Τίτλος Παραδοτέου: Εκπαιδευτικό Σχέδιο για τις Γνώσεις και Δεξιότητες στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα του Εγκαταστάτη Συντηρητή Καυστήρα (ΠE 2 D2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος Παραδοτέου: Εκπαιδευτικό Σχέδιο για τις Γνώσεις και Δεξιότητες στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα του Εγκαταστάτη Συντηρητή Καυστήρα (ΠE 2 D2."

Transcript

1 Αρ. Σύμβασης: IEE/13/BWI/715/SI Αναβάθμιση της κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα Τίτλος Παραδοτέου: Εκπαιδευτικό Σχέδιο για τις Γνώσεις και Δεξιότητες στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα του Εγκαταστάτη Συντηρητή Καυστήρα (ΠE 2 D2.5) Επιμέλεια παραδοτέου: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Δημιουργία: 30 Ιουνίου 2015 Συγγραφείς: Χαρ. Μαλαματένιος Γεωργία Βεζυργιάννη Ευτυχία Μαύρου

2 BUILD UP Skills UPSWING Η δράση BUILD UP Skills UPSWING υλοποιούμενη στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας BUILD UP Skills* - στοχεύει στην ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρμογή σχημάτων πιστοποίησης προσόντων και προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και, στη συνέχεια, στην αναγνώριση και εφαρμογή τους σε μεγάλη κλίμακα για τους: i. τεχνικούς μόνωσης, ii. αλουμινοσιδηροκατασκευαστές, iii. εγκαταστάτες - συντηρητές καυστήρων, σύμφωνα με τις προτεραιότητες και συστάσεις του Εθνικού Οδικού Χάρτη Προσόντων για την Ελλάδα, ο οποίος αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Πυλώνα I της Πρωτοβουλίας BUILD UP Skills. *Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία BUILD UP Skills: Αποτελεί στρατηγική Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων των εργατών και τεχνιτών του κατασκευαστικού κλάδου. Στόχος της είναι η επάρκεια το 2020 εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, ικανό να υλοποιεί ανακαινίσεις υψηλής ενεργειακής απόδοσης και νέα σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας κτήρια, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι Αρχικά (Πυλώνας Ι), αναπτύχθηκαν οι Εθνικοί Οδικοί Χάρτες Προσόντων (ΕΟΧΠ) για το 2020 σε 30 Ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα (έργο BUS-GR) στους οποίους προσδιορίζονται μέτρα και δράσεις για την ενίσχυση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και του πλαισίου για τα επαγγελματικά προσόντα των εργαζομένων στον κλάδο της οικοδομής στα θέματα ΕΞΕ και ΑΠΕ. Βασιζόμενος στους ΕΟΧΠ, ο Πυλώνας ΙΙ της Πρωτοβουλίας υποστηρίζει δράσεις για την ανάπτυξη νέων ή την αναβάθμιση υφιστάμενων σχημάτων κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων. Εταίροι του έργου BUILD UP Skills UPSWING Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Συντονιστής του Έργου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης (ΠΚ) Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ- ΓΣΕΕ) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) Το περιεχόμενο του παρόντος εντύπου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συντακτών. Δεν εκφράζει κατ ανάγκη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. Περαιτέρω πληροφορίες: Για την Πρωτοβουλία BUILD UP Skills στην ιστοσελίδα: Για το Πρόγραμμα ΕΕΕ στην ιστοσελίδα:

3 Φόρμα Ανάπτυξης Προγράμματος Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Τίτλος Προγράμματος: Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Εξοικονόμηση Ενέργειας στις Εγκαταστάσεις Καύσης Διάρκεια (ώρες): 30 Επαγγελματικό Περίγραμμα με το οποίο συνδέεται: Εγκαταστάτης Συντηρητής Καυστήρα Α. Διάρθρωση Προγράμματος σε Σπονδύλους Κατάρτισης (ΣΠ) 1 Τίτλος Προγράμματος: «Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Εξοικονόμηση Ενέργειας στις Εγκαταστάσεις Καύσης» ΣΠ 0: ΣΠ 1: ΣΠ 2: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια Διερεύνηση των δυνατοτήτων επιλογής ενός ενεργειακά αποδοτικού συστήματος ή υλοποίησης παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις Εφαρμογή και κριτηριοποίηση των κατάλληλων αυτοματισμών και εκτέλεση των απαιτούμενων ρυθμίσεων για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων 1 Στο επίπεδο της εργασίας ή του επαγγέλματος η επικρατούσα τυπολογία ανάλυσης αναφέρεται στα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα. Κάθε επαγγελματικό περίγραμμα αναλύεται σε Κύριες Επαγγελματικές Λειτουργίες (ΚΕΛ), Επιμέρους Επαγγελματικές Λειτουργίες (ΕΕΛ) και Επαγγελματικές Εργασίες (ΕΕ). Στη συνέχεια, οι Επαγγελματικές Εργασίες αναλύονται σε Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες που απαιτούνται για την εκτέλεσή τους. Στο επίπεδο της εκπαίδευσης και της τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης η τυπολογία ανάλυσης (προκειμένου περί σπονδυλωτών προγραμμάτων κατάρτισης) είναι Σπόνδυλοι κατάρτισης (ή αλλιώς ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων), τα Μαθησιακά Αποτελέσματα ανά Σπόνδυλο (τα οποία αναλύονται σε αναγκαίες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες) και τέλος η αντιστοιχία αυτών σε Κεφάλαια του εκπαιδευτικού περιεχομένου. Σελίδα 1

4 Β. Γενικές Προδιαγραφές Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Β.1 Σκοπός του προγράμματος τεχνικής κατάρτισης: Σκοπός αυτού του προγράμματος τεχνικής κατάρτισης είναι αφενός το να αναδείξει τη σπουδαιότητα της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, αφετέρου η κατάρτιση των επαγγελματιών του κλάδου σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα παρέχει στους επαγγελματίες του κλάδου τις ειδικές γνώσεις δεξιότητες ικανότητες που απαιτούνται ώστε να διασφαλιστεί η εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων, καθώς και η ενεργειακά αποδοτική λειτουργία των εγκαταστάσεων, με στόχο αφενός τη μέγιστη θερμική άνεση των ενοίκων των κτιρίων και αφετέρου την εξοικονόμηση ενέργειας στις εγκαταστάσεις καύσης. Η εισαγωγική (διεπαγγελματική) εκπαιδευτική ενότητα περιλαμβάνει την εκμάθηση της ισχύουσας νομοθεσίας και των τρόπων καθορισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, αλλά και πληθώρα παραδειγμάτων δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, με ταυτόχρονη παρακολούθηση των βελτιώσεων που επιτυγχάνονται όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα. Οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν δεξιότητες ορθής επικοινωνίας με τους πελάτες που θα τους χρειαστούν τόσο στη φάση υποβολής προς αυτούς της πρότασης / προσφοράς για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου ή του συστήματός τους, όσο και στη συνέχεια, κατά τη χρήση σε καθημερινή βάση των συστημάτων που εγκαθιστούν συντηρούν, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας. Σημειώνεται ότι, το πρόγραμμα δεν έχει ως σκοπό να καταρτίσει τους επαγγελματίες του κλάδου στις βασικές αρχές του επαγγέλματος, αλλά να τους παρέχει τις πρόσθετες γνώσεις που χρειάζονται ώστε να κάνουν τις εγκαταστάσεις τους ενεργειακά αποδοτικές και να εξοικονομούν ενέργεια. Έτσι, με το πέρας του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι θα έχουν αποκτήσει τις αναγκαίες δεξιότητες για να εφαρμόζουν τεχνικές θερμοστατικού αυτομάτου ελέγχου σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, καιρικής αντιστάθμισης της θερμοκρασίας του νερού κεντρικής, διαχείρισης συμπυκνωμάτων, αυτομάτου ελέγχου της θερμοκρασίας και ανακυκλοφορίας του ΖΝΧ, αυτοματοποίησης της θερμικής φόρτισης του δοχείου αδρανείας, κλπ. Επίσης, θα μπορούν να διεκπεραιώνουν όλες τις μετρήσεις και ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος. Β.2 Στόχοι του προγράμματος (διατυπωμένοι συνοπτικά, χωρίς λεπτομερή ανάλυση): Στόχος 1 Εμπεριστατωμένη ενημέρωση των καταρτιζομένων σχετικά με τη σπουδαιότητα της ενεργειακής αποδοτικότητας και της εξοικονόμησης ενέργειας στις σύγχρονες κτιριακές κατασκευές, το εθνικό και Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και τα βασικά ενεργειακά μεγέθη Στόχος 2 Εξοικείωση του εκπαιδευόμενου ως μέλους μιας ομάδας τεχνικών που εμπλέκονται στην εκτέλεση εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης ή την κατασκευή νέων «μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας» κτιρίων με το ρόλο των διαφορετικών ειδικοτήτων στην εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την αποτελεσματική συνεργασία με τις άλλες εμπλεκόμενες ειδικότητες, με καλές πρακτικές υλοποίησης έργων εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και με την επικοινωνία με τον πελάτη. Στόχος 3 Ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει επαρκή γνώση των υφιστάμενων κανονισμών και τεχνικών οδηγιών που αφορούν την ειδικότητα και της διαστασιολόγησης των συστημάτων, και σφαιρική εικόνα της κατάστασης της αγοράς των νέων ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων. Σελίδα 2

5 Στόχος 4 Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να διερευνά τις δυνατότητες και να παρέχει ένα πακέτο επιλογών στους πελάτες είτε σχετικά με την εγκατάσταση νέων ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων είτε για τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της απόδοσης των υφιστάμενων συστημάτων. Στόχος 5 Με το πέρας της κατάρτισης ο εκπαιδευόμενος θα διαθέτει τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με τις πρακτικές λύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων. Στόχος 6 Ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να εγκαθιστά, να συνδέει και να διεκπεραιώνει τη λειτουργική σύζευξη, κριτηριοποίηση και εκκίνηση των αυτοματισμών λειτουργίας και ενεργειακής διαχείρισης των εγκαταστάσεων. Στόχος 7 Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να εφαρμόζει και να κριτηριοποιεί τους αυτοματισμούς στις εγκαταστάσεις ζεστού νερού, και να αυτοματοποιεί τη θερμική φόρτιση του δοχείου αδρανείας (σε περίπτωση περισσότερων της μίας συσκευών) καθώς και να υλοποιεί τη σύζευξη των συσκευών. Στόχος 8 Με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να διενεργεί τις απαραίτητες μετρήσεις και τις αναγκαίες ρυθμίσεις στις εγκαταστάσεις με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας. Β.3 Τυχόν ειδικά χαρακτηριστικά/απαιτήσεις του προγράμματος: Υπάρχουν ειδικά χαρακτηριστικά ή και απαιτήσεις για την παρακολούθηση του συνόλου του προγράμματος ή κάποιου/ων από τους σπονδύλους; ΝΑΙ ΟΧΙ Εάν «ΝΑΙ», παρακαλώ προσδιορίστε: Β.4 Προϋποθέσεις παρακολούθησης του προγράμματος: Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις/προαπαιτούμενα για την συμμετοχή και παρακολούθηση του προγράμματος; Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ α. Συναφής εμπειρία β. Συναφής εμπειρία τουλάχιστον... ετών γ. Να έχει παρακολουθήσει ανάλογα προγράμματα εκπαίδευσης/κατάρτισης δ. Να διαθέτει τουλάχιστον..(αναγράψτε τίτλο σπουδών) ε. Άλλη προϋπόθεση (παρακαλώ, περιγράψτε):..να είναι αδειούχοι εγκαταστάτες εγκαταστάσεων καύσης (κατά προτεραιότητα) και αδειούχοι αρχιτεχνίτες εγκαταστάσεων καύσης... στ. Καμία προϋπόθεση Σελίδα 3

6 Β. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - Επαρκής γνώση χρήσης Η/Υ, - Παρακολούθηση ανάλογων προγραμμάτων κατάρτισης από πιστοποιημένους φορείς. Β.5 Διάρκεια σε ώρες ανά σπόνδυλο και συνολικά: Παρακαλώ, συμπληρώστε παρακάτω σε ώρες, ανά σπόνδυλο και συνολικά ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ Θεωρία Πρακτική ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΠ ΣΠ ΣΠ ΣΥΝΟΛΟ Β.6 Εκπαιδευτικό περιβάλλον (setting) Τυχόν δόμηση / διευθέτηση του χώρου κατάρτισης του προγράμματος τεχνικής κατάρτισης Χρειάζεται να γίνουν συγκεκριμένες διευθετήσεις - διατάξεις στον χώρο κατάρτισης για τις ανάγκες του προγράμματος; ΝΑΙ ΟΧΙ Για το θεωρητικό σκέλος της κατάρτισης δεν χρειάζονται ιδιαίτερες διευθετήσεις στην αίθουσα διδασκαλίας. Για το πρακτικό μέρος της κατάρτισης όμως, κάθε εργαστήριο κατάρτισης θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τις διατάξεις που περιγράφονται στο πεδίο Β9. Β.7 Β.7.1. Μαθησιακά Αποτελέσματα (ΜΑ) ανά Σπονδυλο κατάρτισης Παρακαλώ, αναφέρετε τους τίτλους των ΜΑ ανά σπόνδυλο Σπόνδυλος 0 Σπόνδυλος 1 Σπόνδυλος 2 ΜΑ 0.1: Βασικές ενεργειακές έννοιες, σημασία της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και σχετική νομοθεσία περί της ενεργειακής αναβάθμισης και κατασκευής κτιρίων μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας ΜΑ 0.2: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και υιοθέτηση καλών πρακτικών κατά την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των κτιρίων υψηλής ενεργειακής απόδοσης ΜΑ 1.1: Διερεύνηση των δυνατοτήτων και εκτίμηση του οφέλους που θα προκύψει για τον πελάτη από την επιλογή ενός ενεργειακά αποδοτικού συστήματος ΜΑ 1.2: Διερεύνηση των δυνατοτήτων και διαμόρφωση προτάσεων προς τον πελάτη για βελτιώσεις της εγκατάστασης και τυχόν προσθήκες για εξοικονόμηση ενέργειας ΜΑ 2.1: Εφαρμογή τεχνικών αυτομάτου ελέγχου και άλλων τεχνικών που μπορούν να υλοποιηθούν στις εγκαταστάσεις με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής τους αποδοτικότητας ΜΑ 2.2: Εφαρμογή τεχνικών αυτομάτου ελέγχου της θερμοκρασίας και ανακυκλοφορίας του ΖΝΧ και αυτοματοποίησης της θερμικής φόρτισης του δοχείου αδρανείας Σελίδα 4

7 Β.7.2. Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες που αναμένεται να αποκτηθούν μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Παρακαλώ, αναφέρετε συνοπτικά και συγκεντρωτικά τι αναμένεται να ξέρει, να κατανοεί και να είναι ικανός να κάνει ο εκπαιδευόμενος με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης ο/η καταρτιζόμενος/η αναμένεται να διαθέτει τις ακόλουθες Γ-Δ-Ι: Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες 2 : 1 Κανονιστικές απαιτήσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και την κατασκευή κτιρίων μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας 2 Βασικά ενεργειακά μεγέθη και θερμοφυσικά χαρακτηριστικά σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 3 Βασικές και οικονομικά συμφέρουσες ολοκληρωμένες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων 4 Εξοικείωση με τα επαγγέλματα που εμπλέκονται στην εκτέλεση των εργασιών εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια 5 Διαδικασίες διαχείρισης ενός έργου εξοικονόμησης ενέργειας και επικοινωνίας με τον πελάτη καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του 6 Απαιτήσεις των υφιστάμενων κανονισμών και τεχνικών οδηγιών σχετικά με τις εγκαταστάσεις Συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ευρωπαϊκές /εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις Χρήση βασικών ενεργειακών μεγεθών για τον υπολογισμό της αποδοτικότητας των ενεργειακών συστημάτων Σχεδιασμός για την υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και την εφαρμογή τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας στα νέα κτίρια Εκτέλεση των επιμέρους εργασιών εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια με βέλτιστο τρόπο και σε συνεργασία με τα διαφορετικά εμπλεκόμενα συνεργεία εκτέλεσης εργασιών Διαχείριση πελατών και παρακολούθηση των έργων εξοικονόμησης ενέργειας σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους Εφαρμογή στην πράξη αυτών που προβλέπονται στους κανονισμούς και τις τεχνικές οδηγίες Ακρίβεια αντίληψης των τεχνικών προδιαγραφών και των υφιστάμενων νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων Ακρίβεια αντίληψης των βασικών ενεργειακών μεγεθών / εννοιών και της χρήσης αυτών Ακρίβεια αντίληψης και ικανότητα σύνθεσης των διαφορετικών προτεινόμενων λύσεων Οργανωτική ικανότητα και εργασία σε ομάδα με τις άλλες εμπλεκόμενες ειδικότητες Ικανότητες διαχείρισης έργων και επικοινωνίας με τους πελάτες Ακρίβεια αντίληψης της χρησιμοποιούμενης ορολογίας στους κανονισμούς και τις τεχνικές οδηγίες 2 Σύμφωνα με την τυπολογία των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων του EQF, βλ. και Σελίδα 5

8 7 Μέθοδος υπολογισμού των απωλειών θερμότητας και των θερμικών κερδών στα κτίρια, και υπολογισμός της ετήσιας ζήτησης ενέργειας για τη θέρμανση κτιρίων Έλεγχος της ονομαστικής ισχύος του λέβητα με εφαρμογή της μεθοδολογίας υπολογισμού της ετήσιας ζήτησης θερμικής ενέργειας για την εκάστοτε εφαρμογή Αριθμητική ικανότητα εκτίμησης των αναγκών ενός κτιρίου (για τον έλεγχο των διαστάσεων του λέβητα) 8 Τύποι συστημάτων και υφιστάμενοι τύποι ενεργειακά αποδοτικών συσκευών 9 Βαθμίδες ενεργειακής διαβάθμισης Διαμόρφωση πρότασης στον πελάτη για τον κατάλληλο τύπο συστήματος που περιλαμβάνει τις κατάλληλες συσκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης Ερμηνεία και αξιολόγηση των βαθμίδων ενεργειακής διαβάθμισης Ακρίβεια αντίληψης του τρόπου και των χαρακτηριστικών λειτουργίας των διαθέσιμων στην αγορά συσκευών και συστημάτων Ακρίβεια αντίληψης της ενεργειακής διαβάθμισης των συσκευών 10 Διαδικασία υπολογισμού της ενεργειακής αποδοτικότητας των νέων συστημάτων Αξιολόγηση των ενεργειακών παραμέτρων που καθορίζουν τη βέλτιστη επιλογή των νέων συστημάτων Δημιουργική ικανότητα διαμόρφωσης του καταλληλότερου συστήματος 11 Παράγοντες που εντοπίζονται κατά συντήρηση και που μειώνουν την πραγματική ωφέλιμη ισχύ του λέβητα 12 Διαδικασία ανάλυσης των καυσαερίων και ο τρόπος ρύθμισης της καύσης για βελτιστοποίηση της απόδοσής της 13 Επεμβάσεις χαμηλού / μεσαίου κόστους στα υφιστάμενα συστήματα, χαρακτηριστικά και τρόπος εφαρμογής τους 14 Διαθέσιμοι αυτοματισμοί που εφαρμόζονται με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας 15 Μέθοδοι ανάκτησης θερμότητας και πώς αυτές οδηγούν σε εξοικονόμηση ενέργειας 16 Θερμοστατικός έλεγχος, αυτονομία κατά ζώνη, Κεντρική Αντιστάθμιση της Θερμοκρασίας του Νερού (ΚΑΘΝ) Υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών για την επανάκτηση της ισχύος του λέβητα Λήψη των απαραίτητων μετρήσεων και διενέργεια των αναγακίων ρυθμίσεων στα συστήματα με σκοπό την αύξηση της απόδοσης της καύσης Εφαρμογή των μέτρων χαμηλού / μεσαίου κόστους σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις Επιλογή των κατάλληλων κάθε φορά αυτοματισμών για εξοικονόμηση ενέργειας Επιλογή της κατάλληλης για την εκάστοτε εφαρμογή μεθόδου ανάκτησης θερμότητας Εφαρμογή του θερμοστατικού ελέγχου και της αυτονομίας κατά ζώνη, και υλοποίηση της ΚΑΘΝ σε εγκαταστάσεις κεντρικής Ακρίβεια αντίληψης και τεχνική ικανότητα αποκατάστασης των προβλημάτων που εμφανίζονται κατά τη συντήρηση Τεχνική ικανότητα λήψης των απαραίτητων μετρήσεων για τον προσδιορισμό της σύστασης των καυσαερίων και τεχνική ικανότητα σωστής ρύθμισης της καύσης Τεχνική ικανότητα εφαρμογής υλοποίησης επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα στυστήματα Ακρίβεια αντίληψης των χαρακτηριστικών των διαθέσιμων αυτοματισμών Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης της προκύπτουσας εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της ανάκτησης θερμότητας Ακρίβεια αντίληψης της μεθοδολογίας του θερμοστατικού ελέγχου, της αυτονομίας κατά ζώνη, και του τρόπου εφαρμογής της ΚΑΘΝ Σελίδα 6

9 17 Ρυθμίσεις για την υδραυλική εξισορρόπηση των δικτύων 18 Διαδικασίες διαχείρισης και ουδετεροποίησης των συμπυκνωμάτων της καύσης 19 Το φαινόμενο του ελκυσμού της καμινάδας και η επίπτωσή του στην απόδοση του συστήματος Έλεγχος της υδραυλικής ρύθμισης και εξισορρόπησης ενός δικτύου Έλεγχος των διαδικασιών διαχείρισης και ουδετεροποίησης των συμπυκνωμάτων της καύσης Εγκατάσταση και ρύθμιση των ρυθμιστικών διατάξεων του ελκυσμού της καμινάδας Χωροαντιληπτική και τεχνική ικανότητα ελέγχου της υδραυλικής εξισορρόπησης της εγκατάστασης Τεχνική ικανότητα ελέγχου των διαδικασιών διαχείρισης των συμπυκνωμάτων της καύσης Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης και τεχνική ικανότητα αντιμετώπισης των επιπτώσεων του ελκυσμού 20 Διαθέσιμα εξαρτήματα και συστήματα ελέγχου που μπορούν να εφαρμοστούν για τη βελτίωση της απόδοσης 21 Διαδικασία εφαρμογής και θέσης σε λειτουργία των αυτοματισμών (αυτονομία με αντιστάθμιση, αλληλουχία) που συντελούν στην εξοικονόμηση ενέργειας στα συστήματα Αξιολόγηση των εξαρτημάτων και συστημάτων ελέγχου για την κατά περίπτωση βέλτιστη επιλογή που οδηγεί στη μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα Εγκατάσταση και παραμετροποίηση των αυτοματισμών των συστημάτων αυτονομίας, καιρικής αντιστάθμισης και αλληλουχίας Ακρίβεια αντίληψης του τρόπου λειτουργίας και των επιμέρους χαρακτηριστικών των σύγχρονων εξαρτημάτων και συστημάτων ελέγχου των συστημάτων Τεχνική ικανότητα διασύνδεσης και θέσης σε λειτουργία των αυτοματισμών που μπορούν να εφαρμοσθούν κατά περίπτωση στα συστήματα 22 Διαδικασία εφαρμογής και θέσης σε λειτουργία των διατάξεων διαχείρισης και ουδετεροποίησης των συμπυκνωμάτων της καύσης 23 Ρυθμίσεις και ηλεκτρολογικοί / ηλεκτρονικοί αυτοματισμοί για τη βελτίωση της εγκατάστασης ΖΝΧ 24 Διαδικασία προσθήκης συστήματος ανακυκλοφορίας του ΖΝΧ (τεχνικές απαιτήσεις και αυτοματισμός λειτουργίας) 25 Βασικές αρχές που αφορούν τη θερμική φόρτιση του δοχείου αδρανείας και οι επιπτώσεις που έχουν σε αυτήν οι πάνω από μία πηγές θερμότητας Διασύνδεση και θέση σε λειτουργία των διατάξεων διαχείρισης και ουδετεροποίησης των συμπυκνωμάτων της καύσης Εκτέλεση των αναγκαίων ρυθμίσεων και εφαρμογή των κατάλληλων αυτοματισμών για τη βελτίωση της εγκατάστασης ΖΝΧ Επιλογή και ενσωμάτωση του κατάλληλου αποδοτικού συστήματος ανακυκλοφορίας του ΖΝΧ σε υφιστάμενη εγκατάσταση Εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών αυτοματοποίησης της θερμικής φόρτισης του δοχείου αδρανείας για μία ή περισσότερες συσκευές και ορθής σύζευξης των συσκευών Τεχνική ικανότητα θέσης σε λειτουργία των διατάξεων διαχείρισης και ουδετεροποίησης των συμπυκνωμάτων της καύσης Τεχνική ικανότητα υλοποίησης των ηλεκτρολογικών / ηλεκτρονικών αυτοματισμών στην εγκατάσταση ΖΝΧ Ακρίβεια αντίληψης των τεχνικών απαιτήσεων για την προσθήκη συστήματος ανακυκλοφορίας του ΖΝΧ Ακρίβεια αντίληψης του ρόλου του δοχείου αδρανείας στα συστήματα και τεχνική ικανότητα αυτοματοποίησης της θερμικής φόρτισής του Σελίδα 7

10 Β.8 Προφίλ/ Κριτήρια Εκπαιδευτών: Παρακαλώ, συμπληρώστε ποια είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα των εκπαιδευτών του προγράμματος κατάρτισης (ένα ή και περισσότερα από τα παρακάτω) Εγγεγραμμένοι σε υφιστάμενα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων ή με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια 3 Ελάχιστη επαγγελματική πείρα 3 ετών πρόσφατη στην ειδικότητα ή και σε συναφείς ειδικότητες Ελάχιστη διδακτική πείρα... ωρών σε εκπαίδευση ενηλίκων Άλλο/Ειδικότερες προδιαγραφές (παρακαλώ εξειδικεύστε) : - Επιθυμητό συνεκτιμώμενο προσόν: Για τους εκπαιδευτές του πρακτικού μέρους της κατάρτισης, η διδακτική εμπειρία 20 ωρών κατ ελάχιστον σε εκπαίδευση ενηλίκων. - Για το πρακτικό μέρος των Σπονδύλων 2 και 3 είναι επιθυμητή η πολύ καλή γνώση των τεχνικών αυτομάτου ελέγχου που εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις και ΖΝΧ. Διευκρινίστε πιθανές διαφοροποιήσεις ανά Σπόνδυλο ή Μαθησιακό Αποτέλεσμα: Βλ. ανωτέρω Β.9 Απαιτούμενα υλικά και ελάχιστος εξοπλισμός Ο χώρος διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ένα video projector για την παρουσίαση των εκπαιδευτικών διαφανειών. Επίσης, θεωρούνται απαραίτητα κάποια κατάλληλα υλικά επίδειξης, ουσιαστικά σχετιζόμενα με την οικοδόμηση κτιρίων μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (μονωτικά υλικά τοιχοποιίας, μονωτικά υλικά μηχανολογικού εξοπλισμού, κουφώματα αλουμινίου, ηλεκτρολογικά εκθέματα, κλπ). Για το πρακτικό μέρος της κατάρτισης των εγκαταστατών-συντηρητών καυστήρων και συσκευών καύσης γύρω από τα ειδικά θέματα της ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις κεντρικής, κάθε εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον: ένα μοντέλο συστήματος / καύσης (πετρελαίου ή/και φυσικού αερίου) για την επίδειξη των βασικών συνιστωσών και των αλληλεπιδράσεών τους, ένα πραγματικό σύστημα και παραγωγής ΖΝΧ πλήρες με όλες τις συνιστώσες του για να καταστεί δυνατή η επίδειξη των τυπικών εργασιών που μπορούν να γίνουν για τη βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης. Β.10 Βιβλιογραφία και πηγές (Προτάσεις με άρθρα, δημοσιεύσεις, βιβλία για περαιτέρω μελέτη, αναφορά σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες) Παρακαλώ, προσδιορίστε ανά σπόνδυλο: ΣΠΟΝΔΥΛΟΣ Βιβλία, Άρθρα Ιστοσελίδες Άλλες πηγές ΣΠ 0 1 Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) Ιστοσελίδα Προγράμματος ΤΟΤΕΕ /2010 «Εξοικονόμηση κατ οίκον» «Αναλυτικές εθνικές - προδιαγραφές παραμέτρων ypeka.gr/ για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής 3 Σύμφωνα με την υπ αριθμ. ΓΠ/20082 Υ.Α. με θέμα "Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη-τυπικής εκπαίδευσης" (Φ.Ε.Κ. τ. Β /2844/ ) Σελίδα 8

11 απόδοσης» ΣΠ 1 2 Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ιστοσελίδα Προγράμματος «Χτίζοντας το Μέλλον» - llon.gr/ 3 Ιστοσελίδα ΥΠΕΚΑ - ΤΟΤΕΕ /2010 «Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων» ΤΟΤΕΕ /2010 «Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχών» 4 ΤΟΤΕΕ /2010 «Οδηγίες και Έντυπα Ενεργειακών Επιθεωρήσεων» 5 ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 6 ΟΔΗΓΙΑ 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με αυτά 7 ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ 1 «Εναλλακτικές τεχνολογίες - εξοικονόμηση ενέργειας», Απ. Ευθυμιάδης, Ν. Γαλάνης, Κ. Καλλιακούδη, Ιούλιος /forum/content.php/178- Θέρμανσης -Εγκόλπιον ΤΟΤΕΕ /2010 «Αναλυτικές Εθνικές Προδιαγραφές Παραμέτρων για τον Υπολογισμό της Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων και την Έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης» Σελίδα 9

12 ΣΠ 2 2 «Οδηγός Σχεδιασμού Εγκαταστάσεων», Συλλογικό, Απρίλιος «Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Συστήματα HVAC», ΚΑΠΕ, «Οδηγός Καύσης, Λεβήτων και Κλιβάνων - Φούρνων», ΚΑΠΕ, «Εναλλακτικές τεχνολογίες - εξοικονόμηση ενέργειας», Απ. Ευθυμιάδης, Ν. Γαλάνης, Κ. Καλλιακούδη, Ιούλιος «Εξοικονόμηση Ενέργειας με Συστήματα Ανάκτησης Θερμότητας», ΚΑΠΕ, «Οδηγός Ενεργειακής Επιθεώρησης Μέρος Β : Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας», ΚΑΠΕ, «Εγχειρίδιο Ενεργειακών Μετρήσεων και Οργάνων», ΚΑΠΕ, tua.gr/el ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 «Εγκαταστάσεις χαλύβδινων λεβήτων» Πρότυπα ΕΛΟΤ σχετικά με τα «Συστήματα σε κτίρια - Μέθοδος υπολογισμού των ενεργειακών απαιτήσεων και της επίδοσης των συστημάτων» (Σειρά ΕΛΟΤ ΕΝ 15316) /forum/content.php/178- Θέρμανσης -Εγκόλπιον /portal/ ikos.gr/ ΟΔΗΓΙΑ 2009/142/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τις συσκευές αερίου Πρότυπα ΕΛΟΤ EN (Διατάξεις ελέγχου για συστήματα ) και (Έλεγχος εφαρμογών για θέρμανση, εξαερισμό και κλιματισμό - Ηλεκτρονικός έλεγχος μεμονωμένος εξοπλισμός ελέγχου ζώνης) Εγχειρίδια εταιριών που δραστηριοποιούνται στα συστήματα ελέγχου των εγκαταστάσεων Περιοδική έκδοση «Θερμοϋδραυλικός» ΤΟΤΕΕ /2010 «Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων & εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων κλιματισμού» 5 Πρότυπο ΕΛΟΤ EN «Συστήματα σε κτίρια - Έλεγχος λεβήτων και συστήματα» Σελίδα 10

13 Γ. Ανάλυση - περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (ΜΑ) ανά Σπόνδυλο κατάρτισης ΣΠ 0: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια Ανάλυση ΜΑ ΜΑ 0.1: Βασικές ενεργειακές έννοιες, σημασία της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και σχετική νομοθεσία περί της ενεργειακής αναβάθμισης και κατασκευής κτιρίων μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας Ώρες Θεωρία Πρακτική 2 0 ΜΑ 0.2: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και υιοθέτηση καλών πρακτικών κατά την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των κτιρίων υψηλής ενεργειακής απόδοσης 2 2 Σύνολο ωρών Σπονδύλου 0: 4 2 Σελίδα 11

14 ΣΠ 1: Διερεύνηση των δυνατοτήτων επιλογής ενός ενεργειακά αποδοτικού συστήματος ή υλοποίησης παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις Ανάλυση ΜΑ ΜΑ 1.1: Διερεύνηση των δυνατοτήτων και εκτίμηση του οφέλους που θα προκύψει για τον πελάτη από την επιλογή ενός ενεργειακά αποδοτικού συστήματος ΜΑ 1.2: Διερεύνηση των δυνατοτήτων και διαμόρφωση προτάσεων προς τον πελάτη για βελτιώσεις της εγκατάστασης και τυχόν προσθήκες για εξοικονόμηση ενέργειας Σύνολο ωρών Σπονδύλου 1: Ώρες Θεωρία Πρακτική 4 1,5 4 2,5 8 4 Σελίδα 12

15 ΣΠ 2: Εφαρμογή και κριτηριοποίηση των κατάλληλων αυτοματισμών και εκτέλεση των απαιτούμενων ρυθμίσεων για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων Ανάλυση ΜΑ ΜΑ 2.1: Εφαρμογή τεχνικών αυτομάτου ελέγχου και άλλων τεχνικών που μπορούν να υλοποιηθούν στις εγκαταστάσεις με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής τους αποδοτικότητας ΜΑ 2.2: Εφαρμογή τεχνικών αυτομάτου ελέγχου της θερμοκρασίας και ανακυκλοφορίας του ΖΝΧ και αυτοματοποίησης της θερμικής φόρτισης του δοχείου αδρανείας Σύνολο ωρών Σπονδύλου 2: Ώρες Θεωρία Πρακτική 5 2,5 3 1,5 8 4 Σύνολο ωρών Προγράμματος (ΣΠ 0+ ΣΠ 1 + ΣΠ 2): Σελίδα 13

16 Δ. Προσδιορισμός Γνώσεων- Δεξιοτήτων- Ικανοτήτων ανά Μαθησιακό Αποτέλεσμα (ΜΑ) ΣΠ 0: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες ΜΑ 0.1. Βασικές ενεργειακές έννοιες, σημασία της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και σχετική νομοθεσία περί της ενεργειακής αναβάθμισης και κατασκευής κτιρίων μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας Κανονιστικές απαιτήσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και την κατασκευή κτιρίων μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας Βασικά ενεργειακά μεγέθη και θερμοφυσικά χαρακτηριστικά σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ευρωπαϊκές /εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις Χρήση βασικών ενεργειακών μεγεθών για τον υπολογισμό της αποδοτικότητας των ενεργειακών συστημάτων Ακρίβεια αντίληψης των τεχνικών προδιαγραφών και των υφιστάμενων νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων Ακρίβεια αντίληψης των βασικών ενεργειακών μεγεθών / εννοιών και της χρήσης αυτών ΜΑ 0.2. Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και υιοθέτηση καλών πρακτικών κατά την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των κτιρίων υψηλής ενεργειακής απόδοσης Βασικές και οικονομικά συμφέρουσες ολοκληρωμένες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων Εξοικείωση με τα επαγγέλματα που εμπλέκονται στην εκτέλεση των εργασιών εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια Διαδικασίες διαχείρισης ενός έργου εξοικονόμησης ενέργειας και επικοινωνίας με τον πελάτη καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του Σχεδιασμός για την υλοποίηση ολοκληρωμένων Ακρίβεια αντίληψης και ικανότητα σύνθεσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων διαφορετικών προτεινόμενων λύσεων και την εφαρμογή τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας στα νέα κτίρια Εκτέλεση των επιμέρους εργασιών εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια με βέλτιστο τρόπο και σε συνεργασία με τα διαφορετικά εμπλεκόμενα συνεργεία εκτέλεσης εργασιών Διαχείριση πελατών και παρακολούθηση των έργων εξοικονόμησης ενέργειας σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους Οργανωτική ικανότητα και εργασία σε ομάδα με τις άλλες εμπλεκόμενες ειδικότητες Ικανότητες διαχείρισης έργων και επικοινωνίας με τους πελάτες Σελίδα 14

17 ΣΠ 1: Διερεύνηση των δυνατοτήτων επιλογής ενός ενεργειακά αποδοτικού συστήματος ή υλοποίησης παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες ΜΑ 1.1. Διερεύνηση των δυνατοτήτων και εκτίμηση του οφέλους που θα προκύψει για τον πελάτη από την επιλογή ενός ενεργειακά αποδοτικού συστήματος Απαιτήσεις των υφιστάμενων κανονισμών και Εφαρμογή στην πράξη αυτών που προβλέπονται Ακρίβεια αντίληψης της χρησιμοποιούμενης τεχνικών οδηγιών σχετικά με τις εγκαταστάσεις στους κανονισμούς και τις τεχνικές οδηγίες ορολογίας στους κανονισμούς και τις τεχνικές οδηγίες Μέθοδος υπολογισμού της ετήσιας ζήτησης ενέργειας για τη θέρμανση κτιρίων Τύποι ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων Έλεγχος ονομαστικής ισχύος του λέβητα σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε εφαρμογής Διαμόρφωση πρότασης στον πελάτη για τον κατάλληλο τύπο συστήματος Αριθμητική ικανότητα εκτίμησης των αναγκών ενός κτιρίου (για τον έλεγχο των διαστάσεων του λέβητα) Ακρίβεια αντίληψης του τρόπου και των χαρακτηριστικών λειτουργίας των συστημάτων Υφιστάμενοι τύποι συσκευών και βαθμίδες ενεργειακής διαβάθμισης αυτών Διαδικασία υπολογισμού της ενεργειακής αποδοτικότητας των νέων συστημάτων Διαμόρφωση πρότασης στον πελάτη σχετικά με τις κατάλληλες συσκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης Αξιολόγηση των παραμέτρων για τη βέλτιστη επιλογή νέου αποδοτικού συστήματος Ακρίβεια αντίληψης της ενεργειακής διαβάθμισης και των χαρακτηριστικών λειτουργίας των διαθέσιμων συσκευών Δημιουργική ικανότητα διαμόρφωσης του καταλληλότερου συστήματος ΜΑ 1.2. Διερεύνηση των δυνατοτήτων και διαμόρφωση προτάσεων προς τον πελάτη για βελτιώσεις της εγκατάστασης και τυχόν προσθήκες για εξοικονόμηση ενέργειας Παράγοντες που μειώνουν την πραγματική ωφέλιμη ισχύ του λέβητα Διαδικασία ανάλυσης των καυσαερίων Διαδικασία ρύθμισης της καύσης για βελτιστοποίηση της απόδοσής της Υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών για την επανάκτηση της ισχύος του λέβητα Ακρίβεια αντίληψης και τεχνική ικανό-τητα αποκατάστασης των προβλημάτων που εμφανίζονται κατά τη συντήρηση Λήψη των απαραίτητων μετρήσεων στα Τεχνική ικανότητα λήψης των απαραίτητων συστήματα για τον προσδιορισμό της μετρήσεων για τον προσδιορισμό της σύστασης σύστασης των καυσαερίων των καυσαερίων Διενέργεια των απαραίτητων ρυθμίσεων στα Δημιουργική και τεχνική ικανότητα σωστής συστήματα με σκοπό την αύξηση της ρύθμισης της καύσης απόδοσης της καύσης Σελίδα 15

18 Χαρακτηριστικά των μέτρων (επεμβάσεων) χαμηλού / μεσαίου κόστους στα συστήματα Εφαρμογή επεμβάσεων χαμηλού / μεσαίου κόστους σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις Τεχνική ικανότητα υλοποίησης επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα συστήματα Διαθέσιμοι αυτοματισμοί που εφαρμόζονται με Επιλογή των κατάλληλων για κάθε σύστημα στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας αυτοματισμών για εξοικονόμηση ενέργειας Μέθοδοι ανάκτησης θερμότητας και πώς μέσω αυτών επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας Επιλογή της κατάλληλης για την εκάστοτε εφαρμογή μεθόδου ανάκτησης θερμότητας Ακρίβεια αντίληψης των χαρακτηριστικών των διαθέσιμων αυτοματισμών Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης της προκύπτουσας εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της ανάκτησης θερμότητας Πρακτικές ορθής χρήσης που οδηγούν στην αποδοτική, οικονομική και ασφαλή χρήση της εγκατάστασης Αξιοποίηση των τεχνικών επεξήγησης και συμβουλευτικής για την αποδοτική και ασφαλή χρήση της εγκατάστασης Ικανότητες διαχείρισης έργων και επικοινωνίας με τους πελάτες ΣΠ 2: Εφαρμογή και κριτηριοποίηση των κατάλληλων αυτοματισμών και εκτέλεση των απαιτούμενων ρυθμίσεων για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες ΜΑ 2.1. Εφαρμογή τεχνικών αυτομάτου ελέγχου και άλλων τεχνικών που μπορούν να υλοποιηθούν στις εγκαταστάσεις με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής τους αποδοτικότητας Βασικές αρχές των τεχνικών θερμοστατικού ελέγχου και αυτονομίας κατά ζώνη Μεθοδολογία της Κεντρικής Αντιστάθμισης της Θερμοκρασίας του Νερού (ΚΑΘΝ) Ρυθμίσεις υδραυλικής εξισορρόπησης των δικτύων Διαδικασίες διαχείρισης και ουδετεροποίησης των συμπυκνωμάτων της καύσης Εφαρμογή του θερμοστατικού ελέγχου και της αυτονομίας κατά ζώνη σε εγκαταστάσεις Υλοποίηση της ΚΑΘΝ σε εγκαταστάσεις κεντρικής Έλεγχος της υδραυλικής εξισορρόπησης ενός δικτύου Έλεγχος των διαδικασιών διαχείρισης και ουδετεροποίησης των συμπυκνωμάτων της καύσης Ακρίβεια αντίληψης της μεθοδολογίας θερμοστατικού ελέγχου και της αυτονομίας κατά ζώνη Δημιουργικη και τεχνική ικανότητα εφαρμογής της ΚΑΘΝ Χωροαντιληπτική και τεχνική ικανότητα ελέγχου της υδραυλικής εξισορρόπησης της εγκατάστασης Τεχνική ικανότητα ελέγχου της διαχείρισης και της ουδετεροποίησης των συμπυκνωμάτων της καύσης Σελίδα 16

19 Επιπτώσεις του φαινομένου ελκυσμού της καμινάδας στην απόδοση του συστήματος Εγκατάσταση και ρύθμιση των ρυθμιστικών διατάξεων του ελκυσμού της καμινάδας Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης και τεχνική ικανότητα αντιμετώπισης των επιπτώσεων του ελκυσμού Διαθέσιμα εξαρτήματα και συστήματα ελέγχου (π.χ. αντιστάθμισης εξωτερικής θερμοκρασίας, ρυθμιστές αναλογικού ελέγχου θερμοκρασίας) για τα συστήματα Αξιολόγηση των εξαρτημάτων και συστημάτων ελέγχου για την κατά περίπτωση βέλτιστη επιλογή που οδηγεί στη μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα Διαδικασία εφαρμογής και θέσης σε λειτουργία Εγκατάσταση και παραμετροποίηση των των αυτοματισμών για εξοικονόμηση ενέργειας αυτοματισμών των συστημάτων αυτονομίας, στα συστήματα καιρικής αντιστάθμισης και αλληλουχίας Ακρίβεια αντίληψης του τρόπου λειτουργίας και των επιμέρους χαρακτηριστικών των σύγχρονων εξαρτημάτων και συστημάτων ελέγχου των συστημάτων Τεχνική ικανότητα διασύνδεσης και θέσης σε λειτουργία των αυτοματισμών που κατά περίπτωση εφαρμόζονται στα συστήματα Διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων διαχείρισης και ουδετεροποίησης των συμπυκνωμάτων της καύσης Διασύνδεση και θέση σε λειτουργία των διατάξεων διαχείρισης και ουδετεροποίησης των συμπυκνωμάτων της καύσης Τεχνική ικανότητα σύνδεσης των διατάξεων διαχείρισης και ουδετεροποίησης των συμπυκνωμάτων της καύσης ΜΑ 2.2. Εφαρμογή τεχνικών αυτομάτου ελέγχου της θερμοκρασίας και ανακυκλοφορίας του ΖΝΧ και αυτοματοποίησης της θερμικής φόρτισης του δοχείου αδρανείας Ρυθμίσεις και ηλεκτρολογικοί / ηλεκτρονικοί αυτοματισμοί για τη βελτίωση της εγκατάστασης ΖΝΧ Διαδικασία προσθήκης ενός συστήματος ανακυκλοφορίας του Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) Βασικές αρχές της θερμικής φόρτισης του δοχείου αδρανείας ενός συστήματος και ΖΝΧ Εκτέλεση των αναγκαίων ρυθμίσεων και Τεχνική ικανότητα υλοποίησης των εφαρμογή των κατάλληλων αυτοματισμών για τη ηλεκτρολογικών / ηλεκτρονικών αυτοματισμών βελτίωση της εγκατάστασης ΖΝΧ στην εγκατάσταση ΖΝΧ Επιλογή και ενσωμάτωση του κατάλληλου αποδοτικού συστήματος ανακυκλοφορίας του ΖΝΧ σε υφιστάμενη εγκατάσταση Εφαρμογή τεχνικών αυτοματοποίησης της θερμικής φόρτισης του δοχείου αδρανείας για μία ή περισσότερες πηγές Ακρίβεια αντίληψης των τεχνικών απαιτήσεων για την προσθήκη συστήματος ανακυκλοφορίας του ΖΝΧ Ακρίβεια αντίληψης του ρόλου του δοχείου αδρανείας Επιπτώσεις στη φόρτισης του δοχείου Ηλεκτρική σύζευξη των διάφορων συσκευών αδρανείας από τις περισσότερες της μίας πηγές (πηγών θερμότητας) θερμότητας Τεχνική ικανότητα αυτοματοποίησης της θερμικής φόρτισης του δοχείου αδρανείας και σύζευξης των διάφορων συσκευών Σελίδα 17

20 Ε. Αντιστοίχιση Γ-Δ-Ι και Μαθησιακών Αποτελεσμάτων με Εκπαιδευτικούς Στόχους (ΕΣ) και Κεφάλαια εκπαιδευτικού περιεχομένου (ΚΕ) ΣΠ 0: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια ΜΑ 0.1. Βασικές ενεργειακές έννοιες, σημασία της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και σχετική νομοθεσία περί της ενεργειακής αναβάθμισης και κατασκευής κτιρίων μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας Εκπαιδευτικοί στόχοι (ΕΣ) ΕΣ Γνώση των βασικών 0.1.1: κανονιστικών και νομοθετικών απαιτήσεων αναφορικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και προϊόντων ΕΣ Εξοικείωση με τις 0.1.2: βασικές έννοιες (ενεργειακά μεγέθη, θερμοφυσικά χαρακτηριστικά) σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Αντιστοίχιση με δέσμες Γ-Δ-Ι Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες Τίτλοι Κεφαλαίων (ΚΕ) 4 Θεωρία Πρακτική - Κανονιστικές απαιτήσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και την κατασκευή κτιρίων μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας - Βασικά ενεργειακά μεγέθη και θερμοφυσικά χαρακτηριστικά σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων - Συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ευρωπαϊκές / εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις - Χρήση βασικών ενεργειακών μεγεθών για τον υπολογισμό της αποδοτικότητας των ενεργειακών συστημάτων - Ακρίβεια αντίληψης των τεχνικών προδιαγραφών και των υφιστάμενων νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων - Ακρίβεια αντίληψης των βασικών ενεργειακών μεγεθών / εννοιών και της χρήσης αυτών ΚΕ 0.1 Κανονισμοί και νομοθετικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ΚΕ 0.2 Βασικά ενεργειακά μεγέθη και θερμοφυσικά χαρακτηριστικά σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ώρες Σύνολο ωρών Κεφαλαίων ΜΑ 0.1: Δεν υπάρχει υποχρεωτικά ευθύγραμμη αντιστοίχιση μεταξύ ΕΣ και ΚΕ. Δηλαδή σε κάθε ΕΣ μπορεί να αντστοιχεί/ούν ένα ή περισσότερα ΚΕ όπως και το αντίστροφο, μπορεί ένα ΚΕ να αναφέρεται σε έναν ή περισσότερους ΕΣ Σελίδα 18

21 ΣΠ 0: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια ΜΑ 0.2. Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και υιοθέτηση καλών πρακτικών κατά την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των κτιρίων υψηλής ενεργειακής απόδοσης Εκπαιδευτικοί στόχοι (ΕΣ) ΕΣ Εξοικείωση με τις 0.2.1: οικονομικά βέλτιστες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στα κτίρια, καθώς και με τα εμπλεκόμενα επαγγέλματα και τις αρμοδιότητές τους κατά την εκτέλεση των εργασιών Αντιστοίχιση με δέσμες Γ-Δ-Ι Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες Τίτλοι Κεφαλαίων (ΚΕ) Θεωρία Πρακτική - Βασικές και οικονομικά συμφέρουσες ολοκληρωμένες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων - Εξοικείωση με τα επαγγέλματα που εμπλέκονται στην εκτέλεση των εργασιών εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια ΕΣ Αντιμετώπιση / - Διαδικασίες 0.2.2: διαχείριση πελατών κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής έργων ενεργειακής αναβάθμισης διαχείρισης ενός έργου εξοικονόμησης ενέργειας και επικοινωνίας με τον πελάτη καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του - Σχεδιασμός για την υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και την εφαρμογή τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας στα νέα κτίρια - Εκτέλεση των επιμέρους εργασιών εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια με βέλτιστο τρόπο και σε συνεργασία με τα διαφορετικά εμπλεκόμενα συνεργεία εκτέλεσης εργασιών - Διαχείριση πελατών και παρακολούθηση των έργων εξοικονόμησης ενέργειας σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους - Ακρίβεια αντίληψης και ικανότητα σύνθεσης των διαφορετικών προτεινόμενων λύσεων - Οργανωτική ικανότητα και εργασία σε ομάδα με τις άλλες εμπλεκόμενες ειδικότητες - Ικανότητες διαχείρισης έργων και επικοινωνίας με τους πελάτες ΚΕ 0.3 Ολοκληρωμένες και οικονομικά βέλτιστες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια - Συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων ΚΕ 0.4 Συντήρηση και παρακολούθηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού σε όλο τον κύκλο ζωής των έργων εξοικονόμησης ενέργειας και επικοινωνία με τον πελάτη Ώρες 1 1,5 1 0,5 Σύνολο ωρών Κεφαλαίων ΜΑ 0.2: 2 2 Σελίδα 19

22 ΣΠ 1: Διερεύνηση των δυνατοτήτων επιλογής ενός ενεργειακά αποδοτικού συστήματος ή υλοποίησης παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις ΜΑ 1.1. Διερεύνηση των δυνατοτήτων και εκτίμηση του οφέλους που θα προκύψει για τον πελάτη από την επιλογή ενός ενεργειακά αποδοτικού συστήματος Εκπαιδευτικοί στόχοι (ΕΣ) ΕΣ Επαρκής κατανόηση 1.1.1: των υφιστάμενων κανονισμών και τεχνικών οδηγιών, καθώς και του τρόπου ελέγχου της ισχύος του λέβητα ΕΣ Σφαιρική εικόνα της 1.1.2: κατάστασης της αγοράς και ετοιμότητα για παροχή συμβουλών σχετικά με τον ενεργειακά αποδοτικότερο εξοπλισμό για την εγκατάσταση Αντιστοίχιση με δέσμες Γ-Δ-Ι Ώρες Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες Τίτλοι Κεφαλαίων (ΚΕ) Θεωρία Πρακτική - Απαιτήσεις των υφιστάμενων κανονισμών και τεχνικών οδηγιών σχετικά με τις εγκαταστάσεις - Μέθοδος υπολογισμού της ετήσιας ζήτησης ενέργειας για τη θέρμανση κτιρίων - Τύποι ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων - Υφιστάμενοι τύποι συσκευών και βαθμίδες ενεργειακής διαβάθμισης αυτών - Διαδικασία υπολογισμού της ενεργειακής αποδοτικότητας των νέων συστημάτων - Εφαρμογή στην πράξη - Ακρίβεια αντίληψης της αυτών που προβλέπονται στους ορολογίας στους χρησιμοποιούμενης κανονισμούς και τις κανονισμούς και τις τεχνικές οδηγίες τεχνικές οδηγίες - Έλεγχος ονομαστικής - Αριθμητική ικανότητα ισχύος του λέβητα εκτίμησης των αναγκών σύμφωνα με τις ανάγκες ενός κτιρίου της εκάστοτε (για τον έλεγχο των εφαρμογής διαστάσεων του λέβητα) - Διαμόρφωση πρότασης στον πελάτη για τον κατάλληλο τύπο συστήματος - Διαμόρφωση πρότασης στον πελάτη σχετικά με τις κατάλληλες συσκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης - Αξιολόγηση των παραμέτρων για τη βέλτιστη επιλογή νέου αποδοτικού συστήματος - Ακρίβεια αντίληψης του τρόπου και των χαρακτηριστικών λειτουργίας των συστημάτων - Ακρίβεια αντίληψης της ενεργειακής διαβάθμισης και των χαρακτηριστικών λειτουργίας των διαθέσιμων συσκευών - Δημιουργική ικανότητα διαμόρφωσης του καταλληλότερου συστήματος ΚΕ 1.1 ΚΕ 1.2 ΚΕ 1.3 ΚΕ ΚΕ ΚΕ 1.4 Υφιστάμενοι Κανονισμοί και Τεχνικές Οδηγίες (ΓΟΚ, KENAK, ΤΟΤΕΕ) Υπολογισμός ετήσιας ζήτησης ενέργειας για τη θέρμανση κτιρίων Έλεγχος ισχύος λέβητα Τύποι ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων και συσκευών Τύποι συστημάτων Τύποι συσκευών και βαθμίδες ενεργειακής διαβάθμισης Επιλογή νέου ενεργειακά αποδοτικού συστήματος - Αρχικές θεωρήσεις και εξοικονόμηση 2 1,5 2 0 Σύνολο ωρών Κεφαλαίων ΜΑ 1.1: 4 1,5 Σελίδα 20

23 ΣΠ 1: Διερεύνηση των δυνατοτήτων επιλογής ενός ενεργειακά αποδοτικού συστήματος ή υλοποίησης παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις ΜΑ 1.2. Διερεύνηση των δυνατοτήτων και διαμόρφωση προτάσεων προς τον πελάτη για βελτιώσεις της εγκατάστασης και τυχόν προσθήκες για εξοικονόμηση ενέργειας Εκπαιδευτικοί στόχοι (ΕΣ) ΕΣ Διενέργεια των 1.2.1: απαιτούμενων μετρήσεων και ρυθμίσεων για την αποκατάσταση των προβλημάτων και τη βελτίωση της απόδοσης του συστήματος ΕΣ Ετοιμότητα για την 1.2.2: υλοποίηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις Αντιστοίχιση με δέσμες Γ-Δ-Ι Ώρες Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες Τίτλοι Κεφαλαίων (ΚΕ) Θεωρία Πρακτική - Παράγοντες που μειώνουν την πραγματική ωφέλιμη ισχύ του λέβητα - Διαδικασία ανάλυσης των καυσαερίων - Διαδικασία ρύθμισης της καύσης για βελτιστοποίηση της απόδοσής της - Χαρακτηριστικά των μέτρων (επεμβάσεων) χαμηλού / μεσαίου κόστους στα συστήματα - Διαθέσιμοι αυτοματισμοί που εφαρμόζονται με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας - Μέθοδοι ανάκτησης θερμότητας και πώς μέσω αυτών - Υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών για την επανάκτηση της ισχύος του λέβητα - Λήψη των απαραίτητων μετρήσεων ς για τον προσδιορισμό της σύστασης των καυσαερίων - Διενέργεια των απαραίτητων ρυθμίσεων με σκοπό την αύξηση της απόδοσης της καύσης - Εφαρμογή επεμβάσεων χαμηλού / μεσαίου κόστους σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις - Επιλογή των κατάλληλων για κάθε σύστημα αυτοματισμών για εξοικονόμηση ενέργειας - Επιλογή της κατάλληλης για την εκάστοτε εφαρμογή - Ακρίβεια αντίληψης και ΚΕ 1.5 τεχνική ικανό-τητα αποκατάστασης των προβλημάτων που εμφανίζονται κατά τη ΚΕ συντήρηση - Τεχνική ικανότητα λήψης των απαραίτητων ΚΕ μετρήσεων για τον προσδιορισμό της σύστασης των καυσαερίων - Δημιουργική και τεχνική ικανότητα σωστής ρύθμισης της καύσης - Τεχνική ικανότητα υλοποίησης επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα συστήματα - Ακρίβεια αντίληψης των χαρακτηριστικών των διαθέσιμων αυτοματισμών - Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης της προκύπτουσας εξοικονόμησης ενέργειας ΚΕ 1.6 ΚΕ ΚΕ ΚΕ Ορθές πρακτικές κατά την συντήρηση και αναγκαίες ρυθμίσεις για την αύξηση της αποδοτικότητας Διορθωτικές ενέργειες για την επανάκτηση της ωφέλιμης ισχύος του λέβητα Ανάλυση καυσαερίων και ρύθμιση της καύσης για βελτιστοποίηση της απόδοσης Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις Μέτρα χαμηλού / μεσαίου κόστους Αυτοματισμοί εξοικονόμησης ενέργειας Ανάκτηση θερμότητας και εξοικονόμηση ενέργειας 1, Σελίδα 21

24 επιτυγχάνεται μεθόδου ανάκτησης εξοικονόμηση ενέργειας θερμότητας μέσω της ανάκτησης θερμότητας ΕΣ Ετοιμότητα για 1.2.3: παροχή συμβουλών στον πελάτη για την αποδοτική και ασφαλή χρήση της εγκατάστασης - Πρακτικές ορθής χρήσης που οδηγούν στην αποδοτική, οικονομική και ασφαλή χρήση της εγκατάστασης - Αξιοποίηση των τεχνικών επεξήγησης και συμβουλευτικής για την αποδοτική και ασφαλή χρήση της εγκατάστασης - Ικανότητες διαχείρισης έργων και επικοινωνίας με τους πελάτες ΚΕ 1.7 Συμβουλές για την αποδοτική, οικονομική και ασφαλή χρήση της εγκατάστασης 0,5 0,5 Σύνολο ωρών Κεφαλαίων ΜΑ 1.2: 4 2,5 ΣΠ 2: Εφαρμογή και κριτηριοποίηση των κατάλληλων αυτοματισμών και εκτέλεση των απαιτούμενων ρυθμίσεων για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων ΜΑ 2.1. Εφαρμογή τεχνικών αυτομάτου ελέγχου και άλλων τεχνικών που μπορούν να υλοποιηθούν στις εγκαταστάσεις με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής τους αποδοτικότητας Εκπαιδευτικοί στόχοι (ΕΣ) ΕΣ Εξοικείωση με τις 2.1.1: τεχνικές που εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης Αντιστοίχιση με δέσμες Γ-Δ-Ι Ώρες Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες Τίτλοι Κεφαλαίων (ΚΕ) Θεωρία Πρακτική - Βασικές αρχές των τεχνικών θερμοστατικού ελέγχου και αυτονομίας κατά ζώνη - Μεθοδολογία της Κεντρικής Αντιστάθμισης της Θερμοκρασίας του Νερού (ΚΑΘΝ) - Ρυθμίσεις υδραυλικής εξισορρόπησης των δικτύων - Εφαρμογή του θερμοστατικού ελέγχου και της αυτονομίας κατά ζώνη σε εγκαταστάσεις - Υλοποίηση της ΚΑΘΝ σε εγκαταστάσεις κεντρικής - Έλεγχος της υδραυλικής εξισορρόπησης ενός δικτύου - Ακρίβεια αντίληψης της ΚΕ 2.1 μεθοδολογίας θερμοστατικού ελέγχου και της αυτονομίας κατά ζώνη - Δημιουργική και ΚΕ τεχνική ικανότητα εφαρμογής της ΚΑΘΝ - Χωροαντιληπτική και τεχνική ικανότητα ελέγχου της υδραυλικής εξισορρόπησης της ΚΕ ΚΕ ΚΕ 2.2 Τεχνικές αυτομάτου ελέγχου και άλλες τεχνικές που εφαρμόζονται για τη βελτίωση του βαθμού απόδοσης του συστήματος Θερμοστατικός έλεγχος κατά ζώνη και αυτονομία κατά ζώνη Κεντρική Αντιστάθμιση της Θερμοκρασίας του Νερού (ΚΑΘΝ) Υδραυλική εξισορρόπηση των δικτύων Τεχνικές διαχείρισης των αποβλήτων της καύσης 2,5 1 Σελίδα 22

25 - Διαδικασίες διαχείρισης και ουδετεροποίησης των συμπυκνωμάτων της καύσης - Έλεγχος των διαδικασιών διαχείρισης και ουδετεροποίησης των συμπυκνωμάτων της καύσης εγκατάστασης - Τεχνική ικανότητα ελέγχου της διαχείρισης και ουδετεροποίησης των συμπυκνωμάτων της καύσης ΚΕ ΚΕ ΕΣ Δυνατότητα επιλογής - Διαθέσιμα εξαρτήματα - Αξιολόγηση των - Ακρίβεια αντίληψης του ΚΕ : των κατάλληλων και συστήματα ελέγχου εξαρτημάτων και τρόπου λειτουργίας και εξαρτημάτων και (π.χ. αντιστάθμισης εξωτερικής συστημάτων ελέγχου για των επιμέρους χαρακτη- θερμοκρασίας, συστημάτων ελέγχου, την κατά περίπτωση ριστικών των σύγχρονων με στόχο την ρυθμιστές αναλογικού βέλτιστη επιλογή που εξαρτημάτων και εξοικονόμηση ελέγχου θερμοκρασίας) οδηγεί στη μέγιστη συστημάτων ελέγχου ενέργειας για τα συστήματα ενεργειακή αποδοτικότητα των συστημάτων ΕΣ Ετοιμότητα για την 2.1.3: εγκατάσταση, σύνδεση και διεκπεραίωση της λειτουργικής σύζευξης, κριτηριοποίησης και εκκίνησης των αυτοματισμών ενεργειακής διαχείρισης των εγκαταστάσεων - Διαδικασία εφαρμογής και θέσης σε λειτουργία των αυτοματισμών για εξοικονόμηση ενέργειας στα συστήματα - Διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων διαχείρισης και ουδετεροποίησης των συμπυκνωμάτων της καύσης - Εγκατάσταση και παραμετροποίηση των συστημάτων αυτονομίας, καιρικής αντιστάθμισης, και αυτοματισμών αλληλουχίας - Διασύνδεση και θέση σε λειτουργία των διατάξεων διαχείρισης και ουδετεροποίησης των συμπυκνωμάτων της καύσης - Τεχνική ικανότητα διασύνδεσης και θέσης σε λειτουργία των αυτοματισμών που κατά περίπτωση εφαρμόζονται στα συστήματα - Τεχνική ικανότητα σύνδεσης των διατάξεων διαχείρισης και ουδετεροποίησης των συμπυκνωμάτων της καύσης ΚΕ 2.4 ΚΕ 2.5 ΚΕ 2.6 Διαχείριση και ουδετεροποίηση των συμπυκνωμάτων της καύσης Εγκατάσταση και ρύθμιση των ρυθμιστικών διατάξεων του ελκυσμού της καμινάδας Διαθέσιμα εξαρτήματα και συστήματα ελέγχου για τα συστήματα Εγκατάσταση συστήματος αυτονομίας με αντιστάθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας Εγκατάσταση αυτοματισμού αλληλουχίας Διασύνδεση διάταξεων διαχείρισης και ουδετεροποίησης των συμπυκνωμάτων της καύσης 1 0,5 1,5 1 Σύνολο ωρών Κεφαλαίων ΜΑ 2.1: 5 2,5 Σελίδα 23

26 ΣΠ 2: Εφαρμογή και κριτηριοποίηση των κατάλληλων αυτοματισμών και εκτέλεση των απαιτούμενων ρυθμίσεων για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων Εφαρμογή τεχνικών αυτομάτου ελέγχου της θερμοκρασίας και ανακυκλοφορίας του ΖΝΧ και αυτοματοποίη σης της θερμικής φόρτισης του δοχείου αδρανείας Εκπαιδευτικοί στόχοι (ΕΣ) ΕΣ Ετοιμότητα για την 2.2.1: εφαρμογή και κριτηριοποίηση των κατάλληλων τεχνικών αυτομάτου ελέγχου στις εγκαταστάσεις ΖΝΧ ΕΣ Ετοιμότητα για την 2.2.2: αυτοματοποίηση της θερμικής φόρτισης του δοχείου αδρανείας και τη σύζευξη των συσκευών Αντιστοίχιση με δέσμες Γ-Δ-Ι Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες Τίτλοι Κεφαλαίων (ΚΕ) Θεωρία Πρακτική - Ρυθμίσεις και ηλεκτρολογικοί / ηλεκτρονικοί αυτοματισμοί για τη βελτίωση της εγκατάστασης ΖΝΧ - Διαδικασία προσθήκης ενός συστήματος ανακυκλοφορίας του Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) - Βασικές αρχές της θερμικής φόρτισης του δοχείου αδρανείας ενός συστήματος και ΖΝΧ - Επιπτώσεις στη φόρτισης του δοχείου αδρανείας από τις περισσότερες της μίας πηγές θερμότητας - Εκτέλεση των αναγκαίων ρυθμίσεων και εφαρμογή των κατάλληλων αυτοματισμών για τη βελτίωση της εγκατάστασης ΖΝΧ - Επιλογή και ενσωμάτωση του κατάλληλου αποδοτικού συστήματος ανακυκλοφορίας του ΖΝΧ σε υφιστάμενη εγκατάσταση - Εφαρμογή τεχνικών αυτοματοποίησης της θερμικής φόρτισης του δοχείου αδρανείας για μία ή περισσότερες πηγές - Ηλεκτρική σύζευξη των διάφορων συσκευών (πηγών θερμότητας) - Τεχνική ικανότητα υλοποίησης των ηλεκτρολογικών / ηλεκτρονικών αυτοματισμών στην εγκατάσταση ΖΝΧ - Ακρίβεια αντίληψης των τεχνικών απαιτήσεων για την προσθήκη συστήματος ανακυκλοφορίας του ΖΝΧ - Ακρίβεια αντίληψης του ρόλου του δοχείου αδρανείας - Τεχνική ικανότητα αυτοματοποίησης της θερμικής φόρτισης του δοχείου αδρανείας και σύζευξης των διάφορων συσκευών ΚΕ 2.7 ΚΕ ΚΕ ΚΕ 2.8 ΚΕ ΚΕ Ενεργειακές βελτιώσεις της εγκατάστασης ΖΝΧ Έλεγχοι και ρυθμίσεις της εγκατάστασης ΖΝΧ Προσθήκη ανακυκλοφορίας του ΖΝΧ - Τεχνικές απαιτήσεις, αυτοματισμός λειτουργίας Θερμική φόρτιση του δοχείου αδρανείας και ηλεκτρική σύζευξη των πηγών θερμότητας Ο ρόλος του δοχείου αδρανείας Ηλεκτρική σύζευξη των συσκευών πηγών θερμότητας και αυτοματοποίηση της θερμικής φόρτισης του δοχείου αδρανείας Ώρες 1,5 1 1,5 0,5 Σύνολο ωρών Κεφαλαίων ΜΑ 2.2: 3 1,5 Σελίδα 24

27 ΣΤ. Μεθοδολογία Αξιολόγησης των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Εισαγωγικά σχόλια για τους στόχους και τη μεθοδολογία της αξιολόγησης αναφορικά με το σύνολο του προγράμματος κατάρτισης: Ανάλυση της διαδικασίας αξιολόγησης (μέθοδοι και εργαλεία) ανά Σπόνδυλο και ΜΑ. ΣΠ 0: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια Γνώσεις Μέθοδος Αξιολόγησης Δεξιότητες Μέθοδος Αξιολόγησης Ικανότητες Μέθοδος Αξιολόγησης ΜΑ 0.1. Βασικές ενεργειακές έννοιες, σημασία της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και σχετική νομοθεσία περί της ενεργειακής αναβάθμισης και κατασκευής κτιρίων μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας ΜΑ 0.2. Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και υιοθέτηση καλών πρακτικών κατά την κατασκευή, λειτουργία και Κανονιστικές απαιτήσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και την κατασκευή κτιρίων μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας Γραπτές Εξετάσεις/ Τεστ πολλαπλών Βασικά ενεργειακά Γραπτές Εξετάσεις/ Τεστ μεγέθη και θερμοφυσικά πολλαπλών χαρακτηριστικά σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βασικές και οικονομικά Γραπτές Εξετάσεις/ Τεστ συμφέρουσες πολλαπλών ολοκληρωμένες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων Συμμόρφωση με τις Προφορική εξέταση τεχνικές προδιαγραφές και τις ευρωπαϊκές /εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις Χρήση βασικών ενεργειακών μεγεθών για τον υπολογισμό της αποδοτικότητας των ενεργειακών συστημάτων Προφορική εξέταση Σχεδιασμός για την Προφορική εξέταση υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και την εφαρμογή τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας στα νέα κτίρια Ακρίβεια αντίληψης των τεχνικών προδιαγραφών και των υφιστάμενων νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων Ακρίβεια αντίληψης των βασικών ενεργειακών μεγεθών / εννοιών και της χρήσης αυτών Ακρίβεια αντίληψης και ικανότητα σύνθεσης των διαφορετικών προτεινόμενων λύσεων Προφορική εξέταση Προφορική εξέταση Προφορική εξέταση Σελίδα 25

28 συντήρηση των κτιρίων υψηλής ενεργειακής απόδοσης Εξοικείωση με τα Γραπτές Εξετάσεις/ Τεστ επαγγέλματα που πολλαπλών εμπλέκονται στην εκτέλεση των εργασιών εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια Διαδικασίες διαχείρισης ενός έργου εξοικονόμησης ενέργειας και επικοινωνίας με τον πελάτη καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του Γραπτές Εξετάσεις / Τεστ πολλαπλών Εκτέλεση των επιμέρους Προφορική εξέταση εργασιών εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια με βέλτιστο τρόπο και σε συνεργασία με τα διαφορετικά εμπλεκόμενα συνεργεία εκτέλεσης εργασιών Διαχείριση πελατών και παρακολούθηση των έργων εξοικονόμησης ενέργειας σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους Προφορική εξέταση Οργανωτική ικανότητα Προφορική εξέταση και εργασία σε ομάδα με τις άλλες εμπλεκόμενες ειδικότητες Ικανότητες διαχείρισης έργων και επικοινωνίας με τους πελάτες Προφορική εξέταση ΣΠ 1: Διερεύνηση των δυνατοτήτων επιλογής ενός ενεργειακά αποδοτικού συστήματος ή υλοποίησης παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις Γνώσεις Μέθοδος Αξιολόγησης Δεξιότητες Μέθοδος Αξιολόγησης Ικανότητες Μέθοδος Αξιολόγησης ΜΑ 1.1. Διερεύνηση των δυνατοτήτων και εκτίμηση του οφέλους που θα προκύψει για τον πελάτη από την επιλογή ενός ενεργειακά αποδοτικού συστήματος Απαιτήσεις των υφιστάμενων κανονισμών και τεχνικών οδηγιών σχετικά με τις εγκαταστάσεις Μέθοδος υπολογισμού της ετήσιας ζήτησης ενέργειας για τη θέρμανση κτιρίων Εφαρμογή στην πράξη αυτών που προβλέπονται στους κανονισμούς και τις τεχνικές οδηγίες Έλεγχος ονομαστικής ισχύος του λέβητα σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε εφαρμογής Ακρίβεια αντίληψης της χρησιμοποιούμενης ορολογίας στους κανονισμούς και τις τεχνικές οδηγίες Αριθμητική ικανότητα εκτίμησης των αναγκών ενός κτιρίου (για τον έλεγχο των διαστάσεων του λέβητα) Σελίδα 26

29 Τύποι ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων Διαμόρφωση πρότασης στον πελάτη για τον κατάλληλο τύπο συστήματος Ακρίβεια αντίληψης του Γραπτές ή Προφορικές τρόπου και των χαρακτηριστικών λειτουργίας των εξετάσεις συστημάτων Υφιστάμενοι τύποι συσκευών και βαθμίδες ενεργειακής διαβάθμισης αυτών Διαμόρφωση πρότασης στον πελάτη σχετικά με τις κατάλληλες συσκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης Ακρίβεια αντίληψης της Γραπτές ή Προφορικές ενεργειακής διαβάθμισης εξετάσεις και των χαρακτηριστικών λειτουργίας των διαθέσιμων συσκευών Διαδικασία υπολογισμού της ενεργειακής αποδοτικότητας των νέων συστημάτων Αξιολόγηση των παραμέτρων για τη βέλτιστη επιλογή νέου αποδοτικού συστήματος Δημιουργική ικανότητα διαμόρφωσης του καταλληλότερου συστήματος ΜΑ 1.2. Διερεύνηση των δυνατοτήτων και διαμόρφωση προτάσεων προς τον πελάτη για βελτιώσεις της εγκατάστασης και τυχόν προσθήκες για εξοικονόμηση ενέργειας Παράγοντες που μειώνουν την πραγματική ωφέλιμη ισχύ του λέβητα Διαδικασία ανάλυσης των καυσαερίων Υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών για την επανάκτηση της ισχύος του λέβητα Λήψη των απαραίτητων μετρήσεων στα συστήματα για τον προσδιορισμό της σύστασης των καυσαερίων Ακρίβεια αντίληψης και τεχνική ικανότητα αποκατάστασης των προβλημάτων που εμφανίζονται κατά τη συντήρηση Τεχνική ικανότητα λήψης των απαραίτητων μετρήσεων για τον προσδιορισμό της σύστασης των καυσαερίων Παρατήρηση εκτέλεσης εργασίας Παρατήρηση εκτέλεσης εργασίας Διαδικασία ρύθμισης της καύσης για βελτιστοποίηση της απόδοσής της Διενέργεια των απαραίτητων ρυθμίσεων στα συστήματα με σκοπό την αύξηση της απόδοσης της καύσης Δημιουργική και τεχνική ικανότητα σωστής ρύθμισης της καύσης Παρατήρηση εκτέλεσης εργασίας Σελίδα 27

30 Χαρακτηριστικά των μέτρων (επεμβάσεων) χαμηλού / μεσαίου κόστους στα συστήματα Διαθέσιμοι αυτοματισμοί που εφαρμόζονται με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας Μέθοδοι ανάκτησης θερμότητας και πώς μέσω αυτών επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας Πρακτικές ορθής χρήσης που οδηγούν στην αποδοτική, οικονομική και ασφαλή χρήση της εγκατάστασης Εφαρμογή επεμβάσεων χαμηλού / μεσαίου κόστους σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις Επιλογή των κατάλληλων για κάθε σύστημα αυτοματισμών για εξοικονόμηση ενέργειας Επιλογή της κατάλληλης για την εκάστοτε εφαρμογή μεθόδου ανάκτησης θερμότητας Αξιοποίηση των τεχνικών επεξήγησης και συμβουλευτικής για την αποδοτική και ασφαλή χρήση της εγκατάστασης Τεχνική ικανότητα Παρατήρηση εκτέλεσης υλοποίησης επεμβάσεων εργασίας εξοικονόμησης ενέργειας στα συστήματα Ακρίβεια αντίληψης των χαρακτηριστικών των διαθέσιμων αυτοματισμών Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης της προκύπτουσας εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της ανάκτησης θερμότητας Προφορικές εξετάσεις Ικανότητες διαχείρισης έργων και επικοινωνίας με τους πελάτες Παρατήρηση εκτέλεσης εργασίας Προφορικές εξετάσεις ΣΠ 2: Εφαρμογή και κριτηριοποίηση των κατάλληλων αυτοματισμών και εκτέλεση των απαιτούμενων ρυθμίσεων για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων Γνώσεις Μέθοδος Αξιολόγησης Δεξιότητες Μέθοδος Αξιολόγησης Ικανότητες Μέθοδος Αξιολόγησης ΜΑ 2.1. Εφαρμογή τεχνικών αυτομάτου ελέγχου και άλλων τεχνικών που μπορούν να Βασικές αρχές των τεχνικών θερμοστατικού ελέγχου και αυτονομίας κατά ζώνη Εφαρμογή του θερμοστατικού ελέγχου και της αυτονομίας κατά ζώνη σε εγκαταστάσεις Ακρίβεια αντίληψης της Παρατήρηση εκτέλεσης μεθοδολογίας θερμοστατικού ελέγχου και της εργασίας αυτονομίας κατά ζώνη Σελίδα 28

31 υλοποιηθούν στις εγκαταστάσεις με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής τους αποδοτικότητας Μεθοδολογία της Κεντρικής Αντιστάθμισης της Θερμοκρασίας του Νερού (ΚΑΘΝ) Ρυθμίσεις υδραυλικής εξισορρόπησης των δικτύων Διαδικασίες διαχείρισης και ουδετεροποίησης των συμπυκνωμάτων της καύσης Επιπτώσεις του φαινομένου ελκυσμού της καμινάδας στην απόδοση του συστήματος Διαθέσιμα εξαρτήματα και συστήματα ελέγχου (π.χ. αντιστάθμισης εξωτερικής θερμοκρασίας, ρυθμιστές αναλογικού ελέγχου θερμοκρασίας) για τα συστήματα Διαδικασία εφαρμογής και θέσης σε λειτουργία των αυτοματισμών για εξοικονόμηση ενέργειας Υλοποίηση της ΚΑΘΝ σε εγκαταστάσεις κεντρικής Έλεγχος της υδραυλικής εξισορρόπησης ενός δικτύου Έλεγχος των διαδικασιών διαχείρισης και ουδετεροποίησης των συμπυκνωμάτων της καύσης Εγκατάσταση και ρύθμιση των ρυθμιστικών διατάξεων του ελκυσμού της καμινάδας Αξιολόγηση των εξαρτημάτων και συστημάτων ελέγχου για την κατά περίπτωση βέλτιστη επιλογή που οδηγεί στη μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα Εγκατάσταση και παραμετροποίηση αυτοματισμών των συστημάτων αυτονομίας, Δημιουργική και τεχνική ικανότητα εφαρμογής της ΚΑΘΝ Χωροαντιληπτική και τεχνική ικανότητα ελέγχου της υδραυλικής εξισορρόπησης της εγκατάστασης Παρατήρηση εκτέλεσης εργασίας Προφορικές εξετάσεις Τεχνική ικανότητα Προφορικές εξετάσεις ελέγχου της διαχείρισης και της ουδετεροποίησης των συμπυκνωμάτων της καύσης Ταχύτητα και ακρίβεια Παρατήρηση εκτέλεσης αντίληψης και τεχνική εργασίας ικανότητα αντιμετώπισης των επιπτώσεων του ελκυσμού Ακρίβεια αντίληψης του Προφορικές εξετάσεις τρόπου λειτουργίας και των επιμέρους χαρακτηριστικών των σύγχρονων εξαρτημάτων και συστημάτων ελέγχου των συστημάτων Προφορικές εξετάσεις Τεχνική ικανότητα διασύνδεσης και θέσης σε λειτουργία των αυτοματισμών που κατά Παρατήρηση εκτέλεσης εργασίας Σελίδα 29

32 ΜΑ 2.2. Εφαρμογή τεχνικών αυτομάτου ελέγχου της θερμοκρασίας και ανακυκλοφορίας του ΖΝΧ και αυτοματοποίησης της θερμικής φόρτισης του δοχείου αδρανείας στα συστήματα Διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων διαχείρισης και ουδετεροποίησης των συμπυκνωμάτων της καύσης Ρυθμίσεις και ηλεκτρολογικοί / ηλεκτρονικοί αυτοματισμοί για τη βελτίωση της εγκατάστασης ΖΝΧ Διαδικασία προσθήκης ενός συστήματος ανακυκλοφορίας του Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) Βασικές αρχές της θερμικής φόρτισης του δοχείου αδρανείας ενός συστήματος και ΖΝΧ Επιπτώσεις στη φόρτισης του δοχείου αδρανείας από τις περισσότερες της μίας πηγές θερμότητας καιρικής αντιστάθμισης και αλληλουχίας περίπτωση εφαρμόζονται στα συστήματα Διασύνδεση και θέση σε Προφορικές εξετάσεις Τεχνική ικανότητα Προφορικές εξετάσεις λειτουργία των διατάξεων διαχείρισης και ουδετεροποίησης των συμπυκνωμάτων της καύσης σύνδεσης των διατάξεων διαχείρισης και ουδετεροποίησης των συμπυκνωμάτων της καύσης Εκτέλεση των αναγκαίων ρυθμίσεων και εφαρμογή των κατάλληλων αυτοματισμών για τη βελτίωση της εγκατάστασης ΖΝΧ Επιλογή και ενσωμάτωση του κατάλληλου αποδοτικού συστήματος ανακυ- κλοφορίας του ΖΝΧ σε υφιστάμενη εγκατάσταση Εφαρμογή τεχνικών αυτοματοποίησης της θερμικής φόρτισης του δοχείου αδρανείας για μία ή περισσότερες πηγές Ηλεκτρική σύζευξη των διάφορων συσκευών (πηγών θερμότητας Τεχνική ικανότητα υλοποίησης των ηλεκτρολογικών / ηλεκτρονικών αυτοματισμών στην εγκατάσταση ΖΝΧ Ακρίβεια αντίληψης των τεχνικών απαιτήσεων για την προσθήκη συστήματος ανακυκλοφορίας του ΖΝΧ Ακρίβεια αντίληψης του ρόλου του δοχείου αδρανείας Τεχνική ικανότητα αυτοματοποίησης της θερμικής φόρτισης του δοχείου αδρανείας και σύζευξης των διάφορων συσκευών Σελίδα 30

33

34 www. s k i l l s - u p s w i n g. eu Επικοινωνία: Δρ. Χαράλαμπος Μαλαματένιος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 19 ο Χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος, 19009, Πικέρμι - Αττική Τηλ.: Fax: Mail: Το έργο BUILD UP Skills UPSWING υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το περιεχόμενο του παρόντος εντύπου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συντακτών. Δεν εκφράζει κατ ανάγκη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Αναβάθμιση της κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα

Αναβάθμιση της κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα Αρ. Σύμβασης: IEE/13/BWI/715/SI2.680180 Αναβάθμιση της κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα Τίτλος Παραδοτέου: Έκθεση σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση της κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα

Αναβάθμιση της κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα Αρ. Σύμβασης: IEE/13/BWI/715/SI2.680180 Αναβάθμιση της κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα Τίτλος Παραδοτέου: Εκπαιδευτικό Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση της κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα

Αναβάθμιση της κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα Αρ. Σύμβασης: IEE/13/BWI/715/SI2.680180 Αναβάθμιση της κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα Τίτλος Παραδοτέου: Εκπαιδευτικό Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος παραδοτέου: Έκθεση για την κατάσταση του σχεδιασμού των προγραμμάτων τεχνικής κατάρτισης (ΠΕ 2 D2.4)

Τίτλος παραδοτέου: Έκθεση για την κατάσταση του σχεδιασμού των προγραμμάτων τεχνικής κατάρτισης (ΠΕ 2 D2.4) Αρ. Σύμβασης: IEE/13/BWI/715/SI2.680180 Αναβάθμιση της κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα Τίτλος παραδοτέου: Έκθεση για την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 Υλικά μέσα που απαιτούνται:

1 2 3 Υλικά μέσα που απαιτούνται: Έντυπο αυτο-αξιολόγησης Φορέα για την υλοποίηση προγράμματος τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης Σχήμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Προσόντων του BUS UPSWING: Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Εξοικονόμηση Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Δομή Μεθοδολογία ανάπτυξης - Ανασκόπηση προτεραιοτήτων

Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Δομή Μεθοδολογία ανάπτυξης - Ανασκόπηση προτεραιοτήτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Δομή Μεθοδολογία ανάπτυξης - Ανασκόπηση προτεραιοτήτων Δρ. Χάρης Δούκας, Λευτέρης Σίσκος Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση της κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα

Αναβάθμιση της κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα Αρ. Σύμβασης: IEE/13/BWI/715/SI2.680180 Αναβάθμιση της κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα Τίτλος Παραδοτέου: Αναλυτικό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο WE-Qualify. Πρόοδος των εργασιών του Έργου

Το Έργο WE-Qualify. Πρόοδος των εργασιών του Έργου Το Έργο WE-Qualify Το έργο WE-Qualify «Improve Skills and Qualifications in the Building Workforce in Cyprus» αποτελεί συγχρηματοδοτούμενο Έργο του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια Ευρώπη» και εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση της κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα

Αναβάθμιση της κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα Αρ. Σύμβασης: IEE/13/BWI/715/SI2.680180 Αναβάθμιση της κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα Εγχειρίδιο κατάρτισης των Εγκαταστατών

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Μάιος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση

Ενημερωτικό Δελτίο. Μάιος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Ενημερωτικό Δελτίο Μάιος 2016 WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Το Έργο WE-Qualify Το Έργο WE-Qualify «Improve Skills and Qualifications

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘK4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 Υλικά μέσα που απαιτούνται:

1 2 3 Υλικά μέσα που απαιτούνται: Έντυπο αυτο-αξιολόγησης Φορέα για την υλοποίηση προγράμματος τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης Σχήμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Προσόντων του BUS UPSWING: Ενεργειακά αποδοτική συναρμολόγηση / κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Oκτώβριος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση

Ενημερωτικό Δελτίο. Oκτώβριος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Ενημερωτικό Δελτίο Oκτώβριος 2016 WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Το Έργο WE-Qualify Το Έργο WE-Qualify «Improve Skills and

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Π ρ ό γ ρ α μ μ α Τ ε χ ν ι κ ή ς Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς Κ α τ ά ρ τ ι σ η ς B U I L D UP S k i l l s U P S W I N G E ν ε ρ γ ε ι α κ ή Α π ο δ ο τ ι κ ό τ η τ α κ α ι Ε ξ ο ι κ ο ν ό μ η σ η Ε ν

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού Πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η 2 η Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ» Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Εσπερίδα «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια» Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Χρήστος Κώνστας Μηχανολόγος Μηχανικός Μετρολόγος TU Ilmenau Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων

Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Δρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου Ελλάδος IOYNIOΣ 2016 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013 Α.Π. 29521 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανολογίας Σταυρωµένος 71500, Ηράκλειο Ε-mail: mkten@stef.teiher.gr 1 Βασικές προϋποθέσεις ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση σε πράσινες δεξιότητες του κλάδου των μεταλλικών κατασκευών στην Ελλάδα. Δρ. Σ. Λαμπρακόπουλος και Δρ. Ν. Βούρδας

Ζήτηση σε πράσινες δεξιότητες του κλάδου των μεταλλικών κατασκευών στην Ελλάδα. Δρ. Σ. Λαμπρακόπουλος και Δρ. Ν. Βούρδας Ζήτηση σε πράσινες δεξιότητες του κλάδου των μεταλλικών κατασκευών στην Ελλάδα Δρ. Σ. Λαμπρακόπουλος και Δρ. Ν. Βούρδας Εισαγωγή Ο τεχνίτης κατασκευών αλουμινίου μετάλλου με πράσινες δεξιότητες αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 Υλικά μέσα που απαιτούνται:

1 2 3 Υλικά μέσα που απαιτούνται: Έντυπο αυτο-αξιολόγησης Φορέα για την υλοποίηση προγράμματος τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης Σχήμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Προσόντων του BUS UPSWING: Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Εξοικονόμηση Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΚ4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας θεματικής ενότητας ΔΚ4: Αραβαντινός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία www.pvtrin.eu Με την πιστοποίηση PVTRIN μπορείτε να αποκτήσετε ανταγωνιστικό επαγγελματικό πλεονέκτημα σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά και να διακριθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ Έκθεση Διημερίδα Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια»

«Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια» ΗΜΕΡΙ Α: Φωτοβολταϊκά συστήµατα για Οικιστικά Σύνολα «Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια» Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανολογίας Σταυρωµένος 71500, Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Οι πρόσφατες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος και των σπουδών της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου στην Ελλάδα» Τρίτη 3 Μαρτίου 2014 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη ΤΕΧNΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΑΘΗΝΑ, 8-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΕ Για την 9η Συνεδρία:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα ΕΕ & ΠΔΠ Κατευθυντήριες γραμμές και θεσμικό πλαίσιο Οδηγίες για Δημόσιες

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας GLOBAL COLLEGE 9. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (2 Έτη, Δίπλωμα) Εγγεγραμμένος Διάρκεια Σπουδών: 2 Έτη Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Στόχοι του κλάδου Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός τεχνικής κατάρτισης επιμόρφωσης για την πρακτική εκπαίδευση στα θέματα της Ενεργειακής Αποδοτικότητας του Εγκαταστάτη Συντηρητή Καυστήρα

Οδηγός τεχνικής κατάρτισης επιμόρφωσης για την πρακτική εκπαίδευση στα θέματα της Ενεργειακής Αποδοτικότητας του Εγκαταστάτη Συντηρητή Καυστήρα Αρ. Σύμβασης: IEE/13/BWI/715/SI2.680180 Αναβάθμιση της κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα Οδηγός τεχνικής κατάρτισης επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς 1) Με την ενεργειακή διαχείριση: α) εξασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες και υπηρεσίες με μικρή υποβάθμιση της

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα

Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015 Ξενοδοχείο Αστήρ, Πάτρα Τρόποι και μέθοδοι οικονομικής θέρμανσης κλιματισμού των κτιρίων Απόστολος Ευθυμιάδης Ενεργειακός Σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc.

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Π.Σ.Δ.Μ.Η., Οκτώβριος 2011 Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Λογισμικό ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Πού χρησιμοποιείται ; ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα «Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Α.Π.Ε. ή με Α.Π.Ε.;» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία. Ενεργειακοί Επιθεωρητές, Έντυπα Επιθεωρήσεων και. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου ΠΕΑ (ΤΟΤΕΕ /2010)

Νομοθεσία. Ενεργειακοί Επιθεωρητές, Έντυπα Επιθεωρήσεων και. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου ΠΕΑ (ΤΟΤΕΕ /2010) Νομοθεσία Ενεργειακοί Επιθεωρητές, Έντυπα Επιθεωρήσεων και Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου ΠΕΑ (ΤΟΤΕΕ 20701-4/2010) Ο κτηριακός τομέας αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 40% της τελικής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0 Ενεργειακή Αϖόδοση Κτιρίων και Νοµικό Πλαίσιο Οδηγίες 2002/91/ΕΚ και 2010/31/ΕΚ και ϖρακτική εφαρµογή στην Κύϖρο Σεµινάριο ΕΤΕΚ µε θέµα «Ενεργειακή Αναβάθµιση Κτιρίων στην Κύπρο» 2 Μαρτίου 2013 Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΑΚ Νομοθετικό Πλαίσιο Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίου Κτίριο Αναφοράς Τεχνικές Οδηγίες Μεθοδολογία Υπολογισμού

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΑΚ Νομοθετικό Πλαίσιο Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίου Κτίριο Αναφοράς Τεχνικές Οδηγίες Μεθοδολογία Υπολογισμού ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΑΚ Νομοθετικό Πλαίσιο Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίου Κτίριο Αναφοράς Τεχνικές Οδηγίες Μεθοδολογία Υπολογισμού Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ, Ph.D. Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κος, Διευθυντής Ερευνών ΙΕΠΒΑ costas@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ http://diaviou.auth.gr/ 1 Περιεχόμενα ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του:

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: Πρόγραμμα Δωρεάν Κατάρτισης ΝΕΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Από το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ) Με την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 429/2006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4148 Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2006 3691 Αριθμός 429 Οι περί Οδών και Οικοδομών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Ηµερίδα ΤΕΕ: «ιείσδυση του Φυσικού Αερίου στην αγορά ενέργειας. Τεχνικά Προβλήµατα, προοπτικές, ασφάλεια» ιοργάνωση: «Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, ΤΕΕ» ΑΘΗΝΑ, 4 Νοεµβρίου 2004 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικός Κλάδος

Εκπαιδευτικός Κλάδος Εκπαιδευτικός Κλάδος B U I L D U P S K I L L S E N E R G Y T R A I N I N G F O R B U I L D E R S Οι στόχοι «20-20-20» & τα κτίρια Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια (στόχοι «20-20-20»),

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Σεμινάριο κατάρτισης και εργαστήριο εκμάθησης λογισμικού «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και εκμάθηση λογισμικού isbemcy» Διάρκεια 14 ώρες 6-7 Απριλίου 2015, Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση Επαγγελματιών: καταλύτης για την καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας

Πιστοποίηση Επαγγελματιών: καταλύτης για την καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας Πιστοποίηση Επαγγελματιών: καταλύτης για την καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας Κωνσταντίνος Κεσεντές Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου HellasCert Εθνικές Προτεραιότητες Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της Πρωτοβουλίας ΒUILD UP Skills (ΑΝΑΠΤΥΞΗ Δεξιοτήτων) Στόχοι και Αναμενόμενα Αποτελέσματα / Το έργο BUS-GR

Παρουσίαση της Πρωτοβουλίας ΒUILD UP Skills (ΑΝΑΠΤΥΞΗ Δεξιοτήτων) Στόχοι και Αναμενόμενα Αποτελέσματα / Το έργο BUS-GR Παρουσίαση της Πρωτοβουλίας ΒUILD UP Skills (ΑΝΑΠΤΥΞΗ Δεξιοτήτων) Στόχοι και Αναμενόμενα Αποτελέσματα / Το έργο BUS-GR Δρ. Χάρης Δούκας, Λευτέρης Σίσκος Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκηση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα GreenBuilding

Το πρόγραμμα GreenBuilding EUROPEAN COMMISSION Το πρόγραμμα GreenBuilding Λένα Λαμπροπούλου Αρχιτέκτων Μηχ/κος MSc ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΑΘΗΝΑ, 31 Μαίου 2006 Στόχοι της Πολιτικής της Ε Ε για τη Ενέργεια και το

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Ελλάδα Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ηρακλής Δήμτσας Γενικός Γραμματέας ΕΒΗΕ ΧΟΡΗΓΟΙ Ένας κλάδος πρωτοπόρος και

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε.

Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ, Τεύχος 258, Οκτώβριος 2009 Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε.) 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Ρυθμίσεις που αφορούν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Νομοθετικές Ρυθμίσεις που αφορούν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Νομοθετικές Ρυθμίσεις που αφορούν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων «SERPENTE Ειδικό εργαστήριο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κοφίνου 3 Δεκεμβρίου 2014 Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Σεμινάριο κατάρτισης και Εργαστήριο εκμάθησης λογισμικού «Μεθοδολογία και εκμάθηση λογισμικού isbemcy», Διάρκειας 14 ωρών 6 7 ή 8 Ιουλίου, Αίθουσα Διαλέξεων 2 Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών, Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό νομοθετικό πλαίσιο και προοπτικές

Ενεργειακό νομοθετικό πλαίσιο και προοπτικές Χρηµατοδοτικά Εργαλεία και Καλές Πρακτικές για την Υλοποίηση και Παρακολούθηση ράσεων Εξοικονόµησης Ενέργειας Ενεργειακό νομοθετικό πλαίσιο και προοπτικές Δημήτρης Αθανασίου Πολιτικός Μηχανικός, MSc, ΕΣΔΔ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα: Βέλτιστη κατασκευή κτιρίου

Το πρόβλημα: Βέλτιστη κατασκευή κτιρίου Δρ. Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Α.Π.Θ. Το πρόβλημα: Βέλτιστη κατασκευή κτιρίου Τι θεωρείται ως βέλτιστο? Πώς υπολογίζεται η απόδοση? Πώς εξάγεται η βέλτιστη λύση? cost minimization maximum

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων και δημοτικών κτιρίων: Προκλήσεις και προοπτικές

Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων και δημοτικών κτιρίων: Προκλήσεις και προοπτικές Ημερίδα «Σύγχρονα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια στην αυτοδιοίκηση», Θεσσαλονίκη, 18.02.15 Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων και δημοτικών κτιρίων: Προκλήσεις και προοπτικές Άγις Μ. Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια εφαρµογής του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, η Green Evolution ανέπτυξε µία σειρά από εξειδικευµένες υπηρεσίες που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α ΚΑΠΕ Οκτωβρίου 2004

ΙΗΜΕΡΙ Α ΚΑΠΕ Οκτωβρίου 2004 ΙΗΜΕΡΙ Α ΚΑΠΕ 14-15 Οκτωβρίου 2004 Η πολιτική της Ε. Ένωσης για τις ΑΠΕ και την Εξοικονόµηση Ενέργειας στον κτιριακό τοµέα Η Κοινοτική Οδηγία 2002/91/EK γιατηβελτίωσητης ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece BUS-GR IEE/12/BWI/430

BUILD UP Skills Greece BUS-GR IEE/12/BWI/430 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ιοίκησης Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων οµή Μεθοδολογία ανάπτυξης- Ανασκόπηση προτεραιοτήτων Χάρης Δούκας Ελευθέριος Σίσκος Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP SKILLS CYPRUS. Οδικός Χάρτης

BUILD UP SKILLS CYPRUS. Οδικός Χάρτης BUILD UP SKILLS CYPRUS Οδικός Χάρτης Εισαγωγή Εθνικοί Στόχοι «Ευρώπη 2020» Εξοικονόμηση ενέργειας κατά 14,3% σε σχέση με την προβλεπόμενη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για το 2020. Συνεισφορά των ανανεώσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων. Δρ. Ηλίας Σωφρόνης, Μ Μ, ΣυνεργάτηςΚΑΠΕ Μαρία Κομπελίτου, Μηχ/γος Διαχ. Ενερ.

Οδηγία για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων. Δρ. Ηλίας Σωφρόνης, Μ Μ, ΣυνεργάτηςΚΑΠΕ Μαρία Κομπελίτου, Μηχ/γος Διαχ. Ενερ. Οδηγία για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων Δρ. Ηλίας Σωφρόνης, Μ Μ, ΣυνεργάτηςΚΑΠΕ Μαρία Κομπελίτου, Μηχ/γος Διαχ. Ενερ. Πόρων Αθήνα 20-6-2008 Κατανομή κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη 40% 32%

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ΚΑΠΕ, 21 Ιουνίου 2016 Κωνσταντίνος Αλβανός, ΜΒΑ Μέλος Δ.Σ. Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Ανακαίνιση υφιστάμενης οικοδομής

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα GreenBuilding

Το πρόγραμμα GreenBuilding EUROPEAN COMMISSION Το πρόγραμμα GreenBuilding Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια του Τριτογενούς Τομέα, Φωτεινή Καραμάνη Χημικός Μηχ/κος MSc, ΚΑΠΕ ΑΘΗΝΑ, 2 Ιουλίου 2009 Κατανάλωση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Έξυπνες λύσεις και πρακτικές οδηγίες για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ιήμερη Συνάντηση Εργασίας, Αθήνα Ιουνίου 2009

ιήμερη Συνάντηση Εργασίας, Αθήνα Ιουνίου 2009 ιήμερη Συνάντηση Εργασίας, Αθήνα 18-19 Ιουνίου 2009 Οποιαδήποτε απόπειρα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας στους τομείς της βιομηχανίας και της παραγωγής τεχνικών έργων, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ένας νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός σχετικός με τη θέρμανση και το ζεστό νερό χρήσης έρχεται μέσα στο 2015. Σκοπός του είναι η ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

Cpv: 71314300-5 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο

Cpv: 71314300-5 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ. ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Ξάνθη 15-10-2015 ΤΜΗΜΑ Οικονοµικό Α.Π: 13442 ΓΡΑΦΕΙΟ: ιαγωνισµών Αναρτητέα στη ιαύγεια Περιοχή Νεάπολης ΤΚ 67100 Τηλ: 2541351409

Διαβάστε περισσότερα

ECVET Αναλυτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης ανά Ενότητα ΠΡΟΤΥΠΟ. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (2 έτη, Δίπλωµα)

ECVET Αναλυτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης ανά Ενότητα ΠΡΟΤΥΠΟ. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (2 έτη, Δίπλωµα) Όνοµα Οργανισµού: Ιntercollege Τίτλος Προγράµµατος: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (2 έτη, Δίπλωµα) Όνοµα και κωδικός µαθήµατος: Θερµικά Συστήµατα MTECH-2 Τύπος µαθήµατος (π.χ. κύριο, επιλεγόµενο):

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ ΤΕΧΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΑΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ» ΚΕΡΚΥΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Excel Energy Solutions

Excel Energy Solutions Excel Energy Solutions Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στόχος της εταιρείας Ecxel Energy Solutions Πετροπούλου Κ.- Μελισής Αθ. Ο.Ε. είναι: η ποιότητα σε όλα τα επίπεδα: προϊόντα, παρεχόμενες υπηρεσίες, τεχνική υποστήριξη,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Βιώσιμες Κατασκευές Ενεργειακή Αναβάθμιση», DOMICATEC 2014 - Δόμηση & Ανακαίνιση, Αθήνα, 9 Μαΐου, 2014. Κατοικίες 77% κτιριακού αποθέματος

Ημερίδα «Βιώσιμες Κατασκευές Ενεργειακή Αναβάθμιση», DOMICATEC 2014 - Δόμηση & Ανακαίνιση, Αθήνα, 9 Μαΐου, 2014. Κατοικίες 77% κτιριακού αποθέματος Βιώσιμες Κατασκευές Ενεργειακή Αναβάθμιση Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (www.noa.gr) Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης (www. meteo.noa.gr) Π. Δρούτσα Φυσικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από τα προϊόντα στις ολοκληρωμένες λύσεις. Energy Solutions & Industry

Από τα προϊόντα στις ολοκληρωμένες λύσεις. Energy Solutions & Industry Από τα προϊόντα στις ολοκληρωμένες λύσεις Energy Solutions & Industry 05.03.2015 To 2014 σε αριθμούς Πωλήσεις 98εκ 45 καταστήματα Δίκτυο Μερίδιο 32% Ανθρώπινο δυναμικό 620 To 2014 σε αριθμούς Νέοι κωδικοί

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Δροσισμός Τι είναι το σύστημα TriAqua? Εξαρτήματα συστήματος TriAqua Τεχνικές προδιαγραφές Εύρος Λειτουργίας Λειτουργία Ζεστού Νερού Χρήσης Οφέλη του συστήματος TriAqua Αντλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΑ 30/09/2016 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εφαρμογή του Κ. Εν. Α. Κ. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (Μ.Ε.Α.) Ενεργειακή Επιθεώρηση Πιστοποιητικό Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece

BUILD UP Skills Greece BUILD UP Skills Greece Χάρτης Επαγγελμάτων και Εργασιών για το εργατικό δυναμικό του κατασκευαστικού τομέα στα ειδικά θέματα των ΑΠΕ και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΕΑ) στα κτίρια Την αποκλειστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT)

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα