«Νοσοκομειακές Επιτροπές Μεταγγίσεων» Οργάνωση - είκτες παρακολούθησης έργου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Νοσοκομειακές Επιτροπές Μεταγγίσεων» Οργάνωση - είκτες παρακολούθησης έργου"

Transcript

1 «Νοσοκομειακές Επιτροπές Μεταγγίσεων» Οργάνωση - είκτες παρακολούθησης έργου Δρ Ελισάβετ Ι. Γρουζή Αιματολόγος Συντ. Διευθύντρια Ν.Υ. Αιμοδοσίας Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

2 Ορθή κλινική πρακτική στις μεταγγίσεις Διαδικασίες ορθής πρακτικής σε όλα τα στάδια της αλυσίδας της μετάγγισης εντός νοσοκομείου Ορθολογική χρήση αίματος και παραγώγων του Ανάπτυξη μεθόδων περιορισμού των μεταγγίσεων Ανάπτυξη εναλλακτικών προσεγγίσεων Διαχείριση αιμοθεραπείας (PBM)

3

4 Η ασφαλής μεταγγισιοθεραπεία στο επίπεδο του νοσοκομείου εξαρτάται από σύνθετη διαδικασία που απαιτεί ενσωμάτωση και συντονισμό μεταξύ πολλών νοσοκομειακών τμημάτων όπως : Εργαστήρια Νοσηλευτική Υπηρεσία Αναισθησιολογικό Τμήμα Χειρουργικά Τμήματα Παθολογικά Τμήματα Τμήμα Επειγόντων Διοικητικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Μεταφοράς

5 Θεσμοθέτηση Νοσοκομειακών Επιτροπών Ιατρικής Μεταγγίσεων (ΝΕΙΜ) από τον ΠΟΥ Το 2003 σύστησε τη δημιουργία ΝΕΙΜ σε κάθε Νοσοκομείο (Hospital Transfusion CommiKee) που ευθύνεται «για την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής και των κατευθυντήριων οδηγιών της ορθής χρήσης του αίματος σε τοπικό επίπεδο» Η ΝΕΙΜ πρέπει να έχει εξουσιοδότηση γι αυτό εντός των δομών του νοσοκομείου, όπως επίσης και για τον καθορισμό της πολιτικής του νοσοκομείου σε σχέση με τις μεταγγίσεις και την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν

6 WHO: Ο ρόλος των ΝΕΙΜ AIDE- MEMOIRE for Nadonal Health Programmes 2004 Αποτελεσματική εφαρμογή των εθνικών οδηγιών Εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου Καθορισμός standards operasng procedures Παρακολούθηση και αξιολόγηση σε επίπεδο νοσοκομείου Της χρήσης του αίματος και των παραγώγων του Των ανεπιθύμητων συμβαμάτων και λαθών που συνδέονται με τη μετάγγιση

7 Hospital Transfusion CommiWee " Fact sheet N 279 June % των νοσοκομείων χωρών με υψηλό εισόδημα 53% των νοσοκομείων χωρών με μέσο εισόδημα 50% των νοσοκομείων χωρών με χαμηλό εισόδημα " Fact sheet N 279 Updated June 2014 >75% των νοσοκομείων χωρών με υψηλό εισόδημα >50% των νοσοκομείων χωρών με μέσο και χαμηλό εισόδημα

8 Θεσμοθέτηση ΝΕΙΜ στην Ελλάδα ΦΕΚ Β 1132/ «σε κάθε Νοσηλευτικό Ιδρυμα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας συστήνεται με απόφαση του ΔΣ μετά από γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής, Νοσοκομειακή Επιτροπή Ιατρικής των Μεταγγίσεων» Νόμος 3402/2005 (ΦΕΚ Α / 258/ (Αναδιοργάνωση του συστήματος Αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις) οι Ν.Υ. Αιμοδοσίας σε συνεργασία με τις ΝΕΙΜ «παρέχουν συμβουλές προς τους θεράποντες ιατρούς για τη σωστή χρήση του αίματος και των παραγώγων του» Σκοπός της είναι η ορθολογική χρήση του αίματος και των Προϊόντων του από τα Κλινικά Τμήματα των Νοσοκομείων και ο περιορισμός των ανεπιθύμητων συμβάντων κατά τη μεταγγισιοθεραπεία, περιλαμβανομένων και των λοιμώξεων που μεταδίδονται με το αίμα

9 Οι ΝΕΙΜ στις ΗΠΑ Regulatory and Accredidng Requirements Οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης απαιτείται να επανεξετάζουν και να ελέγχουν την πρακτική μετάγγισης και τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις προκειμένου να αποζημιωθούν από το Center of Medicare/Medicaid Program Ακόμη και αν επιλέξουν να μην αποζημιωθούν είναι υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν σύμφωνα με τον CFR που περιλαμβάνει οδηγίες σχετικές με τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις και τους κινδύνους των μεταγγίσεων: 21CRF (a), 21CRF (b), 21CRF (a), 21CRF (b), 21CRF (c), και CRF Code of Federal Regula]ons (CRF)

10 Οι ΝΕΙΜ στις ΗΠΑ Ηδη από το 1982, σε κάθε νοσοκομείο απαιτείται ένας αξιόπιστος μηχανισμός διασφάλισης της καταλληλότητας του αίματος, προκειμένου τα νοσοκομεία να λάβουν διαπίστευση από τη Μικτή Επιτροπή Διαπίστευσης Νοσοκομείων (Joint Commission on Accreditaqon of Healthcare Organizaqons, JCAHO) την American Associaqon of Blood Banks (AABB) το Αμερικάνικο Κολλέγιο Παθολόγων (College of American Pathologists, CAP) Transfus Med Rev 2004;18: Blood Transfusion 2012;10:1-3

11 Regulatory and Accredidng Requirements American Associadon of Blood Banks (AABB) Απαιτεί παρακολούθηση της χρήσης του αίματος μέσω προγράμματος αξιολόγησης από επιτροπή κρίσης που παρακολουθεί και θέτει κανόνες για τη μετάγγιση αίματος και παραγώγων του: Αίτηση αίματος Ταυτοποίηση του ασθενούς Λήψη και σήμανση του δείγματος Λοιμώδεις και μη λοιμώδεις επιπλοκές Τα «παρ ολίγον λάθη» Διαχείριση και καταστροφή Κατάλληλη χρήση Πολιτική χορήγησης αίματος Κάλυψη των αναγκών των ασθενών Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριε οδηγίες που έχουν τεθεί ΑΑΒΒ Standards 26 th ed, 2009;8.2

12 Regulatory and Accredidng Requirements The College of American Pathologists (CAP) Το CAP απαιτεί για τη διαπίστευση των εργαστηρίων εποπτεία των μεταγγίσεων, όπως επιβάλει δια των γενικών standards του ελέγχου ποιότητας, που προδιαγράφουν ότι διευθυντής της Αιμοδοσίας πρέπει να εκτιμά την απόδοση του εργαστηρίου με διεπιστημονικό τρόπο μέσω Επιτροπής Οι απαιτήσεις του CAT για τη διαπίστευση των τραπεζών αίματος απαιτούν τεκμηρίωση ότι ο υπεύθυνος ιατρός (medical director) συμμετέχει ενεργά στον καθορισμό κριτηρίων για την αξιολόγηση της πρακτικής μετάγγισης και στην αναθεώρηση των περιπτώσεων που δεν πληρούν τα κριτήρια ελέγχου CAP Transfusion Medicine Check List 2004

13 Καναδάς Η θεσμοθέτηση της HTC αποτελεί προϋπόθεση για διαπίστευση στα νοσοκομεία του Καναδά Στο Οντάριο, το provincial Ministry of Health and Long- Term Care, Blood Programs CoordinaSng Office (BPCO) έχουν λάβει διάφορες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της χρήσης του αίματος και την ασφάλεια της μετάγγισης Ontario Regional Blood CoordinaSng Network (ORBCoN) που συγκροτήθηκε το 2006 από το BPCO, είχε ως σκοπό σε συνεργασία με τα νοσοκομεία να βελτιώσει τη λειτουργία των HTC Owens et al. Transfusion and Apheresis Science 2012:

14 Current status of HTC in Ontario % of hospitals had a HTC 48% (2001) 90% (2011) (96 respondents) a muls- site or regional HTC 23 respondents (27%) Benefits : taking advantage of expersse from mulsple sites and facilitasng implementason of standardized processes across the region which results in improved consistency in pracsce. Increasing use of technologies such as webcassng and videoconferencing Owens et al. Transfusion and Apheresis Science 2012:

15

16

17 The exact structure of HTC can le to the discredon of the insdtudon, so long as the issues are addressed Shulman & Saxena. Hematology 2005

18 Αντικείμενα της ΝΕΙΜ αποτελούν: Την ανάπτυξη συστημάτων για την εφαρμογή των εθνικών κατευθυντήριων οδηγιών εντός του νοσοκομείου Τη συνεργασία με την Υπηρεσία Αιμοδοσίας για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας αίματος και παραγώγων του ανά πάσα στιγμή Ανάπτυξη στρατηγικών αποφυγής μετάγγισης Προεγχειρητική διερεύνηση και αντιμετώπιση αναιμίας Πρωτόκολλο αντιμετώπισης μαζικής αιμορραγίας Τη συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα για να εξασφαλίσει επαρκείς ποσότητες υγρών υποκατάστασης όγκου και άλλων εναλλακτικών της μετάγγισης σκευασμάτων ανά πάσα στιγμή Την ανάπτυξη τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας του νοσοκομείου για όλα τα βήματα της διαδικασίας της μετάγγισης Την ανάπτυξη και καθιέρωση συγκεκριμένης διαδικασίας αίτησης αίματος Ι Transfus Med Rev 2004;18: Blood Transfusion 2012;10:1-3

19 Αντικείμενα της ΝΕΙΜ αποτελούν: Την εκπαίδευση όλου του προσωπικού του νοσοκομείου που εμπλέκονται με την μετάγγιση Την παρακολούθηση της χρήσης του αίματος και των παραγώγων του εντός του νοσοκομείου Την ιχνηλασιμότητα του αίματος και των συστατικών του Την παρακολούθηση και διερεύνηση των σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων ή σφαλμάτων που σχετίζονται με τη μετάγγιση, λαμβάνοντας διορθωτικά και προληπτικά μέτρα όπου απαιτείται, καθώς και την καταγραφή και αναφορά τους στο εθνικό σύστημα αιμοεπαγρύπνησης Διενέργεια ελέγχων (audit) Διενέργεια κλινικών μελετών ΙΙ Transfus Med Rev 2004;18: Blood Transfusion 2012;10:1-3

20 Δυναμική διαδικασία με επικαλυπτόμενα στοιχεία Θέτει διαδικασίες Επιθεωρεί Αναθεωρεί Haynes SL, Torella F. Transfus Med Rev 2004;18:93-104

21 Παραδείγματα θεσμοθετημένων διαδικασιών από τις ΝΕΙΜ Συναίνεση ασθενούς για μετάγγιση Αρνηση ασθενούς για μετάγγιση Παραγγελία αίματος προ μετάγγισης (Τ&S, T&CXM) Πρόγραμμα μέγιστης παραγγελίας αίματος προεγχειρητικά (MSBOS) Διαδικασία παραγγελίας που περιλαμβάνει πότε πρέπει να γίνει η μετάγγιση (STAT vs NOW, ASAP vs TODAY) Ενδείξεις μετάγγισης αίματος και παραγώγων Εναλλακτικές προσεγγίσεις μετάγγισης Ταυτοποίηση του ασθενούς (κατά τη δειγματοληψία και κατά τη χορήγηση του αίματος) Πρακτική χορήγησης (π.χ. μεταφορά, κρέμασμα του ασκού, κα) Διαχείριση μαζικής μετάγγισης

22 Οι ΝΕΙΜ στο Ηνωμένο Βασίλειο θεσμοθετήθηκαν το 1998, με σκοπό την ανάπτυξη ενός μηχανισμού που θα έχει την ευθύνη των εφαρμογών των Κοινοτικών και Εθνικών οδηγιών (UK Chief Medical Officer) Αναπτύχθηκαν στα πλαίσια μιας ενιαίας εθνικής πολιτικής που ονομάσθηκε «Be er Blood Transfusion» Health Service Circular 1998/228 Health Service Circular 2002/009 Health Service Circular 2007/00 Σύμφωνα με την Health Service Circular 1998/228 τα νοσοκομεία έπρεπε να έχουν θέσει σε λειτουργία τις επιτροπές αυτές έως τον Μάρτιο 2000, οι οποίες έπρεπε να έχουν θεσμοθετήσει πρωτόκολλα που να βασίζονται στις εθνικές οδηγίες Σε έρευνα που έγινε το 2001 βρέθηκε ότι 91% των νοσοκομείων είχαν HTC, αλλά μόλις το 34% αυτών είχαν εγκρίνει πρωτόκολλα για τη μετάγγιση ερυθρών h p://transfusionguidelines.org.

23 Οι ΝΕΙΜ στο Ηνωμένο Βασίλειο Health Service Circular 2007/00. Be er Blood Transfusion. Safe and appropriate use of Blood. Available at: h p://transfusionguidelines.org Ενσωματώθηκαν οι απαιτήσεις των ασθενών για ενημέρωση και συναίνεση, όπως διατυπώνονται σε γενικές αρχές από το NaSonal PaSent Safety Agent (NPSA) Η λειτουργία των HTC έγινε υποχρεωτική και απαραίτητη για τα νοσοκομεία όταν συμπεριλήφθηκαν στην νομοθεσία για τη διαπίστευση των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας, και των Οργανισμών των Νοσοκομείων Οι διατάξεις αυτές καθιστούν υποχρεωτική την τεκμηρίωση της ιχνησιλασιμότητας (100%), της διερεύνησης των ανεπιθύμητων συμβαμάτων, των ενδείξεων μετάγγισης, και της συναίνεσης του ασθενούς

24 Membership of UK Blood Transfusion Commi ees Η ιεραρχική δομή καθιερώθηκε το 2001 Nadonal BCT Επιβλέπει τη Be er Blood Transfusion με κατεύθυνση προς την βελτίωση της πρακτικής των μεταγγίσεων βάζοντας το πλαίσιο λειτουργίας των περιοχικών BCT και HTCs Δρα ως οργανωτική επιτροπή για τη διεξαγωγή εθνικών συγκριτικών ελέγχων καθώς και των δεδομένων του SHOT και υποστηρίζει τις συστάσεις του Νοσοκομειακή Ομάδα Μεταγγίσεων (Hospital transfusion Team) Haynes SL, Torella F. Transfus Med Rev 2004;18:93-104

25 Νοσοκομειακή Ομάδα Μεταγγίσεων (HTT) Συνολική υπευθυνότητα της μεταγγισοθεραπείας στο νοσοκομείο Υπεύθυνος Αιματολόγος Υπεύθυνος του εργαστηρίου της Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας Εξειδικευμένες Νοσηλεύτριες (Transfusion Pracddoners) Εφαρμογή κατευθύνσεων και πολιτικών Διερεύνηση ανεπιθύμητων συμβαμάτων Συντονισμό εκπαίδευσης Διενέργεια audit Προτάσεις βελτίωσης Αλλοι Συναντήσεις 1-4 φορές τον μήνα

26 SHOT Annual Report 2013, July 2014

27 BCSH guidelines on Administradon of Blood Components 5 th EdiSon, 2012

28 Νοσοκομειακή Επιτροπή Μεταγγίσεων (ΝΕΙΜ, HTC) Συναντήσεις 3-6 φορές ετησίως Αποτελείται από Νοσοκομειακή Ομάδα Μεταγγίσεων Εκπροσώπηση όλων των ειδικοτήτων των χρηστών Αντιπρόσωποι της Περιοχικής Επιτροπής Μεταγγίσεων (Regional Transfusion Commi ee) Επεξεργασία αναφορών της Νοσοκομειακής Ομάδας Μεταγγίσεων Ανασκόπηση Χρήσης αίματος και παραγώγων Ανεπιθύμητων συμβαμάτων Εκπαίδευσης Αποτελεσμάτων audit Αναφορά Ομάδα διαχείρισης κινδύνου Εποπτεία Από την ομάδα επιτήρησης του κλινικού έργου (clinical governance)

29 Εκπαίδευση Στόχοι Ασφάλεια μεταγγίσεων Εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία της μετάγγισης (+e- learning) Εκπαίδευση στις διαδικασίες ελέγχου των 10 σημείων κλειδιών σύμφωνα με την BCSH Ορθή πρακτική μεταγγίσεων Εκπαίδευση γιατρών και νοσηλευτών Στις ενδείξεις μετάγγισης Στις εναλλακτικές μεθόδους Σε μεθόδους αποφυγής μεταγγίσεων Διαχείριση της αιμοθεραπείας Ελεγχος της επάρκειας σε τακτά χρονικά διαστήματα (2-3 χρόνια?)

30 Η εφαρμογή του συστήματος αυτού στο ΗΒ οδήγησε στην επίτευξη σε εθνικό επίπεδο μείωσης της χρήσης μεταγγίσεων ερυθρών κατά 15% Adrian Newland Ex- Chair NBTC

31 Η εφαρμογή του συστήματος αυτού στο Ηνωμένο Βασίλειο οδήγησε στην επίτευξη σε εθνικό επίπεδο των εξής στόχων: Μείωση της χρήσης μεταγγίσεων ερυθρών κατά 15% Συνεχή εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων στη μετάγγιση Διερεύνηση ανεπιθύμητων συμβαμάτων σε ποσοστό 100% Τεκμηρίωση των ενδείξεων μετάγγισης Συναίνεση των ασθενών Ιχνηλασιμότητα σε ποσοστό 100% Διενέργεια εθνικών ελέγχων (audits) Διενέργεια αξιόπιστων κλινικών μελετών (TOPPS, N Engl J Med 2013;368: )

32 Συνολικός αριθμός σοβαρών συμβαμάτων που δηλώθηκαν την περίοδο (n=13.141)

33 SHOT Annual Report 2013, July 2014

34 SHOT Annual Report 2014

35 2014, Adrian Newland Ex- Chair NBTC

36 Επίλογος Στη χώρα μας που το σύστημα Αιμοδοσίας σε μεγάλο βαθμό είναι ενσωματωμένο στα νοσοκομεία, οι ΝΕΙΜ μπορεί να έχουν καθοριστικό ρόλο στην ασφάλεια της μετάγγισης Οι μεγάλες προκλήσεις για τις ΝΕΙΜ περιλαμβάνουν τη συνεχή εκπαίδευση όλων των επαγγελματιών υγείας που εμπλέκονται με τη μετάγγιση, με έμφαση στη γνώση των ενδείξεων για τη χρήση του αίματος, τη διαχείριση της αιμοθεραπείας (padent blood management), καθώς και την ενημέρωση και συναίνεση του ασθενούς για τις θεραπευτικές αποφάσεις που τους αφορούν και ιδιαίτερα για τη μετάγγιση

37 A consistent, professional approach to safe transfusion pracdce can save lives Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας

Βέλτιστη χρήση του αίματος. Για ασφαλή, αποτελεσματική και επαρκή χρήση του αίματος στην Ευρώπη. www.optimalblooduse.eu

Βέλτιστη χρήση του αίματος. Για ασφαλή, αποτελεσματική και επαρκή χρήση του αίματος στην Ευρώπη. www.optimalblooduse.eu Βέλτιστη χρήση του αίματος Για ασφαλή, αποτελεσματική και επαρκή χρήση του αίματος στην Ευρώπη 2010 www.optimalblooduse.eu Σε ποιόν απευθύνεται? Είναι ένα εργαλείο για όσους εργάζονται για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόκληση της ασφάλειας του αίματος

Η πρόκληση της ασφάλειας του αίματος Η πρόκληση της ασφάλειας του αίματος Συνέντευξη :Κωνσταντίνα Πολίτη Newsletter KEEΛΠΝΟ, Οκτώβριος 2013 1. Η ασφάλεια του αίματος και των προϊόντων του είναι από τα πιο «καυτά» ζητήματα δημόσιας υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Αιμοεπαγρύπνηση Στόχοι και Οργάνωση Συστημάτων Αιμοεπαγρύπνησης

Αιμοεπαγρύπνηση Στόχοι και Οργάνωση Συστημάτων Αιμοεπαγρύπνησης Αιμοεπαγρύπνηση Στόχοι και Οργάνωση Συστημάτων Αιμοεπαγρύπνησης Δρ Ελισάβετ Ι. Γρουζή Αιματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας & Αιματολογικό Εργαστήριο, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΜΗΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Μέχρι την ψήφιση του νέου νόμου 3402 (ΦΕΚ 258 Α /17-10-2005)

Διαβάστε περισσότερα

testing Donor selection Collection Blood sample Transport to the patient Medical decision to transfuse Pre transfusion testing Administration

testing Donor selection Collection Blood sample Transport to the patient Medical decision to transfuse Pre transfusion testing Administration Ε.Ζερβού ΠΓΝΙ Donor selection αιμοληψία testing Medical decision to transfuse Blood sample Pre transfusion testing Collection Administration Transport to the patient Administration Monitor evaluation Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚEΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚEΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚEΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η ασφάλεια του νοσοκομειακού ασθενούς (The

Διαβάστε περισσότερα

20.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 159/5

20.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 159/5 20.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 159/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 520/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τη διενέργεια των δραστηριοτήτων φαρμακοεπαγρύπνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.6.2014 COM(2014) 371 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δεύτερη έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για την υλοποίηση της σύστασης 2009/C 151/01 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ,

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ A, 10 Η Ε.Σ. / 3 Η ΕΟ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 9001:2008 ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Φ.Υ. ΤΗΣ 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 15189 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Dimitrios Tziallas. PhD-MSc-NFESC Μέλος Σ.Ε.Π. Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. dtziallas@gmail.com

Dimitrios Tziallas. PhD-MSc-NFESC Μέλος Σ.Ε.Π. Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. dtziallas@gmail.com Dimitrios Tziallas PhD-MSc-NFESC Μέλος Σ.Ε.Π. Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου dtziallas@gmail.com Εννοιολογική προσέγγιση Η επιστήμη του Management Διοίκηση Ολικής ποιότητας (TMQ) Διοίκηση μέσω στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην διοίκηση και λειτουργία των μονάδων υγείας Η περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην διοίκηση και λειτουργία των μονάδων υγείας Η περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην διοίκηση και λειτουργία των μονάδων υγείας Η περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική

Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική Οι επόμενες σελίδες αποτελούν την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική. Τα άρθρα της Διακήρυξης είναι τα κοινώς συμφωνηθέντα σε ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας και η αξιολόγησή της

Η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας και η αξιολόγησή της Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 SPECIAL ARTICLE Η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας και η αξιολόγησή της Μέχρι τα τέλη του 1970, η διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Το κανονιστικό πλαίσιο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ 01/00/13-11-2014 1/17 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 13-11-2014 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

κοινωνική υπευθυνότητα & βιώσιμη ανάπτυξη

κοινωνική υπευθυνότητα & βιώσιμη ανάπτυξη κοινωνική υπευθυνότητα & βιώσιμη ανάπτυξη Ο παρών απολογισμός είναι ο πρώτος κατά σειρά Κοινωνικός Απολογισμός του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και των θυγατρικών του. Αναφέρεται στην περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής πρακτική της Aξιολόγησης της Τεχνολογίας Υγείας

Η διεθνής πρακτική της Aξιολόγησης της Τεχνολογίας Υγείας Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Η διεθνής πρακτική της Aξιολόγησης της Τεχνολογίας Υγείας Η ανάπτυξη της Αξιολόγησης της Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ AΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΑ ΑΝΤΡΗ (Α.Φ.Τ 2007582509)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για το σχεδιασμό γενικής ετοιμότητας. Τεχνικές οδηγίες σχεδιασμού γενικής ετοιμότητας για έκτακτες καταστάσεις δημόσιας υγείας

Στρατηγική για το σχεδιασμό γενικής ετοιμότητας. Τεχνικές οδηγίες σχεδιασμού γενικής ετοιμότητας για έκτακτες καταστάσεις δημόσιας υγείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Αξιολόγηση Κινδύνων και ημόσια Υγεία Απειλές για την υγεία Στρατηγική για το σχεδιασμό γενικής ετοιμότητας Τεχνικές οδηγίες σχεδιασμού γενικής

Διαβάστε περισσότερα

και πληροφοριακή υποστήριξη

και πληροφοριακή υποστήριξη archieves medical informatics 1739 SARIVOUGIOUKAS (pages 9) Σελιδοποίηση: 15/2/2008 Αποστολή galley-proofs: 20/2/2008 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ MEDICAL INFORMATICS Τμήμα επειγόντων περιστατικών και πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2008) ΣΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: H ΟΔΗΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ CEN/TS 15224:2005

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2008) ΣΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: H ΟΔΗΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ CEN/TS 15224:2005 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2008)

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Μ Α Ζ Ι Κ Η Σ Ε Σ Τ Ι Α Σ Η Σ. Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ.

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Μ Α Ζ Ι Κ Η Σ Ε Σ Τ Ι Α Σ Η Σ. Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : ISO κ α ι H A C C P ΣΕ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Μ Α Ζ Ι Κ Η Σ Ε Σ Τ Ι Α Σ Η Σ. Π Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Basel Statements on the Future of Hospital Pharmacy

Basel Statements on the Future of Hospital Pharmacy Basel Statements on the Future of Hospital Pharmacy The Global Conference on the Future of Hospital Pharmacy was hosted by the FIP Hospital Pharmacy Section as part of the 68th Annual Congress of the International

Διαβάστε περισσότερα