Το οργανωμένο Ισλάμ στα γεωπολιτικά σύμπλοκα της Μέσης Ανατολής και του ινδοπακιστανικού χώρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το οργανωμένο Ισλάμ στα γεωπολιτικά σύμπλοκα της Μέσης Ανατολής και του ινδοπακιστανικού χώρου"

Transcript

1 Κεφάλαιο 1 Το οργανωμένο Ισλάμ στα γεωπολιτικά σύμπλοκα της Μέσης Ανατολής και του ινδοπακιστανικού χώρου 1. Θεωρητικές προσεγγίσεις και τυπολογίες του ισλαμιστικού κινήματος Το ισλαμιστικό κίνημα (αποκαλούμενο αλλιώς πολιτικό Ισλάμ, ισλαμισμός ή ισλαμικό κίνημα) 8 δεν θα πρέπει να συγχέεται ή να ταυτίζεται με το Ισλάμ. Συνιστά μέρος της συνθετότητας του όλου Ισλάμ, είναι εκείνο το ρεύμα μέσα στη μουσουλμανική κοινότητα το οποίο πρωτίστως βλέπει το Ισλάμ ως πλαίσιο για πολιτική δράση και κοινωνικο-πολιτική αλλαγή. Τούτο θεμελιώνεται στην αντίληψη (των ισλαμιστών) ότι το Ισλάμ είναι θρησκεία «οργανική», στην αντίληψη και πεποίθηση ότι στο Ισλάμ δεν υφίσταται καμία διάκριση μεταξύ θρησκευτικού και κοινωνικού συστήματος, και έτσι παρέχει και πολιτική ιδεολογία που μπορεί να κινητοποιεί και να εκφράζει τους πιστούς, ανεξαρτήτως κοινωνικής, οικονομικής, φυλετικής ή εθνοπολιτισμικής προέλευσης 9. Κατ επέκτασιν, το ισλαμιστικό κίνημα κηρύττει την παρεμβατικότητα του Ισλάμ, ως θρησκείας, στην καθημερινότητα του πιστού και σε όλες τις δραστηριότητές του σε νομικό, οικονομικό, πολιτισμικό, ηθικό επίπεδο, καθώς και στο επίπεδο των διεθνών σχέσεων. Με αυτή τη θεώρηση του ισλαμιστικού κινήματος (ή πολιτικού Ισλάμ) και των ισλαμιστών δρώντων συμφωνεί και ο Αλί Μπουλάτς (Ali Bulaç), ένας από τους πλέον αντιπροσωπευτικούς σύγχρονους Τούρκους ισλαμιστές διανοούμενους, ο οποίος διαχωρίζει σαφώς το νόημα και το περιεχόμενο του Ισλάμ από εκείνο του ισλαμι- 8. Με τον όρο «ισλαμιστικό κίνημα» εννοούμε αυτό που στη σχετική βιβλιογραφία ονομάζεται επίσης «πολιτικό Ισλάμ» ή «ισλαμισμός», «ισλαμικός ζηλωτισμός» ή «ισλαμική έκφανση του θρησκευτικού ζηλωτισμού». Πρβλ. Bassam Tibi, Political Islam, World Politics and Europe, Routledge, London/New York 2008, Preface. 9. Πρβλ. Mir Zohair Husain, Global Islamic Politics, HarperCollins College, New York 1995,

2 48 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΓΩΓΟΣ στικού κινήματος. Για τον Μπουλάτς, το πολιτικό Ισλάμ είναι «ένα είδος ανάγνωσης του Ισλάμ» και εκφράζει «το σύνολο της ιδεολογικής και πολιτικής παραγωγής που δημιούργησε με κίνημα από τις γενικές παραμέτρους αυτής της θρησκείας ένα τμήμα μουσουλμάνων (μορφωμένοι κύκλοι, πολιτικές τάξεις και κοινωνικοί ηγέτες), οι οποίοι εκφράζουν σε αυτή τη θρησκεία τις ανησυχίες τους και τους δεσμούς τους. Αυτό μπορούμε να το θεωρήσουμε ως ένα είδος ανάγνωσης του Ισλάμ μέσα στις υλικές και κοινωνικές συνθήκες του σύγχρονου κόσμου. Αυτούς μπορούμε να τους ονομάσουμε εν συντομία ισλαμιστές [«İslamcılar»]» 10. Εξηγεί δε περαιτέρω: «Ο ισλαμισμός μπορεί να οριστεί αφενός μεν ως το έργο της κοινωνικής ομάδας των πολιτιστικών, πολιτικών και κοινωνικών ηγετών οι οποίοι εμφανίζονται σε διαφορετικά πεδία δραστηριότητας, με συγκεκριμένα αιτήματα και σαφείς διεκδικήσεις να διασφαλίσουν τη δημιουργία ενός κόσμου που ταιριάζει με τις πνευματικές, ηθικές, πολιτισμικές και κοινωνικές αξίες του μουσουλμανισμού, αφετέρου δε ως προσπάθειες σε διαφορετικά επίπεδα και πεδία για αυτό τον σκοπό. Το πιο σημαντικό στοιχείο που διαχωρίζει τους ισλαμιστές από τους άλλους και από άλλες ιστορικές κατηγορίες, χαρακτηριστικές των σύγχρονων καιρών, είναι ότι αυτοί έχουν ως αναφορά τον μουσουλμανισμό ως θρησκεία και ότι προτάσσουν με σαφή τρόπο την ταυτότητα του μουσουλμάνου. Δίχως αμφιβολία, σε μια μουσουλμανική χώρα ή κοινωνία ο λαός είναι μουσουλμάνοι, όμως οι ισλαμιστές έχουν επαναδιατυπώσει τις πεποιθήσεις και τις πολιτισμικές αξίες του λαού που δεν εκφράζονται σε καθορισμένο εννοιολογικό πλαίσιο, κάποιες φορές επαναφέροντάς τες στις καταβολές τους, κάποιες φορές απορρίπτοντάς τες ή μερικές φορές περνώντας τες από διαδικασία επιλογής» 11. Σύμφωνα με την αντίληψη του Μπουλάτς, το ισλαμιστικό κίνημα νοείται ως τρόπος ανάγνωσης και αντίληψης του Ισλάμ που καταφεύγει στο Κοράνι, στις συλλογές χαντίθ και στις κωδικοποιημένες νομικές πηγές, όταν το θεωρεί χρήσιμο και αναγκαίο, αλλά ακόμη και σε δυτικές αναφορές, όμως μόνο συμπληρωματικά 12. Στα πλαίσια αυτά, οι ισλαμιστές διαχωρίζονται αισθητά από την κατηγορία των ουλεμά 13. Είναι γεγονός ότι το ίδιο το ισλαμιστικό κίνημα δεν είναι ενιαίο και ομοιογενές, αλλά χαρακτηρίζεται από ετερογενείς εκφάνσεις και κατευθύνσεις 14. Ωστόσο, μέσα σε αυτό είναι δυνατόν να εντοπιστούν ορισμένες έννοιες και αρχές κοινές σε όλες τις εκφάνσεις του. Αυτές δεν είναι άλλες από την έννοια του 10. Ali Bulaç, «İslam ın Üç Siyaset Tarzı veya İslamcıların Üç Nesli», σε Yasin Aktay (εκδ.), İslamcılik (Modern Türkiye de Siyasi Düsünce: Cilt 6), İletişim, İstanbul, 2004, Στο ίδιο. 12. Στο ίδιο. 13. Ό.π., Όπως θα καταδειχθεί στις επόμενες σελίδες.

3 ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 49 τζιχάντ («jihad» «αγώνας») και της ντάουα («da wa» «κλήση») 15. Η λέξη τζιχάντ δηλώνει τον αγώνα του πιστού στην οδό του Θεού. Τούτος μπορεί να διεξαχθεί σε δύο σφαίρες: στην πνευματική/εσωτερική και στη σωματική/εξωτερική (με τη μορφή ένοπλου αγώνα για την υπεράσπιση της πίστης και των πιστών) 16. Η δεύτερη σημασία και αντίληψη του τζιχάντ είναι αυτή που έχει κυριαρχήσει στην ιστορία του Ισλάμ: μέσω της ένοπλης μορφής του εξαπλώθηκε το Ισλάμ, μέσω αυτής γινόταν (ή επιβαλλόταν) ο προσηλυτισμός, δηλαδή ο σκοπός της ντάουα, της κλήσης στην οδό του Ισλάμ. Στην ισλαμική ιστορία ο ένοπλος τζιχάντ υπηρετούσε πάντοτε την ντάουα. Ωστόσο η ντάουα μπορεί να υλοποιείται και με ειρηνικό τρόπο. Αμφότερες οι παραπάνω έννοιες και πρακτικές έχουν πρωταρχική σημασία για το ισλαμιστικό κίνημα, αφού χρησιμοποιούνται από αυτό ως νομιμοποιητικό ιδεολογικό και θεολογικό πλαίσιο δράσης. Μάλιστα, το ισλαμιστικό κίνημα καταφεύγει σε αυτές στην προσπάθειά του να «εξισλαμίσει» κοινωνίες και κράτη. Έτσι, ορισμένες ισλαμιστικές οργανώσεις κάνουν χρήση της ντάουα ως ειρηνικής μεθόδου εξάπλωσης του Ισλάμ και «εξισλαμισμού» της κοινωνίας, ενώ άλλες υιοθετούν την οδό του ένοπλου τζιχάντ για να επιτύχουν τους ίδιους στόχους 17. Ο τζιχάντ λειτουργεί στις ημέρες μας ως εργαλείο πολιτικής έκφρασης και δράσης για τους ισλαμιστές 18, ενώ το ισλαμιστικό κίνημα αποτελεί προϊόν και αναπόσπαστο τμήμα του μουσουλμανικού κόσμου και πολιτισμού, της ίδιας της ισλαμικής ιστορίας. Αναγκαία προϋπόθεση για την κατανόηση της εξέλιξης του ισλαμιστικού κινήματος είναι η μελέτη της ιστορίας του μουσουλμανικού κόσμου, από την επο- 15. Πρβλ. John L. Esposito, «Trailblazers of the Islamic Resurgence», σε Yvonne Yazbeck Haddad/John Obert Voll/John L. Esposito (eds), The Contemporary Islamic Revival: A Critical Survey and Bibliography, Greenwood Press, New York/Westport, Connecticut/London 1991, Η ισλαμική έννοια και αντίληψη του τζιχάντ, όπως επισημαίνει ο Bassam Tibi, βασίζεται εξίσου σε κανονιστικά και πραγματικά/ιστορικά θεμέλια, υποδεικνύοντας αντιστοίχως το ιερό βιβλίο, το Κοράνι, και την πρακτική εφαρμογή του τζιχάντ στην Ιστορία. Από κανονιστικής απόψεως, η έννοιά του είναι βιβλική, καθώς προέρχεται από θεϊκή αποκάλυψη. Έτσι, για τους ορθόδοξους πνευματικώς μουσουλμάνους η υποχρέωση του τζιχάντ αναφέρεται στο Κοράνι, το οποίο είναι η θεία πηγή γνώσεως. Bassam Tibi, Political..., ό.π., Εδώ είναι ανάγκη να επισημανθεί ότι η κλασική έννοια και πρακτική του τζιχάντ, ο οποίος χαρακτηριζόταν από σαφείς κανόνες και στόχους, έχει παραποιηθεί από πολλούς σημερινούς ισλαμιστές και έχει μετατραπεί σε «τζιχαντισμό», δηλαδή σε ένοπλο αγώνα χωρίς κανόνες, που εξαπολύεται εναντίον των πάντων, ακόμη και αμάχων ή μουσουλμάνων. Στο ίδιο. 18. Όπως συμπεραίνει ο Μάζης: «Ως εκ τούτου, ο Jihad, με όλες του τις μορφές, αμυντική και πνευματική, αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τους πιστούς όλης της Umma, εντός και εκτός των ορίων του εθνικού κράτους». Ιωάννης Θ. Μάζης, Γεωγραφία του Ισλαμιστικού Κινήματος στη Μέση Ανατολή, Παπαζήσης, Αθήνα 2002 (προηγ. έκδ. Ελληνικές Πανεπιστημιακές Εκδόσεις, Αθήνα 1992), 40.

4 50 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΓΩΓΟΣ χή του Προφήτη Μωάμεθ μέχρι σήμερα, η γνώση των εσωτερικών χαρακτηριστικών του ισλαμικού πολιτισμικού χώρου και των σχέσεων αυτού με τους άλλους. Aνάμεσα στις προσπάθειες των μελετητών του Ισλάμ για την κατανόηση και εύρεση των κινητήριων μοχλών της ιστορίας του, ιδιαίτερης προσοχής χρήζει αυτή του Akbar Ahmed 19. Για να ερμηνεύσει επαρκώς την πορεία της μουσουλμανικής κοινωνίας και του μουσουλμανικού κόσμου από τις απαρχές του μέχρι σήμερα, για να απαντήσει στις ερωτήσεις που τίθενται σχετικά με την ιστορική πορεία του, την ακμή και την παρακμή του ή τη σημερινή κατάσταση της μουσουλμανικής κοινωνίας, ο Akbar Ahmed χρησιμοποιεί ως διανοητικό εργαλείο ένα μοντέλο θεώρησης της κοινωνίας. Εξηγεί δε τούτο ως εξής: «Θα δημιουργήσω ένα κλειδί, ένα μοντέλο, έναν ιδεατό τύπο 20. Η σύλληψη από τον Max Weber του ιδεατού τύπου ή αρχετύπου είναι χρήσιμη. Αλλά θα πρέπει να μην ξεχνούμε τους περιορισμούς του. Απεικονίζει έναν μέσο όρο, ο οποίος παράγεται στη διάρκεια του χρόνου και αντικατοπτρίζει συνδυασμούς, αναμείξεις και διαμορφώσεις. Είναι μόνο μία προσέγγιση και όχι ένα υποκατάστατο της πραγματικότητας. Mε αυτές τις επιφυλάξεις, τοποθετούμε το ιδεώ δες μας στην αραβική κοινωνία του εβδόμου αιώνα. Η επινόηση αυτή θα συνδράμει στο να εξηγήσουμε τη μουσουλμανική κοινωνία και ιστορία από τις απαρχές του Ισλάμ έως την εποχή μας, και μέσα στο χρόνο, από μια μορφή κοινωνίας σε μια ήπειρο, σε μια άλλη, σε διαφορετική ήπειρο» 21. Τα δύο κεντρικά στοιχεία της θρησκείας του Ισλάμ είναι, ως γνωστόν, το Κοράνι, το Θεόσταλτο Βιβλίο, και η σούνα, οι πράξεις, οι ρήσεις και η συμπεριφορά του Προφήτη Μωάμεθ 22. Όπως τονίζει ο Akbar Ahmed: «Τα δύο αυτά μαζί, ένα βιβλίο και μια ζωή, προσδιορίζουν και εμπνέουν τον μουσουλμάνο, επηρεάζουν τη ζωή του από τη γέννηση μέχρι τον θάνατο. Είναι οι κύριες πηγές του Ισλάμ. Μας δίνουν μια καλή ιδέα για το πώς κάποιος έπρεπε να συμπεριφέρεται ώστε να αποκαλείται μουσουλμάνος. Το ιδεώδες έχει στόχο τον Παράδεισο στον άλλο κόσμο, και την ικανοποίηση, εάν όχι την επιτυχία, σε τούτο τον κόσμο. Επομένως, δεν έχουμε μόνο έναν τρόπο θεώρησης του κόσμου, αλλά και έναν τρόπο ζωής μέσα σε αυτόν. Ο κύριος συλλογισμός μου, εκφρασμένος με απλό τρόπο, έχει ως εξής: To ιδεώδες είναι αιώνιο και αναλλοίωτο. Η μουσουλμανική κοινωνία δεν είναι τίποτα από τα δύο (...). Η ισλαμική ιστορία παρέχει άφθονες αποδείξεις ότι υπάρχει μια δυναμική σχέση μεταξύ της κοινωνίας και του αγώνα των αγίων και πολυμαθών μουσουλ- 19. Ο Akbar Ahmed είναι καθηγητής Ισλαμικών Σπουδών στο American University στις ΗΠΑ. 20. Για τον «ιδεατό τύπο», βλ. ενδεικτικά Βασίλης Ι. Φίλιας, Μαξ Βέμπερ: Συστημική Κοινωνιολογία και Μεθοδολογία, Νέα Σύνορα Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα (χ.χ.), Akbar S. Ahmed, Discovering Islam: Making Sense of Muslim History and Society (Revised edition, with a new foreword by Laurence Rosen), Routledge, London/New York 2002 (reprinted 2003). 22. Αυτά τα δύο στοιχεία συνιστούν τη σαρία, την οδό ζωής στην οποία πορεύονται οι μουσουλμάνοι κατά την ισλαμική αντίληψη.

5 ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 51 μάνων για το ιδανικό. Το όραμα του ιδεώδους και η φιλοδοξία επίτευξής του προσδίδουν στη μουσουλμανική κοινωνία τις δυναμικές της» 23. Eξόχως σημαντική είναι δε η επισήμανση ότι «το ιδεώδες παρέχει στη μουσουλμανική κοινωνία έναν εγγενή μηχανισμό για συνεχή ανανέωση και αναβίωση της πίστεως. Οι συνεχείς πιέσεις εκ των έσω για ανανέωση, αλλαγή και μεταρρύθμιση, σε όλη την έκταση του μουσουλμανικού κόσμου, δεν είναι ούτε σύγχρονες ούτε νέες. Αντιπροσωπεύουν την αναζήτηση για το ιδεώδες μέσα σε έναν ατελή κόσμο» 24. Ο William Montgomery Watt, μελετώντας την εικόνα και αντίληψη που ο ίδιος ο μουσουλμανικός κόσμος έχει για το Ισλάμ, κατέληξε σε διαπιστώσεις συναφείς με εκείνες του Akbar Ahmed. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 διατύπωσε την άποψη ότι ο τρόπος σκέψης τόσο των ζηλωτιστών («fundamentalist») μουσουλμάνων διανοουμένων όσο και των μεγάλων μαζών των απλών μουσουλμάνων κυριαρχείται ακόμη από την τυπική παραδοσιακή ισλαμική κοσμοθεωρία και την αυτοαντίληψη του Ισλάμ 25. Σύμφωνα με τον W. M. Watt, η αυτοαντίληψη του Ισλάμ διαμορφώνεται από τις εξής αντιλήψεις των μουσουλμάνων 26. α) «Ο κόσμος είναι στατικός και αμετάβλητος», β) «Το Ισλάμ είναι οριστικό», γ) «Το Ισλάμ είναι αύταρκες». Σύμφωνα με τον W. M. Watt, το ιδεώδες της στατικότητας κατέχει κυρίαρχη θέση στη συνείδηση των μουσουλμάνων. Η κατάσταση αυτή (και η απουσία αλλαγής ή μεταβολής) θεωρείται ιδανική τόσο για τα άτομα όσο και για τις κοινωνίες. Η οριστικότητα του Ισλάμ είναι αδιαμφισβήτητα σαφής, όπως επισημαίνει ο Watt, εφόσον το Ισλάμ είναι η τέλεια και τελική θρησκεία, περικλείει δε όλες τις θρησκευτικές και ηθικές αλήθειες τις οποίες έχει ανάγκη η ανθρωπότητα μέχρι το τέλος του Χρόνου. Η αυτάρκεια του Ισλάμ είναι σαφής και πρόδηλη κατά τον Watt, εφόσον το Κοράνι, ο λόγος του Θεού, μεταδόθηκε στον Μωάμεθ από τον αρχάγγελο Γαβριήλ και εφόσον ο Θεός και ο Λόγος Του δεν υπόκειται σε καμία απολύτως επιρροή ή παρέμβαση. Συνδυάζοντας αυτές τις αντιλήψεις των μουσουλμάνων με την ιστορική διαδρομή του μουσουλμανικού κόσμου, ο W. M. Watt καταλήγει στη θέση ότι ήδη 23. Akbar S. Ahmed, Discovering..., ό.π., Ό.π., 4. Στο δεύτερο κεφάλαιο του εν λόγω έργου, με τίτλο «Muslim Ideal» (15-29), γίνεται ιστορική αναδρομή στις προσπάθειες κατάκτησης του ισλαμικού ιδανικού. 25. Βλ. William Montgomery Watt, Islamic Fundamentalism and Modernity, Routledge, London/ New York 1988, 1-3. Για την απόδοση του όρου «fundamentalism» στην ελληνική γλώσσα χρησιμοποιούμε το «ζηλωτισμός». Όπως έχει εξηγήσει ο Μάζης, ο «ζηλωτισμός» εκφράζει κατά τον καλύτερο τρόπο το περιεχόμενο και την έννοια του «fundamentalism». Για περισσότερα, βλ. Ιωάννης Θ. Μάζης, Γεωγραφία..., ό.π., Για περισσότερα, βλ. William Montgomery Watt, Islamic..., ό.π., 3-14.

6 52 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΓΩΓΟΣ από τον πρώτο ισλαμικό αιώνα (αμέσως μετά τον Προφήτη Μωάμεθ) παρατηρείται «εξιδανίκευση του Μωάμεθ και του πρώιμου Ισλάμ» 27. Καθώς η εξιδανίκευση αυτή σταδιακώς αποκρυσταλλώνεται, συμπεριλαμβάνει τη ζωή και τις πράξεις όχι μόνο του Προφήτη, αλλά και των αμέσως μεταγενέστερων αυτού ευσεβών μουσουλμάνων. Την πλέον σημαντική συμβολή στη διαμόρφωση της αυτοαντίληψης του Ισλάμ είχαν σύμφωνα με τον Watt οι θεολόγοι διδάσκαλοι και νομομαθείς (ουλεμά). Οι απόψεις που αυτοί με συνέπεια επί αιώνες πρέσβευαν είναι και στη σημερινή εποχή παρούσες, και συμπυκνώνονται στην αντίληψη ότι οι λύσεις για τα σύγχρονα προβλήματα μπορούν να αντληθούν μέσα από τις εμπειρίες του πρώιμου Ισλάμ 28. Πρόκειται εδώ για την παραδοσιακής τάσεως (αυτο-)αντίληψη του Ισλάμ, η οποία δημιουργήθηκε και συντηρήθηκε από τους ουλεμά και το θρησκευτικό οικοδόμημα, χωρίς αυτό να υποστεί ιδιαίτερες μεταβολές, μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα. Όμως, από την περίοδο εκείνη και μετά αναδύονται στον μουσουλμανικό κόσμο οι προσπάθειες αντιμετώπισης της υπεροχής της χριστιανικής Δύσης, οι οποίες στοχεύουν αναγκαστικώς στην προστασία, αλλά και στην πέραν της παραδοσιακής τάσης εξέλιξη της ισλαμικής αυτοαντίληψης στη σύγχρονη εποχή 29. Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και πολύ περισσότερο στον 20ό αιώνα, η παραδοσιακή αυτοαντίληψη και εκδοχή του Ισλάμ χάνουν έδαφος χωρίς να εξαφανίζονται και ο μουσουλμανικός κόσμος βιώνει την παρουσία διαφορετικών αντιλήψεων και θεωρητικών αναζητήσεων επίτευξης του ισλαμικού ιδανικού. 2. Οι ιδεολογικές αναφορές του ισλαμιστικού κινήματος Οι προτεινόμενες λύσεις, οι θεωρητικές προσεγγίσεις και ιδεολογικές εκφάνσεις των αναζητήσεων της ιδανικής μουσουλμανικής κοινωνίας και πολιτείας στη νεώτερη και στη σύγχρονη εποχή βρίσκουν την πλέον δυναμική και απαιτητική έκφρασή τους στο ισλαμιστικό κίνημα. Με τον όρο «ισλαμιστικό κίνημα» ή «πολιτικό Ισλάμ» καλύπτουμε όλα εκείνα τα κινήματα του σύγχρονου μουσουλμανικού κόσμου που χαρακτηρίζονται από πολιτική ιδεολογία, κοινωνικο-πολιτική δράση, πολιτικούς και όχι θρησκευτικούς στόχους αλλαγής της υφισταμένης κοινωνίας και πολιτείας. 27. Ό.π., Ό.π., Ό.π.,

7 ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 53 Ο όρος «ισλαμικός ζηλωτισμός» 30 χρησιμοποιείται συχνά για να εκφράσει το ίδιο, δηλαδή όλες τις εκφάνσεις και αναφορές της πολιτικοποιημένης ιδεολογίας των ισλαμικών κινημάτων, με σκοπό να καταδείξει πρωτίστως την ιδεολογική ερμηνεία του Κορανίου και της σούνα, για να «δηλώσει την επιστροφή στα κείμενα πέρα από την παράδοση, που τα υπερφόρτωσε και τα παραμόρφωσε. Πρόκειται για την επιστροφή σε κάτι, το ξαναδιάβασμα, την αναζήτηση των ριζών» 31. Ο Youssef Choueiri θεωρεί ως πυρήνα του ισλαμικού ζηλωτισμού τη μαχητική ιδεολογία των σύγχρονων ισλαμικών κινημάτων, χρησιμοποιεί ωστόσο τον όρο «islamic fundamentalism» για να αναφερθεί σε «ισλαμικά κινήματα στοχασμού και σε πολιτικά κινήματα που αναδύθηκαν από τον 18ο αιώνα και μετά» στον χώρο του Ισλάμ 32. Αντιλαμβάνεται τον ισλαμικό ζηλωτισμό ως μια στάση διανόησης και στοχασμού, που επιδιώκει να ανασύρει και να διαμορφώσει πολιτικές αρχές μέσα από ένα αιώνιο θεϊκό κείμενο το Κοράνι. Υπό αυτή τη θεώρηση εντοπίζει τρία διαφορετικά κινήματα, ενταγμένα μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του ισλαμικού ζηλωτισμού 33 : α) το αναβιωτικό κίνημα («revivalism»), μεταξύ , β) το μεταρρυθμιστικό κίνημα («reformism»), μεταξύ , και γ) το ριζοσπαστικό κίνημα («radicalism»), από το 1945 μέχρι σήμερα. Καθένα από αυτά τα κινήματα θεωρείται ξεχωριστή οντότητα, προϊόν διαφορετικών συνθηκών και κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος, και εκλαμβάνεται ως ιδιαίτερο ιδεολογικό πλαίσιο αναφοράς. Ο Choueiri ενισχύει την ορθότητα της ανωτέρω κατηγοριοποίησης, τονίζοντας ότι ανακάλυψαν ξεχωριστά εκ νέου από μία ζωτικής σημασίας και θεμελιώδη αρχή του Κορανίου. Εξηγεί λοιπόν ότι το αναβιωτικό κίνημα θεώρησε την ανανέωση του Ισλάμ από έναν μάχντι (θεόσταλτο ηγέτη) ως το πρωτεύον καθήκον για την αντιμετώπιση των διαδεδομένων προκαταλήψεων και των θρησκευτικών νεωτερισμών. Το μεταρρυθμιστικό κίνημα επανέφερε την αναζήτηση της γνώσης και τη λειτουργία της διαβούλευσης στους κόλπους της κοινότητας των πιστών. Τέλος, το ριζοσπαστικό κίνημα υπογράμμισε και συνεχίζει να το κάνει την απόλυτη κυριαρχία του Θεού και τον ρόλο του «ιερού πολέμου» (τζιχάντ) ως τις πλέον σημαντικές όψεις του Ισλάμ 34. Σε αυτό το σημείο, θεωρούμε ότι είναι κρίσιμο για την ανάλυση του θέματός 30. Ως απόδοση στην ελληνική γλώσσα του «islamic fundamentalism». 31. Ιωάννης Θ. Μάζης, Γεωγραφία..., ό.π., Youssef M. Choueiri, Islamic Fundamentalism, Continuum, London/New York (Revised edition 1997), Reprinted «Introduction to the First Edition». Ο Youssef Choueiri είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. 33. Στο ίδιο. 34. Youssef M. Choueiri, Islamic..., ό.π., και περαιτέρω

8 54 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΓΩΓΟΣ μας να εστιάσουμε την προσοχή μας στις προαναφερθείσες φάσεις και εκφάνσεις του ισλαμιστικού κινήματος Το αναβιωτικό και το μεταρρυθμιστικό ισλαμιστικό κίνημα Ο όρος χαρακτηρίζει ισλαμικά κινήματα που εμφανίστηκαν τον 18ο και 19ο αιώνα σε περιοχές απομακρυσμένες από τα πολιτικά και διοικητικά κέντρα του μουσουλμανικού κόσμου, η κοινωνική βάση των οποίων συνίσταται στη φυλή (tribe). Κύριο μήνυμα και απαίτησή τους είναι ο εξαγνισμός και η καθαρότητα του Ισλάμ. Χαρακτηριστική περίπτωση αναβιωτικού ισλαμιστικού κινήματος είναι ο ουαχαμπισμός (wahhabism), που εκδηλώθηκε από τον Μουχάμαντ Αμπντάλ Ουαχάμπ (Muhammad Abd al-wahhab, ) στην κεντρική Αραβία στα μέσα του 18ου αιώνα, και κυριάρ χησε στη (μετέπειτα) Σαουδική Αραβία. Ένα άλλο, μεταγενέστερο αναβιωτικό κίνημα είναι αυτό του μαχντισμού, στο Σουδάν, καθοδηγούμενο από τον Μουχάμαντ Αχμάντ μπιν Αμπντάλα (Muhammad Ahmad bin Abdallah, ), ο οποίος ανακήρυξε εαυτόν ως τον αναμενόμενο μάχντι το 1881 και κάλεσε τους μαθητές του σε ιερό πόλεμο με σκοπό να καθαρίσει το Ισλάμ και να εξαγνίσει τον κόσμο 35. Το μεταρρυθμιστικό κίνημα αναδύθηκε στα αστικά κέντρα του μουσουλμανικού κόσμου τον 19ο αιώνα και διήρκεσε μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα. Οι ηγετικές μορφές και οι ιδεολόγοι του μεταρρυθμιστικού ισλαμιστικού κινήματος προέρχονταν από τις τάξεις των δημοσίων λειτουργών, των διανοουμένων και των ουλεμά. Αυτοί απέρριπταν τις παραδοσιακές ερμηνείες της θρησκείας, ενώ είχαν γόνιμο διάλογο με τις ευρωπαϊκές φιλοσοφίες και ιδέες, στις οποίες είχαν στραφεί για να βρουν λύσεις και να αντιμετωπίσουν την παραδεκτή παρακμή του ισλαμικού κόσμου. Οι μεταρρυθμιστές μελετούσαν κυρίως την προβιομηχανική φάση του ευρωπαϊκού πολιτισμού, επιδιώκοντας να ανακαλύψουν τα θεμέλια και τις προϋποθέσεις δημιουργίας βιώσιμων και λειτουργικών δομών και θεσμών, καθώς και στιβαρών οικονομικών βάσεων για τις μουσουλμανικές κοινωνίες 36. Είναι αποδεκτό ότι το μεταρρυθμιστικό ισλαμιστικό κίνημα ήταν αποτέλεσμα της γεωγραφικής και οικονομικής επέκτασης, καθώς και της βιομηχανικής και στρατιωτικής υπεροχής της Ευρώπης έναντι του μουσουλμανικού κόσμου. Στα μάτια των μεταρρυθμιστών, η σύγκριση των δύο κόσμων, δηλαδή της ευρωπαϊκής υπεροχής με την ισλαμική παρακμή, ήταν απογοητευτική. Για να βελτιωθεί η παρακμιακή κατάσταση του μουσουλμανικού κόσμου, το μεταρρυθμιστικό ισλα- 35. Ό.π., Στο ίδιο.

9 ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 55 μιστικό κίνημα θεωρούσε αναγκαία την ανάπτυξη των θετικών επιστημών, την τεχνολογική και βιομηχανική πρόοδο, τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, της διοίκησης και του τρόπου δια κυβέρνησης. Οι προσπάθειες των Οθωμανών τον 19ο αιώνα για μεταρρυθμίσεις (τανζιμάτ), με σκοπό τη σωτηρία της Οθωμανικής μιας ισλαμικής Αυτοκρατορίας, συνιστά μια άνωθεν οργανωμένη απόπειρα αναστροφής της παρακμιακής πορείας της. Οι αποκαλούμενοι Νέοι Οθωμανοί, που παρήγαγαν τις μεταρρυθμιστικές ιδέες τους στις δεκαετίες του 1860 και του 1870, θεωρούνται εκ των πρωτοπόρων στις αναζητήσεις του μεταρρυθμιστικού κινήματος 37. Επίσης άλλη έκφρασή του είναι ο σαλαφισμός, που κήρυττε την επιστροφή στο καθαρό Ισλάμ, την κοινωνική οργάνωση και τις ηθικές αξίες των πρώτων μουσουλμάνων (σαλάφ) 38. Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στην επιρροή που άσκησαν στην ιδεολογία και εξέλιξη του μεταρρυθμιστικού ισλαμιστικού κινήματος στοχαστές όπως οι Τζαμαλαντίν Αλ Αφγανί (Jamal al-din al-afghani, , περσικής καταγωγής), Μουχάμαντ Αμπντού (Muhammad Abduh, , Αιγύπτιος) και Χασάν Αλ Μπάνα (Hasan al-banna, , Αιγύπτιος) 39. O Χασάν Αλ Μπάνα ίδρυσε το 1928 την οργάνωση των Αδελφών Μουσουλμάνων, που αποτελεί σημείο αναφοράς του σύγχρονου ισλαμιστικού κινήματος, με ισχυρή γεωπολιτική και ιδεολογική επιρροή όχι μόνο στην Αίγυπτο, αλλά και στα γειτονικά αυτής αραβικά κράτη και σε ολόκληρο τον μουσουλμανικό κόσμο Για τους Νέους Οθωμανούς και τον πολιτικό ρόλο τους, βλ. Niyazi Berkes, The Development of Secularism in Turkey (With a new introduction by Feroz Ahmad), Routledge, New York 1998, , Serif Mardin, The Genesis of Young Ottoman Thought: A Study in the Modernization of Turkish Political Ideas, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1962, Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, Oxford University Press, London/New York/Toronto 1961 (reprinted 1962), , Erik J. Zürcher, Σύγχρονη Ιστορία της Τουρκίας (Μετάφραση: Βαγγέλης Κεχριώτης, Eπιστημονική Επιμέλεια: Σωκράτης Πετμεζάς), Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2004, Για τις οθωμανικές μεταρρυθμίσεις του 19ου αιώνα, βλ. İlber Ortaylı, Ο πιο Μακρύς Αιώνας της Αυτοκρατορίας: O Οθωμανικός 19ος αιώνας. Η Πορεία προς τον Εκσυγχρονισμό (Μετάφραση: Κατερίνα Στάθη, Επιμέλεια-Σχολιασμός: Στέφανος Π. Παπαγεωργίου), Παπαζήσης, Αθήνα Οι σαλαφιστές αναφέρονται κυρίως στις ιδέες του Ιμπν Ταϊμίγια και του Μουχάμαντ Αμπντάλ Ουαχάμπ. Στις αρχές του 20ού αιώνα, οι μουσουλμάνοι στοχαστές Μουχάμαντ Αμπντού και Τζαμαλαντίν Αλ Αφγανί έδωσαν νέα πνοή στο σαλαφιστικό κίνημα. Η επιρροή του εμφανίστηκε έντονη ιδίως στην Αίγυπτο, την Αλγερία, το Μαρόκο, την Τυνησία, τη Συρία, την Ινδία και την Ινδονησία. Βλ. «salaf» και «salafi», σε John L. Esposito (ed.), The Oxford Dictionary of Islam, Oxford University Press, Oxford/New York 2003, Σαλαφιστικό ισλαμιστικό κίνημα εκδηλώθηκε στην Αλγερία του 1930 με σκοπό την πολιτική και ιδεολογική αντίσταση κατά των Γάλλων αποικιοκρατών. 39. Ενδεικτικά, βλ. John L. Esposito, The Islamic Threat: Myth or Reality?, Oxford University Press, New York/Oxford 1993, Για τους Αδελφούς Μουσουλμάνους, με ιδιαίτερη έμφαση στη γεωπολιτική δυναμική τους

10 56 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΓΩΓΟΣ Ο στόχος των Αδελφών Μουσουλμάνων είναι να κάνουν την κοινωνία και το κράτος περισσότερο (και τελικώς εξ ολοκλήρου) ισλαμικά, μέσω της πίστης, της προπαγάνδας, της εργασίας και της αφοσίωσης όλων των μελών της οργάνωσης. Επιδιώκουν την καθολική αποδοχή του Ισλάμ ως κώδικα νόμων, μέσω της μεταρρύθμισης των θεσμών κράτους και πολιτείας. Το πρότυπό τους δεν είναι άλλο από την ιδανική εποχή και κοινότητα του Προφήτη Μωάμεθ. Όπως ευστόχως έχει επισημάνει ο John Esposito, τόσο η οργανωτική δομή όσο και η ιδεολογία των Αδελφών Μουσουλμάνων «έχουν πρότυπο τον Προφήτη Μωάμεθ και την πρώτη του θρησκευτικο-κοινωνική μεταρρύθμιση ή επανάσταση» Το ριζοσπαστικό ισλαμιστικό κίνημα Το ριζοσπαστικό ισλαμιστικό κίνημα καλύπτει τις πλέον πρόσφατες προσπάθειες για τη δημιουργία ενός ισλαμικού κράτους, στη βάση μιας ολιστικής θεώρησης του Ισλάμ. O Esposito το αποκαλεί «νεο-αναβιωτικό κίνημα» («neorevivalist movement»), υπογραμμίζοντας τη νεο-αναβιωτική ιδεολογία και τον ακτιβισμό του 42. Το ριζοσπαστικό ισλαμιστικό κίνημα ερμηνεύεται μάλιστα ως «κίνημα διαμαρτυρίας στραμμένο στο παρελθόν» και ως «έκφραση μιας επανάστασης εναντίον της Δύσης» από τον Tibi 43. Η ιδεολογία του είναι στενά συνδεδεμένη με τις ανησυχίες και τις φιλοδοξίες συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων: μικρομεσαίων εμπόρων, τεχνιτών, φοιτητών, δασκάλων και δημοσίων υπαλλήλων. Κυρίαρχες μορφές του ριζοσπαστικού ισλαμισμού ήταν ο Σαΐντ Κουτμπ (Sayyid Qutb, ) και ο Μαβλανά Αμπού Αλά Μαουντούντι (Mawlana Abul A la Mawdudi, ). Ο πρώτος ήταν ηγέτης των Αδελφών Μουσουλμάνων της Αιγύπτου στις δεκαετίες του 1950 και του 1960 (μέχρι την εκτέλεσή του, το 1966), και ο δεύτερος ίδρυσε το 1941 την οργάνωση Τζαμαάτ-ι Ισλαμί (Jama at-i Islami, δηλαδή Ισλαμική Κοινότητα) στον ινδοπακιστανικό χώρο 44. Ο Κουτμπ και ο Μαουντούντι θεωρούνται οι ιδεολογικοί πατέρες του σημερικαι τις μυστικές ταγματικές δομές τους, βλ. Ιωάννης Θ. Μάζης, Γεωγραφία..., ό.π., Περισσότερα για τους Αδελφούς Μουσουλμάνους βλ. παρακάτω. 41. John L. Esposito, Islam: The Straight Path (Expanded edition), Oxford University Press, New York 1994, Ό.π., Bλ. Bassam Tibi, Die fundamentalistische Herausforderung: Der Islam und die Weltpolitik, C.H. Beck, München (βʹ έκδοση) 1993, 35 και Αναλυτικά για τα ιδεολογικά κηρύγματα του Κουτμπ και του Μαουντούντι, καθώς και για την επίδρασή τους στις μετέπειτα δεκαετίες, βλ. Emmanuel Sivan, Radical Islam: Medieval Theology and Modern Politics (Εnlarged edition), Yale University Press, New Haven/London Πρβλ. Youssef M. Choueiri, Islamic..., ό.π.,

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Ενότητα 4: Δημήτριος Σταματόπουλος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΠΤΥΧΕΣ

ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΠΤΥΧΕΣ Ισλάμ σήμαινει ,και ειναι μια απο της μεγαλύτερες θρησκειες.το μουσουλμανικό δίκαιο ειναι τελείως διαφορετικό απο το δίκαιο που υπάρχει στη

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ενότητα 3: Ιστορική Ανασκόπηση των Ισλαμικών Αυτοκρατοριών Δημήτριος Σταματόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 2: Αγροτική Κοινότητα και Αγροτικός Μετασχηματισμός (1/2) 2ΔΩ Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Ενότητα 2: Κοινωνιολογία - πολιτισμός - κουλτούρα. Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Ενότητα 12: Δημήτριος Σταματόπουλος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο ίκαιο των Πληροφοριακών Συστημάτων, των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του ιαδικτύου Α.Μ 30437. Χριστίνα Θεοδωρίδου 2

Εισαγωγή στο ίκαιο των Πληροφοριακών Συστημάτων, των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του ιαδικτύου Α.Μ 30437. Χριστίνα Θεοδωρίδου 2 Α.Μ 30437 Χριστίνα Θεοδωρίδου 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 1. Εισαγωγή... 7 2. Θέματα νομικής ορολογίας... 9 2.1. Η νομική έννοια του διαδικτύου και του κυβερνοχώρου... 9 2.2. Το πρόβλημα της νομικής

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 θεμα: Ιστορικη Εξελιξη Αγωγης και Προαγωγης Υγειας. Η προαγωγη υγειας είναι συνδεδεμενη με τις αλλαγες που

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Θεωρίες Αστικής Κοινωνιολογίας. Σημειώσεις της Μαρίας Βασιλείου

Βασικές Θεωρίες Αστικής Κοινωνιολογίας. Σημειώσεις της Μαρίας Βασιλείου Βασικές Θεωρίες Αστικής Κοινωνιολογίας Σημειώσεις της Μαρίας Βασιλείου Ηπόλη, όπως την αντιλαμβανόμαστε, είναι μια ιδέα του Διαφωτισμού Ο Ρομαντισμός την αμφισβήτησε Η Μετανεωτερικότητα την διαπραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΚΟΙΝ107 Κλασική Κοινωνιολογική Θεωρία. Σωτήρης Χτούρης, Καθηγητής

Μάθημα: ΚΟΙΝ107 Κλασική Κοινωνιολογική Θεωρία. Σωτήρης Χτούρης, Καθηγητής Σε τι αναφέρεται το μάθημα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθημα: ΚΟΙΝ107 Κλασική Κοινωνιολογική Θεωρία Σωτήρης Χτούρης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ β. φιλιας, μ. κουρουκλη γ. ρουσσης, κ. κασιματη λ. μουσουρου, α. παπαριζος ε. χατζηκωνσταντη μ. πετρονωτη, γ. βαρσος φ. τσαλικογλου-κωστοπουλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ 33Οι επιπτώσεις της Βιομηχανικής Επανάστασης 33Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης 33Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ιστορία της τέχνης 3 3 Η Ευρώπη και ο

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Γ2. Χρήση γλώσσας (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά. Ερώτημα 1 (5 μονάδες)

Επίπεδο Γ2. Χρήση γλώσσας (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά. Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Γ2 (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Ο φίλος σας έγραψε μία μελέτη σχετικά με τρόπους βελτίωσης της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών. Επειδή, όμως, είναι ξένος, κάνει ακόμη λάθη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ) إسالم (αραβικά: Η αραβική λέξη «Ισλάμ» σημαίνει «υποταγή» και νοείται από τους μουσουλμάνους ως «υποταγή στον Θεό» εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο εθελοντικός τομέας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής. Ιστορικά προηγείται του κράτους πρόνοιας, ενώ συνυπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη Διεθνείς Οργανισμοί Περιεχόμενα Σελ.3 Τι είναι διεθνής οργανισμός; Σελ.4 Κατηγορίες διεθνών οργανισμών Σελ.5-6 Σημαντικότεροι Διεθνείς Οργανισμοί Σελ.7 Τι είναι Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Σελ.8-11 Μ.Κ.Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ενότητα 10: Αντιαποικιοκρατικά Κινήματα και Αραβικός Εθνικισμός Δημήτριος Σταματόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΛΑΜ η θρησκεία της υποταγής στον Αλλάχ

ΙΣΛΑΜ η θρησκεία της υποταγής στον Αλλάχ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ ΙΣΛΑΜ η θρησκεία της υποταγής στον Αλλάχ Ιδρυτής του Ισλάμ είναι ο Μωάμεθ (ο οποίος θεωρείται απ τους μουσουλμάνους ο τελευταίος και μεγαλύτερος προφήτης) Το ιερό βιβλίο της θρησκείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΦΙΛΟΙ, ΗΠΑ ΤΟΥΡΚΙΑ, 1979-2000 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΦΙΛΟΙ, ΗΠΑ ΤΟΥΡΚΙΑ, 1979-2000 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΦΙΛΟΙ, ΗΠΑ ΤΟΥΡΚΙΑ, 1979-2000 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ιστορία της στρατηγικής συνεργασίας ΗΠΑ Τουρκίας έχει μια διάρκεια εβδομήντα πέντε χρόνων, κατά την οποία οι διμερείς σχέσεις γνώρισαν ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Έλληνες και το Ισλάμ

Οι Έλληνες και το Ισλάμ Οι Έλληνες και το Ισλάμ Τι γνωρίζει και τι πιστεύει η κοινή γνώμη Νοέμβριος 2010 PI0967/ Διάγραμμα 1 PI0967/ Διάγραμμα 2 ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ Σας προκαλεί μάλλον θετική εντύπωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός της AEGEE

Σύντομος οδηγός της AEGEE Σύντομος οδηγός της AEGEE EUROPEAN STUDENTS FORUM AEGEE-Europe, European Students Forum Rue du Noyer / Notelaarsstraat 55 1000 Bruxelles Belgium - Belgique Τα περισσότερα οπτικά υλικά που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΑΙΚ 2013-2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «Ο ΕΝΣΤΕΡΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ-ΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ» ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΜΕΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD

Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD Εργαστήριο Διδακτικής, Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ. Παραδείγματα που επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει φανατισμός στην εποχή μας

ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ. Παραδείγματα που επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει φανατισμός στην εποχή μας ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Φανατισμός (από τη λατινική λέξη fanum = ιερό) είναι η εμπαθής προσήλωση του ανθρώπου σ ένα θρησκευτικό δόγμα, σε μια πολιτική ιδεολογία, σ ένα ηγετικό πρόσωπο, σε μια αθλητική ομάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΟ 10: 2 η Εργασία 2012-2013 ΕΠΟ 10: 2 Η ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Επιμέλεια: Μαρία Μοσχόβου 1 ΕΠΟ10: 2 η Εργασία 2012-2013 Σημειώσεις για την ΕΠΟ 10 2 η εργασία «Τον 15ο και τον 16ο αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Λ Α Μ Κ Α Ι Τ Ρ Ο Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ι Σ Λ Α Μ Κ Α Ι Τ Ρ Ο Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Καραγιάννης Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 Στο σημείο αυτό του οδοιπορικού γνωριμίας με τις διάφορες μεθόδους αυτογνωσίας θα συναντήσουμε την Αστρολογία και θα μιλήσουμε για αυτή. Θα ερευνήσουμε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΣΦEPOMENA MAΘHMATA ΓIA TO AKAΔHMAIKO ETOΣ 2015-2016 XEIMEPINO EΞAMHNO

ΠPOΣΦEPOMENA MAΘHMATA ΓIA TO AKAΔHMAIKO ETOΣ 2015-2016 XEIMEPINO EΞAMHNO ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN TMHMA IΣTOPIAΣ KAI APXAIOΛOΓIAΣ ΔIΔAΣKΩN: Eπ. Καθ. HΛΙΑΣ ΓIANNAKHΣ ΠPOΣΦEPOMENA MAΘHMATA ΓIA TO AKAΔHMAIKO ETOΣ 2015-2016 XEIMEPINO EΞAMHNO 1. Εισαγωγή στις Ελληνοαραβικές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία

4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία 4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία Α1. Ερωτήσεις γνώσης - κατανόησης 1. Πώς συλλαµβάνει ο Χέγκελ τη σχέση ιστορίας και πνεύµατος και ποιο ρόλο επιφυλάσσει στο πνεύµα; 2. Τι

Διαβάστε περισσότερα

2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ [94] ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ υλικές-οικονομικές πολιτικές πνευματικές ηθικές κοινωνικές αισθητικές θρησκευτικές ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Μάθημα Δεύτερο από την σειρά Οικοδομώντας μία Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 7: Διοίκηση της ατομικής συμπεριφοράς στην εργασία

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 7: Διοίκηση της ατομικής συμπεριφοράς στην εργασία Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 7: Διοίκηση της ατομικής συμπεριφοράς στην εργασία Δρ. Σερδάρης Παναγιώτης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Θέµα Α1 Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα ονόµατα των φιλοσόφων (στήλη Α) και δίπλα την έννοια (στήλη Β) που συνδέεται µε τον καθένα: Α

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα Α1 Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα ονόµατα των φιλοσόφων (στήλη Α) και δίπλα την έννοια (στήλη Β) που συνδέεται µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία

Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία Πολιτιστικές βιομηχανίες, ως όρος εισάγεται στις αρχές του εικοστού αιώνα, Αρχικά εμφανίστηκε από τους Μαξ Χορκ-χάιμερ και Τίοντορ Αντόρνο (Μax Horkheimer, Theodor

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα παραδοσιακά συστήματα συνιστά το γεγονός ότι διδάσκοντες και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Συγγραφείς 1. Δημήτριος Λ. Δρίτσας, Δρ Θεολογίας, Σχολικός Σύμβουλος 2. Δημήτριος Ν. Μόσχος, Δρ Θεολογίας, Καθηγητής Λυκείου Αναβύσσου 3. Στυλιανός Λ. Παπαλεξανδρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΕΟΛΟΓΙΑ του Ραµακρίσνα Ματχ και Ραµακρίσνα Αποστολής

Η Ι ΕΟΛΟΓΙΑ του Ραµακρίσνα Ματχ και Ραµακρίσνα Αποστολής myvedanta.gr 13/08/2013 Η Ι ΕΟΛΟΓΙΑ του Ραµακρίσνα Ματχ και Ραµακρίσνα Αποστολής Πηγή: http://www.belurmath.org/ideology.htm Η ιδεολογία του Ραµακρίσνα Ματχ και Αποστολής αποτελείται από τις αιώνιες αρχές

Διαβάστε περισσότερα

LUDWIK FLECK (1896-1961) (Λούντβικ Φλεκ) Ο Ludwik Fleck και η κατασκευή των επιστημονικών γεγονότων.

LUDWIK FLECK (1896-1961) (Λούντβικ Φλεκ) Ο Ludwik Fleck και η κατασκευή των επιστημονικών γεγονότων. 9 LUDWIK FLECK (1896-1961) (Λούντβικ Φλεκ) Ο Ludwik Fleck και η κατασκευή των επιστημονικών γεγονότων. «Βλέπουμε με τα μάτια μας, αλλά κατανοούμε με τα μάτια της συλλογικότητας». 6 Ένα από τα κυριότερα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ. Του Ανδρέα Ανδριανόπουλου

Η ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ. Του Ανδρέα Ανδριανόπουλου Η ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ Του Ανδρέα Ανδριανόπουλου Αλλαγές στο Ενεργειακό Τοπίο Πολλά φαίνεται να αλλάζουν με την πρόσφατη συμφωνία για τα πυρηνικά με το Ιράν. Είναι φανερό πως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εμφανίζεται ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Επηρεάζεται από το ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αξία στον ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Άνθρωπο ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα Κ. Σ. Δ. Μ. Ο. Μ. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η κοινότητα στεγαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ]

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Φαινομενολογική θεωρητική κατεύθυνση η οποία υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος διαθέτει από μόνος του την ικανότητα για προσωπική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση Μαρία Παπαδοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 1: Περίοδοι οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 1: Περίοδοι οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 1: Περίοδοι οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων Δρ. Σερδάρης Παναγιώτης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου

Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου «Παγκόσμια Ευρώπη: οι Διεθνείς Διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Αθήνα 30 Ιανουαρίου 2007 1 Προσφωνήσεις. Αυτή την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Του Τάκη Ιωαννίδη (7-1-2007)

ΑΣ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Του Τάκη Ιωαννίδη (7-1-2007) ΑΣ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Του Τάκη Ιωαννίδη (7-1-2007) Από τους αρχαίους χρόνους, οι πρόγονοί μας οριοθέτησαν τον πολιτισμό, ως ανθρώπινο έργο. Μια έκφανση του πνευματικού βίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ενότητα 2: Πολιτικές αντιλήψεις καταγόμενες από το Κοράνι Δημήτριος Σταματόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» 1.1 Βασικές κατευθύνσεις Η αξιολόγηση ενός μαθήματος είναι αρχικά θέμα προσδιορισμού και κατανόησης της ταυτότητάς του. Θέματα όπως είναι ο τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Κείμενο [Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων του κοινού συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΡΕΙΟ ΙΡΑΚ. Ιούλιος 2009. www.geostrategy.gr. Γιαννακόπουλος Βασίλειος

ΒΟΡΕΙΟ ΙΡΑΚ. Ιούλιος 2009. www.geostrategy.gr. Γιαννακόπουλος Βασίλειος 1 ΒΟΡΕΙΟ ΙΡΑΚ Ιούλιος 2009 www.geostrategy.gr Γιαννακόπουλος Βασίλειος 2 Εισαγωγή Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Ιράκ είναι ένα «τεχνητό κοσμικό κράτος». Η ενότητά του ουσιαστικά δεν υφίσταται ούτε εθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κώστας Ν. Τσιαντής

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κώστας Ν. Τσιαντής Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κώστας Ν. Τσιαντής Πρόβλημα που τέθηκε από τους διοργανωτές της διημερίδας Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307 Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο και 2 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70 Προβλήµατα διγλωσσίας ίγλωσση εκπαίδευση (γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και µαθησιακές δυσκολίες προβλήµατα συµπεριφοράς) Σαλτερής Νίκος ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό-Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρείου και Μουσείο Μεταλλείας- Μεταλλουργίας Λαυρείου

Τεχνολογικό-Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρείου και Μουσείο Μεταλλείας- Μεταλλουργίας Λαυρείου Τεχνολογικό-Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρείου και Μουσείο Μεταλλείας- Μεταλλουργίας Λαυρείου Γιώργος Ν. Δερμάτης, Δρ. Ιστορίας, μέλος της Επιστ. Επιτρ. του ΜΜΜΛ (ΕΜΠ και ΥΠΠΟΤ), Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής Το

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση)

Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση) 18 Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση) Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο John Turner και οι συνεργάτες του (Turner, 1985, Turner et al. 1987), θεωρητικοί και ερευνητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν

Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν 2 Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν Στους φοιτητές μου που αποτελούν την πηγή και το κίνητρο για: «συνεχή βελτίωση» «συνεχή μάθηση» «συνεχή ανανέωση» και προβληματισμό 3 ανάπτυξη, αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία της παιδείας

Φιλοσοφία της παιδείας Ενότητα 1 η : Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Παιδείας Ρένια Γασπαράτου Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΙΑ Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ από την Οπτικοακουστική στην Ψηφιακή Αγωγή

ΣΟΦΙΑ Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ από την Οπτικοακουστική στην Ψηφιακή Αγωγή ΣΟΦΙΑ Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ από την Οπτικοακουστική στην Ψηφιακή Αγωγή 1. ΤΠΕ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ (DIGITAL DIVIDE) Η ψηφιακή τεχνολογία πάνω στην οποία στηρίζονται οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος διευκρινιστικού υλικού..................................... 18 Πρόλογος....................................................... 27 Ευχαριστίες......................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ Φονξιοναλισµός και Κονστρουκτιβισµός

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ Φονξιοναλισµός και Κονστρουκτιβισµός Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ Ι ΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΤΟΝ 20

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η πρώτη λέξη του

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής.

Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής. Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής. Τρεις κατηγορίες κοινωνικών καταστάσεων είναι για τον Tajfel

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 4: Κοινωνικές Τάξεις & Κοινωνικές Ανισότητες στην Ύπαιθρο (1/2) 2ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι βάσει Νόμου (άρθρο 70, παρ. 15 του Ν. 1566/1985) ο υπεύθυνος φορέας για τη δημιουργία και τήρηση του

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1250 Διδάσκων Βασίλης Πανταζής, pantazisv@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο, 2 ο Μονάδες ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Φύλο (sex) Σεξουαλικότητα (sexuality) Σεξουαλική υγεία (sexual health) Κοινωνική ταυτότητα (γένος) (gender) Κοινωνική ταυτότητα φύλου (gender identity) Σεξουαλικός προσανατολισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα της διδακτικής πρότασης: «Η ανάπτυξη δυναμικών ομάδων και ο ρόλος τους στον ελλαδικό χώρο από το το 1453 έως το 1820».

Θέμα της διδακτικής πρότασης: «Η ανάπτυξη δυναμικών ομάδων και ο ρόλος τους στον ελλαδικό χώρο από το το 1453 έως το 1820». M ί α δ ι δ α κ τ ι κ ή π ρ ό τ α σ η μ ε α ν α ζ ή τ η σ η κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ι σ τ ο ρ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ α π ό τ ο λ ο γ ι σ μ ι κ ό 2 1 Ε Ν Π Λ Ω Σύντομη περιγραφή: Οι μαθητές/τριες αντλούν

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλης (384-322 π.χ) : «Για να ξεκινήσει και να διατηρηθεί μια κίνηση είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας συγκεκριμένης αιτίας»

Αριστοτέλης (384-322 π.χ) : «Για να ξεκινήσει και να διατηρηθεί μια κίνηση είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας συγκεκριμένης αιτίας» Εισαγωγή Επιστημονική μέθοδος Αριστοτέλης (384-322 π.χ) : «Για να ξεκινήσει και να διατηρηθεί μια κίνηση είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας συγκεκριμένης αιτίας» Διατύπωση αξιωματική της αιτίας μια κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η Προκήρυξη. Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο. Προέρχεται από τον Δημιουργό όλης της ζωής.

Η Προκήρυξη. Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο. Προέρχεται από τον Δημιουργό όλης της ζωής. Η Προκήρυξη Όπως αποκαλύφτηκε στον Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς στης 15 Φεβρουαρίου 2007 στο Μπόλντερ, Κολοράντο, ΗΠΑ Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο. Προέρχεται από τον Δημιουργό όλης της ζωής. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Γιόγκα Ελλάδας

Σύλλογος Γιόγκα Ελλάδας ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Σύλλογος Γιόγκα Ελλάδας Η έννοια του συγκεκριμένου Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας, είναι να προσδιορίζει το ήθος και την συμπεριφορά που αρμόζουν στα μέλη του «Συλλόγου Γιόγκα Ελλάδας».

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο Χρυσή Κ. Καραπαναγιώτη Τμήμα Χημείας Αντικείμενο και Αναγκαιότητα Μετασχηματισμός της φυσικοεπιστημονικής γνώσης στη σχολική της εκδοχή.

Διαβάστε περισσότερα