ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΗ ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ 4 33/ 2011 Α ΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Πα 4-33/ 2011/ ΓΕΕΘΑ/Β ΚΛΑ ΟΣ/ Β1 Α/Α ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ Αποδέκτες για Ενέργεια 1. Αποδέκτες Πίνακα ΓΕΕΘΑ 348 Αποδέκτες για Πληροφορία ΓΕΕΘΑ/ Β ΚΛΑ ΟΣ/ Β1/ ΤΜ. -Ν.Θ. ΓΕΕΘΑ/ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (απόθεµα) 1 20

3 Α/Α Τροποποίησης Σχετική Τροποποιητική ιαταγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΓΩΝ Πα 4-33/ 2011/ΓΕΕΘΑ/Β ΚΛΑ ΟΣ/ Β1 Ηµεροµηνία Αυτός που καταχώρησε την Τροποποίηση Καταχώρησης Τροποποίησης Βαθµός Ονοµατεπώνυµο Μονογραφή Οδηγίες: 1. Να επιφέρετε µεταβολές στην παρούσα Πα µόνο κατόπιν διαταγής του ΓΕΕΘΑ/ Β ΚΛΑ ΟΣ/ Β1. 2. Στο περιθώριο της σελίδας του κειµένου, στο ύψος της πρώτης πρότασης της τροποποίησης, να αναγράφεται ένα κεφαλαίο Τ µαζί µε τον αντίστοιχο α/α (π.χ. Τ-1, Τ-2 κοκ.). 3. Να καταχωρίσετε στον παραπάνω πίνακα κάθε τροποποιητική διαταγή, για επιβεβαίωση ότι έγιναν οι µεταβολές.

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πα 4-33/ 2011/ ΓΕΕΘΑ/ Β ΚΛΑ ΟΣ/ Β1 ΒΑΘΜΟΣ ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ Α/Α Συνθηµατική ονοµασία Πλήρης Ονοµασία Πα Ε Αξκοί Ανθστές Υπξκοί ΕΜΘ ΕΠΟΠ ΜΚΟ ΚΑ ΦΠ ΓΕ ΕΟ ΥΕΘΑ/ ΕΑ ΑΚΤ Υ ΑΣ Πάγια ιαταγή Ένοπλες υνάµεις Αξιωµατικοί Ανθυπασπιστές Υπαξιωµατικοί Εθελοντές Μακράς Θητείας Επαγγελµατίες Οπλίτες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Κανονική Άδεια Φύλλο Πορείας Γενικό Επιτελείο Εκτός Οργανικής ύναµης ιαρκής Επιτροπή Ακτινοπροστασίας Άδεια κύησης τοκετού Υπηρεσία ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας

6 ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/ Β1 Πίνακας Αποδεκτών ΤΜΗΜΑ. ΙΟΙΚ. & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τηλ. (Εξωτ.) ΚΟΙΝ. : Φ. 446/ Σ Αθήνα, 06 εκεµβρίου 2011 ΘΕΜΑ : Άδειες Μονίµων Στελεχών των Ε. ΣΧΕΤ. : α. Ν. 1032/ 71 (ΦΕΚ Α 232) β. Ν 1400/ 73 (ΦΕΚ Α 114) γ. Π 374/ 73 (ΦΕΚ Α 115) δ. Ν. 1407/ 83 (ΦΕΚ Α 185) ε. Ν. 1911/ 90 (ΦΕΚ Α 166) στ. Ν. 2731/ 99 (ΦΕΚ Α 138) ζ. Ν. 2913/ 01 (ΦΕΚ Α 102) η. Ν. 3421/ 05 (ΦΕΚ Α 302) θ. Φ. 400/ 7/ 80817/ Σ.147/ Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β 811) ι. Φ. 400/ 32/ 82424/ Σ.343/ Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β 1139) ια. Πα 4-4/ 2002/ ΓΕΕΘΑ/ Ι ΥΠ ιβ. Πα 7-1/ 2005/ ΓΕΕΘΑ/ ΥΓ ιγ. Πα 0-1/2006 ΓΕΕΘΑ/ Ι ΥΠ & ΟΡΓ ιδ. ΣΚ 20-1 ιε Πα 4-13/ 2006/ ΓΕΝ ιστ. Πα 4-15/ 2004/ ΓΕΑ ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ 4-33/ 2011 A ΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ 1. Στο πλαίσιο κωδικοποίησης των αδειών που χορηγούνται στα µόνιµα στελέχη των Ενόπλων υνάµεων, θεωρήθηκε αναγκαία η έκδοση της Πάγιας ιαταγής 4-33/ ΣΚΟΠΟΣ 2. Σκοπός της παρούσας είναι η κωδικοποίηση και η ενιαία εφαρµογή των θεσµικών κειµένων που αφορούν στο είδος, τη διάρκεια και τον τρόπο χορήγησης των αδειών και για τους τρεις Κλάδους και τα Κοινά Σώµατα των Ε, προκειµένου να ενισχυθεί έτσι η έννοια της διακλαδικότητας και ταυτόχρονα το αίσθηµα ισονοµίας και ασφάλειας δικαίου, µεταξύ των στελεχών που ανήκουν σε διαφορετικούς Κλάδους και ΚΣ των Ε. Ειδικά, οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, που αναφέρονται στη χορήγηση στα στελέχη των Ε, εκπαιδευτικών αδειών, εξακολουθούν να ισχύουν ανά Κλάδο και ΚΣ των Ε και δεν εξετάζονται µε την παρούσα. 3. Ως µόνιµα στελέχη νοούνται, για την εφαρµογή της παρούσας, οι µόνιµοι Αξκοί - Ανθστές, µόνιµοι Υπξκοί ΕΜΘ, καθώς και οι ΕΠΟΠ µετά την ορκωµοσία

7 τους. -2- ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 4. Η παρούσα Πα καθορίζει το είδος των αδειών που δικαιούνται τα µόνιµα στελέχη των Ε, τον τρόπο και τις διαδικασίες χορήγησής τους, ρυθµίζοντας παράλληλα και άλλες λεπτοµέρειες, όπως απαιτούµενα δικαιολογητικά, παρακολούθηση και διοικητική µέριµνα των µονίµων στελεχών που βρίσκονται σε ειδικές άδειες. (π.χ. άδεια τοκετού, υιοθεσίας τέκνου, φοιτητική, επικίνδυνης εργασίας κλπ), το χρόνο έναρξης και λήξης των αδειών, την παράταση απαγόρευση ανάκληση των αδειών, ειδικές και τελικές διατάξεις. ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ Α ΕΙΕΣ 5. Οι άδειες απουσίας που χορηγούνται στα µόνιµα στελέχη των Ε. είναι οι εξής: α. Άδειες απουσίας «Κανονικές» β. Άδειες απουσίας «Μικράς ιάρκειας» γ. Άδειες απουσίας «Αναρρωτικές ή Θεραπευτικές» δ. Άδειες απουσίας «Φοιτητικές» ε. Άδειες απουσίας «Λόγω Μετάθεσης» στ. Άδειες απουσίας «Λόγω Επικίνδυνης Εργασίας» Μελών» ζ. Άδειες απουσίας «Λόγω Ασθένειας Συζύγου ή Προστατευόµενων η. Άδειες απουσίας «Άνευ Αποδοχών για το Εξωτερικό» θ. Άδειες απουσίας «Λόγω Τέλεσης Γάµου» ι. Άδειες απουσίας «Κυήσεως Τοκετού» ια. ιβ. ιγ. ιδ. ιε. Άδειες απουσίας «Λόγω Γέννησης Τέκνου» Άδειες απουσίας «Λόγω Ανατροφής Τέκνου» Άδειες απουσίας «Λόγω Υιοθεσίας Τέκνου» Άδειες απουσίας «Γονικές» Άδειες απουσίας «Ιατρικά Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής» ιστ. Άδειες απουσίας για «Εθελοντική Συµµετοχή σε Προγράµµατα ΜΚΟ»

8 -3- ιζ. ιη. Άδειες απουσίας «Υπηρετούντων σε Ειρηνευτικές Αποστολές» Άδειες απουσίας «Αιµοδοσίας» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ Α ΕΙΑ 6. Άδειες απουσίας κανονικές για το εσωτερικό ή το εξωτερικό, είναι όσες διαρκούν από πέντε (5) µέχρι τριάντα (30) ηµέρες και γι αυτές ισχύουν τα παρακάτω: α. Χορηγούνται µετά από έγγραφη αίτηση του µονίµου στελέχους, που υποβάλλεται ιεραρχικά σ' αυτόν που έχει δικαίωµα να χορηγήσει την άδεια. β. ικαίωµα χορήγησης ΚΑ στα µόνιµα στελέχη, τόσο για το εσωτερικό, όσο και για το εξωτερικό, έχει ο ιοικητής ιευθυντής της Μονάδας Υπηρεσίας όπου υπηρετούν. γ. Το σύνολο των ηµερών ΚΑ που χορηγείται υποχρεωτικά σε µόνιµα στελέχη, εφάπαξ ή τµηµατικά, µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος, δεν µπορεί να ξεπεράσει τις τριάντα (30) ηµέρες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δύναται να παραταθεί η ηµεροµηνία χορηγήσεως µέχρι την 31 Ιανουαρίου του εποµένου έτους. δ. Υπόλοιπο ΚΑ κάτω από 5 ηµέρες, χορηγείται ολόκληρο. Α ΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ 7. Άδειες απουσίας µικράς διαρκείας για το εσωτερικό ή για το εξωτερικό είναι όσες διαρκούν από δύο (2) έως τέσσερις (4) ηµέρες, χορηγούνται για αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών, ανεξάρτητα από την εξάντληση της κανονικής άδειας και για αυτές ισχύουν τα παρακάτω: α. Χορηγούνται όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6α και β της παρούσας. β. Μέσα στο αυτό ηµερολογιακό έτος, το σύνολο των αδειών µικράς διαρκείας δύο (2) έως τεσσάρων (4) ηµερών, που χορηγούνται υποχρεωτικά σε µόνιµο στέλεχος, δεν µπορεί να ξεπεράσει τις δέκα (10). γ. Απαγορεύεται να δοθούν µαζί, διαδοχικά και χωρίς διακοπή, περισσότερες από µία άδειες απουσίας µικράς διαρκείας. Α ΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 8. Οι αναρρωτικές άδειες απουσίας, διάρκειας µέχρι δύο (2) µηνών, χορηγούνται από τα Στρατιωτικά Νοσοκοµεία στα µόνιµα στελέχη µετά από:

9 -4- α. Ενδονοσοκοµειακή νοσηλεία τους. β. Σχετική γνωµάτευση της Επιτροπής Απαλλαγών του αντίστοιχου Σχηµατισµού και αντίστοιχα των άλλων Κλάδων ή απόφαση της Ανώτατης Υγειονοµικής Επιτροπής του οικείου Κλάδου των Ε. γ. Έγκριση της παραπάνω γνωµάτευσης, από το Σχηµατισµό και αντίστοιχα των άλλων Κλάδων, όπου ανήκουν, στον οποίο υποβάλλεται αυτή από την Επιτροπή Απαλλαγών ή Ανώτατη Υγειονοµική Επιτροπή (όταν απαιτείται). 9. Οι αναρρωτικές άδειες χορηγούνται: α. Συνολικά και όχι τµηµατικά, χωρίς να επιτρέπεται η διακοπή τους, εκτός και αν ληφθούν γενικά µέτρα και µετά από διαταγή του Υπουργού Εθνικής Άµυνας. β. Εφόσον, µετά τη λήξη τής εν λόγω άδειας, οι λόγοι υγείας συνεχίζουν να υπάρχουν, τότε το µόνιµο στέλεχος παραπέµπεται εκ νέου στην Επιτροπή Απαλλαγών, για να του χορηγηθεί νέα αναρρωτική άδεια, η οποία όµως, στο σύνολό της δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες. 10. Εκτός από την αναρρωτική άδεια µέχρι δύο (2) µηνών, στα µόνιµα στελέχη των Ε, χορηγούνται, από την οικεία Ανώτατη Υγειονοµική Επιτροπή, οι µακρές αναρρωτικές άδειες πού προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 11. Όταν πρόκειται για άδεια νοσηλείας ή θεραπείας στο εξωτερικό, ισχύουν οι διατάξεις του σχετικού Προεδρικού ιατάγµατος «Περί Νοσοκοµειακής περίθαλψης». 12. Για τους ΕΠΟΠ ο χρόνος διάρκειας της αναρρωτικής άδειας και ο χρόνος νοσηλείας καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα απόφαση ΥΕΘΑ. Α ΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ 13. Στους εν ενεργεία Αξκούς, Ανθστές και Υπξκούς (µονίµους, µονιµοποιηθέντες εθελοντές ή εφέδρους Υπξκούς και µονιµοποιηθέντες ΕΠΟΠ), χορηγείται φοιτητική άδεια έως είκοσι (20) ηµέρες, ανά ηµερολογιακό έτος, εφόσον φοιτούν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, στα οποία η παρακολούθηση των µαθηµάτων δεν είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας ή η φοίτηση πραγµατοποιείται εξ αποστάσεως, ως εξής: α. Μόνο σε όσους φοιτούν για απόκτηση πρώτου πτυχίου µιας ανώτερης ή ανώτατης εκπαιδευτικής βαθµίδας, πλέον των Παραγωγικών Σχολών των Ε, καθώς και στην περίπτωση απόκτησης πτυχίου βαθµίδας ανώτερης από την εκπαιδευτική βαθµίδα, τις σπουδές της οποίας έχει περατώσει ο δικαιούχος στρατιωτικός.

10 β. Κατά τις εξεταστικές περιόδους, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερόµενων. Η συµµετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποιείται υποχρεωτικά µόνο µε βεβαίωση της Σχολής, που οφείλει προσκοµίζει ο ενδιαφερόµενος στην Υπηρεσία του. Ως εξεταστικές περίοδοι θεωρούνται, αποκλειστικά, µόνο όσες προβλέπονται από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυµα και για χρονικό διάστηµα όσο είναι τα προβλεπόµενα έτη φοίτησης, συν ένα (1) έτος. 14. Η άδεια χορηγείται µε αντιστοιχία δύο (2) ηµερών για κάθε ηµέρα εξετάσεων. Για τους φοιτούντες στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο, η άδεια χορηγείται µε αντιστοιχία έξι (6) ηµερών για κάθε θεµατική ενότητα. Για όσους φοιτούν σε µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών, καθώς και για όσους είναι εγγεγραµµένοι για την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος ειδίκευσης, η άδεια χορηγείται τµηµατικά, ανάλογα µε το πρόγραµµα εκπαίδευσης ή την πρόοδο της έρευνας και στα πλαίσια των προβλεπόµενων υποχρεώσεων του στελέχους. 15. Για τη λήψη της φοιτητικής άδειας δεν απαιτείται προηγούµενη έγκριση της Υπηρεσίας για τη φοίτηση του στελέχους στη Σχολή που επιθυµεί. 16. Η λήψη της φοιτητικής άδειας υπόκειται στους περιορισµούς που υπόκεινται και οι λοιπές άδειες, ανάλογα µε τις επικρατούσες συνθήκες προετοιµασίας και ετοιµότητας των Ε και δύναται να µη χορηγηθεί ή να ανακληθεί, εάν αυτό επιβάλλεται για την αντιµετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών. Η µη χορήγησή της, για τους παραπάνω λόγους, δεν δηµιουργεί το δικαίωµα για καταβολή αποζηµίωσης ή λήψης αυτής αθροιστικά µε την άδεια του επόµενου έτους. 17. Για τη χορήγηση ή την ανάκληση της φοιτητικής άδειας ισχύουν όσα ορίζονται από τις αντίστοιχες διατάξεις της παρούσας περί χορήγησης κανονικής άδειας απουσίας. Α ΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 18. Άδεια απουσίας λόγω µετάθεσης χορηγείται υποχρεωτικά στα µόνιµα στελέχη των Ε, που µετακινούνται λόγω τοποθέτησης ή µετάθεσης στο εσωτερικό της χώρας, προκειµένου να µεταφερθεί η οικοσκευή και να διευκολυνθούν στην εξεύρεση νέας κατοικίας. Η άδεια αυτή χορηγείται και κατά την τοποθέτηση ή µετάθεση στελέχους προς και από την αλλοδαπή και στη Νήσο «Κ». 19. Οι παραπάνω άδειες είναι διάρκειας δέκα (10) ηµερών για όσους µετακινούνται εκτός της Φρουράς και τριών (3) ηµερών όταν η µετάθεση είναι εντός της ίδιας Φρουράς, λογίζονται δε πλέον των λοιπών προβλεπόµενων κανονικών ή µικράς διάρκειας αδειών που δικαιούται το κάθε µόνιµο στέλεχος. 20. Η άδεια µετάθεσης για το εσωτερικό χορηγείται στον µετατιθέµενο σε χρόνο, που την αιτείται και ειδικότερα : α. Πριν τη χορήγηση του Φύλλου Πορείας, σε χρόνο τέτοιο, ώστε να έχει επιστρέψει πριν από την καθορισµένη ηµεροµηνία χορηγήσεώς του. -5-

11 β. Μαζί µε το ΦΠ, όταν η άδεια λήγει την ηµεροµηνία χορηγήσεως του ΦΠ. Στην περίπτωση αυτή η ηµεροµηνία αναχωρήσεως από την Μονάδα, θα είναι η ηµεροµηνία χορηγήσεως της άδειας µεταθέσεως και η ηµεροµηνία λήξεως της αδείας (δηλαδή η ηµεροµηνία χορηγήσεως του ΦΠ), θα είναι η πρώτη ηµέρα κινήσεως του ΦΠ, χωρίς ο µετατιθέµενος να υποχρεούται να επιστρέψει στην Μονάδα του για να παραλάβει το ΦΠ. γ. Από παρουσιάσεως και εγγραφής των Στελεχών στις Μονάδες- Υπηρεσίες που µετατίθενται, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος και όχι αργότερα των δύο (2) µηνών. 21. Η άδεια µετάθεσης προς και από την αλλοδαπή και τη Νήσο «Κ» χορηγείται ως εξής: α. Με την µετακίνησή τους από τις Μονάδες που υπηρετούν για τα ΓΕ/ ΕΟ είτε πριν τη χορήγηση του ΦΠ είτε µαζί µε το ΦΠ, όπως στις υποπαραγράφους 20 α και β της παρούσας ( εν χορηγείται µετά την παρουσίασή τους στα ΓΕ/ ΕΟ ). β. Μετά τον επαναπατρισµό τους και την παρουσίασή τους στα ΓΕ/ ΕΟ, όπως στην παράγραφο 20 της παρούσας. -6- Α ΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 22. Εκτός από το πολιτικό προσωπικό, χορηγείται άδεια απουσίας συνολικής διάρκειας τριάντα (30) ηµερών και στα µόνιµα στελέχη των Ε, εφόσον αυτά εργάζονται σε κλινικές, εργαστήρια, πάσης φύσεως τµήµατα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, στα οποία χρησιµοποιούνται ιοντίζουσες ακτινοβολίες. 23. Οι ειδικότητες που, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, χρησιµοποιούν αποκλειστικά ιοντiζουσες ακτινοβολίες είναι οι παρακάτω: α. Ιατροί Ακτινολόγοι β. Ιατροί Ακτινοθεραπευτές γ. Πυρηνικοί Ιατροί δ. Ακτινοφυσικοί Ιατρικής (Ραδιοφυσικοί) ε. Παρασκευαστές Ραδιοφαρµάκων στ. Τεχνολόγοι Ραδιολόγοι, Χειριστές πάσης φύσεως ακτινολογικών ακτινοδιαγνωστικών, ακτινοθεραπευτικών µονάδων, καθώς ycamera και ΡΕΤ (Ροsitron Emission Tomography). ζ. Χειριστές µονάδων παραγωγής ακτίνων «Χ» ή «Γ» ποιοτικών ελέγχων υλικών, πάσης φύσεως εξαρτηµάτων ή κατασκευών (ραδιοφωτογραφήσεις βιοµηχανική ακτινογραφία). η. Χειριστές εµφανιστές ακτινολογικών εργαστηρίων.

12 24. Οι ειδικότητες που, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, χρησιµοποιούν και ιοντίζουσες ακτινοβολίες είναι οι παρακάτω: -7- α. Ιατροί Καρδιολόγοι που εκτελούν αιµοδυναµικές δοκιµασίες. β. Ιατροί Γαστρεντερολόγοι που πραγµατοποιούν ακτινοεξαρτώµενες εξετάσεις π.χ. ERCP. γ. Ιατροί Ορθοπεδικοί που πραγµατοποιούν ακτινοεξαρτώµενες επεµβάσεις π.χ. ηλώσεις. δ. Ιατροί Ουρολόγοι που πραγµατοποιούν ακτινοεξαρτώµενες επεµβάσεις, εξετάσεις π.χ. λιθοτριψίες, ανιούσες πυελογραφίες κλπ. ε. Ιατροί Αγγειοχειρουργοί που πραγµατοποιούν ακτινοεξαρτώµενες επεµβάσεις, δοκιµασίες π.χ. διερευνητικές αγγειογραφίες, αγγειοπλαστικές κλπ. στ. Οδοντίατροι ακτινοδιαγνώστες, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν µεταπτυχιακή ειδίκευση στην ακτινολογία στόµατος και εκτελούν ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις (π.χ. κεφαλοµετρικές, πανοραµικές). ιευκρινίζεται ότι στην κατηγορία αυτή δεν θα ανήκουν οι Οδοντίατροι που εκτελούν µόνο απλές οδοντιατρικές ακτινογραφίες (δεν υπάρχει πιθανότητα υπέρβασης των 3/10 του ετησίου ορίου δόσης). ζ. Κτηνίατροι ακτινοδιαγνώστες που έχουν µεταπτυχιακή ειδίκευση στην ακτινολογία και εκτελούν ακτινοδιαγνωστικές κτηνιατρικές εξετάσεις. η. Νοσηλευτικό προσωπικό του οποίου η παρουσία σε εκτιθέµενους σε ιοντίζουσα ακτινοβολία χώρους, όπου δραστηριοποιούνται όλες οι ως άνω ειδικότητες, είναι υποχρεωτική (δηλαδή κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λυχνίας παραγωγής ακτινών «Χ»). θ. Τεχνικοί, οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά µε συντήρηση, επισκευή και λειτουργικό έλεγχο µονάδων συσκευών οργάνων ιοντιζουσών ακτινοβολιών για θεραπευτικούς και διαγνωστικούς σκοπούς. Επισηµαίνεται ότι, στην περίπτωση αυτή, δεν θα πρέπει να υπάρχει σύµβαση συντήρησης επισκευής των µονάδων συσκευών οργάνων µε τον προµηθευτή οίκο ή άλλη εταιρεία. 25. Γενική προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας επικίνδυνης εργασίας, είναι η ένταξη του προσωπικού στην κατηγορία «Α», όπως προβλέπεται από τους κανονισµούς ακτινοπροστασίας. 26. Για το προσωπικό της παραγράφου 23 της παρούσας, το οποίο είναι κατηγορίας «Α», µόνη προϋπόθεση για την παροχή της µηνιαίας άδειας επικίνδυνης εργασίας κατ' έτος πέραν της κανονικής, είναι να ασκεί τα καθήκοντα που απορρέουν από την ειδικότητά του.

13 27. ιευκρινίζεται ότι για το προσωπικό της παραγράφου 23, εφόσον ισχύει η προϋπόθεση της παρ. 25, καταρτίζεται κατάσταση προσωπικού κατηγορίας «Α», χωρίς τη µεσολάβηση της ΥΕΘΑ/ ΕΑ. 28. Για το προσωπικό της παραγράφου 24 της παρούσας απαιτούνται επιπλέον τα εξής: α. Τον Ιανουάριο κάθε έτους οι κλινικές, εργαστήρια, πάσης φύσεως τµήµατα, αποστέλλουν στη ιαρκή Επιτροπή Ακτινοπροστασίας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας (ΥΕΘΑ/ ΕΑ), µέσω των Σχηµατισµών, Μονάδων, Υπηρεσιών που ανήκουν, αναλυτική κατάσταση µε το είδος και τον αριθµό των εξαρτηµένων από ιοντίζουσα ακτινοβολία εξετάσεων, επεµβάσεων, λειτουργικών ελέγχων του προηγούµενου έτους. Η ΥΕΘΑ/ ΕΑ καθορίζει τον αριθµό των θέσεων κατηγορίας «Α» για κάθε επιµέρους κλινική, εργαστήριο, πάσης φύσεως τµήµα, οι οποίες δεν είναι κατ' ανάγκη ίσες µε το πλήθος τον προσωπικού των ειδικοτήτων της παρ. 24 της παρούσας που υπηρετεί στα αντίστοιχα τµήµατα, εργαστήρια κλινικές. Ο καθορισµός του αριθµού αυτού γίνεται µε κριτήρια που απορρέουν από τις αρχές των κανονισµών ακτινοπροστασίας. β. Μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους, ενηµερώνονται σχετικά οι Σχηµατισµοί, Μονάδες, Υπηρεσίες από την ΥΕΘΑ/ ΕΑ, οι οποίοι στη συνέχεια ζητούν από τις υπ' αυτούς κλινικές, εργαστήρια, πάσης φύσεως τµήµατα, να συντάξουν ονοµαστικό πίνακα µε τα συγκεκριµένα άτοµα που υπηρετούν στις θέσεις κατηγορίας «Α» µε αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων διευθυντών τους. γ. Μέχρι τέλος Μαρτίου κάθε έτους, οι εµπλεκόµενοι Σχηµατισµοί, Μονάδες, Υπηρεσίες και των τριών Κλάδων, υποβάλλουν για τελική έγκριση στα ΓΕ, κατάσταση του προσωπικού που δικαιούται την άδεια επικίνδυνης εργασίας και ενηµερώνουν για τις εκάστοτε µεταβολές. 29. Για τη χορήγηση της µηνιαίας άδειας επικίνδυνης εργασίας πλέον της κανονικής, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση στο Σχηµατισµό, Μονάδα, Υπηρεσία που υπηρετεί, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι το όνοµά του αναφέρεται στην τελική εγκριθείσα, µε τη διαδικασία των παραγράφων 25 έως 28 της παρούσας, κατάσταση του αντίστοιχου ΓΕ, µε σύµφωνη γνώµη- βεβαίωση του προϊσταµένου. 30. Η άδεια επικίνδυνης εργασίας εγκρίνεται από το ιοικητή του Σχηµατισµού, Μονάδας, Υπηρεσίας ή από το ιευθυντή της Υπηρεσίας ιεύθυνσης. 31. Ο Σχηµατισµός, Μονάδα, Υπηρεσία, µε την ηµερήσια διαταγή καθορίζει το προσωπικό και την αντίστοιχη θέση εργασίας, για την οποία δικαιούται τη µηνιαία άδεια επικίνδυνης εργασίας πλέον της κανονικής. 32. Η χορήγηση της άδειας γίνεται µετά από προγραµµατισµό των αναγκών των Σχηµατισµών, Μονάδων, Υπηρεσιών, ώστε να µην επηρεάζεται το έργο τους. -8-

14 33. Η άδεια αυτή των τριάντα (30) ηµερών κατ' έτος δε µπορεί να είναι συνεχόµενη µε άλλου είδους άδεια, για δε τη χορήγησή της δεν είναι απαραίτητη η προηγούµενη λήψη της κανονικής άδειας, υπό την προϋπόθεση να µην καταστρατηγούνται οι διατάξεις που αφορούν τη χορήγηση των κανονικών αδειών. 34. Την προαναφερόµενη άδεια επικίνδυνης εργασίας δικαιούται και το προσωπικό πού απασχολείται σε θέσεις κατηγορίας «Α», ανεξάρτητα της φύσης της εργασιακής του σχέσης, καθώς και το προσωπικό που εκπαιδεύεται σε αντίστοιχες θέσεις προκειµένου να αποκτήσει ειδικότητα ή πιστοποίηση. 35. Λεπτοµέρειες, αναφορικά µε τον καθορισµό του χρόνου αίτησης και χορήγησης, υποβολής καταστάσεων δικαιουµένων, προγραµµατισµού χορήγησης, καθώς και της χορήγησης της άδειας σε δικαιούχο που µετατέθηκε από τις θέσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 23 και 24 της παρούσας, εντός του έτους που αποκτά το δικαίωµα, ρυθµίζονται κατά πάγιο τρόπο µε διαταγές των Αρχηγών των ΓΕ. Α ΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ Η ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ 36. Στα µόνιµα στελέχη των Ε, τα οποία έχουν σύζυγο ή προστατευόµενα µέλη (τέκνα ή γονείς) που δεν εργάζονται και πάσχουν από νόσηµα, το οποίο απαιτεί τακτικές µεταγγίσεις αίµατος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, χορηγείται άδεια απουσίας µέχρι τριάντα (30) ηµέρες το χρόνο πέραν της κανονικής, στο σύνολό της ή τµηµατικά, καταβάλλονται δε κανονικά οι αποδοχές και λογίζεται ο χρόνος αυτής, ως χρόνος άσκησης των καθηκόντων τους. -9- Α ΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟ ΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 37. Μόνιµο στέλεχος των Ε που ο ή η σύζυγός του είναι στρατιωτικός οποιουδήποτε Κλάδου των Ε ή των Κοινών Σωµάτων ή ανήκει στα Σώµατα Ασφαλείας ή εργάζεται στο ηµόσιο ή στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ Α 28), όπως ισχύει σήµερα και υπηρετεί στο εξωτερικό, δικαιούται να ζητήσει άδεια για το εξωτερικό χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας µέχρι τρία (3) έτη. 38. Η παραπάνω άδεια χορηγείται µε απόφαση του ΥΕΘΑ, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού του οικείου Κλάδου και του Α/ΓΕΕΘΑ για τα Κοινά Σώµατα. 39. Ο χρόνος της άδειας δεν υπολογίζεται προς συµπλήρωση χρόνου πραγµατικής υπηρεσίας, χρόνου διοίκησης και συντάξιµης υπηρεσίας, που απαιτείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για την προαγωγή ή µισθολογική εξέλιξη του µονίµου στελέχους. Τα µόνιµα στελέχη που βρίσκονται σε άδεια στο εξωτερικό χωρίς αποδοχές, υπάγονται στις ιευθύνσεις Προσωπικού του Κλάδου τους (ΓΕ/ΕΟ ) και εξακολουθούν να διέπονται από τις οικείες διατάξεις και τους ισχύοντες στρατιωτικούς κανονισµούς.

15 -10- Α ΕΙΑ ΛΟΓΩ ΤΕΛΕΣΗΣ ΓΑΜΟΥ 40. Χορηγείται υποχρεωτικά άδεια απουσίας διάρκειας δέκα (10) ηµερών στα µόνιµα στελέχη των Ε για τέλεση γάµου, πλέον της κανονικής. 41. Η παραπάνω άδεια χορηγείται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6α και β της παρούσας και δύναται να χορηγηθεί µε µέρος της κανονικής ή µικράς διαρκείας άδειας, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν, αµέσως προ ή µετά την τέλεση του γάµου. Α ΕΙΑ ΚΥΗΣΕΩΣ ΤΟΚΕΤΟΥ 42. Στο γυναικείο στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί στις Ε µε οποιαδήποτε ιδιότητα χορηγείται κατόπιν γνωµάτευσης της αρµόδιας Επιτροπής Απαλλαγών, άδεια κύησης τοκετού (ΑΚΤ) διάρκειας πέντε (5) µηνών µε πλήρεις αποδοχές, µετά τον τέταρτο µήνα της κύησης. Εάν το τέκνο γεννηθεί νεκρό ή αποβιώσει πριν τη λήξη της άδειας ή η κύηση διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο, η ΑΚΤ λήγει ένα µήνα µετά το γεγονός. Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του τρίτου, η ΑΚΤ προσαυξάνεται κάθε φορά κατά δύο (2) µήνες. 43. Ως προς τη διαδικασία χορήγησης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, καθώς και άλλες λεπτοµέρειες που αφορούν στην παρακολούθηση και διοικητική µέριµνα του γυναικείου στρατιωτικού προσωπικού που βρίσκεται σε άδεια λόγω κυήσεως - τοκετού, εφαρµόζονται τα καθοριζόµενα από την Πα 4-4/ 2002/ ΓΕΕΘΑ/ Ι ΥΠ. Α ΕΙΑ ΛΟΓΩ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ 44. Χορηγείται υποχρεωτικά άδεια απουσίας διάρκειας πέντε (5) ηµερών λόγω γέννησης τέκνου, πλέον της κανονικής, για το εσωτερικό και το εξωτερικό στους άντρες µόνιµα στελέχη των Ε, αµέσως µετά τη γέννηση του τέκνου τους. 45. Η παραπάνω άδεια χορηγείται έτσι όπως αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6α και β της παρούσας.. Α ΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ 46. Μετά το πέρας της άδειας κύησης τοκετού, στο στρατιωτικό προσωπικό χορηγείται άδεια ανατροφής τέκνου διάρκειας εννέα (9) µηνών, µε αποδοχές ως εξής: α. Στις περιπτώσεις που και οι δύο γονείς είναι στρατιωτικοί, κατόπιν αναφοράς τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας ανατροφής, ολόκληρη ή αθροιστικά, αλλά πάντα διαδοχικά και αµέσως µετά το πέρας της ΑΚΤ. β. Στις περιπτώσεις που ο/ η σύζυγος της/ του στρατιωτικού εργάζεται στον ιδιωτικό τοµέα, εφόσον δικαιούται οµοίων, ολικώς ή µερικώς, διευκολύνσεων, ο/ η σύζυγος στρατιωτικός δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας ανατροφής κατά το

16 -11- µέρος που η/ ο σύζυγος δεν κάνει χρήση των δικών της/ του δικαιωµάτων, αλλά πάντα µετά το πέρας της ΑΚΤ ή µέρους του χρονικού διαστήµατος της άδειας ανατροφής. γ. Στις περιπτώσεις που ο/ η σύζυγος της/ του στρατιωτικού είναι δηµόσιος υπάλληλος, µε κοινή δήλωσή τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας ανατροφής συνολικά ή τα χρονικά διαστήµατα που θα κάνει χρήση ο καθένας τους και πάντοτε διαδοχικά και αµέσως µετά το πέρας της ΑΚΤ. δ. Στις περιπτώσεις που η σύζυγος του στρατιωτικού δεν εργάζεται ή δεν ασκεί επάγγελµα, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας ανατροφής, εκτός εάν η σύζυγος, λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης, κριθεί ανίκανη να αντιµετωπίσει τις ανάγκες ανατροφής του τέκνου, σύµφωνα µε βεβαίωση της αρµόδιας Υγειονοµικής Επιτροπής, στην οποία υπάγεται αυτή. 47. Σε περίπτωση διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάµο των γονέων του, η άδεια ανατροφής χορηγείται στο γονέα στρατιωτικό, εφόσον ασκεί την επιµέλεια του τέκνου. 48. Σε περίπτωση πολύδυµης κύησης, η άδεια ανατροφής αυξάνεται κατά ένα (1) µήνα για κάθε τέκνο πέραν του ενός. 49. Σε περίπτωση απόκτησης τρίτου τέκνου και άνω η άδεια ανατροφής αυξάνεται κατά τρεις (3) µήνες για κάθε τέκνο. 50. Για το γονέα στρατιωτικό που είναι άγαµος ή χήρος ή διαζευγµένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, η άδεια ανατροφής αυξάνεται κατά ένα (1) µήνα. 51. Σε όλες τις προαναφερόµενες περιπτώσεις, η άδεια ανατροφής τέκνου, ολόκληρη ή µέρος αυτής, εξαντλείται αποκλειστικά µέχρι τη συµπλήρωση δεκατεσσάρων (14) µηνών του τέκνου. 52. Η 9µηνη άδεια ανατροφής τέκνου χορηγείται και στο στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί στις Ε µε οποιαδήποτε ιδιότητα σε περίπτωση υιοθεσίας τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται από την εποµένη της ηµεροµηνίας τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης περί υιοθεσίας, εξαντλείται δε εντός δεκατεσσάρων µηνών από αυτή και σε κάθε περίπτωση µέχρι τη συµπλήρωση του 6 ου έτους της ηλικίας του τέκνου. 53. Με γενικές διαταγές των Αρχηγών των ΓΕ καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη χορήγηση των αδειών ανατροφής τέκνου. Α ΕΙΑ ΛΟΓΩ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ 54. Το γυναικείο στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί στις Ε µε οποιαδήποτε ιδιότητα και υιοθετεί τέκνο ηλικίας έως και έξι (6) ετών, λαµβάνει 3µηνη ειδική άδεια αµέσως µετά την ολοκλήρωση της υιοθεσίας µε απόφαση του Αρχηγού

17 -12- του οικείου Επιτελείου που δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µετά από εισήγηση του/ της Γραφείου/ ιεύθυνσης Προσωπικού του οικείου ΓΕ. 55. Ο χρόνος άδειας των τριών (3) µηνών λόγω υιοθεσίας δίδεται για κάθε υιοθεσία, ανεξάρτητα από τον αριθµό των υιοθετούµενων τέκνων και λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας. 56. Ως προς απαιτούµενα δικαιολογητικά, καθώς και άλλες λεπτοµέρειες που αφορούν στην παρακολούθηση και διοικητική µέριµνα του γυναικείου στρατιωτικού προσωπικού που βρίσκεται σε άδεια λόγω υιοθεσίας, εφαρµόζονται τα καθοριζόµενα από την Πα 4-4/ 2002/ ΓΕΕΘΑ/ Ι ΥΠ. 57. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθεσίας, οι θετοί γονείς δικαιούνται έκαστος πέντε (5) ηµέρες ειδική άδεια απουσίας, πέραν των προβλεπόµενων, η οποία µπορεί να χορηγηθεί συνολικά ή αθροιστικά. Α ΕΙΑ ΓΟΝΙΚΗ 58. Στο στρατιωτικό προσωπικό όλων των κατηγοριών χορηγείται ειδική άδεια απουσίας µίας (1) ηµέρας ανά δίµηνο, για όσους έχουν ή επιµελούνται τέκνα τα οποία παρακολουθούν µαθήµατα σε δηµόσια ή ιδιωτικά ιδρύµατα πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, για την επίσκεψή τους στο εκπαιδευτικό ίδρυµα των τέκνων τους και την ενηµέρωσή τους για τη σχολική τους επίδοση. Για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας ισχύουν τα εξής: α. Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, η άδεια χορηγείται σε έναν από τους δύο γονείς. β. Για τη χορήγηση της άδειας ο γονέας στρατιωτικός υποβάλλει κάθε φορά στην υπηρεσία του σχετική αίτηση, δηλώνοντας ταυτόχρονα εάν ο άλλος γονέας είναι δικαιούχος (ιδιότητα, φορέας εργασίας), καθώς και ότι δεν έχει κάνει χρήση της άδειας για το υπόψη δίµηνο. Η άδεια χορηγείται στο γονέα στρατιωτικό και στην περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν εργάζεται. γ. Το σύνολο των ηµερών αυτής της άδειας δεν µπορεί να υπερβεί τις πέντε (5) ηµέρες για κάθε σχολικό έτος. δ. Η άδεια χορηγείται και στους γονείς στρατιωτικούς που το τέκνο τους είναι εγγεγραµµένο σε παιδικό σταθµό, υπό την προϋπόθεση ότι ο σταθµός εφαρµόζει πλήρες πρόγραµµα νηπιαγωγείου. Σε κάθε περίπτωση το τέκνο πρέπει να έχει την προβλεπόµενη από το νόµο ηλικία για να παρακολουθεί την υποχρεωτική εκπαίδευση. ε. Η άδεια δεν χορηγείται σε περιόδους που τα ιδρύµατα πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έχουν διακοπές εργασίας.

18 -13- στ. Η εν λόγω άδεια είναι µε πλήρεις αποδοχές και ο χρόνος αυτής λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Α ΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 59. Με τη γνωστοποίηση στην Υπηρεσία της έναρξης διαδικασίας ιατρικά υποβοηθούµενης αναπαραγωγής, η γυναίκα στρατιωτικός δικαιούται κατά την ηµέρα της ωοληψίας ειδική άδεια απουσίας µίας (1) ηµέρας πέραν των προβλεπόµενων, καθώς και ειδική άδεια δεκαπέντε (15) ηµερών από την εµβρυοµεταφορά, επίσης πέραν των προβλεπόµενων. 60. Στο άρρεν στρατιωτικό προσωπικό χορηγείται µία (1) ηµέρα ειδικής άδειας απουσίας κατά την ηµέρα της ωοληψίας, καθώς και µία (1) ηµέρα κατά την ηµέρα εµβρυοµεταφοράς της συζύγου του, πέραν των προβλεπόµενων. Α ΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΚΟ 61. Τα µόνιµα στελέχη των Ε που µετέχουν εθελοντικά, σε προγράµµατα ΜΚΟ για την παροχή βοήθειας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 10 του Ν. 2731/99 (ΦΕΚ Α 138), επιτρέπεται να λάβουν άδεια µετ' αποδοχών διάρκειας µέχρι δυο (2) ετών που µπορεί να ανανεωθεί. Η άδεια αυτή χορηγείται ύστερα από εισήγηση της οικείας ΜΚΟ και σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ ΑΣ) µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών. Η συµµετοχή στα ανωτέρω προγράµµατα λαµβάνεται υπόψη και θεωρείται πρόσθετο προσόν για την προαγωγή και βεβαιώνεται µε έγγραφο της ΜΚΟ προς την Υ ΑΣ. Α ΕΙΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 62. Στα µόνιµα στελέχη των Ε που συµµετέχουν σε Ειρηνευτικές Αποστολές χορηγείται άδεια απουσίας πέραν της κανονικής. 63. Ο χρόνος αδείας, αλλά και ο τρόπος χορήγησής της θα καθορίζεται κάθε φορά ανάλογα µε την ειρηνευτική αποστολή, κατόπιν εισήγησης του ΓΕΕΘΑ/ Α1 ( ΕΠΙΧ) και απόφασης του Α/ ΓΕΕΘΑ. Α ΕΙΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ 64. Στα µόνιµα στελέχη των Ε χορηγείται µόνο για το εσωτερικό εφάπαξ αιµοδοτική άδεια δύο (2) ηµερών εντός διµήνου από της αιµοδοσίας, έτσι όπως αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6α της παρούσης, ενώ για αιµοδοσία, η οποία έγινε για συγγενή µέχρι β' βαθµού εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, δηλαδή για σύζυγο, γονείς, παππού, γιαγιά και τέκνα, τα στελέχη δικαιούνται να απουσιάζουν από την Υπηρεσία τους µόνο κατά την ηµέρα της αιµοδοσίας.

19 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ Α ΕΙΩΝ Οι άδειες απουσίας, εκτός από τις ηµερήσιες, υπολογίζονται στον αριθµό των ηµερών, που ο στρατιωτικός θ απουσιάσει από την Υπηρεσία του. Οι ηµερήσιες άδειες είναι διάρκειας 24 ωρών και δεν είναι δυνατό να υπερβαίνουν τις τέσσερις (4) καθ έτος. 66. Σαν ηµέρα αδείας απουσίας θεωρείται το χρονικό διάστηµα από την ώρα που καθορίζεται από το πρόγραµµα ωρών υπηρεσίας και εκπαιδεύσεως των Μονάδων ή από την ώρα ενάρξεως της πρωινής εργασίας στα γραφεία των Επιτελείων και Στρατηγείων, µέχρι την ίδια ώρα της επόµενης ηµέρας. 67. Τα φύλλα αδειών απουσίας δίνονται στα µόνιµα στελέχη µετά το τέλος της ηµερήσιας εκπαιδεύσεως ή της υπηρεσίας γραφείου και η άδεια απουσίας αρχίζει από την ώρα της επόµενης ηµέρας, που αναφέρεται στην παράγραφο 66. Εάν παρουσιαστεί ανάγκη να δοθεί άδεια απουσίας πριν το τέλος της ηµερήσιας εκπαιδεύσεως ή της υπηρεσίας γραφείου, τότε αυτή υπολογίζεται ότι αρχίζει από την ώρα της ίδιας ηµέρας που αναφέρεται στην παράγραφο 66 που δόθηκε η άδεια. 68. Οι άδειες απουσίας λήγουν την ώρα της ηµέρας που αναφέρεται στην παράγραφο 66, στην οποία συµπληρώνεται ο αριθµός των ηµερών αδείας απουσίας µε την προσθήκη και των ηµερών πορείας. Τα µόνιµα στελέχη πρέπει, κατά την ώρα που λήγει η άδειά τους, να ευρίσκονται στις θέσεις τους. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ Α ΕΙΩΝ 69. O ΥΕΘΑ µπορεί, λόγω ειδικών συνθηκών, ν ανακαλεί µε διαταγές του, ορισµένες ή όλες τις άδειες απουσίας που δόθηκαν στους στρατιωτικούς. 70. Με έγγραφη διαταγή τον Αρχηγού του οικείου ΓΕ, µπορούν να ανακαλούνται άδειες απουσίας µε εξαίρεση τις εκπαιδευτικές, αναρρωτικές άδειες και αυτές που δόθηκαν από τον ΥΕΘΑ, κάθε µόνιµου στελέχους, του οποίου η παρουσία στην Υπηρεσία κρίνεται αναγκαία. 71. Οι Μονάδες στις οποίες ανήκουν τα αδειούχα µόνιµα στελέχη κάνουν γνωστή τη διαταγή ανακλήσεως στα Φρουραρχεία και στις Αστυνοµικές Αρχές των τόπων, για τους οποίους δόθηκαν οι άδειες. Τα Φρουραρχεία και οι Αστυνοµικές Αρχές κάνουν γνωστή στους αδειούχους στρατιωτικούς τη διαταγή ανακλήσεως µε απόδειξη. 72. Τα µόνιµα στελέχη, που ανακαλούνται από την άδειά τους, πρέπει να αναχωρήσουν για τη Μονάδα τους µέσα σε 24 ώρες από τη γνωστοποίηση σ αυτούς της διαταγής ανακλήσεως. 73. Εκτός των παραπάνω περιπτώσεων, ο ΥΕΘΑ µπορεί, λόγω ειδικών συνθηκών, να απαγορεύει µε διαταγές του ορισµένες ή όλες τις άδειες απουσίας, σε όλη την Επικράτεια ή µέρος αυτής.

20 ΠΑΡΑΤΑΣΗ Α ΕΙΩΝ- ΤΟΠΟΣ ΙΑΜΟΝΗΣ Κάθε µόνιµο στέλεχος, όταν υπάρχει απόλυτη ανάγκη, µπορεί να ζητήσει παράταση της προθεσµίας λήξης της άδειας απουσίας Κανονικής ή ΑΜ που του δόθηκε, πρέπει όµως να κάνει έγκαιρα την αναφορά του για παράταση, έτσι ώστε, και στην περίπτωση που δεν εγκριθεί η παράταση που ζητάει, να µπορεί να επιστρέψει στη θέση του, χωρίς παραβίαση της προθεσµίας λήξης της άδειας απουσίας που του έχει χορηγηθεί. 75. Η αναφορά για την παράταση της άδειας γίνεται στον έχοντα το δικαίωµα να τη χορηγήσει µέσω του Φρουραρχείου ή, εάν δεν υπάρχει Φρουραρχείο, απευθείας µε τηλεοµοιοτυπία (FAX) και στην ανάγκη µε τηλεγράφηµα ή τηλεφωνικά. 76. Ο έχων το δικαίωµα να τη χορηγήσει κάνει γνωστή την απόφασή του σ αυτόν που ζητάει παράταση απευθείας µε τηλεοµοιοτυπία (FAX) και στην ανάγκη µε τηλεγράφηµα ή τηλεφωνικά. 77. Στα µόνιµα στελέχη που ευρίσκονται σε ΑΜ, δεν µπορεί να δοθεί παράταση στην άδεια, µε χορήγηση άλλης ΑΜ, αλλά µε άδεια απουσίας κανονική, που υπολογίζεται από τη λήξη της ΑΜ που δόθηκε. 78. Τα µόνιµα στελέχη, που είναι σε άδεια απουσίας στο εξωτερικό, κάνουν τις σχετικές αιτήσεις για παράταση της άδειας στον έχοντα το σχετικό δικαίωµα έγκρισης, µέσω των Σ-Ν-Α Ακολούθων που υπάρχουν στις Ελληνικές Πρεσβείες ή, αν δεν υπάρχουν αυτοί, µε οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο. 79. Αν το µόνιµο στέλεχος που ζήτησε, σύµφωνα µε τα παραπάνω, παράταση της προθεσµίας λήξης της άδειας, που του είχε δοθεί, δεν πήρε απάντηση έγκαιρα, πρέπει να επιστρέψει στη θέση του εµπρόθεσµα, γιατί παραβίαση της άδειας, µε τη δικαιολογία αναµονής απαντήσεως στην αίτηση για παράταση που έγινε, δεν γίνεται δεκτή. 80. Αυτοί που παίρνουν οποιαδήποτε άδεια απουσίας, οφείλουν να πηγαίνουν στον τόπο ή τους τόπους για τους οποίους τους δόθηκε. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 81. Κάθε µόνιµο στέλεχος των Ε, που ευρίσκεται σε οποιαδήποτε άδεια απουσίας και ο οποίος ασθένησε και δεν µπορεί να επιστρέψει έγκαιρα στη θέση του, ειδοποιεί για την ασθένειά του το Φρουραρχείο ή, εάν δεν υπάρχει, την Αστυνοµική Αρχή του τόπου, όπου διανύει την άδειά του και ενηµερώνεται υποχρεωτικά σε κάθε περίπτωση η Μονάδα του. Τότε διατάσσεται ο Αξκός που εκτελεί την υγειονοµική υπηρεσία της Φρουράς ή, εάν δεν υπάρχει τέτοιος Αξκός, ιδιώτης ιατρός, να επισκεφθεί τον ασθενή. Ο ιατρός, αφού τον εξετάσει ενεργεί ως εξής: α. Αποφαίνεται αν µπορεί αυτός να ταξιδέψει ή όχι.

ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ: «ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ» 12.1 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΧΑΪΑΣ. 1. Κανονική Άδεια. 2. Ειδική Άδεια (Άδειες Διευκολύνσεων) Πάτρα, 01 / 11/2012

ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ: «ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ» 12.1 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΧΑΪΑΣ. 1. Κανονική Άδεια. 2. Ειδική Άδεια (Άδειες Διευκολύνσεων) Πάτρα, 01 / 11/2012 Πάτρα, 01 / 11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. Ε & Δ. Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Διεύθυνση: Ερμού 70, 262 21 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Φ. 400/32/82424 Σ. 343

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β3 ΤΜΗΜΑ VI/ ΓΡ.ΙΣΟΤΗΤΑΣ Τηλέφ ΚΟΙΝ: Φ /197/11 Σ Αθήνα,28 Νοε 11

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β3 ΤΜΗΜΑ VI/ ΓΡ.ΙΣΟΤΗΤΑΣ Τηλέφ ΚΟΙΝ: Φ /197/11 Σ Αθήνα,28 Νοε 11 Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ:Αποδέκτες Πινάκων Α Β Γ Ε και Ζ γης Α.Φ.072.1/12/Σ.121500/02 Ιαν 12/ΓΕΝ/ Γ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β3 ΤΜΗΜΑ VI/ ΓΡ.ΙΣΟΤΗΤΑΣ Τηλέφ. 2106551608-51405 ΚΟΙΝ: Φ. 440.4/197/11

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 1901. Γενικά - ιάταξη της ύλης του Κεφαλαίου. 1. Οι γενικές διατάξεις που αφορούν όλες τις άδειες απουσίας µε εξαιρέσεις, όπου ειδικώς αναφέρεται, καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β3 ΤΜΗΜΑ VI/ ΓΡ.ΙΣΟΤΗΤΑΣ Τηλέφ ΚΟΙΝ: Φ / 197/11 Σ Αθήνα, 28 Νοε 11

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β3 ΤΜΗΜΑ VI/ ΓΡ.ΙΣΟΤΗΤΑΣ Τηλέφ ΚΟΙΝ: Φ / 197/11 Σ Αθήνα, 28 Νοε 11 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ:Αποδέκτες Πινάκων Α Β Γ Δ Ε και Ζ Δγης ΑΔ.Φ.072.1/03/Σ.111750/19 Νοε 10/ΓΕΝ/ΔΓ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β3 ΤΜΗΜΑ VI/ ΓΡ.ΙΣΟΤΗΤΑΣ Τηλέφ. 2106551608-51405 ΚΟΙΝ: Φ. 440.4/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /νση Π.Ε &.Ε. Εκ/σης ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - - - - - Ταχ. /νση : Κολοκοτρώνη, Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β KΛAΔOΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τηλ.(εξωτ.) 210 657 5152 Φ. 400/ 4/ 491450 Σ. 371 (ΦΕΚ 219/ 31-01-2017, τ. Β

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6ΕΟΞ6-ΠΚΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β KΛAΔOΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τηλ.(εξωτ.) 210 657 5152 Φ. 400/34/292616 Σ.4753 (ΦΕΚ 2808/ 06-09-2016,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ. Στο άρθρο 38:Κανονικές Άδειες

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ. Στο άρθρο 38:Κανονικές Άδειες ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Μέρος 2 ο Συνεχίζοντας τις προτάσεις µας για την τροποποίηση του Κώδικα ικαστικών Υπαλλήλων παρουσιάζουµε σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29895 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2808 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 400/34/292616/Σ4753 Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Πεδίο Εφαρμογής Στις διατάξεις της ρύθμισης αυτής υπάγονται όλοι οι εργαζόμενοι στο ΚΕΘΕΑ, που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας εργασίας, πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

Μέριµνα για το Στρατιωτικό Προσωπικό

Μέριµνα για το Στρατιωτικό Προσωπικό ΙΑΤΑΓΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/1α Τηλ: 3235 Φ.440/8/1023432 ΚΟΙΝ : ΓΕΣ/ ΜΠ/1α Σ. 27 Αθήνα 18 Φεβ 16 Συνηµµένα: έκα (10) Φύλλα ΘΕΜΑ: Μέριµνα

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr Εκπαιδευτικές άδειες µε ή χωρίς αποδοχές χορηγήσεις και ανανεώσεις Όροι, δικαιολογητικά, χρονική διάρκεια, πρόσθετες αποδοχές Νοέμβρης 2008 Εκπαιιδευτιικές άδειιες µε ή χωρίίς αποδοχές (χορηγήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Μητρότητας. Χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού µε παρένθετη µητέρα

Άδεια Μητρότητας. Χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού µε παρένθετη µητέρα Ι Α /Φ.53α/1667/οικ/22-12-2009 Υπ.Εσ. Άδεια Μητρότητας Χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού µε παρένθετη µητέρα Με αφορµή ερωτήµατα υπηρεσιών σχετικά µε τη χορήγηση των διευκολύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

7 Γ Τετράμηνη Άδεια Ανατροφής άνευ αποδοχών

7 Γ Τετράμηνη Άδεια Ανατροφής άνευ αποδοχών ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ MONIMOY-ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

ΘΕΜΑ: «Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» ΘΕΜΑ: «Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» Σε συνέχεια της αρ. 35758/Δ2/29-3-2007 εγκυκλίου μας και μετά την έκδοση από το ΥΠΕΣΣΔΑ της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14-5-2007

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: /19086/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αριθμ. Πρωτ.: /19086/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03/03/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Αριθμ. Πρωτ.: 2415.9/19086/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΙΙ. ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΙ. ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται, για να καλύψουν πρόσκαιρες ανάγκες, υπάγονται στο κεφάλαιο Δ του Ν. 993/79 «Περί του επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών/-τριών χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιοµηχανίας και πολτού χάρτου όλης της Χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Φ.416/205235/12-11-01 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β 1610/5-12-2001) όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της με τη Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ Β 2507/31-12-2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αποζημίωσης και λοιπών εξόδων υπηρετούντων στην Κύπρο Στρατιωτικών» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αποζημίωσης και λοιπών εξόδων υπηρετούντων στην Κύπρο Στρατιωτικών» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 28-11- 2014 ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.2/80054/ΔΕΠ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Τπαλληλικού Κώδικα.

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Τπαλληλικού Κώδικα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Αθήνα, 14 Μαΐου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στεγάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού

Στεγάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (Πλήν 0700-0730, 4534-4544) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ/1 ο Τηλεφ. (Εσωτ.) 3407 ΚΟΙΝ : ΓΕΣ/ Υ Μ/1 ο ΜΠ/1α Φ. 910/ 33 / 384346 Σ. 1554 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ).

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Στο άρθρο 7 αναφέρονται οι κατηγορίες των υπαλλήλων για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του νόμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών (Βοηθών Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών) ολόκληρης της Χώρας (πλην Μακεδονίας και Θράκης) Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Αρχιφυλάκων, Φυλάκων, Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου στις ηµόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π... όλης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Συνοπτικός Τίτλος. Ερµηνεία. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας Νόµος του 2011. 2. Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Στην Αθήνα, την 29 Ιουλίου 2004 οι υπογράφοντες νόµιµοι εκπρόσωποι αφενός: α) του Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3528/2007: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛ. ΔΙΟΙΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΥΠΑΛ. ΝΠΔΔ

Ν 3528/2007: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛ. ΔΙΟΙΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΥΠΑΛ. ΝΠΔΔ Ν 3528/2007: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛ. ΔΙΟΙΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΥΠΑΛ. ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Άρθρο 50 - Δικαίωμα ειδικής άδειας 1. Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα άδειας απουσίας με αποδοχές πέντε (5)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002)

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) (Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002-2003 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών, Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας Σήµερα την 6 Ιουνίου 2002, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΡΟΥΡΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΡΟΥΡΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β ΚΛΑΔΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Τηλέφ. (Εσωτ.): 3884 ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΡΟΥΡΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΓΕΝΙΚΑ 1. E: Είναι υποχρεωτικό να μπω στο army.gr για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ Στην Αθήνα σήµερα, 21 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ι. ραπανιώτης, Γενικός ιευθυντής, του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών και

Διαβάστε περισσότερα

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα.

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Με την εγκύκλιο επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. β) Υιοθετεί ένα μεικτό σύστημα αποδοχών, βάσει του οποίου η μισθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 93/31-08-2005) Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

878 Κ.Δ.Π. 307/93 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 1993

878 Κ.Δ.Π. 307/93 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 1993 E.E. Παρ. ΙΠ (I) Αρ. 2844,17.12.93 878 Κ.Δ.Π. 307/93 Αριθμός 307 Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμοί του 1993, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΗΣ ΠΕΜ-ΟΤΑ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΗΣ ΠΕΜ-ΟΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΗΣ ΠΕΜ-ΟΤΑ "Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Μουσικών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης". (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014 Υπεύθυνοι υπάλληλοι για τις χορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες Μονίµων Εκπαιδευτικών

Άδειες Μονίµων Εκπαιδευτικών Δηµητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako Άδειες Μονίµων Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2016-2018 Στην Αθήνα σήμερα, 30 Ιουνίου 2016, οι υπογεγραμμένοι αφενός ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος ως εκπρόσωπος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες Εκπαιδευτικών

Άδειες Εκπαιδευτικών ηµητρακόπουλος Γιώργος Υποψήφιος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (µε το ψηφοδέλτιο της «υπέρβασης») Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr http://www.gdimitrakopoulos.gr Φάκελος Άδειες Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» Στο Πικέρµι σήµερα την 24/7/2003 στα γραφεία του Ν.Π.Ι.. µε

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. Μαρούσι, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘ : 278/ 337 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. Μαρούσι, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘ : 278/ 337 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. Μαρούσι, 01-12-2008 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘ : 278/ 337 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΥΤΑΡΙΘΜΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/ ) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/ ) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/3.12.2001) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 10 και 53

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Λ Α Σ Ι Θ Ι Ο Υ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Λ Α Σ Ι Θ Ι Ο Υ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ερυθρού Σταυρού 47 - Τ.Κ. 72100 - Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Τηλ. και Φαξ: 28410 83009 e-mail: easy_las@yahoo.gr ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Λ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Α Γ Η

Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Α Γ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Α Γ Η ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/ΔΜΠ/1β (20 αντιγρ.) Τηλ. (Εσωτ.):2347 Φ.400/3/782561 Σ.160 Αθήνα, 26 Οκτ 2006 ΘΕΜΑ: Αποστρατείες Στελεχών ΣΧΕΤ: α. ΝΔΑ 18/1984/ΓΕΕΘΑ/4 η ΜΕΟ/ΔΜ3.

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών βιοµηχανικών, βιοτεχνικών, εµπορικών κλπ πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της χώρας» Στην Αθήνα, σήµερα 26

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Υποχρεώσεις Εργοδότη Επιχείρησης Οι επιχειρήσεις που συµµετέχουν, οφείλουν να διασφαλίζουν τα εξής: 1. Να εφαρµόζουν τις αρχές του Εθνικού Πλαισίου Ποιότητας για την Επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΣ 1. Τι είναι τόπος προτίμησης; Τόπος προτίμησης στελεχών των ΕΔ θεωρείται ο δμος της επιλογς τους, εφόσον ο τόπος αυτός αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: 2415.9/40964/2015 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΠΡΟΣ: -Ως Π.Δ.

Αριθμ. Πρωτ.: 2415.9/40964/2015 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΠΡΟΣ: -Ως Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 25/11/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Αριθμ. Πρωτ.: 2415.9/40964/2015 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΤΜΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ : Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ : πόλη.τ.κ.οδός.αριθμ...τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικά Άρθρο 2 Κανονική Άδεια Άρθρο 3 Τιμητική Άδεια

Άρθρο 1 Γενικά Άρθρο 2 Κανονική Άδεια Άρθρο 3 Τιμητική Άδεια Άρθρο 1 Γενικά Στους οπλίτες, δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς (ΔΕΑ), επίκουρους αξιωματικούς και έφεδρους αξιωματικούς που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, για εκπλήρωση της στρατεύσιμης και πρόσθετης στρατιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

των Συντακτών - µελών της Ενώσεως Συντακτών ηµερησίων εφηµερίδων Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων

των Συντακτών - µελών της Ενώσεως Συντακτών ηµερησίων εφηµερίδων Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων των Συντακτών - µελών της Ενώσεως Συντακτών ηµερησίων εφηµερίδων Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων Ot16R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Δ ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ (Y.Α.) ΤΩΩΝ ΣYΝΤΑΚΤΩΩΝ - ΜΕΛΩΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΩΣΕΩΩΣ ΣYΝΤΑΚΤΩΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί δωρεάν διαμονή είναι τα εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί δωρεάν διαμονή είναι τα εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μ. Καραολή & A. Δημητρίου 80 Πειραιάς 185 34 Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Υπεύθυνη: Χρύσα Φραγκούλη Τηλ.:210 4142088-89 Πειραιάς, 2 Σεπτεμβρίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος /2017

Εγκύκλιος /2017 Εγκύκλιος 1019676/2017 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών και διαδικασίας απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέκνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε. ΕΤΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε. ΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε. ΕΤΩΝ 2004 2005 Στην Αθήνα σήµερα την 22.06.2004 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ Α.Ε. (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφενός του κ. ΣΤ. ΝΕΖΗ ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος άδειας διαµονής: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ - Περιγραφή άδειας διαµονής: Μπλε κάρτα της ΕΕ

Τύπος άδειας διαµονής: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ - Περιγραφή άδειας διαµονής: Μπλε κάρτα της ΕΕ Αθήνα, 11 εκεµβρίου 2014 Α.Π.: 54915/2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ.400/113/ Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ.400/113/ Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: 2106551414 Φ.400/113/217291 Σ. 7291 Α Π Ο Φ Α Σ Η «Προκήρυξη για την Μετάταξη Εθελοντών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ETΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ETΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ETΩΝ 2004-2005 Στην Αθήνα σήµερα την 28 Ιουλίου 2004 οι υπογράφοντες αφενός κ.κ.: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ.10050/οικ. 20496/4067 (1) Ρυθμίσεις για το προσωπικό της ΔΕΗ που είναι αποσπασμένο στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ/ΤΑΠ ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ στους αντίστοιχους τομείς ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Οι ενεργοί (**) φοιτητές των Τμημάτων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με έδρα το Αγρίνιο (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψ. διδάκτορες), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 27/1986 (ΦΕΚ Α - 11/ )

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 27/1986 (ΦΕΚ Α - 11/ ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 27/1986 (ΦΕΚ Α - 11/10.02.1986) Ενηµερώθηκε :13/1/2012 Άδειες Προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και ηµόσιας Τάξης. (1) ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σύμφωνα με την υπ αριθ. Κ.Υ.Α. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Φ.Ε.Κ. 1965/18-06-2012 των Υπουργών Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Οικονομικών, όλοι οι ενεργοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Aριθµ. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΑ/Α7/2 ΕΓΑ/ΤΜ/2-3 Γ2 - ΥΓ- 124 ΠΒΕ - Αερονοµία Ολες τις ιοικήσεις Στρατολογικών Υπηρεσιών και τις Στρατολογικές Υπηρεσίες

ΓΕΑ/Α7/2 ΕΓΑ/ΤΜ/2-3 Γ2 - ΥΓ- 124 ΠΒΕ - Αερονοµία Ολες τις ιοικήσεις Στρατολογικών Υπηρεσιών και τις Στρατολογικές Υπηρεσίες ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ( A Α :) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΓΕΑ/Α7/2 ΕΓΑ/ΤΜ/2-3 Γ2 - ΥΓ- 124 ΠΒΕ - Αερονοµία Ολες τις ιοικήσεις Στρατολογικών Υπηρεσιών και τις Στρατολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Βαθμός Ασφαλείας: Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΧ. της αρ. πρωτ. 74275/Δ2/10-7-2007 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση αδειών στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Τα Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους γράφονται στον πίνακα 9 του Εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης, ο οποίος χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοχές Στρατιωτικού Προσωπικού

Αποδοχές Στρατιωτικού Προσωπικού ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/ ΙΠΑ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4γ Τηλ. (εξωτ.) 210-6552343 ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/ ΟΙ/4γ Φ.846/49/860258 ΓΕΣ/ ΕΝ ΗΣ Σ.6876 Αθήνα, 22 Σεπ 2014 Συνηµµένα: Ένα (1) αρχείο ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ.: Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ ΜΕ ΝΟΜΟ, ΕΣΣΕ ή ΕΓΣΣΕ

ΘΕΣΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ ΜΕ ΝΟΜΟ, ΕΣΣΕ ή ΕΓΣΣΕ ΘΕΣΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ ΜΕ ΝΟΜΟ, ΕΣΣΕ ή ΕΓΣΣΕ Α/Α Α ΕΚΠ-ΟΤΕ ΘΕΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΕΚΠ-ΟΤΕ & ΕΣΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΝΟΜΟ Αρθρο 38 (παράγρ.3) Ν. 35/006 ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΓΣΣΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ. 400/15/ Σ.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ. 400/15/ Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: 2106551414 Φ. 400/15/210567 Σ. 567 Α Π Ο Φ Α Σ Η «Μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα 27 Σεπτεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός, Νίκος Αναλυτής, Αντιπρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών Βιοµηχανιών και Βιοτεχνιών

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών Βιοµηχανιών και Βιοτεχνιών Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών Βιοµηχανιών και Βιοτεχνιών παραγωγής ζωοτροφών και πτηνοτροφών όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 21 Ιουνίου 2004, οι υπογράφοντες

Διαβάστε περισσότερα

Φ.400/34/292616/Σ4753/ (ΦΕΚ 2808/ τ.β) Α Π Ο Φ Α Σ Η ΥΕΘΑ ΚΑΙ ΑΝΥΕΘΑ

Φ.400/34/292616/Σ4753/ (ΦΕΚ 2808/ τ.β) Α Π Ο Φ Α Σ Η ΥΕΘΑ ΚΑΙ ΑΝΥΕΘΑ Φ.400/34/292616/Σ4753/31-8-2016(ΦΕΚ 2808/6-9-2016 τ.β) Α Π Ο Φ Α Σ Η ΥΕΘΑ ΚΑΙ ΑΝΥΕΘΑ Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 90/30-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα, 17 Ιουλίου 2002, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΟΙΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΤΣΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΟΙΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΤΣΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΟΙΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΤΣΗ ΟΥΡΑΝΙΑ TΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 24/1/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος - Ποιοι απαλλάσσονται από τα τέλη ταξινόμησης αυτοκινήτων

Εγκύκλιος - Ποιοι απαλλάσσονται από τα τέλη ταξινόμησης αυτοκινήτων ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Εγκύκλιος - Ποιοι απαλλάσσονται από τα τέλη ταξινόμησης αυτοκινήτων Εγκύκλιο με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2004-2005 Στην Αθήνα σήμερα 20 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ιωάννης Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1 ο : Σύσταση και σκοπός 1. Συστήνεται Τράπεζα Αίματος με την ονομασία «ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002 Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 69(I)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα