ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 22739 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α πόφαση 2101 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με την Ακτή Ελεφαντοστού Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολο γιακού έτους ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.3402/ΑΣ (1) Α πόφαση 2101 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με την Ακτή Ελεφαντοστού. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/ «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως». Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 2101 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση. Resolution 2101 (2013) Adopted by the Security Council at its 6953rd meet ing, on 25 April 2013 The Security Council, Recalling its previous resolutions and the statements of its President relating to the situation in Côte d Ivoire, in particular resolutions 1880 (2009), 1893 (2009), 1911 (2010), 1933 (2010), 1946 (2010), 1962 (2010), 1975 (2011), 1980 (2011), 2000 (2011), 2045 (2012), 2062 (2012), Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, territorial integrity and unity of Côte d Ivoire, and recalling the importance of the principles of good neighbourliness, non interference and regional coopera tion, Welcoming the special report of the Secretary General dated 29 March 2012 (S/2012/186), of the 2012 midterm report (S/2012/766), and the Final 2013 report (S/2013/228), of the United Nations Group of Experts, Recognizing the continued contribution to the stability in Côte d Ivoire of the measures imposed by resolutions 1572 (2004), 1643 (2005), 1975 (2011) and 1980 (2011), and stressing that these measures aim at supporting the peace process in Côte d Ivoire with a view to possibly further modifying or lifting all or part of the remaining measures, in accordance with progress achieved in relation to DDR and SSR, national reconciliation and the fight against impunity, Welcoming the steady progress and achievements Côte d Ivoire has made in the past months in returning to stabili zation, addressing immediate security challenges, advanc ing economic recovery and strengthening international and regional cooperation, notably enhanced cooperation with the governments of Ghana and Liberia, Welcoming the completion of the electoral cycle that originated in the Ouagadougou Accords, including the recent legislative elections in six districts and nation wide municipal elections, and encouraging the government and the opposition to move positively and collaboratively to wards political reconciliation and electoral reform to ensure that the political space remains open and transparent, Expressing concern at the slow progress in the reconcili ation process, while acknowledging the efforts by all the Ivorians to promote national reconciliation and to consoli date peace through dialogue and consultation, encourag ing the Dialogue, Truth and Reconciliation Commission to complete its work and produce concrete results by 30 September 2013 when its mandate expires, Remaining concerned about the unresolved challenge of security sector reform (SSR) and disarmament, demo bilization and reintegration (DDR), as well as the circulation of weapons, which continue to be significant risks to the stability of the country, and welcoming positive steps in this direction, notably the endorsement of the national security sector reform strategy by the National Security Council and the establishment of a single authority for DDR, Reiterating the urgent need for the Government of Côte d Ivoire to train and equip its security forces, especially the

2 22740 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) police and gendarmerie with standard policing weapons and ammunition, Re emphasizing the importance of the Ivorian Govern ment to be able to respond proportionately to threats to the security of all citizens in Côte d Ivoire and calling on the Government of Côte d Ivoire to ensure that its security forces remain committed to upholding human rights and applicable international law, Welcoming the continued cooperation of the Govern ment of Côte d Ivoire with the Group of Experts, originally established pursuant to paragraph 7 of resolution 1584 (2004), during the course of its last mandate renewed by resolution 2045 (2012) and encouraging closer cooperation, Welcoming the efforts made by the Secretariat to expand and improve the roster of experts for the Security Council Subsidiary Organs Branch, bearing in mind the guidance provided by the Note of the President S/2006/997, Expressing concern at the findings of the Group of Ex perts on the extension of an illegal taxation system, the increase in the number of checkpoints and incidents of racketeering and the lack of capacity and resources avail able for the control of borders, Further expressing concern at the large scale contra band of natural resources, in particular cocoa, cashew nuts, cotton, timber, gold and diamonds which are illegally exported from or imported into Côte d Ivoire, Recalling its resolutions 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009) and 1960 (2010) on women, peace and security, its resolutions 1612 (2005), 1882 (2009), 1998 (2011) and 2068 (2012) on children and armed conflict and its resolutions 1674 (2006), 1894 (2009) on the protection of civilians in armed conflicts, Reiterating its firm condemnation of all violations of human rights and international humanitarian law in Côte d Ivoire, condemning all violence committed against civil ians, including women, children, internally displaced per sons and foreign nationals, and other violations and abuses of human rights, and stressing that the perpetrators must be brought to justice, whether in domestic or international courts, and encouraging the Government of Côte d Ivoire to continue its close cooperation with the International Criminal Court, Stressing the importance for the Group of Experts to be provided with the sufficient resources for the implementa tion of its mandate, Determining that the situation in Côte d Ivoire continues to pose a threat to international peace and security in the region, Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, 1. Decides, for a period ending on 30 April 2014, that all States shall take the necessary measures to prevent the direct or indirect supply, sale or transfer to Côte d Ivoire, from their territories or by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, of arms and any related materiel, whether or not originating in their territories; 2. Recalls that the measures on arms and related mate riel, previously imposed by paragraph 7 and 8 of resolution 1572 (2004), have been replaced by paragraphs 2, 3 and 4 of resolution 2045 (2012) and no longer apply to the provi sion of training, advice and expertise related to security and military activities, as well as to the supplies of civilian vehicles to the Ivorian security forces; 3. Decides that the measures imposed by paragraph 1 above shall not apply to: (a) supplies intended solely for the support of or use by the United Nations Operation in Côte d Ivoire (UNOCI) and the French forces who support them; (b) supplies of non lethal military equipment intended solely for humanitarian or protective use, as notified in advance to the Committee established by paragraph 14 of resolution 1572 (2004); (c) supplies of protective clothing, including flak jackets and military helmets, temporarily exported to Côte d Ivoire by United Nations personnel, representatives of the media and humanitarian and development workers and associ ated personnel, for their personal use only; (d) supplies temporarily exported to Côte d Ivoire to the forces of a State which is taking action, in accordance with international law, solely and directly to facilitate the evacuation of its nationals and those for whom it has consular responsibility in Côte d Ivoire, as notified in ad vance to the Committee established by paragraph 14 of resolution 1572 (2004); (e) supplies of non lethal law enforcement equipment intended to enable the Ivorian security forces to use only appropriate and proportionate force while maintaining public order, as notified in advance to the Committee established by paragraph 14 of resolution 1572 (2004); (f) supplies of arms and other related lethal equipment to the Ivorian security forces, intended solely for support of or use in the Ivorian process of SSR, as approved in advance by the Committee established by paragraph 14 of resolution 1572 (2004); 4. Decides, for the period referred to in paragraph 1 above, that the Ivorian authorities shall notify to the Com mittee any shipment of items referred to in paragraph 3 (e) or shall request an approval in advance to the Committee for any shipments of items referred to in paragraph 3 (f) above, further decides that the Member State delivering assistance may, in the alternative, make this notification pursuant to paragraph 3(e) after informing the Govern ment of Côte d Ivoire that it intends to do so, and stresses the importance that such notifications and authorisation requests contain all relevant information, including the pur pose of the use and end user, the technical specifications and quantity of the equipment to be shipped and, when applicable, the supplier, the proposed date of delivery, mode of transportation and itinerary of shipments; 5. Urges the Government of Côte d Ivoire to allow the Group of Experts and UNOCI access to the exempted materiel at the time of import and before the transfer to the end user takes place, stresses that the Government of Côte d Ivoire shall mark the arms and related materiel when received in the territory of Côte d Ivoire and maintain a registry of them and expresses its willingness to consider an extension of the notification procedure to all embargo exemptions in accordance with progress achieved in rela tion to DDR and SSR; 6. Decides to renew until 30 April 2014 the financial and travel measures imposed by paragraphs 9 to 12 of resolution 1572 (2004) and paragraph 12 of resolution 1975 (2011) and further decides to renew until 30 April 2014 the measures preventing the importation by any State of all rough diamonds from Côte d Ivoire imposed by paragraph 6 of resolution 1643 (2005), with a readiness to review

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) measures in light of progress made towards Kimberley Process implementation; 7. Decides to further review the measures decided in paragraph 1, 3, 4, above in light of the progress achieved in the stabilization throughout the country, by the end of the period mentioned in paragraph 1, with a view to pos sibly further modifying or lifting all or part of the remain ing measures, in accordance with progress achieved in relation to DDR and SSR, national reconciliation and the fight against impunity; 8. Calls upon the Government of Côte d Ivoire to take the necessary steps to enforce the measures imposed by paragraphs 1 above, including by incorporating relevant provisions in its national legal framework; 9. Calls upon all Member States, in particular those in the subregion, to fully implement the measures mentioned in paragraph 1 and 6 above; 10. Expresses its deep concern about the instability in western Côte d Ivoire, welcomes and further encourages the coordinated action by authorities from neighbouring countries to address this issue, particularly with respect to the border area, including through increasing monitoring, information sharing and conducting coordinated actions, and in developing and implementing a shared border strat egy to inter al support the disarmament and repatriation of foreign armed elements on both sides of the border and the repatriation of refugees; 11. Encourages UNOCI and the United Nations Mission in Liberia (UNMIL), within their respective mandates, capabili ties and areas of deployment, to continue to coordinate closely in assisting respectively the Governments of Côte d Ivoire and Liberia in monitoring their border, and wel comes further cooperation between the Group of Experts and the Panel of Experts on Liberia appointed pursuant to paragraph 4 of resolution 1854 (2008); 12. Urges all illegal Ivorian armed combatants, including in neighbouring countries, to lay down their arms immedi ately, encourages UNOCI, within its mandate and limits of capabilities and areas of deployment, to continue to assist the Government of Côte d Ivoire in collecting and storing the arms and registering all relevant information related to those arms and further calls upon the Government of Côte d Ivoire, including the National Commission to fight against the Proliferation and Illicit Traffic of Small Arms and Light Weapons, to ensure that those arms are neutral ized or not illegally disseminated, in accordance with the ECOWAS Convention on Small Arms and Light Weapons, Their Ammunition and Other Associated Materials; 13. Welcomes the decision by the Government of Côte d Ivoire to ratify the ECOWAS Convention on Small Arms and Light Weapons, Their Ammunition and Other Associ ated Materials and encourages relevant actors to provide technical assistance to the Government of Côte d Ivoire towards its implementation; 14. Recalls that UNOCI, within the monitoring of the arms embargo, is mandated to collect, as appropriate, arms and any related materiel brought into Côte d Ivoire in violation of the measures imposed by paragraph 7 of resolution 1572 (2004) as amended by paragraph 1, 2 of resolution 2045 (2012), and to dispose of such arms and related materiel as appropriate; 15. Reiterates the necessity for the Ivorian authorities to provide unhindered access to the Group of Experts, as well as UNOCI and the French forces which support it, to equipment, sites and installations referred to in paragraph 2 (a) of resolution 1584 (2005), and to all weapons, am munition and related materiel of all armed security forces, regardless of location, including the arms issued from the collection referred to in paragraph 11 or 12 above, when appropriate without notice, as set out in its resolutions 1739 (2007), 1880 (2009), 1933 (2010), 1962 (2010),1980 (2011) and 2062 (2012); 16. Reiterating its commitment to impose targeted meas ures as expressed in paragraph 10 of resolution 1980 (2011); 17. Requests all States concerned, in particular those in the subregion, to cooperate fully with the Committee, and authorizes the Committee to request whatever further information it may consider necessary; 18. Decides to extend the mandate of the Group of Ex perts as set out in paragraph 7 of resolution 1727 (2006) until 30 April 2014 and requests the Secretary General to take the necessary measures to support its action; 19. Requests the Group of Experts to submit a mid term report to the Committee by 15 October 2013 and to submit a final report as well as recommendations to the Security Council through the Committee 30 days before the end of its mandated period, on the implementation of the measures imposed by paragraphs 1 above, 9 and 11 of resolution 1572 (2004), paragraph 6 of resolution 1643 (2005), paragraph 12 of resolution 1975 (2011) and paragraph 10 of resolution 1980 (2011); 20. Decides that the report of the Group of Experts, as referred to in paragraph 7 (e) of resolution 1727 (2006) may include, as appropriate, any information and recom mendations relevant to the Committee s possible additional designation of the individuals and entities described in paragraphs 9 and 11 of resolution 1572 (2004) and para graph 10 of resolution 1980 (2011) and further recalls the Informal Working Group on General Issues of Sanctions report (S/2006/997) on best practices and methods, in cluding paragraphs 21, 22 and 23 that discuss possible steps for clarifying methodological standards for monitor ing mechanisms; 21. Requests the Secretary General to communicate as appropriate to the Security Council, through the Commit tee, information gathered by UNOCI and, where possible, reviewed by the Group of Experts, concerning the supply of arms and related materiel to Côte d Ivoire; 22. Requests also the French Government to communi cate as appropriate to the Security Council, through the Committee, information gathered by the French forces and, where possible, reviewed by the Group of Experts, concerning the supply of arms and related materiel to Côte d Ivoire; 23. Requests also the Kimberley Process and other ap propriate national and international agencies to work in close cooperation with the Group of Experts and its en quiries concerning the individuals and networks involved in the production, trading and illicit export of diamonds from Côte d Ivoire, to exchange information on a regular basis, and to communicate as appropriate to the Security Coun cil, through the Committee, on such matters, and further decides to renew the exemptions set out by paragraph 16 and 17 of resolution 1893 (2009) with regard to the secur ing of samples of rough diamonds for scientific research purposes coordinated by the Kimberley Process;

4 22742 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 24. Urges the Ivorian authorities to implement its action plan to enforce the Kimberley Process minimum require ments in Côte d Ivoire and further encourages them to continue to work closely with the Kimberley Process Cer tification Scheme to conduct a review and assessment of Côte d Ivoire s internal controls system for trade in rough diamonds and a comprehensive geologic study of Côte d Ivoire s potential diamond resources and produc tion capacity, with a view to possibly modifying or lifting, as appropriate, the measures imposed by paragraph 6 of resolution 1643 (2005) in accordance with paragraph 6 above; 25. Encourages the Ivorian authorities to participate in the OECD hosted implementation programme with regard to the due diligence guidelines for responsible supply chains of minerals from conflict affected and high risk areas and to reach out to international organizations with a view to taking advantage of lessons learned from other initiatives and countries that have and are confronting similar issues on artisanal mining; 26. Calls upon the Ivorian authorities to take the neces sary measures to dismantle the illegal taxation networks, including by undertaking relevant and thorough investiga tions, reduce the number of checkpoints and prevent in cidents of racketeering throughout the country and further calls upon the authorities to take the necessary steps to continue to re establish and reinforce relevant institu tions and to accelerate the deployment of customs and border control officials in the North, West and East of the country; 27. Asks the Group of Experts to assess the effective ness of these border measures and control in the region, encourages all neighbouring States to be aware of Ivorian efforts in that regard and encourages UNOCI, within its mandate, to continue its assistance to Ivorian authorities in the re establishment of normal customs and border control operation; 28. Urges all States, relevant United Nations bodies and other organizations and interested parties, to cooperate fully with the Committee, the Group of Experts, UNOCI and the French forces, in particular by supplying any informa tion at their disposal on possible violations of the measures imposed by paragraphs 1, 2 and 3 above, paragraphs 9 and 11 of resolution 1572 (2004), paragraph 6 of resolution 1643 (2005) and paragraph 12 of resolution 1975 (2011), and further requests the Group of Experts to coordinate its activities as appropriate with all political actors; 29. Requests the Special Representative of the Secre tary General for Children and Armed Conflict and the Spe cial Representative of the Secretary General for Sexual Violence in Conflict to continue sharing relevant informa tion with the Committee in accordance with paragraph 7 of resolution 1960 (2010) and paragraph 9 of resolution 1998 (2011); 30. Urges further in this context that all Ivorian parties and all States, particularly those in the region, ensure: the safety of the members of the Group of Experts; unhindered access by the Group of Experts, in par ticular to persons, documents and sites in order for the Group of Experts to execute its mandate; 31. Decides to remain actively seized of the matter. Απόφαση 2101 (2013) Η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας κατά την 6953η συνεδρίασή του, στις 25 Απριλίου 2013 Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες αποφάσεις του και τις δηλώσεις του Προέδρου του σχετικά με την κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού, ιδιαίτερα τις αποφάσεις 1880 (2009), 1893 (2009), 1911 (2010), 1933 (2010), 1946 (2010), 1962 (2010), 1975 (2011), 1980 (2011), 2000 (2011), 2045 (2012), 2062 (2012). Επιβεβαιώνοντας τη σθεναρή δέσμευσή του στην κυ ριαρχία, την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την ενότητα της Ακτής του Ελεφαντοστού και υπενθυ μίζοντας τη σημασία των αρχών της καλής γειτνίασης, της μη επέμβασης και της περιφερειακής συνεργασίας. Χαιρετίζοντας την από 29 Μαρτίου 2012 ειδική έκθε ση του Γενικού Γραμματέα (S/2012/186), την ενδιάμεση έκθεση του 2012 (S/2012/766) και την τελική έκθεση του 2013 (S/2013/228) της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών. Αναγνωρίζοντας τη συνεχιζόμενη συνεισφορά των μέτρων που επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις 1572 (2004), 1643 (2005), 1975 (2011) και 1980 (2011) στη σταθερότητα στην Ακτή του Ελεφαντοστού και τονίζοντας ότι αυτά τα μέτρα αποσκοπούν στην υποστήριξη της ειρηνευτι κής διαδικασίας στην Ακτή του Ελεφαντοστού με την προοπτική της ενδεχόμενης περαιτέρω τροποποίησης ή άρσης όλων ή μέρους των μέτρων που παραμένουν σε ισχύ, βάσει της προόδου που θα επιτευχθεί σε σχέση με τον αφοπλισμό, την αποστράτευση και την επανένταξη και τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας, την εθνική συμφιλίωση και την πάλη κατά της ατιμωρησίας. Χαιρετίζοντας τη σταθερή πρόοδο και τα επιτεύγματα της Ακτής του Ελεφαντοστού κατά το διάστημα των τελευταίων μηνών για την επιστροφή στη σταθερότη τα, την αντιμετώπιση των άμεσων προσκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας, την προαγωγή της οικονομικής ανάκαμψης και την ενίσχυση της διεθνούς και περιφε ρειακής συνεργασίας, ιδιαίτερα της ενισχυμένης συνερ γασίας με τις κυβερνήσεις της Γκάνας και της Λιβερίας. Χαιρετίζοντας την ολοκλήρωση του κύκλου των εκλογικών διαδικασιών που ξεκίνησε από τις Συμφω νίες της Ουαγκαντούγκου, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων βουλευτικών εκλογών που έλαβαν χώρα σε έξι περιφέρειες και των δημοτικών εκλογών σε όλη την επικράτεια, και ενθαρρύνοντας την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να κινηθούν θετικά και συνεργατικά προς την πολιτική συμφιλίωση και την εκλογική μεταρ ρύθμιση για να διασφαλίσουν ότι ο πολιτικός χώρος θα παραμείνει ανοικτός και διαφανής. Εκφράζοντας ανησυχία για την αργή πρόοδο της δι αδικασίας συμφιλίωσης, αναγνωρίζοντας συγχρόνως τις προσπάθειες όλων των πολιτών της Ακτής του Ελε φαντοστού να προάγουν την εθνική συμφιλίωση και να παγιώσουν την ειρήνη μέσω του διαλόγου και των διαβουλεύσεων, ενθαρρύνοντας την Επιτροπή Διαλόγου, Αλήθειας και Συμφιλίωσης να ολοκληρώσει τις εργασίες της και να παράγει απτά αποτελέσματα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2013, όταν και λήγει η εντολή της. Παραμένοντας ανήσυχο σχετικά με την ανεπίλυτη πρόκληση της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας και του αφοπλισμού, της αποστράτευσης και της επα

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) νένταξης, όπως και της κυκλοφορίας των όπλων, που εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικούς κινδύνους για τη σταθερότητα της χώρας και χαιρετίζοντας τα θετικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή, ιδιαίτερα την υπο στήριξη της στρατηγικής σχετικά με τη μεταρρύθμιση του εθνικού τομέα ασφάλειας από το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας και τη σύσταση μιας ενιαίας αρχής για τον αφοπλισμό, την αποστράτευση και την επανένταξη. Επαναλαμβάνοντας την επείγουσα ανάγκη να εκπαι δεύσει και να εξοπλίσει η Κυβέρνηση της Ακτής του Ελεφαντοστού τις δυνάμεις ασφαλείας της, ιδιαίτερα την αστυνομία και τη χωροφυλακή με τυποποιημένα όπλα και πυρομαχικά αστυνόμευσης. Υπογραμμίζοντας εκ νέου τη σημασία της δυνατό τητας αναλογικής απόκρισης εκ μέρους της Κυβέρνη σης της Ακτής του Ελεφαντοστού στις απειλές για την ασφάλεια όλων των πολιτών της Ακτής του Ελεφαντο στού και καλώντας την Κυβέρνηση της Ακτής του Ελε φαντοστού να διασφαλίσει ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της παραμένουν πιστές στη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου. Χαιρετίζοντας τη συνεχιζόμενη συνεργασία της Κυ βέρνησης της Ακτής του Ελεφαντοστού με την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, που αρχικά είχε συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 7 της απόφασης 1584 (2004), κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου της εντολής της που ανανεώθηκε με την απόφαση 2045 (2012) και εν θαρρύνοντας στενότερη συνεργασία. Χαιρετίζοντας τις προσπάθειες της Γραμματείας να διευρύνει και να βελτιώσει τον κατάλογο εμπειρογνωμό νων για τον Κλάδο Επικουρικών Οργάνων του Συμβου λίου Ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις που δίνονται στη Διακοίνωση του Προέδρου S/2006/997. Εκφράζοντας ανησυχία για τα ευρήματα της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων αναφορικά με την επέκταση ενός παράνομου συστήματος φορολόγησης, την αύξηση του αριθμού των σημείων ελέγχου και των περιστατικών αθέμιτης προστασίας έναντι χρημάτων και την έλλειψη διαθέσιμου δυναμικού και πόρων για τον έλεγχο των συνόρων. Εκφράζοντας περαιτέρω ανησυχία σχετικά με το με γάλης κλίμακας λαθρεμπόριο φυσικών πόρων, ιδιαίτερα κακάο, καρυδιών ανακαρδιοειδών (κάσιους), βαμβακιού, ξυλείας, χρυσού και διαμαντιών, που εξάγονται ή εισά γονται παράνομα στην Ακτή του Ελεφαντοστού. Υπενθυμίζοντας τις αποφάσεις του 1325 (2000), 1820 (2008), 1889 (2009) και 1960 (2010) περί γυναικών, ειρή νης και ασφάλειας, τις αποφάσεις του 1612 (2005), 1882 (2009), 1998 (2011) και 2068 (2012) περί παιδιών και ένο πλων συρράξεων και τις αποφάσεις του 1674 (2006), 1894 (2009) περί προστασίας των αμάχων κατά τη διάρκεια ενόπλων συρράξεων. Επαναλαμβάνοντας την απερίφραστη εκ μέρους του καταδίκη όλων των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δι καιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στην Ακτή του Ελεφαντοστού, καταδικάζοντας κάθε είδους βία που διαπράττεται κατά αμάχων, συμπεριλαμ βανομένων γυναικών, παιδιών, εσωτερικά εκτοπισθέντων προσώπων και αλλοδαπών, όπως και άλλες παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τονίζοντας ότι οι αυτουργοί πρέπει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη, είτε ενώπιον εθνικών είτε ενώπιον διεθνών δικαστηρίων και ενθαρρύνοντας την Κυβέρνηση της Ακτής του Ελεφαντοστού να συνεχίσει τη στενή της συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Τονίζοντας τη σημασία της παροχής προς την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων επαρκών πόρων για την υλοποίηση της εντολής της. Κρίνοντας ότι η κατάσταση στην Ακτή του Ελεφα ντοστού εξακολουθεί να συνιστά απειλή για τη διεθνή ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή, Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VII του Κατα στατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών: 1. Αποφασίζει, για μια περίοδο που λήγει στις 30 Απρι λίου 2014, ότι όλα τα Κράτη θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή της άμεσης ή έμμεσης προμή θειας, πώλησης ή μεταφοράς στην Ακτή του Ελεφαντο στού, από τα εδάφη τους ή από τους υπηκόους τους, ή με τη χρήση σκαφών που φέρουν τη σημαία τους ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα μητρώα τους, όπλων και οποιουδήποτε συναφούς υλικού, είτε προέρχονται από τα εδάφη τους είτε όχι. 2. Υπενθυμίζει ότι τα μέτρα σχετικά με τα όπλα και το συναφές υλικό, που στο παρελθόν είχαν επιβληθεί με τις παραγράφους 7 και 8 της απόφασης 1572 (2004), έχουν αντικατασταθεί από τις παραγράφους 2,3 και 4 της απόφασης 2045 (2012) και δεν εφαρμόζονται πλέον στην παροχή εκπαίδευσης, συμβουλών και εμπειρογνω μοσύνης σε σχέση με δραστηριότητες ασφαλείας και στρατιωτικές δραστηριότητες, ούτε και στην παροχή μη στρατιωτικών οχημάτων στις δυνάμεις ασφαλείας της Ακτής του Ελεφαντοστού. 3. Αποφασίζει ότι τα μέτρα που επιβάλλονται με την παράγραφο 1 ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε: (α) προμήθειες που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UNOCI) και των Γαλλικών δυνάμεων που την υποστηρίζουν ή για χρήση από την Αποστολή και τις Γαλλικές δυνάμεις, (β) προμήθειες μη θανατηφόρου στρατιωτικού εξοπλι σμού που προορίζονται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση, όπως θα έχουν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων στην Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμ φωνα με την παράγραφο 14 της απόφασης 1572 (2004), (γ) προμήθειες προστατευτικού ιματισμού, συμπερι λαμβανομένων αλεξίσφαιρων γιλέκων και στρατιωτι κών κρανών, που εξάγονται προσωρινά στην Ακτή του Ελεφαντοστού από προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών, εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και εργαζόμε νους στον ανθρωπιστικό και αναπτυξιακό τομέα και συνδεόμενο προσωπικό, αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση, (δ) προμήθειες που εξάγονται προσωρινά στην Ακτή του Ελεφαντοστού στις δυνάμεις ενός Κράτους που ενεργεί, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αποκλειστικά και άμεσα για τη διευκόλυνση της απομάκρυνσης των υπηκόων του και εκείνων για τους οποίους έχει προ ξενική ευθύνη στην Ακτή του Ελεφαντοστού, όπως θα έχουν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων στην Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 14 της απόφασης 1572 (2004), (ε) προμήθειες μη θανατηφόρου εξοπλισμού επιβολής του νόμου, που προορίζονται να καταστήσουν ικανές τις δυνάμεις ασφαλείας της Ακτής του Ελεφαντοστού να κάνουν χρήση μόνον κατάλληλης και αναλογικής ισχύος κατά τη διατήρηση της δημόσιας τάξης, όπως θα

6 22744 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) έχουν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων στην Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 14 της απόφασης 1572 (2004), (στ) προμήθειες όπλων και άλλου συναφούς θανατη φόρου εξοπλισμού στις δυνάμεις ασφαλείας της Ακτής του Ελεφαντοστού, που προορίζονται αποκλειστικά για υποστήριξη ή για χρήση στη διαδικασία μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας στην Ακτή του Ελεφαντοστού, όπως θα έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων από την Επι τροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 14 της απόφασης 1572 (2004). 4. Αποφασίζει, για την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, ότι οι αρχές της Ακτής του Ελεφαντοστού γνωστοποιούν στην Επιτροπή κάθε απο στολή αντικειμένων της παραγράφου 3(ε) ή ζητούν εκ των προτέρων την έγκριση της Επιτροπής για κάθε αποστολή αντικειμένων της παραγράφου 3(στ) ανωτέ ρω, αποφασίζει περαιτέρω ότι το Κράτος Μέλος που παρέχει τη βοήθεια μπορεί, εναλλακτικά, να προβεί στη γνωστοποίηση αυτή σύμφωνα με την παράγραφο 3(ε) αφού πληροφορήσει την Κυβέρνηση της Ακτής του Ελε φαντοστού ότι προτίθεται να το πράξει και τονίζει τη σημασία της συμπερίληψης στις γνωστοποιήσεις και στις αιτήσεις έγκρισης αυτές όλων των σχετικών πλη ροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού της χρή σης και του τελικού χρήστη, των τεχνικών προδιαγρα φών και της ποσότητας του εξοπλισμού προς αποστολή και, όπου αυτό τυγχάνει εφαρμογής, του προμηθευτή, της προτεινόμενης ημερομηνίας παράδοσης, του τρό που μεταφοράς και του δρομολογίου των αποστολών. 5. Προτρέπει την Κυβέρνηση της Ακτής του Ελεφα ντοστού να επιτρέπει την πρόσβαση της Ομάδας Εμπει ρογνωμόνων και της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UNOCI) στο εξαιρεθέν υλικό κατά το χρόνο της εισαγωγής και πριν λάβει χώρα η μεταφορά στον τελικό χρήστη, τονίζει ότι η Κυβέρνηση της Ακτής του Ελεφαντοστού θα επισημάνει τα όπλα και το συναφές υλικό όταν παραλαμβάνονται στο έδαφος της Ακτής του Ελεφαντοστού και θα διατη ρεί σχετικό μητρώο και εκφράζει την προθυμία του να εξετάσει επέκταση της διαδικασίας γνωστοποίησης σε όλες τις εξαιρέσεις από το εμπάργκο, βάσει της προό δου που θα επιτευχθεί σε σχέση με τον αφοπλισμό, την αποστράτευση και την επανένταξη και τη μεταρρύθμιση του τομέα ασφάλειας. 6. Αποφασίζει να ανανεώσει μέχρι τις 30 Απριλίου 2014 τα οικονομικά και ταξιδιωτικά μέτρα που επιβλή θηκαν με τις παραγράφους 9 έως 12 της απόφασης 1572 (2004) και την παράγραφο 12 της απόφασης 1975 (2011) και αποφασίζει περαιτέρω να ανανεώσει μέχρι τις 30 Απριλίου 2014 τα μέτρα που απαγορεύουν την εισαγω γή από οποιοδήποτε Κράτος όλων των ακατέργαστων διαμαντιών από την Ακτή του Ελεφαντοστού, τα οποία επιβλήθηκαν με την παράγραφο 6 της απόφασης 1643 (2005), παραμένοντας σε ετοιμότητα να επανεξετάσει τα μέτρα υπό το φως της προόδου που θα πραγμα τοποιηθεί σχετικά με την εφαρμογή της Διαδικασίας του Κίμπερλυ. 7. Αποφασίζει να επανεξετάσει περαιτέρω τα μέτρα που αποφασίστηκαν στις παραγράφους 1, 3, 4 ανωτέρω, υπό το φως της προόδου που θα επιτευχθεί στη στα θεροποίηση σε ολόκληρη τη χώρα, μέχρι το τέλος της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, με την προοπτική της ενδεχόμενης περαιτέρω τροποποίησης ή άρσης όλων ή μέρους των μέτρων που παραμένουν σε ισχύ, βάσει της προόδου που θα επιτευχθεί σε σχέση με τον αφοπλισμό, την αποστράτευση και την επανένταξη, τη μεταρρύθμιση του τομέα ασφάλειας, την εθνική συμ φιλίωση και την πάλη κατά της ατιμωρησίας. 8. Καλεί την Κυβέρνηση της Ακτής του Ελεφαντοστού να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επιβολή των μέτρων που επιβάλλονται με την παράγραφο 1 ανω τέρω, μεταξύ άλλων μέσω της ενσωμάτωσης σχετικών διατάξεων στο εθνικό νομοθετικό της πλαίσιο. 9. Καλεί όλα τα Κράτη Μέλη, ιδιαίτερα εκείνα της υποπεριφέρειας, να εφαρμόσουν πλήρως τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 6 ανωτέρω. 10. Εκφράζει τη βαθειά ανησυχία του σχετικά με την αστάθεια στη δυτική Ακτή του Ελεφαντοστού, χαιρετίζει και ενθαρρύνει περαιτέρω τις συντονισμένες ενέργειες των αρχών των γειτονικών χωρών για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος, ιδιαίτερα σε σχέση με τη συνοριακή περιοχή, μεταξύ άλλων μέσω αυξημένης παρακολούθη σης, ανταλλαγής πληροφοριών και πραγματοποίησης συντονισμένων ενεργειών, καθώς και για την ανάπτυ ξη και εφαρμογή μιας κοινής συνοριακής στρατηγικής για την υποστήριξη μεταξύ άλλων του αφοπλισμού και του επαναπατρισμού αλλοδαπών οπλισμένων στοιχείων εκατέρωθεν των συνόρων και του επαναπατρισμού των προσφύγων. 11. Ενθαρρύνει την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UNOCI) και την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβερία (UNMIL), εντός του πλαισίου των αντίστοιχων εντολών, δυνατοτήτων και περιοχών ανάπτυξής τους, να συνεχίσουν να συντονί ζονται στενά για να παρέχουν αντίστοιχα συνδρομή στις Κυβερνήσεις της Ακτής του Ελεφαντοστού και της Λιβερίας στην παρακολούθηση των συνόρων τους και χαιρετίζει την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων και του Σώματος Εμπειρο γνωμόνων για τη Λιβερία που διορίστηκε σύμφωνα με την παράγραφο 4 της απόφασης 1854 (2008). 12. Προτρέπει όλους τους παράνομους ένοπλους μα χητές της Ακτής του Ελεφαντοστού, συμπεριλαμβα νομένων εκείνων που βρίσκονται σε γειτονικές χώρες, να καταθέσουν αμέσως τα όπλα τους, ενθαρρύνει την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελε φαντοστού (UNOCI), εντός του πλαισίου της εντολής της και των ορίων των δυνατοτήτων και των περιοχών ανάπτυξής της, να συνεχίσει να συνδράμει την Κυβέρ νηση της Ακτής του Ελεφαντοστού στη συλλογή και αποθήκευση των όπλων και στην καταγραφή όλων των σχετικών πληροφοριών που αφορούν αυτά τα όπλα, και περαιτέρω καλεί την Κυβέρνηση της Ακτής του Ελεφα ντοστού, συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Διάδοσης και Παράνομης Διακίνησης Μικρών και Ελαφρών Όπλων, να διασφαλί σει ότι αυτά τα όπλα θα εξουδετερωθούν ή ότι δεν θα διαδοθούν παράνομα, σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Μικρά και Ελαφρά Όπλα, τα Πυρομαχικά τους και τα Λοιπά Συναφή Υλικά της Οικονομικής Κοινότητας των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS). 13. Χαιρετίζει την απόφαση της Κυβέρνησης της Ακτής του Ελεφαντοστού να κυρώσει τη Σύμβαση για τα Μικρά και Ελαφρά Όπλα, τα Πυρομαχικά τους και τα Λοιπά Συναφή Υλικά της Οικονομικής Κοινότητας των Δυτι

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS) και ενθαρρύνει τους σχετικούς παράγοντες να παράσχουν τεχνική συνδρομή στην Κυβέρνηση της Ακτής του Ελεφαντοστού για την εφαρμογή της. 14. Υπενθυμίζει ότι η Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UNOCI), στο πλαίσιο της επίβλεψης του εμπάργκο όπλων, έχει την εντολή να συλλέγει, όπως αρμόζει, όπλα και τυχόν συναφές υλικό που εισάγονται στην Ακτή του Ελεφαντοστού κατά παράβαση των μέτρων που έχουν επιβληθεί με την παράγραφο 7 της απόφασης 1572 (2004), όπως έχουν τροποποιηθεί από τις παραγράφους 1, 2 της απόφασης 2045 (2012) και να διαθέτει όπως αρμόζει αυτά τα όπλα και το συναφές υλικό. 15. Επαναλαμβάνει την ανάγκη για τις αρχές της Ακτής του Ελεφαντοστού να παρέχουν ακώλυτη πρόσβαση στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων καθώς και στην Απο στολή των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφα ντοστού (UNOCI) και στις Γαλλικές δυνάμεις που την υποστηρίζουν, στον εξοπλισμό, στους χώρους και στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2(α) της απόφασης 1584 (2005) και σε όλα τα όπλα, τα πυρομαχικά και το συναφές υλικό όλων των ενόπλων δυνάμεων ασφαλείας, ανεξαρτήτως τοποθεσίας, συ μπεριλαμβανομένων των όπλων που προέρχονται από τη συλλογή των παραγράφων 11 ή 12 ανωτέρω, όποτε αρμόζει χωρίς προειδοποίηση, όπως ορίζεται στις απο φάσεις 1739 (2007), 1880 (2009), 1933 (2010), 1962 (2010), 1980 (2011) και 2062 (2012). 16. Επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του στην επιβολή στοχευμένων μέτρων, όπως εκφράζεται στην παράγρα φο 10 της απόφασης 1980 (2011). 17. Ζητά από όλα τα ενδιαφερόμενα Κράτη, ιδιαίτερα εκείνα της υποπεριφέρειας, να συνεργάζονται πλήρως με την Επιτροπή, και εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να ζητά οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορεί να θεωρεί απαραίτητη. 18. Αποφασίζει να παρατείνει την εντολή της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 7 της απόφασης 1727 (2006) μέχρι τις 30 Απριλίου 2014 και ζητά από το Γενικό Γραμματέα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την υποστήριξη της δράσης της. 19. Ζητά από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να υπο βάλει μια ενδιάμεση έκθεση στην Επιτροπή μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2013 και να υποβάλει μια τελική έκθεση καθώς και συστάσεις προς το Συμβούλιο Ασφαλείας μέσω της Επιτροπής 30 ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου εντολής της, σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που επιβάλλονται με την παράγραφο 1 ανωτέρω, τις παραγράφους 9 και 11 της απόφασης 1572 (2004), την παράγραφο 6 της απόφασης 1643 (2005), την παράγρα φο 12 της απόφασης 1975 (2011) και την παράγραφο 10 της απόφασης 1980 (2011). 20. Αποφασίζει ότι η έκθεση της Ομάδας Εμπειρο γνωμόνων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7(ε) της απόφασης 1727 (2006) μπορεί να περιλαμβάνει, όπως αρμόζει, κάθε πληροφορία και συστάσεις σε σχέση τον πιθανό πρόσθετο καθορισμό από την Επιτροπή των ατό μων και φορέων που περιγράφονται στις παραγράφους 9 και 11 της απόφασης 1572 (2004) και στην παράγραφο 10 της απόφασης 1980 (2011) και περαιτέρω υπενθυμίζει την έκθεση της Άτυπης Ομάδας Εργασίας για Γενι κά Θέματα Κυρώσεων (S/2006/997) για τις βέλτιστες πρακτικές και μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων των παραγράφων 21, 22 και 23 που πραγματεύονται πιθανές ενέργειες για την αποσαφήνιση των μεθοδολογικών προτύπων για τους μηχανισμούς επίβλεψης. 21. Ζητά από το Γενικό Γραμματέα να γνωστοποιεί, όπως αρμόζει, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, μέσω της Επιτροπής, τις πληροφορίες που θα συγκεντρώνονται από την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UNOCI) και, όπου αυτό είναι δυνατό, θα εξετάζονται από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, σχετικά με την προμήθεια όπλων και συναφούς υλικού στην Ακτή Ελεφαντοστού. 22. Ζητά επίσης από τη Γαλλική Κυβέρνηση να γνω στοποιεί, όπως αρμόζει, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, μέσω της Επιτροπής, τις πληροφορίες που θα συγκε ντρώνονται από τις Γαλλικές δυνάμεις και, όπου αυτό είναι δυνατό, θα ελέγχονται από την Ομάδα Εμπειρο γνωμόνων, σχετικά με την προμήθεια όπλων και συνα φούς υλικού στην Ακτή Ελεφαντοστού. 23. Ζητά επίσης από τη Διαδικασία του Κίμπερλυ και από άλλους αρμόδιους εθνικούς και διεθνείς φορείς να συνεργάζονται στενά με την Ομάδα Εμπειρογνω μόνων και τις έρευνές της σχετικά με τα άτομα και τα δίκτυα που εμπλέκονται στην παραγωγή, την εμπορία και την παράνομη εξαγωγή διαμαντιών από την Ακτή του Ελεφαντοστού, να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε τακτική βάση και να πληροφορούν, όπως αρμόζει, το Συμβούλιο Ασφαλείας, μέσω της Επιτροπής, σχετικά με αυτά τα θέματα, και αποφασίζει περαιτέρω να ανανε ώσει τις εξαιρέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 16 και 17 της απόφασης 1893 (2009) αναφορικά με τη διασφάλιση δειγμάτων ακατέργαστων διαμαντιών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας που συντονίζονται από τη Διαδικασία του Κίμπερλυ. 24. Προτρέπει τις αρχές της Ακτής του Ελεφαντοστού να εφαρμόσουν το σχέδιο δράσης του για την επιβολή των ελάχιστων απαιτήσεων της Διαδικασίας του Κί μπερλυ στην Ακτή του Ελεφαντοστού και τις ενθαρρύ νει περαιτέρω να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά με το Πρόγραμμα Πιστοποίησης της Διαδικασίας του Κίμπερλυ για τη διενέργεια εξέτασης και αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικών ελέγχων του εμπορίου ακατέργαστων διαμαντιών της Ακτής του Ελεφαντο στού καθώς και μιας συνολικής γεωλογικής μελέτης των πιθανών πόρων σε διαμάντια της Ακτής του Ελε φαντοστού και της παραγωγικής της δυνατότητας, με την προοπτική της ενδεχόμενης τροποποίησης ή άρσης, όπως αρμόζει, των μέτρων που έχουν επιβληθεί με την παράγραφο 6 της απόφασης 1643 (2005), σύμφωνα με την παράγραφο 6 ανωτέρω. 25. Ενθαρρύνει τις αρχές της Ακτής του Ελεφαντο στού να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα υλοποίησης που διοργανώνεται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αναφορικά με τις κατευθυντήριες γραμμές δέουσας επιμέλειας για υπεύθυνες αλυσίδες προμηθειών μεταλλευμάτων από περιοχές που έχουν επηρεαστεί από συρράξεις και από περιοχές υψηλού κινδύνου και να προσεγγίσουν διεθνείς οργανισμούς προκειμένου να επωφεληθούν από τα δι δάγματα άλλων πρωτοβουλιών και χωρών που έχουν και αντιμετωπίζουν παρόμοια ζητήματα αναφορικά με την εξόρυξη με βιοτεχνικά μέσα. 26. Καλεί τις αρχές της Ακτής του Ελεφαντοστού να

8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη διάλυση των παρά νομων δικτύων φορολόγησης, μεταξύ άλλων μέσω της ανάληψης συναφών και διεξοδικών ερευνών, τη μείωση του αριθμού των σημείων ελέγχου και την αποφυγή περιστατικών αθέμιτης προστασίας έναντι χρημάτων σε όλη τη χώρα και καλεί περαιτέρω τις αρχές να λά βουν τα απαραίτητα μέτρα για τη συνέχιση της εκ νέου συγκρότησης και ενίσχυσης των σχετικών φορέων και για την επιτάχυνση της ανάπτυξης αξιωματούχων τε λωνειακού και συνοριακού ελέγχου στα Βόρεια, Δυτικά και Ανατολικά της χώρας. 27. Ζητά από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να αξιολο γήσει την αποτελεσματικότητα αυτών των συνοριακών μέτρων και ελέγχου στην περιοχή, ενθαρρύνει όλα τα γειτονικά Κράτη να έχουν επίγνωση των προσπαθει ών της Ακτής του Ελεφαντοστού στον τομέα αυτό και ενθαρρύνει την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UNOCI), εντός του πλαισίου της εντολής της, να συνεχίσει τη συνδρομή της προς τις αρχές της Ακτής του Ελεφαντοστού για την εκ νέου επίτευξη της κανονικής λειτουργίας των τελωνειακών και συνοριακών ελέγχων. 28. Προτρέπει όλα τα Κράτη, τους αρμόδιους φορείς των Ηνωμένων Εθνών και άλλους οργανισμούς και εν διαφερόμενα μέρη να συνεργάζονται πλήρως με την Επιτροπή, την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UNOCI) και τις Γαλλικές δυνάμεις, ιδιαίτερα παρέχο ντας κάθε πληροφορία που διαθέτουν σχετικά με πι θανές παραβιάσεις των μέτρων που έχουν επιβληθεί με τις παραγράφους 1,2 και 3 ανωτέρω, τις παραγράφους 9 και 11 της απόφασης 1572 (2004), την παράγραφο 6 της απόφασης 1643 (2005) και την παράγραφο 12 της απόφασης 1975 (2011) και περαιτέρω ζητά από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να συντονίζει τις δραστηρι ότητές της, όπως αρμόζει, με όλους τους πολιτικούς παράγοντες. 29. Ζητά από τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συρράξεις και τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα για τη Σεξουαλική Βία στο Πλαίσιο Συρράξεων να συνεχίσουν να ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες με την Επιτρο πή σύμφωνα με την παράγραφο 7 της απόφασης 1960 (2010) και την παράγραφο 9 της απόφασης 1998 (2011). 30. Προτρέπει περαιτέρω σε αυτό το πλαίσιο όλα τα μέρη της Ακτής του Ελεφαντοστού και όλα τα Κράτη, ιδιαίτερα εκείνα της περιφέρειας, να διασφαλίσουν: Την ασφάλεια των μελών της Ομάδας Εμπειρογνω μόνων, Απρόσκοπτη πρόσβαση της Ομάδας Εμπειρογνω μόνων, ιδιαίτερα σε πρόσωπα, έγγραφα και χώρους προκειμένου η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων να εκτελέσει την εντολή της. 31. Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται ενεργά με το θέμα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2013 O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθ. ΠΟΛ.1147 (2) Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών κα ταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Φ.Α.Σ. (άρθρο πρώτο, υποπ. Ε1 του ν.4093/2012 ΦΕΚ 222/Α / ), όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ 84/Α ), όπως ίσχυαν έως και του άρθρου 10 του Κ.Φ.Α.Σ. (άρθρο πρώτο, υποπ. Ε1 του ν.4093/2012 ΦΕΚ 222/Α / ) όπως ισχύουν από , περί υποβολής στοιχείων για διασταύρωση. 3. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ ΕΞ/ (ΦΕΚ 2574/Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ γού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ πουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη». 4. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων για την εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων, λόγω των αυξημένων φορολογικών υπο χρεώσεων, κατά την παρούσα χρονική περίοδο. 5. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Παρατείνουμε την προθεσμία που ξεκινά την 25η Ιου νίου 2013, για την υποβολή όλων των καταστάσεων του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ 84Α ), για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2012, ως ακολούθως: Μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1,2,3. Μέχρι την 3η Οκτωβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4,5,6. Μέχρι την 7η Οκτωβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7,8,9. Μέχρι την 10η Οκτωβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 0. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Ιουνίου 2013 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 284 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πρωτ. Φ.3467/ΑΣ61911 Απόφαση 2128 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε., σχετικά με τη Λιβερία. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη,

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη, Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα Αγαπητά Μέλη, ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1148 του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 14 ης Ιουλίου 2015 για την τροποποίηση της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Resolution 2262 (2016) Adopted by the Security Council at its 7611th meeting, on 27 January 2016

Resolution 2262 (2016) Adopted by the Security Council at its 7611th meeting, on 27 January 2016 1320 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Resolution 2262 (2016) Adopted by the Security Council at its 7611th meeting, on 27 January 2016 The Security Council, Recalling its previous resolutions and

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 No. Recommendation 1 2 To ensure efficient and effective coordination between the competent authorities involved in

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 240 9 Νοεμβρίου 2011 AΠOΦAΣEIΣ Αριθμ. Φ.3440/ΑΣ48844 Απόφαση 2009 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5257 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 285 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.3400.1/ΑΣ61820 Απόφαση 2127 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε., σχετικά με την Κεντροαφρικανική

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη

Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη Επίκουρη καθηγήτρια Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών Μια συνολική ρύθμιση: q Bangladesh/Myanmar: ITLOS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Setting up a cooperation network between representatives of Immigrant Integration Councils and similar institutions of local government and representatives of immigrant organizations at European level

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙAΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή Κασαπιάν Αρτίν Αρ. Μητρώου: 2000.05.0042 Επιβλέπων Καθηγητής Παλαιολόγος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ 69 Φεβρουάριος 2011 Περιεχόμενα Η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια στην εδραίωση της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας της Ελβετίας σ. 1 Οι νέες ισορροπίες στην Ασία και Μ. Ανατολή Η ινδοϊστραηλινή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ 1 Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαριάννα Κατσογιάννου, Κατερίνα Τοράκη Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ειδικά θέματα: Ανακύκλωση Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός Guidance on waste and recovered substances Το άρθρο 2 παρ. 2 του κανονισμού REACH προβλέπει ότι «Τα απόβλητα, όπως ορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΩΝ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ.»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΩΝ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIO ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΩΝ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ.» ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω στο σημερινό σεμινάριο και να σας. Η εμπορία γυναικών και κοριτσιών δεν είναι ένα νέο φαινόμενο.

Θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω στο σημερινό σεμινάριο και να σας. Η εμπορία γυναικών και κοριτσιών δεν είναι ένα νέο φαινόμενο. Κυρία Παπαδοπούλου Ευρωβουλευτή, Κυρία Μαυρονικόλα Βουλευτή Κύριε Γενικέ Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών, Θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω στο σημερινό σεμινάριο και να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

Κοπεγχάγη και ο θαυμαστός κόσμος των ΝΑΜΑ

Κοπεγχάγη και ο θαυμαστός κόσμος των ΝΑΜΑ Ενέργεια και Ανάπτυξη 2009 10-12 Νοεμβρίου 2009 Κοπεγχάγη και ο θαυμαστός κόσμος των ΝΑΜΑ Δημήτρης Λάλας Τι ζητάμε στην Κοπεγχάγη -Συμφωνία Μια συνθήκη που να κυρωθεί και να τεθεί σε εφαρμογή Μία, ολοκληρωτική,

Διαβάστε περισσότερα

Delegations will find attached the draft Statement of the EU Heads of State or Government.

Delegations will find attached the draft Statement of the EU Heads of State or Government. European Council Brussels, 6 March 2016 Διαγράφηκε: 5 SN 26/16 NOTE Subject: Meeting of the EU Heads of State or Government (Brussels, 7 March 2016) - Draft Statement Διαγράφηκε: statement Delegations

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ þÿµá³±ã ±Â Äɽ ½ à º ¼µ ɽ : Georgiou,

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 1: The EU as an international (or supranational?) organization Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2008 (05.11) (OR. en) 13728/08 INF 199 API 65 JUR 379

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2008 (05.11) (OR. en) 13728/08 INF 199 API 65 JUR 379 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2008 (05.11) (OR. en) 13728/08 INF 199 API 65 JUR 379 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ I/A της : Ομάδας «Πληροφόρηση» προς : την ΕΜΑ (2ο τμήμα) / το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 7 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 106. Αύξηση οργανικών θέσεων Ειδικών Φρουρών... 1 107. Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η συμβολή των Τοπικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας ικανότητας φορέων ( ΚΠΣ)

Πιστοποίηση επάρκειας ικανότητας φορέων ( ΚΠΣ) Risk Advisory Services Πιστοποίηση επάρκειας ικανότητας φορέων ( ΚΠΣ) Ιωάννης Σουφλής, ιευθυντής 9 Ιουλίου 2006 AUDIT / TAX / ADVISORY / LINE OF BUSINESS Πίνακας περιεχοµένων Αποτελέσµατα ελέγχων Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem»

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem» υμυμπα «ΜΜΜΜααΜΑΜΜπΜαΜΜυαΜαΜυαΜφαΜΜ πμαπυμαμμαμυααμυevidence based policy making)». Aα, 07.10.2015 H ΕΕΗ Η Η Η, Η ΗΗ Ω Ω Ω Η Η ΕΕΩ ΕΗΩ ΓΜΧΑ πάμαμφαμαπυμαμαα (ΑΜΑαπυα αω) αμχαμχωααμα ΑπυΜΑΘ, gmich@plandevel.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Εςπωπαϊϊκή Εταιιπείία,, ο θεσμόρ καιι η ανάπτςξη τηρ. Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859 Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ» Βενέτη Ερμίνα Διπλωματική εργασία που υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org

Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Πρόγραμμα σεμιναρίου Εισαγωγή Από τα ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. COMMISSION REGULATION (EC) No 2023/2006 on good manufacturing

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2010 (17.02) (OR. en) 5734/10 INF 13 API 13 JUR 47

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2010 (17.02) (OR. en) 5734/10 INF 13 API 13 JUR 47 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2010 (17.02) (OR. en) 5734/10 INF 13 API 13 JUR 47 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της : Ομάδας «Πληροφόρηση» προς : την ΕΜΑ (2ο Τμήμα)/το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 European Institute of Public Administration -

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλική Τουριστική Ορολογία

Αγγλική Τουριστική Ορολογία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Αγγλική Τουριστική Ορολογία Ενότητα 6: Exercises Κουτσογιάννη Ευαγγελία Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ÅÁÉÀ±Êº ˆ½Éà º±¹ ı ±½ þÿ º º±, œ±á ± þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹ ÅÁÉÀ±ÊºÌ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε.

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Νο 95 ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε. (2003). Το πρόβλημα του νερού στη Θεσσαλία και προτάσεις για την αντιμετώπισή του στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γηνίθεζε Αιιαγώλ (Change Management) ζην Γεκόζην Σνκέα: Η πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ύγρξνλνπ Γεκνζηνλνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 7: Judicial protection of individuals Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for European Constitutional Law

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΕΡΛΙΓΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γ. Α. ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗΣ. 2012 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Χρηστιά Ελένη - Τριτάκης Βασίλειος - Τριτάκη Λήδα Ελληνικό Γραφείο GEO Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38. Ημερίδα στην Ελλάδα στις

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38. Ημερίδα στην Ελλάδα στις ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 Παναγιώτης Κατσαμπάνης Επιστημονικός συνεργάτης της ΟΒΕΣ Ημερίδα στην Ελλάδα στις 1 Μερικές νέες; Ιδέες στην σημερινή κρίση Αγοράστε αμερικανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΕΖΜΗΑ

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΕΖΜΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΕΖΜΗΑ: ΟΗ ΔΤΘΤΝΔ ΣΩΝ ΦΟΡΔΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΚΑΗ ΟΗ ΡΟΛΟΗ - ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΣΩΝ ΦΟΡΔΩΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας

Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας Mavrozacharakis Emmanouil Political Scientist Abstract Greek Η προσφυγική κρίση που

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Χρυσάνθη Κοντογιώργη, Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, Γραφείο Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων, ΟΛΠ ΑΕ Ιωάννης Θεοχάρης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, ιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών

και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών www.pwc.com Η νέα φορολογική νομοθεσία (VAT) και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών Σεπτέμβριος 2012 Χρυσήλιος Πελεκάνος chrysilios.pelekanos@cy.pwc.cy (Συνέταιρος Υπεύθυνος Έμμεσης Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου. Σχεδίαση Συστήματος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου. Σχεδίαση Συστήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Σχεδίαση Συστήματος Κατερίνα Πραματάρη Διαφορετικοί τύποι έργων ανάπτυξης λογισμικού Μικρή εφαρμογή, ανάπτυξη από την αρχή, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία.

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡMΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεωργία Χ. Κιάκου ΑΜ : 718 Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 2: Management. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 2: Management. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 2: Management Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

LIFE12 BIO/GR/ Demonstration of good practices to minimize impacts of wind farms on biodiversity in Greece

LIFE12 BIO/GR/ Demonstration of good practices to minimize impacts of wind farms on biodiversity in Greece Περίληψη Στο πλαίσιο της Δράσης Α.2. του προγράμματος προετοιμάστηκε και στάλθηκε ερωτηματολόγιο συλλογής και ανάλυσης απόψεων των εμπλεκόμενων φορέων για τη συμβολή στη βέλτιστη σχεδίαση και υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών δικτύων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών δικτύων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18/4/2016 Α.Π. 2/25847/0025 ΣΧΕΤ. 2/32003/0025 2/51648/0025 2/52388/0025, 2/59021/0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα