διαπολιτισμικής μάθησης στις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Greek Language Version Οι Συμβουλές Δράσης EILEEN ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο αυτό ( ES01-KA ) συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να. θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση. περιέχονται σε αυτήν.

Το έργο αυτό ( ES01-KA ) συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να. θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση. περιέχονται σε αυτήν. 2015 Δραστηριότητα 1. Έκθεση του State of the Art σχετικά με υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής για τους μετανάστες: ανάλυση πλαισίου, ανάγκες και συστάσεις ΠΕΡΙΛΗΨΗ / ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Διεθνής Έκθεση Αναφοράς Ανάλυσης Αναγκών για την Κύπρο Φεβρουάριος 2016 IO1 How to Get There? Η έκθεση αναφοράς αναπτύχθηκε από: This project has been funded with support

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ INNO-CAREER Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας το 4ο ενημερωτικό δελτίο του έργου INNO CAREER το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα 1 Μαΐου 2015 30 Σεπτεμβρίου 2015. Το κύριο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET)

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ECVET : ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 2 Οκτωβρίου 2006, Espoo ECVET : Προσχέδιο τεχνικών προδιαγραφών Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επικύρωση Προσόντων τα οποία Αποκτώνται στο Χώρο Εργασίας από Άτοµα Χαµηλής Εξειδίκευσης 2013-1-GR1-LEO05-10210 Ο κύριος στόχος αυτών των Οδηγιών είναι να δοθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν στις χώρες των εταίρων

Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν στις χώρες των εταίρων Perception, Attitude, Movement Identity Needs Action (PAM-INA) - 502077-LLP-1-2009-1-DE-COMENIUS-CMP WP3 Ανάλυση Σχολικών Προγραμμάτων Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργήστε τη δική σας Αγροτική Επιχείρηση. Εκπομπές GHG και περιβαλλοντικές επιδράσεις. Περιβαλλοντική διαχείριση & βιωσιμότητα

Δημιουργήστε τη δική σας Αγροτική Επιχείρηση. Εκπομπές GHG και περιβαλλοντικές επιδράσεις. Περιβαλλοντική διαχείριση & βιωσιμότητα Δημιουργήστε τη δική σας Αγροτική Επιχείρηση 505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP Περιβαλλοντική διαχείριση & βιωσιμότητα Εκπομπές GHG και περιβαλλοντικές επιδράσεις Μηχανισμός υπολογισμού του ανθρακικού αποτυπώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε μαθητή, με ή χωρίς αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε μία κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική στρατηγική εφαρμογής για τη μετατροπή τρέχουσας μη τυπικής μάθησης σε τυπική μορφή και την επικύρωση προηγούμενης γνώσης.

Εθνική στρατηγική εφαρμογής για τη μετατροπή τρέχουσας μη τυπικής μάθησης σε τυπική μορφή και την επικύρωση προηγούμενης γνώσης. Leonardo da Vinci 2013-1-FR1-LEO05-48134 AGROSKILL Μεταφορά μεθόδων επικύρωσης της άτυπης μάθησης ΕΕΚ σε ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας Εθνική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις Ent-teach Κεφάλαιο 2 Αναγνώριση ευκαιριών Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα στοχεύει να βοηθήσει τους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP

505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP Δημιουργήστε τη δική σας Αγροτική Επιχείρηση 505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP Μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων - Απ' ευθείας πώληση από το αγρόκτημα Περιπτώσεις απ' ευθείας πώλησης Δημήτρης Σωτηρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης. Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας

ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης. Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας ΠΛΩΤΕΑΣ- Γενικές Πληροφορίες Portal on Learning Opportunities Throughout the EUropean

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ 2016 1 Στόχοι Αύξηση της ποιότητας της κινητικότητας στην ΕΕΚ Στήριξη της διεθνοποίησης των οργανισμών ΕΕΚ Εκσυγχρονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Proposals to the Nationals Qualification Agencies

Proposals to the Nationals Qualification Agencies Leonardo da Vinci 2013-1-FR1-LEO05-48134 AGROSKILL Transferring methods for validation of informal learning to VET institutions in the field of sustainable agriculture Proposals to the Nationals Qualification

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων

Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων Πάτρα 16 Νοεμβρίου 2012 Λουκάς Ζαχείλας, Ανώτερος εμπειρογνώμων,cedefop E-mail: loukas.zahilas@cedefop.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ

Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ Το ερωτηματολόγιο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη την οργάνωση, σε ένα τμήμα σε μια συγκεκριμένη δράση ή ομάδα εργασίας. Είναι σημαντικό να διασαφηνιστεί σε πιο

Διαβάστε περισσότερα

Αυστραλιανή Διδακτική Ύλη Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Φ Υ Λ Λ Α Δ Ι Ο

Αυστραλιανή Διδακτική Ύλη Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Φ Υ Λ Λ Α Δ Ι Ο Πώς να εκφράσετε τις απόψεις σας για το σχέδιο της Αυστραλιανής Διδακτικής Ύλης Κ-10; Τι θέματα μπορείτε να σχολιάσετε; Το σχέδιο της Αυστραλιανής Διδακτικής Ύλης Κ-10 για τα αγγλικά, μαθηματικά, φυσική/χημεία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση σχεδίων. 1a. Διαδικασία Εκκίνησης (Project Initiation) Επιχειρηματικό σχέδιο έργου (Project Business Case)

Εκπόνηση σχεδίων. 1a. Διαδικασία Εκκίνησης (Project Initiation) Επιχειρηματικό σχέδιο έργου (Project Business Case) 1a. Διαδικασία Εκκίνησης (Project Initiation) Εκπόνηση σχεδίων Επιχειρηματικό σχέδιο έργου (Project Business Case) Καταστατικό Έργου (Project Charter) Επιχειρηματικό σχέδιο του Έργου (Project Business

Διαβάστε περισσότερα

BRIDGING THE GAP Issue1 Issue 1. κοινωνικο-πολιτικά και γλωσσικά περιβάλλοντα. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα BTG θα παράγει μια

BRIDGING THE GAP Issue1 Issue 1. κοινωνικο-πολιτικά και γλωσσικά περιβάλλοντα. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα BTG θα παράγει μια BRIDGING THE GAP Issue1 Issue 1 «Το πρόγραμμα Bridging the Gap θα μεταφέρει και θα προσαρμόσει μια καινοτόμο μεθοδολογία κατάρτισης και εξέλιξης για επιχειρηματίες» Πρόγραμμα "Bridging the Gap" (BTG) Το

Διαβάστε περισσότερα

«H Εθνική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ECVET Πρώτα συμπεράσματα από την οργάνωση των Peer Learning Activities»

«H Εθνική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ECVET Πρώτα συμπεράσματα από την οργάνωση των Peer Learning Activities» «H Εθνική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ECVET Πρώτα συμπεράσματα από την οργάνωση των Peer Learning Activities» ΝΙKOΣ Φ Ω Τ Ο Π Ο ΥΛ Ο ς Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο ς Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η ς Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Δ Υ Τ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για τον εμπλουτισμό της συζήτησης στις Εθνικές Συναντήσεις Εργασίας (3 η Ενότητα Εργασίας)

Σημείωμα για τον εμπλουτισμό της συζήτησης στις Εθνικές Συναντήσεις Εργασίας (3 η Ενότητα Εργασίας) Σημείωμα για τον εμπλουτισμό της συζήτησης στις Εθνικές Συναντήσεις Εργασίας (3 η Ενότητα Εργασίας) Εισαγωγή Όπως αναφέρεται στην Περιγραφή του έργου, ο Martin Lindner (επικεφαλής της 3 ης ΕΕ) θα κινήσει

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ 1 Η Επαγγελματική αποτελεί κεντρικό παράγοντα για την επιτυχία της Στρατηγικής της

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET. Σεπτέμβριος 2014, 23 Λευκωσία, 24 Πάφο, 25 Λεμεσό και 29 Λάρνακα

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET. Σεπτέμβριος 2014, 23 Λευκωσία, 24 Πάφο, 25 Λεμεσό και 29 Λάρνακα Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET Σεπτέμβριος 2014, 23 Λευκωσία, 24 Πάφο, 25 Λεμεσό και 29 Λάρνακα 1 Περιεχόμενα Α Β Γ Το ECVET και ο Σκοπός του Τα Βασικά Στοιχεία του ECVET Τα Οφέλη του ECVET 2 Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 15.10.2008 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την Ειδική Έκθεση αριθ. 5/2008 του ΕΕΣ για τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης - για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κοινοπραξία... 1 Τι είναι το έργο TAKE CARE... 2 Βασικά αποτελέσματα... 3 Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη... 4 M-Game... 4 Ικανότητες των Διευθυ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κοινοπραξία... 1 Τι είναι το έργο TAKE CARE... 2 Βασικά αποτελέσματα... 3 Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη... 4 M-Game... 4 Ικανότητες των Διευθυ TAKE CARE BOOKLET ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κοινοπραξία... 1 Τι είναι το έργο TAKE CARE... 2 Βασικά αποτελέσματα... 3 Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη... 4 M-Game... 4 Ικανότητες των Διευθυντών Υγείας... 5 Δραστηριότητες...

Διαβάστε περισσότερα

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS COUNCIL MEETINGS Education, Youth, Culture and Sport Council (EYCS) 26.11.2012-27.11.2012 Location: Council of the European Union (Justus Lipsius building), Brussels MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία Περιεχόμενα Α Β Γ Δ Ε Πλαίσιο Πολιτικής για την ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)

Διαβάστε περισσότερα

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Η εισήγηση πλαισίων διασφάλισης ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (VET) αποτελεί προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια. Οι πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατά τα πρώιμα

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σημασία της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης και της δια βίου μάθησης των επαγγελματιών της υγείας αναγνωρίζεται ευρέως. Η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη και η δια βίου μάθηση βοηθούν να διασφαλιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρηση Χρόνου. Soft Skills Training for Women in Construction

Διαχείρηση Χρόνου. Soft Skills Training for Women in Construction Διαχείρηση Χρόνου Soft Skills Training for Women in Construction Στόχοι Μαθήματος Η έννοια του χρόνου και οι κοινές παρανοήσεις Η σχέση με τον εαυτό σας, τους στόχους σας και τη διαχείρισή του χρόνου σας

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS + Ανώτατη Εκπαίδευση. Οδηγίες για την ορθή υποβολή αιτήσεων SP

ERASMUS + Ανώτατη Εκπαίδευση. Οδηγίες για την ορθή υποβολή αιτήσεων SP ERASMUS + Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγίες για την ορθή υποβολή αιτήσεων SP ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Συνάφεια του σχεδίου (30%) Ατζέντα Εκσυγχρονισμού Ανώτατης Εκπαίδευσης + συνέργειες μεταξύ διαφορετικών τομέων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5 Απεξάρτηση και Απασχολησιμότητα Κεφάλαιο 5.2A Επιχείρηση και Κοινωνική Επιχείρηση

Ενότητα 5 Απεξάρτηση και Απασχολησιμότητα Κεφάλαιο 5.2A Επιχείρηση και Κοινωνική Επιχείρηση Κεφάλαιο 5.2A Co-funded by the European Union Ενότητα 5 Απεξάρτηση και Απασχολησιμότητα Κεφάλαιο 5.2A Επιχείρηση και Κοινωνική Επιχείρηση This project has been funded with support from the European Commission.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ C 400/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2012 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EACEA/38/12 Πρόγραμμα δράσης Erasmus Mundus 2009-2013

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

news02 Περιεχόμενα Σεπτέμβριος 2016[ 2 ] Επικαιρότητα. Το έργο Comprocom εξελίσσεται κανονικά και εντός του συμφωνημένου πλαισίου.

news02 Περιεχόμενα Σεπτέμβριος 2016[ 2 ] Επικαιρότητα. Το έργο Comprocom εξελίσσεται κανονικά και εντός του συμφωνημένου πλαισίου. Περιεχόμενα o Πορεία του Έργου [1] o Συγκριτική Αναφορά Συστημάτων ΕΕΚ στις 6 χώρες του έργου [1] o Ανάπτυξη Πλαισίων Επαγγελματικών Ικανοτήτων [2] o 2 η Συνάντηση Εταίρων (Δρέσδη) [3] o Ανακοίνωση Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικό Υλικό για τους εκπαιδευτές

Υποστηρικτικό Υλικό για τους εκπαιδευτές Σελ 1 Υποστηρικτικό Υλικό για τους εκπαιδευτές Οι εταιρείες κεραμικής κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον οικολογικό σχεδιασμό έχοντάς τα σαν ορόσημο για μια βιώσιμη ανάπτυξη Με στόχο την αύξηση και την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών Πανευρωπαϊκή έρευνα 1. Γιατί έγινε η έρευνα για τη βία κατά των γυναικών; Παρά τον σημαντικό αντίκτυπο της βίας κατά των γυναικών, σε πολλά κράτη μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

ESSDE - Κοινή δήλωση αποτελέσματος των EFEE/ETUCE με θέμα «Η προώθηση της αυτοαξιολόγησης των σχολείων και των εκπαιδευτικών»

ESSDE - Κοινή δήλωση αποτελέσματος των EFEE/ETUCE με θέμα «Η προώθηση της αυτοαξιολόγησης των σχολείων και των εκπαιδευτικών» ESSDE Κοινή δήλωση αποτελέσματος των EFEE/ETUCE με θέμα «Η προώθηση της αυτοαξιολόγησης των σχολείων και των εκπαιδευτικών» Οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι στον τομέα της εκπαίδευσης EFEE (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ Προγράμματα «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Έρευνα στις Νεοσύστατες Επιχειρήσεις» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επικύρωσητηςμητυπικήςκαι άτυπηςμάθησης

Επικύρωσητηςμητυπικήςκαι άτυπηςμάθησης Επικύρωσητηςμητυπικήςκαι άτυπηςμάθησης Θεσσαλονίκη 30 Νοεμβρίου 2011 Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop, loukas.zahilas@cedefop.europa.eu 1 Ευρώπη2020 ΣτοεπίπεδοτηςΕΕ Εφαρμογή των αρχών της ΔΒΜ χρησιμοποιώντας και

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts

Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts 23-24-25-29/09/2014 Πλαίσιο Πολιτικής Στρατηγική της Λισσαβόνας Διαδικασία της Κοπεγχάγης

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy Μεθοδολογία Αντιστοίχισης των Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy «European Certificate for Consultants of Social

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

WP11.3 Μεθοδολογία Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και Υλικά

WP11.3 Μεθοδολογία Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και Υλικά Find the Best Competency-based Recruitment for Public Administration 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP WP11.3 Μεθοδολογία Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και Υλικά Μεθοδολογία Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα Αναγνωριση Ποιοτητα Κινητικοτητα Εκπαιδευση Προτυπα Απασχολησιµοτητα Ανάπτυξη της Αγοράς Εργασίας Σχετικά Προσόντα και κατάρτιση Η VSPORT + Έργο Ο βασικός στόχος του VSPORT είναι να αναπτυχθεί ένα διατομεακό

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ Προγράμματα «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ENTERPRISES

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς Εισαγωγή στη βάση δεδομένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στόχοι του εργαλείου... 2 2. Οφέλη του εργαλείου... 2 3. Τι κάνει το εργαλείο... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Δεξιοτήτων Μέντορινγκ

Πλαίσιο Δεξιοτήτων Μέντορινγκ MENTEE Mentoring, Networking and Training for European Entrepreneurs Proj.no: 2014-1-PL01-KA202-003383 Πλαίσιο Δεξιοτήτων Μέντορινγκ Μάιος 2015 0 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 2 2. Πλαίσιο Δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2011 SEC(2011) 1559 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre!

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής. 8 Νοεμβρίου 2013, ECVET

Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής. 8 Νοεμβρίου 2013, ECVET Παρουσίαση του έργου «ECVET4practitioners: Μεταφορά και προώθηση του εργαλείου ECVET για επαγγελματίες στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση των επιστημονικών επιδόσεων για βελτιωμένη χάραξη πολιτικής

Μέτρηση των επιστημονικών επιδόσεων για βελτιωμένη χάραξη πολιτικής Ενημερωτικό σημείωμα Μέτρηση των επιστημονικών επιδόσεων για βελτιωμένη χάραξη πολιτικής Ενημερωτικό σημείωμα επιλογών Βασικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση της σκοπιμότητας και της εφικτότητας

Διαβάστε περισσότερα