Οδηγός για εκπαιδευτικούς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός για εκπαιδευτικούς"

Transcript

1 Πάµε να εξερευνήσουµε την Ευρώπη! - φυλλάδιο και εκπαιδευτικό διαδικτυακό παιχνίδι για παιδιά ηλικίας 9-12 ετών Οδηγός για εκπαιδευτικούς I. ΣΤΟΧΟΙ Καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των παιδιών ηλικίας 9-12 ετών για την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενηµέρωση των παιδιών για βασικές πτυχές της ζωής στην Ευρώπη Γνωριµία των παιδιών µε την κοινή ιστορία και ανάπτυξη της Ευρώπης Εξέταση της ίδρυσης και της εξέλιξης της ΕΕ στο πλαίσιο αυτό II. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Σε χωριστά κεφάλαια παρουσιάζονται βασικές πτυχές της Ευρώπης και της ζωής στην Ευρώπη µε λέξεις και εικόνες, ως εξής: Η ήπειρος που θα ανακαλύψουµε ανάγλυφος χάρτης µε τα ψηλότερα όρη, τις µεγαλύτερες λίµνες και τους µεγαλύτερους σε µήκος ποταµούς Ταξιδεύοντας σιδηροδροµικές γραµµές και δρόµοι, µακρύτερες σήραγγες και γέφυρες, αεροπορικά και διαστηµικά ταξίδια Οι γλώσσες στην Ευρώπη γερµανικές, λατινογενείς, σλαβικές, γλώσσες άλλης προέλευσης και µειονοτικές γλώσσες, γλώσσα των Ροµά Το κλίµα και η φύση θερµοκρασία, κλιµατική αλλαγή, αποδηµία των ζώων και των πουλιών, εποχές Η γεωργία καλλιέργειες, ζώα, άρδευση, απόλαυση της εξοχής Η θάλασσα ακτές, ψάρια και θαλάσσια θηλαστικά, εµπόριο και αλιεία, διατήρηση και προστασία Ταξίδι µέσα στο χρόνο η Λίθινη Εποχή, η Εποχή του Χαλκού και του Σιδήρου, η Αρχαία Ελλάδα, η Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία, οι Μεσαιωνικοί Χρόνοι, η Αναγέννηση, η βιοµηχανική επανάσταση, οι µεγάλες ανακαλύψεις και οι νέες ιδέες, ο σύγχρονος κόσµος, αποικιοκρατία και δουλεία, από τον πόλεµο στην ειρήνη Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα στη διεύρυνση µετά το 1989 Οι δραστηριότητες της ΕΕ η κλιµατική αλλαγή και το περιβάλλον, το ευρώ, η ελεύθερη κυκλοφορία, η απασχόληση και η κατάρτιση, η παροχή βοήθειας στις φτωχές χώρες, η ειρήνη 1

2 Πώς λαµβάνει αποφάσεις η ΕΕ λειτουργία και θεσµικά όργανα της ΕΕ Το αύριο και ακόµη πιο πέρα ενίσχυση της δηµοκρατικής συµµετοχής των πολιτών της Ευρώπης Αποσπώµενα ένθετα: «Σαράντα διάσηµες µορφές, από το Α ως το Ω», χάρτης που απεικονίζει την ΕΕ και τους γείτονές της, κουίζ «Πάµε να εξερευνήσουµε την Ευρώπη» και χρήσιµοι σύνδεσµοι για µαθητές και εκπαιδευτικούς (βλ. παρακάτω). III. ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΕ ΙΑ Γεωγραφία: Μορφές του ανάγλυφου, επίδραση του κλίµατος, εξαγωγή συµπερασµάτων από στοιχεία, χρήση χαρτών, γεωγραφική θέση και τοπικές συνθήκες, φυσικά και τεχνητά γνωρίσµατα του περιβάλλοντος, ανθρωπογενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, αειφόρος ανάπτυξη. Ιστορία: Αντιστοίχιση ιστορικών προσώπων, γεγονότων και αλλαγών στις σωστές ιστορικές περιόδους, χρήση ηµεροµηνιών και λεξιλογίου σχετικού µε τη διάσταση του χρόνου, γνώσεις σχετικά µε τις πεποιθήσεις, τις στάσεις και τις εµπειρίες των ανθρώπων κατά το παρελθόν, διερεύνηση των αιτίων και των επιπτώσεων των αλλαγών, αλλαγή και συνέχεια, ερµηνεία του παρελθόντος. Σύγχρονες ξένες γλώσσες: εξιότητες κατανόησης γραπτού λόγου, παραγωγής και κατανόησης προφορικού λόγου, αποτελεσµατική επικοινωνία, αναγνώριση της σηµασίας των διαφορών και των οµοιοτήτων και συνειδητοποίηση της αξίας άλλων χωρών και πολιτισµών. Κοινωνική ευθύνη και ευθύνη των πολιτών: υπευθυνότητα στον ιδιωτικό και δηµόσιο βίο, δηµοκρατία, δικαιώµατα και υποχρεώσεις, προετοιµασία για διαδραµάτιση ενεργού ρόλου ως πολίτες, εθνοτική ταυτότητα, επιλογή και αξιοποίηση πόρων σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο. Μαθηµατικά: πληθυσµιακά στοιχεία, µήκος, επιφάνεια. Φυσικές επιστήµες: γεωλογία, αστρονοµία, εξέλιξη. Τεχνολογία και σχεδιασµός: χρήση εργαλείων, εφευρέσεις, αιολική ενέργεια. IV. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ Γεωγραφία o Επιλέξτε έναν ποταµό και συζητήστε για το ρόλο του στον υδρολογικό κύκλο (εξάτµιση, συµπύκνωση, κατακρήµνιση, αποθήκευση). Κατονοµάστε τα βασικά γνωρίσµατα ενός ποταµού, καταγράψτε τα στον πίνακα µε τη µορφή διαγράµµατος, οργανώστε ένα παιχνίδι χρησιµοποιώντας τα γνωρίσµατα αυτά ή τον υδρολογικό κύκλο στο πλαίσιο του οποίου τα παιδιά θα αντιστοιχίζουν κάρτες µε όρους και ορισµούς. Χρησιµοποιήστε τον δικτυακό τόπο για να προβάλλετε εικόνες ποταµών της Ευρώπης (σ. 5). 2

3 o Ρωτήστε τα παιδιά ποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν επισκεφθεί και εάν παρατήρησαν σηµαντικές διαφορές από άποψη γεωγραφίας/ανάγλυφου/κλίµατος κ.λπ. o ιερευνήστε τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις των µεταφορών και του τουρισµού σε µια ευρωπαϊκή πόλη/παράκτια περιοχή. Βάλτε τα παιδιά να υποδυθούν το ρόλο του δηµοσιογράφου και να διερευνήσουν (π.χ. µέσω της δηµιουργίας ερωτηµατολογίου) γιατί αυξάνεται ή µειώνεται ο αριθµός των ανθρώπων που επισκέπτονται αυτήν την πόλη/παράκτια περιοχή (σσ. 6, 7, 18, 34). Ιστορία o Επιλέξτε έναν διάσηµο Ευρωπαίο και βάλτε τους µαθητές να αναρτήσουν µια καταχώρηση στο ιστολόγιο «Μια ηµέρα στη ζωή του» (από το ένθετο «Σαράντα διάσηµες µορφές»). o Συζητήστε για την αρχαία ελληνική ή ρωµαϊκή κληρονοµιά στη χώρα σας. Σχεδιάστε και κατασκευάστε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, για παράδειγµα ένα «Φιδάκι», χρησιµοποιώντας ρωµαϊκούς αριθµούς, ή µια ελληνική ή ρωµαϊκή έκδοση του «Monopoly». (σσ ). o εύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος: συζητήστε για τη ζωή των προπάππων σας κατά τη διάρκεια του πολέµου. Πιστεύετε ότι µπόρεσαν µετά τον πόλεµο να συµφιλιωθούν µε ανθρώπους ενάντια στους οποίους πολέµησαν; (σσ ). Σύγχρονες ξένες γλώσσες o ηµιουργήστε ένα απλό τουριστικό φυλλάδιο/οδηγό για µια ευρωπαϊκή παραθαλάσσια πόλη σε µια άλλη γλώσσα. Βιντεοσκοπήστε µια τηλεοπτική διαφήµιση ή φτιάξτε ένα φυλλάδιο µε το οποίο θα παρακινείτε τον κόσµο να επισκεφθεί τη συγκεκριµένη πόλη. o Βρείτε το «Πάµε να εξερευνήσουµε την Ευρώπη!» στην ξένη γλώσσα που µαθαίνετε. Μεταφράστε µια ενότητα του φυλλαδίου στη δική σας γλώσσα και συγκρίνετε τη µετάφρασή σας µε το δηµοσιευµένο κείµενο. (Το φυλλάδιο εκδίδεται σε 22 γλωσσικές αποδόσεις και είναι όλες διαθέσιµες στον δικτυακό τόπο). Μαθηµατικά o Χρησιµοποιώντας τον χάρτη στη σελίδα 37, υπολογίστε τις αποστάσεις µεταξύ πόλεων και χωρών υπό διαφορετικές κλίµακες. Υπολογίστε το χρόνο που απαιτείται για να διανυθεί η απόσταση µε διάφορα µέσα µεταφοράς. o ηµιουργήστε ένα χάρτη θησαυρού για µια ευρωπαϊκή πόλη/χώρα και δώστε τις συντεταγµένες για την ανακάλυψη του θησαυρού. Φυσικές επιστήµες o Μελετήστε την ανθεκτικότητα και τη διαπερατότητα των πετρωµάτων. Τι υλικό χρησιµοποιήθηκε για τη δηµιουργία µερικών από τα διάσηµα αγάλµατα της πόλης µας και γιατί; (σ. 24) Τεχνολογία o Χρησιµοποιήστε υλικά και τεχνουργήµατα και για να σχεδιάσετε ένα αντικείµενο που θα συµβολίζει την πόλη ή τη χώρα σας ή κατασκευάστε το µοντέλο ενός διάσηµου τοπογραφικού µνηµείου. V. ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Το φυλλάδιο σε ηλεκτρονική µορφή: 3

4 ιαδικτυακό παιχνίδι «Πάµε να εξερευνήσουµε την Ευρώπη!»: Πρόκειται για ένα διαδικτυακό επιτραπέζιο παιχνίδι µε ερωτήσεις γνώσεων, οι απαντήσεις των οποίων µπορούν να βρεθούν στο φυλλάδιο. Μπορούν να παίξουν ταυτόχρονα έως πέντε µαθητές, ανταγωνιζόµενοι µεταξύ τους. Η γωνιά του παιδιού: διαδικτυακά παιχνίδια σχετικά µε την Ευρώπη για παιδιά και εφήβους: Η γωνιά των εκπαιδευτικών: πληθώρα διδακτικού υλικού σχετικά µε την ΕΕ και τις πολιτικές της: EU Bookshop: εκδόσεις σχετικά µε την ΕΕ: Άλλος ένας χρήσιµος σύνδεσµος: πρόγραµµα Comenius (δράσεις για την κινητικότητα και τη συνεργασία στα σχολεία): VI. ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΣΕΛΙ ΕΣ Γεωγραφία Μορφές του ανάγλυφου (σσ. 13, 15), επίδραση του κλίµατος (σσ. 10, 11), εξαγωγή συµπερασµάτων από διαθέσιµα στοιχεία (σ. 12), χρήση χαρτών (σ.4, η ΕΕ και οι γείτονές της), γεωγραφική θέση και τοπικές συνθήκες (σσ. 13, 14), φυσικά και τεχνητά γνωρίσµατα (σσ. 5, 6, 32), ανθρωπογενείς επιπτώσεις (σσ. 16,18), αειφόρος ανάπτυξη (σσ. 17, 18, 34). Ιστορία Αντιστοίχιση ιστορικών προσώπων, γεγονότων και αλλαγών στις σωστές ιστορικές περιόδους (σσ ), χρήση ηµεροµηνιών και λεξιλογίου σχετικού µε τη διάσταση του χρόνου (σσ ), γνώσεις σχετικά µε τις πεποιθήσεις, τις στάσεις και τις εµπειρίες των ανθρώπων κατά το παρελθόν (σσ ), διερεύνηση των αιτίων και των επιπτώσεων των αλλαγών (σσ , 33), αλλαγή και συνέχεια (σ. 24), ερµηνεία του παρελθόντος (σ. 28). Σύγχρονες ξένες γλώσσες εξιότητες κατανόησης γραπτού λόγου, παραγωγής και κατανόησης προφορικού λόγου (σσ. 8, 9), αποτελεσµατική επικοινωνία (σ. 30), αναγνώριση της σηµασίας των διαφορών και των οµοιοτήτων (σσ. 20, 24, 26, 27), συνειδητοποίηση της αξίας άλλων χωρών και πολιτισµών (σ. 29). Κοινωνική ευθύνη και ευθύνη των πολιτών Υπευθυνότητα στον ιδιωτικό και δηµόσιο βίο (σσ. 18, 30, 31, 34, 35), δηµοκρατία (σσ. 20, 33), δικαιώµατα και υποχρεώσεις (σσ. 27, 29), προετοιµασία για διαδραµάτιση ενεργού ρόλου ως πολίτες (σσ. 42, 43), εθνοτική ταυτότητα (σσ , 26), επιλογή και αξιοποίηση πόρων σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο (σσ. 17, 35, 36). Μαθηµατικά Πληθυσµιακά στοιχεία, (σ. 38), µήκος/επιφάνεια (σσ. 3, 5). Φυσικές επιστήµες Γεωλογία (σσ. 15, 27), αστρονοµία (σσ. 7, 24), εξέλιξη (σ. 27). Τεχνολογία και σχεδιασµός Χρήση εργαλείων (σ. 19), εφευρέσεις (σ. 27), αιολική ενέργεια (σ. 32). 4

5 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση Επικοινωνίας, Ιούλιος 2011 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή. 5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου. Οδηγός Εκπαιδευτικού

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου. Οδηγός Εκπαιδευτικού Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΑΘΗΝΑ 2011 Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία - Γεωγραφία Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1. Σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σύµφωνα µε το Ν.1892/90 και τις αντίστοιχες Εγκυκλίους, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί τµήµα των προγραµµάτων των σχολείων της

Διαβάστε περισσότερα

» DOLCETA πρόγραμμα εκπαίδευσης και ενημέρωσης καταναλωτών μέσω διαδικτύου

» DOLCETA πρόγραμμα εκπαίδευσης και ενημέρωσης καταναλωτών μέσω διαδικτύου » DOLCETA πρόγραμμα εκπαίδευσης και ενημέρωσης καταναλωτών μέσω διαδικτύου Το Dolceta είναι ένα εργαλείο ενημέρωσης και εκπαίδευσης των καταναλωτών μέσω διαδικτύου και απευθύνεται σε καθηγητές πρωτοβάθμιας/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε& ΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και Αξιολογική Ανάλυση

Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και Αξιολογική Ανάλυση ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Αρπατζάνη Μελίντα ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο καθηγητή

Ερωτηματολόγιο καθηγητή Κωδικός σχολείου: GR - Όνομα σχολείου: Αγαπητοί καθηγητές/ αγαπητές καθηγήτριες, Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να διαπιστώσουμε πώς έχει χρησιμοποιηθεί το Βιβλίο των Νέων της Ευρώπης στο σχολείο και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Έκδοση 1η Έρευνα: Αλέξανδρος Κοφτερός, Μιχάλης Α. Μάγος, Γιώργος Μιχαήλ, Αδάμος Νικολάου, Αναστασία Οικονόμου,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός. Πλοήγησης. για το σχεδιασμό διαθεματικών προσεγγίσεων στα Μειονοτικά Σχολεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Οδηγός. Πλοήγησης. για το σχεδιασμό διαθεματικών προσεγγίσεων στα Μειονοτικά Σχολεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Οδηγός Πλοήγησης για το σχεδιασμό διαθεματικών προσεγγίσεων στα Μειονοτικά Σχολεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία È ÙÔÓ ÂÎapple È Â ÙÈÎfi... ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ προγράµµατα και δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΑΛΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ Β 2357 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κεφάλαιο

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κεφάλαιο 2.1. Παραδείγματα θεμάτων ενταγμένων στον κύκλο «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες» Σχόλιο: Οι τίτλοι που ακολουθούν είτε υλοποιήθηκαν από σχολεία της χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι 20-7 - 2010 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ. 12 / 879 / 88413 /Γ1 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι 20-7 - 2010 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ. 12 / 879 / 88413 /Γ1 Α Π Ο Φ Α Σ Η 1 Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Road Safety Cities in Europe

Road Safety Cities in Europe RoSaCe Road Safety Cities in Europe Εγχειρίδιο Εφαρµογής Πειραµατικό σχέδιο µε την υϖοστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και Μεταφορών της Ευρωϖα κής Εϖιτροϖής Αρµόδια Κέντρα RoSaCe, Οκτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ(ΠΑ.Κ.Ε) ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ ΤΑΞΗ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας µε το etwinning. Ένας οδηγός για εκπαιδευτικούς

Μαθαίνοντας µε το etwinning. Ένας οδηγός για εκπαιδευτικούς Μαθαίνοντας µε το etwinning Ένας οδηγός για εκπαιδευτικούς Published in April 2007 by: Central Support Service for etwinning European Schoolnet Rue de Trèves 61 B-1040 Brussels Belgium Layout: Hofi Studio

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΟΚΙΔΗ ΠΑΤΡΑ 2007 2 ISBN 978-860-89357-1-6 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΤΡΑ 2007 3 ΣΚΟΠΟΣ Με το βιβλίο αυτό θα ήθελα να βάλω ένα λιθαράκι στην επιστήμη που ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος της λογοτεχνίας είναι η ενδυνάµωση

Διαβάστε περισσότερα

προστατευόμενες περιοχές

προστατευόμενες περιοχές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ προστατευόμενες περιοχές Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΛΥΚΕΙΟ Έργο: Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τις προστατευόμενες περιοχές Το Εκπαιδευτικό Υλικό «Προστατευόμενες περιοχές» εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που ασχολείται με τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΟΣ: ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΣΟΣ: ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΣΟΣ: ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οι πιο κάτω δραστηριότητες αποτελούν μέρος του βιβλίου «άσος: Παιδαγωγικές ραστηριότητες ιαθεματικής Εφαρμογής». Η πλήρης βιβλιογραφική αναφορά αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015 λέποντας με το μυαλό και όχι ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ όνο με τα μάτια Βενετία των Ελλήνων, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ λλάδα των Βενετών αραγωγη ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ρ. Ειρήνη Μπαγιάτη Υπεύθυνη ΚΠΕ Αρχανών Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών, email: mail@kpe-archan.ira.sch.gr Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Μια διαθεµατική προσέγγιση στην Κυκλοφοριακή Αγωγή

Μια διαθεµατική προσέγγιση στην Κυκλοφοριακή Αγωγή Μια διαθεµατική προσέγγιση στην Κυκλοφοριακή Αγωγή Ιωάννης Παναγάκος, Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. Περίληψη Στο άρθρο αυτό παρουσιάζουµε ένα αναδυόµενο σχέδιο εργασίας «Οι πινακίδες της ζωής» το οποίο στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

2020 Energy: Φύλλο διδασκαλίας www.2020energy.eu

2020 Energy: Φύλλο διδασκαλίας www.2020energy.eu 2020 Energy: Φύλλο διδασκαλίας www.2020energy.eu I- ΟΧΙ ΑΠΛΩΣ ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ! Το πρόγραµµα ENERGY-BITS http://www.energybits.eu Το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό παιχνίδι 2020 Energy σχεδιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα