συνίστανται από πολωτή που επιτρέπει να περνούν µόνο τα κατακόρυφα πολωµένα κύµατα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "συνίστανται από πολωτή που επιτρέπει να περνούν µόνο τα κατακόρυφα πολωµένα κύµατα."

Transcript

1 Γραµµικά πολωµένο ηλεκτροµαγνητικό κύµα. Νόµος του Malus Η κλασσική κυµατική θεωρία του φωτός µοντελοποιεί το φως (ή ένα τυχόν ηλεκτροµαγνητικό κύµα κατ επέκταση), στον ελεύθερο χώρο, ως ένα εγκάρσιο ηλεκτροµαγνητικό κύµα, που σηµαίνει ότι η διεύθυνση ταλάντωσής του είναι πάντα κάθετη προς τη διεύθυνση διάδοσης. Πιο αναλυτικά, κατά τη διάδοση ενός ηλεκτροµαγνητικού κύµατος, το ηλεκτρικό και µαγνητικό του πεδίο είναι κάθετα προς τη διεύθυνση διάδοσης του κύµατος. Αν θεωρήσουµε τον άξονα z ως άξονα διάδοσης, τότε το ηλεκτρικό του πεδίο µπορεί να βρίσκεται σε οποιαδήποτε διεύθυνση επάνω στο επίπεδο που είναι κάθετο προς τον άξονα z. Ο όρος πόλωση ενός ηλεκτροµαγνητικού κύµατος περιγράφει τη συµπεριφορά του ανύσµατος του ηλεκτρικού πεδίου του κύµατος, καθώς αυτό διαδίδεται σ ένα µέσο. Αν η ταλάντωση του ηλεκτρικού πεδίου διαµορφώνεται προς µια αυστηρά καθορισµένη διεύθυνση, τότε θεωρούµε ότι το ηλεκτροµαγνητικό κύµα είναι γραµµικά πολωµένο. Υπάρχουν αρκετές οπτικές διατάξεις που λειτουργούν ανάλογα µε την κατάσταση πόλωσης του οπτικού κύµατος που διέρχεται µέσω αυτών. Ένας γραµµικός πολωτής θα επιτρέψει τη διέλευση των ταλαντώσεων του ηλεκτρικού πεδίου προς συγκεκριµένη µόνο διεύθυνση, που καλείται και διεύθυνση πόλωσης. Η εξερχόµενη δέσµη από τον πολωτή έχει το ηλεκτρικό πεδίο δονούµενο παράλληλα προς τη διεύθυνση πόλωσης του πολωτή και εποµένως είναι γραµµικά πολωµένη. 1

2 Οι ταλαντώσεις του πεδίου και η διεύθυνση διάδοσης z ορίζουν το επίπεδο πόλωσης, έτσι που ένα γραµµικά πολωµένο κύµα µπορεί να θεωρηθεί ως επίπεδα πολωµένο. Αντίθετα, αν τα ηλεκτρικά πεδία των κυµάτων µιας δέσµης φωτός ακολουθούν τυχαίες διευθύνσεις, πάντα όµως κάθετες προς τον άξονα z, τότε η δέσµη φωτός θεωρείται µη πολωµένη. Μια δέσµη φωτός µπορεί να πολωθεί γραµµικά, αν περάσει δια µέσου ενός πολωτή, όπως είναι για παράδειγµα ένα φύλλο πολαρόϊντ (polaroid). Αυτό είναι µια διάταξη που επιτρέπει τη διέλευση εκείνων των ταλαντώσεων του ηλεκτρικού πεδίου που βρίσκονται πάνω σε ένα επίπεδο κάθετο προς τη διεύθυνση διάδοσης. Αν θεωρήσουµε ότι το γραµµικά πολωµένο φως από τον πολωτή προσπίπτει σ ένα δεύτερο πολωτή, ίδιο µε τον πρώτο, τότε στρέφοντας τη διεύθυνση πόλωσης του δεύτερου πολωτή µπορούµε να αναλύσουµε την κατάσταση πόλωσης της προσπιπτούσης δέσµης. Για το λόγο αυτό ο δεύτερος πολωτής καλείται αναλυτής. Αν η διεύθυνση πόλωσης του αναλυτή σχηµατίζει γωνία θ µε το άνυσµα του ηλεκτρικού πεδίου της προσπιπτούσης δέσµης (δηλαδή µε τη διεύθυνση πόλωσης του πολωτή) τότε µόνο η ποσότητα "Ecosθ" του πεδίου θα διέλθει από τον αναλυτή, όπως φαίνεται στο πιό κάτω σχήµα. Η ένταση του φωτός που θα περάσει από τον αναλυτή είναι ανάλογη του τετραγώνου του ηλεκτρικού πεδίου, πράγµα που σηµαίνει ότι η ένταση που καταγράφεται στον φωτοανιχνευτή µεταβάλλεται ως (Ε cosθ) 2. Η µέγιστη ένταση I θα καταγραφεί στην περίπτωση που η γωνία θ = 0 (Ε // προς τη max διεύθυνση πόλωσης). Για κάθε άλλη γωνία η ένταση δίνεται από το νόµο του Malus: I(θ) = Ι max cos 2 θ 2

3 Πολωτικό φίλτρο Η πόλωση του φωτός µπορεί να γίνει µε έναν πολωτή ο οποίος περιέχει ένα πολωτικό φίλτρο. Όταν το φως προσπέσει σε ένα πολωτικό φίλτρο θα εξέλθει γραµµικά πολωµένο µε επίπεδο ταλάντωσης καθοριζόµενο από το υλικό του φίλτρου (γραµµικά πολωµένο παράλληλα στο επίπεδο πόλωσης του πλακιδίου (υλικό φίλτρου). Ένας πολωτής επιτρέπει την πλήρη διέλευση όλων των κυµάτων φωτός που είναι πολωµένα στο ίδιο επίπεδο µε τον υλικό του πολωτικού φίλτρου και αποκόπτει όλα τα κύµατα που είναι πολωµένα κάθετα στο επίπεδο του υλικού του πολωτικού φίλτρου. Χρησιµοποιώντας δύο πολωτικά φίλτρα και περιστρέφοντας το ένα από τα δύο, ώστε το επίπεδο του ενός να είναι σε γωνία 90 σε σχέση µε του άλλου, µπορούµε να επιτύχουµε πλήρη αποκοπή του πολωµένου φωτός. Όταν τα επίπεδα των δύο πολωτών σχηµατίζουν γωνία 0 (δηλαδή συµπίπτει το επίπεδο), το πολωµένο φως διέρχεται αφιλτράριστο. Όταν τα δύο φίλτρα έχουν γωνία ενδιάµεση 0-90 το πολωµένο φως διέρχεται µερικώς. Αυτό συµβαίνει µε την περιστροφή δακτυλιδίου φωτογραφικού φίλτρου πόλωσης µπροστά σε µια οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD). Όταν το κύµα περνά από δύο πολωτές µε άξονες ορθογωνίους µεταξύ τους, δεν υπάρχει ισχύς στην έξοδο (παρακάτω σχήµα). Εάν όµως µεταξύ των δύο προηγουµένων πολωτών εισαχθεί τρίτος µε κάποια ενδιάµεση γωνία του άξονά 3

4 του, τότε στην έξοδο εµφανίζεται διαδιδόµενο κύµα (όπως υπαγορεύει ο νόµος του Malus). Πόλωση λόγω ανάκλασης Μια οπτική διάταξη που δέχεται στην είσοδό της φυσικό φως και εξάγει πολωµένο φως, ονοµάζεται πολωτής. Ένας άλλος τρόπος να επιτύχουµε µερική πόλωση είναι µέσω ανάκλασης του φωτός σε µια µη-αγώγιµη επιφάνεια. Η γωνία Brewster είναι περίπου 57 0 για διέλευση από αέρα σε ύαλο, και 53 0 για διέλευση από αέρα σε νερό. Στις περιπτώσεις αυτές, το αρχικά µη πολωµένο κύµα πολώνεται, ώστε το ανακλώµενο κύµα συνίσταται µόνο από την συνιστώσα του ηλεκτρικού πεδίου την παράλληλη προς την οριακή επιφάνεια. Και το πιο σηµαντικό είναι ότι και τα προσπίπτοντα κύµατα µε περίπου την γωνία Brewster υφίστανται πόλωση του ανακλώµενου: Το ανακλώµενο κύµα υπερβαίνει τον βαθµό πόλωσης 50%, όταν οι γωνίες πόλωσης κυµαίνονται ±20 0 γύρω από την γωνία Brewster (σχήµα). Αυτό το τελευταίο εξηγεί γιατί τα γυαλιά ηλίου δρουν αποτελεσµατικά στο να αποκόπτουν το ανακλώµενο κύµα. Τα γυαλιά ηλίου συνίστανται από πολωτή που επιτρέπει να περνούν µόνο τα κατακόρυφα πολωµένα κύµατα. 4

5 Φαινόµενο διπλής διάθλασης, ολικής ανάκλασης και πρόσπτωσης µε την γωνία Brewster (Nicol Prism). 5

6 NICOL PRISM (polarizer) unpolarized beam ύο πρίσµατα µε calcite που έχουν συγκολληθεί µεταξύ τους (µε "Canada balsam"), ώστε να πολώνουν το προσπίπτον κύµα δηµιουργώντας δύο ορθογώνια πολωµµένες δέσµες στην έξοδο. Beam B Beam A used to determine optical rotation 6

7 Για το ορατό φως, όταν αυτό προσπίπτει µε την γωνία Brewster πάνω σ' ένα πλακίδιο υάλου, το ~16% του φωτός (µε ηλεκτρικό πεδίο παράλληλο στην επιφάνεια) ανακλάται (πολωµένο) σε κάθε διαχωριστική επιφάνεια. Εάν θεωρήσουµε 10 πλακίδια εν παραλλήλω (δηλαδή συνολικά 20 προσπτώσεις σε διεπιφάνειες), τότε το τελικό φως µε κατακόρυφη πόλωση (στο κάτω σχήµα, the s-polarized light) θα περιέχει φως µε οριζόντια πόλωση κατά ένα ποσοστό (1-0.16) 20 =3% δηλαδή υπάρχει διέλευση για το p-polarized κύµα. Το ανακλώµενο s-polarized κύµα είναι µεν πολωµένο αλλά διάχυτο σε µεγάλη έκταση και άρα όχι χρήσιµο. 7

8 Κρύσταλλοι ιπλής ιάθλασης (birefringence) Υπάρχουν στη φύση υλικά τα οποία εµφανίζουν οπτική ανισοτροπία, δηλαδή η ταχύτητα διάδοσης του φωτός µέσα στον κρύσταλλο εξαρτάται από την κρυσταλλογραφική διεύθυνση διάδοσης και τον προσανατολισµό του επιπέδου ταλάντωσης του κύµατος: Αν ακτίνα φυσικού φωτός προσπέσει πάνω σε µία έδρα ενός τέτοιου φυσικού κρυστάλλου (π.χ. ασβεστίτη CaCΟ 3 ) αυτή διαχωρίζεται σε δύο ακτίνες λόγω της διαφορετικής ταχύτητας διάδοσης των ακτίνων µέσα στον κρύσταλλο. Το φαινόµενο αυτό λέγεται διπλή διάθλαση και ο κρύσταλλος διπλοδιαθλαστικός. Στην περίπτωση ενός κρυστάλλου διπλής διάθλασης η ταχύτητα του φωτός έχει την ίδια τιµή c 0 εαν η διεύθυνση διάδοσης είναι παράλληλη µε τον οπτικό άξονα του κρυστάλλου (τον άξονα y στην περίπτωση του σχετικού σχήµατος). Εδώ θεωρούµε ότι ο κρύσταλλος έχει µόνο έναν οπτικό άξονα. Όταν η διεύθυνση διάδοσης είναι κάθετη στον οπτικό άξονα του κρυστάλλου (π.χ. κατά τον άξονα z στο σχήµα), τότε η συνιστώσα του ηλεκτρικού πεδίου που είναι κάθετη στον οπτικό άξονα (άξονας x στο σχήµα) έχει ταχύτητα c 0 (τακτική ακτίνα), ενώ η συνιστώσα του ηλεκτρικού πεδίου που είναι παράλληλη στον οπτικό άξονα (άξονας y στο σχήµα) έχει ταχύτητα c ε που είναι διάφορη της c 0. Στο σχήµα θεωρούµε ότι ο άξονας y είναι ο οπτικός άξονας του κρυστάλλου, ο άξονας z είναι η διεύθυνση διάδοσης του φωτός και Ε0 είναι το διάνυσµα του ηλεκτρικού πεδίου του φωτός που εισέρχεται στον κρύσταλλο σχηµατίζοντας γωνία Φ µε τον οπτικό άξονα y. Τότε η συνιστώσα Εx (z,t) î = E1 (z,t) î αντιπροσωπεύει το διάνυσµα του ηλεκτρικού πεδίου της τακτικής ακτίνας και η συνιστώσα Εy (z,t) ĵ = 8

9 E2 (z,t) ĵ αντιπροσωπεύει το διάνυσµα του ηλεκτρικού πεδίου της έκτακτης ακτίνας. Γράφουµε: E1 (z,t) = Εx sin (kz ωt) sin Φ, E2 (z,t) = Εy sin (kz ωt + ε) cos Φ όπου ε η διαφορά φάσης ανάµεσα στις Ε1 και Ε2. Υποθέτουµε τώρα ότι το διάνυσµα Ε0 είναι γραµµικά πολωµένο µε άξονα πόλωσης που ορίζεται από την γωνία Φ = 45º. Θεωρούµε κρύσταλλο διπλής διάθλασης οπτικού πάχους dλ/4, όπου dλ/4 δίδεται από την σχέση: όπου nο ο δείκτης διάθλασης της τακτικής και naο ο δείκτης διάθλασης της έκτακτης ακτίνας στο κρύσταλλο. Στην περίπτωση αυτή η διαφορά φάσης ε ανάµεσα στις Ε1 και Ε2 γίνεται 90º (π/2) όταν εξέρχονται από τον κρύσταλλο, και άρα παράγεται κυκλικά πολωµένο φως. Η διαφορά φάσης ανάµεσα στις δύο ακτίνες (τακτική και έκτακτη) δηµιουργείται γιατί διέρχονται µε διαφορετική ταχύτητα c 0 και c ε (αντίστοιχα) από τον διπλοδιαθλαστικό κρύσταλλο. 9

10 Πλακίδια καθυστέρησης φάσης Έστω η δέσµη γραµµικά πολωµένου φωτός προσπίπτουσα επί διπλοδιαθλαστικού πλακιδίου µε παράλληλες έδρες, ώστε η επιφάνειά του να περιέχει τον οπτικό άξονα. Επειδή οι ακτίνες, οι κάθετα πολωµένες προς τον οπτικό άξονα, έχουν διαφορετικό δείκτη διάθλασης (άρα και διαφορετική ταχύτητα) από τις παράλληλα πολωµένες, συνάγεται ότι ενώ προσπίπτουν επί του πλακιδίου µε την ίδια φάση, θα εξέρχονται µε διαφορετικές φάσεις. Τέτοια πλακίδια καλούνται πλακίδια καθυστέρησης φάσης. Έστω Ε χ = Ε οχ sin (kz- ωt) και Ε y = E oy sin (kz- ωt), µε Ε οχ = Ε ο sinφ, E oy = E o cosφ, οι συνιστώσες γραµµικά πολωµένου κύµατος προσπίπτοντος σε πλακίδιο πάχους d που ο οπτικός άξονας είναι οριζόντιος. Μέσα στο υλικό, για κύµα ταλαντούµενο κατά τις c c διευθύνσεις x και y αντίστοιχα, θα έχουµε ταχύτητες u1= και u2 = n n και άρα αντίστοιχους κυµατορυθµούς: k 1 ω ω n1 = = = k n u c 1 1 και k 1 = k n. 2 2 Σε απόσταση d ( έξοδος πλακιδίου), τα αντίστοιχα πεδία δίδονται από τις εκφράσεις: 2 και η διαφορά φάσης είναι: Ε χ = Ε οχ sin (k 2 z- ωt ), E y = E oy sin(k 1 z- ωt) d φ = (k1 k 2)d= k(n1 n 2)d= 2π(n1 n 2). λ Το εξερχόµενο κύµα είναι γενικά ελλειπτικά πολωµένο κύµα, οι άξονες της έλλειψης θα είναι παράλληλοι προς τους x και y αντίστοιχα. π λ Αν ϕ =, θα είναι (n1 n 2)d= 2 4 Τότε το πλακίδιο καθυστέρησης φάσης λέγεται πλακίδιο λ. Προφανώς αν η γωνία 4 Φ = 45 0 ( δηλαδή Εοχ = Εοy ), τότε το εξερχόµενο κύµα είναι κυκλικά πολωµένο. Αν παρεµβάλλουµε ανάµεσα σε δύο πολωτές ένα διπλοδιαθλαστικό κρύσταλλο πάχους d = d λ/4 διακρίνουµε τις εξής περιπτώσεις: 10

11 Αν η γωνία Φ είναι 45 τότε θα το φως που εξέρχεται από τον κρύσταλλο είναι κυκλικά πολωµένο και το ήµισυ της εντάσεως του φωτός Ι0/2 διαδίδεται από τον αναλυτή ανεξάρτητα από την γωνία θ του άξονα του. Αν η γωνία Φ είναι 0º ή 90º τότε ο κρύσταλλος δεν δηµιουργεί διαφορά φάσης (το φως εξακολουθεί να είναι γραµµικά πολωµένο κατά την ίδια διεύθυνση), οπότε ισχύει ο νόµος του Malus. Αν η γωνία Φ έχει οποιαδήποτε άλλη τιµή εκτός από 0º, 45º, και 90º, τότε το διερχόµενο φως από τον κρύσταλλο είναι ελλειπτικά πολωµένο και µεταβάλλεται αρµονικά µε τη γωνία θ ανάµεσα σε µια µέγιστη Ιmax και µια ελάχιστη τιµή Ιmin. ιχρωϊσµός Το φαινόµενο αναφέρεται στην επιλεκτική απορρόφηση της µιας εκ των δυο καθέτων συνιστωσών του φυσικού φωτός καθώς προσπίπτει σε διπλοδιαθλαστικό υλικό. Φως µε ηλεκτρικό πεδίο παράλληλο στον οπτικό άξονα διαδίδεται χωρίς ή µε µικρή απορρόφηση, ενώ η συνιστώσα του πεδίου κάθετα στον οπτικό άξονα, απορροφάται ισχυρά - πρακτικά αποκόπτεται. Το αποτέλεσµα είναι ότι το φως εξέρχεται γραµµικά πολωµένο. Το φαινόµενο είναι ανάλογο προς εκείνο που µία µη πολωµένη δέσµη µικροκυµάτων προσπίπτει σε συρµάτινο πλέγµα και το κύµα εξέρχεται πολωµένο κάθετα προς τα σύρµατα. Η ενέργεια της παράλληλης προς τα κύµατα συνιστώσας του κύµατος, απορροφάται από τα ηλεκτρόνια που µπορούν να κινηθούν κατ αυτή τη διεύθυνση, και µετατρέπεται σε θερµότητα Joule 11

12 Ερώτηση: Υπάρχει ροή ενέργειας σε στατικά πεδία; Μικρός ραβδόµορφος µαγνήτης φορτίζεται µε φορτίο Q+. Σχεδιάστε το άνυσµα Poynting σε διάφορα σηµεία του χώρου. Σχολιάστε τη ροή της ενέργειας και της ορµής του Η/Μ πεδίου. Στο σχήµα φαίνονται οι δυναµικές γραµµές του Eκαι B και στο σηµείο Α το το άνυσµα Poynting S. Τα πεδία είναι στατικά, άρα και η ενέργεια παραµένει αµετάβλητη µε το χρόνο. Το άνυσµα Poynting E B /µ 0, προφανώς διάφορο του µηδενός, εκφράζει την ροή της Η/Μ ενέργειας. Το S είναι διανυσµατικό µέγεθος και η αλλαγή της διεύθυνσης συνεπάγεται µεταβολή της ορµής στα διάφορα σηµεία του χώρου. Το S κυκλοφορεί συνεχώς γύρω-γύρω από τον µαγνήτη. Όση ενέργεια µπαίνει σε ένα όγκο, για κάποιο χρόνο, τόση βγαίνει (φαινόµενο αντίστοιχο µε τη ροή ασυµπίεστου υγρού). Το άνυσµα Poynting εποµένως µας επιβάλλει να σκεφθούµε µια ροή ενέργειας ακόµα και για στατικά πεδία. Η ροή ενέργειας για στατικά πεδία έρχεται σε αντίθεση µε την κοινή αντίληψη. (Μήπως όµως αυτή η κοινή αντίληψη είναι λανθασµένη και το άνυσµα Poynting µας δείχνει το σωστό δρόµο;). Παρόµοιοι συλλογισµοί µπορούν να γίνουν για την ορµή p= S c 2. 12

13 Ερώτηση: Εξηγείστε την παρακάτω περίπτωση παραγωγής πολωµένου κύµατος: Κυκλικά πολωµένο κύµα, εισερχόµενο σε αναλυτή, εξέρχεται γραµµικά πολωµένο. Κυκλικά πολωµένο κύµα, εισερχόµενο σε πλακίδιο λ/4, εξέρχεται γραµµικά πολωµένο. Ερώτηση: Ο όρος οπτική ενεργότητα εκφράζει το φαινόµενο της στροφής του επιπέδου ταλάντωσης γραµµικά πολωµένου φωτός µετά το πέρασµά του µέσα από ορισµένα υλικά (π.χ., κρύσταλλος χαλαζία). Εξηγήσατε το φαινόµενο. Απάντηση : Το γραµµικά πολωµένο φως µπορεί να θεωρηθεί σαν το αποτέλεσµα της σύνθεσης δύο κυκλικά πολωµένων κυµάτων, ενός αριστερόστροφου και ενός δεξιόστροφου. Φαντασθείτε τώρα το οπτικά ενεργό υλικό να επιδεικνύει κυκλική διπλοδιαθλαστικότητα, δηλαδή να έχει διαφορετικό δείκτη διάθλασης για το δεξιόστροφο σε σχέση µε το αριστερόστροφο κύµα. Οι διαφορετικές γωνιακές ταχύτητες µεταξύ δεξιόστροφου και αριστερόστροφου κύµατος επιβάλλουν µια διαφορά φάσης που οδηγεί στη στροφή του επιπέδου ταλάντωσης του κύµατος. Προφανώς η γωνία στροφής εξαρτάται από το υλικό και το µήκος της διαδροµής. Ερώτηση: Φυσικό φως έντασης Ι περνά διαδοχικά από δυο πολωτές. Ποια η διάταξη των χαρακτηριστικών τους επιπέδων, ώστε η εξερχόµενη ένταση να είναι ι) Ι/2 και ιι) Ι/4 Απάντηση: Το φυσικό φως δίνει δυο συνιστώσες, µια παράλληλη και µια κάθετη στο χαρακτηριστικό επίπεδο του πολωτή. Άρα, φυσικό φως εξερχόµενο από πολωτή έχει τη µισή ένταση από την αρχική. ι ) I I / 2 I / 2 Τα χαρακτηριστικά επίπεδα των δυο πολωτών πρέπει να είναι παράλληλα ιι) θ I I π I I / 2 I 0 / 4 = cos θ cos θ = θ =

14 Ερώτηση: Στη διάταξη πολωτών του σχήµατος που ακολουθεί, προσδιορίστε την ένταση του φωτός µετά από κάθε πολωτή. π 1 π 2 π 3 π/4 I Ι=; I 2 =; I 3 =; Απάντηση: Μετά τον πρώτο πολωτή :, µετά το δεύτερο πολωτή: I 2 I 2 I = cos π =, µετά τον τρίτο πολωτή: I 3 I 2π I = cos =

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s η 7 σειρά ασκήσεων Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s 1. Εξηγήστε γιατί, όταν φως διαπερνά μία διαχωριστική

Διαβάστε περισσότερα

8.3 Ηλεκτροοπτικοί διαµορφωτές

8.3 Ηλεκτροοπτικοί διαµορφωτές - 07-8. Ηλεκτροοπτικοί διαµορφωτές Είναι γνωστό από την κλασσική θεωρία των τηλεπικοινωνιών, ότι προκει- µένου να διαδοθεί ένα π.χ. ηχητικό σήµα εύρους συχνοτήτων ( 4kHz) σ ένα α- γωγό, κυµατοδηγό ή στον

Διαβάστε περισσότερα

2. Μεταφορά ενέργειας από Η/Μ κύµατα. Ένταση του φωτός

2. Μεταφορά ενέργειας από Η/Μ κύµατα. Ένταση του φωτός - -. Μεταφορά ενέργειας από Η/Μ κύµατα. Ένταση του φωτός Βασικό χαρακτηριστικό των Η/Μ κυµάτων είναι ότι µεταφέρουν ενέργεια, ορµή και στροφορµή. Η εφαρµογή της αρχής της διατήρησης της ενέργειας, οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΗΣ 1

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΗΣ 1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΗΣ 1 1. Εισαγωγή Οπτική είναι το κεφάλαιο της Φυσικής που µελετά την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία στην περιοχή του ορατού φωτός, τις ιδιότητές της και την αλληλεπίδρασή της µε την ύλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΜΦΕ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Μάθηµα Φυσική-ΙΙΙ (3 ο εξάµηνο ΣΕΜΦΕ) Ακαδηµαϊκό Έτος 2010-11. Προβλήµατα και Απαντήσεις Β

ΣΧΟΛΗ ΕΜΦΕ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Μάθηµα Φυσική-ΙΙΙ (3 ο εξάµηνο ΣΕΜΦΕ) Ακαδηµαϊκό Έτος 2010-11. Προβλήµατα και Απαντήσεις Β ΣΧΟΛΗ ΕΜΦΕ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Μάθηµα Φυσική-ΙΙΙ (3 ο εξάµηνο ΣΕΜΦΕ) Ακαδηµαϊκό Έτος 1-11 Προβλήµατα και Απαντήσεις Β 1. Χορδή µε γραµµική πυκνότητα ρ είναι τεντωµένη µε δύναµη Τ. Οταν η χορδή εκτελεί εγκάρσιες

Διαβάστε περισσότερα

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 1 c 0 0 Όταν το φως αλληλεπιδρά με την ύλη, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

2. Γεωµετρική Οπτική. Η Γεωµετρία της Οπτικής. Μαθήµατα Οπτικής

2. Γεωµετρική Οπτική. Η Γεωµετρία της Οπτικής. Μαθήµατα Οπτικής ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΗΜΕΛΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ Μαθήµατα Οπτικής 2. Γεωµετρική Οπτική Η Γεωµετρία της Οπτικής Η Γεωµετρική Οπτική εξετάζει τη διάδοση του φωτός µε τους µηχανισµούς της ανάκλασης και διάθλασης. Οι µηχανισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ 2003-2013 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ 2003-2013 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 1 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ 003-013 ΘΕΜΑ 1ο 003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό.

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 91 9. Άσκηση 9 ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. 9.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε τα φαινόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 28. Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα

Άσκηση 28. Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα Άσκηση 28 Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα 28.1 Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι η µελέτη των στάσιµων ακουστικών κυµάτων µέσα σε ηχητικό σωλήνα. Θα καταγραφεί το στάσιµο κύµα ακουστικής πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 015 Α ΦΑΣΗ Ε_3.AΦλ3ΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2ο Θέμα. Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για τη μετάβαση του σώματος από τη θέση

2ο Θέμα. Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για τη μετάβαση του σώματος από τη θέση Ταλαντώσεις 2ο Θέμα 1 Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για τη μετάβαση του σώματος από τη θέση ναι Η ελάχιστη χρονική διάρκεια θέση ίση με εί- για τη μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

LASER 1 ΓΕΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ LASER ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΦΩΤΟΣ

LASER 1 ΓΕΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ LASER ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΦΩΤΟΣ LASER 1 ΓΕΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ LASER ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΦΩΤΟΣ Α. Θεωρία 1. Γενικές ιδιότητες των Laser - σύγκριση µε συµβατικές πηγές φωτός Η λέξη LASER προέρχεται από τα αρχικά (στην Αγγλική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Ένα μονοχρωματικό, οδεύον, επίπεδο, κύμα μπορεί να παρασταθεί με ημιτονοειδές κύμα συγκεκριμένης συχνότητας και πλάτους που διαδίδεται με σταθερή ταχύτητα v ίση

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά. Δ. Ευταξιόπουλος

Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά. Δ. Ευταξιόπουλος Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά Δ. Ευταξιόπουλος 14 Φεβρουαρίου 01 Περιεχόμενα 1 Διάδοση κυμάτων σε ελαστικό μέσο άπειρων διαστάσεων 5 1.1 Τάσεις και παραμορφώσεις...................... 5 1. Ο νόμος Hooke για

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

Πως διαδίδονται τα Η/Μ κύματα σε διαφανή διηλεκτρικά?

Πως διαδίδονται τα Η/Μ κύματα σε διαφανή διηλεκτρικά? Πως διαδίδονται τα Η/Μ κύματα σε διαφανή διηλεκτρικά? (Μη-μαγνητικά, μη-αγώγιμα, διαφανή στερεά ή υγρά με πυκνή, σχετικά κανονική διάταξη δομικών λίθων). Γραμμικά πολωμένο κύμα προσπίπτει σε ηλεκτρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΓΩΝΙΣΜ ΘΕΜ 1 Ο Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. ) Η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών δεσµών το στάσιµο κύµα είναι: 1/ λ/4 / λ/6 3/ λ/ 4/ λ όπου λ είναι το µήκος κύµατος των τρεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστηµών ιπλωµατική Εργασία της Ευθυµίας- Βικτωρίας Σιούτα Σύµβουλος Καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα.

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα. Α2 Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα. 1 Σκοπός Στο πείραμα αυτό θα μελετηθεί η συμπεριφορά των στάσιμων ηχητικών κυμάτων σε σωλήνα με αισθητοποίηση του φαινομένου του ηχητικού συντονισμού. Επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΑΣΚΗΣΗ ΝΟ2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Γ. Μήτσου Οκτώβριος 2007 Α. Θεωρία Εισαγωγή Η ταχύτητα του φωτός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΧΡΩΜΙΚΩΝ

ΟΠΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΧΡΩΜΙΚΩΝ Πανεπιστήµιο Κρήτης ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «Οπτική & Όραση» ΟΠΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΧΡΩΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Καλαφατάκης Κωνσταντίνος Όνοµα Επιβλέποντα: Φαρσάρη Μαρία Ηράκλειο, Φεβρουάριος 2006

Διαβάστε περισσότερα

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου Tα Laser και οι εφαρμογές τους Σοφία Κόττου Μάιος 2009 Σκοπός της ανάπτυξης του θέματος είναι η συγκεντρωμένη παρουσίαση ιδιοτήτων και εφαρμογών της ακτινοβολίας Laser. Με την ταχύτατη εξέλιξη της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές υπέρηχων

Βασικές αρχές υπέρηχων HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις III: Βασικές αρχές υπέρηχων Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Ακουστική, Κυματική και Υπέρηχοι Οι υπέρηχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός συστήματος ηχοτροφοδοσίας γραμμικής συστοιχίας σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ

Διαβάστε περισσότερα