Ερωτήσεις θεωρίας MY. Μέρος Α. Υλικό.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερωτήσεις θεωρίας MY. Μέρος Α. Υλικό."

Transcript

1 Ερωτήσεις θεωρίας MY Μέρος Α. Υλικό. 1. Η μνήμη ROM είναι συνδυαστικό ή ακολουθιακό κύκλωμα; 2. α) Να σχεδιαστεί μία μνήμη ROM που να δίνει στις εξόδους της το πλήθος των ημερών του μήνα, ο αριθμός του οποίου (από 1 μέχρι 12) δίνεται στις εισόδους της. β) Εφοδιάστε τη ROM με μία είσοδο ακόμη που να δηλώνει δίσεκτο έτος αν είναι 1 και σχεδιάστε ξανά το κύκλωμα της μνήμης. 3. Να σχεδιαστεί μία ROM που να υλοποιεί έναν παράλληλο αθροιστή των δύο bits. Να έχει δηλαδή 4 εισόδους Α1, Α0, Β1, Β0 και να δίνει στις εξόδους της C i το άθροισμα των αριθμών Α και Β. 4. Να σχεδιαστεί μία μνήμη ROM που να μετατρέπει τον κώδικα BCD-XS3 (δεκαδικός κώδικας υπέρβασης κατά 3) στο δυαδικό σύστημα. Στον κώδικα BCD-XS3 τα ψηφία 0 μέχρι 9 κωδικοποιούνται στο δυαδικό ισοδύναμο των αριθμών 3 μέχρι Να βρεθεί η οργάνωση των ROM των τριών προηγούμενων ασκήσεων. 6. Να σχεδιαστεί μία στατική RAM με 8 θέσεις των 2 bits η κάθε θέση. Η μνήμη να έχει δικατευθυντήριο διάδρομο δεδομένων (και όχι ξεχωριστές εισόδους και εξόδους). 7. Να περιγραφούν οι εργασίες (καταστάσεις των ακροδεκτών) που πρέπει να εκτελεστούν σε μία στατική RAM για εγγραφή δεδομένων. 8. Τι διαφέρουν οι στατικές από τις δυναμικές μνήμες; 9. Τι είναι καταχωρητής; Πότε ένας καταχωρητής λέγεται διαφανής (transparent). 10. Τι είναι συσσωρευτής; Σχεδιάστε το κύκλωμα ενός συσσωρευτή. 11. Ποιες είναι οι πράξεις που μπορεί να εκτελεί μία αριθμητική και λογική μονάδα (ALU); 12. Τι είναι ένας διάδρομος δεδομένων και τι χρειάζεται; Πότε μπορεί ένα ολοκληρωμένο να συνδεθεί σε διάδρομο δεδομένων; 13. Τι είναι ο διάδρομος διευθύνσεων; 14. Γιατί στο με 8051 δεν υπάρχει η εντολή MOV R1,R2; 15. Τι χρειάζεται ο SP (Stack Pointer = Δείκτης Στοίβας); 16. Τι χρειάζεται ο PC (Program Counter = Απαριθμητής προγράμματος); 17. Τι χρειάζεται ο DPTR (Data Pointer = Δείκτης δεδομένων); 18. Τι χρειάζονται οι καταχωρητές ομάδας R0 R7; 19. Στις εντολές της γλώσσας assembly ADD A,12 και ADD A,#12 το δεύτερο byte είναι το 12 στο δυαδικό σύστημα. Όταν η CPU διαβάζει τον κώδικα, πώς ξεχωρίζει αν το 12 είναι δεδομένο ή η διεύθυνσή του; 20. Όταν η CPU διαβάζει κώδικα από τη μνήμη, πώς καταλαβαίνει από πόσα bytes αποτελείται η κάθε εντολή; 21. Τι είναι μία θύρα εισόδου; 22. Σχεδιάστε το απλούστερο δυνατό κύκλωμα που να συνδέει στο διάδρομο δεδομένων του 8051 μία 8μπιτη θύρα εισόδου και μία εξόδου (χρησιμοποιήστε δύο 74HC573). 23. Τι διαφέρει ο χρονισμός διαδρόμου τύπου Intel από αυτόν της Motorola; 24. Σε ένα διάδρομο με χρονισμό Intel περιγράψτε τις εργασίες για ανάγνωση δεδομένων. 25. Σε ένα διάδρομο με χρονισμό Motorola περιγράψτε τις εργασίες για εγγραφή δεδομένων. 26. Στο επόμενο κύκλωμα διασύνδεσης ολοκληρωμένων μνήμης να βρεθεί η κατάσταση όλων των ακροδεκτών όταν η CPU εγγράφει τον αριθμό 194.

2 27. Να συνδεθούν 4 στατικές RAM 6116 για να σχηματιστεί μνήμη μεγέθους 8 ΚBytes. 28. Να σχεδιαστεί ένα σύστημα μνήμης με δύο RAM των 8 KBytes, δύο ROM των 4 KBytes και δύο 74HC573, ένα ως θύρα εισόδου και ένα ως εξόδου. Να βρεθούν οι βασικές διευθύνσεις και οι εικόνες τους για κάθε περιφερειακό. 29. Να σχεδιαστεί ένα σύστημα μνήμης με μία RAM 32 KBytes, μία ROM 16 KBytes και 4 περιφερειακά που το καθένα απαιτεί 4 K θέσεις. 30. Να σχεδιαστεί ένα σύστημα μνήμης με δύο RAM των 8 KBytes, δύο ROM των 4 KBytes και δύο 74HC573, ένα ως θύρα εισόδου και ένα ως εξόδου. Να βρεθούν οι βασικές διευθύνσεις και οι εικόνες τους για κάθε περιφερειακό. Να χρησιμοποιηθεί η GAL16V Πότε ο 8051 ανακαλεί κώδικα από την εξωτερική ROM; 32. Τι διαφέρει η αρχιτεκτονική Harvard από τη Von Neumann; Πώς γίνεται να ανακαλεί και να εκτελεί κώδικα ο 8051 από τη μνήμη RAM; Μέρος Β. Λογισμικό. 33. Ποια είδη μνήμης δεδομένων περιέχει ο 8051 και πώς γίνεται η προσπέλαση του κάθε είδους; 34. Ποιος είναι ο ρόλος των ακροδεκτών!psen,!rd και!wr; 35. Τι διαφέρουν οι εντολές MOV, MOVC και MOVX; 36. Τι είναι οι sfr; Τι είναι ο PSW; 37. Περιγράψτε τη λειτουργία των εντολών MOV A,12, MOV A,#12, MOV MOVC MOVX MOVX XCH 38. Γράψτε ένα πρόγραμμα που να μεταθέτει κυκλικά και αριστερόστροφα τα περιεχόμενα των θέσεων της απευθείας μνήμης 30h, 31h και 32h (30h 31h, 31h 32h, 32h 30h). 39. Γράψτε ένα πρόγραμμα που να μεταθέτει τα περιεχόμενα των θέσεων μνήμης d:30h, d:31h και d:32h κατά μία θέση προς τα κάτω, στις θέσεις δηλαδή d:2fh, d:30h και d:31h αντίστοιχα. 40. Περιγράψτε τη λειτουργία των εντολών MUL και DIV. 41. Πότε γίνεται 1 η σημαία του κρατούμενου και πότε η σημαία της υπερχείλισης;

3 42. Γράψτε ένα πρόγραμμα που να προσθέτει στον αριθμό των 24 bits, που περιέχεται στη μνήμη στις θέσεις d:30h (high byte), d:31h (medium byte) και d:32h (low byte), τη σταθερά Γράψτε ένα πρόγραμμα που να προσθέτει τις εξής θέσεις της απευθείας RAM. 30h 31h 32h 33h 34h + 35h 36h 37h 38h 39h 44. Δίδονται δύο πίνακες τεσσάρων θέσεων του δύο bytes. Ο πρώτος βρίσκεται στις θέσεις d:30h... d:37h και ο δεύτερος στις θέσεις i:90h... i:97h. Να γραφεί πρόγραμμα που να δημιουργεί έναν τρίτο πίνακα στις θέσεις x:1000h μέχρι x:1007h, ο οποίος να περιέχει σε κάθε του θέση τη διαφορά των αντίστοιχων θέσεων του πρώτου και του δεύτερου πίνακα (x = d i). 45. Γράψτε ένα πρόγραμμα που να προσθέτει στον αριθμό των 24 bits που περιέχεται στις θέσεις x:1000h, x:1001h και x:1002h τον αριθμό των 24 bits που περιέχεται στις θέσεις x:2000h, x:2001h και x:2002h. Να γίνει, δηλαδή, η εξής πρόσθεση. x:1000h x:1001h x:1002h + x:2000h x:2001h x:2002h x:1000h x:1001h x:1002h 46. Γράψτε ένα πρόγραμμα που να προσθέτει στον αριθμό των 24 bits που περιέχεται στις θέσεις i:80h, i:81h και i:82h τον αριθμό των 24 bits που περιέχεται στις θέσεις i:90h, i:91h και i:92h. Να γίνει, δηλαδή, η εξής πρόσθεση. i:80h i:81h i:82h + i:90h i:91h i:92h i:80h i:81h i:82h 47. Τι κάνει η εντολή JZ 100; 48. Τι κάνει η εντολή SJMP 200; 49. Τι κάνει η εντολή 50. Τι κάνει η εντολή JBC 18,19; 51. Δίδονται δύο ταξινομημένοι πίνακες με 16 bytes ο καθένας. Ο πρώτος βρίσκεται στις θέσεις i:80h... i:8fh και ο δεύτερος στις θέσεις i:90h... i:9fh. Να δημιουργηθεί ένας τρίτος ταξινομημένος πίνακας στις θέσεις i:a0h... i:bfh που να περιέχει τα στοιχεία και των δύο πινάκων. Δίδεται το λογικό διάγραμμα της λύσης.

4 52. Δίνονται δύο πίνακες με 32 απροσήμαστους αριθμούς των 16 bits (unsigned int) ο καθένας. Ο πρώτος βρίσκεται στις θέσεις d:30h και μετά και ο δεύτερος στις θέσεις από i:80h και μετά. Να δημιουργηθεί ένας τρίτος πίνακας στην έμμεση RAM που να περιέχει το άθροισμα των αντίστοιχων θέσεων των δύο πρώτων πινάκων. 53. Να εξηγηθεί η σημασία των σημαιών C, AC, OV, F0, F1, RS1, RS0 και Ρ. 54. Γράψτε ένα πρόγραμμα που να ανταλλάσσει τη θέση των bits της θέσης μνήμης 30h (b7 b0, b6 b1,b5 b2 και b4 b3). Αν π.χ. το περιεχόμενο της 30h είναι να γίνει Δίδονται δύο προσημασμένοι 8μπιτοι αριθμοί στις θέσεις 30h και 31h. Να γραφεί πρόγραμμα που να υπολογίζει στη σημαία F0 το πρόσημο του γινομένου τους. 56. Γράψτε ένα πρόγραμμα που να μετράει το πλήθος των «1» του byte που περιέχεται στη θέση d:30h. Το αποτέλεσμα να φυλάγεται στον Α. 57. Στη θύρα Ρ1 εφαρμόζονται δύο αριθμοί των 4 bits, ο πρώτος στα bits Ρ1.3 μέχρι Ρ1.0 και ο δεύτερος στα bits Ρ1.7 μέχρι Ρ1.4. Να γραφεί πρόγραμμα που να εμφανίζει στη θύρα Ρ2 το γινόμενο των δύο αριθμών. 58. Τι είναι στοίβα και πώς υλοποιείται στον 8051; Πότε μπορούμε να αλλάζουμε το περιεχόμενο του δείκτη της στοίβας; 59. Τι διαφέρει η εντολή PUSH R0 από την PUSH AR0; 60. Το επόμενο πρόγραμμα παρουσιάζει το σφάλμα, να σώζει στη στοίβα μέσα από υπορουτίνα και να μην ανακαλεί. Ως αποτέλεσμα, όταν θα συναντηθεί η εντολή RET, να έχει χαλάσει η διεύθυνση επιστροφής. Δε θα επιστρέψει, λοιπόν, από την υπορουτίνα στο κυρίως πρόγραμμα, αλλά θα βρεθεί σε άλλη διεύθυνση της μνήμης προγράμματος. Σε ποια; JMP MAIN org 3454h MAIN: ACALL SUBR1 HALT: JMP HALT

5 SUBR1: MOV R0,#12h PUSH 0 ; Push χωρίς Pop στην υπορουτίνα NOP RET end 61. Από μία υπορουτίνα δε θέλουμε να επιστρέψουμε στο πρόγραμμα που την κάλεσε, αλλά στη διεύθυνση c:1234h. Πώς θα γίνει αυτό; 62. Υπάρχει έτοιμη μία υπορουτίνα DIV16U που διαιρεί τον απροσήμαστο 16μπιτο αριθμό των θέσεων 30h_31h με τον απροσήμαστο 16μπιτο αριθμό των θέσεων 32h_33h. Το πηλίκο φυλάγεται στις θέσεις 34h_35h και το υπόλοιπο στις θέσεις 36h_37h. Χρησιμοποιώντας την υπορουτίνα αυτή γράψτε ένα πρόγραμμα που να διαιρεί δια τον απροσήμαστο 16μπιτο αριθμό που περιέχεται στους καταχωρητές R6_R7 και να φυλάει το αποτέλεσμα στους καταχωρητές R4_R Γράψτε μία υπορουτίνα ADD_A_16 που να προσθέτει το περιεχόμενο του Α στις δύο θέσεις μνήμης που δείχνει ο R0. Στη συνέχεια γράψτε ένα πρόγραμμα που να καλεί την ADD_A_16 και να υπολογίζει στον Α, τον μέσο όρο των 32 αριθμών που περιέχονται στις θέσεις μνήμης από d:40h και μετά. 64. Δίνονται 5 ρουτίνες στις διευθύνσεις c:0200h, c:0240h, c:02e0h, c:0340h και c:0480h. Να γραφεί πρόγραμμα που να εκτελεί την κατάλληλη ρουτίνα ανάλογα με το περιεχόμενο του Α: αν Α=0 να εκτελείται η πρώτη ρουτίνα, αν Α=1, η δεύτερη κοκ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΙΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης 1 ου μαθήματος Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Ποια η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Κεφάλαιο 3 Οργάνωση και Λειτουργία Επεξεργαστών Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να περιγράψει την εσωτερική οργάνωση των υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εκπαιδευτικό Σύστηµα BGC-8088 ρ. Σπύρος Α. Καζαρλής Επίκουρος Καθηγητής Σέρρες, Σεπτέµβριος 2004 1 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Αριθμός bit δίαυλου δεδομένων (Data Bus) Αριθμός bit δίαυλου διευθύνσεων (Address Bus) Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (Clock Frequency) Τύποι εντολών Αριθμητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεµατική Ενότητα ΠΛΗ 21: Ψηφιακά Συστήµατα Ακαδηµαϊκό Έτος 2009 2010 Γραπτή Εργασία #3 Παράδοση: 28 Μαρτίου 2010 Άσκηση 1 (15 µονάδες) Ένας επεξεργαστής υποστηρίζει τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι Μικροεπεξεργαστής 8085, Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι Μικροεπεξεργαστής 8085, Εργαστηριακές Ασκήσεις ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι Μικροεπεξεργαστής 8085, Εργαστηριακές Ασκήσεις Δρ. Τοπάλης Ευάγγελος (Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Υπολογιστών) Δρ.Κεραμίδας Γεώργιος (Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

(Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να

(Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να Κεεφάάλλααι ιοο:: 3Β ο Τίττλλοοςς Κεεφααλλααί ίοουυ: : Αρχιτεκτονική Ηλ/κου Τµήµατος των Υπολ. Συστηµάτων (Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να αναφέρετε τις τιµές των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Συμπληρωματικές Σημειώσεις Από τις διαλέξεις του κ. Σπύρου Καζαρλή ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΖΑΡΛΗΣ Καθηγητής Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΣΕΡΡΕΣ 202 Εισαγωγή στον Η/Υ BGC-8088 και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ για το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ για το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ για το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δρ. Σπύρος Α. Καζαρλής Καθηγητής Με την πολύτιμη συμβολή των συνεργατών Ιωάννη Μαδεμλή, και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Προγραμματισμού Πραγματικού Χρόνου

Αρχές Προγραμματισμού Πραγματικού Χρόνου ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αρχές Προγραμματισμού Πραγματικού Χρόνου Εφαρμογές σε μικρά ενσωματωμένα συστήματα (Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann εισόδου μεταφορά δεδομένων από έξω προς τον Η/Υ εξόδου μεταφορά δεδομένων από τον Η/Υ προς τα έξω ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Κύκλος Μηχανής κεντρικός έλεγχος/πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Projects στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Version 2 Ισχύει από Φεβρουάριο 2009

Projects στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Version 2 Ισχύει από Φεβρουάριο 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 4 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Projects στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Version 2 Ισχύει από Φεβρουάριο

Διαβάστε περισσότερα

2. Τεχνολογία επεξεργαστών

2. Τεχνολογία επεξεργαστών Κεφάλαιο 2: Τεχνολογία επεξεργαστών 21 2. Τεχνολογία επεξεργαστών 2.1 Επιλογές στη σχεδίαση επεξεργαστών Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (Central Processing Unit CPU) ή επεξεργαστής αποτελεί την καρδιά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή Θα δούµε την οργάνωση ενός υπολογιστή Στον επόµενο µάθηµα θα δούµε πως συνδέονται πολλοί Η/Υ για να σχηµατίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Tα ψηφιακά συστήματα είναι κατασκευασμένα από κυκλώματα

Tα ψηφιακά συστήματα είναι κατασκευασμένα από κυκλώματα 2 κεφάλαιο Aριθμητικά συστήματα και κώδικες Tα ψηφιακά συστήματα είναι κατασκευασμένα από κυκλώματα τα οποία επεξεργάζονται δυαδικά ψηφία 0 και 1, όμως στην πράξη πολύ λίγα πραγματικά προβλήματα βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι)

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) (η κεντρική μονάδα επεξεργασίας) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ (Emulator) 6502

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ (Emulator) 6502 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ (Emulator) 6502 Η εφαρµογή EMUL6502.COM είναι γραµµένη σε γλώσσα Turbo Pascal και επιτρέπει την προσοµοίωση του µ/ε 6502 σε PC κάτω από το DOS. Με την εκτέλεση της εφαρµογής εµφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράμματος 2.4 Αριθμητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία με άλλες συσκευές 2.6 Άλλες αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΙΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών

Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture-ISA) 1 Ένας υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών Ενότητα 6 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 6-1 Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Βασικές λειτουργίες ενός υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική-ΙΙ Μέρος 2 ο

Αρχιτεκτονική-ΙΙ Μέρος 2 ο Αρχιτεκτονική-ΙΙ Μέρος 2 ο Μικροεπεξεργαστής 8086 (Υλικό) Ι. Ν. ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΙΙ 2 8086 Επεξεργαστής των 16 bits/2 bytes (Ρ1) Εμφάνιση το 1978. Χαρακτηριστικά 8086 DIP-40 pins Τροφοδοσία 5V. Ρολόϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.Μ 227

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.Μ 227 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.Μ 227 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ) ΜΗΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 11: Ένας απλός Υπολογιστής: Datapath & Εντολές Πράξεων

Εργαστήριο 11: Ένας απλός Υπολογιστής: Datapath & Εντολές Πράξεων 1 of 10 ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση Φθινόπωρο 2007 Τμ. Επ. Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Εργαστήριο 11: Ένας απλός Υπολογιστής: Datapath & Εντολές Πράξεων 17-20 Δεκεμβρίου 2007 Στο τελευταίο αυτό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture)

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture) Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture) Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών Βασικές Πηγές: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: μια Δομημένη Προσέγγιση, Α. Tanenbaum, Vrije

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 07 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα