ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ"

Transcript

1

2 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διαχειριστικές επιτροπές και άλλες πληροφορίες 1 Σελίδα Έκθεση Διαχειριστικών Επιτροπών 2 5 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 6 8 Συγκεντρωτική κατάσταση αλλαγών στο καθαρό ενεργητικό διαθέσιμο για 9 ωφελήματα Κατάσταση αλλαγών στο καθαρό ενεργητικό διαθέσιμο για ωφελήματα (συνεισφορές μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1993) 10 Κατάσταση αλλαγών στο καθαρό ενεργητικό διαθέσιμο για ωφελήματα (συνεισφορές από 1 Ιανουαρίου 1994) 11 Συγκεντρωτική κατάσταση ενεργητικού διαθέσιμου για ωφελήματα 12 Κατάσταση καθαρού ενεργητικού διαθέσιμου για ωφελήματα (συνεισφορές μέχρι Δεκεμβρίου 1993) Κατάσταση καθαρού ενεργητικού διαθέσιμου για ωφελήματα (συνεισφορές από 14 1 Ιανουαρίου 1994) Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις 15 53

3 Διαχειριστικές επιτροπές και άλλες πληροφορίες Διαχειριστική επιτροπή (συνεισφορές μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 1993) Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 21 Μαρτίου 2013 Δημήτρης Πλέιπελ, Πρόεδρος Αννίτα Φιλιππίδου, Μέλος Κώστας Σωκράτους, Μέλος Διαχειριστική επιτροπή σύμφωνα με το Άρθρο 8 (Εθελοντικές εισφορές από 1 Ιανουαρίου 1994) Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 21 Μαρτίου 2013 Δώρος Κτωρίδης Πρόεδρος Χρήστος Χρήστου Γραμματέας Στέλιος Ευσταθίου Μέλος Στέλιος Στυλιανού Μέλος Γιώργος Δαμιανού Μέλος Διαχειριστική επιτροπή ενοποιημένου Ταμείου από 21 Μαρτίου 2013 (Σημείωση 17) Δώρος Κτωρίδης Πρόεδρος Κώστας Σωκράτους Γραμματέας Στέλιος Στυλιανού Μέλος Μίλτος Μιχαηλάς Μέλος Ευαγόρας Παφίτης Μέλος Γρηγόρης Χατζηγρηγορίου Μέλος Σταύρος Σταύρου Μέλος Τραπεζίτες Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Εγγεγραμμένο γραφείο Μέγαρο ΕΤΥΚ Πρεβέζης 8 Λευκωσία Κύπρος Λογιστές KPMG Limited Εσπερίδων Λευκωσία Κύπρος (1)

4 Διαχειριστικές επιτροπές και άλλες πληροφορίες (συνέχ.) Ανεξάρτητοι Ελεγκτές PricewaterhouseCoopers Limited Julia House Οδός Θεμιστοκλή Δέρβη Λευκωσία Τ.Θ Λευκωσία Κύπρος Νομικοί Σύμβουλοι 1) Ιωαννίδης Δημητρίου ΔΕΠΕ 2) Κίκης Ταλαρίδης Οδός Διαγόρου 2 Οδός Νικολάου Ιωάννου 28 Α ERA House, ορόφοι Λευκωσία 1097 Λευκωσία Κύπρος Κύπρος (2)

5 Έκθεση Διαχειριστικών Επιτροπών Οι Διαχειριστικές Επιτροπές παρουσιάζουν την έκθεση τους μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Μέλη Οι μεταβολές στον αριθμό των μελών του Ταμείου κατά τη διάρκεια του έτους ήταν ως εξής: Ταμείο (Συνεισφορές μέχρι 31/12/93) Ταμείο (Εθελοντικές συνεισφορές από 01/01/1994) Εκ των οποίων μέλη που ανήκουν και στα δύο Ταμεία Σύνολο Αριθμός Αριθμός Αριθμός Αριθμός Μέλη στην αρχή του έτους Νέα μέλη Μείον: Μέλη που αφυπηρέτησαν την 1 Ιανουαρίου 2012 (18) (18) (18) (18) Μέλη που αφυπηρέτησαν (98) (99) (98) (99) Μέλη που παραιτήθηκαν / απεβίωσαν (14) (15) (14) (15) Μέλη που αποχώρησαν από το Ταμείο (1) (1) (1) (1) Μέλη στο τέλος του έτους (3)

6 Έκθεση Διαχειριστικών Επιτροπών (συνέχ.) Μεταβολές Ταμείου Η συγκεντρωτική κίνηση του Ταμείου κατά τη διάρκεια του έτους ήταν ως εξής: Συνεισφορές μελών Συνεισφορές εργοδότη Ωφελήματα που πληρώθηκαν/πληρωτέα ( ) Μεταφορά από Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ Εισόδημα από επενδύσεις (καθαρό) Καθαρή μείωση στα χρήματα διαθέσιμα για επένδυση Αξία Ταμείου στην αρχή του έτους Ζημιά από διάθεση και επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αλλαγών ( ) Κέρδος από διάθεση και επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση Αξία Ταμείου στις 31 Δεκεμβρίου Διαχειριστικές Επιτροπές Τα μέλη των Διαχειριστικών Επιτροπών στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και κατά την ημερομηνία αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ταμείου, οι όροι διορισμού τους έχουν ως ακολούθως: (α) και μέχρι την 21 Μαρτίου 2013 Για τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου που αφορά τις συνεισφορές μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1993, το Διοικητικό Συμβούλιο της Cyprus Popular Bank Public Co Limited (η Τράπεζα ) μπορεί, οποιαδήποτε στιγμή, να αντικαταστήσει τα δύο διοριζόμενα από αυτή μέλη. Το τρίτο μέλος της Επιτροπής, το οποίο εκλέγεται από τα μέλη του Ταμείου, αντικαθίσταται εάν το αποφασίσει η πλειοψηφία των μελών. Για τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου που αφορά τις εθελοντικές εισφορές των μελών από την 1 Ιανουαρίου 1994 σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού του Ταμείου, τα 5 μέλη της επιτροπής έχουν τριετή θητεία. Στο τέλος της θητείας τους αποχωρούν και τα μέλη του Ταμείου εκλέγουν νέα επιτροπή. (β) Από την 21 Μαρτίου 2013 με βάση το τροποποιημένο καταστατικό του Ταμείου: Από την 21 Μαρτίου 2013 και με βάση το άρθρο 4 του τροποποιημένου καταστατικού του Ταμείου η Διαχειριστική Επιτροπή αποτελείται από 7 μέλη που εκλέγονται από τα μέλη του ταμείου σε Γενική Συνέλευση. Τα εξελεγμένα μέλη έχουν διετή θητεία και δύναται να επανεκλεγούν μετά τη λήξη της θητείας τους για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις θητείες. Τα μέλη που εκλέγηκαν στις 21 Μαρτίου 2013 παρουσιάζονται στη σελίδα 1. (4)

7 Έκθεση Διαχειριστικών Επιτροπών (συνέχ.) Αλλαγή ονόματος Στις 21 Μαρτίου 2013 το όνομα του Ταμείου άλλαξε από Ταμείο Υπαλλήλων Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ και των εξαρτημένων της Εταιρειών σε Ταμείο Προνοίας του προσωπικού της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd και των εξαρτημένων της Εταιρειών. Αλλαγή εγγεγραμμένου γραφείου Στις 21 Μαρτίου 2013 η διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου άλλαξε σε «Μέγαρο ΕΤΥΚ, Πρεβέζης 8, Λευκωσία, Κύπρος». Ελεγκτές Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές, PricewaterhouseCoopers Limited, έχουν εκδηλώσει την επιθυμία να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Με εντολή των Διαχειριστικών Επιτροπών.... Δημήτρης Πλέιπελ Πρόεδρος (Συνεισφορές μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1993)... Δώρος Κτωρίδης Πρόεδρος (Εθελοντικές εισφορές από 1 Ιανουαρίου 1994) Λευκωσία, 24 Ιανουαρίου 2014 (5)

8 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή Προς τα Μέλη του Ταμείου Προνοίας των Υπαλλήλων της Cyprus Popular Bank Co Ltd και των εξαρτημένων της εταιρειών (Αρ. εγγραφής 29) Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου Προνοίας των Υπαλλήλων της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd και των εξαρτημένων της εταιρειών (το Ταμείο ), οι οποίες αποτελούνται από τις καταστάσεις καθαρού ενεργητικού διαθέσιμου για ωφελήματα στις 31 Δεκεμβρίου 2012, 2, τις καταστάσεις αλλαγών στο καθαρό ενεργητικό διαθέσιμο για ωφελήματα για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διαχειριστικής Επιτροπής για τις οικονομικές καταστάσεις Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις των Κανονισμών του Ταμείου και του περί της ίδρυσης των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου του 2012 και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η Διαχειριστική Επιτροπή καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. Ευθύνη του ελεγκτή (συνέχεια) Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διαχειριστική Επιτροπή, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. (6)

9 Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα του ποσού και της διάταξης των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων του Ταμείου στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και των χρηματοοικονομικών συναλλαγών του Ταμείου για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις των Κανονισμών του Ταμείου και του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου του Έμφαση θέματος Επισύρουμε την προσοχή στη Σημείωση 2 των οικονομικών καταστάσεων καταστάσεων όπου γνωστοποιείται ότι το Ταμείο έχει προβεί σε ενέργειες για Αυτοδίκαιη Διάλυση του Ταμείου με ημερομηνία ισχύος 31 Αυγούστου Επομένως, οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με βάση την αρχή της μη συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Επισύρουμε επίσης την προσοχή στις Σημειώσεις 3 και 17 όπου παρουσιάζονται οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για το χειρισμό των γεγονότων μεταγενέστερα της ημερομηνίας αναφοράς και τις επιδράσεις των γεγονότων μεταγενέστερα της ημερομηνίας αναφοράς στην οικονομική κατάσταση του Ταμείου και στα υπόλοιπα των μελών του Ταμείου κατά το Η γνώμη μας δεν έχει επιφύλαξη σε σχέση με αυτό το θέμα. Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009, αναφέρουμε τα πιο κάτω: Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου μας. Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από το Ταμείο κατάλληλα λογιστικά βιβλία, στην έκταση που φαίνεται από την εξέταση από εμάς αυτών των βιβλίων. Οι οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία. Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί της ίδρυσης των Δραστηριοτήτων και της εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών παροχών Νόμο του 2012, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο. Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες ρίες που δίνονται στην έκθεση των Διαχειριστικών Επιτροπών συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. (7)

10 Άλλο θέμα Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη του Ταμείου ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 34 του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. Γιώργος Κ Καζαμίας Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής εκ μέρους και για λογαριασμό της PricewaterhouseCoopers Limited Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές Λευκωσία, 24 Ιανουαρίου 2014 (8)

11 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ Συνεισφορές Από μέλη Από εργοδότη Ωφελήματα που πληρώθηκαν ή είναι πληρωτέα Σε μέλη που αποχώρησαν ( ) ( ) Στην Τράπεζα - ( ) Συνεισφορές μείον ωφελήματα ( ) ( ) Απόδοση επενδύσεων για το έτος Πιστωτικοί τόκοι Έσοδα από μερίσματα Ζημιά από διάθεση και επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αλλαγών ( ) ( ) Κέρδος/(ζημιά) από διάθεση και επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση (11.315) Έξοδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου (17.781) (17.730) Συναλλαγματική (ζημία)/κέρδος (4.075) Τραπεζικά έξοδα (113) (526) Τόκοι πληρωτέοι σε μέλη που αποχώρησαν ( ) - Άλλα έσοδα Διάφορα έξοδα (2.456) (1.498) Πλεόνασμα/(έλλειμμα) που αναλογεί στα μέλη ( ) Μεταφορά από τη Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Δημόσια Εταιρία Λτδ Αλλαγή στο καθαρό ενεργητικό ( ) Υπόλοιπο Ταμείου στην αρχή του έτους Υπόλοιπο Ταμείου στο τέλος του έτους Η συγκεντρωτική κατάσταση αλλαγών στο καθαρό ενεργητικό διαθέσιμο για ωφελήματα ετοιμάζεται για σκοπούς παρουσίασης μόνο, καθώς το κάθε Ταμείο αποτελείται από διαφορετικά μέλη και οι καταστάσεις αλλαγών στο καθαρό ενεργητικό διαθέσιμο για ωφελήματα για το κάθε Ταμείο παρουσιάζεται στις σελίδες 10 και 11. Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 μέχρι 53 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. (9)

12 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ (ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993) Σημ. Συνεισφορές Από μέλη Από εργοδότη Ωφελήματα που πληρώθηκαν ή είναι πληρωτέα Σε μέλη που αποχώρησαν 8 ( ) ( ) Στην Τράπεζα - ( ) ( ) ( ) Συνεισφορές μείον ωφελήματα ( ) ( ) Απόδοση επενδύσεων για το έτος Πιστωτικοί τόκοι Έσοδα από μερίσματα Έλλειμμα από διάθεση και επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αλλαγών ( ) Τόκοι σε μέλη που αποχώρησαν ( ) - Άλλα έσοδα Έξοδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου (13.800) (13.800) ( ) Μεταφορά από τη Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Δημόσια Εταιρία Λτδ Αλλαγή στο καθαρό ενεργητικό διαθέσιμο για ωφελήματα ( ) Υπόλοιπο Ταμείου στην αρχή του έτους Υπόλοιπο Ταμείου στο τέλος του έτους Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 μέχρι 53 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. (10)

13 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 (ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1994) Σημ. Συνεισφορές Από μέλη Ωφελήματα που πληρώθηκαν ή είναι πληρωτέα Σε μέλη που αποχώρησαν 8 ( ) ( ) Συνεισφορές μείον ωφελήματα Απόδοση επενδύσεων για το έτος Πιστωτικοί τόκοι Έσοδα από μερίσματα Κέρδος/(ζημία) από διάθεση και επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση (11.315) Ζημία από διάθεση και επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αλλαγών ( ) ( ) Έξοδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου (3.981) (3.930) Συναλλαγματική (ζημία)/κέρδος (4.075) Τραπεζικά έξοδα (113) (526) Διάφορα έξοδα (2.456) (1.498) ( ) Αλλαγή στο καθαρό ενεργητικό Υπόλοιπο Ταμείου στην αρχή του έτους Υπόλοιπο Ταμείου στο τέλος του έτους Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 μέχρι 53 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. (11)

14 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Περιουσιακά στοιχεία Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αλλαγών Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Τραπεζικές καταθέσεις Φόρος επιστρεπτέος σε μερίσματα που εισπράχθηκαν Τόκοι εισπρακτέοι Υποχρεώσεις Άλλοι πληρωτέοι λογαριασμοί Υπόλοιπο Ταμείου: Λογαριασμοί Μελών Η συγκεντρωτική κατάσταση καθαρού ενεργητικού διαθέσιμου για ωφελήματα ετοιμάζεται για σκοπούς παρουσίασης μόνο αφού το κάθε Ταμείο αποτελείται από διαφορετικά μέλη και η κατάσταση καθαρού ενεργητικού διαθέσιμου για ωφελήματα για το κάθε Ταμείο παρουσιάζεται στις σελίδες 13 και 14. Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 μέχρι 53 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. (12)

15 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993) Σημ. Περιουσιακά στοιχεία Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αλλαγών Τραπεζικές καταθέσεις Φόρος επιστρεπτέος σε μερίσματα που εισπράχθηκαν Τόκοι εισπρακτέοι Υποχρεώσεις Άλλοι πληρωτέοι λογαριασμοί Υπόλοιπο Ταμείου: Λογαριασμοί Μελών Στις 24 Ιανουαρίου 2014, κατόπιν Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης όπου ζητήθηκε από τα μέλη η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν για έκδοση από τη Διαχειριστική Επιτροπή και υπογράφτηκαν εκ μέρους της από: Δημήτρης Πλέιπελ Πρόεδρος Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 μέχρι 53 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. (13)

16 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1994) Σημ. Περιουσιακά στοιχεία Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αλλαγών Τραπεζικές καταθέσεις Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Φόρος επιστρεπτέος σε μερίσματα που εισπράχθηκαν Τόκοι εισπρακτέοι Υποχρεώσεις Άλλοι πληρωτέοι λογαριασμοί Υπόλοιπο Ταμείου: Λογαριασμοί Μελών Στις 24 Ιανουαρίου 2014 κατόπιν Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης όπου ζητήθηκε από τα μέλη η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν για έκδοση από τη Διαχειριστική Επιτροπή και υπογράφτηκαν εκ μέρους της από: Δώρος Κτωρίδης Πρόεδρος Κώστας Σωκράτους Γραμματέας Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 μέχρι 53 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. (14)

17 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (α) Το Ταμείο Το Ταμείο εγγράφηκε στον Έφορο Ταμείων Προνοίας (Αρ. εγγραφής 29) στις 5 Μαΐου 1983 σύμφωνα με τους περί Ταμείων Προνοίας Νόμους. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1993, το Ταμείο λειτουργούσε σχέδιο προκαθορισμένων συνεισφορών σύμφωνα με το οποίο όλοι οι υπάλληλοι συνεισφέρανε το 5% του βασικού μηνιαίου μισθού τους, μείον ενός ποσοστού του ποσού αυτού όπως αυτό καθορίζεται από το άρθρο 87 του περί Αναλογικού Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου. Αυτή η συνεισφορά αφαιρείτο αυτόματα από το μηνιαίο τους μισθό. Επιπρόσθετα ο εργοδότης (η Τράπεζα ) συνείσφερε 10% επί του βασικού μηνιαίου μισθού των υπαλλήλων, μείον ενός ποσοστού του ποσού αυτού όπως αυτό καθορίζεται από το άρθρο 87 περί Αναλογικού Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου. Την 1 Ιανουαρίου 1994, μετά από συμφωνία μεταξύ του Κυπριακού Εργοδοτικού Συνδέσμου Τραπεζών και της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου, υιοθετήθηκε νέο σχέδιο προκαθορισμένων εισφορών σύμφωνα με το οποίο ο εργοδότης σταμάτησε τη συνεισφορά του στο Ταμείο. Οι υπάλληλοι είχαν πλέον την επιλογή να συνεισφέρουν εθελοντικά στο νέο σχέδιο ποσό ίσο με το 3% του μεικτού μηνιαίου μισθού τους το οποίο αφαιρείται αυτόματα από το μηνιαίο μισθό τους. Μετά από συμφωνία μεταξύ του Κυπριακού Εργοδοτικού Συνδέσμου Τραπεζών και της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου τον Ιανουάριο του 2012 έγιναν οι ακόλουθες αλλαγές: Αποφασίστηκε να μετατραπεί το σχέδιο ωφελημάτων του προσωπικού της Τράπεζας από ταμείο καθορισμένων ωφελημάτων σε ταμείο καθορισμένων συνεισφορών. Βάση αυτού συμφωνήθηκε να μεταφερθεί από την τράπεζα ποσό ίσο με το ποσό της πρόβλεψης φιλοδωρήματος αφυπηρέτησης στις 31 Δεκεμβρίου 2011 μείον τραπεζικές καταθέσεις. Επιπλέον ξεκίνησε από 1 Ιανουαρίου 2012 συνεισφορά 14% από εργοδότη και 3% υποχρεωτική συνεισφορά εργαζομένων. Τονίζεται ότι το Ταμείο ήταν ανέκαθεν μια οντότητα με δύο διαχειριστικές επιτροπές. Ο Διαχωρισμός στις οικονομικές καταστάσεις σε Ταμείο (συνεισφορές μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1993) και Ταμείο (εθελοντικές εισφορές από την 1 Ιανουαρίου 1994) γίνεται καθαρά για σκοπούς ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μελών αντίστοιχα. Επιπρόσθετα τον Σεπτέμβριο του 2013 υποβλήθηκε τροποποιημένο καταστατικό στον Έφορο κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης για να συνάδει με τη νέα συλλογική σύμβαση και την μετατροπή του Ταμείου σε καθαρά Ταμείο καθορισμένων εισφορών και με τη διοίκηση του Ταμείου να γίνεται από μια Διαχειριστική Επιτροπή. (15)

18 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (συνέχ.) (β) Τα μέλη Όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι της Λαϊκής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ και των εξαρτημένων της εταιρειών στην Κύπρο, ήταν υποχρεωμένοι να εγγραφούν στο Ταμείο (συνεισφορές μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1993) για τα έτη μέχρι και το Για το Ταμείο σύμφωνα με το Άρθρο 8 (εθελοντικές εισφορές από 1 Ιανουαρίου 1994) η συμμετοχή ήταν εθελοντική. Από την 1 Ιανουαρίου 2012 ισχύουν οι αλλαγές που αναφέρονται στο σημείο (α) πιο πάνω. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, ορισμένα Μέλη συμμετείχαν και στα δύο Ταμεία. (γ) Διαχειριστικές Επιτροπές (i) Μέχρι την 21 Μαρτίου 2013: Υπάρχουν δύο διαχειριστικές επιτροπές. Μία επιτροπή για το Ταμείο (συνεισφορές μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1993) και άλλη επιτροπή για το Ταμείο σύμφωνα με το Άρθρο 8 (εθελοντικές εισφορές από την 1 Ιανουαρίου 1994). Η πρώτη Διαχειριστική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη και είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την επενδυτική πολιτική του Ταμείου (συνεισφορές μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1993). Για το σκοπό αυτό συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα για να αξιολογήσει τη γραμμή διαχείρισης και την επενδυτική πολιτική του Ταμείου. Δύο μέλη της επιτροπής διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και το τρίτο μέλος εκλέγεται από τα μέλη του Ταμείου. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης οποιουδήποτε από τα δύο μέλη που διορίζονται από αυτή και τα μέλη του Ταμείου μπορούν να αντικαταστήσουν με πλειοψηφία το μέλος που διορίζεται από αυτά. Σύμφωνα με το άρθρο 6.1 του καταστατικού του Ταμείου, όλες οι αποφάσεις της επιτροπής πρέπει να είναι ομόφωνες. Η άλλη Διαχειριστική Επιτροπή (εθελοντικές εισφορές από 1 Ιανουαρίου 1994) αποτελείται από 5 μέλη τα οποία είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση και την επενδυτική πολιτική του Ταμείου (εθελοντικές εισφορές από 1 Ιανουαρίου 1994). Όλα τα μέλη της επιτροπής εκλέγονται από τα μέλη του Ταμείου για τριετή θητεία με τη λήξη της οποίας αποχωρούν και εκλέγεται νέα επιτροπή από τα μέλη του Ταμείου. (ii) Από την 21 Μαρτίου 2013 Από την 21 Μαρτίου 2013 και με βάση το άρθρο 4 του τροποποιημένου καταστατικού του Ταμείου η Διαχειριστική Επιτροπή αποτελείται από 7 μέλη που εκλέγονται από τα μέλη του ταμείου σε Γενική Συνέλευση. Τα εξελεγμένα μέλη έχουν διετή θητεία και δύναται να επανεκλεγούν μετά τη λήξη της θητείας τους για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις θητείες. Τα μέλη που εκλέγηκαν στις 31 Μαρτίου 2013 παρουσιάζονται στη σελίδα 1. (16)

19 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (συνέχ.) (δ) Φορολογία Το Ταμείο δεν υπόκειται σε φορολογία σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμου. Εισοδήματα από τόκους και μερίσματα υπόκεινται σε έκτακτη αμυντική εισφορά. (ε) Άλλα Στις 21 Μαρτίου 2013 κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση τα μέλη του Ταμείου επικύρωσαν τις αλλαγές στο καταστατικό του Ταμείου και εξέλεξαν νέα Διαχειριστική Επιτροπή με βάση τις πρόνοιες του τροποποιημένου καταστατικού. Επίσης το τροποποιημένο καταστατικό κατατέθηκε στον Έφορο Ταμείων Προνοίας. Με βάση επιστολή του Εφόρου Ταμείων Προνοίας ημερομηνίας 5 Απριλίου 2013 το τροποποιημένο καταστατικό εγκρίθηκε. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω και με βάση το τροποποιημένο καταστατικό από τις 21 Μαρτίου 2013 το Ταμείο λειτουργεί σε ενοποιημένη βάση. Όσον αφορά τον περιορισμό για την επένδυση στην χρηματοδοτούσα επιχείρηση, η οποία δεν πρέπει να ξεπερνά το 5% της συνολικής αξίας του ενεργητικού του Ταμείου, οι διαχειριστικές επιτροπές των ταμείων είχαν ξεκινήσει κατά τη διάρκεια του 2010 τη διαδικασία ρευστοποίησης μετοχών για συμμόρφωση με την Κοινοτική Οδηγία 41/2003 και τον Νόμο 146 (1) / (2006). Τα ενδεικτικά ποσοστά κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2011 και 2012 ήταν 11% και 4% αντίστοιχα. Επιπλέον, τα ενδεικτικά ποσοστά κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2011 και 2012 για το Ταμείο σύμφωνα με το Άρθρο 8 (εθελοντικές εισφορές από 1 Ιανουαρίου 1994) ήταν 6% και 3% αντίστοιχα. (ζ) Αλλαγή ονόματος Στις 21 Μαρτίου 2013 το όνομα του Ταμείου άλλαξε από Ταμείο Υπαλλήλων Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ και των εξαρτημένων της Εταιρειών σε Ταμείο Προνοίας του προσωπικού της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd και των εξαρτημένων της Εταιρειών. (η) Αλλαγή εγγεγραμμένου γραφείου Στις 21 Μαρτίου 2013 η διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου άλλαξε σε «Μέγαρο ΕΤΥΚ, Πρεβέζης 8, Λευκωσία, Κύπρος». (17)

20 2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Οι οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις των κανονισμών του Ταμείου και του Νόμου περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών του Οι καταστάσεις αλλαγών στο καθαρό ενεργητικό διαθέσιμο για ωφελήματα και οι καταστάσεις ενεργητικού διαθέσιμου για ωφελήματα ετοιμάζονται ξεχωριστά για κάθε σχέδιο, καθώς τα ωφελήματα του κάθε σχεδίου ανήκουν στα δικά του μέλη. Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις αλλαγών στο καθαρό ενεργητικό διαθέσιμο για ωφελήματα και οι καταστάσεις ενεργητικού διαθέσιμου για ωφελήματα ετοιμάζονται για σκοπούς παρουσίασης σε όλα τα μέλη. Οι οικονομικές καταστάσεις είναι για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και παρουσιάζονται σε Ευρώ ( ). Αρχή της μη συνεχιζόμενης δραστηριότητας Ως αποτέλεσμα των ενεργειών του Ταμείου για διάλυση οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με βάση την αρχή της μη συνεχιζόμενης δραστηριότητας, με λογιστικό χειρισμό των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων με βάση τις συνθήκες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου Ο λογιστικός χειρισμός για γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού περιγράφεται στη Σημείωση 3 και οι επιδράσεις των γεγονότων μεταγενέστερα της ημερομηνίας αναφοράς στην οικονομική κατάσταση του Ταμείου και στα υπόλοιπα των Μελών παρουσιάζεται πιο κάτω και στη Σημείωση 17. Στις 29 Μαρτίου 2013 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έκδωσε Διατάγματα αναφορικά με τη Λαϊκή Τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου εφαρμόζοντας μέτρα δυνάμει του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του Τα μετρητά και οι τόκοι εισπρακτέοι του Ταμείου στη Λαϊκή Τράπεζα που επηρεάζονται από τα πιο πάνω μέτρα ήταν κατά την ημερομηνία εφαρμογής των αποφάσεων. Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες μέχρι την ημέρα έκδοσης των οικονομικών καταστάσεων, καθαρή ζημιά ύψους θα αναγνωριστεί για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2013 όπως εξηγείται στη Σημείωση 17. Να σημειωθεί ότι η απομείωση στην Λαϊκή Τράπεζα ήταν 100% για τις καταθέσεις του Ταμείου και ότι το 52,5% δόθηκε σαν αποζημίωση από το Κράτος με βάση πρόνοια του μνημονίου, ώστε το Ταμείο να τύχει ίδιας διαχείρισης με το Ταμείο της Τράπεζας Κύπρου. Μετά τις πιο πάνω ζημιές έχουν μειωθεί σημαντικά τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου. Κατ επέκταση των πιο πάνω γεγονότων, η Διαχειριστική Επιτροπή προχώρησε με όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την Αυτοδίκαιη Διάλυση του Ταμείου την οποία ενέκρινε ο Έφορος στις 27 Σεπτεμβρίου 2013 με ημερομηνία ισχύος 31 Αυγούστου (18)

21 3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Οι ακόλουθες λογιστικές πολιτικές εφαρμόστηκαν με συνέπεια κατά τα υπό αναφορά έτη για τα αποτελέσματα χρήσεως και για την παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης του Ταμείου. Βάση ετοιμασίας οικονομικών καταστάσεων Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως τροποποιήθηκε για να συμπεριλάβει τις επανεκτιμήσεις των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αλλαγών και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση. Επίσης οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με βάση την αρχή της μη συνεχιζόμενης δραστηριότητας όπως εξηγείται πιο πάνω. Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς απαιτεί από τις Διαχειριστικές Επιτροπές την άσκηση κρίσης, να κάνουν εκτιμήσεις και υποθέσεις οι οποίες επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών και των υπό αναφορά ποσών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές υποθέσεις βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται να είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις, και τα αποτελέσματα των οποίων διαμορφώνουν τη βάση στην οποία ασκείται η κρίση σχετικά με τις λογιστικές αξίες. Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Προτύπων και Διερμηνειών Από την 1 Ιανουαρίου 2012, το Ταμείο υιοθέτησε όλες τις αλλαγές στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που σχετίζονται με τις εργασίες του. Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου. Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και Διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν τέθηκαν σε ισχύ για ετήσιες χρήσεις/περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου Το Ταμείο δεν προτίθεται να υιοθετήσει τα πιο κάτω πριν την ημερομηνία ισχύος τους. (i) Πρότυπα και Διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ ΔΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις) 'Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις 'Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων' (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). ΔΠΧΑ 10 'Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις' (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). ΔΠΧΑ 11 'Κοινές Διευθετήσεις' (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). ΔΠΧΑ 12 'Γνωστοποιήσεις για Συμμετοχές σε Άλλες Οντότητες' (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). ΔΠΧΑ 13 'Αποτίμηση της Εύλογης Αξίας' (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) 'Παρουσίαση στοιχείων στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα', (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2012). ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) 'Αναβαλλόμενη Φορολογία' Ανάκτηση Περιουσιακών Στοιχείων (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2012). (19)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Ο Διευθύνων Σύμβουλος Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Ο Διευθύνων Σύμβουλος Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για τη Χρήση που έληξε την

Διαβάστε περισσότερα

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ποσά σε Ευρώ

ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ποσά σε Ευρώ ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ποσά σε Ευρώ Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ Oικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Της Εταιρείας CREDIT AGRICOLE LEASING HELLAS Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012) Σελίδα 1 από 41 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2012 31.12.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 wwweurobankgr, Τηλ: 210 333 7000 Αρ ΓΕΜΗ: 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α. ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 68510/66/Β/09/3 Ε ΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς -.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Λ. Συγγρού 209 211, Ν. Σµύρνη 171 21 www.erbbrokers.gr, Τηλ. 210 9303850 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26892/01ΝΤ/Β/92/160(08)

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44332/11/Β/99/6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα