ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπορουτίνες Μαθηµατικών Πράξεων 1.1. Προσηµασµένοι και απροσήµαστοι αριθµοί 1.2. Μετατροπές προσηµασµένων και απροσήµαστων αριθµών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπορουτίνες Μαθηµατικών Πράξεων 1.1. Προσηµασµένοι και απροσήµαστοι αριθµοί 1.2. Μετατροπές προσηµασµένων και απροσήµαστων αριθµών"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπορουτίνες Μαθηµατικών Πράξεων 1.1. Προσηµασµένοι και απροσήµαστοι αριθµοί 1.2. Μετατροπές προσηµασµένων και απροσήµαστων αριθµών Cr0 Μετατροπή αριθµού 8 Bits από µορφή προσηµασµένου µε συµπλήρωµα ως προς 2 (2's Complement) στην µορφή Απόλυτη Τιµή / Πρόσηµο Cr1 Μετατροπή αριθµού 8 Bits από µορφή προσηµασµένου µε συµπλήρωµα ως προς 2 (2's Complement) στην µορφή Απόλυτη Τιµή / Πρόσηµο Cr0r1 Μετατροπή αριθµού 16 Bits από µορφή προσηµασµένου µε συµπλήρωµα ως προς 2 (2's Complement) στην µορφή Απόλυτη Τιµή / Πρόσηµο Mr0version1 Μετατροπή αριθµού 8 Bits από την µορφή απροσήµαστου (απόλυτη τιµή) στην µορφή προσηµασµένου µε συµπλήρωµα ως προς 2 Mr0 Μετατροπή αριθµού 8 Bits από την µορφή απροσήµαστου (απόλυτη τιµή)στην µορφή προσηµασµένου µε συµπλήρωµα ως προς 2 Mr0r1 Μετατροπή αριθµού 16 Bits από την µορφή απροσήµαστου (απόλυτη τιµή) στην µορφή προσηµασµένου µε συµπλήρωµα ως προς 2 CONV816 Μετατροπή προσηµασµένων αριθµών των 8 bits σε προσηµασµένους αριθµούς των 16 bits στην µορφή συµπληρώµατος ως προς Αριθµητικές πράξεις ADD16 Πρόσθεση δύο προσηµασµένων αριθµών των 16 bits στην µορφή συµπληρώµατος ως προς 2. SUB16 Αφαίρεση δύο προσηµασµένων αριθµών των 16 bits στην µορφή συµπληρώµατος ως προς 2. UMUL8 Πολλαπλασιασµός δύο απροσήµαστων αριθµών των 8 bits και παραγωγή γινοµένου των 16 bits στη µορφή απροσήµαστου αριθµού. MUL8 Πολλαπλασιασµός δύο προσηµασµένων αριθµών των 8 bits και παραγωγή γινοµένου των 16 bits στη µορφή συµπληρώµατος ως προς 2. UDIV8 ιαίρεση δύο απροσήµαστων αριθµών των 8 bits και παραγωγή πηλίκου των 8 bits και υπολοίπου των 8 bits στη µορφή απροσήµαστων αριθµών. DIV8 ιαίρεση δύο προσηµασµένων αριθµών των 8 bits και παραγωγή πηλίκου των 8 bits και υπολοίπου των 8 bits στη µορφή συµπληρώµατος ως προς Άλλες Υπορουτίνες DELAY Εισαγωγή χρονικής καθυστέρησης RAMP Παραγωγή περιοδικής πριονωτής κυµατοµορφής µε την µέθοδο διαίρεσης Modulo N, µε ρυθµιζόµενο αριθµό δειγµάτων σε κάθε κύκλο της κυµατοµορφής και ελεγχόµενη από διακόπτη δύο θέσεων. ROTATELIGHTS Παραγωγή φωτιστικού εφφέ που δίνει την εντύπωση ότι ένα συγκεκριµένο πρότυπο «αναµµένο φως-σβηστό φως» µετακινείται, περιστρέφεται και ανακυκλώνεται σε µια σειρά από 8 LEDs µε λειτουργία ελεγχόµενη από διακόπτη δύο θέσεων. Γενικές Παρατηρήσεις Ωρισµένες υπορουτίνες καλούνται από άλλες και για τον λόγο αυτό σε πολλά από τα παραδείγµατα που ακολουθούν, οι υπορουτίνες τελειώνουν µε την εντολή (urn). Σε δύο περιπτώσεις υπάρχουν υπορουτίνες οι οποίες µοιάζουν ίδιες αλλά δεν είναι (Cr0 - Cr1 και Mr0version1 - Mr0). Ο λόγος που περιγράφονται αυτές οι σχεδόν ίδιες υπορουτίνες είναι ότι καλούνται στη συνέχεια από άλλες υπορουτίνες και οι µικροδιαφορές τους τότε µόνον έχουν σηµασία. 1

2 1. Υπορουτίνες Μαθηµατικών Πράξεων Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται ορισµένες µαθηµατικές υπορουτίνες οι οποίες περιλαµβάνουν αριθµητικές πράξεις µε απροσήµαστους και προσηµασµένους αριθµούς των 8, 16 και 32 bits, και διάφορες σχετικές µετατροπές Προσηµασµένοι και απροσήµαστοι αριθµοί Οι απροσήµαστοι αριθµοί παίρνουν θετικές ακέραιες τιµές από 0 έως 2 Ν -1 όπου Ν το πλήθος των bits του αριθµού (πχ. ένας απροσήµαστος αριθµός 8 bits παίρνει ακέραιες τιµές από 0 έως 255). Για την αναπαράσταση αρνητικών αριθµών χρησιµοποιούνται προσηµασµένοι αριθµοί στην µορφή συµπληρώµατος ως προς 2. Το συµπλήρωµα ως προς 2 (2's Complement) ενός αριθµού Μ είναι ο αριθµός 2 Ν Μ, όπου Ν το πλήθος των bits του αριθµού. Πρακτικά υπολογίζεται ως εξής: Το πρώτο (ανώτερο) bit είναι 0 όταν ο αριθµός είναι θετικός. Τα υπόλοιπα bits δίνουν την απόλυτη τιµή του αριθµού ως έχουν. Το πρώτο (ανώτερο) bit είναι 1 όταν ο αριθµός είναι αρνητικός. Τα υπόλοιπα bits δίνουν την απόλυτη τιµή του αριθµού αφού όµως γίνουν οι εξής πράξεις: Αντιστροφή του κάθε bit Στον αριθµό που προκύπτει έτσι, προσθέτουµε το 1 Ένας προσηµασµένος αριθµός 8 bits αναπαριστά τις ακέραιες τιµές από -128 έως Για την µετατροπή ενός προσηµασµένου σε απροσήµαστο ακολουθείται η αντίστροφη διαδικασία Μετατροπές προσηµασµένων και απροσήµαστων αριθµών Cr0 ***************************************************************** Όλες οι παράµετροι βρίσκονται στην πρώτη οµάδα καταχωρητών r0 έως r7 (Register bank 0) Το Bit 21H χρησιµοποιείται για να αποθηκεύει το πρόσηµο (1 για τους αρνητικούς, 0 για τους θετικούς) ================================================================= subroutine Cr0 Μετατροπή αριθµού 8 Bits από µορφή προσηµασµένου µε συµπλήρωµα ως προς 2 (2's Complement) στην µορφή Απόλυτη Τιµή / Πρόσηµο Είσοδος (input): r0 = προσηµασµένο byte Έξοδος (output): r0 = Απόλυτη Τιµή Bit 21H = Πρόσηµο (Το bit 21H γίνεται set αν στον r0 ο αριθµός είναι αρνητικός) ================================================================= 2

3 Cr0: mov a, r0 jb acc.7, Cr0a Ελέγχεται το bit 7. Αν είναι 1 ο αριθµός είναι αρνητικός clr 21H To bit προσήµου γίνεται clear αν ο αριθµός είναι θετικός Επιστροφή (τέλος της υπορουτίνας) Cr0a: cpl a Ο αριθµός είναι αρνητικός - inc a εύρεση της απόλυτης τιµής * mov r0, a αποθήκευση της απόλυτης τιµής setb 21H Το bit προσήµου γίνεται set ================================================================= (*): Αντί των εντολών clp a inc a µπορούν ισοδύναµα να χρησιµοποιηθούν οι dec a cpl a Επαληθεύστε τον παραπάνω ισχυρισµό µε ένα απλό παράδειγµα ================================================================= Cr1 ***************************************************************** Η υπορουτίνα αυτή είναι ακριβώς ίδια µε την Cr0 µε την εξής διαφορά: Αντί του r0 και του Bit 21H που χρησιµοποιεί η Cr0 εδώ χρησιµοποιούνται ο r1 και το Bit 22H αντίστοιχα. Ο µόνος λόγος που αναφέρεται η υπορουτίνα αυτή είναι επειδή καλείται από άλλες υπορουτίνες που περιγράφονται παρακάτω. Όλες οι παράµετροι βρίσκονται στην πρώτη οµάδα καταχωρητών r0 έως r7 (Register bank 0) Το Bit 22H χρησιµοποιείται για να αποθηκεύει το πρόσηµο (1 για τους αρνητικούς, 0 για τους θετικούς) ================================================================= subroutine Cr1 Μετατροπή αριθµού 8 Bits από µορφή προσηµασµένου µε συµπλήρωµα ως προς 2 (2's Complement) στην µορφή Απόλυτη Τιµή / Πρόσηµο Είσοδος (input): r1 = προσηµασµένο byte Έξοδος (output): r1 = Απόλυτη Τιµή Bit 22H = Πρόσηµο (Το bit 22H γίνεται set αν στον r1 ο αριθµός είναι αρνητικός) ================================================================= Cr1: mov a, r1 jb acc.7, Cr1a Ελέγχεται το bit 7. Αν είναι 1 ο αριθµός είναι αρνητικός clr 22H To bit προσήµου γίνεται clear αν ο αριθµός είναι θετικός Επιστροφή (τέλος της υπορουτίνας) 3

