H ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ"

Transcript

1 H ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ ρ. Παναγιώτης Γρ. Παπαπάνος Οφθαλµολογική Κλινική Γ.Ν.Κορίνθου

2 ΘΕΡΑΠΕΙΑΤΟΥΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ Στόχος της θεραπείας του γλαυκώµατος είναι η διατήρηση της ποιότητας ζωής του ασθενούς µε ένα αποδεκτό κόστος. (όπου σαν κόστος λογίζονται η ανεκτικότητα στην θεραπεία, οι ανεπιθύµητες ενέργειες και η οικονοµική επιβάρυνση ατοµικά και κοινωνικά) EGS 2003

3 ΘΕΡΑΠΕΙΑΤΟΥΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ Ελάττωση της ΕΟΠ Βελτίωση της αιµατικής ροής στο Ο.Ν.? Απευθείας νευροπροστασία (κύτταρα)?? Γονιδιακή θεραπεία???

4 ΕΛΑΤΤΩΣΗΤΗΣΕΟΠΣΤΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ Φαρµακευτικήθεραπεία (1 ο στάδιο) Laser (ενδιάµεσο στάδιο) Xειρουργικήθεραπεία (2 ο στάδιο) Jay 1988, Migdal 1994, Stewart 2003

5 EΝΑΡΞΗΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Έναρξη φαρµακευτικής αγωγής αποφασίζεται σε: - Εγκατεστηµένη γλαυκωµατική βλάβη κατά την στιγµή της διάγνωσης. - Κατά περίπτωση σε οφθαλµική υπερτονία συνεκτιµώντας τον αριθµό και τη σπουδαιότητα των παραγόντων κινδύνου εξέλιξης σε γλαύκωµα που συνυπάρχουν.

6 ΠΡΑΚΤΙΚΟΙΚΑΝΟΝΕΣΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝΓΙΑΕΟΠΣΤΟΧΟ: Αρχόµενο γλαύκωµα, απλή υπερτονία: Μείωση 20% - 25% (OHTS, EMGTS) Γλαύκωµα µετρίων αλλοιώσεων ΕΟΠ 18mmHg, µείωση 30% (Αλγόριθµος CIGTS, CNTGS) Γλαύκωµα προχωρηµένο EOΠτοδυνατόνχαµηλότερη, 40% (AGIS, lower teens )

7 ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ Β-αναστολείς (Παραγωγή Υ.Υ.) Τοπικοί αναστολείς καρβονικής ανυδράσης (Παραγωγή Υ.Υ.) Α2-αγωνιστές (Παραγωγή Υ.Υ.) Ανάλογα προσταγλανδινών (Αποχέτευση Υ.Υ.)

8 ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ: β-µη εκλεκτικοί αναστολείς, τιµολόλη Gold standard αγωγή και µέτρο σύγκρισης κάθε νεώτερης κατηγορίας. Υποτονικήδράση 20-25%.(peak 2ώρες, δράση 12 ώρες). Ελάττωση της παραγωγής του Υ.Υ. οσολογίαανάλογαµετηνµορφή 1x (: γέλη, 0.1%), 2x (: σταγόνες 0.25%, 0.3%, 0.5%).

9 ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ: β-µη εκλεκτικοί αναστολείς, τιµολόλη Αντενδείξεις: Άσθµα, ΧΑΠ, βραδυκαρδία, καρδιακή ανεπάρκεια. Ιστορικό, συνεργασία µε τον οικογενειακό ιατρό. Συστηµατικέςανεπιθύµητεςενέργειες: Βραδυκαρδία, αρρυθµία, βρογχόσπασµος. Κατάθλιψη, πτώση libido, υπόταση (και νυκτερινή)

10 ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ: β-µη εκλεκτικοί αναστολείς, τιµολόλη Τοπικές ανεπιθύµητες ενέργειες: Στικτή επιθηλιοπάθεια, ελάττωση ευαισθησίας κερατοειδούς. Wash out περίοδος: 2-5 εβδοµάδες. Χαµηλό κόστος.

11 ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ: β-εκλεκτικοί αναστολείς, βεταξολόλη Ηπιότερες ανεπιθύµητες ενέργειες(συστηµατικές και τοπικές). Μικρότερη υποτονική δράση (20-25%). ιατήρηση Ο.Π. λόγω καλύτερης αιµάτωσης της κεφαλής του οπτικού νεύρου.

12 ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ: Αδρενεργικοί αγωνιστές Μη εκλεκτικοί: διπινεφρίνη, επινεφρίνη Α-2 εκλεκτικοί: απρακλονιδίνη, βριµονιδίνη Η απρακλονιδίνη(1.0%) χρησιµοποιείται κυρίως µετά από laser-επεµβάσεις για έλεγχο αιχµών της ΕΟΠ.

13 ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ: α-2 αγωνιστές, βριµονιδίνη Υποτονικήδράση : 20 25%. Σχεδόν συγκρίσιµη µε των β-αναστολέων στο σηµείο µέγιστης δράσης (2 ώρες), χειρότερη στο σηµείο ελάχιστης δράσης (12 ώρες). οσολογία : x 2 3. Wash out: 1-3 εβδ.

14 ,8 19,0 18,7 19 Alphagan 0,2% (2x) vs Timoptic 0,5% (2x) 20,5 alphagan 18 18,3 18, ,7 17, ,6 18,6 18,5 timoptic 17,1 8:00 10:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00 18,5 17,3 Konstas 1999

15 ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ: α-2 αγωνιστές, βριµονιδίνη Α-2 αγωνιστής τρίτης γενιάς. Καλή διείσδυση στον κερατοειδή, γρήγορο µεταβολισµό, µικρή 1/2 ζωήστοπλάσµα, & µικρή διείσδυση στον αιµατοεγκεφαλικό φραγµό. Ελάττωση παραγωγής Υ.Υ. και αύξηση ραγοειδοσκληραίαςαποχέτευσηςυ.υ.

16 ΒΡΙΜΟΝΙ ΙΝΗ ΙΠΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ Αύξηση Ραγοειδοσκληρικής Παροχέτευσης Μείωση Παραγωγής

17 ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ: α-2 αγωνιστές, βριµονιδίνη Συστηµατικές ανεπιθύµητες ενέργειες: ΠτώσησυστολικήςΑΠ, υπνηλία, ζάλη, ξηροστοµία. Τοπικέςανεπιθύµητεςενέργειες: Αλλεργία(15%), περιοφθαλµικήδερµατίτιδα, δυσανεξία.

18 ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ: α-2 αγωνιστές, βριµονιδίνη Αντενδείξεις: Χρήση αναστολέων ΜΑΟ και στα παιδιά. Ενδιάµεσοκόστος (σεσχέσηµεταανάλογα προσταγλανδίνης και τους β-αναστολείς).

19 Αναστολείςκαρβονικήςανυδράσης TCAIs Αναπτύχθηκαν εξαιτίας των ανεπιθύµητων ενεργειών της συστηµατικής χορήγησης. Το ισοένζυµο της καρβονικής ανυδράσης CA-II (επιθήλιο του ακτινωτού) παίζει σηµαντικό ρόλο στην παραγωγή του Υ.Υ. ορζολαµίδη και βρινζολαµίδη προτιµήθηκαν λόγω υψηλής εκλεκτικότητας στο CA-II.

20 Μηχανισµόςδράσης CAI s Οι CAI s µειώνουν την ΕΟΠ ελαττώνοντας την παραγωγή του υδατοειδούς υγρού. Η καρβονική ανυδράση είναι ένα ένζυµο που εντοπίζεται σε όλο το σώµα. Καταλύει ή επιβραδύνει, τη µετατροπή του διοξειδίου του άνθρακα και του ύδατος σε διττανθρακικά ιόντα, σύµφωνα µε την αντίδραση: H 2 O + CO 2 <=> H + +HCO 3 -

21 Τµήµα Ορού αίµατος Κύτταρο Ακτινωτού Επιθηλίου CO2 Τµήµα Υδατοειδούς H2O CO2 + H2O C.A. CO2 + H2O H2O H2CO3 H2CO3 Με την Αναστολή της Καρβονικής Ανυδράσης, αποκλείεται η παραγωγή Υδατοειδούς Υγρού

22 ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ: Αναστολείς καρβονικής ανυδράσης (δορζολαµίδη, βρινζολαµίδη) Υποτονικήδράση 15-20%. Peak: 2 ώρες. Αµφίβολη η ισοδύναµη δράση στον ύπνο. οσολογίαανάλογαµετηνµορφή 2x, 3x.

23 ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ: Αναστολείς καρβονικής ανυδράσης (δορζολαµίδη, βρινζολαµίδη) Ενδιάµεσο κόστος. Χωρίς συστηµατικές ανεπιθύµητες ενέργειες. Τοπικές ανεπιθύµητες ενέργειες, ανεκτές σε γενικές γραµµές.

24 Ανεπιθύµητεςενέργειες TCAIs Καύσος, νυγµός, δυσφορία 33%. Πικρήγεύσηστοστόµα 26%. Θολή όραση, στικτή επιθηλιοπάθεια 5%.

25 Bρινζολαµίδη vs. ορζολαµίδη H βρινζολαµίδη καλύτερη δράση µε 1x2. Σπανιότερα αλλεργικές αντιδράσεις. Μεγαλύτερη άνεση για τον ασθενή, µέσω βελτιστοποίησης εναιωρήµατος και ph 7.5

26 ΠΡΟΣΤΑΓΛΑΝ ΙΝΕΣ & ΟΦΘΑΛΜΟΣ Έγχυση προσταγλανδινών οδηγεί σε φλεγµονή, υπεραιµία και αύξηση της ΕΟΠ. Συµµετέχουν στην διαδικασία της οφθαλµικής φλεγµονής. ιαφοροποίησηστηνεπίδρασηστηνεοπ (: πτώση) γιατην PGF 2α

27 Prostaglandin-F 2α (PGF 2α ) Φυσική ουσία προερχόµενη από το αραχιδινικό οξύ που είναι ικανός αγωνιστής των FP υποδοχέων. ΜειώνειτηνΕΟΠµέ ητηςαποχέτευσηςτουυ.υ. Είναι υπεύθυνη για σηµαντικές ανεπιθύµητες ενέργειες εξαιτίας της µη εκλεκτικότητας (ενεργοποίηση και άλλων PG υποδοχέων όπως των EPs).

28 ράσητου PGF 2α Ισοπρόπυλο-εστέρα Προφάρµακο Υδρολύεταισε PGF 2α (οξύ) στονκερατοειδή. Ενεργοποιεί τους FP υποδοχείς στον ακτινωτό µυ. Σηµατοδοτεί την παραγωγή µεταλλοπρωτεινασών που ανοίγουν την ραγοειδοσκληραία οδό. Από 10 έως 100 πιοικανήαπότην PGF 2α στην µείωση της ΕΟΠ σε τοπική χορήγηση. Παρενέργειεςλόγωµηεκλεκτικότητας.

29 Προσταγλανδινικάανάλογα: Mηχανισµόςδράσης Προφάρµακα που χρειάζονται υδρόλυση από ένζυµα του κερατοειδούς ώστε να µετατραπούν σε ελεύθερα δραστικά οξέα. Τα ένζυµα του κερ/δούς ικανά για υδρόλυση 3πλάσιας ποσότητας της ηµερήσιας δόσης.

30 Προσταγλανδινικάανάλογα: Mηχανισµόςδράσης Λατανο-,τραβοπρόστη: εστεράσες κερ/δούς Βιµατοπρόστη*: αµιδάσες κερ/δούς *: Εισέρχεται και διασκληρικά Πιθανά η υδρόλυση της βιµατοπρόστης να είναι δυσχερέστερη και γι αυτό να απαιτείται µεγαλύτερη συγκέντρωση(0.03%)σε σχέση µε λατανοπρόστη(0.005%) και τραβοπρόστη(0.004%).

31 Προσταγλανδινικάανάλογα: Mηχανισµόςδράσης Τα ελεύθερα δραστικά οξέα ενώνονται µε τους FP υποδοχείς στο ακτινωτό σώµα. Η ενεργοποίηση των FP υποδοχέων αυξάνει τις µεταλλοπρωτεινάσες(mmps) που µε τη σειρά τους µειώνουν το κολλαγόνο στην ραγοειδοσκληραία οδό. Με αυτό τον τρόπο αυξάνει η αποχέτευση της ραγοειδοσκληραίας οδού και κατά συνέπεια µειώνεται η ΕΟΠ. Μπορεί να αυξάνουν και την αποχέτευση από τον ηθµό µε µηχανισµό δράσης όχι επαρκώς γνωστό.

32 ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ: Ανάλογα προσταγλανδινών λατανοπρόστη, τραβοπρόστη, βιµατοπρόστη Υποτονικήδράση : 6-8 mmhgη30 33 %. Σαφώς ηαπόαυτήτωνάλλωνκατηγοριών. Τοπικές, ήπιες και ανεκτές ανεπιθύµητες ενέργειες. Εύκολη δοσολογία x1, καλή συµµόρφωση. Αυξηµένο κόστος.

33 Υποτονικήδράση prosts Εναρξη δράσης: 4hrs Mέγιστη δράση: 8-12hrs ιάρκεια δράσης: 24-72hrs ράση και στον ύπνο Wash-out: 4-6 εβδοµάδες

34 Μετα-ανάλυσηεργασιώνµείωσης τηςεοπµετιςπρόστες MείωσητηςΕΟΠ: Μέγιστη δράση: 31% - 33% Ελάχιστηδράση: 28% - 29% Van der Valk, 2005

35 Μετα-ανάλυσηεργασιών 24ωρηςκαµπύληςΕΟΠ Mείωσητης 24ωρηςΕΟΠ: Bimatoprost 29% Travoprost 27% Latanoprost 24% Stewart, Κonstas 2008

36 Ανεπιθύµητεςενέργειες prosts Υπεραιµία. Υπέρχρωση ίριδος. Αύξηση βλεφαρίδων, περιοφθαλµική υπέρχρωση. Καύσος, νυγµός, αίσθηµα Ξ.Σ. Σποραδικά: CME, αναζωπύρωση έρπη, ιρίτις

37 Υπεραιµίαπροσταγλανδινών ιαστολή αγγείων επιπεφυκότα. Η υπεραιµία δεν οφείλεται στο έκδοχο, αλλά στην πρόστη. Aγγειοδιαστολή λόγω νιτρικού οξειδίου (αύξηση της συνθετάσης του ΝΟ) από τις πρόστες. Ως προσταγλανδίνες, προάγουν την φλεγµονή. Ενεργοποίηση αρχέγονων ινοβλαστών. Ito 2006, Βaudouin 2005, 2007

38 Σύνοψη χαρακτηριστικών των δραστικών ουσιών σε χρήση E.G.S. Ανάλογα προσταγλ. β-αναστολείς Bριµονιδίνη Αναστολείς CA Οδηγ Υποτονική δράση 25 35% 20-25% 15-25% 15-20% Συστηµ. Ανεπιθ. Ενέργειες οσολογία x1 x1 / x2 x2 / x3 x2 / x3 Κόστος

39 ΗΕΠΙΛΟΓΗΤΟΥΦΑΡΜΑΚΟΥ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙΑΠΟ... Την Πίεση-στόχο. Άλλες παθήσεις (συστηµατικές, τοπικές) Τύπο του γλαυκώµατος. Το κοινωνικό profile του ασθενούς.

40 ΗΕΠΙΛΟΓΗΤΟΥΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ... Στην κατά το δυνατόν µικρότερη ποσότητα / δοσολογία. Στις κατά το δυνατόν ελάχιστες ανεπιθύµητες ενέργειες. Στο κατά το δυνατόν µικρότερο κόστος. Έλεγχος µονόπλευρα, σε ένα οφθαλµό!

41 Φάρµακο πρώτης επιλογής: Επιλογή του ιατρού Φάρµακο πρώτης γραµµής: Εγκεκριµένο από Οργανισµό Φαρµάκων

42 Κριτήριαγιατοιδανικό φάρµακο 1 ης επιλογής Μονοθεραπεία (µίαδραστικήουσία): Μέγιστηυποτονικήδράσηµεεπίπεδη 24ωρηκαµπύλη. Ελάχιστεςανεπιθύµητεςενέργειες. Απλήδοσολογία. Ελάχιστηεπέµβασηστηζωήτου ασθενή. Ανεκτόκόστος.

43 Στάδιογλαυκώµατοςκαιθεραπεία Στααρχικάστάδιατηςνόσου, όλεςοι κατηγορίες των αντιγλαυκωµατικών µπορούν δυνητικά σαν µονοθεραπεία να επιτύχουν µια «µέτρια» τιµής πίεσης στόχου (µείωση 20%).

44 Στάδιογλαυκώµατοςκαιθεραπεία Σε γλαυκώµατα µετρίας βαρύτητας, µε εξαίρεσηταπροσταγλανδινικάανάλογα, οι υπόλοιπες κατηγορίες των αντιγλαυκωµατικών δύσκολα µπορούν σαν µονοθεραπεία να επιτύχουν µια µείωσητηςεοπκατά 30%.

45 % ασθενών Ασθενείςπουπαραµένουνστην αρχικήµονοθεραπείαµεβαναστολείςµετάαπό 2 χρόνια Αγγλία Καναδάς Γαλλία Ολλανδία ΗΠΑ Γερµανία Αυστραλία Σουηδία Ισπανία Χρόνος (µήνες) Jönsson and Kreiglstein (1998)

46 Στάδιογλαυκώµατοςκαιθεραπεία Σε προχωρηµένα γλαυκώµατα, µόνο τα προσταγλανδινικά ανάλογα δείχνουν ικανά να επιτύχουν σαν µονοθεραπεία µιαµείωσητηςεοπκατά 35%.

47 Xορήγησηµονοθεραπείας Έλεγχος για ανεπιθύµητες ενέργειες. Αξιολόγηση της συµµόρφωσης. Εάν δεν επαρκεί αντικατάσταση µε άλλη δραστική ουσία. Εάν χορηγούνται προσταγλανδινικά ανάλογα?

48 Aντικατάστασηµονοθεραπείας µεπροσταγλανδινικάανάλογα Προσοχή στους non-responders ( η <10%). Νon-responders στην λατανοπρόστη ανταποκρίθηκαν στην βιµατοπρόστη. Gandolfi 2003 Μετά-αναλύσεις: Οι πρόστες µπορεί να παρουσιάζουν διαφορές στη δραστικότητα.

49 Πρακτικέςπαρατηρήσειςγιατην τοπικήφαρµακευτικήαγωγή Τα δάκρυα θα εκπλύνουν την σταγόνα ολοσχερώς σε 5 min. Μόνοτο 20% τηςσταγόνας(30-50µl) εισέρχεται στον οφθαλµό. Πίεση στον κανθό για µείωση της συστηµατικής απορρόφησης για 1-2 και αύξηση κατά 35% του χρόνου παραµονής του φαρµάκου.

50 Πρακτικέςπαρατηρήσειςγιατην τοπικήφαρµακευτικήαγωγή Ηενστάλαξηµιάςσταγόναςτιµολόλης 0.5% µπορεί να οδηγήσει σε συγκέντρωση στο πλάσµα ίση µε αυτή µιας ταµπλέτας 10mg. Να καθαρίζεται το δέρµα περιοφθαλµικά από τυχόν υπερχείλιση της σταγόνας. Η χρήσητουβαc στακολλύριαείναι υπεύθυνη για πολλές τοπικές ανεπιθύµητες ενέργειεςκαιγιαανάπτυξηινώδουςιστού.

51 ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗΘΕΡΑΠΕΙΑ Όταν εξαντληθούν οι δυνατότητες χορήγησης µονοθεραπείας, προχωρούµε σε συνδυασµό 2 δραστικών ουσιών. Ηύπαρξηέτοιµωνσυνδυασµώνπροτιµάται, καθώς µεταξύ άλλων δίδει την αίσθηση στον ασθενή ότι εξακολουθεί να είναι υπό «µονοθεραπεία».

52 ΝΕΩΤΕΡΟΙΕΤΟΙΜΟΙ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΙΣΤΟΓΛΑΥΚΩΜΑ ορζολαµίδη / Τιµολόλη (Cosopt R ) Βρινζολαµίδη / Τιµολόλη (Azarga R ) Βριµονιδίνη / Τιµολόλη (Combigan R ) Λατανοπρόστη / Τιµολόλη (Xalacom R ) Τραβοπρόστη / Τιµολόλη (DuoTrav R ) Βιµατοπρόστη / Τιµολόλη (Ganfort R )

53 ΕΤΟΙΜΟΙΣΥΝ ΥΑΣΜΟΙ Νεωτερισµός στην θεραπευτική πολλών ιατρικών ειδικοτήτων. ιέπονται από συγκεκριµένη φιλοσοφία: απλούστευση της δοσολογίας για τον ασθενή βελτίωση της συµµόρφωσης καλύτερη αποτελεσµατικότητα.

54 ΕΤΟΙΜΟΙΣΥΝ ΥΑΣΜΟΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ To απλουστευµένο δοσολογικό σχήµα τηρείται καλύτερα από τον ασθενή. H επέµβαση στην καθηµερινότητα του ασθενούς είναι µικρότερη. Ταιριάζουν στο σύγχρονο life style.

55 ΕΤΟΙΜΟΙΣΥΝ ΥΑΣΜΟΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Μικρότερη έκθεση σε έκδοχα κολλυρίων. Λιγότερες ανεπιθύµητες ενέργειες. Εξάλειψη της απόπλυσης των σταγόνων. (45% washout σε απόσταση 30 sec)

56 Τοφαινόµενοτηςαπόπλυσης % Απώλεια 1 ου φαρµάκου 50% 40% 30% 20% 10% 0% 45% 17% ιάστηµα 30 ευτ ιάστηµα 2 Λεπτών 0% ιάστηµα 5 Λεπτών Chrai SS, Makoid MC, Eriksen SP, Robinson JR. Drop size and initial dosing frequency problems of topically applied ophthalmic drugs. J Pharm Sci. 1974; 63(3):

57 ΤΟΚΥΡΙΟΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΩΝΕΤΟΙΜΩΝΣΥΝ ΥΑΣΜΩΝ: Βελτιώνουντηνσυµµόρφωση στηθεραπεία! Ιδανική θεραπεία σε ασθενείς µε πιθανή κακή συµµόρφωση! (Olthoff 2005)

58 Μονοθεραπείαµεέτοιµο συνδυασµόσανπρώτηεπιλογή? Σε περιστατικά στα οποία η µείωση της ΕΟΠ δεν αναµένεται να επιτευχθεί µε µονοθεραπεία, η σε περιστατικά στα οποία τα προσταγλανδινικά ανάλογα δεν δύναται να χορηγηθούν, έχει θέση η χρησιµοποίηση έτοιµων συνδυασµών σαν πρώτη επιλογή στην φαρµακευτική θεραπεία του γλαυκώµατος. Hederer 2005

59 ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗΘΕΡΑΠΕΙΑ Εφόσον η µονοθεραπεία µε ένα έτοιµο συνδυασµό δεν επαρκεί προχωρούµε σε αντικατάσταση µε άλλο έτοιµο συνδυασµό. Στοεπόµενοστάδιοσυνδυάζουµε 3 δραστικέςουσίες (έναςέτοιµοςσυνδυασµός + µία άλλη ουσία).

60 ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗΘΕΡΑΠΕΙΑ OHTS Φαρµακευτικήαγωγή Ποσοστό ασθενών υπό θεραπεία στους 60 µήνες 40% 60% 1 Φάρµακο 2 ή περισσότερα φάρµακα 9% των ασθενών έπαιρναν 3 ή περισσότερα φάρµακα µείωσης της ΕΟΠ Kass MA, Heuer DK, Higginbotham EJ, et al. The Ocular Hypertension Treatment Study: a randomized trial determines that topical ocular hypotensive medication delays or prevents the onset of primary open-angle glaucoma. Arch Ophthalmol. 2002;120:

61 ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗΘΕΡΑΠΕΙΑ Η χορήγηση 3 δραστικών ουσιών αποτελεί και την µέγιστη φαρµακευτική αγωγή. EGS 2003 Σχήµατα µε 4 δραστικές ουσίες δεν αποκλείονται, αλλά αποτελούν την εξαίρεση.

62 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ O βαθµός τήρησης εκ µέρους του ασθενούς των οδηγιών (φάρµακα, δίαιτα, αλλαγή lifestyle) πουσυστήνειοθεράπωνιατρός. Sacket 1976 Aποτελεί γενικότερο ιατρικό θέµα. (πχ. Ηαύξησηδοσολογίαςστηνεπιληψίααπό 1xσε 4x οδήγησε σε µείωση κατά 50% της συµµόρφωσης.) Cramer 1989

63 ΓΛΑΥΚΩΜΑ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Η«φύση» του γλαυκώµατος προάγει την µη συµµόρφωση! Ο ασθενής είναι ασυµπτωµατικός. Η αγωγή δεν βελτιώνει την κατάστασή του. Η θεραπεία είναι δια βίου. Σχετικά υψηλό κόστος. Goldberg 2006 * Προβληµατική η συµµόρφωση σε χρόνια νοσήµατα!

64 Συµµόρφωσηστηναγωγή τουγλαυκώµατος Σεένα 30% - 60%τωνασθενώνπου λαµβάνουν αντιγλαυκωµατική αγωγή διαπιστώνονται προβλήµατα συµµόρφωσης σεαυτήτηνθεραπεία. (McKean 1983, Zimmerman 1983, Kass 1986,1987, Patel 1995, Konstas 2000, Labiris 2003,Tsai 2003, Pappa 2004, Buller 2005, Orthoff 2005, Kharod 2006) «Μελέτες συµµόρφωσης»: Βελτίωση κατά 25%!

65 AITIA MH ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ασθενής (αµέλεια, life style, αδυναµία) Ιατρός (ενηµέρωση, σχέση µε ασθενή) Φάρµακα (δοσολογία, ανεπιθύµητες ενέργειες) Νόσος (Ιδιαιτερότητες) (Tsai 2003)

66 AITIA MH ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Αµέλεια / lifestyle (Ασθενής) αφορά κυρίως «ενδιάµεσες» δόσεις σχέση µε το ηµερήσιο πρόγραµµα απουσίααπότοσπίτι Κακή ενηµέρωση (Ιατρός) γιατηνσοβαρότητατηςνόσου γιατηνσωστήχρήσητωνκολλυρίων

67 AITIA MH ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Σεσχέσηµεταφάρµακα αριθµός δόσεων αριθµός κολλύριων ανεπιθύµητες ενέργειες φαρµάκων Ιδιαιτερότητες της νόσου απουσία συµπτωµάτων η µη συµµόρφωση δεν είναι έκδηλη!

68 AITIA MH ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Κακήχρήσητωνκολλυρίων άγνοια σωστής χρήσης (25-65%!) δυσκολία στην χρήση υπερβολική χρήση

69 ΣυµµόρφωσηστηνΕλλάδα 45-65% των ασθενών µε προβλήµατα : Πολύκακήενηµέρωσηγιατηνπάθηση Ελλιπής εκπαίδευση χρήσης κολλυρίων Ύπαιθρος: σαφώς χειρότερη συµµόρφωση Κώνσταςκαισυν.; Λαµπίρηςκαισυν. ;Παππάκαισυν.;

70 Συµµόρφωση Ελλήνων γλαυκωµατικών ΑΜΕΛΕΙΑ 56% δεν αµελούσε ποτέ 15% αµελούσε 1 3 φορέςτοµήνα 29% µε σηµαντικού βαθµού αµέλεια: 15% πάνωαπό 2 δόσειςτηνεβδοµάδα 11% αµελούσαν τις µισές περίπου δόσεις 3% δεν ενστάλλαζαν καµµία δόση!

71 Συµµόρφωση Ελλήνων γλαυκωµατικών ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Το 51% δενγνώριζετιείναιγλαύκωµα Μόνοτο 27% γνώριζεότιηπάθησηµπορεί να οδηγήσει στην τύφλωση Το 65% δεν ενηµερώθηκε ικανοποιητικά κατά την διάγνωση από τον ιατρό

72 Συµµόρφωση Ελλήνων γλαυκωµατικών ΣΕΣΧΕΣΗΜΕΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Το 64% δενγνώριζετα ονόµατατων κολλυρίων που χρησιµοποιούσε Το 14% δενθυµόταντοδοσολογικόσχήµα της αγωγής Το 55% ανέφερε έστω µία ανεπιθύµητη ενέργεια από την χρήση των κολλυρίων

73 Συµµόρφωση Ελλήνων γλαυκωµατικών ΧΡΗΣΗΤΩΝΚΟΛΛΥΡΙΩΝ Το 53% ενστάλλαζε σωστά τα κολλύρια Στο 32% το αποτέλεσµα κρίθηκε τελικά ικανοποιητικό Το 15% τωνασθενώναδυνατούσενα ενσταλάζει σωστά τα φάρµακά του

74 Βελτίωσητηςσυµµόρφωσης ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: (33% βελτίωση!) Σοβαρότητα της πάθησης «Συµµετοχή» του ασθενούς και των οικείων του στον έλεγχο της πάθησης Εκπαίδευση στην σωστή χρήση των κολλυρίων

75 Βελτίωσητηςσυµµόρφωσης Η καλλιέργεια της καλύτερης δυνατής σχέσης ανάµεσα σε ιατρό και ασθενή Η εξατοµικευµένη επιλογή του πιο απλού αλλά και αποτελεσµατικού θεραπευτικού σχήµατος Αξιοποίηση των νέων φαρµάκων!

76 Μησυµµόρφωσηκαιγλαύκωµα: Ανασκόπηση - evidence based Ηµησυµµόρφωσηείναισυχνήστογλαύκωµα. A, I Πιθανή όταν η εξέλιξη του γλαυκώµατος δεν συµβαδίζειµετιςτιµέςτηςεοπ. A, II Οι ασθενείς χωρίς συµµόρφωση δεν έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και σε σχετικές ερωτήσεις την υποεκτιµούν. Α, II Orthoff 2005

77 Συµµόρφωσηκαιγλαύκωµα: Ανασκόπηση - evidence based Η πλήρης ενηµέρωση και η εκπαίδευση των ασθενών είναι απαραίτητη. A, II Ο έλεγχος της συµµόρφωσης (εκτέλεση συνταγών και συσκευές δοσοµετρητών) είναι χρήσιµος. A, II Η συµµόρφωση προάγεται µε απλά δοσολογικά σχήµατα(<2 drops). A, II Orthoff 2005

78 Έλεγχοςσυµµόρφωσης Έλεγχος εκτέλεσης συνταγών (διάρκεια και συχνότητα) στο φαρµακείο. Reardon 2003, Fiscella 2003, Wilensky 2006, Lee 2007 οσοµετρητές: Καταγραφή δόσεων και υπενθύµιση (οπτικό και ακουστικό σήµα) στον ασθενή. Robin 2007 Ελλάδα: Έλεγχος µε δοσοµετρητή για την τραβοπρόστη και τον αντίστοιχο έτοιµο συνδυασµό.

79 60% Ποσοστόασθενώνµησυµµορφούµενωνσετοπικές θεραπείεςγλαυκώµατος 50% % Ασθενών 40% 30% 20% 49% Συµµορφούµενοι 32% Συµµορφούµενοι 10% 0% (n = 41) (n = 31) Ένα φάρµακο ύο φάρµακα Patel SC, Spaeth GL. Compliance in patients prescribed eye drops for glaucoma. Ophthalmic Surg. 1995;26(3):

80 Take home message Aρχίζουµεθεραπείαστην γλαυκωµατικήβλάβηκαιστους υπέρτονουςότανσυνυπάρχουν παράγοντεςκινδύνου. ΚαθορίζουµετηνΕΟΠ-στόχο...

81 Take home message Μείωση 20-25% (ΕΟΠ<20mmHg) σε υπερτονία η αρχόµενες βλάβες. Μείωση 30% (ΕΟΠ<18mmHg) σε µετρίου βαθµού γλαυκωµατικές βλάβες. Μείωση 40% (ΕΟΠ<15mmHg) σε προχωρηµένα γλαυκώµατα.

82 Take home message Αρχίζουµε µε µονοθεραπεία (µια δραστική ουσία) και συνεχίζουµε µε αντικατάσταση από άλλες. Εφόσον χρειαζόµαστε 2 δραστικές ουσίες επιλέγουµε στην αρχή ένα έτοιµο συνδυασµό («µονοθεραπεία»)

83 Take home message Εάν οι έτοιµοι συνδυασµοί δεν επαρκούν, προχωρούµε σε συνδυασµένη θεραπεία 3 δραστικών ουσιών. Αυτήηαγωγήθαπρέπεινααποτελεί την οροφή της φαρµακευτικής αγωγής.

84 Take home message Ελέγχουµε κατά πόσο συµµορφώνεται ο ασθενής στην εκάστοτε χορηγούµενη αγωγή. Προβαίνουµε σε όλες τις ενέργειες για την βελτίωση της συµµόρφωσης του ασθενή.

85 ΘΕΡΑΠΕΙΑΤΟΥΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ Ηφαρµακευτικήαγωγήδενπρέπεινα είναιαυτοσκοπός... Εφόσον η ρύθµιση του γλαυκώµατος δεν είναι ικανοποιητική, προχωρούµε στηνχειρουργικήαντιµετώπιση.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΟΕ 2010 ΚΥΚΛΟΣ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ Δρ. Παναγιώτης Γρ. Παπαπάνος Στόχος της θεραπείας του γλαυκώματος είναι η διατήρηση της ποιότητας ζωής του ασθενούς με ένα αποδεκτό

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκωμα. Θ. Γιαννόπουλος Ειδ. Οφθαλμίατρος Φ. Τοπούζης Αν. Καθηγητής Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ

Γλαύκωμα. Θ. Γιαννόπουλος Ειδ. Οφθαλμίατρος Φ. Τοπούζης Αν. Καθηγητής Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ Γλαύκωμα Θ. Γιαννόπουλος Ειδ. Οφθαλμίατρος Φ. Τοπούζης Αν. Καθηγητής Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ Ορισμός Χρόνια οπτική νευροπάθεια με χαρακτηριστικές βλάβες στην εμφάνιση του οπτικού δίσκου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ... 1

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ... 1 ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ... 4 Αξιολόγηση της κεφαλής του οπτικού νεύρου και της στιβάδας των νευρικών ινών... 4

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκωμα. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Γλαύκωμα. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γλαύκωμα www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι ακριβώς είναι το γλαύκωμα; Ο όρος γλαύκωμα ορίζει μια ομάδα παθήσεων που τις χαρακτηρίζει μια σταδιακή καταστροφή του οπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΑΥΚΩΜΑ. προληψη και θεραπεια. επειδή είναι σηµαντικό να διατηρήσετε για πάντα την όραση σας

ΓΛΑΥΚΩΜΑ. προληψη και θεραπεια. επειδή είναι σηµαντικό να διατηρήσετε για πάντα την όραση σας ΓΛΑΥΚΩΜΑ προληψη και θεραπεια επειδή είναι σηµαντικό να διατηρήσετε για πάντα την όραση σας Τι είναι το γλαύκωµα; Το γλαύκωμα αποτελεί μια ομάδα από παθήσεις των οφθαλμών, οι οποίες έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή. Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης

Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή. Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί ένα σύνδροµο µε ζοφερή πρόγνωση :! ΝΥΗΑ Ι-ΙΙ: 2-5% θνητότητα ανά έτος! ΝΥΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρια η έγκαιρη θεραπεία στο γλαύκωµα

Σωτήρια η έγκαιρη θεραπεία στο γλαύκωµα Σωτήρια η έγκαιρη θεραπεία στο γλαύκωµα Το γλαύκωµα είναι µια οµάδα οφθαλµικών ασθενειών που προξενουν προοδευτική βλάβη στο οπτικό νεύρο, στο σηµείο όπου εκείνο αφήνει το µάτι για να µεταφέρει τις οπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκωμα: H σιωπηλή ασθένεια τύφλωσης

Γλαύκωμα: H σιωπηλή ασθένεια τύφλωσης Γλαύκωμα: H σιωπηλή ασθένεια τύφλωσης Οι παράγοντες επικινδυνότητας για τη δημιουργία γλαυκώματος είναι: Το Γλαύκωμα είναι μια ομάδα οφθαλμικών παθήσεων που προξενεί προοδευτική βλάβη στο οπτικό νεύρο,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το γλαύκωμα;

Τι είναι το γλαύκωμα; Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας. Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο Κερατόκωνος?

Τι είναι ο Κερατόκωνος? Τι είναι ο Κερατόκωνος? Ο Κερατόκωνος είναι µια διαταραχή του κερατοειδούς - του διαφανούς προσθίου τµήµατος του οφθαλµού Ο κερατοειδής είναι εκείνος που εστιάζει το φως στο πίσω µέρος του µατιού. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Η μεταφορά των φαρμάκων γίνεται με παθητική διάχυση ή με ενεργητική μεταφορά.

Η μεταφορά των φαρμάκων γίνεται με παθητική διάχυση ή με ενεργητική μεταφορά. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟ. Φάρμακο λέμε οποιαδήποτε ουσία που όταν χορηγηθεί στον άνθρωπο, τα ζώα ή τα φυτά με συγκεκριμένο τρόπο και σε συγκεκριμένη δόση έχει θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο γλαύκωμα:ορολογία Γλαύκωμα: Ομάδα ασθενειών με κοινό χαρακτηριστικό την οπτική νευροπάθεια που σχετίζεται με απώλεια της όρασης, όπου

1. Εισαγωγή στο γλαύκωμα:ορολογία Γλαύκωμα: Ομάδα ασθενειών με κοινό χαρακτηριστικό την οπτική νευροπάθεια που σχετίζεται με απώλεια της όρασης, όπου Γλαύκωμα Γλαύκωμα Σκοπός: 1. Εισαγωγή στο γλαύκωμα: ορολογία 2. ΕΟΠ και Υδατοειδές υγρό 3. Κλινική εκτίμηση 4. Γλαύκωμα Ανοικτής γωνίας 5. Γλαύκωμα Κλειστής γωνίας 6. Παιδικό γλαύκωμα 7. Θεραπευτική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

αλονικιού Ε.,Κανονίδου Ε., Κίκας Π., Λαχανάς Υ., άκκιας Γ. Οφθαλμολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

αλονικιού Ε.,Κανονίδου Ε., Κίκας Π., Λαχανάς Υ., άκκιας Γ. Οφθαλμολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ανεπιθύμητες ενέργειες τοπικής αντιγλαυκωματικής αγωγής, κυμαινόμενη ρύθμιση της ενδοφθάλμιας πίεσης και αντιγλαυκωματική επέμβαση. Διλλήματα αντιμετώπισης αλονικιού Ε.,Κανονίδου Ε., Κίκας Π., Λαχανάς

Διαβάστε περισσότερα

Τραμπεκουλεκτομή. Πληροφοριακό σημείωμα για τους ασθενείς. Keith Barton

Τραμπεκουλεκτομή. Πληροφοριακό σημείωμα για τους ασθενείς. Keith Barton Τραμπεκουλεκτομή Πληροφοριακό σημείωμα για τους ασθενείς Keith Barton Μάϊος 2008 Περιεχόμενα Σελίδα 1. Εισαγωγή- Τι είναι η τραμπεκουλεκτομή; 3 2. Ποια θα είναι η εμφάνιση του οφθαλμού μετά τη τραμπεκουλεκτομή;

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στην Πολλαπλή Σκλήρυνση

Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στην Πολλαπλή Σκλήρυνση 1 Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στην Πολλαπλή Σκλήρυνση Τα θεραπευτικά σχήματα τα οποία περιγράφονται παρακάτω είναι βασισμένα σε κλινικές μελέτες Φάσης ΙΙΙ και στις εγκρίσεις θεραπειών από τους Οργανισμό Φαρμάκων

Διαβάστε περισσότερα

6ο Διαβητολογικό. Συνέδριο. 20 έως 22 Νοεμβρίου 2009. Σακχαρώδης Διαβήτης Γνώση βασισμένη στην ένδειξη. Κάνουμε το σωστό; Πάτρα.

6ο Διαβητολογικό. Συνέδριο. 20 έως 22 Νοεμβρίου 2009. Σακχαρώδης Διαβήτης Γνώση βασισμένη στην ένδειξη. Κάνουμε το σωστό; Πάτρα. Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Διαβητολογικό Κέντρο 6ο Διαβητολογικό Συνέδριο Σακχαρώδης Διαβήτης Γνώση βασισμένη στην ένδειξη Κάνουμε το σωστό; Ενα διαχρονικό δίλημμα

Διαβάστε περισσότερα

Προσβάλλει περίπου το 2% του πληθυσµού. Είναι µια νόσος η οποία οδηγεί στην τύφλωση εφόσον δεν διαγνωσθεί και δεν αντιµετωπιστεί έγκαιρα.

Προσβάλλει περίπου το 2% του πληθυσµού. Είναι µια νόσος η οποία οδηγεί στην τύφλωση εφόσον δεν διαγνωσθεί και δεν αντιµετωπιστεί έγκαιρα. Γλαύκωµα Τι είναι το γλαύκωµα; Η λέξη γλαύκωµα προέρχεται από την ελληνική λεξη γλαυκός που σηµαίνει άτονο ή αραιωµένο κυανούν. Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ εννοούσε µε τον όρο αυτόν έναν υποκύανο αποχρωµατισµό της κόρης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΜΡΟΙΣΙΜΑ ΣΡ ΓΝΑΤΜΩΞΑ

ΑΠΕΙΜΡΟΙΣΙΜΑ ΣΡ ΓΝΑΤΜΩΞΑ ΑΠΕΙΜΡΟΙΣΙΜΑ ΣΡ ΓΝΑΤΜΩΞΑ ΟΙΜΡΝΕΣΑ ΞΙΧΑΗΝΙΔΡΤ ΕΠΙΞΕΝΗΣΡΙΑ ΒϋΡΦΘΑΝΞΡΝΡΓΙΜΗ ΜΝΙΟΙΜΗ Γ.Ο.Θ Ρ ΑΓΙΡ ΔΗΞΗΣΡΙΡ 47 Ρ ΠΑΟΕΝΝΗΟΙΡ ΡΦΘΑΝΞΡΝΡΓΙΜΡ ΤΟΕΔΡΙΡ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ ΠΑΝΝΑ, ΘΕΑΝΡΟΙΜΗ Η ΟΙΜΡΝΕΣΑ ΞΙΧΑΗΝΙΔΡΤ ΔΕΟ ΕΧΕΙ ΜΑΟΕΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από: Οφθαλμολογικό Ινστιτούτο LaserVision. Τι είναι το γλαύκωμα;

Από: Οφθαλμολογικό Ινστιτούτο LaserVision. Τι είναι το γλαύκωμα; Από: Οφθαλμολογικό Ινστιτούτο LaserVision Τι είναι το γλαύκωμα; Το γλαύκωμα αποτελεί βασικό αίτιο απώλειας της όρασης στις ΗΠΑ, και ιδιαίτερα ανάμεσα στα πιο ηλικιωμένα άτομα. Ωστόσο η απώλεια της οράσεως

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Θεραπείαγλαυκώµατος

Χειρουργική Θεραπείαγλαυκώµατος Χειρουργική Θεραπείαγλαυκώµατος Α. Κανδαράκης Οφθαλµιατρείον Αθηνών Μάθηµα ΕΟΕ 2/2/2010 ANΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Φαρµακευτικά Lasers Χειρουργικά ANΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Φαρµακευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια

Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια ρ ZΩΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ Νευρολόγος ιευθύντρια ΕΣΥ Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια µορφή κατάθλιψης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΟΝΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BETOPTIC 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Betaxolol Hydrochloride 5,6mg/ml ισοδύναµο µε 5,0mg/ml betaxolol

Διαβάστε περισσότερα

Αντι-LTRs : Πόσο υποστηρίζονται από τις real-life μελέτες ;

Αντι-LTRs : Πόσο υποστηρίζονται από τις real-life μελέτες ; 3ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Ημέρες Άσθματος 2012 «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ» Αντι-LTRs : Πόσο υποστηρίζονται από τις real-life μελέτες ; Δημήτριος Ζ. Λάτσιος, M.D.,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ Αλλεργία και άσθμα; Αν πάσχετε από αυτές τις παθήσεις, θα υποφέρετε για όλη σας τη ζωή ; ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΛΕΝΕ ΟΧΙ. Η Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙ ΑΣ & ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ ΟΥΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟEI ΟΠΑΘΕΙΑΣ. ιαβήτης & Οφθαλμός

ΤΜΗΜΑ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙ ΑΣ & ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ ΟΥΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟEI ΟΠΑΘΕΙΑΣ. ιαβήτης & Οφθαλμός ΤΜΗΜΑ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙ ΑΣ & ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ ΟΥΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟEI ΟΠΑΘΕΙΑΣ ιαβήτης & Οφθαλμός Σακχαρώδης ιαβήτης & Όραση Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μία από τις κύριες αιτίες τύφλωσης στις ανεπτυγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Συγγενές. Γλαύκωµα. Αγάθη Κουρή,FRCS Κλιν.

Συγγενές. Γλαύκωµα. Αγάθη Κουρή,FRCS Κλιν. Συγγενές Γλαύκωµα Αγάθη Κουρή,FRCS Επιµελ. Α,Οφθ/κής Κλιν. Νοσ. Παίδων «Π.. & Α. Κυριακού» ΣυγγενέςΓλαύκωµα Σπάνια ασθένεια, η οποία δυνητικά οδηγεί στην τύφλωση και χαρακτηρίζεται από αυξηµένη ΕΟΠ. Γλαύκωµα

Διαβάστε περισσότερα

Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride

Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονοµασία ιδιοσκευάσµατος Τerbinafine/Target δερµατικό εκνέφωµα, διάλυµα 1%. 1.2 Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης, προτου αρχίσετε να λαµβάνετε αυτό το φάρµακo. Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ. Κάθε ml διαλύματος περιέχει Sodium Diclofenac 1mg + Tobramycin 3mg

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ. Κάθε ml διαλύματος περιέχει Sodium Diclofenac 1mg + Tobramycin 3mg TOBRAFEN Diclofenac Sodium 0.1% + Tobramycin 0.3% 1. ΟΝΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TOBRAFEN Οφθαλμικές Σταγόνες, Διάλυμα 0,1%+0,3% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Κάθε ml διαλύματος

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωθείτε για. Γλαύκωμα. πίεση των ματιών. και την ΤΜΗΜΑ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ

Ενημερωθείτε για. Γλαύκωμα. πίεση των ματιών. και την ΤΜΗΜΑ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ Ενημερωθείτε για το Γλαύκωμα και την πίεση των ματιών ΤΜΗΜΑ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ 1 Τι είναι το γλαύκωμα; Το γλαύκωμα είναι μια ομάδα παθήσεων με κοινό χαρακτηριστικό τους την προοδευτική και μη αναστρέψιμη βλάβη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ARDS - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΝΟ Παρουσίαση περιστατικού ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Παρουσίαση περιστατικού Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: κατάγµατα λεκάνης και δεξιού άνω

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, οι αλλεργίες μπορεί να είναι θανατηφόρες; Το αλλεργικό shock

Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, οι αλλεργίες μπορεί να είναι θανατηφόρες; Το αλλεργικό shock Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, οι αλλεργίες μπορεί να είναι θανατηφόρες; Το αλλεργικό shock 1 Τι συμβαίνει στο σώμα σας σε μια αλλεργική αντίδραση; Μια ξένη ουσία εισέρχεται μέσω της τροφής στο σώμα Τα

Διαβάστε περισσότερα

Κορίτσι 20 ετών προσήλθε εξαιτίας εκούσιας λήψης 20 tb παρακεταμόλης (10γρ.) και 30 tb βαλεριάνας Aναφέρεται ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ Λήψη ουσιών δύο

Κορίτσι 20 ετών προσήλθε εξαιτίας εκούσιας λήψης 20 tb παρακεταμόλης (10γρ.) και 30 tb βαλεριάνας Aναφέρεται ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ Λήψη ουσιών δύο ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Κορίτσι 20 ετών προσήλθε εξαιτίας εκούσιας λήψης 20 tb παρακεταμόλης (10γρ.) και 30 tb βαλεριάνας Aναφέρεται ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ Λήψη ουσιών δύο ώρες πριν την προσέλευση Αίσθημα ζάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΓΚΑΛΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΝΕΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΓΚΑΛΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΝΕΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΓΚΑΛΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΝΕΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια είναι μια νόσος που μπορεί να προληφθεί και να θεραπευθεί, και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Αποστολίδης Λέκτορας Ουρολογίας-Νευροουρολογίας Α.Π.Θ. Β Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν.Παπαγεωργίου Κέντρο Εγκράτειας και Παθήσεων Πυελικού

Απόστολος Αποστολίδης Λέκτορας Ουρολογίας-Νευροουρολογίας Α.Π.Θ. Β Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν.Παπαγεωργίου Κέντρο Εγκράτειας και Παθήσεων Πυελικού Απόστολος Αποστολίδης Λέκτορας Ουρολογίας-Νευροουρολογίας Α.Π.Θ. Β Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν.Παπαγεωργίου Κέντρο Εγκράτειας και Παθήσεων Πυελικού Εδάφους Α.Π.Θ. Φάρμακα εκλογής στην ΟΑΒ 4 th International

Διαβάστε περισσότερα

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Thursday, 20 December :49 -

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Thursday, 20 December :49 - Ζιρτέκ (Ζirtek) Cetirizine Dihydrochloride Δισκία επικαλυμένα με λεπτό υμένιο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΑΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος 1.1 Εμπορική ονομασία φαρμάκου: ΖΙΡΤΕΚ 1.2 Σύνθεση Δραστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ/ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ. Dr ΒΑΪΚΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. Οφθαλμολογικής Κλινικής Γ.Κ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «ΑΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ/ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ. Dr ΒΑΪΚΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. Οφθαλμολογικής Κλινικής Γ.Κ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ/ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ Dr ΒΑΪΚΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ/ντής Οφθαλμολογικής Κλινικής Γ.Κ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008 Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ Καθορίζονται ενιαία για τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και όλους τους φορείς και κλάδους ασθένειας αρμοδιότητας Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ BACTROBAN αλοιφή 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1g αλοιφής περιέχει 20mg mupirocin. Για τον πλήρη κατάλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σημείωση: Οι εν λόγω τροποποιήσεις της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία μεταξύ προσωπικού υγείας και ασθενών Ικανοποίηση Τήρηση των οδηγιών

Επικοινωνία μεταξύ προσωπικού υγείας και ασθενών Ικανοποίηση Τήρηση των οδηγιών Επικοινωνία μεταξύ προσωπικού υγείας και ασθενών Ικανοποίηση Τήρηση των οδηγιών Γ. Κουλιεράκης, Ph.D. Ψυχολόγος της Υγείας Τομέας Κοινωνιολογίας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 17/10/2009 Π.Μ.Σ. Δ.Υ. & Δ.Υ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι Φάρµακα του συµπαθητικού Αδρενεργικά Π. ΠΑΠΠΑΣ Εργαστήριο Φαρµακολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Ι. Νευροφαρµακολογία αδρενεργικών συνάψεων Μεταγαγγλιακός νευρώνας του

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοδυναμική θεραπεία ακτινωτού σώματος με. Verteporfin : πειραματική και κλινική μελέτη

Φωτοδυναμική θεραπεία ακτινωτού σώματος με. Verteporfin : πειραματική και κλινική μελέτη SUMMARY 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Φωτοδυναμική θεραπεία ακτινωτού σώματος με Verteporfin : πειραματική και κλινική μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ. Π. Παππάς

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ. Π. Παππάς ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ Π. Παππάς ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ Κατηγορίες ιστικών ορµονών Αποκαρβοξυλιωµένα αµινοξέα (ισταµίνη, σεροτονίνη) Πολυπεπτίδια (κινίνες, ουσία Ρ) Εικοσανοειδή

Διαβάστε περισσότερα

βλάβες στην όραση λόγω οιδήματος της ωχράς κηλίδας που προκαλείται από διαβήτη

βλάβες στην όραση λόγω οιδήματος της ωχράς κηλίδας που προκαλείται από διαβήτη EMA/677928/2015 EMEA/H/C/002392 Περίληψη EPAR για το κοινό αφλιβερσέπτη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι Υπερβολικό άγχος;

Μέρος Ι Υπερβολικό άγχος; Μέρος Ι Υπερβολικό άγχος; Η Ellie δεν είχε καλή επίδοση στο µάθηµα Φυσιολογίας παρά τις προσπάθειές της: µελέτησε πριν και µετά τις παραδόσεις, διάβασε και καθαρόγραψε τις σηµειώσεις της, Μελέτησε µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ : ποια και πότε ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ : ποια και πότε ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ : ποια και πότε ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Αξιολόγηση κλινικής εικόνας ακμής(μορφή και βαρύτητα) Γνώση του σκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Υγρά φακών & Τεχνητά δάκρυα

Υγρά φακών & Τεχνητά δάκρυα Υγρά φακών & Τεχνητά δάκρυα Τι είναι η ξηροφθαλμία Η ξηροφθαλμία είναι η πάθηση του οφθαλμού όπου παράγονται λιγότερα δάκρυα από αυτά που χρειάζεται το μάτι για να διατηρηθεί σε μια υγρή κατάσταση.τα δάκρυα

Διαβάστε περισσότερα

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Wednesday, 19 December :05 -

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Wednesday, 19 December :05 - SUPERAMIN ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1.1 Ονομασία Προϊόντος: SUPERAMIN α) Πόσιμο διάλυμα σε συσκευασία μιας δόσης 1 g/10ml FL & g/10ml FL β) Ενέσιμο διάλυμα 1 g/5ml AMP & 2g/5ml AMP 1.2 Σύνθεση: Δραστική

Διαβάστε περισσότερα

Β Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ IΙ (9-19) Εκδοχή 7/1.10.11

Β Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ IΙ (9-19) Εκδοχή 7/1.10.11 Β Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ IΙ (9-19) Εκδοχή 7/1.10.11 11 Θεωρητικές Δεξιότητες Πόνος Διαταραχές οπτικής λειτουργίας 9. Επιφανειακός Πόνος 10. Ασθενωπία Διόφθαλμή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ αλληλεπιδράσεις μεταξύ χημικών ουσιών και ζώντων οργανισμών) ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ Διακίνηση του φαρμάκου στον οργανισμό ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Μηχανισμό δράσης Βιοχημικές δράσεις Φυσιολογικές δράσεις η φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ελπίδα Φωτιάδου. Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης Λειτουργίας &Υποστήριξης Εφαρμογών Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Ελπίδα Φωτιάδου. Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης Λειτουργίας &Υποστήριξης Εφαρμογών Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Ελπίδα Φωτιάδου Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης Λειτουργίας &Υποστήριξης Εφαρμογών Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Θεραπευτικό Πρωτόκολλο: Δέσμη οδηγιών διάγνωσης και θεραπείας μίας νόσου, με βάση τα πορίσματα και την κλινική

Διαβάστε περισσότερα

η λύση στο πρόβληµα της κυτταρίτιδας Συµπλήρωµα διατροφής µε ω3 - ω6, βιταµίνες Β6 & Ε και φυτικά εκχυλίσµατα

η λύση στο πρόβληµα της κυτταρίτιδας Συµπλήρωµα διατροφής µε ω3 - ω6, βιταµίνες Β6 & Ε και φυτικά εκχυλίσµατα η λύση στο πρόβληµα της κυτταρίτιδας Συµπλήρωµα διατροφής µε ω3 - ω6, βιταµίνες Β6 & Ε και φυτικά εκχυλίσµατα "Κλινικά αποδεδειγµένα αποτελέσµατα σε 47 ηµέρες" Αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας Ένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη

Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη 3 η Πανελλήνια Συνάντηση Συλλόγων Ατόμων και Γονέων Παιδιών με Ρευματικές παθήσεις Αθήνα 3-4 Οκτωβρίου 2014 Κατερίνα Κουτσογιάννη Πρόεδρος Σ Ρ Κ Ορισμός Ως "συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την απόρριψη που παρουσιάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων

Παράρτημα Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την απόρριψη που παρουσιάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων Παράρτημα Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την απόρριψη που παρουσιάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων Σελίδα 1/5 Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την απόρριψη που παρουσιάστηκαν από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΑΡΔΙΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Άννα Ιµπρισίµη, ΤΕ Νοσηλεύτρια, Δ Παθολογική κλινική, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» Δάφνη Μαυροπούλου, ΤΕ Νοσηλεύτρια, Δ Παθολογική κλινική, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» Ελένη Καλαϊτζή,

Διαβάστε περισσότερα

Επίβλεψη. Κολπική µαρµαρυγή 3/12/2014. 1. κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης Καθηγητητής Καρδιολογίας.Π.Θ. 1-2% του γενικού πληθυσµού

Επίβλεψη. Κολπική µαρµαρυγή 3/12/2014. 1. κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης Καθηγητητής Καρδιολογίας.Π.Θ. 1-2% του γενικού πληθυσµού Επίβλεψη 1. κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης Καθηγητητής Καρδιολογίας.Π.Θ Πρόληψη αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων στην κολπική µαρµαρυγή. Η θέση των νέων αντιπηκτικών. 2. Γεώργιος Χαλικιάς Λέκτορας Καρδιολογίας.Π.Θ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική θεραπεία : Ποια & πότε

Τοπική θεραπεία : Ποια & πότε ΑΚΜΗ από το Α έως το Ω κλινικό φροντιστήριο Τοπική θεραπεία : Ποια & πότε Παντελής Παναγάκης Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός» Η πιο κοινή δερματική πάθηση Μία φυσιολογική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

«Θεραπευτικός αλγόριθµος ADA/EASD 2012»

«Θεραπευτικός αλγόριθµος ADA/EASD 2012» «Θεραπευτικός αλγόριθµος ADA/EASD 2012» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1942 Ηλίας Ν. Μυγδάλης Συντονιστής Διευθυντής Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκοµείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα 9o Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΛΟΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΙΑ ΜΗΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά Καρδιακή Ανεπάρκεια Απόστολος Καραβίδας Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθήνας Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια σοβαρή καρδιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΟΝΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BETOPTIC S 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Betaxolol Hydrochloride 2,8mg/ml ισοδύναμο με 2,5mg/ml betaxolol

Διαβάστε περισσότερα

Σοβαρό άσθμα: Μαθήματα από το παρελθόν Λύσεις για το παρόν Προοπτικές για το μέλλον Βόλος, Απρίλης 2009

Σοβαρό άσθμα: Μαθήματα από το παρελθόν Λύσεις για το παρόν Προοπτικές για το μέλλον Βόλος, Απρίλης 2009 Σοβαρό άσθμα: Μαθήματα από το παρελθόν Λύσεις για το παρόν Προοπτικές για το μέλλον Βόλος, Απρίλης 2009 Kόστος για τον ασθενή και το σύστημα υγείας από τη Γεωργία Παυλάκου Αντωνίου Πνευμονολόγο 2007: 300

Διαβάστε περισσότερα

PEELINGS Τα peelings ή απολέπιση µε χηµικά ή µηχανικά ( δερµοαπόξεση peelings µε κρυστάλλους )µέσα σηµαίνει την εφαρµογή στο δέρµα ενός ή περισσότερων αποφολιδωτικών παραγόντων µε αποτέλεσµα την καταστροφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εφαρμογής. Εφαρμογή σε μερικά λεπτά 2.0

Οδηγός Εφαρμογής. Εφαρμογή σε μερικά λεπτά 2.0 Οδηγός Εφαρμογής Εφαρμογή σε μερικά λεπτά 2.0 Εφαρμογή σε μερικά λεπτά 2.0 Καθημερινή επιτυχία με ευκολία! Ευχαριστούμε που εντάξατε τους Duette HD, από τη SynergEyes, στην άσκηση εφαρμογής φακών επαφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml διαλύματος

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Το άσθμα είναι μία νόσος με διακυμάνσεις Συμπτώματα & προσαρμογή θεραπείας Παροξυσμοί Χορήγηση per os

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικά θέματα στο άσθμα β-blockers

Διαχειριστικά θέματα στο άσθμα β-blockers Διαχειριστικά θέματα στο άσθμα β-blockers Ροβίνα Νικολέττα Επίκουρη καθηγήτρια Πνευμονολογίας - Εντατικής Θεραπείας Α Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική ΝΝΘΑ «η Σωτηρία» Οι β-ar ταξινομούνται σε τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Κανένα για αυτήν την παρουσίαση. Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini,

Κανένα για αυτήν την παρουσίαση. Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini, Κανένα για αυτήν την παρουσίαση Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini, 2 Κυκλοσπορίνη-θεραπευτικές ενδείξεις 3 Θεραπεία σοβαρών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ

ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ ηµήτρης Γ. Χατζηχρήστου Καθηγητής Ουρολογίας Ανδρολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 01 ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ Ποια είναι τα αγγειακά προβλήµατα της στύσης; Τα αγγειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΙΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΓΡΙΠΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΙΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΓΡΙΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΙΠΗ 2010-2011 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΓΡΙΠΗΣ 2010-2011 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Κατά την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα

Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα Το σύνδροµο του καρπιαίου σωλήνα είναι µία συνήθης αιτία πόνου και διαταραχής της αισθητικότητας στα χέρια. Οφείλεται σε πίεση του µέσου νεύρου στην περιοχή του καρπού. Στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg).

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg). EMA/230698/2013 EMEA/H/C/000944 Περίληψη EPAR για το κοινό ριβαροξαβάνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Από την καρδιοπνευμονική στην καρδιοεγκεφαλική αναζωογόνηση ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Μαρία Ι. Σεφέρου Ειδικευόμενη Καρδιολογίας Σισμανόγλειο Γ.Ν.Α. ΑΝΑΚΟΠΗ Ηλεκτρική Φάση Κυκλοφορική Φάση Μεταβολική Φάση ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΕΠ.ΕΤΟΣ 2009 2010 Αριθμ. 2766 ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη 1

Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ TRACHISAN Τροχίσκοι Tyrothricin + Lidocaine hydrochloride monohydrate + Chlorhexidine digluconate (0.5+1+1) mg/lozen ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΟΝΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΟΥΣ ΜΕ ΟΠΙΟΕΙΔΗ. E. Αλεξοπούλου - Βραχνού

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΟΝΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΟΥΣ ΜΕ ΟΠΙΟΕΙΔΗ. E. Αλεξοπούλου - Βραχνού ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΟΝΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΟΥΣ ΜΕ ΟΠΙΟΕΙΔΗ E. Αλεξοπούλου - Βραχνού Ο πόνος δεν πρέπει να σχετίζεται με ογκολογικό επείγον (π.χ. #, απόφραξη, φλεγμονή, λεπτομηνιγγικές μετ/σεις, διάτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ραγοειδίτιδα IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ραγοειδίτιδα  IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ραγοειδίτιδα www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι είναι ο ραγοειδής χιτώνας; Αν σκεφτούμε το μάτι σαν μια σφαιρική κατασκευή που εσωτερικά περιέχει υγρό και εξωτερικά καλύπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές αρχών φαρμακολογίας

Εφαρμογές αρχών φαρμακολογίας Εφαρμογές αρχών φαρμακολογίας Χριστίνα Δάλλα Λέκτορας Φαρμακολογίας Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών cdalla@med.uoa.gr www.med.uoa.gr/pharmacology Ισχύς (potency) ενός φαρμάκου (συνήθως εκφράζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ Α. ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ): ΗΛΙΚΙΑ < 50 ΕΤΩΝ: Κατάγματα χαμηλής βίας

Διαβάστε περισσότερα

histogenesis Dr.Stefanos Goudelas, Dermatologist

histogenesis Dr.Stefanos Goudelas, Dermatologist histogenesis Dr.Stefanos Goudelas, Dermatologist histogenesis αισθητική προσώπου Dr. Stefanos Goudelas, Dermatologist η πιο διαδεδομένη και αποτελεσματική αγωγή για τις ρυτίδες έκφρασης Dr. Stefanos Goudelas

Διαβάστε περισσότερα

Εμφύτευση Συσκευών Παροχέτευσης του Υδατοειδούς Υγρού

Εμφύτευση Συσκευών Παροχέτευσης του Υδατοειδούς Υγρού Εμφύτευση Συσκευών Παροχέτευσης του Υδατοειδούς Υγρού Πληροφοριακό σημείωμα για τους ασθενείς Keith Barton Φεβρουάριος 2008 Περιεχόμενα Σελίδα 1. Εισαγωγή- Τι είναι οι συσκευές παροχέτευσης και τι κάνουν;

Διαβάστε περισσότερα

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως Ιδιότητες των κυµάτων Όραση Α Μήκος κύµατος: απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών κυµατικών µορφών Συχνότητα: αριθµός κύκλων ανά δευτερόλεπτα (εξαρτάται από το µήκος κύµατος) Ορατό φως Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού

Διαβάστε περισσότερα

Mometasone/Target Mometasone furoate

Mometasone/Target Mometasone furoate Mometasone/Target Mometasone furoate ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1. Ονοµασία: Mometasone/Target 1.2. Σύνθεση: ραστική ουσία: Mometasone furoate. Έκδοχα: α) Κρέµα: White

Διαβάστε περισσότερα

Vectibix. πανιτουμουμάμπη. Τι είναι το Vectibix; Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το Vectibix; Περίληψη EPAR για το κοινό

Vectibix. πανιτουμουμάμπη. Τι είναι το Vectibix; Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το Vectibix; Περίληψη EPAR για το κοινό EMA/170285/2015 EMEA/H/C/000741 Περίληψη EPAR για το κοινό πανιτουμουμάμπη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Η στυτική δυσλειτουργία είναι ένα από τα συχνότερα νοσήματα των ανδρών στην σημερινή εποχή.σε νεαρότερες ηλικίες το 30% οφείλεται σε οργανικές αιτίες και το 70 % σε ψυχολογικά αίτια

Διαβάστε περισσότερα

Η υπο- αντιμετώπιση του πόνου.

Η υπο- αντιμετώπιση του πόνου. Η υπο- αντιμετώπιση του πόνου. Ο όρος ολιγοαναλγησία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1989 από τους Wilson και Pendleton σε μία εργασία σχετική με την πλημμελή αντιμετώπιση του πόνου των προσερχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml οφθαλμικές σταγόνες, εναιώρημα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml εναιωρήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πονοκέφαλος Ημικρανία

Πονοκέφαλος Ημικρανία Πονοκέφαλος Ημικρανία Ο πονοκέφαλος ως σύμπτωμα είναι τόσο συνηθισμένο, ώστε αρκετοί άνθρωποι να τον θεωρούν φυσιολογικό επισκέπτη στη ζωή τους, ή, αφού έχουν εξαντλήσει αρκετές θεραπευτικές προσπάθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Τ.Ε. Β Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η στεφανιαία µονάδα είναι ένας χώρος

Διαβάστε περισσότερα

6ο Συνέδριο Ε.Ε.Φα.Μ. 13-15/2/08 Αθήνα

6ο Συνέδριο Ε.Ε.Φα.Μ. 13-15/2/08 Αθήνα 6ο Συνέδριο Ε.Ε.Φα.Μ. 13-15/2/08 Αθήνα Αριστεία Φαρμακευτικού Marketing Συμμετοχή: GlaxoSmithKline / Roche Hellas Προϊόν: Bonviva Κατηγορία: Φαρμακευτικό προϊόν ευρείας συνταγογραφίας 1 Bonviva το προφίλ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΦΘΑΛΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ. χειρουργική. δείτε τον κόσµο µε άλλα µάτια

ΟΦΘΑΛΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ. χειρουργική. δείτε τον κόσµο µε άλλα µάτια ΟΦΘΑΛΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ χειρουργική δείτε τον κόσµο µε άλλα µάτια ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΛΕΦΑΡΩΝ Στα Οφθαλομολογικά Κέντρα ΟΡΑΣΙΣ θεραπεύουμε με σύγχρονες ασφαλείς ιατρικές μεθόδους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία προκαλείται από βλάβη του νεφρού ποικίλης αιτιολογίας. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός του γλυκογόνου. Μεταβολισμός των υδατανθράκων κατά την άσκηση. Από που προέρχεται το μυϊκό και ηπατικό γλυκογόνο;

Μεταβολισμός του γλυκογόνου. Μεταβολισμός των υδατανθράκων κατά την άσκηση. Από που προέρχεται το μυϊκό και ηπατικό γλυκογόνο; Μεταβολισμός των υδατανθράκων κατά την άσκηση Μεταβολισμός του γλυκογόνου Το γλυκογόνο είναι ο αφθονότερος υδατάνθρακας των ζώων Το γλυκογόνο αποθηκεύεται κυρίως στο ήπαρ (3-7% κατά βάρος) και στους μύες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ µυωπία υπερµετρωπία αστιγµατισµός πρεσβυωπία ξεχάστε τα γυαλιά σας ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια από τότε που εφαρμόστηκε το excimer laser για τη διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

Υπεργλυκαιμία λόγω χρήσης Γλυκοκορτικοειδών. Μαρινέλλα Κυριακίδου Χειμώνα Ενδοκρινολόγος 24 ο Ετήσιο Συνέδριο ΔΕΒΕ Νοέμβριος 2010

Υπεργλυκαιμία λόγω χρήσης Γλυκοκορτικοειδών. Μαρινέλλα Κυριακίδου Χειμώνα Ενδοκρινολόγος 24 ο Ετήσιο Συνέδριο ΔΕΒΕ Νοέμβριος 2010 Υπεργλυκαιμία λόγω χρήσης Γλυκοκορτικοειδών Μαρινέλλα Κυριακίδου Χειμώνα Ενδοκρινολόγος 24 ο Ετήσιο Συνέδριο ΔΕΒΕ Νοέμβριος 2010 Εισαγωγή Χρήση γλυκοκορτικοειδών (ΓΚ) σε πολλές ασθένειες Αρκετές φορές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ Τι είναι η τροφική αλλεργία; Τροφική αλλεργία είναι η αναπάντεχη και μη κανονική ανοσολογική αντίδραση του οργανισμού εναντίον ενός τμήματος μιας τροφής (συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ ΟΠΑΘΕΙΑ

ΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ ΟΠΑΘΕΙΑ ΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ ΟΠΑΘΕΙΑ Ένας ενηµερωτικός οδηγός για την πραγµατικότητα του σήµερα ρ. Αναστάσιος-Ιωάννης Κανελλόπουλος Καθηγητής Οφθαλµολογίας Παν/µιου Νέας Υόρκης Ο διαβήτης µπορεί να επηρεάσει

Διαβάστε περισσότερα