ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4α ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ - ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4α ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ - ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4α ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ - ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, IΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004

2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ - ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 1. Καταβολή - Καταλογισµός των Αποδοχών 2. Έναρξη και Λήξη Καταβολής Αποδοχών 3. Μισθολογική Εξέλιξη Υπαλλήλων 4. Μισθολογικά Κλιµάκια 5. Μισθολογικά Κλιµάκια Εισόδου στην Υπηρεσία 6. Χρόνος Μισθολογικής Εξέλιξης 7. Τρόπος Μισθολογικής Εξέλιξης 8. Αποδοχές Μισθολογικών Κλιµακίων 9. Υπηρεσία για Μισθολογική Εξέλιξη 10. Κατάταξη Υπαλλήλων σε Μισθολογικά Κλιµάκια 11. Επιδόµατα 12. Επιδόµατα Εορτών και Αδείας 13. Αµοιβή για Εργασία πέρα από τα Συνήθη Καθήκοντα 14. Οικογενειακή Παροχή 15. Κίνητρο Απόδοσης 16. Επίδοµα Θέσης

3 3 17. Αποδοχές Γενικών & Ειδικών Γραµµατέων κλπ. 18. Αποδοχές Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων 19. Υπερωριακή Απασχόληση 20. Αποζηµιώσεις Μελών Συλλογικών Οργάνων 21. Αποζηµίωση για Εξοδα Κίνησης Υπαλλήλων σε Γραφεία Κοµµάτων κλπ. 22. Αποζηµίωση Προσωπικού που διδάσκει σε Στρκές Σχολές & Κ.Ε. 23. Κοινοβουλευτικός Ελεγχος Πρόσθετων Αµοιβών 24. Υπάλληλοι Ειδικής ή Περιορισµένης ιαβάθµισης 25. Επέκταση ιατάξεων του Ν. 3205/ ιασφάλιση Αποδοχών Τροποποίηση Μισθολογίου 27. Περικοπή Αποδοχών 28. Περικοπή - Μείωση Αποδοχών 29. Αποδοχές Απεργούντων Υπαλλήλων 30. Τρίµηνες Αποδοχές Αποδοχές Εκπαιδευτικής Αδειας 31. Τρίµηνες Αποδοχές ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ - ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Φόρος Εισοδήµατος 2. Νοσοκοµειακή Περίθαλψη 3. Κράτηση Υπέρ Σύνταξης

4 4 4. Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) 5. Ταµείο Πρόνοιας ηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΠ Υ) 6. Ταµείο Αρωγής Μονίµων Πολιτικών Υπαλλήλων (ΤΑΜΠΥ/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ) 7. Ταµείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονοµικού (ΤΣΑΥ) 8. Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµ. Εργων (ΤΣΜΕ Ε) 9. Συνδροµή υπέρ Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ - Πίνακας ωριαίας αποζηµίωσης διδασκαλίας - Υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης για την καταβολή της οικογενειακής παροχής

5 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΟ ΟΧΕΣ - ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ - ΑΠΟΖ/ΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΕΘΑ/ΓΕΣ 1. Καταβολή - Καταλογισµός των Αποδοχών Η καταβολή των αποδοχών στους µονίµους υπαλλήλους ΥΕΘΑ και ο τρόπος δικαιολόγησης και καταλογισµού αυτών ρυθµίζονται από τις παρακάτω διατάξεις: α. Τα άρθρα 38 και 39 του Ν 721/70 «Περί οικονοµικής µερίµνης και λογιστικού των Ε». β. Την αριθµ. 092/5/329834/ ΚΥΑ Υπουργών Εθνικής Αµυνας και Οικονοµικών «Περί του τρόπου πληρωµής αποδοχών προσωπικού Ε, πλην στρατευσίµων οπλιτών και µαθητών» που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγρ.3 του άρθρου 39 του Ν 721/70. γ. Την αριθµ. πρωτ /1269/0022/ ΚΥΑ Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Οικονοµικών «Επέκταση πληρωµής αποδοχών µέσω τραπεζών στο προσωπικό (στρατιωτικό και πολιτικό ) του ΥΕΘΑ και καθορισµός είσπραξης αποδοχών χωρίς την υπογραφή των δικαιούχων». 2. Εναρξη και Λήξη Καταβολής Αποδοχών α. Οι αποδοχές των υπαλλήλων αρχίζουν να καταβάλλονται από την ηµεροµηνία εγκατάστασής τους στη θέση που διορίστηκαν. Η ηµεροµηνία εγκατάστασης του υπαλλήλου δε µπορεί να είναι προγενέστερη της ορκωµοσίας αυτού. Για το λόγο αυτό στα δικαιολογητικά της πρώτης µισθοδοσίας επισυνάπτεται και αντίγραφο πρακτικού ορκωµοσίας. β. Σε περίπτωση που καταβάλλονται στους υπαλλήλους µειωµένες αποδοχές λόγω διαθεσιµότητας ή αργίας, οι πλήρεις αποδοχές αρχίζουν να καταβάλλονται στους δικαιούχους από την επάνοδό τους στην υπηρεσία και την επανεγκατάσταση στη θέση τους µετά τη λήξη της διαθεσιµότητας ή αργίας.

6 6 γ. Οι αποδοχές παύουν να καταβάλλονται στους υπαλλήλους από την ηµεροµηνία λύσης της υπαλληλικής σχέσης. Η λύση της υπαλληλικής σχέσης επέρχεται: (1) Σε περίπτωση παραίτησης του υπαλλήλου: (α) Αν παρέλθει άπρακτη δίµηνη προθεσµία από την υποβολή της, η παραίτηση θεωρείται ως γενοµένη δεκτή και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση. (β) Αν µέσα σε 15 ηµέρες από την πάροδο 15 ηµερών από την υποβολή της παραίτησης ο υπάλληλος επανέλθει µε δεύτερη αίτηση, εµµένοντας στην παραίτησή του, αυτή γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή και λύεται η υπαλληλική σχέση από την ηµέρα υποβολής της δεύτερης αίτησης. (γ) Από την ηµεροµηνία επίδοσης της παραίτησης δια δικαστικού επιµελητή στον Πρόεδρο του αρµοδίου δικαστηρίου για την ανακήρυξη υποψηφίων Βουλευτών, εφόσον ο υπάλληλος υποβάλλει υποψηφιότητα Βουλευτή. ιευκρινίζεται ότι υποψηφιότητα Βουλευτή, δε µπορεί να υποβληθεί αν ο υπάλληλος έχει υποχρέωση από το νόµο να παραµείνει στην υπηρεσία ορισµένο χρονικό διάστηµα (άρθρο 56 παρ. 4 Συνταγ/τος 1975/1986/2001). (δ) Από την ηµεροµηνία επίδοσης της παραίτησης δια δικαστικού επιµελητή στον Ειρηνοδίκη ή στον Πρόεδρο Πρωτοδικών, εφόσον ο υπάλληλος υποβάλλει υποψηφιότητα στις ηµοτικές Εκλογές. (2) Σε περίπτωση απόλυσης του υπαλλήλου: (α) Την 31 η εκεµβρίου του χρόνου που συµπληρώνει το 65 ο έτος της ηλικίας του, αν η απόλυση γίνεται λόγω συµπλήρωσης του ορίου ηλικίας. Η παραµονή του στην υπηρεσία παρατείνεται ως τη συµπλήρωση του 67 ου έτους της ηλικίας του, εφόσον δε συµπληρώνει 35ετή πραγµατική και συντάξιµη υπηρεσία. (β) Όταν συµπληρώσει 35ετή πραγµατική και συντάξιµη δηµόσια υπηρεσία και πάντως όχι πριν από τη συµπλήρωση του 60 ού έτους της ηλικίας του (άρθρο 156 Ν.2683/99). (3) Σε περίπτωση θανάτου του υπαλλήλου από την ηµεροµηνία θανάτου αυτού.

7 7 3. Μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3205/2003 διατηρείται, όπως ίσχυε µέχρι σήµερα, η αποσύνδεση του µισθού από τον βαθµό Η µισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων γίνεται µε βάση το χρόνο υπηρεσίας τους όπως αυτό αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 15 του νόµου ανεξαρτήτως βαθµού. Επίσης, για την κάθε κατηγορία υπαλλήλων (Υ.Ε.,.Ε., Τ.Ε., Π.Ε.) καθιερώνεται ανεξάρτητη µισθολογική κλίµακα βασικών µισθών (άρθρο 7). 4. Μισθολογικά κλιµάκια Οι κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται οι υπάλληλοι είναι οι προβλεπόµενες από τον Υπαλληλικό Κώδικα. Με το άρθρο 3 του Ν. 3205/2003 ορίζονται δεκαοκτώ (18) ανεξάρτητα Μ.Κ. για την κάθε κατηγορία υπαλλήλων (Υ.Ε.,.Ε., Τ.Ε., Π.Ε.). Κάθε υπάλληλος που εµπίπτει στις ρυθµίσεις του νόµου αυτού εξελίσσεται στα Μ.Κ. της κατηγορίας που ανήκει, µε εισαγωγικό το 18 ο και καταληκτικό το 1 ο. Οι υπάλληλοι των τεσσάρων ως άνω κατηγοριών, εξελίσσονται σύµφωνα µε τον πίνακα 1 που ακολουθεί: ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΤΗ Μ.Κ. ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε..Ε. Τ.Ε. Π.Ε. i ii (i*1,17) iii (i*1,31) iv (i*1,37)

8 α. Ειδικότερα οι υπάλληλοι της κατηγορίας: (1).Ε. που είχαν διοριστεί µέχρι την µε τυπικό προσόν διορισµού πτυχίο µέσων τεχνικών σχολών, που καταργήθηκαν µε τις διατάξεις του ν. 576/1977 (ΦΕΚ 102 Α ), (2) Π.Ε. χωρίς πτυχίο ή δίπλωµα ανώτατης σχολής, (3) Τ.Ε., χωρίς πτυχίο ανώτερης σχολής ή Τ.Ε.Ι., καθώς και (4).Ε.-1 ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, εξελίσσονται στα Μ.Κ. της.ε. κατηγορίας µε εισαγωγικό το 17 ο και καταληκτικό το 1 ο.

9 9 Η µισθολογική εξέλιξή τους εµφανίζεται στον Πίνακα 2 που ακολουθεί: ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΤΗ Μ.Κ. Βασικός Μισθός (.Ε. µε πτυχίο µέσων τεχνικών σχολών, Π.Ε. ή Τ.Ε. χωρίς πτυχίο) β. Υπάλληλοι που υπηρετούσαν κατά την , ανήκουν στην κατηγορία Τ.Ε. και είναι απόφοιτοι της Κρατικής Σχολής διετούς φοίτησης του Ν.2065/1952 (ΦΕΚ 107-Α), όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα, εξελίσσονται στα Μ.Κ. της Τ.Ε. κατηγορίας µε εισαγωγικό το 18 ο και καταληκτικό το 1 ο (Πίνακας 1). γ. Υπάλληλοι της κατηγορίας Π.Ε. µε πτυχίο ή δίπλωµα διάρκειας πλήρους πενταετούς φοίτησης εξελίσσονται στα Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας µε εισαγωγικό το 17 ο και καταληκτικό το 1 ο, και µε πτυχίο ή δίπλωµα διάρκειας πλήρους εξαετούς φοίτησης µε εισαγωγικό το 16 ο και καταληκτικό το 1 ο. Η µισθολογική τους εξέλιξη αποτυπώνεται στον κατωτέρω πίνακα 3:

10 10 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Κατηγορία Π.Ε. µε πτυχίο ή δίπλωµα διάρκειας πλήρους Πενταετούς φοίτησης Εξαετούς φοίτησης ΕΤΗ Μ. Κ. Βασικός Μισθός Μ. Κ. Βασικός Μισθός Μισθολογικά κλιµάκια εισόδου στην Υπηρεσία Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3205/20003 ορίζεται το εισαγωγικό µισθολογικό κλιµάκιο των υπαλλήλων, ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία διορίζονται, καθώς και εκείνων που µε απευθείας διορισµό καταλαµβάνουν θέσεις προϊσταµένων οργανικής µονάδας. Στην παράγραφο 1 του παραπάνω άρθρου ορίζεται το εισαγωγικό µισθολογικό κλιµάκιο των νεοδιοριζοµένων υπαλλήλων. Συνεπώς, υπάλληλος που διορίζεται στην κατηγορία Υ.Ε. ανεξαρτήτως άλλων προσόντων του, κατατάσσεται στο 18 ο εισαγωγικό µισθολογικό κλιµάκιο της Υ.Ε. κατηγορίας. Υπάλληλος που διορίζεται στην κατηγορία.ε. κατατάσσεται ανάλογα µε το προσόν διορισµού του στο 18 ο

11 11 εισαγωγικό µισθολογικό κλιµάκιο της.ε. κατηγορίας. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες κατηγορίες. Επίσης στην παράγραφο 2 του άρθρου ορίζεται το εισαγωγικό Μ. Κ. των υπαλλήλων εκείνων που διορίζονται απ' ευθείας σε θέση προϊσταµένου οργανικής µονάδας. ιευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις αυτές ο διοριζόµενος εντάσσεται στο µισθολογικό κλιµάκιο της οικείας κατηγορίας και κλάδου, που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας του βαθµού της θέσης που διορίζεται. 6. Χρόνος µισθολογικής εξέλιξης Στο άρθρο 5 του Ν. 3205/03 καθορίζεται ο χρόνος που απαιτείται για την εξέλιξη των υπαλλήλων σε κάθε ανώτερο µισθολογικό κλιµάκιο του άρθρου 3 του ιδίου νόµου. Η µισθολογική εξέλιξη κάθε υπαλλήλου, µετά την κατάταξή του στο εισαγωγικό κλιµάκιο της κατηγορίας που ανήκει, πραγµατοποιείται µε την απονοµή του αµέσως επόµενου µισθολογικού κλιµακίου της κατηγορίας του. Για την απονοµή του αµέσως επόµενου µετά το εισαγωγικό Μ.Κ., απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο κλιµάκιο αυτό. Για την απονοµή όλων των επόµενων µισθολογικών κλιµακίων, απαιτείται υπηρεσία δύο (2) ετών σε κάθε µισθολογικό κλιµάκιο. Ως υπηρεσία για την εξέλιξη κάθε υπαλλήλου στα κλιµάκια της κατηγορίας που ανήκει λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας που ορίζεται στο άρθρο 15 του νόµου Ν. 3205/ Τρόπος µισθολογικής εξέλιξης α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του Ν. 3205/03 ορίζει ως µοναδική προϋπόθεση της εξέλιξης του υπαλλήλου στα µισθολογικά κλιµάκια, τη συµπλήρωση του χρόνου που απαιτείται. ηλαδή, για την απονοµή του αµέσως επόµενου, µετά το εισαγωγικό µισθολογικό κλιµάκιο κάθε κατηγορίας, απαιτείται χρόνος ενός έτους στο εισαγωγικό ενώ για όλα τα επόµενα, µέχρι και το καταληκτικό µισθολογικό κλιµάκιο της κάθε κατηγορίας, απαιτείται χρόνος δύο ετών στο αµέσως προηγούµενο. β. Η κατά τα ανωτέρω µισθολογική εξέλιξη λαµβάνει κάθε φορά χώρα µε πράξη του αρµόδιου για το διορισµό οργάνου ( ΠΠ/ΓΕΣ), που δε δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σύµφωνα και µε τα όσα ορίζονται στη 2 η παράγραφο του άρθρου 6.

12 12 Επισηµαίνεται ότι η ΠΠ/ΓΕΣ έχει υποχρέωση να χορηγεί το αµέσως ανώτερο µισθολογικό κλιµάκιο µε τη συµπλήρωση και µόνο του απαιτούµενου χρόνου, χωρίς καµία άλλη προϋπόθεση. Η υποχρέωσή της αυτή διαφοροποιείται µόνο όταν έχει επιβληθεί στον υπάλληλο πειθαρχική ποινή ή υπάρχει ποινική καταδίκη που έχει σχέση µε την εκτέλεση των καθηκόντων του, ή όταν από τις εκθέσεις αξιολόγησης ή από τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού µητρώου του υπαλλήλου προκύπτουν αµφιβολίες για το κατά πόσον ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στα καθήκοντα και στις υποχρεώσεις του στην Υπηρεσία, ή η συµπεριφορά του στους πολίτες, κατά την εκτέλεση της Υπηρεσίας, αποδεδειγµένα, (δηλαδή µετά από προηγούµενη διοικητική εξέταση) δεν είναι η πρέπουσα. Στην περίπτωση αυτή η ΠΠ/ΓΕΣ έχει υποχρέωση χωρίς καµία καθυστέρηση, να παραπέµψει την υπόθεση στο οικείο Υπηρεσιακό Συµβούλιο. γ. ιευκρινίζεται εν προκειµένω ότι σύµφωνα µε τον Υπαλληλικό Κώδικα η πειθαρχική δικαιοδοσία δεν ταυτίζεται µε την ποινική δίκη. Οι δύο αυτές δίκες είναι ανεξάρτητες η µία από την άλλη. ηλαδή, η τυχόν απαλλαγή του υπαλλήλου από την ποινική δίωξη δε συνεπάγεται και την αυτοδίκαιη παραγραφή της επιβληθείσας σ' αυτόν πειθαρχικής ποινής χωρίς να προηγηθεί σχετική περί τούτου κρίση του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Συνεπώς, σε όλες τις περιπτώσεις που αναστέλλεται η χορήγηση επόµενου µισθολογικού κλιµακίου, ο χρόνος στέρησης αφαιρείται από το συνολικό χρόνο υπηρεσίας αν κατά το διάστηµα αυτό η δυσµενής προϋπόθεση που επηρεάζει τη µισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου δεν έχει παραγραφεί ή διαγραφεί. Για τη χορήγηση του επόµενου µισθολογικού κλιµακίου ο ανωτέρω υπάλληλος θα επανακριθεί από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο µετά δύο έτη από τη συµπλήρωση του απαιτούµενου χρόνου στο µισθολογικό κλιµάκιο και στην περίπτωση θετικής κρίσης του Υπηρεσιακού Συµβουλίου το επόµενο µισθολογικό κλιµάκιο θα του χορηγηθεί από την ηµέρα συµπλήρωσης της διετίας για τη θετική κρίση. δ. Όλες οι δυσµενείς προϋποθέσεις που µπορεί να επηρεάσουν την καθυστέρηση απονοµής ανώτερου µισθολογικού κλιµακίου (π.χ. ποινές, απρεπής συµπεριφορά, εκθέσεις αξιολόγησης κ.λ.π.) θα πρέπει να αφορούν το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την εξέλιξη του υπαλλήλου στο αµέσως επόµενο µισθολογικό κλιµάκιο, δηλαδή το χρονικό διάστηµα του ενός ή δύο

13 13 ετών κατά περίπτωση. Σε περίπτωση που υπάρχει ποινή η οποία δεν έχει παραγραφεί ή διαγραφεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή άλλες αντίστοιχες, η δυσµενής προϋπόθεση θεωρείται ότι αφορά το υπό κρίση χρονικό διάστηµα, µέχρις ότου παραγραφεί ή διαγραφεί. ε. Η απονοµή µισθολογικών κλιµακίων σε υπαλλήλους, που οι πληρωµές τους διενεργούνται µέσω τραπεζικών ή πιστωτικών ιδρυµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2303/1995, γίνεται αυτόµατα από το µηχανογραφηµένο σύστηµα µισθοδοσίας τους µε τη συµπλήρωση του απαιτούµενου, κατά περίπτωση, χρόνου υπηρεσίας, χωρίς να απαιτείται έκδοση διοικητικής πράξης. στ. Ακόµα, σύµφωνα µε τις ίδιες διατάξεις (άρθρο 3 του ν.2303/1995), στις περιπτώσεις που συντρέχει λόγος αναστολής της µισθολογικής εξέλιξης του υπαλλήλου, η αναστολή ενεργείται µε πράξη του αρµόδιου οργάνου, εντός του επόµενου από την πληρωµή των αποδοχών µηνός, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες στο ίδιο αυτό άρθρο διαδικασίες. Η πράξη αυτή διαβιβάζεται στην Υπηρεσία που έχει αναλάβει την εκκαθάριση των αποδοχών µέσω µηχανογραφικού συστήµατος. ζ. Στην παράγραφο 3 προβλέπεται ότι η εξέλιξη του υπαλλήλου στα µισθολογικά κλιµάκια θεωρείται ότι συντελείται από την ηµέρα συµπλήρωσης, στο κατώτερο µισθολογικό κλιµάκιο, του χρόνου που απαιτείται για την εξέλιξή του στο αµέσως ανώτερο µισθολογικό κλιµάκιο, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3205/03. Στις περιπτώσεις που έχει επιβληθεί στον υπάλληλο πειθαρχική ποινή ή υπάρχει ποινική καταδίκη κ.λ.π., όπως ήδη προαναφέρθηκε, η εξέλιξη θεωρείται ότι συντελείται από την ηµέρα συµπλήρωσης της διετίας από τη θετική κρίση του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου για τη χορήγηση του επόµενου µισθολογικού κλιµακίου. Τούτο σηµαίνει ότι από την ηµέρα αυτή αρχίζει και η αξίωση του υπαλλήλου για τις αποδοχές του ανώτερου κλιµακίου, ανεξάρτητα από το χρόνο που θα εκδοθεί η σχετική πράξη του αρµόδιου οργάνου της ιοίκησης. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των σχετικών διατάξεων ως προς τον τρόπο και το χρόνο απονοµής στερηθέντος µισθολογικού κλιµακίου, παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγµα:

14 14 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Έστω ότι ένας υπάλληλος κατηγορίας Υ.Ε. µε Μ.Κ.8 ο, την συµπληρώνει συνολικό χρόνο υπηρεσίας είκοσι ένα (21) έτη. Κανονικά πρέπει να του χορηγηθεί το 7 ο. Μ.Κ. Αν στον εν λόγω υπάλληλο έχει επιβληθεί, πριν από την , πειθαρχική ποινή εξαιτίας της οποίας το οικείο Υπηρεσιακό Συµβούλιο δεν συµφώνησε για τη χορήγηση του επόµενου µισθολογικού κλιµακίου (7 ου ), τότε ο ανωτέρω υπάλληλος θα παραµείνει και µετά την ηµεροµηνία αυτή στο 8 ο µισθολογικό κλιµάκιο που κατείχε. Για τη χορήγηση του 7 ου µισθολογικού κλιµακίου ο υπάλληλος θα κριθεί ξανά από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο µετά παρέλευση διετίας από την , δηλαδή την χρονολογία κατά την οποία συµπληρώνεται και ο χρόνος για τη χορήγηση του 6 ου µισθολογικού κλιµακίου. Για την κατάταξη του εν λόγω υπαλλήλου στο 6 ο Μ.Κ. θα πρέπει να έχει προηγηθεί η θετική κρίση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου για την απονοµή του στερηθέντος 7 ου Μ.Κ. (το οποίο θα έπρεπε κάτω από άλλες συνθήκες να είχε χορηγηθεί στον υπάλληλο από και σε καµία περίπτωση πριν από την ). Στην περίπτωση θετικής κρίσης, απονέµεται πρώτα το 7 ο µισθολογικό κλιµάκιο και στη συνέχεια από την ίδια χρονολογία ( ) απονέµεται και το 6 ο µισθολογικό κλιµάκιο που αντιστοιχεί στα 23 χρόνια συνολικής υπηρεσίας. Επί του ιδίου αυτού θέµατος κρίνεται επίσης σκόπιµο να τονισθούν και τα εξής: α. Τα Υπηρεσιακά Συµβούλια σε καµία περίπτωση δεν αποφαίνονται για τη διάρκεια της στέρησης των αµέσως εποµένων µισθολογικών κλιµακίων αλλά µόνο για τη χορήγηση ή τη µη χορήγησή τους (µισθολογικών κλιµακίων). Η διάρκεια της στέρησης προσδιορίζεται ευθέως από το νόµο και είναι η διετία που µεσολαβεί από κρίση σε κρίση µέχρι την τελική θετική. Προκύπτει δηλαδή από τις διατάξεις του άρθρου αυτού ότι η ελάχιστη διάρκεια στέρησης είναι η συµπλήρωση τουλάχιστον διετίας πριν από την αµέσως επόµενη κρίση. β. Η ΠΠ/ΓΕΣ δε µπορεί να χορηγήσει επόµενα µισθολογικά κλιµάκια για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση απονοµής τους, έστω και αν συµπληρώνεται ο απαιτούµενος χρόνος υπηρεσίας, αν δεν έχει προηγηθεί η χορήγηση του στερηθέντος µισθολογικού κλιµακίου µε θετική κρίση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, οπότε από την ίδια χρονολογία χορήγησης του στερηθέντος αυτού µισθολογικού κλιµακίου αποκαθίσταται ο

15 15 υπάλληλος και στο µισθολογικό κλιµάκιο συνολικό χρόνο υπηρεσίας του. που αντιστοιχεί στο 8. Αποδοχές µισθολογικών κλιµακίων Με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Ν. 3205/03 ορίζεται η έννοια των µηνιαίων αποδοχών των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών. Τις µηνιαίες αποδοχές αποτελούν: ο βασικός µισθός του Μ.Κ. της κατηγορίας του, σύµφωνα µε το άρθρο 3, τα επιδόµατα του άρθρου 8, η οικογενειακή παροχή του άρθρου 11, το κίνητρο απόδοσης και οι λοιπές παροχές ή αποζηµιώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12, το επίδοµα θέσης ευθύνης του άρθρου 13, καθώς και οι τυχόν προκύπτουσες προσωπικές διαφορές του άρθρου 24, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις καταβολής τους όπως αναλυτικά αναφέρονται στα επιµέρους άρθρα του Ν.3205/03. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του 18 ου µισθολογικού κλιµακίου της Υ.Ε. κατηγορίας ορίζεται σύµφωνα µε την παρ. 2 στα πεντακόσια ενενήντα ευρώ (590 ). Ο υπολογισµός των λοιπών βασικών µισθών της κατηγορίας αυτής διαµορφώνεται αν προσθέσουµε στο αµέσως προηγούµενο Μ.Κ. το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του βασικού αυτού µισθού µε τον συντελεστή 0,0424. Το προστιθέµενο ποσό στρογγυλοποιείται στη πλησιέστερη µονάδα ευρώ. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ηλαδή για τον υπολογισµό του Β.Μ. του 17 ου Μ.Κ. της Υ.Ε. κατηγορίας πολλαπλασιάζουµε τον Β.Μ. του 18 ου Μ.Κ. (590 ) µε το συντελεστή 0,0424 και βρίσκουµε 25,02 δηλαδή ο Β.Μ. του 17 ου Μ.Κ. της Υ.Ε. κατηγορίας διαµορφώνεται στα 615 (590+25). Επίσης, για τον υπολογισµό του 16 ου Μ.Κ. της Υ.Ε. κατηγορίας, προσθέτουµε στο Β.Μ. του 17 ου Μ.Κ. το ποσό των 25 και πλέον ο Β.Μ. του 16 ου Μ.Κ. της Υ.Ε. κατηγορίας διαµορφώνεται στα 640 (615+25). Με την ίδια διαδικασία υπολογίζονται και οι λοιποί Β.Μ. της Υ.Ε. κατηγορίας. Οι βασικοί µισθοί των Μ.Κ. των κατηγοριών.ε., Τ.Ε. και Π.Ε. προσδιορίζονται µε βάση το βασικό µισθό του αντίστοιχου Μ.Κ. της Υ.Ε. κατηγορίας πολλαπλασιαζόµενο µε τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιούµενο στην πλησιέστερη ακέραιη µονάδα ευρώ.

16 16 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Υ.Ε. 1,00.Ε. 1,17 Τ.Ε. 1,31 Π.Ε. 1,37 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ηλαδή για να υπολογίσουµε το Β.Μ. του 16 ου της Π.Ε. κατηγορίας θα πολλαπλασιάσουµε το Β.Μ. του 16 ου Μ.Κ. της Υ.Ε. κατηγορίας (640 ) µε το συντελεστή 1,37 και εποµένως ο Β.Μ. του 16 ου Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας διαµορφώνεται σε 876,8 και στρογγυλοποιούµενος σε 877. Στον αναλυτικό πίνακα 1 παρατίθενται όλοι οι Β.Μ. κάθε κατηγορίας. 9. Υπηρεσία για µισθολογική εξέλιξη Στο άρθρο 15 του Ν. 3205/03 ορίζονται οι υπηρεσίες και προϋπηρεσίες των υπαλλήλων που υπολογίζονται για την κατάταξη και εξέλιξή τους στα µισθολογικά κλιµάκια του άρθρου 3 του αυτού νόµου. Παράλληλα αναφέρονται οι υπηρεσίες που δεν λαµβάνονται υπόψη για την κατά τ ανωτέρω µισθολογική τους εξέλιξη. Αναλυτικότερα, επί των διατάξεων του άρθρου αυτού παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις: α) Οι υπηρεσίες και προϋπηρεσίες που υπολογίζονται για τη µισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων (χορήγηση µισθολογικών κλιµακίων) είναι: 1) Η υπηρεσία που προσφέρεται στο ηµόσιο, σε Ν.Π... και Ο.Τ.Α. µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρόνου, χωρίς καµιά άλλη προϋπόθεση. 2) Η προϋπηρεσία σε Υπηρεσίες Κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυπριακής ηµοκρατίας,

17 17 αντίστοιχες µε αυτές του προηγούµενου εδαφίου. Για τον ακριβή προσδιορισµό όµως των προϋπηρεσιών αυτών θα πρέπει να ερευνάται προηγουµένως η νοµική µορφή των Υπηρεσιών αυτών. 3) Κάθε πραγµατική και συντάξιµη δηµόσια υπηρεσία που υπολογίζεται για τη συµπλήρωση της 35ετίας, ανεξάρτητα από τον φορέα στον οποίο έχει προσφερθεί, σύµφωνα µε τις ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις. ιευκρινίζεται ότι στις παραπάνω υπηρεσίες (1 έως 3) δεν περιλαµβάνονται όσες αναγνωρίζονται ως συντάξιµες µε βάση µόνο τις διατάξεις του ν.1405/ ) Ο χρόνος αποδεδειγµένης υπηρεσίας στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες των πολιτικών προσφύγων, των συζύγων και των τέκνων αυτών, που έχουν επαναπατρισθεί µέχρι την Η προϋπηρεσία αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται από πιστοποιητικά των χωρών αυτών θεωρηµένα από τις οικείες Προξενικές Αρχές, επίσηµα µεταφρασµένα και εφόσον η προϋπηρεσία αυτή έχει παρασχεθεί µετά τη συµπλήρωση του 15ου έτους της ηλικίας τους. 5) Κάθε προϋπηρεσία, που από ισχύουσες διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγµατική δηµόσια υπηρεσία. 6) Η προϋπηρεσία που έχει προσφερθεί µε την ιδιότητα του µόνιµου, εθελοντή ή ανακαταταγµένου στρατιωτικού στις Ένοπλες υνάµεις, στην Ελληνική Αστυνοµία, στο Πυροσβεστικό και Λιµενικό Σώµα, µετά την αφαίρεση του χρόνου που θα υπηρετούσε ο υπάλληλος ως κληρωτός ή έφεδρος, εάν δεν είχε καταταγεί ως στρατιωτικός (µόνιµος, εθελοντής ή ανακαταταγµένος). Για το χρόνο που είχε υποχρέωση ο υπάλληλος να υπηρετήσει ως κληρωτός ή έφεδρος θα πρέπει να γίνεται σχετικό ερώτηµα προς το αρµόδιο στρατολογικό γραφείο, εφόσον βέβαια από άλλο στοιχείο του προσωπικού Μητρώου του (πιστοποιητικό τύπου Α' κ.λ.π.) δεν προκύπτει σαφώς ο χρόνος αυτός. 7) Χρόνος µέχρι οκτώ (8) έτη που έχει ληφθεί υπόψη ως προσόν διορισµού υπαλλήλων που υπηρετούσαν κατά την και εφόσον το προσόν αυτό δεν θεµελιώνει δικαίωµα χορήγησης άλλης οικονοµικής παροχής (π.χ. επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών, λήψη σύνταξης κ.λ.π.). Το δικαίωµα αυτό, για µισθολογική εξέλιξη, ισχύει µόνο για όσους υπαλλήλους υπηρετούσαν κατά την ως άνω ηµεροµηνία και όχι για τους εφεξής διοριζόµενους.

18 18 8) Ο χρόνος απεργίας, κανονικής αδείας και διαθεσιµότητας λόγω νόσου. 9) Ο χρόνος παροχής υπηρεσίας µε σύµβαση µίσθωσης έργου ή µε ανάθεση κατ αποκοπή εργασίας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές έχουν χαρακτηριστεί µε διάταξη νόµου ή µε δικαστική απόφαση ότι διανύθηκαν µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (εξαρτηµένη) ή εφόσον σύµφωνα µε υπηρεσιακά έγγραφα συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) απασχόληση κατά το σύνηθες δηµοσιοϋπαλληλικό ωράριο, (β) παροχή εργασίας σε χώρους ηµόσιας Υπηρεσίας υπό την άµεση εποπτεία της υπηρεσίας αυτής και (γ) αµοιβή ανάλογη µε τους προσλαµβανοµένους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 10) Η ιεροψαλτική προϋπηρεσία µε τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν. 2320/1995 (ΦΕΚ 133/τ.Α ). ηλαδή θα πρέπει η προϋπηρεσία ιεροψαλτών ιερών ναών και ιεροκηρύκων ιερών Μητροπόλεων να αναγνωρίζεται ως συντάξιµη µόνο υπό ορισµένες προϋποθέσεις, ήτοι να υπάρχει διορισµός από το αρµόδιο όργανο, να παρασχέθηκε κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελµα, να αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του οικείου ασφαλιστικού φορέα, εκτός αν µε πιστοποιητικό του ίδιου ασφαλιστικού φορέα αποδεικνύεται ότι κατά το χρόνο που παρασχέθηκε η υπηρεσία αυτή, δεν είχε επεκταθεί στην περιοχή η αρµοδιότητά του για ασφάλιση των εργαζοµένων. β) εν υπολογίζονται σε κάθε περίπτωση για µισθολογική εξέλιξη: 1) Η στρατιωτική υπηρεσία κληρωτού και εφέδρου. Κατ εξαίρεση, αναγνωρίζεται η στρατιωτική υπηρεσία κληρωτού και εφέδρου που συµπίπτει µε πολιτική υπηρεσία, εφόσον παρασχέθηκε µέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 3205/03 (1/1/2004). 2) Ο χρόνος φοίτησης σε σχολές, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις ειδικών διατάξεων. Περίπτωση εξαίρεσης σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή αποτελεί ο χρόνος φοίτησης στην Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης (άρθρο 20 ν.1388/1983). µηνός κατ' έτος. 3) Ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, πέραν του

19 19 4) Ο χρόνος που προβλέπεται από τα ακόλουθα άρθρα του Υπαλληλικού Κώδικα ν.2683/1999 (ΦΕΚ 19/τ.Α ): (α) άρθρο 99, µε εξαίρεση το χρόνο διαθεσιµότητας λόγω ασθένειας, (β) άρθρο 104 παράγραφος 1α, 1β και 1γ, µε την προϋπόθεση να έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή, (γ) άρθρο 107 παράγραφος 1δ, αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων και (δ) άρθρο 109 παράγραφος 1ε, προσωρινής παύσης. 5) Η προϋπηρεσία σε Ν.Π.Ι.., µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του ν.3156/2003 (ΦΕΚ 157/τ.Α ), και στον ιδιωτικό τοµέα εν γένει. 6) Ο χρόνος πρακτικής άσκησης, όπου αυτή απαιτείται για τη λήψη πτυχίου ή για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος, εκτός εάν εµπίπτει στις περιπτώσεις της παραγράφου α της παρούσας. γ) Οι προϋπηρεσίες που αναγνωρίζονται για µισθολογική εξέλιξη σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3205/03 θα πρέπει να αποδεικνύονται από πιστοποιητικά των αρµόδιων υπηρεσιών, που έχουν εκδοθεί µε βάση επίσηµα στοιχεία και στα οποία θα πρέπει να αναφέρονται: - οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης, - η ιδιότητα µε την οποία υπηρέτησαν, - η σχέση εργασίας, - ο τρόπος µισθοδοσίας, - το ωράριο εργασίας (πλήρες ή µειωµένο), καθώς και - η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών. Το βάρος της απόδειξης περί του ηµόσιου χαρακτήρα Υπηρεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ή αλλού, και του είδους της εργασιακής σχέσης φέρουν οι αιτούντες την αναγνώριση προϋπηρεσίας για µισθολογική εξέλιξη δικαιούχοι. Σε περίπτωση που τα απαιτούµενα στοιχεία δεν προκύπτουν από τα έγγραφα των ως άνω Υπηρεσιών, οι αιτούντες την αναγνώρισή τους υπάλληλοι έχουν υποχρέωση να απευθύνονται στις αρµόδιες Κυβερνητικές Αρχές που έχουν την εποπτεία των Υπηρεσιών αυτών προκειµένου

20 20 να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για το σκοπό αυτό στοιχεία και ακολούθως να τα προσκοµίσουν στην Υπηρεσία τους. δ) Για υπηρεσίες που παρέχονται µε µειωµένο ωράριο εργασίας, αναγνωρίζεται για µισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο της διαιρέσεως του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθµού των ωρών εβδοµαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο τακτικών δηµοσίων υπαλλήλων. Για τον υπολογισµό της αναγνωριζόµενης κατά τα προαναφερθέντα υπηρεσίας το έτος λογίζεται ως τριακόσιες ηµέρες, ο µήνας λογίζεται ως είκοσι πέντε ηµέρες και η εβδοµάδα ως έξι ηµέρες εργασίας. ε) Η υπηρεσία των τακτικών υπαλλήλων υπολογίζεται από τη χρονολογία που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης η πράξη διορισµού τους, εφόσον η εγκατάστασή τους έλαβε χώρα µέσα σε δύο µήνες από τη δηµοσίευση του διορισµού τους. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση στη θέση τους και η ανάληψη καθηκόντων γίνεται µετά την παρέλευση του διµήνου από τη δηµοσίευση, η υπηρεσία υπολογίζεται από την ηµεροµηνία ανάληψης υπηρεσίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών, είναι να µην έχουν χρησιµοποιηθεί για τη χορήγηση καµίας άλλης οικονοµικής παροχής ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, καθώς και να έχουν παρασχεθεί µετά τη συµπλήρωση του δεκάτου εβδόµου (17 ου ) έτους της ηλικίας τους ή, για όσους στη συνέχεια µονιµοποιήθηκαν σε υπηρεσία του ιδίου υπουργείου, µετά τη συµπλήρωση του δεκάτου πέµπτου (15 ου ) έτους της ηλικίας τους. Σε κάθε περίπτωση αναγνώρισης προϋπηρεσίας για µισθολογική εξέλιξη τα οικονοµικά αποτελέσµατα που αυτή συνεπάγεται δεν µπορεί να ανατρέχουν σε χρόνο προγενέστερο της υποβολής όλων των κατά νόµο προβλεποµένων δικαιολογητικών. 10. Κατάταξη υπαλλήλων στα µισθολογικά κλιµάκια Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3205/03 προβλέπεται ο τρόπος κατάταξης των υπαλλήλων που υπηρετούν την , στα νέα µισθολογικά κλιµάκια. Η κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στα Μ.Κ. του άρθρου 3 του νόµου αυτού, ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκουν, γίνεται µε βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 15, σε συνδυασµό µε το άρθρο 6 (στέρηση Μ.Κ. λόγω πειθαρχικής ποινής) του ιδίου νόµου, σύµφωνα µε τα τυπικά τους προσόντα.

21 21 Ο χρόνος υπηρεσίας που πλεονάζει µετά την κατάταξή τους αυτή θεωρείται ότι διανύθηκε στο Μ.Κ. κατάταξής τους την , για την απονοµή του επόµενου Μ.Κ. 11. Επιδόµατα Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3205/03 εκτός από το Βασικό Μισθό του προηγούµενου άρθρου, χορηγούνται και τα εξής κατά µήνα επιδόµατα, εφόσον βέβαια πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις καταβολής τους, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στις επιµέρους παραγράφους του παρόντος άρθρου: (1) Επίδοµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χορηγείται τίτλους σπουδών και ορίζεται: σε όσους έχουν µεταπτυχιακούς α. για κατόχους διδακτορικού διπλώµατος σε εβδοµήντα πέντε ευρώ (75 ),. β. για κατόχους µεταπτυχιακού διπλώµατος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης σε σαράντα πέντε ευρώ (45 ). Για την καταβολή του εν λόγω επιδόµατος θα πρέπει το περιεχόµενο των µεταπτυχιακών σπουδών να είναι συναφές µε το αντικείµενο απασχόλησης του υπάλληλου. Το γεγονός αυτό είναι δυνατόν να συνάγεται και από τη σχετική προκήρυξη της θέσης αλλά και την περιγραφή της εργασίας, από τον Οργανισµό της Υπηρεσίας. Η συνδροµή της προϋπόθεσης αυτής θα πρέπει να προκύπτει ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Ως τίτλοι µεταπτυχιακών σπουδών για την εφαρµογή της διάταξης αυτής, αναγνωρίζονται όσοι απονέµονται από τα Πανεπιστήµια της ηµεδαπής ή από ισότιµα της αλλοδαπής. Αν και είναι αυτονόητο διευκρινίζεται ότι µεταπτυχιακοί τίτλοι που έχουν ήδη κριθεί από το οικείο Υπηρεσιακό Συµβούλιο ως προς τη συνάφειά τους µε το εκάστοτε αντικείµενο της απασχόλησης των υπαλλήλων, δεν χρειάζεται να επανακριθούν. Το επίδοµα αυτό παρέχεται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί µε ξεχωριστές σπουδές, µετά τη λήψη του πτυχίου Πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι.

22 22 Προκειµένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, το επίδοµα αυτό παρέχεται µετά την αναγνώριση της ισοτιµίας τους προς τους µεταπτυχιακούς τίτλους που απονέµονται από τα Πανεπιστήµια της ηµεδαπής, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. Η καταβολή του επιδόµατος ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρµόδιο όργανο για την αναγνώριση ή την συνάφειά τους.( ΙΚΑΤΣΑ ή ΥΠ.ΕΘ.Π.Θ.). Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδοµα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών. (2) Επίδοµα Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής ηµόσιας ιοίκησης (Ε.Σ...) ). Το επίδοµα αυτό ορίζεται σε σαράντα ευρώ (40 (3) Επίδοµα Προβληµατικών και Παραµεθόριων Περιοχών Oι περιοχές αυτές καθορίζονται µε τις Ι Α /Φ.50/265/29847/ (ΦΕΚ 667 Β') και Ι Α /Φ.42/2175/11943, και 11981/ (ΦΕΚ 1054 Β') κοινές υπουργικές αποφάσεις και το άρθρο 1 του ν. 287/1976 (ΦΕΚ 78 Α') αντίστοιχα και το επίδοµα καταβάλλεται µόνο για όσο χρόνο οι δικαιούχοι του επιδόµατος αυτού υπηρετούν σε αυτές. 1/1/2004, ως εξής: Το επίδοµα αυτό ορίζεται κατά µήνα, από (α) Για προβληµατικές περιοχές κατηγορίας Β', σε σαράντα ευρώ (40 ). (β) Για προβληµατικές περιοχές κατηγορίας Α', µε εξαίρεση τις εξ αυτών παραµεθόριες του ν. 287/1976, σε πενήντα ευρώ (50 ). (γ) Για όσες περιοχές χαρακτηρίζονται ταυτόχρονα προβληµατικές και παραµεθόριες, σύµφωνα µε τις ως άνω διατάξεις, σε εκατόν είκοσι ευρώ (120 ). Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται σε όλους τους υπαλλήλους που υπηρετούν στις ανωτέρω περιοχές, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που

23 23 παρουσιάζουν και αποτελεί πραγµατικό κίνητρο για την παραµονή των υπαλλήλων στις υπηρεσίες των περιοχών αυτών. Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται µόνο κατά το χρόνο παραµονής των δικαιούχων του στις παραµεθόριες και προβληµατικές αυτές περιοχές. Είναι αυτονόητο ότι υπάλληλοι που κατέχουν οργανική θέση σε προβληµατική ή παραµεθόρια περιοχή και υπηρετούν µε απόσπαση σε περιοχή που δεν είναι προβληµατική ή παραµεθόρια, δε δικαιούνται κατά το χρόνο της απόσπασής τους το επίδοµα αυτό. Επίσης, υπάλληλοι που υπηρετούν για τµήµα του µηνός στις περιοχές αυτές και για το υπόλοιπο τµήµα σε περιοχές που δεν χαρακτηρίζονται παραµεθόριες και προβληµατικές δικαιούνται µέρος του επιδόµατος αυτού κατά περίπτωση, ανάλογο µε το χρόνο υπηρεσίας τους στις περιοχές που δικαιολογούν την καταβολή του. Αντίθετα, το επίδοµα αυτό καταβάλλεται σε αποσπασµένους σε προβληµατικές ή παραµεθόριες περιοχές υπαλλήλους και για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η απόσπασή τους αυτή από την υπηρεσία την οποία µισθοδοτούνται. (4) Εφάπαξ χρηµατικό ποσό σε υπαλλήλους που µετατίθενται σε υπηρεσία προβληµατικών περιοχών. α. Με την υπ αριθµ /7450/0022/ ΚΥΑ καθορίστηκε το ύψος του εφάπαξ χρηµατικού ποσού που χορηγείται σε υπαλλήλους του ηµοσίου και ΝΠ που µετατίθενται σε υπηρεσία προβληµατικής περιοχής, ως εξής: Α κατηγορίας: (1) Για υπηρεσία προβληµατικής περιοχής (α) Αγαµος: 1.027,15 ΕΥΡΩ (β) Εγγαµος: 1.173,88 ΕΥΡΩ. (γ) Εγγαµος µε παιδιά: 1.614,09 ΕΥΡΩ. Β κατηγορίας: (2) Για υπηρεσία προβληµατικής περιοχής (α) Αγαµος: (β) Εγγαµος: 880,41 ΕΥΡΩ 1.027,15 ΕΥΡΩ.

24 24 (γ) Εγγαµος µε παιδιά: 1.467,35 ΕΥΡΩ. β. Το εν λόγω εφάπαξ χρηµατικό ποσό δεν υπόκειται σε φόρο, τέλος ή κράτηση υπέρ οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Για το προσωπικό που ασφαλίζεται στο ΙΚΑ το εφάπαξ αυτό χρηµατικό ποσό δεν υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ. γ. Ως κατώτατο όριο παραµονής σε προβληµατικές περιοχές ορίζονται τα τρία (3) έτη. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος υπάλληλος µετατεθεί ή αποσπασθεί σε µη προβληµατική περιοχή, ή ακόµη παραιτηθεί πριν τη συµπλήρωση της τριετίας, το καταβληθέν εφάπαξ ποσό πρέπει να επιστραφεί ολόκληρο, ως αχρεωστήτως ληφθέν. δ. Η απόφαση αυτή ισχύει από 1/1/97 ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 20 Ν.2606/98. (5) Επίδοµα Νοσοκοµειακό και Τροφής Χορηγείται στο προσωπικό των νοσοκοµείων των µονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της χώρας, του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής Υγείας και των Ν.Π... του Τοµέα Πρόνοιας και ορίζεται ως εξής: α.- β.- γ.- δ.- Για το προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας, εργαστηρίων, των κλάδων Τ.Ε. Φυσιοθεραπευτών και.ε. Βοηθών Φαρµακείου και καθαριότητας, σε διακόσια σαράντα ευρώ (240 ). Για το τεχνικό προσωπικό, το προσωπικό που εργάζεται στην εστίαση, καθώς και το λοιπό προσωπικό, σε διακόσια δέκα ευρώ (210 ). Για το προσωπικό που υπηρετεί στα αντικαρκινικά νοσοκοµεία τα ποσά των περιπτώσεων α' και β' προσαυξάνονται κατά δέκα ευρώ (10 ), αντίστοιχα. Στο προσωπικό που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 105 του Ν.2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α ), δηλαδή σε νοσηλευτές, µαίες, βοηθούς νοσηλευτές και φυσιοθεραπευτές

25 25 πλήρους απασχόλησης που εργάζονται σε µονάδες εντατικής θεραπείας και χειρουργεία των νοσηλευτικών ιδρυµάτων Ν.Π... ή Ν.Π.Ι.. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, νοσοκοµεία Ι.Κ.Α., όπως επίσης και σε άλλες ειδικές µονάδες των νοσηλευτικών αυτών ιδρυµάτων, τα ποσά των περιπτώσεων α' και β' προσαυξάνονται κατά δεκαπέντε ευρώ (15 ), αντίστοιχα. Συνεπώς, σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα για τον προσδιορισµό του εκάστοτε δικαιούµενου ποσού θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη πέρα από το χώρο (νοσοκοµειακός) τόσο η ειδικότητα όσο και το αντικείµενο των απασχολούµενων στο χώρο αυτό. (6) Επίδοµα Μεταφραστών ιερµηνέων Ορίζεται σε τριάντα ευρώ (30 ) το µήνα. Προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόµατος αυτού, είναι η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση µε τη συγκεκριµένη ειδικότητα. Το γεγονός αυτό βεβαιώνεται κάθε µήνα από τον οικείο προϊστάµενο. (7) Επίδοµα Πληροφορικής Το επίδοµα αυτό χορηγείται σε ειδικευµένους υπαλλήλους που: (α) ανήκουν οργανικά σε κλάδους πληροφορικής, (β) υπηρετούν σε νοµοθετηµένες υπηρεσίες, κέντρα, διευθύνσεις ή τµήµατα πληροφορικής και (γ) κατέχουν τα προσόντα που ορίζονται στο π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α'). Ορίζεται κατά ειδικότητα ως εξής: α. Αναλυτές Προγραµµατιστές, Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί σε ογδόντα οκτώ ευρώ (88 ). β. Χειριστές Χειρίστριες Η/Υ, διατρητικών µηχανών και εισαγωγής στοιχείων σε εβδοµήντα τέσσερα ευρώ (74 ). γ. Ειδικά στους κωδικογράφους και στους χειριστές κοπτικών µηχανηµάτων, που απασχολούνται κατά πλήρες ωράριο

26 26 εργασίας σε οργανωµένα κέντρα πληροφορικής, χορηγείται επίδοµα οριζόµενο σε σαράντα τέσσερα ευρώ (44 ). Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται µόνον εφόσον και για όσο διάστηµα οι δικαιούχοι εργάζονται στις προαναφερόµενες ειδικότητες, µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στις υπηρεσίες που έχουν προβλεφθεί οι ειδικές αυτές θέσεις. Για τη σωρευτική συνδροµή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται, κάθε µήνα, βεβαίωση του οικείου προϊσταµένου, η οποία συνοδεύει τη µισθοδοτική κατάσταση. Πλην των ανωτέρω, περιοριστικά αναφεροµένων περιπτώσεων, το επίδοµα πληροφορικής δεν καταβάλλεται σε υπαλλήλους άλλων κλάδων ή ειδικοτήτων που χρησιµοποιούν Η/Υ ή προσωπικούς υπολογιστές, δακτυλογράφους, χειριστές Η/Υ που δεν ανήκουν σε κλάδους πληροφορικής. Τέλος, το εν λόγω επίδοµα δεν καταβάλλεται σε εµπειρογνώµονες πληροφορικής, καθόσον δεν περιλαµβάνονται στις ειδικότητες που ορίζονται ρητά και περιοριστικά στην παραπάνω διάταξη. Εξαίρεση από τον ανωτέρω κανόνα αποτελεί µόνο η περίπτωση κατά την οποία ανατίθεται µε απόφαση του οικείου προϊσταµένου και του Υπηρεσιακού Συµβουλίου η αναπλήρωση υπαλλήλων των προαναφεροµένων κλάδων πληροφορικής µε υπαλλήλους που δεν ανήκουν στους κλάδους αυτούς πλην όµως διαθέτουν αντίστοιχη προς τούτο εξειδίκευση. Στις περιπτώσεις αυτές οι αναπληρούµενοι δεν λαµβάνουν επίδοµα πληροφορικής για όλο το χρονικό διάστηµα της αναπλήρωσής τους. Εφόσον συντρέχουν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις το επίδοµα πληροφορικής που προβλέπεται από το άρθρο αυτό καταβάλλεται µετά την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, η οποία µπορεί να έχει και αναδροµική ισχύ, να ανατρέχει δηλαδή στην ηµεροµηνία ανάθεσης της αναπλήρωσης. Στους δικαιούχους του ανωτέρω επιδόµατος δεν καταβάλλονται παράλληλα και τα προβλεπόµενα από την επόµενη παράγραφο επιδόµατα ειδικών συνθηκών εργασίας. (8) Επίδοµα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας Στο επίδοµα ειδικών συνθηκών εργασίας ενοποιούνται τα επιδόµατα ανθυγιεινής, επικίνδυνης και ειδικών συνθηκών εργασίας που διατηρήθηκαν µε την περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 2470/1997 ως επίδοµα ειδικών συνθηκών εργασίας, του Π.. 904/1978, καθώς και άλλων διατάξεων

27 27 που ίσχυαν κατά την τα οποία αναπροσαρµόστηκαν µε την παράγραφο 3 του άρθρου 49 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α ), καθώς και της περίπτωσης ε της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου και νόµου καθώς και της παραγράφου 10 του άρθρου 80 του ν.3075/2002 (ΦΕΚ 239-Α), οριζόµενα ως εξής: α. Της κατηγορίας α, σε είκοσι δύο ευρώ (22 ). β. Της κατηγορίας β, σε τριάντα πέντε ευρώ (35 ). γ. Της κατηγορίας γ, σε πενήντα τρία ευρώ (53 ). δ. Ποσά άνω των πενήντα τριών ευρώ (53 ), συνεχίζουν να χορηγούνται στο ίδιο ύψος που αυτά είχαν διαµορφωθεί την (9) Επίδοµα Υψηλού Βαθµού Ευθύνης και Ασφάλειας Χορηγείται στο προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), και καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και ηµόσιας Τάξης, η οποία εκδίδεται εντός αποκλειστικού χρονικού διαστήµατος έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του Ν. 3205/03 (1/1/2004). Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης, εξακολουθούν να χορηγούνται τα ποσά που καταβάλλονταν την (10) Επίδοµα Αντισταθµίσµατος ιαχειριστικών Λαθών Το επίδοµα αυτό ορίζεται σε εξήντα ευρώ (60 ) το µήνα και καταβάλλεται στους ταµίες, διαχειριστές και εκδότες. Για την καταβολή του εν λόγω επιδόµατος θα πρέπει να ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α. Να κατέχουν οργανική θέση, β. Να διαχειρίζονται αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο ηµερήσιας απασχόλησης χρήµατα, γ. Το σύνολο του µηνιαίου ποσού της χρηµατικής διαχείρισης να είναι ανώτερο των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ ( ), και δ. Το προαναφερθέν ποσό χρηµατικής διαχείρισης να αποτελείται µόνο από µετρητά και όχι επιταγές. Στον περιορισµό του ανωτέρω ποσού µετρητών δεν εµπίπτουν ταµίες, διαχειριστές και εκδότες που αποδίδουν ετήσιο λογαριασµό

28 28 διαχείρισης στο Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Στους δικαιούχους της παροχής αυτής δεν περιλαµβάνονται οι διαχειριστές πάγιων προκαταβολών και υλικών ή άλλων αξιών (επιταγών, τίτλων και αξιών εν γένει µη ρευστών διαθεσίµων). Τα επιδόµατα των παραγράφων 3,5,6,8,9 και 10 καταβάλλονται µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι τους προσφέρουν υπηρεσία µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή τους. Επίσης καταβάλλονται και για όσο διάστηµα οι υπάλληλοι είναι σε θεσµοθετηµένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές µικρής διάρκειας έως δύο (2) µηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων µε οικογενειακές υποχρεώσεις, µητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια µέχρι έξι (6) µέρες το χρόνο, καθώς και αυτής που χορηγείται από δηµόσια νοσοκοµεία, κέντρα υγείας του δηµοσίου, πανεπιστηµιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηµατισµούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία στις τελευταίες, η οποία αποδεικνύεται µε σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λ.π.). Αν και αυτονόητο, κρίνεται σκόπιµο να τονιστεί, προς αποφυγή άσκοπης αλληλογραφίας, ότι όλα τα ανωτέρω επιδόµατα ως συνδεόµενα άρρηκτα και αναπόσπαστα µε την ενεργό άσκηση καθηκόντων στις ειδικότητες και στους χώρους που δικαιολογούν τη χορήγησή τους, δεν υπολογίζονται στις τρίµηνες αποδοχές. Η συνδροµή του συνόλου των κατά τα ανωτέρω απαιτούµενων προϋποθέσεων (πλήρης απασχόληση ή θεσµοθετηµένη άδεια κλπ.) βεβαιώνεται κάθε µήνα από τον εκάστοτε προϊστάµενο του προσωπικού αυτού, και η βεβαίωση αυτή συνοδεύει τη µισθοδοτική κατάσταση. Στην περίπτωση που οι υπάλληλοι αποµακρυνθούν για οποιοδήποτε λόγο (µετακίνηση, απόσπαση, µετάθεση, µετάταξη, διάθεση, αργία, άδεια άνευ αποδοχών κ.λ.π.) από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν την χορήγησή τους, διακόπτεται για ίσο χρόνο και η καταβολή των εν λόγω επιδοµάτων µε ευθύνη του οικείου προϊσταµένου, ο οποίος, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι αρµόδιος να βεβαιώνει την συνδροµή των προϋποθέσεων καταβολής ή µη καταβολής τους. εν διακόπτεται η καταβολή των κάθε είδους επιδοµάτων και λοιπών αποδοχών σε όσους υπαλλήλους του ηµοσίου διατίθενται για τη

29 29 γραµµατειακή υποστήριξη των Βουλευτών, των Eλλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στα γραφεία των Κοµµάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν.3156/2003 (ΦΕΚ 157 Α ). Στις αποδοχές των ως άνω υπαλλήλων συµπεριλαµβάνονται και τα επιδόµατα και οι αποζηµιώσεις που συναρτώνται µε την ενεργό άσκηση των καθηκόντων της οργανικής τους θέσης ή την προσφορά υπηρεσιών σε προβληµατικές ή σε προβληµατικές και παραµεθόριες περιοχές. Εξαιρούνται από τις αποδοχές αυτές µόνο τυχόν καταβαλλόµενα έξοδα κίνησης. 12. Επιδόµατα Εορτών και Αδείας Με τις διατάξεις του άρθρου 9 Του Ν. 3205/03 ρυθµίζεται ο τρόπος υπολογισµού και χορήγησης των επιδοµάτων Εορτών (Χριστουγέννων - Πάσχα) καθώς και του επιδόµατος Αδείας. Ειδικότερα: - Το επίδοµα Εορτών Χριστουγέννων καταβάλλεται στις 16 εκεµβρίου εκάστου έτους και ορίζεται ίσο µε τον µηνιαίο βασικό µισθό που έχει ο υπάλληλος κατά την ηµεροµηνία καταβολής του. Το επίδοµα αυτό, καταβάλλεται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος µισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα από 16 Απριλίου µέχρι 15 εκεµβρίου κάθε έτους, δηλαδή για 240 ηµέρες. Για µισθοδοσία µικρότερου χρονικού διαστήµατος το επίδοµα αυτό υπολογίζεται ως εξής: Ποσό ολοκλήρου επιδόµατος Χ ηµέρες µισθοδοσίας Το επίδοµα Εορτών Πάσχα καταβάλλεται 10 ηµέρες πριν από το Πάσχα και ορίζεται ίσο µε το µισό (½) του µηνιαίου βασικού µισθού που έχει ο υπάλληλος κατά την ηµεροµηνία καταβολής του. Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος µισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα από 16 εκεµβρίου µέχρι 15 Απριλίου του επόµενου έτους, δηλαδή για 120 ηµέρες. Για µισθοδοσία µικρότερου χρονικού διαστήµατος το επίδοµα αυτό υπολογίζεται ως εξής: Ποσό ολοκλήρου επιδόµατος Χ ηµέρες µισθοδοσίας 120

30 30 Σε περίπτωση που το επίδοµα Εορτών Πάσχα καταβληθεί πριν από την 15η Απριλίου, η εκκαθάριση θα αναφέρεται µέχρι και την ηµεροµηνία αυτή (15 Απριλίου) και συνεπώς αν ο υπάλληλος, µετά την καταβολή του επιδόµατος δεν µισθοδοτηθεί για οποιοδήποτε λόγο µέχρι την 15η Απριλίου, θα γίνει ανάλογη περικοπή, είτε από το µισθό του, είτε από οποιαδήποτε άλλη απαίτησή του (περίπτωση αποχώρησής του από την Υπηρεσία κ.λ.π.). - Το επίδοµα Αδείας καταβάλλεται την 1η Ιουλίου εκάστου έτους και ορίζεται ίσο µε το µισό (½) του µηνιαίου βασικού µισθού που έχει ο υπάλληλος κατά την ηµεροµηνία καταβολής του. Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται ακέραιο εφόσον ο υπάλληλος µισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα από 1η Ιουλίου µέχρι 30 Ιουνίου του επόµενου έτους, δηλαδή για 360 ηµέρες. Για µισθοδοσία µικρότερου χρονικού διαστήµατος το επίδοµα αδείας υπολογίζεται ως εξής: Ποσό ολοκλήρου επιδόµατος Χ ηµέρες µισθοδοσίας 360 ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση λύσης της υπαλληλικής σχέσης, πριν από τη χρονολογία καταβολής των επιδοµάτων αυτών, όπως ορίζονται πιο πάνω, κατά περίπτωση, ο υπολογισµός του αντίστοιχου επιδόµατος γίνεται µε βάση τις αποδοχές που είχε ο υπάλληλος κατά την ηµέρα που λύθηκε η υπαλληλική του σχέση. Σε περιπτώσεις µετατάξεων για την καταβολή των επιδοµάτων Εορτών και Αδείας, ισχύουν τα εξής: α. Στις περιπτώσεις µετάταξης από µία ηµόσια Υπηρεσία σε άλλη, η καταβολή γίνεται αποκλειστικά από την υπηρεσία στην οποία µετατάχθηκε ο υπάλληλος. β. Στις περιπτώσεις µετάταξης από Ν.Π... ή Ο.Τ.Α. σε ηµόσιο και αντίστροφα καθώς και µετάταξης από Ν.Π... σε άλλο Ν.Π... ή Ο.Τ.Α., η καταβολή γίνεται από την κάθε υπηρεσία ανάλογα µε το χρόνο που µισθοδοτήθηκε ο υπάλληλος. Στους υπαλλήλους που κατά τις ηµεροµηνίες πληρωµής των ανωτέρω επιδοµάτων καταβάλλονται µειωµένες αποδοχές λόγω διαθεσιµότητας, αργίας, άδειας άνευ αποδοχών κ.λ.π. του ν.2683/1999, ο υπολογισµός των επιδοµάτων γίνεται µε βάση τις µειωµένες αυτές αποδοχές. Οι νόµιµοι κληρονόµοι υπαλλήλων που απεβίωσαν λαµβάνουν τα αντίστοιχα επιδόµατα Εορτών και Αδείας που τους αναλογούν µέχρι τη χρονολογία του θανάτου.

31 31 Υπάλληλος, στον οποίο παρέχεται δυνατότητα επιλογής, σύµφωνα µε το άρθρο 6 τουν.1282/1982 (π.χ. έξοδος από την Υπηρεσία), δικαιούται να λάβει τα επιδόµατα εορτών και αδείας είτε από την Υπηρεσία του είτε από την Υπηρεσία Συντάξεων, ως εξής: 1) Επιλογή καταβολής από την Υπηρεσία: στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται τµήµα τους ανάλογο προς τον αριθµό των ηµερών που µισθοδοτήθηκε ο υπάλληλος. 2) Στην περίπτωση επιλογής καταβολής των από τη σύνταξη, καταβάλλονται στο ακέραιο, ανεξάρτητα από τις ηµέρες που συνταξιοδοτήθηκε ο υπάλληλος. Σε περίπτωση περικοπής των επιδοµάτων, διευκρινίζεται ότι για όλες τις περιπτώσεις αποχής των υπαλλήλων από τα καθήκοντά τους, ο µήνας υπολογίζεται σε 30 ηµέρες. Σε περιπτώσεις στάσης εργασίας, το σύνολο των ωρών που δεν προσφέρεται εργασία ανάγεται σε ηµέρες, µε διαίρεση του συνολικού αριθµού των ωρών στάσης εργασίας δια των ωρών της υποχρεωτικής ηµερήσιας απασχόλησης των υπαλλήλων. 13. Αµοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα Με το άρθρο 10 του Ν. 3205/03 προβλέπεται η χορήγηση αµοιβής σε υπαλλήλους στους οποίους, µε απόφαση του οικείου Υπουργού, ανατίθενται καθήκοντα αυξηµένης ευθύνης, είτε λόγω της φύσης της εργασίας για τις συγκεκριµένες περιπτώσεις, είτε λόγω ειδικής εργασίας πέραν από τα συνήθη καθήκοντά τους. Για την καταβολή της αµοιβής αυτής απαιτείται έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Υπουργού Εθνικής Αµυνας, µε την οποία καθορίζεται η αναγκαιότητα και η διάρκεια της σχετικής απασχόλησης του υπαλλήλου η οποία δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από τρεις (3) µήνες για κάθε έτος, καθώς και το ύψος της αµοιβής. Η αµοιβή αυτή δεν περιλαµβάνεται στην έννοια των τακτικών αποδοχών του υπαλλήλου, θεωρείται δηλαδή πρόσθετη αµοιβή και για το λόγο αυτό θα πρέπει να καταβάλλεται µε χρηµατικό ένταλµα πληρωµής και να υπόκειται στις κρατήσεις των πρόσθετων αµοιβών.

32 Οικογενειακή παροχή Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3205/03 για την ενίσχυση της οικογένειας των υπαλλήλων, που εµπίπτουν στις ρυθµίσεις του Ν. 3205/03, χορηγείται µηνιαία οικογενειακή παροχή, ανάλογα µε την οικογενειακή κατάστασή τους ως εξής: α. Για έγγαµο υπάλληλο, χωρίς ή µε ενήλικα τέκνα, τριάντα πέντε ευρώ (35 ). β. Για υπάλληλο µε τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωµατικά ή πνευµατικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλµατος µε ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, η ανωτέρω παροχή προσαυξάνεται κατά: - δεκαοκτώ ευρώ (18 ) για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα, - τριανταπέντε ευρώ (35 ) για το τρίτο, - σαράντα επτά ευρώ (47 ) για το τέταρτο και - εβδοµήντα τρία ευρώ (73 ) για καθένα από το πέµπτο τέκνο και άνω. Η οικογενειακή δηλαδή παροχή αποτελείται από ένα βασικό ποσό το οποίο στη συνέχεια προσαυξάνεται ανάλογα µε τον αριθµό των παιδιών της οικογένειας. Η κατά το ανωτέρω προσαύξηση δικαιολογείται µόνο για τέκνα προερχόµενα από γάµο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαµα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους. Το βασικό ποσό της οικογενειακής παροχής των τριάντα πέντε ευρώ (35 ) χορηγείται και στους γονείς που τελούν σε διάζευξη ή διάσταση, στους άγαµους γονείς, καθώς και στον επιζώντα σύζυγο, σε περίπτωση θανάτου του ενός των συζύγων - υπαλλήλων, εφόσον έχουν παιδιά για τα οποία δικαιολογείται η καταβολή των προσαυξήσεων του βασικού ποσού της οικογενειακής παροχής. Η διαπίστωση των προϋποθέσεων χορήγησης της οικογενειακής παροχής καθώς και οποιαδήποτε µεταβολή στον αριθµό των τέκνων που προσαυξάνουν την παροχή αυτή γίνεται µε υπεύθυνη δήλωση του υπάλληλου που υποβάλλεται στον εκκαθαριστή των αποδοχών του, όπως Υπόδειγµα Τρίτου Μέρους. Επισηµαίνεται ότι:

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα.

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Με την εγκύκλιο επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. β) Υιοθετεί ένα μεικτό σύστημα αποδοχών, βάσει του οποίου η μισθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ).

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Στο άρθρο 7 αναφέρονται οι κατηγορίες των υπαλλήλων για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του νόμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Αρχιφυλάκων, Φυλάκων, Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου στις ηµόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π... όλης

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 1 Φάκελος

ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 1 Φάκελος ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 http://www.gdimitrakopoulos.gr Φάκελος Αναγνώριση προϋπηρεσίας - Προαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3205 / 2003 ΦΕΚ: Α 297/

ΝΟΜΟΣ 3205 / 2003 ΦΕΚ: Α 297/ ΝΟΜΟΣ 3205 / 2003 ΦΕΚ: Α 297/01.01.2004 Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του ηµοσίου, Ν.Π... και Ο.Τ.Α., µονίµων στελεχών των Ενόπλων υνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3205 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 297 20031223 Τέθηκε σε ισχύ: 01.01.2004 Ηµ.Υπογραφής: 22.12.2003. Τίτλος

ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3205 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 297 20031223 Τέθηκε σε ισχύ: 01.01.2004 Ηµ.Υπογραφής: 22.12.2003. Τίτλος ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3205 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 297 20031223 Τέθηκε σε ισχύ: 01.01.2004 Ηµ.Υπογραφής: 22.12.2003 Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του ηµοσίου, Ν.Π... και Ο.Τ.Α., µονίµων στελεχών των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) Οι Θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς. Βαθμός ΣΤ Βαθμός Ε Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) www.doe.gr ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) Οι Θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς. ΣΤ Ε Δ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 90/30-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα, 17 Ιουλίου 2002, οι

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση διατάξεων εφαρµογής του νέου µισθολογίου ηµοσίων Υπαλλήλων. Ν. 4024/2011 Έναρξη ισχύος 01/11/2011

Κωδικοποίηση διατάξεων εφαρµογής του νέου µισθολογίου ηµοσίων Υπαλλήλων. Ν. 4024/2011 Έναρξη ισχύος 01/11/2011 Κωδικοποίηση διατάξεων εφαρµογής του νέου µισθολογίου ηµοσίων Υπαλλήλων Ν. 4024/2011 Έναρξη ισχύος 01/11/2011 Πεδίο Εφαρµογής Στις διατάξεις του ενιαίου µισθολογίου υπάγονται οι µόνιµοι & δόκιµοι πολιτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Σύνθεση: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Δείγμα ερωτήσεων σε ερωτήματα υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» Στο Πικέρµι σήµερα την 24/7/2003 στα γραφεία του Ν.Π.Ι.. µε

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων;

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων; Ποιος θεωρείται παλαιός και ποιος νέος ασφαλισμένος; Παλαιός ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε.

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. µε θέµα: «Ειδικές Ρυθµίσεις Άρσης Αντικινήτρων στη Συνδικαλιστική ράση» (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Δ. Βασιλάκης, Ν.Ντρές 2) Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. Τηλέφωνο : 210-3246321 όλης της Χώρας E-mail : t09pde2@ypepth.gr

Πληροφορίες: Δ. Βασιλάκης, Ν.Ντρές 2) Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. Τηλέφωνο : 210-3246321 όλης της Χώρας E-mail : t09pde2@ypepth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ Αθήνα 15-9 - 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. 93953/Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ: Β Μητροπόλεως 15 Τ.Κ. 10185 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΤΟΜΙΚΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συμπληρώνονται με ευκρινή, κεφαλαία γράμματα. Επώνυμο/όνομα συζύγου : Κωδ. 1.5 / 1.6 ΑΜΚΑ : Κωδ. 1.15 ΑΦΜ : Κωδ. 1.10

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005. Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005. Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005 Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών (ΦΕΚ Β 593/04-05-2005) Οι Υπουργοί Οικονοµίας και Οικονοµικών - Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω τριακονταπενταετίας και ορίου ηλικίας και αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών

ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω τριακονταπενταετίας και ορίου ηλικίας και αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Θηβών 401 Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεµικού Ναυτικού (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ)

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ) Τίτλος Υπηρεσίας Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ) Από τον ατοµικό υπηρεσιακό φάκελο του/της πιστοποιούνται τα παρακάτω: (Π.. 102/2004, ΦΕΚ 70Α ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ Αθήνα 15-9 - 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. 93953/Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. &Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ: Β Μητροπόλεως 15 Τ.Κ. 10185 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ήµοςνετ Βάση εδοµένων - Ερωταπαντήσεις νέου µισθολογίου ΜΕΡΟΣ Ι Ερωταπαντήσεις νέου µισθολογίου (Ν. 4354/2015) ΜΕΡΟΣ Ι

ήµοςνετ Βάση εδοµένων - Ερωταπαντήσεις νέου µισθολογίου ΜΕΡΟΣ Ι Ερωταπαντήσεις νέου µισθολογίου (Ν. 4354/2015) ΜΕΡΟΣ Ι Ερωταπαντήσεις νέου µισθολογίου (Ν. 4354/2015) ΜΕΡΟΣ Ι Ι. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ Ερώτηση: Σε τι ενέργειες προβαίνουµε σχετικά την αναγνώριση προϋπηρεσίας υπάλληλων σε φορείς της παρ 1 του άρθρου 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: 1434962 Χολαργός, 28.11.2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, επτά 7 υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. «Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4164/2013

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Λύση Υπαλληλικής Σχέσης

Θέμα: Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Λύση Υπαλληλικής Σχέσης Ενημερωτικό των αιρετών στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή & Χρήστου Φιρτινίδη εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων Θέμα: Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Λύση Υπαλληλικής Σχέσης Συναδέλφισσες,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ».

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ». ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ». Σας γνωρίζουμε ότι στο Φ.Ε.Κ.159/1-8-2008 τ.α δημοσιεύτηκε ο νόμος 3687/2008 στο άρθρο 4 του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής: ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 (Πεδίο Εφαρμογής) Στις

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. κ.κ.προέδρους Νοµαρχιακών Αυτ/σεων β.κ.κ.νοµάρχες 3. Ελεγκτικό Συνέδριο 4. Όλες τις Περιφέρειες

2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. κ.κ.προέδρους Νοµαρχιακών Αυτ/σεων β.κ.κ.νοµάρχες 3. Ελεγκτικό Συνέδριο 4. Όλες τις Περιφέρειες ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. οικ. 2/5099/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ.10050/οικ. 20496/4067 (1) Ρυθμίσεις για το προσωπικό της ΔΕΗ που είναι αποσπασμένο στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ/ΤΑΠ ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ στους αντίστοιχους τομείς ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-Τ7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31/3/2014 Αριθ. Πρωτ.: 2/27432/0022

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-Τ7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31/3/2014 Αριθ. Πρωτ.: 2/27432/0022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών (Βοηθών Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών) ολόκληρης της Χώρας (πλην Μακεδονίας και Θράκης) Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Νοεµβρίου 2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 7706/ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Προς

Αθήνα, 24 Νοεµβρίου 2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 7706/ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Προς ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ /νση Γραµµατείας Τµήµα : ιοικητικό -Οικονοµικό Ταχ. /νση :Κηφισίας 1-3, Ταχ. Κώδ. : 115 23 Αθήνα Πληροφορίες :Αιµιλία Χρυσοβελίδη, Γ. Παλαιολόγου, Φ. Παπαλιόσα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος Προσφάτως ψηφίστηκε, δηµοσιεύτηκε και ετέθη σε ισχύ ο Νόµος 3865/2010 περί της µεταρρύθµισης του συνταξιοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο Εφαρμογής

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο Εφαρμογής ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-Β5Α. Μέρος Α Πάγιες Ρυθμίσεις. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ. 21500

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-Β5Α. Μέρος Α Πάγιες Ρυθμίσεις. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ. 21500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων».

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 28/5/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/35981/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002 Στην ΑΘΉΝΑ ΣΉΜΕΡΑ ΤΗΝ 10.04.2002 ΣΤΑ Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ Α.Ε (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφ ενός του κ.στ. ΝΕΖΗ ιευθύνοντος Συµβούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ)

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ) Τίτλος Υπηρεσίας Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ) Από τον ατοµικό υπηρεσιακό φάκελο του/της πιστοποιούνται τα παρακάτω: (Π.. 102/2004, ΦΕΚ 70Α ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2004-2005 Στην Αθήνα σήμερα 20 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ιωάννης Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεµικού Ναυτικού (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος

ηµητρακόπουλος Γιώργος ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr http://www.gdimitrakopoulos.gr ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ Με αφορµή τα πολλά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 63/ )

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 63/ ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2002 2003 (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 63/5-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα 4 Ιουλίου 2002, οι υπογράφοντες αφενός Οδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005 Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως ΝΠΙ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 593/04-05-2005) Οι Υπουργοί Οικονοµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών/-τριών χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιοµηχανίας και πολτού χάρτου όλης της Χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5/1/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ. 2/1015 /ΔΕΠ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : "Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τοµείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) µετά την 1/1/2011"

ΘΕΜΑ : Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τοµείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) µετά την 1/1/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 / 9 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.20854

Διαβάστε περισσότερα

1. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 1.1 Εισαγωγή 10 1.2 Παλαιοί ασφαλισμένοι Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 11 1.2.1. Συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας 11 1.2.2. Συνταξιοδότηση με 10.000 ημέρες ασφάλισης 12 1.2.3. Συνταξιοδότηση γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο Μαρούσι ( ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήµερα 30-6-2003, οι υπογεγραµµένοι: α. Αφενός ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος.Σ. και ιευθύνων Σύµβουλος του ΟΤΕ, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεμικό Ναυτικό. (Πράξη Κατάθεσης Υπ.Εργασίας 23/26-3-2001) Στην Αθήνα σήμερα 26

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού των ταξιδιωτικών και τουριστικών γραφείων και επιχειρήσεων όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών και θερμαστών που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου» Στην

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015 Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ 24 104 37 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 5229512 FAX: 210 5247633 http://www.poeota.gr e-mail: info@poeota.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα Αθήνα, 12 Απριλίου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγνώριση προϋπηρεσίας και προϋποθέσεις για μισθολογική εξέλιξη

1. Αναγνώριση προϋπηρεσίας και προϋποθέσεις για μισθολογική εξέλιξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Β ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ / ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 02/08/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ. 834 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τηλ. : 210 6180515 Fax : 210 6180516 E-Mail : transport@maroussi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα 27 Σεπτεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός, Νίκος Αναλυτής, Αντιπρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2006-2007 Στην Αθήνα σήµερα 20 Ιουλίου 2006, οι υπογράφοντες αφενός ιονύσης Νικολάου, Γενικός ιευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ- ΑΙΜ. ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΑΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 31 ΤΗΛ. :

AΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ- ΑΙΜ. ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΑΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 31 ΤΗΛ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 28/6/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/55/54117 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ Φ.951.1/36/492461 Σ. 1401 Αθήνα, 8 Μαρ 2007 ΘΕΜΑ: Μετοχικό Ταµείο Στρατού (ΜΤΣ) ΣΧΕΤ: α. Φ. 951.1/101/64/Σ. 2819/ Μαϊ 2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 783) β. Φ. 951.1/132/8839/Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49548/2372

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49548/2372 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49548/2372 Καθορισµός όρων αµοιβής και εργασίας των δηµοσιογράφων που απασχολούνται σε εκδοτικές επιχειρήσεις περιοδικών εντύπων όλης της χώρας, µε εξαίρεση τις επιχειρήσεις που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 9 Αυγούστου 2013 Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Αθήνα, 9 Αυγούστου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Αθήνα, 9 Αυγούστου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 9 Αυγούστου 2013 Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 93/31-08-2005) Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ» ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 213-214 Στην Ελευσίνα σήμερα την 1 η Οκτωβρίου του έτους 213, οι κάτωθι υπογράφοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 2 ΠΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΟΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Υπολογισμός Δώρου Πάσχα ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: Για την ορθή εξεύρεση των ημερών υπολογισμού του Δώρου Πάσχα προτείνεται από την επιστημονική ομάδα της Epsilon Net το Άνοιγμα Περιόδου ακόμη και για μήνες οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92)

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92) ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και θανάτου των εργαζομένων που υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1.1.93 και μετά - Υπολογισμός ποσού σύνταξης μετά τη δημοσίευση του Ν. 3029/11.7.02».

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16-11-2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ: Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Ο ήµος Καλαµάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολικών µονάδων Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολικών µονάδων Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολικών µονάδων Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Ι ΙΩΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. :

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ O.A.E.E. Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 1 /11 /2011 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 12 /84127 Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα