ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεµατική Ενότητα ΠΛΗ 21: Ψηφιακά Συστήµατα Ακαδηµαϊκό Έτος Γραπτή Εργασία #3 Παράδοση: 28 Μαρτίου 2010 Άσκηση 1 (15 µονάδες) Ένας επεξεργαστής υποστηρίζει τόσο θετικά όσο και προσηµασµένα ακέραια αριθµητικά δεδοµένα µεγέθους 16 και 32 δυαδικών ψηφίων. Όλες οι αριθµητικές πράξεις γίνονται µε µία µονάδα των 32 δυαδικών ψηφίων. Ο καταχωρητής κατάστασης µεταξύ των άλλων διαθέτει τις σηµαίες Κ (κρατούµενο εξόδου), Υ (υπερχείλιση, Υ=κ v-1 κ ν-2 ) και Μ (µηδενικό αποτέλεσµα). Να δείξετε πως εκτελείται στην αριθµητική µονάδα του υπολογιστή κάθε µια από τις παρακάτω πράξεις, ποιες είναι οι τιµές που λαµβάνουν οι σηµαίες Κ, Υ και Μ σε κάθε περίπτωση και βασιζόµενοι στις τιµές των σηµαιών να αποφανθείτε αν το αποτέλεσµα είναι σωστό. εδοµένα χωρίς πρόσηµο στο δυαδικό: 16 δυαδικών ψηφίων : α = δυαδικών ψηφίων β = γ = δ = ε = εδοµένα σε µορφή συµπληρώµατος ως προς 2: 16 δυαδικών ψηφίων : ζ = δυαδικών ψηφίων : η = θ= η πράξη: α+β, 2 η πράξη: β+γ, 3 η πράξη: δ+ε, 4 η πράξη ζ+η και 5 η πράξη: η+θ. Λύση 1 η πράξη: α+β Αφού οι αριθµοί είναι χωρίς πρόσηµο ο α µετά την προσαρµογή σε 32 bits θα γίνει α = Οπότε α β απ Κ=1, Υ= 0, Μ=0 Αφού οι αριθµοί είναι χωρίς πρόσηµο η τιµή του κρατούµενου δηλώνει την ύπαρξη ή µη υπερχείλισης. Επειδή Κ=1 έχουµε υπερχείλιση, εποµένως το αποτέλεσµα δεν χωράει σε 32 δυαδικά ψηφία και άρα το αποτέλεσµα είναι λάθος. 2 η πράξη: β+γ β γ απ Κ=1, Υ= 1, Μ=0 Σελίδα 1 από 13

2 Αφού οι αριθµοί είναι χωρίς πρόσηµο η τιµή του κρατούµενου δηλώνει την ύπαρξη ή µη υπερχείλισης. Επειδή Κ=1 έχουµε υπερχείλιση, εποµένως το αποτέλεσµα δεν χωράει σε 32 δυαδικά ψηφία. 3 η πράξη: δ+ε δ ε απ Κ=0, Υ=1, Μ=0 Αφού οι αριθµοί είναι χωρίς πρόσηµο η τιµή του κρατούµενου δηλώνει την ύπαρξη ή µη υπερχείλισης. Επειδή Κ=0 δεν έχουµε υπερχείλιση, εποµένως το αποτέλεσµα είναι σωστό. 4 η πράξη: ζ+η Αφού οι αριθµοί είναι σε παράσταση συµπληρώµατος ως προς 2 ο ζ µετά την επέκταση προσήµου θα γίνει ζ = Οπότε ζ η απ Κ=1, Υ=0, Μ=0 Αφού οι αριθµοί είναι σε παράσταση συµπληρώµατος ως προς 2 η τιµή της σηµαίας Υ δηλώνει την ύπαρξη ή µη υπερχείλισης. Επειδή Υ=0 δεν έχουµε υπερχείλιση, εποµένως το αποτέλεσµα χωράει στα 32 δυαδικά ψηφία, το κρατούµενο εξόδου αγνοείται. 5 η πράξη: η+θ. η θ απ Κ=1, Υ=1, Μ=0 Αφού οι αριθµοί είναι σε παράσταση συµπληρώµατος ως προς 2 η τιµή της σηµαίας Υ δηλώνει την ύπαρξη ή µη υπερχείλισης. Επειδή Υ=1 έχουµε υπερχείλιση, εποµένως το αποτέλεσµα δε χωράει σε 32 δυαδικά ψηφία. Άσκηση 2 (10 µονάδες) O αριθµός κινητής υποδιαστολής x αναπαρίσταται σε κάποιον υπολογιστή ως π zz z yy y Όπου : x = (-1) π (1,yyy y) x 2 (zzz-πόλωση) και Το δυαδικό ψηφίο π παριστάνει το πρόσηµο του αριθµού. Τιµή 1 δηλώνει ότι ο αριθµός είναι αρνητικός. Τα ψηφία zzz z είναι o πολωµένος εκθέτης της αναπαράστασης. Αν ο εκθέτης είναι των Ν δυαδικών ψηφίων τότε η πόλωση είναι ο αριθµός 2 Ν-1 1. ηλαδή αν έχουµε εκθέτη 10 ψηφίων η πόλωση του είναι ο αριθµός = 511. Τα ψηφία yyy y αναπαριστούν το κλασµατικό µέρος του συντελεστή. Ο συντελεστής κανονικοποιείται σαν 1,yyy y και το 1 δεν καταγράφεται. (α) ώστε την αναπαράσταση του αριθµού 2, µε συντελεστή 6 δυαδικών ψηφίων και εκθέτη 5 δυαδικών ψηφίων σύµφωνα µε τα παραπάνω. Ποιο είναι το σφάλµα αναπαράστασης αυτού του αριθµού; Σελίδα 2 από 13

3 (β) ώστε τους αριθµούς 6, και 6, χρησιµοποιώντας την παραπάνω αναπαράσταση µε 23 δυαδικά ψηφία για το κλασµατικό µέρος του συντελεστή και 8 δυαδικά ψηφία για τον εκθέτη. Κατόπιν κάντε την πράξη: 6, ,625 10, σύµφωνα µε αυτή την αναπαράσταση. Λύση (α) Σύµφωνα µε το πρότυπο, αρχικά µετατρέπουµε τον δεκαδικό αριθµό σε δυαδικό αριθµό σταθερής υποδιαστολής µετατρέποντας ξεχωριστά το ακέραιο µέρος και ξεχωριστά το κλασµατικό µέρος: 2 10 = , = Κρατάµε = 0.25 Κρατάµε = 0.5 Κρατάµε = 1.0 Κρατάµε 1 Εποµένω 2, = Κανονικοποιούµε τον αριθµό σύµφωνα µε το πρότυπο και έχουµε ότι = Έτσι το κλασµατικό µέρος του συντελεστή είναι Αφού ο εκθέτης είναι 5 δυαδικών ψηφίων η πόλωση θα είναι ο αριθµός 15. Άρα ο εκθέτης που θα χρησιµοποιηθεί στην αναπαράσταση του αριθµού µας θα είναι = 16. Ο αριθµός είναι θετικός άρα το ψηφίο προσήµου θα είναι µηδέν. Η ζητούµενη αναπαράσταση θα είναι και το σφάλµα είναι µηδενικό. (β) Με αντίστοιχες µε το (α) ενέργειες βρίσκουµε ότι ο αριθµός 6, είναι ο ή Η πόλωση σε αυτό το σύστηµα, αφού ο εκθέτης είναι 8 ψηφίων, είναι 127 και έτσι ο τελικός εκθέτης είναι = 129. Ο αριθµός είναι θετικός έτσι το ψηφίο προσήµου θα είναι µηδέν. Άρα ο αριθµός σε αναπαράσταση σύµφωνα µε το παραπάνω πρότυπο είναι ο Οµοίως βρίσκουµε ότι ο 6, είναι ο ή και συνεπώς αναπαρίσταται σύµφωνα µε το πρότυπο ως : Αντί να κάνουµε την αφαίρεση 6, , µπορούµε να κάνουµε την πρόσθεση 6, ( 6, ). Ο 6, έχει την ίδια αναπαράσταση µε τον 6, µε µόνη διαφορά το δυαδικό ψηφίο προσήµου. ηλαδή η αναπαράσταση του αριθµού 6, θα είναι : Για να γίνει η πράξη 6, ( 6, ) πρέπει οι δύο αριθµοί να έχουν τους ίδιους εκθέτες. Στην περίπτωση µας αυτό ισχύει χωρίς να χρειαστεί να κάνουµε οποιαδήποτε µετατροπή. Θέτουµε ως πρόσηµο του αποτελέσµατος το πρόσηµο του αριθµού µε το µεγαλύτερο συντελεστή και ως προσωρινό συντελεστή αυτόν που προκύπτει από την αφαίρεση των συντελεστών : Άρα το προσωρινό αποτέλεσµα είναι που κανονικοποιούµενο γίνεται Αφού η πόλωση είναι 127 ο εκθέτης που θα χρησιµοποιηθεί στην αναπαράσταση του αποτελέσµατος είναι = 124. Άρα η αναπαράσταση του αποτελέσµατος θα είναι : Άσκηση 3 (15 µονάδες) ίδεται το ακόλουθο πρόγραµµα για ένα υπολογιστικό σύστηµα που βασίζεται στη χρήση καταχωρητών γενικού σκοπού µε εντολές καταχωρητή-καταχωρητή και καταχωρητή-µνήµης µε δύο τελούµενα : LOAD R1, B (R1 B) LOAD R2, C LOAD R3, A Σελίδα 3 από 13

4 MUL R3, R1 (R3 R3 R1) DIV R3, R2 DIV R2, D SUB R2, E ADD R3, R2 STORE Y, R3 (Y R3) (α) Tι υπολογισµό κάνει το παραπάνω πρόγραµµα; (β) ώστε ισοδύναµο πρόγραµµα για ένα υπολογιστικό σύστηµα που βασίζεται σε µηχανισµό σωρού. (γ) Υπολογίστε τον αριθµό των προσπελάσεων µνήµης τόσο του δοθέντος προγράµµατος όσο και αυτού που αναπτύξατε στο (β) υποθέτοντας ότι : 1. Ο κωδικός λειτουργίας κάθε εντολής καθώς και τα δεδοµένα είναι του ενός byte, 2. Οι διευθύνσεις είναι των 24 bits, 3. Η αρτηρία δεδοµένων µεταξύ της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας (ΚΜΕ) και του συστήµατος µνήµης έχει εύρος 1 byte, 4. Σε κάθε διεύθυνση του συστήµατος µνήµης αντιστοιχεί ένα byte, 5. Υπάρχουν 256 καταχωρητές γενικού σκοπού στο σύστηµα που βασίζεται στη χρήση καταχωρητών γενικού σκοπού, 6. O σωρός υλοποιείται στην ΚΜΕ και 7. Για τις εντολές χρησιµοποιείται αποκλειστικά ο κατ ευθείαν τρόπος διευθυνσιοδότησης (direct addressing mode) του συστήµατος µνήµης, Λύση (α) Το δοθέν πρόγραµµα εκτελεί την ακόλουθη λειτουργία : LOAD R1, B (R1 B) LOAD R2, C (R2 C) LOAD R3, A (R3 A) MUL R3, R1 (R3 R3 R1 = A B) DIV R3, R2 (R3 R3 / R2 = A B / C) DIV R2, D (R2 R2 /D = C / D) SUB R2, E (R2 R2 E = C/D E) ADD R3, R2 (R3 R3 + R2 = A B / C + C/D E) STORE Y, R3 (Y R3 = A B / C + C/D E) δηλαδή υπολογίζει τη τιµή της έκφρασης A x B / C + C/D E και την αποθηκεύει στο Υ. (β) Μετατρέπουµε την έκφραση σε postfix και έχουµε : (A B / C) + (C/D E) (A B / C) (C/D E) + [(ΑΒ ) / C] [Ε (C/D) -] + CAB / EDC / - + Oπότε το ζητούµενο πρόγραµµα είναι PUSH C PUSH A PUSH B MUL DIV PUSH E PUSH D PUSH C DIV SUB ADD POP Y (γ) Για το υπολογιστικό σύστηµα που βασίζεται στη χρήση καταχωρητών γενικού σκοπού µε εντολές Σελίδα 4 από 13

5 καταχωρητή-καταχωρητή και καταχωρητή-µνήµης µε δύο τελούµενα έχουµε ότι : 1. Για τις εντολές LOAD R, Χ ή STORE Χ, R ή SUB R, Χ ή DIV R, Χ (όπου R συµβολίζει τον 8-bit αριθµό αναφοράς κάποιου από τους 256 καταχωρητές και X συµβολίζει την 24-bit διεύθυνση µιας θέσης µνήµης) θα χρειαστούµε 5 προσπελάσεις για την προσκόµιση της εντολής και 1 προσπέλαση για την προσκόµµιση ή την αποθήκευση του δεδοµένου, δηλαδή συνολικά 6 προσπελάσεις. 2. Για τις εντολές MUL R, R ή DIV R, R ή ΑDD R, R θα χρειαστούµε µόνο 3 προσπελάσεις για την προσκόµµιση της εντολής. Συνεπώς για την εκτέλεση του προγράµµατος θα χρειαστούν = 45 προσπελάσεις. Για το υπολογιστικό σύστηµα που βασίζεται στο µηχανισµό σωρού έχουµε ότι : 1. Για τις εντολές PUSH X ή POP X (X συµβολίζει τη διεύθυνση µιας µεταβλητής) θα χρειαστούν 4 προσπελάσεις για την προσκόµµιση της εντολής και 1 προσπέλαση για την προσκόµµιση ή εγγραφή του δεδοµένου. 2. Για τις εντολές MUL, DIV, ADD και SUB απαιτείται µόνο 1 προσπέλαση για την προσκόµµιση της εντολής. Συνεπώς για την εκτέλεση του προγράµµατος θα χρειαστούν = 40 προσπελάσεις. Άσκηση 4 (20 µονάδες) Θεωρείστε ένα υπολογιστικό σύστηµα µε λέξεις των 16 δυαδικών ψηφίων και αρτηρία διευθύνσεων των 24 δυαδικών ψηφίων. Εφοδιάσαµε αυτό το σύστηµα µε κρυφή µνήµη 16 KΒytes, µε οργάνωση συνόλου συσχέτισης µε 2 πλαίσια ανά σύνολο και µέγεθος πλαισίου ίσο µε 4 λέξεις. Στην κρυφή µνήµη χρησιµοποιείται η τεχνική Least Recently Used για την αντικατάσταση πλαισίων. (α) Ζητείται να υπολογίσετε το ακριβές µέγεθος που καταλαµβάνει η κρυφή µνήµη σε KBytes. Θα πρέπει στον υπολογισµό να λάβετε υπ όψιν σας τη µνήµη ετικετών, ψηφία εγκυρότητας, κλπ. Θεωρείστε το µέγεθος κάθε συνδυαστικού κυκλώµατος αµελητέο. (β) Έστω η ακολουθία 300 αναφορών στο σύστηµα µνήµης που παράγει την ακολουθία διευθύνσεων F432B4 16, B892B7 16, AAC2B6 16, F432B4 16, B892B7 16, AAC2B6 16,, (100 δηλαδή επαναλήψεις των τριών πρώτων διευθύνσεων). Υποθέτοντας ότι ξεκινάµε µε µια άδεια κρυφή µνήµη, υπολογίστε το ποσοστό επιτυχίας και εξηγείστε συνοπτικά. (γ) Υπολογίστε το ποσοστό επιτυχίας της ίδιας ακολουθίας αναφορών στη µνήµη αν η κρυφή µνήµη ήταν άµεσης οργάνωσης µε όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά ίδια. Λύση (α) Κάθε πλαίσιο έχει µέγεθος 4 λέξεων, δηλαδή 8 Bytes. Άρα στην κρυφή µνήµη υπάρχουν (16 ΚΒytes) / (8 Bytes / πλαίσιο) = 2Κ πλαίσια. Σε κάθε σύνολο υπάρχουν 2 πλαίσια και συνεπώς στην κρυφή µνήµη υπάρχουν (2Κ πλαίσια) / (2 πλαίσια / σύνολο) = 1Κ σύνολα. Για τη διευθυνσιοδότηση κάθε συνόλου θα χρειαστούµε log 2 1K = 10 δυαδικά ψηφία διεύθυνσης. Συνεπώς η διεύθυνση των 24 δυαδικών ψηφίων στη κρυφή µνήµη ερµηνεύεται ως : ετικέτα Σύνολο λέξη και η κρυφή µνήµη µας αποτελείται : 1. Από τη µνήµη αποθήκευσης των δεδοµένων. Το µέγεθος αυτής είναι 16 KΒytes. 2. Από τη µνήµη για την αποθήκευση των ετικετών. Αφού σε κάθε πλαίσιο αντιστοιχεί µία ετικέτα υπάρχουν 2Κ ετικέτες των 12 δυαδικών ψηφίων η κάθε µία. Άρα το συνολικό µέγεθος της µνήµης ετικετών είναι 3ΚBytes. 3. Aπό τα δυαδικά ψηφία εγκυρότητας. Αφού υπάρχει ένα δυαδικό ψηφίο εγκυρότητας ανά πλαίσιο, συνολικά υπάρχει µνήµη 2 Κbit = 0,25 KBytes για αυτά τα ψηφία. Σελίδα 5 από 13

6 4. Από τα δυαδικά ψηφία που δείχνουν το LRU πλαίσιο κάθε συνόλου. Χρειαζόµαστε ένα µόνο δυαδικό ψηφίο ανά σύνολο για να υποδεικνύουµε ποιο από τα δύο πλαίσια είναι το LRU. Άρα η µνήµη που χρειαζόµαστε για τα LRU ψηφία είναι συνολικά 1 Kbit = 0,125 KΒytes. Aθροίζοντας τα 1 έως 4, βρίσκουµε ότι η κρυφή µνήµη έχει µέγεθος 19,375 ΚBytes. (β) Αναπτύσσουµε τις τρεις διευθύνσεις στο δυαδικό : ιεύθυνση Ετικέτα Σύνολο Λέξη F432B B892B AAC2B και διαπιστώνουµε ότι και οι τρεις αντιστοιχούν στο ίδιο σύνολο της κρυφής µνήµης γιατί έχουν την ίδια τιµή στο πεδίο "Σύνολο". Έχουµε δηλαδή 3 blocks της κύριας µνήµης να µάχονται για τα 2 πλαίσια του ίδιου συνόλου της κρυφής. Έχοντας υιοθετήσει την αντικατάσταση βάσει του αλγορίθµου LRU, σε κάθε επανάληψη, το 3 ο block της κύριας µνήµης θα αντικαθιστά το 1 ο, το 1 ο το 2 ο και το 2 ο το 3 ο στη κρυφή µνήµη. Συνεπώς ποτέ δε θα υπάρχει στην κρυφή µνήµη το επόµενο προς προσπέλαση πλαίσιο και συνεπώς καµµία αναφορά δε θα εξυπηρετηθεί από την κρυφή µνήµη. Άρα το ποσοστό επιτυχίας θα είναι 0%. (γ) Αν η κρυφή µνήµη ήταν άµεσης οργάνωσης η διεύθυνση θα ερµηνευόταν στη κρυφή µνήµη ως : Ετικέτα Πλαίσιο Λέξη Αναπτύσσοντας και πάλι τις διευθύνσεις στο δυαδικό ιεύθυνση Ετικέτα Πλαίσιο Λέξη F432B B892B AAC2B διαπιστώνουµε ότι µόνο τα blocks των δύο πρώτων διευθύνσεων (F432B4 16 και B892B7 16 ) αντιστοιχούν στο ίδιο πλαίσιο της κρυφής µνήµης και δε µπορούν να συνυπάρχουν στην κρυφή µνήµη. Αντίθετα το block της κύριας µνήµης µε διεύθυνση AAC2B6 16, αντιστοιχεί σε άλλο πλαίσο της κρυφής και µπορεί να συνυπάρχει µε οποιοδήποτε από τα άλλα δύο. Άρα στις 100 επαναλήψεις (300 αναφορές) θα έχουµε 99 επιτυχίες, όλες κατά τη προσπέλαση της διεύθυνσης AAC2B6 16 (µετά την πρώτη αναφορά που θα προσκοµµίσει αυτό το block στην άδεια αρχικά κρυφή µνήµη). Το ποσοστό επιτυχίας θα είναι 99 / 300 = 33%. Αν και το ποσοστό επιτυχίας µιας κρυφής µνήµης µε οργάνωση 2-τρόπων συσχέτισης είναι στη γενική περίπτωση µεγαλύτερο της αντίστοιχης µε άµεση οργάνωση, παρατηρούµε ότι µπορεί να υπάρξουν "ειδικές" περιπτώσεις, όπως η ακολουθία διευθύνσεων της άσκησης, στις οποίες να ισχύει το αντίθετο. Άσκηση 5 (20 µονάδες) Θεωρείστε τέσσερα υπολογιστικά συστήµατα που βασίζονται στη χρήση: 1. συσσωρευτή, 2. καταχωρητών γενικού σκοπού µε εντολές µόνο καταχωρητή-καταχωρητή µε τρία τελούµενα στις αριθµητικές πράξεις, δύο τελούµενα στις πράξεις πρόσβασης µνήµης και συνολικά 6 καταχωρητές 3. καταχωρητών γενικού σκοπού µε εντολές καταχωρητή-καταχωρητή και καταχωρητή µνήµης µε δύο τελούµενα και συνολικά 6 καταχωρητές και 4. καταχωρητών γενικού σκοπού µε εντολές µε τρία τελούµενα σε όλες τις αριθµητικές πράξεις, δύο τελούµενα στις πράξεις πρόσβασης µνήµης και όπου σε κάθε εντολή πρέπει τουλάχιστον 1 τελούµενο να είναι θέση µνήµης ενώ µπορούν και τα τρία τελούµενα να είναι θέσεις µνήµης. Αυτό το σύστηµα έχει µόνο 1 καταχωρητή. Σελίδα 6 από 13

7 (α) Για κάθε σύστηµα να γραφεί πρόγραµµα που να υπολογίζει αρχικά τον αριθµό Χ = Α B C / D και κατόπιν τον αριθµό Υ = B C D E. Οι A, B, C, D και E είναι αριθµοί που βρίσκονται αρχικά στη µνήµη του συστήµατος η οποία έχει συνολικό µέγεθος 32 λέξεις. Ο κάθε αριθµός είναι αποθηκευµένος σε µία λέξη µνήµης. Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο 1 διεύθυνση µνήµης (TMP) για την αποθήκευση προσωρινών αποτελεσµάτων. Προσπαθήστε να ελαχιστοποιήσετε τον αριθµό των εντολών του προγράµµατος σε κάθε περίπτωση. (β) Έστω ότι το δεδοµένο Α βρίσκεται στη θέση µνήµης 12, το Β στη θέση µνήµης 16, το C στη θέση µνήµης 19, το D στη θέση µνήµης 22, το Ε στη θέση µνήµης 24, το TMP στη θέση µνήµης 26 ενώ το Χ αποθηκεύεται στη θέση µνήµης 4 και το Υ στη θέση µνήµης 8. Θεωρείστε ότι η µνήµη είναι οργανωµένη σε λέξεις και όλες οι παραπάνω διευθύνσεις είναι διευθύνσεις λέξεων. Επίσης θεωρείστε ότι όλα τα συστήµατα του ερωτήµατος (α) έχουν κρυφή µνήµη δεδοµένων άµεσης οργάνωσης µε συνολικά 4 πλαίσια και κάθε πλαίσιο µπορεί να αποθηκεύσει µία λέξη δεδοµένων. Ποιες είναι οι συνολικές προσβάσεις µνήµης δεδοµένων και ποιο είναι το ποσοστό αποτυχίας της κρυφής µνήµης δεδοµένων για κάθε σύστηµα εάν υποθέσουµε ότι αρχικά η κρυφή µνήµη είναι κενή; Ποιος είναι ο αριθµός των προσβάσεων που καταλήγουν στην κυρίως µνήµη σε κάθε περίπτωση ; (γ) Ποιο σύστηµα έχει τις λιγότερες προσβάσεις δεδοµένων στην κυρίως µνήµη και ποιο το µεγαλύτερο ποσοστό αποτυχίας; Τι συµπέρασµα βγάζετε ; Λύση (α.1) Για την αρχιτεκτονική συσσωρευτή το πρόγραµµα για τον υπολογισµό των δύο εκφράσεων είναι το εξής LOAD C DIV D (Υπολογίστηκε το C / D) STORE TMP LOAD A MUL B (Υπολογίστηκε το Α B) SUB TMP STORE Χ (Το αποτέλεσµα της πρώτης πράξης) LOAD D MUL E STORE TMP (Αποθήκευση D E) LOAD B SUB C SUB TMP STORE Y (Το αποτέλεσµα του δεύτερου υπολογισµού) (α.2) Στo σύστηµα που υποστηρίζει εντολές µόνο καταχωρητή-καταχωρητή το πρόγραµµα είναι LOAD R1, A LOAD R2, Β MUL R3, R1, R2 ( R3 = A B) LOAD R1, C (o A δε χρειάζεται πια άρα τον πανωγράφω) LOAD R4, D DIV R5, R1, R4 (R5 = C / D) SUB R6, R3, R5 (R6 = A B - C / D) STORE R6, X LOAD R5, Ε MUL R6, R4, R5 (R6 = D E) SUB R4, R2, R1 (R4 = B C) SUB R1, R4, R6 STORE R6, Y Σελίδα 7 από 13

8 (α.3) Στo σύστηµα που υποστηρίζει και εντολές καταχωρητή-µνήµης το πρόγραµµα είναι LOAD R1, A MUL R1, Β ( R1 = A B) LOAD R2, C DIV R2, D (R2 = C / D) SUB R1, R2 STORE R1, X LOAD R1, Ε MUL R1, D (R1 = D E) LOAD R2, B SUB R2, C (R2 = B C) SUB R2, R1 STORE R2, Y (α.4) Στo σύστηµα που υποστηρίζει εντολές καταχωρητή-µνήµης και µνήµης-µνήµης το πρόγραµµα είναι MUL TMP, A, Β (TMP = A B) DIV R1, C, D (R1 = C / D) SUB R1, TMP, R1 STORE R1, X MUL TMP, D, E (TMP = D E) SUB R1, B, C (R1 = B C) SUB R1, R1, TMP STORE R1, Y (β) Αφού η κυρίως µνήµη έχει µέγεθος 32 λέξεις και είναι οργανωµένη σε λέξεις οι διεθύνσεις όλων των συστηµάτων θα είναι των 5 ψηφίων. Αφού η κρυφή µνήµη είναι άµεσης οργάνωσης και έχει συνολικά 4 πλαίσια της µίας λέξης έκαστο, απαιτούνται 2 ψηφία για την επιλογή του πλαισίου µέσα στην κρυφή µνήµη. Άρα η διεύθυνση ερµηνεύεται στη κρυφή µνήµη ως εξής: ετικέτα πλαίσιο 3 2 Άρα τα δεδοµένα που χρησιµοποιούµε έχουν τις εξής διευθύνσεις : εδοµένο( ιεύθυνση) Ετικέτα Πλαίσιο Α (12) Β (16) C (19) D (22) E (24) TMP (26) X (4) Y (8) Θα εξετάσουµε δύο περιπτώσεις: i. Περίπτωση που στις εντολές STORE ακολουθείται η τακτική προσκόµισης κατά την εγγραφή. (β.1) Στο πρώτο σύστηµα έχουµε συνολικά 14 προσβάσεις µνήµης. Αναφορικά µε την αποτυχία ή επιτυχία έχουµε τα παρακάτω εδοµένο Πρόσβασης µνήµης Επιτυχία Αιτιολογία Σελίδα 8 από 13

9 C Όχι Αρχική αναφορά D Όχι Αρχική αναφορά TMP Όχι Αρχική αναφορά A Όχι Αρχική αναφορά B Όχι Αρχική αναφορά TMP X Όχι Αρχική αναφορά D Όχι (είναι το TMP σε αυτό το πλαίσιο) E Όχι Αρχική αναφορά B Όχι (είναι το E σε αυτό το πλαίσιο) C TMP Y Όχι Αρχική αναφορά Άρα το ποσοστό αποτυχίας είναι 11/14 = 78,6% και 11 προσβάσεις δεδοµένων καταλήγουν στην κυρίως µνήµη. (β.2) Στο δεύτερο σύστηµα έχουµε 7 προσβάσεις µνήµης και το ποσοστό αποτυχίας της κρυφής µνήµης είναι 100% αφού και οι 7 προσβάσεις είναι "αρχικές" προσβάσεις και έτσι δεν είναι δυνατόν να βρίσκονται στην κρυφή µνήµη. Επίσης και οι 7 προσβάσεις καταλήγουν στην κυρίως µνήµη. (β.3) Στο τρίτο σύστηµα έχουµε 10 προσβάσεις µνήµης. Αναφορικά µε την αποτυχία η επιτυχία έχουµε τα παρακάτω : εδοµένο Πρόσβασης µνήµης Επιτυχία Αιτιολογία Α Όχι Αρχική αναφορά Β Όχι Αρχική αναφορά C Όχι Αρχική αναφορά D Όχι Αρχική αναφορά X Όχι Αρχική αναφορά E Όχι Αρχική αναφορά D B Όχι (είναι το X σε αυτό το πλαίσιο) C Y Όχι Αρχική αναφορά Άρα το ποσοστό αποτυχίας είναι 8/10 = 80% και 8 προσβάσεις δεδοµένων καταλήγουν στην κυρίως µνήµη. (β.4) Στο τέταρτο σύστηµα έχουµε 14 προσβάσεις µνήµης Αναφορικά µε την αποτυχία η επιτυχία έχουµε τα παρακάτω εδοµένο Πρόσβασης µνήµης Επιτυχία Αιτιολογία A Όχι Αρχική αναφορά B Όχι Αρχική αναφορά TMP Όχι Αρχική αναφορά C Όχι Αρχική αναφορά D Όχι Αρχική αναφορά X Όχι Αρχική αναφορά Σελίδα 9 από 13

10 D Όχι (είναι το TMP σε αυτό το πλαίσιο) E Όχι Αρχική αναφορά B Όχι (είναι το E σε αυτό το πλαίσιο) C TMP Y Όχι Αρχική αναφορά Άρα το ποσοστό αποτυχίας της κρυφής µνήµης σε αυτή τη περίπτωση είναι 12 /14 = 85,7% και 12 προσβάσεις δεδοµένων καταλήγουν στην κυρίως µνήµη ii. Περίπτωση που στις εντολές STORE ακολουθείται η τακτική µη προσκόµισης κατά την εγγραφή. (β.1) Στο πρώτο σύστηµα έχουµε συνολικά 14 προσβάσεις µνήµης. Αναφορικά µε την αποτυχία ή επιτυχία έχουµε τα παρακάτω εδοµένο Πρόσβασης µνήµης Επιτυχία Αιτιολογία C Όχι Αρχική αναφορά D Όχι Αρχική αναφορά TMP Όχι Αρχική αναφορά. Το TMP δε προσκοµµίζεται λόγω προσπέλασης εγγραφής A Όχι Αρχική αναφορά B Όχι Αρχική αναφορά X Όχι Αρχική αναφορά. Το Χ δε προσκοµµίζεται λόγω προσπέλασης εγγραφής D Όχι (είναι το TMP σε αυτό το πλαίσιο) E Όχι Αρχική αναφορά Το TMP δε προσκοµµίζεται λόγω προσπέλασης εγγραφής B Όχι (είναι το E σε αυτό το πλαίσιο) C Y Όχι Αρχική αναφορά Άρα το ποσοστό αποτυχίας είναι 13/14 = 92,9% και 13 προσβάσεις δεδοµένων καταλήγουν στην κυρίως µνήµη. (β.2) Στο δεύτερο σύστηµα έχουµε 7 προσβάσεις µνήµης και το ποσοστό αποτυχίας της κρυφής µνήµης είναι 100% αφού και οι 7 προσβάσεις είναι "αρχικές" προσβάσεις και έτσι δεν είναι δυνατόν να βρίσκονται στην κρυφή µνήµη. Επίσης και οι 7 προσβάσεις καταλήγουν στην κυρίως µνήµη. (β.3) Στο τρίτο σύστηµα έχουµε 10 προσβάσεις µνήµης. Αναφορικά µε την αποτυχία η επιτυχία έχουµε τα παρακάτω : εδοµένο Πρόσβασης µνήµης Επιτυχία Αιτιολογία Α Όχι Αρχική αναφορά Β Όχι Αρχική αναφορά C Όχι Αρχική αναφορά D Όχι Αρχική αναφορά Σελίδα 10 από 13

11 X Όχι Αρχική αναφορά. Το Χ δε προσκοµµίζεται λόγω προσπέλασης εγγραφής E Όχι Αρχική αναφορά D B Όχι (είναι το Ε σε αυτό το πλαίσιο) C Y Όχι Αρχική αναφορά. Το Υ δε προσκοµµίζεται λόγω προσπέλασης εγγραφής Άρα το ποσοστό αποτυχίας είναι 8/10 = 80% και 8 προσβάσεις δεδοµένων καταλήγουν στην κυρίως µνήµη. (β.4) Στο τέταρτο σύστηµα έχουµε 14 προσβάσεις µνήµης Αναφορικά µε την αποτυχία η επιτυχία έχουµε τα παρακάτω εδοµένο Πρόσβασης µνήµης Επιτυχία Αιτιολογία A Όχι Αρχική αναφορά B Όχι Αρχική αναφορά TMP Όχι Αρχική αναφορά. Το TMP δε προσκοµµίζεται λόγω προσπέλασης εγγραφής C Όχι Αρχική αναφορά D Όχι Αρχική αναφορά X Όχι Αρχική αναφορά D Όχι (είναι το TMP σε αυτό το πλαίσιο) E Όχι Αρχική αναφορά Το TMP δε προσκοµµίζεται λόγω προσπέλασης εγγραφής B Όχι (είναι το E σε αυτό το πλαίσιο) C Y Όχι Αρχική αναφορά Άρα το ποσοστό αποτυχίας της κρυφής µνήµης σε αυτή τη περίπτωση είναι 13 /14 = 92,85% και 13 προσβάσεις δεδοµένων καταλήγουν στην κυρίως µνήµη. (γ) Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, το πρόγραµµα για το 2 ο σύστηµα έχει τις λιγότερες προσβάσεις στη µνήµη (7) και ταυτόχρονα είναι αυτό που έχει το µεγαλύτερο ποσοστό αποτυχίας! Άρα το ποσοστό αποτυχίας από µόνο του (χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι συνολικές προσβάσεις µνήµης) δεν είναι αρκετό για να χαρακτηρίσει σωστά την απόδοση ενός συστήµατος. Άσκηση 6 (10 µονάδες) Θεωρείστε µια αρτηρία που χρησιµοποιείται για τη µεταφορά πληροφορίας 4 ψηφιολέξεων κάθε φορά και ότι, ανάλογα µε τις µονάδες που επικοινωνούν, η µεταφορά από τον υπηρέτη (slave) στον κύριο (master) διαρκεί στο 15% των περιπτώσεων 13 nsec, στο 35% των περιπτώσεων 18 nsec, στο 40% των περιπτώσεων 30 nsec και στο 10% των περιπτώσεων 64 nsec. Θεωρείστε επίσης ότι η διαιτησία βάζει καθυστέρηση 6 nsec σε κάθε µεταφορά. Υπολογίστε το µέσο ρυθµό µεταφοράς πληροφορίας ανά δευτερόλεπτο (σε Μψηφιολέξεις / δευτερόλεπτο) για κάθε µια από τις ακόλουθες περιπτώσεις : α. Η αρτηρία είναι σύγχρονη µε περίοδο του σήµατος χρονισµού (ρολογιού) 6 nsec 1. χωρίς δυνατότητα εισαγωγής κύκλων ρολογιού καθυστέρησης (wait states) Σελίδα 11 από 13

12 2. µε δυνατότητα εισαγωγής κύκλων ρολογιού καθυστέρησης β. Η αρτηρία είναι ασύγχρονη και για κάθε µεταφορά, λόγω του πρωτοκόλλου χειραψίας, απαιτεί 11 nsec επιπλέον. Λύση (α.1) Αφού η διαιτησία βάζει καθυστέρηση 6 nsec και η περίοδος του σήµατος χρονισµού είναι 6 nsec, για τη διαιτησία απαιτείται ένας κύκλος ρολογιού. Για τη µεταφορά πληροφορίας από ή προς την αργότερη µονάδα Ι/Ο απαιτούνται 64 nsec, αλλά επειδή στη σύγχρονη αρτηρία για τη µεταφορά πληροφορίας διατίθεται ένα ακέραιο πλήθος κύκλων ρολογιού, απαιτούνται 11 κύκλοι του σήµατος χρονισµού. Άρα ο ρυθµός µεταφοράς δεδοµένων θα είναι: (4 ψηφιολέξεις) / [(1+11) 6 nsec] = ( ) / 72 ψηφιολέξεις / δευτερόλεπτο 55, ψηφιολέξεις / δευτερόλεπτο 55,556 Mψηφιολέξεις / δευτερόλεπτο. (α.2) Λαµβάνοντας υπ όψιν τη διαιτησία, συµπεραίνουµε ότι στο 15% των περιπτώσεων η µεταφορά κοστίζει 4 κύκλους του σήµατος χρονισµού, στο 35% περιπτώσεων κοστίζει 4 κύκλους, στο 40% περιπτώσεων κοστίζει 6 κύκλους, και στο 10% των περιπτώσεων κοστίζει 12 κύκλους. Εποµένως ο µέσος αριθµός κύκλων ρολογιού που απαιτούνται για µια µεταφορά είναι 0, , , ,1 12 = 5,6 κύκλοι και ο µέσος ρυθµός µεταφοράς: (4 ψηφιολέξεις) / (5,6 6 nsec) = ( ) / 33,6 ψηφιολέξεις / δευτερόλεπτο 119,048 Μψηφιολέξεις / δευτερόλεπτο. (β) Ο µέσος χρόνος που απαιτείται για µια µεταφορά είναι: 0,15 ( ) + 0,35 ( ) + 0,4 ( ) + 0,1 ( ) = 43,65 nsec. Εποµένως ο ρυθµός µεταφοράς είναι: 4 ψηφιολέξεις / 43,65 nsec 91,638 Μψηφιολέξεις / δευτερόλεπτο. Παρατηρούµε ότι η σύγχρονη αρτηρία µε δυνατότητα εισαγωγής κύκλων καθυστέρησης επιτυγχάνει το µεγαλύτερο µέσο ρυθµό µεταφοράς πληροφορίας. Άσκηση 7 (10 µονάδες) Σε ένα υπολογιστικό σύστηµα µία µονάδα I/O µε ενσωµατωµένο ελεγκτή DMA µεταφέρει δεδοµένα από µία συσκευή Ι/Ο στη µνήµη µε την τεχνική block transfer. Η αρχιτεκτονική του συστήµατος και η διαδικασία µεταφοράς περιγράφεται σχηµατικά στην συνέχεια. Η διακοπτική γέφυρα (switch) επιτρέπει την ταυτόχρονη επικοινωνία του επεξεργαστή και της µονάδας Ι/Ο µε τη µνήµη. Σελίδα 12 από 13

13 Τα δεδοµένα µεταφέρονται σε block των 4096 byte µε ρυθµό µεταφοράς 10 Mbytes / sec. Υποθέστε ότι ο επεξεργαστής λειτουργεί µε συχνότητα 200 ΜΗz. Πόσο (%) καθυστερεί ο επεξεργαστής στην εκτέλεση των προγραµµάτων λόγω της λειτουργίας DMA όταν κατά την µεταφορά ενός block ο επεξεργαστής πρέπει να ξοδέψει 1500 κύκλους για την αρχικοποίηση και 1000 κύκλους για την ολοκλήρωση ; Λύση. Αφού η συχνότητα του επεξεργαστή είναι 200 ΜHz, η CPU χωρίς τη λειτουργία DMA σε 1 sec θα εκτελούσε εντολές που αντιστοιχούν σε κύκλους. Τα δεδοµένα µεταφέρονται από τον DMA controller µε ταχύτητα 10 ΜΒytes/sec και αφού κάθε block έχει 4096 byte θα µεταφέρονται περίπου 2442 blocks/sec. Για την αρχικοποίηση και την ολοκλήρωση της µεταφοράς κάθε block απαιτούνται 2500 κύκλοι. ηλαδή για την µεταφορά των 2442 block απαιτούνται περίπου κύκλοι. Κατά την διάρκεια της µεταφοράς δεδοµένων από τoν ελεγκτή DMA η CPU είναι ελεύθερη να εκτελεί προγράµµατα. Με βάση τα παραπάνω για την εκτέλεση εντολών προγραµµάτων που αντιστοιχούν σε κύκλους χωρίς την λειτουργία DMA απαιτούνται επιπλέον κύκλοι σε σχέση µε την αντίστοιχη περίπτωση χωρίς την λειτουργία DMA. Συνεπώς η επιµήκυνση του χρόνου εκτέλεσης των προγραµµάτων θα είναι περίπου 3,052%. ΑΣΚΗΣΗ ΜΟΝΑ ΕΣ Ο βαθµός σας 1 η 15 2 η 10 3 η 15 4 η 20 5 η 20 6 η 10 7 η 10 ΣΥΝΟΛΟ 100 Τελικός Βαθµός 10.0 Σελίδα 13 από 13

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεµατική Ενότητα ΠΛΗ 2: Ψηφιακά Συστήµατα Ακαδηµαϊκό Έτος 24 25 Ηµεροµηνία Εξέτασης 29.6.25 Χρόνος Εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης ΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ένας υπολογιστής αποτελείται από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ), τη µνήµη, τις µονάδες εισόδου/εξόδου και το σύστηµα διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα αρίθμησης. = α n-1 *b n-1 + a n-2 *b n-2 + +a 1 b 1 + a 0 όπου τα 0 a i b-1

Συστήματα αρίθμησης. = α n-1 *b n-1 + a n-2 *b n-2 + +a 1 b 1 + a 0 όπου τα 0 a i b-1 Συστήματα αρίθμησης Δεκαδικό σύστημα αρίθμησης 1402 = 1000 + 400 +2 =1*10 3 + 4*10 2 + 0*10 1 + 2*10 0 Γενικά σε ένα σύστημα αρίθμησης με βάση το b N, ένας ακέραιος αριθμός με n ψηφία παριστάνεται ως:

Διαβάστε περισσότερα

Εντολές γλώσσας μηχανής

Εντολές γλώσσας μηχανής Εντολές γλώσσας μηχανής Στον υπολογιστή MIPS η εντολή πρόσθεσε τα περιεχόμενα των καταχωρητών 17 και 20 και τοποθέτησε το αποτέλεσμα στον καταχωρητή 9 έχει την μορφή: 00000010001101000100100000100000 Πεδία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ

Εργαστήριο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ Εισαγωγή Εργαστήριο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ Σκοπός του εργαστηρίου είναι να κατανοήσουµε τους τρόπους προσπέλασης της µνήµης (µέθοδοι διευθυνσιοδότησης) σε ένα υπολογιστικό σύστηµα. Η Μνήµη 1 Ψηφιακή Λογική 4

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακοί Υπολογιστές

Ψηφιακοί Υπολογιστές 1 η Θεµατική Ενότητα : υαδικά Συστήµατα Ψηφιακοί Υπολογιστές Παλαιότερα οι υπολογιστές χρησιµοποιούνταν για αριθµητικούς υπολογισµούς Ψηφίο (digit) Ψηφιακοί Υπολογιστές Σήµατα (signals) : διακριτά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι. Αναπαράσταση αριθμών στο δυαδικό σύστημα. Δρ.

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι. Αναπαράσταση αριθμών στο δυαδικό σύστημα. Δρ. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Πληροφορική Ι Αναπαράσταση αριθμών στο δυαδικό σύστημα Δρ. Γκόγκος Χρήστος Δεκαδικό σύστημα αρίθμησης Ελληνικό - Ρωμαϊκό Σύστημα αρίθμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΙΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II 16-2-2012. Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II 16-2-2012. Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II 6 --0 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων Θέμα. Τι γνωρίζετε για την τοπικότητα των αναφορών και ποιών μονάδων του υπολογιστή ή τεχνικών η απόδοση εξαρτάται από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 2 Αριθµητικά Συστήµατα και Αριθµητική Υπολογιστών Γιώργος Γιαγλής Περίληψη Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2: Η κρυφή µνήµη και η λειτουργία της

Ενότητα 2: Η κρυφή µνήµη και η λειτουργία της Ενότητα 2: Η κρυφή µνήµη και η λειτουργία της Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούµε εκτενέστερα στη λειτουργία και την οργάνωση της κρυφής µνήµης. Θα προσδιορίσουµε τις βασικές λειτουργίες που σχετίζονται µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεµατική Ενότητα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδηµαϊκό Έτος 2006 2007 Γραπτή Εργασία #2 Ηµεροµηνία Παράδοσης 28-0 - 2007 ΠΛΗ 2: Ψηφιακά Συστήµατα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Άσκηση : [5 µονάδες] Έχετε στη

Διαβάστε περισσότερα

(Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να

(Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να Κεεφάάλλααι ιοο:: 3Β ο Τίττλλοοςς Κεεφααλλααί ίοουυ: : Αρχιτεκτονική Ηλ/κου Τµήµατος των Υπολ. Συστηµάτων (Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να αναφέρετε τις τιµές των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υπολογιστές και Δεδομένα Κεφάλαιο 3ο Αναπαράσταση Αριθμών www.di.uoa.gr/~organosi 1 Δεκαδικό και Δυαδικό Δεκαδικό σύστημα 2 3 Δεκαδικό και Δυαδικό Δυαδικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

! Εάν ο αριθμός διαθέτει περισσότερα bits, χρησιμοποιούμε μεγαλύτερες δυνάμεις του 2. ! Προσοχή στη θέση του περισσότερο σημαντικού bit!

! Εάν ο αριθμός διαθέτει περισσότερα bits, χρησιμοποιούμε μεγαλύτερες δυνάμεις του 2. ! Προσοχή στη θέση του περισσότερο σημαντικού bit! Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 25-6 Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (αριθμητικές ) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Αριθμοί Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ. Εισαγωγή

Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ. Εισαγωγή Εισαγωγή Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ Ξεκινάµε την εργαστηριακή µελέτη της Ψηφιακής Λογικής των Η/Υ εξετάζοντας αρχικά τη µορφή των δεδοµένων που αποθηκεύουν και επεξεργάζονται οι υπολογιστές και προχωρώντας

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Central Processing Unit -CPU) ή απλούστερα επεξεργαστής αποτελεί το μέρος του υλικού που εκτελεί τις εντολές ενός προγράμματος υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό Ενότητα 3 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων Ι. Ψαρομήλιγκος Χ. Κυτάγιας Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις θεωρίας MY. Μέρος Α. Υλικό.

Ερωτήσεις θεωρίας MY. Μέρος Α. Υλικό. Ερωτήσεις θεωρίας MY Μέρος Α. Υλικό. 1. Η μνήμη ROM είναι συνδυαστικό ή ακολουθιακό κύκλωμα; 2. α) Να σχεδιαστεί μία μνήμη ROM που να δίνει στις εξόδους της το πλήθος των ημερών του μήνα, ο αριθμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράµµατος 2.4 Αριθµητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία µε άλλες συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική. Ενότητα 4 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων. Ι. Ψαρομήλιγκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Πληροφορική. Ενότητα 4 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων. Ι. Ψαρομήλιγκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Πληροφορική Ενότητα 4 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων Ι. Ψαρομήλιγκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πραγµατικοί αριθµοί κινητής υποδιαστολής Floating Point Numbers. Σ. Τσιτµηδέλης - 2010 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Πραγµατικοί αριθµοί κινητής υποδιαστολής Floating Point Numbers. Σ. Τσιτµηδέλης - 2010 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πραγµατικοί αριθµοί κινητής υποδιαστολής Floating Point Numbers Σ. Τσιτµηδέλης - 2010 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Εκθετική Παράσταση (Exponential Notation) Οι επόµενες είναι ισοδύναµες παραστάσεις του 1,234 123,400.0

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υπολογιστές και Δεδομένα Κεφάλαιο 4ο Πράξεις με μπιτ

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υπολογιστές και Δεδομένα Κεφάλαιο 4ο Πράξεις με μπιτ Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υπολογιστές και Δεδομένα Κεφάλαιο 4ο Πράξεις με μπιτ 1 Πράξεις με μπιτ 2 ΑριθμητικέςΠράξειςσεΑκέραιους Πρόσθεση, Αφαίρεση, Πολλαπλασιασμός, Διαίρεση Ο πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Μνήµης

Αρχιτεκτονική Μνήµης ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων Αρχιτεκτονική Μνήµης Τµήµα Επιστήµη και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Βιβλιογραφία Ενότητας Kuo [2005]: Chapters 3 & 4 Lapsley [2002]: Chapter

Διαβάστε περισσότερα

1. Βάσεις αριθμητικών συστημάτων 2. Μετατροπές μεταξύ ξύβάσεων 3. Αρνητικοί δυαδικοί αριθμοί 4. Αριθμητικές πράξεις δυαδικών αριθμών

1. Βάσεις αριθμητικών συστημάτων 2. Μετατροπές μεταξύ ξύβάσεων 3. Αρνητικοί δυαδικοί αριθμοί 4. Αριθμητικές πράξεις δυαδικών αριθμών ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ MHXANIKOI Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΑ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ (ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ) Γ. Τσιατούχας Παράρτηµα A ιάρθρωση 1. Βάσεις αριθμητικών συστημάτων 2. Μετατροπές μεταξύ ξύβάσεων 3. Αρνητικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 3 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Μονάδα ελέγχου Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Δομή Αριθμητικής Λογικής Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

1 Αριθμητική κινητής υποδιαστολής και σφάλματα στρογγύλευσης

1 Αριθμητική κινητής υποδιαστολής και σφάλματα στρογγύλευσης 1 Αριθμητική κινητής υποδιαστολής και σφάλματα στρογγύλευσης Στη συγκεκριμένη ενότητα εξετάζουμε θέματα σχετικά με την αριθμητική πεπερασμένης ακρίβειας που χρησιμοποιούν οι σημερινοί υπολογιστές και τα

Διαβάστε περισσότερα

1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή

1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή 1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή 1.1 Τί είναι Αριθµητική Ανάλυση Υπάρχουν πολλά προβλήµατα στη µαθηµατική επιστήµη για τα οποία δεν υπάρχουν αναλυτικές εκφράσεις λύσεων. Στις περιπτώσεις αυτές έχουν αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Ο Προσωπικός Υπολογιστής

Κεφάλαιο 4 ο. Ο Προσωπικός Υπολογιστής Κεφάλαιο 4 ο Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθημα 4.3 Ο Επεξεργαστής - Εισαγωγή - Συχνότητα λειτουργίας - Εύρος διαδρόμου δεδομένων - Εύρος διαδρόμου διευθύνσεων - Εύρος καταχωρητών Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 Τμήμα θεωρίας: Α.Μ. 8, 9 Κάθε Πέμπτη, 11πμ-2μμ, ΑΜΦ23. Διδάσκων: Ντίνος Φερεντίνος Γραφείο 118 email: kpf3@cornell.edu Μάθημα: Θεωρία + προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Το σύστημα κινητής υποδιαστολής 2. Αναπαράσταση πραγματικών δυαδικών αριθμών 3. Το πρότυπο 754 της ΙΕΕΕ

1. Το σύστημα κινητής υποδιαστολής 2. Αναπαράσταση πραγματικών δυαδικών αριθμών 3. Το πρότυπο 754 της ΙΕΕΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ) Γ Τσιατούχας Παράρτηµα Β ιάρθρωση 1 Το σύστημα κινητής υποδιαστολής 2 Αναπαράσταση πραγματικών δυαδικών αριθμών 3 Το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. ΗΜΥ 210: Λογικός Σχεδιασµός, Εαρινό Εξάµηνο 2005. υαδική Αφαίρεση. υαδική Αφαίρεση (συν.) Ακόµη ένα παράδειγµα Αφαίρεσης.

Περίληψη. ΗΜΥ 210: Λογικός Σχεδιασµός, Εαρινό Εξάµηνο 2005. υαδική Αφαίρεση. υαδική Αφαίρεση (συν.) Ακόµη ένα παράδειγµα Αφαίρεσης. ΗΜΥ-210: Λογικός Σχεδιασµός Εαρινό Εξάµηνο 2005 Κεφάλαιο 5 -ii: Αριθµητικές Συναρτήσεις και Κυκλώµατα Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Αφαίρεση δυαδικών Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ. Εισαγωγή

Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ. Εισαγωγή Εισαγωγή Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ Σκοπός του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουµε την εσωτερική δοµή και αρχιτεκτονική της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας, να κατανοήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-2 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΙΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Η ιασύνδεση Υλικού και Λογισµικού, 4 η έκδοση. Κεφάλαιο 3. Αριθµητική για υπολογιστές

Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Η ιασύνδεση Υλικού και Λογισµικού, 4 η έκδοση. Κεφάλαιο 3. Αριθµητική για υπολογιστές Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Η ιασύνδεση Υλικού και Λογισµικού, 4 η έκδοση Κεφάλαιο 3 Αριθµητική για υπολογιστές Ασκήσεις Η αρίθµηση των ασκήσεων είναι από την 4 η έκδοση του «Οργάνωση και Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπορουτίνες Μαθηµατικών Πράξεων 1.1. Προσηµασµένοι και απροσήµαστοι αριθµοί 1.2. Μετατροπές προσηµασµένων και απροσήµαστων αριθµών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπορουτίνες Μαθηµατικών Πράξεων 1.1. Προσηµασµένοι και απροσήµαστοι αριθµοί 1.2. Μετατροπές προσηµασµένων και απροσήµαστων αριθµών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπορουτίνες Μαθηµατικών Πράξεων 1.1. Προσηµασµένοι και απροσήµαστοι αριθµοί 1.2. Μετατροπές προσηµασµένων και απροσήµαστων αριθµών Cr0 Μετατροπή αριθµού 8 Bits από µορφή προσηµασµένου µε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Οργάνωση και διαχείριση της Πληροφορίας στον. Υπολογιστή

Κεφάλαιο 2. Οργάνωση και διαχείριση της Πληροφορίας στον. Υπολογιστή ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 2 Οργάνωση και διαχείριση της Πληροφορίας στον Υπολογιστή Δεδομένα και Εντολές πληροφορία δεδομένα εντολές αριθμητικά δδ δεδομένα κείμενο εικόνα Επιλογή Αναπαράστασης

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Αριθμός bit δίαυλου δεδομένων (Data Bus) Αριθμός bit δίαυλου διευθύνσεων (Address Bus) Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (Clock Frequency) Τύποι εντολών Αριθμητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Πάτρα 1 Οκτωβρίου 2009 Δημήτρης Νικολός

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Πάτρα 1 Οκτωβρίου 2009 Δημήτρης Νικολός ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το βιβλίο αυτό περιέχει ένα σύνολο αναλυτικά λυμένων ασκήσεων που καλύπτουν πλήρως την ύλη του βιβλίου «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Δημήτρης Νικολός, Β. Γκιούρδας Εκδοτική, 2008». Στο βιβλίο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι Γ. Τσιατούχας 2 ο Κεφάλαιο ιάρθρωση 1. Οργάνωση της 2. εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 3 Λειτουργίες σε Bits, Αριθμητικά Συστήματα Χρήστος Γκουμόπουλος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Φύση υπολογιστών Η

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Επεξεργαστών Ψ.Ε.Σ

Αρχιτεκτονική Επεξεργαστών Ψ.Ε.Σ ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων Αρχιτεκτονική Επεξεργαστών Ψ.Ε.Σ Βιβλιογραφία Ενότητας Kehtarnavaz [2005]: Chapter 3 Kuo [2005]: Chapters 1 & 4-5 Lapsley [2002]: Chapter 4 Hayes [2000]: Κεφάλαιo 8

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Θεωρητική εισαγωγή

5.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ BCD Σκοπός: Η κατανόηση της µετατροπής ενός τύπου δυαδικής πληροφορίας σε άλλον (κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση) µε τη µελέτη της κωδικοποίησης BCD

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αριθμητικά συστήματα Υπάρχουν 10 τύποι ανθρώπων: Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικη παρασταση αριθμων και συμβολων

Δυαδικη παρασταση αριθμων και συμβολων Δυαδικη παρασταση αριθμων και συμβολων Ενα αριθμητικο συστημα χαρακτηριζεται απο την βαση r και τα συμβολα a i που παιρνουν τις τιμες 0,1,...,r-1. (a n,,a 1,a 0. a -1,a -2,,a -m ) r = =a n r n + +a 1 r+a

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Εισαγωγή Τµήµατα του Η/Υ καιοργάνωση Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Μονάδα Εισόδου Εξόδου ίαυλοι Επικοινωνίας Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Τα µπιτ και η σηµασία τους. Σχήµα bit. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (1/2) 1.7 Αποθήκευση κλασµάτων 1.8 Συµπίεση δεδοµένων 1.9 Σφάλµατα επικοινωνίας

Τα µπιτ και η σηµασία τους. Σχήµα bit. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (1/2) 1.7 Αποθήκευση κλασµάτων 1.8 Συµπίεση δεδοµένων 1.9 Σφάλµατα επικοινωνίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (1/2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (2/2) 1.1 Τα bits και ο τρόπος που αποθηκεύονται 1.2 Κύρια µνήµη 1.3 Αποθηκευτικά µέσα 1.4 Αναπαράσταση πληροφοριών ως σχηµάτων bits

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΕΝΟΤΗΤΑ Μ1 ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Εκπαιδευτής: Γ. Π. ΠΑΤΣΗΣ, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ΤΕΙ Αθήνας ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1. Ποια είναι η βάση

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές Ερωτήσεις

Θεωρητικές Ερωτήσεις Θεωρητικές Ερωτήσεις 1. Από ποιες μονάδες αποτελείται ένας μικροϋπολογιστής και ποιος είναι ο ρόλος της κάθε μιας; 2. Από ποιες μονάδες αποτελείται η μονάδα κεντρικής επεξεργασίας (CPU) και ποιος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στην Δομή, Οργάνωση, Λειτουργία και Αξιολόγηση Υπολογιστών 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6 1.3.1 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Ιεραρχία Μνήμης (Memory Hierarchy)

Κεφάλαιο 7 Ιεραρχία Μνήμης (Memory Hierarchy) Κεφάλαιο 7 Ιεραρχία Μνήμης (Memory Hierarchy) 1 Συστήματα Μνήμης Η οργάνωση του συστήματος μνήμης επηρεάζει τη λειτουργία και απόδοση ενός μικροεπεξεργαστή: Διαχείριση μνήμης και περιφερειακών (Ι/Ο) απότολειτουργικόσύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΙΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες

Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες 1.1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 Ένα αριθμητικό σύστημα ορίζει ένα σύνολο τιμών που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση μίας ποσότητας. Ποσοτικοποιώντας τιμές και αντικείμενα και

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική Μνήµη. Κεφάλαιο 8. Dr. Garmpis Aristogiannis - EPDO TEI Messolonghi

Εικονική Μνήµη. Κεφάλαιο 8. Dr. Garmpis Aristogiannis - EPDO TEI Messolonghi Εικονική Μνήµη Κεφάλαιο 8 Υλικό και δοµές ελέγχου Οι αναφορές στην µνήµη υπολογίζονται δυναµικά κατά την εκτέλεση Ηδιεργασίαχωρίζεταισετµήµατα τα οποία δεν απαιτείται να καταλαµβάνουν συνεχόµενες θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) ..8 Κατανομή των αρχείων σε συσκευές Ακολουθείται κάποια λογική στην αποθήκευση των αρχείων:.αρχεία που χρησιμοποιούνται συχνά τοποθετούνται στους σκληρούς δίσκους που έχουν μεγάλη ταχύτητα πρόσβασης..αν

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1) Πότε χρησιμοποιείται η δομή επανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων. Βιβλιογραφία Ενότητας

ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων. Βιβλιογραφία Ενότητας ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων Βελτιστοποίηση κώδικα σε επεξεργαστές ΨΕΣ Τµήµα Επιστήµη και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Βιβλιογραφία Ενότητας Kehtarnavaz [2005]: Chapter

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Άσκηση 1 Ένας επεξεργαστής (ΚΜΕ) υποστηρίζει 371 εντολές. Πόσα bit θα πρέπει να είναι ο καταχωρητής εντολής (ελάχιστη τιμή); (α) 4 bit (β) 16 bit (γ) 1 bit (δ)

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Η/Υ. Ο Επεξεργαστής TRN. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Α. Χατζηγεωργίου-Η. Σακελλαρίου

Οργάνωση Η/Υ. Ο Επεξεργαστής TRN. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Α. Χατζηγεωργίου-Η. Σακελλαρίου Οργάνωση Η/Υ Ο Επεξεργαστής TRN Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Α. Χατζηγεωργίου-Η. Σακελλαρίου ΚMΕ Κυριότεροι Καταχωρητές της ΚΜΕ του υπολογιστή TRN IR (20 bits) X (20 bits) I

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 4: Πολλαπλασιασμός (MUL,IMUL). Διαίρεση (DIV,IDIV). Εμφάνιση αλφαριθμητικού. Εμφάνιση χαρακτήρα.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Από το βιβλίο Αρχιτεκτονική Υπολογιστών & Προγραμματισμός Assembly (Συγγραφέας / Εκδότης : Παναγιώτης Παπάζογλου) Δρ. Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Η δήλωση πού δηµιουργεί αποθήκευση τών δεδοµένων ονοµαζεται ορισµός τής µεταβλητής.

Η δήλωση πού δηµιουργεί αποθήκευση τών δεδοµένων ονοµαζεται ορισµός τής µεταβλητής. Από το βιβλίο C: Βήµα-Πρός-Βήµα, Κεφάλαιο 3ο Συγγραφείς: Οµάδα Waite, Mitchell Waite και Stephen Prata Εκδότης: Μ. Γκιούρδας Ανατύπωση σε ηλεκτρονική µορφή: Αλέξανδρος Στεφανίδης 3.4 Τύποι εδοµένων τής

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών

Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture-ISA) 1 Ένας υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό του υπολογιστή

Το υλικό του υπολογιστή Το υλικό του υπολογιστή Ερωτήσεις 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό; Το υλικό(hardware) αποτελείται από το σύνολο των ηλεκτρονικών τμημάτων που συνθέτουν το υπολογιστικό σύστημα, δηλαδή από τα ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 04 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο μνήμη αναφερόμαστε στα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση προγραμμάτων και δεδομένων σε έναν υπολογιστή ή άλλη ψηφιακή

Με τον όρο μνήμη αναφερόμαστε στα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση προγραμμάτων και δεδομένων σε έναν υπολογιστή ή άλλη ψηφιακή Μνήμη Με τον όρο μνήμη αναφερόμαστε στα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση προγραμμάτων και δεδομένων σε έναν υπολογιστή ή άλλη ψηφιακή ηλεκτρονική συσκευή, σε προσωρινή ή μόνιμη βάση. Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2014-15 Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου (συσκευές και ) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Διασυνδετικοί : Αναλαμβάνουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση εδοµένων σε Επεξεργαστές Ψ.Ε.Σ

Αναπαράσταση εδοµένων σε Επεξεργαστές Ψ.Ε.Σ ΕΣ 8 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων Αναπαράσταση εδοµένων σε Επεξεργαστές Ψ.Ε.Σ Τµήµα Επιστήµη και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Οι Συνέπειας του Πεπερασµένου Βιβλιογραφία Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1η. Θεωρήστε ένα σύστημα μνήμης με μία cache: 4 way set associative μεγέθους 256ΚΒ,

Άσκηση 1η. Θεωρήστε ένα σύστημα μνήμης με μία cache: 4 way set associative μεγέθους 256ΚΒ, Ασκήσεις Caches Άσκηση 1η Θεωρήστε ένα σύστημα μνήμης με μία cache: 4 way set associative μεγέθους 256ΚΒ, με cache line 8 λέξεων. Χαρακτηριστικά συστήματος μνήμης: μέγεθος της λέξης είναι 32 bits. 1 byte

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας(CPU: Central Processing Unit);

Τι είναι Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας(CPU: Central Processing Unit); ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Τι είναι η μονάδα συστήματος (System Unit); Είναι το κουτί που φιλοξενεί και τροφοδοτεί µε ρεύµα τα διάφορα εξαρτήματα που απαρτίζουν τον υπολογιστή. Συναντάται σε δύο µορφές: πύργου (tower)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήµη των Υπολογιστών Εξάµηνο 4ο-ΣΗΜΜΥ

Εισαγωγή στην Επιστήµη των Υπολογιστών Εξάµηνο 4ο-ΣΗΜΜΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ www.cslab.ece.ntua.gr Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 2

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 2 Ο κύκλος της πληροφορίας Η σηµασία της πληροφορίας Ο υπολογιστής (επεξεργασία-αποθήκευση) 2 Παράσταση δεδοµένων Αριθµητικά συστήµατα εκαδικό σύστηµα 3 υαδικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα διασύνδεσης και. διαδικασία εισόδου-εξόδου

Σύστημα διασύνδεσης και. διαδικασία εισόδου-εξόδου ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 6 Σύστημα διασύνδεσης και διαδικασία εισόδου-εξόδου Τι είναι αρτηρία (Bus) ; Ένα σύνολο γραμμών διασύνδεσης Πρωτόκολλο (protocol) Περιγραφή Πρωτοκόλλου χρονικό διάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

7. Ροή ελέγχου 8. Μηχανισμοί εισόδου/εξόδου

7. Ροή ελέγχου 8. Μηχανισμοί εισόδου/εξόδου ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ MHXANIKOI Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΤΟΛΩΝ Γ Τσιατούχας 5 ο Κεφάλαιο 1 Επίπεδο ISA 2 Μοντέλα μνήμης ιάρθρωση 3 Τύποι δεδομένων 4 Μορφές/τύποι εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) Τμήματα ΚΜΕ (CPU) Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (Ι)

Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) Τμήματα ΚΜΕ (CPU) Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) (η κεντρική μονάδα επεξεργασίας) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι)

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) (η κεντρική μονάδα επεξεργασίας) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

; Γιατί είναι ταχύτερη η λήψη και αποκωδικοποίηση των εντολών σταθερού μήκους;

; Γιατί είναι ταχύτερη η λήψη και αποκωδικοποίηση των εντολών σταθερού μήκους; Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2015-16 Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (ΙΙ) (Δομή Εντολών και Παραδείγματα) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών 1 Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου 2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Φροντιστηρίου «Υπολογιστική Νοηµοσύνη Ι» 7ο Φροντιστήριο 15/1/2008

Ασκήσεις Φροντιστηρίου «Υπολογιστική Νοηµοσύνη Ι» 7ο Φροντιστήριο 15/1/2008 Ασκήσεις Φροντιστηρίου «Υπολογιστική Νοηµοσύνη Ι» 7ο Φροντιστήριο 5//008 Πρόβληµα ο Στα παρακάτω ερωτήµατα επισηµαίνουµε ότι perceptron είναι ένας νευρώνας και υποθέτουµε, όπου χρειάζεται, τη χρήση δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Β1.1 Αναπαράσταση Δεδομένων και Χωρητικότητα Μονάδων Αποθήκευσης

Β1.1 Αναπαράσταση Δεδομένων και Χωρητικότητα Μονάδων Αποθήκευσης Β1.1 Αναπαράσταση Δεδομένων και Χωρητικότητα Μονάδων Αποθήκευσης Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε τον τρόπο αναπαράστασης των δεδομένων (δυαδικό σύστημα) Να αναγνωρίζουμε πώς γράμματα και σύμβολα από

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Μεταβλητές,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ 232. Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών. Διάλεξη 1. Εισαγωγή στο μάθημα. Νίκος Μπέλλας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

ΗΥ 232. Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών. Διάλεξη 1. Εισαγωγή στο μάθημα. Νίκος Μπέλλας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ΗΥ 232 Διάλεξη 1 Εισαγωγή στο μάθημα Νίκος Μπέλλας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Διδάσκων: Οργανωτικά Θέματα Νίκος Μπέλλας, Κτήριο Γκλαβάνη, Γραφείο Β3.7, 2 ος όροφος Προσωπική ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ 4 ο Εξάμηνο Μαδεμλής Ιωάννης ΥΠΟΡΟΥΤΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6 Οι υπορουτίνες αποτελούν αυτόνομα τμήματα κώδικα που διεκπεραιώνουν μία συγκεκριμένη εργασία και μπορούμε να τα καλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 4: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Θεωρητικές Ασκήσεις (# ): ειγµατοληψία, κβαντοποίηση και συµπίεση σηµάτων. Στην τηλεφωνία θεωρείται ότι το ουσιαστικό περιεχόµενο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ) 0. Εισαγωγή Τα αποτελέσµατα πεπερασµένης ακρίβειας οφείλονται στα λάθη που προέρχονται από την παράσταση των αριθµών µε µια πεπερασµένη ακρίβεια. Τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

8.1 Θεωρητική εισαγωγή

8.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ Σκοπός: Η µελέτη της λειτουργίας των καταχωρητών. Θα υλοποιηθεί ένας απλός στατικός καταχωρητής 4-bit µε Flip-Flop τύπου D και θα µελετηθεί

Διαβάστε περισσότερα