4 Cr1a: cpl a Ο αριθµός είναι αρνητικός - inc a εύρεση της απόλυτης τιµής mov r1, a αποθήκευση της απόλυτης τιµής setb 22H Το bit προσήµου γίνεται set ================================================================= Cr0r1 ***************************************************************** Όλες οι παράµετροι βρίσκονται στην πρώτη οµάδα καταχωρητών r0 έως r7 (Register bank 0) Το Bit 21H χρησιµοποιείται για να αποθηκεύει το πρόσηµο (1 για τους αρνητικούς, 0 για τους θετικούς) ================================================================= subroutine Cr0r1 Μετατροπή αριθµού 16 Bits από µορφή προσηµασµένου µε συµπλήρωµα ως προς 2 (2's Complement) στην µορφή Απόλυτη Τιµή / Πρόσηµο Είσοδος (input): r1, r0 = προσηµασµένη λέξη (word) Έξοδος (output): r1, r0 = Απόλυτη Τιµή Bit 21H = Πρόσηµο (Το bit 21H γίνεται set αν ο αριθµός είναι αρνητικός) ================================================================= Cr0r1: mov a, r1 Μεταφέρει το high byte στον accumulator jb acc.7, c0a Αν το bit 7 είναι 1 ο αριθµός είναι αρνητικός clr 21H Το bit του προσήµου γίνεται clear αν ο αριθµός είναι θετικός Τέλος c0a: setb 21H Ο αριθµός είναι αρνητικός. Το bit του προσήµου γίνεται set mov a, r0 Μετατροπή του low byte από µορφή cpl a προσηµασµένου µε συµπλήρωµα ως προς add a, #01Η 2 σε απόλυτη τιµή απροσήµαστου [*] mov r0, a Αποθήκευση του αποτελέσµατος στον r0 mov a, r1 Οµοίως για το high byte cpl a complement addc a, #00Η Η εντολή αυτή δίνεται για να συνυπολογισθεί το carry που προέκυψε από την προηγούµενη πρόσθεση κατά την µετατροπή του low byte mov r1, a Τέλος [*] ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εντολές cpl a add a, #01Η έχουν το ίδιο αποτέλεσµα µε τις 4

5 dec a cpl a Επαληθεύστε την παραπάνω παρατήρηση µε ένα απλό παράδειγµα Mr0version1 ***************************************************************** Η υπορουτίνα αυτή µετατρέπει απροσήµαστους αριθµούς των 8 bits σε προσηµασµένους στην µορφή συµπληρώµατος ως προς 2 Χρησιµοποιεί επίσης και ένα bit (Bit 21H) στο οποίο έχει εγγραφεί το πρόσηµο του αριθµού (1 για τους αρνητικούς, 0 για τους θετικούς) ================================================================= subroutine Mr0version1 Μετατροπή αριθµού 8 Bits από την µορφή απροσήµαστου (απόλυτη τιµή) στην µορφή προσηµασµένου µε συµπλήρωµα ως προς 2 Είσοδος (input): r0 = απόλυτη τιµή Bit 21H = Πρόσηµο (1 αν ο αριθµός είναι αρνητικός, 0 αν είναι θετικός) Έξοδος (output): r0 = Προσηµασµένος αριθµός στην µορφή συµπληρώµατος ως προς 2 ================================================================= Mr0version1: jb 21H, Mr0a Ελέγχει το πρόσηµο του αριθµού Ο αριθµός είναι θετικός και η υπορουτίνα τελειώνει χωρίς καµµία επέµβαση στον αριθµό Mr0a: mov a, r0 Ο αριθµός είναι αρνητικός cpl a Αντιστρέφει τα bits του αριθµού και inc a αυξάνει κατά ένα για να υπολογίσει το συµπλήρωµα ως προς 2 του αριθµού mov r0, a Αποθηκεύει τον αριθµό στην µορφή συµπληρώµατος ως προς 2 Τέλος Mr0 ***************************************************************** Η υπορουτίνα αυτή µετατρέπει απροσήµαστους αριθµούς των 8 bits σε προσηµασµένους στην µορφή συµπληρώµατος ως προς 2. Η υπορουτίνα είναι ίδια µε την υπορουτίνα Mr0version1 µε την εξής µόνον διαφορά: Χρησιµοποιούνται δύο bits για το πρόσηµο (τα bits 21H και 22H) στα οποία έχει εγγραφεί το πρόσηµο του αριθµού (1 για τους αρνητικούς, 0 για τους θετικούς) Ο αριθµός θεωρείται θετικός όταν τα bits 21H και 22H είναι και τα δύο ίσα µε 1 ή όταν τα bits 21H και 22H είναι και τα δύο ίσα µε 0. Αυτή η τακτική φαίνεται κατ αρχήν ότι εισάγει περιττή πολυπλοκότητα αλλά είναι χρήσιµη σε κάποιες άλλες υπορουτίνες που περιγράφονται στη συνέχεια και οι οποίες καλούν και χρησιµοποιούν την παρούσα υπορουτίνα. 5

6 ================================================================== subroutine Mr0 Μετατροπή αριθµού 8 Bits από την µορφή απροσήµαστου (απόλυτη τιµή) στην µορφή προσηµασµένου µε συµπλήρωµα ως προς 2 Είσοδος (input): r0 = απόλυτη τιµή Bits 21H και 22H = Πρόσηµο (Ο αριθµός θεωρείται θετικός όταν τα bits 21H και 22H είναι και τα δύο ίσα µε 1 ή όταν τα bits 21H και 22H είναι και τα δύο ίσα µε 0) Έξοδος (output): r0 = Προσηµασµένος αριθµός στην µορφή συµπληρώµατος ως προς 2 ================================================================== Mr0: jb 21H, Mr0b Ελέγχει το πρόσηµο του αριθµού jb 22H, Mr0a εξετάζοντας τα bits 21H και 22H Ο αριθµός είναι θετικός επειδή bit 21H= bit 22H = 1 και η υπορουτίνα τελειώνει χωρίς καµµία επέµβαση στον αριθµό Mr0b: jnb 22H, Mr0a Ο αριθµός είναι πάλι θετικός επειδή bit 21H= bit 22H = 0 και η υπορουτίνα τελειώνει Mr0a: mov a, r0 Ο αριθµός είναι αρνητικός cpl a Αντιστρέφει τα bits του αριθµού και inc a αυξάνει κατά ένα για να υπολογίσει το συµπλήρωµα ως προς 2 του αριθµού mov r0, a Αποθηκεύει τον αριθµό στην µορφή συµπληρώµατος ως προς 2 Τέλος Mr0r1 ***************************************************************** Η υπορουτίνα αυτή µετατρέπει απροσήµαστους αριθµούς των 16 bits σε προσηµασµένους στην µορφή συµπληρώµατος ως προς 2. Η υπορουτίνα έχει παρόµοια λογική µε την υπορουτίνα Mr0. Χρησιµοποιούνται και πάλι δύο bits για το πρόσηµο (τα bits 21H και 22H) στα οποία έχει εγγραφεί το πρόσηµο του αριθµού (1 για τους αρνητικούς, 0 για τους θετικούς) Ο αριθµός θεωρείται θετικός όταν τα bits 21H και 22H είναι και τα δύο ίσα µε 1 ή όταν τα bits 21H και 22H είναι και τα δύο ίσα µε 0. Όπως και µε την υπορουτίνα Mr0 αυτή η τακτική φαίνεται κατ αρχήν ότι εισάγει περιττή πολυπλοκότητα αλλά είναι χρήσιµη σε κάποιες άλλες υπορουτίνες που περιγράφονται στη συνέχεια και οι οποίες καλούν και χρησιµοποιούν την παρούσα υπορουτίνα. ================================================================== subroutine Mr0r1 Μετατροπή αριθµού 16 Bits από την µορφή απροσήµαστου (απόλυτη τιµή) 6

7 στην µορφή προσηµασµένου µε συµπλήρωµα ως προς 2 Είσοδος (input): r1, r0 = απόλυτη τιµή απροσήµαστου αριθµού 16 Bits Bits 21H και 22H = Πρόσηµο (Ο αριθµός θεωρείται θετικός όταν τα bits 21H και 22H είναι και τα δύο ίσα µε 1 ή όταν τα bits 21H και 22H είναι και τα δύο ίσα µε 0) Έξοδος (output): r1, r0 = Προσηµασµένος αριθµός 16 Bits στην µορφή συµπληρώµατος ως προς 2 ================================================================== Mr0r1: jb 21H, Mr0r1b Ελέγχει το πρόσηµο του αριθµού jb 22H, Mr0r1a εξετάζοντας τα bits 21H και 22H Ο αριθµός είναι θετικός επειδή bit 21H= bit 22H = 1 και η υπορουτίνα τελειώνει χωρίς καµµία επέµβαση στον αριθµό Mr0r1b: jnb 22H, Mr0r1a Ο αριθµός είναι πάλι θετικός επειδή bit 21H= bit 22H = 0 και η υπορουτίνα τελειώνει Mr0r1a: mov a, r0 Ο αριθµός είναι αρνητικός cpl a Αντιστρέφει τα bits του αριθµού και add a, #01Η αυξάνει κατά ένα για να υπολογίσει mov r0, a το συµπλήρωµα ως προς 2 του αριθµού Η αύξηση γίνεται µε την εντολή add έτσι ώστε να ενηµερωθεί το carry επειδή ακολουθεί παρακάτω η εντολή addc mov a, r1 Εισάγεται στον Α το ανώτερο byte του αριθµού και ακολουθεί η µετατροπή του cpl a στη µορφή συµπληρώµατος ως προς 2 addc a, #00Η mov r1, a Τέλος CONV816 ***************************************************************** Η υπορουτίνα αυτή µετατρέπει προσηµασµένους αριθµούς των 8 bits σε προσηµασµένους αριθµούς των 16 bits στην µορφή συµπληρώµατος ως προς 2. ==================================================================== subroutine CONV816 Μετατροπή προσηµασµένων αριθµών των 8 bits σε προσηµασµένους αριθµούς των 16 bits στην µορφή συµπληρώµατος ως προς 2. Είσοδος (input): r0 = προσηµασµένος αριθµός των 8 bits Έξοδος (output): r1, r0 = Προσηµασµένος αριθµός των 16 Bits στην µορφή συµπληρώµατος ως προς 2 ==================================================================== CONV816: mov A, r0 jnb acc.7, Thetikos 7

8 Arnitikos: mov r1, #FFH Ο αριθµός είναι αρνητικός. Όλα τα bits στο ανώτερο byte (r1) γίνονται 1 Thetikos: mov r1, #00Η Ο αριθµός είναι θετικός. Όλα τα bits στο ανώτερο byte (r1) γίνονται Αριθµητικές πράξεις ADD16 ***************************************************************** Η υπορουτίνα αυτή πραγµατοποιεί πρόσθεση δύο προσηµασµένων αριθµών των 16 bits. Στην αρχή της επιλέγεται µια συγκεκριµένη Οµάδα Καταχωρητών. ==================================================================== subroutine ADD16 Πρόσθεση δύο προσηµασµένων αριθµών των 16 bits στην µορφή συµπληρώµατος ως προς 2. Είσοδος (input): r1, r0 = πρώτος προσηµασµένος αριθµός των 16 bits r3, r2 = δεύτερος προσηµασµένος αριθµός των 16 bits Έξοδος (output): r1, r0 = Άθροισµα των δύο αριθµών των 16 Bits (προσηµασµένος αριθµός στην µορφή συµπληρώµατος ως προς 2) Το Carry γίνεται 1 (set) αν το αποτέλεσµα οδηγεί σε υπερχείλιση ==================================================================== ADD16: anl PSW, #0E7H Επιλογή της Οµάδας Καταχωρητών 0 (Register Bank 0) mov a, r0 Πρόσθεση των low bytes των δύο add a, r2 αριθµών mov r0, a Αποθήκευση του low byte του αποτελέσµατος mov a, r1 Πρόσθεση των high bytes των δύο addc a, r3 αριθµών µε το carry mov r1, a Αποθήκευση του high byte του αποτελέσµατος mov C, OV Ενηµέρωση του carry SUB16 ***************************************************************** Η υπορουτίνα αυτή πραγµατοποιεί αφαίρεση δύο προσηµασµένων αριθµών των 16 bits. Στην αρχή της επιλέγεται µια συγκεκριµένη Οµάδα Καταχωρητών. ==================================================================== subroutine SUB16 Αφαίρεση δύο προσηµασµένων αριθµών των 16 bits στην µορφή συµπληρώµατος ως προς 2. 8

9 Είσοδος (input): r1, r0 = πρώτος προσηµασµένος αριθµός των 16 bits r3, r2 = δεύτερος προσηµασµένος αριθµός των 16 bits Έξοδος (output): r1, r0 = ιαφορά των δύο αριθµών των 16 Bits [(r1,r0)-(r3,r2] (προσηµασµένος αριθµός στην µορφή συµπληρώµατος ως προς 2) Το Carry γίνεται 1 (set) αν το αποτέλεσµα οδηγεί σε υπερχείλιση ==================================================================== SUB16: anl PSW, #0E7H Επιλογή της Οµάδας Καταχωρητών 0 (Register Bank 0) mov a, r0 Εισαγωγή του low byte του 1 ου αριθµού στον acc clr C Το carry γίνεται 0 (clear) ώστε τα low bytes των δύο αριθµών να αφαιρεθούν χωρίς δανειζόµενο (borrow) subb a, r2 Αφαίρεση των low bytes mov r0, a Αποθήκευση του low byte της διαφοράς mov a, r1 subb a, r3 Αφαίρεση των high bytes µε δανειζόµενο (borrow) mov r1, a Αποθήκευση του high byte της διαφοράς mov C, OV Ενηµέρωση του carry UMUL8 ***************************************************************** Η υπορουτίνα αυτή πραγµατοποιεί πολλαπλασιασµό δύο απροσήµαστων αριθµών των 8 bits και παράγει απροσήµαστο γινόµενο των 16 bits. Στην αρχή αποθηκεύεται προσωρινά η τιµή του καταχωρητή Β στην κορυφή της στοίβας (εντολή push b) και στο τέλος η τιµή αυτή επαναφέρεται στον καταχωρητή Β (εντολή pop b) ================================================================== subroutine UMUL8 Πολλαπλασιασµός δύο απροσήµαστων αριθµών των 8 bits και παραγωγή γινοµένου των 16 bits στη µορφή απροσήµαστου αριθµού. Είσοδος: r0 = Πολλαπλασιαστέος (X) r1 = Πολλαπλασιαστής (Y) Έξοδος: r1, r0 = Γινόµενο 16 bits (P = X x Y) ================================================================== UMUL8: push b Προσωρινή αποθήκευση του Β mov a, r0 Είσοδος του Πολλαπλασιαστέου mov b, r1 Είσοδος του Πολλαπλασιαστή mul ab Πολλαπλασιασµός mov r1, b Αποθήκευση του high byte του γινοµένου mov r0, a Αποθήκευση του low byte του γινοµένου pop b Επαναφορά της αποθηκευµένης τιµής του Β 9

10 MUL8 ***************************************************************** Η υπορουτίνα αυτή πραγµατοποιεί πολλαπλασιασµό δύο προσηµασµένων αριθµών των 8 bits και παράγει προσηµασµένο γινόµενο των 16 bits. Στην αρχή της επιλέγεται µια συγκεκριµένη Οµάδα Καταχωρητών. ================================================================== subroutine MUL8 Πολλαπλασιασµός δύο προσηµασµένων αριθµών των 8 bits και παραγωγή γινοµένου των 16 bits στη µορφή συµπληρώµατος ως προς 2. Είσοδος: r0 = Πολλαπλασιαστέος (X) r1 = Πολλαπλασιαστής (Y) Έξοδος: r1, r0 = Γινόµενο 16 bits (P = X x Y) Καλούµενες υπορουτίνες: UMUL8, Cr0, Cr1, Mr0r1 ================================================================== MUL8: anl PSW, #0E7H Επιλογή της Οµάδας Καταχωρητών 0 Ακολουθεί η κλήση τεσσάρων υπορουτινών που έχουν ήδη περιγραφεί παραπάνω. είτε τις περιγραφές αυτές. acall Cr0 Κλήση υπορουτίνας Cr0 acall Cr1 Κλήση υπορουτίνας Cr1 acall UMUL8 Κλήση υπορουτίνας UMUL8 acall Mr0r1 Κλήση υπορουτίνας Mr0r1 UDIV8 ***************************************************************** Η υπορουτίνα αυτή πραγµατοποιεί διαίρεση δύο απροσήµαστων αριθµών των 8 bits και παράγει απροσήµαστο πηλίκο των 8 bits και απροσήµαστο υπόλοιπο των 8 bits. Στην αρχή αποθηκεύεται προσωρινά η τιµή του καταχωρητή Β στην κορυφή της στοίβας (εντολή push b) και στο τέλος η τιµή αυτή επαναφέρεται στον καταχωρητή Β (εντολή pop b) =============================================================== subroutine UDIV8 ιαίρεση δύο απροσήµαστων αριθµών των 8 bits και παραγωγή πηλίκου των 8 bits και υπολοίπου των 8 bits στη µορφή απροσήµαστων αριθµών. Είσοδος: r0 = ιαιρετέος (X) r1 = ιαιρέτης (Y) Έξοδος: r0 = Πηλίκο (Q = X / Y) r1 = Υπόλοιπο =============================================================== UDIV8: push b Προσωρινή αποθήκευση του Β mov a, r0 Είσοδος του ιαιρετέου 10

11 mov b, r1 Είσοδος του ιαιρέτη div ab ιαίρεση mov r0, a Αποθήκευση του Πηλίκου mov r1, b Αποθήκευση του Υπολοίπου pop b Επαναφορά της αποθηκευµένης τιµής του Β DIV8 ***************************************************************** Η υπορουτίνα αυτή πραγµατοποιεί διαίρεση δύο προσηµασµένων αριθµών των 8 bits και παράγει προσηµασµένο πηλίκο των 8 bits και προσηµασµένο υπόλοιπο των 8 bits. Στην αρχή της επιλέγεται µια συγκεκριµένη Οµάδα Καταχωρητών. ================================================================== subroutine DIV8 ιαίρεση δύο προσηµασµένων αριθµών των 8 bits και παραγωγή πηλίκου των 8 bits και υπολοίπου των 8 bits στη µορφή συµπληρώµατος ως προς 2. Είσοδος: r0 = ιαιρετέος (X) r1 = ιαιρέτης (Y) Έξοδος: r0 = Πηλίκο (Q = X / Y) r1 = Υπόλοιπο Καλούµενες υπορουτίνες: Cr0, Cr1, Mr0, UDIV8 =============================================================== DIV8: anl PSW, #0E7H Επιλογή της Οµάδας Καταχωρητών 0 Ακολουθεί η κλήση τεσσάρων υπορουτινών που έχουν ήδη περιγραφεί παραπάνω. είτε τις περιγραφές αυτές. acall Cr0 Κλήση υπορουτίνας Cr0 acall Cr1 Κλήση υπορουτίνας Cr1 acall UDIV8 Κλήση υπορουτίνας UDIV8 acall Mr0 Κλήση υπορουτίνας Mr0 11

12 2. Άλλες Υπορουτίνες Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται υπορουτίνες που εκτελούν διάφορες λειτουργίες αρκετά συνηθισµένες σε εφαρµογές µικρουπολογιστών. DELAY ***************************************************************** Η υπορουτίνα αυτή χρησιµοποιείται για να εισαγάγει µια χρονική καθυστέρηση η οποία ρυθµίζεται από δύο σταθερές που εισάγονται στους dph και dpl. Η καθυστέρηση παράγεται επειδή εκτελούνται δύο βρόχοι όσες φορές ορίζουν οι σταθερές αυτές. Η σταθερά που εισάγεται στον dpl αντιστοιχεί σε λεπτοµερή (µικροµετρική) ρύθµιση επειδή ορίζει πόσες φορές θα εκτελεσθεί ο εσωτερικός βρόχος (LOOP2). Η σταθερά που εισάγεται στον dph αντιστοιχεί σε χονδρική ρύθµιση λεπτοµερή επειδή ορίζει πόσες φορές θα εκτελεσθεί ο εξωτερικός βρόχος (LOOP1). Στην αρχή της υπορουτίνας οι υφιστάµενες τιµές των dph και dpl αποθηκεύονται προσωρινά στην στοίβα. Στο τέλος οι τιµές αυτές επαναφέρονται στους dph και dpl. Η παραγωγή µεταβλητής καθυστέρησης µπορεί να πραγµατοποιηθεί αν αντί των δύο σταθερών χρησιµοποιηθεί για την ρύθµιση της καθυστέρησης το περιεχόµενο δύο θέσεων µνήµης ή δύο καταχωρητών. Σαν άσκηση: Βρείτε την κατάλληλη τροποποίηση του παρακάτω παραδείγµατος ώστε η υπορουτίνα να παράγει µεταβλητή χρονική καθυστέρηση. ================================================================== subroutine DELAY Είσοδος: Οι σταθερές που εισάγονται στους dph και dpl (στο παράδειγµα που ακολουθεί είναι οι #5BΗ και #1CΗ αντίστοιχα) ================================================================== DELAY: push dpl Προσωρινή αποθήκευση των dph και dpl push dph στην στοίβα mov dpl, #1CΗ Είσοδος των παραµέτρων ρύθµισης στους mov dph, #5BΗ dph και dpl mov r1, dph LOOP1: mov r0, dpl Αρχή του εξωτερικού βρόχου LOOP2: nop Αρχή του εσωτερικού βρόχου djnz r0, LOOP2 Τέλος του εσωτερικού βρόχου djnz r1, LOOP1 Τέλος του εξωτερικού βρόχου pop dph Επαναφορά των τιµών των dph και dpl pop dpl από την στοίβα 12

13 RAMP ********************************************************************* Η υπορουτίνα αυτή παράγει µια περιοδική πριονωτή κυµατοµορφή µε την προυπόθεση ότι στο Port P1 έχει συνδεθεί ένα κύκλωµα µετατροπής από ψηφιακή πληροφορία των 8 bits σε αναλογικό σήµα (πχ ένας D/A converter των 8 bits). Επίσης η παραγωγή της κυµατοµορφής ελέγχεται από ένα διακόπτη δύο θέσεων ο οποίος έχει συνδεθεί στο Pin 0 του Port P3. Όταν ο διακόπτης συνδέει το pin αυτό στα +5Volts (τροφοδοσία) η κυµατοµορφή παράγεται κανονικά. Όταν ο διακόπτης αλλάξει θέση ώστε να συνδέει το pin στα 0 Volts (γείωση) η παραγωγή της κυµατοµορφής σταµατά. Η πριονωτή κυµατοµορφή παράγεται χρησιµοποιώντας το υπόλοιπο µιας ακέραιας διαίρεσης ενός αριθµού ο οποίος αυξάνεται κατά ένα σε κάθε επανάληψη (διαίρεση Modulo N). Το πλεονέκτηµα της τακτικής αυτής είναι ότι : ρυθµίζοντας τον διαιρέτη, δηλαδή την παράµετρο Ν, µπορούµε να καθορίσουµε το πόσα δείγµατα θα έχει σε κάθε κύκλο της η περιοδική πριονωτή : κυµατοµορφή. Η παράµετρος αυτή στο παρακάτω παράδειγµα εισάγεται στον καταχωρητή r3. Ο καταχωρητής r2 έχει τον ρόλο του διαιρετέου και αυξάνεται κατά ένα σε κάθε κύκλο έτσι ώστε να παραχθεί το επόµενο δείγµα της πριονωτής κυµατοµορφής. ====================================================================== subroutine RAMP Παραγωγή περιοδικής πριονωτής κυµατοµορφής µε την µέθοδο διαίρεσης Modulo N, µε ρυθµιζόµενο αριθµό δειγµάτων σε κάθε κύκλο της κυµατοµορφής και ελεγχόµενη από διακόπτη δύο θέσεων. Είσοδος: r3 = Η παράµετρος Ν (αριθµός δειγµάτων σε κάθε κύκλο της κυµατοµορφής) bit P3.0 = Η θέση του διακόπτη στο Pin 0 του Port P3 ====================================================================== RAMP: setb PSW.4 Επιλογή Οµάδας Καταχωρητών clr PSW.3 WAIT: mov r2, #000h Μηδενισµός του ιαιρετέου mov r3, #0AΑh Ορισµός της παραµέτρου Ν ( ιαιρέτης) Στο συγκεκριµένο παράδειγµα Ν= ΑΑ Hex mov C, P3.0 Έλεγχος της θέσης του διακόπτη Αν το pin P3.0 είναι 1 η υπορουτίνα προχωρά στην παραγωγή της κυµατοµορφής jnc WAIT διαφορετικά αναµένει (βρόχος WAIT) STEP: inc r2 Αύξηση κατά ένα του ιαιρετέου για τον mov A, r2 υπολογισµό του επόµενου δείγµατος mov B, r3 Μεταφορά του Ν στον καταχωρητή Β div AB ιαίρεση Modulo Ν mov P1, B Μεταφορά του υπολοίπου της διαίρεσης Modulo Ν στο Port P1 όπου θα µετατραπεί σε αναλογική τάση και θα είναι ένα δείγµα της κυµατοµορφής STOP: mov C, P3.0 Έλεγχος της θέσης του διακόπτη jnc WAIT Αν το pin P3.0 είναι 0 η υπορουτίνα σταµατά την παραγωγή της κυµατοµορφής και µπαίνει σε αναµονή (βρόχος WAIT) διαφορετικά προχωρά στην παραγωγή του jmp STEP επόµενου δείγµατος αναµένει (βρόχος STEP) 13

14 ROTATELIGHTS ********************************************************************* Η υπορουτίνα αυτή δηµιουργεί ένα φωτιστικό εφφέ που δίνει την εντύπωση ότι ένα συγκεκριµένο πρότυπο «αναµµένο φως-σβηστό φως» µετακινείται, περιστρέφεται και ανακυκλώνεται σε µια σειρά από 8 LEDs. Λειτουργεί µε την προυπόθεση ότι στα pins του Port P1 έχουν συνδεθεί 8 LEDs Επίσης η λειτουργία του εφφέ ελέγχεται από ένα διακόπτη δύο θέσεων ο οποίος έχει συνδεθεί στο Pin 0 του Port P3. Όταν ο διακόπτης συνδέει το pin αυτό στα +5Volts (τροφοδοσία) η κυµατοµορφή παράγεται κανονικά. Όταν ο διακόπτης αλλάξει θέση ώστε να συνδέει το pin στα 0 Volts (γείωση) η παραγωγή της κυµατοµορφής σταµατά. Το πρότυπο «αναµµένο φως-σβηστό φως» δηµιουργείται γράφοντας στον καταχωρητή r2 την κατάλληλη σταθερά έτσι ώστε τα bits της σταθεράς αυτής να αντιστοιχούν στα αναµµένα και σβηστά LEDs. Ανάλογα µε τον τρόπο σύνδεσης των LEDs στα pins του Port P1 η λογική αναµµένο-σβηστό να είναι αναστρέφουσα (µε έξοδο 1 στο pin το αντίστοιχο LED να είναι σβηστό) ή µη-αναστρέφουσα (µε έξοδο 1 στο pin το αντίστοιχο LED να είναι αναµµένο). Στο παράδειγµα που ακολουθεί θεωρούµε ότι έχουµε µη-αναστρέφουσα λογική και ότι το πρότυπο «αναµµένο φως [Α]-σβηστό φως [Σ]» είναι το εξής: [Σ][Α][Σ][Σ] [Σ][Α][Α][Α] Για τον λόγο αυτό η κατάλληλη σταθερά που θα µπει στον καταχωρητή r2 θα αποτελείται από τα εξής bits: δηλαδή θα είναι η 47Hex. ====================================================================== subroutine ROTATELIGHTS Παραγωγή φωτιστικού εφφέ που δίνει την εντύπωση ότι ένα συγκεκριµένο πρότυπο «αναµµένο φως-σβηστό φως» µετακινείται, περιστρέφεται και ανακυκλώνεται σε µια σειρά από 8 LEDs µε λειτουργία ελεγχόµενη από διακόπτη δύο θέσεων. Είσοδος: r2 = Η κατάλληλη σταθερά που δηµιουργεί το επιθυµητό πρότυπο «αναµµένο φως-σβηστό φως» bit P3.0 = Η θέση του διακόπτη στο Pin 0 του Port P3 ====================================================================== ROTATELIGHTS: setb PSW.4 clr PSW.3 mov r2, #047h Επιλογή Οµάδας Καταχωρητών Εισαγωγή της σταθεράς που ελέγχει το πρότυπο«αναµµένο φως-σβηστό φως» WAIT: mov C, P3.0 Έλεγχος της θέσης του διακόπτη. ( είτε jnc WAIT περισσότερες εξηγήσεις στην προηγούµενη υπορουτίνα) mov A, r2 LOOP: mov P1, A Έξοδος του προτύπου στο Port P1 mov r0, #0FFh Ρύθµιση των r0 και r1 οι οποίοι καθορίζουν mov r1, #0DDh την χρονική καθυστέρηση που θα εισάγει η υπορουτίνα DELAY που ακολουθεί. acall DELAY Κλήση της υπορουτίνας DELAY (δείτε την παραπάνω) για να παρεµβάλεται κάποιος αντιληπτός χρόνος µεταξύ των µετατοπίσεων rr Μετατόπιση του προτύπου δεξιά για τoν επόµενο κύκλο STOP: mov C, P3.0 Έλεγχος της θέσης του διακόπτη. ( είτε jnc WAIT περισσότερες εξηγήσεις στην προηγούµενη jmp LOOP υπορουτίνα) 14

Ερωτήσεις θεωρίας MY. Μέρος Α. Υλικό.

Ερωτήσεις θεωρίας MY. Μέρος Α. Υλικό. Ερωτήσεις θεωρίας MY Μέρος Α. Υλικό. 1. Η μνήμη ROM είναι συνδυαστικό ή ακολουθιακό κύκλωμα; 2. α) Να σχεδιαστεί μία μνήμη ROM που να δίνει στις εξόδους της το πλήθος των ημερών του μήνα, ο αριθμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΕΒ 2014 Καθηγητής: Νικολαΐδης Νικ. Ημ/νία εξέτασης: 10-2-2014

ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΕΒ 2014 Καθηγητής: Νικολαΐδης Νικ. Ημ/νία εξέτασης: 10-2-2014 ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΕΒ 2014 Καθηγητής: Νικολαΐδης Νικ. Ημ/νία εξέτασης: 10-2-2014 ΘΕΜΑ 1 α) Τι διαφέρει μία ROM από μία PAL; Οι ROM έχουν σταθερό αποκωδικοποιητή ο οποίος σχηματίζει όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομής και Λειτουργίας Μικροϋπολογιστών. Βοήθημα εκτέλεσης εργαστηριακής άσκησης 3: Εντολές λογικών πράξεων και εντολές κλήσης ρουτινών

Εργαστήριο Δομής και Λειτουργίας Μικροϋπολογιστών. Βοήθημα εκτέλεσης εργαστηριακής άσκησης 3: Εντολές λογικών πράξεων και εντολές κλήσης ρουτινών Εργαστήριο Δομής και Λειτουργίας Μικροϋπολογιστών Βοήθημα εκτέλεσης εργαστηριακής άσκησης 3: Εντολές λογικών πράξεων και εντολές κλήσης ρουτινών Άσκηση 1 (σύνοψη της εκφώνησης) [Εκτέλεση λογικών πράξεων]

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 4: Πολλαπλασιασμός (MUL,IMUL). Διαίρεση (DIV,IDIV). Εμφάνιση αλφαριθμητικού. Εμφάνιση χαρακτήρα.

Διαβάστε περισσότερα

74HC573 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 LE OE A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 Q0

74HC573 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 LE OE A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 Q0 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Καθηγητής: Νικολαΐδης Νικ. Ημ/νία εξέτασης: 28-6-2012 ΘΕΜΑ 1 (3,5 μονάδες) Σχεδιάστε το απλούστερο κύκλωμα για συνδεθεί μία ROM 16 ΚΒ σε έναν 8051: α) ως μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλασιασμός και Διαίρεση Ακεραίων

Πολλαπλασιασμός και Διαίρεση Ακεραίων ΗΥ 134 Εισαγωγή στην Οργάνωση και στον Σχεδιασμό Υπολογιστών Ι Διάλεξη 1 Πολλαπλασιασμός και Διαίρεση Ακεραίων Νίκος Μπέλλας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 1 Πολλαπλασιασμός Ακεραίων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικά Συστήματα

Αριθμητικά Συστήματα Αριθμητικά Συστήματα Οργάνωση Δεδομένων (1/2) Bits: Η μικρότερη αριθμητική μονάδα ενός υπολογιστικού συστήματος, η οποία δείχνει δύο καταστάσεις, 0 ή 1 (αληθές η ψευδές). Nibbles: Μονάδα 4 bit που παριστά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΓΓΕ Περιεχόμενα 2 Δυαδικό Σύστημα Προσημασμένοι δυαδικοί αριθμοί Αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

! Εάν ο αριθμός διαθέτει περισσότερα bits, χρησιμοποιούμε μεγαλύτερες δυνάμεις του 2. ! Προσοχή στη θέση του περισσότερο σημαντικού bit!

! Εάν ο αριθμός διαθέτει περισσότερα bits, χρησιμοποιούμε μεγαλύτερες δυνάμεις του 2. ! Προσοχή στη θέση του περισσότερο σημαντικού bit! Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 25-6 Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (αριθμητικές ) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Αριθμοί Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς

Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 25-6 Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (αριθμητικές πράξεις) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Πράξεις με δυαδικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 3 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Μονάδα ελέγχου Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Δομή Αριθμητικής Λογικής Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

1. Βάσεις αριθμητικών συστημάτων 2. Μετατροπές μεταξύ ξύβάσεων 3. Αρνητικοί δυαδικοί αριθμοί 4. Αριθμητικές πράξεις δυαδικών αριθμών

1. Βάσεις αριθμητικών συστημάτων 2. Μετατροπές μεταξύ ξύβάσεων 3. Αρνητικοί δυαδικοί αριθμοί 4. Αριθμητικές πράξεις δυαδικών αριθμών ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ MHXANIKOI Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΑ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ (ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ) Γ. Τσιατούχας Παράρτηµα A ιάρθρωση 1. Βάσεις αριθμητικών συστημάτων 2. Μετατροπές μεταξύ ξύβάσεων 3. Αρνητικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ελίνα Μακρή

Ελίνα Μακρή Ελίνα Μακρή elmak@unipi.gr Μετατροπή Αριθμητικών Συστημάτων Πράξεις στα Αριθμητικά Συστήματα Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων με Logism Άλγεβρα Boole Λογικές Πύλες (AND, OR, NOT, NAND, XOR) Flip Flops (D,

Διαβάστε περισσότερα

1 η Θεµατική Ενότητα : Δυαδικά Συστήµατα

1 η Θεµατική Ενότητα : Δυαδικά Συστήµατα 1 η Θεµατική Ενότητα : Δυαδικά Συστήµατα Δεκαδικοί Αριθµοί Βάση : 10 Ψηφία : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Αριθµοί: Συντελεστές Χ δυνάµεις του 10 7392.25 = 7x10 3 + 3x10 2 + 9x10 1 + 2x10 0 + 2x10-1 + 5x10-2

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αρίθμησης. Συστήματα Αρίθμησης 1. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version

Συστήματα Αρίθμησης. Συστήματα Αρίθμησης 1. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version Συστήματα Αρίθμησης Στην καθημερινή μας ζωή χρησιμοποιούμε το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης. Στο σύστημα αυτό χρησιμοποιούμε δέκα διαφορετικά σύμβολα τα :,, 2, 3, 4, 5, 6,7 8, 9. Για τον αριθμό 32 θα χρειαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα αρίθμησης. = α n-1 *b n-1 + a n-2 *b n-2 + +a 1 b 1 + a 0 όπου τα 0 a i b-1

Συστήματα αρίθμησης. = α n-1 *b n-1 + a n-2 *b n-2 + +a 1 b 1 + a 0 όπου τα 0 a i b-1 Συστήματα αρίθμησης Δεκαδικό σύστημα αρίθμησης 1402 = 1000 + 400 +2 =1*10 3 + 4*10 2 + 0*10 1 + 2*10 0 Γενικά σε ένα σύστημα αρίθμησης με βάση το b N, ένας ακέραιος αριθμός με n ψηφία παριστάνεται ως:

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. ΗΜΥ 210: Λογικός Σχεδιασµός, Εαρινό Εξάµηνο 2005. υαδική Αφαίρεση. υαδική Αφαίρεση (συν.) Ακόµη ένα παράδειγµα Αφαίρεσης.

Περίληψη. ΗΜΥ 210: Λογικός Σχεδιασµός, Εαρινό Εξάµηνο 2005. υαδική Αφαίρεση. υαδική Αφαίρεση (συν.) Ακόµη ένα παράδειγµα Αφαίρεσης. ΗΜΥ-210: Λογικός Σχεδιασµός Εαρινό Εξάµηνο 2005 Κεφάλαιο 5 -ii: Αριθµητικές Συναρτήσεις και Κυκλώµατα Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Αφαίρεση δυαδικών Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Τμήματος (hardware) των Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 3 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Τμήματος (hardware) των Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κεφάλαιο 3 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Τμήματος (hardware) των Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Τι εννοούμε με τον όρο υπολογιστικό σύστημα και τι με τον όρο μικροϋπολογιστικό σύστημα; Υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υπολογιστές και Δεδοµένα Κεφάλαιο 3ο Αναπαράσταση Αριθµών

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υπολογιστές και Δεδοµένα Κεφάλαιο 3ο Αναπαράσταση Αριθµών Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών Υπολογιστές και Δεδοµένα Κεφάλαιο 3ο Αναπαράσταση Αριθµών 1 Δεκαδικό και Δυαδικό Σύστηµα Δύο κυρίαρχα συστήµατα στο χώρο των υπολογιστών Δεκαδικό: Η βάση του συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1 Αριθµητικό Σύστηµα! Ορίζει τον τρόπο αναπαράστασης ενός αριθµού µε διακεκριµένα σύµβολα! Ένας αριθµός αναπαρίσταται διαφορετικά σε κάθε σύστηµα,

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρόσθεση Πολλαπλασιασμός 4. Πρόσθεση στο πρότυπο ΙΕΕΕ Πολλαπλασιασμός στο πρότυπο ΙΕΕΕ

3. Πρόσθεση Πολλαπλασιασμός 4. Πρόσθεση στο πρότυπο ΙΕΕΕ Πολλαπλασιασμός στο πρότυπο ΙΕΕΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ MHXANIKOI Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ - ΙΙ Γ. Τσιατούχας 3 ο Κεφάλαιο 1. Γενική δομή CPU ιάρθρωση 2. Αριθμητική και λογική μονάδα 3. Πρόσθεση Πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΗΜΜΥ, 5 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ http://www.cslab.ece.ntua.gr/courses/comparch t / / h 1 ΑΡΙΘΜΟΙ Decimal Eύκολο για τον άνθρωπο Ιδιαίτερα για την εκτέλεση αριθμητικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική Υπολογιστών (Κεφάλαιο 3)

Αριθμητική Υπολογιστών (Κεφάλαιο 3) ΗΥ 134 Εισαγωγή στην Οργάνωση και στον Σχεδιασμό Υπολογιστών Ι Διάλεξη 9 Αριθμητική Υπολογιστών (Κεφάλαιο 3) Νίκος Μπέλλας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 1 Αριθμητική για υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑ ΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΕΝΟΤΗΤΑ Μ1 ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Εκπαιδευτής: Γ. Π. ΠΑΤΣΗΣ, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ΤΕΙ Αθήνας ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1. Ποια είναι η βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεµατική Ενότητα ΠΛΗ 2: Ψηφιακά Συστήµατα Ακαδηµαϊκό Έτος 24 25 Ηµεροµηνία Εξέτασης 29.6.25 Χρόνος Εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεµατική Ενότητα ΠΛΗ 21: Ψηφιακά Συστήµατα Ακαδηµαϊκό Έτος 2009 2010 Γραπτή Εργασία #3 Παράδοση: 28 Μαρτίου 2010 Άσκηση 1 (15 µονάδες) Ένας επεξεργαστής υποστηρίζει τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ. Εισαγωγή

Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ. Εισαγωγή Εισαγωγή Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ Ξεκινάµε την εργαστηριακή µελέτη της Ψηφιακής Λογικής των Η/Υ εξετάζοντας αρχικά τη µορφή των δεδοµένων που αποθηκεύουν και επεξεργάζονται οι υπολογιστές και προχωρώντας

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από Assembly Γιώργος Μανής

Στοιχεία από Assembly Γιώργος Μανής Στοιχεία από Assembly 8086 Γιώργος Μανής Καταχωρητές καταχωρητές γενικής φύσης καταχωρητές δείκτες καταχωρητές αναφοράς καταχωρητές τµηµάτων ειδικοί καταχωρητές Καταχωρητές γενικής φύσης 16 bit ax, bx,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αριθμητικά συστήματα Υπάρχουν 10 τύποι ανθρώπων: Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράµµατος 2.4 Αριθµητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία µε άλλες συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υπολογιστές και Δεδομένα Κεφάλαιο 3ο Αναπαράσταση Αριθμών www.di.uoa.gr/~organosi 1 Δεκαδικό και Δυαδικό Δεκαδικό σύστημα 2 3 Δεκαδικό και Δυαδικό Δυαδικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακοί Υπολογιστές

Ψηφιακοί Υπολογιστές 1 η Θεµατική Ενότητα : υαδικά Συστήµατα Ψηφιακοί Υπολογιστές Παλαιότερα οι υπολογιστές χρησιµοποιούνταν για αριθµητικούς υπολογισµούς Ψηφίο (digit) Ψηφιακοί Υπολογιστές Σήµατα (signals) : διακριτά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες

Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες 1.1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 Ένα αριθμητικό σύστημα ορίζει ένα σύνολο τιμών που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση μίας ποσότητας. Ποσοτικοποιώντας τιμές και αντικείμενα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ 4 ο Εξάμηνο Μαδεμλής Ιωάννης ΥΠΟΡΟΥΤΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6 Οι υπορουτίνες αποτελούν αυτόνομα τμήματα κώδικα που διεκπεραιώνουν μία συγκεκριμένη εργασία και μπορούμε να τα καλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για τον 80x86

Σημειώσεις για τον 80x86 Σημειώσεις για τον 80x86 Τι είναι η διεύθυνση; 16bits 0000h 0001h 0002h 8bits 20h 32h 30h Η μνήμη ενός μικροϋπολογιστικού συστήματος χωρίζεται σε μικρά τμήματα του ενός byte FFFEh 30h 2 16 =65,536 bytes

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Η ιασύνδεση Υλικού και Λογισµικού, 4 η έκδοση. Κεφάλαιο 3. Αριθµητική για υπολογιστές

Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Η ιασύνδεση Υλικού και Λογισµικού, 4 η έκδοση. Κεφάλαιο 3. Αριθµητική για υπολογιστές Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Η ιασύνδεση Υλικού και Λογισµικού, 4 η έκδοση Κεφάλαιο 3 Αριθµητική για υπολογιστές Ασκήσεις Η αρίθµηση των ασκήσεων είναι από την 4 η έκδοση του «Οργάνωση και Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 5: Εντολές αλλαγής ροής. Διακλάδωση χωρίς συνθήκη. Διακλάδωση με συνθήκη. Δρ. Μηνάς Δασυγένης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι. Αναπαράσταση αριθμών στο δυαδικό σύστημα. Δρ.

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι. Αναπαράσταση αριθμών στο δυαδικό σύστημα. Δρ. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Πληροφορική Ι Αναπαράσταση αριθμών στο δυαδικό σύστημα Δρ. Γκόγκος Χρήστος Δεκαδικό σύστημα αρίθμησης Ελληνικό - Ρωμαϊκό Σύστημα αρίθμησης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑ ΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΚΟΠΕΣ (INTERRUPTS) ΟΙ ΙΑΚΟΠΕΣ ΕΙΝΑΙ «ΣΥΜΒΑΝΤΑ», ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Θεµατική Ενότητα : Αριθµητικά Κυκλώµατα. Επιµέλεια διαφανειών: Χρ. Καβουσιανός

1 η Θεµατική Ενότητα : Αριθµητικά Κυκλώµατα. Επιµέλεια διαφανειών: Χρ. Καβουσιανός η Θεµατική Ενότητα : Αριθµητικά Κυκλώµατα Επιµέλεια διαφανειών: Χρ. Καβουσιανός Άθροιση + + + + a +b 2c+s + Κρατούµενο προηγούµενης βαθµίδας κρατούµενο άθροισµα Μεταφέρεται στην επόµενη βαθµίδα σηµαντικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Αναπαράσταση Αριθμών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Αναπαράσταση Αριθμών Αναπαράσταση Αριθμών Δεκαδικό και Δυαδικό Δεκαδικό σύστημα Δεκαδικό και Δυαδικό Μετατροπή Για τη μετατροπή ενός αριθμού από το δυαδικό σύστημα στο δεκαδικό, πολλαπλασιάζουμε κάθε δυαδικό ψηφίο του αριθμού

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Η/Υ. Γλώσσα Assembly. Τμήμα Εφαρμσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Α. Χατζηγεωργίου-Η. Σακελλαρίου

Οργάνωση Η/Υ. Γλώσσα Assembly. Τμήμα Εφαρμσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Α. Χατζηγεωργίου-Η. Σακελλαρίου Οργάνωση Η/Υ Γλώσσα Assembly Τμήμα Εφαρμσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Α. Χατζηγεωργίου-Η. Σακελλαρίου Δομή του TRN KME Μνήμη Διάδρομος Δεδομένων Διάδρομος Διευθύνσεων Διάδρομος Ελέγχου Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Λογική Σχεδίαση Ι - Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013 Διάρκεια εξέτασης : 160 Ονοματεπώνυμο : Α. Μ. Έτος σπουδών:

Λογική Σχεδίαση Ι - Εξεταστική Φεβρουαρίου 2013 Διάρκεια εξέτασης : 160 Ονοματεπώνυμο : Α. Μ. Έτος σπουδών: Λογική Σχεδίαση Ι - Εξεταστική Φεβρουαρίου 23 Διάρκεια εξέτασης : 6 Ονοματεπώνυμο : Α. Μ. Έτος σπουδών: Θέμα (,5 μονάδες) Στις εισόδους του ακόλουθου κυκλώματος c b a εφαρμόζονται οι κάτωθι κυματομορφές.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγώντας μια οθόνη υγρών κρυστάλλων Liquid Crystal Display

Οδηγώντας μια οθόνη υγρών κρυστάλλων Liquid Crystal Display Οδηγώντας μια οθόνη υγρών κρυστάλλων Liquid Crystal Display Σχηματικό Διάγραμμα μιας Οθόνης Υγρών Κρυστάλλων To Lcd εσωτερικά έχει έναν controller που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία τον δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Τμήματα Υπολογιστή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Κάθε ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 8 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΨΕΥ ΟΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (PSEUDORANDOM GENERATOR) 8.0 ΓΕΝΙΚΑ

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 8 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΨΕΥ ΟΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (PSEUDORANDOM GENERATOR) 8.0 ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 8 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΨΕΥ ΟΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (PSEUDORANDOM GENERATOR) 8. ΓΕΝΙΚΑ Στο παράδειγµα αυτό θα εξοµοιώσουµε ένα Hardware µοντέλο µιας ψευδοτυχαίας γεννήτριας αριθµών χρησιµοποιώντας τις εντολές

Διαβάστε περισσότερα

Σ ή. : υαδικά. Ε ό. ή Ενότητα

Σ ή. : υαδικά. Ε ό. ή Ενότητα 1η Θεµατική Θ ή Ενότητα Ε ό : υαδικά δ ά Συστήµατα Σ ή Μονάδα Ελέγχου Ψηφιακοί Υπολογιστές Αριθµητική Μονάδα Κρυφή Μνήµη Μονάδα Μνήµης ιαχείριση Μονάδων Ι/Ο ίσκοι Οθόνες ικτυακές Μονάδες Πληκτρολόγιο,

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

«ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ «ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 8085 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8085 CPU ΟΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΤΟΥ 8085 Ο ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙ «ΣΗΜΑΙΕΣ» FLAGS Η ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Αναπαράσταση Αριθμών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Αναπαράσταση Αριθμών Αναπαράσταση Αριθμών Δεκαδικό και Δυαδικό Δεκαδικό σύστημα Δεκαδικό και Δυαδικό Μετατροπή Για τη μετατροπή ενός αριθμού από το δυαδικό σύστημα στο δεκαδικό, πολλαπλασιάζουμε κάθε δυαδικό ψηφίο του αριθμού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό Ενότητα 3 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων Ι. Ψαρομήλιγκος Χ. Κυτάγιας Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας

Κεφάλαιο 3 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 3 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Μονάδα ελέγχου Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Μονάδα Επεξεργασίας Δεδομένων Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Γ ε ν ι κ ό Λ ύ κ ε ι ο Ε λ ε υ θ ε ρ ο ύ π ο λ η ς. Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι

Γ ε ν ι κ ό Λ ύ κ ε ι ο Ε λ ε υ θ ε ρ ο ύ π ο λ η ς. Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι Αριθμητικοί τελεστές Οι αριθμητικοί τελεστές είναι: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση +,-,*,/ ύψωση σε δύναμη ^ πηλίκο ακέραιης διαίρεσης δύο ακεραίων αριθμών div υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 2 Αριθµητικά Συστήµατα και Αριθµητική Υπολογιστών Γιώργος Γιαγλής Περίληψη Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υπολογιστές και Δεδομένα Κεφάλαιο 4ο Πράξεις με μπιτ

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υπολογιστές και Δεδομένα Κεφάλαιο 4ο Πράξεις με μπιτ Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υπολογιστές και Δεδομένα Κεφάλαιο 4ο Πράξεις με μπιτ 1 Πράξεις με μπιτ 2 ΑριθμητικέςΠράξειςσεΑκέραιους Πρόσθεση, Αφαίρεση, Πολλαπλασιασμός, Διαίρεση Ο πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Η/Υ. Γιώργος Δημητρίου. Μάθημα 11 ο και 12 ο

Εισαγωγή στους Η/Υ. Γιώργος Δημητρίου. Μάθημα 11 ο και 12 ο Γιώργος Δημητρίου Μάθημα 11 ο και 12 ο Μονάδες ράξεων Αριθμητική/Λογική Μονάδα (ΑΛΜ - ALU): Βασικές αριθμητικές πράξεις ρόσθεση/αφαίρεση Λογικές πράξεις Μονάδες πολύπλοκων αριθμητικών πράξεων σταθερής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικά Συστήματα

Αριθμητικά Συστήματα Αριθμητικά Συστήματα Σε οποιοδήποτε αριθμητικό σύστημα, με βάση τον αριθμό Β, ένας ακέραιος αριθμός με πλήθος ψηφίων ν, εκφράζεται ως ακολούθως: α ν-1 α ν-2 α 1 α 0 = α ν-1 Β ν-1 + α ν-2 Β ν-2 + + α 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ 4 ο Εξάμηνο Μαδεμλής Ιωάννης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ Πράξη 1 1 0 1-0 1 1 0 1 1 1 0 1-0 1 1 0 1Δ 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1Δ 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομής και Λειτουργίας Μικροϋπολογιστών. Βοήθημα εκτέλεσης εργαστηριακής άσκησης 5: Εξωτερικές διακοπές του 8051

Εργαστήριο Δομής και Λειτουργίας Μικροϋπολογιστών. Βοήθημα εκτέλεσης εργαστηριακής άσκησης 5: Εξωτερικές διακοπές του 8051 Εργαστήριο Δομής και Λειτουργίας Μικροϋπολογιστών Βοήθημα εκτέλεσης εργαστηριακής άσκησης 5: Εξωτερικές διακοπές του 8051 Ο κώδικας για την παρούσα εργαστηριακή άσκηση σας δίδεται κατά το μεγαλύτερο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Μηχανικών Υπολογιστών. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Νεκτάριος Κοζύρης ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Μηχανικών Υπολογιστών. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Νεκτάριος Κοζύρης ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Μηχανικών Υπολογιστών ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Νεκτάριος Κοζύρης ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Ενότητα 2: Αποθήκευση Δεδομένων, 2ΔΩ Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Διδάσκων: Θεόδωρος Τσιλιγκιρίδης Μαθησιακοί Στόχοι Η Ενότητα 2 διαπραγματεύεται θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομής και Λειτουργίας Μικροϋπολογιστών. Βοήθημα για την εργαστηριακή άσκηση 8: Διακοπές του 8051 οφειλόμενες στους απαριθμητές του

Εργαστήριο Δομής και Λειτουργίας Μικροϋπολογιστών. Βοήθημα για την εργαστηριακή άσκηση 8: Διακοπές του 8051 οφειλόμενες στους απαριθμητές του Εργαστήριο Δομής και Λειτουργίας Μικροϋπολογιστών Βοήθημα για την εργαστηριακή άσκηση 8: Διακοπές του 8051 οφειλόμενες στους απαριθμητές του Βήμα προετοιμασίας: Προσθέστε την εντολή LJMP 0100H στη διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Central Processing Unit -CPU) ή απλούστερα επεξεργαστής αποτελεί το μέρος του υλικού που εκτελεί τις εντολές ενός προγράμματος υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μέρος Β (Οργάνωση Υπολογιστών)

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μέρος Β (Οργάνωση Υπολογιστών) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μέρος Β (Οργάνωση Υπολογιστών)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων

ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων ΗΜΥ-2: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Χειμερινό Εξάμηνο 28 Αριθμητικές Συναρτήσεις και Κυκλώματα Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πρόσθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Β205. Κεφ. 1-2, Παράρτημα Α Εργαστήρια Εργασίες Ενδιάμεση του 2014 Όχι διάλεξη την Τρίτη (Προετοιμασία)

Ενδιάμεση Β205. Κεφ. 1-2, Παράρτημα Α Εργαστήρια Εργασίες Ενδιάμεση του 2014 Όχι διάλεξη την Τρίτη (Προετοιμασία) Ενδιάμεση 19.10 Β205 Κεφ. 1-2, Παράρτημα Α Εργαστήρια Εργασίες Ενδιάμεση του 2014 Όχι διάλεξη την Τρίτη (Προετοιμασία) 1 Παράρτημα Β και Κεφάλαιο 3 Αριθμητική Υπολογιστών Review signed numbers, 2 s complement,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΗΜΜΥ, 5 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ http://www.cslab.ece.ntua.gr/courses/comparch 1 ΑΡΙΘΜΟΙ Decimal Eύκολο για τον άνθρωπο Ιδιαίτερα για την εκτέλεση αριθμητικών πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Εντολές γλώσσας μηχανής

Εντολές γλώσσας μηχανής Εντολές γλώσσας μηχανής Στον υπολογιστή MIPS η εντολή πρόσθεσε τα περιεχόμενα των καταχωρητών 17 και 20 και τοποθέτησε το αποτέλεσμα στον καταχωρητή 9 έχει την μορφή: 00000010001101000100100000100000 Πεδία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι. Μάθημα 4 ο Πράξεις με bits. Δρ.

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι. Μάθημα 4 ο Πράξεις με bits. Δρ. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Πληροφορική Ι Μάθημα 4 ο Πράξεις με bits Δρ. Γκόγκος Χρήστος Κατηγορίες πράξεων με bits Πράξεις με δυαδικά ψηφία Αριθμητικές πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Η/Υ. Ο Επεξεργαστής TRN. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Α. Χατζηγεωργίου-Η. Σακελλαρίου

Οργάνωση Η/Υ. Ο Επεξεργαστής TRN. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Α. Χατζηγεωργίου-Η. Σακελλαρίου Οργάνωση Η/Υ Ο Επεξεργαστής TRN Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Α. Χατζηγεωργίου-Η. Σακελλαρίου ΚMΕ Κυριότεροι Καταχωρητές της ΚΜΕ του υπολογιστή TRN IR (20 bits) X (20 bits) I

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ 4 ο Εξάμηνο Μαδεμλής Ιωάννης ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Οι λογικές πράξεις που υποστηρίζει η Assembly του 8088 είναι : Πράξη AND Πράξη OR Πράξη NOT Πράξη XOR Με τις λογικές πράξεις μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ (σελ. 30-34 στο ΜΥ1011Χ.pdf)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ (σελ. 30-34 στο ΜΥ1011Χ.pdf) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ (σελ. 30-34 στο ΜΥ1011Χ.pdf) Για να λύνετε εύκολα ασκήσεις στα συστήματα αρίθμησης θα πρέπει να απομνημονεύσετε τα πρώτα 17 βάρη του δυαδικού συστήματος από 2 0 μέχρι 2

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 04 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Τα µπιτ και η σηµασία τους. Σχήµα bit. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (1/2) 1.7 Αποθήκευση κλασµάτων 1.8 Συµπίεση δεδοµένων 1.9 Σφάλµατα επικοινωνίας

Τα µπιτ και η σηµασία τους. Σχήµα bit. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (1/2) 1.7 Αποθήκευση κλασµάτων 1.8 Συµπίεση δεδοµένων 1.9 Σφάλµατα επικοινωνίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (1/2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (2/2) 1.1 Τα bits και ο τρόπος που αποθηκεύονται 1.2 Κύρια µνήµη 1.3 Αποθηκευτικά µέσα 1.4 Αναπαράσταση πληροφοριών ως σχηµάτων bits

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 12. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 55. Ερώτηση 1 η : Ένα υπολογιστικό σύστηµα αποτελείται από:

Σελίδα 1 από 12. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 55. Ερώτηση 1 η : Ένα υπολογιστικό σύστηµα αποτελείται από: Σελίδα 1 από 12 Απαντήσεις στο φυλλάδιο 55 Ερώτηση 1 η : Ένα υπολογιστικό σύστηµα αποτελείται από: (α) Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας. (β) Κύρια Μνήµη. (γ) Μονάδες εισόδου. (δ) Μονάδες εξόδου. (ε) Βοηθητική

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 5-12/11/2014. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Τετάρτη 5-12/11/2014. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Τετάρτη 5-12/11/2014 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. Παράσταση και οργάνωση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Τρία: Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

Κεφάλαιο Τρία: Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Κεφάλαιο Τρία: 3.1 Τι είναι αναλογικό και τι ψηφιακό µέγεθος Αναλογικό ονοµάζεται το µέγεθος που µπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιµή σε µια συγκεκριµένη περιοχή τιµών π.χ. η ταχύτητα ενός αυτοκινήτου. Ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

a -j a 5 a 4 a 3 a 2 a 1 a 0, a -1 a -2 a -3

a -j a 5 a 4 a 3 a 2 a 1 a 0, a -1 a -2 a -3 ΑΣΚΗΣΗ 5 ΑΘΡΟΙΣΤΕΣ - ΑΦΑΙΡΕΤΕΣ 5.1. ΣΚΟΠΟΣ Η πραγματοποίηση της αριθμητικής πρόσθεσης και αφαίρεσης με λογικά κυκλώματα. 5.2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ: Κάθε σύστημα αρίθμησης χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

(Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να

(Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να Κεεφάάλλααι ιοο:: 3Β ο Τίττλλοοςς Κεεφααλλααί ίοουυ: : Αρχιτεκτονική Ηλ/κου Τµήµατος των Υπολ. Συστηµάτων (Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να αναφέρετε τις τιµές των

Διαβάστε περισσότερα

a = 10; a = k; int a,b,c; a = b = c = 10;

a = 10; a = k; int a,b,c; a = b = c = 10; C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 4 ο Τελεστές Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Ο τελεστής εκχώρησης = Ο τελεστής = χρησιµοποιείται για την απόδοση τιµής (ή αλλιώς ανάθεση τιµής) σε µία µεταβλητή Π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Χειµερινό Εξάµηνο 2016 ΔΙΑΛΕΞΗ 9: Σχεδιασµός Συνδυαστικών Κυκλωµάτων ΙΙ (Κεφάλαιο 5) ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Επίκουρος Καθηγητής, ΗΜΜΥ (ttheocharides@ucy.ac.cy) Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 07 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ. A. Μετατροπή αριθμών 1. Μετατροπή αριθμών από δεκαδικό σε δυαδικό σύστημα αρίθμησης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ. A. Μετατροπή αριθμών 1. Μετατροπή αριθμών από δεκαδικό σε δυαδικό σύστημα αρίθμησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Μάθημα: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εργασία: 1 A. Μετατροπή αριθμών 1. Μετατροπή αριθμών από δεκαδικό σε δυαδικό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 3 Λειτουργίες σε Bits, Αριθμητικά Συστήματα Χρήστος Γκουμόπουλος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Φύση υπολογιστών Η

Διαβάστε περισσότερα

; Οι HL δείχνουν την επόµενη θέση µνήµης MVI A, 38H CMP H JNZ DO_FLMEM ; POP B. ; Ανάκτηση καταχωρητών απο το σωρό.

; Οι HL δείχνουν την επόµενη θέση µνήµης MVI A, 38H CMP H JNZ DO_FLMEM ; POP B. ; Ανάκτηση καταχωρητών απο το σωρό. ΑΣΚΗΣΗ 1 η 1. Να γραφεί πρόγραµµα σε µνηµονική γλώσσα assembly 8085, υπό µορφή υπορουτίνας, (µε τις απαραίτητες αρχικοποιήσεις), που να γεµίζει τις θέσεις µνήµης RAM από 3400-37FF Hex, µε περιεχόµενα αυξηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Υπολογιστών

Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Επιμέλεια: Γεώργιος Θεοδωρίδης, Επίκουρος Καθηγητής Ανδρέας Εμερετλής, Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Άλλες Αριθμητικές Συναρτήσεις/Κυκλώματα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Άλλες Αριθμητικές Συναρτήσεις/Κυκλώματα ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Αριθμητικές Συναρτήσεις και Κυκλώματα Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πρόσθεση υαδική Πρόσθεση

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικη παρασταση αριθμων και συμβολων

Δυαδικη παρασταση αριθμων και συμβολων Δυαδικη παρασταση αριθμων και συμβολων Ενα αριθμητικο συστημα χαρακτηριζεται απο την βαση r και τα συμβολα a i που παιρνουν τις τιμες 0,1,...,r-1. (a n,,a 1,a 0. a -1,a -2,,a -m ) r = =a n r n + +a 1 r+a

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Σύνδεση Μικροεπεξεργαστών και Μικροελεγκτών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 4 Σύνδεση Μικροεπεξεργαστών και Μικροελεγκτών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κεφάλαιο 4 Σύνδεση Μικροεπεξεργαστών και Μικροελεγκτών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Παρακάτω δίνονται μερικοί από τους ακροδέκτες που συναντάμε στην πλειοψηφία των μικροεπεξεργαστών. Φτιάξτε έναν πίνακα που να

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 9 : Ομάδες Εντολών: Ιδιότητες και Λειτουργίες Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 06 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 2

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 2 Ο κύκλος της πληροφορίας Η σηµασία της πληροφορίας Ο υπολογιστής (επεξεργασία-αποθήκευση) 2 Παράσταση δεδοµένων Αριθµητικά συστήµατα εκαδικό σύστηµα 3 υαδικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TEI ΧΑΛΚΙ ΑΣ

Εισαγωγή στην Πληροφορική ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TEI ΧΑΛΚΙ ΑΣ Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Περιεχόµενα - Κωδικοποιήσεις - Αριθµητικά Συστήµατα 2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Είπαµε ότι είναι, µία Ηλεκτρονική Μηχανή, που δουλεύει κάτω από τον έλεγχο εντολών αποθηκευµένων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι Επιλεγμένες εντολές και συναρτήσεις assembly Από το βιβλίο Αρχιτεκτονική Υπολογιστών & Προγραμματισμός Assembly (Συγγραφέας / Εκδότης : Παναγιώτης Παπάζογλου) Δρ. Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 10 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΤΟΛΩΝ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΤΟΛΩΝ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΤΟΛΩΝ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1. Εισαγωγή Η λειτουργία της CPU καθορίζεται από τις εντολές που εκτελεί, και που ονομάζονται εντολές μηχανής (machine instructions) ή εντολές υπολογιστή (computer

Διαβάστε περισσότερα