Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΟΔΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΟΔΙΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΟΔΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Σύνοψη Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση των τρεχουσών και μελλοντικών τεχνολογικών επιλογών όσον αφορά την ευρωπαϊκή υπηρεσία τηλεδιοδίων. Αναλύει τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των έξι τεχνολογιών που διατίθενται επί του παρόντος. Εξετάζει επίσης τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις και τις μελλοντικές ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. IP/B/TRAN/FWC/ /LOT1/C1/SC PE EL

2 Το παρόν έγγραφο εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ Steer Davies Gleave - Francesco Dionori, Lucia Manzi, Roberta Frisoni Universidad Politécnica de Madrid - José Manuel Vassallo, Juan Gómez Sánchez, Leticia Orozco Rendueles José Luis Pérez Iturriaga Senior Consultant Nick Patchett - Pillar Strategy ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Marc Thomas Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής B-1047 Βρυξέλλες ΒΟΗΘΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Adrienn Borka ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Πρωτότυπο: EN. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ Για να επικοινωνήσετε με τον Τομέα Πολιτικής Β ή να εγγραφείτε συνδρομητής στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του, στείλτε μήνυμα στο: Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο, Ευρωπαϊκή Ένωση, Το παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη και δεν εκφράζουν κατ ανάγκην την επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αναπαραγωγή και η μετάφραση για μη εμπορικούς σκοπούς επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται μνεία της πηγής και ο εκδότης έχει ενημερωθεί και του έχει αποσταλεί αντίγραφο.

3 Η ευρωπαϊκη υπηρεσια τηλεδιοδιων ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΟΔΙΩΝ Το 2012, για τα ιδιωτικά οχήματα εφαρμόζονταν οδικά διόδια σε δώδεκα κράτη μέλη, ενώ για τα βαρέα φορτηγά οχήματα αντίστοιχα σε είκοσι δύο κράτη μέλη. Συνολικά, η έκταση του οδικού δικτύου όπου επιβάλλονταν διόδια ανερχόταν σε χλμ. και το 60% αυτής ήταν εξοπλισμένο με συστήματα τηλεδιοδίων. Τα εν λόγω συστήματα είναι, στην καλύτερη περίπτωση, διαλειτουργικά σε εθνικό επίπεδο, αλλά όχι σε επίπεδο ΕΕ. Το γεγονός αυτό δημιουργεί εμπόδια στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η οδηγία 2004/52/ΕΚ θεσπίστηκε για την αποκατάσταση του εν λόγω κατακερματισμού μέσω της δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας τηλεδιοδίων (ΕΥΤ) ώστε οι χρήστες του οδικού δικτύου να αποκτήσουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν διόδια και τέλη σε ολόκληρη την ΕΕ βάσει σύμβασης με ενιαίο πάροχο ΕΥΤ και με μία συσκευή επί του οχήματος. Η απόφαση 2009/750/ΕΚ της Επιτροπής ορίζει τις γενικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται για την επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ των παρόχων ΕΥΤ και του εξοπλισμού και των διαδικασιών των φορέων χρέωσης διοδίων. Σύμφωνα με την προαναφερθείσα οδηγία, η ΕΥΤ έπρεπε να έχει καταστεί διαθέσιμη για τα βαρέα φορτηγά οχήματα από τον Οκτώβριο του 2012 το αργότερο και να παρέχεται για όλους τους τύπους οχημάτων από τον Οκτώβριο του Ωστόσο, φαίνεται ότι η υλοποίησή της εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Επί του παρόντος χρησιμοποιούνται έξι βασικά ηλεκτρονικά συστήματα είσπραξης διοδίων: (1) Το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης αριθμού πινακίδας (ANPR) ένα τεχνολογικά ώριμο σύστημα που χρησιμοποιεί βιντεοκάμερες για την αναγνώριση των οχημάτων. (2) Η τεχνολογία για εξειδικευμένες επικοινωνίες μικρής εμβέλειας (DSRC) η οποία βασίζεται σε ραδιοεπικοινωνία διπλής κατεύθυνσης μεταξύ σταθερού εξοπλισμού κατά μήκος του οδικού δικτύου (RSE) και κινητής συσκευής (OBU) εγκατεστημένης σε όχημα. (3) Η τεχνολογία αναγνώρισης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID) το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο σύστημα είσπραξης διοδίων στις Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ), το οποίο χρησιμοποιεί ραδιοκύματα για τον εντοπισμό συσκευών. (4) Το παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής πλοήγησης (GNSS) για σκοπούς είσπραξης διοδίων μια αναδυόμενη τεχνολογία που χρησιμοποιεί τα δεδομένα της θέσης του οχήματος για τη μέτρηση της χρήσης του οδικού δικτύου και τον καθορισμό του τέλους χρήσης. (5) Το σύστημα είσπραξης διοδίων με τη χρήση ταχογράφου το εν λόγω σύστημα χρησιμοποιείται στην Ελβετία και καταγράφει τον αριθμό των χιλιομέτρων που έχει διανύσει ο χρήστης μέσω μιας συσκευής OBU που συνδέεται ηλεκτρονικά με τον οδομετρητή του οχήματος. (6) Τα συστήματα είσπραξης διοδίων μέσω κινητών επικοινωνιών (GSM και έξυπνα τηλέφωνα) ακόμη βρίσκονται σε εμβρυακό στάδιο, αλλά παρουσιάζουν σημαντικό δυναμικό ανάπτυξης. 3

4 Θεματικο τμημα Β: διαρθρωτικες πολιτικες και συνοχη Οι εν λόγω τεχνολογίες διαφέρουν από άποψη επιδόσεων, επιβολής, ακρίβειας, εκτίμησης κόστους και διαλειτουργικότητας. Εκτός από τα συστήματα είσπραξης διοδίων με τη χρήση ταχογράφου και GSM/έξυπνου τηλεφώνου, οι υπόλοιπες επιλογές μπορούν να διασφαλίσουν επίπεδο ακρίβειας μεγαλύτερο του 99%. Ένα άλλο ζήτημα είναι η προστασία των δεδομένων: Τα συστήματα ANPR και GNSS επιτρέπουν την αναγνώριση ή τη συνεχή παρακολούθηση των οδηγών, ενώ οι τεχνολογίες DSRC και RFID και η τεχνολογία που χρησιμοποιεί ταχογράφο δεν φαίνεται να έχουν αντίκτυπο στο ιδιωτικό απόρρητο των χρηστών. Το κόστος των επιλογών ποικίλλει σημαντικά. Η τεχνολογία DSRC, η οποία είναι η πλέον ευρέως διαδεδομένη τεχνολογία τηλεδιοδίων (ETC) στην Ευρώπη, προϋποθέτει την εγκατάσταση δαπανηρού εξοπλισμού κατά μήκος του οδικού δικτύου. Για το σύστημα ANPR απαιτείται «λιγότερο δαπανηρός» εξοπλισμός κατά μήκος του οδικού δικτύου, ενώ δεν απαιτείται η εγκατάσταση συσκευών OBU. Η τεχνολογία RFID δεν εφαρμόζεται ευρέως στην ΕΕ και, συνεπώς, το κόστος εγκατάστασής της θα ήταν υψηλότερο σε σύγκριση με τις υπόλοιπες λύσεις. Οι τεχνολογίες GNSS και GSM είναι λιγότερο δαπανηρές από άποψη υποδομής. Ωστόσο, για την τεχνολογία GNSS απαιτείται υψηλότερο επίπεδο επενδύσεων κατά το στάδιο της εκκίνησης, και πιο συγκεκριμένα για τη δημιουργία συστήματος υποστήριξης υψηλού κόστους. Το σύστημα DSRC παρουσιάζει χαμηλό επίπεδο προσαρμοστικότητας, παρότι πρόκειται για την πλέον διαδεδομένη τεχνολογία ETC και αποτελεί τη μόνη λύση με βάση τα διαθέσιμα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN). Το ANPR είναι ένα ευέλικτο σύστημα που έχει ήδη συνδυαστεί με άλλες επιλογές ETC για σκοπούς επιβολής, ωστόσο η έλλειψη τυποποίησης των πινακίδων κυκλοφορίας και οι προκλήσεις όσον αφορά τη συνεργασία των κρατών μελών για τη δημιουργία διεθνούς βάσης δεδομένων για τις πινακίδες κυκλοφορίας καθιστούν το σύστημα είσπραξης διοδίων με τη χρήση βίντεο ακατάλληλο για την επίτευξη διαλειτουργικότητας σε διεθνές επίπεδο. Οι τεχνολογίες GNSS και GSM είναι ευέλικτες και προσαρμόσιμες λύσεις, ωστόσο το χαμηλό ποσοστό διείσδυσης που παρουσιάζουν καθώς και τα ζητήματα που αφορούν την προστασία της ιδιωτικής ζωής περιορίζουν τις δυνατότητές τους. Οι τεχνολογίες DSRC, GNSS και GSM/GPRS είναι οι μόνες που προωθούνται στο πλαίσιο της οδηγίας 2004/52/ΕΚ όσον αφορά την ΕΥΤ. Οι τεχνολογίες ANPR και RFID και η τεχνολογία που χρησιμοποιεί ταχογράφο δεν μπορούν να θεωρηθούν προς το παρόν συμβατές με την ΕΥΤ. ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Για την καλύτερη δυνατή επιλογή των τεχνολογιών που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στο πλαίσιο της μελλοντικής ΕΥΤ, θα πρέπει να απαντηθούν διάφορα ερωτήματα ώστε να κατανοηθεί εάν οι υπάρχουσες τεχνολογίες είναι παρωχημένες, εάν υπάρχουν δυνατότητες μείωσης του κόστους, βελτίωσης της διαλειτουργικότητας και βελτίωσης των επιδόσεων και της ακρίβειας, καθώς και ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τις υπόλοιπες τεχνολογίες στον ίδιο τομέα. Οι τεχνολογίες DSRC, GNSS και ANPR δεν παρουσιάζουν ενδείξεις πιθανής πρόωρης απαρχαίωσης. Βελτιώσεις στην τεχνολογία της κάμερας μπορεί να επιφέρουν την απαρχαίωση ορισμένων από τα επιμέρους στοιχεία της τεχνολογίας ANPR, ωστόσο ο εξοπλισμός μπορεί να αναβαθμιστεί όσον αφορά τη διάρκεια ζωής. Η τεχνολογία GSM μπορεί να καταστεί παρωχημένη στο εγγύς μέλλον: έως το 2017, το 40% των συνδρομητών 4

5 Η ευρωπαϊκη υπηρεσια τηλεδιοδιων κινητής τηλεφωνίας στη Δυτική Ευρώπη αναμένεται ότι θα χρησιμοποιούν δίκτυο 4G τεχνολογίας LTE (Long Term Evolution), με τη συντριπτική πλειοψηφία των υπόλοιπων χρηστών να είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο 3G. Το κόστος που αφορά τις συσκευές OBU και τον παραδοσιακό εξοπλισμό που τοποθετείται κατά μήκος του οδικού δικτύου δεν αναμένεται να μειωθεί σημαντικά στο εγγύς μέλλον, ενώ η μετάβαση σε δίκτυα 3G και 4G έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του μοναδιαίου κόστους ανά δέσμη διαβιβαζόμενων δεδομένων, γεγονός που αυξάνει τις δυνατότητες χρήσης τεχνολογιών ασύρματου δικτύου, τουλάχιστον στις αστικές περιοχές. Το κόστος επιβολής θα μπορούσε επίσης να μειωθεί μέσω της ανταλλαγής δεδομένων καταχώρισης όσον αφορά τα οχήματα και τους οδηγούς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και της θέσπισης κοινών προτύπων όσον αφορά τα δεδομένα που απαιτούνται ως αποδεικτικά στοιχεία. Καμία από τις τεχνολογίες που εξετάζεται επί του παρόντος δεν θα μπορούσε να βελτιώσει τη διαλειτουργικότητα σε επίπεδο ΕΕ. Σχετικές δυνατότητες είναι πιθανό να παράσχουν συναφείς τεχνολογίες, όπως τα συνεργατικά πληροφοριακά συστήματα οχημάτων ( CVIS), οι ζώνες πρόσβασης επικοινωνίας για επίγεια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (CALM) και εφαρμογές όπως οι τηλεματικές εφαρμογές για διαχείριση οχημάτων και οδηγών, το σύστημα ecall και η ασφάλιση βάσει χρήσης (UBI) στο πλαίσιο της οποίας χρησιμοποιούνται συστήματα καταγραφής δεδομένων (EDR). Σημαντική πρόοδος αναμένεται να συντελεστεί όσον αφορά τους τρόπους πληρωμής, καθώς σταδιακά υιοθετούνται τα ψηφιακά μέσα πληρωμής που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο κινητής τηλεφωνίας, τα οποία εξελίσσονται στο βασικό μέσο πληρωμής και επικοινωνίας των καταναλωτών στην Ευρώπη. Οι πληρωμές χωρίς επαφή με τη χρήση κινητού τηλεφώνου μέσω επικοινωνίας κοντινού πεδίου (NFC) παρέχουν τη δυνατότητα βελτιωμένων συναλλαγών χωρίς μετρητά, δεδομένου ότι δεν απαιτείται η δήλωση των στοιχείων ταυτότητας κατά τη συναλλαγή. Με την κατάργηση της χρήσης των μετρητών και της μείωσης του κόστους συναλλαγών για τις μικρο-πληρωμές, η εν λόγω τεχνολογία θα μπορούσε να παράσχει στους χρήστες τη δυνατότητα να πληρώνουν ανά χρήση σε μια γεωγραφική τοποθεσία χωρίς να απαιτείται να διαθέτουν λογαριασμό για την πληρωμή των διοδίων. Πολλοί εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν ότι, με τη χρήση της τεχνολογίας NFC, τα έξυπνα τηλέφωνα θα διευκολύνουν τη μετάβαση σε πλήρως ηλεκτρονικά συστήματα είσπραξης διοδίων. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ Κατά τα προσεχή έτη, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι ευρύτεροι στόχοι πολιτικής: Γενικευμένη και εναρμονισμένη εφαρμογή της πρακτικής της επιβολής τελών στους χρήστες του οδικού δικτύου σε ολόκληρη την ΕΕ. Καθιέρωση της ΕΥΤ ως συνηθέστερου μέσου πληρωμής των διοδίων και των τελών χρήσης του οδικού δικτύου εντός της Ευρώπης. Κατάρτιση ενιαίας σύμβασης και δημιουργία ενιαίας συσκευής OBU που θα αναγνωρίζεται σε ολόκληρη την ΕΕ. Ελαχιστοποίηση του κόστους του κύκλου ζωής των συστημάτων είσπραξης διοδίων. 5

6 Θεματικο τμημα Β: διαρθρωτικες πολιτικες και συνοχη Οι φορείς χάραξης πολιτικής θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι: για την ορθή εφαρμογή της ΕΥΤ απαιτείται η καθιέρωση της χρήσης συσκευών είσπραξης διοδίων κατά τρόπο ισότιμο και εναρμονισμένο η εγκατάσταση μιας εποχούμενης συσκευής, είτε κατά την κατασκευή είτε κατά τη διαδικασία καταχώρισης του οχήματος, αποτελεί ελκυστική επιλογή για τον τελικό χρήστη και πιθανώς να πρέπει να καταστεί υποχρεωτική ώστε να προωθηθεί η χρήση της ΕΥΤ ο συντονισμός όλων των εποχούμενων συσκευών και η ύπαρξη επί του οχήματος διασυνδέσεων που παρέχουν τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού θα διευκολύνουν την εφαρμογή της ΕΥΤ η συντονισμένη χρήση της συσκευής OBU με άλλα συστήματα πλοήγησης και επικοινωνίας θα διευκολύνει την αποδοχή της ETC από τους χρήστες προκειμένου να εφαρμοστεί μια πιο εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά το απόρρητο των δεδομένων, θα πρέπει να επιτευχθούν συμφωνίες όσον αφορά τις πληροφορίες που θα πρέπει να κοινοποιούνται και τις πληροφορίες που θα πρέπει να παραμένουν εμπιστευτικές θα πρέπει να εξεταστούν ανά περίπτωση οι περιορισμοί που ενδέχεται να δημιουργήσουν τα υφιστάμενα πρότυπα ΕΥΤ όσον αφορά μελλοντικά μέτρα παρότι είναι επιθυμητό τα νέα μέτρα να είναι διαλειτουργικά με τα υφιστάμενα συστήματα ETC, ενδεχομένως να μην διατηρήσουν όλες οι λύσεις τη συμβατότητά τους. Θα πρέπει να εξεταστούν οι ακόλουθες πρακτικές πτυχές: οι τρέχουσες τεχνολογίες (συμπεριλαμβανομένης της ANPR) μπορεί να πληρούν όλες τις τεχνικές απαιτήσεις για την επιβολή οδικών τελών στην Ευρώπη, ωστόσο δεν είναι όλες εξίσου οικονομικά αποδοτικές οι φορείς εκμετάλλευσης και οι χρήστες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν την απλούστερη και οικονομικότερη τεχνολογία για την ηλεκτρονική πληρωμή των διοδίων σε ολόκληρη την ΕΕ είναι απαραίτητη η εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων υποστήριξης, διακανονισμού μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης και επιβολής, ώστε να διασφαλίζεται η καταβολή των διοδίων, χωρίς αυτό να συνεπάγεται πρόσθετο κόστος είσπραξης για τους φορείς εκμετάλλευσης οδικών διοδίων ή τους παρόχους ΕΥΤ. 6

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ IP/B/CULT/FWC/2010_001_Lot3_C3_SC2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Σύνοψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA): ΜΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA): ΜΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA): ΜΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 5 Εισαγωγή 6 1. Δημιουργία ενός Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) 7 > Επισκόπηση του SEPA

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA): ΜΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA): ΜΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA): ΜΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 5 Εισαγωγή 6 1. Δημιουργία ενός Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) 7 > Επισκόπηση του SEPA

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 28.10.2014 L 307/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/94/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (Κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73 28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 910/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.9.2003 COM(2003) 522 τελικό 2003/0205 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Υφιστάμενες ελλείψεις και μελλοντικές προοπτικές του ευρωπαϊκού ιδιωτικού διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΕΒΔΟΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ EL Το 2010 σε όλες τις εκδόσεις της ΕΚΤ απεικονίζεται λεπτομέρεια από το τραπεζογραμμάτιο των 500 ευρώ. ΕΝΙΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο εργασίας σχετικά µε τις υπηρεσίες ελέγχου ταυτότητας στο ιαδίκτυο. Εγκρίθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2003

Έγγραφο εργασίας σχετικά µε τις υπηρεσίες ελέγχου ταυτότητας στο ιαδίκτυο. Εγκρίθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2003 29 - µ π µ 10054/03/EL WP 68 Έγγραφο εργασίας σχετικά µε τις υπηρεσίες ελέγχου ταυτότητας στο ιαδίκτυο Εγκρίθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2003 µ µ 29 95/46/EC. µ µ π µ. 30 95/46/E 14 97/66/. µµ µ E (π, πµ µ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.10.2013 COM(2013) 710 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 περί κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

L 167/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2009

L 167/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2009 L 167/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 544/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουνίου 2009 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009 Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για τον SEPA Ενημερωτικά φυλλάδια του EPC* Making

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.5.2014 L 133/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Τηλεπικοινωνίες

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Τηλεπικοινωνίες Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Τηλεπικοινωνίες Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 442 final

Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 442 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 442 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

eeurope 2005: Κοινωνία της πληροφορίας για όλους

eeurope 2005: Κοινωνία της πληροφορίας για όλους EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.5.2002 COM(2002) 263 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ n OEMBPIOΣ 2008 ΕΚΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ EL ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΚΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 To 2008 σε όλες τις εκδόσεις της απεικoνίζεται λεπτομέρεια από το

Διαβάστε περισσότερα

P8_TA-PROV(2015)0048 Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I

P8_TA-PROV(2015)0048 Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2015)0048 Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2011 SEC(2011) 1227 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό του εγγράφου Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2014 COM(2014) 15 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

L 172/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2012

L 172/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2012 L 172/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 531/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουνίου 2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης

ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης Πέµπτη 17 Ιανουαρίου 2008 Αρ. ελτίου: 02 ΕΤΟΣ: 9 ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2011 COM(2011) 370 τελικό 2011/0172 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ

Διαβάστε περισσότερα